Laserskriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laserskriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere."

Transkript

1 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR

2 LBP3200 Laserskriver Brukerhåndbok

3 Håndbøker for skriveren Håndbøkene for denne skriveren er inndelt slik det beskrives nedenfor. Se i håndbøkene hvis du vil ha mer informasjon. CD-ROM Håndbøker med dette symbolet er tilgjengelig i PDF-format på CD-ROM-platen som følger med skriveren. Installasjon Koble til en datamaskin Utskriftsmetoder Grunnleggende funksjoner Feilsøking Komme igang Brukerhåndbok (denne håndboken) CD-ROM CD-ROM Hvis du vil vise håndboken i PDF-format, kreves Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader ikke er installert på systemet, laster du det ned fra webområdet til Adobe Systems Incorporated. Det kan hende illustrasjonen av skriveren på forsiden er litt annerledes enn skriveren din.

4 Slik er håndboken inndelt Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Kapittel 2 Legge i og skrive ut papir Kapittel 3 Sette opp et utskriftsmiljø Kapittel 4 Skrive ut et dokument Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Kapittel 6 Feilsøking Kapittel 7 Tillegg Det er lagt ned betydelig innsats for å sikre at det ikke er unøyaktigheter og utelatelser i denne håndboken. Vi forbedrer imidlertid produktene våre kontinuerlig, så hvis du trenger en nøyaktig spesifikasjon, kontakter du Canon.

5 Innhold Innledning vii Hvordan bruker jeg denne brukerhåndboken? vii Symboler som brukes i håndboken vii Knapper som brukes i håndboken vii Skjermbilder som brukes i håndboken viii Forkortelser som brukes i håndboken viii Juridiske merknader ix FCC (Federal Communications Commission) ix EMC-direktiv ( V-modellen) x Lasersikkerhet (120 V / V-modellene) xi Internasjonalt Energy Star-program xii Varemerker xii Copyright xii Merknad xiii Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder xiii Viktige sikkerhetsinstruksjoner xiv Installasjon xiv Strømforsyning xv Håndtering xvi Vedlikehold og kontroller xviii Forbruksmateriell xix Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Funksjoner og fordeler Deler og deres funksjoner Sett forfra Sett bakfra Inne i skriveren Sette inn strømledningen Slå skriveren på/av Slå på skriveren Slå av skriveren Koble til en datamaskin ii

6 Kapittel 2 Legge i og skrive ut papir Papirkrav Papir som kan brukes Papirstørrelse Papirtype Forkortelser for papirstørrelser Utskriftsområde Papir som ikke kan brukes Oppbevare papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapasitet for papirkilde Papirmottaksområde Type papirmottaksområde Mottaksområde for utskrift med skriftsiden ned Mottaksåpning for utskrift med skriftsiden opp Papirkapasitet for papirmottaksområdet Velge papirmottaksområde Bytte til mottaksåpningen for utskrift med skriftsiden opp Bytte til mottaksområdet for utskrift med skriftsiden ned Skrive ut på vanlig papir / tykt papir / etikett / transparent Legge i papir Legge papir i kassetten Legge papir i åpningen for manuell mating Angi skriverdriver og utskrift Skrive ut på konvolutter Legge i konvolutter Legge konvolutter i kassetten Legge konvolutter i åpningen for manuell mating Angi skriverdriver og utskrift Skrive ut på egendefinert papir Legge i egendefinert papir Angi skriverdriver og utskrift Kapittel 3 Sette opp et utskriftsmiljø Innledning Etter at skriveren er installert Fremgangsmåte for utskrift som alltid må følges Nødvendig systemmiljø Installere CAPT-programvaren For Windows 98/Me Installere fra CD-ROM-platen Installere med Plug and Play iii

7 For Windows Installere fra CD-ROM-platen Installere med Plug and Play For Windows XP Installere fra CD-ROM-platen Installere med Plug and Play Når installasjonen er fullført (Canon LBP3200-gruppen) Skrive ut en testside Bruke skriveren i et nettverk Angi innstillinger for utskriftsserver For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Installasjon på klientene Installere fra [Veiviser for skriver] Installere fra [Windows Utforsker] Avinstallere CAPT-programvaren Kapittel 4 Skrive ut et dokument Skrive ut fra et program Avbryte en utskriftsjobb Angi utskriftsinnstillingene For Windows 98/Me Vise dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra programmet Vise dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere] For Windows 2000/XP Vise dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra programmet Vise dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra mappen [Skrivere] Vise dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere] Bruke utskriftsfunksjonene For Windows 98/Me Kategorien [Sideoppsett] Kategorien [Fullfører] Kategorien [Kvalitet] Kategorien [Generelt] Kategorien [Detaljer] Kategorien [Deling] For Windows 2000/XP Kategorien [Sideoppsett] Kategorien [Fullfører] Kategorien [Kvalitet] Kategorien [Generelt] Kategorien [Deling] Kategorien [Porter] Kategorien [Avansert] iv

8 Kategorien [Sikkerhet] Kategorien [Papirvalg] Skrive ut flere sider på ett ark Skalere utskrifter Automatisk skalering av et dokument Manuell skalering av et dokument Angi en egendefinert papirstørrelse Angi utskriftskvalitet Angi tonertetthet Angi bildeforbedring Vise skriverinnstillinger / gjenopprette standardinnstillinger Vise skriverinnstillingene Gjenopprette standardinnstillingene Skriverstatusvindu Bruke skriverstatusvinduet Vise skriverstatusvinduet Lukke skriverstatusvinduet Angi egenskaper Nettverksskriverstatus Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Bytte tonerkassett Før du bytter tonerkassett Bytte tonerkassett Rensing Forholdsregler for bruk av tonerkassetten Oppbevare tonerkassetten Rengjøre skriveren Flytte skriveren Flytte skriveren Håndtere skriveren Forholdsregler for håndtering av skriveren Forholdsregler for oppbevaring av skriveren Kapittel 6 Feilsøking Når du har problemer med å skrive ut Papirstopp Visning av servicefeil Når det vises en melding om feil i fikseringsenheten Når det vises en skanner- eller servicefeilmelding Problemer med utskriftskvalitet Når ingenting skrives ut v

9 Installasjonsproblemer Hvis avinstalleringen mislykkes Avinstallere USB-klassedriveren Installere ved å velge USB-porten (kun i Windows 98/Me) Problemer under nettverksinstallasjon Diverse problemer Kapittel 7 Tillegg Spesifikasjoner Skriverspesifikasjoner Programvarespesifikasjoner Størrelsen på hver del Valgfritt tilleggsutstyr Nettverkskort Stikkord Plassering av serienummer vi

10 Innledning Gratulerer med kjøpet av Canon LASER SHOT LBP3200. Les denne brukerhåndboken nøye før du tar skriveren i bruk for å bli kjent med hvordan den brukes, og for å få best mulig nytte av funksjonene. Når du har lest denne brukerhåndboken, bør du ta godt vare på den for senere bruk. Hvordan bruker jeg denne brukerhåndboken? Symboler som brukes i håndboken I denne håndboken brukes følgende symboler for å forklare fremgangsmåter, restriksjoner, advarsler og instruksjoner for best mulig sikkerhet. ADVARSEL Er en advarsel som gjelder operasjoner som kan føre til dødsfall eller personskade, hvis de ikke utføres på riktig måte. Følg disse advarslene for sikker bruk av skriveren. FORSIKTIG Er en advarsel som gjelder operasjoner som kan føre til personskade eller skade på eiendeler, hvis de ikke utføres på riktig måte. Følg disse advarslene for sikker bruk av skriveren. VIKTIG MERKNAD Viser funksjonskrav og -restriksjoner. Les disse punktene nøye for å sikre riktig bruk av skriveren og for å unngå at skriveren skades. Viser en forklaring på en operasjon eller inneholder ekstra forklaringer for en fremgangsmåte. Vi anbefaler at du leser disse merknadene nøye. Knapper som brukes i håndboken Følgende knappenavn er eksempler på hvordan knapper er forklart i denne håndboken: Knapper på skjermbildet: Eksempel: [Knapp] [OK] [Detaljer] vii

11 Skjermbilder som brukes i håndboken Skjermbildene som brukes i denne håndboken, er hentet fra bruk av LASER SHOT LBP3200 i Windows Knappene du skal trykke på, er merket med som vist nedenfor. Når du kan trykke på flere knapper på skjermbildet, er alle knappene merket. Velg knappene som passer deg best. 5 Klikk på [Installer en skriverdriver]. Klikk på denne knappen for å starte operasjonen. Forkortelser som brukes i håndboken I denne håndboken brukes følgende forkortelser for produktnavn og modellnavn: Operativsystemet Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP3200: LBP3200 viii

12 Juridiske merknader FCC (Federal Communications Commission) Laserskriver, modell F V-modellen Denne enheten retter seg etter del 15 i FCC-regelverket. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Dette utstyret er testet, og det retter seg etter begrensningene for digitale enheter i klasse B, ifølge del 15 i FCC-regelverket. Disse begrensningene er utformet for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en installering i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråling i form av radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det føre til skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan oppstå i en bestemt installering. Hvis dette utstyret fører til skadelige forstyrrelser for radio- eller fjernsynsmottaket, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å ta i bruk en eller flere av følgende virkemidler: vri på eller endre plassering av mottakerantennen. øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. kontakte forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. Bruk av skjermede kabler er nødvendig for å oppfylle begrensningene for klasse B i underdel B, del 15 i FCC-regelverket. Ikke gjør endringer på utstyret med mindre det er angitt i håndboken at du kan gjøre det. Hvis du utfører slike endringer, kan du bli pålagt å stoppe å bruke utstyret. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tlf.nr. (516) ix

13 V-modellen Dette utstyret er testet, og det retter seg etter begrensningene for digitale enheter i klasse A, ifølge del 15 i FCC-regelverket. Disse begrensningene er utformet for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret brukes i forretningsøyemed. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråling i form av radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonshåndboken, kan det føre til skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis føre til skadelige forstyrrelser, og i så fall vil brukeren bli pålagt å rette opp i forstyrrelsene og dekke kostnadene selv. Bruk av skjermede kabler er nødvendig for å oppfylle begrensningene for klasse A i underdel B, del 15 i FCC-regelverket. Ikke gjør endringer på utstyret med mindre det er angitt i håndboken at du kan gjøre det. Hvis du utfører slike endringer, kan du bli pålagt å stoppe å bruke utstyret. EMC-direktiv ( V-modellen) "Dette utstyret er testet i et vanlig system for å oppfylle kravene i EMC-direktivet." Bruk av skjermet kabel er nødvendig for å oppfylle de tekniske kravene i EMC-direktivet. Produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet ved nominell spenning på V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. Merket på spenningsetiketten betyr at vi bekrefter at produktet er i overensstemmelse med kravene som gjelder, ved nominell spenning på 240 V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. x

14 Lasersikkerhet (120 V / V-modellene) Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Derfor er laserstrålingen som avgis på innsiden av skriveren, hermetisk forseglet i beskyttelsesboksen innenfor det ytre dekslet. Laserstrålen kan ikke slippe ut av skriveren ved normal bruk. Denne skriveren er klassifisert som et laserprodukt av klasse 1 under IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassifisert som klasse 1 under Code of Federal Regulations, of Title 21. Denne skriveren er klassifisert under IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (bare for V-modellen) FORSIKTIG Utførelse av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan forårsake skadelig stråling. xi

15 Internasjonalt Energy Star-program Varemerker Canon, Canon-logoen, LASER SHOT og LBP er varemerker for Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemerke for Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre produkter og selskapsnavn i denne brukerhåndboken kan være varemerker for de respektive selskapene. Copyright Som ENERGY STAR partner har Canon Inc. besluttet at dette produktet oppfyller retningslinjene til ENERGY STAR programmet for energieffektivitet. Det internasjonale ENERGY STAR programmet for kontorutstyr er et internasjonalt program som fremmer energisparing gjennom bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og spredning av produkter med funksjoner som effektivt reduserer energiforbruket. Det er et åpent system der selskaper kan delta på frivillig basis. Målproduktene er kontorutstyr som datamaskiner, skjermer, skrivere, telefakser og kopimaskiner. Standardene og logoene er like i landene som deltar i programmet. Copyright 2003 Canon Inc. All rights reserved. Ingen deler av håndboken kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert kopiering eller opptak, eller med et system for informasjonslagring eller gjenopprettelse uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon Inc. xii

16 Merknad Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel. CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIEN MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN. Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder Bruk av produktet til skanning, utskrift eller reproduksjon av enkelte dokumenter og bruken av slike bilder som skannes, skrives ut eller annen reproduksjon av produktet, kan være ulovlig og kan føre til straffeforfølgelse. Nedenfor finner du en oversikt over disse dokumentene. Denne listen er kun ment som en retningslinje. Hvis du er usikker på om du kan bruke produktet til skanning, utskrift eller annen reproduksjon av bestemte dokumenter, og/eller om du kan bruke bilder som er skannet, skrevet ut eller reprodusert på annen måte, bør du på forhånd kontakte en advokat for å få råd. pengesedler postanvisninger depositumbevis frimerker (stemplet eller ustemplet) identifikasjonsbevis og insignier verneplikts- og innkallingspapirer sjekker og bankanvisninger utstedt av statlige organer førerkort og yrkestitteldiplomer reisesjekker matkuponger pass immigrasjonspapirer visse skattepapirer fondspapirer og gjeldsbrev aksjebrev opphavsrettslig beskyttet arbeid/ kunstverk uten godkjenning fra opphavsrettseier xiii

17 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" før du begynner å bruke skriveren. Ta alltid hensyn til disse instruksjonene fordi de har som formål å forhindre skade på brukeren eller andre eller skade på utstyr. Ikke utfør operasjoner som ikke er beskrevet i håndboken, fordi det kan forårsake ulykker eller skade. Feil bruk av denne maskinen kan forårsake personskade og/eller skade som krever omfattende reparasjoner som ikke dekkes av den begrensede garantien. Installasjon ADVARSEL Ikke installer skriveren i nærheten av alkohol, tynner eller andre brannfarlige stoffer. Hvis brannfarlige stoffer kommer i kontakt med elektriske deler på innsiden av skriveren, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Ikke plasser objektene som er nevnt nedenfor, på skriveren. Hvis disse objektene kommer i kontakt med høyspenningsområdet på innsiden av skriveren, kan dette forårsake brann eller gi elektrisk støt. Hvis du mister et av disse objektene ned i skriveren, må du øyeblikkelig slå av strømbryteren a og koble fra USB-kabelen b hvis du bruker den. Deretter trekker du ut støpslet fra stikkontakten c og kontakter din lokale Canon-forhandler. -Smykker og andre metallobjekter. -Kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vann eller annen væske. b c a OFF ON xiv

18 FORSIKTIG Ikke installer skriveren på et ustabilt sted, for eksempel ustødige underlag eller gulv som heller, eller på steder som utsettes for vibrasjon, fordi dette kan føre til at skriveren går i gulvet eller velter, som igjen føre til personskade. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på skriveren. Ventilasjonsåpningene skal sørge for god ventilasjon for delene på innsiden av skriveren. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan skriveren blir overopphetet, noe som kan føre til brann. Ikke plasser skriveren på et mykt underlag, for eksempel en sofa eller et teppe. Ikke installer skriveren på følgende steder: - et fuktig og støvete sted - et sted som er utsatt for røyk og damp, for eksempel i nærheten av en stekeovn eller luftfukter - et sted som er utsatt for regn eller snø -i nærheten av en vannkran eller vann - et sted som er utsatt for direkte sollys - et sted med høye temperaturer -i nærheten av åpen ild Når du installerer skriveren, setter du skriveren forsiktig ned på gulvet eller på en annen maskin så du ikke får hendene i klemme og skader deg. Når du kobler til USB-kabelen, må du koble den til slik som det står beskrevet i denne håndboken. Hvis du ikke kobler den til på riktig måte, kan du få elektrisk støt. Når du flytter skriveren, må du følge instruksjonene om bæreteknikk i denne håndboken. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan du miste skriveren eller skade deg. Strømforsyning ADVARSEL Du må ikke skade eller endre strømledningen. Du må heller ikke plassere tunge objekter på strømledningen, dra i den eller bøye den overdrevent fordi det kan forårsake elektrisk skade som igjen kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Hold strømledningen borte fra varmekilder. Varmen kan føre til at utsiden smelter, brann eller gi elektrisk støt. Ikke sett inn eller trekk ut strømkontakten med våte hender, siden det kan gi elektrisk støt. Ikke sett inn strømledningen i en flerkontakt, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Ikke bunt sammen eller knytt strømledningen i en knute, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Sett støpslet helt inn i stikkontakten. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller gi elektrisk støt. Ikke bruk andre strømledninger enn den medfølgende ledningen, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. xv

19 Generelt bør du ikke bruke skjøteledninger eller sette inn skjøteledninger i flerkontakter. Hvis du imidlertid må bruke skjøteledninger eller sette inn skjøteledninger i flerkontakter, må du være oppmerksom på følgende punkter om brukerens eget ansvar. Hvis du bruker skjøteledninger på feil måte, kan dette føre til brann eller gi elektrisk støt. - Ikke koble en skjøteledning til en annen. -Kontroller at spenningen i kontakten er i overensstemmelse med den som er angitt på spenningsetiketten (som er festet på baksiden av skriveren), når du bruker skriveren. - Bruk en skjøteledning som kan ta høyere strømverdier enn det som er angitt som nødvendig på spenningsetiketten (som er festet på baksiden av skriveren). - Når du bruker en skjøteledning, strekker du ut ledningen og setter støpslet helt inn i skjøteledningen for å sikre god forbindelse mellom strømledningen og skjøteledningen. - Med jevne mellomrom må du sjekke at strømledningen ikke er overopphetet. FORSIKTIG Ikke bruk strømforsyninger med en annen spenning enn den som er spesifisert i denne håndboken, fordi det kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Når du trekker ut strømledningen, må du alltid dra i selve støpslet. Hvis du drar i strømledningen, kan det hende kjernetråden eksponeres eller ryker, eller du kan skade strømledningen på andre måter. Skade på strømledningen kan føre til strømlekkasje som kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. La det være nok plass rundt kontakten slik at støpslet enkelt kan trekkes ut. Hvis du plasserer objekter foran kontakten, kan det hende du ikke kan trekke ut støpslet i et nødstilfelle. Håndtering ADVARSEL Ikke forsøk å demontere eller foreta endringer i skriveren. Skriveren inneholder komponenter med høy temperatur og høyspenningskomponenter som kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det ikke brukes på riktig måte. Ikke la barn få tilgang til innsiden av elektriske produkter, og ikke la dem berøre tilgjengelige elektriske kontakter eller deler, fordi de kan skade seg. Hvis skriveren lager rare lyder, eller hvis det kommer røyk, varme eller uvanlige lukter ut av skriveren, slår du øyeblikkelig av strømbryteren og kobler fra USB-kabelen hvis du bruker den. Deretter trekker du ut støpslet fra stikkontakten og kontakter butikken der du kjøpte skriveren. Unngå å bruke brannfarlig spray i nærheten av skriveren. Gass fra slik spray som kommer i kontakt med elektriske komponenter i skriveren, kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. For at strømledningen ikke skal bli skadet og utgjøre en brannfare, må du alltid slå av strømbryteren og koble fra USB-kabelen når du flytter skriveren. Hvis du ikke gjør dette, kan strømledningen eller USB-kabelen bli skadet, noe som kan føre til brann eller gi elektrisk støt. xvi

20 Ikke slipp binders, stifter eller andre metallobjekter inn i skriveren. Søl heller ikke vann, væske eller brannfarlige stoffer (alkohol, benzen, tynner osv.) inn i skriveren. Hvis slike væsker kommer i kontakt med et høyspenningsområde i skriveren, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Hvis slike elementer slippes eller glir inn i skriveren, må du øyeblikkelig slå av strømbryteren og koble fra USB-kabelen hvis du bruker den. Deretter trekker du ut støpslet fra stikkontakten og kontakter butikken der du kjøpte skriveren. Når du kobler til eller fra USB-kabelen mens kontakten er koblet til stikkontakten, må du ikke ta på metalldelen på kontakten. Det kan gi elektrisk støt. FORSIKTIG Ikke plasser objekter på skriveren. Dette kan føre til at skriveren velter, og at du skader deg. Slå for sikkerhets skyld av strømbryteren når skriveren ikke skal brukes over lengre tid, for eksempel om natten. Husk også på å slå av strømbryteren på høyre side av skriveren og koble fra støpslet når skriveren ikke skal brukes over en lengre periode, for eksempel i ferier. Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Siden strålingen som slipper ut på innsiden av skriveren, er forseglet i beskyttelsesboksen innenfor det ytre dekslet, slipper ikke laserstråling ut fra skriveren ved bruk. Les følgende merknader og sikkerhetsinstruksjoner: - Du må aldri åpne andre deksler enn de som er beskrevet i denne håndboken. - Ikke fjerne advarselsetiketten som er festet på dekslet til laserskannerenheten. - Hvis laserstrålen lyser ut av skriveren, kan dette føre til alvorlige skader på øynene. xvii

21 Vedlikehold og kontroller ADVARSEL Når du rengjør skriveren, må du først slå av strømbryteren, koble fra USB-kabelen og deretter trekke ut støpslet. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til brann eller gi elektrisk støt. Rengjør skriveren med en klut lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel blandet med vann. Ikke bruk alkohol, benzen, tynner eller andre brannfarlige stoffer. Kontroller om rengjøringsmiddelet er brannfarlig før du bruker det. Hvis brannfarlige stoffer kommer i kontakt med et høyspenningsområde på innsiden av skriveren, kan dette føre til brann eller gi elektrisk støt. I enkelte områder inne i skriveren er det høy spenning. Når du fjerner fastkjørt papir eller kontrollerer innsiden av skriveren, må du passe på at halskjeder, armbånd eller andre metallobjekter ikke berører innsiden av skriveren for å unngå brannskader og elektrisk støt. Ikke brenn eller kast en brukt tonerkassett i åpen ild, da dette kan føre til at toneren som er igjen i kassetten, tar fyr og gir brannskader eller starter en brann. Trekk ut støpslet fra stikkontakten regelmessig, og rengjør området rundt basen på metallpinnene i støpslet og stikkontakten med en tørr klut for å fjerne støv og smuss. Hvis støpslet er tilkoblet på et fuktig, støvete og røykfylt sted over lengre tid, kan støvet samle seg i støpslet og bli fuktig. Dette kan føre til kortslutning og brann. FORSIKTIG Ikke forsøk å utføre service på skriveren selv, unntatt det som er angitt i denne håndboken. Du kan ikke utføre service på noen av delene i skriveren selv. Juster bare de kontrollene som dekkes av instruksjonene. Feil bruk av denne maskinen kan forårsake personskade og/eller skade som krever omfattende reparasjoner som ikke dekkes av den begrensede garantien. Fikseringsenheten og området rundt den i skriveren kan bli varmt når skriveren brukes. Ikke berør fikseringsenheten eller området rundt når du fjerner fastkjørt papir eller undersøker innsiden av skriveren, da du kan få brannskader eller elektrisk støt. Pass på at du ikke får toner på hendene eller klærne når du fjerner fastkjørt papir eller skifter tonerkassett. Hvis du får toner på hendene eller klærne, vasker du den av øyeblikkelig med kaldt vann. Hvis du bruker varmt vann, vil toneren sette seg og flekkene blir umulige å fjerne. xviii

22 Når du fjerner en brukt tonerkassett fra tonerkassettåpningen, må du fjerne kassetten forsiktig for å unngå at toneren spruter slik at du får den i øynene eller i munnen. Hvis du får toner i øynene eller i munnen, skyller du øyeblikkelig med kaldt vann og kontakter en lege. Vær forsiktig så du ikke kutter deg på papirkantene når du fyller på papir eller fjerner ark som har satt seg fast. Fjern kassetten forsiktig fra tonerkassettåpningen for å unngå at toneren spruter slik at du får den i øynene eller i munnen. Hvis du får toner i øynene eller i munnen, skyller du øyeblikkelig med kaldt vann og kontakter lege. Forbruksmateriell ADVARSEL Ikke kast en brukt tonerkassett i åpen ild, da dette kan føre til at toneren som er igjen i kassetten, tar fyr og gir brannskader eller starter en brann. Ikke lagre tonerkassetter eller kopieringspapir i nærheten av åpen ild, da dette kan antenne toneren eller papiret og gi brannskader eller starte en brann. FORSIKTIG Oppbevar toner og annet forbruksmateriell utenfor rekkevidde for små barn. Hvis disse midlene inntas, må lege kontaktes umiddelbart. xix

23 xx

24 Før du tar i bruk skriveren 1 Dette kapitlet beskriver de viktigste funksjonene og den grunnleggende funksjonaliteten til skriveren. KAPITTEL Funksjoner og fordeler Deler og deres funksjoner Sett forfra Sett bakfra Inne i skriveren Sette inn strømledningen Slå skriveren på/av Slå på skriveren Slå av skriveren Koble til en datamaskin

25 Funksjoner og fordeler 1 Før du tar i bruk skriveren Høyytelsesutskriftssystemet "CAPT" LBP3200 er utstyrt med den nyeste CAPT-programvaren (Canon Advanced Printing Technology) med støtte for Windows 98/Me og Windows 2000/XP. Dette systemet behandler utskriftsdataene satsvis i en datamaskin i stedet for i en skriver, og derfor er det mulig med høyhastighetsutskrift, noe som drar full nytte av funksjonene til datamaskinen. Det forkorter tidsperioden som brukes til å frigi datamaskinen. Informasjonen, for eksempel at det er tomt for papir, gjenværende utskriftstid og beregnet tid for fullført utskrift, vises på skjermen i sanntid. Utstyrt med USB-grensesnitt som standard USB-grensesnittet (universal seriell buss) som eksterne enheter kan kobles til ved hjelp av én kontakt, følger med som standard. Høyhastighetsutskrift og ekstra høydefinisjonsutskrift av bilde Høyhastighetsutskrift på 18 ark i minuttet reduserer stresset med å vente på at utskriften er ferdig, til et minimum. LBP3200 er utstyrt med en skrivermotor med en oppløsning på 600 ppt. Ved å ta i bruk Canons egne nye funksjon for automatisk bildeforbedring, kan du få ekstra høydefinisjonsbilder på tilsvarende 2400 ppt x 600 ppt. Gråtonen bruker Dither-metoden og lager utsøkte bilder, for eksempel fotografier og grafikk. Støtter ulike nettverk Hvis du bruker skriveren som en nettverksskriver, vises statusen i både server- og klientdatamaskinene. Du kan utføre jobber fra begge disse. Støtter ulike typer materialer Ulike typer materialer, for eksempel vanlig papir, konvolutter (Konvolutt C5, Konvolutt COM10, Konvolutt DL, Konvolutt Monarch), etiketter og transparenter, kan brukes med denne skriveren. Selv om skriveren er for papir i A4-format, kan reduksjonsmodusen redusere et dokument i en stor størrelse, for eksempel A3 og B4, til A4-format for utskrift. Den kan også gi utskrifter av egendefinerte papirstørrelser. Lavt strømforbruk og rask oppstart Canons egne "behovsbetingede fikseringssystem" oppnår lavt strømforbruk og rask oppstart. Denne nyskapende teknologien varmer opp fikseringsoppvarmeren umiddelbart ved utskrift og sparer oppvarmingstid. LBP3200 er dermed alltid i ventemodus og klar til å skrive ut. Videre er gjennomsnittlig strømforbruk i ventemodus bare omtrent 7 W. 1-2 Funksjoner og fordeler

26 Kompakt og stille design Den kompakte designen til denne skriveren gjør at du sparer plass hjemme eller på kontoret. Den er stille under utskrift og lydløs i ventemodus slik at du kan bruke skriveren uten å være redd for å forstyrre naboene, selv om natten. Enkelt vedlikehold og skriverstatusvindu Ved å forene toner med en fotosensitiv trommel kan EP-27-kassetten (EP-27 Cartridge) for LBP3200 enkelt byttes ut. Skriverstatusvinduet som vises under utskriften, gjør at du kan foreta nøyaktige vurderinger av grafikk og lyd, noe som forbedrer funksjonaliteten til skriveren. 1 Før du tar i bruk skriveren Funksjoner og fordeler 1-3

27 A5 B5 EXEC LGL A4 LTR Deler og deres funksjoner 1 Denne delen beskriver navnet på og funksjonen til hver del, slik at du kan bruke skriveren riktig og dra full nytte av funksjonene i den. Før du tar i bruk skriveren Sett forfra FORSIKTIG Ikke blokker ventilasjonsåpningene på skriveren. Ventilasjonsåpningene skal sørge for god ventilasjon for delene på innsiden av skriveren. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, kan skriveren bli overopphetet, noe som kan føre til brann. b a h g f c OFF ON d e a Mottaksåpning for utskrift med skriftsiden ned Gjør at papiret leveres rett. b Mottaksområde for utskrift med skriftsiden ned Skriver ut papiret med utskriftssiden ned. (Se s ) c Mottakvelgerdeksel Bytter mellom utskrift med skriftsiden opp og utskrift med skriftsiden ned. (Se s ) d Strømbryter Slår skriveren av/på. (Se s ) e Kassett Lar deg legge i maksimalt 250 ark med vanlig papir (64 g/m 2 ). (Se s. 2-9.) f Åpning for manuell mating Brukes når det skrives ut papir enkeltvis manuelt. (Se s. 2-9.) 1-4 Deler og deres funksjoner

28 g Papirfører Juster papirføreren etter bredden på papiret slik at papiret leveres rett. h Frontdeksel Åpnes når du skal bytte tonerkassetten eller fjerne fastkjørt papir. Sett bakfra a b c d 1 Før du tar i bruk skriveren e g f a Strømkontakt Koblet til den medfølgende strømledningen. (Se s. 1-7.) b Mottaksåpning for utskrift med skriftsiden opp Skriver ut papiret med utskriftssiden opp. (Se s ) c Strømindikator Lyser når skriveren er slått på. d Ventilasjonsåpning Kjøler ned innsiden av skriveren. Ikke blokker ventilasjonsåpningen. e USB-kontakt Koblet til USB-kabelen. USB-kabelen er koblet til USB-porten på datamaskinen. (Se s ) f Spenningsetikett Serienummeret for skriveridentifikasjon vises på denne etiketten. Nummeret kreves for å kunne motta service eller utføre reparasjoner. Den gjeldende verdien som er indikert på spenningsetiketten, viser gjennomsnittlig strømforbruk. g Beskyttelsesdeksel for kassett Hindrer at støv og smuss kommer inn i kassetten. Deler og deres funksjoner 1-5

29 Inne i skriveren 1 a Før du tar i bruk skriveren a Tonerkassettfører b Svart film OFF ON b Når du setter på plass tonerkassetten, må du trykke den inn samtidig som du justerer fremspringene på hver side av tonerkassetten med denne føreren. (Se s. 5-4.) Ikke dra av denne filmen. 1-6 Deler og deres funksjoner

30 Sette inn strømledningen Denne delen beskriver hvordan du kobler til strømledningen. Før du kobler til strømledningen, se "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" på s. xiv. 1 ADVARSEL Du må ikke skade eller endre strømledningen. Du må heller ikke plassere tunge objekter på strømledningen, dra i den eller bøye den overdrevent fordi det kan forårsake elektrisk skade som igjen kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Hold strømledningen borte fra varmekilder. Varmen kan føre til at utsiden smelter, brann eller gi elektrisk støt. Ikke sett inn eller trekk ut strømkontakten med våte hender, siden det kan gi elektrisk støt. Ikke sett inn strømledningen i en flerkontakt, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Ikke bunt sammen eller knytt strømledningen i en knute, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Sett støpslet helt inn i stikkontakten. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller gi elektrisk støt. Ikke bruk andre strømledninger enn den medfølgende ledningen, siden det kan føre til brann eller gi elektrisk støt. Generelt bør du ikke bruke skjøteledninger eller sette inn skjøteledninger i flerkontakter. Hvis du imidlertid må bruke skjøteledninger eller sette inn skjøteledninger i flerkontakter, må du være oppmerksom på følgende punkter om brukerens eget ansvar. Hvis du bruker skjøteledninger på feil måte, kan dette føre til brann eller gi elektrisk støt. - Ikke koble en skjøteledning til en annen. -Kontroller at spenningen i kontakten er i overensstemmelse med den som er angitt på spenningsetiketten (som er festet på baksiden av skriveren), når du bruker skriveren. - Bruk en skjøteledning som kan ta høyere strømverdier enn det som er angitt som nødvendig på spenningsetiketten (som er festet på baksiden av skriveren). - Når du bruker en skjøteledning, strekker du ut ledningen og setter støpslet helt inn i skjøteledningen for å sikre god forbindelse mellom strømledningen og skjøteledningen. - Med jevne mellomrom må du sjekke at strømledningen ikke er overopphetet. Før du tar i bruk skriveren Sette inn strømledningen 1-7

31 1 Før du tar i bruk skriveren FORSIKTIG Ikke bruk strømforsyninger med en annen spenning enn den som er spesifisert i denne håndboken, fordi det kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Når du trekker ut strømledningen, må du alltid dra i selve støpslet. Hvis du drar i strømledningen, kan det hende kjernetråden eksponeres eller ryker, eller du kan skade strømledningen på andre måter. Skade på strømledningen kan føre til strømlekkasje som kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. La det være nok plass rundt kontakten slik at støpslet enkelt kan trekkes ut. Hvis du plasserer objekter foran kontakten, kan det hende du ikke kan trekke ut støpslet i et nødstilfelle. VIKTIG Ikke sett inn strømledningen i ekstrautgangen på datamaskinen. Skriveren bør kobles til én fast stikkontakt som ikke brukes av annet utstyr. Ikke koble denne skriveren til en avbruddsfri strømkilde. Dette kan føre til at det oppstår feil, eller at skriveren bryter sammen ved en strømstans. 1 Kontroller at datamaskinen er slått av. Skriveren er slått av når " " på strømbryteren er trykket ned. ON OFF 1-8 Sette inn strømledningen

32 2 Sett inn strømledningen som fulgte med skriveren, i strømkontakten. 1 3 Sett inn støpslet i stikkontakten. Før du tar i bruk skriveren Sette inn strømledningen 1-9

33 Slå skriveren på/av 1 Strømbryteren for å slå skriveren på eller av er plassert på høyre side av skriveren. Sørg for å lese instruksjonene nedenfor for å hindre uventede problemer. Før du tar i bruk skriveren Slå på skriveren For å kunne bruke skriveren må du trykke på " " på strømbryteren for å slå på skriveren. Etter at skriveren har kjørt en selvdiagnosetest, er den klar til å skrive ut. VIKTIG Ikke slå på skriveren umiddelbart etter at du har slått den av. Når du har slått av skriveren, venter du i ti sekunder eller mer før du slår den på igjen. Hvis skriveren ikke fungerer på riktig måte, eller hvis det vises en feilmelding i skriverstatusvinduet, se "Feilsøking" på s Før du slår på skriveren, må du kontrollere at det ikke er papir i åpningen for manuell mating. Hvis du slår på skriveren når det er papir i åpningen for manuell mating, kan dette føre til papirstopp. Når du slår på skriveren for første gang etter at du installerte den, kan det hende det skrives ut et blankt ark. Dette er helt normalt. 1 Trykk på " " på strømbryteren for å slå på skriveren. ON OFF 1-10 Slå skriveren på/av

34 Strømindikatoren lyser, og skriveren starter en selvdiagnosetest. Hvis det ikke oppdages noe uvanlig i selvdiagnosetesten, er skriveren klar til å skrive ut. 1 Slå av skriveren Følg instruksjonene nedenfor for å slå av skriveren. VIKTIG Hvis skriveren brukes i et nettverk, må du kontrollere at ingen andre datamaskiner sender utskriftsdata til skriveren, før du slår av skriveren. Hvis du slår av skriveren, slettes alle gjenværende utskriftsdata fra skriverminnet. Derfor bør du vente til de nødvendige utskriftsdataene er skrevet ut før du slår av skriveren. Ikke slå av skriveren i følgende situasjoner: - under utskrift - når det kjøres en selvdiagnosetest umiddelbart etter at skriveren er slått på Før du tar i bruk skriveren 1 Trykk på " " på strømbryteren for å slå av skriveren. ON OFF VIKTIG Skriverens strømforbruk når " " på strømbryteren er trykket ned, er 0 W. Slå skriveren på/av 1-11

35 Koble til en datamaskin 1 Før du tar i bruk skriveren Denne delen beskriver hvordan du kobler skriveren til en datamaskin. Siden skriveren har USB-kontakt, kan du bruke en USB-kabel til å koble til en datamaskin. Ved hjelp av USB-kabelen kan skriveren kobles til en datamaskin med USB-port. ADVARSEL Når du kobler til eller fra USB-kabelen mens kontakten er koblet til stikkontakten, må du ikke ta på metalldelen på kontakten. Det kan gi elektrisk støt. VIKTIG Du kan koble til eller fra USB-kabelen selv når datamaskinen eller skriveren er slått på. Du må imidlertid ikke koble til eller fra USB-kabelen i følgende situasjoner, da dette kan føre til feil i datamaskinen eller skriveren: - når operativsystemet starter opp rett etter at datamaskinen er slått på - under utskrift Hvis du kobler til eller fra USB-kabelen når datamaskinen eller skriveren er slått på, må du vente fem sekunder eller mer etter at du koblet den fra, før du kobler den til igjen. Hvis du kobler til USB-kabelen umiddelbart etter at du koblet den fra, kan dette føre til feil i datamaskinen eller skriveren. MERKNAD USB-grensesnittet for denne skriveren støtter USB Full-Speed (tilsvarer USB 1.1). Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du butikken der du kjøpte skriveren. Når du kobler skriveren til en datamaskin med en USB-kabel, må du bruke en datamaskin som har garanti fra produsenten på at USB fungerer som det skal. Hvis du er usikker på hvilken USB-kabel som støttes av datamaskinen, kontakter du butikken der du kjøpte datamaskinen Koble til en datamaskin

36 1 Koble endestykket av B-typen (firkantet) på USB-kabelen til USB-kontakten på baksiden av skriveren. 1 2 Koble endestykket av A-typen (flatt) på USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. Før du tar i bruk skriveren MERKNAD Når du har koblet til USB-kabelen, installerer du programvaren for skriveren ifølge instruksjonene på datamaskinens skjerm. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, se "Installere CAPT-programvaren" på s Koble til en datamaskin 1-13

37 1 Før du tar i bruk skriveren 1-14 Koble til en datamaskin

38 Legge i og skrive ut papir 2 KAPITTEL Dette kapitlet beskriver hvilke papirtyper som kan brukes med denne skriveren, og hvordan du legger dem i og skriver ut. Papirkrav Papir som kan brukes Utskriftsområde Papir som ikke kan brukes Oppbevare papir Papirkilde Papirkildetype Papirkapasitet for papirkilde Papirmottaksområde Type papirmottaksområde Papirkapasitet for papirmottaksområdet Velge papirmottaksområde Skrive ut på vanlig papir / tykt papir / etikett / transparent Legge i papir Angi skriverdriver og utskrift Skrive ut på konvolutter Legge i konvolutter Angi skriverdriver og utskrift Skrive ut på egendefinert papir Legge i egendefinert papir Angi skriverdriver og utskrift

39 Papirkrav Papir som kan brukes 2 Bruk papir som tilfredsstiller kravene nedenfor, for best mulig resultat. Feil papirtype kan gi dårligere utskriftskvalitet og forårsake papirstopp. Legge i og skrive ut papir VIKTIG I følgende tilfeller kan sikkerhetsfunksjonen som forhindrer skade på grunn av for høy temperatur, trinnvis redusere utskriftshastigheten. -For en kontinuerlig jobb på tykt papir i B5- eller A5-størrelse, C5-konvolutt, COM10-konvolutt, DL-konvolutt eller Monarch-konvolutt kan utskriftshastigheten reduseres til 3 spm. -For en kontinuerlig jobb på vanlig papir i B5- eller A5-størrelse kan utskriftshastigheten reduseres til 4 spm. Når du skriver ut kontinuerlig, må du passe på at det aldri ligger for mye papir i skuffen. Papirstørrelse Nedenfor finner du en oversikt over hvilke papirstørrelser som kan brukes. Sirkelen (O) betyr at dette formatet kan brukes, og krysset (X) betyr at formatet ikke kan brukes. Papirstørrelse Størrelse Kassett Papirkilde Åpning for manuell mating A4 210,0 mm x 297,0 mm 8,27 tommer x 11,69 tommer O O B5 182,0 mm x 257,0 mm 7,17 tommer x 10,12 tommer O O A5 148,0 tommer x 210,0 tommer 5,83 tommer x 8,27 tommer O O Legal 215,9 mm x 355,6 mm 8,50 tommer x 14,00 tommer X O Letter 215,9 mm x 279,4 mm 8,50 tommer x 11,00 tommer O O Executive 184,1 mm x 266,7 mm 7,25 tommer x 10,50 tommer O O 2-2 Papirkrav

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON LBP-3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON LBP-3300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning CANON I-SENSYS LBP2900B

Din bruksanvisning CANON I-SENSYS LBP2900B Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Komme igang. s. 6. s. 10. s. 14. s. 15. s. 22. Pakke ut og montere skriveren. Sette inn tonerkassetten. Koble til strømledningen.

Komme igang. s. 6. s. 10. s. 14. s. 15. s. 22. Pakke ut og montere skriveren. Sette inn tonerkassetten. Koble til strømledningen. 1 Pakke ut og montere skriveren s. 6 2 Sette inn tonerkassetten s. 10 Komme igang 3 Koble til strømledningen s. 14 4 Legge i papir s. 15 5 Koble skriveren til en datamaskin og installere programvaren s.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Laser-skriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Laser-skriver. Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Laser-skriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP-1120 Laser-skriver Brukerhåndbok Håndbøker til skriveren

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

LBP-810 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-810 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-810 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All informasjon i denne håndboken er opphavsrettslig

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LBP-1210 Laserskriver

LBP-1210 Laserskriver LBP-1210 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. All informasjon i denne håndboken er opphavsrettslig

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/5426506

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/5426506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP-1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/816419

Din bruksanvisning CANON LASER SHOT LBP-1210 http://no.yourpdfguides.com/dref/816419 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer