[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1"

Transkript

1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1

2 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring på hva LED indikeringene betyr Armaturer uten testfunksjon, samt standarder og regler 3-4 Auto Test systemløsning 1: PICTO-serien 5-6 Auto Test systemløsning 2: Vistral-, Brite-, Atlantic-, BLX og BLZ-serien (Eldre utgaver) 7-8 Auto Test systemløsning 3: Vistral-, Brite-, Atlantic-, BLX-, BLZ-, BXP-, SKOPOS-, ICON og EVOLED S-serien 9-10 Auto Test systemløsning 3: SKOPOS LED NY Auto Test systemløsning 4: STAR 22-serien, STAR 65-serien Auto Test systemløsning 5: FUNKIS-serien 15 Auto Test systemløsning 6: JUMBOLED-serien 16 Auto Test systemløsning 7: ODET-serien Auto Test systemløsning 8: ESMILED serien 19 Auto Test systemløsning 9: uniled-serien 20 Auto Test systemløsning 10: XYLUX LD og XYLUX XY3 21 Auto Test systemløsning 11: XYLUX LR 22 Auto Test systemløsning 12: Briteblade,- Royalux,- Fairlite serien Auto Test systemløsning 13: EVOLED R-serien og EVOLED S-i-serien 25 Auto Test systemløsning 14: MICROPOINT Auto Test systemløsning 14: GuidLed CGLine serien Auto Test systemløsning 16 OVA ACTIVA Notater for kontroll av anlegg 32 Side 2

3 Standarder og regler Nødlys (ledesystemer) er en del av rømningssikkerheten i bygg og er derved underlagt strenge krav til såvel produkter som aktører. Alt arbeid med nødlys er omfattet av Lov om ansvarsrett, unntatt fra dette er installasjon som skal utføres av godkjent firma. Lov om ansvarsrett omfatter; Søknad om installasjon Prosjektering Kontroll av prosjektering Kontroll av utførsel Arbeid skal dokumenteres etter fastlagte retningslinjer, og dette er regelen både for anlegg i nye bygg og utskift eller rehabilitering i eksisterende bygg. Nødlys er omfattet av lover, forskrifter, standarder og regler. De fleste av disse kan kjøpes via Pronorm (www.pronorm.no) som er salgsselskapet til NEK og Standard Norge. For å kunne få en helhetlig oversikt på dette kan man også kjøpe fra Lyskultur en publikasjon som omtaler emnet. Publikasjon 7 har kommet i mange utgaver og denne omtaler emnet Nødlys som en helhet De viktigste er: Plan og bygningsloven (Pbl) Teknisk Forskrift (TEK) Veiledning til teknisk Forskrift (REN) Lov om vern mot brann, eksplosjon Forskrift om forbyggende tiltak og tilsyn Veiledning til FOBTOT NS-EN 1838 NEK EN EN NEK EN EN ISO 3864:1984 Side 3

4 Batteriarmaturer uten automatisk test Regelverket for test og vedlikehold, NEK EN krever at alle armaturer i en nødlys-installasjon skal testes minst hver måned. NEK EN sier ikke om dette skal utføres automatisk eller manuelt, det beskriver at du skal gjøre det Batteriarmaturer uten automatisk test, kun med konstant lading av innebygget Ni-Cad eller Ni-MH batterier. En rekke av armaturene som leveres til markedet er uten innebygget Automatisk test, de er kun utstyrt med indikeringsdiode (LED) for ladespenning. Indikering på armaturer uten test: Rød lysdiode lyser: Armaturen har 230VAC ladespenning Rød lysdiode mørk: Armaturen har sannsynlig ikke 230VAC ladespenning Grønn lysdiode lyser: Armaturen har 230VAC ladespenning Grønn lysdiode mørk: Armaturen har sannsynlig ikke 230VAC ladespenning At lysdiode er tent indikerer ikke på noen måte at armaturen er OK, og fungerer etter hensikten og at etterlysningstiden er ihht. Minimumskravet, 1 time. For å verifiser dette skal produktene testes 12 ganger i året etter retningslinjer gitt i NEK EN Månedlig manuell test: For å få verifisert funksjonen i armaturene etter kravet i NEK EN er det helt nødvendig å gjennomføre tester som beskrevet i pkt Årlig manuell test: For å få verifisert funksjonen i armaturene etter kravet i NEK EN er det helt nødvendig å gjennomføre tester som beskrevet i pkt Denne testen innebære full utladning av batteriet for å få verifisert at armaturen lyser i en tilstrekkelig lang tid og minimum 1 time. Loggbok: Alle tester, månedlige og årlige skal føres i loggbok og loggbok skal signeres Side 4

5 Auto Test systemløsning 1 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en felles lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne er en 2-farget LED med grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtype: PICTO 118-AT/PC PICTO 218-AT/PC Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved rød LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 5

6 Auto Test systemløsning 1 Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink GRB Rødt og grønt lys alternerer på å binke Armaturer med 1-en indikerings LED: RF GF GRB RB Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest Stand-by, lader Stand-by, lader, nødlyslampe er defekt Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkoblet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 6

7 Auto Test systemløsning 2 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder eldre armaturtyper av: VISTRAL: BLV3010-AT, BLV3410-AT, BLV3020-AT, BLV3420-AT BRITE: BLS 4025-AT,BLS 4420-AT,BLS4026-AT,BLS4425-AT ATLANTIC: BLA6025-WD-AT, BLA6425-WD-AT BLX: BLX5020-i-AT,BLX5220-i-AT, BLX4025-i-AT,BLX4026-i-AT BLZ: BLZ 5020-AT, BLZ5220-AT Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved rød LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 7

8 Auto Test systemløsning 2 Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink GRB Rødt og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 2-to indikerings LED: RF+GF Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest GF Stand-by, lader GF+RB Stand-by,lader, nødlyslampe er defekt RB Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 8

9 Auto Test systemløsning 3 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: VISTRAL: BLV3010-AT, BLV3410-AT, BLV3020-AT, BLV3420-AT BRITE: BLS 4025-AT,BLS 4420-AT,BLS4026-AT,BLS4425-AT ATLANTIC: BLA6025-WD-AT, BLA6425-WD-AT BLX: BLX5020-i-AT,BLX5220-i-AT, BLX4025-i-AT,BLX4026-i-AT BXP: BXP 5425-i-AT, BXP 5420-i-AT SKOPOS: BLK 1025-AT, BLK 1425-AT NY: SKOPOS LED *) ICON: ICON 1-AT, ICON 1-ALU-AT *) EVOLED: EVOLED S-AT, EVOLED S-AT-ALU, EVOLED S-AT/PC *) *) Disse armaturer har ikke manuell testknapp, men manuell test aktiveres med magnet som holdes over test LED området. Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved gul LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 9

10 Auto Test systemløsning 3 Forklaring på LED indikeringer: GF Gult fast lys GrF Grønt fast lys GB Gult blink GGrB Gult og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 2-to indikerings LED: GF+GrF Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest GF Stand-by, lader GF+GrB Stand-by,lader, nødlyslampe er defekt GB Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 10

11 Auto Test systemløsning 3 Skopos LED Test av Skopos LED selvforsynt auto testing armatur ( AT ) : Tilkobling av batterikontakten til PCB under installasjonen defineres startøyeblikket av den ukentlige tests. Eksakt en uke etter dette øyeblikket utføres den første ukentlig test utføres i løpet av to minutter. I den trettende uke utføres en komplett varighet test utføres. Det anbefales, hvis mulig, å velge testen øyeblikk på begynnelsen av en periode når det ikke er mennesker er til stede i rommet. Dette øyeblikk kan endres ved å koble fra batteriet og ved å trykke på testknappen i 5 sekunder. I øyeblikket batteri kontakten koblet til PCB, klokken tilbakestilles til null. Nøyaktig 24 timer etter tilkobling av strømnettet vil den første varighet test bli henrettet. Hvis nødvendig vil batteriet bli hurtig ladet. Et helt utladet batteri vil være fulladet i løpet av maksimalt 12 timer. Hvis det oppstår et av 24 timer før en test et strømbrudd oppstår, vil denne testen bedelayed.the test øyeblikk for alle neste testene forblir uendret. Etter retur av strømnettet i nøds lampen å lyse for 2 minutters. Når armaturen er i stand-by posisjon og vedlikeholdslading, vil theemergency lampe bli tent for 2 minutter ved å flytte testen magnetalong LED-indikatoren. I tilfelle av et defekt nødsituasjon lampe ( LED ) feilmeldingen vil bereset automatisk ved neste test etter å ha byttet lamp.after erstatte nødlampen denne reset kan også gjøres bymoving testen magnet langs LED- indikator. Bytt ut batteriet hvis akutt varighet er ikke tilstrekkelig. Ved å gjøre dette armaturen vil være reset.battery utskifting skal utføres av en kompetent person. Side 11

12 Auto Test systemløsning 3 Skopos LED Forklaring på LED indikeringer: grønn på, gul av: stand -by grønn av, gult blinkende fort: nødlyslampe defekt grønn av, gult blinkende sakte: Kapasitet på batteri for lavt eller feil lade strøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 12

13 Auto Test systemløsning 4 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en felles lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne er en 2-farget LED med grønn og gul som basisfarge. Gjelder armaturtype: STAR 22M-AUT STAR 22MG-AUT *) STAR 22MG-AUT/PC *) STAR 65-AT *) STAR 65M-AT *) *) Disse armaturene har ikke manuell testknapp. Disse testes manuelt med medfølgende magnet som holdes over et merket område for å aktivere et reed-relé. Forklaring på LED indikeringer: GF Gult fast lys GrF Grønt fast lys GB Gult blink GrGB Gult og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 1-en indikerings LED: GrF Normal drift / Stand by GF Avventer første test, eller forsinket batteritest GrGB Feil på lysrør GB Kapasitet på batteri for lavt eller feil lade strøm Det øyeblikket som batteriet plugges til kontakten i armaturen gir det tidspunktet som armaturen gjennomfører sin ukentlige test. Eksakt 24 timer etter armaturen er tilkoblet nettet vil den gjennomføre en test.. Dioden vil lyse fast gult til denne første test er gjennomført. Dette er ikke et feilvarsel. Testtidspunktet for alle senere tester forblir uforandret. Eksakt 1-en uke etter dette tidspunktet vil armaturen gjennomføre sin første ukentlige (2-minutters) test. Hver 13-ende uke (4 ganger i året) vil armaturen gjennomføre en full utladetest. Det anbefales at dette tidspunktet velges på en tid i uke og døgn hvor det er lite mennesker tilstede i tiden etter (oppladetid). Tidspunktet for test kan endres ved å frakoble batteriet i minst 10 sekunder. Etter et nettbrudd vil armaturen lyse på batteridrift i ytterligere 2 minutter. Dette er av sikkerhetshensyn og sjekk at nettspenning har stabilisert seg før armaturen går tilbake til normaldrift. Side 13

14 Auto Test systemløsning 4 Aktiver manuell test etter en utskift av defekt lysrør ved å trykke inn den manuelle testknappen, eller aktivere manuell test med magnet for å tilbakestille feilsignalet for defekt lyskilde på armaturen. Gjøres ikke dette vil feilsignalet bli tilbakestilt ved neste uketest. Ved utskift av batteri i armaturen vil også testtidspunktet resettes. Armaturer med magnettest har ikke testknapp, manuell test aktiveres ved å holde magneten over det angitte testområde Side 14

15 Auto Test systemløsning 5 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: FUNKIS 9208-AFØ 1x8W FUNKIS 9218-AFØ 1x18W FUNKIS 9236-AFØ 2x18W Det innebygde aggregatet i armaturen er sammenkoblet med en batterienhet som står under kontinuerlig lading. Aggregatet besørger den rette lading. Aggregatet er bestykket med optisk ladeindikator, en grønn lysdiode på armaturen underside. Armaturer med AT (AFØ) AFØ2, er bestykket med ytterligere en lysdiode på armaturens underside. Funksjonen er beskrevet på etikett på armaturhus Armatur med AT/AFØ i FUNKIS-serien har alarmrele som åpner ved feil. Dette releet kan belastes med 120VAC/24VDC, 1A. AT/AFØ overvåker batteriets status, kontrollerer lyskilden samt laderens funksjon. Diodeinformasjonen er beskrevet på armaturens kabinett. Batteriet skal tilkobles innen nettspenning 230VAC kobles til armaturen. Nettspenning må tilkobles innen 5 minutter. Grønn diode Rød diode Status Lyser Blinker hvert 6 sek Normaldrift Slukket Blinker hvert 6 sek Nettspenning mangler Blinker hvert 5 sek Blinker hvert 6 sekund Side 15 Batteriet er ikke tilkoblet Lyser Slukket Overvåkningskort mangler spenning Lyser Blinker 50/50 Lav batterispenning Lyser Lyser Lysrør/batteri dårlig v/uketest Lyser Blinker 3 ganger, pause i 6 sek Lysrør/batteri dårlig v/årstest

16 Auto Test systemløsning 6 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Denne har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: JUMBOLED 20 C-AT IP55 JUMBOLED II C-AT IP55 JUMBOLED III C-AT IP55 Auto Test funksjon: Ved første gang tilkobles nettspenning blinker den grønne kontrolldioden en stund og går deretter til konstant lys. Elektronikken overvåker batterispenningen til 5V grensen er nådd, deretter går den over til vedlikeholdslading. Elektronikken overvåker kontinuerlig batteriets tilkobling og armaturens tilkobling til nettspenning. Fjernes noe av dette vil det ga umiddelbar alarm. Elektronikk utfører månedlig test og første gang er en måned etter tilkobling til nettspenning. Under test utlades batteriet i en time med påfølgende måling av batterispenning. Etter dette lades batteriet opp igjen. Under test vil dioden blinke rødt/grønt. Dersom det ikke oppdages feil går elektronikken tilbake til normaltilstand etter testen. Feilindikering utføres ved rød blinkende diode. Test kan også utføres manuelt ved å trykke på den sort testknappen i ca. 1 sekund. Når testen starter blinker dioden rød/grønt. Denne testen tar 10 minutter og utfører samme funksjon som den automatisk testen. Side 16

17 Auto Test systemløsning 7 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn, gul og rød som basisfarge. Armaturene er også utstyrt med lydgiver Gjelder armaturtyper av: ODET 2x55 ODET 2x55 ODET 2x20 ODET 2x20 ODS55/NM1/TH/ST 2x55W Halogen 1 time ODS55/NM3/TH/ST 2x55W Halogen 3 timer ODS20/NM1/TH/ST 2x20W Halogen 1 time ODS20/NM3/TH/ST 2x20W Halogen 3 timer Idriftsettelse og vedlikehold av ODET AT-armaturer 24 timer etter at armaturen er tilkoblet nettspenning vil den digitale Auto Test enheten gå inn i før-testfase. Om ladingen i batteriene etter 24 timers lading gir mindre enn 5 minutter drift vil det vises en feilmelding. Denne testen gjentas 24 timer senere og om etterlysningstiden er kortere enn 1 time vil en feilmelding vises seksti timer etter den opprinnelige tilkoblingen fant sted vil den digitale Auto Test enheten gå ut av batteristyringsmodus og gjennomføre en 5-minutters månedstest. Individuelle forskyving av testtidspunktet på armaturer som står side om side bør vurderes, dette for høyning av sikkerhet. Ved nettfeil (som også går ut over etterlysningstiden) vil testenheten huske den programmerte tiden for tidspunkter og vi gå tilbake til sin originale tidssekvens så snart nettspenning er tilbake. Manuell test og reset testtidspunkt: På ethvert tidspunkt kan man trykke på den manuelle testknappen og gjennomføre en manuell test av 12 sekunders varighet. At testen er initiert vil også vises på LED indikatoren ved at denne skifter til rødt lys, og at lydgiveren gir fra seg et kort signal (om innkoblet). For å resette den interne klokken i armaturen og testtidspunkt må den manuelle testknappen trykkes inn og holdes inne i minst 5-fem sekunder. En vellykket restart gjenkjennes også ved at lydgiver gir fra seg 2 korte signal. Armaturen vil så starte fra begynnelsen igjen ved opplading av batteri etc. Feilangivelse: Ikke lys i LED-indikator: Ingen lydgiverfunksjon:. Ingen funksjon ved manuell test: Ingen detektering av lampesensor: Sjekk at tilkoblinger er korrekt, både nett og tilkobling til LED Sjekk at link på lydgiver er på plass og at den er tilkoblet nettspenning Sjekk kabling til testenhet og riktig kobling uten skade Sjekk kabling til sensor, sjekk sensor er innen 10mm fra nødlyskilden og i armaturer med flere lyskilder må det sjekkes at det ikke kommer inn strølys fra andre lyskilder Side 17

18 Auto Test systemløsning 7 Testsekvens: Den digitale testenhet overvåker lyset fra lyskilde og batteristatus under den forprogrammerte måneds og årstest. Testsekvensen starter 24 timer etter batteriet og nettet er tilkoblet. En fem minutters test utføres hver 28de dag (månedlig), 1-en timers test utføres hver 168 dag (halvårlig) og en 3-tre timers test utføres hver 336 dag. Feilfri test: Armatur i test: Feilfri test utført: Feil ved test: Grønt lys i LED-indikator: Rødt lys i LED-indikator: Viser armatur i test Grønt lys i LED-indikator og en kort signal i lydgiver Gul blinkende LED-indikator og feilsignal fra lydgiver (LED vil fortsette å blinke inntil en vellykket manuell eller automatisk test er utført. Lydgiver vil også fort sette å gi signal hver fjerde time i 10 sekunder) Batteriovervåkning: Batteriet overvåkes kontinuerlig etter armatur har gjennomført de første faser av idriftsettelse. Rød LED vil skifte til gul blinkende når batterispenning faller under 1V/celle, lydgiver vil også aktiveres med feilsignal. Side 18

19 Auto Test systemløsning 8 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen samt belysningen i symbolplaten vil fungere som en del av statusindikering. LED for indikering av lading er rød og denne er montert i den eksterne elektronikkboksen som er tilkoblet skiltet. Gjelder armaturtyper av: ESMILED 04 Modeller: , , , , ESMILED 14 Modeller: , , , , ESMILED 16 Modeller: , , , , ESMILED 17 Modeller: , , ESMILED 18 Modeller: , , , , Rød LED lyser: pågår. Skiltplaten blinker: Rød lysdiode innvendig i elektronikenheten indikerer at lading Ved batterifeil slukker armaturen i 1-ett sekund hvert 7-sjuende sekund Skiltplaten blinker: Ved elektronikkfeil slukker armaturen i ett-1 sekund, lyser i ett- 1 sekund og slukker igjen i 1-ett sekund, dobbeltblink; dette gjentas hvert 5-femte sekund Side 19

20 Auto Test systemløsning 9 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: uniled S-AT uniled SX-AT Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink Forklaring på LED indikeringer: GF Ladespenning er tilstede RF Batteri eller ladefeil RB Elektronikkfeil Resetknapp Tilbakestiller alarm og 0-stiller klokke for Autotest Side 20

21 Auto Test systemløsning 10 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1 lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen, og denne har grønn farge. Gjelder armaturtyper av: XYLUX LD XYLUX XY3 Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Ved tilkobling til nettspenning vil armaturens 3W høyintensive LED tenne og det vil også den grønne indikatorlysdioden gjøre for å angi at armaturen får ladespenning. 3W LED vil slukke etter et kort øyeblikk, men ladedioden vil fortsatt lyse Etter montering skal batteriet lades i 16 timer for å kunne gi 3 timer drift på batteri. Det er montert er grønn lysdiode på armaturen som gir statusinformasjon. Hver annen time vil LED gi en kort puls Denne lyser konstant når nettspenning, lading, batteri og LED er OK. Det er slukket når det er feil på nettspenning, batteri og lading. Den vil blinke når power LED er defekt. Forklaring på LED indikeringer: GF GB GS Grønd LED lyser Grønn LED blinker Grønn LED slukket Armaturer med 1-en indikerings LED: GF GS GB Nettspenning, lading, batteri og power LED er OK Feil på nettspenning, batteri eller lading Defekt power LED Side 21

22 Auto Test systemløsning 11 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1 lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne LED er to-farget med fargene rød og grønn Gjelder armaturtype: XYLUX LR Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Armaturen er utstyrt med full Auto Test ihht. IEC62034 og dette inkluderer en igangsettingsperiode, 30 sekunders månedlig funksjonstest og årlig full batteriutladetest. Når nettspenning tilkobles armaturen vil power lysdioden (3W) øyeblikkelig tenne og indikatordioden vil lyse grønt for å vise at batteriet får lading. Om armaturen har gitt lys i 3 timer fra batteriet vil den trenge 16 timers lading for igjen å kunne gi 3 timer batteridrift Forklaring på LED indikeringer: Grønn LED og blink med 10 sekunders mellomrom: Dette indikerer normal stand-by, nettspenning er til koblet og armaturen lader. Batteri og power LED er OK. Grønn LED blinker raskt: Grønn LED blinker sakte: LED slukket: Rød LED blinker raskt: Rød LED blinker sakte: Funksjonstest Igangsettingsperiode eller batteritest Nettspenning ikke tilkoblet Defekt power LED Feil i batteri eller ladesystem Side 22 TLF: FAX:

23 Auto Test systemløsning 12 Armaturer i dette avsnitt er utstyrt med 1 lysdiode (LED) og lydgiver for signalering av status på armaturen. Gjelder armaturtype: Royalux,- Briteblade og Fairliteserien Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Intellemsystemet kontrollerer batterispenning og ladestrøm i normaldrift (nettspenning tilstede) og lysrøret kontrolleres under batteridrift. Om batterispenning eller ladestrøm faller utenfor de satte verdier, eller lysrøret ikke lyser korrekt i batteridrift, vil en alarm indikeres på armaturens LED og lydgiver vil aktiveres. Om feilårsak er defekt lyskilde, vil denne feilindikasjon fortsette selv etter at nettspenning er kommet tilbake. Intellem modulen simulerer feil ved jevne mellomrom ved å relefrakoble nettspenning. Den korte funksjonstesten varer i 5 minutter og fungerer som test at lyskilde fungerer. Batteritest (varighetstest) varer i 3 timer og sjekker at både batteri og lyskilde fungerer. Testrutiner: Auto Test gjennomføres hver 28. dag og består av 11 slike funksjonstester for så å gjennomføre en full batteritest den 12. gangen. Idriftsettelse: Det er ikke nødvendig med annen idriftsettelse enn det å koble armatur til fast nettspenning. Tidspunktet for tilkoblingen av batteriet + 12 timer vil indikere tidspunktet for test (f.eks. tilkobling av batteri på Onsdag kl , da vil test gjennomføres Onsdag kl ) 36 timer etter første tilkobling til nettspenning vil armaturen gjennomføre en full batteritest. Den første funksjonstesten vil bli gjennomført 28 dager + 12 timer etter tilkobling. * Lydgiver er tilkoblet ved levering Status: LED: Lydgiver*: Nettspenning på- System OK: På Av Nettspenning av - Nøddrift Av Av Lysrør, eller funksjonsfeil: Kontinuerlig rask blink (4 pr.sek) På (5 sek/min) Batteritestfeil: Rask blink i 2sek m/ 1sek opphold På (5 sek/min) Lav ladestrøm: Dobbeltblink (2 korte blink pr.sek) På (5 sek/min) Lav batterispenning: Enkeltblink (hvert 2. sek) På (5 sek/min) Strømsparing: Enkeltblink (hvert minutt) Av Side 23

24 Auto Test systemløsning 12 forts Feilrettinger: Lyskilde eller funksjonstestfeil: Skift lysrør eller reparer armatur om nødvendig. Første gang armaturen går i test vil feilen avstilles om feilretting lykkes. Batteritestfeil: Skift batteri eller reparer armatur om nødvendig. 3 timers test må kjøres for å tilbakestille alarm. Øvrige funksjoner: 1. Dersom det er mer enn 15 minutter nettfeil og en test skulle være gjennomført innen de nærmeste 24 timer, vil testen utsettes i en-1 dag.. Senere tester vil gå som normalt opp satt. 2. I armaturer med dyputladningsbeskyttelse vil Intellem sette armatur i Strømsparing for å sikre driften av intern klokke om armaturen skulle være uten nettspenning i inntil 7 dager. 3. Lydgiveren kan frakobles ved å flytte den blå lasken på Intellem modulen til en av de merkede kontaktene (se skisse) 4. Kun standard Auto Test - 1 dag forskjøvet test kan aktiveres på Intellem modulen. På den måten kan testtidspunktet på armaturer som er nabo til hverandre være ulik. Dette for å sikre tilstrekkelig belysning. 5. IFF Auto Test (Installasjon og Feil Fix) - vil automatisk kjøre en batteritest etter en idriftsettelse og når batteriet er byttet. IFF vil kjøre 36 timer etter nettspenning er kob let til armatur Side 24

25 Auto Test systemløsning 13 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og gul som basisfarge. Gjelder alle armaturer i: EVOLED R-serie og EVOLED S-i-serie Armaturene i disse seriene har ikke manuell testknapp, men manuell test aktiveres med magnet som holdes over test LED området. Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved gul LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lyskilde fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Forklaring på LED indikeringer: Grønn lyser + Gul slukket: Grønn slukket + Gul blinker raskt: Grønn slukket + Gul blinker sakte: Grønn slukket + Gul slukket: Nettspenning OK, normaldrift Nettspenning OK, lyskildefeil Nettspenning OK, batterifeil Nettspenning mangler, nøddrift Side 25

26 Auto Test systemløsning 14 Side 26

27 Auto Test systemløsning 14 fortsetter Side 27

28 Auto Test systemløsning 15 Side 28

29 Auto Test systemløsning 15 fortsetter Side 29

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS håndbok for sykler med yamaha pas drivsystem Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS Innhold Yamaha Power Assist System Side... 4 Verdt å vite om den elektriske hjelpemotoren Side... 4 Måling

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. EFP Komfyrvakt Feilsøking og test av EFP komfyrvakt Test av EFP Systempakker Pakke for el-tavle Test av EFP Systemet for el-tavle gjøres ved å trykke inn testknapp på detektor (kan ta opp til 8 sekunder

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Flammatex Nano Styresentral. Produkt dokumentasjon. Versjon 2

Flammatex Nano Styresentral. Produkt dokumentasjon. Versjon 2 Flammatex Nano Styresentral Produkt dokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Versjon 2 Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bruksanvisning for lommelykt Betty TL2 / TL2 S

Bruksanvisning for lommelykt Betty TL2 / TL2 S Bruksanvisning for lommelykt Betty TL2 / TL2 S 1 SIKKERHET FØRST. Advarsel! Unngå å se direkte inn i lykten eller å lyse direkte inn i dine egne eller andres øyne. Dersom lyset uforvarende treffer øynene

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling 4

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling 4

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011 BS8 Konvensjonelt brannalarmanlegg Man-MBBS8 Versjon 222011 Brannalarm utløst Ved en brannalarm vil Brann dioden lyse og dioden for utløst brannsløyfe vil blinke. Sentralen vil gi fra seg en pulserende

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer