ELEVHÅNDBOK. for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVHÅNDBOK. for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOK for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret

2 Innhold Skoleruta Id-kort og elevfotografering... 4 Skolearena... 5 Rett til fratrekk av fravær... 5 Nettvett... 5 Skyssgodtgjørelse... 5 Lån og stipend... 5 Hvem gjør hva i ledelsen og på kontoret?... 6 Skolens avdelingsledere:... 7 Skolens kontoransatte... 8 IKT- avdelingen... 9 Driftsavdelingen... 9 Elevtjenesten Pedagogisk - psykologisk tjeneste Elevråd, tillitselev, elevkontakt, elev- og verneombud Reglement Forskjellige forhold som angår deg som elev Karakteren ikke vurderingsgrunnlag (IV) Varsel om ikke vurderingsgrunnlag Rud Rules ~ 2 ~

3 Kjære elev: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve skoletiden som meningsfylt, inspirerende og nyttig med tanke på videre utdanning og yrkesliv. Vi ønsker oss aktive, interesserte og nysgjerrige elever. Til gjengjeld tilbyr vi en opplæring tilrettelagt og tilpasset dine behov. Skolens visjon er læring for livet. Det er et viktig mål for oss på Rud å gi deg og andre elever en opplæring som sikrer din framtid, og som legger et godt grunnlag for livslang læring. Kontaktlæreren din og faglærerne dine hjelper deg i gang, og kan svare på faglige og praktiske spørsmål. Men det er også viktig med egeninnsats. Vær interessert, still spørsmål og sett deg noen faglige mål. Vi ønsker deg lykke til! ~ 3 ~

4 Skoleruta Skolestart Høstferie uke 40 OD-dagen Planleggingsdag Planleggingsdag Juleferie Vinterferie uke 8 Påskeferie Planleggingsdag 29.3 Siste skoledag 22.6 Fridager Id-kort og elevfotografering Du blir fotografert og får utdelt elevkort ved skolestart. Du skal alltid ha kortet med deg for å dokumentere at du er elev ved Rud. Elevkortet brukes også til kopiering /utskrift og som nøkkelkort. Mister du kortet, må du kjøpe nytt. Prisen er kr 100,-. I løpet av skoleåret kan det hende det blir tatt bilde av deg av en fotograf fra lokalpressen eller av en ansatt ved skolen med tanke på skolens hjemmeside, app eller infoskjerm. Det er aktuelt hvis du f.eks. deltar på et arrangement vi ønsker å markedsføre. Vi ber deg si fra til kontaktlærer ved skolestart dersom du vil reservere deg mot publisering av bilder i offentlige medier eller på en av skolens infoskjermer. ~ 4 ~

5 Skolearena Du får tilgang til Skolearena via Itslearning. Programmet brukes til å registrere fravær, ordensanmerkninger og terminkarakterer. Følg med på eget fravær og eventuelle ordensanmerkninger og kontakt læreren din dersom noe er feil. Du må selv rette timefravær til dagsfravær hvis du har vært borte en hel dag. Det er viktig at du retter feil så fort som mulig, men senest innen seks uker. Husk samtidig å informere kontaktlæreren din. Rett til fratrekk av fravær Fravær fra både vg1, vg2 og vg3 føres på vitnemålet. Du kan kreve at inntil sammenlagt 10 dager fravær i et skoleår ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du kan dokumentere at fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte (f.eks. sesjon) eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Organisert studiearbeid og skoleadministrative oppgaver skal etter avtale med faglæreren ikke føres som fravær Nettvett Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nettverksregler, og derfra kan følgende nevnes: Beskytt navnet ditt og personlige opplysninger om deg selv. Skriv aldri noe som kan oppfattes som krenkende av andre på nett. Husk at du alltid er i det offentlige rom når du er på nett. Unngå å svare på meldinger du føler deg krenket av. Legg aldri ut bilder av andre uten tillatelse, og tenk deg godt om før du legger ut bilder av deg selv. Si ifra om krenkende atferd på nettet, bruk lærerne, rådgiver, miljøarbeider, helsetjenesten eller skolens ledelse. Skyssgodtgjørelse Er du bosatt i Akershus og bor mer enn seks kilometer fra skolen, får du skyssgodtgjørelse. Det ordner vi på skolen. Ta kontakt med Hilde Gierløff i resepsjonen om du har spørsmål vedrørende skyssgodtgjørelse. Lån og stipend Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook. Hvis du har høyt fravær, eller hvis du avbryter skolegangen før normal tid, er skolen forpliktet til å holde tilbake utbetaling av utstyrsstipendet, og Statens lånekasse vil gjøre om andre typer stipend til lån. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden vår. ~ 5 ~

6 Hvem gjør hva i ledelsen og på kontoret? Rud videregående skole er en skole med ca. 750 elever. I tillegg har vi skoleåret ca. 250 elever på voksenopplæring, og ca. 80 studenter som tar fagskoleutdanning innen verkstedsledelse eller aldring og demens. Skolens ledergruppe er: Rektor: Jarle Furnes Rektor Jarle Furnes er skolens øverste leder med ansvar for økonomistyring og virksomhetsplanlegging. Han deltar i skoleutvalg og på drøftingsmøter, men for deg som elev er det kanskje viktigst at han er ledergruppens representant i elevrådsstyret. Hans kontor finner du i A-bygget. Telefon Mailadresse: Assisterende rektor: Ingund Schille Hun er skolens øverste leder i rektors fravær og har ansvar for spesialog støtteundervisning. A109 er Ingunds kontor. Telefon er Mailadresse: Eksamens- og inntaksansvarlig: Tore Dyrkorn Tore Dyrkorn leder eksamensavdelingen og står bak planlegging og gjennomføring av eksamen. Han jobber også med elevinntaket og følger opp eventuelle endringer av din elevstatus på Rud. Hans kontor er i A-bygget vis á vis vaktmesterkontoret. Direkte telefon er Mailadresse: Studieleder: Stein Stiksrud Stein Stiksrud jobber med fag- og timefordeling og lager timeplanen for deg som elev og for lærerne dine. Bruk kontaktlæreren din hvis du har spørsmål om timeplanen. Det er spesielt viktig i tiden rett etter skolestart som er hektisk periode for timeplanleggeren. Stein har kontor i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: ~ 6 ~

7 Skolens avdelingsledere: Anne Liv Bjerkreim er avdelingsleder for helse- og oppvekstfag. Hun leder også voksenopplæringen og fagskolen på helsearbeiderfag. Hun har kontor i A-bygget. Direkte telefon Mailadresse: Kirsti Bråten er avdelingsleder for fellesfag, og for vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Kirstis kontor utenfor lærerrommet i b- bygget. Telefon Mailadresse: Øivind Engh er avdelingsleder for design og håndverk og for bygg- og anleggsteknikk. Hans kontor er i O-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Eirik Hektoen er avdelingsleder for tilrettelagt avdeling. Eirik har kontor til venstre rett innenfor hovedinngangen i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Totto Skrede er avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon. Han er også leder for fagskolen på TIP, elevtjenesten og har hovedansvaret for forebyggende miljøarbeid. Han har kontor til venstre innenfor hovedinngangen, og direkte telefon er Mailadresse: Trygve Trygstad er avdelingsleder for elektrofag. Trygve har kontor til venstre rett innenfor hovedinngangen i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Aina Irene Weidal er avdelingsleder for skoleavdelingen på ILA fengsel. Skolen på ILA er en del av Rud, og undervisningstilbudet er i hovedsak knyttet til yrkesfag og grunnleggende ferdigheter. Direkte telefon er Mailadresse: Jan Roger Øren er avdelingsleder for musikk, dans og drama. Han har ansvaret for dette utdanningsprogrammets interne årsplan, opptaksprøver, konserter, forestillinger og samarbeidsprosjekter. Jan Roger har kontor F117 i F-bygget. Direktenummer Maiadresse: ~ 7 ~

8 Skolens kontoransatte: Skolens kontorer er åpent fra kl.08 til kl.16. Sentralbordet er åpent fra kl.07:30 Hilde Gierløff sitter i resepsjonen ved biblioteket i 2.etasje, betjener sentralbordet og kan hjelpe deg med spørsmål om skoleskyss, klasse-fotografering, lån og stipend. Telefon til sentralbordet er Mailadresse: Grazyna Solgård er bibliotekar, men jobber også i resepsjonen. Direkte telefon til Grazyna er Mailadresse: Reidun Olafsen er regnskapsmedarbeider, og hun jobber med budsjett og oppfølging av budsjett. Reidun har kontor i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Hanne H. Rydland har ansvar for lønn, og jobber med forskjellige oppgaver knyttet til skolens budsjett og oppfølging av dette. Hennes kontor er i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Bård Strømme er skolens informasjonsrådgiver og jobber med arkivet, sentralbordet, kartleggingsprøver og tentamensplaner. Bård har kontor i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: ~ 8 ~

9 IKT- avdelingen Ellen Fosvold er brukerkontakt for Itslearning, ansvar for skolens hjemmeside, IT-support, ID-fotografering og infoskjermene. Ellens kontor er ved eksamensavdelingen, direkte telefon er Mailadresse: Ingunn Langhelle jobber på eksamensavdelingen med vitnemål og kompetansebevis, og hun passer på at du får den tilretteleggingen du har krav på ved eksamen og på heldagsprøver. Direkte telefon er Mailadresse: Terje Valeberg og Karl Røine Damli drifter skolens ITavdeling, og arbeider med klargjøring, installering, kontroll og vedlikehold av skolens PC-er. Kontor og verksted finner du i C-bygget (C-123). Åpningstider er kl og kl Direkte telefon er / Mailadresse: / Driftsavdelingen (vaktmestertjenesten) Per Hansen er driftsleder med ansvar for vaktmestertjenesten, renholdere og vedlikehold på skolen. Han tar seg også av teknisk drift, internkontroll og brannvern. Per har kontor i A-bygget. Direkte telefon er Mailadresse: Jørgen Davidsson er skolens vaktmester. Jørgen finner du på vaktmesterkontoret (A130), eller på mobil Mailadresse: ~ 9 ~

10 Elevtjenesten Elevtjenesten er en felles betegnelse på rådgivningstjenesten, karriereveileder og helsetjenesten. Tjenesten ledes av Totto Skrede (se s. 7) Totto Skrede De som jobber i elevtjenesten, er tilgjengelig hver dag i skoletiden, men siden de har kontortid, bør du ordne en timeavtale hvis du trenger en veiledningssamtale. Elevtjenesten holder til på A107. Ta til høyre etter hovedinngangen. Petter Sørvold Lars Markussen Rådgiver Petter Sørvold, Lars Markussen og Pia Snilstveit jobber ut mot de forskjellige avdelingene med særskilte inntak, generell rådgivning og spesialpedagogiske og sosialpedagogiske oppgaver. De samarbeider med helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelpeapparatet utenfor skolen. De har taushetsplikt, og kan bare formidle viktige opplysninger videre etter avtale med deg. Telefon: Mailadresse Petter: Mailadresse Lars: Mailadresse Pia: Pia Snilstveit Karriereveileder Toril Hungnes er den du kontakter når du trenger yrkesorientering og studieveiledning. I tillegg er hun elevkontakt. Direkte telefon er Mailadresse: Haimi Mahari er skolens miljøarbeider og har kontor i andre etasje (rommet ved trappeoppgangen). Haimi jobber med oppfølging av elever. Telefon: , mailadresse: Helsesøster Ida Lindholm er på skolen daglig. Ida kan kontaktes på kontoret, eller via kontaktlæreren din. Ved behov for rask hjelp kan du ringe mobil Hennes direktenummer er Mailadresse: Vibeke Hoem - Minoritetsrådgiver arbeider for mangfold på skolen. Hun arbeider spesielt forebyggende mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og for at unge med krysskulturell bakgrunn skal ha frihet til å kunne ta selvstendige valg. Mailadresse: Telefon: ~ 10 ~

11 Pedagogisk - psykologisk tjeneste Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) jobber i team. Skoleåret er det Kari Kvasbø og Mads Friberg som samarbeider med Rud videregående skole. De hjelper deg hvis du har behov for spesialundervisning, og som sakkyndige gir de råd og veiledning til kontaktlærerne, elevtjenesten og skolens ledelse. Du kan kontakte PP-tjenesten gjennom din kontaktlærer. Elevråd, tillitselev, elevkontakt, elev- og verneombud Elevrådet på Rud er medlem av Elevorganisasjonen i Norge. De har som hovedfunksjon å være bindeledd mellom elevene, skolens ansatte og ledelsen. Den viktigste oppgaven er å være talselev for deg og dine medelever. Elevrådet ivaretar dine rettigheter, og jobber for bedre arbeidsforhold og for å styrke dine velferdsinteresser. Skoleåret ledes elevrådet av Håvard Yttredal, klasse 3MMUA. Mail: Tlf.: Tillitselev og vararepresentant velges i begynnelsen av skoleåret i hver klasse. Informasjon til elevene og de tillitsvalgte sendes via Itslearning. Dette er den viktigste kommunikasjonskanalen både for elevrådsstyret og andre tillitsvalgte. Akershus fylkeskommune har eget elev- og lærlingsombud som bistår elever og foreldre. Han heter Andreas Nilsson og gir råd om rettigheter og plikter, samt bistår elevråd og enkeltelever ved behov. Ombudet har et spesielt ansvar mht. opplæringslovens 9A (elevenes fysiske og psykososiale miljø). Adressen er Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo. Du får kontakt med Andreas på tlf , eller på e-post Reglement Ved å takke ja til inntak har du godtatt reglement for utlån av lærebøker og felles reglement for videregående skoler i Akershus. I tillegg har du godtatt skolens lokale 12: «Skolen, ved rektor, kan iverksette tiltak med tanke på å redusere det generelle fraværet og spesielt fravær knyttet til oppstart av undervisningen i første time. Et slikt tiltak kan være å registrere elevene, kontakte foresatte ved gjentagelse, samt henvise til alternativt opplæringssted mht første time». ~ 11 ~

12 Forskjellige forhold som angår deg som elev Ingen former for tobakk er tillatt å bruke i løpet av skoletiden. Alle oppslag (plakater, reklame, informasjonskampanjer og lignende) skal godkjennes, stemples og dateres på kontoret, og skal henges opp på anviste plasser. Når du ferdes i skolens fellesrom og korridorer, skal du ikke forstyrre opplæring som pågår i klasserom eller på verksted. Hvis du har behov for å få tak i en elev, skal du henvende deg til kontoret, eller vente til klassen har en pause. Skateboard, sparkesykkel o.l. skal ikke brukes innendørs. Karakteren ikke vurderingsgrunnlag (IV) Hvis du har høyt fravær, eller er skyldig i grove brudd på ordensreglementet, vil du også miste muligheten til å delta på skoleturer, ekskursjoner og studieturer i skolens regi. Med karakteren IV i standpunkt må du ta opp faget som privatist. Du mister altså retten til å gå opp til ny eksamen på høsten som elev Varsel om ikke vurderingsgrunnlag Står du i fare for ikke å få vurdering i ett eller flere fag til halvårsvurdering eller i standpunkt, skal du uten ugrunna opphold varsles skriftlig. Har du tatt fag tidligere? Har du sluttvurdering i fag fra tidligere, kan du ikke ta faget på nytt som elev. Skifter du fra et programområde til et annet programområde, kan du velge å ta faget på nytt. Er du usikker mht. hva som gjelder her, ta kontakt med Tore Dyrkorn. Du kan ikke slutte i et fag for å bli privatist i faget etter at opplæringen har startet dersom du ikke har dokumentasjon på at dette er nødvendig for deg av helsemessige årsaker. ~ 12 ~

13 Rud Rules Fokusregler skoleåret Som elev vil jeg: Møte presis til undervisning med nødvendig utstyr Være godt forberedt til timene (lekser, oppgaver) Bidra til godt læringsmiljø og arbeidsro i timene Vise andre i skolesamfunnet respekt og anerkjennelse Behandle utstyr og inventar pent Som lærer vil jeg: Møte i god tid til avtaler og timer I samarbeid med elevene planlegge, forberede og evaluere all undervisning Sørge for et variert og tilpasset opplegg Gi rask tilbakemelding og god vurdering for læring Være faglig oppdatert Som leder vil jeg: Være synlig tilstede og tilgjengelig i skolemiljøet Arbeide målrettet for skolens prioriterte områder Besvare alle henvendelser raskt Stille opp ved behov Gi tilbakemelding Som drifts- og administrativt ansatt vil jeg: Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet Bidra til respekt for inventar og utstyr Yte god service ved alle henvendelser Gi rask tilbakemelding Melde fra om mangler og feil ~ 13 ~

14 Notater ~ 14 ~

15 Notater ~ 15 ~

16 ? Besøksadresse: Hauger skolevei RUD Postadresse: Boks 34, 1309 RUD Tlf: Faks: Internett: App iphone/android: Rud vgs ~ 16 ~

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 5 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:...

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 28.08.2015 1 2 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer