M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r 2 2 0 0 8. Odds støttespiller. Få bedre inneklima. Yngre velger borettslag"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d fo r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r Odds støttespiller Få bedre inneklima Yngre velger borettslag

2 Medlemsblad for SKIEN Boligbyggelag Nr. 2 JUNI 2008 ANSVARLIG REDAKTØR: Arne-Viggo Hjelm Skien Boligbyggelag SKIEN Boligbyggelag Besøksadresse: Cappelensgate 11, 3700 Skien Postadresse: Postboks 156, 3701 Skien Tlf Fax salg E-post: Hjemmeside: Redaksjonell og teknisk produksjon: TIBE AS Samfunnskontakt, boks 473, 6400 MOLDE Tlf Fax E post: Medarbeidere i dette nr: Louis Jacoby Ove Rødal Kåre Andre Nilsen Hanne Isdal Finn Stormfelt Dag Rune Arntsen Vidar Frislie Leder Sikkerhet & kvalitet Etter en fin vinter som nå er gått over i en fin vår som igjen er forspillet til en flott sommer, er vi alle forhåpentligvis i gang med å planlegge en velfortjent ferie som snart står for døren Endelig blir det sol og sommer! Med oss på veien har vi også hatt en flott 17. mai feiring, en dag som på en god måte gir oss identitet og som fastholder og stadfester fellesskapet som vi som bor i Norge har anledning til å glede oss over. Boligsamvirket har stadig nye utfordringer og spennende oppgaver som skal løses til medlemmenes og fellesskapets beste, tilpasset de rammebetingelser og krav som samfunnet rundt oss setter. Vi skal være kreative, være nyskapende, ha topp kompetanse og være lønnsomme for våre medlemmer dette samtidig som vi skal ivareta boligsamvirkets egenart og beholde identitet også her. Jeg tror samfunnet nå, etter en lang periode i en verden med såkalt markedstilpasning og profittjag, igjen søker tilbake til de grunnleggende verdier hvor en er opptatt av nærhet, identitet, samfunnsnytte, etikk og miljø. Føyer vi til kvalitet, demokratisk innflytelse og medlemsnytte, passer dette godt til hva vi selv som bedrift og medlemsorganisasjon ønsker å stå for. Sikkerhet Et bevis på det organiserte boligsamvirkets ansvarlighet, er sterkt demonstrert den senere tid gjennom de mediaoppslag som knytter seg til de manglende sikkerhetsordninger i borettslag initiert av «utenfor-stående», som med den nye markedstilpassede boligsamvirkeloven i rygg har nyttet borettslagsordningen til utvikling av ulike prosjekter, uten at økonomiske sikringsordninger overhode er tilstede. Det er synd at andres ulykke skal demonstrere det organiserte boligsamvirkets fortreffelighet, men det får andre ta ansvar for. Vi er stolte av å kunne slå fast at alle våre tilsluttede borettslag har økonomisk sikringsordning for sine inntekter. Ha en riktig god sommer - Nytt ferietiden vel, ta vare på samholdet og skap gjerne nye relasjoner og skaff deg enda flere venner! SBBL støtter Odd s. 12 Tips for inneklima s. 7 Utgitt av: BS Media AS, postboks 452 Sentrum Oslo TRYKK: NAPER Informasjonsindustri, KRAGERØ Annonser: MediaPartner, Bekkevollvegen 18, 6414 Molde Tlf Fax Medlemsfordeler s Unge velger borettslag s. 30 Skinnet bedrar s. 32

3 I SBBLs borettslag får du ikke ansvaret for naboens gjeld Det økte renten har gitt mange en betydelig økning i bokostnadene, ikke minst i borettslag med høye felleskostnader. Samtidig opplever vi et tregt marked for salg av nye boliger og en utflating av prisene på brukte boliger. Avisartikler og «eksperter» har tegnet skremmende scenarier om hva som kan skje dersom denne utviklingen fortsetter, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Konsekvensene av denne utviklingen er naturlig nok noe som opptar mange. Vi har fått flere henvendelser fra andelseiere og tillitsvalgte som er bekymret for at borettslag kan få tap dersom bokostnadene blir så store at andelseiere ikke makter å betale sine andeler av felleskostnadene (tidligere kalt husleie), og at dette igjen kan resultere i økte kostnader for dem som kan makte å betale. Beboere i SBBL kan føle seg trygge i og med Sikringsfondet, sier Per Ove Holmelid. Trygt og godt i SBBL I borettslag tilknyttet Skien Boligbyggelag kan du imidlertid sove trygt om natten. I SBBL er du sikret mot ansvar for naboens «gjeld». Alle våre borettslag blir automatisk med i en ordning som sikrer borettslagets inntekter dersom noen av andelseierne får problemer med å betale sine andeler av felleskostnadene. Andelseiere i våre borettslag vil derfor unngå å få økte kostnader som følge av eventuelle manglende innbetalinger fra andre andelseiere. I tillegg til at denne sikringsordningen gir den enkelte en garanti mot å måtte ta ansvar for «naboens gjeld», betyr en sikring av lagets økonomi at laget kan fortsette med normal drift og vedlikehold av laget. Lite problem i våre lag Heldigvis er det slik at våre andelseiere er gode betalere og vi har sjelden store utbetalinger fra fondet. Per i dag krever vi heller ingen egenandeler fra laget ved utbetaling fra fondet og krever heller ingen premie for å være tilsluttet, sier Holmelid. Lag som ikke er tilknyttet oss, men som har Skien Boligbyggelag som forretningsfører, kan også søke tilknytning til en slik sikringsordning, legger han til. Han anbefaler kjøpere av borettslagsboliger alltid å undersøke om laget har en slik sikringsordning før avtale om kjøp inngås. Normalt vil alle lag tilknyttet et boligbyggelag eller som har et boligbyggelag som forretningsfører være tilknyttet en slik sikringsordning, avslutter Holmelid. Du tipser vi skriver! Det skjer så mye spennende i borettslagene våre. Kreative styrer og enkeltpersoner setter i gang tiltak. Det arrangeres og samarbeides på tvers av lagene. Mange av disse aktivitetene kan være til inspirasjon for andre lag, sier Per Ove Holmelid i SBBL. Derfor oppfordrer han de ulike boretts- lagene til å komme med gode forslag. Artigheter, nyheter alt fra den første blåveisen om våren til øvingssal i kjelleren for unge rockere vi skriver gjerne om det i Bomagasinet. Alt du trenger å gjøre, er å gi oss et tips på telefon eller via mail. Så tar vi det derfra og samarbeider om bildestoff og hva som bør med. Borettslagene har mye å lære av hverandre og kreativiteten blomstrer. Med dette håper vi på gode innspill, sier Holmelid. 5

4 Riktig vedlikehold gir bedre inneklima! Gimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf: Service telefon etter kl 16.00, Mob: Kopiering av standard nøkler...25% Dørvridere, låskasser, sylindere osv....15%-20% Dørpumper & Automatikk...Be om tilbud Timepris & transport...10% Svært mange helseplager er relatert til dårlig inneklima. Vi snakker om allergier, irritasjoner i øyne, nese, hals og hud, utslett, psykisk tretthet, hodepine osv., sier teknisk sjef i SBBL Torbjørn Borgeraas. Teknisk sjef i SBBL, Torbjørn Borgeraas, minner om hva et godt inneklima betyr for helsa, og ber beboerne være på vakt mot fuktskader, og utbedre dem før de representerer en helserisiko. Fri befaring/sikk. vurdering Dør reparasjoner Åpning av låste dører Innbruddsikring Låsesystemer/ systemnøkler Porttelefon anlegg Service avtaler Fuktighet kan gi livsgrunnlag for muggsopp, bakterier og husstøvmidd, og føre til økt avgassing av kjemiske stoffer fra bygningsmaterialer og innredninger, noe som igjen kan gi økt forekomst av bl.a. astma og luftveisinfeksjoner. Å få kontroll på luftfuktigheten innendørs og å hindre fuktskader er kanskje det viktigste virkemidlet for å forebygge og kurere helseskader relatert til inneklimaet. De viktigste tiltakene Hovedprinsippene er å hindre at vann trenger inn i bygningen, samt hindre vannlekkasjer og innvendig kondens. Dette betinger igjen vedlikehold av det utvendige taket samt utskifting av drenering når denne ikke fungerer tilfredsstillende. Dårlig fungerende drenering fører til høy fuktighet i kjellere, med påfølgende synlig og luktbar muggvekst. Innvendige lekkasjer Innvendige vannlekkasjer i forbindelse med sluk i badegulv, utette vegger og gulv i dusjer, lekkasjer fra vanntilførsel eller avløp i kjøkkenskap, og lekkasjer fra vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, er andelseierens ansvar. Ofte kan det være fornuftig at borettslaget sørger for en komplett rehabilitering av f. eks. baderommene. Kondensdannelse Varm luft kan innehold mer fuktighet enn kald luft, og når den varme luften blir avkjølt f. eks. mot kalde veggflater kan det skilles ut vann fra luften. Det er derfor viktig å ha god ventilasjon, og å unngå for lave temperaturer på innvendige overflater, særlig yttervegger. For å unngå kondensproblemer bør alle rom i boligen ha en temperatur på minst 15 grader. Alle rom bør dessuten ha god ventilasjon og separat varmekilde. Man bør dessuten unngå å sette skap o. l. tett inntil yttervegger. Tørketromler eller tørkeskap skal ventileres direkte til det fri. Kondens i eldre og dårlig isolerte bygninger kan hindres ved å skifte utvendig kledning og etterisolere med minst 50 mm mineralull. Et slikt tiltak vil dessuten gi en betydelig energisparingsgevinst. Den enkelte beboer kan altså gjøre mye selv for å redusere fukten i boligen. Men omfattende tiltak som etterisolering og ny kledning må gjøres av borettslaget. SBBL bistår gjerne med planleggingen og gjennomføringen av slike tiltak. 7

5 «De tar jo Ordet husleie er et misvisende ord i borettslagsammenheng, og det er enda mer feil når det påstås at boligbyggelaget tar husleie av den enkelte beboer. Det riktige begrepet på hva som månedlig betales inn av hver enkelt andelseier, er felleskostnader. Vi skal her forklare begrepet. Ingeniør Kjetil Hallén i SBBL. Felleskostnader betales inn for å dekke nettopp felles kostnader i et borettslag. Felleskostnadene skal dekke borettslagets daglige, månedlige, og årlige driftskostnader Dette er renter og avdrag på lagets gjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, strøm i fellesarealer og lignende. De skal også dekke evt. andre tjenester borettslaget trenger eller ønsker, og de skal dekke utgifter til vedlikehold og oppgarderinger av bygninger og uteområder. Dette er jo utgifter man må betale enten en bor i borettslag eller i selveierleilighet eller enebolig. «Spare seg til fant» Noen lag har som mål å holde felleskostnadene lavest mulig en god tanke så lenge ikke felleskostnadene holdes lavest mulig for enhver pris. Ordtaket «å spare seg til fant» gjelder også i et borettslag. Et borettslag bestående av 12 leiligheter i korsdelte 4-mannsboliger med månedlige felleskostnader på kr. 2000,- er et typisk eksempel på et slikt borettslag, påpeker Hallén (se egen ramme). En gammel avløpsledning er moden for utskiftning. 8

6 husleie.» Vedlikehold og drift i et borettslag Etter krigen var det stor mangel på boliger og et stort behov for alle typer bygningsmaterialer. Kvaliteten på materialene og de tekniske løsningene bærer preg av dette, i en tid der grunntanken var at alt skulle være rimelig og nøkternt. Denne mentaliteten har vedvart slik at mange lag har hatt og fortsatt har som mål å ha lavest mulig kostnader uansett følger det gir. Bygninger slites alt fra kledning, vinduer, tak, elektrisk anlegg, vann- og avløpsledninger etc. Det daglige vedlikeholdet består f.eks. av maling, reparasjoner, utskifting av dører, røropplegg etc. Den daglige driften varierer etter lagets størrelse, men mye går igjen - f.eks. snømåking, strøing, gressklipping, beplantning, drift av garasje, heis, vaskeri etc. Småreparasjoner koster relativt lite. Verre er det når store deler av bygningsmassens hovedfunksjoner begynner å bli så slitt at større inngrep må til. Fasade, tak, elektriske opplegg og vann- og avløpsledninger er ALLE i borettslaget med på å slite ut. Med tiden må store tiltak komme, som dessverre kan gi en økning av felleskostnader på rundt 50 % eller mer, dersom felleskostnadsnivået har vært for lavt og midler ikke har vært avsatt, sier ingeniør Hallén. Plikter Ifølge lov om borettslag, 5-17 og borettslagets vedtekter 5-2 plikter borettslagene til å sørge for at bygningsmassen vedlikeholdes. Borettslaget har en rett til å vedlikeholde og føre nye felles rør, kanaler, ledninger og andre felles installasjoner gjennom andelseierens bolig. Andelseieren/beboeren plikter på sin side å gi tilgang til å få utført arbeidene. Andelseieren/beboeren har i tillegg en rett til å få satt sin leilighet tilbake i den stand den var, så godt dette lar seg gjøre. På for eksempel våtrommene og på rørnettet er belastningen og slitasjen stor. Gulv og sluk er utette, vannledningene gror igjen og avløpsledningene korroderer innvendig, noe som fører til groing, utette rør og lekkasjer. Skifte av I rene kroner utgjør de viktigste postene av felleskostnadene pr. leilighet pr. måned: Styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift: kr 135,- Revisjonshonorar: kr 15,- Forvaltningshonorar, kontingent SBBL kr 173,- Løpende vedlikehold (uforutsett) og driftsutgifter: kr 492,- Kabel-TV: kr 171,- Lys og varme fellesarealer: kr 111,- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk og feiing): kr 570,- Forsikringer på bygningen (ikke innbo): kr 137,- Renter og avdrag på fellesgjeld (ved 4 % rente): kr 200,- Sum: kr 2004,- Postene for «Planlagt periodisk vedlikehold», «Avsetning fremtidig vedlikehold» og «Påkostninger» er alle på kroner 0,- (null). sluk, rør, ledninger etc. som ligger skjult i bygningskroppen fører som oftest til store bygningsmessige inngrep i hver leilighet. Å sette i stand, «så godt det lar seg gjøre», vil da gi store økonomiske konsekvenser, uten at for eksempel overflater og gulv tåler fuktbelastning noe bedre enn før. Pene overflater betyr dessverre ikke alltid vanntette overflater. Og det er fortsatt andelseieren, ikke borettslaget, som er ansvarlig for at overflatene tåler vann. Verken borettslaget eller den enkelte andelseier er altså tjent med et halvgodt arbeid, d.v.s. kun det borettslaget er pålagt å gjøre. Sett av midler Gamle lag som vil sjanse på at bygningsstandarden «holder en stund til» bør begynne å sette av midler til fremtidige vannskader, økinger i forsikringspremier etc. og til en fremtidig pott avsatt til rehabiliteringene som må komme før eller siden. Kroner 50,- eller kroner 100,- pr. måned betyr da svært lite. Kroner 500,- og oppover er et fornuftig nivå, og summen er kun å betrakte som betaling for bruk og slitasje av felles installasjonene i borettslaget, slik den enkelte må påta seg også i en selveierbolig, avslutter Hallén.

7 Hele byen på lag med Odd Grenland Odds nye, flotte stadion. Odd-trener Dag-Eiliv Fagermoe har boligbyggelaget i Skien i ryggen. Odd har et godt støtteapparat på banen og overtrekksdelen. Alle i Skien har et hjerte som banker for Odd. Byens eget fotball-lag og byens største boligorganisasjon spiller på samme bane der spillerne bærer SBBL-logoen. De to har forlenget sin samarbeidsavtale som et resultat av skikkelig Skiens-patriotisme. Bomagasinet har tatt en prat med treneren Dag-Eiliv Fagermo. Han og spillerne bærer Skiens Boligbyggelags nye logo under oppvarminga før kampene. I tillegg er boligbyggelaget profilert på skilting på stadion. Samarbeidet omfatter også en rekke andre tiltak gjennom året. Vil styrke breddefotballen Den nye treneren ser det som viktig å satse på breddefotballen og få den så sterk som mulig slik at man har en grunnstamme og rekruttere fra. Talentene må få mer muligheter, og kompetansen må heves når det gjelder trenere på grunnivå. Odd ønsker å jobbe tett med fotballkretsen i denne prosessen. Fagermo ønsker å spisse juniorene til ett juniorlag slik at laget får brukt ressursene på de beste talentene. Det er viktig at Odd ikke forsyner seg for grådig av grunnstammen i Grenlandsfotballen. Vi må konsentrere oss om dem som har tippeligapotensiale. De nest beste juniorene bør være med på å styrke breddefotballen som vi rekrutterer fra, sier han. Utvikler spillere som hele mennesker Vi jobber med å utvikle talentene som etter hvert skal inn på hovedlaget. Og i barne- og ungdomsavdelingen ligger det talenter som vi skal utvikle med kløkt og forstand. Vi vil utvikle hele mennesket med totalkompetanse, oppførsel, livsstil osv., og her betyr foreldrenes innsats og positive innstilling mye, sier han. Dugnadsånden er stor og den må verdsettes, påpeker Fagermoe. Hva kan publikum bidra med? Fagermo gleder seg over at den nye stadion står klar. Den er en av Nordens flotteste. Nå skulle publikum ha alle forutsetninger for å ha det bra som tilskuere. Det aller beste publikum kan gjøre er å møte opp på kampene framover og heie oss fram til seier. Da bidrar de skikkelig. Ingenting er som å løpe med ballen når folkemassen heier deg fram. At folk er glad I klubben sin, er viktig. Det gjelder bade i medgang og motgang. Vi trenger den engelske attityden I så måte. Odds klare mål er å komme opp i Tippeligaen og være en av de seks beste. All støtte fra næringsliv og enkeltpersoner er viktig, og SBBLs mange tusen medlemmer kan være et viktig bidrag til motivasjon gjennom å komme på kampene våre, avslutter en entusiastisk Dag-Eiliv Fagermo. SBBL ser det som viktig å støtte om det positive som skjer i byen vår, og ODD Grenland er virkelig et av flaggskipene for tiden, sier administrasjonssjef Per Ove Holmelid i SBBL. En støtte til Odd Grenland utelukker likevel ikke støtte til andre. SBBL har i mange år gitt bidrag til ulike kultur og idrettstiltak, store og små, og det vil vi fortsette med. Vi er også opptatt av å støtte bredden i tilbudene, ikke minst tiltak for barn og unge, og vi gir årlig betydelig støtte til utviklingen av gode bomiljø i «våre» boområder, sier Holmlid. 12

8 Nytt fra salgsavdelingen Unge velger borett Christian Solberg og Silje Bentsen er et kjærestepar som har bodd i Gamlegrensa i Mæla borettslag i et par år. Nå er tida inne for å komme videre i livet. De to har bestemt seg for å flytte sammen og har kjøpt seg rekkehusleilighet i Furutoppen borettslag på Gulset. De gamle leilighetene i Gamlegrensa har de lag ut for salg gjennom Skien Boligbyggelag. De to leilighetene er pusset opp med nytt gulv, nye baderoms- og kjøkkeninnredninger, og de to håper å ha hatt lønn for strevet når leilighetene nå går under hammeren. Leilighetene er på 45 og 36 kvadratmeter og ligger i hver sin blokk. Mange muligheter i SBBL Borettslagsleilighet har vært et naturlig valg for de unge både når de skulle bo hver for seg og sammen. Med boligbyggelagets store utvalg av boliger, har man mange muligheter når man skal etablere seg, sier eiendomsmegler Mona Harstad. Det viktigste for de unge er at de får en oversiktlig og forutsigbar økonomi. Mange gjør som Christian og Silje, starter med rimelige leiligheter for senere å investere videre i noe større. Christian og Silje er kjempefornøyde med ny borettslagsleilighet. Vi gratulerer! Med både hjerterom og husrom Christian og Silje har allerede flyttet inn på Gulset. Men helt i orden er de ikke kommet. Det gjenstår å selge de gamle leilighetene, og der må en del møbler stå igjen for at leiligheten skal få vist sine egentlige kvaliteter på visning. Vi ønsker dem lykke til med salg og det nye kjøpet. Den nye leiligheten er helt strøken, sier Christian, og gleder seg over 3 etasjer og hage. Nå går de løs på hageflekken og ordner seg til grillsesong og selskapelighet i sommermånedene. Og ikke minst å kunne bo sammen. Dette var en solskinnshistorie fra bomiljøet i boligbyggelaget i Skien. Det fins mange flere. Og vil noen inn og lage en ny solskinnshistorie, står det to leiligheter og venter på nye beboere på Mæla. Christian og Silje tar et steg av gangen i forholdet sitt. Det neste blir en hund. Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf Vi gir deg gratis verdivurdering og salgsgaranti! Tone Darrud Eiendomsmegler Mona Harstad Eiendomsmegler Elisabeth Mørch Eiendomsrådgiver Gunn-Heidi M. Kittilsen 30 Faglig leder Salgssjef

9 slag! Stue og soverom ligger vegg i vegg. Ryddig og pent kjøkken i lyse farger. Flat-TV-en klar til EM i fotball. Eiendomsmekler Mona Harstad og Christian Solberg har lagt denne flotte leiligheten ut for salg. Koselig krok i stuen. Ruby Kaur Eiendomsrådgiver Randi Dørdal Eiendomsrådgiver Tone Christoffersen Eiendomsrådgiver Mona Ruud Salgssekretær Monica Zimmermann Salgssekretær 31

10 Skinnet bedrar Jeg vet ikke hva det er med meg, men noe er det som gjør at jeg ikke kan bevege meg utendørs før jeg havner i de merkeligste og mest penible og delikate situasjoner. Det er liksom blitt sånn at jeg spør meg selv når jeg våkner om morgenen: «Hva kommer til å skje i dag da? Får jeg min ukentlige trafikkbot, eller møter jeg en gærning, eller kommer jeg i en eller annen straffbar situasjon grunnet min egen manglende tilstedeværelse i livet?» En sommerdag i fjor hadde jeg parkert bak den gamle Vestbanestasjonen, og bega meg mot Saharas Telt, eller hva det heter, hvor jeg skulle treffe noen over et par-tre hektolitere med øl. Med ett svinger en bil inn foran meg, vinduet blir rullet ned, og så spør en vennlig herre på et fullstendig destruert engelsk om jeg kunne hjelpe ham å finne veien ut til E18 og flyplassen. Jeg fikk god karakter i fonetikk en gang tiden, men jeg skal ikke prøve å gjengi denne latinske avart av de anglosaksiske glosene som mannen lirte av seg. Jeg skjønte at han var italiener, og jeg svarte ham på italiensk som min skjebne har vært så vennlig å berike meg med ved via naturmetoden da jeg var liten. Jeg forklarte ham veien i detalj. Han ble liksom litt satt ut av å få sitt eget morsmål sånn midt i fleisen uten videre, og smilte bredt. Han ba meg sette meg inn i bilen sin, og noe nølende lot jeg meg overtale. Han gav meg kortet sitt Antonio Benedetto fra Milano. Tusen takk for hjelpen sa han. Jeg vil gjerne gi deg en gave, fortsatte han, og jeg protesterte på det villeste slik en høflig italiener ville gjort, men var spent som en unge på hva han ville gi meg. Jeg håpet han hadde noen italienske vinflasker på lur. Men med ett snur han seg og drar fram ei skinnjakke fra baksetet. Du skal ha denne, sa han. Jeg har vært på motemesse på Hotel Opera og er på vei hjem til Italia. Jeg protesterte igjen og la beskjedent til at han umulig kunne ha min størrelse som er uendelig, uendelig, uendelig large. Da føyk han bak i bagasjerommet og dro fram en lekker sort skinnjakke. Denne passer garantert, sa han. Det gjorde den. Den koster egentlig kroner, la han til. Ingen vits i å drasse med seg alt dette hjem! Du kan få en til, sa han en kortere modell. Den koster Tenk, den passet den også! Hva med en lys en, sa han og ga meg en i lyst, semsket skinn. Den koster Men jeg kan ikke ta imot dette, sa jeg. Dette er bare varer som er til overs, sa han. Nå har du hjulpet meg i nøden. La meg få lov til å gjøre opp for meg. Han kunne ikke unngå å legge merke til at jeg hadde megavondt i ryggen, og så fortalte han at faren hans var ryggspesialist i Milano, og han inviterte meg ned dit, og pekte på kortet sitt. For en vennlig mann! Så forklarte han at han hadde sendt bagasjen sin med noen kolleger som allerede var på vei til Italia. Han skulle levere leiebilen sin på Gardermoen, men hadde lagt alle penger og dokumenter i bagasjen som han nå ikke lenger hadde. Han fortvilet over hvordan han skulle få betalt for bilen når han var short for både visakort og cash. Kan du hjelpe meg? spurte han. Jeg lurte litt, men man er da ikke helt uvillig til å hjelpe en kjernekar som nettopp i ren spontanitet har forært deg for kroner i skinnjakker. Ja jeg kan da vel hjelpe deg litt på vei, sa jeg og bladde opp 500 kroner. Nei jeg trenger mer, sa han. Har du ikke et visa-kort, spurte han da lommeboka mi var kroner fattigere. Nei, løy jeg. Jeg begynte å ane ugler i mosen. Men noe særlig med ugler kunne det da ikke være, for det var jo jeg som hadde begynt å snakke på italiensk, noe som gjorde at mulig kommunikasjon var oppstått. Jeg hadde en notatblokk på innerlomma. Jeg skrev et brev på norsk til bilutleieren. Jeg forklarte den stakkars, uheldige mannen sin situasjon. Kanskje det ville hjelpe ham. Og for å gjøre en historie kort han fikk de kronene siden jeg hadde fått jakker for Det luktet skinn som et helt garveri i bilen, så dette måtte være skikkelige saker. Jeg følte at jeg hadde vunnet i lotto, og begav meg videre. Jeg ville innom en butikk på Karl Johan og strevde med ryggen. Da jeg var foran Stortinget, måtte jeg legge meg ned på gressplenen i ren desperasjon over at en av prolapsene hadde tatt et spontant kvelertak på isjiasnerva. Det lå strødd med solbadere og lesende studenter rundt om, så jeg måtte vel også kunne slå meg ned her, tenkte jeg. Jakkene brettet jeg og la som hodepute, og så lå jeg der i solsteika, mens faen og alle hans oldermødre med familie gikk amok inni ryggsøylen min. Jeg har allerede nevnt at enkelte dager byr på absurditeter min livlige fantasi ikke kan konkurrere med. Dette var en slik dag. Straks jeg hadde lagt meg ned, kom en aldri så lite abnormt tykk mann bort og stilte seg ved siden av meg. Han flådde raskt av seg skjorte og singlet, og magen hans hang som ei dyne til lufting over ei vinduskarm. Så sparket han av seg skoene og dro av seg sokkene. Jeg begynte å lure. Med ett kneppet han opp buksesmekken og dro av seg jeansen, og til historien hører det med at mannen var utstyrt med en illrød poseringsbukse i silke i størrelse ekstra small. Folk glante, jeg ble forferdet, og mannen la seg ned ved siden av meg og innpåslitent tett inntil. Plutselig var det noen som tok bilde av ham og jeg innså at jeg var en del av motivet der en nestenblotter fikk utløp for sin uhemmede ekshibisjonisme. Dette ville jeg rett og slett ikke vær med på! Jeg fikk fart på mitt defekte legeme og forlot mannen som umiskjennelig så ut som en koloss av en fiskepudding med et tyttebær på midten. Hvorfor skjer slike ting bare meg? To sånne absurde hendelser på under en halvtime! Men trøsten var at skinnjakkene var mine. Egentlig hadde jeg to fra før av. Så jeg delte rundhåndet med andre titaner og giganter i familien, men beholdt den ene selv og bruker den fremdeles. Jeg fortalte historien til min bror, som mente han hadde lest noe om en italiensk bande som lurte penger av folk ved å manipulere med skinnjakker. Men godtroende som jeg er, mente jeg bestemt at Antonio var en kjernekar. Etter en måned ringte et dansk bilutleiefirma som hadde funnet et brev med min underskrift i en bil som var blitt forlatt ubetalt i Oslo. Den skinnhellige mannen var en svindler av solid kaliber. Tilfeldigheter skal man ikke spøke med 32

11 selv om de er aldri så utrolige. Et halvt år senere spankulerte min bror i Drammen sentrum. En liten bil stoppet, og sjåføren rullet ned sidevinduet og spurte på et prenatalt engelsk om han kunne hjelpe ham med å finne veien til flyplassen. Jeg er italiensk, sa han. Det var i hvert fall det han mente. Denne mannen som snakket engelsk på italiensk fikk straks svar på sitt eget morsmål av min bror. Og så var det hele historien om igjen. Han var med ett min brors beste venn, og straks satt den digre broren min i den lille bilen og kjente på skinnjakkenes unike kvalitet. Mannen presenterte seg som Antonio Benedetto og gav bror min visittkortet sitt. Og bror min fikk tre lekre lærjakker han også fordi han var mannens «friend» og «amico» som hadde hjulpet ham med å finne veien til flyplassen. Det kan jeg ikke ta i mot sa broder n. Gaven står ikke i forhold til tjenesten. Antonio ville ikke høre og trakk nok en lekkerbisken av en lang Armani-jakke opp av en pose. Denne kunne han ikke gi bort. Den kostet nemlig ti tusen kroner. Men siden bror min var hans gode venn, skulle han få den for fire tusen. Antonio var uheldigvis enda en gang i den prekære situasjon at han hadde lite kontanter på seg. Den stakkars italieneren var dessuten intetanende om at han hadde fått en mann inn i bilen som aldri har penger på seg. Bror min er så lite opptatt av penger at han kan til og med la kona bruke visakortet sitt! Min i øyeblikket totalt insolvente bror kunne derfor med all ærlighet innabords påstå at han var totalt blakk. At Antonio denne gang hadde truffet Drammens eneste fotgjenger som ikke hadde et rødt øre på seg, og som attpåtil visste hvilke hensikter Antonio hadde, må vel kunne kalles for både genuin og optimal uflaks. Antonio ble en smule urolig. Var det virkelig mulig at denne mastodonten av en drammenser var helt uten kontanter? Hadde han ikke litt da, og hvor mye i så fall? Jeg er banca rotta, sa bror min. Alle forslag om bank, betalingskort osv prellet av på broder n. Antonio skjønte at han trolig hadde støtt på landets minst betalingsdyktige person. I løpet av et nanosekund nappet han til seg visittkortet sitt som broder n fremdeles hadde i hånden. Posene med presangene fra en venn til en annen var plutselig ikke lenger innen rekkevidde, men var kjapt gjort utilgjengelige, plassert bak Antonios ben ved pedalene. Dette eiegode vennskapet var helt og holdent finito. De var ikke kompiser lengre. Antonios kroppsspråk var lett å dechiffrere, og bror min hadde dekodet at han var grunnleggende uønsket i passasjersetet. Buon viàggio, sa broder n og lirket seg ut av bilen. Antonio dro videre for å finne en ny venn en som kunne forklare veien til flyplassen og som hadde sans for ekte, myke kvalitetsvarer i skinn som luktet ditto, og som forhåpentligvis hadde cash nok på seg til at han var verd å bedra. Her forleden gikk sømmen opp under armen på min flotte skinnjakke. Jeg gikk til en blanding av skomaker, seilmaker og skredder vet ikke helt hva et sånt blandingsyrke heter. Men han tok jobben. Da jeg hentet jakka etter et par dager, sa han: «Det var så vrient, for dette er ikke ordentlig skinn.» Måtte Antonio finne flyplassen en gang for alle! Av Louis Jocoby 33

12 Enkelt styrearbeid via nettet I løpet av juni vil samtlige borettslag og sameier med SBBL som forretningsfører få tilbud om den såkalte styreportalen. Den nettbaserte portalen vil gi boligselskapene elektronisk godkjenning av fakuraer, eget e-arkiv med viktige dokumenter og tilgang hele døgnet til ulike rapporter fra SBBLs data- og regnskapssystemer. Styreledet i Søndre Falkum borettslag, Trygve Wang, tester ut styreportalen fra egen sofakrok og sier at det hele virker både praktisk og rasjonelt foreløpig. Jeg mener at dette faktisk er noe av det viktigste som har skjedd i forholdet mellom boligselskapene og oss som boligbyggelag. Nå kan man når som helst og fra hvor som helst få tilgang til nær sagt all informasjon, alle data om borettslaget eller sameiet som enten vi eller de har produsert, sier Jo Petter Ravlum hos SBBL. Vi snakker om alle typer rapporter; regnskap, perioderegnskap, beboerlister i sanntid, leilighetsopplysninger og leietakere. Man får et eget arkiv med beretninger, styreprotokoller og saker, vedtekter, ordensregler nær sagt alt mellom himmel og jord. Den store fordelen er at alt vil være tilgjengelig for styrene akkurat når de vil om det er i helgene eller på kvelden når man sitter i styremøte. E-arkivet E-Arkivet inneholder styrets egne dokumenter og dokumenter som legges ut av SBBL. Her har du muligheten til å søke opp, redigere eller opprette nye dokumenter. Dermed blir laget sikret at viktig informasjon er tilgjengelig og samtidig at dokumenter ikke forsvinner for eksempel når det skjer et lederbytte. Enkel kommunikasjon Det er også en egen modul for henvendelser, der styremedlemmene kan melde forespørsler og saker inn til oss og følge med hele tida på hva som blir gjort eller ikke gjort. Det mest geniale kanskje, er at systemet har mulighet til å behandle alle fakturaer og betalinger elektronisk. Det er en slags avansert nettbank der man får alle opplysninger, og hvor man kan se selve fakturaen og vedlegg. Dersom alt er riktig, så kan man godkjenne beløp til utbetaling. I ettertid vil styrene ha oversikten over alle utbetalinger. Systemet testes Fem borettslag tester i disse dager ut den såkalte styreportalen. Ett av dem er Søndre Falkum der Trygve Wang er styreleder. Styremedlemmene i laget er dermed når som helst bare et tastetrykk unna nær sagt all den informasjonen som SBBL har om laget og beboerne. Det eneste du trenger av utstyr er en PC med tilgang til Internett. Systemet er spesielt bra for å holde seg oppdatert på økonomien. Styremedlemmene kan finne ulike regnskapsrapporter som til enhver tid er oppdaterte, og de kan bla seg ned til den enkelte faktura. I tillegg blir alle fakturaer, som fram til nå har blitt sendt som post til laget, lagt ut på portalen for godkjenning. Lederen får melding pr. SMS og e-post når det har kommet en regning som må behandles og godkjennes, slik vi kjenner det fra ulike nettbanker. SBBL sørger selv for opplæring av styremedlemmene i de boligselskapene som ønsker å være med i ordningen. Det arrangeres kurs i SBBLs lokaler på kveldstid, der deltakerne får tilgang til PC for å prøve systemet, sier Ravlum. 34

13 Spennende medlemsfordeler Familiedag og kinodag SBBL inviterer til sommermoro hele helga! 21. og 22. juni Nå er vi der snart igjen sola står høyt på himmelen og ferien nærmer seg. Det er da vi i SBBL inviterer til moro for hele familien tradisjonen tro, sier Ann-Brith Standeren i SBBLs forvaltningsavdeling. Sett av helga oppunder St. Hans til å feire litt med familie, naboer og venner. Vi snakker om dagene 21. og 22. juni. Da går vårt faste medlemsarrangement av stabelen. På arrangementet i Lekeland var vi i fjor totalt ca. 600 personer med tilknytning til boligbyggelaget. Vi håper på minst like god oppslutning i år og håper også å treffe et større spekter av våre medlemmer med kinodagen på lørdagen. SBBL inviterer til medlemsaktiviteter i Lekeland. Hel «kinopakke» Lørdag 21. juni skal vi ha kinodag på Kino 1 her i Skien. Da får alle våre medlemmer inntil 6 kinobilletter hver inklusiv popcorn og brus til KUN kr. 50 pr. billett. Dette er et meget gunstig tilbud, og det gjelder til alle forestillingene som vises denne dagen. Første forestilling begynner kl Vi i SBBL kommer til å ha en stand ved kinoen denne ettermiddagen og kvelden for å vise oss frem, informere om alle våre gunstige medlemsfordeler, selge medlemskap osv. Det er ingen frist for kjøp av kinobilletter og de bestilles/ kjøpes på vanlig måte hos Kino 1. Skikkelig familiemoro Søndag 22. juni skal vi ha familiedag i Lekeland. Her vil også hvert medlem få kjøpt inntil 6 billetter pr. medlemskap for kr. 50 pr. stk. Da får man inngang til Lekeland, pølse med brød og brus. Det vil bli utdeling av pølser, brus, ballonger, m.m. fra kl Billettene kjøpes hos SBBL, innen fredag 13. juni. Medlemsarrangementet er en stor happening for oss i SBBL. Vi i forvaltningsavdelingen ønsker alle våre medlemmer velkommen! Flotte ferieleiligheter i Spania Vi har 2 leiligheter il utleie i Spania. Leilighetene ligger rett utenfor senrum av Guardamar, sør for Alicante. Vi har ikke satt noen søknadsfrist for 2008, så her er det prinsippet «førstemann til mølla»som gjelder. Vær tidlig ute for å få de ukene du ønsker. Langtidsleie er mulig i inntil 4 uker, utenom høysesong. Ta kontakt med Ann-Brith Standeren på e-post tlf eller se våre nettsider: for infrmasjon og søknadsskjema. 36

14 Kjekt å være SBBL-medlem Medlemskapet i SBBL gir deg økonomiske fordeler i form av medlemsrabatter på en rekke viktige varer og tjenester knyttet til det å bo. I tillegg kommer gunstige sentrale avtaler om billån, boliglån, ulike forsikringer, telefon- og sikkerhetsprodukter. Mer om dette finner du på og Skien Boligbyggelag har inngått egne rabattavtaler med følgende firma: Nautilus Gym & Bad 230,- pr.mnd. avtalegiro/årsavtale ,- kontant Gulsetringen 165, 3727 Skien Tlf Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn Tlf Bygger n Nylende Byggsenter as Trelast 30% Byggvarer 20% Dører og butikkvarer 15% (ikke rabatt på tilbudsvarer) Gjerpensgt. 3, 3716 Skien tlf Euronics Hansen Elektriske as Innebygde hvitvare produkter 10% Hvitvarer 10% Elektriske småvarer 15% Tilbudsvarer, hvitvarer 5 % Tilbudsvarer, små elektrisk 10% Liegt. 4, 3717 Skien Tlf Olaf A. Thoresen as Glass og speil (tilskåret), samt forbruksmateriell 25% Tilbudsvarer/kampanjevarer 5% Timepris 10% Nedre Hjellegate 9,3724 Skien Tlf Celsius 20% på alt av markiser, persienner og interiør varer. Kjørbekkdalen 12 A 3735 Skien Tlf Grenland Boligsikring Komplett trådløs boligalarm kr 980 Boligalarm med kameradetektor kr 2980 Abonnement fra 299 pr.mnd Krabberødstrand Terrasse Stathelle Vidar Rune Pedersen Tlf Rørlegger n as Rør og rørdeler, (ord.pris) 23% Baderomsutstyr 23% Timepris 15% Tilbudsvarer (ved kontant betaling) 5% Porsgrunnsveien 304, 3736 Skien Tlf C. Christoffersen Engros as Tepper, belegg og tapet (lagervare) 20% Interiørmaling, sparkel, lim, verktøy 10% Baron, utvendig maling og beis 10ltr. 5% Bataljonsveien 30, 3702 Skien, Tlf Hertz Bilutleie Grenland as 20% rabatt på lokalpriser. Flyttebil for førerkort kl. B Hovengsgt Porsgrunn Tlf Siljangården Byggsenter as Sigdalkjøkken/bad/garderobe 10% Kvalsvik kjøkken/bad/garderobe 22% Langlo skyvedørsgarderober 15% Whirlpool integrerte hvitevarer 10% Siemens integrerte hvitevarer 12% Chr. H. Blomsgate 13, 3713 Skien Tlf (ikke rabatt på kampanjer) Kino 1 Honnørpris på alle kinoforestillinger fra mandag til torsdag. maks 6 billetter pr.medlem Billettbestilling Låshuset Kopiering av standard nøkler 25% Dørvriderer, låskasser, sylindere osv 15-20% Timepris & transport 10% Gimsøy plass 7, 3730 Skien Tlf Servicetelefon: Sparebank 1 Telemark SBBL og Sparebank 1 Telemark har en samarbeidsavtale som gir medlemmene flere fordeler. Torggt Skien Tlf Modena Flis-spesialisten as Keramiske fliser 20% (alle typer på lager) Keramiske fliser 15% (bestillingsvare) Tilbehør 25% Ovner 15% Bioovner og skifer 10% Hagebyveien 39, 3734 Skien, tlf Kulltangv. 38, 3933 Porsgrunn Tlf Mesterlys, Auensens Elektriske as Lysrør og lyspærer 25% (min. kr 200,- ikke tilbudsvarer) Lamper, interiør og gaver 10% (ikke tilbudsvarer) Telemarksgata 18, 3724 Skien Tlf Elektro 4 as Tradisjonelle installasjoner og svakstrøm 20% Telefoni og mobiltelefoni 10% Tilbehør til mobiltelefon 20% Borgeveien 5,3712 Skien Tlf

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for BOLIG I KVELDE Fosserødåsen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Larvik Boligbyggelag

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010

Rehabilitering av bad er viktig s. 8. Telemarks største megler s. 6. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2010 KLYVE V: Høyde er ingen hindring for BBL Boservice AS som har skiftet vinduene for borettslaget. Telemarks største megler s. 6 BBL Boservice AS s. 38 Rehabilitering

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

KAPITTEL 1. Mannen på stranden

KAPITTEL 1. Mannen på stranden KAPITTEL 1 Mannen på stranden Cecilia Gaathe hadde aldri sett et dødt menneske. Ikke før nå. De hadde ikke villet la henne se moren da hun døde i fjor. Det var Gamle-Tim som hadde funnet henne i fjæresteinene

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn.

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn. Kjære alle sammen Her kommer en liten flytterapport sånn at dere kan se hvordan det har blitt på det nye og litt hva som skjer på det gamle huset. Dette er en hilsen fra Siri og Marthe og fra alle her

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VIKTIG DATA FOR ANDELSEIER Denne boken vil bli ett nyttig hjelpemiddel i arbeidet med vedlikeholdet av din bolig. På denne siden

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT.

LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VOLDSMINDE - 4 ROMS GISLE JOHNSONS GATE 2A, H0201, 7020 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM PÅ VOLDSMINDE CA. 1 KM FRA SOLSIDEN. ABONNEMENT FOR KABEL TV ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT

NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TOU PARK/LERVIG SIRISKJERET 36, 4014 STAVANGER NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 500 PR. MND.

Detaljer

Generelle opplysninger:

Generelle opplysninger: Generelle opplysninger: Bruk av Air condition: Det er herlig med sol og varme, men til tider blir temperaturen litt for høy. Da er det godt å kunne kjøle ned innelufta. Vi henstiller likevel gjestene til

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

KOLBOTN TORG - FLOTT 2-ROMS I 4.ETG MED BALKONG OG HEIS. VARMTVANN, FYRING, INTERNETT OG KABEL-TV INKL.

KOLBOTN TORG - FLOTT 2-ROMS I 4.ETG MED BALKONG OG HEIS. VARMTVANN, FYRING, INTERNETT OG KABEL-TV INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KOLBOTN TORG JAN BAALSRUDS PLASS 8, 1410 KOLBOTN KOLBOTN TORG - FLOTT 2-ROMS I 4.ETG MED BALKONG OG HEIS. VARMTVANN, FYRING, INTERNETT OG KABEL-TV INKL. LEIEPRIS: KR.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING.

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE JAN VOIGTS VEI 14, 7040 TRONDHEIM 2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer