Årsberetning. Regnskap 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Regnskap 2005"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2005

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6413 Molde Lørdag 4. februar 2006 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2005 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for neste år. 8 Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Velge fire utsendinger til Skyttertinget 11 Tilsette autorisert revisor 12 Bestemme sted for neste års ting 13 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Ålesund, den 23.januar 2006 Odd Hellevik kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.327, en nedgang på 100 i forhold til i fjor. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2005 av 31 klubber, en klubb i avgang siden i fjor (Vartdal IL pistolgruppe). Referatet fra kretstinget 2005 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk(leder) Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Den største begivenheten innen skytterkretsen i 2005 har uten tvil vært NM-arrangementet i feltpistol på Setnesmoen juli. Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, samtidig som vi har høstet verdifulle erfaringer og sett at det å gjennomføre et slik arrangement ikke var uoverkommelig. Det var en stor innsats av alle som stilte opp under NM, uten deres hjelp ville dette ikke vært gjennomførlig. Det må også rettes takk til HV-11 for bruk av Setnesmoen. Det ble et pent overskudd på ca kroner, som nå er fordelt forholdsmessig på klubbene som deltok. Det har siden siste kretsting bare vært avholdt 2 styremøter, der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post. Styret har også hatt oppgave som hovedkomite for NM-arrangementet, og dette har nok også hatt styrets fokus i løpet av året. Ordinære styresaker har til dels blitt hektet på NM-relaterte møter. På kretslederkonferansen i 2005 deltok Odd Hellevik og Jarle Bjølverud. Konferansen ble holdt på Rica Hell Hotel, Stjørdal, i tiden 1-3 april. Der var de med på åpningen av den nye skytehallen til Meråker vidregående skole. 50 m innendørs for rifle og pistol.. På fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal oktober møtte Svein Krakeli og Rolf Toven fra vår krets. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/05 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Det er terminlisten som ligger på hjemmesiden som er gjeldene. Denne blir oppdatert ved endringer. Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Ordningen med medaljeinnskudd bortfaller for øvrig f.o.m Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr På budsjettet for 2005 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Beløpet er av styret disponert slik: Jon Arne Brekken 979,- Harald Strømmegjerde 622,- Rolf Toven 1061,- Øystein Hjorthol Opedal 1837,- Sum 4 500,- Dette utgjør 54,1 % av søknadsbeløpene. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet C med forbehold om årstingets godkjennelse C slik: 1

4 Aukra Pk 382,50 Eide og Fræna Pk 870,- Fannefjord pk 491,25 Kristiansund Pk 1 980,- Molde Pk 825,- Sunndal Pk 671,25 Syvde skl 292,50 Sykkylven Pk 405,- Tingvoll Pk 483,75 Vestnes Pk 1 635,- Ørsta/Volda Pk 1 755,- Ålesund Pk 105,- Åndalsnes Pk 847,50 Sum ,75 Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler (kr 4.500) til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dame- og juniorsiden. Den ene søknaden som er innkommet, fra Syvde Sportsskyttarlag, er innvilget med kr På samme måte som med reisestøtten, forutsettes det her en overføring av dette beløpet til budsjettet. Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 551 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler ÅRSBERETNING PISTOL 2005 Fra til har det vært arrangert 37 stevner med 1155 starter. I forrige periode var tallene 39 stevner med 1318 starter. Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2005 (bane, felt) der det var 188 starter fra vår krets. Dette er en fin økning fra 2004 (147). Kretsen har deltatt på omtrent alle NM. De tre best besøkte av våre stevner var feltstevnene til Kristiansund Pk (90), Vestnes Pk (90) og Sunndal Pk (82). Den store happeningen i 2005 har selvfølgelig vært felt NM på Åndalsnes. Tilbakemeldinger fra skytterne tyder på at MRSK stod for et glimrende arrangement. Det har vært flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå også dette året. Resultatene kan studeres under punktet Norgesmesterskapene 2005 lenger ute i beretningen Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005) (Nytt reglement 2005) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) M/finale Henrik Yksnøy 602,9 (2004) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2005 Finfelt U 1 Morten Løvlien Hamar IL Pistolgruppe Asgeir Rusti Sunndal PK 99 Totalt 11 deltagere, derav 1 fra M&R Jr. menn 1 Thomas Fosse Stavanger PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 92 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R Kvinner 1 Målfrid Vannebo Aron SK Drammen 107 eo 26 Olga Pavlova Molde PK Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 37 deltagere, derav 2 fra M&R Menn 1 Magne Berntsen Aron SK Drammen 109 eo 20 Jon Arne Brekken Sunndal PK Ola A Leangen Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 107 Totalt 160 deltagere, derav 20 fra M&R V45 1 Johnny Nilsen Aron SK Drammen 109 eo 3 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 109 eo 7 Rolf Toven Nesset PK Andre Hansø Kristainsund PK 105 Totalt 59 deltagere, derav 9 fra M&R V55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems PK 109 eo 10 Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK Jan Aarøen Sunndal PK Per Mauseth Molde PK 95 Totalt 41 deltagere, derav 7 fra M&R V65 1 Gunnar Buettner Hedrum Sportsskyttere 105 eo 25 Øyvind Jenssen Kristiansund PK 68 Totalt 27 deltagere, derav 1 fra M&R Lag Menn 1 Hadeland Sportskyttere Sunndal PK Ørsta/Volda PK Sunndal PK 277 Totalt 32 lag, derav 3 fra M&R Lag V45 1 Oslo Komm. Tj.m.skytterlag Kristiansund PK 300 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Marianne Ullvassveen Ull Sportsskyttere Hilda Nortun Aukra PK 53 Totalt 18 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Ivar Wangen Oscarborg PK 109 eo 26 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK 103 Totalt 117 deltagere, derav 16 fra M&R V45 1 Jakob Kråkevik Odda PK Andre Hanø Kristiansund PK Rolf Toven Nesset PK Steinar Staurseth Fannefjord PK 98 Totalt 47 deltagere, derav 5 fra M&R V55 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere 109 eo 11 Jan Aarøen Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 83 Totalt 42 deltagere, derav 5 fra M&R Lag Menn 1 Lillehammer PK Sunndal PK Ørsta/Volda PK Sunndal PK 290 Totalt 24 lag, derav 3 fra M&R 3

6 Militærfelt Menn 1 Tor Jonassen Sandnes PK 108 eo 3 Olav Melkild Sunndal PK 108 eo 4 Frode Rolfseng Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 103 Totalt 132 deltagere, derav 17 fra M&R V45 1 Knut Skotterud N.O.P. Dal Rolf Toven Nesset PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK Andre Hansø Kristiansund PK 92 Totalt 50 deltagere, derav 6 fra M&R V55 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere Jan Aarøen Sunndal PK Jan Teilgård Kristiansund PK Tore Nørbeck Kristiansund PK 67 Totalt 41 deltager, derav 5 fra M&R Lag Menn 1 Sunndal PK Sunndal PK 278 Totalt 24 lag, derav 2 fra M&R Revolverfelt Kvinner 1 Wenche Solbakken Aaron SK Drammen Olga Pavlova Molde PK 33 Totalt 23 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Tor Jonassen Sandnes PK 108 eo 6 Hrald Strømmegjerde Sykkylven PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK 99 Totalt 145 deltagere, derav 19 fra M&R V45 1 Knut Aamodt Larvik Sportsskyttere 108 eo 11 Rolf Toven Nesset PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK Sverre A Meisingseth Kristiansund PK 98 Totalt 62 deltagere, derav 9 fra M&R 4 V55 1 Hans H Schjelderup Kristiansand PK Edvin Hagen Aukra PK Jan Aarøen Sunndal PK Olav Innerdal Sunndal PK 90 Totalt 46 deltagere, derav 8 fra M&R Lag Menn 1 Larvik Sportsskyttere Sunndal PK Sunndal PK Ørsta/Volda PK 280 Totalt 29 lag, derav 3 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Anders Gunnestad Hamar IL 92 eo 7 Frode Rolfseng Sunndal PK Olav Melkild Sunndal PK Jan Aarøen Dunndal PK 88 Totalt 76 deltakere, derav 11 fra M&R. Lag 1 Hadeland SS Sunndal PK Sunndal PK2 260 Totalt 15 lag, derav 2 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Bjørn Wold Trondhjems PK 102 eo 5 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK Per Arve Heggset Sunndal PK 93 Totalt 75 deltakere, derav 8 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK Sunndal PK Totalt 14 lag, derav 2 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Olav Melkild Sunndal PK 84 eo 8 Roar Nordtømme Sykkylven PK 82

7 12 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 81 Totalt 69 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Sandnes PK Sunndal PK 242 Totalt 11 lag, derav 1 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Hans Knigge Aron SK Drammen 84 2 Olav Melkild Sunndal PK 83 eo 3 Frode Rolfseng Sunndal PK 83 eo 7 Rolf Toven Nesset PK 80 Totalt 52 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Sandnes PK Sunndal PK Sunndal PK 215 Totalt 10 lag, derav 2 fra M&R. Luftpistol Jm 1 Andreas Øyangen Trondhjems PK ,9=628,9 4 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK ,8=611,8 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R. Menn 1 Lars Jacob Galåen Røros PK ,8= Jon Arne Brekken Sunndal PK Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 0 Totalt 63 deltakere, derav 2 fra M&R. Silhuett Junior 1 Marius Aarre Sandnes PK ,10=746,10 4 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK ,2=613,2 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK ,9=753,9 29 Roger Landsverk Syvde PK 470 Totalt 32 deltagere, derav 1 fra M&R Standard Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 458 Totalt 45 deltagere, derav 2 fra M&R Finpistol Jr menn 1 Thomas Fosse Stavanger PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 508 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 505 Totalt 48 deltagere, derav 2 fra M&R Grovpistol Menn 1 Rune Kannestad Finnsnes PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Roger Landsverk Syvde PK 482 Totalt 50 deltagere, derav 2 fra M&R Hurtigpistol Fin Jr menn 1 Marius Aarre Sandnes PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 517 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Petter Bratli Gardermoen Flyst Roger Landsverk Syvde PK 515 Totalt 48 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo PK Roger Landsverk Syvde PK 475 Totalt 42 deltagere, derav 1 fra M&R 5

8 Midt-Norske Mesterskap 2005 Finfelt Menn 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 99 6 Lorentz G Rød Sunndal PK 92 8 Egil Rød Sunndal PK 85 Totalt 12 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Rolf Toven Nesset PK 99 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Rolf Susegg Steinkjer PK 92 6 Olav Innerdal Sunndal PK 69 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 96 8 Lorentz G Rød Sunndal PK Egil Rød Sunndal PK 68 Totalt 10 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Tore Thyholt Trondhjems PK 94 2 Rolf Toven Nesset PK 89 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Ivar Hervik Trondhjems PK 88 5 Olav Innerdal Sunndal PK 62 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 91 4 Rolf Toven Nesset PK 86 8 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Frode Rolfseng Sunndal PK 77 Totalt 14 deltagere, derav 5 fra M&R Lag menn 1 Trondhjems PK Sunndal PK Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Arild Foros Trondhjems PK 96 3 Rolf Toven Nesset PK 93 5 Lorentz G Rød Sunndal PK 91 6 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 89 Totalt 17 deltagere, derav 6 fra M&R Lag Menn 1 Trondhjems PK Sunnal PK 257 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Luftpistol Menn 1 Lars Jakob Galåen Røros Pk ,1=657,1 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,8=640,8 Totalt 7 deltakere, derav 1 fra M&R Silhuettpistol Menn 1 Bjørn Harald Vik Ørland PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 505 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 554 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R Finpistol Menn 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Rolf Toven Nesset PK 556 Totalt 7 deltagere, derav 2 fra M&R Grovpistol Åpen 1 Bjørn Harald Vik Ørland PK Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 544 Totalt 6 deltagere, derav 2 fra M&R

9 Hurtigpistol Fin Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 546 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R V55 1 Tore Nørbech Kristiansund PK 501 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 541 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R V45 1 Andre Hansø Kristiansund PK 534 Totalt 1 deltager, derav 1 fra M&R V55 1 Tore Nørbech Kristiansund PK 416 Totalt 1 deltager, derav 1 fra M&R Kretsmesterskapene 2005 Finfelt Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund PK 80 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 99 3 Jan Teilgård Kristiansund PK 97 Grovfelt Menn 1 Rolf Toven Nesset PK 95 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK 94 3 Andre Hansø Kristiansund PK 88 Militærfelt Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Frode Rolfseng Sunndal PK Rolf Toven Nesset Pk 103 Revolverfelt Åpen 1 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 106 eo 2 Rolf Toven Nesset PK 106 eo 3 Roar Nordtømme Sykkylven PK 106 eo Lag 1 Sykkylven PK 274 Luftpistol Kvinner 1 Anna Rita Hole 279 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK ,7=639,7 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK ,2=637,2 Silhuettpistol Jr. 1 Fredrik Solstad Molde PK 147 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 427 Menn 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk Svein Krakeli Eide og Fræna PK Steinar Staurset Fannefjord PK 489 Standardpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Rolf Toven Nesset PK Atle Eikrem Ørsta/Volda PK 534 Finpistol Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 459 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK Tom K Nerbø Aukra PK 550 Grovpistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK Tom K Nerbø Aukra PK 543 Lag 1 Ørsta/Vold PK 257 7

10 Hurtigpistol fin Jr. 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 520 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 473 Menn 1 Atle Eikrem Ørsta/Volda PK Morten Lien Ørsta/Volda PK Jon Arne Brekken Sunndal Pk 555 Hurtigpistol grov Åpen 1 Atle Eikrem Ørsta/Vold PK Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy PK Tom K Nerbø Aukra PK 537 Kretscup 2005 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 2104 Kvinner 1 Hilda Nordtun Aukra Pk Olga Pavlova Molde Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk 925 Jr./Ungdom 1 Alexander Hole Vestnes Pk 346 8

11 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. Dette var dei vanlege stema til Syvde Sportsskyttarlag. ÅRSBERETNING RIFLE 2005 Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m ½-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Kretsmesterskap Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1 Ove Ekremseter Syvde Sp.skl 410 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2005 Ved utløpet av 2005 har alle dommersertifikat i kretsen egentlig løpt ut, uten at vi har fått avholdt oppdateringskurs. De dommerinstruktører som vi kan benytte har selv ikke blitt kurset i det nye regelverket før nå i høst, så oppdateringskurs vil bli avholdt helt i begynnelsen av Stevneavvikling skjer derfor nærmest på dispensasjon. Samtidig har det i løpet av 2005 igjen kommet nye forespørsler om kurs for helt nye dommere, og hvor kretsen arbeider med å tilrettelegge. Nærmere informasjon både om dommerkurs og oppdatering vil kunne gis på årstinget, om ikke tidligere. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2005 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslag nr 1 fra kretsstyret: Det foreslås endring av kretsens lov, slik at den bringes i samsvar med NIFs lovnorm for særkretser, slik den er oppdatert pr 1. juni Forslag til ny tekst: Lov for Møre og Romsdal Skytterkrets, stiftet 7. desember 1973 Vedtatt den 7. desember 1973, med senere endringer senest av 4. februar 2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Møre og Romsdal Skytterkrets formål er å arbeide for skyteidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skytterforbund i alle spørsmål som gjelder skyteidretten innen kretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 9

12 2 Organisasjon Møre og Romsdal Skytterkrets består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av Norges Skytterforbund. Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs og særkretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. Gjennom Norges Skytterforbund er særkretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), og underlagt NIFs og særforbundets lov og bestemmelser. Særkretsen er den faglige myndighet under Norges Skytterforbund innen særkretsens grenser. Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 7, 11, 12, 13 og 14 gjelder særkretsen uavhengig av hva som måtte stå i særkretsens egen lov. 3 Arbeidsoppgaver Særkretsen skal: 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 3. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer, og i samarbeid med Idrettens Studieforbund i fylket. 4. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 5. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 6. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. 4 Kontingent Kontingenten fastsettes av særkretstinget og betales forskuddsvis. 10 Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på særkretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og særforbundet at laget mister sitt medlemskap. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For inhabilitet gjelder NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8 Særkretstinget Særkretsens øverste organ er særkretstinget som holdes hvert år innen utløpet av februar måned. Særkretstinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til idrettslagene. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på særkretstinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. Lovlig innkalt særkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På særkretstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 9 Representasjon på særkretstinget På særkretstinget møter med stemmerett: a) Særkretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant

13 Lag med 26 til 50 medlemmer: 2 representanter Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter Videre møter uten stemmerett, men med taleog forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. Representasjon fra idrettslagene fastsettes av særkretstinget etter målbare kriterier. Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 10 Ledelse av særkretstinget Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 11 Særkretstingets oppgaver Særkretstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette kontingent. 8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særkretsens regnskap Behandle budsjett for særkretsen. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder med funksjonstid ett år. b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer med funksjonstid to år. Valgene skjer vekselvis på annethvert ting, slik at det hvert år velges to styremedlemmer og ett varamedlem. c) Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer d) Representanter til ting i overordna organisasjoner. e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. 12 Stemmegivning på særkretstinget Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

14 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 Ekstraordinært særkretsting Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av særkretstinget. b) Vedtak av særkretsstyret. c) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd, særforbund eller idrettskrets. d) Skriftlig krav fra minst 1/4 av idrettslagene i særkretsen. Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 14 Møter/fellesmøter Særkretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen. 15 Særkretsens styre Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom tingene. Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styret skal: 1. Iverksette særkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser. 3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. 4. Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 6. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. 16 Komiteer Særkretsen skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på særkretstinget. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 15 pkt Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret etter at Norges Skytterforbund har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. 12

15 Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for særkretsen, trer i kraft umiddelbart. 18 Oppløsning Særkretsen kan bare oppløses av Norges Skytterforbund. Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser. Sammenslåing regnes ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. PKT. 7 I SAKLISTEN C FASTSETTE KONTINGENT FOR 2005 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2005 med virkning fra , til kr 25 pr lagsmedlem på 20 år og eldre. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN C VEDTA BUDSJETT FOR 2005 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. PKT. 9 I SAKLISTEN C VALG Valgkomiteens forslag: Leder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Velges av tinget Valg av kretsutsendinger til Skyttertinget i Bergen Det skal velges fire utsendinger, hvorav en skal være klubbrepresentant utenom kretsens styre Valgkomiteens forslag til klubbrepresentant: Roger Landsverk, Syvde Sportsskyttarlag. PKT. 10 I SAKLISTEN C TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 11 I SAKLISTEN C STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Tidspunkt kunngjøres senere. Det er også innkommet forslag fra Syvde Sportsskyttarlag om at det settes opp rulleringsplan tinget. Molde, 23 januar 2004 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Odd Hellevik (sign) kretsleder 13

16 MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2006 BUDSJETT 2006 REGNSKAP 2005 Styrets forslag BUDSJETT 2005 Årstingsvedtak REGNSKAP KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF , , Breddemidler NSF , , Kontingenter fra lag ,00 684, , Tilskudd fra Møre og Romsdal fylke , , Deltakeravgift Aktiv Fritid , Kursinntekter , , Medaljeinnskudd , Arrangementsinntekt 8 102,33 35 Salgsinntekter 420,00 Sum kontoklasse ,33 684, ,50 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,75 43 Utdanning/kursutg ,00 Sum kontoklasse , ,75 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 5110 Styremøter , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser 795, Årsmøte , ,00 52 Administrasjon , ,00 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , ,35 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering ,00 72 Overføring til NSF for ansv.forsikr , Reisestøtte MNM, Vårmønstring ,00 Sum kontoklasse , , ,00 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,20 83 Gebyrer , ,50 Sum kontoklasse ,00 150, ,20 274,50 TOTALSUMMER , , , ,60 Driftsresultat , , , , , ,70 BALANSE PR Innestående i banken , ,18 Egenkap. pr , ,08 Driftsresultat i perioden , , , ,18 14

17 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 4. februar Representasjon etter ' 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med 26 C 50 medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. 15

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003 KRETSTING Årsberetning og Regnskap 2003 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2004 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik:

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik: ÅRSBERETNING 1998 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.369 Dette er en liten nedgang i forhold

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap KRETSTING - 1999 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 2147-6402 MOLDE KRETSTING 1999 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Rogaland orienteringskrets (ROK)

Lov for Rogaland orienteringskrets (ROK) Lov for Rogaland orienteringskrets (ROK) Lov for Rogaland orienteringskrets, stiftet 2/7 1947. Vedtatt først utgave på Kretsting den 12/2 2005. Geografisk dekker ROK Rogaland fylke og kommunene Etne og

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer