Årsberetning. Regnskap 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Regnskap 2005"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2005

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6413 Molde Lørdag 4. februar 2006 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2005 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for neste år. 8 Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Velge fire utsendinger til Skyttertinget 11 Tilsette autorisert revisor 12 Bestemme sted for neste års ting 13 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Ålesund, den 23.januar 2006 Odd Hellevik kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.327, en nedgang på 100 i forhold til i fjor. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2005 av 31 klubber, en klubb i avgang siden i fjor (Vartdal IL pistolgruppe). Referatet fra kretstinget 2005 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk(leder) Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Den største begivenheten innen skytterkretsen i 2005 har uten tvil vært NM-arrangementet i feltpistol på Setnesmoen juli. Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, samtidig som vi har høstet verdifulle erfaringer og sett at det å gjennomføre et slik arrangement ikke var uoverkommelig. Det var en stor innsats av alle som stilte opp under NM, uten deres hjelp ville dette ikke vært gjennomførlig. Det må også rettes takk til HV-11 for bruk av Setnesmoen. Det ble et pent overskudd på ca kroner, som nå er fordelt forholdsmessig på klubbene som deltok. Det har siden siste kretsting bare vært avholdt 2 styremøter, der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post. Styret har også hatt oppgave som hovedkomite for NM-arrangementet, og dette har nok også hatt styrets fokus i løpet av året. Ordinære styresaker har til dels blitt hektet på NM-relaterte møter. På kretslederkonferansen i 2005 deltok Odd Hellevik og Jarle Bjølverud. Konferansen ble holdt på Rica Hell Hotel, Stjørdal, i tiden 1-3 april. Der var de med på åpningen av den nye skytehallen til Meråker vidregående skole. 50 m innendørs for rifle og pistol.. På fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal oktober møtte Svein Krakeli og Rolf Toven fra vår krets. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/05 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Det er terminlisten som ligger på hjemmesiden som er gjeldene. Denne blir oppdatert ved endringer. Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Ordningen med medaljeinnskudd bortfaller for øvrig f.o.m Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr På budsjettet for 2005 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Beløpet er av styret disponert slik: Jon Arne Brekken 979,- Harald Strømmegjerde 622,- Rolf Toven 1061,- Øystein Hjorthol Opedal 1837,- Sum 4 500,- Dette utgjør 54,1 % av søknadsbeløpene. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet C med forbehold om årstingets godkjennelse C slik: 1

4 Aukra Pk 382,50 Eide og Fræna Pk 870,- Fannefjord pk 491,25 Kristiansund Pk 1 980,- Molde Pk 825,- Sunndal Pk 671,25 Syvde skl 292,50 Sykkylven Pk 405,- Tingvoll Pk 483,75 Vestnes Pk 1 635,- Ørsta/Volda Pk 1 755,- Ålesund Pk 105,- Åndalsnes Pk 847,50 Sum ,75 Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler (kr 4.500) til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dame- og juniorsiden. Den ene søknaden som er innkommet, fra Syvde Sportsskyttarlag, er innvilget med kr På samme måte som med reisestøtten, forutsettes det her en overføring av dette beløpet til budsjettet. Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 551 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler ÅRSBERETNING PISTOL 2005 Fra til har det vært arrangert 37 stevner med 1155 starter. I forrige periode var tallene 39 stevner med 1318 starter. Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2005 (bane, felt) der det var 188 starter fra vår krets. Dette er en fin økning fra 2004 (147). Kretsen har deltatt på omtrent alle NM. De tre best besøkte av våre stevner var feltstevnene til Kristiansund Pk (90), Vestnes Pk (90) og Sunndal Pk (82). Den store happeningen i 2005 har selvfølgelig vært felt NM på Åndalsnes. Tilbakemeldinger fra skytterne tyder på at MRSK stod for et glimrende arrangement. Det har vært flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå også dette året. Resultatene kan studeres under punktet Norgesmesterskapene 2005 lenger ute i beretningen Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005) (Nytt reglement 2005) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) M/finale Henrik Yksnøy 602,9 (2004) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2005 Finfelt U 1 Morten Løvlien Hamar IL Pistolgruppe Asgeir Rusti Sunndal PK 99 Totalt 11 deltagere, derav 1 fra M&R Jr. menn 1 Thomas Fosse Stavanger PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 92 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R Kvinner 1 Målfrid Vannebo Aron SK Drammen 107 eo 26 Olga Pavlova Molde PK Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 37 deltagere, derav 2 fra M&R Menn 1 Magne Berntsen Aron SK Drammen 109 eo 20 Jon Arne Brekken Sunndal PK Ola A Leangen Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 107 Totalt 160 deltagere, derav 20 fra M&R V45 1 Johnny Nilsen Aron SK Drammen 109 eo 3 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 109 eo 7 Rolf Toven Nesset PK Andre Hansø Kristainsund PK 105 Totalt 59 deltagere, derav 9 fra M&R V55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems PK 109 eo 10 Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK Jan Aarøen Sunndal PK Per Mauseth Molde PK 95 Totalt 41 deltagere, derav 7 fra M&R V65 1 Gunnar Buettner Hedrum Sportsskyttere 105 eo 25 Øyvind Jenssen Kristiansund PK 68 Totalt 27 deltagere, derav 1 fra M&R Lag Menn 1 Hadeland Sportskyttere Sunndal PK Ørsta/Volda PK Sunndal PK 277 Totalt 32 lag, derav 3 fra M&R Lag V45 1 Oslo Komm. Tj.m.skytterlag Kristiansund PK 300 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Marianne Ullvassveen Ull Sportsskyttere Hilda Nortun Aukra PK 53 Totalt 18 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Ivar Wangen Oscarborg PK 109 eo 26 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK 103 Totalt 117 deltagere, derav 16 fra M&R V45 1 Jakob Kråkevik Odda PK Andre Hanø Kristiansund PK Rolf Toven Nesset PK Steinar Staurseth Fannefjord PK 98 Totalt 47 deltagere, derav 5 fra M&R V55 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere 109 eo 11 Jan Aarøen Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 83 Totalt 42 deltagere, derav 5 fra M&R Lag Menn 1 Lillehammer PK Sunndal PK Ørsta/Volda PK Sunndal PK 290 Totalt 24 lag, derav 3 fra M&R 3

6 Militærfelt Menn 1 Tor Jonassen Sandnes PK 108 eo 3 Olav Melkild Sunndal PK 108 eo 4 Frode Rolfseng Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 103 Totalt 132 deltagere, derav 17 fra M&R V45 1 Knut Skotterud N.O.P. Dal Rolf Toven Nesset PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK Andre Hansø Kristiansund PK 92 Totalt 50 deltagere, derav 6 fra M&R V55 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere Jan Aarøen Sunndal PK Jan Teilgård Kristiansund PK Tore Nørbeck Kristiansund PK 67 Totalt 41 deltager, derav 5 fra M&R Lag Menn 1 Sunndal PK Sunndal PK 278 Totalt 24 lag, derav 2 fra M&R Revolverfelt Kvinner 1 Wenche Solbakken Aaron SK Drammen Olga Pavlova Molde PK 33 Totalt 23 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Tor Jonassen Sandnes PK 108 eo 6 Hrald Strømmegjerde Sykkylven PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK 99 Totalt 145 deltagere, derav 19 fra M&R V45 1 Knut Aamodt Larvik Sportsskyttere 108 eo 11 Rolf Toven Nesset PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK Sverre A Meisingseth Kristiansund PK 98 Totalt 62 deltagere, derav 9 fra M&R 4 V55 1 Hans H Schjelderup Kristiansand PK Edvin Hagen Aukra PK Jan Aarøen Sunndal PK Olav Innerdal Sunndal PK 90 Totalt 46 deltagere, derav 8 fra M&R Lag Menn 1 Larvik Sportsskyttere Sunndal PK Sunndal PK Ørsta/Volda PK 280 Totalt 29 lag, derav 3 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Anders Gunnestad Hamar IL 92 eo 7 Frode Rolfseng Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK Jan Aarøen Dunndal PK 88 Totalt 76 deltakere, derav 11 fra M&R. Lag 1 Hadeland SS Sunndal PK Sunndal PK2 260 Totalt 15 lag, derav 2 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Bjørn Wold Trondhjems PK 102 eo 5 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK Per Arve Heggset Sunndal PK 93 Totalt 75 deltakere, derav 8 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK Sunndal PK Totalt 14 lag, derav 2 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Olav Melkild Sunndal PK 84 eo 8 Roar Nordtømme Sykkylven PK 82

7 12 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 81 Totalt 69 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Sandnes PK Sunndal PK 242 Totalt 11 lag, derav 1 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Hans Knigge Aron SK Drammen 84 2 Olav Melkild Sunndal PK 83 eo 3 Frode Rolfseng Sunndal PK 83 eo 7 Rolf Toven Nesset PK 80 Totalt 52 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Sandnes PK Sunndal PK Sunndal PK 215 Totalt 10 lag, derav 2 fra M&R. Luftpistol Jm 1 Andreas Øyangen Trondhjems PK ,9=628,9 4 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK ,8=611,8 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R. Menn 1 Lars Jacob Galåen Røros PK ,8= Jon Arne Brekken Sunndal PK Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 0 Totalt 63 deltakere, derav 2 fra M&R. Silhuett Junior 1 Marius Aarre Sandnes PK ,10=746,10 4 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK ,2=613,2 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK ,9=753,9 29 Roger Landsverk Syvde PK 470 Totalt 32 deltagere, derav 1 fra M&R Standard Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 458 Totalt 45 deltagere, derav 2 fra M&R Finpistol Jr menn 1 Thomas Fosse Stavanger PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 508 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 505 Totalt 48 deltagere, derav 2 fra M&R Grovpistol Menn 1 Rune Kannestad Finnsnes PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 482 Totalt 50 deltagere, derav 2 fra M&R Hurtigpistol Fin Jr menn 1 Marius Aarre Sandnes PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 517 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Petter Bratli Gardermoen Flyst Roger Landsverk Syvde PK 515 Totalt 48 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo PK Roger Landsverk Syvde PK 475 Totalt 42 deltagere, derav 1 fra M&R 5

8 Midt-Norske Mesterskap 2005 Finfelt Menn 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 99 6 Lorentz G Rød Sunndal PK 92 8 Egil Rød Sunndal PK 85 Totalt 12 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Rolf Toven Nesset PK 99 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Rolf Susegg Steinkjer PK 92 6 Olav Innerdal Sunndal PK 69 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 96 8 Lorentz G Rød Sunndal PK Egil Rød Sunndal PK 68 Totalt 10 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Tore Thyholt Trondhjems PK 94 2 Rolf Toven Nesset PK 89 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Ivar Hervik Trondhjems PK 88 5 Olav Innerdal Sunndal PK 62 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 91 4 Rolf Toven Nesset PK 86 8 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Frode Rolfseng Sunndal PK 77 Totalt 14 deltagere, derav 5 fra M&R Lag menn 1 Trondhjems PK Sunndal PK Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Arild Foros Trondhjems PK 96 3 Rolf Toven Nesset PK 93 5 Lorentz G Rød Sunndal PK 91 6 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 89 Totalt 17 deltagere, derav 6 fra M&R Lag Menn 1 Trondhjems PK Sunnal PK 257 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Luftpistol Menn 1 Lars Jakob Galåen Røros Pk ,1=657,1 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,8=640,8 Totalt 7 deltakere, derav 1 fra M&R Silhuettpistol Menn 1 Bjørn Harald Vik Ørland PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 505 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 554 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R Finpistol Menn 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Rolf Toven Nesset PK 556 Totalt 7 deltagere, derav 2 fra M&R Grovpistol Åpen 1 Bjørn Harald Vik Ørland PK Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 544 Totalt 6 deltagere, derav 2 fra M&R

9 Hurtigpistol Fin Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 546 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Tore Nørbech Kristiansund PK 501 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 541 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R V45 1 Andre Hansø Kristiansund PK 534 Totalt 1 deltager, derav 1 fra M&R V55 1 Tore Nørbech Kristiansund PK 416 Totalt 1 deltager, derav 1 fra M&R Kretsmesterskapene 2005 Finfelt Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund PK 80 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 99 3 Jan Teilgård Kristiansund PK 97 Grovfelt Menn 1 Rolf Toven Nesset PK 95 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK 94 3 Andre Hansø Kristiansund PK 88 Militærfelt Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Frode Rolfseng Sunndal PK Rolf Toven Nesset Pk 103 Revolverfelt Åpen 1 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 106 eo 2 Rolf Toven Nesset PK 106 eo 3 Roar Nordtømme Sykkylven PK 106 eo Lag 1 Sykkylven PK 274 Luftpistol Kvinner 1 Anna Rita Hole 279 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK ,7=639,7 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK ,2=637,2 Silhuettpistol Jr. 1 Fredrik Solstad Molde PK 147 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 427 Menn 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk Svein Krakeli Eide og Fræna PK Steinar Staurset Fannefjord PK 489 Standardpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Rolf Toven Nesset PK Atle Eikrem Ørsta/Volda PK 534 Finpistol Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 459 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Tom K Nerbø Aukra PK 550 Grovpistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK Tom K Nerbø Aukra PK 543 Lag 1 Ørsta/Vold PK 257 7

10 Hurtigpistol fin Jr. 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 520 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 473 Menn 1 Atle Eikrem Ørsta/Volda PK Morten Lien Ørsta/Volda PK Jon Arne Brekken Sunndal Pk 555 Hurtigpistol grov Åpen 1 Atle Eikrem Ørsta/Vold PK Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy PK Tom K Nerbø Aukra PK 537 Kretscup 2005 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 2104 Kvinner 1 Hilda Nordtun Aukra Pk Olga Pavlova Molde Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk 925 Jr./Ungdom 1 Alexander Hole Vestnes Pk 346 8

11 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. Dette var dei vanlege stema til Syvde Sportsskyttarlag. ÅRSBERETNING RIFLE 2005 Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m ½-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Kretsmesterskap Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1 Ove Ekremseter Syvde Sp.skl 410 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2005 Ved utløpet av 2005 har alle dommersertifikat i kretsen egentlig løpt ut, uten at vi har fått avholdt oppdateringskurs. De dommerinstruktører som vi kan benytte har selv ikke blitt kurset i det nye regelverket før nå i høst, så oppdateringskurs vil bli avholdt helt i begynnelsen av Stevneavvikling skjer derfor nærmest på dispensasjon. Samtidig har det i løpet av 2005 igjen kommet nye forespørsler om kurs for helt nye dommere, og hvor kretsen arbeider med å tilrettelegge. Nærmere informasjon både om dommerkurs og oppdatering vil kunne gis på årstinget, om ikke tidligere. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2005 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslag nr 1 fra kretsstyret: Det foreslås endring av kretsens lov, slik at den bringes i samsvar med NIFs lovnorm for særkretser, slik den er oppdatert pr 1. juni Forslag til ny tekst: Lov for Møre og Romsdal Skytterkrets, stiftet 7. desember 1973 Vedtatt den 7. desember 1973, med senere endringer senest av 4. februar 2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Møre og Romsdal Skytterkrets formål er å arbeide for skyteidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skytterforbund i alle spørsmål som gjelder skyteidretten innen kretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 9

12 2 Organisasjon Møre og Romsdal Skytterkrets består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av Norges Skytterforbund. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs og særkretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. Gjennom Norges Skytterforbund er særkretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og særforbundets lov og bestemmelser. Særkretsen er den faglige myndighet under Norges Skytterforbund innen særkretsens grenser. Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 7, 11, 12, 13 og 14 gjelder særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov. 3 Arbeidsoppgaver Særkretsen skal: 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 3. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer, og i samarbeid med Idrettens Studieforbund i fylket. 4. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 5. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 6. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 4 Kontingent Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis. 10 Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på særkretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at laget mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For inhabilitet gjelder NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8 Særkretstinget Særkretsens øverste organ er særkretstinget som holdes hvert år innen utløpet av februar måned. Særkretstinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til idrettslagene. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på særkretstinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. Lovlig innkalt særkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På særkretstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 9 Representasjon på særkretstinget På særkretstinget møter med stemmerett: a) Særkretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant

13 Lag med 26 til 50 medlemmer: 2 representanter Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter Videre møter uten stemmerett, men med taleog forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. Representasjon fra idrettslagene fastsettes av særkretstinget etter målbare kriterier. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 10 Ledelse av særkretstinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 11 Særkretstingets oppgaver Særkretstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette kontingent. 8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særkretsens regnskap Behandle budsjett for særkretsen. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder med funksjonstid ett år. b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer med funksjonstid to år. Valgene skjer vekselvis på annethvert ting, slik at det hvert år velges to styremedlemmer og ett varamedlem. c) Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer d) Representanter til ting i overordna organisasjoner. e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. 12 Stemmegivning på særkretstinget Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

14 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 Ekstraordinært særkretsting Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av særkretstinget. b) Vedtak av særkretsstyret. c) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd, særforbund eller idrettskrets. d) Skriftlig krav fra minst 1/4 av idrettslagene i særkretsen. Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 14 Møter/fellesmøter Særkretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 15 Særkretsens styre Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom tingene. Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styret skal: 1. Iverksette særkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser. 3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. 4. Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 6. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. 16 Komiteer Særkretsen skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på særkretstinget. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 15 pkt Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret etter at Norges Skytterforbund har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 12

15 Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for særkretsen, trer i kraft umiddelbart. 18 Oppløsning Særkretsen kan bare oppløses av Norges Skytterforbund. Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser. Sammenslåing regnes ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. PKT. 7 I SAKLISTEN C FASTSETTE KONTINGENT FOR 2005 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2005 med virkning fra , til kr 25 pr lagsmedlem på 20 år og eldre. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN C VEDTA BUDSJETT FOR 2005 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. PKT. 9 I SAKLISTEN C VALG Valgkomiteens forslag: Leder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Velges av tinget Valg av kretsutsendinger til Skyttertinget i Bergen Det skal velges fire utsendinger, hvorav en skal være klubbrepresentant utenom kretsens styre Valgkomiteens forslag til klubbrepresentant: Roger Landsverk, Syvde Sportsskyttarlag. PKT. 10 I SAKLISTEN C TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 11 I SAKLISTEN C STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Tidspunkt kunngjøres senere. Det er også innkommet forslag fra Syvde Sportsskyttarlag om at det settes opp rulleringsplan tinget. Molde, 23 januar 2004 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Odd Hellevik (sign) kretsleder 13

16 MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2006 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Styrets forslag BUDSJETT 2005 Årstingsvedtak REGNSKAP KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF , , Breddemidler NSF , , Kontingenter fra lag ,00 684, , Tilskudd fra Møre og Romsdal fylke , , Deltakeravgift Aktiv Fritid , Kursinntekter , , Medaljeinnskudd , Arrangementsinntekt 8 102,33 35 Salgsinntekter 420,00 Sum kontoklasse ,33 684, ,50 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,75 43 Utdanning/kursutg ,00 Sum kontoklasse , ,75 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 5110 Styremøter , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser 795, Årsmøte , ,00 52 Administrasjon , ,00 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , ,35 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering ,00 72 Overføring til NSF for ansv.forsikr , Reisestøtte MNM, Vårmønstring ,00 Sum kontoklasse , , ,00 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,20 83 Gebyrer , ,50 Sum kontoklasse ,00 150, ,20 274,50 TOTALSUMMER , , , ,60 Driftsresultat , , , , , ,70 BALANSE PR Innestående i banken , ,18 Egenkap. pr , ,08 Driftsresultat i perioden , , , ,18 14

17 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 4. februar Representasjon etter ' 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med 26 C 50 medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. 15

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV

REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD LOV Stiftet 10. juni 2006 Lov for Norges Volleyballforbund region øst Stiftet 10. juni 2006 Seneste endringer, 11. mai

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret

Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Forslag til årsmøte i Halden Skiklubb 23 januar 2013, fremmet av Styret Ny lov for klubben basert på NIF s lov norm av 2012. Lov for Halden Skiklubb stiftet 12 januar 1891. Vedtatt den 12 januar 1891 år

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900

LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900 LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900 Vedtatt 31.10.1900, med senere endringer, senest 25. april 2013 Godkjent av Oslo Idrettskrets 25. juni 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, med senere endringer, senest av 26.02.2013, godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Lov for Sportsklubben Træff

Lov for Sportsklubben Træff Lov for Sportsklubben Træff Lov for Træff, Spkl stiftet 1.10.1924 Vedtatt på årsmøte 2.11.2011. Godkjent av Idrettsstyret (1) 17.11.2011 Oppdatert iht lovendringer på idrettstinget, mai 2011 og lovnormer

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer