DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:"

Transkript

1 DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve skoletiden som meningsfylt, inspirerende og nyttig med tanke på videre utdanning og yrkesliv. Vi ønsker oss aktive, interesserte og nysgjerrige elever. Til gjengjeld tilbyr vi en dine behov. Skolens visjon er læring for livet. Det er et viktig mål for oss på Rud å gi deg og andre elever en opplæring som sikrer din framtid, og som legger et godt grunnlag for livslang læring. Kontaktlæreren din og faglærerne dine hjelper deg i gang, og kan svare på faglige og praktiske spørsmål. Men det er også viktig med egeninnsats. Vær interessert, still spørsmål og sett deg noen faglige mål. Du har gode muligheter til å delta aktivt i undervisningen. For å hjelpe deg er det utarbeidet vurderingskriterier, årsplaner og arbeidsplaner i alle fag. Du får kunnskap om læreplanmål og hva som kreves for å nå dem. Dette skoleåret tar vi i bruk et flunkende nytt bygg som i hovedsak skal huse bygg- og anleggsteknikk. Vi er stolte av det som har blitt et praktbygg. For øvrig rehabiliteres det gamle J-bygget, og håndverkerne er ikke helt ferdig med oppussing som ble igangsatt etter skoleslutt, så vi må leve med litt anleggsstøy noen uker framover. Et godt læringsmiljø er viktig for gode resultater. I samarbeid med andre elever og med læreren din kan du bidra mye for at miljøet skal bli best mulig slik at du lærer mest mulig. For å hjelpe deg med det har skolen fokusregler som peker på viktige forutsetninger for et godt læringsmiljø (se s. 9). Det er lurt å bruke litt tid på fokusreglene og annen informasjon i elevhåndboka slik at du blir kjent med skolen. Se på innholdsfortegnelsen, overskrifter og stikkordsregisteret bak som en god begynnelse. Vi ønsker deg lykke til. 3

2 NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER Bakerst i boka finner du registreringsskjema som du skal fylle ut og gi tilbake til skolen. Har du norsk som morsmål, fyller du ut skjemaet på side 31. Som minoritetsspråklig elev med annet morsmål enn norsk fyller du ut skjemaet på side 32. Skjemaene leveres kontaktlærer fredag 24.8 i uke 34. Husk å gi skolen beskjed ved eventuelle endringer av epostadresse. Skjemaet på side 33 kan brukes av læreren til en samtale om fravær med deg og/ eller dine foreldre. Høyt fravær kan få store konsekvenser, og derfor ønsker vi å være tidlig ute slik at du unngår problemer. Har du fylt 18 år, må vi ha ditt samtykke før vi kontakter foreldrene. På side 18 og side 23 kan du lese om fravær og konsekvenser ved manglende tilstedeværelse, det er greit å vite! Du skal underskrive på at elevhåndboka er lest. Er du under 18 år, skal foresatte underskrive. Dette skjemaet finner du på s. 34, og det skal gis til kontaktlærer mandag SKOLERUTA Opplæringslova regulerer skoleårets lengde for deg som elev. Det skal være på 190 dager fordelt på 38 uker. Høstferien er fra og med 1.oktober og til og med 5.oktober. Siste skoledag før jul er fredag 21.desember. Første skoledag etter juleferie er onsdag 2.januar Vinterferien er fra og med 18.februar og til og med 22.februar. Påskeferie er fra og med mandag 25.mars og til og med mandag 1.april. Dessuten er det fri onsdag 1.mai, torsdag 9. og fredag 10.mai, fredag 17.mai og mandag 20.mai. Siste skoledag for vg3 er torsdag 20.juni, og for vg1 og vg2 fredag 21.juni. Elevene på tilrettelagt avdeling slutter onsdag 19.juni. ID-KORT OG ELEVFOTOGRAFERING Som elev på Rud må du regne med å bli bedt om å framvise identifikasjon (ID- kort) for å dokumentere hvem du er. I tillegg til å være legitimasjon og skolebevis må du bruke IDkortet når du trenger å kopiere, eller når du skal skrive ut dokumenter. ID-kortet brukes så lenge du er elev på Rud videregående skole. Mister du det, må du kjøpe nytt. Bær IDkortet synlig hele tiden mens du er på Rud! Nye elever skal fotograferes før ID-kort kan utstedes. Fotograferingen skjer klassevis på skolen. Melding om tid og sted blir kunngjort på RUD ELEV på Itslearning. Ellen Fosvold (se side 12) har ansvaret for ID-fotograferingen. Vi organiserer også klassefotografering (Ariel foto) følgende dager: 18.9, 19.9 og Informasjon om når din klasse skal fotograferes, legges ut på RUD ELEV. Ta kontakt med Hilde Gierløff (se s. 12) hvis du har spørsmål om klassebilde. I løpet av skoleåret kan det hende det blir tatt bilde av deg av en fotograf fra lokalpressen, eller av miljøarbeideren vår med tanke på skolens hjemmeside. 4

3 Det er aktuelt hvis du f.eks. deltar på et arrangement vi ønsker å markedsføre i lokalmiljøet. Vi ber deg si fra til kontaktlærer ved skolestart dersom du vil reservere deg mot publisering av bilder i offentlige medier. RUD VIDEREGÅENDE SKOLE OG IKT (informasjonsteknologi) Ved skolestart får du leie en bærbar PC til fri bruk gjennom hele skolegangen (gjelder ikke lærlinger). Maskinen er tilpasset skolens server, er ferdig satt opp med nødvendig programvare for opplæringen i det utdanningsprogrammet du har valgt og med et oppsett som tillates til eksamen. Nye elever får utdelt PC sammen med brukernavn og passord på IT-avdelingen vår. Elever på vg2 og vg3 som har glemt brukernavn og passord, kan hente det på Rud har et elevnettverk der du opprettes som bruker med et tilhørende hjemmeområde. Her bør du for eksempel lagre skolearbeid slik at du ikke mister dette hvis du får problemer med PC-en din. Med bærbar PC når du hjemmeområdet ditt uavhengig av hvor du befinner deg i skolens bygninger. Datamaskinen er viktig i opplæringen, og digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. Når det gjelder fornuftig bruk av PC i undervisningen, viser vi til felles ordensreglement 4, 1.avsnitt (1), og punkt 3e (se s. 17). Du betaler en årlig egenandel for leie av PCen, men beløpet dekkes av utstyrsstipendet (se s.7). Egenandelen for PC-en tilsvarer laveste sats i utstyrsstipendet som skoleåret er 910 kroner. Etter tre år i videregående skole er leien nedbetalt, og du eier PC-en. Det gjør du også etter to år mot å betale en sum tilsvarende stipendet for det tredje året. Ordningen med leie- PC-er skal for øvrig fases ut fra og med skoleåret og erstattes av en ordning med privateide PC-er. Du har et ansvar når det gjelder bruk og oppbevaring av skole-pc-en. Hvis det oppstår skade på utstyret, eller hvis det går tapt, kan skolen kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Er du under 18 år, har foreldrene dine erstatningsansvaret (oppad begrenset til 1500 kroner). Hvor mye du må betale avhenger av hva slags skade det er snakk om. Mer utfyllende informasjon finner du i PC-reglementet for Akershus fylkeskommune, se og som vi forutsetter at du leser. Du skal bekrefte at både PC-reglementet og boklånreglementet i Akershus fylkeskommune er lest og forstått ved å underskrive på skjemaet på s.34. Skjemaet gir du til kontaktlæreren din senest mandag

4 SKOLENS LÆRINGSPLATTFORM Som elev på Rud får du grunnleggende opplæring i bruk av skolens programvarepakker og IT-verktøy. Uavhengig av hvilket utdanningsprogram du følger, har du tilgang til læringsplattform, kontorstøtteverktøy, digitale ordbøker og oppslagsverk. Itslearning er skolens digitale læringsplattform, og lærere og elever bruker denne i undervisningen hver dag. På oppslagstavlen i RUD ELEV finner du viktig informasjon fra f.eks. elevrådet, lærerne eller elevtjenesten. Du kan sende meldinger til andre elever eller lærere ved skolen. Lærerne dine legger inn oppdaterte arbeidsplaner, informasjon om lekser og prøver, notater og presentasjoner vist i klassen. Som nevnt tidligere er også læreplanmål og vurderingskriterier tilgjengelig. Hvis læreren er syk, kan du sjekke arbeidsplanen selv, og dessuten se etter annen informasjon og oppgaver lagt ut av læreren din. Lærerne legger også vurderingskriterier og planer på RUD INFO. Foresatte får brukernavn og passord av skolen og kan til enhver tid logge seg inn og sjekke planene i alle fag. På denne måten styrker vi samarbeidet med foresatte. Skolearena er tilknyttet Itslearning og brukes av lærerne bl.a. når de fører fravær og ordensanmerkninger. Følg med på eget fravær og eventuelle ordensanmerkninger og kontakt læreren din hvis noe er feil. Du må selv rette timefravær til dagsfravær hvis du har vært borte en hel dag. Det er viktig at du retter feil så fort som mulig. Husk samtidig å informere kontaktlæreren din. NETTVETT Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nettverksregler, og derfra kan følgende nevnes: Beskytt navnet ditt og personlige opplysninger om deg selv. Skriv aldri noe som kan oppfattes som krenkende av andre på nett. Husk at du alltid er i det offentlige rom når du er på nett. Unngå å svare på meldinger du føler deg krenket av. Legg aldri ut bilder av andre uten tillatelse, og tenk deg godt om før du legger ut bilder av deg selv. Si ifra om krenkende atferd på nettet, bruk lærerne, rådgiver, miljøarbeider, helsetjenesten eller skolens ledelse. SKYSSGODTGJØRELSE Er du bosatt i Akershus og bor mer enn seks kilometer fra skolen, får du skyssgodtgjørelse. Det ordner vi på skolen. Er du i tvil om boavstand fra skolen, kan du spørre oss. Bor du i annet fylke (f.eks. i Oslo eller i Buskerud), må du søke den fylkeskommunen du bor i om tilbakebetaling av en del av, eller hele beløpet. Ta kontakt med Hilde Gierløff om du har spørsmål om dette (se s.12). 6

5 Blir du utplassert i skoletiden som en del av opplæringen, får du refundert reiseutgifter mellom hjem og utplasseringssted. Læreren din skal bekrefte utplasseringen, og du må ta vare på kvitteringer for utlegg du har hatt. Krav til boavstand er den samme. LÅN OG STIPEND, LÅN AV LÆREBØKER Alle elever på Rud får etter søknad et utstyrsstipend (ikke behovsprøvd) fra Statens lånekasse for utdanning. Utstyrsstipendet skal brukes til individuelt utstyr nødvendig for opplæringen, blant annet PC-leie. Kostnader til annet individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen (for eksempel arbeidstøy, skrivesaker, kalkulator eller verktøy), må du betale selv. Stipend og lån fra Lånekassen får du ved å logge deg inn med MinID på Du må ha takket ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/eller lån. Etter ca. en uke må du sjekke Dine sider på Du logger deg inn med MinID. Når søknaden er behandlet, kommer svaret til skolen. Hvis du har høyt fravær, eller hvis du avbryter skolegangen før normal tid, er skolen forpliktet til å holde tilbake utbetaling av stipend, og Statens lånekasse vil gjøre om utbetalt stipend til lån. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden vår. Videregående skoler i Akershus har et felles reglement for lån av trykte læremidler. Reglementet er en del av rammen for undervisningen, og det gjør en lokal lånekontrakt unødvendig. Vi ber om at du leser reglementet og gjør deg kjent med innholdet. Er du under 18 år må foreldrene dine gjøre det samme. Du finner det på skolens hjemmeside ved å klikke på fanen «Regler og rutiner». Reglementet gjelder lån av bøker oppført i skolens boklister (se Rud elev på Itslearning). Lærebøkene deles ut i skolens kroppsøvingssal etter en egen plan. Du får låne bøkene gratis mot at du foreviser ID-kort eller annen type legitimasjon. Bøkene registreres på navnet ditt, og du eller foreldrene dine (hvis du er under 18 år), står ansvarlig for tapte eller ødelagte bøker. Du må skrive navn, klasse og skoleår i boka for å forhindre at bøkene forbyttes. Husk også å låse dem inn i skapet ditt når de ikke er i bruk! Bøkene skal leveres inn før sommerferien i god stand. Ta godt vare på bøkene dine! FORSIKRING Alle elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune og med fast bopel i Norge er omfattet av ulykkes- og reiseforsikring. 7

6 Ulykkesforsikringen er tegnet i Protector Forsikring, og sikrer deg som elev erstatning (også for behandlingsutgifter) dersom du utsettes for ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet eller død. Forsikringen gjelder på skolen i opplæringstiden, når du er utplassert i bedrift som praksiselev, på aktiviteter i skolens regi (f.eks. idrettsdager og Operasjon Dagsverk), på skoleturer som ikke omfattes av folketrygden eller når du er på direkte vei til og fra skolen. Skjemaene som skal fylles ut, sendes fra skolen. Blir du skadd i skoletiden (f.eks. i en kroppsøvingstime), må du fylle ut et skademeldingsskjema som du får på skolen. Skolen gir også råd og veiledning hvis du trenger det. I tillegg skal det fylles ut et skjema som skal sendes til forsikringsselskapet (Protector). Skjemaet signeres av dine foresatte dersom du er under 18 år. Et tredje skjema beregnet for intern bruk på skolen, skal også fylles ut, det hjelper vi deg med. Ta kontakt med Reidun Olafsen (se s. 12). Reiseforsikringen er tegnet i Europeiske og skal dekke uønskede hendelser på ekskursjoner og studiereiser knyttet til opplæringen. Det er et krav at ekskursjonen eller studiereisen er registrert i skolens årsplan. Før reisen gjennomføres, må læreren din informere administrasjonen om dato, reisemål og antall elever som deltar. Reiseforsikringen dekker tap av reisegods, tap av skolens effekter, forsinket reisegods ved utreise, reisesyke inkl. hjemtransport, reiseansvar, rettshjelp og avbestilling. Skolens elevforsikringer dekker ikke tap eller tyveri av private eiendeler. Du må selv ta ansvar for dine private eiendeler både på skolen, ved utplassering og ved eventuelle turer. Ikke la verdisaker ligge ulåst eller uten tilsyn! PROBLEMER OG KONFLIKTER Læreren er din medspiller. Men for å skape gode forhold for læring, må du selv vise ansvar. Du må møte presis til undervisning, unngå fravær og være aktiv i faget. Det er viktig at du er forberedt til timene, setter deg inn i læreplanmål og gir innspill til planlegging og vurdering. Da bidrar du til et godt læringsmiljø, og læreren blir din medspiller. Det er også viktig med en positiv holdning. En god elev utmerker seg gjerne med gode sosiale ferdigheter. Vi venter at du viser medelever og ansatte på skolen respekt. En god regel er at du behandler andre på samme måte som du ønsker andre skal behandle deg. Dette er forhold som vektlegges i skolens fokusregler (se baksiden på elevhåndboka), og det får betydning for dine karakterer i orden og i atferd (se side 27). 8

7 Hvis du er misfornøyd med undervisningen i et fag, er det viktig at du så tidlig som mulig, og på en konstruktiv måte tar en prat med læreren det gjelder. Hvis problemet berører flere av elevene i klassen, kan tillitseleven ta saken opp med læreren. Hvis problemet ikke kan løses på denne måten, eller hvis kommunikasjonen blir så dårlig at vi snakker om en konflikt, bør du ta kontakt med kontaktlæreren din. Du har rettigheter i forhold til Opplæringslovens 9A, og kontaktlæreren din kan hjelpe deg med det. Ønsker du å klage på undervisningen, eller forhold ved det fysiske og/ eller det psykososiale arbeidsmiljøet, bør du gjøre det skriftlig til avdelingsleder. En skriftlig klage følges opp etter faste rutiner. Målet er å få i gang kommunikasjonen igjen. ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Skoledagen på Rud videregående skole begynner kl. 08:10 og slutter kl. kl.16:00. Du må kjenne din egen timeplan slik at du til enhver tid vet når timen begynner, hvilket rom eller verksted du skal være på og hvilken lærer du skal ha. Både din egen timeplan og klassens timeplan er tilgjengelige på nettet fra vår hjemmeside Selv om vi prøver å unngå det, skjer det dessverre noen ganger uforutsette hendelser som tvinger fram endringer i timeplanen. Det bør du ta høyde for hvis du for eksempel har tenkt å jobbe på ettermiddager. Jobber du etter skoletid, kan dette først skje etter kl. 16. Du bør uansett vurdere hvor fornuftig det er å jobbe i tillegg til en krevende skoledag og lekselesing. Et godt råd er å prioritere skolegangen. Hver torsdag er det med få unntak undervisningsfri etter kl.13:40. Vi oppfordrer deg til å bruke tida etter dette til skolerelaterte oppgaver og til lekselesing. Det er mulig å benytte skolebiblioteket. HVEM GJØR HVA I LEDELSEN OG PÅ KONTORET? Rud videregående skole er en stor skole med ca. 800 elever. I tillegg har vi skoleåret ca. 100 elever på voksenopplæring (helsearbeiderfag og hudpleie), og ca. 55 studenter som tar fagskoleutdanning innen verkstedsledelse, elkraft og rehabilitering på henholdsvis teknikk og industriell produksjon og elektro. Skolens ledergruppe er: 9

8 REKTOR: Jarle Furnes Rektor Jarle Furnes er skolens øverste leder med ansvar for økonomistyring og virksomhetsplanlegging. Han deltar i skoleutvalg og på drøftingsmøter, men for deg som elev er det kanskje viktigst at han er ledergruppens representant i elevrådsstyret. Ønsker du å snakke med Jarle, bør du ordne en avtale, enten på mail, eller ved å kontakte sentralbordet på tlf Hans kontor finner du i A-bygget innenfor resepsjonen. ASSISTERENDE REKTOR: Jan Roger Øren Jan Roger Øren er assisterende rektor skoleåret Han er skolens øverste leder i rektors fravær. Trenger du å snakke med Jan Roger finner du ham på hans kontor i F-bygget (F117). Direkte telefon er Se også s. 11. EKSAMENS- OG INNTAKSANSVARLIG: Tore Dyrkorn. Tore Dyrkorn leder eksamensavdelingen og står bak planlegging og gjennomføring av eksamen for deg og dine medelever. Han jobber også med elevinntaket og følger opp eventuelle endringer av din elevstatus på Rud. Tore Dyrkorn har ansvar for elektroniske kartleggingsprøver på vg1. Hans kontor er i A-bygget vis á vis vaktmesterkontoret. Direkte telefon er STUDIELEDER: Stein Stiksrud Stein Stiksrud jobber med fag- og timefordeling og lager timeplanen for deg som elev og for lærerne dine. Bruk kontaktlæreren din hvis du har spørsmål om timeplanen. Det er spesielt viktig i tiden rett etter skolestart som er hektisk periode for timeplanleggeren. Stein har kontor er innenfor resepsjonen i A-bygget. Direkte telefon er SKOLENS AVDELINGSLEDERE (i alfabetisk rekkefølge): Anne Liv Bjerkreim er avdelingsleder for helse- og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfag), for tilrettelagt opplæring (TO) og for studieforberedende tilbud over 3 år innenfor helse- og oppvekstfag. Hun leder også voksenopplæringen på helsearbeiderfag. Anne Liv er tilgjengelig på mail eller telefon, eller på direkte telefon Hun har kontor innenfor resepsjonen i A-bygget. Øivind Engh er avdelingsleder for design og håndverk og for byggog anleggsteknikk der vi dette skoleåret både har et flunkende nytt skolebygg og to nye klasser på vg1. Som elev på ett av disse utdanningstilbudene vil du garantert komme i kontakt med Øivind. Hans kontor er til venstre rett innenfor hovedinngangen i A-bygget. Direkte telefon er Øivind Engh vil være i permisjon fra 1.oktober

9 Harry Kleven er avdelingsleder for elektrofag, og for fagskolen på elektro. Hvis du som elev på elektro, elenergi eller data lurer på noe, må du bare ta kontakt med Harry som har kontor til venstre rett innenfor hovedinngangen i A-bygget. Direkte telefon er Ingund Schille er avdelingsleder for skolens elevtjeneste og for forberedende klasse for minoritetselever. Hun er skolens OTkontakt og leder møtene i tverrfaglig team. Ingunds kontor er A107 (til høyre etter hovedinngangen i A-bygget). Hvis du ønsker en samtale med Ingund, kan du enten sende henne en mail, eller ringe sentralbordet på tlf for å få en avtale. Totto Skrede er avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon inkludert studieforberedende tilbud over 3 år. Han er også leder for fagskolen på TIP. Totto er en sentral person i skolens forebyggende miljøarbeid, og derfor treffer du ham ofte i skolens korridorer og oppholdsrom. Har du spørsmål om TIP, eller lurer du f.eks. på noe om elevkantina, kan du gjerne spørre Totto. Han har kontor til venstre innenfor hovedinngangen, og direkte telefon er Bård Strømme er avdelingsleder for fellesfag, og for vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Har du spørsmål om f.eks. skolens matematikk- og fremmedsspråktilbud, om heldagsprøver eller om støttetiltak i et fellesfag, kan du ta kontakt med Bård på mail eller på direkte telefon Bård svarer også på spørsmål om skolens årsplan, boklistene eller elevhåndboka. Bårds kontor er til venstre innenfor hovedinngangen. Aina Irene Weidal er avdelingsleder for skoleavdelingen på ILA fengsel. Skolen på ILA er en del av Rud, og de innsatte har i hovedsak undervisningstilbud på yrkesfaglig utdanningsprogram, men også et 3-årig tilbud innenfor medier og kommunikasjon som ved fullført og bestått gir generell studiekompetanse. Direkte telefon er Jan Roger Øren er avdelingsleder for musikk, dans og drama. Han har ansvaret for dette utdanningsprogrammets interne årsplan, opptaksprøver, konserter, forestillinger og samarbeidsprosjekter. Hvis du har spørsmål om musikk, dans og drama, eller f.eks. om aulaen, finner du Jan Roger i F-bygget, kontor F117. Send gjerne en mail, eller ring direktenummer SKOLENS KONTORANSATTE (i alfabetisk rekkefølge) Skolens kontor er åpent fra kl.08 til kl.16. Sentralbordet er åpent fra kl.07:30 Marianne Lutnæs sitter i resepsjonen, betjener sentralbordet og har andre kontoroppgaver. Telefon til sentralbordet er

10 Hilde Gierløff kan hjelpe deg med spørsmål om skoleskyss, klassefotografering, lån og stipend. Hun har kontor ved eksamensavdelingen, og direkte telefon er Nelly Larsen er skolens arkivar og har ansvaret for arkivering og utsendelse av forskjellig typer informasjon til elever og foresatte. Hun er ansvarlig for kopimaskiner og skrivere, og får du problemer med det, kan du kontakte henne. Nelly har kontor innenfor resepsjonen, direkte telefon er Reidun Olafsen er regnskapsmedarbeider, og hun jobber med budsjett. Det er Reidun du kontakter hvis uhellet er ute, og det blir nødvendig å benytte seg av skolens forsikringsordning. Reidun har også kontor innenfor resepsjonen. Direkte telefon er Hanne Kathrine Rolstad er nyansatt på kontoret som vikar i halv stilling. Hun jobber med oppgaver tilknyttet arkivet. Hanne H. Rydland har ansvar for lønn, og jobber med forskjellige oppgaver knyttet til skolens ansatte i samarbeid med studieleder og avdelingslederne. Hennes kontor er også innenfor resepsjonen. Direkte telefon er IKT- AVDELINGEN IKT-avdelingen ledes av Tore Dyrkorn (se ovenfor s. 10). Ellen Fosvold er brukerkontakt for Itslearning, og hun gir deg og andre elever opplæring i læringsplattformen. Hun har også ansvaret for ID-fotografering, praktisk gjennomføring av elektroniske kartleggingsprøver og brukerundersøkelser (f.eks. Elev- og Kvalitetsundersøkelsen), og hun gir deg IT-support. Ellens kontor er ved eksamensavdelingen, direkte telefon er Ingunn Langhelle jobber på eksamensavdelingen med vitnemål og kompetansebevis, og hun passer på at du får den tilretteleggingen du har krav på ved eksamen og på heldagsprøver (hvis du har søkt om tilrettelegging og fått det). Ingunn har ansvar for skolens webside, og bistår med datasupport og ID-fotografering. Tlf. er Terje Valeberg og Karl Røine Damli drifter skolens ITavdeling, og arbeider med klargjøring, installering, kontroll og vedlikehold av skolens PC-er. Du får utdelt PC, passord og brukernavn på IT-avdelingen, og blir fulgt opp samme sted hvis du får problemer med datautstyret. Kontor og verksted finner du i C-bygget (C-123). Åpningstider er kl og kl

11 DRIFTSAVDELINGEN (VAKTMESTERTJENESTEN) Alexander Gibb er skolens miljøarbeider, og han har også viktige oppgaver i forhold til skolens drift. Det er han du snakker med hvis du trenger å være på skolen etter stengetid, eller hvis du f.eks. ønsker å henge opp plakater på skolen. Alexanders mobil er Erik Kristiansen og Jørgen Davidsson er skolens vaktmestere. De finner du på vaktmesterkontoret (A130), eller på mobil (Erik) eller (Jørgen). Det er alltid minst én vaktmester på skolen mellom kl. 7 og kl. 17. De sørger for at klasserommene er i orden, at varme og friskluft virker som det skal og at det ser pent og ryddig ut på skolens område. De setter stor pris på hjelp fra deg når det gjelder å holde skolen ren. BIBLIOTEKET: En faglig og sosial møteplass Biblioteket ligger i 2. etasje i bygg A rett over hovedinngangen. Bibliotekar er Grazyna Solgård. Hun hjelper deg når du trenger å vite mer om litteratur, tidsskrifter eller visuelle og/ eller digitale læremidler, og hun veileder deg hvis du er på utkikk etter en spesiell bok. Grazyna sørger også for at du får låne lærebøker du ifølge boklista skal ha (se s.7). ID-kortet brukes som lånekort, når du tar utskrift eller når du kopierer. Bibliotekets åpningstider er mandag til torsdag kl. 08:00 15:30. Fredager er åpningstiden kl. 08:00 14:30. Direkte telefon til Grazyna er Regler for bruk av biblioteket: - Lånetid for bøker er 4 uker. Lån kan fornyes. ID-kortet brukes. - Du er ansvarlig for lånt materiale. Ved for sen innlevering får du en påminnelse (purring). Tapte bøker må erstattes. - Bøker merket Ikke til hjemlån kan bare brukes i bibliotekets lokaler. For øvrig viser vi til skolens ordensreglement fra side 16. ELEVTJENESTEN Elevtjenesten er en felles betegnelse på rådgivningstjenesten, karriereveileder og helsetjenesten. Tjenesten ledes av Ingund Schille (se s. 11). Hun er også OT-kontakt (oppfølgingstjenesten). Dersom du av ulike årsaker ønsker å avbryte skolegangen, skal du sammen med Ingund fylle ut avbruddsskjema. Hvis du avbryter skolegangen din etter 1.desember, mister du et helt skoleår. Rådgivningstjenesten kan i noen tilfeller hjelpe til med arbeidsutplassering eller omplassering, men det beste rådet er å fullføre og bestå videregående skole. 13

12 De som jobber i elevtjenesten, er tilgjengelig hver dag i skoletiden, men siden de har kontortid, bør du ordne en timeavtale hvis du trenger en veiledningssamtale. Elevtjenesten holder til på A107. Ta til høyre etter hovedinngangen.. Rådgiverne Rune Ludvig Eriksen, Lars Markussen, Petter Sørvold og Per Håkon Nervold jobber ut mot de forskjellige avdelingene med særskilte inntak, generell rådgivning og spesialpedagogiske og sosialpedagogiske oppgaver. De samarbeider med helsesøster, pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelpeapparatet utenfor skolen. De har taushetsplikt, og kan bare formidle viktige opplysninger videre etter avtale med deg. Rune Eriksen slutter høsten 2012 for å begynne i en annen stilling. Karriereveileder Toril Hungnes er den du kontakter når du trenger yrkesorientering og studieveiledning. Hun informerer i klasser, organiserer ekskursjoner til utdanningsmesser og inviterer personer til skolen som kan orientere om f.eks. høyere utdanning (se skolens årsplan). Utenfor kontoret hennes finner du informasjonsbrosjyrer og PC-er til din disposisjon. Dir. tlf. er Det er Bærum kommune som har ansvaret for helsetjenesten ved Rud videregående skole. Helsesøster Ida Lindholm er på skolen daglig, besøker klasser, holder kurs m.v. Hennes kontor er på samme sted som resten av elevtjenesten. Lindholm kan kontaktes på kontoret, eller via kontaktlæreren din. For konsultasjon må det gjøres en timeavtale. Hennes direktenummer er Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) jobber i team. Skoleåret er det Kristel Furseth Karlsen, Kari Kvasbø og Christina Meland (TO) som samarbeider med Rud videregående skole. De hjelper deg hvis du har behov for spesialundervisning, og som sakkyndige gir de råd og veiledning til kontaktlærerne, elevtjenesten og skolens ledelse. De deltar på møtene i tverrfaglig team. Du kan kontakte PP-tjenesten gjennom din kontaktlærer. MILJØARBEID PÅ RUD Avdelingsleder Totto Skrede (se s.11) har hovedansvaret for forebyggende miljøarbeid. Alle elever og ansatte har imidlertid et ansvar for at skole- og læringsmiljøet skal bli best mulig Alexander Gibb jobber både for driftsavdelingen og som skolens miljøarbeider. Han bidrar til godt skolemiljø og god trivsel, og gjennom daglig kontakt med elevene øker sjansen for at flere fullfører og består videregående skole. Hans epostadresse er Du når ham også på mobil

13 INTERNASJONALT ARBEID PÅ RUD Kontaktperson og hovedansvarlig for internasjonalisering på Rud er avdelingsleder Øivind Engh (se side 10). Et globalt perspektiv er viktig av mange årsaker, både for videre utvikling av Rud som skole, for den opplæringen skolen tilbyr og for elever, lærere og andre ansatte som har Rud som arbeidsplass. Med et mer fritt internasjonalt arbeidsmarked, og et stadig økende samarbeid internasjonalt er det viktig å lære hverandre å kjenne. Rud har flere internasjonale kontakter, og mange elever her på skolen møter internasjonale samarbeidspartnere. Se hvis du vil vite mer om internasjonale prosjekter og samarbeidspartnere på Rud. ELEVRÅD, TILLITSELEV, ELEVKONTAKT, ELEV- OG VERNEOMBUD Elevrådet på Rud er medlem av Elevorganisasjonen i Norge. De har som hovedfunksjon å være bindeledd mellom elevene, skolens ansatte og ledelsen. Den viktigste oppgaven er å være talsmann for deg og dine medelever. Elevrådet ivaretar dine rettigheter, og jobber for bedre arbeidsforhold og for å styrke dine velferdsinteresser. Skoleåret ledes elevrådet av Didrik Hagberg mobil Tillitselev og vararepresentant velges i begynnelsen av skoleåret i hver klasse. Informasjon til elevene og de tillitsvalgte sendes via Itslearning. Dette er den viktigste kommunikasjonskanalen både for elevrådsstyret og andre tillitsvalgte. Tirsdag 4.9 er det felles samling og opplegg for skolens tillitsvalgte elever på Rud fra kl. 09. Elevrådsstyret settes deretter sammen av tillitselever fra ulike klasser og ulike programfag. Elevrådet har for tiden kontor vegg i vegg med skolekantina i Cbygget. Det er i skrivende stund uklart hvem som skal være elevkontakt Styret vil ha faste møter med rektor Jarle Furnes. Akershus fylkeskommune har eget elev- og lærlingsombud som bistår elever og foreldre. Hans heter Andreas Nilsson. Han gir råd om rettigheter og plikter, og han bistår elevråd og enkeltelever ved behov. Ombudet har et spesielt ansvar mht. opplæringslovens 9A (elevenes fysiske og psykososiale miljø). Adressen er Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo. Du får kontakt med Andreas på tlf , eller på e-post Klasser som har deler av sin opplæring lagt til verksteder skal ha eget verneombud. Verktøy og maskiner skal være i forskriftsmessig stand på skolen, og det er viktig å ta vare på elevenes sikkerhet. Verneombudet i klassene hjelper til med å passe på dette. Lærerne har også verneombud som passer på lærernes arbeidsforhold, og det holdes regelmessige arbeidsmiljømøter med ledelsen. 15

14 SKOLENS UTVALG Rud har iht. Opplæringsloven 11-5 et skoleutvalg. Utvalget består av en politiker oppnevnt av skoleeier (Akershus fylkeskommune), og en politiker oppnevnt av Bærum kommune. For øvrig består skoleutvalget av to elevrepresentanter valgt av elevrådet, representanter fra de ansatte og i fra ledelsen. Ingen av gruppene i utvalget har flertall alene. Utvalget jobber med saker som f.eks. økonomi, skolens virksomhetsplan og ekskursjoner. SKOLEMILJØUTVALGET Skolemiljøutvalget følger opp innholdet i Opplæringsloven 9A (elevenes fysiske og psykososiale miljø). I utvalget sitter en elevkontakt og en politiker oppnevnt av skoleutvalget. De fra ledelsen som sitter i skolens utvalg, deltar også på møter i skolemiljøutvalget. Elevene har flertall i utvalget ELEVKANTINA Skolens elevkantine finner du i bygg C med inngang fra gatekrysset der korridorene mellom A-, C- og Ebyggene møtes. Kantina er nyoppusset og drives av Italian Canteen. Her kan du kjøpe god og sunn mat, både kalde og varme retter til konkurransedyktige priser. Skolekantina skal drives så grønt som mulig, både med tanke på sunn mat, og med tanke på emballasje og dekketøy. Vi håper du vil trives i skolens kanskje viktigste oppholdsrom for elevene. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER. Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Akershus 6. mai 2010, sak nr. 35/10. Det reviderte reglementet ble første gang tatt i bruk skoleåret Reglementet gjelder for alle videregående skoler i Akershus fylkeskommune. 1. Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i Akershus fylkeskommunes videregående skoler. Så langt det passer, gjelder reglementet også for voksenopplæringens elever og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien og ved aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. 16

15 3. Rettigheter Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Opplæringsloven 9a-1 gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. 4. Orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. forskrift til opplæringsloven 3-5. (2) Nærmere regler om orden: 1. Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. 2. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. 3. Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som er nødvendig. 4. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. 5. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. 17

16 (3) Nærmere regler om atferd: a. Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. b. Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. c. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. d. Skolens eiendom, undervisningsmateriell og utstyr skal behandles forsvarlig. e. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. f. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. g. Det er ikke tillatt å ha våpen eller farlige gjenstander på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er godkjent til bruk i undervisningen. h. Kommersiell virksomhet er bare tillatt etter avtale med rektor. 5 Tilstedeværelse (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Fravær føres i dager og enkelttimer. Det føres fravær ved oppmøte mer enn femten minutter etter at opplæringen startet. (3) En elev som er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til skolen så snart som mulig. Varer fraværet mer enn tre dager, skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller uteblivelse fra planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf. forskrift til opplæringslov 3-3. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for 18

17 eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. (5)Fravær føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslov Bruk av IKT-ressurser For bruk av IKT-ressurser gjelder IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune med eventuelle tillegg vedtatt for den enkelte skole, i tillegg til ordensreglementet. 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, f.eks. 1. bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon. 2. å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringslov 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet: - påtale eller anmerkning fra skolens ansatte - begrenset tilgang eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for angitt periode og omfang, jf. IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Akershus fylkeskommune pkt begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter - bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten - bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes: 19

18 - bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent bytte av skole etter vedtak i fylkeskommunen dersom hensynet til andre elever tilsier det - bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 - tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf. opplæringsloven 3-8 og 4A-9 (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven 3-7 siste ledd. Refsingstiltak og begrunnelse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til blant annet dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. forvaltningsloven Erstatning m.v. Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller vasker, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde straffbare forhold til politiet. FORSKJELLIGE FORHOLD SOM ANGÅR DEG SOM ELEV Alle oppslag (plakater, reklame, informasjonskampanjer og lignende) skal godkjennes, stemples og dateres på kontoret, og skal henges opp på anviste plasser. Ta kontakt med Alexander Gibb! 20

19 Du har rett til et røykfritt og snusfritt miljø på Rud. Røyking er av den grunn verken tillatt for elever eller lærere på skolens område inkludert skolens uteareal. Alle må vise hensyn når man ferdes i skolens nærmiljø slik at gater, fortau og parkeringsplasser ikke tilgrises av sigarettsneiper, snus og søppel. Det er ikke tillatt å bruke mobile spillere på heldagsprøver eller på eksamen uten på forhånd å ha fått dette godkjent som individuell tilrettelegging. Slik tilrettelegging må søkes og godkjennes. Les mer om tilrettelegging på s.25. Når du ferdes i skolens fellesrom og korridorer, skal du ikke forstyrre opplæring som pågår i klasserom eller på verksted. Hvis du har behov for å få tak i en elev, skal du henvende deg til kontoret, eller vente til klassen har en pause. Skateboard, sparkesykkel o.l. skal ikke brukes innendørs. Er du syk og av den grunn forhindret fra å møte på viktige prøver eller muntlige framføringer, skal du melde fra til faglærer så fort som mulig og senest samme dag. Ved dokumentert sykdom eller særskilte omsorgsgrunner, og forutsatt at du har meldt fra til skolen, har du iht. ordensreglementet 3 rett til ny prøve. Du får bare én ny mulighet, og læreren din bestemmer dato. Skolen gir ikke fri fra opplæringen, og du skal bruke skolens ferier til f.eks. utenlandsreiser. Dersom du på grunn av tungtveiende velferds- eller omsorgsgrunner allikevel må gjennomføre en reise av kortere eller lengre varighet i skoletiden, søker du skolen om permisjon. Skriftlig/ elektronisk søknad dateres og underskrives av deg selv, eller dine foresatte hvis du er under 18 år og sendes til avdelingsleder for det utdanningsprogrammet du tilhører. Fravær føres uavhengig av om søknaden din innvilges eller ikke. Hvis læreren din ikke møter til timen, og det heller ikke møter en vikar, skal du ta kontakt med skolens resepsjon som varsler avdelingsleder. Husk å se etter meldinger og oppgaver fra læreren på Itslearning. Når læreren er syk, må du sjekke arbeidsplanen slik at du ikke risikerer å komme på etterskudd i faget. OM VURDERING OG TILPASSET OPPLÆRING Skolen forplikter seg til å gi deg godkjent opplæring, og du har rett til vurdering. Du har rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter, og du har rett til en opplæring tilpasset evner og forutsetninger. På grunnlag av samtaler med deg, og ved riktig valg av metode og oppgaver øker muligheten for læring, og et godt faglig utbytte sikres for deg og dine medelever. Er du elev på et yrkesfaglig utdanningsprogram skal opplæringen i fellesfag på en hensiktsmessig måte knyttes til det yrkesfaglige programområdet. Det kaller vi yrkesretting. Yrkesretting styrker motivasjonen, og resultatet er at flere elever fullfører skolen med bestått. 21

20 Læreren legger forholdene til rette slik at din rett til vurdering blir oppfylt. Men det forutsetter at du følger undervisningen og er til stede i vurderingssituasjoner. Din plikt til tilstedeværelse er beskrevet i forskrift til opplæringsloven: Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget ( 3-3). UNDERVEISVURDERING OG HALVÅRSVURDERING UTEN KARAKTER Formålet med underveis- og halvårsvurdering i fag uten karakter er å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Du har rett til jevnlig og systematisk underveisvurdering fra faglærer slik at du vet hvor du står i faget, og hva som skal til med sikte på faglig utvikling. Vi sier at du får både bakoverog framovermelding i faget, og på den måten får du muligheten til en bedre karakter til slutt. Denne rettigheten har du selv om du er fritatt fra skriftlig vurdering i faget. Du har også rett til én samtale hvert halvår med kontaktlæreren din (forskriftens 3-11). Kontaktlærersamtalen kan sees i sammenheng med den faglige halvårsvurderinga uten karakter, og dessuten foreldresamtalen (se side 29). Kontaktlæreren din vil ha fokus på faglig utvikling i alle fag, dessuten på fravær, orden og oppførsel. Det er lurt å ha tenkt gjennom dette før samtalen. EGENVURDERING Du skal delta aktivt i vurderingen av ditt eget arbeid, din egen kompetanse og din egen faglige utvikling sett i forhold til vurderingskriterier og kjennetegn i fagene. Det er en viktig del av underveisvurderingen. Du kan også vurdere arbeidet til en medelev, og medeleven kan vurdere ditt arbeid, det gir læring og god innsikt i hva som fører fram til en riktig vurdering. HALVÅRSVURDERING MED KARAKTER Grunnlaget for vurdering i fag er dine faglige prestasjoner (måloppnåelse) sett i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Halvårsvurdering (tidligere terminvurdering) med karakter forteller deg hvilken kompetanse du har oppnådd midt i opplæringsperioden på hvert årstrinn. Vurderingen er en veiledning. I noen fellesfag gis halvårsvurdering også før sommerferien (se s. 25). SLUTTVURDERING (STANDPUNKT) Formålet med sluttvurdering (standpunktkarakter) er å gi deg og dine foreldre informasjon om den kompetansen du har ved avslutningen av opplæringen i faget. Læreren vurderer din måloppnåelse innenfor samtlige læreplanmål i faget, og vurderingen vil være i tråd med vurderingskriteriene som du finner på Itslearning. Les mer om standpunktkarakterer på s

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

ELEVHÅNDBOK. for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK. for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK for elever ved RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2015-2016 Innhold Skoleruta 2015-2016... 4 Id-kort og elevfotografering... 4 Skolearena... 5 Rett til fratrekk av fravær... 5 Nettvett... 5 Skyssgodtgjørelse...

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

for elever på Nesbru videregående skole 2015 16

for elever på Nesbru videregående skole 2015 16 Veiviser n for elever på Nesbru videregående skole 2015 16 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15)

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) Sør-Trøndelag fylkeskommune ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) 1. Generelt om reglementet I følge vedtak i Fylkestinget av 07.03.2007, skal alle videregående skoler

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014

Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Skjetlein videregående skole Ordensreglement for skoleåret 2013-2014 Inkluderer felles ordensreglement for de videregående skolene i Sør-Trøndelag vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer