VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene vil finne seg vel til rette på Sande skole. Fra dette skoleåret innføres en ny læreplan Kunnskapsløftet. Den presiserer i enda sterkere grad enn tidligere planer, at alle elever har rett til tilpasset opplæring, dvs. opplæring som tar hensyn til den enkelte elevs forutsetninger. Dette er en utfordring for det pedagogiske personalet. Derfor har Sandefjord kommune iverksatt et treårig prosjekt for sine ansatte i skole og barnehage, med fokus på tilpasset opplæring. Bl.a. har de ansatte vært innkalt til felles planleggingsdag i august, og senere til et par forelesninger med fagpersoner på temaet. Som ledd i kommunens satsing jobber lærerne i Breidablikk krets for å finne frem til en systematisk måte å drive tilpasset opplæring. Denne prosessen vil ta tid. Den nye læreplanen har tydelige mål for kunnskap elevene skal ha tilegnet seg på de ulike trinn. Disse målene er dere foreldre gjort kjent med i årsplanene som ble sendt hjem før høstens foreldremøter. Vi ønsker hverandre lykke til med det nye skoleåret med håp om at elevene trives og utvikles i tråd med egne forutsetninger, og at samarbeidet hjem/skole fortsatt er bra og tar fatt i utfordringene som dukker opp i løpet av året. Vennlig hilsen Mette Holst rektor 1

2 INFORMASJON OM SANDSLOTTET OG EVENTYRSLOTTET. I mange år har Sandslottet vært boligen til alle klassinger som trenger et sted å være før og etter skoletid. Høsten 2006 ble vi plutselig så utrolig mange prinser og prinsesser, at vi nesten måtte bygge på et tårn. Så kom vi plutselig på at det kunne jo være morsomt å ha et annet slott å besøke av og til, og da flytta 3. og 4. klassingene til Eventyrslottet. Om morgenen kl , åpner Sandslottet portene. Dronninga i Eventyrslottet sover enda, så de som pleier å bo der, drar på besøk til Sandslottet fram til skolen åpner. Når de er ferdig på skolen, har dronninga på Eventyrslottet også stått opp, så da går alle til sitt slott. Å holde et slott vedlike koster mange penger. Dronninga skal stadig ha nye smykker, og gullkoppene hennes må stadig fornyes. Derfor må foreldrene til alle prinsene og prinsessene betale apanasje. Dersom prinsene og prinsessene er på slottet hver dag, koster det kr pr. mnd. Dersom de bare er innom opptil 3 dager i uka, koster det kr pr. mnd. Noen kommer jo også tidlig på morgenen, og da slipper de inn kl og må betal kr for hver morgen, og kr for 1 3 dager. Dersom noen ønsker audiens på slottet, kan dere bare stikke innom, eller ringe. Vi har mange tlf.nr. Sandslottet: mob.: Eventyrslottet: mob.: Kle på dere finstasen og kom til slottet!! Ærbødig hilsen fra alle oss i slottsstaben. 2

3 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR SKOLEELEVER Elevene er på linje med arbeidstakere forsikret gjennom folketrygden. Dette gjelder på skolens område i skoletida og på turer, ekskursjoner o.l. Sandefjord kommune har en kollektiv ulykkes-forsikring i Gjensidige NOR. Denne gjelder i tillegg på direkte vei mellom hjem/skole. - Forsikringssum er 0,5 G ved død og inntil 5 G ved invaliditet. - Skader/krav på erstatning må meldes umiddelbart. (1 G er pr kr ). - Spørsmål om forsikringsordningen kan rettes til Gjensidige Forsikring. Kontakttlf , e-post: ØKONOMISK ANSVAR 1. Skolen har ikke ansvar for penger eller ting som blir borte, gjenglemmes eller blir ødelagt på skolen. 2. I lov om skadeerstatning er hovedregelen at barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettelig eller uaktsomt. Dette betyr at elevene/foresatte må regne med å betale for skader inntil kr som skyldes hærverk eller uforsiktighet. VIKARMODELL Inneværende skoleår er skolen tildelt 20 timer ekstra pr. uke. Skolens lærere skal dekke opp fravær i 16 dager, deretter settes inn vikar utenfra. Ekstratimene legges ut på de enkelte trinnene og blir en tilleggsressurs i perioder med lite fravær. 3

4 FORVENTNINGER I løpet at forrige skoleår utarbeidet lærerne i kretsen felles forutsetninger til elever, foreldre og kolleger. Forventningene er samlet i en brosjyre som i disse dager er sendt til hjemmene. Elever og foreldre oppfordres til sammen å diskutere disse forventningene. Lykke til med samtalene. GUDSTJENESTER I KIRKEN FOR SANDE SKOLE Vi har lang tradisjon for å avslutte semestrene med gudstjeneste i Sandar kirke. Når vi nå har fått ny plan og nye retningslinjer, har vi flyttet gudstjenestene til andre tider på året. Vi legger den ene til adventtiden og den andre til tiden før påske. Dette blir en del av undervisningsopplegget som forberedelse til høytidene. Foreldre og besteforeldre er fortsatt velkomne til å være med oss i kirken. SØKNAD OM FRI FOR ELEVENE På side står en oversikt over skole- og fridager i 2006/2007. Elevene har 190 skoledager i året. Ingen har rett til å ta fri noen av disse dagene, men foreldre kan vanligvis søke om fri for sine barn når situasjonen gjør det nødvendig. For inneværende skoleår gjennomfører Sande skole en prøveordning med fleksibel ferie. Informasjon er tidligere sendt hjemmene. Fra høstferien var det kommet melding om endring for 43 elever. Skjema for melding om endring for vinterferien får frist 5. januar. Prøveordningen vil bli grundig evaluert av alle parter i skolesamfunnet vårt. Det ansvarlige organet for evalueringen blir samarbeidsutvalget (SU). Evalueringen skal sendes skole- og barnehageutvalget mai

5 SKOLEDAGEN Skoledagen ser slik ut: Full dag er fra kl time starter kl Klassene tar friminutt ved behov. Elever som skal begynne til 2. time, starter kl Etter spisepausen ringer det ut kl Alle elevene skal være ute til det ringer inn kl Også i siste del av dagen tar klassene pause ved behov. I enkelte stor-friminutt er spesialrom åpnet for aktiviteter, for eksempel ballspill i gymsalen. TELEFONNUMMER TIL SKOLEN VÅR: Sentralbord: Rektor: Inspektør: Personalrom: SFO: / Helsesøster: Vaktmester: FAX: SKOLEDAGER 2006/2007 HØSTHALVÅRET 2006 VÅRHALVÅRET august 21. desember 3. januar 21. juni Høstferie 2. oktober 6. oktober Vinterferie 19. februar 23. februar Påskeferie 2. april 9. april Fridag 30. april og 18. mai. Høsthalvåret, vårhalvåret og feriene gjelder fra og med til og med de oppgitte datoer. Forannevnte betyr at første skoledag for elvene blir 21. august. Oversikten omfatter elevenes skoledager. Lærernes planleggingsdager legges utenom de oppførte skoledager. SKOLE- OG BARNEHAGESJEFEN I SANDEFJORD 5

6 TIDSPLAN FOR FELLESAKTIVITER SKOLEÅRET HØSTEN: 4. SEPTEMBER: MØTE KLASSEKONTAKTER/LÆRERE UKE? START FORBALLSERIE (Eddie, Øivind, Hans Kenneth forbereder) 5. SEPTEMBER: AKTIVITETSDAG 29. SEPTEMBER: FELLESSAMLING, TEAM III SEPT./OKT.: FORELDREMØTER UKE 40: HØSTFERIE 18. OKTOBER: GAIA-DAGEN 24. OKTOBER: FN-DAGEN OKT./NOV.: KONFERANSER 3. NOVEMBER: FELLESSAMLING, TEAM II OKTOBER: KALKUNMIDDAG DESEMBER: JULEVERKSTED E.L 1. DESEMBER: FELLESSAMLING, TEAM DESEMBER: ADVENT-GUDSTJENESTE DIV. SKOLESEKKEN VÅREN: UKE 4: BOKUKE UKE 8: VINTERFERIE FEBR./MARS: FORELDREMØTER MARS/APRIL: KONFERANSETIMER 27. MARS: SKOLEGUDSTJENESTE UKE 14: PÅSKE APRIL/MAI: SYKKELPRØVE MAI/JUNI: MØT SKOLEN OG KONFERANSER UKE KOMMUNAL RYDDEDAG MAI/JUNI: FOTBALLSERIEN FORTSETTER UKE 21: UTEUKE JUNI: BALLDAG JUNI: 7. KL. BESØKER BREIDABLIKK 19. ELLER 20. JUNI: 7. KLASSEAVSLUTNING MARS: PÅSKE-GUDSTJENESTE TEAMENE: FELLESSAMLILNGER???? 5. PLANLEGGINGSDAG HVERT TRINN SJEKKER AKTIVITETER I DKS OPP MOT PLANEN. KLASSENE GÅR PÅ SKI ELLER SKØYTER NÅR VÆRET TILLATER DET 6

7 Rektor: Mette Holst Undervisningsinspektør: Turid Braavold Johansen Sekretær: Vigdis Martinsen Sekretær: Hege Sverdstad Bruun SFO Leder: Linda Øyen Assistent: Cathrine Bentsen Assistent: Anniken Dovland Assistent: Eva Merete Karlsen Assistent: Elin Lauritzen Assistent: Christopher P. Nilsen Assistent: Janne Rimork Assistent: Hege Storjordet Assistent: Nansy Teien TEAM 1 1. kl.: Inger-Hilde Havnås Lisbeth Enger Evensen Jørn Hansen Ass.: Cari-Anne Fiskevold Ass.: Eva Merete Karlsen 2. kl.: Torhild Bruland Nancy Gunn Pedersen Øivind Fjeldstad Ass.: Nansy Teien 3. kl.: Signe Aspevoll Stenklev Bente Sørensen Helle S.B. Johansen Ass.: Hege Storjordet Ass.: Sissel Moen Vaktmester: Christian Gulmälä Renholder: Torhild Abrahamsen Renholder: Aase Andresen Renholder: Irene Hamer TEAM 2 4. kl.: Eddie Pedersen Kristin Flåtten Kristin Roppestad Reidun Aadne Reitan Ass.: Elin Lauritzen Ass.: Pernille Kittilsen 5. kl.: Lise Ringdal Lisbeth Alsgaard Toril Setlo Turid Braavold Johansen Heidi Engen Narten Ass.: Cathrine Bentsen TEAM 3 6. kl.: Hans Kenneth A. Hjertaas Ingeborg Kaldager Hegdahl Lene Andersen Ass.: Eva Merete Karlsen 7. kl.: Svein E. Kinnerød Harald Stickler Kristin Roppestad Elisabeth Holm Kinnerød 7

8 SKOLENS RÅD KLASSERÅD ALLE ELEVENE I EN GRUPPE FORELDRERÅD ALLE FORELDRE SOM HAR BARN VED SKOLEN ELEVRÅD TO ELEVER (+ EN VARA) FRA TRINN FRITIDSAKTIVITETER FAU - FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG, TO KLASSEKONTAKTER (+EN VARA) FRA HVER GRUPPE REKTOR SAMARBEIDSUTVALGET MEDLEMMER: REKTOR TO LÆRERE TO FORELDRE (FRA FAU) EN POLITISK VALGT (FRA SKOLE- OG BARNEHAGE- UTVALGET EN FRA ANDRE ANSATTE TO ELEVER FRA ELEVRÅD LEDER PÅ SFO + FORELDREREP. FRA SFO VED SAKER SOM ANGÅR SFO POLITIKER LÆRERNE RÅD FOR ANDRE TILSATTE VAKTMESTER RENHOLDERE SEKRETÆRER SKOLEFRITIDSORDNINGEN KLASSEKONTAKTER: På hvert trinn velger foreldrene 4 klassekontakter og 2 vara som skal være medlem av foreldrerådets arbeidsutvalg. Videre er deres oppgave å fremme samarbeid mellom trinnets foreldre og lærere. De er også bindeledd mellom foreldrene og FAU. Klassekontaktene velges for 2 år. 8

9 KLASSEKONTAKTER PÅ SANDE SKOLE FAU-styret: Knut A. Glenna(leder),(nestleder),(kasserer), Ingelin Tangestuen(sekretær), (styremedlem) KLASSEKONTAKTER Adresse E-post Telefon Kl. VARAMENN 1. Janne K. Carlsen Øyvind Rivrud Halstein Baarset Helena Glede Fekete 2. Ole Revhaug Ivar Aartun Kristin Helene Saga Mona Prestbøen 3. Rikke Skjelbred Solberg Ingelin Tangestuen Bjørnar Kalleberg Charlotte Bjanger 4. Ole-Kristian Andersen Joan C. Hagerup 4. Cathrine H. Melhus Hilde Bjørnerud 5. Ellen M.A. Langeid Ragne Eriksen Hilde Hovatn Marstokk Liv M.K. Gisleberg Odinsv. 11, 3216 Sfj. Odinsv. 9, 3216 Sfj. Harevn. 3, 3215 Sfj. Yngvesv. 14, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 20 B, 3216 Sfj. Trymsv. 7, 3216 Sfj. Drakeåsvn. 23 A, 3229 Sfj. Bjørnevn. 11, 3216 Sfj. Yngvesv. 8, 3216 Sfj. Øvre Haslev. 65 Mårvn. 4, 3215 Sfj. Trudvangvn. 30 D, 3216 Sfj. Haslebakken 50, 3229 Sfj. Friggsv. 7, 3216 Sfj. Bjørnevn. 9, 3216 Sfj. Baldersv. 16, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 18 B, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 9, 3216 Sfj. Øvre Sverdstadv. 6, 3216 Sfj. Åslyvn. 17, 3215 Sfj Richard Nordkvelle Sunniva Holmbek Moe 2. Hanne Sørhaug Kim Robert Hansen 3. Jan Baust Gogstad Mette Tangen Tatjana Petkovic Line Thorsen Odinsv. 19, 3216 Sfj. Odinsv. 22, 3216 Sfj Håvard Horn 7. Knut Glenna Marianne Arvesen Dølebakken 30, 3215 Sfj. Brentåsvn. 3 C, 3229 Sfj Bernt Lasse Berggreen Ellen B.F. Kjølberg Trudvangvn. 34 A, 3216 Sfj. Dølebakken 34, 3215 Sfj

10 FRITIDSAKTIVITETER I SKOLENS LOKALER: Sande og Mosserød skolekorps: Dirigent: Geir Arne Haugsrud Korpsleder: Anette Bakke Fredriksen Dirigent Aspirant- og Juniorkorps: Siri Abrahamsen Korpstelefon: Notekurs starter hver høst for elever i 3. og 4. klasse. Øver tirsdag og torsdag mellom kl Telefon FADDERORDNINGEN I likhet med flere andre skoler i Sandefjord har vi ved Sande skole en fadderordning, der 5. klassingene hjelper de nye 1. klassingene med å finne seg til rette på skolen. Dette er med på å skape kontakt mellom yngre og eldre elever. Samtidig som det skaper trygghet for de yngste elevene, gir det de eldre elevene trening i å ta ansvar. Ordningen fortsetter i 2 år slik at 6. klasse er faddere for 2. klasse og 7. klasse for 3. klasse. Elever i 4. klasse gis opplæring i fadderansvar om våren. 10

11 ORDENSREGLER 1. Vær høflig mot skolens elever og personale. 2. Kast papir og annet avfall i riktige bokser. 3. Hjelp til med å ta vare på skolen både ute og inne. 4. Spill ball der du skal! Fotball - nedre skolegård Dødball - øvre skolegård (uten balltre) Kurvball øvre skolegård 5. Det er kun tillatt å trille syklene innenfor skolens område så lenge der er undervisning. 6. Ingen liker å få sykler og biler ødelagt. Opphold deg derfor ikke på sykkel- og bil-parkeringen. 7. Snøballkasting er tillatt mot de oppsatte blinkene. 8. Du må ikke ha med tyggegummi, slikkerier, røyksaker eller rusmidler. 9. Du må ikke ha med farlige eller forstyrrende gjenstander på skolen. * 10. Gå rolig i trapper og ganger. Husk innestemme. 11. Det er ikke lov å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel i undervisningstida. Dersom elevene bryter ordensreglene, kan reaksjonene være: Irettesettelse fra de voksne på skolen. Muntlig eller skriftlig melding til de foresatte. Gjensitting eller være inne i friminutt. Kontrakter mellom berørte parter. Inndraging av sykkel eller annet utstyr. Erstatning av ødelagt utstyr. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen. (Vedtatt av skole- og barnehageutvalget i april 1999) * Her er ingen uttømmende liste, så skolen må selv definere hva som er farlig eller forstyrrende. Et eksempel på farlig gjenstand er laserpeker, mens forstyrrende gjenstand som er forbudt er mobiltelefon. 11

12 REGLER FOR SANDE SKOLE 1. Skolens område : - Muren i overkant avgrenser mot nord, men det er lov å sitte på kanten. - Fjellet med en malt strek avgrenser mot vest. - Hekken nedenfor SFO er grensen mot sør. 2. Det er lov til : - å klatre i trær som tåler det. - å oppholde seg bak gymsalen. - å oppholde seg inne i storfrikvarterene. Se eget ark med oversikt over aktiviteter i gymsal og bibliotek. 3. Det er ikke lov til : - å oppholde seg på parkeringsplassen. Østre hovedinngang kan benyttes til guttetoalettet, men ikke inngangen mot sør. Toalettene på SFO blir låst opp i storfrikvarteret. Materiell på SFO må ikke røres. - å oppholde seg ved sykkelstativene, også de i nord - vestre inngang. - å oppholde seg på Trafo kiosken. - å sykle i skolegården mellom kl og kl å ha med noe med hjul i skolegården og selvsagt heller ikke ta dette med inn i skolebygningen. Rulleskøyter må evn. has i pose og henges på gangen. - å ha med yttertøy inn. Det må henge på gangen utenfor klasserommet. ( HMS) - å gå med utesko inne i klasserommene. Alle skal ha innesko. 4. Aktiviteter i skolegården. - Fotball i nedre skolegård på plenen og ved asfalten på SFO. - Basket ved basketballkurven. - Fotball lek i øvre skolegård ved muren. Inngangspartiene må være frie. - Tennisballer. Bare kast på veggene over inngangsdørene. - Dødball på oppmerket bane i nordre skolegård. - Paradis på oppmerkede steder i nordre skolegård. 5. Vinteraktiviteter dersom det er snø. - Miniski m/ binding i skråning i nedre skolegård. Plasseres i skuret når de ikke er i bruk. - Rumpebrett i skråningen i nedre skolegård. - Snøhauger uten kongen på haugen. 3 stykker langs muren i nordre skolegård. ( for 5.,6. og 7. klasse.) 2 hauger på plenen ved huskestativet i nedre skolegård. - Snøballkasting 2 blinker. 12

13 SYKKELREGEL Etter tidligere vedtak i FAU og oppfordring fra Trygg Trafikk, har det vært vanlig praksis at elevene gis opplæring i sykkelbruk om våren i 4. klasse. Etter at de har fått opplæring, får de lov å sykle til skolen. Foreldrene oppfordres til å respektere den innarbeidede praksisen. GJENGLEMT TØY Det er sjeldent at gjenglemt tøy blir borte. Stikk innom skolen og se i kasse i korridorene. Ved skoleårets slutt er det alltid mye tøy som blir lagt ut Til gjennomsyn. Det som ikke blir hentet, blir lagt i UFF-container. Husk: Merk elevenes tøy godt da unngår vi fulle glemmekasser. MANGE ELEVER møter svært tidlig på skolen. Vi åpner dørene for elevene kl slik at de som ønsker det kan sitte inne med stille arbeid, spill eller prat. Vinterstid bør elevene ikke komme tidligere (bortsett fra dem som har fast plass på SFO). VIDEOFILMING Det er i dag vanlig med videofilming, men en kan ikke videofilme fritt på en skole. Skole- og barnehageutvalget har bestemt at: Foreldre/foresatte kan foreta video-opptak i forbindelse med merkedager i barnets liv, fra aktivitetsdager, arrangement eller festlige anledninger uten særskilt tillatelse fra berørte parter. Forutsetningen er at det er til privat bruk. Det er IKKE anledning til å filme i forbindelse med ordinær undervisning uten spesiell tillatelse. Vis respekt for reglene. Ta gjerne kontakt med skolen hvis du er usikker. REGLER OM TAUSHETSPLIKT Alle som gjør tjeneste etter opplæringsloven har i følge 15-1 i denne loven taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens 13 til 13 e. Dette gjelder ikke bare skolens personale, men også alle andre som kommer i kontakt med elevene. F. eks.: Medlemmer av FAU, foreldre som hjelper til på skolen, frivillige hjelpere på leirskole, skolefester o.l. 13

14 SANDE NÆRMILJØUTVALG Styret inneværende år : Anne Cecilie Gleditsch (leder), Bente Christoffersen, Øyvind Rivrud, Henriette Seeberg, Nina Fjeldbo, Anders Lind, Turid Braavold Johansen og 2 elever fra Elevrådet ved skolen. Nærmiljøutvalget har fremdeles tilhenger og 4 store griller til utlån. Disse er flittig benyttet hele året. Betingelsen for utlån er at utstyret blir levert tilbake i samme stand (rent) og til det avtalte tidspunkt. Dette må skje innenfor skolens åpningstid. Det er blitt bevilget penger til gatefester, Etter skoletid cafè og andre ulike aktiviteter. Den største bevilgningen Nærmiljøutvalget har gitt, er kr ,- til Ballbinge. (bevilget over 3 år). BALLBINGEN Denne ble offisielt åpnet tirsdag 12. september. Trener Tor Thodesen og Andreas Tegstrøm fra Sandefjord Fotball spilte mot et sammensatt lag av elever fra Sande. Nærmiljøutvalget hadde kjøpt inn boller og brus til alle elevene, og i tillegg har det gitt ulike typer baller som kan brukes i bingen. Ballbingen kan brukes til håndball, basket og volleyball i tillegg til fotball. På vinteren kan den eventuelt sprøytes og brukes til skøyter. Klassene har fått tildelt sine friminutt i skoletiden, og SFO bruker den 2 dager i uken i sin åpningstid. Det viser seg at ballbingen er flittig i bruk på ettermiddagen og i helgene. Nå håper vi bare at det ikke skjer noe hærverk på denne flotte og etterlengtede Ballbingen. Her har alle i nærområdet et ansvar. P.P.TJENESTE/SKOLETJENESTE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE er en del av skoleverkets hjelpeapparat som sammen med skolen forsøker å hjelpe elever med ulike vansker. Foreldre som ønsker å ta opp en sak med PPT kan be om konsultasjon onsdager mellom kl Telefon

15 TVERRFAGLIG TEAM Dette teamet består av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet, skolehelsetjenesten og skolen. Oppgavene for teamet er: - Tiltak overfor barn/familier generelt for å fremme velferd og trivsel - Tiltak overfor utsatte barn og unge - Tiltak overfor enkeltindivider med store hjelpebehov, f. eks. barnevern. Foreldre som ønsker kontakt med teamet for å få hjelp til egne barn, eller reise spørsmål om barns livsvilkår i vår skolekrets, kan kontakte teamet gjennom kontaktlærer/rektor. Målet er å styrke det forebyggende arbeidet i vår skolekrets. SKOLEHELSETJENESTEN Helsesøster: Ann Kristin Fjukstad Svendsen Hun har fast kontortid på skolen: Tirsdag kl (Tlf utenom kont.tid) Fysioterapeut: Karen Fabritius, tlf

16 ARBEIDSPROGRAM FOR SKOLEHELSETJENESTEN KLASSE KLASSE VAKSINE UNDERSØK TRINN METODE 1. Tetravac 1. trinn undersøkelse Observasjon av motorikk HELSEOPPLYSNING ANSVARLIG TIDS- PUNKT Samtale om aktuelle Helsesøster Vår temaer etter spørreskjema. Røyk/Rus Aktivitet/bevegelse Fysioterapeut Presentasjon av skolehelsetjenesten til: - Klassen - Foreldremøte Helsesøster Høst 2. Helsesøster 3. Høyde Helsesøster Høst Kartlegge elevenes behov for individuell oppfølging. Foreldremøte 6. DT Målrettet ryggundersøkelse. Undervisning 7. BCG MMT Høyde Helseopplysning/ pubertet 5. klasse grupper : Samtale/aktivitet i grupper eller klassevis Foreldremøte v/helsesøster: Helseopplysning Ryggundervisning Pubertet Røyk og rus Jentegrupper Guttegrupper Helsesøster Helsesøster Fysioterapeut Helsesøster Helsesøster Helsesøster/ evt. i samarbeid med helsesøster i ungdomsskole Helsesøster er tilgjengelig for foreldremøter og klasse- og/eller gruppevis undervisning på alle klassetrinn. Se liste aktuelle temaer. Vår Vår Høst 16

17 TANNLEGETJENESTE Solvang distriktstannklinikk, Skiringssalsveien 24, tlf VED UHELL INNE OG UTE 1. Dersom det er et mulig brudd, hjernerystelse eller annen skade som krever legehjelp, må barnet kjøres til poliklinikken. 2. Foresatte kontaktes. 3. Dersom foresatte ikke kan hente barnet på skolen, kjører en av skolens personale barnet til poliklinikken. 4. Skadeskjema til trygdekontoret fylles ut. 5. Skadeskjema for registrering til internt bruk fylles ut. FRUKTSALG FAU på Sande skole har innført fruktsalg på skolen. Sekretær Vigdis Martinsen står for det praktiske. Opplysninger angående frukt og grønt i skolen fås hos sekretæren. SUNN MATPAKKE I løpet av skoledagen er det viktig at elevene har et sunt måltid. Mange er med på frukt- og/eller melkeordningen. Selve matpakken er det aller viktigste. Gjør gjerne nisten litt spennende med fargerik pynt. Det kan gjøre nisten mer fristende for barn som ikke har lyst på maten. Det hender at elevene glemmer matpakken. Da har vi knekkebrød med ost i reserve. KLUBBKVELDER FAU har hatt ansvaret for klubbkvelder for elevene på onsdagskveldene, ca. annenhver måned. Her har det vært arrangert dans, ulike spillaktiviteter og salg av mat og drikke. Vi håper dette vil komme i stand dette skoleåret også. SKOLEMEGLING (Etter regler om taushetsplikt) Vi har 8 elever fra 7. klassetrinn som er utvalgt som skolemeglere ved Sande skole. Disse har fått grundig opplæring og vil gjennom hele året ha jevnlig kontakt med og oppfølging av de to lærerne som har ansvar for tiltaket på vår skole, Torhild 17

18 Bruland og Elisabeth Holm Kinnerød, samt kurs sammen med de andre skolemeglerne i Breidablikk krets. Mange elever har valgt å gå til skolemegling de siste årene og gir gjennomgående svært positive tilbakemeldinger, som for eksempel Kjempebra meglere Har gått mye bedre etter at vi var til megling Alle fikk snakke Meglerne tok oss på alvor Ønsket selv å gå til megling for å se om det funka og det gjorde det Hjelpsomme og snille meglere. På spørsmål om de ville gå til megling igjen om de skulle komme i konflikt med medelever, har alle svart ja, og at de syntes det var så fint at meglerne hjalp dem til selv å finne en løsning som de var fornøyd med. Skolemegling er for alle elever på alle klassetrinn. Meglerne tar alle på alvor, selv om konflikten i utgangspunktet er stor eller liten. Men event. mobbing er det voksne, lærere og foreldre, som tar tak i. Skolemeglerene 2006/2007 er: Foran fra venstre: Marte Holte Nilssen, Nora Marie Larssen, Camilla Grøtberg og Henrikke Tollnes Svane. Øverst fra venstre: Celina Bassili, Albert Kvalsvik Holskjær, Rasmus Seeberg Berggreen og Fredrik Liverød. 18

19 MANDAG TIRSDAG ONSDAG GYMSALEN BIBLIOTEK GYMSALEN BIBLIOTEK GYMSALEN BIBLIOTEK Felles breakdans 6. og 7. klasse Ballaktiviteter Stillelesing og spill 4. og 5. klasse Stillelesing Ballaktiviteter og spill Elevrådet har ansvaret for Ved brudd på reglene: Lærerne bestemmer Ved brudd på reglene: Lærerne bestemmer Ved brudd på reglene: musikken Utestengning aktivitetene Utestengning aktivitetene Utestengning TORSDAG GYMSALEN BIBLIOTEK 1., 2. og 3. Stillelesing og klasse spill Ballaktiviteter Lærerne bestemmer aktivitetene Ved brudd på reglene: Utestengning FREDAG GYMSALEN BIBLIOTEK Dans Lukket 19

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!

Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! Dalgård skole - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! 1 INNHOLD TELEFONOVERSIKT... 3 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE...

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer