Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker"

Transkript

1 Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes. Instruksen er ikke uttømmende, men ment som et hjelpemiddel for styre, trenere og foreldre involvert i HIF. Instruksen er basert på veiledning fra Norges Håndballforbund region Sørvest. HIF - Håndballstyre 9/26/2013 Versjon 1.01

2 . Forord Når ditt barn er medlem og spiller håndball i regi av Hånes Idrettsforening, innebærer dette også at du som foreldre / pårørende blir involvert i klubbens drift. Stor sett alt innenfor klubbidrett er dugnadsbasert. I HIF innebærer dette at foreldre / pårørende må bidra med tid, kompetanse og ressurser for at klubben skal kunne tilrettelegge for at barna skal få et godt idrettstilbud i trygge omgivelser. Mange av dere er aktive på tilskuerbenken, og støtter sine håpefulle og klubben på flott måte. HIF håndballstyre oppfordrer alle til å fortsette med å være gode tilskuere både på kamp og treninger. For at kamper og arrangementer skal kunne gjennomføres, har Norges Håndballforbund via regional håndballkrets basert dette ved at klubbene (foreldre) må ivareta de praktiske gjøremålene. Alle HIFs arrangementer er synliggjort via hjemmesidene til Norges Håndballforbund: Arrangørdagbok (region SørVest) Instruksens omfang Denne instruks er utarbeidet for at foreldre og pårørende skal kunne ivareta oppgavene som forventes av et sekretariat i fm arrangementer. Instruksen kan også anvendes i andre sammenhenger (enkelt kamper osv), men avviker noe i fm rapportering (forskjellen er tydelig synliggjort). For at uerfarne foreldre / pårørende skal kunne bemanne sekretariatet på en tilfredsstillende måte og samtidig være godt foreberedt, er instruksen forholdsvis detaljert beskrevet. Erfarne personer har mulighet til å tilpasse fremgangsmetoden ved behov, såfremt oppgavene/ aktivitetene blir ivaretatt. Instruksen er gruppert i emner (ref innholdsfortegnelsen) for å forenkle bruken. 2 s ide

3 Innhold Forord... 2 Instruksens omfang... 2 Sekretariatet... 4 Felles oppgaver for sekretær og tidtaker... 4 Oppgaver for sekretær... 4 Oppgaver for tidtakeren... 4 FØR kampen - SEKRETARIATET... 5 UNDER kampen skal TIDTAKER:... 6 UNDER kampen skal SEKRETÆR... 7 ETTER kampen - SEKRETARIATET... 8 Rapportering... 9 Generelle regler, bestemmelser og retningslinjer Redusert målhøyde Dommerfrafall Uteblivelse av lag Antall spillere Timeout Administrative forhold i fm arrangementet Aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser Kontaktpersoner Foreldrevettreglene Kamprapport (eksempel) Dommertegn s ide

4 Sekretariatet Å sitte i sekretariatet kan være en spennende og begivenhetsrik opplevelse. Sekretariatet får en unik mulighet til å oppleve samspillet med trenere, spillere og dommere fra innsiden. Å bemanne en rolle i sekretariatet vil noen ganger kunne oppleves utfordrende, spesielt når utøverne, publikum og trenere blir litt for engasjerte og ivrige. Det er derfor viktig at sekretariatet er bemannet med voksne personer som kan roe ned omgivelsene hvis dette blir nødvendig. Sekretariatet og dommeren(e) vil ofte ha et tett samarbeid. Det er derfor essensielt at du/dere kjenner noen av dommernes tegnsignaler. Når uerfarne dommere dømmer kamper (ofte ungdommer), er det viktig at sekretariatet støtter og beskytter disse ved behov. En av sekretariatets representanter skal også kunne operere mikrofonen hvis den anvendes under arrangementet. Alle involverte i et sekretariat skal sette seg godt inn i klubbens retningslinjer og instrukser, samt være kjent med permen som ligger i arrangørbaggen. Sekretariatet er inndelt i to roller: Sekretær Tidtaker Felles oppgaver for sekretær og tidtaker Både sekretær og tidtaker er ansvarlige for å kontrollere at baggen har korrekt innhold i henhold til listen på fremsiden av permen. Begge skal sjekke at antall spillere og ledere på innbytterbenken er i samsvar med reglene. Oppgaver for sekretær Hovedoppgaven til sekretær er å klargjør, fylle ut samt kontrollere kamprapportene i henhold til denne instruks, samt oppdaterer resultattavlen fortløpende når lagene får mål. For aldersklassene 9, 10 og 11 år benyttes Skjema for kampdokumentasjon som ligger i permen i stedet for kamprapport. Sekretær skal også registrere skader, protester eller andre merknader i kamprapporten. Oppgaver for tidtakeren Tidtaker har i prinsippet hovedansvaret for spilletiden, timeout og utvisningstiden og skal sørge for at innbyttene gjennomføres i henhold til reglene. I tillegg er det normalt tidtaker som bemanner betjeningsbordet. Tidtaker bør også sette seg godt inn i dommertegnene. Oversikt de vanligste dommertegnene finnes i permen. Tidtaker skal også bryte inn i kampen og tilkalle dommer (1 støt i fløyte / tavle) ved: Feil innbytte Når en ikke deltakerberettiget person tiltrer banen Usportlig opptreden på innbytterbenken Problemer eller feil ved kamprapport eller klokke. 4 s ide

5 FØR kampen - SEKRETARIATET Den nedenforliggende instruksen er veiledende og kan tilpasses ved behov og erfaring, hvor eneste krav er at aktivitetene og oppgaver utføres. Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Sekretær / Tidtaker Sjekke og plasser ut utstyr: Kamprapporter Stoppeklokker, 2 stk Timeout kort, 2 stk Fløyte til tidtaker Skrivesaker Håndball I god tid før første kamp Tidtaker Klargjør resultattavle Min 5 min før kampstart Sekretær Gjør klar alle dagens protokoller God tid før slik at lagene kan hente den etter kampstart hvert. Spilleregler samt kamp og konkurranseregler skal være tilgjenglige i perm. Ballstørrelser og tillatt antall spillere er i henhold til tabell på side 11. Spilletid og pauser er i henhold til tabell på side 11. Be gjerne om at spillerne oppføres i nummerrekkefølge slik at registreringen forenkles. Sekretær Tidtaker / sekretær. Sekretær Tidtaker Kamprapportene er printet ut og lagt i permen av arrangementansvarlig. Kan også hentes fra nettet. Påse at laglederne fyller ut kamprapporter Ta i mot dommerregninger hvis dette blir aktuelt. Bruk mikrofonen aktivt: Ønsk velkommen til kamp mellom Presenter lagene, laglederne Presenter dommerne med navn og klubb Ønsk utøverne og publikum god kamp Verifiserer at kamprapporten er komplett utfylt. Når alt er OK, gi beskjed til tidtaker at kampen kan starte. Gi signal til spillende lag at de skal stille opp og gjøre seg klar til kampstart. Ved behov Fortløpende I god tid før kampstart. 1-2 min før kampstart Husk det skal skrives fullt navn og fødselsdato (eks ) på alle spillerne som er til stedet når kampen starter. De som kommer etter at kampen har startet, må skrives på protokollen før de går ut på banen. Dommerregningene skal leveres til arrangementansvarlig sammen med kamprapportene. Gjør alle oppmerksom at HIF har fokus på Fair Play - / foreldrevettreglene. Markedsfør gjerne kioskens. Aktiviser publikum, spill gjerne pausemusikk.. Lagleder A på begge lag skal skrive under protokollen før kampen starter. Sjekke spillernes fødselsår. Overårige spillere skal ha gyldig dispensasjon liggende i sekretariatet under kampen. Bruk gjerne resultattavlen. 5 s ide

6 UNDER kampen skal TIDTAKER: - følge med på om lagene foretar rett innbytte (fortløpende under kampen). Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel. Er det noen som foretar feil innbytte, skal du blåse i fløyta. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet. Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen). Ikke blås feil innbytte der hvor feilende spiller ikke har innvirkning eller tjener på feil bytte. Eks. kommer inn på spillefeltet et skritt eller en fot, eller henter vannflaske som står utenfor spillefeltet. Lagleder kan forlate innbytterommet og sitte på tribunen Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Vise klarsignal til dommerne ved kamp /omgangs start og ellers når spillet og tiden settes i gang igjen (løfte armen) Starte kampur på dommersignal ved omgangs start og etter timeout Stoppe kampuret ved: Dommersignalet Lags timeout 1 min. Stoppe klokka på eget signal. Rett før kampstart. Ved kampstart og etter timeout. Ved signal eller lags timeout kort. Bruk gjerne stoppeklokke i tillegg til resultattavlen (back-up). Når dommerne gir signal og godkjenner avblåsingen, startes timeout uret. Legg det grønne kortet på tidtakerbordet nærmest det laget som har bedt om dette. Bruk klokke og gi signal når det har gått 50 sek. 1 støt i fløyta. Påse riktig utvisningstid (2 min) Når dommer gir 2 min signal Hvis resultattavlen ikke fungere, legg eller plasser straks (helst oppreist) et ark/kort (A5) med spillerens nummer og angitt tid for når utvisningen vil være ferdig sonet (på begge sider) på sekretariatets bord godt synlig for begge lag. Sørge for signal ved omgangs /kampslutt (1 langt signal) Ta tiden på pausen i henhold til tabell på side 11, eller etter angitte arrangementregler. Omgangs /kampslutt Etter første omgang. Resultattavlen ivaretar dette automatisk Noen arrangementer kan ha egne regler for pauser (cuper osv). 6 s ide

7 UNDER kampen skal SEKRETÆR Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrere mål og mål ved 7-meter (straffekast) Når lagene får godkjent mål av dommer Mål skal registrere som I i kamprapporten Tidtaker oppdaterer resultattavlen fortløpende såfremt ikke noe annet er avtalt. Husk å registrere pauseresultatet. Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrer lags timeout Når tidtaker og / eller dommer gir signal. Timeout skal registrere med tid i kamprapporten Fortløpende følge opp kamprapporten ved å registrer spillere som får gult kort dvs, advarsel Registrere rødt kort dvs. diskvalifikasjon. Når en situasjon oppstår, og dommer gir signal Advarsel og diskvalifikasjoner skal registrere som X i kamprapporten Registrere 2 min. utvisninger Når en situasjon oppstår, og dommer gir signal Utvisning og utelukkelser skal registrere som X i kamprapporten Sett kryss i første kolonnen hvis spilleren får 2 minutter utvisning. Sett kryss i neste kolonne hvis personen får en ny utvisning og i tredje kolonne for tredje utvisning. Registrere lagstraff samt idømte overtredelser som krever rapport Ansvar for kampballen I henhold til dommer Under pause Dommeren skal gi beskjed til sekretariatet. 7 s ide

8 ETTER kampen - SEKRETARIATET Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Tidtaker / sekretær Takker lagene for kampen og refererer resultatet Rett etter kampen Bruk av mikrofon er anbefalt. I tillegg ønskes lagene god tur hjem (såfremt det er siste kamp). Sekretær Skrive sluttresultatet Rett etter kampen Summer målene til hver spiller og sjekk at antall spillemål er det samme som sluttresultatet. Sekretær OG tidtaker Underskrive kamprapporten Rett etter kampen Sekretær Sekretær / hallansvarlig Dommer sjekker og godkjenner resultatet og skriver under på kamprapporten. Levere kamprapport(ene) til arrangementansvarlig. Rett etter kampen Umiddelbart etter at hallen lukkes, senest innen kl NB Begge dommerne må undertegne egenhendig. Viktig at arrangementansvarlig får kamprapportene så fort som mulig, da kampresultatene skal innrapporteres elektronisk på internett samt innsendes til Norges Håndballforbund. Hvis sekretariatet har mottatt dommerregninger, skal disse leveres sammen med kamprapportene til arrangementansvarlig. 8 s ide

9 Rapportering Kampdokumentasjon for alderklasse 9, 10 og 11 år I aldersklassene 9, 10 og 11 år benyttes Skjema for kampdokumentasjon som ligger i permen i stedet for kamprapport. Skjemaet skal brukes selv om et lag ikke møter til kamp / arrangement. Skjemaet (-ene) skal sendes elektronisk til e-postadresse: I fm arrangementer som HIF er ansvarlig for, kan skjemaene leveres til arrangementansvarlig så fort som mulig (samme dag som kampen spilles). I fm enkeltkamper er det treneren som er ansvarlig for rapporteringen til regionen, med kopi til arrangementansvarlig. Resultatregistrering Ansvarlig Aktivitet, oppgave, hendelse Når Kommentar Aktuell TRENER Arrangementansvarlig Arrangementansvarlig Aktuell TRENER Registrere kampresultatene via NHF løsning på internett, via klubbsiden: Siden krever brukernavn og passord. Brukernavn: Passord: I forbindelse med enkeltkamper (dvs. IKKE arrangement), er det den respektive trener som skal sørge for at kampresultatet elektronisk blir registrert via klubbsiden Brukernavn: Passord: Kamprapporten(e) skal sendes regionkontoret I forbindelse med enkeltkamper (dvs. IKKE arrangement), er det den respektive trener som er ansvarlig for å sende kamprapporten(e) til regionkontoret. Samme dag som kampen(e) spilles, og senest innen kl 2130 Samme dag som kampen(e) spilles, og senest innen kl 2130 Første virkedag Første virkedag Kampenes resultatpin står på hver kamprapport. Kan alternativt innrapporteres via resultattelefonen Fremgangsmetode ved bruk av telefon er beskrevet i Håndballhåndboka på side 10. Kampenes resultatpin står på hver kamprapport. Kan alternativt innrapporteres via resultattelefonen Fremgangsmetode ved bruk av telefon er beskrevet i Håndballhåndboka på side 10. Regionen ønsker kamprapportene sendt pr mail til e-postadresse: Regionen ønsker kamprapportene sendt pr mail til e-postadresse: Kopi til arrangementansvarlig. Arrangementansvarlig Ved mottatte dommerregninger skal disse fremsendes regionkontoret Første virkedag Alternativt kan kamprapportene leveres til arrangementansvarlig, som vil fremsende disse til regionen. e-postadresse: Merk at hvis kampen er omberammet er det klubben som skal betale dommerne og regningen skal ikke sendes til regionen. 9 s ide

10 Generelle regler, bestemmelser og retningslinjer Redusert målhøyde I klassene G/J år spilles kamper med redusert målhøyde. Målene henger bak de store målene. Dommerfrafall Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen. Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under. Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan ved-kommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene." Ref Dommerkontaktens ABS , s 19 eller NHF Lovbok - Lov, kamp og konkurransereglementet (kopi av disse er vedlagt permen, under flik 7). Er du usikker, kontakt HIFs dommeransvarlig. Uteblivelse av lag Hvis lag ikke stiller til kampstart, og etter ventetiden på 5 minutter, skal dommeren signere kamprapporten om at lag ikke møtt og arrangør melder inn ikke møtt i henhold til veiledning på handball.no. Antall spillere Fra og med årsklassen 15 år og oppgaver: maksimalt 14 spillere pr. kamp. I klassene 14 år og yngre, kan lagene benytte maksimalt 12 spillere pr. kamp. Timeout Lagleder/trener som ønsker timeout, skal levere grønt kort til tidtaker. Dette laget må selv ha ballen, hvis ikke leveres kortet tilbake. Tidtaker varsler dommer ved å bruke varslingssignal på resultattavlen eller bruk av fløyte, stopper kampuret og viser T tegnet for timeout eller løfte opp timeout-kortet mot det laget som har bedt om dette. Lagene kan be om én timeout hver i hver omgang, men ikke i ekstraomganger. Cuper har ofte egne regler. Timeout varer 60 sekunder totalt. Mer om reglene i fm timeout kan du lese i NHF Spilleregler (regel nr 2, side 12 og 13) samt NHF Fortolkninger til spillereglene (s 78-81). Dokumentene finner du i flik 5 i permen. Administrative forhold i fm arrangementet HIFs foreldrekontakt skal ved arrangementer utarbeide en bemannings og/ eller arrangementplan som tydeliggjør hvilke foreldre / pårørende som er involvert i det aktuelle arrangementet. De som er oppsatt i henhold til ovennevnte plan og skal bemanne sekretariat, SKAL møte opp 15 min før oppsatt tid slik at det sittende - og påtroppende sekretariatet kan overlappe hverandre. 10 s ide

11 Aldersbestemmelser, spilletid og ballstørrelser Aldersgrensen regnes fra 1. januar det året serien starter. Klasse Alder/Født Antall spillere Spilletid Pause Ballstr Kvinner SR Fra fylte 16 år 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 14 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter eller senere 12 2 x Jenter 10 * 2003 eller senere x Jenter 9 * 2004 eller senere x Menn SR Fra fylte 16 år 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 14 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter eller senere 12 2 x Gutter 10* 2003 eller senere x Gutter 9 * 2004 eller senere x HU 14 2 x 15 Mini (J/G) 2005 eller senere 4 spillere på banen, min 1 x 10 min, minimum 3 kamper pr dag. Skal spilles med miniball (46 cm) eller0 (47-49 cm) avhengig av spillernes størrelser og alder. 11 s ide

12 Kontaktpersoner Trenger du assistanse kan du kontakte følgende: Navn Rolle / beskrivelse av funksjon Kontakt Roger Njærheim Arrangementansvarlig, HIF håndball Are Fosli Arrangement Fabio Osorio Leder HIF håndballgruppen Oddvar Solemsli IDDA Hånes Shaun Stevens Ingmar Kørling Janne Mjåvatn Margret Jonsdottir Eik «noen frivillige..» Nestleder, HIF håndballgruppen Kontaktes i fm tekniske problemer «Vaktmester» Kioskansvarlig, HIF håndball Foreldrekontakt, HIF håndball Treneransvarlig, HIF håndball Sportslig ansvarlig, HIF håndball Dommeransvarlig, HIF håndball Materialforvalter i HIF s ide

13 Foreldrevettreglene Møt frem til trening og kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle barna under kampene, ikke bare egne barn Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball Oppmuntre i både medgang og motgang - ikke gi kritikk Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder under kampen Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen, spør om den var morsom eller spennende ikke fokuser på resultatet Vi respekt for det arbeidet klubben gjør tilby din hjelp Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med venner! 13 s ide

14 N KAMPRAPPORT, Kampresultatet ringes inn til NHFs resultattelefonen eller registrers på Klubbsiden på handball.no Kamp Nr. ResPIN Antall Tilskuere 15 Totale Dommerutg. Hall Dato Tid Tidtaker (Navn og klubb) Sekretær Rapport følger Håneshallen A.Fosli Hånes IF R.Njærheim Hånes IF A Hjemmelag B Bortelag A B mot Sluttresultat Hånes J12 RIL J A B A B A B A B A B Halv tid Full tid 1. Forlengelse 2. Forlengelse Etter 7 meter Time-Out A Lag A Fødselsdato Adv. 2' 2' 2' D U LS Mål 7 M Total 1.Omgang Nr. Navn D D.MM.ÅÅÅÅ 22 1 Petrine Petresse X 3 Petrine Petresse III 3 2.Omgang 4 Petrine Petresse I Petrine Petresse I 1 6 Petrine Petresse Underskrift lagleder A: 7 Petrine Petresse JA NEI X Janne Mjåvatn 9 Petrine Petresse X IIIIIII 7 10 Petrine Petresse X 11 Petrine Petresse I I 2 12 Petrine Petresse Petrine Petresse IIII 4 14 Petrine Petresse X X 15 Petrine Petresse X IIIIIIIII 9 17 Petrine Petresse Leder A: Janne Mjåvatn Leder B: Rita Flesner Leder C: Leder D: Time-Out B Lag B Fødselsdato Adv. 2' 2' 2' D U LS Mål 7 M Total 1.Omgang Nr. Navn D D.MM.ÅÅÅÅ 25 1 Petresse Petrina X 2 Petresse Petrina Omgang 3 Petresse Petrina Petresse Petrina X IIIIIII 7 5 Petresse Petrina Underskrift lagleder B: 7 Petresse Petrina IIIII II 7 8 Petresse Petrina X X II 2 10 Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Petresse Petrina Jan Christian Danielsen Leder A: Ril Rasteflette Leder B: Leder C: Leder D: Eventuelle bemerkninger vedr. spillere lisens, utvisninger, protester, anmerkninger vedr. ball, bane eller arrangementet anføres her: 16 Dommer: Dom Streng Dommer: Streng Dom Delegat: Dom Streng Streng Dom 14 s ide

15 Dommertegn 1. Overtramp 2. Ballbehandlingsfeil 3. Skritt eller tidsfeil 4. Klamring, holding og dytting 5. Slag 6. Angrepsfeil, påløping eller påhopping 7. Innkast - retning 8. Utkast 9. Frikast - retning 15 s ide

16 10. Tre meter avstand 11. Passivt spill 12. Mål 13. Advarsel (gult) - Diskvalifikasjon (rødt) 14. Utvisning (To minutter) 15. Utelukkelse 16. Time-out 17. Tillatelse for to personer (påført kamprapporten) til å betre spillebanen ved time-out 18. Forvarsel ved passivt spill 16 s ide

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år

Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år. Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Tips og retningslinjer Barnehåndball 6-11 år Minihåndball 6-8 år Minihåndball gutter 8 år Aktivitetsserie 9 og 10 år Aktivitetsserie 11 år Revidert 18.09.2012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT Innhold. Om denne brosjyren..2 Å være en del av Akademiet.3 Målsetning Akademiet......3 Generelle forventinger til deg som foresatt... 3 Forventninger

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011

Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011 Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen Dommerkomité 0840 Oslo Slik er det å være karatedommer Versjon 2 6.juni 2011 Innledning Å være dommer i idretten er en viktig oppgave. Når du velger å være dommer

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer