Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier"

Transkript

1 Ministry of Social Affairs Nordisk konferanse i samarbeid mellom Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH), Arbeids- og sosialdepartementet i Norge og Sosialdepartementet i Island. Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Nye ideer - utfordringer for fremtiden!/ Children with Special Needs and their Families New Ideas - A Challenge for the Future! October 31. November 1 st 2005 Grand Hotel Reykjavík, Island 1

2 Draft agenda Chairperson: Thor Gardar Thorarinsson, Director, Ministry of Social Affairs in Iceland 31. oktober Registrering Opening Arni Magnusson, Minister of Social Affairs in Iceland Address Inge Ovesen, direktör i Nordiska samarbetsorganet för Handikappfrågor, Norge (NSH) Gunnar Tveiten, Senior Advicer, Council of Europe Hva vet vi om behovene til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier? Rannveig Traustadottir, professor ved Islands Universitet og president i Nordic Network on Disability Research (NNDR), Island Eksempler på nasjonale strategier og virkemidler for å bedre situasjonen for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Knut Christophersen, avdelingsdirektör i Arbeids- og sosialdepartementet PAUSE Hva skjer i Danmark? Finn Hansen, fulmægtig, Styrelsen for Social service Hva skjer i Sverige? Agneta Ekholm, expert i enheten för handikappfrågor, Socialstyrelsen LUNSJ 2

3 Parallelle sesjoner Organisering og koordinering av tjenester Moderator: Thor Thorarinsson - Forbedring af koordinationen forebygger overgangsproblemer samt perspektiverne på dialogmøder med forældregrupper v/elsa Kristiansen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Danmark (15. min) - Brukerstyrt personlig assistanse en bedre måte å organisere tjenestene på for familier med barn med nedsatt funksjonsevne v/catrine Bangum, rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet i Norge (15. min.) - A Family Program for Families with a Deaf or Hard of Hearing Child v/ritva Takkinen, University of Jyvaskyla, Finland (15.min.) - Service for Children with AD/HD and their Families v/ Ingibjörg Karlsdottir, Director, Social Service in Reykjavik, Iceland (15. min) Psykososial stötte til familiene Moderator: Inge Ovesen - Hva med oss? Samlivsveiledning for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne v/marienne Bie, Modum Bad, Norge (30.min) - Ulike behov ulike måter å stötte. En beskrivelse av former for psykososial stötte når familien har et barn med nedsatt funksjonsevne v/ Inga-Lill Kristiansson, virksomhetssjef i Handikapp och habilitering, Stockholms Läns Landsting, Sverige (15. min) - BARNAHUS samarbeid mellom barneverv, rettsvesen og helsevesen i saker som gjelder seksuelt misbruk af barn v/vigdis Erlendsdottir, Chef, Barnens hus, Island (15. min) PAUSE m/kaffe 3

4 Parallelle sesjoner Hvordan bygge opp kunnskap og kompeetanse i tjenestene? Moderator: Dögg Káradóttir - Presentasjon av den nasjonale 2- årssatsingen for å öke kompetansen i tjenestene som jobber med barn med nedsatt funksjonsevne v/prosjektleder Kristin Bauer, Sosialog helsedirektoratet, Norge (15.min) - Sjonarholl Counselling Center for Families of Children with Special Needs v/ Thorgerdur Ragnarsdottir, Director, Iceland (15. min.) - Felles vurderinger og strategier - arbeidsmåter der kunnskap og kompetanse fremmer barnets utvikling og levevilkår v/ Barbro Lagander, virksomhetsjef i Handikapp och habilitering, Stockholms Läns Landsting, Sverige ( 15. min) - Hvordan sikres det at barnets/den unges egen stemme bliver hørt? - erfaringer set fra et brugerperspektiv v/knud Jensen, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Danmark (15. min) Hjelp til selvhjelp Moderator: Olav Röger - Ideologi og metode på vei til egenmestring? v/liv Hopen, leder for Nasjonalt senter for läring og mestring (LMS), Norge (15. min) - Familieprosjektet; Gjöre familiene i stand til å möte de daglige utfordringene knyttet til det å ha et barn med nedsatt funksjonsevne. v/ann Britt Sandvin Olsson, prosjektleder ved LMS, Norge (15 min.) - Nordiskt samarbete inom hjälpmedelsområdet för att ge barn med funktionshinder lika möligheter v/ Lea Stenberg, Virksomhetsleder for Nordiskt Utvecklingscenter för handikapphjälpemedel (15. min) - Upp och iväg, med livet i centrum, Paivi Havas, projektledare, Malike, Finland Kl , felles middag, Grand Hotel 4

5 1. november Presentasjon av Nordisk kartlegging av tiltak og tjenester for barn med spesielle behov Hildigunnur Magnúsdóttir, funktionær, Island Fremtidens perspektiver ved brug af hjælpemidler for børn med specielle behov Björk Pálsdóttir, afdelningschef, Tryggingastofnun rikisins, Iceland PAUSE m/kaffe Parallelle sesjoner Levekår og ökonomi Moderator: Catrine Bangum Denne sessjonen vil blant annet sette fokus på hvilke ökonomiske ordninger som er etablert for familier med barn med nedsatt funksjonevne, hvordan disse fungerer i praksis og om dagens ordninger gir tilstrekkelig muligheter for foreldrenes deltakelse i yrkeslivet. - Presentasjon av de danske forhold med vekt på Århus-prosjektet v/kirsten Henriksen, lektor ved Sosialhöjskolen i Århus og tidl. prosjektleder for Århus-prosjektet (30. min) - Presentasjon av svenske forhold v/agneta Ekholm expert i enheten för handikappfrågor, Socialstyrelsen (15. min). Helsetjenester Moderator: Guðrún Sigurjónsdóttir - The Importance of Early Intervention v/stefan Hreidarsson, The State Diagnostic and Councelling Center, Island (15. min) - Intensiv trening utfordringer og dilemmaer knyttet til familier som önsker et annet tilbud enn hva det offentlige kan tilby v/fysioterapeut dr. philos Reidun Jahnsen, Rikshospitalet Norge (15. min) - Presentasjon av Nasjonal plan for rehabilitering v/prosjektdirektör Berit E. Nilsen, Sosial- og helsedirektoratet, Norge (15. min) Avslutning Gerdur Aagot Árnadóttir, Formand for Landsforeningen for stötte til personer med udviklingshemning, Island Nordisk samarbejdsminister Sigríður Anna Þórðardóttir, Island The conference language is Scandinavian but some of the lectures will be held in English. These lectures are marked with an English title. 5

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling TID S S K RIFT FOR PSYKISK HE LS EA RBE ID Vo l. 2 N r. 1 2 0 0 5 5 4 Unive r s i t e t s fo r l a g e t 2 0 0 5 h Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling En metode for inkludering av

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus

Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker. Sissel Horghagen og Eva Magnus Vil vil ikke! Kunnskapsutvikling om høyere utdanning og studenter med funksjonsvansker Sissel Horghagen og Eva Magnus Karin sa: Vi må jo jobbe litt ekstra (hørselshemmede), men det har vi jo gjort hele

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over konklusjonene og anbefalingene fra prosjektet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Hva er det evidensbasert forskning kan tilby forvaltning og praksisfelt?

Hva er det evidensbasert forskning kan tilby forvaltning og praksisfelt? Hva er det evidensbasert forskning kan tilby forvaltning og praksisfelt? Arild Bjørndal Et uslåelig budskap Enkelt, fornuftig, passer med instruksen, vanskelig å være uenig i, gjør jobben mer interessant,

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Tatt av politi - fulgt opp av utekontakt

Tatt av politi - fulgt opp av utekontakt Tatt av politi - fulgt opp av utekontakt Av: Mariell Berg Huse, Utekontakten bydel Nordstrand (2015) I februar 2014 hadde politiet i Bergen aksjoner mot videregående skoler i byen. Til sammen ble rundt

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging

Å planlegge ut fra et brukerperspektiv. Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Å planlegge ut fra et brukerperspektiv Barn og unges mulighet for deltakelse i kommunal planlegging Voksne for Barn En ideell, landsomfattende medlemsorganisasjon Stiftet 1960 under navnet Mental Barnehjelp,

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn

Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Rett til rett

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller

Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller Når virkeligheten strammer grepet Overdoser hos beboere i lavterskel botiltak i Oslo: ansatte forteller Anne Skoglund Master of Public Health MPH 2011:2 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Når virkeligheten

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer