Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere."

Transkript

1 Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR

2 LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok

3 Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er aktuelle for deg, slik at du får fullt utbytte av dette produktet. CD-ROM Håndbøker som er merket med dette symbolet, er tilgjengelige i PDF-format på CD-ROMen som følger med skriveren. Installering Koble til en datamaskin Utskriftsmetoder Grunnleggende funksjoner Løse problemer Komme igang Brukerhåndbok (denne håndboken) CD-ROM CD-ROM Hvis du vil vise håndboken i PDF-format, kreves Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Hvis Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader ikke er installert på systemet, laster du det ned fra webområdet til Adobe Systems Incorporated. Det kan være at illustrasjonen av skriveren på omslaget av denne håndboken er litt annerledes enn skriveren din.

4 Slik er håndboken inndelt Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Pass på at du leser dette Kapittel 2 Legge i papir og levering av utskrifter Kapittel 3 Sette opp utskriftsmiljøet Kapittel 4 Skrive ut et dokument Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Kapittel 6 Løse problemer Kapittel 7 Tillegg Det er lagt stor vekt på at det ikke skal være unøyaktigheter eller utelatelser i denne håndboken. Vi forbedrer imidlertid produktene våre kontinuerlig, slik at hvis du trenger en nøyaktig spesifikasjon, kontakter du Canon.

5 Innhold Innledning viii Bruke denne brukerhåndboken viii Konvensjoner viii Formatering av navn på taster og knapper viii Skjermbilder som brukes i håndboken ix Om Windows Vista ix Forkortelser som brukes i håndboken x Juridiske merknader xi Modellnavn xi EMC-direktiv ( V-modeller) xi Lasersikkerhet ( V-modeller) xii Internasjonalt Energy Star-program xiii WEEE-direktiv xiii Varemerker xiv Copyright xiv Ansvarsfraskrivelse xiv Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder xv Viktige sikkerhetsinstruksjoner xvi Installering xvi Strømforsyning xvii Håndtering xviii Vedlikehold og kontroller xx Forbruksmateriell xxi Annet xxi Kapittel 1 Før du tar i bruk skriveren Funksjoner på skriveren Deler og deres funksjoner Sett forfra Sett bakfra Inne i skriveren Indikatorer og tasten Paper Koble til strømledningen Koble til strømledningen Koble til en datamaskin ii

6 Slå skriveren på og av Slå skriveren på Slå skriveren av Kapittel 2 Legge i papir og levering av utskrifter Papirkrav Papir som kan benyttes Papirstørrelser Papirtyper Forkortelser for papirstørrelser Utskriftsområde Papir som ikke kan brukes Lagre papir Lagre utskrifter Papirkilder Typer papirkilder Kapasitet per papirkilde Utskrifter Type utskriftsbrett Utskriftsbrettets kapasitet Skrive ut på vanlig papir, tykt papir, etikettark og transparenter Legge i papir Legge papir i flerfunksjonsskuffen Legge papir i den manuelle materen Velge innstillinger i driveren og skrive ut Skrive ut på skillekort Legge i skillekort Legge skillekort i den manuelle materen Velge innstillinger i driveren og skrive ut Skrive ut på konvolutter Legge i konvolutter Legge konvolutter i flerfunksjonsskuffen Legge konvolutter i den manuelle materen Velge innstillinger i driveren og skrive ut Skrive ut på egendefinerte papirstørrelser (ikke standardstørrelser) Legge i egendefinerte papirstørrelser Legge egendefinert papir i flerfunksjonsskuffen Legge egendefinert papir i den manuelle materen Velge innstillinger i driveren og skrive ut iii

7 Kapittel 3 Sette opp utskriftsmiljøet Innledning Etter at skriveren er installert Hver gang du skriver ut Systemkrav Installere CAPT-programvaren Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere med Plug and Play I Windows 98/Me I Windows I Windows XP I Windows Vista Når installasjonen er fullført Skrive ut en testside Skrive ut fra en datamaskin på nettverket med en delt skriver Konfigurere utskriftsserveren For Windows 98/Me For Windows 2000/XP/Vista Installere klienten Installere fra installasjonsprogrammet på CD-ROMen Installere fra mappen [Skrivere og telefakser] eller mappen [Skrivere] Installere med [Windows Utforsker] Avinstallere CAPT-programvaren Kapittel 4 Skrive ut et dokument Skrive ut fra et program Angi utskriftsinnstillinger For Windows 98/Me Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra et program Åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere] For Windows 2000/XP/Vista Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra et program Åpne dialogboksen [Dokumentegenskaper] fra mappen [Skrivere og telefakser] eller mappen [Skrivere] Åpne dialogboksen [Skriveregenskaper] fra mappen [Skrivere og telefakser] eller mappen [Skrivere] Avbryte, stoppe og gjenoppta utskrift Bruke utskriftsfunksjonene Kategorier i skriverdriveren Kategorien [Sideoppsett] Kategorien [Etterbehandling] Kategorien [Papirkilde] iv

8 Kategorien [Kvalitet] Kategorien [Generelt] Kategorien [Detaljer] (bare i Windows 98/Me) Kategorien [Deling] Kategorien [Porter] (bare i Windows 2000/XP/Vista) Kategorien [Avansert] (bare i Windows 2000/XP/Vista) Kategorien [Fargebehandling] (bare i Windows 2000/XP/Vista) Kategorien [Sikkerhet] (bare i Windows 2000/XP/Vista) Kategorien [Konfigurasjon]/[Enhetsinnstillinger] Kategorien [Profil] (bare i Windows 2000/XP/Vista) Forhåndsvisning Skrive ut flere sider på ett ark Skalere dokumenter Skalere et dokument automatisk Skalere et dokument manuelt Skrive ut plakater Angi en egendefinert papirstørrelse (ikke standardstørrelse) Velge etterbehandling Angi utskriftskvalitet Gråtoneinnstillinger Arbeide med profiler Legge til profil Redigere/slette en profil Redigere utskriftsjobber Viseskriverinnstillinger/gjenopprette standardinnstillinger Vise skriverinnstillinger Gjenopprette standardinnstillinger Håndbøker Installere håndbøkene Avinstallere håndbøkene Skriverstatusvinduet Bruke skriverstatusvinduet Vise skriverstatusvinduet Menyen Alternativer Angi innstillinger [Rengjør] [Oppdater] [Rett opp feil] Vise skriverstatus når en utskriftsserver benyttes v

9 Kapittel 5 Rutinemessig vedlikehold Bytte tonerkassett Før bytte av tonerkassett Bytte tonerkassett Rengjøring Forholdsregler for håndtering av tonerkassetten Lagre tonerkassetter Rengjøre utsiden av skriveren Flytte skriveren Flytte skriveren Håndtere skriveren Forholdsregler for håndtering av skriveren Forholdsregler for lagring av skriveren Kapittel 6 Løse problemer Oversikt over problemløsing Papirstopp Servicemelding Feil i fikseringsenhet Skannerfeil eller servicefeil Problemer med utskriftskvalitet Papirproblemer Ikke noe skrives ut Problemermed installering Hvis avinstalleringen mislykkes Avinstallere USB-driveren Problemer med lokal installasjon Problemer med installasjon av delt skriver Diverse problemer Kapittel 7 Tillegg Spesifikasjoner Maskinvarespesifikasjoner Programvarespesifikasjoner Skriverens mål Valgfritt tilleggsutstyr Nettverkskort Windows-brannmur Konfigurere Windows-brannmur slik at kommunikasjon med kliendatamaskiner ikke blokkeres vi

10 Konfigurere Windows-brannmur slik at kommunikasjon med kliendatamaskiner blokkeres Konfigurere Windows-brannmur slik at kommunikasjon med serveren ikke blokkeres Stikkord Finne serienummeret vii

11 Innledning Gratulerer med kjøpet av Canon LBP2900/2900i. For at du skal kunne forstå alle funksjonene på denne skriveren og bruke den på en effektiv måte, bør du lese denne håndboken før du begynner å bruke produktet. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted etter at du har lest den. Bruke denne brukerhåndboken Konvensjoner I denne håndboken brukes følgende symboler til å betegne fremgangsmåter, begrensninger, forholdsregler og instruksjoner, slik at sikkerheten ivaretas på best mulig måte. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG MERKNAD Brukes til å angi advarsler som, hvis de ikke følges riktig, kan føre til død eller alvorlig personskade. Følg disse advarslene. Da vet du at maskinen brukes på en trygg måte. Brukes til å angi forholdsregler som, hvis de ikke følges riktig, kan føre til personskade eller skade på utstyr. Følg disse forholdsreglene. Da vet du at maskinen brukes på en trygg måte. Brukes til å angi viktige poeng og begrensninger som du må legge merke til. Pass på at du leser dem nøye. Da slipper du å få problemer når du bruker skriveren. Brukes til å gi tilleggsinformasjon som gjelder bruken av skriveren. Det anbefales at du leser gjennom disse punktene. Formatering av navn på taster og knapper I denne håndboken brukes følgende formatering for navn på taster og knapper: Taster på kontrollpanelet: <Tastesymbol> + (navn på tast) Eksempler: (tasten Paper) Knapp på dataskjermen: [navn på knapp] Eksempel: [OK] [Detaljer] viii

12 Skjermbilder som brukes i håndboken Skjermbildene i denne håndboken kan være noe forskjellige fra de du ser på dataskjermen din avhengig av hvilket systemmiljø det gjelder. Knappene du skal trykke på, er merket med et avrundet rektangel vises nedenfor. slik det Når flere knapper kan trykkes på dataskjermen, er alle knappene i skjermbildet merket. Velg aktuell knapp. 10 Klikk på [Neste]. Om Windows Vista Klikk på denne knappen for å starte. Denne skriverdriveren støtter Windows Vista. Legg merke til følgende: Skjermbilder fra Windows Vista som er brukt i denne håndboken, er fra den engelske versjonen. Enkelte termer for Windows Vista som er brukt i denne håndboken, kan være forskjellige fra de som vises på skjermen. ix

13 Forkortelser som brukes i håndboken I denne håndboken brukes følgende forkortelser for produktnavn og modellnavn: Operativsystemet Microsoft Windows 95: Windows 95 Operativsystemet Microsoft Windows 98: Windows 98 Operativsystemet Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me Operativsystemet Microsoft Windows 2000: Windows 2000 Operativsystemet Microsoft Windows XP: Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows Vista TM : Windows Vista Operativsystemet Microsoft Windows : Windows x

14 Juridiske merknader Modellnavn Følgende navn kan bli benyttet for sikkerhetsbestemmelsene i hvert enkelt salgsområde for denne laserskriveren V-modellen: L11121E EMC-direktiv ( V-modeller) "Dette utstyret er testet på et vanlig system for å oppfylle de tekniske kravene i EMC-direktivet." Bruk av skjermet kabel er nødvendig for å oppfylle disse kravene i EMC-direktivet. Produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. Merket på spenningsetiketten betyr at vi bekrefter at produktet er i overensstemmelse med kravene som gjelder, ved nominell spenning på 230 V, 50 Hz selv om produktets spenningskrav er på V, 50/60 Hz. xi

15 Lasersikkerhet ( V-modeller) Laserstråling kan være skadelig for mennesker. Derfor er laserstrålingen som avgis inne i skriveren, hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak det ytre dekslet. Laserstråler slipper ikke ut av skriveren ved normal bruk. Denne skriveren er klassifisert som et laserprodukt av klasse 1 under IEC :1993, EN :1994, og i USA er den klassifisert som klasse 1 under Code of Federal Regulations, of Title 21. Denne skriveren er klassifisert under IEC :1993, EN :1994 og er i overensstemmelse med følgende klasser: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 FORSIKTIG Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er beskrevet i denne håndboken, kan føre til skadelig stråling. xii

16 Internasjonalt Energy Star-program WEEE-direktiv Som ENERGY STAR Partner fastslår Canon Inc. at dette produktet innfrir kravene til strømsparing i ENERGY STAR-programmet. Det internasjonale ENERGY STAR-programmet for kontorutstyr er et internasjonalt program som fremmer strømsparing ved bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr. Programmet støtter utvikling og utbredelse av produkter med funksjoner som effektivt reduserer strømforbruket. Dette er et åpent system der selskaper kan delta på frivillig basis. Målproduktene er kontorutstyr som datamaskiner, skjermer, skrivere, telefakser og kopimaskiner. Standardene og logoene er like i landene som deltar i programmet. Bare EU (og EØS). Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2002/96/EF) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på environment. (EØS: Norge, Island og Liechtenstein) xiii

17 Varemerker Canon, Canon-logoen, og LBP er varemerker for Canon Inc. Adobe Acrobat er et varemerke for Adobe Systems Incorporated. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Windows Server og Windows Vista er varemerker for Microsoft Corporation. Andre produkt- og firmanavn i denne håndboken kan være varemerker for respektive eiere. Copyright Copyright 2005 by Canon Inc. All rights reserved. Ingen deler av håndboken kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert kopiering eller opptak, eller med et system for informasjonslagring eller gjenopprettelse uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon Inc. Ansvarsfraskrivelse Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel. CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN. xiv

18 Begrensninger i bruken av produktet og bruken av bilder Bruk av produktet til skanning, utskrift eller reproduksjon av enkelte dokumenter og bruken av slike bilder som skannes, skrives ut eller på annen måte reproduseres ved hjelp av produktet, kan være ulovlig og kan føre til straffeforfølgelse. Nedenfor finner du en ufullstendig liste over slike dokumenter. Dette er bare noen eksempler. Hvis du er usikker på om du kan bruke produktet til skanning, utskrift eller annen reproduksjon av bestemte dokumenter, og/eller om du kan bruke bilder som er skannet, skrevet ut eller reprodusert på annen måte, bør du på forhånd kontakte en advokat for å få råd. pengesedler postanvisninger depositumbevis frimerker (stemplet eller ustemplet) identifikasjonsbevis og insignier verneplikts- og innkallingspapirer sjekker og bankanvisninger utstedt av statlige organer førerkort og yrkestitteldiplomer reisesjekker matkuponger pass immigrasjonspapirer visse skattepapirer fondspapirer og gjeldsbrev aksjebrev opphavsrettslig beskyttet arbeid/ kunstverk uten godkjenning av eier xv

19 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Før du begynner å bruke dette produktet må du sørge for at du leser denne delen (Viktige sikkerhetsinstruksjoner) nøye, og at du bruker produktet riktig. Formålet med advarslene og forsiktighetsreglene i denne delen er å forhindre skade på bruker og andre personer, og å forhindre skade på utstyr. Sørg for at du følger disse advarslene og forsiktighetsreglene. Ikke utfør operasjoner som ikke uttrykkelig er beskrevet i denne håndboken. Installering ADVARSEL Ikke plasser skriveren i nærheten av alkohol, tynnere eller andre brannfarlige stoffer. Hvis et lettantennelig stoff kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Ikke plasser noen av disse gjenstandene oppå denne skriveren: Hvis en av disse gjenstandene kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Hvis en av disse gjenstandene faller ned i skriveren, slår du av skriveren og datamaskinen umiddelbart a og kobler fra USB-kabelen dersom den er tilkoblet b. Deretter trekker du ut strømledningen c og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. -smykker og andre metallobjekter -kopper, vaser, blomsterpotter og andre beholdere med vann eller annen væske b c a a xvi

20 FORSIKTIG Ikke plasser skriveren på et ustabilt underlag, en ujevn flate eller en annen ustabil plass, eller på et sted med vibrasjoner. Hvis skriveren faller ned eller det den står på, velter, kan noen bli skadet. Ikke plasser denne skriveren på et sted der en vegg eller andre objekter blokkerer ventilasjonsåpningene på maskinen. Ikke plasser skriveren på en seng, en sofa, et tykt teppe osv. Hvis ventilasjonsåpningene blokkeres, blir de interne skriverkomponentene overopphetet. Det kan føre til brann. Ikke plasser skriveren på et sted av denne typen: Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. - et fuktig eller støvet sted - et sted med røyk eller damp, for eksempel ved siden av en ovn eller luftfukter - et sted som er utsatt for regn eller snø -i nærheten av en vannkran eller vann - et sted som er utsatt for direkte sollys - et sted med høye temperaturer -i nærheten av åpen ild Når du monterer skriveren, bør du være forsiktig slik at du ikke klemmer hendene dine mellom skriveren og gulvet, eller mellom skriveren og et annet produkt. Du kan bli skadet hvis for eksempel hendene dine blir klemt mellom skriveren og underlaget. Når du skal koble til USB-kabelen, følger du retningslinjene i denne håndboken. Hvis du kobler til kabelen feil, kan skriveren bli skadet eller du kan få elektrisk støt. Når du bærer skriveren, må du holde den slik det beskrives i denne håndboken. Hvis du mister skriveren, kan du bli skadet. (Se "Flytte skriveren," på s ) Strømforsyning ADVARSEL Du må ikke rive opp, skade eller forandre strømledningen. Ikke plasser tunge gjenstander oppå ledningen, dra i selve ledningen eller bøy ledningen for mye. Strøm kan avgis fra den skadede delen og føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser ledningen i nærheten av en varmekilde. Da kan ledningen smelte, og det kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke sett inn eller trekk ut strømledningen hvis du har våte hender. Da kan du få elektrisk støt. Ikke koble for mange apparater til én enkelt veggkontakt. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke rull sammen eller lag knute på strømledningen. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Pass på at støpslet er satt helt inn i kontakten. Hvis støpslet ikke er satt helt inn, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en annen strømledning enn den som følger med. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. xvii

21 Prinsipielt sett bør du ikke bruke en skjøteledning med denne skriveren eller koble for mange apparater til én enkelt veggkontakt. Hvis det imidlertid ikke er noen annen mulighet enn å bruke en skjøteledning eller koble flere apparater til én enkelt kontakt, er det brukerens ansvar å ta følgende forholdsregler: Hvis disse punktene ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt. - Ikke koble sammen to skjøteledninger. -Pass på at spenningen på støpslet er den samme som spenningen på spenningsetiketten (plassert på baksiden av skriveren) når du skal bruke skriveren. - Bruk en skjøteledning som tåler en spenning som er høyere enn verdien på spenningsetiketten (plassert på baksiden av skriveren). - Når du bruker en skjøteledning, ruller du den ut og setter støpslet på strømledningen helt inn i kontakten på skjøteledningen. -Kontroller med jevne mellomrom at skjøteledningen ikke er overopphetet. FORSIKTIG Ikke bruk en strømkilde med en annen spenning enn den som er angitt. Det kan forårsake brann eller elektrisk støt. Når du trekker ut strømledningen, må du passe på å holde i støpslet. Hvis du trekker i selve ledningen, kan ledningen bli skadet og for eksempel ledningstrådene eller en åpen krets komme til syne. Strøm som avgis fra den skadede delen, kan føre til brann eller elektrisk støt. Sørg for at det ikke er noen gjenstander i nærheten av strømledningen når du trekker ut støpslet. Ikke trekk ut støpslet ved et nødstilfelle. Håndtering ADVARSEL Ikke demonter eller endre dette produktet. Dette produktet inneholder interne deler med høy spenning og høy temperatur. Hvis det eksperimenteres med disse delene, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Elektriske komponenter kan utgjøre en fare hvis de ikke behandles riktig. Pass på at strømledningen, kablene og interne mekanismer og elektriske komponenter oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det kommer rare lyder, røyk, unormalt mye varme eller uvanlig lukt fra produktet, slår du av skriveren umiddelbart og kobler fra USB-kabelen hvis den er tilkoblet. Deretter trekker du ut strømledningen og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. Hvis du fortsetter å bruke en skriver det har oppstått en feil på, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Ikke bruk brennbare sprayer i nærheten av dette produktet. Hvis gass fra en spray kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Når du skal flytte skriveren, må du alltid slå av skriveren og datamaskinen, trekke ut strømledningen og fjerne USB-kabelen. Hvis du flytter skriveren uten å trekke ut kablene, kan strømledningen og USB-kabelen bli skadet og forårsake brann eller gi elektriske støt. xviii

22 Ikke slipp binders, stifter eller andre metallgjenstander ned i skriveren. Søl ikke vann, væske eller brannfarlige stoffer (alkohol, benzen, tynnere osv.) på skriveren. Hvis en av disse gjenstandene kommer i kontakt med den elektriske enheten inne i skriveren, kan den ta fyr eller gi elektrisk støt. Hvis en av disse gjenstandene faller ned i skriveren, slår du av skriveren og datamaskinen umiddelbart og kobler fra USB-kabelen dersom den er tilkoblet. Deretter trekker du ut strømledningen og kontakter forretningen du kjøpte skriveren i. Hvis du setter inn eller trekker ut USB-kabelen mens skriveren er koblet til strømnettet, må du passe på at du ikke tar på metalldelene på kontakten. Da kan du få elektrisk støt. FORSIKTIG Ikke plasser tunge gjenstander oppå dette produktet. Hvis tunge gjenstander velter eller faller ned, kan det oppstå personskade. Hvis du ikke skal bruke skriveren på en stund, for eksempel om natten, slår du den av. Hvis du ikke skal bruke skriveren på lang tid, for eksempel over helgen, slår du den av og trekker ut strømledningen av sikkerhetsmessige grunner. Hold hender og klær vekk fra rullen i utskriftsområdet. Selv om det ikke skrives ut kan plutselig omdreining av rullen føre til at hender eller klær setter seg fast. Det kan forårsake personskade. Laserlys kan være skadelig for mennesker. Skanneenheten i dette produktet er forseglet bak et deksel, slik at det praktisk talt ikke er noen fare for å bli utsatt for laserlys hvis produktet brukes på vanlig måte. Pass på at du tar disse forholdsreglene: - Ikke åpne noen av dekslene på skriveren med mindre du blir bedt om det i denne håndboken. - Ikke fjern advarselsetiketten som er festet på dekslet til laserskannerenheten. - Hvis laserstrålen eksponeres, kan dette føre til alvorlige skader på øynene. xix

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

Her finner du informasjon

Her finner du informasjon Her finner du informasjon Installeringshåndbok Gir informasjon om hvordan du setter sammen skriveren og installerer skriverprogramvaren. Referansehåndbok (denne håndboken) Gir detaljert informasjon om

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D2300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D2300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

magicolor 2430 DL Brukerveiledning

magicolor 2430 DL Brukerveiledning magicolor 2430 DL Brukerveiledning 4139-7743-06S 1800769-032F Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert

Detaljer