Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT"

Transkript

1 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

2 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid. Med vårt helhetlige og balanserte fokus på kvalitet, har vi basert vårt kvalitetssystem på EQUass (European Quality in social services) og Iso MILJØMERKET 241 trykksak 734 Denne årsrapporten er digitaltrykket av A2G Grafisk. A2G Grafisk har fokus på miljøet, er sertifisert som Svanemerket trykkeri og er en Grønt Ansvar-virksomhet.

3 INNHoLD Nye muligheter i 60 år 4 styret 8 organisasjon 9 Årsberetning 10 Årsregnskap 14 resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noteopplysninger 18 revisjonsberetning 28 Konsern-aMU rapport for

4 4 Nye muligheter i 60 år I hele 60 år har A2G bidratt til at mennesker kommer ut i lønnet arbeid. 8.januar 2012 var medarbeidere med familie samlet i Nesttun kulturhus for å markere denne dagen. - ser nye muligheter

5 5 Alle forretningsområdene i A2G Gruppen hadde egne stands der det ble vist frem produkter og tjenester som selskapene leverer. Noen hadde konkurranser, mens andre hadde laget aktiviteter for både store og små. En egen avdeling, med eventyrfortelling, ansiktsmaling og spill, ivaretok med seg en presentasjon av A2Gs planer frem til Jan Eggum, som også fylte 60 år i 2011, underholdt med velkjente låter og Doddo loset gjestene trygt gjennom denne søndags ettermiddagen.

6 6 KRYDDAR ÅPNER DØRENE TIL ET NYTT OG SPENNENDE CAFÉKONSEPT Kort vei fra bybanen og i Nesttuns hovedgate åpnet det A2G-eide spisestedet Kryddar dørene 7.april Kreative kokker og smilende servitører serverer de beste matretter i en moderne og intim atmosfære. Siden oppstarten i april har det bare gått en vei, og det er oppover. Spisestedet har vært et kjærkomment tilbud til de som ferdes på Nesttun eller de som søker et spennende cateringtilbud. Kryddar leverer catering i hele Bergen og ble tidlig omtalt som byens beste catering. Konseptet er at alt som gjøres på Kryddar blir gjort med en tvist. Enten det er måten maten blir servert på eller det lille sjokoladekakestykket til kaffen. - Det er litt vanskelig å forklare, men kommer du på besøk til oss eller bestiller catering hos oss så får du oppleve det, sier daglig leder Malcolm Hurtley. - ser nye muligheter

7 7 A2G ARTA SATSER PÅ INDUSTRIELL PRODUKSJON I HORDALAND A2G overtok i desember 2011 virksomheten i Arta AS. Dette er et selskap med mer enn 50 års historie innen utvikling, produksjon og salg av antenneløsninger til krevende kunder over hele verden. I mesteparten av sin historie har denne virksomheten vært knyttet til Nera, men siden 2006 har det vært et eget selskap under navnet Arta. Dette føres nå videre som en del av A2G Gruppen gjennom selskapet A2G Arta AS. A2G Arta sine produkter er kjent for meget høy kvalitet og ytelse. Kunder innen både forsvar, olje&gass, energi, og teleoperatører baserer sine nettverk på selskapets produkter. Og store deler av det norske telenettet er bygget ved hjelp av antenner fra A2G Arta. Selskapet gjennomfører nå en overgang til LEAN-basert produksjon samtidig som salgs- og markedsarbeidet trappes opp for å skape en konkurransedyktig aktør som kan leve godt også de neste 50 årene. ICREO TESTER AVANSERTE PROGRAMVARELØSNINGER I 2011 ble icreo etablert. En gruppe dyktige medarbeidere leverer blant annet tjenester innenfor testing av programvare og elektronikk, utvikling av testverktøy, dokumentgjennomgang, og dokumentoversettelse. icreo er en avdeling i A2G Industri som har sin virksomhet knyttet mot utvikling og testing av avanserte programtestere, der alle har diagnosen Asperger syndrom. icreo legger til rette for at særegenhetene som ligger til grunn for diagnosen utnyttes til det beste for den enkelte og våre kunder. Medarbeiderne i icreo har gjennomført en 2-årig opplæring der faget software-testing har vært kombinert med opplæring i arbeidslivskompetanse. Dette er en unik kombinasjon der kunnskapen til pedagogene i A2G Kompetanse, sammen med en formal utdannelse og sertifisering innen softwaretesting, gir deltagerne et meget godt utgangspunkt for å komme ut i ordinært lønnet arbeid.

8 8 styret olav terje Bergo styreleder Gerdt Christian Borge Meyer Nestleder Bjørn Einar aas styremedlem alvhild Margrethe Berge styremedlem Gunnar Larsen styremedlem Mariann skarstein styremedlem Mona Bryhn styremedlem sigurd E. Gjertsen Konsernsjef - ser nye muligheter

9 9 ORGANISASJON Divisjon Industri A2G Industri AS A2G Arta AS Divisjon Kunnskap A2G Bemanning AS A2G Barnehage A2G Kompetanse AS A2 AS A2G p AS Divisjon Service A2G Logistikk AS A2G Eiendomsdrift AS

10 10 årsberetning 2011 a2g gruppen as A2G består av godkjente arbeidsmarkedsbedrifter. Gruppen tilbyr et bredt spekter av arbeidsrettede tjenester og hovedformålet er gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring. Gruppen besto pr av morselskapet A2G Gruppen AS, samt datterselskapene A2G Grafisk, A2G Kompetanse AS, A2G Bemanning AS, A2G Eiendomsdrift AS, A2G Industri AS, A2G Logistikk AS, A2G Profilering AS, A2G Arta AS, A2G KH 22 AS, A2G AB 58 AS og Sentrallageret AS (65%). Gruppen er lokalisert i Bergen, Askøy og Sotra. A2G har interne avklarings- og kvalifiseringsarenaer innenfor barnehage, grafisk, logistikk, mekanisk, elektronikk, profilering, IT inklusiv tilhørende støttefunksjoner, samt kursvirksomhet og eiendomsdrift. I tillegg tilbyr selskapet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS-tiltaket) og Arbeid med bistand (AB). Sentralt for A2G er å videreutvikle de arbeidsrettede tjenestene og fortsatt øke bredden i tilbudet i tillegg til fortsatt teknologiutvikling, produktutvikling og aktiv markedsinnsats. Virksomheten er lokalisert i Blådalen, Storbotn i Åsane, Årstad bydel på Sletten og Møllendal, Nesttun, Askøy og Sotra. Gruppens konsernledelse flyttet primo 2012 til Laksevågneset 12. A2G Gruppen AS og A2G Barnehage resertifisert i Equass Assurance høsten 2011 A2G Grafisk AS (tidligere Designtrykkeriet AS) tilbyr arbeidsrettede tjenester innen grafisk bransje med fokus på web, grafiske tjenester og trykker, samt støttefunksjoner som sentralbord og sjåfør. I 2010 fikk selskapet også ansvar for arbeidsrettede tjenester innen IT drift. Bedriften er lokalisert sør for Store Lungegårdsvannet. Primo 2010 har selskapet etablert en produksjonslinje med en digital trykkpresse. A2G Kompetanse AS tilbyr tjenester innen arbeid, velferd og inkludering, og fokuserer på veiledning og støtte for personer som har utfordringer i læringssettinger og er spesialister på å tilrettelegge for læring. Bedriften er lokalisert i Storbotn i Åsane. A2G Bemanning AS er et selskap som tilbyr eksterne arbeidsrettede tjenester med arbeidspraksis i private eller offentlige foretak. Selskapets personalkonsulenter finner i samarbeid med deltaker frem til aktuelle arbeidsplasser og legger arbeidsforholdene til rette i forhold til den enkeltes ønsker og behov. I praksisperioden har deltaker og arbeidsgiver jevnlig oppfølging av personalkonsulenten. A2G Eiendomsdrift AS tilbyr arbeidsrettede tjenester innen byggvedlikehold og vedlikehold av utomhusarealer, samt gjennom drift av kantiner og renholdstjenester for så vel interne som eksterne kunder. Gjennom virksomheten på Nesttun tilbyr selskapet arbeidsrettede tjenester innen cafe drift og cateringvirksomhet. A2G Industri AS tilbyr arbeidsrettede tjenester gjennom salg av selskapets produkter og tjenester innen mekanisk produksjon og elektronikk. Innen mekanisk utføres oppdrag innen 3d-konstruksjon, CNC-dreiing og -fresing, laserskjæring, tynnplatestansing og -bukking, sveising i aluminium, syrefast og titan. Innen elektronikk produseres kretskort, kabler, spoler og trafoer. Selskapet sammenstiller produkter innen kommunikasjon, måleinstrumenter, avfallshåndtering, enøkprodukter og strømforsyninger. Vi er godkjent lærebedrift innen: CNC- operatørfaget (maskineringsteknikk), platearbeiderfaget, sveisefaget, produksjonselektronikerfaget og logistikkfaget. Selskapet ble ISO 9001 sertifisert våren A2G Logistikk AS gjennomfører arbeidsrettede tjenester innen transport og logistikk i Hordaland. Selskapet er lokalisert i Storbotn i Åsane og Sletten. Bedriften vant et større anbud på utkjøring av mat til Bergen kommune fra Her har man bla inngått en underleverandør avtale med vekstbedriftene Grønneviken AS og Spekter Pluss AS. - ser nye muligheter

11 11 A2G Profilering AS tilbyr arbeidsrettede tjenester gjennom salg av selskapets produkter og tjenester innen skilt og dekor, gravering og tekstiltrykk/putetrykk. Primo 2010 gjennomførte selskapet en oppgradering av produksjonen for bedre konkurranseevnen i markedet. Bedriften vant i april 2012 et større anbud til Forsvarsbygg. Selskapet er lokalisert i Storbotn i Åsane. A2G Arta AS er et selskap som produserer bredbåndsantenner. De ble kjøpt den og er lokalisert på Kokstad. En brann i ventilasjonsanlegget rett etter overtakelse forsinket oppstart. Styret tar sikte på å oppnå lønnsom drift i selskapet i A2G KH 22 AS er et eiendomsselskap som eier av Klaus Hanssens vei 22. A2G AB 58 AS er et eiendomsselskap som eier av Adolf Bergsvei 58. Norgesprofilering AS er et grossistselskap innen profilering. Åstvedt AS ble stiftet i desember 2011, og har foreløpig ingen drift. Sentrallageret AS er et eiendomsselskap som eier Storbotn 108 og driver kun med utleie. A2G AS eier 65 % av aksjene i Sentrallageret AS og er den eneste leietakeren i Storbotn 108. Utover dette samarbeider A2G og A2G Gruppen AS med andre bedrifter og organisasjoner, slik at en kan gi medarbeidere på attføring både avklaring og kvalifisering i fag en ikke selv har. Styret mener at redegjørelsen for årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over selskapets og Gruppens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede og at regnskapet er utarbeidet under den forutsetningen. Til grunn for dette ligger årets resultat, bedriftens økonomiske ståsted og Gruppens prognoser for 2012 og årene fremover. Gruppen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. arbeidsmiljø Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell, skader eller ulykker i 2011 og arbeidsmiljøet vurderes som gjennomgående tilfredstillende godt både i A2G Gruppen AS og i datterselskapene. Gjennom AMU og annet systematisk HMS arbeid drives målrettet arbeid for å kartlegge og forbedre rutiner for å forhindre miljøbelastninger. Gruppen har rådgivende utvalg som behandler saker spesielt knyttet til medarbeidere som mottar arbeidsrettede tjenester. Den totale sykefraværsprosenten for ordinært ansatte medarbeidere er på 8,1 % i driftsåret 2011, mot 8,0 % i driftsåret 2010 og 7,1 % i Fraværet utgjorde i 2011 ca dagsverk. likestilling og diskriminering Som attføringsbedrift er en vesentlig del av bedriftens medarbeidere søkt inn av NAV. Bedriftens andel av kvinner og menn, samt nasjonalitet vil derfor delvis være styrt av NAVs innsøking og vil i mindre grad kunne styres av bedriftens egne tiltak. Kvinneandelen i Gruppen innen arbeidsmarkedstjenester er i 2011 på 52,0 %, mot 47,6 % i Blant ordinært ansatte er kvinneandelen i ,0 % mot 58,7 % i Gruppen har fokus på likestilling og det arbeides derfor kontinuerlig med aktiviteter slik at bedriftene fremstår like attraktive for begge kjønn. Gruppen er avhengig av egnede og kvalifiserte ledere og medarbeidere. Det tilbys like muligheter for kompetanseutvikling og vi arbeider aktivt for å motivere kvinner til å søke lederstillinger. Styret i A2G Gruppen AS består av 7 medlemmer, hvor 3 medlemmer er kvinner. Styrene i datterselskapene består hovedsaklig av menn.

12 12 ytre miljø Gruppens produksjon påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. For oppvarming og drift benyttes primært elektrisk energi, samt et mindre forbruk av fyringsolje. Års forbruk av elektrisk energi er ca. 3,6 GWh mot 3,7 GWh i Det er iverksatt tiltak for å ivareta en miljøvennlig avfallshåndtering med god kildesortering på alle avfallsområder. Det er lite bruk av kjemikalier etc. i A2G og avfallsstoffer fra dette arbeidet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. forskning og utvikling Selskapet og Gruppen deltar i europeiske og nasjonale FoU-prosjekter, direkte og i regi av bransjeorganisasjonene Attføringsbedriftene (www.attforingsbedriftene. no) og EPR (www.epr.eu) Gruppen har ikke egen forskning og utvikling og balansefører følgelig ikke FoU kostnader. fremtidig utvikling A2G Gruppen AS og datterselskapene i Gruppen arbeider med å utvikle nye forretningsområder og styrke Gruppens tilbud av arbeidsrettede tjenester. Gruppen har en bred plattform å arbeide ut fra både i forhold til mangfold av interne arbeidsrettede tilbud og ikke minst i forhold til lokalisering i Bergensområdet. Gruppen er etablert på Sotra og Askøy. Gruppen er blant landets 5 største attføringsbedrifter. I snitt vil ca 850 medarbeidere arbeide i Gruppen hver dag. I løpet av et år vil ca 1500 medarbeidere være tilknyttet Gruppen. Gruppen søkte primo 2012 til Norges Forskningsråd om et prosjekt med navn OSAVIT. Vi ble medio mai 2012 meddelt at vi var innstilt til tilskudd. Prosjektets totale ramme er på ca 35 MNOK over 36 mndr. redegjørelse for årsregnskapet De totale driftsinntekter var NOK 229 millioner for Gruppen i 2011, mot 199 millioner i A2G Gruppen AS oppnådde NOK 58 millioner, mot NOK 46 millioner i Driftsinntektene både i Gruppen og mor inneholdt i 2011 gevinster fra salg av driftsmidler. Driftsresultatet for Gruppen ble forbedret fra NOK -7,4 millioner i 2010, til NOK 20,3 millioner i A2G Gruppen AS oppnådde et driftsresultat på NOK 4,0, millioner mot NOK - 6,2 millioner i Årets resultat for Gruppen ble NOK 15,4 millioner mot NOK -10,8 millioner i A2G Gruppen AS oppnådde et overskudd på NOK 4,6 millioner mot NOK -8,3 millioner i Egenkapitalen for Gruppen er NOK 65 millioner mot NOK 49 millioner i A2G Gruppen AS egenkapital er NOK 58 millioner mot NOK 54 millioner i Det arbeides løpende med tiltak for å sikre likviditeten fremover. Driftsoverskuddet i 2011 sikrer en tilfredsstillende likviditet. Noen av selskapene i Gruppen har gått med underskudd, og dermed hatt behov for tilførsel av kapital. Refinansieringen av datterselskaper er foretatt gjennom konsernbidrag ved avleggelse av Gruppens regnskaper for Markedet for Gruppens produkter og tjenester varierer i takt med utviklingen ellers i samfunnet. Ettervirkningene av Finanskrisen påvirket Gruppen negativt også i 2011, dette særlig innen forretningsområdet Industri. Grafisk bransje er under sterkt press og dette er utfordrende for A2G Grafisk AS. Gruppen forventer en vekst i omsetning gjennom året for Langtidsvirkningen av finanskrisen preger dog fortsatt underleverandørmarkedet innen forretningsområdet Industri. Driftsinntektene første kvartal 2012 er ca 17 % høyere enn tilsvarende periode i fjor, en utvikling som forventes å fortsette videre gjennom ser nye muligheter

13 13 finansiell risiko Markedsrisiko Gruppens salg av attføringstjenester er i stor grad rammestyrt av NAV. Gruppens ramme var i 2011 på samme nivå som året før. Rammen er videreført uendret i Selskapet er imidlertid eksponert for endringer i rammevilkårene for arbeidsrettede tjenester og den pågående NOU som skal vurdere skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken. NOU en er nå på høring. renterisiko Gruppen har flytende rente på ca. 60 % av gjelden, og en er derfor eksponert for endringer i rentenivået. Store endringer i rentenivået vil påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses derfor som lav. Kredittrisikoen utgjør totalt NOK 16,5 millioner for Gruppen og NOK 1,8 millioner for A2G Gruppen AS i De opplistede tallene er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Likviditeten for Gruppen ble styrket høsten 2011, bl.a. gjennom salg av eiendom og tomt, og var som følge av dette tilfredsstillende. Konsernmodellen for A2G bidrar til bedre styring av de enkelte foretningsområdene/selskaper og styret mener dette vil ha en positiv langsiktig likviditetsmessig virkning. Egenkapital risiko Egenkapitalen for Gruppen er NOK ca 65 millioner mot NOK 49 millioner i A2G Gruppen AS egenkapital er NOK 58 millioner mot NOK 54 millioner i Dette gir en egenkapitalandel på 35% for Gruppen og 43% for A2G Gruppen AS. Gruppen eier en vesentlig bygningsmasse, ca m2, (Sentrallageret AS 65 %) og betydelige tomteområder, ca 70 mål. Dette representerer en betydelig egenkapitalreserve. årsresultat og disponeringer Styret foreslår at årets overskudd for A2G Gruppen AS anvendes som følger: Overføres til annen egenkapital kr Totalt disponert kr Bergen, 31. mai 2012 olav terje Bergo Gerdt Christian Borge Meyer Bjørn Einar aas styreleder Nestleder styremedlem alvhild Margrethe Berge Gunnar Larsen Mariann skarstein styremedlem styremedlem styremedlem Mona Bryhn styremedlem sigurd E. Gjertsen Konsernsjef

14 14 årsregnskap for a2g gruppen resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Attføringstjenester, tilskudd 6, Salgsinntekt Gevinst v/salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fordeling Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum disponert - ser nye muligheter

15 15 balanse pr. 31. desember MorsELsKap KoNsErN Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler sum finansielle anleggsmidler sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer andre fordringer sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 16 balanse pr. 31. desember MorsELsKap KoNsErN Note Egenkapital Innskutt egenkapital aksjekapital 14, sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital annen egenkapital sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser pensjonsforpliktelser Utsatt skatt sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld skyldige offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD olav terje Bergo Gerdt Christian Borge Meyer Bjørn Einar aas styreleder Nestleder styremedlem alvhild Margrethe Berge Gunnar Larsen Mariann skarstein styremedlem styremedlem styremedlem Mona Bryhn styremedlem sigurd E. Gjertsen Konsernsjef - ser nye muligheter

17 17 KoNtaNtstrømoppstilliNg MorsELsKap KoNsErN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Kapitalnedsettelse i datterselskap avsatt konsernbidrag til datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

18 18 Noter til regnskapet 2011 Note 1 - RegNskapspRiNsippeR Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet A2G Gruppen AS og datterselskapene A2G Industri AS, A2G Profilering AS, A2G Logistikk AS, A2G Bemanning AS, A2G Eiendomsdrift AS, A2G Kompetanse AS, A2G KH 22 AS, A2G AB 58 AS, AVI IKT AS, A2G Grafisk AS, Norgesprofilering AS, A2G Arta AS, Åstvedt AS og Sentrallageret AS (65 %). Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Offentlige tilskudd inntektsføres brutto som driftsinntekt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. - ser nye muligheter

19 19 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Leasing / leieavtaler Leie av driftsmidler er ført som operasjonell leie. pensjoner Selskapet har en AFP ordning. Pensjonsforpliktelsen som er innarbeidet i selskapets balanse er knyttet til gammel AFP-ordning. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. (alle tall i noteopplysningene er oppgitt i kroner) Selskapet har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Pensjonspremie kostnadsføres løpende. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til OTP. skatter A2G Gruppen AS er unntatt skatteplikt i medhold av skatteloven. Datterselskapet Sentrallageret AS er skattepliktig og skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

20 20 Note 2 - bankinnskudd MORSELSKAP KONSERN Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 3 - lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor MORSELSKAP KONSERN Lønnskostnader Lønninger arbeidsgiveravgift pensjonskostnader andre ytelser sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret er 87 i morselskapet og 310 i konsernet. Morselskap Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn pensjon 56 0 annen godtgjørelse 11 0 Daglig leder har i tillegg en førtidspensjonsordning for perioden 62 til 67 år. Det er ikke avsatt noe i regnskapet knyttet til denne ordningen pr da daglig leder er over 62 år, og han har ingen konkrete planer om å benytte seg av ordningen. Daglig leder inngår for øvrig i selskapets innskuddspensjonsordning for alderspensjon. Morselskap Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillittsvalgte og aksjeeiere mv. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for noen ansatte eller aksjonærer. MORSELSKAP KONSERN Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Lovpålagt revisjon andre attestasjonstjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. - ser nye muligheter

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 29. april 2015 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer