M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r 2 2 0 0 8. Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller Få bedre inneklima Yngre velger borettslag

2 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 2 JUNI 2008 ANSVARLIG REDAKTØR: Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3700 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax salg E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Louis Jacoby Ove Rødal Kåre Andre Nilsen Hanne Isdal Finn Stormfelt Dag Rune Arntsen Vidar Frislie Leder Sikkerhet & kvalitet Etter en fin vinter som nå er gått over i en fin vår som igjen er forspillet til en flott sommer, er vi alle forhåpentligvis i gang med å planlegge en velfortjent ferie som snart står for døren Endelig blir det sol og sommer! Med oss på veien har vi også hatt en flott 17. mai feiring, en dag som på en god måte gir oss identitet og som fastholder og stadfester fellesskapet som vi som bor i Norge har anledning til å glede oss over. Boligsamvirket har stadig nye utfordringer og spennende oppgaver som skal løses til medlemmenes og fellesskapets beste, tilpasset de rammebetingelser og krav som samfunnet rundt oss setter. Vi skal være kreative, være nyskapende, ha topp kompetanse og være lønnsomme for våre medlemmer dette samtidig som vi skal ivareta boligsamvirkets egenart og beholde identitet også her. Jeg tror samfunnet nå, etter en lang periode i en verden med såkalt markedstilpasning og profittjag, igjen søker tilbake til de grunnleggende verdier hvor en er opptatt av nærhet, identitet, samfunnsnytte, etikk og miljø. Føyer vi til kvalitet, demokratisk innflytelse og medlemsnytte, passer dette godt til hva vi selv som bedrift og medlemsorganisasjon ønsker å stå for. Sikkerhet Et bevis på det organiserte boligsamvirkets ansvarlighet, er sterkt demonstrert den senere tid gjennom de mediaoppslag som knytter seg til de manglende sikkerhetsordninger i borettslag initiert av «utenfor-stående», som med den nye markedstilpassede boligsamvirkeloven i rygg har nyttet borettslagsordningen til utvikling av ulike prosjekter, uten at økonomiske sikringsordninger overhode er tilstede. Det er synd at andres ulykke skal demonstrere det organiserte boligsamvirkets fortreffelighet, men det får andre ta ansvar for. Vi er stolte av å kunne slå fast at alle våre tilsluttede borettslag har økonomisk sikringsordning for sine inntekter. Ha en riktig god sommer - Nytt ferietiden vel, ta vare på samholdet og skap gjerne nye relasjoner og skaff deg enda flere venner! SBBL støtter Odd s. 12 Tips for inneklima s. 7 Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: NAPER Informasjonsindustri, KRAGERØ Annonser: MediaPartner, Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax Medlemsfordeler s Unge velger borettslag s. 30 Skinnet bedrar s. 32

3 I SBBLs borettslag får du ikke ansvaret for naboens gjeld Det økte renten har gitt mange en betydelig økning i bokostnadene, ikke minst i borettslag med høye felleskostnader. Samtidig opplever vi et tregt marked for salg av nye boliger og en utflating av prisene på brukte boliger. Avisartikler og «eksperter» har tegnet skremmende scenarier om hva som kan skje dersom denne utviklingen fortsetter, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Konsekvensene av denne utviklingen er naturlig nok noe som opptar mange. Vi har fått flere henvendelser fra andelseiere og tillitsvalgte som er bekymret for at borettslag kan få tap dersom bokostnadene blir så store at andelseiere ikke makter å betale sine andeler av felleskostnadene (tidligere kalt husleie), og at dette igjen kan resultere i økte kostnader for dem som kan makte å betale. Beboere i SBBL kan føle seg trygge i og med Sikringsfondet, sier Per Ove Holmelid. Trygt og godt i SBBL I borettslag tilknyttet Skien Boligbyggelag kan du imidlertid sove trygt om natten. I SBBL er du sikret mot ansvar for naboens «gjeld». Alle våre borettslag blir automatisk med i en ordning som sikrer borettslagets inntekter dersom noen av andelseierne får problemer med å betale sine andeler av felleskostnadene. Andelseiere i våre borettslag vil derfor unngå å få økte kostnader som følge av eventuelle manglende innbetalinger fra andre andelseiere. I tillegg til at denne sikringsordningen gir den enkelte en garanti mot å måtte ta ansvar for «naboens gjeld», betyr en sikring av lagets økonomi at laget kan fortsette med normal drift og vedlikehold av laget. Lite problem i våre lag Heldigvis er det slik at våre andelseiere er gode betalere og vi har sjelden store utbetalinger fra fondet. Per i dag krever vi heller ingen egenandeler fra laget ved utbetaling fra fondet og krever heller ingen premie for å være tilsluttet, sier Holmelid. Lag som ikke er tilknyttet oss, men som har Skien Boligbyggelag som forretningsfører, kan også søke tilknytning til en slik sikringsordning, legger han til. Han anbefaler kjøpere av borettslagsboliger alltid å undersøke om laget har en slik sikringsordning før avtale om kjøp inngås. Normalt vil alle lag tilknyttet et boligbyggelag eller som har et boligbyggelag som forretningsfører være tilknyttet en slik sikringsordning, avslutter Holmelid. Du tipser vi skriver! Det skjer så mye spennende i borettslagene våre. Kreative styrer og enkeltpersoner setter i gang tiltak. Det arrangeres og samarbeides på tvers av lagene. Mange av disse aktivitetene kan være til inspirasjon for andre lag, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Derfor oppfordrer han de ulike boretts- lagene til å komme med gode forslag. Artigheter, nyheter alt fra den første blåveisen om våren til øvingssal i kjelleren for unge rockere vi skriver gjerne om det i Bomagasinet. Alt du trenger å gjøre, er å gi oss et tips på telefon eller via mail. Så tar vi det derfra og samarbeider om bildestoff og hva som bør med. Borettslagene har mye å lære av hverandre og kreativiteten blomstrer. Med dette håper vi på gode innspill, sier Holmelid. 5

4 Riktig vedlikehold gir bedre inneklima! Gimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf: Service telefon etter kl 16.00, Mob: Kopiering av standard nøkler...25% Dørvridere, låskasser, sylindere osv....15%-20% Dørpumper & Automatikk...Be om tilbud Timepris & transport...10% Svært mange helseplager er relatert til dårlig inneklima. Vi snakker om allergier, irritasjoner i øyne, nese, hals og hud, utslett, psykisk tretthet, hodepine osv., sier teknisk sjef i SBBL Torbjørn Borgeraas. Teknisk sjef i SBBL, Torbjørn Borgeraas, minner om hva et godt inneklima betyr for helsa, og ber beboerne være på vakt mot fuktskader, og utbedre dem før de representerer en helserisiko. Fri befaring/sikk. vurdering Dør reparasjoner Åpning av låste dører Innbruddsikring Låsesystemer/ systemnøkler Porttelefon anlegg Service avtaler Fuktighet kan gi livsgrunnlag for muggsopp, bakterier og husstøvmidd, og føre til økt avgassing av kjemiske stoffer fra bygningsmaterialer og innredninger, noe som igjen kan gi økt forekomst av bl.a. astma og luftveisinfeksjoner. Å få kontroll på luftfuktigheten innendørs og å hindre fuktskader er kanskje det viktigste virkemidlet for å forebygge og kurere helseskader relatert til inneklimaet. De viktigste tiltakene Hovedprinsippene er å hindre at vann trenger inn i bygningen, samt hindre vannlekkasjer og innvendig kondens. Dette betinger igjen vedlikehold av det utvendige taket samt utskifting av drenering når denne ikke fungerer tilfredsstillende. Dårlig fungerende drenering fører til høy fuktighet i kjellere, med påfølgende synlig og luktbar muggvekst. Innvendige lekkasjer Innvendige vannlekkasjer i forbindelse med sluk i badegulv, utette vegger og gulv i dusjer, lekkasjer fra vanntilførsel eller avløp i kjøkkenskap, og lekkasjer fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, er andelseierens ansvar. Ofte kan det være fornuftig at borettslaget sørger for en komplett rehabilitering av f. eks. baderommene. Kondensdannelse Varm luft kan innehold mer fuktighet enn kald luft, og når den varme luften blir avkjølt f. eks. mot kalde veggflater kan det skilles ut vann fra luften. Det er derfor viktig å ha god ventilasjon, og å unngå for lave temperaturer på innvendige overflater, særlig yttervegger. For å unngå kondensproblemer bør alle rom i boligen ha en temperatur på minst 15 grader. Alle rom bør dessuten ha god ventilasjon og separat varmekilde. Man bør dessuten unngå å sette skap o. l. tett inntil yttervegger. Tørketromler eller tørkeskap skal ventileres direkte til det fri. Kondens i eldre og dårlig isolerte bygninger kan hindres ved å skifte utvendig kledning og etterisolere med minst 50 mm mineralull. Et slikt tiltak vil dessuten gi en betydelig energisparingsgevinst. Den enkelte beboer kan altså gjøre mye selv for å redusere fukten i boligen. Men omfattende tiltak som etterisolering og ny kledning må gjøres av borettslaget. SBBL bistår gjerne med planleggingen og gjennomføringen av slike tiltak. 7

5 «De tar jo Ordet husleie er et misvisende ord i borettslagsammenheng, og det er enda mer feil når det påstås at boligbyggelaget tar husleie av den enkelte beboer. Det riktige begrepet på hva som månedlig betales inn av hver enkelt andelseier, er felleskostnader. Vi skal her forklare begrepet. Ingeniør Kjetil Hallén i SBBL. Felleskostnader betales inn for å dekke nettopp felles kostnader i et borettslag. Felleskostnadene skal dekke borettslagets daglige, månedlige, og årlige driftskostnader Dette er renter og avdrag på lagets gjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer og lignende. De skal også dekke evt. andre tjenester borettslaget trenger eller ønsker, og de skal dekke utgifter til vedlikehold og oppgarderinger av bygninger og uteområder. Dette er jo utgifter man må betale enten en bor i borettslag eller i selveierleilighet eller enebolig. «Spare seg til fant» Noen lag har som mål å holde felleskostnadene lavest mulig en god tanke så lenge ikke felleskostnadene holdes lavest mulig for enhver pris. Ordtaket «å spare seg til fant» gjelder også i et borettslag. Et borettslag bestående av 12 leiligheter i korsdelte 4-mannsboliger med månedlige felleskostnader på kr. 2000,- er et typisk eksempel på et slikt borettslag, påpeker Hallén (se egen ramme). En gammel avløpsledning er moden for utskiftning. 8

6 husleie.» Vedlikehold og drift i et borettslag Etter krigen var det stor mangel på boliger og et stort behov for alle typer bygningsmaterialer. Kvaliteten på materialene og de tekniske løsningene bærer preg av dette, i en tid der grunntanken var at alt skulle være rimelig og nøkternt. Denne mentaliteten har vedvart slik at mange lag har hatt og fortsatt har som mål å ha lavest mulig kostnader uansett følger det gir. Bygninger slites alt fra kledning, vinduer, tak, elektrisk anlegg, vann- og avløpsledninger etc. Det daglige vedlikeholdet består f.eks. av maling, reparasjoner, utskifting av dører, røropplegg etc. Den daglige driften varierer etter lagets størrelse, men mye går igjen - f.eks. snømåking, strøing, gressklipping, beplantning, drift av garasje, heis, vaskeri etc. Småreparasjoner koster relativt lite. Verre er det når store deler av bygningsmassens hovedfunksjoner begynner å bli så slitt at større inngrep må til. Fasade, tak, elektriske opplegg og vann- og avløpsledninger er ALLE i borettslaget med på å slite ut. Med tiden må store tiltak komme, som dessverre kan gi en økning av felleskostnader på rundt 50 % eller mer, dersom felleskostnadsnivået har vært for lavt og midler ikke har vært avsatt, sier ingeniør Hallén. Plikter Ifølge lov om borettslag, 5-17 og borettslagets vedtekter 5-2 plikter borettslagene til å sørge for at bygningsmassen vedlikeholdes. Borettslaget har en rett til å vedlikeholde og føre nye felles rør, kanaler, ledninger og andre felles installasjoner gjennom andelseierens bolig. Andelseieren/beboeren plikter på sin side å gi tilgang til å få utført arbeidene. Andelseieren/beboeren har i tillegg en rett til å få satt sin leilighet tilbake i den stand den var, så godt dette lar seg gjøre. På for eksempel våtrommene og på rørnettet er belastningen og slitasjen stor. Gulv og sluk er utette, vannledningene gror igjen og avløpsledningene korroderer innvendig, noe som fører til groing, utette rør og lekkasjer. Skifte av I rene kroner utgjør de viktigste postene av felleskostnadene pr. leilighet pr. måned: Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift: kr 135,- Revisjonshonorar: kr 15,- Forvaltningshonorar, kontingent SBBL kr 173,- Løpende vedlikehold (uforutsett) og driftsutgifter: kr 492,- Kabel-TV: kr 171,- Lys og varme fellesarealer: kr 111,- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk og feiing): kr 570,- Forsikringer på bygningen (ikke innbo): kr 137,- Renter og avdrag på fellesgjeld (ved 4 % rente): kr 200,- Sum: kr 2004,- Postene for «Planlagt periodisk vedlikehold», «Avsetning fremtidig vedlikehold» og «Påkostninger» er alle på kroner 0,- (null). sluk, rør, ledninger etc. som ligger skjult i bygningskroppen fører som oftest til store bygningsmessige inngrep i hver leilighet. Å sette i stand, «så godt det lar seg gjøre», vil da gi store økonomiske konsekvenser, uten at for eksempel overflater og gulv tåler fuktbelastning noe bedre enn før. Pene overflater betyr dessverre ikke alltid vanntette overflater. Og det er fortsatt andelseieren, ikke borettslaget, som er ansvarlig for at overflatene tåler vann. Verken borettslaget eller den enkelte andelseier er altså tjent med et halvgodt arbeid, d.v.s. kun det borettslaget er pålagt å gjøre. Sett av midler Gamle lag som vil sjanse på at bygningsstandarden «holder en stund til» bør begynne å sette av midler til fremtidige vannskader, økinger i forsikringspremier etc. og til en fremtidig pott avsatt til rehabiliteringene som må komme før eller siden. Kroner 50,- eller kroner 100,- pr. måned betyr da svært lite. Kroner 500,- og oppover er et fornuftig nivå, og summen er kun å betrakte som betaling for bruk og slitasje av felles installasjonene i borettslaget, slik den enkelte må påta seg også i en selveierbolig, avslutter Hallén.

7 Hele byen på lag med Odd Grenland Odds nye, flotte stadion. Odd-trener Dag-Eiliv Fagermoe har boligbyggelaget i Skien i ryggen. Odd har et godt støtteapparat på banen og overtrekksdelen. Alle i Skien har et hjerte som banker for Odd. Byens eget fotball-lag og byens største boligorganisasjon spiller på samme bane der spillerne bærer SBBL-logoen. De to har forlenget sin samarbeidsavtale som et resultat av skikkelig Skiens-patriotisme. Bomagasinet har tatt en prat med treneren Dag-Eiliv Fagermo. Han og spillerne bærer Skiens Boligbyggelags nye logo under oppvarminga før kampene. I tillegg er boligbyggelaget profilert på skilting på stadion. Samarbeidet omfatter også en rekke andre tiltak gjennom året. Vil styrke breddefotballen Den nye treneren ser det som viktig å satse på breddefotballen og få den så sterk som mulig slik at man har en grunnstamme og rekruttere fra. Talentene må få mer muligheter, og kompetansen må heves når det gjelder trenere på grunnivå. Odd ønsker å jobbe tett med fotballkretsen i denne prosessen. Fagermo ønsker å spisse juniorene til ett juniorlag slik at laget får brukt ressursene på de beste talentene. Det er viktig at Odd ikke forsyner seg for grådig av grunnstammen i Grenlandsfotballen. Vi må konsentrere oss om dem som har tippeligapotensiale. De nest beste juniorene bør være med på å styrke breddefotballen som vi rekrutterer fra, sier han. Utvikler spillere som hele mennesker Vi jobber med å utvikle talentene som etter hvert skal inn på hovedlaget. Og i barne- og ungdomsavdelingen ligger det talenter som vi skal utvikle med kløkt og forstand. Vi vil utvikle hele mennesket med totalkompetanse, oppførsel, livsstil osv., og her betyr foreldrenes innsats og positive innstilling mye, sier han. Dugnadsånden er stor og den må verdsettes, påpeker Fagermoe. Hva kan publikum bidra med? Fagermo gleder seg over at den nye stadion står klar. Den er en av Nordens flotteste. Nå skulle publikum ha alle forutsetninger for å ha det bra som tilskuere. Det aller beste publikum kan gjøre er å møte opp på kampene framover og heie oss fram til seier. Da bidrar de skikkelig. Ingenting er som å løpe med ballen når folkemassen heier deg fram. At folk er glad I klubben sin, er viktig. Det gjelder bade i medgang og motgang. Vi trenger den engelske attityden I så måte. Odds klare mål er å komme opp i Tippeligaen og være en av de seks beste. All støtte fra næringsliv og enkeltpersoner er viktig, og SBBLs mange tusen medlemmer kan være et viktig bidrag til motivasjon gjennom å komme på kampene våre, avslutter en entusiastisk Dag-Eiliv Fagermo. SBBL ser det som viktig å støtte om det positive som skjer i byen vår, og ODD Grenland er virkelig et av flaggskipene for tiden, sier administrasjonssjef Per Ove Holmelid i SBBL. En støtte til Odd Grenland utelukker likevel ikke støtte til andre. SBBL har i mange år gitt bidrag til ulike kultur og idrettstiltak, store og små, og det vil vi fortsette med. Vi er også opptatt av å støtte bredden i tilbudene, ikke minst tiltak for barn og unge, og vi gir årlig betydelig støtte til utviklingen av gode bomiljø i «våre» boområder, sier Holmlid. 12

8 Nytt fra salgsavdelingen Unge velger borett Christian Solberg og Silje Bentsen er et kjærestepar som har bodd i Gamlegrensa i Mæla borettslag i et par år. Nå er tida inne for å komme videre i livet. De to har bestemt seg for å flytte sammen og har kjøpt seg rekkehusleilighet i Furutoppen borettslag på Gulset. De gamle leilighetene i Gamlegrensa har de lag ut for salg gjennom Skien Boligbyggelag. De to leilighetene er pusset opp med nytt gulv, nye baderoms- og kjøkkeninnredninger, og de to håper å ha hatt lønn for strevet når leilighetene nå går under hammeren. Leilighetene er på 45 og 36 kvadratmeter og ligger i hver sin blokk. Mange muligheter i SBBL Borettslagsleilighet har vært et naturlig valg for de unge både når de skulle bo hver for seg og sammen. Med boligbyggelagets store utvalg av boliger, har man mange muligheter når man skal etablere seg, sier eiendomsmegler Mona Harstad. Det viktigste for de unge er at de får en oversiktlig og forutsigbar økonomi. Mange gjør som Christian og Silje, starter med rimelige leiligheter for senere å investere videre i noe større. Christian og Silje er kjempefornøyde med ny borettslagsleilighet. Vi gratulerer! Med både hjerterom og husrom Christian og Silje har allerede flyttet inn på Gulset. Men helt i orden er de ikke kommet. Det gjenstår å selge de gamle leilighetene, og der må en del møbler stå igjen for at leiligheten skal få vist sine egentlige kvaliteter på visning. Vi ønsker dem lykke til med salg og det nye kjøpet. Den nye leiligheten er helt strøken, sier Christian, og gleder seg over 3 etasjer og hage. Nå går de løs på hageflekken og ordner seg til grillsesong og selskapelighet i sommermånedene. Og ikke minst å kunne bo sammen. Dette var en solskinnshistorie fra bomiljøet i boligbyggelaget i Skien. Det fins mange flere. Og vil noen inn og lage en ny solskinnshistorie, står det to leiligheter og venter på nye beboere på Mæla. Christian og Silje tar et steg av gangen i forholdet sitt. Det neste blir en hund. Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering og salgsgaranti! Tone Darrud Eiendomsmegler Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Eiendomsrådgiver Gunn-Heidi M. Kittilsen 30 Faglig leder Salgssjef

9 slag! Stue og soverom ligger vegg i vegg. Ryddig og pent kjøkken i lyse farger. Flat-TV-en klar til EM i fotball. Eiendomsmekler Mona Harstad og Christian Solberg har lagt denne flotte leiligheten ut for salg. Koselig krok i stuen. Ruby Kaur Eiendomsrådgiver Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Tone Christoffersen Eiendomsrådgiver Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 31

10 Skinnet bedrar Jeg vet ikke hva det er med meg, men noe er det som gjør at jeg ikke kan bevege meg utendørs før jeg havner i de merkeligste og mest penible og delikate situasjoner. Det er liksom blitt sånn at jeg spør meg selv når jeg våkner om morgenen: «Hva kommer til å skje i dag da? Får jeg min ukentlige trafikkbot, eller møter jeg en gærning, eller kommer jeg i en eller annen straffbar situasjon grunnet min egen manglende tilstedeværelse i livet?» En sommerdag i fjor hadde jeg parkert bak den gamle Vestbanestasjonen, og bega meg mot Saharas Telt, eller hva det heter, hvor jeg skulle treffe noen over et par-tre hektolitere med øl. Med ett svinger en bil inn foran meg, vinduet blir rullet ned, og så spør en vennlig herre på et fullstendig destruert engelsk om jeg kunne hjelpe ham å finne veien ut til E18 og flyplassen. Jeg fikk god karakter i fonetikk en gang tiden, men jeg skal ikke prøve å gjengi denne latinske avart av de anglosaksiske glosene som mannen lirte av seg. Jeg skjønte at han var italiener, og jeg svarte ham på italiensk som min skjebne har vært så vennlig å berike meg med ved via naturmetoden da jeg var liten. Jeg forklarte ham veien i detalj. Han ble liksom litt satt ut av å få sitt eget morsmål sånn midt i fleisen uten videre, og smilte bredt. Han ba meg sette meg inn i bilen sin, og noe nølende lot jeg meg overtale. Han gav meg kortet sitt Antonio Benedetto fra Milano. Tusen takk for hjelpen sa han. Jeg vil gjerne gi deg en gave, fortsatte han, og jeg protesterte på det villeste slik en høflig italiener ville gjort, men var spent som en unge på hva han ville gi meg. Jeg håpet han hadde noen italienske vinflasker på lur. Men med ett snur han seg og drar fram ei skinnjakke fra baksetet. Du skal ha denne, sa han. Jeg har vært på motemesse på Hotel Opera og er på vei hjem til Italia. Jeg protesterte igjen og la beskjedent til at han umulig kunne ha min størrelse som er uendelig, uendelig, uendelig large. Da føyk han bak i bagasjerommet og dro fram en lekker sort skinnjakke. Denne passer garantert, sa han. Det gjorde den. Den koster egentlig kroner, la han til. Ingen vits i å drasse med seg alt dette hjem! Du kan få en til, sa han en kortere modell. Den koster Tenk, den passet den også! Hva med en lys en, sa han og ga meg en i lyst, semsket skinn. Den koster Men jeg kan ikke ta imot dette, sa jeg. Dette er bare varer som er til overs, sa han. Nå har du hjulpet meg i nøden. La meg få lov til å gjøre opp for meg. Han kunne ikke unngå å legge merke til at jeg hadde megavondt i ryggen, og så fortalte han at faren hans var ryggspesialist i Milano, og han inviterte meg ned dit, og pekte på kortet sitt. For en vennlig mann! Så forklarte han at han hadde sendt bagasjen sin med noen kolleger som allerede var på vei til Italia. Han skulle levere leiebilen sin på Gardermoen, men hadde lagt alle penger og dokumenter i bagasjen som han nå ikke lenger hadde. Han fortvilet over hvordan han skulle få betalt for bilen når han var short for både visakort og cash. Kan du hjelpe meg? spurte han. Jeg lurte litt, men man er da ikke helt uvillig til å hjelpe en kjernekar som nettopp i ren spontanitet har forært deg for kroner i skinnjakker. Ja jeg kan da vel hjelpe deg litt på vei, sa jeg og bladde opp 500 kroner. Nei jeg trenger mer, sa han. Har du ikke et visa-kort, spurte han da lommeboka mi var kroner fattigere. Nei, løy jeg. Jeg begynte å ane ugler i mosen. Men noe særlig med ugler kunne det da ikke være, for det var jo jeg som hadde begynt å snakke på italiensk, noe som gjorde at mulig kommunikasjon var oppstått. Jeg hadde en notatblokk på innerlomma. Jeg skrev et brev på norsk til bilutleieren. Jeg forklarte den stakkars, uheldige mannen sin situasjon. Kanskje det ville hjelpe ham. Og for å gjøre en historie kort han fikk de kronene siden jeg hadde fått jakker for Det luktet skinn som et helt garveri i bilen, så dette måtte være skikkelige saker. Jeg følte at jeg hadde vunnet i lotto, og begav meg videre. Jeg ville innom en butikk på Karl Johan og strevde med ryggen. Da jeg var foran Stortinget, måtte jeg legge meg ned på gressplenen i ren desperasjon over at en av prolapsene hadde tatt et spontant kvelertak på isjiasnerva. Det lå strødd med solbadere og lesende studenter rundt om, så jeg måtte vel også kunne slå meg ned her, tenkte jeg. Jakkene brettet jeg og la som hodepute, og så lå jeg der i solsteika, mens faen og alle hans oldermødre med familie gikk amok inni ryggsøylen min. Jeg har allerede nevnt at enkelte dager byr på absurditeter min livlige fantasi ikke kan konkurrere med. Dette var en slik dag. Straks jeg hadde lagt meg ned, kom en aldri så lite abnormt tykk mann bort og stilte seg ved siden av meg. Han flådde raskt av seg skjorte og singlet, og magen hans hang som ei dyne til lufting over ei vinduskarm. Så sparket han av seg skoene og dro av seg sokkene. Jeg begynte å lure. Med ett kneppet han opp buksesmekken og dro av seg jeansen, og til historien hører det med at mannen var utstyrt med en illrød poseringsbukse i silke i størrelse ekstra small. Folk glante, jeg ble forferdet, og mannen la seg ned ved siden av meg og innpåslitent tett inntil. Plutselig var det noen som tok bilde av ham og jeg innså at jeg var en del av motivet der en nestenblotter fikk utløp for sin uhemmede ekshibisjonisme. Dette ville jeg rett og slett ikke vær med på! Jeg fikk fart på mitt defekte legeme og forlot mannen som umiskjennelig så ut som en koloss av en fiskepudding med et tyttebær på midten. Hvorfor skjer slike ting bare meg? To sånne absurde hendelser på under en halvtime! Men trøsten var at skinnjakkene var mine. Egentlig hadde jeg to fra før av. Så jeg delte rundhåndet med andre titaner og giganter i familien, men beholdt den ene selv og bruker den fremdeles. Jeg fortalte historien til min bror, som mente han hadde lest noe om en italiensk bande som lurte penger av folk ved å manipulere med skinnjakker. Men godtroende som jeg er, mente jeg bestemt at Antonio var en kjernekar. Etter en måned ringte et dansk bilutleiefirma som hadde funnet et brev med min underskrift i en bil som var blitt forlatt ubetalt i Oslo. Den skinnhellige mannen var en svindler av solid kaliber. Tilfeldigheter skal man ikke spøke med 32

11 selv om de er aldri så utrolige. Et halvt år senere spankulerte min bror i Drammen sentrum. En liten bil stoppet, og sjåføren rullet ned sidevinduet og spurte på et prenatalt engelsk om han kunne hjelpe ham med å finne veien til flyplassen. Jeg er italiensk, sa han. Det var i hvert fall det han mente. Denne mannen som snakket engelsk på italiensk fikk straks svar på sitt eget morsmål av min bror. Og så var det hele historien om igjen. Han var med ett min brors beste venn, og straks satt den digre broren min i den lille bilen og kjente på skinnjakkenes unike kvalitet. Mannen presenterte seg som Antonio Benedetto og gav bror min visittkortet sitt. Og bror min fikk tre lekre lærjakker han også fordi han var mannens «friend» og «amico» som hadde hjulpet ham med å finne veien til flyplassen. Det kan jeg ikke ta i mot sa broder n. Gaven står ikke i forhold til tjenesten. Antonio ville ikke høre og trakk nok en lekkerbisken av en lang Armani-jakke opp av en pose. Denne kunne han ikke gi bort. Den kostet nemlig ti tusen kroner. Men siden bror min var hans gode venn, skulle han få den for fire tusen. Antonio var uheldigvis enda en gang i den prekære situasjon at han hadde lite kontanter på seg. Den stakkars italieneren var dessuten intetanende om at han hadde fått en mann inn i bilen som aldri har penger på seg. Bror min er så lite opptatt av penger at han kan til og med la kona bruke visakortet sitt! Min i øyeblikket totalt insolvente bror kunne derfor med all ærlighet innabords påstå at han var totalt blakk. At Antonio denne gang hadde truffet Drammens eneste fotgjenger som ikke hadde et rødt øre på seg, og som attpåtil visste hvilke hensikter Antonio hadde, må vel kunne kalles for både genuin og optimal uflaks. Antonio ble en smule urolig. Var det virkelig mulig at denne mastodonten av en drammenser var helt uten kontanter? Hadde han ikke litt da, og hvor mye i så fall? Jeg er banca rotta, sa bror min. Alle forslag om bank, betalingskort osv prellet av på broder n. Antonio skjønte at han trolig hadde støtt på landets minst betalingsdyktige person. I løpet av et nanosekund nappet han til seg visittkortet sitt som broder n fremdeles hadde i hånden. Posene med presangene fra en venn til en annen var plutselig ikke lenger innen rekkevidde, men var kjapt gjort utilgjengelige, plassert bak Antonios ben ved pedalene. Dette eiegode vennskapet var helt og holdent finito. De var ikke kompiser lengre. Antonios kroppsspråk var lett å dechiffrere, og bror min hadde dekodet at han var grunnleggende uønsket i passasjersetet. Buon viàggio, sa broder n og lirket seg ut av bilen. Antonio dro videre for å finne en ny venn en som kunne forklare veien til flyplassen og som hadde sans for ekte, myke kvalitetsvarer i skinn som luktet ditto, og som forhåpentligvis hadde cash nok på seg til at han var verd å bedra. Her forleden gikk sømmen opp under armen på min flotte skinnjakke. Jeg gikk til en blanding av skomaker, seilmaker og skredder vet ikke helt hva et sånt blandingsyrke heter. Men han tok jobben. Da jeg hentet jakka etter et par dager, sa han: «Det var så vrient, for dette er ikke ordentlig skinn.» Måtte Antonio finne flyplassen en gang for alle! Av Louis Jocoby 33

12 Enkelt styrearbeid via nettet I løpet av juni vil samtlige borettslag og sameier med SBBL som forretningsfører få tilbud om den såkalte styreportalen. Den nettbaserte portalen vil gi boligselskapene elektronisk godkjenning av fakuraer, eget e-arkiv med viktige dokumenter og tilgang hele døgnet til ulike rapporter fra SBBLs data- og regnskapssystemer. Styreledet i Søndre Falkum borettslag, Trygve Wang, tester ut styreportalen fra egen sofakrok og sier at det hele virker både praktisk og rasjonelt foreløpig. Jeg mener at dette faktisk er noe av det viktigste som har skjedd i forholdet mellom boligselskapene og oss som boligbyggelag. Nå kan man når som helst og fra hvor som helst få tilgang til nær sagt all informasjon, alle data om borettslaget eller sameiet som enten vi eller de har produsert, sier Jo Petter Ravlum hos SBBL. Vi snakker om alle typer rapporter; regnskap, perioderegnskap, beboerlister i sanntid, leilighetsopplysninger og leietakere. Man får et eget arkiv med beretninger, styreprotokoller og saker, vedtekter, ordensregler nær sagt alt mellom himmel og jord. Den store fordelen er at alt vil være tilgjengelig for styrene akkurat når de vil om det er i helgene eller på kvelden når man sitter i styremøte. E-arkivet E-Arkivet inneholder styrets egne dokumenter og dokumenter som legges ut av SBBL. Her har du muligheten til å søke opp, redigere eller opprette nye dokumenter. Dermed blir laget sikret at viktig informasjon er tilgjengelig og samtidig at dokumenter ikke forsvinner for eksempel når det skjer et lederbytte. Enkel kommunikasjon Det er også en egen modul for henvendelser, der styremedlemmene kan melde forespørsler og saker inn til oss og følge med hele tida på hva som blir gjort eller ikke gjort. Det mest geniale kanskje, er at systemet har mulighet til å behandle alle fakturaer og betalinger elektronisk. Det er en slags avansert nettbank der man får alle opplysninger, og hvor man kan se selve fakturaen og vedlegg. Dersom alt er riktig, så kan man godkjenne beløp til utbetaling. I ettertid vil styrene ha oversikten over alle utbetalinger. Systemet testes Fem borettslag tester i disse dager ut den såkalte styreportalen. Ett av dem er Søndre Falkum der Trygve Wang er styreleder. Styremedlemmene i laget er dermed når som helst bare et tastetrykk unna nær sagt all den informasjonen som SBBL har om laget og beboerne. Det eneste du trenger av utstyr er en PC med tilgang til Internett. Systemet er spesielt bra for å holde seg oppdatert på økonomien. Styremedlemmene kan finne ulike regnskapsrapporter som til enhver tid er oppdaterte, og de kan bla seg ned til den enkelte faktura. I tillegg blir alle fakturaer, som fram til nå har blitt sendt som post til laget, lagt ut på portalen for godkjenning. Lederen får melding pr. SMS og e-post når det har kommet en regning som må behandles og godkjennes, slik vi kjenner det fra ulike nettbanker. SBBL sørger selv for opplæring av styremedlemmene i de boligselskapene som ønsker å være med i ordningen. Det arrangeres kurs i SBBLs lokaler på kveldstid, der deltakerne får tilgang til PC for å prøve systemet, sier Ravlum. 34

13 Spennende medlemsfordeler Familiedag og kinodag SBBL inviterer til sommermoro hele helga! 21. og 22. juni Nå er vi der snart igjen sola står høyt på himmelen og ferien nærmer seg. Det er da vi i SBBL inviterer til moro for hele familien tradisjonen tro, sier Ann-Brith Standeren i SBBLs forvaltningsavdeling. Sett av helga oppunder St. Hans til å feire litt med familie, naboer og venner. Vi snakker om dagene 21. og 22. juni. Da går vårt faste medlemsarrangement av stabelen. På arrangementet i Lekeland var vi i fjor totalt ca. 600 personer med tilknytning til boligbyggelaget. Vi håper på minst like god oppslutning i år og håper også å treffe et større spekter av våre medlemmer med kinodagen på lørdagen. SBBL inviterer til medlemsaktiviteter i Lekeland. Hel «kinopakke» Lørdag 21. juni skal vi ha kinodag på Kino 1 her i Skien. Da får alle våre medlemmer inntil 6 kinobilletter hver inklusiv popcorn og brus til KUN kr. 50 pr. billett. Dette er et meget gunstig tilbud, og det gjelder til alle forestillingene som vises denne dagen. Første forestilling begynner kl Vi i SBBL kommer til å ha en stand ved kinoen denne ettermiddagen og kvelden for å vise oss frem, informere om alle våre gunstige medlemsfordeler, selge medlemskap osv. Det er ingen frist for kjøp av kinobilletter og de bestilles/ kjøpes på vanlig måte hos Kino 1. Skikkelig familiemoro Søndag 22. juni skal vi ha familiedag i Lekeland. Her vil også hvert medlem få kjøpt inntil 6 billetter pr. medlemskap for kr. 50 pr. stk. Da får man inngang til Lekeland, pølse med brød og brus. Det vil bli utdeling av pølser, brus, ballonger, m.m. fra kl Billettene kjøpes hos SBBL, innen fredag 13. juni. Medlemsarrangementet er en stor happening for oss i SBBL. Vi i forvaltningsavdelingen ønsker alle våre medlemmer velkommen! Flotte ferieleiligheter i Spania Vi har 2 leiligheter il utleie i Spania. Leilighetene ligger rett utenfor senrum av Guardamar, sør for Alicante. Vi har ikke satt noen søknadsfrist for 2008, så her er det prinsippet «førstemann til mølla»som gjelder. Vær tidlig ute for å få de ukene du ønsker. Langtidsleie er mulig i inntil 4 uker, utenom høysesong. Ta kontakt med Ann-Brith Standeren på e-post tlf eller se våre nettsider: for infrmasjon og søknadsskjema. 36

14 Kjekt å være SBBL-medlem Medlemskapet i SBBL gir deg økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på en rekke viktige varer og tjenester knyttet til det å bo. I tillegg kommer gunstige sentrale avtaler om billån, boliglån, ulike forsikringer, telefon- og sikkerhetsprodukter. Mer om dette finner du på og Skien Boligbyggelag har inngått egne rabattavtaler med følgende firma: Nautilus Gym & Bad 230,- pr.mnd. avtalegiro/årsavtale ,- kontant Gulsetringen 165, 3727 Skien Tlf Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn Tlf Bygger n Nylende Byggsenter as Trelast 30% Byggvarer 20% Dører og butikkvarer 15% (ikke rabatt på tilbudsvarer) Gjerpensgt. 3, 3716 Skien tlf Euronics Hansen Elektriske as Innebygde hvitvare produkter 10% Hvitvarer 10% Elektriske småvarer 15% Tilbudsvarer, hvitvarer 5 % Tilbudsvarer, små elektrisk 10% Liegt. 4, 3717 Skien Tlf Olaf A. Thoresen as Glass og speil (tilskåret), samt forbruksmateriell 25% Tilbudsvarer/kampanjevarer 5% Timepris 10% Nedre Hjellegate 9,3724 Skien Tlf Celsius 20% på alt av markiser, persienner og interiør varer. Kjørbekkdalen 12 A 3735 Skien Tlf Grenland Boligsikring Komplett trådløs boligalarm kr 980 Boligalarm med kameradetektor kr 2980 Abonnement fra 299 pr.mnd Krabberødstrand Terrasse Stathelle Vidar Rune Pedersen Tlf Rørlegger n as Rør og rørdeler, (ord.pris) 23% Baderomsutstyr 23% Timepris 15% Tilbudsvarer (ved kontant betaling) 5% Porsgrunnsveien 304, 3736 Skien Tlf C. Christoffersen Engros as Tepper, belegg og tapet (lagervare) 20% Interiørmaling, sparkel, lim, verktøy 10% Baron, utvendig maling og beis 10ltr. 5% Bataljonsveien 30, 3702 Skien, Tlf Hertz Bilutleie Grenland as 20% rabatt på lokalpriser. Flyttebil for førerkort kl. B Hovengsgt Porsgrunn Tlf Siljangården Byggsenter as Sigdalkjøkken/bad/garderobe 10% Kvalsvik kjøkken/bad/garderobe 22% Langlo skyvedørsgarderober 15% Whirlpool integrerte hvitevarer 10% Siemens integrerte hvitevarer 12% Chr. H. Blomsgate 13, 3713 Skien Tlf (ikke rabatt på kampanjer) Kino 1 Honnørpris på alle kinoforestillinger fra mandag til torsdag. maks 6 billetter pr.medlem Billettbestilling Låshuset Kopiering av standard nøkler 25% Dørvriderer, låskasser, sylindere osv 15-20% Timepris & transport 10% Gimsøy plass 7, 3730 Skien Tlf Servicetelefon: Sparebank 1 Telemark SBBL og Sparebank 1 Telemark har en samarbeidsavtale som gir medlemmene flere fordeler. Torggt Skien Tlf Modena Flis-spesialisten as Keramiske fliser 20% (alle typer på lager) Keramiske fliser 15% (bestillingsvare) Tilbehør 25% Ovner 15% Bioovner og skifer 10% Hagebyveien 39, 3734 Skien, tlf Kulltangv. 38, 3933 Porsgrunn Tlf Mesterlys, Auensens Elektriske as Lysrør og lyspærer 25% (min. kr 200,- ikke tilbudsvarer) Lamper, interiør og gaver 10% (ikke tilbudsvarer) Telemarksgata 18, 3724 Skien Tlf Elektro 4 as Tradisjonelle installasjoner og svakstrøm 20% Telefoni og mobiltelefoni 10% Tilbehør til mobiltelefon 20% Borgeveien 5,3712 Skien Tlf

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s.

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009 Bli medlem via nettet s. 35 Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8 Tid for rehabilitering s. 5 Jeg kan se HD-kanaler på flatskjermen Jeg har mange tv-kanaler

Detaljer

Forkjøpsrett viktigste medlemsfordel s. 6-7. Brekke Kolonihage s. 8-9. Fotballmoro på Skagerak Arena s. 33. Fulldistribusjon i Skien kommune

Forkjøpsrett viktigste medlemsfordel s. 6-7. Brekke Kolonihage s. 8-9. Fotballmoro på Skagerak Arena s. 33. Fulldistribusjon i Skien kommune Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 3 2008 Brekke Kolonihage s. 8-9 Fotballmoro på Skagerak Arena s. 33 Forkjøpsrett viktigste medlemsfordel s. 6-7 Fulldistribusjon i Skien kommune Med Komplett fra

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009. Verdifullt medlemskap s. 32. Mæla kjempeflott s. 38 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2009 Spennende SBBL-tomter s. 5 Verdifullt medlemskap s. 32 Mæla kjempeflott s. 38 Et KOMPLETT tv- og bredbåndshjem med Canal Digital! Mange borettslag og sameier

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009. Zahida fra Irak s. 4. Jacoby-petit s. 30. Spar tusener som

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009. Zahida fra Irak s. 4. Jacoby-petit s. 30. Spar tusener som Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2009 Zahida fra Irak s. 4 Jacoby-petit s. 30 Spar tusener som SBBL-medlem s. 34 Jeg kan sette tv-program på pause Vi har lave telefonregninger Jeg kan se tv i flere

Detaljer

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30

Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8. Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34. Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 2 2010 Bankavtale med Sparebank1 Telemark s. 34 Boliger ved Skagerak Arena s. 30 Omsorgstjenester et nytt tilbud fra SBBL s. 8 Jan Espen. Elsker Deadliest Catch på

Detaljer

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 3 2010 Klart for Einaren s. 6 Stadion Terrasse klar for salg s. 10 Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Siste forestilling i Festiviteten s. 34 Andelseier nr 30.000:

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010. Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34. Klar for vinteren? s.10 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 4 2010 Godt boligsalg s. 7 19-åring med 57 års ansiennitet s.34 Klar for vinteren? s.10 Hadji. Elsker Greys anatomy. (Eller egentlig McDreamy.) Laila. Elsker dart

Detaljer

MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011. Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10. Lurt med styling s. 6

MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011. Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10. Lurt med styling s. 6 MEDLEMSBLaD FOR SKIEN BOLIGBYGGELaG NR 2 2011 Bli med på cruise s. 30 Skien BBL er populær s. 10 Lurt med styling s. 6 Bhadra. Leser indiske nettaviser og er mye på Facebook. Andreas. Miljøforkjemper og

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG Nr 3 2011. Falkum VII 50 år s. 30 Borettslagsboliger svært attraktive s. 6. Nanbudo trening for alle s.

MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG Nr 3 2011. Falkum VII 50 år s. 30 Borettslagsboliger svært attraktive s. 6. Nanbudo trening for alle s. MEDLEMSBLAD FOR SKIEN BOLIGBYGGELAG Nr 3 2011 Falkum VII 50 år s. 30 Borettslagsboliger svært attraktive s. 6 Nanbudo trening for alle s. 14 Vi leverer mulighetene til borettslaget ditt. Se og gjør det

Detaljer

God jul! Tillitsvalgtkonferanse. Mæla i nytt lys 8. Rimelige kinobilletter 33

God jul! Tillitsvalgtkonferanse. Mæla i nytt lys 8. Rimelige kinobilletter 33 M e d l e m s b l a d f o r S k i e n B o l i g b y g g e l a g N r 4 2 0 0 7 Tillitsvalgtkonferanse 4 Mæla i nytt lys 8 God jul! Rimelige kinobilletter 33 TILBUD TIL BEBOERE i boligselskapet * KOMPLETT-avtale

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Stortrives i Lyhsalmenningen

Stortrives i Lyhsalmenningen Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2012 Godt boligsalg s. 35 Spennende å bygge passivhus s. 32 Stortrives i Lyhsalmenningen II s. 6 Forsidebilde tatt i leilighet 8 i Lyhsalmenningen, salgstrinn

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR LARVIK BOLIGBYGGELAG NR 1 2012. Gleder seg til nye utfordringer s. 5. På kuldejakt s. 6. Livreddende medlemsavtale s.

MEDLEMSBLAD FOR LARVIK BOLIGBYGGELAG NR 1 2012. Gleder seg til nye utfordringer s. 5. På kuldejakt s. 6. Livreddende medlemsavtale s. MEDLEMSBLAD FOR LARVIK BOLIGBYGGELAG NR 1 2012 Gleder seg til nye utfordringer s. 5 På kuldejakt s. 6 Livreddende medlemsavtale s. 26 Vi leverer mulighetene til borettslaget ditt. Se og gjør det du vil

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4/ 2013. ÅRG. 12 Julekampanje side 5 Slik sikrer du boligen i høytiden side 11 Aparo Energi side 12 Nye ansikter på Teknisk side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! Norske Boligbyggelag

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Bli med til Todalen s. 34

Bli med til Todalen s. 34 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 1 2013 Nytt prosjekt på Innlandet s. 7 Stortrives i Nergata 8 s. 32 Bli med til Todalen s. 34 LA BOLIGBYGGELAGET FORSIKRE DET DU ER GLAD I SETTER SPOR Glød

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer