Bygningsdelkatalog (byggeri) med informasjonsnivåer (LOD) Versjon 1.4 / Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsdelkatalog (byggeri) med informasjonsnivåer (LOD) Versjon 1.4 / Februar 2015"

Transkript

1 Bygningsdelkatalog (byggeri) med informasjonsnivåer (LOD) Versjon 1.4 / Februar 2015

2 Forord Dette er versjon 1.4 av MT Højgaards bygningsdelkatalog med informasjonsnivåer. Vi har mottatt svært positiv respons på den opprinnelige katalogen og mener derfor at tiden er inne for en oppdatering. I det siste 1½ år har katalogen vært brukt på en rekke av våre byggeprosjekter, men også av Københavns Eiendommer 1. Bygningsdelkatalogen kan brukes med det utarbeides et skjema, en såkalt plan for modelinnhold eller en Model Progression Specification (MPS), som er plaseret bagest i denne katalogen. Denne planen beskriver informasjonsnivået for en gitt bygningsdel på et gitt tidspunkt. Motivasjonen for katalogen ligger i at det er en stor utfordring for anvendelsen av BIM at det ofte er uklart hvilke informasjoner den enkelte skal levere og på hvilke milepeler. Denne problemstilling adresseres av en rekke initiativer i Danmark og utlandet. I Danmark arbeider derfor for tiden av cuneco på informasjonsnivåmetoden som dog ikke er publisert som standard ennå. I utlandet er det særlig Level of Development (LOD) som er utviklet av det amerikanske arkitektforbund (AIA) som skaper oppmerksomhet. Derfor har vi i MT Højgaard fått inspirasjon fra det amerikanske LOD og tilpasset det til danske og norske forhold. MT Højgaards bygningsdelkatalog skal ikke konkurrere med cunecos informasjonsnivåmetode eller LOD. 1 IKT-avtale - For prosjekter med en anslått entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mill. kr. Versjon 2.5, Københavns Eiendommer, Dokumentet er utviklet fordi MT Højgaard og våre samarbeidspartnere har et behov her og nå. Bygningsdelskatalogen vil selvfølgelig bli integrert med en dansk, norsk, amerikansk og engelsk standard så snart denne finnes på et nivå som utførende kan bruke i praksis. Formålet er: å hjelpe prosjektdeltagere på våre byggeprosjekter til å definere innholdet av en BIM-leveranse, samt å få et klart bilde av innholdet i en BIM-leveranse. å hjelpe prosjekteringsledere og BIM-koordinatorer i MT Højgaard med å formidle hvilken informasjon en BIM-modell skal inneholde på et gitt tidspunkt. å gi en referanse til kontrakter og prosjektenes BIM-strategi. Bygningsdelkatalogen med informasjonsnivåer er målrettet MT Højgaards prosjekter til intern anvendelse og til våre samarbeidspartnere. Vi vil dog gjerne gjøre det tilgjengelig for bransjen. Det må gjerne anvendes, og det kan være til inspirasjon for den norske byggebransje. Bygningsdelkatalogen kan fritt benyttes så lenge kilden oppgis. Vi mottar gjerne kommentarer og forbedringsforslag og vil løpende oppdatere bygningsdelkatalogen mens vi benytter den på våre prosjekter. Henvendelser vedrørende bygningsdelkatalogen rettes til Hel eller delvis kopiering av innholdet fra denne publikasjonen er kun lovlig etter skriftlig avtale med MT Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM avdeling på MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - FORORD 2

3 Leseveiledning Bygningsdelkatalogen beskriver hvordan MT Højgaard definerer informasjonsnivåene (LOD) for utvalgte bygningsdeler og angir forslag til egenskaper for den enkelte bygningsdel. Det er i i versjon 1.2 valgt ut 24 representative bygningsdeler. Flere kan tilføyes etter behov eller en bygningsdel kan være inspirasjon for en annen. LOD er stigende hvor LOD100 representerer det laveste nivå og LOD500 det høyeste nivå. Bygningsdelkatalogen er et oppslagsverk som kan brukes sammen med planen for modelinnhold (Model Progression Specification (MPS) i forhold til milepeler (F.eks. forprosjekt, hovedprosjekt, as built). Først og fremst beskrives de egenskaper som er relevante i forbindelse med prisberegning, tidsplanlegging og energiberegninger. Bygningsdelkatalogens primære anvendelse er i byggeri i Danmark, Norge og Grønland, samt anleggsprosjekter i Qatar og Nord-Atlanteren. Den vil også kunne anvendes til byggeri i andre forretnings- og geografiske områder. Katalogen krever en tilpasning hvis den skal brukes i anleggsprosjekter, men prinsippene vil kunne anvendes bredt. Bygningsdelkatalogen finnes også i en engelsk versjon. Skisse: Viser den veiledende geometri for objektet på et gitt informasjonsnivå. : Beskriver geometrien i ord. Egenskaper: Beskriver de egenskaper et gitt objekt har på et gitt LOD. Egenskaper for en bygningsdel under et gitt LOD er de nevnte egenskaper samt egenskaper fra de foregående LOD. Generelt inneholder definisjoner av systemer beskrivelser av når komponenter plasseres. For eksempel avløp på en ledning, hvor selve avløpets detaljeringsgrad blir definert på et ekstra LOD bygningsdelkort. Ved spørsmål eller tilføyelser kontakt vennligst BIMavdelingen på For hvert informasjonsnivå vises tre aspekter for en gitt bygningsdel: MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - LESEVEILEDNING 3

4 Innholdsfortegnelse Fundament...8 Betongdekke...9 Stålbjelke Betongbjelke Betongvegg Betongsøyle Ramme Rom Tak Lett fasade Tung fasade Lett innervegg Golv Himling Heis Dør Vindue Installasjoner VVS i terreng Varme Avløp Bruksvann Ventilasjon El Plan for modelinnhold byggeri MPS MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - INNHOLDSFORTEGNELSE 4

5 Grunnleggende definisjon av informasjonsnivåer (Level of Development - LOD) LOD 100 Tilsvarende informasjonsnivå 1 iflg. Københavns Eiendommer 2. LOD 200 Tilsvarende informasjonsnivå 2 iflg. Københavns Eiendommer. LOD 300 Tilsvarende informasjonsnivå 3 iflg. Københavns Eiendommer. Definisjon Objektet (eller Byggverket) er grafisk representert i modellen ved symboler (f.eks. ved en strek eller flate) eller generiske (dvs. dimensjoner og mengder er ikke definerte). Dermed representeres det overordnede geometriske uttrykk av objektet samt relasjon til omgivelsene. Mulig anvendelse Overordnede energibetraktninger, prisberegning på m2 eller m3 (f.eks. parkeringshus til 300 biler), risikoanalyser til å fastlegge den geometriske utformingen og innretning av byggeplassen herunder brakkerigg, adgangsveier og kranplassering. Ansvar Typisk arkitekt. Definisjon Objektet (eller byggverket)er grafisk representert, som et generisk objekt med tilnærmede mengder, størrelser, dimensjoner, plassering og orientering og objektets overordnede funksjon er beskrevet. På dette tidspunkt vil modellen være oppdelt i fagmodeller. Mulig anvendelse Tidsplanlegging, sikkerhetsplanlegging, prisberegning på arealer (etasjer, fasader, takflater, funksjonsarealer), produktforberedelse, risikoanalyser, kollisjonskontroll og energiberegninger. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Definisjon Objektet (eller byggverket) er grafisk representert som et spesifikt objekt med mengder, størrelser, dimensjoner, plassering og orientering. Objektenes overordnede funksjon, yteevne og materiale er beskrevet. Mulig anvendelse Produksjonstidsplanlegging, prisberegning på geometriske eller funksjonsbestemte bygningsdeler (m2 terreng, m2 ringmur, stk. overlys, løpende meter gelender), stykklister og kollisjonskontroll. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. 2 Iflg. IKT-avtale - For prosjekter med en anslått entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mill. kr. Versjon 2.54, Københavns Eiendommer, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 5

6 Grunnleggende definisjon av informasjonsnivåer (Level of Development - LOD) LOD 350 Tilsvarende informasjonsnivå 4 iflg. Københavns Eiendommer. LOD 400 Tilsvarende informasjonsnivå 5 iflg. Københavns Eiendommer. LOD 500 Definisjon Objektet (eller byggverket) er grafisk representert som et leverandørspesifikt objekt med mengder, størrelser, dimensjoner, plassering og orientering. Objektene er detaljert i sammenføyninger med andre bygningsdeler. Mulig anvendelse Produksjonstidsplanlegging, prisberegning på produksjonsdeler, komponenter og produksjonsmateriale (m3 betongklasse, armeringsgrad, forskaling, innstøpingsdeler), stykklister, kollisjonskontroll (koordinering av design og systemleveranser). Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Definisjon Objektet (eller byggverket) er grafisk representert evt. som et leverandørspesifikt objekt med mengder, størrelser, dimensjoner, plassering og orientering. Modellelementet er også detaljert til fabrikasjon, montasje og prefabrikasjon og inneholder også installeringsinformasjon. Mulig anvendelse Prefabrikasjon, stykklister og den spesifikke montasjeplanlegging. Ansvar Typisk underentreprenør eller systemleverandør for prefabrikasjon. Definisjon Objektet (eller byggverket) mengder, størrelser, dimensjoner, plassering og orientering er bekreftet på byggeplassen (as built). Mulig anvendelse Etterkalkulasjon, registrering av mangler, stykklister over hva som er bygget inn i bygningen. Ansvar Typisk hovedentreprenør, men kan utføres av den fagmodellansvarlige. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 6

7 Konstruktioner Fundament Betongdekke Stålbjelke Betongbjelke Betongvegg Betongsøyle Ramme MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 7

8 Fundament Fundamentets plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Stedfortrederen kan f.eks. være en bunnplate som viser hele fundamentet. Ca. areal. Fundamentet er representert som et generisk fundamentobjekt med tilnærmet utforming hvor mengder, størrelse, form, plassering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmet armeringsgrad. Fundamentet har reelle mengder, dimensjoner, form, plassering og orientering fremgår. Avtrapping og fall samt hull og utsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenføyningsdetaljer er avklart. Armeringsgrad. Materialvalg. Stålstyrker. Betongklasse. Vekt. Fundamentet inneholder avfasinger, plassering av innstøpingsdeler, fuger og støpeskjøter. Armering fremgår i 3D. Produsent/leverandør. Finish. Fundamentet er oppdelt til evt. prefabrikasjon. Armering er detaljert inklusiv stag og kroker. Som LOD350 Info. Nivå 4. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 8

9 Betongdekke Dekkets plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form eller ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Dekket er representert som et generisk objekt med tilnærmet utforming, hva angår mengder, størrelse, form, plassering og orientering. Materialer og konstruksjonstype valgt f. eks. skiver/plater til elementbygg. Krav til elementet f. eks. laster definert. Overslag av armeringsgrad. Dekket har reelle mengder, dimensjoner og form - plassering og orientering fremgår. Hull fremgår av geometrien. Bygningsdel- og sammenføyningsdetaljer er avklart. Materialvalg. Vekt. U-verdi. Armeringsgrad. Modellen er oppdelt til evt. prefabrikasjon. Armering fremgår i 3D (evt. delvis). Utsparinger til installasjoner og innstøpingsdelers nøyaktige plassering og dimensjoner er modellert. Forspent armering. Fabrikant/leverandør. Fugearmering. Fugebetong. Produsentspesifikke detaljer er modellert som samlinger og f.eks. armering er detaljert i 3D, og innstøpingsdeler er modellert. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONGDEKKE 9

10 Stålbjelke Bjelkens plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. volum. Bjelken er representert som et generisk bjelkeobjekt med tilnærmet utforming hvor mengder, størrelse og form, plassering og orientering fremgår. Materiale. Bjelken har reelle mengder, dimensjoner og form - plassering og orientering fremgår. Hull og utsparinger fremgår. Bygningsdel- og sammenføyningsdetaljer er avklart. Materialvalg. Stålstyrker. Vekt. Bjelken omfatter endeplater og beslag. Egenskaper - minimumskrav Produsent/leverandør. Bjelken er oppdelt til prefabrikasjon. Armering er detaljert inklusiv stag og kroker. Overflatebehandling. Brannmaling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -STÅLBJELKE 10

11 Betongbjelke Bjelkens plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form, eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. volum. Bjelken er representert som et generisk bjelkeobjekt med tilnærmet utforming hvor mengder, størrelse og form, plassering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmet armeringsgrad. Bjelken har reelle mengder, dimensjoner og form - plassering og orientering fremgår. Avtrapping og helninger, samt hull og utsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer avklart. Armeringsgrad. Materialvalg. Stålstyrker. Betongklasse. Vekt. Bjelken inneholder avfasinger, plssering av innstøpingsdeler, fuger og støpeskille. Armering fremgår i 3D. Produsent/leverandør. Bjelken er oppdelt til prefabrikasjon. Armering er detaljert inklusiv støtter og kroker. Overflatebehandling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONGBJELKE 11

12 Betongvegg Lod 200 Info. Nivå 2 Veggens plassering er representert enten ved en flate eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Veggen er representert som et generisk objekt med tilnærmet utforming, hva angår mengder, størrelse, form, plassering og orientering. Hull fremgår. Veggens konstruksjonstype er definert. Overslag av armeringsgrad. Veggen har reelle mengder, dimensjoner og form - plassering og orientering fremgår. Hull fremgår. Bygningsdel- og sammenføyningsdetaljer er avklart. Armeringsgrad. Materialklasse. Profiltype. Overflate. Modellen er oppdelt til evt. prefabrikasjon. Armering fremgår i 3D (evt. delvis). Utsparinger til installasjoner og innstøpingsdelers nøyaktige plassering og dimensjoner er modellert. Produsent/ leverandør. Produsentspesifikke detaljer er modellert som samlinger og f.eks. armering er detaljert i 3D, og innstøpingsdeler er modellert. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONGVEGG 12

13 Betongsøyle Søylens plassering er representert enten ved en strek eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Overslagsantall. Søylen er representert som generisk søyleobjekt med tilnærmede mengder, størrelse og form. Plassering og orientering fremgår. Overslag av armeringsgrad. Reelle mengder, størrelse og form, plassering og orientering fremgår. Konsoller fremgår av geometrien. Armeringsgrad. Materialklasse. Vekt. Profiltype. Søylen inneholder utsparinger med nøyaktige dimensjoner og plassering. Avhengig av type: armering i 3D, avfasinger, plassering av innstøpingsdeler, fuger og støpeskjøter eller endeplater, beslag, avstivningsplater og lign. Produsent/leverandør. Materiale fremgår. Produsentspesifikke detaljer er modellert som samlinger, og f.eks. armering er detaljert i 3D, og innstøpingsdeler er modellert. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONGSØYLE 13

14 Ramme Rammens plassering er representert enten ved en strek eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Overslagsantall. Rammen er representert som generisk objekt med tilnærmede mengder, størrelse og form. Plassering og orientering fremgår. Rammens dimensjon. Type. Rammen er representert som generisk objekt med reelle mengder, størrelse og form. Plassering og orientering fremgår. Konsoller fremgår av geometrien. Understøping modelleres separat. Rammen inneholder utsparinger med nøyaktige dimensjoner og plassering. Avhengig av type: armering i 3D, avfasinger, plassering av innstøpningsdeler, fuger og støpeskjøter eller endeplater, beslag, avstivningsplater og lign. Produsentspesifikke detaljer er modellert som samlinger, og f.eks. armering er detaljert i 3D, og innstøpingsdeler er modellert. Finish. Profil type. Armeringsgrad. Materialklasse. Vekt. Produsent/leverandør. Materiale fremgår. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RAMME 14

15 Arkitekt Rom Tak Lett fasade Tung fasade Lett innervegg Golv Himling Heis Dør Vindue MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - ARKITEKT 15

16 Rom Fysisk romoppdeling etter funksjoner. Døråpninger (hvis relevant). Forbindelser. Navn. Funksjon. Generelt volum. Generelt areal (brutto). Rommene inneholder: Glasspartier/vinduer. Dører/lemmer. Trapper. Reposer. Fast inventar. Sanitærutstyr. Space-objekt. Personbelastning. Romnummer Ca. areal (netto). Det tilføyes nedhengte himlinger og gulv med tykkelse. Personbelastning. Funksjonelle romklasser. Areal (netto) fastlagt. Som. Areal nøyaktig. Som. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -ROM 16

17 Tak Takets plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Areal. Størrelse, nøyaktig form og plassering. Tilnærmet plassering, størrelse og orientering av åpninger. Taktype. Utvendige dimensjoner. Hulldimensjoner. Oppbygging av tak i lag (for eks. takpapp, isolering og betong), utvendige dimensjoner. Hull til vinduer, dører og større gjennomføringer er fastlagt. Materialvalg. Konstruksjonsvalg. Taket inneholder avhengig av type evt. armering. De forskjellige lag er modellert. Hulldimensjoner og plassering er nøyaktige. Avhenger også av tilhørende objekters LOD. Overflater og innhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modellert i 3D. Det inkluderer lekter og sløyfer eller armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TAK 17

18 Lett fasade Fasadens plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åpninger i prosent. 3D-geometri som beskriver tilnærmede dimensjoner, form og plassering. Tilnærmet plassering og størrelse og orientering av åpninger. Type yttervegg. Isoleringstykkelse. Bærende/ ikke-bærende. Oppbygging av vegg i lag, nøyaktige utvendige dimensjoner. Åpninger til vinduer, dører og større gjennomføringer er fastlagt. Materialvalg. Vekt. U-verdi. Netto areal. Byggbar detaljert oppbygging av vegg. De forskjellige lag er modellert. Åpningers dimensjoner og plassering er nøyaktige. Avhenger også av tilhørende objekters LOD. Overflater. Alle samlingskomponenter og detaljer er modellert i 3D. Det inkluderer lekter, regler og beslag. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LETT FASADE 18

19 Tung fasade Ytterveggens plassering er representert enten ved den utvendige overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åpninger i prosent. 3D-geometri som beskriver tilnærmede dimensjoner, form og plassering. Tilnærmet plassering og størrelse og orientering av åpninger. Type yttervegg. Evt. overslag av armeringsgrad. Isoleringstykkelse. Bærende/ikke-bærende. Oppbygging av vegg i lag (f.eks ringmur, isolering og betong) nøyaktige utvendige dimensjoner. Åpninger til vinduer, dører og større gjennomføringer er fastlagt. Materialvalg. Vekt. U-verdi. Armeringsgrad. Netto areal. Byggbar detaljert oppbygging av vegg. Veggen inneholder armering. De forskjellige lag er modellert. Åpningers dimensjoner og plassering er nøyaktige. Avhenger også av tilhørende objekters LOD. Overflater. Alle samlingskomponenter og detaljer er modellert i 3D. Det inkluderer armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TUNG FASADE 19

20 Lett innervegg Innerveggens plassering er representert enten ved overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. 3D-geometri som beskriver tilnærmede dimensjoner, form og plassering. Tilnærmet plassering, størrelse og orientering av åpninger. Utvendige dimensjoner. Hulldimensjoner. Bærende/ ikke-bærende. Oppbygging av vegg i lag (f. eks. isolering og gips) nøyaktige utvendige dimensjoner. Åpninger til vinduer, dører og større gjennomføringer er fastlagt. Materialvalg. U-verdi. Lydkrav. Vekt. Byggbar detaljert oppbygging av vegg. Veggen inneholder avhengig av type evt. armering. De forskjellige lag er modellert. Åpningers dimensjoner og plassering er nøyaktige. Avhenger også av tilhørende objekters LOD. Overflater og innhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modellert i 3D. Det inkluderer lekter, regler og f. eks. gipsplater, eller armeringsdetaljer og samlinger. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LETT INNERVEGG 20

21 Golv Golvets plassering er representert enten ved overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Størrelse, nøyaktig form og plassering. Tilnærmet plassering, størrelse og orientering av åpninger. Utvendige dimensjoner. Hulldimensjoner. Oppbygging av gulv i lag nøyaktige utvendige dimensjoner. Åpninger til større gjennomføringer er fastlagt. Materialvalg. Vekt. Byggbar detaljert oppbygging av gulv. Golvet inneholder, avhengig av type, evt. armering. De forskjellige lag er modellert. Åpningers dimensjoner og plassering er nøyaktig. Overflater. Alle samlingskomponenter og detaljer er modellert i 3D. Det inkluderer evt. strø. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -GOLV 21

22 Himling Himlingens plassering er representert enten ved overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Himlingen er representert gjennom en stedfortreder med en tilnærmet geometri, som f. eks. viser et etasjeskille med nødvendig høyde for eventuelle installasjoner og lignende. Konstruksjonstype. Oppbygging av nedhengt himling i lag f. eks. isolering og gips, inklusiv tilnærmede åpninger og detaljer, er avklart. Materiale. Systemtype. Platemål. Himlingen inneholder dimensjon på plater og plassering av oppheng. Utsparinger til installasjoner og belysningsarmaturer. Fabrikant/leverandør. Himlingens produsentspesifikke detaljer er modellert. Detaljer, samlinger og profiler er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -HIMLING 22

23 Heis Heissjaktens plassering er representert enten ved overflategeometri og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Last. Antall etasjer. Heissjakt er delt i selve sjakten og den nødvendige grop og topp av heissjakt Person- eller vareheis. Strømbehov. Sjaktens nøyaktige dimensjoner er kjent. Plassering av dører og servicelemmer. Materialer. Overflater. Heisens stol er modellert. Dører og utvendige armaturer er modellert. Leverandør. Heisens produsentspesifikke detaljer er modellert. Detaljer, samlinger og profiler er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -HEIS 23

24 Dør Dørens plassering er representert enten ved overflategeometri (2D-planer) og form eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Det skilles mellom karm- og dørplateareal. Tilnærmede dimensjoner. Materiale. Utvendig/innvendig. Åpningsretning. Nøyaktige dimensjoner på karm og dørblad er modellert i 3D. U-værdi. Karm materiale. Dørbladmateriale. Farge. Lydkrav. Låsesystem. Romnummer. Som Håndtak. Dørens produsentspesifikke detaljer er modellert. Detaljer, samlinger og profiler er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -DØR 24

25 Vindue Vinduets plassering er representert enten ved overflategeometri (2D-planer) og form, eller gjennom en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Der skilles mellom karm- og vindusareal. Tilnærmede dimensjoner. Materiale. Utvendig/innvendig. Åpningsretning. Nøyaktige dimensjoner på karm og ramme er modellert i 3D. U-verdi. Karm materiale. Glasstype. Lydkrav. Farge. Låsesystem. Som. Håndtak. Vinduets produsentspesifikke detaljer er modellert. Detaljer, samlinger og profiler er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VINDUE 25

26 Installasjoner Installasjoner VVS i terreng Varme Avløp Bruksvann Ventilasjon El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLASJONER 26

27 Installasjoner Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Store anlegg representert: Kjølerom, varmesentral, sprinklersentral, kjølesentral, mm. Anslått geometri. Plasskrav. Forbruksbelastning. Generisk layout - tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmede plasskrav for adgang er representert i modellen. Tilnærmet plassering av: sanitet, radiatorer, veksler, kjeler, trykkekspansjonsbeholder, pumper, tanker, mm. Anslått geometri. Hovedføringsveier. Faktisk geometri, utforming og plassering. Plassbehov til oppheng, understøtninger mm. Fittings. Rør. Ventiler. Systemer. Dimensjonering. Materialer. Koter. Gjennomføringer (f. eks. spjeld) Isolering. Detaljert geometri med faktisk størrelser, plassering, utforming, adgangsbehov for installasjoner, samt oppheng og understøtninger. Produsent. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLASJONER 27

28 VVS i terreng Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Anslått plandisponering. Generisk layout, tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmede plasskrav for adgang er representert i modellen. Performancekrav. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom av hoved- og stikkledning. Systemer. Dimensjonering/kapasitet. Materialer. Koter. Detaljert geometri inklusiv godstykkelse og rørlengder. Ventilers plassering Materialer. Utgravningsprofiler. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VVS I TERRENG 28

29 Varme Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Plassering av regnvannsbasseng, pumpestasjon, dreneringsanlegg. Anslått geometri. Føringsveier (prinsipp). Hovedsystem (for tilslutning). Generisk layout, tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmet plasskrav for adgang er representert i modellen. Anslått geometri. Føringsveier. Regnvann/ spillvann - dimensionering. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom av ledning inklusiv isolering etc. inklusiv fall. Systemer. Dimensjonering. Materialer. Ledningstyper. Koter. Detaljert geometri, med faktisk størrelse, plassering, utforming, adgangsbehov, av både ledninger som oppheng og understøtninger. Fittings og bøyninger Produsent. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VARME 29

30 Avløp Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmet plasskrav for adgang er representert i modellen. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom av stikkledning og oppheng og understøtninger, samt fittings og fall. Renselemmer Detaljert geometri med faktisk størrelse, plassering, utforming, adgangsbehov, av både ledninger som oppheng og understøtninger. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. Anslått geometri. Anslått geometri. Systemer. Dimensjonering. Materialer. Koter. Produsent. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AVLØP 30

31 Bruksvann Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmet plasskrav for adgang er representert i modellen. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom av stikkledning og oppheng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Detaljert geometri med faktisk størrelse, plassering, utforming, adgangsbehov, av både ledninger som oppheng og understøtninger inklusiv godstykkelse og rørlengder. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. Anslått geometri. Anslått geometri. Systemer. Dimensjonering/kapasitet. Materialer. Koter. Materialer. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BRUKSVANN 31

32 Ventilasjon Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Plassering og omfang av ventilasjonsanlegg. Anslått geometri. Ventilasjonssystem (sentralt/desentralt). Føringsveier (prinsipp). Plasskrav aggregat. Generisk layout, tilnærmet plassering og størrelse av hovedføring og stikkledning. Tilnærmet plasskrav for adgang er representert i modellen. Diffusere. Avkast (plassering). Inntak (plassering). Anslått geometri. Luftmengde. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom av stikkledning og oppheng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Spjeld. Anslått geometri. Form. Dimensjonering. Luftmengder. Brann. Aggregatstype (motstrøms-, roterende, eller kryssveksler). Detaljert geometri med faktisk størrelse, plassering, utforming, adgangsbehov av både ledninger som oppheng og understøtninger. Produsent. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VENTILASJON 32

33 El Hovedføringsveier representeres ved en geometrisk stedfortreder med en tilnærmet geometri eller skjematiske diagrammer. Elektrisk system. Forsyning. Plasskrav. Kommunikasjonsinstallasjoner. Prinsippskisse med føringsveier, plassering av tavler, samt tilnærmet dimensjon, plassering og utforming. Tilnærmet plassbehov til adgang. Kabelbakker. Tavler. Kabler/ledninger. Krav til lux. Særlige forbruksgjenstander. Koter. Faktiske dimensjoner, plassering, utforming og frittrom til stikkledning og oppheng og understøtninger. Plassering av belysning. Plassering av stikkontakter. Tomrør/ føringsrør/ trekkerør. Armaturer. System. Materialer. Detaljert geometri med faktisk størrelse, plassering, utforming, adgangsbehov av både ledninger som oppheng og understøtninger, samt plassering av vegg- og dekkegjennomføringer. Produsent. Leverandørspesifikke samlinger og detaljer er modellert i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EL 33

34 Plan for modelinnhold byggeri MPS Informasjonsleveranceplan (Model Progression Specifikation - MPS) i forhold til milepeler. LOD iht. "Bygningsdelkatalog (byggeri) med informasjonsnivåer (LOD)". PROSJEKTFOR- SLAGSFASEN HOVED- PROSJEKT LEVERANDØR- MODEL AS BUILT OG DRIFTSFASEN* FAG BYGNINGSDELSTYPE GEOMETRI EGENSKAPER GEOMETRI EGENSKAPER GEOMETRI EGENSKAPER GEOMETRI EGENSKAPER LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD LOD Anlegg Terreng / Anlegg Planeringer/gradings Anlegg Utgraving til fundament Anlegg Eksisterende ledninger Anlegg Avvanning / Konstruksjoner Fundament (beton) Konstruksjoner Betongdekke Konstruksjoner Betongbjelke / Konstruksjoner Betongvegg Konstruksjoner Betongsøyle / Konstruksjoner Ramme MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -PLAN FOR MODELINNHOLD BYGGERI MPS 34

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK PROSJEKTERINGSVEILENING. Sf () INNVENIGE VEGGER Juni 00 enne veiledning blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Enkelte endringer i forhold informasjonerne

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer