VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom

2

3 Innholds- fortegnelse 1

4 2

5 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr 1. okt 16, fordelt på utdanningsprogram Bevegelser i søkermassen fra 1. inntak til endelig ajourhold 1. oktober Ledig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober Søkere fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer pr. skoleår Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 fordelt på region Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016, pr. skole, fordelt på programområde Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016, pr. utdanningsprogram. Alle søkere Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016, pr. utdanningsprogram. Ungdomsrett Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016, pr. region. Ungdomsrett Fordeling på kjønn og utdanningsprogram skoleåret Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016, pr nivå fordelt på utdanningsprogram Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker 1. oktober Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober...37 Kap 2 Voksenopplæring og fagskolen Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring Nettskolen i Nordland: Nettundervisning i kombinasjon med studieverksted Studieverksted i Nordland Eksamensforberedende kurs yrkesfag Deltakere på fagskolene i Nordland pr. 1. oktober Kap 3 Læreplass Primærsøkere til læreplass Søkere formidlet til læreplass Læreplasskurs Vg3 alternativ fagopplæring i skole Løpende lærekontrakter pr. 1. oktober Ungdomsrett Hevede lærekontrakter

6 4

7 Nyttige begreper. Fellesinntak: Hovedinntaket til ordinære fylkeskommunale videregående skoler i Nordland. 1.mars: Søknadsfrist for søking til fellesinntaket. 1.oktober: Offisiell telledato for datagrunnlaget som ligger til grunn for mye av statistikken. Ungdomsrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdom har rett til 3 års heltids videregående opplæring i løpet av en 5 år periode inntil fylte 24 år etter at grunnskolen er gjennomført iflg. Opplæringsloven 3-1. Voksenrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring iflg. Opplæringsloven 4A- 3. Voksne som er eldre enn 25 år, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere har krav på dette etter søknad. Fullføringsrett: Ikke rett: Alle søkere: Søkere som har påbegynt en utdanning har en lovfestet rett til å fullføre denne utdanningen. Søkere uten lovfestet rett til videregående opplæring. Alle søkere i ovennevnte rettsgrupper. Ledig kapasitet: Ledige skoleplasser Lavere ønsker: Elever som er kommet inn på lavere enn sitt 3.ønske. Realkomp. vurdering: Vurdering av en søkers teori og praksis i forhold til inntak til videregående skole. Vg1, vg2 vg3: Videregående trinn 1, 2 og 3. Utdanningsprogram: Fagmessig utdanningsretning: BA DH EL HO ID MD MK NA RM SS ST TP Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk- og industriell produksjon 5

8 6

9 Kapittel 1 Videregående skoler 7

10 8

11 K apasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober 2016 Fylkeskommunale videregående skoler i Nordland Skolenr Skole Ant. Ant. Ant. * Ant. ledig Kapasitetselev- klasser søkere elever kap. utnyttelse plasser 01.mar BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE , , SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VGS. AVD.HATTFJELLDAL , POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE , BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE , BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE , FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE , SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE 175 8, , KNUT HAMSUN VGS. AVD. STEIGEN , NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE , ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VGS. AVD. ØKSNES 41 2, , HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE , AUST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE , VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ,38 Sum , ,19 *Elever som har søkt Påbygging etter fagkompetanse er inkludert som rettighetssøkere (137 søkere) Antall søkere pr 1. mars er lagt inn for å se forskjellen mellom søkertall og antall elever inne i skolen pr. 1. okt. Vi har en nedgang på ledig kapasitet fra i fjor på 174 ( ). Oppfyllingsgraden har gått opp fra 88,68 % til 90,18% Klassetallet er redusert med 10 klasser (516,5 506,5) og antall elevplasser er redusert med 237 ( ). 9

12 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr. 1. oktober 2016 Fordelt på utdanningsprogram Alle søkere Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % BA Bygg og anleggsteknikk ,9 DH Design og håndverk ,2 EL Elektrofag ,4 HS Helse og oppvekstfag , ,1 ID Idrettsfag ,6 KD Kunst, design og arkitektur 64 2, ,6 MD Musikk, dans og drama , ,0 ME Medier og kommunikasjon ,7 MK Medier og kommunikasjon ,8 NA Naturbruk , ,9 PB Påbygging ,7 RM Restaurant og matfag ,3 SS Service og samferdsel , ,4 ST Studiespesialisering ,9 TP Teknikk og ind. produksjon , , , ,8 Ledig kapasitet % er regnet i forhold til ant. elevplasser. Det er lagt inn en kolonne for å vise ledig kapaistet i prosent av antall elevplasser pr. utdanningsprogram. Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det design og håndverk, restaurantog matfag og yrkesfaglig medier og kommunikasjon som har de høyeste andelene. Innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene har musikk, dans og drama og kunst, design og arkitektur relativt høye andeler. 10

13 Bevegelser i søkermassen fra 1. inntak til endelig ajourhold 1. oktober 2016 Alle søkere, både med og uten rett Kode Utdannings- Søkere Søkere Søkere Søkere program totalt totalt totalt totalt 01.mar inntak 2. inntak BA Bygg og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag KD Kunst, design og arkitektur MD Musikk, dans og drama ME Medier og kommunikasjon MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon

14 L edig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober 2016 alle søkere Videregående trinn 1 Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % BA Bygg og anleggsteknikk , ,9 DH Design og håndverk ,6 EL Elektrofag ,4 HS Helse og oppvekstfag ,4 ID Idrettsfag ,3 KD Kunst, design og arkitektur 64 2, ,6 MD Musikk, dans og drama 116 4, ,8 ME Medier og kommunikasjon ,7 MK Medier og kommunikasjon ,0 NA Naturbruk 132 8, ,8 RM Restaurant og matfag ,8 SS Service og samferdsel ,5 ST Studiespesialisering ,0 TP Teknikk og ind. produksjon , , L edig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober 2016 alle søkere Videregående trinn 2 Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % BA Bygg og anleggsteknikk , ,0 DH Design og håndverk ,0 EL Elektrofag , ,1 HS Helse og oppvekstfag ,8 ID Idrettsfag ,5 MD Musikk, dans og drama ,9 MK Medier og kommunikasjon ,1 NA Naturbruk ,0 RM Restaurant og matfag 123 7, ,2 SS Service og samferdsel , ,7 ST Studiespesialisering ,4 TP Teknikk og ind. produksjon , , L edig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober 2016 alle søkere Videregående trinn 3 Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % DH Design og håndverk ,3 EL Elektrofag 121 9, ,7 HS Helse og oppvekstfag 30 1, ,7 ID Idrettsfag ,7 MD Musikk, dans og drama ,1 MK Medier og kommunikasjon ,0 NA Naturbruk ,7 PB Påbygging , ,9 ST Studiespesialisering ,2 TP Teknikk og ind. produksjon ,

15 S økere/elever i videregående opplæring skoleåret 2016/2017 Prosentvis fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Utgangspunkt er antall søkere pr. 1. oktober Skoleår Søkere til Søkere til studieforberedende utdanningsprogram yrkesfaglige utdanningsprogram i prosent i prosent ,8 50, ,4 49, ,3 48,7 Skoleår Elever på Elever på studieforberedende utdanningsprogram yrkesfaglige utdanningsprogram i prosent i prosent ,3 47, ,4 46, ,1 45,9 Søkere og elever på påbygning til generell studiekompetanse er inkludert i tallene for studieforberedende tilbud. Søkere og elever til Vg3 studieforberedende naturbruk og Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon er inkludert i tallene for studieforberedende tilbud Økningen i andelen på studieforberedende tilbud skyldes i hovedsak at Vg1 medier og kommunikasjon er omgjort til studieforberedende tilbud. 13

16 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere HELGELAND Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk ,0 Design og håndverk 99 6, ,3 Elektrofag ,6 Helse og oppvekstfag , ,0 Idrettsfag ,9 Kunst, design og arkitektur ,9 Medier og kommunikasjon 94 5, ,9 Musikk, dans og drama 113 5, ,5 Naturbruk 130 9, ,9 Påbygging ,5 Restaurant og matfag 79 4, ,6 Service og samferdsel ,3 Studiespesialisering ,0 Teknikk og ind. produksjon , , , SALTEN Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk ,8 Design og håndverk 131 8, ,8 Elektrofag ,3 Helse og oppvekstfag , ,5 Idrettsfag ,6 Kunst, design og arkitektur ,5 Medier og kommunikasjon ,8 Musikk, dans og drama ,0 Naturbruk ,3 Påbygging ,6 Restaurant og matfag ,8 Service og samferdsel ,0 Studiespesialisering ,3 Teknikk og ind. produksjon , ,

17 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere NORD FYLKET Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk ,6 Design og håndverk ,7 Elektrofag ,6 Helse og oppvekstfag , ,6 Idrettsfag ,1 Kunst, design og arkitektur 10 0, ,0 Medier og kommunikasjon 142 7, ,0 Musikk, dans og drama ,1 Naturbruk ,2 Påbygging ,9 Restaurant og matfag ,6 Service og samferdsel 120 8, ,0 Studiespesialisering ,6 Teknikk og ind. produksjon , ,

18 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag 9 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag MEMOK1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 5MK Spes.u egen gr, 5. år MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 7 0, RMRMF1 Restaurant og matfag SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner 8 0, TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

19 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT 3 ST Spes.u egen gr, 3. år STUSP1HT 4 ST Spes.u egen gr, 4. år STUSP1HT 5 ST Spes.u egen gr, 5. år TPBRT2 Brønnteknikk TPMAR2 Maritime fag TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

20 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 4BA Spes.u egen gr, 4. år BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 5DH Spes.u egen gr, 5. år DHFRI2 Frisør 7 0, DHMED1 Medieproduksjon ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år HSHUD2 Hudpleie HSHUD3 Hudpleier IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom NAHHO2 Heste og hovslagerfag NALBR3 Landbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk NANAB3 Studieforberedende naturbruk NASBR2 Skogbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 8 0, RMRMF1 Restaurant og matfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

21 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. HATTFJELLDAL Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. HSHSF1 Helse og oppvekstfag NANAB1 Naturbruk 10 0, TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon 3 0, Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 1BA Spes.u egen gr, 1. år BABAT1HT 4BA Spes.u egen gr, 4. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 5DH Spes.u egen gr, 5. år DHDTE2 Design og tekstil ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag IDRET1HT 4 ID Spes.u egen gr, 4. år KDKDA1 Kunst, design og arkitektur MDDAN3 Dans MDDRA2 Drama MDDRA3 Drama

22 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. MDMDD1 6 Mus/dans/drama,drama 15 0, MEMOK1 Medier og kommunikasjon 15 0, MKMED1HT 3MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 11 0, RMMFG2 Matfag 5 0, RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 2RM Spes.u egen gr, 2. år RMRMF1HT 4RM Spes.u egen gr, 4. år SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

23 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år NAAKV2 Akvakultur NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 2 ST Spes.u egen gr, 2. år TPKJP2 Kjemiprosess 8 0, TPPIN2 Industriteknologi 7 0, TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

24 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MARITIME FAGSKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk DHDTE2 Design og tekstil 8 0, DHINT3 Interiør DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign 7 0, DHMED1 Medieproduksjon ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag KDKDA1 Kunst, design og arkitektur MEMOK1 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSISF2 IKT servicefag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA2 Q Realfag,forskerlinje STREA3 Realfag STREA3 Q Realfag,forskerlinje STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering 94 3, STUSP1 Q Studiespes,forskerlinje 14 0, TPMAR2 Maritime fag TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

25 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på program om råde. Alle søkere BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek BAOFT2 Overflateteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør ELAVI3L Avionikerfaget,LAL ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi ELFLY2L Flyfag,LAL ELFLY3L Flytekniske fag,lal HSAPO3 Apotekteknikk 5 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær 5 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år HSTAN3 Tannhelsesekretær 5 0, MDDAN2 Dans MDDAN3 Dans MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMDD1 4 Mus/dans/drama,dans MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 5. år MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMMFG2 Matfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri 7 0, TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

26 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BAANL2L Anleggsteknikk,LAL BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk 7 0, BAKEM2 Klima, energi og miljøtek. 8 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2 A Idrettsfag,toppidrett IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3 A Idrettsfag,toppidrett IDRET1 Idrettsfag RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 4RM Spes.u egen gr, 4. år SSISF2 IKT servicefag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner TPAMM3L Anleggsmaskinmekaniker,LAL TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

27 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHBLD2 Blomsterdekoratør 8 0, DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 2DH Spes.u egen gr, 2. år ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse 24 0, PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse 6 0, STREA2 Realfag 15 0, STREA3 Realfag 15 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi 7 0, TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk 8 0, BABYG2 Byggteknikk 8 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 2 Idrettsfag,friluftsliv IDIDR3 2 Idrettsfag,friluftsliv IDRET1 2 Idrettsfag,friluftsliv STREA2 Realfag 11 0, STREA3 Realfag 9 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 18 0, STUSP1 Studiespesialisering , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. STEIGEN Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. STUSP1 Studiespesialisering

28 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk ELDAT3 Dataelektronikerfaget 7 0, ELDEL2 Data og elektronikk 8 0, ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2L B Idrettsfag,alpint,LAL IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3L B Idrettsfag,alpint,LAL IDRET1 Idrettsfag IDRET1L B Idrettsfag,alpint,LAL KDKDA1 Kunst, design og arkitektur 10 0, MDMDD1C Mus/dans/drama,min.spr MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MEMOK1 Medier og kommunikasjon 17 0, MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 9 0, RMRMF1 Restaurant og matfag SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet 6 0, STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering 95 3, STUSP1 MU Studiespes,musikk STUSP1 Q Studiespes,forskerlinje 13 0, TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

29 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELROM3L Romteknologi,LAL HSHSF1 Helse og oppvekstfag STREA2 Realfag 11 0, STREA3 Realfag 5 0, STREA3 E Realfag,miljø og energiteknikk STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 22 0, STUSP1 Studiespesialisering TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 3 TP Spes.u egen gr, 3. år SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk NAAKV2 Akvakultur NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering

30 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. ØKSNES Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. HSHSF1 Helse og oppvekstfag RMMFG2 Matfag 8 0, RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år STUSP1 Studiespesialisering ,

31 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør DHMED1 Medieproduksjon ELAUT2 Automatisering ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAPO3 Apotekteknikk 5 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær 5 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSTAN3 Tannhelsesekretær 5 0, MEMOK1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 3 ST Spes.u egen gr, 3. år STUSP1HT 5 ST Spes.u egen gr, 5. år TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

32 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år MEMOK1 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

33 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2016 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 1 ST Spes.u egen gr, 1. år TPMAR2 Maritime fag

34 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016 Pr. utdanningsprogram Alle søkere Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program klasser elev- plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag 70, ID Idrettsfag KD Kunst, design og arkitektur 2, MD Musikk, dans og drama 16, ME Medier og kommunikasjon MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk 19, PB Påbygging RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel 23, ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon 55, , Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016 Pr. utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program klasser elev- plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag 70, ID Idrettsfag KD Kunst, design og arkitektur 2, MD Musikk, dans og drama 16, ME Medier og kommunikasjon MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk 19, PB Påbygging RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel 23, ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon 55, ,

35 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016 Pr. region Søkere med ungdomsrett Region Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske lavere elev- klasser plasser ønske plasser solgt HELGELAND 158, SALTEN 182, NORDFYLKET 168, ,

36 Antall søkere pr 1. oktober, fordelt på kjønn Pr. utdanningsprogram Kode Utdannings- Ant. Ant. Totalt Jenter i Gutter i program jenter gutter prosent prosent BA Bygg og anleggsteknikk ,8 93,2 DH Design og håndverk ,9 15,1 EL Elektrofag ,1 91,9 HS Helse og oppvekstfag ,9 19,1 ID Idrettsfag ,5 56,5 KD Kunst, design og arkitektur ,9 11,1 MD Musikk, dans og drama ,4 34,6 ME Medier og kommunikasjon ,1 43,9 MK Medier og kommunikasjon ,1 50,9 NA Naturbruk ,1 55,9 PB Påbygging ,5 43,5 RM Restaurant og matfag ,7 45,3 SS Service og samferdsel ,6 65,4 ST Studiespesialisering ,8 38,2 TP Teknikk og ind. produksjon ,8 88, ,2 51,8 Antall søk ere med ungdomsrett, ik k erett, fullføringsrett og vok senrett. Antall elever pr 1. oktober, fordelt på kjønn Pr. utdanningsprogram Kode Utdannings- Ant. Ant. Totalt Jenter i Gutter i program jenter gutter prosent prosent BA Bygg og anleggsteknikk ,8 93,2 DH Design og håndverk ,7 13,3 EL Elektrofag ,4 91,6 HS Helse og oppvekstfag ,0 19,0 ID Idrettsfag ,0 57,0 KD Kunst, design og arkitektur ,1 14,9 MD Musikk, dans og drama ,1 33,9 ME Medier og kommunikasjon ,0 39,0 MK Medier og kommunikasjon ,8 51,2 NA Naturbruk ,0 57,0 PB Påbygging ,5 38,5 RM Restaurant og matfag ,6 43,4 SS Service og samferdsel ,6 65,4 ST Studiespesialisering ,6 38,4 TP Teknikk og ind. produksjon ,3 87, ,0 50,0 Antall elever med ungdomsrett, ik k erett, fullføringsrett og vok senrett. 34

37 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2016 Pr. nivå fordelt på utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Videregående trinn 1 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program klasser elev- plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk 16, DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama 4, NA Naturbruk 8, KD Kunst, design og arkitektur 2, ME Medier og kommunikasjon MK Medier og kommunikasjon RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon 27, , Videregående trinn 2 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program klasser elev- plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk 17, DH Design og håndverk EL Elektrofag 20, HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama NA Naturbruk MK Medier og kommunikasjon RM Restaurant og matfag 7, SS Service og samferdsel 14, ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon 27, Videregående trinn 3 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program klasser elev- plasser ønske plasser solgt DH Design og håndverk EL Elektrofag 9, HS Helse og oppvekstfag 1, ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging ST Studiespeisialisering TP Teknikk og ind. produksjon

38 Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker som følge av andre avtaler pr. 1. oktober 2016 Antall Totalt antall gjesteelever/kjøpte plasser ved videregående skoler i andre fylker 143 Kjøpte plasser i Opplæringsregion Nord (ORN) 10 Grenseavtalen med Troms. Elever ved grenseskolene i Troms 69 Grenseavtalen med Nord Trøndelag. (inkl. elever fra Kjella skole) 23 Kjøpte plasser ved Den Norske Skolen Gran Canaria og Den Norske Skolen Costa Blanca 0 36

39 Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober År Faktisk ant åringer* Helgeland Faktisk ant åringer* Salten Ant. elever pr Avvik i antall Andel i skolen Ant. elever pr Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , , , ,5 År Faktisk ant åringer* Nordfylket Faktisk ant åringer* Ant. elever pr Avvik i antall Andel i skolen Ant. elever pr Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , , , ,9 * Kilde: Statistisk sentralbyrå, antall pr 1. januar 2016 Hele fylket Statistisk Sentralbyrå rapporterer en klar nedgang både på Helgeland og i Salten, i faktisk antall åringer. Nord fylket har en liten økning, men den totale nedgangen for fylket er klar. Vi har også nedgang i antall elever pr på 64 fra i fjor. Andelen i skolen er forholdet mellom antall elever og faktisk antall åringer. Dette tallet har økt for Salten, men har gått ned i Nord fylket og på Helgeland. Totalt sett har vi en liten økning i hele fylket, men historisk er tallene meget jevne. Tabellen vil ikke være helt riktig i og med at elever i skolen også er eldre enn 18 år. 37

40 38

41 Kapittel 2 Voksenopplæring og fagskolen 39

42 40

43 Oversikt over tilbud - videregående opplæring for voksne i Nordland 2016 Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering. Periode til Startet og Søkt Søk Realkompetansevurdert opplæring opplæring teori 3) opplæring Startet Fullført Bestått avbr. Region opplæring vurdering2) 1) 4) Bodø Indre Salten Lofoten Meløy Mosjøen Mo i Rana Nord-Salten Ofoten Sandnessjøen Sør-Helgeland Vesterålen Andre Tilbud Vurdering SUM SUM ENDRING Merknader 1) Ved kontrolltelling var det registrert 1041 voksne deltakere i aktive opplæringsløp. (932 i 2015) 2) 123 (116 i 2015) av disse søkerne i denne kategorien har kun søkt vurdering, uten å søke opplæring. 3) I denne kategorien ligger i all hovedsak praksiskandidater der NFK har dekket opplæringsbehovet. Disse vil etterhvert komme som fullført ved overføring av data fra fagopplæring. Deltakere som har avbrutt og som har gjennomført vg3 i skole er tatt ut fordi disse også er registrert under fullført opplæring og avbrutt. 4) Deltakerne i denne kategorien er også registrert i kategorien "Startet opplæring", men her er også deltakere med startdato fra frem til , som ikke har hatt aktivitet i perioden (Funksjon for systemoppdatering). 41

44 Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring (fylkesdekkende) Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel er det opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettveiledning. Opplæringstilbud Ansvarlig for Omfang tilbud og inntak Apotektekniker VG3 Bodø vgs. 12 plasser Elenergi VG2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Helsesekretær VG3 Nettskolen i Nordland 24 plasser Restaurant og matfag VG1 Polarsirkelen vgs SamordnesVG2 Kokk- og servitørfag VG2 Polarsirkelen vgs 12 plasser Tannhelsesekretær VG3 Nettskolen i Nordland 12 plasser Teknikk og industriell produksjon Nettskolen i Nordland Samordnes VG2 VG1 Kjøretøy VG2 Nettskolen i Nordland 6 plasser Industriteknologi VG2 Nettskolen i Nordland 6 plasser I de samlingsbaserte tilbudene er det ulike opplegg, men i all hovedsak baserer opplæringen seg på arbeid i mellomperiodene med oppgaver og vurdering underveis. Samlinger skal ivareta sentrale tema i opplæringen, og gir samtidig grunnlag for læring i en sosial arena og direkte dialog mellom deltakere og lærere. 42

45 Nettskolen i Nordland: Nettundervisning i kombinasjon med studieverksted De fleste opplæringstilbud for voksne i Nordland gis som nettundervisning gjennom Nettskolen i Nordland. Den nettbaserte undervisningen tilbys i kombinasjon med lokal veiledning i studieverksted. Denne organiseringen skal ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntak til opplæring og tilgjengelighet for voksne med opplæringsbehov. Utnyttelsesgraden av opplæringskapasiteten er opp mot 100 %. En del av fagene har til dels mange deltakere på venteliste, og dermed oppstår det ventetid for å få et fagtilbud. Venteliste/ventetid har sammenheng med total kapasitet i det enkelte fagtilbud. Opplæringstilbud Nettskolen i Nordland Fellesfag studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag VG1 Ambulansefag VG2 Barne- og ungdomsarbeider VG2 Helsefagarbeider VG2 Helseservicefag VG2 Helsesekretær VG3 Service og samferdsel VG1 Salg, service og sikkerhet VG2 Ansvarlig for tilbud og inntak Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Lokal veiledning Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted kombinert med samlinger i Mosjøen vgs. Bodø vgs. og Hadsel vgs. Studieverksted Studieverksted Antall plasser Se fagfordeling Se fagfordeling 50 deltakere 15 deltakere 38 deltakere 75 deltakere 25 deltakere 24 deltakere 15 deltakere 15 deltakere 43

46 Antall plasser pr. fag Fagfordeling Fellesfag studieforberedende og yrkesforberedende Norsk sf/pb 130 Norsk yf/sf 90 Engelsk yf/sf 99 Matematikk sf/yf/pb P/T 137 Matematikk R1 20 Matematikk R2 10 Naturfag 5 timer sf 90 Fysikk Fy1 10 Samfunnsfag 3 timer sf/yf 80 Historie 5 timer pb 80 Sum 746 Studieverksted i Nordland Deltakerne i studieverkstedet skal tilbys behovsretta studieveiledning og eventuelle kvalifiserende kurs før opplæring i fag starter. Det skal også tilbys opplæring i studieteknikk spesielt knytta til nettstøtta opplæring og bruk av IKT-systemene i Nordland fylkeskommune (eks. It s Learning, Office 365 osv). Et studieverksted er en møteplass og sosial arena for læring som skal være tilgjengelig for målgruppa. Studieverksted for voksne finnes ved alle videregående skoler med unntak av Bodin vgs. I tillegg har Knut Hamsun vgs avd. Steigen også studieverksted. Sted Ansvarlig for studieverksted Region Aust-Lofoten Kabelvåg Aust-Lofoten vgs. Brønnøysund Brønnøysund Brønnøysund vgs. Bodø Bodø Bodø vgs. Opus Bodø Indre Salten Fauske Fauske vgs Opus Fauske Nord-Salten Oppeid og Steigen Knut Hamsun vgs. Meløy Glomfjord Meløy vgs. Mo i Rana Mo i Rana Polarsirkelen vgs. Opus Rana Mosjøen Mosjøen Mosjøen vgs. -MRK Senteret - Sandnessjøen Sandnessjøen Sandnessjøen vgs. Opus Ytre Helgeland Ofoten Narvik Narvik vgs. Opus Narvik Vesterålen Andenes, Bø, Stokmarknes og Sortland Andøy vgs., Sortland vgs. -Opus Sortland Hadsel vgs. -Opus Hadsel Vest-Lofoten Leknes Vest-Lofoten vgs. - Opus Lofoten 44

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2017 Narvik videregående skole, restaurant- og matfag. Foto: Thor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2018 Konsentrert skoleelev Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nyttige begreper... 3 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2014-2015 Idrettsfag Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2019-2020 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Resultat førsteinntak 7. juli 2017

Resultat førsteinntak 7. juli 2017 Resultat 7. juli 07 Oversikt over antall inntatte til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars er søkertall publisert etter søknadsfristen. mars. Tallene i kolonnen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 08-09 Informasjon om tabellen: Oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte programområdet i Oppland. Tallene viser

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Søkertall til videregående skoler i Oppland

Søkertall til videregående skoler i Oppland Søkertall til videregående skoler i Oppland 2015-2016 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud

Detaljer

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren.

Søker kan endre søknad til og med 15. april og noen søknader kommer inn for seint. Derfor kan søkertallene endres noe utover våren. til videregående skoler i Oppland 07-08 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og til det enkelte opplæringstilbud i Oppland. Tallene i kolonnen søkere pr. mars

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer