Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker"

Transkript

1 Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes. Instruksen er ikke uttømmende, men ment som et hjelpemiddel for styre, trenere og foreldre involvert i HIF. Instruksen er basert på veiledning fra Norges Håndballforbund region Sørvest. HIF - Håndballstyre 9/26/2013 Versjon 1.01

2 . Forord Når ditt barn er medlem og spiller håndball i regi av Hånes Idrettsforening, innebærer dette også at du som foreldre / pårørende blir involvert i klubbens drift. Stor sett alt innenfor klubbidrett er dugnadsbasert. I HIF innebærer dette at foreldre / pårørende må bidra med tid, kompetanse og ressurser for at klubben skal kunne tilrettelegge for at barna skal få et godt idrettstilbud i trygge omgivelser. Mange av dere er aktive på tilskuerbenken, og støtter sine håpefulle og klubben på flott måte. HIF håndballstyre oppfordrer alle til å fortsette med å være gode tilskuere både på kamp og treninger. For at kamper og arrangementer skal kunne gjennomføres, har Norges Håndballforbund via regional håndballkrets basert dette ved at klubbene (foreldre) må ivareta de praktiske gjøremålene. Alle HIFs arrangementer er synliggjort via hjemmesidene til Norges Håndballforbund: Arrangørdagbok (region SørVest) Instruksens omfang Denne instruks er utarbeidet for at foreldre og pårørende skal kunne ivareta oppgavene som forventes av et sekretariat i fm arrangementer. Instruksen kan også anvendes i andre sammenhenger (enkelt kamper osv), men avviker noe i fm rapportering (forskjellen er tydelig synliggjort). For at uerfarne foreldre / pårørende skal kunne bemanne sekretariatet på en tilfredsstillende måte og samtidig være godt foreberedt, er instruksen forholdsvis detaljert beskrevet. Erfarne personer har mulighet til å tilpasse fremgangsmetoden ved behov, såfremt oppgavene/ aktivitetene blir ivaretatt. Instruksen er gruppert i emner (ref innholdsfortegnelsen) for å forenkle bruken. 2 s ide

3 Innhold Forord... 2 Instruksens omfang... 2 Sekretariatet... 4 Felles oppgaver for sekretær og tidtaker... 4 Oppgaver for sekretær... 4 Oppgaver for tidtakeren... 4 FØR kampen - SEKRETARIATET... 5 UNDER kampen skal TIDTAKER:... 6 UNDER kampen skal SEKRETÆR... 7 ETTER kampen - SEKRETARIATET... 8 Rapportering... 9 Generelle regler, bestemmelser og retningslinjer Redusert målhøyde Dommerfrafall Uteblivelse av lag Antall spillere Timeout Administrative forhold i fm arrangementet Aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser Kontaktpersoner Foreldrevettreglene Kamprapport (eksempel) Dommertegn s ide

4 Sekretariatet Å sitte i sekretariatet kan være en spennende og begivenhetsrik opplevelse. Sekretariatet får en unik mulighet til å oppleve samspillet med trenere, spillere og dommere fra innsiden. Å bemanne en rolle i sekretariatet vil noen ganger kunne oppleves utfordrende, spesielt når utøverne, publikum og trenere blir litt for engasjerte og ivrige. Det er derfor viktig at sekretariatet er bemannet med voksne personer som kan roe ned omgivelsene hvis dette blir nødvendig. Sekretariatet og dommeren(e) vil ofte ha et tett samarbeid. Det er derfor essensielt at du/dere kjenner noen av dommernes tegnsignaler. Når uerfarne dommere dømmer kamper (ofte ungdommer), er det viktig at sekretariatet støtter og beskytter disse ved behov. En av sekretariatets representanter skal også kunne operere mikrofonen hvis den anvendes under arrangementet. Alle involverte i et sekretariat skal sette seg godt inn i klubbens retningslinjer og instrukser, samt være kjent med permen som ligger i arrangørbaggen. Sekretariatet er inndelt i to roller: Sekretær Tidtaker Felles oppgaver for sekretær og tidtaker Både sekretær og tidtaker er ansvarlige for å kontrollere at baggen har korrekt innhold i henhold til listen på fremsiden av permen. Begge skal sjekke at antall spillere og ledere på innbytterbenken er i samsvar med reglene. Oppgaver for sekretær Hovedoppgaven til sekretær er å klargjør, fylle ut samt kontrollere kamprapportene i henhold til denne instruks, samt oppdaterer resultattavlen fortløpende når lagene får mål. For aldersklassene 9, 10 og 11 år benyttes Skjema for kampdokumentasjon som ligger i permen i stedet for kamprapport. Sekretær skal også registrere skader, protester eller andre merknader i kamprapporten. Oppgaver for tidtakeren Tidtaker har i prinsippet hovedansvaret for spilletiden, timeout og utvisningstiden og skal sørge for at innbyttene gjennomføres i henhold til reglene. I tillegg er det normalt tidtaker som bemanner betjeningsbordet. Tidtaker bør også sette seg godt inn i dommertegnene. Oversikt de vanligste dommertegnene finnes i permen. Tidtaker skal også bryte inn i kampen og tilkalle dommer (1 støt i fløyte / tavle) ved: Feil innbytte Når en ikke deltakerberettiget person tiltrer banen Usportlig opptreden på innbytterbenken Problemer eller feil ved kamprapport eller klokke. 4 s ide

5 FØR kampen - SEKRETARIATET Den nedenforliggende instruksen er veiledende og kan tilpasses ved behov og erfaring, hvor eneste krav er at aktivitetene og oppgaver utføres. Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Sekretær / Tidtaker Sjekke og plasser ut utstyr: Kamprapporter Stoppeklokker, 2 stk Timeout kort, 2 stk Fløyte til tidtaker Skrivesaker Håndball I god tid før første kamp Tidtaker Klargjør resultattavle Min 5 min før kampstart Sekretær Gjør klar alle dagens protokoller God tid før slik at lagene kan hente den etter kampstart hvert. Spilleregler samt kamp og konkurranseregler skal være tilgjenglige i perm. Ballstørrelser og tillatt antall spillere er i henhold til tabell på side 11. Spilletid og pauser er i henhold til tabell på side 11. Be gjerne om at spillerne oppføres i nummerrekkefølge slik at registreringen forenkles. Sekretær Tidtaker / sekretær. Sekretær Tidtaker Kamprapportene er printet ut og lagt i permen av arrangementansvarlig. Kan også hentes fra nettet. Påse at laglederne fyller ut kamprapporter Ta i mot dommerregninger hvis dette blir aktuelt. Bruk mikrofonen aktivt: Ønsk velkommen til kamp mellom Presenter lagene, laglederne Presenter dommerne med navn og klubb Ønsk utøverne og publikum god kamp Verifiserer at kamprapporten er komplett utfylt. Når alt er OK, gi beskjed til tidtaker at kampen kan starte. Gi signal til spillende lag at de skal stille opp og gjøre seg klar til kampstart. Ved behov Fortløpende I god tid før kampstart. 1-2 min før kampstart Husk det skal skrives fullt navn og fødselsdato (eks ) på alle spillerne som er til stedet når kampen starter. De som kommer etter at kampen har startet, må skrives på protokollen før de går ut på banen. Dommerregningene skal leveres til arrangementansvarlig sammen med kamprapportene. Gjør alle oppmerksom at HIF har fokus på Fair Play - / foreldrevettreglene. Markedsfør gjerne kioskens. Aktiviser publikum, spill gjerne pausemusikk.. Lagleder A på begge lag skal skrive under protokollen før kampen starter. Sjekke spillernes fødselsår. Overårige spillere skal ha gyldig dispensasjon liggende i sekretariatet under kampen. Bruk gjerne resultattavlen. 5 s ide

6 UNDER kampen skal TIDTAKER: - følge med på om lagene foretar rett innbytte (fortløpende under kampen). Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel. Er det noen som foretar feil innbytte, skal du blåse i fløyta. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet. Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen). Ikke blås feil innbytte der hvor feilende spiller ikke har innvirkning eller tjener på feil bytte. Eks. kommer inn på spillefeltet et skritt eller en fot, eller henter vannflaske som står utenfor spillefeltet. Lagleder kan forlate innbytterommet og sitte på tribunen Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Vise klarsignal til dommerne ved kamp /omgangs start og ellers når spillet og tiden settes i gang igjen (løfte armen) Starte kampur på dommersignal ved omgangs start og etter timeout Stoppe kampuret ved: Dommersignalet Lags timeout 1 min. Stoppe klokka på eget signal. Rett før kampstart. Ved kampstart og etter timeout. Ved signal eller lags timeout kort. Bruk gjerne stoppeklokke i tillegg til resultattavlen (back-up). Når dommerne gir signal og godkjenner avblåsingen, startes timeout uret. Legg det grønne kortet på tidtakerbordet nærmest det laget som har bedt om dette. Bruk klokke og gi signal når det har gått 50 sek. 1 støt i fløyta. Påse riktig utvisningstid (2 min) Når dommer gir 2 min signal Hvis resultattavlen ikke fungere, legg eller plasser straks (helst oppreist) et ark/kort (A5) med spillerens nummer og angitt tid for når utvisningen vil være ferdig sonet (på begge sider) på sekretariatets bord godt synlig for begge lag. Sørge for signal ved omgangs /kampslutt (1 langt signal) Ta tiden på pausen i henhold til tabell på side 11, eller etter angitte arrangementregler. Omgangs /kampslutt Etter første omgang. Resultattavlen ivaretar dette automatisk Noen arrangementer kan ha egne regler for pauser (cuper osv). 6 s ide

7 UNDER kampen skal SEKRETÆR Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrere mål og mål ved 7-meter (straffekast) Når lagene får godkjent mål av dommer Mål skal registrere som I i kamprapporten Tidtaker oppdaterer resultattavlen fortløpende såfremt ikke noe annet er avtalt. Husk å registrere pauseresultatet. Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrer lags timeout Når tidtaker og / eller dommer gir signal. Timeout skal registrere med tid i kamprapporten Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrer spillere som får gult kort dvs, advarsel Registrere rødt kort dvs. diskvalifikasjon. Når en situasjon oppstår, og dommer gir signal Advarsel og diskvalifikasjoner skal registrere som X i kamprapporten Registrere 2 min. utvisninger Når en situasjon oppstår, og dommer gir signal Utvisning og utelukkelser skal registrere som X i kamprapporten Sett kryss i første kolonnen hvis spilleren får 2 minutter utvisning. Sett kryss i neste kolonne hvis personen får en ny utvisning og i tredje kolonne for tredje utvisning. Registrere lagstraff samt idømte overtredelser som krever rapport Ansvar for kampballen I henhold til dommer Under pause Dommeren skal gi beskjed til sekretariatet. 7 s ide

8 ETTER kampen - SEKRETARIATET Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Tidtaker / sekretær Takker lagene for kampen og refererer resultatet Rett etter kampen Bruk av mikrofon er anbefalt. I tillegg ønskes lagene god tur hjem (såfremt det er siste kamp). Sekretær Skrive sluttresultatet Rett etter kampen Summer målene til hver spiller og sjekk at antall spillemål er det samme som sluttresultatet. Sekretær OG tidtaker Underskrive kamprapporten Rett etter kampen Sekretær Sekretær / hallansvarlig Dommer sjekker og godkjenner resultatet og skriver under på kamprapporten. Levere kamprapport(ene) til arrangementansvarlig. Rett etter kampen Umiddelbart etter at hallen lukkes, senest innen kl NB Begge dommerne må undertegne egenhendig. Viktig at arrangementansvarlig får kamprapportene så fort som mulig, da kampresultatene skal innrapporteres elektronisk på internett samt innsendes til Norges Håndballforbund. Hvis sekretariatet har mottatt dommerregninger, skal disse leveres sammen med kamprapportene til arrangementansvarlig. 8 s ide

9 Rapportering Kampdokumentasjon for alderklasse 9, 10 og 11 år I aldersklassene 9, 10 og 11 år benyttes Skjema for kampdokumentasjon som ligger i permen i stedet for kamprapport. Skjemaet skal brukes selv om et lag ikke møter til kamp / arrangement. Skjemaet (-ene) skal sendes elektronisk til e-postadresse: I fm arrangementer som HIF er ansvarlig for, kan skjemaene leveres til arrangementansvarlig så fort som mulig (samme dag som kampen spilles). I fm enkeltkamper er det treneren som er ansvarlig for rapporteringen til regionen, med kopi til arrangementansvarlig. Resultatregistrering Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Aktuell TRENER Arrangementansvarlig Arrangementansvarlig Aktuell TRENER Registrere kampresultatene via NHF løsning på internett, via klubbsiden: Siden krever brukernavn og passord. Brukernavn: Passord: I forbindelse med enkeltkamper (dvs. IKKE arrangement), er det den respektive trener som skal sørge for at kampresultatet elektronisk blir registrert via klubbsiden Brukernavn: Passord: Kamprapporten(e) skal sendes regionkontoret I forbindelse med enkeltkamper (dvs. IKKE arrangement), er det den respektive trener som er ansvarlig for å sende kamprapporten(e) til regionkontoret. Samme dag som kampen(e) spilles, og senest innen kl 2130 Samme dag som kampen(e) spilles, og senest innen kl 2130 Første virkedag Første virkedag Kampenes resultatpin står på hver kamprapport. Kan alternativt innrapporteres via resultattelefonen Fremgangsmetode ved bruk av telefon er beskrevet i Håndballhåndboka på side 10. Kampenes resultatpin står på hver kamprapport. Kan alternativt innrapporteres via resultattelefonen Fremgangsmetode ved bruk av telefon er beskrevet i Håndballhåndboka på side 10. Regionen ønsker kamprapportene sendt pr mail til e-postadresse: Regionen ønsker kamprapportene sendt pr mail til e-postadresse: Kopi til arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig Ved mottatte dommerregninger skal disse fremsendes regionkontoret Første virkedag Alternativt kan kamprapportene leveres til arrangementansvarlig, som vil fremsende disse til regionen. e-postadresse: Merk at hvis kampen er omberammet er det klubben som skal betale dommerne og regningen skal ikke sendes til regionen. 9 s ide

10 Generelle regler, bestemmelser og retningslinjer Redusert målhøyde I klassene G/J år spilles kamper med redusert målhøyde. Målene henger bak de store målene. Dommerfrafall Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen. Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under. Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan ved-kommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene." Ref Dommerkontaktens ABS , s 19 eller NHF Lovbok - Lov, kamp og konkurransereglementet (kopi av disse er vedlagt permen, under flik 7). Er du usikker, kontakt HIFs dommeransvarlig. Uteblivelse av lag Hvis lag ikke stiller til kampstart, og etter ventetiden på 5 minutter, skal dommeren signere kamprapporten om at lag ikke møtt og arrangør melder inn ikke møtt i henhold til veiledning på handball.no. Antall spillere Fra og med årsklassen 15 år og oppgaver: maksimalt 14 spillere pr. kamp. I klassene 14 år og yngre, kan lagene benytte maksimalt 12 spillere pr. kamp. Timeout Lagleder/trener som ønsker timeout, skal levere grønt kort til tidtaker. Dette laget må selv ha ballen, hvis ikke leveres kortet tilbake. Tidtaker varsler dommer ved å bruke varslingssignal på resultattavlen eller bruk av fløyte, stopper kampuret og viser T tegnet for timeout eller løfte opp timeout-kortet mot det laget som har bedt om dette. Lagene kan be om én timeout hver i hver omgang, men ikke i ekstraomganger. Cuper har ofte egne regler. Timeout varer 60 sekunder totalt. Mer om reglene i fm timeout kan du lese i NHF Spilleregler (regel nr 2, side 12 og 13) samt NHF Fortolkninger til spillereglene (s 78-81). Dokumentene finner du i flik 5 i permen. Administrative forhold i fm arrangementet HIFs foreldrekontakt skal ved arrangementer utarbeide en bemannings og/ eller arrangementplan som tydeliggjør hvilke foreldre / pårørende som er involvert i det aktuelle arrangementet. De som er oppsatt i henhold til ovennevnte plan og skal bemanne sekretariat, SKAL møte opp 15 min før oppsatt tid slik at det sittende - og påtroppende sekretariatet kan overlappe hverandre. 10 s ide

11 Aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser Aldersgrensen regnes fra 1. januar det året serien starter. Klasse Alder/Født Antall spillere Spilletid Pause Ballstr Kvinner SR Fra fylte 16 år 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter 10 * 2003 eller senere x Jenter 9 * 2004 eller senere x Menn SR Fra fylte 16 år 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter 10* 2003 eller senere x Gutter 9 * 2004 eller senere x HU 14 2 x 15 Mini (J/G) 2005 eller senere 4 spillere på banen, min 1 x 10 min, minimum 3 kamper pr dag. Skal spilles med miniball (46 cm) eller0 (47-49 cm) avhengig av spillernes størrelser og alder. 11 s ide

12 Kontaktpersoner Trenger du assistanse kan du kontakte følgende: Navn Rolle / beskrivelse av funksjon Kontakt Roger Njærheim Arrangementansvarlig, HIF håndball Are Fosli Arrangement Fabio Osorio Leder HIF håndballgruppen Oddvar Solemsli IDDA Hånes Shaun Stevens Ingmar Kørling Janne Mjåvatn Margret Jonsdottir Eik «noen frivillige..» Nestleder, HIF håndballgruppen Kontaktes i fm tekniske problemer «Vaktmester» Kioskansvarlig, HIF håndball Foreldrekontakt, HIF håndball Treneransvarlig, HIF håndball Sportslig ansvarlig, HIF håndball Dommeransvarlig, HIF håndball Materialforvalter i HIF s ide

13 Foreldrevettreglene Møt frem til trening og kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle barna under kampene, ikke bare egne barn Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball Oppmuntre i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder under kampen Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen, spør om den var morsom eller spennende ikke fokuser på resultatet Vi respekt for det arbeidet klubben gjør tilby din hjelp Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med venner! 13 s ide

14 N KAMPRAPPORT, Kampresultatet ringes inn til NHFs resultattelefonen eller registrers på Klubbsiden på handball.no Kamp Nr. ResPIN Antall Tilskuere 15 Totale Dommerutg. Hall Dato Tid Tidtaker (Navn og klubb) Sekretær Rapport følger Håneshallen A.Fosli Hånes IF R.Njærheim Hånes IF A Hjemmelag B Bortelag A B mot Sluttresultat Hånes J12 RIL J A B A B A B A B A B Halv tid Full tid 1. Forlengelse 2. Forlengelse Etter 7 meter Time-Out A Lag A Fødselsdato Adv. 2' 2' 2' D U LS Mål 7 M Total 1.Omgang Nr. Navn D D.MM.ÅÅÅÅ 22 1 Petrine Petresse X 3 Petrine Petresse III 3 2.Omgang 4 Petrine Petresse I Petrine Petresse I 1 6 Petrine Petresse Underskrift lagleder A: 7 Petrine Petresse JA NEI X Janne Mjåvatn 9 Petrine Petresse X IIIIIII 7 10 Petrine Petresse X 11 Petrine Petresse I I 2 12 Petrine Petresse Petrine Petresse IIII 4 14 Petrine Petresse X X 15 Petrine Petresse X IIIIIIIII 9 17 Petrine Petresse Leder A: Janne Mjåvatn Leder B: Rita Flesner Leder C: Leder D: Time-Out B Lag B Fødselsdato Adv. 2' 2' 2' D U LS Mål 7 M Total 1.Omgang Nr. Navn D D.MM.ÅÅÅÅ 25 1 Petresse Petrina X 2 Petresse Petrina Omgang 3 Petresse Petrina Petresse Petrina X IIIIIII 7 5 Petresse Petrina Underskrift lagleder B: 7 Petresse Petrina IIIII II 7 8 Petresse Petrina X X II 2 10 Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Jan Christian Danielsen Leder A: Ril Rasteflette Leder B: Leder C: Leder D: Eventuelle bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester, anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: 16 Dommer: Dom Streng Dommer: Streng Dom Delegat: Dom Streng Streng Dom 14 s ide

15 Dommertegn 1. Overtramp 2. Ballbehandlingsfeil 3. Skritt eller tidsfeil 4. Klamring, holding og dytting 5. Slag 6. Angrepsfeil, påløping eller påhopping 7. Innkast - retning 8. Utkast 9. Frikast - retning 15 s ide

16 10. Tre meter avstand 11. Passivt spill 12. Mål 13. Advarsel (gult) - Diskvalifikasjon (rødt) 14. Utvisning (To minutter) 15. Utelukkelse 16. Time-out 17. Tillatelse for to personer (påført kamprapporten) til å betre spillebanen ved time-out 18. Forvarsel ved passivt spill 16 s ide

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks HIF håndball - instruks for Håneshallen Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen skal denne nøkkelinstruks anvendes. Instruksen er ikke uttømmende, men ment

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 6558. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Instruks for Sekretariatet

Instruks for Sekretariatet Instruks for Sekretariatet Sørumsand IF håndballgruppa 1. Forberedelser før arrangementet Sekretær/tidtaker Kode for å åpne sekretariatspult er 9221. Sekretær må gjøre seg kjent med kamprapporten og hvordan

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen

Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks. HIF håndball - instruks for Håneshallen Hånes Idrettsforening, Nøkkelinstruks HIF håndball - instruks for Håneshallen Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen skal denne nøkkelinstruks anvendes. Instruksen er ikke uttømmende, men ment

Detaljer

Arbeidsinnstruks for sekretær og tidtaker

Arbeidsinnstruks for sekretær og tidtaker Tidtaker og sekretær Norges Håndballforbund Region Øst Sekretæren: Kontrollerer kampprotokollen (bare de spillere som er oppført der, er deltakerberettiget), og sammen med tidtakeren kontrollerer sekretæren

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk

Sesongen 2014/2015. Håndball for alle. FOTO: Knut A Maråk Arrangørhåndbok Håndball for alle Sesongen 2014/2015 FOTO: Knut A Maråk ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både

Detaljer

TIDTAKER- SEKRETÆR. Sesongen

TIDTAKER- SEKRETÆR. Sesongen TIDTAKER- SEKRETÆR Sesongen 2008-09 Utarbeidet av Konkurranseutvalget À jour pr april 2008 ET GODT ARRANGEMENT Markedsfør dagens/helgens/ukas kamper i nærmiljøet. Bruk lydanlegg til musikk og speakertjenester.

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

Arrangementsmal. NHF Region Øst

Arrangementsmal. NHF Region Øst Arrangementsmal NHF Region Øst Innledning NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY TEKST Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For å sikre

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2012 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum! For

Detaljer

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement uhg.no Arrangement Alle lag i håndballen arrangerer sine egne kamper Foreldrekontaktene sørger for at det bemannes med 3 personer til hver kamp. Ved alle kamper skal det tas inngangspenger. Kr. 30 for

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Forberedelser FØR arrangementet: Skrive ut kamprapporter: Dette gjøres av klubben, kamprapportene ligger i kofferten. Kofferten står i det innerste rommet på kontoret i hallen. Oppmøte i hallen: Vi vil

Detaljer

Starte klokka, forberede kamp og avslutte klokka

Starte klokka, forberede kamp og avslutte klokka Starte klokka, forberede kamp og avslutte klokka 1. Hold inne knapp 6 til klokka starter 2. Bruk knappen 13 og 11 for å få frem riktig spilletid evt. se «Justere kamptid» 3. Bruk knappene 13 og 11 for

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Håndbok for arrangøreroppdatert august

Håndbok for arrangøreroppdatert august 2013 Håndbok for arrangøreroppdatert august Norges Håndballforbund Region Øst Strømsveien 80 E-post: nhf.ron@handball.no 2010 Strømmen Tlf: 66 94 16 53 FAIR PLAY Mine damer og herrer, kjære håndballpublikum!

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag)

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag) Brukerveiledning ENKEL (Registrere kun målscore lag) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata Brukerveiledning for KAMPER ONLINE Et program utviklet for Registrering, lagring og distribuering av kamp- og mesterskapsdata Innledning Dette programmet har til hensikt å: - Registrere, lagre og publisere

Detaljer

Veileder for sekretariat og annen info knyttet til kampavvikling

Veileder for sekretariat og annen info knyttet til kampavvikling Veileder for sekretariat og annen info knyttet til kampavvikling Innhold Starte klokka, forberede kamp og avslutte klokka... 2 Justere kamptid... 3 Legge inn nytt lag... 4 Starte kampen... 5 Under kampen...

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år

- serien 2014/2015. handball.no. velkommen. Sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 velkommen Sluttspill J/G 14 år Trondheim Spektrm 10.-12. april 2015 2 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill J/G 14 år - serien 2014/2015 Alle lag må henvende seg til hovedsekretariatet

Detaljer

Brukerveiledning STANDARD. (Digital kamprapport)

Brukerveiledning STANDARD. (Digital kamprapport) Brukerveiledning STANDARD (Digital kamprapport) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Internet Explorer Husk å lagre hele veien Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister Oppgaver Ansvarlig Senest TRE timer før kampstart Bortelaget

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Spilletiden kan være relevant for riktig svar på spørsmålene, men det er ingen sammenheng i bestrafning mellom spørsmålene. Spørsmålene må besvares som frittstående

Detaljer

Brukerveiledning AVANSERT

Brukerveiledning AVANSERT Brukerveiledning AVANSERT Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 eller Logg inn via MinIdrett... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE...

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen

Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Notat Til : Klubbene i Håndballnorge Fra : Norges Håndballforbund Dato : 15.september 2005 Arkiv : Kopi : - Emne : Hvordan unngå å tape en kamp på skrivebordet som er vunnet på banen Innledning: For sørge

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Arrangementsmal. Håndball i Vollenhallen

Arrangementsmal. Håndball i Vollenhallen Arrangementsmal Håndball i Vollenhallen INNHOLD Om kamparrangement generelt side 2 Speakers oppgaver side 2 Planlegging av hallvakt side 6 Billettselgers oppgaver side 7 Kafévaktens oppgaver side 8 Tidtakerens

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Dommerregler 2010-2011

Dommerregler 2010-2011 Dommerregler 2010-2011 «Mer fart, mer fair og mer attraktiv håndball» er IHF s mål med regelendringer og regelomskrivninger i 2005 og nå i 2010. Hovedfokus er derfor lagt på å gjøre regel 8 og 16 mer tilpasset

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA 64 Gyldig fra B KAMPSKJEMA Lag A: 1. + 2. periode 3. + 4. periode Ekstraperioder Timeout: Lisens Spiller Spillernes navn Nr Foul inn KAMPSKJEMA Kampart: Dato: Sted: Lag A: Lag B: Klokken: 1. dommer: 2.

Detaljer

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet 54 Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet Gyldig fra 47.4 Hvis et av lagene innleverer en protest, skal førstedommeren (kommissæren hvis denne er tilstede) innen en time etter spilletidens

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017

SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 SESONGINFORMASJON UNGDOMSFOTBALL 2017 Kampendringer For å bidra til en mer stabil og forutsigbar gjennomføring av sesongen for alle parter (klubber, lag, dommere, kretsadministrasjon etc.), ble det på

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og det skal danne plattformen for en trygg og sikker kamplederrolle.

NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og det skal danne plattformen for en trygg og sikker kamplederrolle. Modul 1: NHFs verdier og håndballspillet Deltaker skal oppnå økt kunnskap og forståelse for spillet gjennom innføring av spillefasene og hvordan kamplederrollen kan gjennomføres på en god måte. Repetisjon

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen

Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Foto: Nidaros Foto Robert Magnussen Våre verdier NHF Region Nord skal bygge på og kjennetegnes ved den enkeltes stolthet og engasjement, og utøves gjennom et sett av felles verdier som er gjeldende for

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP

RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP RETNINGSLINJER FOR PÅSKECAMP 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Cupen omfattes av klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. 1.2 Ved deltakelse i cupen forplikter klubbene seg til å

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2017 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2017. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Brukerveiledning STANDARD. (Digital kamprapport)

Brukerveiledning STANDARD. (Digital kamprapport) Brukerveiledning STANDARD (Digital kamprapport) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Logg inn via MinIdrett... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES

Detaljer

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINIRUNDER Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne. Mini-innebandy gir større aktivitet,

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag)

Brukerveiledning ENKEL. (Registrere kun målscore lag) Brukerveiledning ENKEL (Registrere kun målscore lag) Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse?

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse? SIT - RGLHNVNVISNINGR RGIONL RGLTST SSONGN 2011 / 2012 59 riktige svar 1 Spilletid: 43.27 avbrudd av tidtakeren etter mål fra 15 og avkast. Tidtakeren orienterer dommerne om at 15 ikke er oppført i kamprapporten.

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Brukerveiledning AVANSERT

Brukerveiledning AVANSERT Brukerveiledning AVANSERT Innholdsfortegnelse FORARBEID I TA... 3 Logg inn i TA... 3 Logg inn via MinIdrett... 3 Tildelt riktig funksjon Kamper LIVE... 3 FINNE KAMPEN SOM SKAL REGISTRERES I LIVE... 4 KONTROLLERE

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Brukermanual for Elektronisk veggtavle

Brukermanual for Elektronisk veggtavle Brukermanual for Elektronisk veggtavle Innholdsfortegnelse: Nordbyhallen Oppdatert pr februar 2011 Side 2 Innstilling av tid før kampen Tid og hornsignal Side 3 Start/Stopp av kampen Registrering av scorede

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 7.utespiller 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 For frikast som tas (eller tas på nytt) etter regel 2.4, gjelder For frikast som (eller tas på nytt) etter regel 2.4 gjelder spesielle

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer