VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk Idrettsfag

2 Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune er bedring av datakvaliteten. Gjennom dette har det blant annet vært behov for endring av hvordan statistikken presenteres. Vi håper at årets utbedrede utgave bidrar til dette. Årets utgave har fått ny layout, der tabellene i kapittel 1 har fått forenklet form og enklere tekst. Dette vil forhåpentligvis øke brukervennligheten av heftet. Tidligere har tabellene inneholdt mange kolonner, og mange har vært mindre interessant for de fleste brukerne. Ut fra erfaringer om hva som har vært ønskelig å ha med i heftet, er enkelte kolonner fjernet, mens de som står igjen er gjort mer forståelig. I tillegg er noen tabeller fjernet og andre kommet til. Tabellene i kap. 2, 3 og 4 har samme layout som tidligere, men har fått nye farger. Vi håper at vi er kommet et steg videre i utbedringsprosessen og at heftet blir godt mottatt. 1

3 Innholds- fortegnelse 2

4 Innhold: Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 4 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr 1. okt 14, fordelt på utdanningsprogram... 7 Bevegelser i søkermassen fra søknadsfrist 1. mars til endelig ajourhold 1. oktober Søkere fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer pr. skoleår... 8 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 fordelt på region... 9 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober Pr. skole, fordelt på programområde Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober Pr. utdanningsprogram. Alle søkere Pr. utdanningsprogram. Ungdomsrett Pr. region. Ungdomsrett Fordeling på kjønn og utdanningsprogram skoleåret Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2014, pr nivå fordelt på utdanningsprogram Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker 1. oktober Sluttere pr. skole 2013/ Sluttere pr. år Resultat av fortrinnsinntak og individuell behandling Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober 32 Kap 2 Voksenopplæring Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring Nettstøttet opplæringstilbud i kombinasjon med studieverksted Studieverksted i Nordland Eksamensforberedende kurs yrkesfag Deltakere på fagskolene i Nordland pr. 1. oktober Kap 3 Læreplass Primærsøkere til læreplass Søkere formidlet til læreplass Læreplasskurs Vg3 alternativ fagopplæring i skole Løpende lærekontrakter pr. 1. oktober Ungdomsrett Hevede lærekontrakter Kap 4 Poenggrenser inntak Nedre poenggrense for inntak til programområder på videregående skoler i Nordland 49 3

5 Nyttige begreper. Fellesinntak: Hovedinntaket til ordinære fylkeskommunale videregående skoler i Nordland. 1.mars: Søknadsfrist for søking til fellesinntaket. 1.oktober: Offisiell telledato for datagrunnlaget som ligger til grunn for mye av statistikken. Ungdomsrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdom har rett til 3 års heltids videregående opplæring i løpet av en 5 år periode inntil fylte 24 år etter at grunnskolen er gjennomført iflg. Opplæringsloven 3-1. Voksenrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring iflg. Opplæringsloven 4A- 3. Voksne som er eldre enn 25 år, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere har krav på dette etter søknad. Fullføringsrett: Ikke rett: Alle søkere: Søkere som har påbegynt en utdanning har en lovfestet rett til å fullføre denne utdanningen. Søkere uten lovfestet rett til videregående opplæring. Alle søkere i ovennevnte rettsgrupper. Ledig kapasitet: Ledige skoleplasser Lavere ønsker: Elever som er kommet inn på lavere enn sitt 3.ønske. Sluttere: Realkomp. vurdering: Elever inntatt som heltidselever som sluttet fra og med 1. oktober 2013 og ut skoleåret. Alle elever med og uten rett til videregående opplæring. Elever som slutter fra og med 1. oktober og som begynner på ny skole eller nytt utdanningstilbud i Nordland registreres ikke som slutter. Vurdering av en søkers teori og praksis i forhold til inntak til videregående skole. Vg1, vg2 vg3: Videregående trinn 1, 2 og 3. Utdanningsprogram: Fagmessig utdanningsretning: BA DH EL HO ID MD MK NA RM SS ST Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering 4

6 TP Teknikk- og industriell produksjon Kapittel 1 Videregående skoler 5

7 K apasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober 2014 Fylkeskommunale videregående skoler i Nordland Skolenr Skole Ant. Ant. Ant. ledig Kapasitetselev- klasser elever kap. utnyttelse plasser BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE , SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VGS. AVD.HATTFJELLDAL , POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE , , MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE , BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE , BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE , , FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE , SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VGS. AVD. STEIGEN , NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE , ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VGS. AVD. ØKSNES , SORTLAND VGS. AVD. LØDINGEN , HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE , AUST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE , , VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ,74 Sum , ,96 * Plasstall for LOSA tilbud er inkludert i tabellen og er fastsatt etter avklaring med skolene hver vår. Avvik kan forekomme her hvis skolene finner flere praksisplasser etter at ordinært inntak er avsluttet. 6

8 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr. 1. oktober 2014 Fordelt på utdanningsprogram Alle søkere Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. plasser BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk , EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama , NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant og matfag , SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering , TP Teknikk og ind. produksjon Sum ,

9 Bevegelser i søkermassen fra søknadsfrist 1. mars til endelig ajourhold 1. oktober 2014 Alle søkere Kode Utdannings- Søkere Søkere Søkere Søkere program totalt totalt totalt totalt inntak 2. inntak BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstsfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell prod Sum Elever i videregående opplæring skoleåret 2014/2015 Prosentvis fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Utgangspunkt er antall søkere pr. 1. oktober Skoleår Søkere til Søkere til studieforberedende utdanningsprogram yrkesfaglige utdanningsprogram i prosent i prosent ,3 48, ,3 47,7 Elever på påbygning til generell studiekompetanse er inkludert i tallene for studieforberedende. 8

10 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere HELGELAND Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. plasser Bygg og anleggsteknikk , Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama 141 6, Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag 84 5, Service og samferdsel 88 5, Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon , , SALTEN Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. plasser Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama 139 5, Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering , Teknikk og ind. produksjon , ,

11 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere NORD FYLKET Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. plasser Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk 35 2, Elektrofag Helse og oppvekstfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Påbygging Restaurant og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon ,

12 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk 7 0, DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 2DH Spes.u egen gr, 2. år ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 3MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 8 0, RMRMF1 Restaurant og matfag SSRLV2 Reiseliv 7 0, SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner 8 0, TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

13 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 1 ST Spes.u egen gr, 1. år STUSP1HT 2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT 3 ST Spes.u egen gr, 3. år STUSP1HT 4 ST Spes.u egen gr, 4. år TPBRT2 Brønnteknikk TPMAR2 Maritime fag TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

14 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 2BA Spes.u egen gr, 2. år BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk 8 0, DHFRI2 Frisør 8 0, ELELE1 Elektrofag ELELE1HT 2 EL Spes.u egen gr, 2. år ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år HSHUD2 Hudpleie HSHUD3 Hudpleier IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 2MK Spes.u egen gr, 2. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom NAHHO2 Heste og hovslagerfag NALBR3 Landbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk NANAB3 Studieforberedende naturbruk NASBR2 Skogbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. HATTFJELLDAL Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. NANAB1 Naturbruk

15 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 2BA Spes.u egen gr, 2. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 3DH Spes.u egen gr, 3. år DHDHV1HT 5DH Spes.u egen gr, 5. år DHDTE2 Design og tekstil ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag IDRET1HT 2 ID Spes.u egen gr, 2. år IDRET1HT 4 ID Spes.u egen gr, 4. år IDRET1HT 5 ID Spes.u egen gr, 5. år MDDAN2 Dans MDDRA2 Drama 10 0, MDDRA3 Drama 15 0, MDMDD1 4 Mus/dans/drama,dans 10 0, MDMDD1 6 Mus/dans/drama,drama 15 0, MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 3. år

16 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT MK Spes.u egen gr, 1. år MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 10 0, RMMFG2 Matfag 5 0, RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 2RM Spes.u egen gr, 2. år SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

17 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag 8 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år NAAKV2 Akvakultur NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk STREA2 Realfag STREA3 Realfag 12 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 18 0, STUSP1 Studiespesialisering TPKJP2 Kjemiprosess TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

18 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MARITIME FAGSKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk DHDTE2 Design og tekstil DHINT3 Interiør DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 2MK Spes.u egen gr, 2. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse SSISF2 IKT servicefag STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1 Q Studiespes,forskerlinje TPLAB2 Laboratoriefag TPMAR2 Maritime fag TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 2 TP Spes.u egen gr, 2. år TPTIP1HT 3 TP Spes.u egen gr, 3. år TPTIP1HT 4 TP Spes.u egen gr, 4. år

19 K apasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 1BA Spes.u egen gr, 1. år BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek BAOFT2 Overflateteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør ELAVI3L Avionikerfaget,LAL ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi ELFLY2L Flyfag,LAL ELFLY3L Flytekniske fag,lal HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år MDDAN2 Dans MDDAN3 Dans MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMDD1 4 Mus/dans/drama,dans 13 0, MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 2. år MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 3. år MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 19 1, RMMFG2 Matfag 6 0, RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 1RM Spes.u egen gr, 1. år SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering 165 5, TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri 7 0, TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

20 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BAANL2L Anleggsteknikk,LAL BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2 A Idrettsfag,toppidrett IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3 A Idrettsfag,toppidrett IDRET1 Idrettsfag IDRET1 A Idrettsfag,toppidrett RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 2RM Spes.u egen gr, 2. år RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år SSISF2 IKT servicefag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner TPAMM3L Anleggsmaskinmekaniker,LAL TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

21 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse STREA2 Realfag 11 0, STREA3 Realfag 15 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 19 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk 8 0, BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk 7 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag 8 0, IDIDR2 2 Idrettsfag,friluftsliv IDRET1 2 Idrettsfag,friluftsliv STREA2 Realfag 13 0, STREA3 Realfag 10 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 18 0, STUSP1 Studiespesialisering KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. STEIGEN Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. STUSP1 Studiespesialisering

22 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere NARVIK VIDEREGEÅNDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk ELDAT3 Dataelektronikerfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2L B Idrettsfag,alpint,LAL IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3L B Idrettsfag,alpint,LAL IDRET1 Idrettsfag IDRET1L B Idrettsfag,alpint,LAL MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag SSISF2 IKT servicefag 10 0, SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet 5 0, STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

23 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELROM3L Romteknologi,LAL HSHSF1 Helse og oppvekstfag STREA2 Realfag 13 0, STREA3 Realfag 7 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 20 0, STUSP1 Studiespesialisering TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 1 TP Spes.u egen gr, 1. år SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk NAAKV2 Akvakultur NAHHO2 Heste og hovslagerfag NALBR3 Landbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk NANAB1HT 2NA Spes.u egen gr, 2. år NANAB1HT 3NA Spes.u egen gr, 3. år PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering

24 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. ØKSNES Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år RMMFG2 Matfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 1RM Spes.u egen gr, 1. år RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år RMRMF1HT 4RM Spes.u egen gr, 4. år STUSP1 Studiespesialisering SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. LØDINGEN Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. HSHSF1 Helse og oppvekstfag SSISF2 IKT servicefag STUSP1 Studiespesialisering

25 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør ELAUT2 Automatisering ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAPO3 Apotekteknikk 5 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær 10 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år HSTAN3 Tannhelsesekretær MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 1 ST Spes.u egen gr, 1. år STUSP1HT 3 ST Spes.u egen gr, 3. år TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

26 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk 7 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

27 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2014 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPMAR2 Maritime fag

28 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2014 Pr. utdanningsprogram Alle søkere Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk , EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama , NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant og matfag , SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering , TP Teknikk og ind. produksjon Sum , Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2014 Pr. utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk , EL Elektrofag HO Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama , NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant og matfag , SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering , TP Teknikk og ind. produksjon Sum ,

29 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2014 Pr. region Søkere med ungdomsrett Region Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske lavere elev- klasser plasser ønske plasser solgt HELGELAND , NORDFYLKET , SALTEN , , Fordeling på kjønn Pr. utdanningsprogram Kode Utdannings- Ant. Ant. Totalt Jenter i Gutter i program jenter gutter prosent prosent BA Bygg og anleggsteknikk ,4 95,6 DH Design og håndverk ,0 11,0 EL Elektrofag ,7 93,3 HS Helse og oppvekstfag ,6 17,4 ID Idrettsfag ,8 55,2 MD Musikk, dans og drama ,1 32,9 MK Medier og kommunikasjon ,4 36,6 NA Naturbruk ,1 57,9 PB Påbygging ,3 31,7 RM Restaurant og matfag ,2 45,8 SS Service og samferdsel ,7 58,3 ST Studiespesialisering ,9 40,1 TP Teknikk og ind. produksjon ,4 87,6 Sum ,3 50,7 * Kilde: PULS - Pedagogisk utvik lings- og læringsspeil. Antall elever med ungdomsrett, ikkerett, fullføringsrett og voksenrett. 28

30 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2014 Pr. nivå fordelt på utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Videregående trinn 1 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk EL Elektrofag HO Helse og oppvekstfag , ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama 139 5, NA Naturbruk RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering , TP Teknikk og ind. produksjon Sum Videregående trinn 2 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk DH Design og håndverk 96 6, EL Elektrofag HO Helse og oppvekstfag , ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama 140 6, NA Naturbruk RM Restaurant og matfag 105 7, SS Service og samferdsel , ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon Sum , Videregående trinn 3 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt EL Elektrofag HO Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama 126 5, NA Naturbruk PB Påbygging ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon Sum ,

31 Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker som følge av andre avtaler pr. 1. oktober 2014 Antall Gjesteelever/kjøpte plasser ved videregående skoler i andre fylker 48 Kjøpte plasser i Opplæringsregion Nord (ORN) 12 Grenseavtalen med Troms. Elever ved grenseskolene i Troms 98 Grenseavtalen med Nord Trøndelag. Elever fra Kjella skole. 21 Kjøpte plasser ved Den Norske Skolen Gran Canaria og Den Norske Skolen Costa Blanca 4 Sluttere pr. skole 2013/2014 Skolenr Skole N Ant. Sluttere sluttere % BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE , SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE , BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE , BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE , FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE , SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE , NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE , ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE , HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE , AUST- LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE , VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ,5 Sum ,3 Kilde: PULS - Pedagogisk utviklings- og læringsspeil Elever som har flyttet, byttet skole, eller annet skoletilbud på samme skole, er ikke med i denne framstillingen. N = Totalt antall elever med ungdomsrett, ikkerett, fullføringsrett og voksenrett (inkl. slutterne) Tallene i denne tabellen er ikke direkte sammenlignbar med tidligere år. Årsaken er at N endrer seg i løpet av året. 30

32 Sluttere pr. år Skoleår Ant. Prosent sluttere , , , , , , ,97 * ,84 * ,28 * Kilde: PULS - Pedagogisk utvik lings- og læringsspeil. Øvrige tall er basert på Brio-rapporter tatt ut fra Vigo Tallene fra siste år kan ikke direkte sammenlignes med de øvrige sk oleårene. Tallene fra de 2 siste årene er verk en sammenlignbare med hverandre eller tidligere år. Årsaken er at grunnlaget er forsk jellig. Resultat av fortrinnsinntak og individuell behandling Kategori Paragraf Ant. vedtak Fortrinn sterkt nedsatt funksjonsevne 6 17, Fortrinn særskilt utdanningsprogram Fortrinn opplæring i tegnspråk 6 18, Fortrinn utvidet tid 6 19, Søkere med HT kode (Elever med IOP og skriftlig vurd. i alle fag) 77 Sum fortrinnsinntak 129 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt. 6 25, Spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse Speisialundervisning, mangler vurdering med karakter Minoritetsspråklege, nylig ankommet Norge 6 8 c) 20 Særskilt språkopplæring, mangler vurdering med karakter Sum individuell behandling 286 Totalt antall vedtak

33 Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober Faktisk ant åringer* Helgeland Ant. elever pr Faktisk ant åringer* Salten Ant. elever pr År Avvik i antall Andel i skolen Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , ,1 Faktisk ant åringer* Ant. elever pr * Kilde: Statsisisk sentralbyrå Nordfylket Faktisk ant åringer* Hele fylket Ant. elever pr År Avvik i antall Andel i skolen Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , ,7 32

34 Kapittel 2 Voksenopplæring 33

35 Oversikt over tilbud - videregående opplæring for voksne i Nordland 2013/2014 Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering. Periode til Region Søkt opplæring 1) Søkt vurdering2) Realkomp. vurdert Startet opplæring Fullført opplæring Bestått teori 3) Startet og avbr. opplæring 4) Bodø Indre Salten Lofoten Meløy Mosjøen Mo i Rana Nord Salten Ofoten Sandnessjøen Sør Helgeland Vesterålen Andre Tilbudnett Vurdering SUM SUM ENDRING Merknader 1) Ved kontrolltelling var det registret 889 voksne deltakere i aktive opplæringsløp. (841 i 2013) 2) 143 (161 i 2013) av disse søkerne i denne kategorien har kun søkt vurdering og ikke opplæring. 3) I denne kategorien ligger i all hovedsak praksiskandidater der NFK har dekket opplæringsbehovet. Disse vil etterhvert komme som fullført ved overføring av data fra fagopplæring. Deltakere som har avbrutt og som har gjennomført vg3 i skole er tatt ut fordi disse også er registrert under fullført opplæring og avbrutt. 4) Deltakerne i denne kategorien er også registrert i kategorien "Startet opplæring", men her er også deltakere med startdato fra frem til , som ikke har hatt aktivitet i perioden. 34

36 Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring (fylkesdekkende) Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel er det opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettveiledning. Opplæringstilbud Ansvarlig for Omfang tilbud og inntak Apotektekniker Vg3 Bodø vgs. 12 plasser Design og håndverk Vg1 Narvik vgs. Samordnes vg 2 Design og tekstil Vg2 Narvik vgs. 6 plasser Elenergi Vg2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Helsesekretær Vg3 Bodø vgs., Mosjøen 24 plasser vgs, Hadsel vgs. Restaurant og matfag Vg1 Polarsirkelen vgs. Samordnes vg 2 Kokk- og servitørfag Vg2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Tannhelsesekretær Vg3 Bodø vgs. 12 plasser Teknikk og industriell produksjon Bodø vgs. Samordnes vg 2 Vg1 Kjøretøy Vg2 Bodø vgs. 6 plasser Industriteknologi Vg2 Bodø vgs. 6 plasser I de samlingsbaserte tilbudene er det ulike opplegg, men i all hovedsak baserer opplæringen seg på arbeid i mellomperiodene med oppgaver og vurdering underveis. Samlingen skal ivareta sentrale tema i opplæring, og skal også danne grunnlag for læring i en sosial arena og direkte dialog mellom deltakere og lærere. Nettstøttet opplæringstilbud i kombinasjon med studieverksted 2013/2014 En stor andel av opplæringstilbudene for voksne i Nordland, gis som nettstøttet opplæring i kombinasjon med lokal veiledning i studieverksted. Denne organiseringen skal ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntak til opplæring og tilgjengelighet for voksne med opplæringsbehov. Utnyttelsesgraden sett i forhold til kapasitet har vært opp mot 100 %. Det kan være noe ventetid på å komme inn. Opplæringstilbud Fellesfag studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram Helse og sosialfag VG1 Ambulansefag VG2 Barne- og ungdomsarbeider VG2 Ansvarlig for tilbud og inntak Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Lokal veiledning Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Antall plasser Se fagfordeling Se fagfordeling 30 deltakere 15 deltakere 60 deltakere 35

37 Helsearbeiderfag VG2 Helseservicefag VG2 Helsesekretær VG3 Service og samferdsel VG1 Salg, service og sikkerhet VG2 Transport og Logistikk VG2 Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Den Åpne Skolen Studieverksted Studieverksted Studieverksted kombinert med samlinger i Mosjøen vgs. Bodø vgs. og Hadsel vgs. Studieverksted Studieverksted Studieverksted 100 deltakere 30 deltakere 24 deltakere 15 deltakere 30 deltakere 20 deltakere Fagfordeling Fellesfag studieforberedende og Antall plasser pr. fag yrkesforberedende Norsk sf/pb 154 Norsk yf/sf 45 Engelsk yf/sf 94 Matematikk sf/yf/pb P/T 155 Matematikk R1 20 Matematikk R2 15 Naturfag 5 timer sf 90 Fysikk Fy1 15 Samfunnsfag 3 timer sf/yf 55 Historie 5 timer pb 95 Sum 738 Studieverksted i Nordland Et studieverksted er en møteplass og sosial arena for læring som skal være tilgjengelig for målgruppen. Studieverksted for voksne finnes ved alle videregående skoler med unntak av Andøy vgs. og Bodin vgs. I tillegg var det frem til også et studieverksted i Steigen (KUN) Region Sted Ansvarlig for studieverksted Aust-Lofoten Kabelvåg Aust-Lofoten vgs. Brønnøysund Brønnøysund Brønnøysund vgs. Bodø Bodø Bodø vgs. Opus Bodø Indre Salten Fauske Fauske vgs Opus Fauske Nord-Salten Oppeid og Steigen Knut Hamsun vgs. og KUN -senter for kunnskap og likestilling i Steigen Meløy Glomfjord Meløy vgs. Mo i Rana Mo i Rana Polarsirkelen vgs. Opus Rana Mosjøen Mosjøen Mosjøen vgs. -MRK Senteret - 36

38 Saltdal Rognan Saltdal vgs. Opus Saltdal Sandnessjøen Sandnessjøen Sandnessjøen vgs. Opus Ytre Helgeland Ofoten Narvik Narvik vgs. Opus Narvik Vesterålen Andenes, Bø, Stokmarknes og Sortland Andøy vgs., Sortland vgs. -Opus Sortland Hadsel vgs. -Opus Hadsel Vest-Lofoten Leknes Vest-Lofoten vgs. - Opus Lofoten Eksamensforberedende kurs yrkesfag Eksamensforberedende kurs er et kvalifiseringstilbud for voksne med praksiserfaring fra arbeidslivet. Kursene arrangeres ut i fra registrerte søknader fra enkeltsøkere, eller kursleverandører, og gjennomføres som deltidsopplæring med samlinger eller undervisning 1-2 ganger pr. uke. Opplæringstilbudet har en ramme på inntil 200 timer undervisning. Opplæringstilbud Ansvarlig for Sted Plasser opplæringstilbudet Renholdsfaget Folkeuniversitetet i Narvik Fylkesdekkende 15 Sjømatproduksjon Tverrfaglig opplæringskontor for Sandnessjøen 6 ytre Helgeland Kystskipper Opus Lofoten Vest-Lofoten 10 Produksjonsteknikk Opplæringskontoret Nord- Mo i Rana 7 Helgeland Akvakultur Kunnskapssenteret i Gildeskål Ytre Salten 14 Helsefagarbeider Opus Fauske Indre Salten 1 Agronom Opus Sortland og Vefsn vgs. Vesterålen-Mosjøen 30 Yrkessjåfør/logistikk AOF Nordland Fauske 7 Renholdsfaget Tverrfaglig opplæringskontor for Sandnessjøen 12 ytre Helgeland Agronom Mosjøen vgs. og Sortland vgs. Mosjøen og Sortland 30 Fototerapi/hudpleie Steinkjer vgs. Nord-Trøndelag 2/3 37

39 Deltakere på fagskolene i Nordland vår og høst 2014 Bodin vg. skole og maritime Lofoten Fagskole Hadsel vg. og fagskole Folkeuniversitetets helsefagskole Vår 2014 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2014 Høst 2014 Nautisk linje Skipsteknisk linje Dekksoffiser på operativt og ledelsesnivå Elektro elkraft Kreftomsorg og lindrende pleie Sum Nordland fagskole helsefag Vår 2014 Høst 2014 Nordland kunst og filmskole Vår 2014 Høst 2014 Folkeuniversitetets Mesterfagskole Vår 2014 Høst 2014 Sum Vår 2014 Sum Høst Miljøarbeid innen rus, deltid, Narvik Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Narvik Tverrfaglig miljøarbeid, deltid, Narvik Helse, aldring og aktiv omsorg, Bodø Film Kunst Mesterfagskolen Sum Kilde: dbh.nsd.uib.no (database for statistikk om høgere utdanning). 38

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2017 Narvik videregående skole, restaurant- og matfag. Foto: Thor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2018 Konsentrert skoleelev Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nyttige begreper... 3 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer