[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1"

Transkript

1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1

2 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring på hva LED indikeringene betyr Armaturer uten testfunksjon, samt standarder og regler 3-4 Auto Test systemløsning 1: PICTO-serien 5-6 Auto Test systemløsning 2: Vistral-, Brite-, Atlantic-, BLX og BLZ-serien (Eldre utgaver) 7-8 Auto Test systemløsning 3: Vistral-, Brite-, Atlantic-, BLX-, BLZ-, BXP-, SKOPOS-, ICON og EVOLED S-serien 9-10 Auto Test systemløsning 3: SKOPOS LED NY Auto Test systemløsning 4: STAR 22-serien, STAR 65-serien Auto Test systemløsning 5: FUNKIS-serien 15 Auto Test systemløsning 6: JUMBOLED-serien 16 Auto Test systemløsning 7: ODET-serien Auto Test systemløsning 8: ESMILED serien 19 Auto Test systemløsning 9: uniled-serien 20 Auto Test systemløsning 10: XYLUX LD og XYLUX XY3 21 Auto Test systemløsning 11: XYLUX LR 22 Auto Test systemløsning 12: Briteblade,- Royalux,- Fairlite serien Auto Test systemløsning 13: EVOLED R-serien og EVOLED S-i-serien 25 Auto Test systemløsning 14: MICROPOINT Auto Test systemløsning 14: GuidLed CGLine serien Auto Test systemløsning 16 OVA ACTIVA Notater for kontroll av anlegg 32 Side 2

3 Standarder og regler Nødlys (ledesystemer) er en del av rømningssikkerheten i bygg og er derved underlagt strenge krav til såvel produkter som aktører. Alt arbeid med nødlys er omfattet av Lov om ansvarsrett, unntatt fra dette er installasjon som skal utføres av godkjent firma. Lov om ansvarsrett omfatter; Søknad om installasjon Prosjektering Kontroll av prosjektering Kontroll av utførsel Arbeid skal dokumenteres etter fastlagte retningslinjer, og dette er regelen både for anlegg i nye bygg og utskift eller rehabilitering i eksisterende bygg. Nødlys er omfattet av lover, forskrifter, standarder og regler. De fleste av disse kan kjøpes via Pronorm (www.pronorm.no) som er salgsselskapet til NEK og Standard Norge. For å kunne få en helhetlig oversikt på dette kan man også kjøpe fra Lyskultur en publikasjon som omtaler emnet. Publikasjon 7 har kommet i mange utgaver og denne omtaler emnet Nødlys som en helhet De viktigste er: Plan og bygningsloven (Pbl) Teknisk Forskrift (TEK) Veiledning til teknisk Forskrift (REN) Lov om vern mot brann, eksplosjon Forskrift om forbyggende tiltak og tilsyn Veiledning til FOBTOT NS-EN 1838 NEK EN EN NEK EN EN ISO 3864:1984 Side 3

4 Batteriarmaturer uten automatisk test Regelverket for test og vedlikehold, NEK EN krever at alle armaturer i en nødlys-installasjon skal testes minst hver måned. NEK EN sier ikke om dette skal utføres automatisk eller manuelt, det beskriver at du skal gjøre det Batteriarmaturer uten automatisk test, kun med konstant lading av innebygget Ni-Cad eller Ni-MH batterier. En rekke av armaturene som leveres til markedet er uten innebygget Automatisk test, de er kun utstyrt med indikeringsdiode (LED) for ladespenning. Indikering på armaturer uten test: Rød lysdiode lyser: Armaturen har 230VAC ladespenning Rød lysdiode mørk: Armaturen har sannsynlig ikke 230VAC ladespenning Grønn lysdiode lyser: Armaturen har 230VAC ladespenning Grønn lysdiode mørk: Armaturen har sannsynlig ikke 230VAC ladespenning At lysdiode er tent indikerer ikke på noen måte at armaturen er OK, og fungerer etter hensikten og at etterlysningstiden er ihht. Minimumskravet, 1 time. For å verifiser dette skal produktene testes 12 ganger i året etter retningslinjer gitt i NEK EN Månedlig manuell test: For å få verifisert funksjonen i armaturene etter kravet i NEK EN er det helt nødvendig å gjennomføre tester som beskrevet i pkt Årlig manuell test: For å få verifisert funksjonen i armaturene etter kravet i NEK EN er det helt nødvendig å gjennomføre tester som beskrevet i pkt Denne testen innebære full utladning av batteriet for å få verifisert at armaturen lyser i en tilstrekkelig lang tid og minimum 1 time. Loggbok: Alle tester, månedlige og årlige skal føres i loggbok og loggbok skal signeres Side 4

5 Auto Test systemløsning 1 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en felles lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne er en 2-farget LED med grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtype: PICTO 118-AT/PC PICTO 218-AT/PC Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved rød LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 5

6 Auto Test systemløsning 1 Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink GRB Rødt og grønt lys alternerer på å binke Armaturer med 1-en indikerings LED: RF GF GRB RB Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest Stand-by, lader Stand-by, lader, nødlyslampe er defekt Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkoblet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 6

7 Auto Test systemløsning 2 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder eldre armaturtyper av: VISTRAL: BLV3010-AT, BLV3410-AT, BLV3020-AT, BLV3420-AT BRITE: BLS 4025-AT,BLS 4420-AT,BLS4026-AT,BLS4425-AT ATLANTIC: BLA6025-WD-AT, BLA6425-WD-AT BLX: BLX5020-i-AT,BLX5220-i-AT, BLX4025-i-AT,BLX4026-i-AT BLZ: BLZ 5020-AT, BLZ5220-AT Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved rød LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 7

8 Auto Test systemløsning 2 Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink GRB Rødt og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 2-to indikerings LED: RF+GF Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest GF Stand-by, lader GF+RB Stand-by,lader, nødlyslampe er defekt RB Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 8

9 Auto Test systemløsning 3 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: VISTRAL: BLV3010-AT, BLV3410-AT, BLV3020-AT, BLV3420-AT BRITE: BLS 4025-AT,BLS 4420-AT,BLS4026-AT,BLS4425-AT ATLANTIC: BLA6025-WD-AT, BLA6425-WD-AT BLX: BLX5020-i-AT,BLX5220-i-AT, BLX4025-i-AT,BLX4026-i-AT BXP: BXP 5425-i-AT, BXP 5420-i-AT SKOPOS: BLK 1025-AT, BLK 1425-AT NY: SKOPOS LED *) ICON: ICON 1-AT, ICON 1-ALU-AT *) EVOLED: EVOLED S-AT, EVOLED S-AT-ALU, EVOLED S-AT/PC *) *) Disse armaturer har ikke manuell testknapp, men manuell test aktiveres med magnet som holdes over test LED området. Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved gul LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lysrøret fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Side 9

10 Auto Test systemløsning 3 Forklaring på LED indikeringer: GF Gult fast lys GrF Grønt fast lys GB Gult blink GGrB Gult og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 2-to indikerings LED: GF+GrF Stand-by, lader, venter på batterivarighetstest GF Stand-by, lader GF+GrB Stand-by,lader, nødlyslampe er defekt GB Driftstid batteri ikke lang nok eller feil på ladestrøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 10

11 Auto Test systemløsning 3 Skopos LED Test av Skopos LED selvforsynt auto testing armatur ( AT ) : Tilkobling av batterikontakten til PCB under installasjonen defineres startøyeblikket av den ukentlige tests. Eksakt en uke etter dette øyeblikket utføres den første ukentlig test utføres i løpet av to minutter. I den trettende uke utføres en komplett varighet test utføres. Det anbefales, hvis mulig, å velge testen øyeblikk på begynnelsen av en periode når det ikke er mennesker er til stede i rommet. Dette øyeblikk kan endres ved å koble fra batteriet og ved å trykke på testknappen i 5 sekunder. I øyeblikket batteri kontakten koblet til PCB, klokken tilbakestilles til null. Nøyaktig 24 timer etter tilkobling av strømnettet vil den første varighet test bli henrettet. Hvis nødvendig vil batteriet bli hurtig ladet. Et helt utladet batteri vil være fulladet i løpet av maksimalt 12 timer. Hvis det oppstår et av 24 timer før en test et strømbrudd oppstår, vil denne testen bedelayed.the test øyeblikk for alle neste testene forblir uendret. Etter retur av strømnettet i nøds lampen å lyse for 2 minutters. Når armaturen er i stand-by posisjon og vedlikeholdslading, vil theemergency lampe bli tent for 2 minutter ved å flytte testen magnetalong LED-indikatoren. I tilfelle av et defekt nødsituasjon lampe ( LED ) feilmeldingen vil bereset automatisk ved neste test etter å ha byttet lamp.after erstatte nødlampen denne reset kan også gjøres bymoving testen magnet langs LED- indikator. Bytt ut batteriet hvis akutt varighet er ikke tilstrekkelig. Ved å gjøre dette armaturen vil være reset.battery utskifting skal utføres av en kompetent person. Side 11

12 Auto Test systemløsning 3 Skopos LED Forklaring på LED indikeringer: grønn på, gul av: stand -by grønn av, gult blinkende fort: nødlyslampe defekt grønn av, gult blinkende sakte: Kapasitet på batteri for lavt eller feil lade strøm (batteri ikke tilkolet?) Lyskilde: I tilfelle det er en defekt nødlyslampe, vil feilindikering tilbakestilles når ny lampe er montert og en ny automatisk test er gjennomført. Den automatiske testen gjennomføres innen 1-en uke. Batteri: Erstatt batteriet med nytt om driftstiden på batteri ikke er lang nok. NB! Ved batteriskifte vil testtidspunktet på armaturen endre seg. Det tar normalt 10 til 20 minutter for å få 1 minutt utladetid fra batteriet. Du finner batteri delenummer på etiketten på batteriet. Det må bare benyttes samme type batteri som anvist på batterietiketten. Idriftsettelse: Ved idriftsettelse av armaturer skal tidspunkt og dato påføres batteriet på avsatt plass Side 12

13 Auto Test systemløsning 4 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en felles lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne er en 2-farget LED med grønn og gul som basisfarge. Gjelder armaturtype: STAR 22M-AUT STAR 22MG-AUT *) STAR 22MG-AUT/PC *) STAR 65-AT *) STAR 65M-AT *) *) Disse armaturene har ikke manuell testknapp. Disse testes manuelt med medfølgende magnet som holdes over et merket område for å aktivere et reed-relé. Forklaring på LED indikeringer: GF Gult fast lys GrF Grønt fast lys GB Gult blink GrGB Gult og grønt lys alternerer på å blinke Armaturer med 1-en indikerings LED: GrF Normal drift / Stand by GF Avventer første test, eller forsinket batteritest GrGB Feil på lysrør GB Kapasitet på batteri for lavt eller feil lade strøm Det øyeblikket som batteriet plugges til kontakten i armaturen gir det tidspunktet som armaturen gjennomfører sin ukentlige test. Eksakt 24 timer etter armaturen er tilkoblet nettet vil den gjennomføre en test.. Dioden vil lyse fast gult til denne første test er gjennomført. Dette er ikke et feilvarsel. Testtidspunktet for alle senere tester forblir uforandret. Eksakt 1-en uke etter dette tidspunktet vil armaturen gjennomføre sin første ukentlige (2-minutters) test. Hver 13-ende uke (4 ganger i året) vil armaturen gjennomføre en full utladetest. Det anbefales at dette tidspunktet velges på en tid i uke og døgn hvor det er lite mennesker tilstede i tiden etter (oppladetid). Tidspunktet for test kan endres ved å frakoble batteriet i minst 10 sekunder. Etter et nettbrudd vil armaturen lyse på batteridrift i ytterligere 2 minutter. Dette er av sikkerhetshensyn og sjekk at nettspenning har stabilisert seg før armaturen går tilbake til normaldrift. Side 13

14 Auto Test systemløsning 4 Aktiver manuell test etter en utskift av defekt lysrør ved å trykke inn den manuelle testknappen, eller aktivere manuell test med magnet for å tilbakestille feilsignalet for defekt lyskilde på armaturen. Gjøres ikke dette vil feilsignalet bli tilbakestilt ved neste uketest. Ved utskift av batteri i armaturen vil også testtidspunktet resettes. Armaturer med magnettest har ikke testknapp, manuell test aktiveres ved å holde magneten over det angitte testområde Side 14

15 Auto Test systemløsning 5 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: FUNKIS 9208-AFØ 1x8W FUNKIS 9218-AFØ 1x18W FUNKIS 9236-AFØ 2x18W Det innebygde aggregatet i armaturen er sammenkoblet med en batterienhet som står under kontinuerlig lading. Aggregatet besørger den rette lading. Aggregatet er bestykket med optisk ladeindikator, en grønn lysdiode på armaturen underside. Armaturer med AT (AFØ) AFØ2, er bestykket med ytterligere en lysdiode på armaturens underside. Funksjonen er beskrevet på etikett på armaturhus Armatur med AT/AFØ i FUNKIS-serien har alarmrele som åpner ved feil. Dette releet kan belastes med 120VAC/24VDC, 1A. AT/AFØ overvåker batteriets status, kontrollerer lyskilden samt laderens funksjon. Diodeinformasjonen er beskrevet på armaturens kabinett. Batteriet skal tilkobles innen nettspenning 230VAC kobles til armaturen. Nettspenning må tilkobles innen 5 minutter. Grønn diode Rød diode Status Lyser Blinker hvert 6 sek Normaldrift Slukket Blinker hvert 6 sek Nettspenning mangler Blinker hvert 5 sek Blinker hvert 6 sekund Side 15 Batteriet er ikke tilkoblet Lyser Slukket Overvåkningskort mangler spenning Lyser Blinker 50/50 Lav batterispenning Lyser Lyser Lysrør/batteri dårlig v/uketest Lyser Blinker 3 ganger, pause i 6 sek Lysrør/batteri dårlig v/årstest

16 Auto Test systemløsning 6 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Denne har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: JUMBOLED 20 C-AT IP55 JUMBOLED II C-AT IP55 JUMBOLED III C-AT IP55 Auto Test funksjon: Ved første gang tilkobles nettspenning blinker den grønne kontrolldioden en stund og går deretter til konstant lys. Elektronikken overvåker batterispenningen til 5V grensen er nådd, deretter går den over til vedlikeholdslading. Elektronikken overvåker kontinuerlig batteriets tilkobling og armaturens tilkobling til nettspenning. Fjernes noe av dette vil det ga umiddelbar alarm. Elektronikk utfører månedlig test og første gang er en måned etter tilkobling til nettspenning. Under test utlades batteriet i en time med påfølgende måling av batterispenning. Etter dette lades batteriet opp igjen. Under test vil dioden blinke rødt/grønt. Dersom det ikke oppdages feil går elektronikken tilbake til normaltilstand etter testen. Feilindikering utføres ved rød blinkende diode. Test kan også utføres manuelt ved å trykke på den sort testknappen i ca. 1 sekund. Når testen starter blinker dioden rød/grønt. Denne testen tar 10 minutter og utfører samme funksjon som den automatisk testen. Side 16

17 Auto Test systemløsning 7 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn, gul og rød som basisfarge. Armaturene er også utstyrt med lydgiver Gjelder armaturtyper av: ODET 2x55 ODET 2x55 ODET 2x20 ODET 2x20 ODS55/NM1/TH/ST 2x55W Halogen 1 time ODS55/NM3/TH/ST 2x55W Halogen 3 timer ODS20/NM1/TH/ST 2x20W Halogen 1 time ODS20/NM3/TH/ST 2x20W Halogen 3 timer Idriftsettelse og vedlikehold av ODET AT-armaturer 24 timer etter at armaturen er tilkoblet nettspenning vil den digitale Auto Test enheten gå inn i før-testfase. Om ladingen i batteriene etter 24 timers lading gir mindre enn 5 minutter drift vil det vises en feilmelding. Denne testen gjentas 24 timer senere og om etterlysningstiden er kortere enn 1 time vil en feilmelding vises seksti timer etter den opprinnelige tilkoblingen fant sted vil den digitale Auto Test enheten gå ut av batteristyringsmodus og gjennomføre en 5-minutters månedstest. Individuelle forskyving av testtidspunktet på armaturer som står side om side bør vurderes, dette for høyning av sikkerhet. Ved nettfeil (som også går ut over etterlysningstiden) vil testenheten huske den programmerte tiden for tidspunkter og vi gå tilbake til sin originale tidssekvens så snart nettspenning er tilbake. Manuell test og reset testtidspunkt: På ethvert tidspunkt kan man trykke på den manuelle testknappen og gjennomføre en manuell test av 12 sekunders varighet. At testen er initiert vil også vises på LED indikatoren ved at denne skifter til rødt lys, og at lydgiveren gir fra seg et kort signal (om innkoblet). For å resette den interne klokken i armaturen og testtidspunkt må den manuelle testknappen trykkes inn og holdes inne i minst 5-fem sekunder. En vellykket restart gjenkjennes også ved at lydgiver gir fra seg 2 korte signal. Armaturen vil så starte fra begynnelsen igjen ved opplading av batteri etc. Feilangivelse: Ikke lys i LED-indikator: Ingen lydgiverfunksjon:. Ingen funksjon ved manuell test: Ingen detektering av lampesensor: Sjekk at tilkoblinger er korrekt, både nett og tilkobling til LED Sjekk at link på lydgiver er på plass og at den er tilkoblet nettspenning Sjekk kabling til testenhet og riktig kobling uten skade Sjekk kabling til sensor, sjekk sensor er innen 10mm fra nødlyskilden og i armaturer med flere lyskilder må det sjekkes at det ikke kommer inn strølys fra andre lyskilder Side 17

18 Auto Test systemløsning 7 Testsekvens: Den digitale testenhet overvåker lyset fra lyskilde og batteristatus under den forprogrammerte måneds og årstest. Testsekvensen starter 24 timer etter batteriet og nettet er tilkoblet. En fem minutters test utføres hver 28de dag (månedlig), 1-en timers test utføres hver 168 dag (halvårlig) og en 3-tre timers test utføres hver 336 dag. Feilfri test: Armatur i test: Feilfri test utført: Feil ved test: Grønt lys i LED-indikator: Rødt lys i LED-indikator: Viser armatur i test Grønt lys i LED-indikator og en kort signal i lydgiver Gul blinkende LED-indikator og feilsignal fra lydgiver (LED vil fortsette å blinke inntil en vellykket manuell eller automatisk test er utført. Lydgiver vil også fort sette å gi signal hver fjerde time i 10 sekunder) Batteriovervåkning: Batteriet overvåkes kontinuerlig etter armatur har gjennomført de første faser av idriftsettelse. Rød LED vil skifte til gul blinkende når batterispenning faller under 1V/celle, lydgiver vil også aktiveres med feilsignal. Side 18

19 Auto Test systemløsning 8 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1-en lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen samt belysningen i symbolplaten vil fungere som en del av statusindikering. LED for indikering av lading er rød og denne er montert i den eksterne elektronikkboksen som er tilkoblet skiltet. Gjelder armaturtyper av: ESMILED 04 Modeller: , , , , ESMILED 14 Modeller: , , , , ESMILED 16 Modeller: , , , , ESMILED 17 Modeller: , , ESMILED 18 Modeller: , , , , Rød LED lyser: pågår. Skiltplaten blinker: Rød lysdiode innvendig i elektronikenheten indikerer at lading Ved batterifeil slukker armaturen i 1-ett sekund hvert 7-sjuende sekund Skiltplaten blinker: Ved elektronikkfeil slukker armaturen i ett-1 sekund, lyser i ett- 1 sekund og slukker igjen i 1-ett sekund, dobbeltblink; dette gjentas hvert 5-femte sekund Side 19

20 Auto Test systemløsning 9 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og rød som basisfarge. Gjelder armaturtyper av: uniled S-AT uniled SX-AT Forklaring på LED indikeringer: RF Rødt fast lys GF Grønt fast lys RB Rødt blink Forklaring på LED indikeringer: GF Ladespenning er tilstede RF Batteri eller ladefeil RB Elektronikkfeil Resetknapp Tilbakestiller alarm og 0-stiller klokke for Autotest Side 20

21 Auto Test systemløsning 10 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1 lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen, og denne har grønn farge. Gjelder armaturtyper av: XYLUX LD XYLUX XY3 Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Ved tilkobling til nettspenning vil armaturens 3W høyintensive LED tenne og det vil også den grønne indikatorlysdioden gjøre for å angi at armaturen får ladespenning. 3W LED vil slukke etter et kort øyeblikk, men ladedioden vil fortsatt lyse Etter montering skal batteriet lades i 16 timer for å kunne gi 3 timer drift på batteri. Det er montert er grønn lysdiode på armaturen som gir statusinformasjon. Hver annen time vil LED gi en kort puls Denne lyser konstant når nettspenning, lading, batteri og LED er OK. Det er slukket når det er feil på nettspenning, batteri og lading. Den vil blinke når power LED er defekt. Forklaring på LED indikeringer: GF GB GS Grønd LED lyser Grønn LED blinker Grønn LED slukket Armaturer med 1-en indikerings LED: GF GS GB Nettspenning, lading, batteri og power LED er OK Feil på nettspenning, batteri eller lading Defekt power LED Side 21

22 Auto Test systemløsning 11 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 1 lysdiode (LED) for signalering av status på armaturen. Denne LED er to-farget med fargene rød og grønn Gjelder armaturtype: XYLUX LR Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Armaturen er utstyrt med full Auto Test ihht. IEC62034 og dette inkluderer en igangsettingsperiode, 30 sekunders månedlig funksjonstest og årlig full batteriutladetest. Når nettspenning tilkobles armaturen vil power lysdioden (3W) øyeblikkelig tenne og indikatordioden vil lyse grønt for å vise at batteriet får lading. Om armaturen har gitt lys i 3 timer fra batteriet vil den trenge 16 timers lading for igjen å kunne gi 3 timer batteridrift Forklaring på LED indikeringer: Grønn LED og blink med 10 sekunders mellomrom: Dette indikerer normal stand-by, nettspenning er til koblet og armaturen lader. Batteri og power LED er OK. Grønn LED blinker raskt: Grønn LED blinker sakte: LED slukket: Rød LED blinker raskt: Rød LED blinker sakte: Funksjonstest Igangsettingsperiode eller batteritest Nettspenning ikke tilkoblet Defekt power LED Feil i batteri eller ladesystem Side 22 TLF: FAX:

23 Auto Test systemløsning 12 Armaturer i dette avsnitt er utstyrt med 1 lysdiode (LED) og lydgiver for signalering av status på armaturen. Gjelder armaturtype: Royalux,- Briteblade og Fairliteserien Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Intellemsystemet kontrollerer batterispenning og ladestrøm i normaldrift (nettspenning tilstede) og lysrøret kontrolleres under batteridrift. Om batterispenning eller ladestrøm faller utenfor de satte verdier, eller lysrøret ikke lyser korrekt i batteridrift, vil en alarm indikeres på armaturens LED og lydgiver vil aktiveres. Om feilårsak er defekt lyskilde, vil denne feilindikasjon fortsette selv etter at nettspenning er kommet tilbake. Intellem modulen simulerer feil ved jevne mellomrom ved å relefrakoble nettspenning. Den korte funksjonstesten varer i 5 minutter og fungerer som test at lyskilde fungerer. Batteritest (varighetstest) varer i 3 timer og sjekker at både batteri og lyskilde fungerer. Testrutiner: Auto Test gjennomføres hver 28. dag og består av 11 slike funksjonstester for så å gjennomføre en full batteritest den 12. gangen. Idriftsettelse: Det er ikke nødvendig med annen idriftsettelse enn det å koble armatur til fast nettspenning. Tidspunktet for tilkoblingen av batteriet + 12 timer vil indikere tidspunktet for test (f.eks. tilkobling av batteri på Onsdag kl , da vil test gjennomføres Onsdag kl ) 36 timer etter første tilkobling til nettspenning vil armaturen gjennomføre en full batteritest. Den første funksjonstesten vil bli gjennomført 28 dager + 12 timer etter tilkobling. * Lydgiver er tilkoblet ved levering Status: LED: Lydgiver*: Nettspenning på- System OK: På Av Nettspenning av - Nøddrift Av Av Lysrør, eller funksjonsfeil: Kontinuerlig rask blink (4 pr.sek) På (5 sek/min) Batteritestfeil: Rask blink i 2sek m/ 1sek opphold På (5 sek/min) Lav ladestrøm: Dobbeltblink (2 korte blink pr.sek) På (5 sek/min) Lav batterispenning: Enkeltblink (hvert 2. sek) På (5 sek/min) Strømsparing: Enkeltblink (hvert minutt) Av Side 23

24 Auto Test systemløsning 12 forts Feilrettinger: Lyskilde eller funksjonstestfeil: Skift lysrør eller reparer armatur om nødvendig. Første gang armaturen går i test vil feilen avstilles om feilretting lykkes. Batteritestfeil: Skift batteri eller reparer armatur om nødvendig. 3 timers test må kjøres for å tilbakestille alarm. Øvrige funksjoner: 1. Dersom det er mer enn 15 minutter nettfeil og en test skulle være gjennomført innen de nærmeste 24 timer, vil testen utsettes i en-1 dag.. Senere tester vil gå som normalt opp satt. 2. I armaturer med dyputladningsbeskyttelse vil Intellem sette armatur i Strømsparing for å sikre driften av intern klokke om armaturen skulle være uten nettspenning i inntil 7 dager. 3. Lydgiveren kan frakobles ved å flytte den blå lasken på Intellem modulen til en av de merkede kontaktene (se skisse) 4. Kun standard Auto Test - 1 dag forskjøvet test kan aktiveres på Intellem modulen. På den måten kan testtidspunktet på armaturer som er nabo til hverandre være ulik. Dette for å sikre tilstrekkelig belysning. 5. IFF Auto Test (Installasjon og Feil Fix) - vil automatisk kjøre en batteritest etter en idriftsettelse og når batteriet er byttet. IFF vil kjøre 36 timer etter nettspenning er kob let til armatur Side 24

25 Auto Test systemløsning 13 Armaturene i nedennevnte liste er utstyrt med 2-to lysdioder (LED) for signalering av status på armaturen. Disse har grønn og gul som basisfarge. Gjelder alle armaturer i: EVOLED R-serie og EVOLED S-i-serie Armaturene i disse seriene har ikke manuell testknapp, men manuell test aktiveres med magnet som holdes over test LED området. Tilkobling og idriftsettelse av Auto Test (AT) funksjon: Når batteriet tilkobles printkortet legges det spenning til elektronikken som styrer testregimet. Dette angir også tidspunktet for de ukentlige automatiske testene (Auto Test) som elektronikken utfører. Eksakt en uke senere, på samme tidspunkt vil armaturen gjennomføre den første automatiske testen (varighet 10 sekunder). Hver trettende uke vil armaturen gjennomføre en full varighetstest på batteriene i den tiden de er beregnet på. Eksakt 24 timer etter første tilkobling av nettspenning vil en første varighetstest bli gjennomført. Lysdioden vil være tent inntil denne første test er gjennomført Det er anbefalt, om mulig å velge testtidspunktet til starten av en periode hvor det ikke er personer tilstede i rommet / bygningsdelen /bygget. Dette tidspunktet kan senere endres om ønskelig ved at man frakobler den røde batteri-ledningen fra printkortet i minst 10 sekunder for så å tilkoble batteriledningen igjen. På det tidspunktet du tilkobler ledning igjen blir den innebygde elektroniske klokken 0-stilt. Et helt utladet batteri vil bli ladet opp igjen i løpet av 24 timer. Lading blir indikert av lysdioden (LED). Dersom det i løpet av 24 timer før en test forekommer nettbrudd / nettfeil, vil testen bli utsatt. Dette indikeres ved gul LED som er kontinuerlig tent. Dette er ikke en feilindikering. Merk: Når nettspenning kommer tilbake etter nettbrudd, vil lyskilde fremdeles være tent i nøddrift i en periode på 10 sekunder. Dette for å la nettet stabilisere seg før en armatur igjen går over til vanlig nettdrift. Forklaring på LED indikeringer: Grønn lyser + Gul slukket: Grønn slukket + Gul blinker raskt: Grønn slukket + Gul blinker sakte: Grønn slukket + Gul slukket: Nettspenning OK, normaldrift Nettspenning OK, lyskildefeil Nettspenning OK, batterifeil Nettspenning mangler, nøddrift Side 25

26 Auto Test systemløsning 14 Side 26

27 Auto Test systemløsning 14 fortsetter Side 27

28 Auto Test systemløsning 15 Side 28

29 Auto Test systemløsning 15 fortsetter Side 29

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer