VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2015 Biblioteket ved Bodø videregående skole. Foto: John Tore Pedersen

2 Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune er bedring av datakvaliteten. Gjennom dette har det blant annet vært behov for endring av hvordan statistikken presenteres. Vi håper at årets utbedrede utgave bidrar til dette. Årets utgave har fått noen endringer sammenlignet med fjorårets utgave. Tabellene i kapittel 1 er utbedret, og noen av dem har fått ekstra kolonner. Det er også tilknyttet noen kommentarer til enkelte tabeller. Dette vil forhåpentligvis øke brukervennligheten av heftet. Vi har tidligere hatt tabeller som har inneholdt mange kolonner, de har vært uoversiktlige og alt har ikke vært like interessant for de fleste brukerne. Ut fra erfaringer om hva som har vært etterspurt og ønskelig, er enkelte kolonner/tabeller fjernet, mens andre er lagt til. Tabellene i kap. 2, 3 og 4 har samme layout som tidligere. Vi håper at vi er kommet et steg videre i utbedringsprosessen og at heftet blir godt mottatt. 1

3 2

4 Innholds- fortegnelse 3

5 4

6 Innhold: Innholdsfortegnelse Forord... 1 Innholdsfortegnelse... 5 Nyttige begreper... 7 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr 1. okt 15, fordelt på utdanningsprogram Bevegelser i søkermassen fra 1. inntak til endelig ajourhold 1. oktober Ledig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober Søkere fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer pr. skoleår Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 fordelt på region Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015, pr. skole, fordelt på programområde Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015, pr. utdanningsprogram. Alle søkere Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015, pr. utdanningsprogram. Ungdomsrett Inntatte søkere, fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015, pr. region. Ungdomsrett Fordeling på kjønn og utdanningsprogram skoleåret Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015, pr nivå fordelt på utdanningsprogram Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker 1. oktober Sluttere pr. skole 2014/ Sluttere pr. år Resultat av fortrinnsinntak og individuell behandling Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober...39 Kap 2 Voksenopplæring og fagskolen Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring Nettskolen i Nordland: Nettundervisning i kombinasjon med studieverksted Studieverksted i Nordland Eksamensforberedende kurs yrkesfag Deltakere på fagskolene i Nordland pr. 1. oktober Kap 3 Læreplass Primærsøkere til læreplass Søkere formidlet til læreplass Læreplasskurs Vg3 alternativ fagopplæring i skole Løpende lærekontrakter pr. 1. oktober Ungdomsrett Hevede lærekontrakter Kap 4 Poenggrenser inntak Nedre poenggrense for inntak til programområder på videregående skoler i Nordland 61 5

7 6

8 Nyttige begreper. Fellesinntak: Hovedinntaket til ordinære fylkeskommunale videregående skoler i Nordland. 1.mars: Søknadsfrist for søking til fellesinntaket. 1.oktober: Offisiell telledato for datagrunnlaget som ligger til grunn for mye av statistikken. Ungdomsrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdom har rett til 3 års heltids videregående opplæring i løpet av en 5 år periode inntil fylte 24 år etter at grunnskolen er gjennomført iflg. Opplæringsloven 3-1. Voksenrett: Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring iflg. Opplæringsloven 4A- 3. Voksne som er eldre enn 25 år, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere har krav på dette etter søknad. Fullføringsrett: Ikke rett: Alle søkere: Søkere som har påbegynt en utdanning har en lovfestet rett til å fullføre denne utdanningen. Søkere uten lovfestet rett til videregående opplæring. Alle søkere i ovennevnte rettsgrupper. Ledig kapasitet: Ledige skoleplasser Lavere ønsker: Elever som er kommet inn på lavere enn sitt 3.ønske. Sluttere: Realkomp. vurdering: Elever inntatt som heltidselever som sluttet fra og med 1. oktober 2013 og ut skoleåret. Alle elever med og uten rett til videregående opplæring. Elever som slutter fra og med 1. oktober og som begynner på ny skole eller nytt utdanningstilbud i Nordland registreres ikke som slutter. Vurdering av en søkers teori og praksis i forhold til inntak til videregående skole. Vg1, vg2 vg3: Videregående trinn 1, 2 og 3. Utdanningsprogram: Fagmessig utdanningsretning: BA DH EL HO ID MD MK NA RM SS ST Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering 7

9 TP Teknikk- og industriell produksjon 8

10 9

11 Kapittel 1 Videregående skoler 10

12 11

13 Kapasitetsutnyttelse, klasser, plasser og elever 1. oktober 2015 Fylkeskommunale videregående skoler i Nordland Skolenr Skole Ant. Ant. Ant. * Ant. ledig Kapasitetselev- klasser søkere elever kap. utnyttelse plasser 01.mar BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE , , SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MOSJØEN VGS. AVD.HATTFJELLDAL , POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE , MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE , BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE , BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE , , FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE , SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE , KNUT HAMSUN VGS. AVD. STEIGEN , NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE , ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE , SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE , , SORTLAND VGS. AVD. ØKSNES , HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE , AUST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE , VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE ,48 Sum , ,68 *Elever som har søkt Påbygging etter fagkompetanse er inkludert som rettighetssøkere Det er lagt inn en ny kollonne i tabellen. Antall søkere pr 1. mars er lagt inn for å se forskjellen mellom søkertall og antall elever inne i skolen pr. 1. oktober. I år er denne forskjellen på 298. dette er et meget høyt tall, da samme tall i fjor var 33. Noe av forklaringen på det høye tallet kan forklares i at 97 søkere til påbygging etter fagkompetanse er tatt med i søkertallet. Langt fra alle disse er i skolen i dag. Tar vi ut disse har vi likevel et gap på ca 200 søkere som ikke er i skolen pr. 1. oktober. Vi har en økning på ledig kapasitet fra i fjor på 232. Noe av denne økningen kan sannsynligvis forklares i gapet nevnt ovenfor. 12

14 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser pr. 1. oktober 2015 Fordelt på utdanningsprogram Alle søkere Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Kode Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % BA Bygg og anleggsteknikk , ,3 DH Design og håndverk , ,3 EL Elektrofag ,9 HS Helse og oppvekstfag , ,9 ID Idrettsfag ,0 MD Musikk, dans og drama ,8 MK Medier og kommunikasjon ,6 NA Naturbruk , ,0 PB Påbygging ,0 RM Restaurant og matfag , ,9 SS Service og samferdsel ,7 ST Studiespesialisering ,1 TP Teknikk og ind. produksjon , , , Ledig kapasitet % er regnet i forhold til ant. elevplasser. Det er lagt inn en ny kolonne for å vise ledig kapaistet i prosent av antall elevplasser pr. utdanningsprogram. Innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det design og håndverk, restaurantog matfag og service og samferdsel som har de høyeste andelene. Innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene har musikk, dans og drama og idrettsfag relativt høye andeler. 13

15 Bevegelser i søkermassen fra 1. inntak til endelig ajourhold 1. oktober 2015 Alle søkere, både med og uten rett Kode Utdannings- Søkere Søkere Søkere program totalt totalt totalt 1. inntak 2. inntak BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstsfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og industriell prod Sum

16 L edig kapasitet fordelt på nivå og utdanningsprogram pr. 1. oktober 2015 alle søkere Videregående trinn 1 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. Ledig ledig program elev- klasser elever kapasitet kapasitet plasser % BA Bygg og anleggsteknikk , ,6 DH Design og håndverk 148 9, ,2 EL Elektrofag ,4 HS Helse og oppvekstfag , ,8 ID Idrettsfag ,8 MD Musikk, dans og drama ,5 MK Medier og kommunikasjon ,5 NA Naturbruk ,1 RM Restaurant og matfag 154 9, ,0 SS Service og samferdsel ,3 ST Studiespesialisering ,5 TP Teknikk og ind. produksjon ,6 Sum Videregående trinn 2 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. Ledig ledig program elev- klasser elever kapasitet kapasitet plasser % BA Bygg og anleggsteknikk , ,5 DH Design og håndverk ,4 EL Elektrofag ,2 HS Helse og oppvekstfag ,0 ID Idrettsfag ,0 MD Musikk, dans og drama ,3 MK Medier og kommunikasjon ,4 NA Naturbruk 102 7, ,6 RM Restaurant og matfag ,5 SS Service og samferdsel ,0 ST Studiespesialisering ,3 TP Teknikk og ind. produksjon , ,1 Sum Videregående trinn 3 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. Ledig ledig program elev- klasser elever kapasitet kapasitet plasser % DH Design og håndverk ,7 EL Elektrofag ,5 HS Helse og oppvekstfag 45 2, ,6 ID Idrettsfag ,1 MD Musikk, dans og drama ,9 MK Medier og kommunikasjon ,5 NA Naturbruk ,3 PB Påbygging ,0 ST Studiespesialisering ,5 TP Teknikk og ind. produksjon ,0 Sum

17 S økere/elever i videregående opplæring skoleåret 2015/2016 Prosentvis fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Utgangspunkt er antall søkere pr. 1. oktober Skoleår Søkere til Søkere til studieforberedende yrkesfaglige utdanningsprogram utdanningsprogram i prosent i prosent ,1 49, ,8 50, ,4 49,6 Skoleår Elever på Elever på studieforberedende yrkesfaglige utdanningsprogram utdanningsprogram i prosent i prosent ,3 48, ,3 47, ,4 46,6 Elever på påbygning til generell studiekompetanse er inkludert i tallene for studieforberedende. 16

18 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere HELGELAND Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk ,1 Design og håndverk ,8 Elektrofag ,5 Helse og oppvekstfag ,0 Idrettsfag ,0 Musikk, dans og drama ,2 Medier og kommunikasjon ,7 Naturbruk ,7 Påbygging ,0 Restaurant og matfag ,5 Service og samferdsel ,0 Studiespesialisering ,5 Teknikk og ind. produksjon , , , Ledig kapasitet er regnet i forhold til antall elevplasser. SALTEN Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk , ,7 Design og håndverk ,8 Elektrofag ,0 Helse og oppvekstfag , ,4 Idrettsfag ,9 Musikk, dans og drama ,1 Medier og kommunikasjon ,0 Naturbruk ,7 Påbygging ,3 Restaurant og matfag ,0 Service og samferdsel ,8 Studiespesialisering ,7 Teknikk og ind. produksjon , , , Ledig kapasitet er regnet i forhold til antall elevplasser. 17

19 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. region fordelt på utdanningsprogram Alle søkere NORD FYLKET Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig Ledig Utdanningsprogram elev- klasser søkere elever kap. kap. plasser % Bygg og anleggsteknikk ,8 Design og håndverk 51 3, ,6 Elektrofag ,8 Helse og oppvekstfag , ,3 Idrettsfag ,5 Musikk, dans og drama ,6 Medier og kommunikasjon ,2 Naturbruk 66 4, ,1 Påbygging ,2 Restaurant og matfag 115 7, ,9 Service og samferdsel ,2 Studiespesialisering ,6 Teknikk og ind. produksjon , , Ledig kapasitet er regnet i forhold til antall elevplasser. 18

20 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk 6 0, DHDHV1HT 4DH Spes.u egen gr, 4. år ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag 7 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 9 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 4MK Spes.u egen gr, 4. år MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag 9 0, SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner 8 0, TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

21 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag 8 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT 3 ST Spes.u egen gr, 3. år STUSP1HT 4 ST Spes.u egen gr, 4. år STUSP1HT 5 ST Spes.u egen gr, 5. år TPBRT2 Brønnteknikk TPMAR2 Maritime fag TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

22 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 4DH Spes.u egen gr, 4. år DHFRI2 Frisør 9 0, ELELE1 Elektrofag ELELE1HT 3 EL Spes.u egen gr, 3. år ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år HSHUD2 Hudpleie HSHUD3 Hudpleier IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 3MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom NAHHO2 Heste og hovslagerfag NALBR3 Landbruk NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk NANAB3 Studieforberedende naturbruk NASBR2 Skogbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag 8 0, RMRMF1 Restaurant og matfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. HATTFJELLDAL Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. NANAB1 Naturbruk

23 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 3BA Spes.u egen gr, 3. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 4DH Spes.u egen gr, 4. år DHDTE2 Design og tekstil ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag IDRET1HT 3 ID Spes.u egen gr, 3. år IDRET1HT 5 ID Spes.u egen gr, 5. år MDDAN2 Dans 5 0, MDDAN3 Dans MDDRA2 Drama 10 0, MDDRA3 Drama MDMDD1 6 Mus/dans/drama,drama MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 4. år

24 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 2MK Spes.u egen gr, 2. år MKMED1HT 5MK Spes.u egen gr, 5. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMMFG2 Matfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri TPKJP2 Kjemiprosess TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

25 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag 8 0, HSHEA2 Helsearbeiderfag 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år NAAKV2 Akvakultur NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk STREA2 Realfag 22 0, STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 1 ST Spes.u egen gr, 1. år TPKJP2 Kjemiprosess TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

26 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MARITIME FAGSKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk DHDTE2 Design og tekstil DHINT3 Interiør DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 1 HS Spes.u egen gr, 1. år HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 4 HS Spes.u egen gr, 4. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 3MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSISF2 IKT servicefag STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA2 Q Realfag,forskerlinje STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1 Q Studiespes,forskerlinje TPMAR2 Maritime fag TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 3 TP Spes.u egen gr, 3. år TPTIP1HT 4 TP Spes.u egen gr, 4. år

27 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABAT1HT 2BA Spes.u egen gr, 2. år BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek BAOFT2 Overflateteknikk 4 0, DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør ELAVI3L Avionikerfaget,LAL ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi ELFLY2L Flyfag,LAL ELFLY3L Flytekniske fag,lal HSAPO3 Apotekteknikk 7 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær 7 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år HSTAN3 Tannhelsesekretær 1 0, MDDAN2 Dans MDDAN3 Dans MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMDD1 4 Mus/dans/drama,dans MDMDD1HT MD Spes.u egen gr, 4. år MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMMFG2 Matfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 2RM Spes.u egen gr, 2. år SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri 7 0, TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi 26 1, TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

28 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BAANL2L Anleggsteknikk,LAL BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2 A Idrettsfag,toppidrett IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3 A Idrettsfag,toppidrett IDRET1 Idrettsfag IDRET1 A Idrettsfag,toppidrett IDRET1HT 1 ID Spes.u egen gr, 1. år RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år RMRMF1HT 4RM Spes.u egen gr, 4. år SSISF2 IKT servicefag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPAMK2 Arbeidsmaskiner TPAMM3L Anleggsmaskinmekaniker,LAL TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

29 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk DHDHV1HT 1DH Spes.u egen gr, 1. år DHDHV1HT 3DH Spes.u egen gr, 3. år ELAUT2 Automatisering ELAUT3 Automatiseringsfaget ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse STREA2 Realfag 15 0, STREA3 Realfag 15 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 15 0, STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 3 TP Spes.u egen gr, 3. år KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk 10 0, BABYG2 Byggteknikk HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag 8 0, IDIDR2 2 Idrettsfag,friluftsliv IDIDR3 2 Idrettsfag,friluftsliv IDRET1 2 Idrettsfag,friluftsliv STREA2 Realfag 12 0, STREA3 Realfag 10 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 16 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 18 0, STUSP1 Studiespesialisering KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. STEIGEN Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. STUSP1 Studiespesialisering

30 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere NARVIK VIDEREGEÅNDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk ELDAT3 Dataelektronikerfaget ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAMB2 Ambulansefag HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR2L B Idrettsfag,alpint,LAL IDIDR3 Idrettsfag IDIDR3L B Idrettsfag,alpint,LAL IDRET1 Idrettsfag IDRET1L B Idrettsfag,alpint,LAL MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet STFOR1 Studiespesialisering formgiv STFOR2 Formgivingsfag STFOR3 Formgivingsfag STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

31 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. ELELE1 Elektrofag ELROM3L Romteknologi,LAL HSHSF1 Helse og oppvekstfag STREA2 Realfag 13 0, STREA3 Realfag 14 0, STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi 14 0, STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi 13 0, STUSP1 Studiespesialisering TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon TPTIP1HT 2 TP Spes.u egen gr, 2. år SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk BAKEM2 Klima, energi og miljøtek HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag MDMDD1 1 Mus/dans/drama,musikk MDMUS2 Musikk MDMUS3 Musikk NAAKV2 Akvakultur 8 0, NAHHO2 Heste og hovslagerfag NALGA2 Landbruk og gartnernæring NANAB1 Naturbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSISF2 IKT servicefag SSSSA1 Service og samferdsel SSSSS2 Salg, service og sikkerhet STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering ,

32 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. ØKSNES Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 3 HS Spes.u egen gr, 3. år RMMFG2 Matfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 2RM Spes.u egen gr, 2. år RMRMF1HT 3RM Spes.u egen gr, 3. år STUSP1 Studiespesialisering

33 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk DHDHV1 Design og håndverk DHFRI2 Frisør 6 0, ELAUT2 Automatisering ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSAPO3 Apotekteknikk 5 0, HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHES2 Helseservicefag HSHSE3 Helsesekretær 5 0, HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSTAN3 Tannhelsesekretær 5 0, MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 3MK Spes.u egen gr, 3. år MKMED2 Medier og kommunikasjon MKMED3 Studieforbered. medier og kom RMKOS2 Kokk og servitørfag 9 0, RMRMF1 Restaurant og matfag SSTRL2 Transport og logistikk STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering STUSP1HT 2 ST Spes.u egen gr, 2. år STUSP1HT 4 ST Spes.u egen gr, 4. år TPKJT2 Kjøretøy TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon ,

34 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. DHDHV1 Design og håndverk HSBUA2 Barne og ungdomsarbeiderfag HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag HSHSF1HT 2 HS Spes.u egen gr, 2. år HSHSF1HT 5 HS Spes.u egen gr, 5. år MKMED1 Medier og kommunikasjon MKMED1HT 5MK Spes.u egen gr, 5. år MKMED2 Medier og kommunikasjon PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse SSRLV2 Reiseliv SSSSA1 Service og samferdsel STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPPIN2 Industriteknologi TPTIP1 Teknikk og ind. produksjon

35 Kapasitet, søkere, elever og ledige plasser 1. oktober 2015 Pr. skole fordelt på programområde. Alle søkere VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Program- Program Ant. Ant. Ant. Ant. Ledig kode elevplasser klasser søkere elever kap. BABAT1 Bygg og anleggsteknikk BABYG2 Byggteknikk ELDEL2 Data og elektronikk ELELE1 Elektrofag ELELE2 Elenergi HSHEA2 Helsearbeiderfag HSHSF1 Helse og oppvekstfag IDIDR2 Idrettsfag IDIDR3 Idrettsfag IDRET1 Idrettsfag NAFFA2 Fiske og fangst NANAB1 Naturbruk PBPBY3 Påbygg. gen. studiekompetanse PBPBY4YK Påb.gsk e yrkeskompetanse RMKOS2 Kokk og servitørfag RMRMF1 Restaurant og matfag RMRMF1HT 4RM Spes.u egen gr, 4. år STREA2 Realfag STREA3 Realfag STSSA2 Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA3 Språk, samfunnsfag og økonomi STUSP1 Studiespesialisering TPMAR2 Maritime fag

36 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015 Pr. utdanningsprogram Alle søkere Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk , EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk , PB Påbygging RM Restaurant og matfag , SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon , Sum , Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015 Pr. utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk , EL Elektrofag HO Helse og oppvekstfag , ID Idrettsfag MK Medier og kommunikasjon MDD Musikk, dans og drama NA Naturbruk , PB Påbygging RM Restaurant og matfag , SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon , Sum ,

37 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015 Pr. region Søkere med ungdomsrett Region Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske lavere elev- klasser plasser ønske plasser solgt HELGELAND , SALTEN , NORDFYLKET , , Fordeling på kjønn Pr. utdanningsprogram Kode Utdannings- Ant. Ant. Totalt Jenter i Gutter i program jenter gutter prosent prosent BA Bygg og anleggsteknikk ,7 95,3 DH Design og håndverk ,3 10,7 EL Elektrofag ,9 93,1 HS Helse og oppvekstfag ,1 16,9 ID Idrettsfag ,5 54,5 MD Musikk, dans og drama ,6 31,4 MK Medier og kommunikasjon ,3 47,7 NA Naturbruk ,5 61,5 PB Påbygging ,9 37,1 RM Restaurant og matfag ,0 48,0 SS Service og samferdsel ,5 60,5 ST Studiespesialisering ,7 39,3 TP Teknikk og ind. produksjon ,3 87,7 Sum ,5 50,5 Antall elever med ungdomsrett, ikkerett, fullføringsrett og voksenrett. Medier og kommunikasjon har utmerket seg med bedre kjønnsfordeling sammenlignet med i fjor. I fjor var fordelingen J/G 64,4 og 36,6% På naturbruk går jenteandelen ned fra 42,1 % i fjor til 38,5 i år. På påbygging har gutteandelen gått opp fra 31,7 % i fjor til 37,1 i år. Ellers viser fordelingen små endringer. 36

38 Inntatte søkere fordelt på ønsker pr. 1. oktober 2015 Pr. nivå fordelt på utdanningsprogram Søkere med ungdomsrett Videregående trinn 1 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk 149 9, EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag , ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant og matfag 154 9, SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon Sum Videregående trinn 2 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt BA Bygg og anleggsteknikk , DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk 102 7, RM Restaurant og matfag SS Service og samferdsel ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon , Sum , Videregående trinn 3 Kode Utdannings- Ant. Ant. Ant. 1. ønske 2. ønske 3. ønske Lavere program elev- klasser plasser ønske plasser solgt DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse og oppvekstfag 44 2, ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk PB Påbygging ST Studiespesialisering TP Teknikk og ind. produksjon Sum ,

39 Inntatte ungdomssøkere fra Nordland ved videregående skoler i andre fylker som følge av andre avtaler pr. 1. oktober 2015 Antall Gjesteelever/kjøpte plasser ved videregående skoler i andre fylker 67 Kjøpte plasser i Opplæringsregion Nord (ORN) 8 Grenseavtalen med Troms. Elever ved grenseskolene i Troms 69 Grenseavtalen med Nord Trøndelag. 28 Elever fra Kjella skole, Bindal kommune til Nord Trøndelag 14 Kjøpte plasser ved Den Norske Skolen Gran Canaria og Den Norske Skolen Costa Blanca 0 Sluttere pr. skole 2014/2015 Skolenr Skole Ant. sluttere Sluttere % etter BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 15 3, SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE 7 1, MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE 36 4, POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE 66 5, MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE OG MAR.FAGSKOLE 29 3, BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE 86 6, FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 19 4, SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 9 5, KNUT HAMSUN VIDEREGÅENDE SKOLE 8 6, NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 39 4, ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE 7 4, SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE 40 6, HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE AUST- LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 23 6, VEST LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 18 3,9 Sum 443 4,9 Kilde: PULS - Pedagogisk utviklings- og læringsspeil Elever som har flyttet, byttet skole, eller annet skoletilbud på samme skole, er ikke med i denne Andelen sluttere har økt fra 4,3 % i til 4,9 % i

40 Sluttere pr. år Skoleår Ant. Prosent sluttere , , , , , ,97 * ,84 * ,28 * ,9 * Kilde: PULS - Pedagogisk utvik lings- og læringsspeil. Øvrige tall er basert på Brio-rapporter tatt ut fra Vigo. Tallene er ik k e sammenlignbare med hverandre. Årsaken er at grunnlaget er forskjellig. Resultat av fortrinnsinntak og individuell behandling Kategori Paragraf Ant. vedtak Fortrinn sterkt nedsatt funksjonsevne 6 17, 6 30 Fortrinn særskilt utdanningsprogram 6 15 Fortrinn opplæring i tegnspråk 6 18, 6 31 Fortrinn utvidet tid 6 19, 6 32 Søkere med HT kode (Elever med IOP og skriftlig vurd. i alle fag) 72 Sum fortrinnsinntak Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt. 6 25, 6 38 Spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse 6 35 Speisialundervisning, mangler vurdering med karakter 6 22 Minoritetsspråklege, nylig ankommet Norge 6 8 c) Særskilt språkopplæring, mangler vurdering med karakter 6 23 Sum individuell behandling Totalt antall vedtak Tabellen er mangelfull fordi tallene ikke ble tatt ut før søkerbasen ble slettet. Antall vedtak med HT kode er gått ned fra 77 i fjor til 72 i år. 39

41 Antall åringer sett i sammenheng med antall elever pr. 1. oktober Faktisk ant åringer* Helgeland Ant. elever pr Faktisk ant åringer* Salten Ant. elever pr År Avvik i antall Andel i skolen Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Faktisk ant åringer* Ant. elever pr * Kilde: Statistisk sentralbyrå Nordfylket Faktisk ant åringer* Hele fylket Ant. elever pr År Avvik i antall Andel i skolen Avvik i antall Andel i skolen , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Statistisk Sentralbyrå rapporterer en klar nedgang i faktisk antall åringer i alle tre regionene fra i fjor. Vi har også en klar nedgang i antall elever pr på 205 fra i fjor. Andelen i skolen er forholdet mellom antall elever og faktisk antall åringer. Dette tallet har økt for både Helgeland og Nordfylket, men har gått ned i Salten. Totalt sett har vi en liten økning i hele fylket, men historisk er tallene meget jevne. 40

42 41

43 Kapittel 2 Voksenopplæring og fagskolen 42

44 43

45 Oversikt over tilbud - videregående opplæring for voksne i Nordland 2014/2015 Antall søkere til voksenopplæring og realkompetansevurdering. Periode til Startet og Søkt Søk Startet Fullført Bestått avbr. Region opplæring Realkomp.vurdert vurdering2) opplæring opplæring teori 3) opplæring 1) 4) Bodø Indre Salten Lofoten Meløy Mosjøen Mo i Rana Nord Salten Ofoten Sandnessjøen Sør Helgeland Vesterålen Andre Tilbud Vurdering SUM SUM ENDRING Merknader 1) Ved kontrolltelling var det registrert 932 voksne deltakere i aktive opplæringsløp. (889 i 2014) 2) 116 (143 i 2013) av disse søkerne i denne kategorien har kun søkt vurdering, uten å søke opplæring. 3) I denne kategorien ligger i all hovedsak praksiskandidater der NFK har dekket opplæringsbehovet. Disse vil etterhvert komme som fullført ved overføring av data fra fagopplæring. Deltakere som har avbrutt og som har gjennomført vg3 i skole er tatt ut fordi disse også er registrert under fullført opplæring og avbrutt. 4) Deltakerne i denne kategorien er også registrert i kategorien "Startet opplæring", men her er også deltakere med startdato fra frem til , som ikke har hatt aktivitet i perioden (Funksjon for systemoppdatering). 44

46 Samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettstøttet opplæring (fylkesdekkende) Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel er det opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med nettveiledning. Opplæringstilbud Ansvarlig for Omfang tilbud og inntak Apotektekniker VG3 Bodø vgs. 12 plasser Elenergi VG2 Polarsirkelen vgs. 12 plasser Helsesekretær VG3 Nettskolen i Nordland 26 plasser Restaurant og matfag VG1 Polarsirkelen vgs SamordnesVG2 Kokk- og servitørfag VG2 Polarsirkelen vgs 12 plasser Tannhelsesekretær VG3 Bodø vgs. 12 plasser Teknikk og industriell produksjon Bodø vgs. Samordnes VG2 VG1 Kjøretøy VG2 Bodø vgs. 6 plasser Industriteknologi VG2 Bodø vgs. 6 plasser I de samlingsbaserte tilbudene er det ulike opplegg, men i all hovedsak baserer opplæringen seg på arbeid i mellomperiodene med oppgaver og vurdering underveis. Samlinger skal ivareta sentrale tema i opplæringen, og gir samtidig grunnlag for læring i en sosial arena og direkte dialog mellom deltakere og lærere. 45

47 Nettskolen i Nordland: Nettundervisning i kombinasjon med studieverksted 2014/2015 De fleste opplæringstilbud for voksne i Nordland gis som nettundervisning gjennom Nettskolen i Nordland. Den nettbaserte undervisningen tilbys i kombinasjon med lokal veiledning i studieverksted. Denne organiseringen skal ivareta nødvendig fleksibilitet ved inntak til opplæring og tilgjengelighet for voksne med opplæringsbehov. Utnyttelsesgraden av opplæringskapasiteten er opp mot 100 %. En del av fagene har til dels mange deltakere på venteliste, og dermed oppstår det ventetid for å få et fagtilbud. Venteliste/ventetid har sammenheng med total kapasitet i det enkelte fagtilbud. Opplæringstilbud Nettskolen i Nordland Fellesfag studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag VG1 Ambulansefag VG2 Barne- og ungdomsarbeider VG2 Helsefagarbeider VG2 Helseservicefag VG2 Helsesekretær VG3 Service og samferdsel VG1 Salg, service og sikkerhet VG2 Transport og Logistikk VG2 Praksiskandidatkurs, Helsearbeiderfaget Ansvarlig for tilbud og inntak Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Lokal veiledning Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted Studieverksted kombinert med samlinger i Mosjøen vgs. Bodø vgs. og Hadsel vgs. Studieverksted Studieverksted Studieverksted Nettlærer (100% nettbasert) Antall plasser Se fagfordeling Se fagfordeling 40 deltakere 15 deltakere 38 deltakere 85 deltakere 25 deltakere 26 deltakere 15 deltakere 20 deltakere 10 deltakere 15 deltakere 46

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2013-2014 Elever ved Narvik vg. skole - Solhaugen Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2017 Narvik videregående skole, restaurant- og matfag. Foto: Thor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2016 Jublende ungdom Innholds- fortegnelse 1 2 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Nyttige begreper... 5 Kap 1 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2014-2015 Idrettsfag Forord Statisikkheftet har over mange år vært et nyttig verktøy både for politikere og administrativt ansatte. Et viktig fokus for Utdanningsavdelingen

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikk 2018 Konsentrert skoleelev Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nyttige begreper... 3 Videregående skoler Kapasitetsutnyttelse,

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar

15001 Atlanten videregående skole. Tal 1. ønske søkarar, ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 45 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 0,75 11 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 4 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 113 2 IDIDR2----

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering

1.ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 2018/ søkjarar med ungdomsrett. STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - søkjarar med ungdomsrett 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 MDMDD--4- Mus/dans/drama,dans 9 0,25 0 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

STUSP1---- Studiespesialisering

STUSP1---- Studiespesialisering .ønske (primærsøkjarar) til vgo i Møre og Romsdal 208/209 - Alle søkjarar 500 Atlanten videregående skole STUSP---- Studiespesialisering 5 5 5 MDMDD--- Mus/dans/drama,musikk 8 0,75 5 IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Total

Total Færder vgs. 1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 58 0 51 0 51 60 0 60-2 11 1 BABAT1P--- Bygg/anlegg,YSK 4år 4 0 6 0 6 4 0 4 0 0 1 DHDHV1---- Design og håndverk 16 0 13 2 15 16 0 16 0 0 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering Industriteknologi Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- GSGSK PBPBYYK-- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPPIN---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt 3 Automatisering Automatiseringsfaget 3 75% Gruskule for min.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2016/2107 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4-- ), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes

Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes Elevgrunnlag vg1 høsten 2017 Selbu 100% Selbu 100% Tydal - Avgang NT SUM 64 10-8 66 Fosen 100% Bjugn 100% Ørland 50% Agdenes 65 63 6 134 Guri Kunna Frøya Hitra 50% Snillfjord 60 61 2 123 Gauldal 100% Midtre-G50%

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 21. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- HSHSF SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursam_gru Plassar Grupper totalt Automatiserig Automatiserigsfaget

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 22. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal vidaregåade skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatiserig Automatiserigsfaget Påbygg. ge. studiekompeta

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1

Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk DH 1 Sande videregående skole Studkode Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Søkere U-rett Søkere totalt DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 6 7 DH 1 DHDHV1H--- Design/håndv,GRKO 2 2 2 DH 1 DHDHV1HTA2 DH Spes.u

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer