Årsberetning. og Regnskap 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. og Regnskap 2006"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2006

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Rauma Skytterhall, 6350 Eidsbygda Lørdag 10. februar 2007 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og referent 3. Godkjenning av de frammøtte representanter. 4. Behandle årsberetning 5. Behandle kretsens regnskap for 2006 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette kontingent for neste år. 8. Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10. Tilsette autorisert revisor 11. Bestemme sted for neste års ting 12. Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Det blir også gitt en orientering om NM spesial/magnumfelt 2007, som kretsen skal arrangere på Setnesmoen. Eide, den 30.januar 2007 Svein Krakeli kretsleder 2

3 ÅRSBERETNING 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer over 20 år var i følge idrettsregistreringen pr på 1259 medlemmer. Dette er det tallet som det skal betales forbunds- og kretskontingent for. Antall medlemmer inntil 20 år har vi ikke mottatt oppgave over. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2006 av 32 klubber, en adresseliste er inntatt bakerst i beretningen. Referatet fra kretstinget 2006 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Hilda Nortun Aukra pk Johan Fagerheim Åndalsnes Pk/Kretsstyret Steinar Staurseth Fannefjord Pk Det har ikke vært den store aktiviteten på kretssiden siden forrige kretsting, det som det har vært jobbet mest med er forberedelsene til NM Spesialfelt og Magnum som finner sted på Setnesmoen juni Det har også vært viet en del oppmerksomhet på riflesiden om hva man skal gjøre med den forholdsvis labre (2 stevner) aktiviteten på rifle, vår rifleansvarlig har fått i oppgave å se på dette og lage en handlingsplan for å prøve å bedre dette. Det har siden siste kretsting bare vært avholdt 2 styremøter, der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post. Styret har også hatt oppgave som hovedkomite for NM-arrangementet, og dette har nok også hatt styrets fokus i løpet av året. Ordinære styresaker har til dels blitt hektet på NM-relaterte møter. Representasjon På kretslederkonferansen i 2006 deltok Svein Krakeli og Jarle Bjølverud. Konferansen ble holdt på Garder kurs- og konferansesenter i tiden januar. Kretsens utsendinger til Skyttertinget i Bergen mars var Svein Krakeli, Rolf Toven og Edvin Hagen fra kretsstyret, mens klubbrepresentant var Roger Landsverk. Utsendinger til fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal oktober var Svein Krakeli og Johan Fagerheim. 3

4 Rekruttering M&R skytterkrets er også med på den regionale satsingen sammen med Nord- og Sør-Trøndelag skytterkretser, fra vår krets deltar Øystein Hjorthol Opedal. Det er også bestemt at vi skal satse på rekruttering og rekrutt/ junior samlinger vil bli avholdt, hvor er enda ikke bestemt, men en bør prøve å avholde disse litt spredt rundt om i kretsen. Terminlistearbeid Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/06 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Det er terminlisten som ligger på hjemmesiden som er gjeldende. Denne blir oppdatert ved endringer, og alle skyttere oppfordres til å holde seg orientert ved å besøke disse siden jevnlig. Alle skyttere og klubber er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som man måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 551 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Ordningen med medaljeinnskudd bortfalt for øvrig f.o.m Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr ÅRSBERETNING PISTOL 2006 Fra til har det vært arrangert 39 stevner med 1296 starter. I forrige periode var tallene 37 stevner med 1155 starter. Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2006 (bane, felt, spesialfelt) der det var 155 starter fra vår krets. I 2005 var antall starter 188. Kretsen har deltatt på alle pistol-nm er. De tre best besøkte av våre lokale stevner var feltstevnene til Sunndal Pk (102), Vestnes Pk (96) og Kristiansund Pk (87). Det er altså fortsatt feltstevnene som er mest populært i kretsen MRSK har flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå også i I første rekke kan det vel være grunn til å framheve Øystein H. Opedals seier i juniorklassen i NM finfelt og bronse i NM luftpistol. Øystein representerte også Norge i den nordiske feltlandskamper, og fikk med seg en flott andreplass individuelt. Vi må også berømme Malvin Molvik for hans NM-sølv i V50-klassen i finfelt. Videre fikk Rolf Toven med seg en gullmedalje i grovpistol i V50-klassen. Resultatene kan studeres nærmere 4

5 under punktet Norgesmesterskapene 2006 lenger ute i beretningen. Se ellers også hvordan det har gått i Midt-Norsk og kretsmesterskapene. Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005) (Nytt reglement 2005) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) M/finale Øystein H. Opedal 611,8 (2005) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Øystein H. Opedal 546 (2006) Hurtigpistol fin: Øystein H. Opedal 543 (2006) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) Norgesmesterskapene 2006 Finfelt U 1 Ulrik H Bjørklund Oslo FS Robin Kristoffersen Sunndal PK Asgeir Rusti Sunndal PK 11 Totalt 21 deltagere, derav 2 fra M&R Jr. menn 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 93 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R 5

6 Kvinner 1 Gro-Lisbeth Nilsen Aron SK Hilda Nortun Aukra PK 71 Totalt 38 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Ole Henning Fjeld Namnå Jon Arne Brekken Sunndal PK André Hansø Kristiansund PK Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 91 Totalt 148 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Johnny Nilsen Aron SK 98 2 Malvin Molvik Syvde SL Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristainsund PK 89 Totalt 43 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Ole Johan Elvestad Lillehammer PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 80 Totalt 42 deltagere, derav 2 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Aina E Flørli Sandnes PK Hilda Nortun Aukra PK 49 Totalt 16 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Berntsen Aron SK Øystein H Opedal Ørsta/Volda PK Mrten Lien Ørsta/Volda PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 114 deltagere, derav 7 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 99 5 Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde SL Tore Nørbech Kristiansund PK 83 Totalt 37 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 62 Totalt 38 deltagere, derav 2 fra M&R Militærfelt Menn 1 Bernhard Kvale Haugesund PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 98 6 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK 95 Totalt 128 deltagere, derav 10 fra M&R 6

7 V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 97 6 Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristiansund PK 78 Totalt 30 deltagere, derav 2 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum SS Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 54 Totalt 34 deltager, derav 1 fra M&R Lag Menn1 Oscarborg PK Sunndal PK 280 Totalt 21 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Ståle Tollefsen Oslo FS Olav Melkild Sunndal PK 99 4 Frode Rolfseng Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 93 Totalt 146 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Hjalmar Joleik Florø PK 99 8 Rolf Toven Nesset PK Tore Nørbech Kristiansund PK Jan Teilgård Kristiansund PK 69 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Reidar Haugen OKTS Olav Innerdal Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansundl PK 64 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R Lag Menn1 Aron SK Sunndal PK 289 Totalt 23 lag, derav 1 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 88 3 Olav Melkild Sunndal PK 87 4 Frode Rolfseng Sunndal PK 86 Totalt 103 deltakere, derav 15 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK Sunndal PK2 216 Totalt 15 lag, derav 2 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 5 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK 82 7

8 Totalt 108 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK 233 Totalt 15 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 79 2 Olav Melkild Sunndal PK 79 3 Frode Rolfseng Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 77 Totalt 97 deltakere, derav 23 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK Eide og Fræna PK 196 Totalt 14 lag, derav 2 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Tor Jonassen Sandnes PK 79 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 75 Totalt 70 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK 217 Totalt 10 lag, derav 1 fra M&R. Luftpistol Jm 1 Andreas Øyangen Trondhjems PK652,5 (561) 3 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK598,9 (514) Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Menn 1 Ståle Waagbø Stavanger PK 673,9 (574) 27 Finn Olsen Vestnes PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 532 Totalt 93 deltakere, derav 2 fra M&R. Silhuett Junior 1 Marius Aarre Sandnes PK 725,6 (535) 7 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 480 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R Standard Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 516 Totalt 53 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron SK Rolf Toven Nesset PK 522 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R 8

9 Finpistol Jr menn 1 Thomas H Østborg Namdal PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 522 Totalt 8 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 546 Totalt 57 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Oddo PK Rolf Toven Nesset PK 546 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R Grovpistol Menn 1 Petter Brattli Gardermoen FS SK Jon Arne Brekken Sunndal PK 451 Totalt 55 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Rolf Toven Nesset PK 559 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Fin Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 551 Totalt 73 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron PK Malvin Molvik Syvde PK Rolf Toven Nesset PK Trond Fiskaa Syvde PK 469 Totalt 16 deltagere, derav 3 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 490 Totalt 68 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde PK Trond Fiskaa Syvde PK 461 Totalt 12 deltagere, derav 3 fra M&R MIDT-NORSKE MESTERSKAP 2006 Finfelt Kvinner 1 Mary Vannebo Stjørdal PK 93 4 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R 9

10 Menn 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 95 3 Rolf Toven Nesset PK 95 6 Jon Arne Brekken Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 20 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Rolf Susegg Steinkjer PK 94 4 Edvin Hagen Aukra PK 84 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Line Faksnes Trondhjems PK 81 2 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Strømdal Trondhjems PK 95 6 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 Totalt 14 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Øyvind Isdahl Trondhjems PK 89 4 Edvin Hagen Aukra PK 71 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Åpen 1 Bernt Noodt Trondhjems PK 97 2 Olav Melkild Sunndal PK 94 5 Frode Rolfseng Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 88 Totalt 28 deltagere, derav 6 fra M&R Revolverfelt Åpen 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 98 2 Rolf Toven Nesset PK 97 4 Olav Melkild Sunndal PK 92 5 Jon Arne Brekken Sunndal PK 89 Totalt 31 deltagere, derav 7 fra M&R Luftpistol Menn 1 Arild Aurstad Steinkjer Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 543 Totalt 19 deltakere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 525 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R 10

11 Hurtigpistol Fin Menn 1 Roar Haugen Melhus PK Rolf Toven Nesset PK 551 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Frode Knutsen Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 533 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R KRETSMESTERSKAPENE 2006 Finfelt U14 1 Kim Andre Fure Sykkylven PK 57 Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 70 2 Olga Pavlova Molde PK 69 Menn 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 83 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 81 3 Rolf Toven Nesset PK 78 Grovfelt Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 61 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK 81 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 3 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 72 Militærfelt Åpen 1 Olav Melkild Sunndal PK 98 (e.o.) 2 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 98 (e.o.) 3 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 97 Revolverfelt Åpen 1 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK 99 (e.o.) 3 Rolf Toven Nesset PK 99 (e.o.) Fripistol Åpen 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Tom Roger Ulleland Eide og Fræna PK 339 Luftpistol U14 1 Fredrik Solstad Molde PK Kristoffer Stavik Molde PK

12 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK Anna Rita Hole Kristiansund PK Hilda Nortun Aukra PK 285 Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 644,6 (550) 2 Rolf Toven Nesset PK 629,0 (532) 3 Finn Olsen Vestnes PK 623,3 (530) Silhuettpistol Kvinner 1 Anna Rita Hole Kristiansund PK 347 Menn 1 Asgeir Jordahl Kristiansund Pk André Hansø Kristiansund PK Olav Isaksen Kristiansund PK 494 Standardpistol Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide og Fræna PK Geir Øverås Vestnes PK 509 Finpistol Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 482 Menn 1 Are Skotnes Fannefjord PK Tom R Ulleland Eide og Fræna PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 535 Grovpistol Åpen 1 Tom K Nerbø Aukra PK Bjørn T Moen Eide og Fræna PK Jarle Bjølverud Molde PK 481 Hurtigpistol fin Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 522 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Steinar Staurset Fannefjord PK Edvin Hagen Aukra Pk 524 Hurtigpistol grov Åpen 1 Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK

13 KRETSCUP 2006 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultater i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Rolf Toven Nesset Pk Roger Landsverk Syvde Sportsk.lag 2013 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk Hilda Nordtun Aukra Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk 475 Jr./Ungdom 1 Fredrik Solstad Molde Pk Øystein H. Opedal Ørsta/Volda Pk Robin S. Kristoffersen Sunndal Pk 503 ÅRSBERETNING RIFLE 2006 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. Dette var dei vanlege stemna til Syvde Sportsskyttarlag. Det var 17 startar på dei to stemna. Bård Årseth sette ny kretsrekord på 45 sk. miniatyrrifle med 437. Det er bare registrert en start på stemne arrangert utenfor kretsen (Ole Petter Klokset frå Engesetdal/Skodje på 50 m. ligg i Rolvsøyhallen i Fredrikstad med resultatet 575 i V55). På bakgrunn av den lave aktiviteten på riflesida, satte kretsstyret i 2006 i gang arbeidet med en handlingsplan for økt aktivitet på riflesiden. Denne blir satt ut i livet med tanke på økt aktivitet i perioden Kretsmesterskap 2006 Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1. Bård Årseth Syvde Sp.skl 437 Luftgevær 60 sk Åpen 1. Lennart Henden Syvde Sp.skl 541 Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Bård Årseth 437 (2006) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) 13

14 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m 1/2-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Menn Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2006 Kretsen har i 2006 arrangert dommerkurs og oppdateringskurs for de eksisterende dommerne hvor dommersertifikatene formelt utløp De nye kravene til pensum i dommerkursene tilsier at de må avvikles over to weekender, og med reise og oppholdsutgifter for instruktør har dette blitt relativt kostbart for oss som arrangør, og for deltakere med lang reiseveg. Når kostnad pr. utdannet dommer ble høy, skyldes dette frafall fra påmeldte deltakere, og at kun fire nye dommere gjennomgikk kurset fram til eksamen (men med svært gode resultater). Vi er likevel tilbakeholdne med å legge kostnadene fullt ut på deltakerne og deres klubber, men vi må nok vurdere om behovet er tilstrekkelig før neste kurs. Kretsstyret har i skriv til NSF/Fagkomite Opplæring tatt til orde for et redusert omfang av dommerkursene, evt. at det kan åpnes for at deler av kurset kan tas som brevundervisning eller en web-basert løsning, og at behovet for undervisning med instruktør igjen kan reduseres til en weekend. Som et ledd i kretsens handlingsplan for riflesatsing må det likevel satses på dommerutdannelse, kretsen har pr. i dag ingen rifledommere med gyldig sertifikat. Et alternativ som da må vurderes, er å sende dommere på kurs i tilgrensende kretser. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2006 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Ingen forslag innkommet. PKT. 7 I SAKLISTEN FASTSETTE KONTINGENT FOR 2007 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2005 med virkning fra , til kr 25 pr lagsmedlem på 20 år og eldre. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN VEDTA BUDSJETT FOR 2007 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. 14

15 PKT. 9 I SAKLISTEN VALG Valgkomiteens forslag: Leder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Foreslås på tinget PKT. 10 I SAKLISTEN TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon Kristiansund v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. Foreslås på tinget. PKT. 11 I SAKLISTEN STED FOR NESTE ÅRS TING Eide, 30 januar 2007 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Svein Krakeli (sign) kretsleder 15

16 Adresseliste for medlemsklubbene i MRSK 1. Aukra Pistolklubb v/tom Kristian Nerbø 6480 AUKRA 2. Averøy Pistolklubb Meek 6530 AVERØY 3. Bondalen Sp.skytterkl. v/terje Kalvatn 6165 SÆBØ 4. Bæverdalen Skytterlag Pistolseksjon v/arne Gujord 6650 SURNADAL 5. Eide og Fræna Pistolklubb Postboks EIDE 6. Engesetdal/Skodje Sklag Sportsk.gr. Postboks SKODJE 7. Fannefjord Pistolklubb Postboks HJELSET 8. Follestaddal IL Pistolgr. v/asbjørn Foldal Follestaddal 6150 ØRSTA 9. Halsa Min.sk.lag v/odd A. Stivold 6683 VÅGLAND 10. Harøy Skytterlag v/tor Arne Nielsen 6488 MYKLEBOST 11. Hjørungavåg Pistolklubb v/steven Bendal Borgundvn ÅLESUND 12. Isfjorden og Åndalsnes Min.sk.gr. Postboks ISFJORDEN 13. Kristiansund Pistolklubb Postboks KRISTIAN- SUND 14. Langevåg Skytterlag Sportskyttergr. Postboks LANGEVÅG 15. Molde HV-ungdoms IL c/o Oddfinn Thue Øivindsveg MOLDE 16. Molde Pistolklubb Postboks MOLDE 17. Nesset Pistolklubb Postboks EIDSVÅG 18. Smøla Pistolklubb v/oddbjørn Junge Vikan 6570 SMØLA 19. Stordal Pistolklubb Svein Roar Tafjord 6250 STORDAL 20. Stranda Pistolklubb v/walther Svorkås Eide Movegen STRANDA 21. Sunndal Pistolklubb Postboks SUNNDALS- ØRA 22. Sunnylven Sportsskyttergruppe Postboks HELLESYLT 23. Sykkylven Pistolklubb v/roar Nordtømme 6220 STRAUM- GJERDE 24. Syvde Sportsskyttarlag Postboks SYVDE 25. Tingvoll Pistolklubb v/arnfinn Sponås 6632 TORJULVÅ- GEN 26. Tjeldbergodden Pistolklubb Torbjørn Ulfsnes Bjøringen 6690 AURE 27. Vestnes Pistolklubb v/finn Olsen Åsbygda 6390 VESTNES 28. Vigra/Valderøy Pistolklubb Postboks VALDERØY 29. Ørskog Jeger og Sportsskyttere Postboks ØRSKOG 30. Ørsta/Volda Pistolklubb Postboks ØRSTA 31. Ålesund Pistolklubb Postboks ÅLESUND 32. Åndalsnes Pistolklubb Postboks ÅNDALSNES 16

17 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 10. februar Representasjon etter 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant Lag med medlemmer: 2 representanter Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. Representanter må være valgt på klubbenes årsmøte eller oppnevnt av klubbstyret etter fullmakt. 17

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003 KRETSTING Årsberetning og Regnskap 2003 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2004 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Resultatliste Stevne : Stevne +mesterskap Program : Feltpistol Arrangør : Tingvoll pistolklubb Dato : 27.08.2011 Sted: Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Stevneleder: Arnfinn Sponås Antall deltakere

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013 Korrigert pr 12.02.14 Årsberetning og Regnskap 2013 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside:

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1516160 Bane: Oppdal Pistolklubb Stevneleder: Arvid Øiamo Dommer(e):

Detaljer

Side 1 av 6 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 3A40 Luftpistol (40 skudd) Stevnenummer: 1515031

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Stevne: 1F Finfelt Dato/tid: 05.09.2015 1000 Stevnenummer: 1516098 Bane: Jonsvatnet Stevneleder:

Detaljer

Resultatliste Hitrafelten

Resultatliste Hitrafelten Resultatliste Hitrafelten Program Feltpistol Stevnedato 03.05.2014 Arrangør Hitra Pistolklubb Sted Stevnenummer Asmundvåg 1416069 Stevneleder/dommere Roy Aune, Jørgen Olsen, Frode Haugen Antall deltagere

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005

NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005 NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005 Arr: Møre og Romsdal Skytterkrets Klasse Kvinner 1 Marianne Ullvassveen Ull Sportsskyttere 104 Gull 2 Reidun Ann Støle Koppervik Pistolklubb 100 Sølv (17) 3 May-Kristin

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn Klasse Menn 1 11039 Pål Hembre Bærum Pist.Kl. 97 99 100 100 98 100 594 26* Gull 2 11138 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 96 97 97 98 95 95 578 16* Sølv SO(48) 3 11139 Magnus Strømdal Trondhjems Pk 96

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel

Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel Vandretrofeer Midt Norsk Mesterskap, Midt Norge Landsdel MNM side 1 av 5 FOSEN TRAFIKKLAGS POKAL, GRUNNLAGSPOKALEN MNM side 2 av 5 VANDREPOKAL MESTERSKAP FELT KL. 2-5 OG V55: Sølvpokal. Giver: Uttrøndelag

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold.

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Mandag 4. April 2016, klokken 19.30 20:45 i Bridgens Hus, Horten. Dagsorden: 1. Godkjenne representantenes fullmakter. 2. Valg av dirigent og sekretær. 3.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no

Moss Pistolklubb PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no 1 av 5 26.02.2014 00:14 Moss PB 2010 Jeløy 1510 Moss Telefon: 90613926 Epost: issf@mosspistolklubb.no Hjemmeside: www.mosspistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1401054 Bane: Stevneleder: Dommer(e):

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) Årsberetning VNDK 2009 side 1 av 5 Årsberetning for Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) 2009 Årsberetning VNDK 2009 side 2 av 5 Styrets sammensetning Leder: Knut G. Mikkelsen TKDK Nestleder: Sølvi Uthaug BSI

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

NBF SALTENS KRETSTING 2011

NBF SALTENS KRETSTING 2011 NBF SALTENS KRETSTING 2011 LØRDAG 26. MARS KLOKKEN 12.00 TUSENHJEMMET BODØ Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen, Lena Koch (BBK/LYN), Stig Ellingsen (BBK/LYN), Ronny Johnsen (SparEss), Cato Pedersen (Rognan

Detaljer

Resultatliste for Hurtigpistol

Resultatliste for Hurtigpistol Resultatliste for pistol Løvenskiold Open 009 06.06.009 Plass Navn Klubb Poeng A 1 Pål Hembre Oslo PK 199/198/00 97 Terje Storholt (V0) Oslo PK 197/194/190 81 3 Ole Opsahlseter Namnå PK 187/19/194 73 4

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer