Økende behov for seismiske undersøkelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økende behov for seismiske undersøkelser"

Transkript

1 Økende behov for seismiske undersøkelser Presentert av Dr Scient. Ole E. Næss, Statoil OLF seminar: Fisk og Seismikk Bodø

2 2 Innhold: Økende behov for seismiske undersøkelser Innledning Generell bakgrunn for økning i seismikk Den seismiske metode Forskjellige typer seismikk Eksempler på data/resultater fra ny og nye typer av seismikk Statoils seismiske aktiviteter (statistikk etc.) Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser

3 3 Innledning(1)Seismisk historikk (i grove trekk) ca1966-ca 1980: Norsk Sokkel dekkes av 2D seismiske linjer ca1980-ca1995:de åpne/tildelte områder på Norsk sokkel dekkes for en stor del med 3D seismikk Fra ca som før blir nye tildelte blokker dekket med 3D seismikk -eldre blokker (spesielt i Nordsjøen) blir dekket på ny med mer moderne 3D seismikk -Eksisterende og nye felt i produksjon dekkes med ny seismikk for å kartlegge/overvåke forandringer i reservoaret -Ny teknologi som gjør det mulig å samle inn seismikk på havbunnen tas i bruk

4 Innledning(2):Generelle grunner til at det er et økende behov for seismikk 4 Økende leteaktivitet Gammel seismikk er gått ut på dato Nye tekniske muligheter for seismisk reservoar overvåkning i produserende felt er utviklet Ny seismisk teknologi for bruk på havbunnen Dessuten:*Elektromagnetiske undersøkelser er en ny type geofysiske undersøkelser som i tillegg er tatt i bruk offshore *Ikke seismikk

5 5 Innhold: Økende behov for seismiske undersøkelser Innledning Generell bakgrunn for økning i seismikk Den seismiske metode Forskjellige typer seismikk Eksempler på data/resultater fra ny og nye typer av seismikk Statoils seismiske aktiviteter (statistikk etc.) Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser

6 Prinsipp:Den seismiske (refleksjons)metode 6 (Luftkanon i vann) (Dynamitt/Vibroseis på land) (Hydrofon i vann) (Geofon på fast grunn)

7 Den seismiske metode: 7 gjør det mulig å se undergrunnen (dvs begravete fjellformasjoner) ved hjelp av bølger (trykk/lydbølger eller skjærbølger) er å sende ut slike bølger, la disse gå gjennom undergrunnen, og deretter registrere dem på overflaten gir grunnlaget for å kartlegge tilstedeværelse, egenskaper, og bevegelse av olje/gass kan inndeles i 2D, 3D, and 4D (dvs reservoar overvåkning ved gjentatte 3D undersøkelser etter et visst tidsrom) innsamling kan brukes offshore, på havbunnen eller på land

8 Den seismiske metode:resultat av seismisk innsamling 8 Snorr e Statfjo rd Gullfa ks Visun d Gullfaks Sør Valem on Kvitebj ørn Viking Graben Huldr a

9 Den seismiske metode:standard 3D survey Eksempel på skudd og lyttekabel-oppsett for en 3D undersøklese m 300 m 4500 m Centre Near Group Streamer 1 Centre Far Group 37.5 m 825 m 8 m Navigation Reference Point Streamer 12

10 10 Innhold: Økende behov for seismiske undersøkelser Innledning Generell bakgrunn for økning i seismikk Den seismiske metode Forskjellige typer seismikk Eksempler på data/resultater fra ny og nye typer av seismikk Statoils seismiske aktiviteter (statistikk etc.) Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser

11 11 Typer av Seismiske Undersøkelser: Vanlige 2D (2-dimensjonale) seismiske undersøkelser Vanlige 3D (3-dimensjonale)undersøkelser Seismiske Havbunnsundersøkelser(Havbunnsseismikk) 4D (4-dimensjonale) undersøkelser (gjentatte 3D undersøkelser for å se reservoar forandringer)

12 2D Seismikk for: Store regionale undersøkelser Linjer mellom brønner for kalibrering Seismisk kilde EN lyttekabel med hydrofoner 12 Prinsipp for 2D innsamling P = Pressure (trykk bølger) S = Skjær bølger Seismiske linjer ofte flere km fra hverandre Seismisk 2D registrering

13 3D Seismikk for: Prospekt Evaluering Reservoar beskrivelse Reservoar Overvåkning 13 Seismisk energikilde Multiple lyttekabler Tett avstand mellom lyttekablene (for eks. 50/100 m avstand) tillater at dataene kan fremstilles som 3- dimensjonale billeder P = Pressure (trykk) bølger S = Skjær bølger Prinsipp for 3D innsamling Seismiske 3D data

14 14 Forbedring i seismisk 3D teknologi Bedre posisjonering av utstyret i vannet Lengre lyttekabler Tettere nett av registreringer (flere og tettere lyttekabler blir tauet) Bedre seismiske energikilder (luftkanonkilder) Bedre systemer for kvalitetskontroll

15 Havbunnsseismikk for: -Bedre (strukturell) avbildning -Se gjennom lag som innholder gass -Underskyte plattformer -Kontrollere direkte indikatorer på Olje/gass (DHI)/-LFP analyse 15

16 4D Seismikk:Gjentatt 3D Seismikk for reservoar overvåkning (dvs for å følge med i hva som skjer i reservoaret over tid når dette produseres) Gullfaks feltet Prinsipp for 4D innsamling 16

17 17 Innhold: Økende behov for seismiske undersøkelser Innledning Generell bakgrunn for økning i seismikk Den seismiske metode Forskjellige typer seismikk Eksempler på data/resultater fra ny eller nye typer av seismikk Statoils seismiske aktiviteter (statistikk etc.) Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser

18 18 (1)Økende behov for seismikk: Reskyting av gamle seismiske 3D undersøkelser. Sammenligning:Gamle data vist øverst. Nye data innsamlet 12 år senere vist nederst. Data fra 1991 Data fra 2003

19 19 (2)Økende behov for Seismikk:Havbunnsseismikk Sammenligning av vanlig 3D seismikk (øverst) og havbunnseismikk (nederst) Statfjord example Vanlig 3D seismikk Havbunnsseismikk

20 (3) Økende behov for Seismikk pga reservoar overvåkning Eksempel Norne 4D Resultater på Norne feltet på Haltenbanken 20 Trykk oppbygning Heving av oljevann grenseflaten Virkning av gass injeksjon

21 21 Innhold: Økende behov for seismiske undersøkelser Innledning Generell bakgrunn for økning i seismikk Den seismiske metode Forskjellige typer seismikk Eksempler på data/resultater fra ny eller nye typer av seismikk Statoils seismiske aktiviteter (statistikk etc.) Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser

22 22 Statoil opererte 3D surveys D undersøkelser (21 var 4D) og 15 Havbunnsundersøkelser D undersøkelser med tauete lyttekabler 3D Havbunnsundersøkelser 4D (3D) undersøkelser

23 4D eksempel på økt behov for seismikk Reservoar overvåkning Norne feltet 23 Opprinnelig dekket med 3D seismikk i 1991 Nye innsamlinger av seismikk for reservoar overvåkning utført: Ny innsamling av seismikk over Norne feltet planlagt 2006

24 Økning i seismiske undersøkelser Statoil-opererte seismiske undersøkelser (I Milioner kroner) Kostnader i Millioner kroner 24 Nye typer seismikk (4D og havbunnsseismikk) 4D og Havbunnseismikk Vanlig 3D seismikk Vanlig konvensjonell 3D seismikk

25 Oppsummering: Årsaker til økende behov for seismiske undersøkelser 25 Nye leteområder krever ny seismikk Mer og mer gammel seismikk har for dårlig kvalitet i forhold til dagens seismiske teknologi. Gir økende behov for ny innsamling selv om området er dekket før. Bruk av seismikk for reservoarovervåkning er blitt standard på de fleste påviste olje/gass felt. Dette gir stadig nye undersøkelser og intervallet mellom undersøkelsene vil antagelig bli mindre etter hvert som teknologi og forståelse blir bedre. Bruk av ny teknologi for havbunnsundersøkelser gir bedre og ny informasjon *Elektromagnetiske undersøkelser vil ventelig øke fremover. *Ikke seismikk (men er også en geofysisk metode)

26 Hai-angrep mot seismiske lyttekabler er vanlig i varmere farvann 26

27 27 Takk for oppmerksomheten Seismiske undersøkelser for noe tid siden..

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING

BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING BEDRE GJENNOM KUNNSKAPSDELING Under OLF, har det blitt formet en bransjearbeidsgruppe bestående av representanter fra operatører og borekontraktører som skal anbefale måter

Detaljer

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511:

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Oppfølging av pålitelighet i driftsfasen Mary Ann Lundteigen (NTNU/SINTEF) Technology and Society ESRA seminar 3. februar 2010 1 Formålet med presentasjonen: Gi

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER Innhold 1 Felles retningslinjer... 2 2 Veiledningens status... 2 3 Hensikt med Veiledningen og Støttedokumentene... 2 4 Hvilke anlegg og aktiviteter

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B

DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B VED LØFTEOPERASJONER DOK.NR.: U D-49610 Rev. nr.: B DOK.NR.:U D-49610 SIDE 2 AV 77 REVISJONER Rev. nr. Beskrivelse 01 Utgitt for informasjon til oppfølgingsmøte 02 Utgitt for høring 0 Sluttrapport A Oppdatering

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

www.pgs.com PGS og VERN AV det marine miljøet

www.pgs.com PGS og VERN AV det marine miljøet www.pgs.com PGS og VERN AV det marine miljøet PGS og det marine miljøet Petroleum Geo-Services (PGS) er et ledende, verdensomspennende geofysikkselskap og tilbyr en rekke seismikktjenester og produkter

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus

PasOpp PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE. Hovedrapport. Pasientopplevelser. Pasienter innlagt i somatiske sykehus i Pasientopplevelser i Helse Midt-Norge - Hovedrapport Stiftelse for helsetjenesteforskning PasOpp Pasientopplevelser PASIENTOPPLEVELSER I HELSE MIDT-NORGE Pasienter innlagt i somatiske sykehus Hovedrapport

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1

Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1 Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1 v/ Ole Kristian Våga - IKM Scaling, eller sedimentoppbygning dannet

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer