Årsberetning. Regnskap 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Regnskap 2004"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2004

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6413 Molde Lørdag 19. februar 2005 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2004 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for neste år. 8 Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Tilsette autorisert revisor 11 Bestemme sted for neste års ting 12 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Etter møtet vil gamle styret orientere om NM i felt på Setnesmoen. Molde, den 30.januar 2005 Odd Hellevik kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.432, praktisk talt det samme som i fjor. Medlemstallet har ligget på dette nivået de siste årene. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2004 av 32 klubber. Vi ser årlig at flere klubber opptrer med en viss dristighet i forhold til Idrettsforbundets medlemsregistrering, og i stedet for å bruke fem minutter for å ajourføre data om klubben, risikerer at klubben blir strøket som medlem. Dette er et område hvor klubblederne bør skjerpe seg! Referatet fra kretstinget 2003 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk(leder) Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Det har siden siste kretsting vært avholdt 5 styremøter der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post, spesielt etter at Odd Hellevik mottar all e-post til skytterkretsen og han videresender den til styremedlemmene. Dette viser seg å fungere godt og er en hurtig informasjonskilde. Odd Hellevik sender også ut informasjon til alle som har e-post, det er fra NSF, fagkomiter og annen viktig info. Send e-post til for å komme med på informasjonslisten. Rolf Toven har fått fart på vår hjemmeside på Internett. Informasjoner og resultater fra stevner kommer hurtig inn. Vår hjemmeside står ikke noe tilbake i forhold til de andre kretsene så der har Rolf gjort en stor jobb. (gå til og videre til kretser/møre og Romsdal). På kretsleder- og utdanningskontaktkonferansen i 2004 deltok Odd Hellevik og Jarle Bjølverud. Kretslederkonferansen ble holdt på Rica Travel Hotel, Gardermoen, i tiden På årstinget i Møre og Romsdal Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Møre og Romsdal, møtte Øyvind Jenssen for skytterkretsen. På fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal, oktober møtte Rolf Toven og Odd Hellevik fra vår krets. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/04 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr På budsjettet for 2004 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Beløpet er av styret fordelt på fire skyttere som fikk dekket 51% av sine reisekostnader. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet C med forbehold om årstingets godkjennelse C slik: Aukra Pk 560,- Eide og Fræna Pk 1 500,- Fannefjord pk 670,- Kristiansund Pk 2 135,- Molde Pk 875,- Sunndal Pk 2 225,- Sykkylven Pk 520,- Syvde skl 565,- 1

4 Tingvoll Pk 605,- Vestnes Pk 2 320,- Ørsta/Volda Pk 1 935,- Åndalsnes Pk 1 230,- Sum ,- Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler (kr 4.500) til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dame- og juniorsiden. Det er kommet inn søknad om støtte til nybegynnerkurs fra to klubber: dette er fordelt slik: Molde pk. 500,- Vestnes pk 1500,- Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen en årlig premie på ca kr 500. For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler ÅRSBERETNING PISTOL 2004 Fra til har det vært arrangert 39 stevner med 1318 starter. I forrige periode var tallene 30 stevner med 991 starter. En svært positiv økning. Dette er antall stevnedatoer slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2004 (bane, felt) der det var 147 starter fra vår krets. Dette er en klar økning fra 2003 (92) selv om vi var totalt fraværende under bane NM på Karmøy. De tre best besøkte stevnene var feltstevnene til Sunndal Pk (134), Eide og Fræna Pk (73) og Vestnes Pk (71). For første gang ble det i kretsen arrangert stevne på elektroniske skiver, Åndalsnes Pk avholdt KM luftpistol og rifle i skytterhallen i Eidsbygda. Dessverre var det få frammøtte. Det kan virke som stevner med ett enkelt program blir for lite til å lokke skyttere ut av sofaen, mange tar seg ikke bryet med mindre det gis mulighet til å skyte to-tre programmer samme dag. Det har vært flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå dette året. Resultatene kan nytes under punktet Norgesmesterskapene 2004 lenger ute i beretningen Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Rolf Rødseth 549 (1989) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Henrik Yksnøy 512 (2004) M/finale Henrik Yksnøy 602,9 (2004) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2004 Finfelt Jr. menn 1 Frede A Stenslie Lena Sportsskyttere 99 3 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 75 (e.o.) 5 Jens Arne Rolfseng Sunndal PK 71 Totalt 6 deltagere, derav 2 fra M&R Menn 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK Morten Lien Ørsta/Volda PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 99 Totalt 172 deltagere, derav 21 fra M&R U15/16 1 Thomas Fosse Stavanger PK Asgeir Rusti Sunndal PK Alexander Hole Vestnes PK 62 Totalt 17 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Terje Storholt Oslo PK Rolf Toven Nesset PK Olav Isaksen Kristiansund PK Andre Hansø Kristiansund PK 84 Totalt 46 deltagere, derav 5 fra M&R V55 1 Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 100 (e.o.) 24 Jan Teilgård Kristiansund PK Jan Aarøen Sunndal PK Anders Moen Nesset PK 78 Totalt 52 deltagere, derav 7 fra M&R Lag 1 Trondhjem PK Sunndal PK Vestnes PK Sunndal PK 244 Totalt 31 lag, derav 3 fra M&R Grovfelt Menn 1 Petter Schaug Pettersen Oslo PK Ole Erik Loe Sunndal PK Asbjørn Rød Sunndal PK Odd Hellevik Vestnes PK 94 Totalt 101 deltagere, derav 13 fra M&R V45 1 Terje Storholt Oslo PK Rolf Toven Nesset PK 96 7 Andre Hansø Kristiansund PK Per Helge Thoresen Kristiansund PK 74 Totalt 35 deltagere, derav 4 fra M&R V55 1 Hans H Schjelderup Kristiansand PK Jan Aarøen Sunndal PK Jan Teilgård Kristiansund PK Edvin Hagen Aukra PK 79 Totalt 47 deltagere, derav 7 fra M&R Lag 1 Hadeland Sportsskyttere Sunndal PK Sunndal PK 249 Totalt 20 lag, derav 2 fra M&R Militærfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Sportsskyttere 102 (e.o.) 11 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK Per Arve Heggseth Sunndal PK 84 Totalt 134 deltagere, derav 16 fra M&R V45 1 Terje Storholt Oslo PK 97 2 Rolf Toven Nesset PK 94 (e.o.) 8 Per Helge Thoresen Kristiansund PK Tore Lundberg Ørsta/Volda PK 84 Totalt 47 deltagere, derav 6 fra M&R V55 1 Hans H Schjelderup Kristiansand PK Jan Teilgård Kristiansund PK Jan Aarøen Sunndal PK Tore Nørbeck Kristiansund PK 45 Totalt 45 deltager, derav 5 fra M&R

6 Lag 1 Dokka PK Sunndal PK Sunndal PK 240 Totalt 23 lag, derav 2 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Sportsskyttere Ole Erik Loe Sunndal PK Ola Anders Leangen Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK 98 Totalt 161 deltagere, derav 16 fra M&R V45 1 John Øiamo Oslo Sportsskyttere Rolf Toven Nesset PK 103 (e.o.) 31 Per Helge Thoresen Kristiansund PK Svein Krakeli Eide/Fræna PK 75 Totalt 55 deltagere, derav 6 fra M&R V55 1 Hans H Schjelderup Kristiansand PK Jan Aarøen Sunndal PK Olav H Innerdal Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK 68 Totalt 52 deltagere, derav 7 fra M&R Lag 1 Sunndal PK Sykkylven PK Sunndal PK 243 Totalt 31 lag, derav 2 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Trond Bergsveen Hadeland Ss 91 (e.o.) 2 Olav Melkild Sunndal Pk 91 (e.o.) 17 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 87 Totalt 75 deltakere, derav 7 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Brejjen, Leangen, Melkild) 263 Totalt 11 lag, derav 1 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Olav Melkild Sunndal Pk 101 (e.o.) 4 27 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Per Arve Heggset Sunndal Pk 90 Totalt 88 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Leangen, Melkild, Heggset) 282 Totalt 13 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Bjørn Einar Norén Larvik Ss 95 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 94 5 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 93 (e.o.) 11 Rolf Toven Nesset Pk 81 Totalt 86 deltakere, derav 7 fra M&R. Lag 1 Larvik Ss Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Melkild) 264 Totalt 13 lag, derav 1 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Olav Melkild Sunndal Pk 94 3 Rolf Toven Nesset Pk 93 (e.o.) 9 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 92 Totalt 90 deltakere, derav 7 fra M&R. Lag 1 Sandnes Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen,Melkild) 245 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R. Luftpistol Menn 1 Ståle Waagbø Stavanger Pk ,5 = 673,5 13 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Inge Leite Vestnes Pk Finn Olsen Vestnes Pk 528 Totalt 38 deltakere, derav 3 fra M&R. Jm 1 Kenneth Friberg Lardal R og Pk ,5=652,5 3 Henrik Yksnøy Ørsta/Volda Pk ,9=602,9 4 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda Pk 491 Totalt 4 deltakere, derav 2 fra M&R.

7 Midt-Norske Mesterskap 2004 Finfelt Menn 1 Arild Inge Wollan Støren PK 97 5 Eril Bjerke Sunndal PK 93 9 Jon Arne Brekken Sunndal PK 89 Totalt 19 deltagere, derav 2 fra M&R V45 1 Tore Thyholt Trondhjems PK 94 2 Rolf Toven Nesset PK 93 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Menn 1 Øyvind Aurstad Steinkjer PK 96 3 Jon Arne Brekken Sunndal PK 93 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R V45 1 Arild Kraft Trondhjems PK 95 3 Rolf Toven Nesset PK 88 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 89 2 Frode Rolfseng Sunndal PK 87 3 Rolf Toven Nesset PK 86 Totalt 18 deltagere, derav 8 fra M&R V55 1 Øivind Isdahl Trondhjems PK 74 2 Jan Teilgård Kristiansund PK 71 3 Arnfinn Sponås Tingvoll PK 62 Totalt 4 deltagere, derav 2 fra M&R Lag 1 Sunndal PK 246 Totalt 3 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Åpen 1 Rolf Toven Nesset PK 91 2 Olav Melkild Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 88 Totalt 27 deltagere, derav 13 fra M&R V55 1 Ivar Hervik Trondhjems PK 75 3 Arnfinn Sponås Tingvoll PK 67 Totalt 3 deltagere, derav 1 fra M&R Lag 1 Sunndal PK 258 Totalt 3 lag, derav 1 fra M&R Luftpistol Menn 1 Lars Jakob Galåen Røros Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Inge Leite Vestnes Pk 544 Totalt 13 deltakere, derav 2 fra M&R Jm 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda Pk 478 Totalt 1 deltakere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Frode Knutsen Trondhjems PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 553 Totalt 7 deltagere, derav 1 fra M&R Finpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 567 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R Grovpistol Åpen 1 Arild Inge Wollan Støren PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 539 Totalt 3 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol grov Åpen 1 Arild Inge Wollan Støren PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 538 Totalt 5 deltagere, derav 1 fra M&R

8 Kretsmesterskapene 2004 Finfelt Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk 80 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 79 (e.o.) 3 Petter Strømmegjerde Sykkylven Pk 79 (e.o.) Lag: 1 Sykkylven Pk (Strømmegjerde, Strømmegjerde, Nordtømme) 231 Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra Pk 44 Junior 1 Alexander Hole Vestnes Pk 51 Grovfelt Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk 81 2 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 79 3 Andre Hansø Kristiansund Pk 78 Lag: 1 Sunndal Pk (Brekken, Leangen,Heggset) 222 Militærfelt Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk Rolf Toven Nesset Pk 103 Revolverfelt Åpen 1 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Lorentz G. Rød Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk Rolf Toven Nesset Pk 511 Standardpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Geir Kveldstad Eide/Fræna Pk 534 Finpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Odd Hellevik Vestnes Pk 559 Kvinner 1 Hilda Nordtun Aukra Pk 419 Junior 1 Kim Joar Rangnes Åndalsnes Pk 508 Grovpistol Åpen 1 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Edvin Hagen Aukra Pk 519 Hurtigpistol fin Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 553 Hurtigpistol grov Åpen 1 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 522 Fripistol Åpen 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk 406 Luftpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,9 = 650,9 2 Inge Leite Vestnes Pk ,2 = 637,2 Silhuettpistol Åpen 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk 531 6

9 Kretscup 2004 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk Tore Ukkelberg Eide/Fræna Pk Lars Tore Ukkelberg Eide/Fræna Pk 1764 Kvinner 1 Anna Rita Hole Kristiansund Pk Olga Pavlova Molde Pk Hilda Nordtun Aukra Pk 364 Jr./Ungdom 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda Pk Asgeir Rusti Sunndal Pk Tore Walsø Sunndal Pk 637 7

10 ÅRSBERETNING RIFLE 2004 I tidsrommet til har det vore arrangert tre riflestemne i kretsen med to program. I alt var det 11stemnestartar. KM luftrifle var i år lagt til Åndalsnes Pk sitt stemne i Eidsbygda skyttarhall, men dei fåtallige deltakarane representerte klubbar Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) utanom kretsen, slik at det ikkje var kåra nokon kretsmeister på luftrifle i Det sviktande frammøtet kan nok og skuldast kollisjon med samlagsstemne i DFS same dag. 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m ½-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Kretsmesterskap Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 410 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2004 Det ble avholdt dommerkurs i Molde fra 7-9 mai med 12 deltagere. 9 bestod og 3 strøk. Kursleder var Ove Strømme. Det ble avviklet en kretssamling for unge skyttere mellom 14 og 19 år i Skytterhallen Molde første lørdag i november. Ledere var Fritjof Rusti og Jarle Bjølverud. Det møtte 6 skyttere fra to klubber (Molde pk 4 og Sunndal pk 2). Av utsendte brev til alle klubber var det kun to svar. Dette er ikke de unge skytterne sin skyld, men klubbledere som forsømmer sine oppgaver. NSF har satset på å utdanne trenere i pistol. I region Midt-Norge har følgende fra vår krets bestått deleksamen: Odd Hellevik trener 1 Jarle Bjølverud trener 2 Bjørnar Osnes trener 2 Fritjof Rusti trener 2 Ivar Cook Olsen bestått trener 1, ikke innsendt oppgave trinn 2 Ytterligere en person fra kretsen følger trenerutdanningen i region Øst. Kretsen hadde også tilbud om kurs til å utdanne skyttere til å avholde nybegynnerkurs i egen klubb, men her var det ingen interesse blant klubbene. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2004 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Ingen forslag PKT. 7 I SAKLISTEN FASTSETTE KONTINGENT Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2002, og er nå kr 18 pr. lagsmedlem. Denne foreslås endret til kr 25 f.o.m Samtidig bortfaller kretskon- 8

11 tingenten for medlemmer under 20 år, foruten at me- daljeinnskuddet i KM fjernes fra samme tid. PKT. 8 I SAKLISTEN VEDTA BUDSJETT FOR 2005 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. PKT. 9 I SAKLISTEN VALG Valgkomiteens forslag: Leder Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Svein Krakeli Eide/Fræna Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk PKT. 10 I SAKLISTEN TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 11 I SAKLISTEN STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Tidspunkt kunngjøres senere. Molde, 30 januar 2005 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Odd Hellevik (sign) kretsleder 9

12 MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2005 BUDSJETT 2005 REGNSKAP 2004 BUDSJETT 2004 REGNSKAP 2003 Styrets forslag Tingvedtak KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF 6 093, Breddemidler NSF , Kontingenter fra lag , , Innkrevd Forbundskontingent 6 900, Tilskudd fra Møre og Romsdal fylke , , Deltakeravgift Aktiv Fritid 6 648, Kursinntekter , Medaljeinnskudd , ,00 35 Salgsinntekter 420, Sum kontoklasse , ,00 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,00 43 Utdanning/kursutg , Sum kontoklasse , ,00 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 51 Møteutgifter 5110 Styremøter , , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser 795, Årsmøte , , ,00 52 Administrasjon , , ,00 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , , ,40 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering , Overføring til NSF for ansv.forsikr ,00 72 Overføring til NSF av forbundskontingent 6 900,00 74 Reisestøtte MNM, Vårmønstring , Sum kontoklasse , ,00 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,94 83 Gebyrer , ,50 Sum kontoklasse ,20 274, ,94 129,50 TOTALSUMMER , , , ,90 Driftsresultat , , , , , ,84 BALANSE PR Innestående i banken , ,08 Egenkap. pr , ,14 Driftsresultat i perioden , , , ,08 10

13 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 19. februar Representasjon etter ' 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med 26 C 50 medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. 11

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Vi fullførte/overlevde 26-kampen Innhold Kretstinget 2010 3 Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 12 Regnskap 2009

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012

Seilkretstinget 2012. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2012 Seilkretstinget 2012 tirsdag 24. januar kl 19:00 Joller i treningsaksjon. Fra Pinseleir i RAN 2011 Foto: Sissel Bertelsen Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2007 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2008 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte...4 II Styrets beretning...7 III Medlemstall...12 IV Komité

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting PROTOKOLL Norges Friidrettsforbunds Ting Scandic Parken Hotel, Ålesund 21.-22. mars 2015 LØRDAG 21. MARS 1. Åpning Norges Friidrettsforbunds president Svein Arne Hansen ønsket representanter og følgende

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer