KRETSTING Årsberetning. Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap"

Transkript

1 KRETSTING Årsberetning og Regnskap

2 Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6400 Molde Lørdag 8 desember 2001 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2001 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Velge representanter til forbundstinget 11 Tilsette autorisert revisor 12 Bestemme sted for neste års ting 13 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Kristiansund, den 24 november 2001 Øyvind Jensen kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2001 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.438, en liten økning i forhold til i fjor, da tallet lå på Skytterkretsen består pr. 1. desember 2001 av 33 klubber, i forhold til fjoråret er det er en tilvekst på en klubb, Tjeldbergodden Pistolklubb, som kom til i løpet av sommeren. Referatet fra kretstinget 2000 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Det ser ikke ut til at skytingen i Møre og Romsdal Skytterkrets har spesiell framgang. Det er jevnt over samme antall skyttere på stevner som det har vært de foregående år. Det arrangeres fortsatt stevner med bare 4 5 deltakere. Dette gjelder pistolskytingen, riflesiden har det ennå verre, her er deltakelsen nesten helt borte med kun 1 og 2 startet i enkelte stevner. Det ser ut til at det er meget vanskelig å få med nye skyttere på stevner, det er for det meste de gamle ansikter som trofast dukker opp på skytingene. Det kan på enkelte feltstevner dukke opp nye ansikter, men disse ser vi sjelden på de vanlige banestevner. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Øyvind Jenssen Kristiansund PK Nestleder/rifleansv.: Svein Farstadvoll Molde PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær: Odd Hellevik Vestnes PK Styremedlem.: Edvin Hagen Aukra PK Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Varamedlem: Tore Nørbeck Kr.sund PK Varamedlem: Jarle Bjølverud Molde PK Utdanningskontakt Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Svein Krakeli Eide og Fræna Pk (leder) Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk Inge Leite Vestnes PK Det har i 2001 vært holdt 4 styremøter samt at det har vært en del kontakt pr. telefon og e-post styremedlemmene imellom. På kretsleder- og utdanningskontaktkonferansen i Oslo april deltok Øyvind Jenssen og Svein Ulrik Olsen. På fagkomitékonferansen i Stjørdal november deltok Rolf Toven. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlisten er sendt Norges Skytterforbund og kommer i nummer 6/01 av Skytternytt. Det vil likevel bli sendt ut en egen terminliste fra skytterkretsen som vil bli den offisielle listen for Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. På budsjettet for 2001 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Beløpet er av styret disponert slik: Jon Arne Brekken 1 079,- Per Arve Heggset 578,- Ola Anders Leangen 1 142,- Rolf Toven 1 201,- Sum 4 000,- Dette utgjør 92,1 % av søknadsbeløpene. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet C med forbehold om årstingets godkjennelse C slik: Aukra Pk 635,- Bondalen Sp.sk. 675,- Eide og Fræna Pk 885,- Fannefjord pk 625,- Kristiansund Pk 1 975,- Molde Pk 875,- Nesset Pk 395,- Sunndal Pk 1 345,- Syvde skl 630,- Tingvoll Pk 680,- Vestnes Pk 1 920,- Ørsta/Volda Pk 1 575,- Åndalsnes Pk 760,- Sum ,- 1

4 Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dameog juniorsiden. Søknad om tilskudd er kommet fra Kristiansund Pk, Molde Pk, og Vestnes Pk, som har avholdt kurs. Styret har fordelt kurstilskudd slik: Kristiansund Pk 700,- Molde Pk 350,- Vestnes Pk 2 900,- Sum 3 950,- Vestnes Pistolklubb arrangerer nybegynnerkurs i samarbeid med valgfag i skolen, noe Skytterkretsen synes er prisverdig. Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 500,95 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler. Eventuelle unoter vil bli plukket vekk når alle dommerne skal på oppdateringskurs til vinteren. ÅRSBERETNING PISTOL 2001 Gjeldende kretsrekorder: (noteringer f.o.m. 1989) Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Rolf Rødseth 549 (1989) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Rolf Toven 576 (1991/97) Rolf Rødseth 576 (1993) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Fra til har det vært arrangert 33 stevner. I forrige periode ble det arrangert 41 stevner, og stevner. Det har vært 809 starter på ovennevnte stevner, i forrige periode var det starter mens det i 1999 var I tillegg kommer 100 starter i NM, mens det i 2000 var 134 og i starter. De tre best besøkte stevnene var feltstevnene på Tingvoll Pk (76 stk), Åndalsnes Pk (64 stk) og Ørsta/Volda Pk (62 stk). Det merkes nok på snitt-tallene at Nesset Pk og Vestnes Pk dette året stod over sine faste feltarrangement, som tradisjonelt har samlet mye folk. Heldigvis er begge disse arrangørene inne på terminlisten igjen med feltstevner i På den annen side kom Tingvoll Pk med sitt første feltstevne dette året, og kom fra den oppgaven med bravur. For øvrig skal de gis honnør til arrangørklubbene for rask innsending av resultatlister til kretsen, her har det tidligere vært nødvendig med en del mas for å få inn listene, men med få unntak forløper dette nå smertefritt. Hvis alle klubbene nå husker på at det også skal innsendes et eksemplar til Norges Skytterforbund, tegner dette rett så bra. Det kan nevnes at Ola Anders Leangen og Rolf Toven deltok på det norske landslaget i feltlandskampen mot Sverige, som dessverre endte med tap for de norske farger. Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Jens M. Viktil 490 (1995) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2001 Finfelt Menn 1 Tor Jonassen Sandnes Pk Rolf Toven Nesset Pk Finn Olsen Vestnes Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk 96 Totalt 132 deltakere, derav 12 fra M&R. Lag 1 Kopervik Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 272 Totalt 23 lag, derav 1 fra M&R. Veteran55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Edvin Hagen Aukra Pk 87 Totalt 31 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovfelt Åpen 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Per Arve Heggset Sunndal Pk 79 Totalt 44 deltakere, derav 4 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 249 Totalt 5 lag, derav 1 fra M&R. Militærfelt Åpen 1 Bjørn Einar Noren Sandefjord Pk 98 6 Frode Rolfseng Sunndal Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk Rolf Toven Nesset Pk 89 Totalt 113 deltakere, derav 13 fra M&R. Lag 1 Oslo SS Sunndal Pk 2 (Brekken, Heggset, Melkild) 252 Totalt 16 lag, derav 1 fra M&R. Veteran55 1 Ove Dahl Bærum Pk Edvin Hagen Aukra Pk 45 Totalt 30 deltakere, derav 1 fra M&R. Revolverfelt Åpen 1 Lennart Larsen Fauske & Sørfold Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Olav Melkild Sunndal Pk 91 Totalt 134 deltakere, derav 13 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Leangen, Rolfseng, Melkild) 273 Totalt 21 lag, derav 1 fra M&R. Veteran55 1 Hans H. Schelderup Kristiansand Pk Edvin Hagen Aukra Pk 80 Totalt 29 deltakere, derav 1 fra M&R. Standardpistol Menn 1 Petter Bratli Gardermoen FS Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 539 Totalt 34 deltakere, derav 2 fra M&R. Finpistol Menn 1 Pål Hembre Oslo Pk Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 547 Totalt 37 deltakere, derav 2 fra M&R. Grovpistol Åpen 1 Petter Bratli Gardermoen FS Jon Arne Brekken Sunndal Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Per Arve Heggset Sunndal Pk 545 Totalt 40 deltakere, derav 4 fra M&R. 3

6 Lag 1 Oslo Pk Sunndal Pk (Brekken, Leangen, Heggset) 1670 Totalt 3 lag, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Pål Hembre Oslo Pk Finn Olsen Vestnes Pk 550 Totalt 40 deltakere, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo Pk Finn Olsen Vestnes Pk 519 Totalt 25 deltakere, derav 1 fra M&R. Midt-Norske Mesterskap 2001 Finfelt Menn 1 Ola A. Leangen Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 88 Totalt 13 deltakere, derav 4 fra M&R. Lag 1 Ørland Pk (Olden, Klette, Røstad) Sunndal Pk (Leangen, Heggset, Brekken) 275 Totalt 4 lag, derav 1 fra M&R. Grovfelt Åpen 1 Per A. Heggset Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 97 6 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 94 Totalt 10 deltakere, derav 4 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Leangen, Heggset, Brekken) 287 Totalt 3 lag, derav 1 fra M&R. Militærfelt Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 94 2 Olav Melkild Sunndal Pk 92 3 Rolf Toven Nesset Pk 91 4 Totalt 16 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Brekken, Melkild, Rolfseng) 271 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Åpen 1 Ola A. Leangen Sunndal Pk 94 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 92 8 Rolf Toven Nesset Pk 85 Totalt 21 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Heggset, Melkild, Leangen) 262 Totalt 3 lag, derav 1 fra M&R. Standardpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk Ole Erik Loe Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 535 Totalt 6 deltakere, derav 2 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk Ole Erik Loe Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 553 Totalt 11 deltakere, derav 4 fra M&R. Hurtigpistol grov Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Ole Erik Loe Sunndal Pk Lorentz G. Rød Sunndal Pk 530 Totalt 5 deltakere, derav 4 fra M&R. Kretsmesterskapene 2000 Finfelt Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk 91 2 Stig Petter Rekkedal Bondalen Spsk.gr Øyvind Midtflå Bondalen Spsk.gr. 88 Kvinner 1 Jorun Hauge Bondalen Spsk.gr. 57

7 Grovfelt Åpen 1 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 88 2 Morten Lien Ørsta/Volda Pk 86 3 Finn Olsen Vestnes Pk 85 Militærfelt Åpen 1 Frode Rolfseng Sunndal Pk 89 2 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 80 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 74 Revolverfelt Åpen 1 Frode Rolfseng Sunndal Pk 89 2 Rolf Toven Nesset Pk 86 3 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 82 Fripistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Tom K. Nerbø Aukra Pk 452 Luftpistol Menn 1 Frode Olsen Kristiansund Pk ,7 = 652,7 2 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,4 = 642,4 3 Rolf Toven Nesset Pk ,7 = 629,7 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 350 Silhuettpistol 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk Rolf Toven Nesset Pk 517 (e.o.) 3 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 517 (e.o.) Standardpistol Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Odd Hellevik Vestnes Pk 534 Finpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Odd Hellevik Vestnes Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 550 Grovpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Tom K. Nerbø Aukra Pk 541 Hurtigpistol fin Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Olav Melkild Sunndal Pk 545 Hurtigpistol grov Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 542 Kretscup 2001 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Odd Hellevik Vestnes Pk 2211 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 525 Jr./Ungdom 1 Sindre Standal Vestnes Pk Tommy Vetvik Eide/Fræna Pk Jon Terje Kalvatn Bondalen Spsk.gr

8 ÅRSBERETNING RIFLE 2001 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. I alt var det 6 stemnestartar. Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 355 (2001) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) 50m 60 sk. ligg Jørn Ole Skiri 578 (1991) 50m ½-match Ottar Dalset 560 (1991) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Kretsmeisterskap Luftgevær Menn 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 524 Jr. Kv. 1 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 355 Miniatyrgevær, 45 skot Åpen 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 435 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2001 Det har i høst vært planlagt et kurs for nye dommere, samt et oppdateringskurs for de eksisterende dommerne. Dessuten ønsket vi å avholde en treningssamling under ledelse av Petter Bratli, tilsvarende det som ble holdt i Skytterhallen i Molde har vært ansett som de best egnede lokalene for begge disse tiltakene, men dessverre viste det seg at de helgene som kunne benyttes uten å komme i konflikt med kretsens stevner, var Skytterhallen allerede bestilt for andre aktiviteter. Kretsstyret valgt derfor å forskyve alt dette til januar/februar Nærmere innkalling kan ventes med det første. Revidert regnskap framlegges på tinget. Ingen forslag innkommet. PKT. 5 I SAKLISTEN & REGNSKAP 2001 PKT. 6 I SAKLISTEN & BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG PKT. 7 I SAKLISTEN & FASTSETTE KONTINGENT FOR 2002 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 1999, og er nå kr 16 pr. lagsmedlem. Det foreslås ingen justering for kommende år. PKT. 8 I SAKLISTEN & VEDTA BUDSJETT FOR 2002 Kretsstyret viser til vedlagte budsjettforslag, inntatt på siste side. Valgkomiteens forslag blir framlagt på tinget. PKT. 9 I SAKLISTEN & VALG 6

9 PKT 10 I SAKLISTEN VELGE REPRESENTANTER TIL FORBUNDSTING Kretsen kan, ut fra sitt medlemstall, møte med 5 representanter på Skyttertinget i Stjørdal mars (Lovendring på Skyttertinget 2000: 1 kretsrepresentant for hver påbegynt 300 medlemmer, maks. 5 representanter.) Det foreslås at styret gis fullmakt til å utpeke det nødvendige antall representanter blant styrets medlemmer/varamedlemmer. PKT. 11 I SAKLISTEN & TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 12 I SAKLISTEN & STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Det foreslås også dato for tinget: Lørdag 14. desember Kristiansund, 24 november 2001 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Øyvind Jenssen kretsleder MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2002 BUDSJETT 2002 REGNSKAP 2001 BUDSJETT 2001 REGNSKAP 2000 Styrets forslag Tingvedtak KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF 905, Kontingenter fra lag , , Innkrevd Forbundskontingent , , Fylkeskommunalt tilskudd , , Kursinntekter , Medaljeinnskudd , ,00 35 Salgsinntekter ,00 Sum kontoklasse , ,00 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,00 43 Utdanning/kursutg ,00 Sum kontoklasse , ,00 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 51 Møteutgifter 5110 Styrem øter , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser , Årsmøte , ,00 52 Administrasjon , ,50 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , ,10 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering , ,00 72 Overføring til NSF for ansv.forsikr , ,70 72 Overføring til NSF av forbundskontingent , ,00 74 Reisestøtte MNM, Vårmønstring , ,80 Sum kontoklasse , ,50 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,58 83 Gebyrer , ,40 Sum kontoklasse ,73 82, ,58 62,40 TOTALSUMMER , , , ,00 Driftsresultat , , , , , ,58 BALANSE PR Innestående i banken , ,42 Egenkap. pr , ,84 Driftsresultat i perioden 7 945, , , ,42 7

10 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 8. desember Representasjon etter ' 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med 26 C 50 medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes.

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting

Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Norsk Jernbane Idrettsforbund 57. ordinære forbundsting Rica Hotel Hamar 27. januar 2007 Teknisk arrangør: JIL Hamar Besøk våre hjemmesider på: www.jbf.no Felles telefonnummer for JBF: 815 59 115 Her kommer

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer