M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r 2 2 0 0 8. Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller Få bedre inneklima Yngre velger borettslag

2 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 2 JUNI 2008 ANSVARLIG REDAKTØR: Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3700 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax salg E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Louis Jacoby Ove Rødal Kåre Andre Nilsen Hanne Isdal Finn Stormfelt Dag Rune Arntsen Vidar Frislie Leder Sikkerhet & kvalitet Etter en fin vinter som nå er gått over i en fin vår som igjen er forspillet til en flott sommer, er vi alle forhåpentligvis i gang med å planlegge en velfortjent ferie som snart står for døren Endelig blir det sol og sommer! Med oss på veien har vi også hatt en flott 17. mai feiring, en dag som på en god måte gir oss identitet og som fastholder og stadfester fellesskapet som vi som bor i Norge har anledning til å glede oss over. Boligsamvirket har stadig nye utfordringer og spennende oppgaver som skal løses til medlemmenes og fellesskapets beste, tilpasset de rammebetingelser og krav som samfunnet rundt oss setter. Vi skal være kreative, være nyskapende, ha topp kompetanse og være lønnsomme for våre medlemmer dette samtidig som vi skal ivareta boligsamvirkets egenart og beholde identitet også her. Jeg tror samfunnet nå, etter en lang periode i en verden med såkalt markedstilpasning og profittjag, igjen søker tilbake til de grunnleggende verdier hvor en er opptatt av nærhet, identitet, samfunnsnytte, etikk og miljø. Føyer vi til kvalitet, demokratisk innflytelse og medlemsnytte, passer dette godt til hva vi selv som bedrift og medlemsorganisasjon ønsker å stå for. Sikkerhet Et bevis på det organiserte boligsamvirkets ansvarlighet, er sterkt demonstrert den senere tid gjennom de mediaoppslag som knytter seg til de manglende sikkerhetsordninger i borettslag initiert av «utenfor-stående», som med den nye markedstilpassede boligsamvirkeloven i rygg har nyttet borettslagsordningen til utvikling av ulike prosjekter, uten at økonomiske sikringsordninger overhode er tilstede. Det er synd at andres ulykke skal demonstrere det organiserte boligsamvirkets fortreffelighet, men det får andre ta ansvar for. Vi er stolte av å kunne slå fast at alle våre tilsluttede borettslag har økonomisk sikringsordning for sine inntekter. Ha en riktig god sommer - Nytt ferietiden vel, ta vare på samholdet og skap gjerne nye relasjoner og skaff deg enda flere venner! SBBL støtter Odd s. 12 Tips for inneklima s. 7 Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: NAPER Informasjonsindustri, KRAGERØ Annonser: MediaPartner, Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax Medlemsfordeler s Unge velger borettslag s. 30 Skinnet bedrar s. 32

3 I SBBLs borettslag får du ikke ansvaret for naboens gjeld Det økte renten har gitt mange en betydelig økning i bokostnadene, ikke minst i borettslag med høye felleskostnader. Samtidig opplever vi et tregt marked for salg av nye boliger og en utflating av prisene på brukte boliger. Avisartikler og «eksperter» har tegnet skremmende scenarier om hva som kan skje dersom denne utviklingen fortsetter, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Konsekvensene av denne utviklingen er naturlig nok noe som opptar mange. Vi har fått flere henvendelser fra andelseiere og tillitsvalgte som er bekymret for at borettslag kan få tap dersom bokostnadene blir så store at andelseiere ikke makter å betale sine andeler av felleskostnadene (tidligere kalt husleie), og at dette igjen kan resultere i økte kostnader for dem som kan makte å betale. Beboere i SBBL kan føle seg trygge i og med Sikringsfondet, sier Per Ove Holmelid. Trygt og godt i SBBL I borettslag tilknyttet Skien Boligbyggelag kan du imidlertid sove trygt om natten. I SBBL er du sikret mot ansvar for naboens «gjeld». Alle våre borettslag blir automatisk med i en ordning som sikrer borettslagets inntekter dersom noen av andelseierne får problemer med å betale sine andeler av felleskostnadene. Andelseiere i våre borettslag vil derfor unngå å få økte kostnader som følge av eventuelle manglende innbetalinger fra andre andelseiere. I tillegg til at denne sikringsordningen gir den enkelte en garanti mot å måtte ta ansvar for «naboens gjeld», betyr en sikring av lagets økonomi at laget kan fortsette med normal drift og vedlikehold av laget. Lite problem i våre lag Heldigvis er det slik at våre andelseiere er gode betalere og vi har sjelden store utbetalinger fra fondet. Per i dag krever vi heller ingen egenandeler fra laget ved utbetaling fra fondet og krever heller ingen premie for å være tilsluttet, sier Holmelid. Lag som ikke er tilknyttet oss, men som har Skien Boligbyggelag som forretningsfører, kan også søke tilknytning til en slik sikringsordning, legger han til. Han anbefaler kjøpere av borettslagsboliger alltid å undersøke om laget har en slik sikringsordning før avtale om kjøp inngås. Normalt vil alle lag tilknyttet et boligbyggelag eller som har et boligbyggelag som forretningsfører være tilknyttet en slik sikringsordning, avslutter Holmelid. Du tipser vi skriver! Det skjer så mye spennende i borettslagene våre. Kreative styrer og enkeltpersoner setter i gang tiltak. Det arrangeres og samarbeides på tvers av lagene. Mange av disse aktivitetene kan være til inspirasjon for andre lag, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Derfor oppfordrer han de ulike boretts- lagene til å komme med gode forslag. Artigheter, nyheter alt fra den første blåveisen om våren til øvingssal i kjelleren for unge rockere vi skriver gjerne om det i Bomagasinet. Alt du trenger å gjøre, er å gi oss et tips på telefon eller via mail. Så tar vi det derfra og samarbeider om bildestoff og hva som bør med. Borettslagene har mye å lære av hverandre og kreativiteten blomstrer. Med dette håper vi på gode innspill, sier Holmelid. 5

4 Riktig vedlikehold gir bedre inneklima! Gimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf: Service telefon etter kl 16.00, Mob: Kopiering av standard nøkler...25% Dørvridere, låskasser, sylindere osv....15%-20% Dørpumper & Automatikk...Be om tilbud Timepris & transport...10% Svært mange helseplager er relatert til dårlig inneklima. Vi snakker om allergier, irritasjoner i øyne, nese, hals og hud, utslett, psykisk tretthet, hodepine osv., sier teknisk sjef i SBBL Torbjørn Borgeraas. Teknisk sjef i SBBL, Torbjørn Borgeraas, minner om hva et godt inneklima betyr for helsa, og ber beboerne være på vakt mot fuktskader, og utbedre dem før de representerer en helserisiko. Fri befaring/sikk. vurdering Dør reparasjoner Åpning av låste dører Innbruddsikring Låsesystemer/ systemnøkler Porttelefon anlegg Service avtaler Fuktighet kan gi livsgrunnlag for muggsopp, bakterier og husstøvmidd, og føre til økt avgassing av kjemiske stoffer fra bygningsmaterialer og innredninger, noe som igjen kan gi økt forekomst av bl.a. astma og luftveisinfeksjoner. Å få kontroll på luftfuktigheten innendørs og å hindre fuktskader er kanskje det viktigste virkemidlet for å forebygge og kurere helseskader relatert til inneklimaet. De viktigste tiltakene Hovedprinsippene er å hindre at vann trenger inn i bygningen, samt hindre vannlekkasjer og innvendig kondens. Dette betinger igjen vedlikehold av det utvendige taket samt utskifting av drenering når denne ikke fungerer tilfredsstillende. Dårlig fungerende drenering fører til høy fuktighet i kjellere, med påfølgende synlig og luktbar muggvekst. Innvendige lekkasjer Innvendige vannlekkasjer i forbindelse med sluk i badegulv, utette vegger og gulv i dusjer, lekkasjer fra vanntilførsel eller avløp i kjøkkenskap, og lekkasjer fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, er andelseierens ansvar. Ofte kan det være fornuftig at borettslaget sørger for en komplett rehabilitering av f. eks. baderommene. Kondensdannelse Varm luft kan innehold mer fuktighet enn kald luft, og når den varme luften blir avkjølt f. eks. mot kalde veggflater kan det skilles ut vann fra luften. Det er derfor viktig å ha god ventilasjon, og å unngå for lave temperaturer på innvendige overflater, særlig yttervegger. For å unngå kondensproblemer bør alle rom i boligen ha en temperatur på minst 15 grader. Alle rom bør dessuten ha god ventilasjon og separat varmekilde. Man bør dessuten unngå å sette skap o. l. tett inntil yttervegger. Tørketromler eller tørkeskap skal ventileres direkte til det fri. Kondens i eldre og dårlig isolerte bygninger kan hindres ved å skifte utvendig kledning og etterisolere med minst 50 mm mineralull. Et slikt tiltak vil dessuten gi en betydelig energisparingsgevinst. Den enkelte beboer kan altså gjøre mye selv for å redusere fukten i boligen. Men omfattende tiltak som etterisolering og ny kledning må gjøres av borettslaget. SBBL bistår gjerne med planleggingen og gjennomføringen av slike tiltak. 7

5 «De tar jo Ordet husleie er et misvisende ord i borettslagsammenheng, og det er enda mer feil når det påstås at boligbyggelaget tar husleie av den enkelte beboer. Det riktige begrepet på hva som månedlig betales inn av hver enkelt andelseier, er felleskostnader. Vi skal her forklare begrepet. Ingeniør Kjetil Hallén i SBBL. Felleskostnader betales inn for å dekke nettopp felles kostnader i et borettslag. Felleskostnadene skal dekke borettslagets daglige, månedlige, og årlige driftskostnader Dette er renter og avdrag på lagets gjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer og lignende. De skal også dekke evt. andre tjenester borettslaget trenger eller ønsker, og de skal dekke utgifter til vedlikehold og oppgarderinger av bygninger og uteområder. Dette er jo utgifter man må betale enten en bor i borettslag eller i selveierleilighet eller enebolig. «Spare seg til fant» Noen lag har som mål å holde felleskostnadene lavest mulig en god tanke så lenge ikke felleskostnadene holdes lavest mulig for enhver pris. Ordtaket «å spare seg til fant» gjelder også i et borettslag. Et borettslag bestående av 12 leiligheter i korsdelte 4-mannsboliger med månedlige felleskostnader på kr. 2000,- er et typisk eksempel på et slikt borettslag, påpeker Hallén (se egen ramme). En gammel avløpsledning er moden for utskiftning. 8

6 husleie.» Vedlikehold og drift i et borettslag Etter krigen var det stor mangel på boliger og et stort behov for alle typer bygningsmaterialer. Kvaliteten på materialene og de tekniske løsningene bærer preg av dette, i en tid der grunntanken var at alt skulle være rimelig og nøkternt. Denne mentaliteten har vedvart slik at mange lag har hatt og fortsatt har som mål å ha lavest mulig kostnader uansett følger det gir. Bygninger slites alt fra kledning, vinduer, tak, elektrisk anlegg, vann- og avløpsledninger etc. Det daglige vedlikeholdet består f.eks. av maling, reparasjoner, utskifting av dører, røropplegg etc. Den daglige driften varierer etter lagets størrelse, men mye går igjen - f.eks. snømåking, strøing, gressklipping, beplantning, drift av garasje, heis, vaskeri etc. Småreparasjoner koster relativt lite. Verre er det når store deler av bygningsmassens hovedfunksjoner begynner å bli så slitt at større inngrep må til. Fasade, tak, elektriske opplegg og vann- og avløpsledninger er ALLE i borettslaget med på å slite ut. Med tiden må store tiltak komme, som dessverre kan gi en økning av felleskostnader på rundt 50 % eller mer, dersom felleskostnadsnivået har vært for lavt og midler ikke har vært avsatt, sier ingeniør Hallén. Plikter Ifølge lov om borettslag, 5-17 og borettslagets vedtekter 5-2 plikter borettslagene til å sørge for at bygningsmassen vedlikeholdes. Borettslaget har en rett til å vedlikeholde og føre nye felles rør, kanaler, ledninger og andre felles installasjoner gjennom andelseierens bolig. Andelseieren/beboeren plikter på sin side å gi tilgang til å få utført arbeidene. Andelseieren/beboeren har i tillegg en rett til å få satt sin leilighet tilbake i den stand den var, så godt dette lar seg gjøre. På for eksempel våtrommene og på rørnettet er belastningen og slitasjen stor. Gulv og sluk er utette, vannledningene gror igjen og avløpsledningene korroderer innvendig, noe som fører til groing, utette rør og lekkasjer. Skifte av I rene kroner utgjør de viktigste postene av felleskostnadene pr. leilighet pr. måned: Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift: kr 135,- Revisjonshonorar: kr 15,- Forvaltningshonorar, kontingent SBBL kr 173,- Løpende vedlikehold (uforutsett) og driftsutgifter: kr 492,- Kabel-TV: kr 171,- Lys og varme fellesarealer: kr 111,- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk og feiing): kr 570,- Forsikringer på bygningen (ikke innbo): kr 137,- Renter og avdrag på fellesgjeld (ved 4 % rente): kr 200,- Sum: kr 2004,- Postene for «Planlagt periodisk vedlikehold», «Avsetning fremtidig vedlikehold» og «Påkostninger» er alle på kroner 0,- (null). sluk, rør, ledninger etc. som ligger skjult i bygningskroppen fører som oftest til store bygningsmessige inngrep i hver leilighet. Å sette i stand, «så godt det lar seg gjøre», vil da gi store økonomiske konsekvenser, uten at for eksempel overflater og gulv tåler fuktbelastning noe bedre enn før. Pene overflater betyr dessverre ikke alltid vanntette overflater. Og det er fortsatt andelseieren, ikke borettslaget, som er ansvarlig for at overflatene tåler vann. Verken borettslaget eller den enkelte andelseier er altså tjent med et halvgodt arbeid, d.v.s. kun det borettslaget er pålagt å gjøre. Sett av midler Gamle lag som vil sjanse på at bygningsstandarden «holder en stund til» bør begynne å sette av midler til fremtidige vannskader, økinger i forsikringspremier etc. og til en fremtidig pott avsatt til rehabiliteringene som må komme før eller siden. Kroner 50,- eller kroner 100,- pr. måned betyr da svært lite. Kroner 500,- og oppover er et fornuftig nivå, og summen er kun å betrakte som betaling for bruk og slitasje av felles installasjonene i borettslaget, slik den enkelte må påta seg også i en selveierbolig, avslutter Hallén.

7 Hele byen på lag med Odd Grenland Odds nye, flotte stadion. Odd-trener Dag-Eiliv Fagermoe har boligbyggelaget i Skien i ryggen. Odd har et godt støtteapparat på banen og overtrekksdelen. Alle i Skien har et hjerte som banker for Odd. Byens eget fotball-lag og byens største boligorganisasjon spiller på samme bane der spillerne bærer SBBL-logoen. De to har forlenget sin samarbeidsavtale som et resultat av skikkelig Skiens-patriotisme. Bomagasinet har tatt en prat med treneren Dag-Eiliv Fagermo. Han og spillerne bærer Skiens Boligbyggelags nye logo under oppvarminga før kampene. I tillegg er boligbyggelaget profilert på skilting på stadion. Samarbeidet omfatter også en rekke andre tiltak gjennom året. Vil styrke breddefotballen Den nye treneren ser det som viktig å satse på breddefotballen og få den så sterk som mulig slik at man har en grunnstamme og rekruttere fra. Talentene må få mer muligheter, og kompetansen må heves når det gjelder trenere på grunnivå. Odd ønsker å jobbe tett med fotballkretsen i denne prosessen. Fagermo ønsker å spisse juniorene til ett juniorlag slik at laget får brukt ressursene på de beste talentene. Det er viktig at Odd ikke forsyner seg for grådig av grunnstammen i Grenlandsfotballen. Vi må konsentrere oss om dem som har tippeligapotensiale. De nest beste juniorene bør være med på å styrke breddefotballen som vi rekrutterer fra, sier han. Utvikler spillere som hele mennesker Vi jobber med å utvikle talentene som etter hvert skal inn på hovedlaget. Og i barne- og ungdomsavdelingen ligger det talenter som vi skal utvikle med kløkt og forstand. Vi vil utvikle hele mennesket med totalkompetanse, oppførsel, livsstil osv., og her betyr foreldrenes innsats og positive innstilling mye, sier han. Dugnadsånden er stor og den må verdsettes, påpeker Fagermoe. Hva kan publikum bidra med? Fagermo gleder seg over at den nye stadion står klar. Den er en av Nordens flotteste. Nå skulle publikum ha alle forutsetninger for å ha det bra som tilskuere. Det aller beste publikum kan gjøre er å møte opp på kampene framover og heie oss fram til seier. Da bidrar de skikkelig. Ingenting er som å løpe med ballen når folkemassen heier deg fram. At folk er glad I klubben sin, er viktig. Det gjelder bade i medgang og motgang. Vi trenger den engelske attityden I så måte. Odds klare mål er å komme opp i Tippeligaen og være en av de seks beste. All støtte fra næringsliv og enkeltpersoner er viktig, og SBBLs mange tusen medlemmer kan være et viktig bidrag til motivasjon gjennom å komme på kampene våre, avslutter en entusiastisk Dag-Eiliv Fagermo. SBBL ser det som viktig å støtte om det positive som skjer i byen vår, og ODD Grenland er virkelig et av flaggskipene for tiden, sier administrasjonssjef Per Ove Holmelid i SBBL. En støtte til Odd Grenland utelukker likevel ikke støtte til andre. SBBL har i mange år gitt bidrag til ulike kultur og idrettstiltak, store og små, og det vil vi fortsette med. Vi er også opptatt av å støtte bredden i tilbudene, ikke minst tiltak for barn og unge, og vi gir årlig betydelig støtte til utviklingen av gode bomiljø i «våre» boområder, sier Holmlid. 12

8 Nytt fra salgsavdelingen Unge velger borett Christian Solberg og Silje Bentsen er et kjærestepar som har bodd i Gamlegrensa i Mæla borettslag i et par år. Nå er tida inne for å komme videre i livet. De to har bestemt seg for å flytte sammen og har kjøpt seg rekkehusleilighet i Furutoppen borettslag på Gulset. De gamle leilighetene i Gamlegrensa har de lag ut for salg gjennom Skien Boligbyggelag. De to leilighetene er pusset opp med nytt gulv, nye baderoms- og kjøkkeninnredninger, og de to håper å ha hatt lønn for strevet når leilighetene nå går under hammeren. Leilighetene er på 45 og 36 kvadratmeter og ligger i hver sin blokk. Mange muligheter i SBBL Borettslagsleilighet har vært et naturlig valg for de unge både når de skulle bo hver for seg og sammen. Med boligbyggelagets store utvalg av boliger, har man mange muligheter når man skal etablere seg, sier eiendomsmegler Mona Harstad. Det viktigste for de unge er at de får en oversiktlig og forutsigbar økonomi. Mange gjør som Christian og Silje, starter med rimelige leiligheter for senere å investere videre i noe større. Christian og Silje er kjempefornøyde med ny borettslagsleilighet. Vi gratulerer! Med både hjerterom og husrom Christian og Silje har allerede flyttet inn på Gulset. Men helt i orden er de ikke kommet. Det gjenstår å selge de gamle leilighetene, og der må en del møbler stå igjen for at leiligheten skal få vist sine egentlige kvaliteter på visning. Vi ønsker dem lykke til med salg og det nye kjøpet. Den nye leiligheten er helt strøken, sier Christian, og gleder seg over 3 etasjer og hage. Nå går de løs på hageflekken og ordner seg til grillsesong og selskapelighet i sommermånedene. Og ikke minst å kunne bo sammen. Dette var en solskinnshistorie fra bomiljøet i boligbyggelaget i Skien. Det fins mange flere. Og vil noen inn og lage en ny solskinnshistorie, står det to leiligheter og venter på nye beboere på Mæla. Christian og Silje tar et steg av gangen i forholdet sitt. Det neste blir en hund. Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering og salgsgaranti! Tone Darrud Eiendomsmegler Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Eiendomsrådgiver Gunn-Heidi M. Kittilsen 30 Faglig leder Salgssjef

9 slag! Stue og soverom ligger vegg i vegg. Ryddig og pent kjøkken i lyse farger. Flat-TV-en klar til EM i fotball. Eiendomsmekler Mona Harstad og Christian Solberg har lagt denne flotte leiligheten ut for salg. Koselig krok i stuen. Ruby Kaur Eiendomsrådgiver Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Tone Christoffersen Eiendomsrådgiver Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 31

10 Skinnet bedrar Jeg vet ikke hva det er med meg, men noe er det som gjør at jeg ikke kan bevege meg utendørs før jeg havner i de merkeligste og mest penible og delikate situasjoner. Det er liksom blitt sånn at jeg spør meg selv når jeg våkner om morgenen: «Hva kommer til å skje i dag da? Får jeg min ukentlige trafikkbot, eller møter jeg en gærning, eller kommer jeg i en eller annen straffbar situasjon grunnet min egen manglende tilstedeværelse i livet?» En sommerdag i fjor hadde jeg parkert bak den gamle Vestbanestasjonen, og bega meg mot Saharas Telt, eller hva det heter, hvor jeg skulle treffe noen over et par-tre hektolitere med øl. Med ett svinger en bil inn foran meg, vinduet blir rullet ned, og så spør en vennlig herre på et fullstendig destruert engelsk om jeg kunne hjelpe ham å finne veien ut til E18 og flyplassen. Jeg fikk god karakter i fonetikk en gang tiden, men jeg skal ikke prøve å gjengi denne latinske avart av de anglosaksiske glosene som mannen lirte av seg. Jeg skjønte at han var italiener, og jeg svarte ham på italiensk som min skjebne har vært så vennlig å berike meg med ved via naturmetoden da jeg var liten. Jeg forklarte ham veien i detalj. Han ble liksom litt satt ut av å få sitt eget morsmål sånn midt i fleisen uten videre, og smilte bredt. Han ba meg sette meg inn i bilen sin, og noe nølende lot jeg meg overtale. Han gav meg kortet sitt Antonio Benedetto fra Milano. Tusen takk for hjelpen sa han. Jeg vil gjerne gi deg en gave, fortsatte han, og jeg protesterte på det villeste slik en høflig italiener ville gjort, men var spent som en unge på hva han ville gi meg. Jeg håpet han hadde noen italienske vinflasker på lur. Men med ett snur han seg og drar fram ei skinnjakke fra baksetet. Du skal ha denne, sa han. Jeg har vært på motemesse på Hotel Opera og er på vei hjem til Italia. Jeg protesterte igjen og la beskjedent til at han umulig kunne ha min størrelse som er uendelig, uendelig, uendelig large. Da føyk han bak i bagasjerommet og dro fram en lekker sort skinnjakke. Denne passer garantert, sa han. Det gjorde den. Den koster egentlig kroner, la han til. Ingen vits i å drasse med seg alt dette hjem! Du kan få en til, sa han en kortere modell. Den koster Tenk, den passet den også! Hva med en lys en, sa han og ga meg en i lyst, semsket skinn. Den koster Men jeg kan ikke ta imot dette, sa jeg. Dette er bare varer som er til overs, sa han. Nå har du hjulpet meg i nøden. La meg få lov til å gjøre opp for meg. Han kunne ikke unngå å legge merke til at jeg hadde megavondt i ryggen, og så fortalte han at faren hans var ryggspesialist i Milano, og han inviterte meg ned dit, og pekte på kortet sitt. For en vennlig mann! Så forklarte han at han hadde sendt bagasjen sin med noen kolleger som allerede var på vei til Italia. Han skulle levere leiebilen sin på Gardermoen, men hadde lagt alle penger og dokumenter i bagasjen som han nå ikke lenger hadde. Han fortvilet over hvordan han skulle få betalt for bilen når han var short for både visakort og cash. Kan du hjelpe meg? spurte han. Jeg lurte litt, men man er da ikke helt uvillig til å hjelpe en kjernekar som nettopp i ren spontanitet har forært deg for kroner i skinnjakker. Ja jeg kan da vel hjelpe deg litt på vei, sa jeg og bladde opp 500 kroner. Nei jeg trenger mer, sa han. Har du ikke et visa-kort, spurte han da lommeboka mi var kroner fattigere. Nei, løy jeg. Jeg begynte å ane ugler i mosen. Men noe særlig med ugler kunne det da ikke være, for det var jo jeg som hadde begynt å snakke på italiensk, noe som gjorde at mulig kommunikasjon var oppstått. Jeg hadde en notatblokk på innerlomma. Jeg skrev et brev på norsk til bilutleieren. Jeg forklarte den stakkars, uheldige mannen sin situasjon. Kanskje det ville hjelpe ham. Og for å gjøre en historie kort han fikk de kronene siden jeg hadde fått jakker for Det luktet skinn som et helt garveri i bilen, så dette måtte være skikkelige saker. Jeg følte at jeg hadde vunnet i lotto, og begav meg videre. Jeg ville innom en butikk på Karl Johan og strevde med ryggen. Da jeg var foran Stortinget, måtte jeg legge meg ned på gressplenen i ren desperasjon over at en av prolapsene hadde tatt et spontant kvelertak på isjiasnerva. Det lå strødd med solbadere og lesende studenter rundt om, så jeg måtte vel også kunne slå meg ned her, tenkte jeg. Jakkene brettet jeg og la som hodepute, og så lå jeg der i solsteika, mens faen og alle hans oldermødre med familie gikk amok inni ryggsøylen min. Jeg har allerede nevnt at enkelte dager byr på absurditeter min livlige fantasi ikke kan konkurrere med. Dette var en slik dag. Straks jeg hadde lagt meg ned, kom en aldri så lite abnormt tykk mann bort og stilte seg ved siden av meg. Han flådde raskt av seg skjorte og singlet, og magen hans hang som ei dyne til lufting over ei vinduskarm. Så sparket han av seg skoene og dro av seg sokkene. Jeg begynte å lure. Med ett kneppet han opp buksesmekken og dro av seg jeansen, og til historien hører det med at mannen var utstyrt med en illrød poseringsbukse i silke i størrelse ekstra small. Folk glante, jeg ble forferdet, og mannen la seg ned ved siden av meg og innpåslitent tett inntil. Plutselig var det noen som tok bilde av ham og jeg innså at jeg var en del av motivet der en nestenblotter fikk utløp for sin uhemmede ekshibisjonisme. Dette ville jeg rett og slett ikke vær med på! Jeg fikk fart på mitt defekte legeme og forlot mannen som umiskjennelig så ut som en koloss av en fiskepudding med et tyttebær på midten. Hvorfor skjer slike ting bare meg? To sånne absurde hendelser på under en halvtime! Men trøsten var at skinnjakkene var mine. Egentlig hadde jeg to fra før av. Så jeg delte rundhåndet med andre titaner og giganter i familien, men beholdt den ene selv og bruker den fremdeles. Jeg fortalte historien til min bror, som mente han hadde lest noe om en italiensk bande som lurte penger av folk ved å manipulere med skinnjakker. Men godtroende som jeg er, mente jeg bestemt at Antonio var en kjernekar. Etter en måned ringte et dansk bilutleiefirma som hadde funnet et brev med min underskrift i en bil som var blitt forlatt ubetalt i Oslo. Den skinnhellige mannen var en svindler av solid kaliber. Tilfeldigheter skal man ikke spøke med 32

11 selv om de er aldri så utrolige. Et halvt år senere spankulerte min bror i Drammen sentrum. En liten bil stoppet, og sjåføren rullet ned sidevinduet og spurte på et prenatalt engelsk om han kunne hjelpe ham med å finne veien til flyplassen. Jeg er italiensk, sa han. Det var i hvert fall det han mente. Denne mannen som snakket engelsk på italiensk fikk straks svar på sitt eget morsmål av min bror. Og så var det hele historien om igjen. Han var med ett min brors beste venn, og straks satt den digre broren min i den lille bilen og kjente på skinnjakkenes unike kvalitet. Mannen presenterte seg som Antonio Benedetto og gav bror min visittkortet sitt. Og bror min fikk tre lekre lærjakker han også fordi han var mannens «friend» og «amico» som hadde hjulpet ham med å finne veien til flyplassen. Det kan jeg ikke ta i mot sa broder n. Gaven står ikke i forhold til tjenesten. Antonio ville ikke høre og trakk nok en lekkerbisken av en lang Armani-jakke opp av en pose. Denne kunne han ikke gi bort. Den kostet nemlig ti tusen kroner. Men siden bror min var hans gode venn, skulle han få den for fire tusen. Antonio var uheldigvis enda en gang i den prekære situasjon at han hadde lite kontanter på seg. Den stakkars italieneren var dessuten intetanende om at han hadde fått en mann inn i bilen som aldri har penger på seg. Bror min er så lite opptatt av penger at han kan til og med la kona bruke visakortet sitt! Min i øyeblikket totalt insolvente bror kunne derfor med all ærlighet innabords påstå at han var totalt blakk. At Antonio denne gang hadde truffet Drammens eneste fotgjenger som ikke hadde et rødt øre på seg, og som attpåtil visste hvilke hensikter Antonio hadde, må vel kunne kalles for både genuin og optimal uflaks. Antonio ble en smule urolig. Var det virkelig mulig at denne mastodonten av en drammenser var helt uten kontanter? Hadde han ikke litt da, og hvor mye i så fall? Jeg er banca rotta, sa bror min. Alle forslag om bank, betalingskort osv prellet av på broder n. Antonio skjønte at han trolig hadde støtt på landets minst betalingsdyktige person. I løpet av et nanosekund nappet han til seg visittkortet sitt som broder n fremdeles hadde i hånden. Posene med presangene fra en venn til en annen var plutselig ikke lenger innen rekkevidde, men var kjapt gjort utilgjengelige, plassert bak Antonios ben ved pedalene. Dette eiegode vennskapet var helt og holdent finito. De var ikke kompiser lengre. Antonios kroppsspråk var lett å dechiffrere, og bror min hadde dekodet at han var grunnleggende uønsket i passasjersetet. Buon viàggio, sa broder n og lirket seg ut av bilen. Antonio dro videre for å finne en ny venn en som kunne forklare veien til flyplassen og som hadde sans for ekte, myke kvalitetsvarer i skinn som luktet ditto, og som forhåpentligvis hadde cash nok på seg til at han var verd å bedra. Her forleden gikk sømmen opp under armen på min flotte skinnjakke. Jeg gikk til en blanding av skomaker, seilmaker og skredder vet ikke helt hva et sånt blandingsyrke heter. Men han tok jobben. Da jeg hentet jakka etter et par dager, sa han: «Det var så vrient, for dette er ikke ordentlig skinn.» Måtte Antonio finne flyplassen en gang for alle! Av Louis Jocoby 33

12 Enkelt styrearbeid via nettet I løpet av juni vil samtlige borettslag og sameier med SBBL som forretningsfører få tilbud om den såkalte styreportalen. Den nettbaserte portalen vil gi boligselskapene elektronisk godkjenning av fakuraer, eget e-arkiv med viktige dokumenter og tilgang hele døgnet til ulike rapporter fra SBBLs data- og regnskapssystemer. Styreledet i Søndre Falkum borettslag, Trygve Wang, tester ut styreportalen fra egen sofakrok og sier at det hele virker både praktisk og rasjonelt foreløpig. Jeg mener at dette faktisk er noe av det viktigste som har skjedd i forholdet mellom boligselskapene og oss som boligbyggelag. Nå kan man når som helst og fra hvor som helst få tilgang til nær sagt all informasjon, alle data om borettslaget eller sameiet som enten vi eller de har produsert, sier Jo Petter Ravlum hos SBBL. Vi snakker om alle typer rapporter; regnskap, perioderegnskap, beboerlister i sanntid, leilighetsopplysninger og leietakere. Man får et eget arkiv med beretninger, styreprotokoller og saker, vedtekter, ordensregler nær sagt alt mellom himmel og jord. Den store fordelen er at alt vil være tilgjengelig for styrene akkurat når de vil om det er i helgene eller på kvelden når man sitter i styremøte. E-arkivet E-Arkivet inneholder styrets egne dokumenter og dokumenter som legges ut av SBBL. Her har du muligheten til å søke opp, redigere eller opprette nye dokumenter. Dermed blir laget sikret at viktig informasjon er tilgjengelig og samtidig at dokumenter ikke forsvinner for eksempel når det skjer et lederbytte. Enkel kommunikasjon Det er også en egen modul for henvendelser, der styremedlemmene kan melde forespørsler og saker inn til oss og følge med hele tida på hva som blir gjort eller ikke gjort. Det mest geniale kanskje, er at systemet har mulighet til å behandle alle fakturaer og betalinger elektronisk. Det er en slags avansert nettbank der man får alle opplysninger, og hvor man kan se selve fakturaen og vedlegg. Dersom alt er riktig, så kan man godkjenne beløp til utbetaling. I ettertid vil styrene ha oversikten over alle utbetalinger. Systemet testes Fem borettslag tester i disse dager ut den såkalte styreportalen. Ett av dem er Søndre Falkum der Trygve Wang er styreleder. Styremedlemmene i laget er dermed når som helst bare et tastetrykk unna nær sagt all den informasjonen som SBBL har om laget og beboerne. Det eneste du trenger av utstyr er en PC med tilgang til Internett. Systemet er spesielt bra for å holde seg oppdatert på økonomien. Styremedlemmene kan finne ulike regnskapsrapporter som til enhver tid er oppdaterte, og de kan bla seg ned til den enkelte faktura. I tillegg blir alle fakturaer, som fram til nå har blitt sendt som post til laget, lagt ut på portalen for godkjenning. Lederen får melding pr. SMS og e-post når det har kommet en regning som må behandles og godkjennes, slik vi kjenner det fra ulike nettbanker. SBBL sørger selv for opplæring av styremedlemmene i de boligselskapene som ønsker å være med i ordningen. Det arrangeres kurs i SBBLs lokaler på kveldstid, der deltakerne får tilgang til PC for å prøve systemet, sier Ravlum. 34

13 Spennende medlemsfordeler Familiedag og kinodag SBBL inviterer til sommermoro hele helga! 21. og 22. juni Nå er vi der snart igjen sola står høyt på himmelen og ferien nærmer seg. Det er da vi i SBBL inviterer til moro for hele familien tradisjonen tro, sier Ann-Brith Standeren i SBBLs forvaltningsavdeling. Sett av helga oppunder St. Hans til å feire litt med familie, naboer og venner. Vi snakker om dagene 21. og 22. juni. Da går vårt faste medlemsarrangement av stabelen. På arrangementet i Lekeland var vi i fjor totalt ca. 600 personer med tilknytning til boligbyggelaget. Vi håper på minst like god oppslutning i år og håper også å treffe et større spekter av våre medlemmer med kinodagen på lørdagen. SBBL inviterer til medlemsaktiviteter i Lekeland. Hel «kinopakke» Lørdag 21. juni skal vi ha kinodag på Kino 1 her i Skien. Da får alle våre medlemmer inntil 6 kinobilletter hver inklusiv popcorn og brus til KUN kr. 50 pr. billett. Dette er et meget gunstig tilbud, og det gjelder til alle forestillingene som vises denne dagen. Første forestilling begynner kl Vi i SBBL kommer til å ha en stand ved kinoen denne ettermiddagen og kvelden for å vise oss frem, informere om alle våre gunstige medlemsfordeler, selge medlemskap osv. Det er ingen frist for kjøp av kinobilletter og de bestilles/ kjøpes på vanlig måte hos Kino 1. Skikkelig familiemoro Søndag 22. juni skal vi ha familiedag i Lekeland. Her vil også hvert medlem få kjøpt inntil 6 billetter pr. medlemskap for kr. 50 pr. stk. Da får man inngang til Lekeland, pølse med brød og brus. Det vil bli utdeling av pølser, brus, ballonger, m.m. fra kl Billettene kjøpes hos SBBL, innen fredag 13. juni. Medlemsarrangementet er en stor happening for oss i SBBL. Vi i forvaltningsavdelingen ønsker alle våre medlemmer velkommen! Flotte ferieleiligheter i Spania Vi har 2 leiligheter il utleie i Spania. Leilighetene ligger rett utenfor senrum av Guardamar, sør for Alicante. Vi har ikke satt noen søknadsfrist for 2008, så her er det prinsippet «førstemann til mølla»som gjelder. Vær tidlig ute for å få de ukene du ønsker. Langtidsleie er mulig i inntil 4 uker, utenom høysesong. Ta kontakt med Ann-Brith Standeren på e-post tlf eller se våre nettsider: for infrmasjon og søknadsskjema. 36

14 Kjekt å være SBBL-medlem Medlemskapet i SBBL gir deg økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på en rekke viktige varer og tjenester knyttet til det å bo. I tillegg kommer gunstige sentrale avtaler om billån, boliglån, ulike forsikringer, telefon- og sikkerhetsprodukter. Mer om dette finner du på og Skien Boligbyggelag har inngått egne rabattavtaler med følgende firma: Nautilus Gym & Bad 230,- pr.mnd. avtalegiro/årsavtale ,- kontant Gulsetringen 165, 3727 Skien Tlf Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn Tlf Bygger n Nylende Byggsenter as Trelast 30% Byggvarer 20% Dører og butikkvarer 15% (ikke rabatt på tilbudsvarer) Gjerpensgt. 3, 3716 Skien tlf Euronics Hansen Elektriske as Innebygde hvitvare produkter 10% Hvitvarer 10% Elektriske småvarer 15% Tilbudsvarer, hvitvarer 5 % Tilbudsvarer, små elektrisk 10% Liegt. 4, 3717 Skien Tlf Olaf A. Thoresen as Glass og speil (tilskåret), samt forbruksmateriell 25% Tilbudsvarer/kampanjevarer 5% Timepris 10% Nedre Hjellegate 9,3724 Skien Tlf Celsius 20% på alt av markiser, persienner og interiør varer. Kjørbekkdalen 12 A 3735 Skien Tlf Grenland Boligsikring Komplett trådløs boligalarm kr 980 Boligalarm med kameradetektor kr 2980 Abonnement fra 299 pr.mnd Krabberødstrand Terrasse Stathelle Vidar Rune Pedersen Tlf Rørlegger n as Rør og rørdeler, (ord.pris) 23% Baderomsutstyr 23% Timepris 15% Tilbudsvarer (ved kontant betaling) 5% Porsgrunnsveien 304, 3736 Skien Tlf C. Christoffersen Engros as Tepper, belegg og tapet (lagervare) 20% Interiørmaling, sparkel, lim, verktøy 10% Baron, utvendig maling og beis 10ltr. 5% Bataljonsveien 30, 3702 Skien, Tlf Hertz Bilutleie Grenland as 20% rabatt på lokalpriser. Flyttebil for førerkort kl. B Hovengsgt Porsgrunn Tlf Siljangården Byggsenter as Sigdalkjøkken/bad/garderobe 10% Kvalsvik kjøkken/bad/garderobe 22% Langlo skyvedørsgarderober 15% Whirlpool integrerte hvitevarer 10% Siemens integrerte hvitevarer 12% Chr. H. Blomsgate 13, 3713 Skien Tlf (ikke rabatt på kampanjer) Kino 1 Honnørpris på alle kinoforestillinger fra mandag til torsdag. maks 6 billetter pr.medlem Billettbestilling Låshuset Kopiering av standard nøkler 25% Dørvriderer, låskasser, sylindere osv 15-20% Timepris & transport 10% Gimsøy plass 7, 3730 Skien Tlf Servicetelefon: Sparebank 1 Telemark SBBL og Sparebank 1 Telemark har en samarbeidsavtale som gir medlemmene flere fordeler. Torggt Skien Tlf Modena Flis-spesialisten as Keramiske fliser 20% (alle typer på lager) Keramiske fliser 15% (bestillingsvare) Tilbehør 25% Ovner 15% Bioovner og skifer 10% Hagebyveien 39, 3734 Skien, tlf Kulltangv. 38, 3933 Porsgrunn Tlf Mesterlys, Auensens Elektriske as Lysrør og lyspærer 25% (min. kr 200,- ikke tilbudsvarer) Lamper, interiør og gaver 10% (ikke tilbudsvarer) Telemarksgata 18, 3724 Skien Tlf Elektro 4 as Tradisjonelle installasjoner og svakstrøm 20% Telefoni og mobiltelefoni 10% Tilbehør til mobiltelefon 20% Borgeveien 5,3712 Skien Tlf

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd.

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. & Av Terrence McNelly,,,. 1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. 1 Prøv en lysere en (Til Bobby som kobler opp videospilleren

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig.

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig. Valpen fra Helvete Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi det svært riktig. Det var, og er, slik at å reise på ferie

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer