VEGGER MED STÅLSTENDERVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEGGER MED STÅLSTENDERVERK"

Transkript

1 PROSJEKTERINGSVEILENING. Sf () INNVENIGE VEGGER Juni 00 enne veiledning blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Enkelte endringer i forhold informasjonerne i dette hefte kan forekoe.senest oppdaterte opplysninger finnes i veggavsnittet på VEGGER ME STÅLSTENERVERK Introduksjon - Typeoversikt, valg av vegg-grupper - 7 Veggkonstruksjon/Veggtypevalg: 8-0 Gruppe 0 (EI 0) 0- d 9 Gruppe 0 (EI 0) 0- d 0 Gruppe 0 (EI 0) d Gruppe 0 (EI 0) -0 d Gruppe 0 (EI 0) d Gruppe 0 (EI 0) 8 d Gruppe d (EI 0-90) Gruppe d (EI 90-0) Gruppe d 7 (EI 90-0) Gruppe 0 0 (EI 0) d 8 Gruppe - 0 (EI 0) 0- d 9 Gruppe 0 (EI 0) d 0 etaljer inkl. dørdetaljer - 7 Generell informasjon 8-9 rann, Lyd, Fukt, Varme, Isolering, evegelser og setninger, Installasjoner, Høyder, Oppheng, Sparkling, Overflatebehandling Spesielle løsninger 0 - Informasjons- og dokumentasjonsoversikt - NORGIPS NORGE S POSTOKS STRØMSØ 00 RMMEN TELEFON TELEFX

2 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Introduksjon. Side 99.0 Topp brann- og lydegenskaper Miljøvennlig, godt inneklima Stor styrke Enkel installasjonsføring Slanke konstruksjoner og lav vekt Modulfritt Ingen synlige skjøter Fritt valg av struktur og overflate llsidig veggsystem Med Norgips-plater på stenderverk av stålprofiler, kan alle krav til lette, ikke-bærende vegger bli oppfylt. Veggsystemet er gjennomprøvd i både teori og praksis, og omfatter en lang rekke veggtyper med veldokumenterte egenskaper. et er således enkelt å velge akkurat den type vegg det er behov for til den aktuelle byggeoppgaven. e gode egenskapene, kombinert med rask og enkel montasje, har gjort Norgips-veggsystem populært, og med et stort anvendelsesområde. Systemet er også godt egnet til rehabiliteringsoppdrag. essuten kan det benyttes til spesielle konstruksjoner som buede vegger, røntgenavskjerming, innbruddsikring m.m enne veiledning Systemet med Norgips-plater på stålstenderverk er hele tiden under kontinuerlig utvikling. enne veiledning representerer all den kunnskap og erfaring som Norgips har samlet seg opp gjennom mer enn års praksis. Tidligere utgaver av denne publikasjon gir ikke korrekte opplysninger på alle punkter. Senest oppdaterte opplysninger finnes i veggavsnittet på okumentasjon lle opplysningene om konstruksjoner og detaljer er basert på godkjenninger, prøver og erfaringer. For å oppnå de beskrevne egenskaper, er det nødvendig å følge den enkelte veiledning for konstruksjoner og detaljer. et påligger imidlertid fortsatt de prosjekterende og utførende å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon ikke bare for de valgte løsningene, men også for de tilstøtende bygningsdelene. Veiledningen stilles til rådighet som en service. Norgips påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelse, og bruken av veiledningen fritar ikke brukerne for vanlig ansvar som prosjekterende og utførende. rann, FV m.m. Til bruk for bl.a. brann- og FV-dokumentasjon kan det rekvireres materiell som er utformet spesielt for dette, og som er i overenssteelse med denne veiledningen. For en del av konstruksjonene inngår også lisens med tilhørende g o dkjent montasjeanvisning fra Nemko ertification. Se informasjons- og dokumentasjonsoversikt på side. Norgips veggsystem er fleksibelt og kan benyttes i alle typer bygg. rukt i søyle-/platekonstruksjon i storbygg, innfrir veggsystemet ønsket om fri plassering og muglighet til senere forandringer. Fleksibilitet I mer enn 0 år har Norgips veggsystem blitt benyttet til alle typer bygninger både boliger, sykehus, kontorbygg, hoteller, skoler og industribygg. Systemet er fleksibelt å arbeide med fra den første planlegging og frem til senere eventuelle ombygginger og tilbygg. agens krav til at det skal være enkelt å tilpasse og endre v e g g e n e, gir Norgips-systemet et forsprang i forhold til bl.a. de tyngre veggkonstruksjonene. Installasjonsåpne Veggene er installasjonsåpne. Rør og kabler kan fritt trekkes i hulroet, og til mer plasskrevende installasjoner kan veggene settes opp med ekstra stort hulrom. Hulroet i veggene gir plass til alle installasjoner. Enkelt oppheng Oppheng kan foretas uten problemer og uten bruk av slagboremaskin eller annet tungt verktøy. e fleste oppheng kan foretas med X-kroker eller plugger. Reoler, skap, bilder, m.m. kan henges opp direkte i platene. Til mer krevende oppheng kan det bygges inn lastfordelingsplater eller konsoller. Valgfri overflate Med sine skjøtefrie overflater gir vegger med Norgips-plater et godt og stabilt underlag for alle typer overflatebehandling som maling, tapet, fliser, laminater m.m. Store høyder Veggene har stor styrke og stivhet, og kan uten videre settes opp i høyder på over 8 meter. Godt inneklima Norgips-plater er miljøvennlige. e består av forurensningsfrie materialer, og avgir ingen skadelige eller ubehagelige stoffer. ette er en av grunnene til at Norgips-plater bl.a. benyttes i bygg som skal være spesielt allergivennlige. Platene har en særlig evne til å oppta svingninger i temperatur og luftfuktighet, noe som også er med på å sikre et godt inneklima. Til og med under produksjonen tas det hensyn til miljøet. Energiforbruket er lavt saenlignet med andre byggematerialer, og resirkulering benyttes i stor grad.

3 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Introduksjon. Side 00.0 ekorativt design Innvendige vegger spiller en stor rolle for romopplevelsen, og utformingen av innerveggene er like viktig som byggets ytre arkitektur. Når det benyttes Norgips-plater, er mulighetene nesten ubegrenset, også fordi Norgips kan tilby en rekke spesialprodukter av mer dekorativ art. Miljø- og kvalitetsbevisst Norgips-platene er miljøvennlige, og også ved selve produksjonen legger Norgips vekt på å ta hensyn til miljøet. Konseptet er en miljøbevisst energipolitikk og resirkulering i størst mulig omfang. Gjennom alle år har Norgips lagt stor vekt på å kvalitetssikre sine produkter, tjenester og serviceytelser, og bedriftens kvalitetssikringssystem er sertifisert etter ISO 900 og 00. Shadowline/Softform Med profilseriene Shadowline og Softform, kan både utsmykning og teknisk funksjon la seg løse under ett. Shadowline og Softform er beregnet brukt saen med Norgipsplater, og denne kombinasjonen gir mange muligheter for å skape vegger med effektfull design. Profilene er utført i ekstrudert aluminium. I dekorprograet finnes bl.a. Softform- og Shadowlineprofilene. e kan naturligvis kombineres, og begge inspirerer til effektfull design. Softline Med Norgips Softline kan det i forbindelse med sparkelarbeidet lages runde hjørner med liten r a d i u s. Kanttape til avslutninger hører naturligvis med. Runde hjørner, både utvendige og innvendige, kan utføres med Norgips Softline stålprofiler med sparkeltape. Softline omfatter også kanttape til avslutning mot dører, tak m.m. uer og Rehab Norgips-plater på stålprofiler kan benyttes til vegger med runde hjørner eller buede linjer. Norgips-platenes store fleksibilitet gjør dem velegnet til buer. Spesie l t gjelder dette den tykke Rehab-platen. enne platetypen er samtidig velegnet til rehabiliteringsoppdrag. en kan f.eks. monteres mot eksisterende vegger uten at vindus-, dør- eller fotlister behøver skiftes ut. Spesialplater I tillegg til den tynne Rehab-platen, har Norgips en rekke andre spesialplater å tilby. Robust I aktive miljøer passer spesialplaten Robust godt. en gir ekstra sikkerhet mot slag og støt, og er derfor velegnet til bl.a. korridorvegger. rannplate Norgips rannplate benyttes der det kreves ekstra brannmotstand, og ved innkledning av dragere og søyler. GU og VillaVindtett Vindtett og vindavstivende underkledning med Norgips-plater hører også med. et finnes to typer: Gu som er 9 og VillaVindtett som er. Gulvplate Spesielt designet platetype som er det idéelle undergulvet for belegg av tre, tepper o.s.v. Vegger med Norgips-plater»bøyer seg«etter krav og ønsker bl.a. er det fullt mulig å få buede vegger.

4 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Introduksjon. Side 99.0 Konstruksjon Eksemplet viser en enkelvegg med lag Norgips-plater på hver side av stenderverket. Veggtyper e mest vanlige veggtypene er beskrevet i Typeoversikten. en omfatter vegger med egenskaper som er dokumentert gjennom prøver, godkjenninger og et stort erfaringsgrunnlag. Veggene kan dessuten bygges opp i andre konstruksjoner etter behov. Vegg-grupper Veggtypene er inndelt i grupper. Hver vegg-gruppe omfatter vegger som hører saen rent konstruksjons-, brann- og lydmessig. Konstruksjonsbeskrivelse finnes for hver vegg-gruppe. Montasje Montasjen av vegger med Norgipsplater på stålstenderverk er rask og enkel, og er kjent for de fleste. enne veiledningen er først og fremst rettet mot de prosjekterende, og omfatter ikke direkte de montasjemessige forholdene. llikevel må også de utførende sette seg inn i hvordan veggene konstrueres og detaljene utføres ved hjelp av denne veiledningen. et vises for øvrig til Norgipsveiledningen Gipsplatemontasje samt på det brannmessige område til Norgips montasjeanvisninger godkjent av Norges Standardiseringsforbund. 7 8 Enkelvegger Vegger med eller lag plater på hver side, og med eller uten isolering i hulroet. Enkelveggtypene oppfyller alle vanlige krav til delevegger i boliger, kontorbygg m.m. obbelvegger S S står for vegger med adskilte stendere festet i sae skinne. et brukes lag plater på hver side og isolasjon i hulroet. obbelvegger benyttes som adskillende vegger i boliger, hoteller, skoler m.m. 9 Konstruksjonsprinsipp Tak- og gulvskinner festet pr Stendere pr. maks. c/c 00. Hull i stendere for gjennomføring av installasjoner. Første lag Norgips-plater festes til stenderverket med skruer pr For brannklassifiserte vegger som nevnt under punkt. ndre - og følgende - lag Norgips-plater forskyves 00 i bredden, og hvor det er aktuelt min. 00 i høyden. Festes langs kantene pr. 00 og inne på platen pr. 00. Eventuell mineralull i hulroet. 7 Sparkling over skjøter og skruehoder. 8 Overflatebehandling etter ønske, f.eks. maling, fliser, tapet, strie, laminat. 9 Lydtetting med fugemasse eller lign. ved gulv, tak og andre tilslutninger. Påforingsvegger Vegger med, eller lag plater på den ene side av stenderverket, og med eller uten hulromsisolering. Som påforingvegger kan de benyttes ved etterisolering eller annen rehabilitering av eksisterende innerog yttervegger. Kan også benyttes som sjaktvegger for å skjule større installasjoner m.m. obbelvegger S S-veggene utføres med to helt adskilte stenderverk med min. 0 avstand. Kledningen består av eller lag plater på hver side og det benyttes alltid hulromsisolering. isse veggene benyttes hvor kravene til lydisolasjonen er ekstra s t o- r e, og de er samtidig velegnet til innkledning av søyler og installasjoner.

5 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Introduksjon. Side 99.0 Enkle typebetegnelser Veggene i Norgips-systemet kan beskrives entydig ut fra sine typebetegnelser. erfor er det ikke nødvendig å lage spesielle beskrivelser eller tegne detaljer når ønsket om utførelse av en bestemt veggtype skal forklares. I Norgips-veggsystem benyttes typekoder som er enkle å bruke. Tidligere anga kodene bare veggens konstruksjondeler av gips og stål, men for å unngå misforståelser bør det også tilføyes om veggen skal utføres med eller uten mineralull, og i tilfelle hvilken tykkelse og type. For å unngå forvekslinger mellem vegger med stålstendere og trestendere, inngår bokstaven S (stål) eller T (tre) i kodingen. Platebetegnelser uten etterfølgende bokstav står for Norgips Standard. Etterfølges platebetegnelsen av en, betyr det at det skal benyttes Norgips rannplate. Veiledningens bruk Systemet for typebetegnelsene - uten mineralull - med mineralull Gå inn i Typeoversikten og velg Vegg-gruppe ut fra de aktuelle brann- og lydkrav. Norgips-vegg Stålstenderverk Enkelvegg lag plater på hver side 7 stendere SE-/7 Norgips-vegg Stålstenderverk Enkelvegg lag plater på hver side 7 stendere 0 minerall i hulrom SE-/7 M0 Nye brannbetegnelser Nye intereuropeiske betegnelser vil også tre i kraft i Norge i løpet av kort tid. I denne veiledningen er disse betegnelser tilføyd i parentes. Prinsippdetaljer etaljene viser etter hvilke prinsipper tilslutningene til andre bygningsdeler skal utføres for at veggenes brann- og lydmessige egenskaper kan opprettholdes. et ligger mer enn 0 års praktisk erfaring bak utformingen av detaljene. Forutsetninger Nærmere opplysninger om bl.a. brann- og lydforhold, fukt og varme, hulromsisolering og installasjoner, finnes i avsnittet Generell informasjon. isse opplysningene forutsettes kjent ved bruk av veiledningens øvrige opplysninger. I avsnittet med generell informasjon finnes dessuten opplysninger om høyder, oppheng og overflatebehandling. Opplysninger om bl.a. røntgenavskjerming og innbruddssikring finnes i avsnittet Spesielle løsninger. Gå inn i den valgte Vegg-gruppen og velg Veggtype ut fra f.eks. høyde, tykkelse eller vekt. Her er det også beskrivelse av veggkonstruksjonen, omtrentlig masseforbruk og oversikt over d e t a ljene. Eksempel på prinsippdetalj Tilslutning mot gulv Vegg med brannklasse 90 (EI 90) lydklasse d Prinsippdetaljene er utformet slik at gipsplateveggens brann- og lydmessige egenskaper opprettholdes ved saenbygging med andre bygningsdeler. Min. 90 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Se i etaljene hvordan tilslutningene til andre bygningsdeler skal utføres. et finnes også detaljer s o m viser hvordan ut- og innvendige hjørner kan utføres.

6 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Typeoversikt. Side 99. Enkel- og dobbelvegger, valg av vegg-gruppe rann- Lyd- Vegg- Veggtype Høyde Tykk- Vekt Snitt emerkninger klasse klasse gruppe else ca. R w kg/m 0 d SE-/ M (EI 0) (0 d) Side 9 til SE-/0 M d SE-/70 M (EI 0) (0 d) Side 0 til SE-/0 M d SE-/9M Side til SE-/0 M d SE-/ M ( d) Side SE-/0 M Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Kledning: Norgips rannplate. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Hulromsisolasjon, brann: Utfylt med fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. d SE-/70 M (0 d) Side til SE-/0 M d SE-/70 M Side til SE-/0 M d S-/ M Side til S-/0 M d 7 S-/70 M! Side til S-/0 M! d 8 S-/70-70 M! ) 9 Side til S-/0-0 M! ) 0 d 9 S-/70-70 M! ) 70 Side 7 til S-/0-0 M! ) 7 90 d 7 S-/70 M! (EI 90) Side til S-/0 M! d 8 S-/70-70 M! ) 9 Side til S-/0-0 M! ) 0 d 9 S-/70-70 M! ) 70 Side 7 til S-/0-0 M! ) 7 0 d 0 S-/70 M (EI 0) Side 8 til S-/0 M d 8 S-/70-70 M! ) 9 Side til S-/0-0 M! ) 0 d 9 S-/70-70 M! ) 70 Side 7 til S-/0-0 M! ) 7 Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Hulromsisolasjon, brann: Utfylt med fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. ) Min. tykkelse. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. ) Min. tykkelse. Hulromsisolasjon, brann: Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0. Hulromsisolasjon, brann: Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0. ) Min. tykkelse. Hulromsisolasjon, brann: Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0. ) Min. tykkelse. Kledning: Norgips rannplate. Hulromsisolasjon, brann: Utfylt med fastholdt Rockwool rannplate 0. Hulromsisolasjon, brann: Utfylt med fastholdt Rockwool rannplate 0. ) Min. tykkelse. Hulromsisolasjon, brann: Utfylt med fastholdt Rockwool rannplate 0. ) Min. tykkelse.

7 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Typeoversikt. Side Påforings- og sjaktvegger, valg av vegg-gruppe rann- Lyd- Vegg- Veggtype Høyde Tykk- Vekt Snitt emerkninger klasse klasse gruppe else ca. R w kg/m uklass <0d SE-/ , Side 9 til SE-/ , 0 d SE-/ M (EI 0) Side 9 til SE-/0 M d SE-/ M , Side 9 til SE-/0 M , 0 d SE-/70 M (EI 0) Side 0 til SE-/0 M Hulromsisolasjon, brann: Min. 0 fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Hulromsisolasjon, brann: Ikke nødv. Kledning: Norgips rannplate. nvendelse Typeoversikten er beregnet til rask orientering om mulighetene innen de forskjellige vegg-grupper. Hver gruppe omfatter en rekke veggtyper som konstruksjonsmessig hører saen. I de fleste av gruppene er det flere veggtyper til rådighet enn det oversikten umiddelbart gir inntrykk av. Se nærmere opplysninger om valg av veggtype, høyder, konstruksjon, masseforbruk og detaljer under den enkelte vegg-gruppe. Forutsetninger Typeoversiktens opplysninger er ikke fullstendige. et vises til de nevnte sidene med beskrivelse for de enkelte vegg-gruppene. rannklasse 0 (EI 0) 0 (EI 0) Når ikke annet er nevnt, gjelder klassifikasjonen uten hulromsisolering. rannklasse 90 (EI 90) et kreves hulromsisolering med min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0. rannklasse 0 (EI 0) Hulroet skal være utfylt m e d fastholdt Rockwool rannplate 0. Lydklasse Lydklassene gjelder for vegger med hulromsisolering. Flere av veggtypene kan brannmessig utføres uten hulromsisolering. Resultatet blir da ca. - d lavere enn nevnt i oversikten. Hvor det kan være aktuelt er lydklassen uten hulromsisolering tilføyet i parantes. Høyde Høydene er beregnet ved 00 N/m linjelast midt på veggen min. 00 fra gulv og ved en maksimal utbøyning på: Vegghøyde/00 iflg. NS 0 0 e anførte høydene skal oppfattes som anbefalte maks. vegghøyder. Høydene gjelder ved bruk av vanlige stenderprofiler, godstykkelse 0,. Veggene kan også bygges i større høyder, f.eks. ved å bruke redusert stenderavstand, saenføyde stendere eller forsterkningsstendere. Tykkelse For dobbelvegger med to helt adskilte stenderverk er det anført den minimumtykkelse som er nødvendig av hensyn til de lydmessige egenskapene. Generelt skal det være minst 0 avstand mellom stenderverkene. For vegger med bare lag plater på 7 stendere må avstanden være minst 0. Stålprofiler et kan benyttes stendere, -profiler, med tilhørende skinner, U-profiler, etter NS 0 og etter Norgips /0-program. Typeoversikten omfatter begge p r o f i l p r o g r a m m e n e. -profil, stender Ved beskrivelse av profilene iflg. NS 0 er det tilføyet bokstaver eller tall som ikke inngår i standarden. ette for å kunne identifisere profilene i forhold til Norgips sitt leveringsprogram. Kledning Når ikke annet er nevnt, utføres kledningen med Norgipsplater, type Standard eller Robust. rannklassifikasjonen for vegger med lag plater forutsetter at alle plateskjøter er understøttet. ette er ikke nødvendig ved flerlagskledninger der plateskjøtene skal forskyves en stenderavstand i bredden og min. 00 i høyden. Min. 0 avstand, dog * min. 0 ved lag plater på stendere 7. * U-profil, skinne

8 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Veggkonstruksjon/Veggtypevalg. Side Valg av veggtyper På de følgende sidene er de enkelte vegg-gruppene nærmere beskrevet. For hver gruppe kan det velges mellom en rekke forskjellige veggtyper som hører saen konstruksjons-, brann- og lydmessig. For hver vegg-gruppe finnes følgende opplysninger: Konstruksjonsprinsipp Konstruksjonsprinsipp i stikkord. Konstruksjonen er samtidig vist i prinsipp-isometri. Valg av veggtype Skjema hvor det kan velges veggtype ut fra bl.a. høyde, tykkelse, hulrom og vekt, samt hvor det er aktuelt også ut fra brann- og lydklasse. e anbefalte maks. høyder gjelder for vegger med stenderprofiler i 0, godstykkelse, og med c/cavstand som nevnt under Ko n s t r u k- sjonsprinsipp. Veggene kan også bygges i større høyder, se nærmere på side -. Konstruksjon Skjema som viser hvilke profiler, plater, skruer m.m. som skal benyttes. v plassmessige hensyn omfatter typebetegnelsene i dette skjemaet ikke hulromsisolasjonen. Kolonnen ytterst til høyre viser det omtrentlige masseforbruk pr. m vegg, beregnet uten spill og ved en vegghøyde på, meter. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til vegg-gruppen. etaljene finnes samlet etter sidene med beskrivelsene for vegggruppene. Norgips Robust istedet for Norgips Standard Overalt hvor det er anført nyttes til Standard-platene, se omvekslingstabell. Norgips Standard kan det i stedet benyttes Norgips Robust, Spesialplaten Robust gir ekstra enten som full erstatning eller i det sikkerhet mot støt og slag, og benyttes i skoler, sykehus, barnhager og ytterste platelaget. Robust-platene skal ikke monteres med de sae skruer som be- til korridorvegger i vanlige andre aktive miljøer samt bl.a. også bygg. Skruetyper, omvekslingstabell Standardplater Robustplater S H HL S H HL og H HL S H HL

9 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w 0- d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse 0- d! Norgips Stenderverk Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side Lisens fra NSF foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side. Utnyttes de brannmessige egenskapene skal alle plateskjøter være understøttet.! 0 mineralull i hulrom. Ikke nødvendig for 0 d vegg. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og lydklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype uten/med isolasjon. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. 0 d d kg/m SE-/ SE-/ M SE-/0 SE-/0 M SE-/70 SE-/70 M SE-/7 SE-/7 M SE-/9 SE-/9 M SE-/00 SE-/00 M SE-/0 SE-/0 M SE-/ SE-/ M SE-/0 SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Veggtype SE-/ SE-/0 SE-/70 SE-/7 SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil m. filt SKF UIF 0 SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R I 0 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil m.filt mot vegg RF IF 0 RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Ikke nødvendig 0 m isolasjon Lyd! 0 mineralull. Ikke nødvendig for 0 d vegg.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Norgips S 0 stk. Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg rannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. et kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Vegghøyde > 00 : Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler.....a......b.....

10 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w 0- d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse 0- d! Norgips rannplate Stenderverk Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate. Side Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips rannplate på hver side. Utnyttes de brannmessige egenskapene skal alle plateskjøter være understøttet.! 0 mineralull i hulrom. Ikke nødvendig for 0 d vegg. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og lydklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype uten/med isolasjon. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. 0 d d kg/m SE-/70 SE-/70 M SE-/7 SE-/7 M SE-/9 SE-/9 M SE-/00 SE-/00 M SE-/0 SE-/0 M SE-/ SE-/ M SE-/0 SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Konstruksjon Veggtype SE-/70 SE-/7 SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil m. filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil m. filt mot vegg RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Ikke nødvendig 0 m isolasjon Lyd! 0 mineralull. Ikke nødvendig for 0 d vegg.,0 m Gipsplater Type Norgips rannplate ntall lag på hver side,0 m Skruer Norgips S 0 stk. Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg rannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. et kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Vegghøyde > 00 : Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler.....a......b.....

11 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon! Norgips. Side 99. Lisens fra NSF foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side. lle plateskjøter skal være understøttet. Hulrom utfylt med fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom og vekt. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d kg/m SE-/9 M SE-/00 M SE-/0 M SE-/ M SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Konstruksjon Veggtype SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil m. filt SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil m. filt mot vegg RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Utfylles med fastholdt Rockwool Stålstenderplate beregn isolasjon Lyd Se rann Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Norgips S 0 stk. Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg lle plateskjøter skal være understøttet. et kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler.....a......b.....

12 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w - d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse - d! Norgips Stenderverk Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side 99. Lisens fra NSF foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side.! 0 mineralull i hulrom. Ikke nødv. for d vegg og for 0 d vegg med hulrom 70. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt. Lydklasse 0 d; fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs én v e g g s i d e, eller tørr fugetetting. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og lydklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype uten/med isolasjon. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) 0 (EI 0) 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d 0 d d kg/m SE-/ SE-/ M SE-/0 SE-/0 M SE-/70 SE-/70 M SE-/7 SE-/7 M SE-/9 SE-/9 M SE-/00 SE-/00 M SE-/0 SE-/0 M SE-/ SE-/ M SE-/0 SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Veggtype SE-/ SE-/0 SE-/70 SE-/7 SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF UIF 0 SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 tørr fugetetting SKT - UIT 0- SKT 70- UIT 7- SKT 9- UIT 00- SKT 0- SKT - SKT 0-0,8 m Stenderprofil c/c 00 R I 0 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil med filt RF IF 0 RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT - IT 0- RT 70- IT 7- RT 9- IT 00- RT 0- RT - RT 0- t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Ikke nødvendig 0 m isolasjon Lyd! 0 mineralull. Ikke nødvendig for d vegg og ikke for 0 d vegg med hulrom 70.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs én veggside. Kun nødvendig for 0 d og d vegg. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Vegger med lydklasse d: et er ikke nødv. å benytte skinne- og stenderprofiler med tørr fugetetting. Tillegg: Vegghøyde > 00. Eventuell hulromsisolering skal etaljer sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler.....a......b......

13 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon! Norgips. Side 99. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på én side,! Norgips-plate på den andre. Utnyttes de brannmessige egenskapene skal alle plateskjøter på veggsiden med lag plater være understøttet. Hulrom utfylt med fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs veggsiden med lag p l a t e r, eller tørr fugetetting. Valg av veggtype Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom og vekt. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype uten/med isolasjon. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d kg/m , 70 SE-/70 M , 7 SE-/7 M , 9 SE-/9 M , 00 SE-/00 M , 0 SE-/0 M , SE-/ M , 0 SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Konstruksjon Veggtype SE-/70 SE-/7 SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 tørr fugetetting SKT 70- UIT 7- SKT 9- UIT 00- SKT 0- SKT - SKT 0-0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil med filt RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 70- IT 7- RT 9- IT 00- RT 0- RT - RT 0- t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Utfylles med fastholdt Rockwool Stålstenderplate beregn isolasjon Lyd Se rann Gipsplater Type Norgips-plate ntall lag på én side, lag på den andre,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. stk. Lydtetting Fugemasse langs veggside med lag plater. Ikke nødv. hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg lle plateskjøter skal være understøttet. et kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler.....a......b......

14 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w 8 d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse 8 d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon! Norgips. Side 99. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side.! 0 mineralull i hulrom. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs begge veggsider. lternativt kan tørr fugetetting ben y t t e s. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom og vekt. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. 8 d kg/m S-/ M S-/0 M S-/70 M S-/7 M S-/9 M S-/00 M S-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Veggtype S-/ S-/0 S-/70 S-/7 S-/9 S-/00 S-/0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 UIF SKF tørr fugetetting SKT 70- UIT 7- SKT 9- UIT 00- SKT 0- UIT - SKT - 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R I 0 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0, m Stenderprofil med filt RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 IF RF stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 70- IT 7- RT 9- IT 00- RT 0- IT - RT - t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Ikke nødvendig 0 m isolasjon Lyd! 0 mineralull,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg For å lette stendermontasjen kan det dessuten brukes stk. avstandsklaer VK pr. stender. Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

15 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe 7 rannklasse* 0/90 (EI 0/90) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe 7 rannklasse* 0/90 (EI 0/90) Lydklasse d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon*! Norgips. Side 99. *) rannklassen bestees delvis av hulromsisoleringen. Se konstruksjonsskjema. *) NSF-lisens for 90 (EI 90) foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side.! 0 mineralull i hulrom. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs begge veggsider. lternativt kan tørr fugetetting b e n y t t e s. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og brannklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0/90 (EI 0/90) anbefalt maks. else rom ca. d kg/m S-/70 M! S-/7 M! S-/9 M! S-/00 M! S-/0 M!0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Konstruksjon Veggtype S-/70 S-/7 S-/9 S-/00 S-/0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 9 UIF 00 SKF 0 UIF SKF tørr fugetetting SKT 9- UIT 00- SKT 0- UIT - SKT - 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0, m Stenderprofil med filt RF 9 IF 00 RF 0 IF RF stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 9- IT 00- RT 0- IT - RT - t i l s l u t n i n g Hulroms- rann 0 Ikke nødvendig 0 m isolasjon rann 90 Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0,0 m Lyd! 0 mineralull. Se også brannmessig hulromsisolasjon.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg For å lette stendermontasjen kan det dessuten brukes stk. avstandsklaer VK pr. stender. Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

16 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe 8 rannklasse* 0/90/0 (EI 0/90/0) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe 8 rannklasse* 0/90/0 (EI 0/90/0) Lydklasse d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon*! Norgips. Side 99. *) rannklassen bestees delvis av hulromsisoleringen. Se konstruksjonsskjema. *) NSF-lisens for 0 (EI 0) foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinner ved gulv og tak med min. 0 avstand, min. 0 ved profiler 7. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver s i d e. Min.! 0 mineralull i hulrom. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinneog stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs begge veggsider. lternativt kan tørr fugetetting benyttes. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og brannklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon Veggtype S - / S - / 7-7 S - / 9-9 S - / S - / 0-0 S - / - S - / 0-0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 tørr fugetetting SKT 70- UIT 7- SKT 9- UIT 00- SKT 0- SKT - SKT 0-, m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0, m Stenderprofil med filt RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 70- IT 7- RT 9- IT 00- RT 0- RT - RT 0- t i l s l u t. Hulroms- rann 0 Ikke nødvendig 0 m isolasjon rann 90 Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0,0 m rann 0 Utfylles med fastholdt Rockwool rannplate 0 beregn Lyd! 0 mineralull. Se også brannmessig hulromsisolasjon.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0/90 (EI 0/90) 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d d kg/m ) 80 ) 9 S-/70-70 M!0 S-/70-70 M ) 90 ) 9 S-/7-7 M!0 S-/7-7 M S-/9-9 M!0 S-/9-9 M S-/00-00 M!0 S-/00-00 M S-/0-0 M!0 S-/0-0 M S-/- M!0 S-/- M S-/0-0 M!0 S-/0-0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. ) Minimumstykkelser. ) Min. 0 avstand mellom de to stenderverk av hensyn til lydisolasjonen. etaljer ) ) Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

17 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe 9 rannklasse* 0/90/0 (EI 0/90/0) Lydklasse R w 0 d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe 9 rannklasse* 0/90/0 (EI 0/90/0) Lydklasse 0 d! Norgips Stenderverk Hulromsisolasjon*! Norgips. Side *) rannklassen bestees delvis av hulromsisoleringen. Se konstruksjonsskjema. Konstruksjonsprinsipp Skinner ved gulv og tak med min. 0 avstand. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips-plate på hver side. Min.! 0 mineralull i hulrom. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs begge veggsider. lternativt kan tørr fugetetting ben y t t e s. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt og brannklasse. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon Veggtype S - / S - / 7-7 S - / 9-9 S - / S - / 0-0 S - / - S - / 0-0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 tørr fugetetting SKT 70- UIT 7- SKT 9- UIT 00- SKT 0- SKT - SKT 0-, m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0, m Stenderprofil med filt RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 70- IT 7- RT 9- IT 00- RT 0- RT - RT 0- t i l s l u t. Hulroms- rann 0 Ikke nødvendig 0 m isolasjon rann 90 Min. 00 fastholdt Rockwool rannplate 0,0 m rann 0 Utfylles med fastholdt Rockwool rannplate 0 beregn Lyd! 0 mineralull. Se også brannmessig hulromsisolasjon.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. Til brannklassifisert vegg 0 stk. Tredje lag Norgips S 7 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m etaljer Tillegg Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. Valg av veggtype Høyde i ) Tykk- ) Hul- Vekt 0/90 (EI 0/90) 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. 0 d 0 d kg/m S-/70-70 M!0 S-/70-70 M S-/7-7 M!0 S-/7-7 M S-/9-9 M!0 S-/9-9 M S-/00-00 M!0 S-/00-00 M S-/0-0 M!0 S-/0-0 M S-/- M!0 S-/- M S-/0-0 M!0 S-/0-0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. ) Minimumstykkelser. Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

18 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe 0 rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe 0 rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse d! Norgips rannplate Stenderverk Hulromsisolasjon! Norgips rannplate. Side Lisens fra NSF foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips rannplate på hver side. Hulrom utfylt med fastholdt Rockwool rannplate 0. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner: Skinne- og stenderprofiler med filt, fugemasse ved tilslutning av gipsplatene langs begge veggsider. lternativt kan tørr fugetetting b e n y t t e s. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom og vekt. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d kg/m S-/70 M S-/7 M S-/9 M S-/00 M S-/0 M : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Konstruksjon Veggtype S - / 70 S - / 7 S - / 9 S - / 00 S - / 0 Forbruk Skinneprofil med filt SKF 9 UIF 00 SKF 0 UIF SKF tørr fugetetting SKT 9- UIT 00- SKT 0- UIT - SKT - 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0, m Stenderprofil med filt RF 9 IF 00 RF 0 IF RF 0 stk. pr. mot vegg tørr fugetetting RT 9- IT 00- RT 0- IT - RT - t i l s l u t. Hulroms- rann Utfylles med fastholdt Rockwool rannplate 0 beregn isolasjon Lyd Se rann Gipsplater Type Norgips rannplate ntall lag på hver side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Norgips S mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. nnet lag Norgips S. Norgips S 7 mot profiler med tørr fugetetting. 0 stk. Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider. Ikke nødvendig hvis det benyttes profiler med tørr fugetetting. 0, ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0,8 kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

19 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe - rannklasse* uklass/ 0 (EI 0) Lydklasse R w <0 d Vegg-gruppe - rannklasse* uklass / 0 (EI 0) Lydklasse 0- d, eller! Norgips Stenderverk Evt. hulromsisolasjon*. Side *) Skal vegger i gruppe oppnå brannklasse 0 (EI 0) kreves det hulromsisolasjon med min. 0 fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00., eller! Norgips-plate på én side. Hulromsisolasjon. I gruppe og med min. 0 mineralull, i gruppe med fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom, vekt, brann- og lydklasse. Se også høyder på side. Valg av veggtype, gruppe Høyde i Tykk- Vekt uklassifisert anbefalt maks. else ca. < 0 d kg/m , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/ , SE-/0 Valg av veggtype, gruppe Høyde i Tykk- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else ca. d kg/m SE-/ M SE-/0 M SE-/70 M SE-/7 M SE-/9 M SE-/00 M SE-/0 M SE-/ M SE-/0 M0 Valg av veggtype, gruppe Høyde i Tykk- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else ca. d kg/m , SE-/ M , SE-/0 M , SE-/70 M , SE-/7 M , SE-/9 M , SE-/00 M , SE-/0 M , SE-/ M , SE-/0 M0 Konstruksjon et er brukt X i stedet for antall platelag i veggtypebetegnelsene, slik at f.eks. SE-X/ står for både SE-/, SE-/ og SE-/. etegnelsene står uten hulromsisolasjon. Veggtype SE-X/ SE-X/0 SE-X/70 SE-X/7 SE-X/9 SE-X/00 SE-X/0 SE-X/ SE-X/0 Forbruk Skinneprofil m. filt SKF UIF 0 SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R I 0 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil m. filt mot vegg RF IF 0 RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Vegg-gruppe, 0 fastholdt Rockwool Stålstenderplate. Ikke nødvendig for øvrige vegg-grupper.,0 m isolasjon Lyd! 0 mineralull. Ikke nødvendig for vegg-gruppe. Se også brannmessig hulromsisolasjon.,0 m Gipsplater Type Norgips Standard,0 m ntall, eller lag på én side pr. lag Skruer lag Norgips S stk. lag Norgips S til første lag + Norgips S til annet lag stk. + lag Norgips S til første lag + Norgips S til annet lag + Norgips S 7 til tredje lag stk. + + Lydtetting Ikke nødvendig. 0 ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0, kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg ) Vegghøyder > 00 : Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Kan reduseres til stk. i ikke brannklassifisert vegg. Konstruksjon Materialer for den enkelte veggtype uten/med isolasjon. Forbruk pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, m. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

20 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse R w d INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Vegg-gruppe rannklasse 0 (EI 0) Lydklasse d! Norgips rannplate Stenderverk Hulromsisolasjon. Side Lisens fra NSF foreligger. Konstruksjonsprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr. maks. c/c 00.! Norgips rannplate på én side. Min. 0 fastholdt Rockwool rannplate 0 i hulrom. Valg av veggtype et kan velges veggtype ut fra høyde, tykkelse, hulrom og vekt. Se nærmere om høyder på side. Konstruksjon Profiler, plater m.m. for den enkelte veggtype. Typekodene står uten hulromsisolasjon. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. Konstruksjon Valg av veggtype Høyde i Tykk- Hul- Vekt 0 (EI 0) anbefalt maks. else rom ca. d kg/m SE-/70 M SE-/7 M SE-/9 M SE-/00 M SE-/0 M SE-/ M SE-/0 M0 : Høyde/00 iflg. NS 0. : Høyde ved opp til 0 utbøyning. Veggtype SE-/70 SE-/7 SE-/9 SE-/00 SE-/0 SE-/ SE-/0 Forbruk Skinneprofil m. filt SKF 70 UIF 7 SKF 9 UIF 00 SKF 0 SKF SKF 0 0,8 m Stenderprofil c/c 00 R 70 I 7 R 9 I 00 R 0 R R 0,7 m Stenderprofil m. filt mot vegg RF 70 IF 7 RF 9 IF 00 RF 0 RF RF 0 stk. pr. t i l s l u t n i n g Hulroms- rann Min. 0 fastholdt Rockwool rannplate 0,0 m isolasjon Lyd Se rann Gipsplater Type Norgips rannplate ntall lag på én side,0 m Skruer Første lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg stk. Til brannklassifisert vegg stk. nnet lag Norgips S stk. Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr. Sparkling Norgips Sparkelmasse 0, kg Se nærmere om sparkling på side 8 Norgips Sparkeltape,0 m Tillegg Vegghøyde > 00 : Hulromsisoleringen skal sikres mot å sige, f.eks. ved å sette inn losholter. ruk skinneprofil i aktuell dimensjon. etaljer Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. etaljer Hjørner Tilslutning mot - Gulv Tak Innervegg Ytter- rager gips betong stål gips betong vegg Søyler

21 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer. Side 99. etaljer etaljene på de følgende sidene viser etter hvilke prinsipper tilslutning til andre bygningsdeler må utføres for å opprettholde veggenes I headingen på sidene med detaljer er det nevnt hvilke vegg-grupper detaljene dekker. brann- og lydmessige egenskaper. etaljene tar altså utgangspunkt i veggenes egenskaper, og det er derfor ikke tatt stilling til hvordan de G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0) d (EI 0) 0 (EI 0) d tilstøtende bygningsdeler ellers m å utføres for å oppfylle andre brannog lydmessige krav, f.eks. til trinnlydsisolering.! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips! Norgips rannplate Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips rann Resulterende brannklasse må alltid være lik aktuell eller dimensjonerende brannklasse, men i mange tilfeller vil det være veggenes lydmessige egenskaper som er dimensjonerende. Hulromsisolering etaljene viser ikke den hulromsisolering som skal benyttes i de aktuelle veggtypene, og som er beskrevet i konstruksjonsbeskrivelsene, side 9-0, for den enkelte vegg-gruppen. erimot er den nødvendige isoleringen i de tilstøtende bygningsdeler vist og beskrevet i detaljene. Feste mot gipsplatekonstruksjoner Feste pr. maks. 00. Med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledningen. Feste mot betong og lign. evegelser og setninger Ved tilslutninger til tak må det tas hensyn til bevegelser og setninger i etasjeskiller eller takkonstruksjon. et vises til avsnittet Generell informasjon, side 0. Her finnes bl.a. detaljer med prinsippløsninger for teleskoptilslutninger som kan oppta setninger inntil 0. Feste pr Feste ved fuger Feste Til andre gipsplatekonstruksjoner skal veggenes skinner og tilslutningsstendere festes pr. maks. 00. vhengig av situasjonen kan festet utføres med skruer til stenderverk/underkonstruksjon eller med plugger til gipsplatekledningen. Til alle andre bygningsdeler skal veggenes skinner og tilslutningsstendere festes pr Festet skal utføres på en og sae side av fugen. obbelvegger med to helt adskilte stenderverk. Festet utføres på begge side av fugen. Feste ved fuger I flere tilfeller er det et lydmessig krav at den tilstøtende konstruksjonen skal brytes med min. 0 fuge. Festet skal da utføres på en og sae side av fugen. ette gjelder ikke for dobbelvegger med to helt adskilte stenderverk. Her utføres festet på begge sider av fugen. ørdetaljer etaljer for dørtilslutning finnes som eget tema etter de øvrige detaljene. Se side. ørdetaljene tar utgangspunkt i dørens brann- og lydmessige egenskaper, og altså ikke i veggens egenskaper.

22 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0) d (EI 0) 0 (EI 0) d! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips! Norgips rannplate Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Side 99.. Hjørne, utvendig/innvendig. Hjørne, utvendig/innvendig Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks. 00. Hjørnebeslag, innsparklet. Norgips-sparkling med sparkeltape.. Hjørne, utvendig/innvendig. ndre muligheter. Mot gulv Med Multiflex sparkeltape. Med Softline sparkeltape. Med Softformprofiler. Min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. Feste pr

23 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0) d (EI 0) 0 (EI 0) d! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips! Norgips rannplate Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Side 99.. Mot tak, gipsplatehimling. Mot tak, betong! Norgips-plate. Varmeisolering ved yttertakkonstruksjon. ampsperre ved yttertakkonstruksjon. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til himlingsprofil/spikerslag eller med plugger til gipsplatekledning. rann Veggen må føres til etasjeskiller/tak. Se.. Min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. Feste pr Evt. nedforet gipsplatehimling..a Mot tak langs stålplateprofiler.b Mot tak på tvers av stålplateprofiler.a &.b Utfylling med mineralullstaver min. 900 ut fra veggsentrum. Vinkelbrettet tynnplateprofil. Tynnplateprofil. Tynnplateprofil som lukker for mineralullstavene. Feste pr rann rannklasse 0 opprettholdes ikke.

24 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0) d (EI 0) 0 (EI 0) d! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips! Norgips rannplate Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Side 99.. Mot innervegg, gipsplatevegg. Mot innervegg, betong! Norgips-plate. Mineralull, d vegg min. 0. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. rann Tilstøtende vegg i min. sae brannklasse som prosjektert vegg. Min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. Feste pr Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg. Mot yttervegg, gipsplatevegg! Norgips-plate. Mineralull, d vegg min. 0. ampsperre ved ytterveggkonstruksjon. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med plugger til gipsplatekledning eller med skruer til stenderprofil. Min. 0 avstand. rann Tilstøtende veggkonstruksjon i min. sae brannklasse som prosjektert vegg.! Norgips-plate. Varmeisolering. ampsperre. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr Vindsperre, 9 Norgips GU. Luftet hulrom. Ytterveggskledning. rann Med ytterveggstender plassert som vist oppnås 0 vegg: brannklasse 0 0 vegg: brannklasse 0.

25 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0) d (EI 0) 0 (EI 0) d! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips! Norgips rannplate Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Side 99.. Mot drager/søyle. Mot og forbi drager/søyle etong veggtykkelse. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Feste pr

26 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 0 - d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side (EI 0) d! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Hjørne, utvendig/innvendig. Hjørne, utvendig/innvendig Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks. 00. Hjørnebeslag, innsparklet. Norgips-sparkling med sparkeltape.. Hjørne, utvendig/innvendig. ndre muligheter. Mot gulv Med Multiflex sparkeltape. Med Softline sparkeltape. Med Softformprofiler. d vegg min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. 0 d vegg min. 00 betong. d vegg min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg. Feste pr

27 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 0 - d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side (EI 0) d! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Mot tak, gipsplatehimling. Mot tak, betong og 0 d vegg! Norgips-plate uten fuge. d vegg! Norgips-plate med min. 0 fuge eller! Norgips-plate uten fuge. Mineralull, min. 0. ampsperre ved yttertakkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til himlingsprofil/spikerslag eller med plugger til gipsplatekledning. rann Veggen må føres til etasjeskiller/tak. Se.. d vegg min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. 0 d vegg min. 00 betong. d vegg min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg. Feste pr Evt. nedforet gipsplatehimling..a Mot tak langs stålplateprofiler.b Mot tak på tvers av stålplateprofiler.a &.b Utfylling med mineralullstaver min. 900 ut fra veggsentrum. Vinkelbrettet tynnplateprofil. Tynnplateprofil. Tynnplateprofil som lukker for mineralullstavene. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg. Feste pr rann rannklassen opprettholdes ikke.

28 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 0 - d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side (EI 0) d! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Mot innervegg, gipsplatevegg. Mot innervegg, gipsplatevegg og 0 d vegg! Norgips-plate. Mineralull, min. 0. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. rann Tilstøtende vegg i min. sae brannklasse som prosjektert vegg. d vegg! Norgips-plate med min. 0 fuge eller! Norgips-plate uten fuge. Mineralull, min. 0. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. rann Tilstøtende vegg i min. sae brannklasse som prosjektert vegg.. Mot innervegg, betong d vegg min. 0 betong og min. i aktuell brannklasse. 0 d vegg min. 00 betong. d vegg min. 0 betong. Feste pr Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg.

29 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 0 - d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips. Side (EI 0) d! Norgips Rockwool Stålstenderplate! Norgips. Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg. Mot yttervegg, gipsplatevegg og 0 d vegg! Norgips-plate uten fuge. d vegg! Norgips-plate med min. 0 fuge eller! Norgips-plate uten fuge. Mineralull, min 0. ampsperre ved ytterveggkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. Min. 0 avstand. rann Tilstøtende veggkonstruksjon i aktuell brannklasse. og 0 d vegg! Norgips-plate uten fuge. d vegg! Norgips-plate med min. 0 fuge eller! Norgips-plate uten fuge. Varmeisolering. ampsperre. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr Vindsperre, 9 Norgips GU. Luftet hulrom. Ytterveggskledning. rann Med ytterveggstender plassert som vist oppnås brannklasse 0.. Mot drager/søyle. Mot og forbi drager/søyle d vegg betong veggtykkelse. 0 og d vegg betong min. 0 og minst = veggtykkelse. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Ikke nødvendig for d vegg. Feste pr

30 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n 0 (EI 0) Ly d 8 d! Norgips Hulromsisolasjon! Norgips. Side Hjørne, utvendig/innvendig. Hjørne, utvendig/innvendig. ndre muligheter Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks Mot gulv Med Multiflex sparkeltape. Med Softformprofiler. Med Softline sparkeltape. Min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

31 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n 0 (EI 0) Ly d 8 d! Norgips Hulromsisolasjon! Norgips. Side 99.. Mot tak, gipsplatehimling. Mot tak, betong! Norgips-plate med min. 0 fuge. Mineralull, min. 0. ampsperre ved yttertakkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til himlingsprofil/spikerslag eller med plugger til gipsplatekledning. rann Veggen må føres til etasjeskiller/tak. Se.. Min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Evt. nedforet gipsplatehimling.. Mot innervegg, gipsplatevegg. Mot innervegg, betong! Norgips-plate med min. 0 fuge. Mineralull, min. 0. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. rann Tilstøtende vegg i min. sae brannklasse som prosjektert vegg. Min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

32 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n 0 (EI 0) Ly d 8 d! Norgips Hulromsisolasjon! Norgips. Side 99.. Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg. Mot yttervegg, gipsplatevegg 7! Norgips-plate med min. 0 fuge. Mineralull, min. 7. ampsperre ved ytterveggkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. Min. 0 avstand. rann Tilstøtende veggkonstruksjon i aktuell brannklasse.! Norgips-plate. Varmeisolering. ampsperre min. 00 inn i vegg. Hjørnestender. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Ytterveggstendere kan plasseres fritt. 7 Vindsperre, 9 Norgips GU. Luftet hulrom. Ytterveggskledning. rann et oppnås brannklasse 0.. Mot drager/søyle. Mot og forbi drager/søyle etong min. 0 og minst = veggtykkelse. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

33 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 7 0/90 d (EI 0/90)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side d (EI 0)! Norgips rannplate Rockwool rannplate 0! Norgips rannplate 7. Hjørne, utvendig/innvendig 7. Hjørne, utvendig/innvendig. ndre muligheter Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks Mot gulv Med Multiflex sparkeltape. Med Softformprofiler. Med Softline sparkeltape. Min. 90 betong og min. i aktuell brannklasse. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

34 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 7 0/90 d (EI 0/90)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side d (EI 0)! Norgips rannplate Rockwool rannplate 0! Norgips rannplate 7. Mot tak, gipsplatehimling 7. Mot tak, betong. Min. 0 betong.. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting.! Norgips-plate med min. 0 fuge. Også sekundærprofilene i himlingen må brytes. Mineralull, min. 0. ampsperre ved yttertakkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til himlingsprofil eller med plugger til gipsplatekledning. rann Veggen må føres til etasjeskiller/tak. Se 7.. Min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Evt. nedforet gipsplatehimling. 7. Mot innervegg, gipsplatevegg 7. Mot innervegg, betong! Norgips-plate med min. 0 fuge. Også gulv- og takskinne må brytes. Mineralull, min. 0. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. lternativ løsning, min avstand utfylt med mineralull. rann Tilstøtende vegg i min. sae brannklasse som prosjektert vegg. Min. 90 betong og min. i aktuell brannklasse. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

35 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d 7 0/90 d (EI 0/90)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side d (EI 0)! Norgips rannplate Rockwool rannplate 0! Norgips rannplate 7. Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg 7. Mot yttervegg, gipsplatevegg 7! Norgips-plate med min. 0 fuge. Også gulv- og takskinne må brytes. Mineralull, min. 7. ampsperre ved ytterveggkonstruksjon. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr. maks. 00 med skruer til stenderprofil eller med plugger til gipsplatekledning. Min. 0 avstand. rann Tilstøtende veggkonstruksjon i aktuell brannklasse.! Norgips-plate. Varmeisolering. ampsperre min. 00 inn i vegg. Hjørnestender. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Ytterveggstendere kan plasseres fritt. 7 Vindsperre, 9 Norgips GU. Luftet hulrom. Ytterveggskledning. rann et oppnås brannklasse Mot drager/søyle 7. Mot og forbi drager/søyle etong min. 0 og minst = veggtykkelse. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

36 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Hjørne, utvendig/innvendig 8. Mot gulv Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks. 00. Min. 0 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Mot tak, gipsplatehimling 8. Mot tak, betong. Min. 0 betong.. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Min. 0 betong.! Norgips-plate. Mineralull, min. 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr Min. 0 betong. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr

37 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Mot innervegg, gipsplatevegg 8. Mot innervegg, betong Min. 0 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Tilstøtende vegg i min. sae brann- og lydklasse som prosjektert vegg. Mineralull, min.! 0. Hjørnestender. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. 8. Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg! Norgips-plate. Mineralull, min. 7. Hjørnestender. ampsperre ved ytterveggkonstruksjon, min. 00 inn i vegg. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Min. 0 avstand. rann Tilstøtende veggkonstruksjon i aktuell brannklasse.

38 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Mot yttervegg, gipsplatevegg 8. Mot drager/søyle 7! Norgips-plate. Varmeisolering. ampsperre min. 00 inn i vegg. Hjørnestender. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. Ytterveggstendere kan plasseres fritt. 7 Vindsperre, 9 Norgips GU. Luftet hulrom. Ytterveggskledning. rann et oppnås brannklasse 0. etong min. 0 og minst = veggtykkelse. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Mot og forbi drager/søyle 8. Mot og forbi drager/søyle Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Feste pr

39 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Hjørne, utvendig/innvendig 9. Mot gulv Hjørnebeslag, innsparklet. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks. 00. Min. 0 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Mot tak, gipsplatehimling/betong Min. 0 betong.! Norgips-plate. Mineralull, min. 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Norgips-sparkling med sparkeltape. Feste pr

40 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Mot innervegg, gipsplatevegg 9. Mot innervegg, betong Min. 0 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Tilstøtende vegg i min. sae brann- og lydklasse som prosjektert vegg. Mineralull, min.! 0. Hjørnestender. Lydtetting, Norgips-sparkling med sparkeltape. 9. Mot innervegg/yttervegg med påforingsvegg 7 8! Norgips-plate. Min. 0 betong. Mineralull, min. 7. ampsperre ved ytterveggskonstruksjon, min. 00 inn i vegg. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Min. 0 avstand. 7 Norgips-sparkling med sparkeltape. 8 Feste pr

41 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d d (EI 0-0)! Norgips Mineralull/Rockwoolrannplate 0! Norgips. Side Mot drager/søyle etong min. 0 og minst = veggtykkelse. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Mot og forbi drager/søyle 9. Mot og forbi drager/søyle Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Feste pr Min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Feste pr

42 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d < 0 d d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips Rockwool Stålstenderplate. Side 99.0, eller lag Tegningene viser kledning i lag, men opplysningene gjelder både kledning i, og lag d (EI 0) 0 d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips rannplate Rockwool rannplate 0. Hjørne, utvendig. Hjørne, innvendig Hjørnebeslag, innsparklet. Maks. 00. Hjørnestender. Norgips-sparkling med sparkeltape. Maks Hjørne, utvendig. ndre muligheter. Hjørne, innvendig. ndre muligheter Med Multiflex sparkeltape. Med Softline sparkeltape. Med Softformprofiler. Med Multiflex sparkeltape. Med Softline sparkeltape. Med Softformprofiler.

43 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K etaljer G r u p p e r a n n Ly d < 0 d d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon! Norgips Rockwool Stålstenderplate. Side d (EI 0)! Norgips Evt. hulromsisolasjon 0 d (EI 0)! Norgips rannplate Rockwool rannplate 0. Mot gulv. Mot tak, gipsplatehimling. Mot tak, betong d vegg min. 0 betong. Feste pr rann Etasjeskiller i min. sae brannklasse som prosjektert vegg.! Norgips-plate. Varmeisolering ved yttertakkonstruksjon. ampsperre ved yttertakkonstruksjon. Feste pr. maks. 00 med skruer til himlingsprofil/spikerslag eller med plugger til gipsplatekledning. Norgips-sparkling med sparkeltape. rann rannklassifisert vegg må føres til etasjeskiller/tak. Se.. d vegg min. 0 betong. Feste pr Evt. nedforet gipsplatehimling. rann Etasjeskiller/tak i min. sae brannklasse som prosjektert vegg.. Mot drager/søyle. Mot og forbi drager/søyle d vegg etong min. 0 og minst = veggtykkelse. Feste pr vegg min. 0 hulrom utfylt med mineralull. Feste pr

44 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K ørdetaljer, generelt. Side 99. ører I de påfølgende dørdetaljer er det tatt utgangspunkt i dørens egenskaper. ørdetaljene viser altså hvordan saenbyggingen av dørkarm og vegg skal utføres for å opprettholde dørens brann- og lydmessige egenskaper. etaljene er orienterende. Ved innbygging av brann- og lydklassifiserte dører må dørprodusentens anvisninger alltid følges. ørdetaljer, oversikt ørens Prin brannklasse sipp minutter minutter minutter ørens uten uten 0 uten 0 0 lydklasse klass. d klass. d d d klass. d d d d Stålkarm S.0 S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.0 S. S. Trekarm T.0 T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.0 T. T. T. T.0 T. T. T.0 Lydisolering Lydisoleringen blir dårligere når veggene brytes av dører eller andre åpninger. Resultatet er avhengig av veggens og dørens lydklasse samt av arealforholdet mellom dør og vegg. Skjemaet gir et bilde av hvilke resultater som kan forventes ved innsetting av dører. enyttes det dører som ikke er lydmessig klassifiserte, må det forventes et resultat på under d. Skjemaet omfatter kun vegger til og med d da det som regel ikke er aktuelt å sette inn dører i vegger med bedre lydklasse. Vegger med dører, forventet resultat R w d Lydklasse Resultat R w d ved arealforhold dør/vegg på Vegg R w d ør d % % % Stenderplassering Stenderverket rundt dørkarmer må monteres slik at gipsplatene i det ytterste, synlige platelaget kan skjøtes inne over åpningen. Skjøting i flukt med åpninger må unngås. Tunge dører/nedforet himling Tunge dører uten lukkemekanisme kan gi støt som forplanter seg som vibrasjoner i den nedforede himlingen. erfor anbefales det å stive av veggen, f.eks. med forsterkningsprofiler eller lign Stenderne plasseres slik at platene kan skjøtes inne over åpningen. Plateskjøter i flukt med åpning må unngås. vstivning med forsterkningsprofil ell. lign. på veggsiden motsatt dørbladet.

45 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K ørdetaljer, generelt. Side 99. S.0 Stålkarm, oppriss Stålkarmer S.0 Stålkarm, snitt -!!!!!!!! et finnes stålkarmer i mange forskjellige utførelser. lle dørdetaljene viser delte karmer som kan monteres etter at gipsplatene er montert. Ved montering av stålkarmer må det benyttes forsterkningsstendere eller andre stendere med tilstrekkelig styrke. Forsterkningsstender. Stålkarm. Forsterkningsstender festet ved gulv og tak med forsterkningsklaer eller vinkelbeslag. Karm. Skinne brettet og festet til forsterkningsstenderne. Vanlig stender. Stenderplassering med c/c avstand 00. T.0 Trekarm, oppriss!!!!!!!! Karmstender eller vanlig stender med blindkarm eller forsterkningsstender. ) Festes ved gulv (og evt. også ved tak) med vinkelbeslag. ) Festes ved gulv (og evt. også ved tak) med forsterkningsklae eller vinkelbeslag. Karm. Skinne brettet og festet til stenderne eller åpningsskinne med uttak for montasje mot blindkarm. Vanlig stender. Stenderplassering med c/c avstand 00. Trekarmer Ved bruk av trekarmer avhenger valget av innfestingsmetode bl.a. av den belastning døren vil gi på veggen. Normal belastning Karmstender eller vanlig stender forsterket med blindkarm kan benyttes. Karmstenderen er en stenderprofil forsterket med kryssfinérplate, finnes til både og lag gipsplater. enyttes det stenderprofil i kombinasjon med blindkarm må blindkarmen rekke fra gulv til tak. Stor belastning et må benyttes forsterkningsstendere eller annen løsning med tilstrekkelig styrke. Tegningene ørdetaljene viser montasje med forsterkningsstender. et kan også benyttes Karmstender eller vanlig stender med blindkarm. Hvor det er vist dytting skal denne utføres med fast presset mineralull. Gerikt er kun vist hvor det har betydning for de brann- og lydmessige egenskapene. Selv om geriktene ikke er vist, kan de naturligvis monteres i tillegg til nødvendig dytting og tetting. Trekarmer, snitt - T.0 Trekarm, karmstender Karmstender. Trekarm. Plass for kiler og evt. dytting. T.0 Trekarm, blindkarm Vanlig stender med blindkarm i hele vegghøyden. Trekarm. Plass for kiler og evt. dytting. T.0 Trekarm, forsterkningsstender Forsterkningsstender. Trekarm. Plass for kiler og evt. dytting.

46 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K ørdetaljer, stålkarmer. Side 99.0 S. Stålkarmtilslutning, Enkeldør S. Stålkarmtilslutning, Enkeldør rann Lyd 0 min. uklass. Norgips-plate min. 0 inn i karm. rann Lyd 0 min. uklass. 0 min. uklass. Utfylling med mineralull. Norgips-plate min. 0 inn i karm. S. Stålkarmtilslutning, Enkeldør S. Stålkarmtilslutning, Enkeldør rann Lyd 0 min. d Fugemasse. Kantbeslag, KS. Norgips-plate min. 0 inn i karm. rann Lyd 0 min. -0 d 0 min. -0 d Fugemasse. Utfylling med mineralull. Kantbeslag, KS. Norgips-plate min. 0 inn i karm. S. Stålkarmtilslutning, Enkeldør/obbeldør S. Stålkarmtilslutning, obbeldør rann Lyd 0 min. d 0 min. d 0 d ) stk. d dør eller stk. 0 d dører. ) stk. d dører. Fugemasse. obbelkarm. Fugemasse med bunnfylling. Utfylling med mineralull. Kantbeslag, KS. Norgips-plate min. 0 inn i karm. rann Lyd 0 min. d 0 d ) stk. 0 d dører. ) stk. d dører. Fugemasse. obbelkarm. Fugemasse med bunnfylling. Utfylling med mineralull. Kantbeslag, KS. Norgips-plate min. 0 inn i karm.

47 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K ørdetaljer, trekarmer. Side T. Trekarmtilslutning, Enkeldør T. Trekarmtilslutning, Enkeldør rann Lyd 0 min. uklass. Gerikt. rann Lyd 0 min. uklass. 0 min. uklass. Mineralullsdytting. Gerikt. T. Trekarmtilslutning, Enkeldør T. Trekarmtilslutning, Enkeldør rann Lyd 0-0 min. d Mineralullsdytting. Fugemasse. Gerikt. rann Lyd 0 min. 0- d 0 min. 0-0 d Fugemasse med bunnfylling. ør d maks. 0 fugebredde. Mineralullsdytting. Kantbeslag, KS. Ikke nødvendig hvis det benyttes gerikt. T. Trekarmtilslutning, Enkeldør/obbeldør T. Trekarmtilslutning, obbeldør rann Lyd 0 min. d 0 min. d 0 d ) stk. d dør eller stk. 0 d dører. ) stk. d dører. Fugemasse med bunnfylling. Maks. 0 fugebredde. Mineralullsdytting. Kantbeslag, KS. Ikke nødvendig hvis det benyttes gerikt. rann Lyd 0 min. d 0 d ) stk. 0 d dører. ) stk. d dører. Fugemasse med bunnfylling. Maks. 0 fugebredde. Ensidig festet dekklist, foring eller fugemasse med bunnfylling. Mineralullsdytting. Kantbeslag, KS. Ikke nødvendig hvis det benyttes gerikt.

48 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side rann Ubrennbare konstruksjoner e typer Norgips-plater som benyttes til vegger er klassifiserte i henhold til NS 99 og vil i fremtiden bli klassifiserte etter tilsvarende europeisk standard. Vegger med Norgips-plater på stålstenderverk bestraktes som ubrennbare konstruksjoner selv om det er forutsatt at det kan benyttes trekarmer m.m. ørtilslutninger må utføres med tilstrekkelig styrke, og ved innbygging av brann- og lydklassifiserte dører må dørprodusentens anvisninger alltid følges. rannklassifiserte vegger ,,0,,0 Temperatur på eksponert side Timer Temperatur på motsatt side rannprøve, vegg-gruppe 8-0 utfylt med fastholdt Rockwool rannplate 0. Etter to timer er det nesten 000 på den eksponerte siden, mens det er mindre enn 00 på motsatt side. rannklasse: 0 (EI 0). rannbestemte detaljer etaljene er utformet slik at gipsplateveggenes brannmessige egenskaper kan opprettholdes ved tilslutning til andre bygningsdeler. et er ikke tatt stilling til hvordan de tilstøtende bygningsdeler skal oppfylle andre brannmessige krav. lag plater eller fler lle skjøter i -lags kledninger skal være understøttet. Losholter (skinner) mellom stenderne kan derfor være nødvendige. Ved flerlagskledning er dette ikke aktuelt. Her forskyves skjøtene en stenderavstand i bredden og min. 00 i høyden. eskyttelse av bjelker og søyler Innkledning med Norgips-plater er en lett og sikker metode til brannbeskyttelse av bærende bjelker, søyler og hulprofiler i stål. Se Norgips sin anvisning om dette. Norgips-plater er også velegnet til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Lyd Lyd, gips og stål Vegger av gips og stål forener lav vekt med effektiv luftlydsisolering, og resultatet kan forbedres ytterligere ved å benytte mineralull i hulroet. Norgips-plater har i seg selv gode lydmessige egenskaper. Konstruksjoner med gipsplater skrudd på profiler av tynnplatestål er idéelle i lydteknisk saenheng, fordi det spinkle stålstenderverket gir et lite transmisjonsareal f.eks. i forhold til stenderverk i tre. Lydklasser For å være sikker på at de forventede resultater kan oppnås i praksis, er plasseringen i lydklasser utført med stor sikkerhetsmargin. F.eks. er en vegg som er laboratoriemålt til d plasseret i lydklasse 0 d. et er ikke tatt hensyn til gjennomføring av installasjoner og lign. Gjennomføringer kan redusere resultatet med -0 d, og bør derfor unngås hvor det ønskes en høy lydisolering. Se også avsnittet ang. installasjoner. Plasseringen i lydklasser er utført med stor sikkerhetsmargin. d Resultat av lydmåling, vegg-gruppe 9, Hz dobbelvegg med lag Norgips-plater på adskilt stenderverk og! 0 hulromsisolering. Ly d m å l i n g : Rwd i frekvensområde 00-0 Hz. Lydklasse: 0 R'wd. Lydbestemte detaljer etaljene i denne veiledningen er utformet slik at gipsplateveggenes lydmessige egenskaper bevares ved tilslutning til andre bygningsdeler. et er ikke tatt stilling til hvordan de tilstøtende bygningsdeler må utføres for å oppfylle andre krav, f.eks. til trinnlydsisolering. ører Lydisoleringen blir dårligere når det settes inn dører og andre åpnin- ger. Se nærmere på side. obbelkonstruksjonsprinsippet En massiv konstruksjons lydisolerende egenskaper kan forbedres ved å øke massen altså vekten. Lydisoleringen kan også forbedres uten vektøkning ved å benytte dobbelkonstruksjoner som består av to tette konstruksjoner atskilt av et hulrom. a lyden mister energi hver gang den må passere fra et materiale til et annet, kan lydsioleringen forbedres ytterligere ved materialveksling underveis gjennom konstruksjonen. Vegger med Norgips-plater på stålstenderverk er basert på dobbelkonstruksjonsprinsippet. Enkelvegger et spinkle stålstenderverket gir lite transmisjonsareal. erfor har selv enkelvegger med felles stenderverk en god lydisolering. Selv om to helt atskilte stenderverk gir det beste resultat oppnås det også god lydisolering når platene monteres på ett felles stenderverk, slik det skjer i enkelveggene. obbelvegger obbelvegger med helt adskilte stenderverk gir best lydisolering. est lydsiolering oppnås med dobbelvegger med to helt atskilte stenderverk, og her spiller avstanden mellom de to veggsidene stor rolle. Påforingsvegger obbelkonstruksjonsprinsippet utnyttes også til påforingsvegger. Eksisterende veggers lydisolering kan forbedres ved hjelp av påforingsvegger. Også her utnyttes prinsippet med dobbelkonstruksjon, og det er derfor viktig at påforingsveggens stenderverk ikke festes til den

49 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side eksisterende veggen. Flanketransmisjon God lydisolering kan ikke oppnås bare ved å etablere en lydisolerende vegg. For å unngå at lyden transmiteres gjennom gulv, tak eller flankerende vegger, må disse være av minst sae lydmessige kvalitet som veggen. Hvor dette ikke er tilfellet, er det nødvendig å bryte de tilsluttende bygningsdeler, slik det er vist i detaljene. Eksempel Vegg i lydklasse d mot gulv Min. 90 betong. Min. 0 fuge utfylt med mineralull. Ikke nødvendig ved betongtykkelse 0. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Tetting For at den forventede lydisolering skal oppnås, må alle tilslutninger til andre bygningsdeler være lydtette. Ved tilslutning mot andre gipsplatekonstruksjoner vil forskriftsmessig sparkling etter Norgipssystemet normalt gi tilstrekkelig lydtetting. Mot andre materialer benyttes det filt eller EP-duk, elastisk fugemasse eller tørr fugetetting. Ved tetting med fugemasse må det ikke benyttes oljeholdige masser. Fugemassen må være tilstrekkelig elastisk. Hvor det monteres flere lag plater utføres tettingen best ved det innerste platelaget. ndre tettingsmetoder kan benyttes under forutsetning av at tilstrekkelig tetting oppnås. Tørr fugetetting stålprofiler med tetningslister av EPM utgjør et komplett system for lydtetting. Hovedregel for lydtettingen Følgende regel vil normalt gi tilfredsstillende resultat: Mot gipsplatekonstruksjoner lle lydklasser og veggtyper Norgips-sparkling med sparkeltape. Mot andre konstruksjoner Lydklasse 0- d Enkelvegger med lag plater Filt ved stenderverkets tilslutninger. Lydklasse 0- d Enkelvegger med lag plater Filt ved stenderverkets tilslutninger og elastisk fugemasse ved platenes tilslutninger langs én veggside. eller Tørr fugetetting langs én veggside. Lydklasse 8-0 d obbelvegger Filt ved stenderverkets tilslutninger og elastisk fugemasse ved platenes tilslutninger langs begge veggsider. eller Tørr fugetetting langs begge veggsider. Fukt Maks. 8% relativ luftfuktighet Vegger med Norgips-plater på stålstenderverk angripes ikke av råte, sopp og andre mikroorganismer ved normalt forekoende fuktighet. Gipsplater bør ikke benyttes i miljøer hvor den relative luftfuktigheten permanent er over 8%. Ligger luftfuktigheten i lengre perioder over 8% reduseres platenes styrke. Etter uttørking oppnår de full styrke igjen. Ved bruk i våtrom og andre s t e- der med høy fuktbelastning må Norgips sin spesielle anvisning for våtrom følges. Varme Maks. 0 Gipsplater bør ikke benyttes hvor temperaturen konstant er over 0. Høyere temperaturer er akseptable i kortere tidsrom, opp til 0 i - 0 minutter. Elradiatorer og andre armaturer som avgir sterk varme bør ikke festes direkte i platene, men i stenderverket eller egne forsterkninger. Isolering Hulromsisolering Veggene skal utføres med den hulromsisolering som er nødvendig av hensyn til de brann- og lydmessige egenskapene. Ved vegghøyder over 00 skal mineralullen sikres mot å sige. et kan f.eks. settes inn losholter (skinneprofiler). Hulromsisoleringen fremgår av typeoversikten og beskrivelsen for den enkelte vegg-gruppe. rann / Fastholdt mineralull rannmessig hulromsisolering skal være fastholdt og utført med den beskrevne mineralullstype og densitet. Mineralullen kan f.eks. fastholdes med skruer. Lyd lle typer mineralull kan benyttes, men lydteknisk er mineralullens kvalitet av liten betydning. Tilstøtende bygningsdeler Når detaljene viser isolering i de tilstøtende bygningsdeler skal denne utføres som beskrevet, eller slik at den gir minst sae isoleringsverdi som hulromsisoleringen i gipsplateveggen.

50 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side evegelse og setning Fleksible tilslutninger Tilslutning av veggene må utføres slik at eventuelle bevegelser og setninger kan tas opp. Sprekker Sprekkdannelse i overflatebehandlingen er nesten aldri til å unngå ved tilslutning til bygningsdeler av andre materialer. et kan oppnås mer presise sprekker ved å sparkle med sparkeltape inn mot de tilstøtende bygningsdeler. Metoden krever at de tilstøtende bygningsdelene har noenlunde jevn overflate. Sprekkdannelser kan helt unngås, dersom tilslutningene utføres med fuger med elastisk fugemasse. Metoden er også velegnet ved tilslutning mot ujevne overflater, f. e k s. teglsteinsvegger med dype fuger. evegelige fuger Er det snakk om egentlige bevegelser eller setninger på opp til 0 kan det etableres bevegelige fuger. 0 er grensen for de bevegelser som kan tas opp når det benyttes vanlige stålprofiler. Fugen må planlegges slik at det blir plass til den saenpressede fugemassen. Ved 0 bevegelse bør fugen utføres i bredde, altså med ekstra plass. evegelige fuger må kun ha to hefteflater. For å unngå vedheft i bunnen, legges det inn en slipptape, f.eks. en guidybdestopplist. et bør benyttes kantbeslag på gipsplatene. ilatasjonsfuger Ved vegglengder over 0- meter bør det settes inn dilatasjonsfuger. Større setninger Må det tas hensyn til større setninger i etasjeskiller eller takkonstruksjoner, kan det benyttes forskjellige teleskopløsninger. Her er vist to prinsippløsninger som kan ta opp setninger på henholdsvis maks. 0 og 0. rann- og lydklassifiseringen gjelder etter full nedbøying. et er ikke vist hulromsisolasjon. For vegger med hulromsisolasjon skal denne gå helt til tak. Sprekker Teleskoptilslutning 0 Sparkeltape inn mot bygningsdeler i andre materialer medvirker til at sprekker i overflatebehandlingen blir mer presise. evegelige fuger Før 0 Etter Fuge med plass for 0 setning. opprinnelig fugebredde gir plass for fugemasse ved maks. setning. Slipptape i bunnen. Også stendere må ha undermål på min.. Gipsplater og stendere festes ikke til skinnen. Teleskoptilslutning 0 Teleskoptilslutning 0 Før nedbøying x y Etter nedbøying rannklasse 0 Lydklasse d Sprekker kan helt unngås ved å etablere fuger med elastisk fugemasse. et bør benyttes kantbeslag på gipsplatene. Forsterkningsskinne med filt. Stenderavslutning med aktuell avstand fra skinnebunn, maks. 0. Platene festes kun til stenderne, min. 0 fra takskinnens flenser. x Maks. 0. y Min. 0. x y z Teleskoptilslutning med brakett. Vegghøyde, meter. Kledning x Norgips-plate. Lydteknisk krav R w 8 d. rannklasse 0. obbel skinne. Fugemasse. M8 med låsemutter. rakett. Lydstender c/c 00. Før nedbøying x y x Stenderne festes i toppen med en brakett som tillater vertikal bevegelse på inntil 0. Etter nedbøying rannklasse 0 Lydklasse 8 d Forsterkningsskinne med filt. Lydtetting, fugemasse eller tørr fugetetting. Plater i skjørt festes kun til skinne og uten å koe i konflikt med stendere. Stenderavslutning med aktuell avstand fra skinnebunn, maks. 0. Platene festes kun til stenderne, min. 0 fra takskinnens flenser. x Maks. 0. y Min. 0.

51 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99. Installasjoner Høyde og stabilitet Installasjonsåpne vegger Vegger med Norgips-plater på stålstenderverk er installasjonsåpne. Rør og kabler kan fritt trekkes i hulroet. Gipsplatevegger er installasjonsåpne, og det er plass til alle typer rør, kanaler m.m. i hulroet. Stenderne har hull i begge ender for gjennomføring av elrør m.m. Til mer plasskrevende installasjoner kan veggene utføres med ekstra stort hulrom, evt. som to adskilte veggsider. Gjennomføringer på tvers av veggene skal unngås i størst mulig utstrekning, og bør ikke forekoe i vegger som skal oppfylle større lydisoleringskrav. Gjennomføringer på tvers av brannklassifiserte vegger må ha minst sae klasse som veggen. Gjennomføringshull Stenderprofilene har som regel gjennomføringshull i begge ender, men ikke forsterkningsstendere. et kan lokkes ut ekstra hull eller de eksisterende kan utvides. v hensyn til stabiliteten bør hullbredden ikke overstige 0% av stendernes ryggbredde. Utsparinger Ved større rør eller kanaler kan det utspares i stenderverket, bl.a. ved å klippe bort litt av stenderne. Utsparinger må planlegges slik at de ikke vil redusere veggens stabilitet. et må aldri fjernes så mye av stendergodset at veggens samlede stabilitet svekkes. El-installasjon, brann I brannklassifiserte vegger må hulroet utfylles med steinull i de stenderfag hvor det installeres elb o k s e r. Gjelder ikke vegger i klasse 0 (EI 0) hvor el-bokser krever s p e s i a l p r o s j e k t e r i n g. El-installasjon, lyd I vegger som skal oppfylle bestemte k r av til lydisolering er det nødven- Innsettes el-bokser i brannklassifiserte vegger må det fylles med steinull mellom stenderne. dig å unngå lydtransmisjon gjennom el-bokser og el-rør. Fra veggside til veggside må elboksene forskyves horisontalt med min. 00 eller vertikalt med min El-bokser som ikke benyttes må p r o p p e s. I lydisolerende vegger må el-bokser forskyves fra veggside til veggside med min. 00 horisontalt eller min. 800 vertikalt. Rør og kanaler et bør altid overveies om særlige foranstaltninger er nødvendige av hensyn til de brann-, lyd- og styrkemessige egenskapene når det skal føres rør, kanaler og lign. inne i eller gjennom veggene. et anbefales å søke informasjon hos bransjespesialister og produsenter av rør og kanaler. Rør og kanaler, brann Skal det trekkes installasjoner gjennom brannklassifiserte vegger må gjennomføringen tettes med brannmessig egnet tetningsmateriale. Husk at selve installasjonen må utføres slik at den resulterende brannklassen blir lik krevet/dimensjonerende brannklasse. ranntetting I brannklassifiserte vegger skal det utføres brannmessig tetting rundt rør og kanaler. Lydtetting Rundt rør og kanaler tettes med fugemasse mot bunnfylling av stiv tape. Rør og kanaler, lyd årlig lydisolasjon skyldes ofte ventilasjonskanaler og rør. Årsaken er at det blir kontakt mellom de to veggsidene eller at gjennomføringen ikke er tilstrekkelig tett. Lydtetting kan utføres med fugemasse som presses inn mot en bunnfylling av f.eks. stiv tape som plasseres på det innerste platelaget. Stenderavstand en generelle stenderavstand er c/c 00. Hvor det ønskes ytterligere styrke og stabilitet kan avstanden reduseres. Skal overflatebehandlingen helt eller delvis bestå av fliser, anbefales det at stenderavstanden reduseres til maks. c/c 00. Vegghøyder Vegger med Norgips-plater på stålstenderverk har stor styrke og stabilitet, og kan utføres i høyder på opp mot Vegghøyden kan økes ytterligere ved å benytte redusert s t e n d e r avstand, saenføyde stendere eller forsterkningsstendere. e anbefalte maks. høyder for vegger i vanlig utførelse fremgår av konstruksjonsbeskrivelsen for de enkelte vegg-grupper, side 9-0. I tillegg finnes det på de følgende sider tabeller hvor det ut fra ønsket om vegghøyde, kan velges vegger i både vanlig og spesiell utførelse. åde i konstruksjonsbeskrivelsene og i de følgende tabellene er høydene angitt ut ifra to utbøyningskriterier: H/00 iflg. NS 0. Maks. 0. e angitte høyder er veiledende, og er beregnet ut fra en horisontal last på 00 N/m midt på veggen, minst 00 fra gulv. Verdiene er avrundet ned til nærmeste hele 00. F.eks. er en teoretisk verdi på 89 avrundet til 800. Saenføyde stendere e vanlige stenderes asymetriske form betyr at de kan saenføyes to og to. et gir større styrke og dermed mulighet for større vegghøyde. Saenføyde stendere /-forsterkning Stenderne er saenføyet over minst halve vegghøyden. /-forsterkning Stenderne er saenføyet over hele vegghøyden.

52 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99. Vegghøyder Ved utbøyning H/00 iflg. NS 0 Se også side - med høyder etter kriteriet 0 utbøyning. lag gipsplater på begge sider lag gipsplater på begge sider ,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,8,,,,8,,,,8 7! 7, 7, 7, 7,8 8 8,7 0,,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9 Stendere imensjon Konstruksjon vstand redde i : Vanlig utførelse c/c 00 : Saenføyd, /-forsterkning c/c 00 : Saenføyd, /-forsterkning c/c 00 : Forsterkningsstender,,,,8,,,,8,,,,8 7! 7, 7, 7, 7,8 8 maks. ved c/c , 9, 8, 8, 9,9 9,,0 8,9 9, 0,8 8, 0,,0,8 maks. ved c/c , 8, 9, 8, 9,9 9, 9,0 9, 0, 8, 0,0, 0,9 8, 9, 9,8, 8,8 0,8,,0

53 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99.0 lag gipsplater på begge sider, eller lag gipsplater på én side Verdiene gjelder ved lag plater. e kan økes med pr. ekstra platelag ,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,8,,,,8,,,,8 7,,,,8,,,,8,,,,8 7! 7, 7, 7, 7,8 8! 7, 7, 7, 7,8 8 maks. ved c/c maks. ved c/c , 8, 8, 8,9 8, 8, 9, 8,9 0, 9, 8, 9, 9, 0,8 8, 0,,9, 8, 9,9 8, 0,, 9,0,0,8, 8, 8, 9, 9,0 0, 0, 8, 9,0 0, 8, 0,0,,

54 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99. Vegghøyder Ved maks. 0 utbøyning Se også side - med høyder etter kriteriet H/00 iflg. NS 0. lag gipsplater på begge sider lag gipsplater på begge sider ,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9 Stendere imensjon Konstruksjon vstand redde i : Vanlig utførelse c/c 00 : Saenføyd, /-forsterkning c/c 00 : Saenføyd, /-forsterkning c/c 00 : Forsterkningsstender,,,,8,,,,8,,,,8 7,,,,8,,,,8,,,,8 7! 7, 7, 7, 7,8 8! 7, 7, 7, 7,8 8 maks. ved c/c , 8, 8, maks. ved c/c , 8,

55 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99.0 lag gipsplater på begge sider, eller lag gipsplater på én side Verdiene gjelder ved lag plater. e kan økes med pr. ekstra platelag ,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,7,8,9,,,,,,,7,8,9,,,,8,,,,8,,,,8 7,,,,8,,,,8,,,,8 7! 7, 7, 7, 7,8 8! 7, 7, 7, 7,8 8 maks. ved c/c , maks. ved c/c , 8, 8, 8, 8,

56 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side 99.0 Opphenging I platene eller i stenderverket? e aller fleste opphengsoppgaver kan utføres direkte i Norgips-platene. Ikke bare lette ting som bilder, speil og lamper, men også tyngre gjenstander som skap, radiatorer, reoler m.m. Opp til 00 kg/m Forsøk har vist at en vegg med Norgips-plater lett kan bære 00 kg/m pr. veggside. Ved denne belastning var setning og utbøying ubetydelig 0-. Økning av lasten til 00 kg/m veggside gav ikke brudd, men noe større setning og utbøying. I praksis vil f.eks. en reol full av bøker gi en belastning på kg/m veggside. irekte i platene lle lette gjenstander kan henges opp ved hjelp av X-krok eller skråstillet stift. et finnes dessuten en lang rekke plugger og beslag som er beregnet til oppheng i gipsplater. Kun et lite utvalg av mulighetene er nevnt i tabellene på neste side. Lastkapasitetene i tabellene viser den maks. last som anbefales av Norgips. enne maks. last er mindre enn halvparten av den gjennomsnittlige bruddgrense som er funnet ved en rekke belastningsforsøk. rukslast Vegger med lag gipsplater må maksimalt belastes med et moment på 0, knm mellom hver stender. Ved lag kan momentet økes til 0, knm. egrensninger et er grenser for hvor tett fullt belastede innfestninger kan plasseres i gipsplatene. Utnyttes den anbefalte maks. last i hver enkel innfestning, bør disse ha en innbyrdes avstand på min. 00. min. 00!! MKS MKS - Minst 00 mellom innfestninger med maks. last. - Minst 0 mellom innfestningshull. min. 0 Selv meget krevende oppgaver kan løses uten at det blir problemer med innfestning og veggstabilitet. Kun når opphenget er meget tungt og spesielt når det gjelder gjenstander som vil bli utsatt for stor dynamisk last f.eks. bordplater, benker og håndvasker er det nødvendig å utføre festet til forsterkninger som monteres bak platene. Se side 8. rukslast, et beregningseksempel På en vegg med lag gipsplater skal det henges opp en reol med seks hyller som hver vil bli belastet med 0 kg for hver 00. e N )! 0 kg = 80 kg =,8 kn ) N =,8 kn e = 0, m m =,8 kn! 0, = 0,7 knm < 0,0 knm ) Til feste av reolskinnen velges det i tabell stk. plugger av typen Expandet Rosett, blå med lastkapasitet på 0 kg (0, kn) 0, kn! =, kn >,8 kn m ) Uttrekket beregnes etter Q = N! e a Q = uttrekk i kn N = samlet vertikal last e = momentarm i m a = avstanden mellom øverste og nederste feste Q =,8 kn! 0, m = 0, kn < 0, kn ( kg, tabell ),0 m

57 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side Oppheng Valg av feste for oppheng direkte i Norgips-plater. nbefalt maks. last. Tabell Vinkelrett trekkretning ntall plater elastning pr. festepunkt opp til Type Skrue or emerk lag lag lag 0, kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg!!! Stift XS Monteres på skrå!!! X-krok med stift!!! X-krok med stifter!!! X-krok med stifter! Hulromsanker S Medfølger 8! MFT Universalplugg 8090 M 8 Velegnet i våtrom! Hulromsanker S Medfølger! Skruplugg 0 Medfølger! MFT Universalplugg 8090 M 0 Velegnet i våtrom! MFT Universalplugg 809 M Velegnet i våtrom! Expandet lett Rosett, rød Treskrue -8! Expandet lett Rosett, blå 8 Treskrue 0-8! Rapido Medfølger! Expandet Rosett, blå Medfølger 0! Hulromsanker L Medfølger 8! Hulromsanker L Medfølger! MFT Universalplugg M 0 Velegnet i våtrom! Hulromsanker 8L Medfølger! Expandet lett Rosett, rød 0 Treskrue -8! MFT Universalplugg 809 M Velegnet i våtrom! Expandet lett Rosett, blå 8 Treskrue 0-8! Rapido Medfølger! Expandet Rosett, rød Medfølger 0! Hulromsanker XL Medfølger 8 Tabell irekte trekkretning ntall plater elastning pr. festepunkt opp til Type Skrue or emerk lag lag lag kg kg kg kg kg kg kg kg! Hulromsanker S Medfølger 8! MFT Universalplugg 8090 M 8 Velegnet i våtrom! Skruplugg 0 Medfølger! Hulromsanker S Medfølger! MFT Universalplugg 8090 M 0 Velegnet i våtrom! MFT Universalplugg 809 M Velegnet i våtrom! Rapido Medfølger! Expandet lett Rosett, rød Treskrue -8! Expandet lett Rosett, blå 8 Treskrue 0-8! Expandet Rosett, blå Medfølger 0! Hulromsanker L Medfølger 8! Hulromsanker L Medfølger! MFT Universalplugg M 0 Velegnet i våtrom! Hulromsanker 8L Medfølger! MFT Universalplugg 809 M Velegnet i våtrom! Rapido Medfølger! Expandet lett Rosett, rød 0 Treskrue -8! Expandet lett Rosett, blå 8 Treskrue 0-8! Expandet Rosett, rød Medfølger 0! Hulromsanker XL Medfølger 8 e anbefalte maks. lastverdier er basert på opplysninger fra de aktuelle leverandørene.

58 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side Oppheng med forsterkning Til meget tunge gjenstander og spesielt til gjenstander som vil bli utsatt for dynamisk last må det benyttes forsterkning. et kan benyttes forsterkningsstendere som erstatning for de vanlige stenderprofilene eller det kan innsettes lastfordelende plater. et finnes dessuten ferdige konsoller beregnet for oppheng av håndvasker, hengeklosetter og lign. Se nærmere i Norgips sin anvisning ang. våtrom. Lastfordelende plater, stål Forsterkningsplater i stål kan leveres i forskjellige formater og godstykkelser. Forsterkningsplaten festes til stenderverket med minst stk. skruer pr. stender. Selve opphenget utføres ved hjelp av plugger etter gipsplatemontasjen. Forsterkningsplater festes med min. stk. skruer til hver stender. Selve opphenget kan utføres med plugger eller bolter. Lastfordelende plater, tre Forsterkning med plater i kryssfiner eller lign. festes til dobbelstendere, saensatt av stender- og skinneprofil. Forsterkningsplaten bør gå fra gulvet og min. 00 opp over den aktuelle opphengshøyden. Gipsplatene skrus til forsterkningsplaten med en innbyrdes avstand på Selve opphenget utføres med franske skruer eller med gjennomgående bolter med trykkfordelende skiver. Lastfordelende plate satt inn mellom dobbelstendere av skinneog stenderprofil, rygg mot rygg. Opphenget utføres med bolter, franske skruer eller lign. Sparkling Et viktig ledd i konstruksjonen Sparkling av gipsplatekonstruksjoner kan ikke saenlignes med sparkling av andre overflater hvor sparklingen som regel først og fremst har en estetisk funksjon. I tillegg til det rent estetiske gir sparkling av gipsplater styrke og stivhet til vegger og tak. Sparklingen utgjør samtidig en del av den tettheten som er en forutsetning for de gode brann- og lydmessige egenskapene. Skjøtesparklingen limer platene saen til hele flater og reduserer risikoen for sprekkdannelse. Prøver har vist at skjøter som er korrekt sparklet har sae styrke som selve platene. Uansett hvilken overflatebehandling som velges bør Norgips sparkelsystem derfor benyttes, og Norgips sin beskrivelse for materialer og utførelse må følges. Ellers er det ingen garanti for at de nødvendige egenskapene oppnås. Sløyfes for eksempel tapingen over skjøtene på en vegg mistes en stor del av veggens skivestivhet. Sparklingen skal derfor alltid føres helt til topp mot dekke eller tak også på vegger som føres g j e n- nom nedforet himling. ette er dessuten absolut nødvendig for å unngå spredning av røyk og branngasser og for å oppnå det ønskede lydmessige resultat. et vises for øvrig til Norgipsveiledningen Gipsplatesparkling. Overflatebehandling Takknemlig materiale Norgips-platene er et takknemlig materiale å overflatebehandle, og utgjør et godt og solid grunnlag for alle typer behandling. På grunn av den fine og ensartete kartongoverflaten, kan det oppnås et godt resultat selv med b e- handlinger i få trinn også hvor det stilles store krav. Kvaliteten av overflatebehandlingen har stor betydning for de senere kostnader til drift og vedlikehold. erfor må grunnlaget inkl. sparklingen være i orden, og dette er også en av årsakene til at Norgips har utviklet er sparkelsystem som sikrer kvalitet og finish. Grunning Før det males eller tapetseres bør sparklede gipsplater grunnes over hele flaten med en egnet grunner eller primer. Skal veggen males er grunningen nødvendig for å unngå glansforskjeller i den ferdige overflaten. Skal veggen tapetseres, kan tapetet settes opp direkte på platene, men også her anbefales det å grunne først. ette er spesielt viktig for tynne tapeter. Grunningen vil samtidig gjøre det lettere å fjerne tapetet når det skal tapetseres på nytt. OG Når det gjelder valg av materialer og metoder for selve overflatebehandlingen vises det til de forskjellige produsenters anvisninger, samt til anvisninger fra OG, ransjerådet for overflatebehandling av gipsplater. I OG er alle betydelige bransjer innen overflatebehandling av gipsplater representert. et gjelder produsenter og utførende innen malerbransjen, og produsenter av gipsplater, gipsplatekartong og sparkelmasse. Veggkvalitet/Overflatekvalitet Skal det spares på kostnadene vil det være en riktig og langsiktig løsning å velge veggkvalitet fremfor overflatekvalitet. et vil alltid være mulig å forbedre overflatekvaliteten på et senere tidspunkt ved å tilføye en bedre behandling. erimot vil det bli langt vanskeligere og dyrere, ja i mange tilfelle umulig, å f o r b e d- re veggkvaliteten senere. et gir en bedre veggkvalitet å benytte to lag gipsplater fremfor ett. Veggen blir sterkere og mer robust, og vil som regel også få bedre brann- og lydmessige egenskaper. Veggkvalitet lag plater Kostnadsnivå Overflatekvalitet Overflatekvalitet Veggkvalitet lag plater Utfra et bestemt kostnadsnivå kan det velges mellom vegg- og overflatekvalitet. et kan velges en høy overflatekvalitet på bekostning av veggkvaliteten men det lønner seg ikke. Velges en høyere veggkvalitet i utgangspunktet kan overflatekvaliteten alltid økes senere.

59 Teknisk Telefon Service Telefax 78 8 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Generell informasjon. Side ehandlingseksempler Eksemplene er orienterende og er bare ment som en introduksjon ang. valg av overflatebehandling. ehandlingene er utelukkende beregnet til vegger i vanlig romklima og skal ikke benyttes i våtrom. Funksjonsklasse Vanlig bolig m.m. ehandlinger til vegger som kun vil bli utsatt for lett påkjenning. Rengjøring av malte vegger bør utføres over hele flaten for å unngå skjolder. ehandlinger i funksjonsklasse eller kan også benyttes. Funksjonsklasse Kontor, pleiehjem, hotell, bibliotek, bolig m.m. Til vegger som vil bli utsatt for moderat påkjenning. Malingsbehandlingene i denne gruppen vil gi overflater som er forholdvis lette å renholde. ehandlinger i funksjonsklasse kan også benyttes. Funksjonsklasse Skoler, sykehus, barnehager, hotell m.m. eregnet til vegger som vil bli utsatt for hard påkjenning. Malingsbehandlingene gir overflater som er lette å holde rene. Norgips sparkling et er anført hvor mange sparkelstrøk det er forutsatt som et minimum. et er ikke mulig å gi helt presise regler, da selve overflatebehandlingens kvalitet og struktur også er av betydning. F.eks. er sparkelstrøk ofte tilstrekkelig når det skal settes opp tapet, men under tynne tapeter anbefales minst sparkelstrøk. Valg av grunning Generelt bør det velges akryl- eller PV-grunning (vannbasert) med glans Skal det males på tidligere tapetserte vegger, kan det være nødvendig å velge en alkydgrunning (oljebasert) da grunningsmidler på vannbasis kan løse opp tapetlimet. Glansgrad Glansgraden er angitt med tall Helmatt 07-0 Matt -8 Halvmatt -8 Halvblank -88 lank over 90 Helblank Malte vegger (ikke våtrom) Funksjons- Nr. Resultat/Finish Norgips ehandling klasse s p a r k l i n g.. Matt overflate! Grunning med PV-maling min. glans 07 L e t t k r y l / P V-maling glans 07-0 p å k j e n n i n g.. Matt overflate med! Strukturmaling påført med kost, sprøyte, struktur etter ønske skumplast- eller kunstfiberrull.. Matt overflate! Grunning med PV-maling min. glans 07 M o d e r a t k r y l / P V-maling glans 07-0 p å k j e n n i n g k r y l / P V-maling glans Matt overflate med! P V-maling glans 07-0 eller fin strukturstruktur etter ønske maling blandet med akrylgrunner i forhold : Strukturmaling påført med kost, sprøyte, skumplast- eller kunstfiberrull.. Matt, halvmatt eller! Grunning med PV-maling min. glans 07 halvblank overflate k r y l / P V-maling glans 07-0 k r y l / P V-maling glans 07-0, -8 eller -8.. Matt, halvmatt eller! Grunning med PV-maling min. glans 07 halvblank overflate Oppsetting av glassfibervev med PV - l i m med struktur etter etter leverandøranvisning g l a s s f i b e r v e v k r y l / P V-maling glans 07-0 k r y l / P V-maling glans 07-0, -8 eller -8.. Halvmatt, halvblank! Grunning med PV-maling min. glans 07 H a r d eller blank overflate k r y l / P V-maling glans 07-0 p å k j e n n i n g k r y l / P V-maling glans -8, -8 eller Halvmatt, halvblank! Grunning med PV-maling min. glans 07 eller blank overflate Oppsetting av glassfibervev med PV - l i m med struktur etter etter leverandøranvisning g l a s s f i b e r v e v P V-maling min. glans 07 Evt. sliping til glatt flate k r y l / P V-maling glans 07-0 k r y l / P V-maling glans -8, -8 eller -88 Kledde vegger (ikke våtrom) Funksjons- Nr. Resultat/Finish Norgips ehandling klasse s p a r k l i n g.. P a p i r t a p e t -! Grunning med PV-maling min. glans 07 L e t t Oppsetting av tapet med vanlig tapetlim p å k j e n n i n g.. Tekstiltapet med! Grunning med PV-maling min. glans 07 p a p i r b a k s i d e Oppsetting kant i kant av tapet med PV - l i m etter leverandøranvisning.. Vinyltapet med! Grunning med PV-maling min. glans 07 M o d e r a t p a p i r b a k s i d e Oppsetting av vinyltapet med PV-lim etter p å k j e n n i n g leverandøranvisning. Oppsatt kant i kant eller med overlapping ved tynne tapeter.. Jutevev og lign.! Grunning med PV-maling min. glans 07 Oppsetting av vev med PV-lim etter leverandøranvisning Skjøter overlappes og gjennomskjæres.. Keramiske fliser! Grunning med PV - g r u n n e r Oppsetting av fliser med fliselim Etter min. timer fuging med vannavvisende fugemasse.. Ve g g v i n y l! Grunning med tynnet veggvinyl-lim H a r d Oppsetting av vev med PV-lim etter levep å k j e n n i n g r a n d ø r a n v i s n i n g Skjøter overlappes og gjennomskjæres.. Keramiske fliser!! grunning med PV-maling Oppsetting av fliser med fliselim Etter min. timer fuging med vannavvisende fugemasse

60 Teknisk Telefon 77 9 Service Telefax 77 0 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Spesielle løsninger. Side Røntgenavskjerming lyplater I vegger omkring røntgenrom kan det bygges inn blyplater i veggene. lyplatenes tykkelse er et dimensjoneringsspørsmål som bør avklares i samarbeide med særlig sakkyndige på området. Innbygging i gipsplatevegger er det skal bygges inn blyplater bør det velges veggtyper med adskilt stenderverk. ette bl.a. for å kunne trekke installasjoner og henge opp armaturer uten fare for perforering av blyplatene. et anbefales å lime blyplatene på spon- eller kryssfinérplater før disse monteres i veggen. et sier seg selv at blyplatene må være tette og at alle skjøter må utføres korrekt. lle skjøter mellom blyplatene må ha omlegg på min. 0, og det må limes bly over alle skjøter og skruehull. Innbygget røntgenavskjerming. lyplate limt på spon- eller kryssfinérplate før platen monteres på stenderverket. Skjøting av blyplatene skjer med omlegg på min. 0. et må klebes bly over alle skjøter og skruehoder. For å kunne plassere installasjoner og armaturer uten å skade blyinnlegget, må det til røntgenavskjerming benyttes vegger med adskilt stenderverk Eksempel på utførelse av blyinnlegg ved overgang mellom vegg og dør. lyinnlegget må være tett, også ved overgangene. Innbruddssikring Forsterkning etter behov Når det ønskes større sikkerhet mot uønskete besøk, kan veggene forsterkes etter behov. et kan f.eks. være behov for ekstra sikring i vegger omkring forretnings- og kontorlokaler og andre lokaler med særlig følsomt innhold. I mange tilfelle vil det være et forsikringsteknisk spørsmål som må løses. Planleggingen av den ekstra sikringen bør derfor utføres i samråd med forsikringsselskapet. Konstruksjonsmuligheter Sikringen kan f.eks. utføres med stålplater eller stålnett som bygges inn i stenderverket eller monteres mellom gipsplatene. et er en forutsetning at sikringsmaterialet ikke vil forskyve den hygrotermiske stabiliteten ved fukt- og varmepåkjenninger. Innbruddssikring med innbygget stålplate. I brannklassifiserte vegger må også sikringsmaterialet være u- brennbart og brannsikkert på linje med gipsplatene og stålstenderverket. Stålplate, stålnett eller lign. festet til stenderverket både til stendere og skinner. Stålplate, stålnett eller lign. montert mellom gipsplatene. Ytterste platelag er festet til både stenderverket og sikringsmaterialet.

61 Teknisk Telefon 77 9 Service Telefax 77 0 INNVENIGE VEGGER S T Å L S T E N E RV E R K Spesielle løsninger. Side 99.0 uer og bøyde former Norgips-plater er velegnet til buer og bøyde former Egen veiledning Med Norgips-plater montert på stålskjelett kan det lages både vegger og tak med buer og bøyde former. Platenes store fleksibilitet gjør dem velegnet til formålet. ette gjelder spesielt den tykke Rehab-platen. På byggeplassene kan det arbeides med radier helt ned til 00, og Norgips har mulighet til å hjelpe med spesielle løsninger hvis det ønskes radier mindre enn dette. Spør etter Norgips veiledningen; Rehab, uer og bøyde former. Skyvedør Konstruksjonsforslag et kan bygges inn skyvedører i både enkelvegger, dobbelvegger og påforingsvegger. Som regel kreves det et hulrom på minst 0. I den del av veggen hvor skyvedøren skal passere kan stenderne utføres med f.eks. Sekundærprofil /8 med avstand c/c 00. Ved døravslutninger, både inne i veggen og i selve døråpningen bør det benyttes forsterkningsstendere. Spesiell effekt Hjørner og tilslutninger Med Norgips-plater har man mange muligheter til å la vegger og tak få en spesiell effekt, bl.a. ved hjelp av Shadowline- og Softformprofilene. Eksempel på innbygging av skyvedør. Softform- og Shadowlineprofilene i ekstrudert aluminium finnes i en lang rekke variasjoner. Profilene har forsenkede sparkelflenser. I tillegg finnes Softline ue- og Kanttape som er beregnet til runde hjørner og kantavslutninger. ette er profiler med sparkeltape som monteres i forbindelse med sparkelarbeidet. Spør etter spesialbrosjyrer for Shadowline, Softform og Softline. Oppriss Forsterkningsstender 0. Vanlig stender 0. Sekundærprofil /8. Forsterkningsstender 70. Snitt - Snitt - Softline sparkeltape til runde hjørner og kantavslutninger.

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL GK-SYSTEM BÆRESYSTEM I STÅL Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje Rask himlingsmontasje med Gyproc GK-system Gyproc GK er et bæresystem i stål til nedforet himling. Systemet gjør

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer