Steinerpedagogisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinerpedagogisk utdanning"

Transkript

1 Steinerpedagogisk utdanning Et aktivt valg for framtiden Spennende utdanninger for lærerarbeid i steinerskole og -barnehage Steinerhøyskolen Oslo Rudolf Steiner University College

2 2 Kontaktinformasjon: Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo e-post nettside : : Tlf : Faks :

3 3-årig lærerutdanning; bachelorgrad i steinerpedagogikk 3-årig førskolelærerutdanning; bachelorgrad i steinerpedagogikk Videreutdanning i billedkunstfag 3-year Master Degree programme Etter- og videreutdanning Om Steinerhøyskolen Studentliv

4 3-årig lærerutdanning; bachelorgrad i steinerpedagogikk Mål Steinerhøyskolens lærerutdanning skal utdanne gode, autonome lærere som kjenner seg selv og oppgavene de vil møte i skolen. Pedagogisk innsikt, fagdidaktiske ferdigheter og evne til å lede elevgrupper i læringsarbeid er derfor sentrale mål i utdanningen. 4 Læreryrkets utfordringer Samfunnet er alltid i endring, og pedagogikkens oppgave er å gi elevene en opplæring som kan ruste dem til å ta del i framtidens samfunn på en selvstendig og skapende måte. Lærerens møte med barn og unge krever profesjonell følsomhet og personlig integritet. Faglig sikkerhet, kreativitet og gode samarbeidsevner er sentrale ferdigheter. Studiets innhold Studiet vektlegger både steinerpedagogiske ideer, metoder og praksiserfaringer. Samtidig gjennomarbeides et bredt spekter av andre teoretiske, vitenskapelige kilder. Varierte arbeidsmetoder og en helhetlig tilnærming til lærestoffet er et av kjennetegnene ved studiet. Fokus på kritisk refleksjon, kunstnerisk arbeid og utdanningspraksis med forberedelser og etterarbeid gir studiet mening og sammenheng.

5 Hva kvalifiserer lærerutdanningen for? Steinerhøyskolens lærerutdanning kvalifiserer for å undervise i klasse i en steinerskole. Bachelorgraden i steinerpedagogikk kan gi mulighet for videre studier på masternivå. Fakta om studiet Bachelorstudium - steinerpedagogisk lærerutdanning Heltid 3 år/ 180 studiepoeng Studieavgift - se nettsider for oppdatert informasjon Kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen Kvalifikasjonskrav Generell studiekompetanse (minimumskarakter 3 i norsk og matematikk) eller søknad på realkompetansegrunnlag etter fylte 25 år Søknadsfrist 15.april/ 1.mars Krav om politiattest 5 Studietid Studiestart ca. 20. august - studieslutt medio juni Undervisning mandag - fredag, timer i uka Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fagenheter Se for mer informasjon og søknadsskjema.

6 3-årig førskolelærerutdanning; bachelorgrad i steinerpedagogikk Barnehagene har utviklet seg fra å være et pedagogisk supplement til familieomsorgen, til langt på vei å utgjøre rammen for selve barndommen. Som førskolelærer er man derfor et viktig forbilde for barna som skal prege framtidens samfunn. Førskolelæreryrket møter mange utfordringer i dagens samfunn, og krever faglig fordypning i ledelse og samarbeid såvel som innsikt i menneskets utvikling og i pedagogisk arbeid med barn. Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning fokuserer på utvikling av praktiske, teoretiske og kunstneriske ferdigheter, og det musikalske aspektet øves ukentlig. Førskolelærerutdanningen inspirerer til kunnskap og utvikling, og gir studentene muligheten til å skolere et vidt spekter av seg selv. Hva er målet med utdanningen? 6 Tyngdepunktet i førskolelærerens kompetanse er innsikt og lydhørhet i forhold til små barns behov for omsorg, relasjoner og gode betingelser for lek og læring. For å kunne svare på behovene må førskolelæreren ha psykologiske, pedagogiske og metodiske kunnskaper, og være i stand til å planlegge og handle profesjonelt og sensitivt. Evne til å kommunisere og skape et trygt og levende faglig og sosialt miljø er avgjørende sammen med en reflekterende og bevisst holdning til barnehagens samfunnsmessige oppdrag. De fleste førskolelærere arbeider som avdelingsledere eller styrere. Førskolelæreren trenger derfor også kunnskap og evner i ledelse og samarbeid så vel med foreldre, som kolleger og eksterne fagpersoner.

7 Hva kvalifiserer utdanningen for? Steinerhøyskolens førskolelærerutdanning kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn fra 0 til 7 år i steinerbarnehager og i steinerskolenes første klassetrinn. Bachelorgraden i steinerpedagogikk kan gi mulighet for videre studier på masternivå. Fakta om studiet Bachelorstudium - steinerpedagogisk førskolelærerutdanning Heltid 3 år og deltid 5 år studiepoeng Studieavgift - se nettsider for oppdatert informasjon Kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen Kvalifikasjonskrav Generell studiekompetanse eller søknad på realkompetansegrunnlag etter fylte 25 år Søknadsfrist 15.april/ 1.mars Krav om politiattest 7 Studietid Studiestart ca. 20. august - studieslutt medio juni Undervisning mandag - fredag, timer i uka Studiet forutsetter regelmessig fremmøte og deltagelse i alle fagområder Se for mer informasjon og søknadsskjema.

8 Studieår i billedkunstfag Studieår i billedkunstfag gir grunnleggende fordypning i farge, form og linje. Det undervises i forskjellige teknikker innenfor tegning, maling, modellering og andre grafiske og formmessige uttrykk. Pedagogikk og metodikk er også sentrale fagområder i dette studiet og vektlegges med tanke på undervisning i en steinerskole. Studiet er aktuelt for alle som er interessert i fagområdene kunst og pedagogikk. 8 Om studiet Studiets 1.semester retter seg mot individuelt kunstnerisk arbeid og utvikling, mens 2.semester legger mer vekt på det pedagogisk-metodiske perspektivet. Det veksles mellom en individuell vei med stor vekt på egne arbeider, og fellesprosjekter der billedkunstfaget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng. Tett oppfølging og grundig veiledning er et av studiets kjennetegn. I studiet står Rudolf Steiners kunstneriske og pedagogiske ideer sentralt slik de er blitt en del av steinerskolenes kunstfaglige og pedagogiske praksis og læreplanverk. Hovedideen er at kunstneriske prosesser skal gjennomtrenge alle undervisningsfag i steinerskolen.

9 Hva kvalifiserer utdanningen for? Studieår i billedkunstfag kan, i kombinasjon med annen utdanning, kvalifisere til undervisning i steinerskolene. Det vil også være aktuelt for faglærere, klasselærere og andre som ønsker å fordype seg i det kunstneriske elementet. Fakta om studiet 1.årig utdanning på bachelornivå 60 studiepoeng Studieavgift - se nettsider for oppdatert informasjon Kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen Kvalifikasjonskrav Generell studiekompetanse eller søknad på realkompetansegrunnlag etter fylte 25 år Søknadsfrist 15.april 9 Studietid Studiestart ca. 20. august - studieslutt medio juni Undervisning mandag og tirsdag kl Onsdag kl Studiet forutsetter regelmessig fremmøte Se for mer informasjon og søknadsskjema.

10 3-year Master Degree Programme The RSUC Master s degree programme aims at giving its students real competence in practice based research. This means that it is an opportunity to build on and expand previous experience as a teacher, kindergarten teacher, counsellor, administrator, etc. On completion of the programme graduates are awarded a formal Master s degree qualification with the possibility of continuing as a PhD. 3 year part time programme The part time programme is an invitation to design an individual learning pathway within a set framework of degree courses. As a 3 year programme it is an invitation to combine and entwine work life and studies, leading to a European M.Ed. degree 10 of 120 ECTS credit points (2/3 of full time studies). The programme contains a choice of two pathways: The Educational Research pathway aims at students from all educational backgrounds. It gives a broad insight into the theory and practice of educational research, related to the student s own field of practice. The Environmental and Social Education pathway is aimed at students who are interested in actively researching nature, social environment and/or the crafts in education. Language All lectures and group discussions will be held in English. The Master s thesis and major assignments may alternatively be written in German, Norwegian, Danish or Swedish.

11 Opportunities On completion of the programme graduates are awarded a formal Master s degree qualification with the possibility of continuing as a PhD. Credits - duration 120 ECTS Part time 3 years Terms valid from September - June Admission criteria Approved 3 year teacher training or kindergarten Bachelor degree, or similar, and a minimum of 3 years of pedagogical work experience 11 Application deadline 1 March - for applicants with education from non-nordic countries 15 April - for applicants with education from the Nordic countries Practical information Current information for study fees and prices for accommodation, see our webpage Qualifies for study loan / scholarship in Lånekassen for Norwegian applicants For additional information and Application form visit

12 Etter- og videreutdanning Steinerhøyskolens avdeling for etter- og videreutdanning tilbyr et bredt spekter av kurs, etter- og videreutdanning innenfor temaer knyttet til pedagogisk utvikling, faglig fordypning, organisasjonsutvikling, administrasjon og skolejus. All kursvirksomheten er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen hos deltakerne, inspirere til faglig utvikling, nytenkning og refleksjon, og å øke gleden og evnen til å undervise og arbeide i skole og barnehage. 12 Alle med interesse for en innføring i steinerpedagogikk, faglig fordypning, videreutvikling, etter- og videreutdanning finner gode og aktuelle tilbud innenfor fagdidaktiske, pedagogiske og kunstneriske områder. Kurset kommer til deg Avdeling for etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk har som målsetting å gjøre kursene tilgjengelige også for interesserte som bor utenfor Oslo-området. Vi har mange dyktige kursledere med lang erfaring, og mange gode foredragsholdere i en rekke emner og fag, som kan ta oppdrag i Norge og Skandinavia. Les mer på der du også finner oversikt over de til enhver tid aktuelle videre- og etterutdanningskursene, eller ta kontakt på for mer informasjon.

13 Om Steinerhøyskolen Steinerhøyskolen ble grunnlagt i 1981 og har sin hovedbase på Majorstua i Oslo. Her foregår det meste av høyskolens studieog kursvirksomhet i bygningen som fra gammelt av kalles Berle Skole. Etter- og videreutdanningskursene arrangeres med deltagere fra inn- og utland. Bygningen er renovert for høyskoledrift med auditorier, grupperom, kunstatelier, bibliotek, trådløst nettverk og hyggelig kantine med vennlige priser. Langaardsløkka er høyskolens nærmeste nabo, og der kan man i sommerhalvåret oppleve en frodig hage med grønnsaker, blomster og bær. Som del av undervisning i hagebruk og delvis som frivillig innsats tar studentene ved lærerutdanningene ansvar for drift av hagen. Mastertudiet foregår på engelsk og kjennetegnes av et internasjonalt mangfold med forelesere og studenter fra mange land. 13 Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og studentene kan benytte seg av deres tilbud. Studieprogrammene er offentlig godkjente og gir adgang til søknad om lån og stipend fra den norske Lånekassen.

14 Studentlivet ved Steinerhøyskolen Bachelorutdanningene på Steinerhøyskolen (lærer- og førskolelærerutdanning) legger vekt på samspill mellom akademiske studier, kunstnerisk øvelse og praksisnærhet. Det er arbeidsintensive utdanninger med varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert prosjektarbeid og studieturer. Veiledet praksis er en sentral del av utdanningene. Studiår i billedkunstfag er et heltidstilbud til den som vil dyktiggjøre seg for kunstundervisning eller bruk av kunstfag i pedagogisk virksomhet. Masterstudiet er engelskspråklig, med to studieretninger: Educational Research og Environmental and Social Education. Studiet har konsentrerte undervisningssamlinger og kan kombineres med yrkesaktivitet. Individuell veiledning og faglig oppfølging er en viktig del av tilbudet til alle studenter ved Steinerhøyskolen. 14 Som student møter du engasjerte og dyktige lærekrefter og et godt studentmiljø. Det er stort behov for kvalifiserte medarbeidere i de 55 steinerbarnehagene og 33 steinerskolene i Norge. Utdanning fra Steinerhøyskolen kan også åpne for spennende oppgaver i steinerpedagogiske virksomheter i andre land og på andre kontinenter. Student i Oslo Som student i hovedstaden er det utallige muligheter for byens mange studenter. Oslo er en flerkulturell og internasjonal storby med kort vei til et mangfoldig kultur- og uteliv. I Steinerhøyskolens nærområde finner du yrende folkeliv i Frognerparken, kafeer og utesteder, shopping- og treningsmuligheter, kino, museer og teatre. Oslo tiltrekker seg dessuten et bredt spekter av artister og har de største kulturarrangementene i landet. Omgivelsene rundt byen med Oslomarka og fjorden innbyr til allsidig friluftsliv. Les mer om livet som student i Oslo på og

15 På og finner du oversikt over alle steinerskoler og steinerbarnebarnehager i Norge. 15 Design: Velaug Bergum Foto: Sindre Kinnerød, Flash Studio ANS, Henrik Thaulow (s.10) og Terje Erlandsen (s.11) Trykk: Allkopi, Sarpsborg 2011

16 Kontakt oss for mer informasjon: Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate Oslo tlf fax

Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud

Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud Førskolelærerutdanning Sosialpedagogikk Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Etter-

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.

Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis. uis_kurskatalog_07 02-04-07 09:34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Landets ledende logistikk høgskole

Landets ledende logistikk høgskole Landets ledende logistikk høgskole Se film om studiet Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring

Detaljer

Lederutdanning med fokus på sport

Lederutdanning med fokus på sport Lederutdanning med fokus på sport Se film om studiet Høgskolen i Molde tilbyr utdanninger både til utøvere og ledere innen idretten. Vår Sport Management utdanning er kjent for sin unike ledelsesprofil,

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 HUMANISTISKE FAG, KUNST- og MUSIKKFAG LÆRERUTDANNINGER og UTDANNINGER i PEDAGOGIKK SAMFUNNSFAG og JURIDISKE FAG ØKONOMISKE og ADMINISTRATIVE FAG MEDISIN, ODONTOLOGI og HELSEFAG

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer