Din bruksanvisning GAGGENAU ED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 1 Sikkerhetsinformasjon 1.2 Bruk 2. Beregning av vannets hardhet 3.5 Innlesning av vannets hardhet Barnesikring 5.2 Opsjonsmeny 5.3 Kjernetemperaturføler 5.4 Pådamping 5. 5 Kondensering 5.6 Indikering av aktuell ovnstemperatur 5.7 Strømsvikt-sikring 5.8 Feriesikring 5.9 Rengjøringshjelp 6. Ytterligere driftsmoduser 7. Steketabell, baketabell 8. Tips og tricks 9. Rengjøring og stell 9.1 Manuell rengjøring 9. 2 Rengjøring av sideplaten 9.3 Rengjøringshjelp 10. Vedlikehold 10.1 Generelt 10.2 Skifte av halogenlampe 10.3 Avkalking 10.4 Demontering av dørens glassplate 10.5 Fjerne små feil selv 11. Monteringsanvisning 11.1 Tekniske data Installasjonsinformasjon 11.3 Innbygging side 3-4 side 3 side 4 side 5-6 side 5 side 5 side 6 side 7-10 side 7 side 7-8 side 8 side 9 side 10 side side 11 side 11 side 12 side side side 18 side 19 side side 22 side 22 side 23 side 23 side 23 side 23 side side side 31 side side 32 side 33 side side side 36 side 36 side 37 side 38 side 39 side side 40 side 40 side Forord Med dampstekeovnen kan du oppleve moderne profesjonell teknikk i kjøkkenet ditt. verdifulle stoffer bevares nesten fullstendig. Forskjellige retter kan tilberedes uten at smaken smitter over. inneholder viktig informasjon for bruk, installasjon og vedlikehold av apparatet. På den følgende siden finner du Viktig informasjon om sikkerhet og betjening. Denne er utarbeidet for din sikkerhet og for å opprettholde apparatets funksjon. Kapitlene,,Konstruksjon og funksjon" og,,betjening" viser deg alt dampstekeovnen kan og hvordan du må betjene den. Tips og henvisninger i kapittelet,,rengjøring" sørger for at ovnen holder seg pen i lang tid. Dessuten har vi satt sammen,,tips og tricks" for deg. Og nå ønsker vi deg god fornøyelse med den nye dampstekeovnen! Bilde Viktig informasjon 1.1 Sikkerhetsinformasjon Apparater som er skadet må ikke tas i bruk. Apparatet må kun tilkobles av autorisert elektriker og i samsvar med gjeldende forskrifter og regler. Vær oppmerksom på monteringsanvisningen! Forsiktig brannfare! Oppbevar ikke brennbare gjenstander i stekeovnen! La kun de nødvendige gjenstandene bli i stekeovnen under drift. Brukeren er ansvarlig for at ovnen brukes på riktig måte og at den holdes i korrekt stand. Ovnen må kun brukes under oppsyn. Når du ikke benytter ovnen, steng vanntilførselen. Forsiktig! Ovnen blir varm under bruk. Hold barn borte! Forsiktig! Fare for skader når døren lukkes usakkyndig! Du kan klemme inn og klemme fingre og hender. Forsiktig! Ved åpning av døren kan det komme ut damp og vanndråper. Grip ikke inn med hendene hvis det er damp i ovnen! Forbrenningsfare! Forsiktig når du tar ut stekekar. Det kan dryppe ned vann fra ovnstaket. Forbrenningsfare! Ta beholderne forsiktig ut av ovnen, varm væske kunne skvulpe over. Bruk ubetinget grytelapper og ovnshansker! Ledninger til andre elektriske apparater som benyttes i nærheten av ovnen må ikke bli klemt inn under den varme ovnsdøren. Ovnen må ikke rengjøres med damp eller vanntrykk. Kortslutning kan oppstå! Før hvert vedlikehold må ovnen kobles fra strømog vannettet. Skru ut sikringen og steng vannkranen. OBS! Av tekniske grunner kan lampedekslet ikke tas av. Skiftet av lyspæren må kun gjennomføres av Gaggenaukundeservice. Reparasjoner må kun utføres av autoriserte kundeservice-teknikere. Bemerk: Apparatet må ikke kobles til varmtvannsforsyningen. Eventuelle feil som oppstår på grunn av at man ikke har fulgt denne bruksanvisningen, dekkes ikke av garantiservice. Gaggenau forbeholder seg retten til tekniske endringer! Bruk Apparatet er kun egnet for bruk i husholdning og må ikke brukes til andre formål. Bruk apparatet kun for tilberedelse av mat. Apparatet egner seg ikke til å varme opp rommet som det står i. Benytt kun de medleverte stekeinnsatser eller bestill spesialutstyret. Sett ikke gjenstander som kan ruste i stekeovnen. Rustent tilbehør fører til ytterligere rustdannelse i ovnen! Bruk ikke servise av sølv i dampstekeovnen. Ved kontinuerlig bruk kan ovnen bli misfarget. Dette påvirker ikke dens funksjonsdyktighet. Drift er kun mulig når døren er lukket, det er ellers fare for at vann spruter ut av ovnen eller at det kommer ut varm damp! Maten stekes i trykkløs damp. Du kan altså, som ved stekeovnen, når som helst åpne døren kort for kontroll under stekingen. For å unngå at for mye damp slipper ut ved åpning av døren, kan du kondensere først. Når døren åpnes kan vann dryppe ned. Det er mulig at damp slipper ut av apparatet under drift og når døren åpnes. Symbolet slukner på bryterpanelet så snart den ønskede temperaturen er oppnådd. Drei temperaturbryteren (høyre bryter) på 0 etter bruk. Ved eventuelle funksjonsforstyrrelser bør du først kontrollere sikringene. Hvis strøm- og vanntilførselen er i orden, informer vennligst fagforhandleren eller den vedkommende Gaggenau kundeservice. Dørens glassplate kan bli dugget ved alle fuktighetstrinn (fremfor alt ved fuktighetstrinnet 100 %). Ved noen fuktighetstrinn kan restfuktighet bli igjen i ovnsrommet etter bruk. Tørk ovnsrommet ut med en myk klut etter at det er avkjølt. Under hele driften kan det oppstå noe støy. Ved åpning og stenging av luftspjeldet høres en klakkende lyd. Dersom ovnen ikke var i bruk i lengre tid eller etter et langt strømbrudd (flere timer), skyller apparatet automatisk ved innkobling. Vann som er igjen i ledningene fjernes dermed. Maten må ikke ligge an mot stekeovn eller fettfilter. Ved innstilte temperaturer under 65 C kobles lyset ut automatisk slik at halogenlampen ikke varmer opp ovnen i tillegg. Dermed er en mer nøyaktig temperaturavstemning mulig. Drei én av de to bryterne eller trykk på en tast, lyset kobles da inn igjen i noen sekunder. Kalibrering (automatisk selvjustering): Vannets kokepunkt er avhengig av lufttrykket. Lufttrykket endres med oppstillingsplassens høyde over havet. Ved selvjusteringen innstilles apparatet på trykkforhold på oppstillingsplassen. Ovnen kan ikke settes i gang før kalibreringen! Apparatet er utstyrt med en avkalkingsindikator. Når den blinker indikeres det at ovnen må avkalkes. Før første gangs bruk må du innstille vannets hardhet på ovnen Konstruksjon og funksjon 2. 1 Konstruksjon Fettfilter Luftspjeld Rister som kan skyves inn Temperaturbryter Fuktighetstrinnbryter Kjernetemperaturføler Bunnsil med sifong Sideplate Display Bilde

3 2 Display Bilde Tast Timer Tast Kjernetemperaturføler Tast Pluss Tast Minus Temperaturindikering / fuktighetstrinnindikering 15 Tidsindikering 16 Tast Pådamping / kondensering 17 Tast Bekreftelse 18 Symbol,,Barnesikring" (symbol blinker) Symbol,,Demonstrasjonsmodus" (symbol lyser) 19 Symbol,,Varighet, utkoblingstid" 20 Symbol,,Korttid" 21 Symbol,,Steketid" 22 Symbol,,Kjernetemperaturføler" 23 Symbol,,Vanntilkobling" 24 Symbol,,Oppvarming" 25 Symbol,,Pådamping, kondensering" 26 Symbol,,Avkalking" 27 Symbol,,Åpne ikke døren" (ved kalibrering) 28 Symbol,,Gjennomfør kalibrering" 29 Symbol,,Dampe" 30 Symbol,,Varmluft" 31 Symbol,,Rengjøringshjelp" Bilde Utstyr / spesialutstyr Apparatet er som standard utstyrt med følgende tilbehør: Bilde 5 Edelstål-innsats GN 2/3, uten hull, 40 mm dyp (bilde 5) Edelstål-innsats GN 2/3, med hull, 40 mm dyp (bilde 6) Rist (bilde 7) Bilde 6 Vanntilløpsslange (3 m) Spillvannslange (3 m) Du kan bestille følgende spesialutstyr: DR : Reduksjonsventil, tilkobling for vanntrykk 6-10 bar GZ : Forlengelse for avløp og tilløp av vann WF : Brita avkalkingsanlegg (filterhode og filterpatron). Må installeres ved tilkobling av ovnen dersom vannets hardhet overskrider 7 dh. WF : Sett med 3 filterpatroner KB : Edelstål-innsats GN 1/3, uten hull, 40 mm dyp KB : Edelstål-innsats GN 1/3, med hull, 40 mm dyp Bilde Første gangs bruk 3.1 Viktig informasjon Vennligst vær oppmerksom på følgende informasjon før første gangs bruk: Les nøye igjennom bruks- og monteringsanvisningen før du tar ovnen i bruk. Fjern emballasjen og destruer denne fagmessig! Vær oppmerksom på at det befinner seg utstyr på emballasjens bunn! Hold emballasjedeler borte fra barn. Før du bruker ovnen og tilbehørdeler for første gang, bør den rengjøres grundig. Da forsvinner eventuelle forurensninger og lukt (se kapittel 9). Hvert apparat kontrolleres grundig før det utleveres. Det er derfor mulig at det fremdeles finnes vann i apparatet. Sikre før bruk at nettilkoblingen er i orden og at vanntilførselen er festet forskriftsmessig. Ved første bruk vises i displayet forslagstiden 08:00. Nå kan du velge det ønskede klokkeslettet ved å trykke tastene + og. Bekreft den korrekte tiden med tasten (Bekreftelse). 3.2 Kalibrering Vannets kokepunkt er avhengig av lufttrykket med hensyn til høyde over havet. Under kalibreringen innstilles apparatet på trykkforhold på oppstillingsplassen. Dersom du flytter og den nye boligen ligger på en annen høyde, gjennomfør ny kalibrering manuelt (se kapittel,,opsjonsmeny" på side 19). Viktig: Kalibreringen må ikke avbrytes. Dersom kalibreringsprosessen avbrytes ved åpning av døren eller utkobling er bruk ikke mulig! Ovnen vil da starte kalibreringsprosessen så ofte til prosessen er avsluttet fullstendig. Etter strømsvikt er ny kalibrering ikke nødvendig. 7 Slik går du frem: Bygg inn ovnen på ønsket plass (se monteringsanvisning). Fjern alle løse deler fra ovnen (stekeplate etc.). Lukk ovnsdøren. Åpne vannkranen. Kalibreringen starter automatisk, så snart du dreier bryteren,,temperatur" på ønsket temperatur. På displayet lyser symbolene,,steketid",,,åpne ikke døren,",,00:15 h" og symbolet,,cal" for kalibrering. Kalibreringen varer ca. 15 minutter. Tiden som utløper vises på displayet. Viktig: Åpne ikke ovnsdøren så lenge kalibreringen varer. Etter avsluttet kalibreringsprosess lyder et akustisk signal. I displayet vises,,--:--". Bilde 9 Bilde 8 Drei temperaturbryteren på nullstillingen. Ovnen er nå driftsklar. 3.3 Hva skal du gjøre når... I displayet blinker flere ganger symbolet (vanntilkobling). Symbolet R lyser i displayet. Symbolet lyser i displayet. Apparatet verken kalibrerer eller varmer opp selv om symbolet Oppheting vises i displayet. Symbolet blinker i displayet. I displayet blinker avvekslende CAL og 40 C. Ostiden for det valgte fuktighetstrinnet på displayet. 100 % 100 C 80 % 120 C 60 % 120 C 30 % 165 C 0 % 165 C Når du betjener fuktighetstrinnbryteren vises fuktigheten på displayet i noen sekunder. Utkobling Utkobling Drei temperaturbryteren på posisjon 0 (bilde 13). Stekeovnsbelysningen slukner. Ved noen fuktighetstrinn kan restfelle klokkeslettet innen 20 sekunder på displayet. En inntastet verdi (f.eks. varighetsprogrammering) må bekreftes innen 20 sekunder (tast,,bekreftelse"). Hvis verdien ikke bekreftes, lagres ikke den inntastede verdien. Hvis du vil bekrefte verdien når du programmerer, så trykk tasten (Bekreftelse). Hvis du istedenfor trykker en annen tast lagres ikke den inntastede verdien og går tapt. Du kan kontrollere den innstilte verdien idet du trykker tasten (Timer). Verdien vises i ca. 10 sekunder på displayet. Innen denne tid kan verdien forandres idet + eller tasten trykkes og bekreftes idet tasten (Bekreftelse) trykkes. Hvis du vil slette en verdi, trykk +- og tasten samtidig. Hvis du allerede har programmert en tidsverdi (f. eks. varighet) på ovnen, foreslås denne verdien som allerede er programmert når det programmeres på nytt. Jo lengre du trykker + henholdsvis tasten ved tidsprogrammeringen, jo fortere løper tiden ut på displayet. Etter at tidsprogrammeringen er løpt ut blinker det tilsvarende symbolet på displayet. Hvis du f. eks. har programmert en sluttid, så blinker symbolet (Sluttid)! Dessuten lyder et akustisk signal. Oppvarmingen kobles ut og stekeovns-belysningen slukner. Idet en hvilken som helst tast på displayet trykkes startes driftsmodusen som ble valgt på forhånd igjen. Idet temperaturbryteren dreies på 0 avsluttes bakingen. For å koble om fra automatisk drift til normal drift, drei temperaturbryteren tilbake til 0. Ovnen varmer ikke lenger opp. Den programmerte tidsverdien bevares. Etter utløp av den inntastede tiden lyder et akustisk signal. Hver alarmtone stopper etter 3 minutter. Alle funksjoner til tidsprogrammeringen kan benyttes samtidig. Bemerk: Dersom timeren ikke viser eksakt riktig tid er det ikke noen teknisk feil med ovnen.

4 Tidsbasisen for klokken er nettfrekvensen hos strømleverandøren. Denne frekvensen er for Europa enhetlig 50 Hz (Hertz). Nett som får strømtilførsel fra kraftverk i Øst-Europa kan variere fra dette punktet. På displayet kan det derfor vises feil tid. Avviket har ingen innvirkning på ovnens eller programmenes funksjon. 13 Innstilling av klokkeslett Slik går du frem: Trykk 3 ganger på tasten (Timer). Symbolet (Tidsenhet) blinker på displayet. Displayet viser det innstilte klokkeslettet (bilde 15). Du kan stille inn ønsket tid ved å trykke tastene + hhv.. Bilde 15 Trykk på tasten (Bekreftelse) for å bekrefte innstilt verdi. Det lyder et akustisk signal. Etter ny tilkobling hhv. strømsvikt i flere timer blinker 08:00 og tidsenhetsymbolet på displayet. Ved å trykke tastene + og kan du stille inn aktuelt klokkeslett. Når du dreier en bryter, lagres 08:00 som klokkeslett. 14 Bilde 16 Korttid Med korttiden kan du programmere et tidsrom uten automatisk inn- eller utkobling. Du kan bruke denne funksjonen også når ovnen er slått av, for eksempel når du koker egg. Innstillingsområdet ligger mellom ti sekunder (00:10) og timer (23:59). Slik går du frem: Trykk +-tasten. Symbolet (Korttid) blinker (bilde 16). På displayet vises den inntastede verdien som du kan forandre med + eller tast. Symbolet (Tidsenhet) Tidsenhetssymbolet lyser opp. Trykk tasten (Bekreftelse) for å bekrefte verdien som du har tastet inn. På displayet vises tiden som løper ut. Henvisning: Korttiden starter også uten at man trykker tasten (Bekreftelse) hvis det ikke skjer noen inntasting innen 5 sekunder. Etter at korttiden er løpt ut lyder et akustisk signal og symbolet (Korttid) blinker på displayet. Ved å trykke hvilken som helst tast stopper signalet. Korttidstimeren kan når som helst slås av ved å trykke tastene + og samtidig. Ved enhver ytterligere korttids-programmering foreslås den sist programmerte verdien. Funksjon timer Slik går du frem: Trykk tasten (bilde 17) mens ovnen er innkoblet. På displayet vises tiden begynnende ved 00:00. (Maksimal indikeringsverdi 12 timer). Du kan kontrollere den forløpne steketiden hele tiden uten at du programmerer den automatiske utkoblingen. Ved å trykke tasten på nytt slås timeren av. Bilde Bilde 18 Varig-programmering Ovnen settes i gang for et bestemt tidsrom. Innstillingsområdet ligger mellom 1 minutt (00:01) og 23 timer og 59 minutter (23:59). Slik går du frem: Trykk tasten (Timer) 1 gang. På displayet blinker symbolene (Varighet) og (Steketid). På displayet vises bindestreker (dvs.: det er ikke programmert noen verdi). Trykk tasten + henholdsvis for å innstille det ønskede tidsrommet. Trykk tasten (Bekreftelse) for å bekrefte den innstilte verdien. Det lyder et akustisk signal. På displayet lyser symbolet (Steketid). Hvis du trykker tasten automatisk sluttiden! (Timer) 2 ganger vises Ved hver ytterligere programmering foreslås den sist programmerte verdien idet +-tasten trykkes. Etter at den programmerte tiden er løpt ut lyder et signal. Stekeovnen kobler herved ut av seg selv. Ved å trykke en hvilken som helst tast kan signalet slås av og oppvarmingen startes igjen. Drei temperaturbryteren på 0 for å avslutte prosessen. Slette verdier som ble programmert feil: Trykk en gang på tasten (Timer). Trykk samtidig på tastene + og. Det lyder et akustisk signal. 16 Utkoblingstids-programmering Ovnen kobler automatisk ut etter den tiden som du har valgt. Utgangspunkt er klokkeslettet som er innstilt på ovnen. Slik går du frem: Trykk tasten (Timer) 2 ganger. På displayet vises symbolene (Slutt) og (Steketid). Bilde 19 Trykk tasten + henholdsvis for å innstille den ønskede tid. Den mulige utkoblingstid ligger innen 24 timer. Trykk tasten (Bekreftelse) for å bekrefte den inntastede verdien. Det lyder et akustisk signal. På displayet lyser symbolet (Steketid). Bemerk: Klokkeslettet innstilt på ovnen er utgangspunktet for programmering av utkoblingstiden. Den innstilte verdien kan kontrolleres ved å trykke tast (Timer) to ganger. Etter utløp av den innstilte tiden blinker symbolet (Steketid) og det lyder et akustisk signal. Ved å trykke en hvilken som helst tast kan signalet slås av og oppvarmingen startes igjen. Drei temperaturbryteren på 0 for å avslutte prosessen. Varig- og utkoblings-programmering. Med denne funksjonen kan du starte og avslutte baking og steking mens du er vekke. Slik går du frem: Legg inn det ønskede tidsrommet (se side 16). Trykk tasten (Bekreftelse). Legg inn den ønskede utkoblingstiden (se ovenfor). Trykk tasten (Bekreftelse). Med en gang utkoblingstiden er programmert og bekreftet med tast (Bekreftelse) er automatikkdriften aktiv Spesialfunksjoner 5.1 Barnesikring Med barnesikringen forhindres en utilsiktet innkobling av dampstekeovnen. Slik går du frem: Innkobling Drei temperaturbryteren mot høyre på ønsket temperatur-stilling (ikke lys). Trykk tast (Bekreftelse) og hold denne trykt. (Barnesikring). Drei temperaturbryteren på posisjon 0 (bilde 20). På displayet blinker symbolet Bilde 20 Utkobling Trykk tast (Bekreftelse) og hold denne trykt. Drei temperaturbryteren mot høyre på ønsket temperatur-stilling (ikke lys). Slipp tast (Bekreftelse). (Barnesikring). Drei temperaturbryteren på posisjon 0 (bilde 21). På displayet slukner symbolet Bilde Opsjonsmeny Ved hjelp av opsjonsmenyen kan du ved temperaturindikeringen velge mellom C und F. velge tidsindikeringen mellom 12h und 24h. blende timeren inn og ut. starte kalibreringen. stille avkalkingsindikeringen tilbake. Slutt opsjonsmeny Temperaturindikering i C / F Slik går du frem: Drei begge bryterne på øverste posisjon. Trykk tast Slipp tasten (Bekreftelse) og hold denne trykt. (Bekreftelse) Drei fuktighetstrinnbryteren mot høyre. Ved å dreie fuktighetstrinnbryteren kan du nå velge de forskjellige funksjonene (bilde 22): Posisjon 1: Temperaturindikering i C eller F Posisjon 2: Tidsindikering i 24 timer eller 12 timer (am og pm) Posisjon 3: Valgfri utkobling av tidsindikeringen ved avslått ovn Posisjon 4: Kalibrering - du kan nå starte kalibreringsprosessen, idet du dreier temperaturbrytreren på en ønsket posisjon (ikke lys) Posisjon 5: Avkalking, taste inn vannhardhet Still inn ønsket utvalg ved å trykke tastene + hhv.

5 . Trykk tast (Bekreftelse). For å forlate opsjonsmenyen dreier du fuktighetstrinnbryteren oppover igjen eller du dreier temperaturbryteren. Avkalking Start kalibrering Klokkeslett 24 h /12 h (AM/PM) Bilde 22 Klokkeslett på/av (kun ved utkoblet apparat) Kjernetemperaturføler Med kjernetemperaturføleren kan du måle matens kjernetemperatur under stekingen nøyaktig mellom 1 C og 99 C. Føleren måler temperaturen i kjøttstykkets indre. Det indikeres når den innstilte kjernetemperaturen er oppnådd og kjøttet er gjennomstekt etter ønske. Kjernetemperaturføleren muliggjør eksakt, punktnøyaktig steking. forhindrer at kjøttet stekes for lenge. gir deg total kontroll over stekeforløpet ved indikering av faktisk temperatur. Slik går du frem: Forvarm stekeovnen. Skyv inn stekeplaten med maten. Stikk kjernetemperaturføleren med spissen i midten av maten som skal stekes, der hvor den er tykkest, ved fjærkre imidlertid ikke i midten (hulrom), men mellom buk og lår. Målespissen må ikke berøre noe ben og bør ikke stikkes i fettrikt vev. OBS: Kjernetemperaturføleren og sideveggene er varme. Bruk hansker. Lukk stekeovnsdøren. Trykk tasten (Kjernetemperaturføler) 2 ganger. På displayet blinker symbolet (Kjernetemperaturføler) og forslagsverdien 60 C vises på displayet (bilde 24). Ved å trykke tastene + og kan du taste inn en verdi mellom 1 C og 99 C (se tabell) (bilde 25). Bilde 23 Bilde 24 Bilde Så snart den programmerte kjernetemperaturen er oppnådd, lyder et akustisk signal. Stekeovnen kobler ut av seg selv. På displayet blinker symbolene (Kjernetemperaturføler) og (Slutt). OBS: Trekk kjernetemperaturføleren ut før du tar ut maten. Bruk hansker fordi kjernetemperaturføleren blir meget varm under drift. Bemerk: Når du trykker tasten (kjernetemperaturføler) 1 gang under stekingen, vises temperaturen på kjernetemperaturføleren i noen sekunder. Veiledende verdier kjernetemperatur Oksekjøtt Roastbeef / oksefilet blodig rosa gjennomstekt Oksestek Kokt oksekjøtt Svinekjøtt Svinestek Svinerygg Forloren hare Kalv Kalvestek Fylt kalvebryst Kalverygg Vilt Rådyrlår Hare-/rådyrrygg Fjærkre Kylling Gås Kalkun, and Andebryst Lamm Lammelår Lamm Får Fårelår Fårerygg Brød rosa gjennomstekt rosa gjennomstekt C C C C 90 C C C 85 C C C C C C 85 C C C 70 C C C C 80 C 90 C Sletting av kjernetemperatur: Trykk tasten (kjernetemperaturføler) 2 ganger. Symbolet (kjernetemperaturføler) blinker på displayet. Trykk samtidig tastene + og. Det lyder et akustisk signal og symbolet (Kjernetemperaturføler) slukner. For rengjøring tørker du kjernetemperaturføleren ganske enkelt av med en våt klut. rosa Bemerk: På kjernetemperaturføleren kan du ikke innstille en temperatur som er lavere enn stekematens kjernetemperatur. Når du samtidig innstiller programmering med kjernetemperaturføleren og timeren kobler den programmeringen ut stekeovnen som først oppnår innlagt verdi Pådamping Det er mulig å tilføre maten (f. eks. brød, rundstykker) målrettet mer fuktighet. tilføres stekeovnen som kjøles av. Kondenseringen er kun mulig når døren er lukket. Etter kondenseringen (ca. 20 sek. ) lyder et akustisk signal. Ved å åpne døren (forsiktig! er avhengig av høyden over havet og er som regel under 100 C. kan fortsettes. blir derfor avbrutt. displayet vises blinkende bindestreker. dertil fuktighetstrinnbryteren på posisjon 30%. Legg kjøttet på en forvarmet plate i ovnen. Større kjøttstykker (f.eks. entrecote, roastbeef eller lammelår trenger 2-4 timer. Skyv innsatsen med hull med frukt i 3. spor nedenfra. fuktighetstrinnbryteren på posisjon 60%. Porsjoner kald kokt eller stekt mat på en tallerken. Sett tallerkene på risten. Steketiden er 7-15 minutter. Glassene må ikke berøre hverandre. Skyv innsatsen med hull med maten i 2. spor nedenfra. Drei temperaturbryteren på C og fuktighetstrinnbryteren på 80%. Opptiningstiden er avhengig av matens størrelse og vekt. Eksempler for bruk: Kylling (1000 g) Kyllinglår (400 g) grønnsaker dypfryst i blokk (f. eks. spinat) (400 g) Bær (300 g) Fiskefilet (400 g) minutter minutter minutter 8-10 minutter minutter Ta beholderen ut av ovnen etter 1-2 minutter og legg grønnsakene for avkjøling i isvann. La vannet dryppe godt av grønnsakene. Tilberedning av yoghurt Yoghurt - ganske enkelt laget selv. Melk (unntatt H-melk) oppvarmes på kokesonen til 90 C for å unngå at melkesyrebakteriene forstyrres. La melk i vannbadet avkjøles til 40 C. Rør naturyoghurt inn i melken (pr. 100 ml 1-2 teskjeer yoghurt). Fyll yoghurten i skylte glass. Pass ved yoghurtfermentet på henvisningene i pakningen. Drei temperaturbryteren på 45 C og fuktighetsbryteren på 80 %. La yoghurten modne i 4-6 timer. Henvisning: Dersom du fremstiller yoghurt med kald melk forlenges modningstiden. Sett den ferdige yoghurten i kjøleskapet! Tips: For å få fast yoghurt tilsett melken pulver av skummet melk (1-2 spiseskjeer pr. liter). Sett yoghurtglassene ved 100 C og 100% fuktighet for noen minutter i ovnen for å drepe kimer. Forsiktig! Yoghurtglassene er varme! La de avkjøles før du tar dem ut. La maten etter at opptiningstiden stå igjen i avslått ovnen i minutter slik at den kan tine opp helt inn til midten. Forvelling Grønnsaker som skal dypfryses bevarer sin naturlige farge ved forvelling. Legg grønnsakene i en hullet beholder. Så snart temperaturen er oppnådd, skyv beholderen i det andre sporet nedenfra og beholderen uten hull i et spor lavere Steketabell Næringsmiddel Innsats * Mengde (endelig vekt) GRØNNSAKER ** Spinat Blomkål Blomkål og gulrøtter Brokkoli Erter Fylte grønnsaker (squash, aubergine, paprika) Grønne bønner Knutekål Purre Gulrøtter Poteter kokt med skall Kokte, skrelte poteter Asparges, grønn Asparges, fiolett Flåing av tomater ANNET Grønnsakpudding / grønnsakkrem Potetgrateng Knødler Lasagne Sufflé Suppetilsetninger (eggestand, semulegrynboller) BELGFRUKTER / RIS *** Langkornet ris Parboiled ris Linser Hvite bønner, bløtlagt hullet / ikke hullet hullet hullet hullet hullet / ikke hullet ikke hullet hullet hullet hullet / ikke hullet hullet hullet ikke hullet hullet hullet hullet hullet, rist ikke hullet hullet / ikke hullet ikke hullet rist, hullet ikke hullet ikke hullet ikke hullet ikke hullet ikke hullet 500 g 1 hode tils.

6 ca 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg (middels størrelse) 1 kg 1 kg 1 kg 250 g ml vann 250 g ml vann 250 g ml vann 250 g + 1 l vann Benytt hertil den 2. og 3. innskyvningslist nedenfra. ** Ved noen grønnsaker kan du,,hurtigdampe" ved 100 % og temperaturer fra C. Den høyere temperaturen fremskynder stekeprosessen. Ikke egnet for ømfintlige næringsmidler! *** Vær oppmerksom på angivelsene på pakningen. * Stekeinnsats skyves inn i andre nivå nedenfra. Ved damping kan du steke med 2 stekeinnsatser samtidig. 26 Tilberedelse Temperatur Fuktighet Kjernetemperatur Steketid (ca. i minutter) plukket i stk. hel i bl.knopper / i skiver i bl.knopper hel i skiver i skiver i skiver stikkes inn på forhånd delt i fire, saltet hel hel hele vannbadform, 1,5 l se oppskriftbok se oppskriftbok i små former, se oppskriftbok 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C C 100 C C C 100 C 100 C 100 C 120 C 120 C 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 80 % % % 100 % 100 % 100 % 100 % Bemerk: Ved steketider og -mengder oppgitt her dreier det seg om veiledende verdier for fire personer. Ved mindre mengder blir også koketiden kortere. Vi anbefaler alltid å forvarme dampstekeovnen. Steketiden forlenges med ca. 5 minutter hvis ovnen ikke er forvarmet. 27 Steketabell Næringsmiddel Innsats * Mengde (endelig vekt) KJØTT Filet i butterdeig Svinestek med svor Lammelår (lavtemperatur) Roastbeef (lavtemperatur) Svinestek (hals / skulder) Kokt oksekjøtt FJÆRKRE And (hel) Andebryst Kylling (hel) Kyllinglår FISK Dorade Fiskesuppe Ørret (hel) Laksefilet Muslinger Sjøtungeruller, fylt DESSERTER Karamellpudding Gjærknødler med valmuefrø Søt sufflé REGENERERE (VARME OPP) Mat anrettet på tallerken Grønnsaker, poteter, ris, nudler * hullet med bakepapir rist, ikke hullet hullet hullet rist, ikke hullet ikke hullet rist, ikke hullet ikke hullet rist rist hullet rist hullet / ikke hullet hullet / ikke hullet hullet / ikke hullet hullet / ikke hullet rist / hullet ikke hullet rist rist ikke hullet 1-1,5 kg 1,5 kg 1,5-2,5 kg 1,5-2,5 kg 1,5 kg 1 kg 2-3 kg 1-1,5 kg 4-6 stk. 2 à 300 g 800 g 1,5 kg 0,5-1 kg Stekeinnsats skyves inn i andre nivå nedenfra. Ved damping kan du steke med 2 stekeinnsatser samtidig. Benytt hertil den 2. og 3. innskyvningslist nedenfra. **** Endre min. før steketiden slutter til fuktighet hhv. temperatur oppgitt nedenfor. 28 Tilberedelse Temperatur Fuktighet Kjernetemperatur Steketid (ca. i minutter) se oppskriftsbok mellom trinn 1 og 2 skjæres svoret inn og krydres brunes først kraftig på kokesonen brunes først kraftig på kokesonen 0,5 l væske og grønnsaker se oppskriftsbok brunes først kraftig på kokesonen C 1) 100 C 2) C 3) 210 C C C C 100 C 160 / 200 C **** 160 C 200 C 180 C C 75 C C C C 150 C 160 C 100 C 150 C 120 C C % 100 % % 0% 0-30 % 0-30 % 60 % 100 % % 0-30 % 100 / 0 % **** 100 / 0 % **** 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 80 % 60 % 100 % 60 % 60 % % C C 90 C C 70 C 85 C KT (60-70) terrinform se oppskriftsbok se oppskriftsbok i små former, se oppskriftsbok Bemerk: Ved steketider og -mengder oppgitt her dreier det seg om veiledende verdier for fire personer. Ved mindre mengder blir også koketiden kortere. Vi anbefaler alltid å forvarme dampstekeovnen. Steketiden forlenges med ca. 5 minutter hvis ovnen ikke er forvarmet. 29 Baketabell Bakverk Temperatur Fuktighet Steketid (ca. i min.) Anmerkninger Eplekake Rullekake Småkaker av butterdeig Brød (1 kg) ** Rundstykker ** Gjærdeigflette ** Rund høy formkake (gjær) Fruktkake på gjærdeig Småkaker Quiche Formkake Vannbakkels Løkkake C C C 200 C / 165 C * C C C C C C C C C 30 % 0-30 % % % % % % 0-30 % 0% 0-30 % 0-30 % 0-30 % % se oppskriftsbok se oppskriftsbok se oppskriftsbok se oppskriftsbok se oppskriftsbok Bemerk: Ved baketider og innstillinger oppgitt her dreier det seg om veiledende verdier for 4 personer. Forvarm alltid dampstekeovnen. Reduser etter 15 minutter til følgende temperatur. og tricks Generelt: Ovnen varmer opp meget raskt. Ovnen fungerer derved meget energi- og tidsbesparende. angitte verdiene må derfor kun betraktes som veiledende. Ovnsdøren må lukke godt. Hold derfor tetningsflatene alltid ren. Legg ikke for mye på rister og beholdere. På denne måten garanteres en optimal luftsirkulasjon. Hva kan du gjøre bedre med dampstekeovnen? Koke poteter i hullet beholder. blir mer intensiv! å få bløtkokte egg må du forvarme ovnen. Ved trykkfølsom mat (f.eks. baller) bruker du heller to lave enn en dyp beholder. tomatene deretter raskt under kaldt vann. Med dampstekeovnen kan du til og med avkrystallisere honning. Still temperaturen inn på 60 C og fuktighetstrinnet på 100% damp. Tips for å spare energi og for miljøet: Tenk over hvilke næringsmidler du kan koke samtidig. Ovnen blir da bedre utnyttet, og du sparer tid og energi! Unngå å åpne ovnsdøren for ofte og for lenge. Damp og varme kan ellers slippe ut uhindret og må produseres en gang til. Mye energi går tapt og koketiden blir lengre. Ofte kan du benytte flere nivåer på en gang (ved damping inntil 100 C, ikke ved baking).

7 Tips for opptining: Tine bare opp den mengden du trenger med en gang. Tenk på dette: Mat som er tint opp kan ha en kortere holdbarhet og blir fortere dårlig enn fersk mat. Tine opp kjøtt: Tine opp kjøttstykker som skal paneres så langt at krydder og griljermel blir hengende fast. Tine opp fjærkre: Ta fjærkre ut av emballasjen før du tiner det opp. Viktig! Slå vekk opptiningsvæsken. Krydderurter kan du oppbevare og benytte i frossen tilstand. Mat kan tines og varmes opp i damp istedenfor i vannbad. Maten kan bli i fryseposen eller legges på tallerkenen med en gang. Sterilisering: Næringsmidler bør hermetiseres helst med en gang etter innkjøpet eller innhøstingen. Lengre lagring reduserer vitamininnholdet og fører lett til gjæring. Bruk kun feilfrie frukter og grønnsaker. Kontroller hermetiseringsglass og gummiringer nøyaktig. Kontroller klamre og fjær. Steriliser glassene og rengjør gummiringene. Skyll etter med varmt vann Rengjøring og stell 9.1 Manuell rengjøring Gjennomfør en grundig rengjøring før første igangsetting og etter hver bruk. Derved unngår du at rester brennes fast. Etter flere gangers fastbrenning er det vanskelig å fjerne restene. Ved noen fuktighetstrinn kan restfuktighet bli igjen i ovnsrommet etter bruk. Tørk ovnsrommet ut med en myk klut etter at det er avkjølt. Benytt for rengjøring ikke ripende eller aggessive rengjøringsmidler som skuremidler, stålull, metallsvamper, plastsvamper eller svamper med ripende overflate. Fjern alle rester av rengjøringsmidler etter rengjøring. Dersom du vil rengjøre ovnen for hånd, slå den av og la den avkjøles. Rengjør utstyr (innsatser etc.) i oppvaskmaskinen eller i varmt vann med oppvaskmiddel. Du kan løsne matrester som er brent fast på innsatsene idet du heller på litt vann og oppvaskmiddel. Smussen myknes deretter opp i stekeovnen ved 70 C og 100 % fuktighet. Utvendige flater må kun rengjøres med en myk klut. Bruk ikke vanlige edelstålrengjøringsmidler da disse kan angripe påskriften. Rengjør betjeningsdeler, glassflater og betjeningselementer med en fuktig klut og mildt oppvaskvann og tørk etter med en tørr, myk klut. Benytt ikke skure- eller nitropoleringsmidler for rengjøring! Benytt heller ikke svamper som riper. Ikke sprøyt på bryterpanelet. Unngå sterke alkaliske rensemidler (f.eks. stekeovnsspray), disse angriper aluminiumsoverflaten. Ikke skrap av innbrente matrester, men fjern dem ved hjelp av rengjøringshjelpen (se kapittel 9. 3). OBS: Ovnen må ikke rengjøres med damp eller trykkvann kortslutning kan oppstå! Tøm drypprennen og rengjør den! Rengjør fettfilteret med jevne mellomrom. Fjern underlagsristene. Skyv fettfilteret oppover og ta det ut. Rengjør avløpsilen med jevne mellomrom. Skru dertil avløpssilen av fra bunnplaten Rengjøring av sideplaten La ovnen avkjøles fullstendig før rengjøring! Vær ved demonteringen av sideplaten oppmerksom på at du ikke riper opp ovnsrommet. Pass også på at ikke små deler faller ned i bunnsilen. Tips: Legg et kjøkkenhåndkle på ovnsbunnen. Etter å ha løsnet fingermutteren foran på venstre rist kan du trekke den ut fremover. Fettfilteret kan tas ut oppover. Løsne bolten fremme med en pipenøkkel (nøkkelvidde 13). Nå kan du ta av sideplaten. Benytt for rengjøring av sideplaten ikke ripende eller skurende rengjøringsmidler. Kalkavleiringene på sidevegg og ventilator er ikke helsefarlige og påvirker ikke ovnens funksjon. Tilløpsrøret bør rengjøres regelmessig. Se hertil kapittelet 10.3 Avkalking. Sett sideplaten inn igjen. Monter igjen fettfilter og rister. Kontroller om alle deler sitter fast før du tar ovnen i bruk. Bilde Rengjøringshjelp Hårdnakket smuss løsnes lett med rengjøringshjelpen og kan da fjernes bedre. Du bør ikke ta av fettfilteret under rengjøringshjelpen. Det beskytter ventilatoren mot rengjøringsmiddelrester. Fettfilter og rister kan du etterpå rengjøre i oppvaskmaskinen. La ovnen avkjøles fullstendig før rengjøring. Fjern ristene ved å løsne de tilhørende fingermuttere. Ovnen kan vaskes bedre ut senere. Sprøyt ovnen inn med et vanlig rengjøringsmiddel egnet for edelstål. Bemerk: Pass på at det ikke kommer væskesprut på aluminiums-panelet. Lukk ovnsdøren. La rengjøringsmidlet virke inn følge produsentens angivelser. Drei begge brytere, utgående fra nullstillingen, med et hakk mot venstre (bilde 30). På displayet vises symbolet (rengjøring) og symbolene (tid) og (steketid) blinker (bilde 31). Bilde 31 Bilde 30 I displayet vises rengjøringstiden 30 minutter. Ved å trykke + tasten kan du ved sterk tilsmussing forlenge rengjøringstiden til 40, 50 minutter hhv. 1 time. Start rengjøringsprogrammet ved å trykke tasten (Bekreftelse). Bemerk: Under rengjøringen er lyset i ovnen slått av. 34 Den resterende tiden kan avleses ved å trykke tasten (klokke). Etter at rengjøringshjelpen har løpt ut, lyder et akustisk signal. Trykk tasten (Bekreftelse) for å koble signalet ut. Drei ikke bryterne. Rengjør ovnen med en myk oppvaskbørste umiddelbart etter programslutt og tørk av med en myk klut. Ved å betjene tasten (Pådamping / kondensering) kan du tilføre ovnen vann for rengjøring (kun hvis begge bryterne blir stående på posisjonen rengjøringshjelp). OBS: Tasten (Pådamping / kondensering) må ikke betjenes når sidenplaten er tatt av. Fare for sprut! Hvis ovnen er blitt for tørr etter at ovnsdøren stod åpen i lengre tid, gjenta prosessen. For etterskylling lukk ovnsdøren og varm apparatet opp i noen minutter til 100 C ved 100 % fuktighet. La ovnen avkjøles. Nå kan du polere ovnen med en myk, tørr klut og gni glassplaten tørr. Drei begge bryterne tilbake til nullstillingen. Plasser igjen fettfilter og rister. Kontroller om alle deler sitter fast før du tar ovnen i bruk Vedlikehold 10.1 Generelt Før alle reparasjoner må apparatet først gjøres strømløst (sikringer kobles ut).

8 Ved eventuelle funksjonsforstyrrelser bør du først kontrollere sikringene. Hvis strøm- og vanntilførselen er i orden men ovnen ikke fungerer, informer vennligst fagforhandleren eller den vedkommende Gaggenau kundeservice. Angi apparattype. Se etter på typeskiltet (finnes på dørens innerside og er også vedlagt denne bruksanvisningen). Reparasjoner må kun utføres av autorisert fagmann for å garantere apparatets sikkerhet. Ved usakkyndige inngrep bortfaller garantikravet! 10.2 Skifte av halogenlampe Av tekniske grunner er lampedekselet limt sammen med apparatet. Lampeskiftet må kun gjennomføres av Gaggenau-kundeservice. Viktig! Lampedekselet må ikke tas av Avkalking Vannet fordamper bak sideplaten. Kalken felles ut der og skylles i ovnen. Kalken kan tørkes av med en fuktig klut. Tilløpsrøret må avkalkes med jevne mellomrom. Ovnen er utstyrt med en driftstimeteller. Alt etter innlest hardhet vises etter et bestemt antall driftstimer ved konstant blinking av symbolet (Avkalking) i displayet at tilløpsrøret må avkalkes (bilde 32). Dette symbolet blinker også når ovnen er slått av. For avkalking av tilløpsrøret går du frem på følgende måte: Fjern risten og sideplaten på venstre side (se 9.2). Demonter tilløpsrøret idet du først fjerner mutteren (nøkkelvidde 13) og så trekker tilløpsrøret ut av festet (bilde 33). Rengjør tilløpsrøret idet du bløtlegger det i eddigessens, sitronsyre eller avkalkningsmiddel. Monter tilløpsrøret igjen i omvendt rekkefølge. Viktig! Pass ved monteringen på at mutterens koniske side viser mot apparatveggen. Bilde 32 Bilde 33 Slutt opsjonsmeny Avkalking Temperaturindikering i C / F Start kalibrering Klokkeslett 24 h /12 h (AM/PM) Etter avkalkingen må avkalkingsindikatoren utkobles manuelt. Slik går du frem: Drei begge bryterne på øvre posisjon. Trykk tasten (Bekreftelse) og hold denne trykt. Drei fuktighetstrinnbryteren mot høyre. Slipp tasten (Bekreftelse). Drei fuktighetstrinnbryteren mot høyre på posisjon,,avkalking" (bilde 34). Trykk tasten (Bekreftelse). Symbolet (Avkalking) slukner. Bilde 34 Klokkeslett på/av (kun ved utkoblet apparat) Viktig! Vær ved monteringen oppmerksom på at tilløpsrøret sitter riktig. Det må sitte direkte i midten over fordelerhjulet og ikke komme bort i kantene til fordelerhjulet Demontering av dørens glassplate Slik går du frem: Fjern den nedre skruen på dørhåndtaket. Fjern den øvre skruen på dørhåndtaket og ta av håndtaket. Hold glassplaten fast med en hånd og rist døren lett fram og tilbake. Glassruten kan tas ut forover. Nå kan du rengjøre glassplaten. Innbyggingen skjer i omvendt rekkefølge. Vær derved oppmerksom på at ruten først settes inn på hengselsiden og sikres med en hånd mot at den faller ut. Bilde 35 Bilde Fjerne små feil selv Dersom du ikke kan fjerne feilen ved hjelp av listen nedenfor: Koble ut dampstekeovnen og koble ovnen fra nettet Steng vanntilførselen Åpne ikke ovnens hus Kontakt Gaggenau-kundeservice Hva skal du gjøre når...?... display forblir mørkt? Årsak! Det finnes ingen spenning på ovnen. Tidsindikeringen i opsjonsmenyen er slått av. Kalibrering ble ikke gjennomført eller avsluttet for tidlig. Døren er ikke lukket. Det er ikke vann i apparatet! Kondensvanndannelse Drypprennen er full. All dampen kan ikke avkjøles fordi maten også avgir damp ved egenvarme. Avløpspumpen tømmer avløpsvanntanken. Barnesikring er aktivert. Apparatet er i demonstrasjonsmodusen uten oppvarmingsfunksjon (for utstillinger). Ovnen oppvarmes ennå. Ved lavt innstilte temperaturer koples lyset ut automatisk fordi lampen varmer ovnen opp i tillegg. Innløpsrøret er forkalket. Avløpet er tilstoppet. Avløpsledningen har ikke fall. Løsning! Plugg nettstøpslet i stikkontakten. Kontroller sikringen. Koble inn tidsindikeringen i opsjonsmenyen hvis dette er ønsket. Gjennomfør kalibrering fullstendig. Lukk døren. Kontroller vanntilkoplingen. Opptil en temperatur på 100 C dugger alltid ruten. Ved damp er dannelse av kondensvann normalt. Tørk av rennen. Forsiktig når døren åpnes! Forbrenningsfare! Vent til avkjølingen er avsluttet. Det er normal støy under drift. Koble ut barnesikring (se kapittel 5.1). Koble ovnen i noen sekunder fra nettet (koble ut sikring), trykk så innen 3 minutter + tasten og hold den trykt inne og drei så temperaturbryteren på ønsket temperatur (ikke lys!). Mindre periodiske svingninger i ovnstemperaturen er normalt. Ved hver betjening av tast eller bryter aktiveres lyset i noen sekunder. Se kapittel,,avkalking". Rengjør avløpssilen og spyl ut avløpet. Legg avløpsledningen som beskrevet i monteringsanvisningen. Sett inn et avherdingsfilter. Oppstår ikke lenger under normal bruk....,,r" lyser i displayet?... symbolet (oppvarming) vises ikke i display?... i display blinker symbolet (vannkran)?... på døren drypper vann?... det kommer damp ut av ovnen, selv det ble kondensert?... det høres en brummende lyd?... symbolet blinker i displayet?... symbolet lyser i displayet og apparatet ikke varmer opp?... temperaturindikator viser ikke innstilt verdi?... belysningen i ovnen slukner?... det ikke oppstår damp?... vannet i ovnen ikke renner vekk?... pumpen stadig starter periodisk?... innvendige vegger har kalkbelegg?... damp unnviker ved kokepunktutligning?... det vises en feilindikering på displayet (f. eks. F20, F23, etc.)? Vannet har for høy hardhet. For beregning av kokepunktet er det nødvendig med øket dampproduksjon. Ovnens selvdiagnose har oppdaget Koble apparatet i 10 minutter fra nettet (f.eks. ved å koble avvik fra normal drift. ut sikringen). Hvis feilen vises også etter gjeninnkoblingen, ta kontakt med Gaggenau-kundeservice Monteringsanvisning 11.1 Tekniske data Tilkoblet effekt: 230 V 1N eller 400 V 2N AC, 16 A ~ ~ Varmeeffekt: Varmluftselement 2700 W Vanntilkoplingstrykk maks. 600 kpa (6 bar) ED FD xxxx xxxx AC / V 2N 50/60 Hz M 36 W M 24 W 60 W 2900 W 16 A De elektriske tilkoblingsvilkår og angivelsene for vanntilkobling på typeskiltet må stemme overens! Koblingsskjemaet som er limt på ovnens ytterside fremstiller en gang til tilkoblingsvariantene.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Benytt ikke forlengelsesledning! Ovnens elektriske sikkerhet garanteres bare dersom jordingssystemet i huset er installert forskriftsmessig. Produsenten svarer ikke for skader som kan oppstå fordi apparatet er usakkyndig eller ikke jordet. Du kan tilkoble apparatet valgvis til 230V 1N eller 230V 2N via en forskriftsmessig installert ~ ~ stikkontakt hhv. koblingsboks. Ved tilkobling til 230V 1N trenger du en 16 A ~ sikring, ved tilkobling til 400 V 2N med sikringer ~ 2 x 10 A. Apparatet er som standard konstruert for en nominelle spenning 230V 1N og klemmeforbindelsen kan i henhold til ~ typeskiltet skiftes til 400V 2N. ~ Så langt det er nødvendig må det tas hensyn til alle forskrifter til det lokale elektrisitetsverket. Apparatet tilsvarer EF-direktivet nr. 76/889/EEC for radiostøydemping. For tilkobling og drift må det tas hensyn til de lokale forskrifter til elektrisitesverket, de lokale kjøkkentekniske forskrifter og installasjonsforskrifter ifølge DIN 1988, del 4 og DIN 1986, del 1. Vær spesielt oppmerksom på brannvernforskriftene.i nærheten av varmeømfintlige og brannfarlige stoffer. På installasjonssiden må en bryterinnretning med kontaktavstand på minst 3 mm (f.eks. sikring eller LS-bryter) være montert. Ved tilkobling av nettledningen må man minst benytte en ledning av typen H05 VV-F 3 x 1,5mm2. Gaggenau forbeholder seg retten til tekniske endringer Installasjonsinformasjon Vær oppmerksom på Kapittel 1 (Viktig informasjon). Apparatet må kun tilkobles av en autorisert elektriker ved å ta hensyn til alle vedkommende forskrifter til elektrisitetsverkene samt byggeforskriftene til de enkelte land. Vær oppmerksom på det maksimale vanntrykket! Mål vanntrykket eller spør den vedkommende myndigheten etter vanntrykket. Benytt det korrekte tilkoblingssettet! Installatøren er ansvarlig for at ovnen fungerer feilfritt når den har kommet på plass. Han skal forklare for kunden hvordan ovnen fungerer (i henhold til bruksanvisningen). Han skal også forklare for kunden hvordan man bryter strømtilførselen til ovnen, hvis dette skulle bli nødvendig. hvert vedlikehold må apparatet kobles fra nettet. maks. lengde 5 m m änge 5 max. L Innbyggings-dampstekeovnen må ikke bygges inn over en oppvaskmaskin. Damp som stiger opp fra oppvaskmaskinen kan skade apparatets elektronikk. Ved montering over en stekeovn monterer du først dampstekeovnen. Deretter monterer du stekeovnen. 560 )* ( min. 100 min. 900 ( ,5 9 0 )* Slik går du frem: Pakk ut ovnen og kontroller at det ikke er noen transportskader. cm veggen til zum Gerät apparatet på siden min. Gjennomfør den elektriske tilkobling og tilkobling til vannledningene i henhold til anvisningen (se side 40). Kontroller apparatet for at det fungerer feilfritt. Rengjør ovnen (se kapittel Rengjøring og stell). * ED 230/231 1 Avkalkingsanlegg WF Innbygging over EB ED 220/221/230/231 sett fra siden ,8 85 For å kunne installere tilløps-/ hhv. spillvannsslangen riktig bak apparatet, må ved innbygging over EB innbyggingsskapet trekkes med 5 cm fremover og en sidekledning eller forblending settes inn Bilde ED 220/221/230/231 sett bakfra 70 Elektrisk koblingsboks Anschlusskasten Elektro 58,5 Kaldtvannstilkobling Kaltwasseranschluss 323,3 135,8 40 Bilde 39 Vannavløp Wasserablauf 52,5 42 Spillvann Avløpsslangens tilkobling til sifongen må alltid være tilgjengelig og må ikke være direkte bak apparatet. Før du bygger inn dampstekeovnen, fjern metallbøylen på apparatets bakside som tjener som transportsikring for avløpsslangen. min. 100 Koble spillvannsslangen til avløpsstussen til spillvannsledningens vannlås. Skyv gummidelen over tilkoblingen og sikre tilkoblingen med den medleverte slangeklemmen. Avløpet må ha et tilstrekkelig tverrsnitt (innvendig diameter 40 mm). Avløpsslangen må ikke være lenger enn maks. 5 m. Den vedlagte avløpsslangen må ikke forkortes. Bemerk: Avløpsslangen må ikke være lagt høyere enn ovnens underkant. Spillvannstilkoblingen må være minst 10 cm dypere enn ovnens avløp (bilde 40). Bilde Ferskvann: Hvis vanntrykket i huset er over 6 bar, må du forankoble tilkoblingssettet DR Tilkoblingssettet DR er bestemt for et inngangstrykk på 6 bar til 10 bar. Dersom du ikke vet hvor høyt vanntrykket hos deg er, ta kontakt med din installatør. Vanntilkoblingen må alltid være tilgjengelig og må ikke befinne seg direkte bak apparatet. Koble ovnen til kaldtvannstilførselen med en slangeskruekobling R 3/4''. Sett den medleverte smussil inn på vannkranens side. Monter den vinklede tilkoblingen på ovnen. Det minimale vanntrykket må være 2 bar. De vedlagte tetninger må være fagmessig montert. Tips: Dersom det dreier seg om en ny vannledning eller en vannledning som ikke har vært i drift i lengre tid, la vannet renne noen minutter uten at ovnen er tilsluttet vannettet. Vanntilførselen kan ellers tilstoppes og apparatet melder deg vannmangel (symbol,,vannkran"). Henvisning: Apparatet må ikke kobles til varmtvannstilførselen. Dampstekeovnen er sikker mot tibakesuging (DVGW-kontrollert). Armaturer med tilbakeslagsventil er derfor ikke nødvendig. Forskriftene til det lokale vannverket må overholdes meget nøye. Dersom vannets hardhet overskrider 7 dh, må et egnet avkalkingsanlegg installeres foran apparatet. Vi anbefaler avkalkingsanlegget WF , som du kan få hos din kjøkkenforhandler no EB GAGGENAU HAUSGERÄTE GMBH CARL-WERY-STR. 34 D MÜNCHEN Y (0 89) FAX (0 89) com.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BS281110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3543013

Din bruksanvisning GAGGENAU BS281110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3543013 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211

Gaggenau Bruksanvisning. Stekeovn BO 210/211 Gaggenau Bruksanvisning Stekeovn BO 210/211 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Bruk 5 Unngå skader på apparat og kjøkkeninnredningen 5 Stekeovn 5 Møbelfronter ved siden av 5 Dette er din nye stekeovn 6 Stekeovn

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter no Bruksanvisning 74 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatene kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405

BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR. Kjøkkenventilator BV 405 BEHA VENTILATOR BV 405 INSTRUKSJONER FOR INSTALLERING, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV KJØKKENVENTILATOR Kjøkkenventilator BV 405 BV 405 BV 405 Bygginn ventilator i rustfritt stål utførelse. For montering over

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer