Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laserskriver. Brukerhåndbok NOR"

Transkript

1 Laserskriver Brukerhåndbok NOR

2 LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok

3 Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er aktuelle for deg, slik at du får fullt utbytte av dette produktet. CD-ROM Håndbøker med dette symbolet er tilgjengelige i PDF-format på CD-ROMen som fulgte med skriveren. Installasjon Koble til en datamaskin Forberede utskrift Grunnleggende funksjoner Løse problemer Komme igang Brukerhåndbok (denne håndboken) CD-ROM CD-ROM Hvis du vil vise håndboken i PDF-format, kreves Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader ikke er installert på systemet, laster du det ned fra webområdet til Adobe Systems Incorporated. Det kan hende illustrasjonen av skriveren på omslaget er litt annerledes enn skriveren din.

4 Slik er håndboken inndelt Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Kapittel 2 Fylle papir og hente utskrifter Kapittel 3 Sette opp utskriftsmiljøet Kapittel 4 Skrive ut et dokument Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Kapittel 6 Valgfritt tilleggsutstyr Kapittel 7 Løse problemer Kapittel 8 Tillegg Det er lagt stor vekt på at det ikke skal være unøyaktigheter eller utelatelser i denne håndboken. Vi forbedrer imidlertid produktene våre kontinuerlig, så hvis du trenger en nøyaktig spesifikasjon, kontakter du Canon.

5 Innhold Innledning viii Hvordan bruker jeg denne brukerhåndboken? viii Konvensjoner viii Formatering av navn på taster og knapper viii Skjermbilder ix Forkortelser ix Juridiske merknader x Modellnavn x FCC (Federal Communications Commission) x EMC-direktiv ( V-modellen) xi Lasersikkerhet ( V- / V-modellen) xi Internasjonalt Energy Star-program xii Varemerker xii Opphavsrett xii Ansvarsfraskrivelse xiii Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder xiii Viktige sikkerhetsinstruksjoner xiv Montering xiv Strømforsyning xv Håndtering xvi Vedlikehold og kontroller xviii Forbruksmateriell xix Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Egenskaper og fordeler Deler og deres funksjoner Sett forfra Sett bakfra Inne i skriveren Indikatorlamper og knapp for tonerbytte Koble til strømledningen Koble til strømledningen Slå skriveren på og av Slå på skriveren Slå av skriveren Koble til en datamaskin Bruke en USB-kabel Bruke en LAN-kabel ii

6 Kapittel 2 Fylle papir og hente utskrifter Papirkrav Papir som kan benyttes Papirstørrelser Papirtyper Utskriftsområde Papir som ikke kan brukes Oppbevare papir Lagre utskrifter Papirkilder Papirkildetype Arkkapasitet per papirkilde Velge papirkilde Utskrifter Type utskriftsbrett Kapasiteten til utskriftsbrettene Velge utskriftsbrett Bytte til underutskriftsbrettet Bytte til utskriftsbrettet Skrive ut fra flerfunksjonsskuffen Åpne og lukke flerfunksjonsskuffen Åpne flerfunksjonsskuffen Lukke flerfunksjonsskuffen Skrive ut på vanlig papir, tykt papir eller transparenter Skrive ut på konvolutter Skrive ut fra papirkassetten Legge papir i papirkassetten Endre papirstørrelse for papirkassetten Kapittel 3 Sette opp utskriftsmiljøet Innledning Etter at skriveren er montert Hver gang du skriver ut Systemkrav Installere CAPT-programvaren For Windows 98/Me Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere med Plug and Play Installere med [Veiviser for skriverinstallasjon] For Windows Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere med Plug and Play Installere med [Veiviser for skriver] iii

7 For Windows XP Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere med Plug and Play Installere med [Veiviser for skriver] Når installasjonen er fullført Skrive ut en testside Skrive ut fra en datamaskin på nettverket med en delt skriver Konfigurere utskriftsserveren For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Installere klienten Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere med [Veiviser for skriver] Installere med [Windows Utforsker] Avinstallere CAPT-programvaren Kapittel 4 Skrive ut et dokument Angi skriverinformasjon før utskrift Skrive ut fra et program Angi utskriftsalternativer For Windows 98/Me Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra et program Vise dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere] For Windows 2000/XP Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra programmet Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra mappen [Skrivere og telefakser] eller mappen [Skrivere] Åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere og telefakser] eller mappen [Skrivere] Avbryte en utskriftsjobb Bruke utskriftsfunksjonene Ulike sider i skriverdriveren Kategorien [Sideoppsett] [Fullfører]-kategorien Kategorien [Papirkilde] Kategorien [Kvalitet] Kategorien [Generelt] Kategorien [Detaljer] (bare i Windows 98/Me) Kategorien [Deling] Kategorien [Porter] (bare i Windows 2000/XP) Kategorien [Avansert] (bare i Windows 2000/XP) Kategorien [Fargebehandling] Kategorien [Sikkerhet] (bare i Windows 2000/XP) Kategorien [Konfigurasjon]/[Enhetsinnstillinger] iv

8 Kategorien [Profil] (bare i Windows 2000/XP) Skrive ut flere sider på ett ark Skalere dokumenter Skalere et dokument automatisk Skalere et dokument manuelt Skrive ut plakater Skrive ut et dokument med vannmerke Skrive ut et dokument med vannmerke Redigere vannmerker Spesifisere egendefinert papir (ikke standardpapir) Skrive ut kantlinjer og dato Innbindingsmarger Angi ferdiggjøringsmetode Angi papirmatingsmetode Angi utskriftskvalitet Fargeinnstillinger Velge fargemodus Fargeinnstillinger Skrive ut fargeeksempler (bare i Windows 2000/XP) Arbeide med profiler Legge til en profil Redigere/slette en profil Redigere utskriftsjobber med PageComposer Vise skriverinnstillinger / gjenopprette standardinnstillinger Vise skriverinnstillinger Gjenopprette standardinnstillingene Skriverstatusvindu Bruke skriverstatusvinduet Vise skriverstatusvinduet Angi egenskaper Menyelementet [Registrer papirformat] Menyelementet [Forbruksmateriell/Telleverk] Menyelementet [Oppdater] Menyelementet [Verktøy] Vise skriverstatus når en utskriftsserver benyttes Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Bytte tonerkassetter Når det vises en melding Dialogboksen [Forbruksmateriell/Telleverk] Vise dialogboksen [Forbruksmateriell/Telleverk] Bytte tonerkassetter Forholdsregler for håndtering av tonerkassetter Lagre tonerkassetter Bytte trommelkassett v

9 Når det vises en melding Dialogboksen [Forbruksmateriell/Telleverk] Vise dialogboksen [Forbruksmateriell/Telleverk] Bytte trommelkassett Forholdsregler for håndtering av trommelkassetten Lagre trommelkassetter Kalibrere skriveren Rengjøre fikseringsvalsen Rengjøre skriveren Flytte skriveren Flytte skriveren Når arkmateren for 250 ark er montert Håndtere skriveren Forholdsregler for håndtering av skriveren Forholdsregler for lagring av skriveren Kapittel 6 Valgfritt tilleggsutstyr Valgfritt tilleggsutstyr Arkmater for 250 ark Nettverkskort (AXIS 1611) Montere arkmateren for 250 ark Monteringsplass Sjekke innholdet i esken Montere arkmateren for 250 ark Fjerne arkmateren for 250 ark Installere nettverkskortet (AXIS 1611) Sjekke innholdet i esken Deler og deres funksjoner Sette inn nettverkskortet Fjerne nettverkskortet Kapittel 7 Løse problemer Oversikt over problemløsing Varsellampe Papirstopp Papirstopp inne i skriveren Papirstopp bak skriveren Papirstopp i trommelkassetten Servicemelding Problemer med utskriftskvalitet Papirproblemer Når ingenting skrives ut vi

10 Problemer med installasjon Hvis avinstalleringen mislykkes Avinstallere USB-driveren Problemer med lokal installasjon Problemer med å dele skriveren Diverse problemer Kapittel 8 Tillegg Spesifikasjoner Maskinvarespesifikasjoner Programvarespesifikasjoner Målene til hver del Om fargeutskrift De tre primærfargene i lys og farge Metoder for fargegjengivelse Om fargeutskrift Få flottere fargeutskrifter Windows-brannmur Konfigurere Windows-brannmur slik at kommunikasjon med kliendatamaskiner ikke blokkeres Konfigurere Windows-brannmur slik at kommunikasjon med kliendatamaskiner blokkeres Stikkord Finne serienummeret vii

11 Innledning Takk for at du kjøpte Canon LBP5200. For at du skal forstå alle funksjonene på skriveren og kunne bruke maskinen på en effektiv måte, bør du lese denne håndboken før du begynner å skrive ut. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted etter at du har lest den. Hvordan bruker jeg denne brukerhåndboken? Konvensjoner I denne håndboken brukes følgende symboler for å forklare fremgangsmåter, begrensninger, forholdsregler og instruksjoner, slik at sikkerheten kan ivaretas på best mulig måte. ADVARSEL Brukes til å angi advarsler som, hvis de ikke følges riktig, kan føre til død eller alvorlig personskade. Følg disse advarslene. Da vet du at maskinen brukes på en trygg måte. FORSIKTIG Brukes til å angi forholdsregler som, hvis de ikke følges riktig, kan føre til personskade eller skade på eiendeler. Følg disse forholdsreglene. Da vet du at maskinen brukes på en trygg måte. VIKTIG MERKNAD Brukes til å angi viktige poeng og begrensninger som du må være obs på. Pass på at du leser dem nøye. Da slipper du å få problemer når du bruker skriveren. Brukes til å gi tilleggsinformasjon som gjelder bruken av skriveren. Det anbefales at du leser gjennom disse punktene. Formatering av navn på taster og knapper I denne håndboken brukes følgende formatering for navn på taster og knapper. Knapper på dataskjermen: [Navn på knapp] Eksempel: [OK] [Detaljer] Taster på kontrollpanelet: <Tastesymbol> + (Navn på tast) Eksempel: (Tonerbytte) viii

12 Skjermbilder Skjermbildene i denne håndboken kan være noe forskjellige fra det du ser på dataskjermen din. Det kommer an på hvilket operativsystem du har. Plasseringen av knappene som du trenger å trykke, er merket med en vist nedenfor. som Når det er flere knapper du kan velge mellom, er alle knappene merket på denne måten. Velg aktuell knapp. 4 Klikk på [Installer]. Knappen du klikker på for å utføre oppgaven. Forkortelser I denne håndboken brukes følgende forkortelser for produktnavn og modellnavn: Operativsystemet Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP5200: LBP5200 ix

13 Juridiske merknader Modellnavn Følgende navn kan bli benyttet for sikkerhetsbestemmelsene i hvert enkelt salgsområde for denne laserskriveren V-modellen: L10981A V-modellen: L10981E FCC (Federal Communications Commission) Laserskriver, modell L10981A V-modellen Dette utstyret retter seg etter del 15 av FCC-reglene. Disse to forholdene gjelder for bruk: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette utstyret skal tåle alle forstyrrelser som mottas, også forstyrrelser som kan føre til uønsket resultat. Dette utstyret er testet, og det retter seg etter begrensningene for digitale enheter i klasse B, ifølge del 15 i FCC-reglene. Disse begrensningene er utformet for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er plassert i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi stråling i form av radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det føre til skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan oppstå i en bestemt installering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å fjerne forstyrrelsene ved å ta i bruk en eller flere av følgende virkemidler: Vri på eller endre plassering av mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. Bruk av skjermede kabler er nødvendig for å oppfylle begrensningene for klasse B i underdel B av del 15 i FCC-reglene. Ikke gjør endringer på utstyret med mindre det er angitt i håndboken at du kan gjøre det. Hvis du utfører slike endringer, kan du bli pålagt å stoppe å bruke utstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, USA. Tlf.nr. + (516) x

14 EMC-direktiv ( V-modellen) "Dette utstyret er testet i et vanlig system for å oppfylle kravene i EMC-direktivet." Bruk av skjermet kabel er nødvendig for å oppfylle de tekniske kravene i EMCdirektivet. Produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. Merket på spenningsetiketten betyr at vi bekrefter at produktet er i overensstemmelse med kravene som gjelder, ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. Lasersikkerhet ( V- / V-modellen) Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Derfor er laserstrålingen som avgis inne i skriveren, hermetisk forseglet i et beskyttet kammer og bak det ytre dekslet. Laserstråler slipper ikke ut av skriveren ved normal bruk. Denne skriveren er klassifisert som et laserprodukt av klasse 1 under IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassifisert som klasse 1 under Code of Federal Regulations, of Title 21. Denne skriveren er klassifisert under IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (bare for V-modellen) xi

15 FORSIKTIG Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan forårsake skadelig stråling. Internasjonalt Energy Star-program Som ENERGY STAR Partner fastslår Canon Inc. at dette produktet innfrir kravene til strømsparing i ENERGY STAR-programmet. Det internasjonale ENERGY STAR-programmet for kontorutstyr er et internasjonalt program som fremmer strømsparing ved bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med funksjoner som effektivt reduserer strømforbruket. Det er et åpent system der selskaper kan delta på frivillig basis. Målproduktene er kontorutstyr som datamaskiner, skjermer, skrivere, telefakser og kopimaskiner. Standardene og logoene er like i landene som deltar i programmet. Varemerker Canon, Canon-logoen, LASER SHOT, LBP og NetSpot er varemerker for Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemerke for Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre produkt- og firmanavn i denne håndboken kan være varemerker for respektive eiere. Opphavsrett Copyright 2005 by Canon Inc. All rights reserved. Ingen deler av håndboken kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert kopiering eller opptak, eller med et system for informasjonslagring eller gjenopprettelse uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon Inc. xii

16 Ansvarsfraskrivelse Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel. CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN. Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder Bruk av produktet til skanning, utskrift eller reproduksjon av enkelte dokumenter og bruken av slike bilder som skannes, skrives ut eller annen reproduksjon av produktet, kan være ulovlig og kan føre til straffeforfølgelse. Nedenfor finner du en ufullstendig liste over disse dokumentene. Dette er bare noen eksempler. Hvis du er usikker på om du kan bruke produktet til skanning, utskrift eller annen reproduksjon av bestemte dokumenter, og/eller om du kan bruke bilder som er skannet, skrevet ut eller reprodusert på annen måte, bør du på forhånd kontakte en advokat for å få råd. pengesedler postanvisninger depositumbevis frimerker (stemplet eller ustemplet) identifikasjonsbevis og insignier verneplikts- og innkallingspapirer sjekker og bankanvisninger utstedt av statlige organer førerkort og yrkestitteldiplomer reisesjekker matkuponger pass immigrasjonspapirer visse skattepapirer fondspapirer og gjeldsbrev aksjebrev opphavsrettslig beskyttet arbeid/ kunstverk uten godkjenning av eier xiii

17 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Før du begynner å bruke dette produktet må du sørge for at du leser denne delen (Viktige sikkerhetsinstruksjoner) nøye, og at du bruker produktet riktig. Formålet med advarslene og forsiktighetsreglene i denne delen er å forhindre skade på bruker og andre personer, og å forhindre skade på eiendeler. Sørg for at du følger disse advarslene og forsiktighetsreglene. Ikke utfør operasjoner som ikke uttrykkelig er beskrevet i denne håndboken. Montering ADVARSEL Ikke plasser skriveren i nærheten av alkohol, tynnere eller andre brannfarlige stoffer. Hvis et brennbart stoff kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Ikke plasser noen av disse gjenstandene oppå denne skriveren: Hvis en av disse gjenstandene kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Hvis en av disse gjenstandene faller ned i skriveren, slår du av skriveren umiddelbart a og kobler fra USB-kabelen dersom den er tilkoblet b. Deretter trekker du ut strømledningen c og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. - halskjeder, smykker og andre metallobjekter -kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vann eller annen væske c b a xiv

18 FORSIKTIG Ikke plasser skriveren på et ustabilt underlag, en ujevn overflate eller en annen ustabil plass, eller på et sted med vibrasjoner. Hvis skriveren faller ned eller det den står på, velter, kan noen bli skadet. Ikke plasser denne skriveren på et sted der en vegg eller andre objekter blokkerer ventilasjonsåpningene på maskinen. Ikke plasser skriveren på en seng, en sofa, et tykt teppe osv. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, blir de interne skriverkomponentene overopphetet. Det kan føre til brann. Ikke plasser skriveren på følgende steder: Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. - et fuktig eller støvet sted - et sted med røyk eller damp, for eksempel ved siden av en ovn eller luftfukter - et sted som er utsatt for regn eller snø -i nærheten av en vannkran eller vann - et sted som er utsatt for direkte sollys - et sted med høye temperaturer -i nærheten av åpen ild Når du monterer skriveren, bør du være forsiktig slik at du ikke klemmer hendene dine mellom skriveren og gulvet, eller mellom skriveren og et annet produkt. Du kan bli skadet hvis for eksempel hendene dine blir klemt mellom skriveren og underlaget. Når du skal koble til grensesnittkablene, følger du retningslinjene i denne håndboken. Hvis du kobler til kablene feil, kan skriveren bli skadet eller du kan få elektrisk støt. Når du bærer skriveren, må du holde den slik det beskrives i denne håndboken. Hvis du mister maskinen, kan du bli skadet. (Se "Flytte skriveren," på s ) Strømforsyning ADVARSEL Du må ikke rive opp, skade eller endre strømledningen. Ikke plasser tunge gjenstander oppå ledningen, dra i selve ledningen eller bøy ledningen for mye. Strøm kan avgis fra den skadede delen og føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser ledningen i nærheten av en varmekilde. Da kan ledningen smelte, og det kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke sett inn eller trekk ut strømledningen hvis du har våte hender. Da kan du få elektrisk støt. Ikke koble til flere apparater til én enkelt veggkontakt. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke rull sammen eller lag knute på strømledningen. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Pass på at støpslet er satt helt inn i kontakten. Hvis støpslet ikke er satt helt inn, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en annen strømledning enn den som følger med. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. xv

19 Det er en generell regel at du ikke bør koble til skriveren ved hjelp av en skjøteledning eller koble flere apparater til én enkelt kontakt. Hvis det imidlertid ikke er noen annen mulighet enn å bruke en skjøteledning eller koble flere apparater til én enkelt kontakt, er det brukerens ansvar å ta følgende forholdsregler: Hvis disse punktene ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt. - Ikke koble sammen to skjøteledninger. -Pass på at spenningen på støpslet for produktet du bruker, er den samme som spenningen på spenningsetiketten. (Etiketten er plassert på baksiden av skriveren.) - Bruk en skjøteledning som tåler en spenning som er større enn strømkravene på spenningsetiketten på skriveren. (Etiketten er plassert på baksiden av skriveren.) - Når du bruker en skjøteledning, ruller du den ut og setter støpslet på strømledningen helt inn i kontakten på skjøteledningen. -Kontroller med jevne mellomrom at skjøteledningen ikke er for varm. FORSIKTIG Ikke bruk en strømkilde med en annen spenning enn den som er angitt. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Når du trekker ut strømledningen, må du passe på å holde i støpslet. Hvis du trekker i selve ledningen, kan ledningen bli skadet, for eksempel kan ledningstrådene eller en åpen krets vises. Dermed kan strøm avgis fra den skadede delen og føre til brann eller elektrisk støt. Sørg for at det ikke er noen gjenstander rundt strømledningen når du trekker ut støpslet. Ikke trekk ut støpslet ved et nødstilfelle. Håndtering ADVARSEL Ikke demonter eller endre dette produktet. Dette produktet inneholder interne deler med høy spenning og høy temperatur. Hvis det tukles med disse delene, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Elektriske komponenter kan utgjøre en fare hvis de ikke behandles riktig. Pass på at strømledningen, kablene og interne mekanismer og elektriske komponenter oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det kommer rare lyder, røyk, unormalt mye varme eller uvanlig lukt fra produktet, slår du av skriveren umiddelbart og kobler fra USB-kabelen hvis den er tilkoblet. Deretter trekker du ut strømledningen og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. Hvis du fortsetter å bruke en skriver det har oppstått en feil på, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk brennbare sprayer i nærheten av dette produktet. Hvis gass fra en spray kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Når du skal flytte skriveren, må du alltid slå den av, trekke ut strømledningen og fjerne grensesnittkablene. Hvis du flytter skriveren uten å trekke ut kablene, kan strømledningen og grensesnittkablene bli skadet og forårsake brann eller gi elektriske støt. xvi

20 Ikke slipp binders, stifter eller andre metallgjenstander ned i skriveren. Søl ikke vann, væske eller brannfarlige stoffer (alkohol, benzen, tynnere osv.) på skriveren. Hvis en av disse gjenstandene kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Hvis en av disse gjenstandene faller ned i skriveren, slår du av skriveren umiddelbart og kobler fra USB-kabelen dersom den er tilkoblet. Deretter trekker du ut strømledningen og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. Hvis du trekker ut eller setter inn USB-kabelen mens skriveren er koblet til strømnettet, må du passe på at du ikke tar på metalldelene på kontakten. Da kan du få elektrisk støt. FORSIKTIG Ikke plasser tunge gjenstander oppå dette produktet. Hvis tunge gjenstander velter eller faller ned, kan det oppstå personskade. Håndter utvidelseskortene forsiktig. Ikke ta på hjørnene eller skarpe områder av slike kort. Da kan du skade deg. Hvis du ikke skal bruke skriveren på en viss tid, for eksempel om natten, slår du av skriveren. Hvis du ikke skal bruke skriveren på lang tid, for eksempel over helgen, slår du av skriveren og trekker ut strømledningen. Laserlys kan være skadelig for mennesker. I produkter som er utformet for laserlys, er skanneenheten forseglet bak et deksel, slik at det praktisk talt ikke er noen fare for å bli utsatt for laserlys hvis produktet brukes på vanlig måte. Pass på at du tar disse forholdsreglene: - Åpne aldri noen av dekslene med mindre du blir bedt om det i denne håndboken. - Ikke fjern advarselsetiketten som er festet på dekslet til laserskannerenheten. - Hvis laserstrålen eksponeres, kan dette føre til alvorlige skader på øynene. - Det er bekreftet at LBP5200 et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC :1993. xvii

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO

Brukerhåndbok NPD4676-02 NO NPD4676-02 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer