VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skoleåret er godt i gang, og vi har hatt gleden av å ta i mot 31 nye elever på 1. trinn og deres foreldre. Vi håper både de nye 1. trinnelevene - og nye elever på de andre trinnene vil finne seg vel til rette på Sande skole. Fra dette skoleåret innføres en ny læreplan Kunnskapsløftet. Den presiserer i enda sterkere grad enn tidligere planer, at alle elever har rett til tilpasset opplæring, dvs. opplæring som tar hensyn til den enkelte elevs forutsetninger. Dette er en utfordring for det pedagogiske personalet. Derfor har Sandefjord kommune iverksatt et treårig prosjekt for sine ansatte i skole og barnehage, med fokus på tilpasset opplæring. Bl.a. har de ansatte vært innkalt til felles planleggingsdag i august, og senere til et par forelesninger med fagpersoner på temaet. Som ledd i kommunens satsing jobber lærerne i Breidablikk krets for å finne frem til en systematisk måte å drive tilpasset opplæring. Denne prosessen vil ta tid. Den nye læreplanen har tydelige mål for kunnskap elevene skal ha tilegnet seg på de ulike trinn. Disse målene er dere foreldre gjort kjent med i årsplanene som ble sendt hjem før høstens foreldremøter. Vi ønsker hverandre lykke til med det nye skoleåret med håp om at elevene trives og utvikles i tråd med egne forutsetninger, og at samarbeidet hjem/skole fortsatt er bra og tar fatt i utfordringene som dukker opp i løpet av året. Vennlig hilsen Mette Holst rektor 1

2 INFORMASJON OM SANDSLOTTET OG EVENTYRSLOTTET. I mange år har Sandslottet vært boligen til alle klassinger som trenger et sted å være før og etter skoletid. Høsten 2006 ble vi plutselig så utrolig mange prinser og prinsesser, at vi nesten måtte bygge på et tårn. Så kom vi plutselig på at det kunne jo være morsomt å ha et annet slott å besøke av og til, og da flytta 3. og 4. klassingene til Eventyrslottet. Om morgenen kl , åpner Sandslottet portene. Dronninga i Eventyrslottet sover enda, så de som pleier å bo der, drar på besøk til Sandslottet fram til skolen åpner. Når de er ferdig på skolen, har dronninga på Eventyrslottet også stått opp, så da går alle til sitt slott. Å holde et slott vedlike koster mange penger. Dronninga skal stadig ha nye smykker, og gullkoppene hennes må stadig fornyes. Derfor må foreldrene til alle prinsene og prinsessene betale apanasje. Dersom prinsene og prinsessene er på slottet hver dag, koster det kr pr. mnd. Dersom de bare er innom opptil 3 dager i uka, koster det kr pr. mnd. Noen kommer jo også tidlig på morgenen, og da slipper de inn kl og må betal kr for hver morgen, og kr for 1 3 dager. Dersom noen ønsker audiens på slottet, kan dere bare stikke innom, eller ringe. Vi har mange tlf.nr. Sandslottet: mob.: Eventyrslottet: mob.: Kle på dere finstasen og kom til slottet!! Ærbødig hilsen fra alle oss i slottsstaben. 2

3 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR SKOLEELEVER Elevene er på linje med arbeidstakere forsikret gjennom folketrygden. Dette gjelder på skolens område i skoletida og på turer, ekskursjoner o.l. Sandefjord kommune har en kollektiv ulykkes-forsikring i Gjensidige NOR. Denne gjelder i tillegg på direkte vei mellom hjem/skole. - Forsikringssum er 0,5 G ved død og inntil 5 G ved invaliditet. - Skader/krav på erstatning må meldes umiddelbart. (1 G er pr kr ). - Spørsmål om forsikringsordningen kan rettes til Gjensidige Forsikring. Kontakttlf , e-post: ØKONOMISK ANSVAR 1. Skolen har ikke ansvar for penger eller ting som blir borte, gjenglemmes eller blir ødelagt på skolen. 2. I lov om skadeerstatning er hovedregelen at barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettelig eller uaktsomt. Dette betyr at elevene/foresatte må regne med å betale for skader inntil kr som skyldes hærverk eller uforsiktighet. VIKARMODELL Inneværende skoleår er skolen tildelt 20 timer ekstra pr. uke. Skolens lærere skal dekke opp fravær i 16 dager, deretter settes inn vikar utenfra. Ekstratimene legges ut på de enkelte trinnene og blir en tilleggsressurs i perioder med lite fravær. 3

4 FORVENTNINGER I løpet at forrige skoleår utarbeidet lærerne i kretsen felles forutsetninger til elever, foreldre og kolleger. Forventningene er samlet i en brosjyre som i disse dager er sendt til hjemmene. Elever og foreldre oppfordres til sammen å diskutere disse forventningene. Lykke til med samtalene. GUDSTJENESTER I KIRKEN FOR SANDE SKOLE Vi har lang tradisjon for å avslutte semestrene med gudstjeneste i Sandar kirke. Når vi nå har fått ny plan og nye retningslinjer, har vi flyttet gudstjenestene til andre tider på året. Vi legger den ene til adventtiden og den andre til tiden før påske. Dette blir en del av undervisningsopplegget som forberedelse til høytidene. Foreldre og besteforeldre er fortsatt velkomne til å være med oss i kirken. SØKNAD OM FRI FOR ELEVENE På side står en oversikt over skole- og fridager i 2006/2007. Elevene har 190 skoledager i året. Ingen har rett til å ta fri noen av disse dagene, men foreldre kan vanligvis søke om fri for sine barn når situasjonen gjør det nødvendig. For inneværende skoleår gjennomfører Sande skole en prøveordning med fleksibel ferie. Informasjon er tidligere sendt hjemmene. Fra høstferien var det kommet melding om endring for 43 elever. Skjema for melding om endring for vinterferien får frist 5. januar. Prøveordningen vil bli grundig evaluert av alle parter i skolesamfunnet vårt. Det ansvarlige organet for evalueringen blir samarbeidsutvalget (SU). Evalueringen skal sendes skole- og barnehageutvalget mai

5 SKOLEDAGEN Skoledagen ser slik ut: Full dag er fra kl time starter kl Klassene tar friminutt ved behov. Elever som skal begynne til 2. time, starter kl Etter spisepausen ringer det ut kl Alle elevene skal være ute til det ringer inn kl Også i siste del av dagen tar klassene pause ved behov. I enkelte stor-friminutt er spesialrom åpnet for aktiviteter, for eksempel ballspill i gymsalen. TELEFONNUMMER TIL SKOLEN VÅR: Sentralbord: Rektor: Inspektør: Personalrom: SFO: / Helsesøster: Vaktmester: FAX: SKOLEDAGER 2006/2007 HØSTHALVÅRET 2006 VÅRHALVÅRET august 21. desember 3. januar 21. juni Høstferie 2. oktober 6. oktober Vinterferie 19. februar 23. februar Påskeferie 2. april 9. april Fridag 30. april og 18. mai. Høsthalvåret, vårhalvåret og feriene gjelder fra og med til og med de oppgitte datoer. Forannevnte betyr at første skoledag for elvene blir 21. august. Oversikten omfatter elevenes skoledager. Lærernes planleggingsdager legges utenom de oppførte skoledager. SKOLE- OG BARNEHAGESJEFEN I SANDEFJORD 5

6 TIDSPLAN FOR FELLESAKTIVITER SKOLEÅRET HØSTEN: 4. SEPTEMBER: MØTE KLASSEKONTAKTER/LÆRERE UKE? START FORBALLSERIE (Eddie, Øivind, Hans Kenneth forbereder) 5. SEPTEMBER: AKTIVITETSDAG 29. SEPTEMBER: FELLESSAMLING, TEAM III SEPT./OKT.: FORELDREMØTER UKE 40: HØSTFERIE 18. OKTOBER: GAIA-DAGEN 24. OKTOBER: FN-DAGEN OKT./NOV.: KONFERANSER 3. NOVEMBER: FELLESSAMLING, TEAM II OKTOBER: KALKUNMIDDAG DESEMBER: JULEVERKSTED E.L 1. DESEMBER: FELLESSAMLING, TEAM DESEMBER: ADVENT-GUDSTJENESTE DIV. SKOLESEKKEN VÅREN: UKE 4: BOKUKE UKE 8: VINTERFERIE FEBR./MARS: FORELDREMØTER MARS/APRIL: KONFERANSETIMER 27. MARS: SKOLEGUDSTJENESTE UKE 14: PÅSKE APRIL/MAI: SYKKELPRØVE MAI/JUNI: MØT SKOLEN OG KONFERANSER UKE KOMMUNAL RYDDEDAG MAI/JUNI: FOTBALLSERIEN FORTSETTER UKE 21: UTEUKE JUNI: BALLDAG JUNI: 7. KL. BESØKER BREIDABLIKK 19. ELLER 20. JUNI: 7. KLASSEAVSLUTNING MARS: PÅSKE-GUDSTJENESTE TEAMENE: FELLESSAMLILNGER???? 5. PLANLEGGINGSDAG HVERT TRINN SJEKKER AKTIVITETER I DKS OPP MOT PLANEN. KLASSENE GÅR PÅ SKI ELLER SKØYTER NÅR VÆRET TILLATER DET 6

7 Rektor: Mette Holst Undervisningsinspektør: Turid Braavold Johansen Sekretær: Vigdis Martinsen Sekretær: Hege Sverdstad Bruun SFO Leder: Linda Øyen Assistent: Cathrine Bentsen Assistent: Anniken Dovland Assistent: Eva Merete Karlsen Assistent: Elin Lauritzen Assistent: Christopher P. Nilsen Assistent: Janne Rimork Assistent: Hege Storjordet Assistent: Nansy Teien TEAM 1 1. kl.: Inger-Hilde Havnås Lisbeth Enger Evensen Jørn Hansen Ass.: Cari-Anne Fiskevold Ass.: Eva Merete Karlsen 2. kl.: Torhild Bruland Nancy Gunn Pedersen Øivind Fjeldstad Ass.: Nansy Teien 3. kl.: Signe Aspevoll Stenklev Bente Sørensen Helle S.B. Johansen Ass.: Hege Storjordet Ass.: Sissel Moen Vaktmester: Christian Gulmälä Renholder: Torhild Abrahamsen Renholder: Aase Andresen Renholder: Irene Hamer TEAM 2 4. kl.: Eddie Pedersen Kristin Flåtten Kristin Roppestad Reidun Aadne Reitan Ass.: Elin Lauritzen Ass.: Pernille Kittilsen 5. kl.: Lise Ringdal Lisbeth Alsgaard Toril Setlo Turid Braavold Johansen Heidi Engen Narten Ass.: Cathrine Bentsen TEAM 3 6. kl.: Hans Kenneth A. Hjertaas Ingeborg Kaldager Hegdahl Lene Andersen Ass.: Eva Merete Karlsen 7. kl.: Svein E. Kinnerød Harald Stickler Kristin Roppestad Elisabeth Holm Kinnerød 7

8 SKOLENS RÅD KLASSERÅD ALLE ELEVENE I EN GRUPPE FORELDRERÅD ALLE FORELDRE SOM HAR BARN VED SKOLEN ELEVRÅD TO ELEVER (+ EN VARA) FRA TRINN FRITIDSAKTIVITETER FAU - FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG, TO KLASSEKONTAKTER (+EN VARA) FRA HVER GRUPPE REKTOR SAMARBEIDSUTVALGET MEDLEMMER: REKTOR TO LÆRERE TO FORELDRE (FRA FAU) EN POLITISK VALGT (FRA SKOLE- OG BARNEHAGE- UTVALGET EN FRA ANDRE ANSATTE TO ELEVER FRA ELEVRÅD LEDER PÅ SFO + FORELDREREP. FRA SFO VED SAKER SOM ANGÅR SFO POLITIKER LÆRERNE RÅD FOR ANDRE TILSATTE VAKTMESTER RENHOLDERE SEKRETÆRER SKOLEFRITIDSORDNINGEN KLASSEKONTAKTER: På hvert trinn velger foreldrene 4 klassekontakter og 2 vara som skal være medlem av foreldrerådets arbeidsutvalg. Videre er deres oppgave å fremme samarbeid mellom trinnets foreldre og lærere. De er også bindeledd mellom foreldrene og FAU. Klassekontaktene velges for 2 år. 8

9 KLASSEKONTAKTER PÅ SANDE SKOLE FAU-styret: Knut A. Glenna(leder),(nestleder),(kasserer), Ingelin Tangestuen(sekretær), (styremedlem) KLASSEKONTAKTER Adresse E-post Telefon Kl. VARAMENN 1. Janne K. Carlsen Øyvind Rivrud Halstein Baarset Helena Glede Fekete 2. Ole Revhaug Ivar Aartun Kristin Helene Saga Mona Prestbøen 3. Rikke Skjelbred Solberg Ingelin Tangestuen Bjørnar Kalleberg Charlotte Bjanger 4. Ole-Kristian Andersen Joan C. Hagerup 4. Cathrine H. Melhus Hilde Bjørnerud 5. Ellen M.A. Langeid Ragne Eriksen Hilde Hovatn Marstokk Liv M.K. Gisleberg Odinsv. 11, 3216 Sfj. Odinsv. 9, 3216 Sfj. Harevn. 3, 3215 Sfj. Yngvesv. 14, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 20 B, 3216 Sfj. Trymsv. 7, 3216 Sfj. Drakeåsvn. 23 A, 3229 Sfj. Bjørnevn. 11, 3216 Sfj. Yngvesv. 8, 3216 Sfj. Øvre Haslev. 65 Mårvn. 4, 3215 Sfj. Trudvangvn. 30 D, 3216 Sfj. Haslebakken 50, 3229 Sfj. Friggsv. 7, 3216 Sfj. Bjørnevn. 9, 3216 Sfj. Baldersv. 16, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 18 B, 3216 Sfj. Breidablikkvn. 9, 3216 Sfj. Øvre Sverdstadv. 6, 3216 Sfj. Åslyvn. 17, 3215 Sfj Richard Nordkvelle Sunniva Holmbek Moe 2. Hanne Sørhaug Kim Robert Hansen 3. Jan Baust Gogstad Mette Tangen Tatjana Petkovic Line Thorsen Odinsv. 19, 3216 Sfj. Odinsv. 22, 3216 Sfj Håvard Horn 7. Knut Glenna Marianne Arvesen Dølebakken 30, 3215 Sfj. Brentåsvn. 3 C, 3229 Sfj Bernt Lasse Berggreen Ellen B.F. Kjølberg Trudvangvn. 34 A, 3216 Sfj. Dølebakken 34, 3215 Sfj

10 FRITIDSAKTIVITETER I SKOLENS LOKALER: Sande og Mosserød skolekorps: Dirigent: Geir Arne Haugsrud Korpsleder: Anette Bakke Fredriksen Dirigent Aspirant- og Juniorkorps: Siri Abrahamsen Korpstelefon: Notekurs starter hver høst for elever i 3. og 4. klasse. Øver tirsdag og torsdag mellom kl Telefon FADDERORDNINGEN I likhet med flere andre skoler i Sandefjord har vi ved Sande skole en fadderordning, der 5. klassingene hjelper de nye 1. klassingene med å finne seg til rette på skolen. Dette er med på å skape kontakt mellom yngre og eldre elever. Samtidig som det skaper trygghet for de yngste elevene, gir det de eldre elevene trening i å ta ansvar. Ordningen fortsetter i 2 år slik at 6. klasse er faddere for 2. klasse og 7. klasse for 3. klasse. Elever i 4. klasse gis opplæring i fadderansvar om våren. 10

11 ORDENSREGLER 1. Vær høflig mot skolens elever og personale. 2. Kast papir og annet avfall i riktige bokser. 3. Hjelp til med å ta vare på skolen både ute og inne. 4. Spill ball der du skal! Fotball - nedre skolegård Dødball - øvre skolegård (uten balltre) Kurvball øvre skolegård 5. Det er kun tillatt å trille syklene innenfor skolens område så lenge der er undervisning. 6. Ingen liker å få sykler og biler ødelagt. Opphold deg derfor ikke på sykkel- og bil-parkeringen. 7. Snøballkasting er tillatt mot de oppsatte blinkene. 8. Du må ikke ha med tyggegummi, slikkerier, røyksaker eller rusmidler. 9. Du må ikke ha med farlige eller forstyrrende gjenstander på skolen. * 10. Gå rolig i trapper og ganger. Husk innestemme. 11. Det er ikke lov å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel i undervisningstida. Dersom elevene bryter ordensreglene, kan reaksjonene være: Irettesettelse fra de voksne på skolen. Muntlig eller skriftlig melding til de foresatte. Gjensitting eller være inne i friminutt. Kontrakter mellom berørte parter. Inndraging av sykkel eller annet utstyr. Erstatning av ødelagt utstyr. Bortvising fra enkelttimer eller resten av dagen. (Vedtatt av skole- og barnehageutvalget i april 1999) * Her er ingen uttømmende liste, så skolen må selv definere hva som er farlig eller forstyrrende. Et eksempel på farlig gjenstand er laserpeker, mens forstyrrende gjenstand som er forbudt er mobiltelefon. 11

12 REGLER FOR SANDE SKOLE 1. Skolens område : - Muren i overkant avgrenser mot nord, men det er lov å sitte på kanten. - Fjellet med en malt strek avgrenser mot vest. - Hekken nedenfor SFO er grensen mot sør. 2. Det er lov til : - å klatre i trær som tåler det. - å oppholde seg bak gymsalen. - å oppholde seg inne i storfrikvarterene. Se eget ark med oversikt over aktiviteter i gymsal og bibliotek. 3. Det er ikke lov til : - å oppholde seg på parkeringsplassen. Østre hovedinngang kan benyttes til guttetoalettet, men ikke inngangen mot sør. Toalettene på SFO blir låst opp i storfrikvarteret. Materiell på SFO må ikke røres. - å oppholde seg ved sykkelstativene, også de i nord - vestre inngang. - å oppholde seg på Trafo kiosken. - å sykle i skolegården mellom kl og kl å ha med noe med hjul i skolegården og selvsagt heller ikke ta dette med inn i skolebygningen. Rulleskøyter må evn. has i pose og henges på gangen. - å ha med yttertøy inn. Det må henge på gangen utenfor klasserommet. ( HMS) - å gå med utesko inne i klasserommene. Alle skal ha innesko. 4. Aktiviteter i skolegården. - Fotball i nedre skolegård på plenen og ved asfalten på SFO. - Basket ved basketballkurven. - Fotball lek i øvre skolegård ved muren. Inngangspartiene må være frie. - Tennisballer. Bare kast på veggene over inngangsdørene. - Dødball på oppmerket bane i nordre skolegård. - Paradis på oppmerkede steder i nordre skolegård. 5. Vinteraktiviteter dersom det er snø. - Miniski m/ binding i skråning i nedre skolegård. Plasseres i skuret når de ikke er i bruk. - Rumpebrett i skråningen i nedre skolegård. - Snøhauger uten kongen på haugen. 3 stykker langs muren i nordre skolegård. ( for 5.,6. og 7. klasse.) 2 hauger på plenen ved huskestativet i nedre skolegård. - Snøballkasting 2 blinker. 12

13 SYKKELREGEL Etter tidligere vedtak i FAU og oppfordring fra Trygg Trafikk, har det vært vanlig praksis at elevene gis opplæring i sykkelbruk om våren i 4. klasse. Etter at de har fått opplæring, får de lov å sykle til skolen. Foreldrene oppfordres til å respektere den innarbeidede praksisen. GJENGLEMT TØY Det er sjeldent at gjenglemt tøy blir borte. Stikk innom skolen og se i kasse i korridorene. Ved skoleårets slutt er det alltid mye tøy som blir lagt ut Til gjennomsyn. Det som ikke blir hentet, blir lagt i UFF-container. Husk: Merk elevenes tøy godt da unngår vi fulle glemmekasser. MANGE ELEVER møter svært tidlig på skolen. Vi åpner dørene for elevene kl slik at de som ønsker det kan sitte inne med stille arbeid, spill eller prat. Vinterstid bør elevene ikke komme tidligere (bortsett fra dem som har fast plass på SFO). VIDEOFILMING Det er i dag vanlig med videofilming, men en kan ikke videofilme fritt på en skole. Skole- og barnehageutvalget har bestemt at: Foreldre/foresatte kan foreta video-opptak i forbindelse med merkedager i barnets liv, fra aktivitetsdager, arrangement eller festlige anledninger uten særskilt tillatelse fra berørte parter. Forutsetningen er at det er til privat bruk. Det er IKKE anledning til å filme i forbindelse med ordinær undervisning uten spesiell tillatelse. Vis respekt for reglene. Ta gjerne kontakt med skolen hvis du er usikker. REGLER OM TAUSHETSPLIKT Alle som gjør tjeneste etter opplæringsloven har i følge 15-1 i denne loven taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens 13 til 13 e. Dette gjelder ikke bare skolens personale, men også alle andre som kommer i kontakt med elevene. F. eks.: Medlemmer av FAU, foreldre som hjelper til på skolen, frivillige hjelpere på leirskole, skolefester o.l. 13

14 SANDE NÆRMILJØUTVALG Styret inneværende år : Anne Cecilie Gleditsch (leder), Bente Christoffersen, Øyvind Rivrud, Henriette Seeberg, Nina Fjeldbo, Anders Lind, Turid Braavold Johansen og 2 elever fra Elevrådet ved skolen. Nærmiljøutvalget har fremdeles tilhenger og 4 store griller til utlån. Disse er flittig benyttet hele året. Betingelsen for utlån er at utstyret blir levert tilbake i samme stand (rent) og til det avtalte tidspunkt. Dette må skje innenfor skolens åpningstid. Det er blitt bevilget penger til gatefester, Etter skoletid cafè og andre ulike aktiviteter. Den største bevilgningen Nærmiljøutvalget har gitt, er kr ,- til Ballbinge. (bevilget over 3 år). BALLBINGEN Denne ble offisielt åpnet tirsdag 12. september. Trener Tor Thodesen og Andreas Tegstrøm fra Sandefjord Fotball spilte mot et sammensatt lag av elever fra Sande. Nærmiljøutvalget hadde kjøpt inn boller og brus til alle elevene, og i tillegg har det gitt ulike typer baller som kan brukes i bingen. Ballbingen kan brukes til håndball, basket og volleyball i tillegg til fotball. På vinteren kan den eventuelt sprøytes og brukes til skøyter. Klassene har fått tildelt sine friminutt i skoletiden, og SFO bruker den 2 dager i uken i sin åpningstid. Det viser seg at ballbingen er flittig i bruk på ettermiddagen og i helgene. Nå håper vi bare at det ikke skjer noe hærverk på denne flotte og etterlengtede Ballbingen. Her har alle i nærområdet et ansvar. P.P.TJENESTE/SKOLETJENESTE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE er en del av skoleverkets hjelpeapparat som sammen med skolen forsøker å hjelpe elever med ulike vansker. Foreldre som ønsker å ta opp en sak med PPT kan be om konsultasjon onsdager mellom kl Telefon

15 TVERRFAGLIG TEAM Dette teamet består av representanter fra Pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet, skolehelsetjenesten og skolen. Oppgavene for teamet er: - Tiltak overfor barn/familier generelt for å fremme velferd og trivsel - Tiltak overfor utsatte barn og unge - Tiltak overfor enkeltindivider med store hjelpebehov, f. eks. barnevern. Foreldre som ønsker kontakt med teamet for å få hjelp til egne barn, eller reise spørsmål om barns livsvilkår i vår skolekrets, kan kontakte teamet gjennom kontaktlærer/rektor. Målet er å styrke det forebyggende arbeidet i vår skolekrets. SKOLEHELSETJENESTEN Helsesøster: Ann Kristin Fjukstad Svendsen Hun har fast kontortid på skolen: Tirsdag kl (Tlf utenom kont.tid) Fysioterapeut: Karen Fabritius, tlf

16 ARBEIDSPROGRAM FOR SKOLEHELSETJENESTEN KLASSE KLASSE VAKSINE UNDERSØK TRINN METODE 1. Tetravac 1. trinn undersøkelse Observasjon av motorikk HELSEOPPLYSNING ANSVARLIG TIDS- PUNKT Samtale om aktuelle Helsesøster Vår temaer etter spørreskjema. Røyk/Rus Aktivitet/bevegelse Fysioterapeut Presentasjon av skolehelsetjenesten til: - Klassen - Foreldremøte Helsesøster Høst 2. Helsesøster 3. Høyde Helsesøster Høst Kartlegge elevenes behov for individuell oppfølging. Foreldremøte 6. DT Målrettet ryggundersøkelse. Undervisning 7. BCG MMT Høyde Helseopplysning/ pubertet 5. klasse grupper : Samtale/aktivitet i grupper eller klassevis Foreldremøte v/helsesøster: Helseopplysning Ryggundervisning Pubertet Røyk og rus Jentegrupper Guttegrupper Helsesøster Helsesøster Fysioterapeut Helsesøster Helsesøster Helsesøster/ evt. i samarbeid med helsesøster i ungdomsskole Helsesøster er tilgjengelig for foreldremøter og klasse- og/eller gruppevis undervisning på alle klassetrinn. Se liste aktuelle temaer. Vår Vår Høst 16

17 TANNLEGETJENESTE Solvang distriktstannklinikk, Skiringssalsveien 24, tlf VED UHELL INNE OG UTE 1. Dersom det er et mulig brudd, hjernerystelse eller annen skade som krever legehjelp, må barnet kjøres til poliklinikken. 2. Foresatte kontaktes. 3. Dersom foresatte ikke kan hente barnet på skolen, kjører en av skolens personale barnet til poliklinikken. 4. Skadeskjema til trygdekontoret fylles ut. 5. Skadeskjema for registrering til internt bruk fylles ut. FRUKTSALG FAU på Sande skole har innført fruktsalg på skolen. Sekretær Vigdis Martinsen står for det praktiske. Opplysninger angående frukt og grønt i skolen fås hos sekretæren. SUNN MATPAKKE I løpet av skoledagen er det viktig at elevene har et sunt måltid. Mange er med på frukt- og/eller melkeordningen. Selve matpakken er det aller viktigste. Gjør gjerne nisten litt spennende med fargerik pynt. Det kan gjøre nisten mer fristende for barn som ikke har lyst på maten. Det hender at elevene glemmer matpakken. Da har vi knekkebrød med ost i reserve. KLUBBKVELDER FAU har hatt ansvaret for klubbkvelder for elevene på onsdagskveldene, ca. annenhver måned. Her har det vært arrangert dans, ulike spillaktiviteter og salg av mat og drikke. Vi håper dette vil komme i stand dette skoleåret også. SKOLEMEGLING (Etter regler om taushetsplikt) Vi har 8 elever fra 7. klassetrinn som er utvalgt som skolemeglere ved Sande skole. Disse har fått grundig opplæring og vil gjennom hele året ha jevnlig kontakt med og oppfølging av de to lærerne som har ansvar for tiltaket på vår skole, Torhild 17

18 Bruland og Elisabeth Holm Kinnerød, samt kurs sammen med de andre skolemeglerne i Breidablikk krets. Mange elever har valgt å gå til skolemegling de siste årene og gir gjennomgående svært positive tilbakemeldinger, som for eksempel Kjempebra meglere Har gått mye bedre etter at vi var til megling Alle fikk snakke Meglerne tok oss på alvor Ønsket selv å gå til megling for å se om det funka og det gjorde det Hjelpsomme og snille meglere. På spørsmål om de ville gå til megling igjen om de skulle komme i konflikt med medelever, har alle svart ja, og at de syntes det var så fint at meglerne hjalp dem til selv å finne en løsning som de var fornøyd med. Skolemegling er for alle elever på alle klassetrinn. Meglerne tar alle på alvor, selv om konflikten i utgangspunktet er stor eller liten. Men event. mobbing er det voksne, lærere og foreldre, som tar tak i. Skolemeglerene 2006/2007 er: Foran fra venstre: Marte Holte Nilssen, Nora Marie Larssen, Camilla Grøtberg og Henrikke Tollnes Svane. Øverst fra venstre: Celina Bassili, Albert Kvalsvik Holskjær, Rasmus Seeberg Berggreen og Fredrik Liverød. 18

19 MANDAG TIRSDAG ONSDAG GYMSALEN BIBLIOTEK GYMSALEN BIBLIOTEK GYMSALEN BIBLIOTEK Felles breakdans 6. og 7. klasse Ballaktiviteter Stillelesing og spill 4. og 5. klasse Stillelesing Ballaktiviteter og spill Elevrådet har ansvaret for Ved brudd på reglene: Lærerne bestemmer Ved brudd på reglene: Lærerne bestemmer Ved brudd på reglene: musikken Utestengning aktivitetene Utestengning aktivitetene Utestengning TORSDAG GYMSALEN BIBLIOTEK 1., 2. og 3. Stillelesing og klasse spill Ballaktiviteter Lærerne bestemmer aktivitetene Ved brudd på reglene: Utestengning FREDAG GYMSALEN BIBLIOTEK Dans Lukket 19

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE Skolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for elever og tilsatte. Derfor må vi samarbeide, ha respekt for hverandre og ta medansvar for alle i skole-samfunnet

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler

Informasjon. - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler Informasjon - til foreldre og foresatte for våre nye førsteklassinger høsten 2010. Krohnengen og Eventyrskogen skoler VIKTIG KONTAKTINFORMASJON Eventyrskogen og Krohnengen skoler har felles administrasjon:

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017

ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ÅRSPLAN SFO NORDHUS SKOLE SKOLEÅRET 2016/2017 ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE 1 SFO VED NORDHUS SKOLE Vi er 5 voksne i ulike prosentstillinger og ca 33 barn. De ukene skolen er i drift har vi 3 stk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2014 PERSONALET SKOLEÅRET 2014/ 2015: Lærere: 1. klasse kontaktlærer Marit D. Kristiansen 2. klasse kontaktlærer Oddrun Clason 3. klasse kontaktlærer Lise Hoel 4. klasse kontaktlærer

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Vinjeøra skole Informasjon skoleåret

Vinjeøra skole Informasjon skoleåret Vinjeøra skole Informasjon skoleåret 2005 2006 TELEFON: Hovednr: 72 45 40 70 Fax nr: 72 45 40 71 Rektor: 72 45 40 70 72 45 40 72 SFO: 72 45 40 78 Personalrom: 72 45 40 74 Bibliotek: 72 45 40 77 Vaktmester/renholdere:

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten Velkommen til Myklerud SFO Skolefritidsordnin g Formålet med tjenesten Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår

Regelhefte for Korsvoll skole. Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Regelhefte for Korsvoll skole Vi viser hverandre respekt Vi gir hverandre arbeidsro Vi tar vare på skolen vår Korsvoll skoles definisjon av mobbing: Når en eller flere personer, gjentatte ganger over tid,

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Forord: August 09 Forord: I dette heftet finner du årlig plan for samarbeid med barnehagene som sogner til Andebu skole. I tillegg har vi samlet

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø.

Kopervik skole. Handlingsplan for godt skolemiljø. Kopervik skole Handlingsplan for godt skolemiljø. Mål: Alle elevene ved Kopervik skole skal ha et trygt skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal preges av respekt, omsorg og ansvar. Skolens motto er:

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

Vinjeøra skole Informasjon skoleåret

Vinjeøra skole Informasjon skoleåret Vinjeøra skole Informasjon skoleåret 2006 2007 TELEFON: Hovednr: 72 45 40 70 Fax nr: 72 45 40 71 Rektor: 72 45 40 70 72 45 40 72 SFO: 72 45 40 78 Personalrom: 72 45 40 74 Bibliotek: 72 45 40 77 Vaktmester/renholdere:

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik.

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik. Rektor har ordet. Ila skole 2014-2015 Foreldreinformasjon Velkommen til et nytt og lærerikt skoleår! Vi går inn i Ila skoles siste år som kombinert barne- og ungdomsskole. Også i dette skoleåret er vi

Detaljer

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet

ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010. Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet ÅRSPLAN SANDVOLLAN SKOLEFRITIDSORDNING 2009 / 2010 Trygghet Omsorg Trivsel Fysisk aktivitet Forord Sandvollan skolefritidsordning er et kommunalt tilbud for barn fra 1.-4. Klasse. Tilbudet ble først startet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO Skolefritidsordningen ved Fevang skole Solsikken SFO Skoleåret 2016-2017 SIDE 2 Målsetting Skolefritidsordningen SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn i 1. 4. klasse,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord

Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord Årsplan SFO - utvidet tilbud Trones nord 2014-2015 1. Presentasjon av ordningen. SFO Trones nord er en skole- og fritidsordning for elever med spesielle behov og er underlagt Sandnes kommune sine vedtekter

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 07.06.17 Agenda Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2017/2018 TIEY (Tidlig innsats/early years) Kontakten mellom hjemmene og

Detaljer

SKOLEKALENDER Korsgård skole 2015-2016. Ditt potensial Vårt ansvar

SKOLEKALENDER Korsgård skole 2015-2016. Ditt potensial Vårt ansvar SKOLEKALENDER Korsgård skole 2015-2016 Ditt potensial Vårt ansvar Rektor: Terje Fredriksen terje.fredriksen@askim.kommune.no Avdelingsleder 1.-4. trinn: Christin Frøland christin.froland@askim.kommune.no

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 Velkommen til oss! Vi er klare for et nytt år i SFO. Vi ønsker nye og gamle hjertelig velkommen. Hverdagen i SFO skal legge til rette for at barna gjennom leik

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer