Årsberetning. og Regnskap 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. og Regnskap 2006"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2006

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Rauma Skytterhall, 6350 Eidsbygda Lørdag 10. februar 2007 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og referent 3. Godkjenning av de frammøtte representanter. 4. Behandle årsberetning 5. Behandle kretsens regnskap for 2006 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette kontingent for neste år. 8. Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10. Tilsette autorisert revisor 11. Bestemme sted for neste års ting 12. Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Det blir også gitt en orientering om NM spesial/magnumfelt 2007, som kretsen skal arrangere på Setnesmoen. Eide, den 30.januar 2007 Svein Krakeli kretsleder 2

3 ÅRSBERETNING 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer over 20 år var i følge idrettsregistreringen pr på 1259 medlemmer. Dette er det tallet som det skal betales forbunds- og kretskontingent for. Antall medlemmer inntil 20 år har vi ikke mottatt oppgave over. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2006 av 32 klubber, en adresseliste er inntatt bakerst i beretningen. Referatet fra kretstinget 2006 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Hilda Nortun Aukra pk Johan Fagerheim Åndalsnes Pk/Kretsstyret Steinar Staurseth Fannefjord Pk Det har ikke vært den store aktiviteten på kretssiden siden forrige kretsting, det som det har vært jobbet mest med er forberedelsene til NM Spesialfelt og Magnum som finner sted på Setnesmoen juni Det har også vært viet en del oppmerksomhet på riflesiden om hva man skal gjøre med den forholdsvis labre (2 stevner) aktiviteten på rifle, vår rifleansvarlig har fått i oppgave å se på dette og lage en handlingsplan for å prøve å bedre dette. Det har siden siste kretsting bare vært avholdt 2 styremøter, der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post. Styret har også hatt oppgave som hovedkomite for NM-arrangementet, og dette har nok også hatt styrets fokus i løpet av året. Ordinære styresaker har til dels blitt hektet på NM-relaterte møter. Representasjon På kretslederkonferansen i 2006 deltok Svein Krakeli og Jarle Bjølverud. Konferansen ble holdt på Garder kurs- og konferansesenter i tiden januar. Kretsens utsendinger til Skyttertinget i Bergen mars var Svein Krakeli, Rolf Toven og Edvin Hagen fra kretsstyret, mens klubbrepresentant var Roger Landsverk. Utsendinger til fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal oktober var Svein Krakeli og Johan Fagerheim. 3

4 Rekruttering M&R skytterkrets er også med på den regionale satsingen sammen med Nord- og Sør-Trøndelag skytterkretser, fra vår krets deltar Øystein Hjorthol Opedal. Det er også bestemt at vi skal satse på rekruttering og rekrutt/ junior samlinger vil bli avholdt, hvor er enda ikke bestemt, men en bør prøve å avholde disse litt spredt rundt om i kretsen. Terminlistearbeid Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/06 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Det er terminlisten som ligger på hjemmesiden som er gjeldende. Denne blir oppdatert ved endringer, og alle skyttere oppfordres til å holde seg orientert ved å besøke disse siden jevnlig. Alle skyttere og klubber er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som man måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 551 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Ordningen med medaljeinnskudd bortfalt for øvrig f.o.m Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr ÅRSBERETNING PISTOL 2006 Fra til har det vært arrangert 39 stevner med 1296 starter. I forrige periode var tallene 37 stevner med 1155 starter. Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2006 (bane, felt, spesialfelt) der det var 155 starter fra vår krets. I 2005 var antall starter 188. Kretsen har deltatt på alle pistol-nm er. De tre best besøkte av våre lokale stevner var feltstevnene til Sunndal Pk (102), Vestnes Pk (96) og Kristiansund Pk (87). Det er altså fortsatt feltstevnene som er mest populært i kretsen MRSK har flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå også i I første rekke kan det vel være grunn til å framheve Øystein H. Opedals seier i juniorklassen i NM finfelt og bronse i NM luftpistol. Øystein representerte også Norge i den nordiske feltlandskamper, og fikk med seg en flott andreplass individuelt. Vi må også berømme Malvin Molvik for hans NM-sølv i V50-klassen i finfelt. Videre fikk Rolf Toven med seg en gullmedalje i grovpistol i V50-klassen. Resultatene kan studeres nærmere 4

5 under punktet Norgesmesterskapene 2006 lenger ute i beretningen. Se ellers også hvordan det har gått i Midt-Norsk og kretsmesterskapene. Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005) (Nytt reglement 2005) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) M/finale Øystein H. Opedal 611,8 (2005) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Øystein H. Opedal 546 (2006) Hurtigpistol fin: Øystein H. Opedal 543 (2006) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) Norgesmesterskapene 2006 Finfelt U 1 Ulrik H Bjørklund Oslo FS Robin Kristoffersen Sunndal PK Asgeir Rusti Sunndal PK 11 Totalt 21 deltagere, derav 2 fra M&R Jr. menn 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 93 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R 5

6 Kvinner 1 Gro-Lisbeth Nilsen Aron SK Hilda Nortun Aukra PK 71 Totalt 38 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Ole Henning Fjeld Namnå Jon Arne Brekken Sunndal PK André Hansø Kristiansund PK Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 91 Totalt 148 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Johnny Nilsen Aron SK 98 2 Malvin Molvik Syvde SL Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristainsund PK 89 Totalt 43 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Ole Johan Elvestad Lillehammer PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 80 Totalt 42 deltagere, derav 2 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Aina E Flørli Sandnes PK Hilda Nortun Aukra PK 49 Totalt 16 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Berntsen Aron SK Øystein H Opedal Ørsta/Volda PK Mrten Lien Ørsta/Volda PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 114 deltagere, derav 7 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 99 5 Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde SL Tore Nørbech Kristiansund PK 83 Totalt 37 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 62 Totalt 38 deltagere, derav 2 fra M&R Militærfelt Menn 1 Bernhard Kvale Haugesund PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 98 6 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK 95 Totalt 128 deltagere, derav 10 fra M&R 6

7 V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 97 6 Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristiansund PK 78 Totalt 30 deltagere, derav 2 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum SS Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 54 Totalt 34 deltager, derav 1 fra M&R Lag Menn1 Oscarborg PK Sunndal PK 280 Totalt 21 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Ståle Tollefsen Oslo FS Olav Melkild Sunndal PK 99 4 Frode Rolfseng Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 93 Totalt 146 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Hjalmar Joleik Florø PK 99 8 Rolf Toven Nesset PK Tore Nørbech Kristiansund PK Jan Teilgård Kristiansund PK 69 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Reidar Haugen OKTS Olav Innerdal Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansundl PK 64 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R Lag Menn1 Aron SK Sunndal PK 289 Totalt 23 lag, derav 1 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 88 3 Olav Melkild Sunndal PK 87 4 Frode Rolfseng Sunndal PK 86 Totalt 103 deltakere, derav 15 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK Sunndal PK2 216 Totalt 15 lag, derav 2 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 5 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK 82 7

8 Totalt 108 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK 233 Totalt 15 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 79 2 Olav Melkild Sunndal PK 79 3 Frode Rolfseng Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 77 Totalt 97 deltakere, derav 23 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK Eide og Fræna PK 196 Totalt 14 lag, derav 2 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Tor Jonassen Sandnes PK 79 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 75 Totalt 70 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK 217 Totalt 10 lag, derav 1 fra M&R. Luftpistol Jm 1 Andreas Øyangen Trondhjems PK652,5 (561) 3 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK598,9 (514) Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Menn 1 Ståle Waagbø Stavanger PK 673,9 (574) 27 Finn Olsen Vestnes PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 532 Totalt 93 deltakere, derav 2 fra M&R. Silhuett Junior 1 Marius Aarre Sandnes PK 725,6 (535) 7 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 480 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R Standard Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 516 Totalt 53 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron SK Rolf Toven Nesset PK 522 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R 8

9 Finpistol Jr menn 1 Thomas H Østborg Namdal PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 522 Totalt 8 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 546 Totalt 57 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Oddo PK Rolf Toven Nesset PK 546 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R Grovpistol Menn 1 Petter Brattli Gardermoen FS SK Jon Arne Brekken Sunndal PK 451 Totalt 55 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Rolf Toven Nesset PK 559 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Fin Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 551 Totalt 73 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron PK Malvin Molvik Syvde PK Rolf Toven Nesset PK Trond Fiskaa Syvde PK 469 Totalt 16 deltagere, derav 3 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 490 Totalt 68 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde PK Trond Fiskaa Syvde PK 461 Totalt 12 deltagere, derav 3 fra M&R MIDT-NORSKE MESTERSKAP 2006 Finfelt Kvinner 1 Mary Vannebo Stjørdal PK 93 4 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R 9

10 Menn 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 95 3 Rolf Toven Nesset PK 95 6 Jon Arne Brekken Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 20 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Rolf Susegg Steinkjer PK 94 4 Edvin Hagen Aukra PK 84 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Line Faksnes Trondhjems PK 81 2 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Strømdal Trondhjems PK 95 6 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 Totalt 14 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Øyvind Isdahl Trondhjems PK 89 4 Edvin Hagen Aukra PK 71 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Åpen 1 Bernt Noodt Trondhjems PK 97 2 Olav Melkild Sunndal PK 94 5 Frode Rolfseng Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 88 Totalt 28 deltagere, derav 6 fra M&R Revolverfelt Åpen 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 98 2 Rolf Toven Nesset PK 97 4 Olav Melkild Sunndal PK 92 5 Jon Arne Brekken Sunndal PK 89 Totalt 31 deltagere, derav 7 fra M&R Luftpistol Menn 1 Arild Aurstad Steinkjer Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 543 Totalt 19 deltakere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 525 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R 10

11 Hurtigpistol Fin Menn 1 Roar Haugen Melhus PK Rolf Toven Nesset PK 551 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Frode Knutsen Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 533 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R KRETSMESTERSKAPENE 2006 Finfelt U14 1 Kim Andre Fure Sykkylven PK 57 Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 70 2 Olga Pavlova Molde PK 69 Menn 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 83 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 81 3 Rolf Toven Nesset PK 78 Grovfelt Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 61 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK 81 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 3 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 72 Militærfelt Åpen 1 Olav Melkild Sunndal PK 98 (e.o.) 2 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 98 (e.o.) 3 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 97 Revolverfelt Åpen 1 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK 99 (e.o.) 3 Rolf Toven Nesset PK 99 (e.o.) Fripistol Åpen 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Tom Roger Ulleland Eide og Fræna PK 339 Luftpistol U14 1 Fredrik Solstad Molde PK Kristoffer Stavik Molde PK

12 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK Anna Rita Hole Kristiansund PK Hilda Nortun Aukra PK 285 Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 644,6 (550) 2 Rolf Toven Nesset PK 629,0 (532) 3 Finn Olsen Vestnes PK 623,3 (530) Silhuettpistol Kvinner 1 Anna Rita Hole Kristiansund PK 347 Menn 1 Asgeir Jordahl Kristiansund Pk André Hansø Kristiansund PK Olav Isaksen Kristiansund PK 494 Standardpistol Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide og Fræna PK Geir Øverås Vestnes PK 509 Finpistol Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 482 Menn 1 Are Skotnes Fannefjord PK Tom R Ulleland Eide og Fræna PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 535 Grovpistol Åpen 1 Tom K Nerbø Aukra PK Bjørn T Moen Eide og Fræna PK Jarle Bjølverud Molde PK 481 Hurtigpistol fin Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 522 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Steinar Staurset Fannefjord PK Edvin Hagen Aukra Pk 524 Hurtigpistol grov Åpen 1 Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK

13 KRETSCUP 2006 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultater i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Rolf Toven Nesset Pk Roger Landsverk Syvde Sportsk.lag 2013 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk Hilda Nordtun Aukra Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk 475 Jr./Ungdom 1 Fredrik Solstad Molde Pk Øystein H. Opedal Ørsta/Volda Pk Robin S. Kristoffersen Sunndal Pk 503 ÅRSBERETNING RIFLE 2006 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. Dette var dei vanlege stemna til Syvde Sportsskyttarlag. Det var 17 startar på dei to stemna. Bård Årseth sette ny kretsrekord på 45 sk. miniatyrrifle med 437. Det er bare registrert en start på stemne arrangert utenfor kretsen (Ole Petter Klokset frå Engesetdal/Skodje på 50 m. ligg i Rolvsøyhallen i Fredrikstad med resultatet 575 i V55). På bakgrunn av den lave aktiviteten på riflesida, satte kretsstyret i 2006 i gang arbeidet med en handlingsplan for økt aktivitet på riflesiden. Denne blir satt ut i livet med tanke på økt aktivitet i perioden Kretsmesterskap 2006 Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1. Bård Årseth Syvde Sp.skl 437 Luftgevær 60 sk Åpen 1. Lennart Henden Syvde Sp.skl 541 Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Bård Årseth 437 (2006) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) 13

14 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m 1/2-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Menn Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2006 Kretsen har i 2006 arrangert dommerkurs og oppdateringskurs for de eksisterende dommerne hvor dommersertifikatene formelt utløp De nye kravene til pensum i dommerkursene tilsier at de må avvikles over to weekender, og med reise og oppholdsutgifter for instruktør har dette blitt relativt kostbart for oss som arrangør, og for deltakere med lang reiseveg. Når kostnad pr. utdannet dommer ble høy, skyldes dette frafall fra påmeldte deltakere, og at kun fire nye dommere gjennomgikk kurset fram til eksamen (men med svært gode resultater). Vi er likevel tilbakeholdne med å legge kostnadene fullt ut på deltakerne og deres klubber, men vi må nok vurdere om behovet er tilstrekkelig før neste kurs. Kretsstyret har i skriv til NSF/Fagkomite Opplæring tatt til orde for et redusert omfang av dommerkursene, evt. at det kan åpnes for at deler av kurset kan tas som brevundervisning eller en web-basert løsning, og at behovet for undervisning med instruktør igjen kan reduseres til en weekend. Som et ledd i kretsens handlingsplan for riflesatsing må det likevel satses på dommerutdannelse, kretsen har pr. i dag ingen rifledommere med gyldig sertifikat. Et alternativ som da må vurderes, er å sende dommere på kurs i tilgrensende kretser. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2006 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Ingen forslag innkommet. PKT. 7 I SAKLISTEN FASTSETTE KONTINGENT FOR 2007 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2005 med virkning fra , til kr 25 pr lagsmedlem på 20 år og eldre. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN VEDTA BUDSJETT FOR 2007 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. 14

15 PKT. 9 I SAKLISTEN VALG Valgkomiteens forslag: Leder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Foreslås på tinget PKT. 10 I SAKLISTEN TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon Kristiansund v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. Foreslås på tinget. PKT. 11 I SAKLISTEN STED FOR NESTE ÅRS TING Eide, 30 januar 2007 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Svein Krakeli (sign) kretsleder 15

16 Adresseliste for medlemsklubbene i MRSK 1. Aukra Pistolklubb v/tom Kristian Nerbø 6480 AUKRA 2. Averøy Pistolklubb Meek 6530 AVERØY 3. Bondalen Sp.skytterkl. v/terje Kalvatn 6165 SÆBØ 4. Bæverdalen Skytterlag Pistolseksjon v/arne Gujord 6650 SURNADAL 5. Eide og Fræna Pistolklubb Postboks EIDE 6. Engesetdal/Skodje Sklag Sportsk.gr. Postboks SKODJE 7. Fannefjord Pistolklubb Postboks HJELSET 8. Follestaddal IL Pistolgr. v/asbjørn Foldal Follestaddal 6150 ØRSTA 9. Halsa Min.sk.lag v/odd A. Stivold 6683 VÅGLAND 10. Harøy Skytterlag v/tor Arne Nielsen 6488 MYKLEBOST 11. Hjørungavåg Pistolklubb v/steven Bendal Borgundvn ÅLESUND 12. Isfjorden og Åndalsnes Min.sk.gr. Postboks ISFJORDEN 13. Kristiansund Pistolklubb Postboks KRISTIAN- SUND 14. Langevåg Skytterlag Sportskyttergr. Postboks LANGEVÅG 15. Molde HV-ungdoms IL c/o Oddfinn Thue Øivindsveg MOLDE 16. Molde Pistolklubb Postboks MOLDE 17. Nesset Pistolklubb Postboks EIDSVÅG 18. Smøla Pistolklubb v/oddbjørn Junge Vikan 6570 SMØLA 19. Stordal Pistolklubb Svein Roar Tafjord 6250 STORDAL 20. Stranda Pistolklubb v/walther Svorkås Eide Movegen STRANDA 21. Sunndal Pistolklubb Postboks SUNNDALS- ØRA 22. Sunnylven Sportsskyttergruppe Postboks HELLESYLT 23. Sykkylven Pistolklubb v/roar Nordtømme 6220 STRAUM- GJERDE 24. Syvde Sportsskyttarlag Postboks SYVDE 25. Tingvoll Pistolklubb v/arnfinn Sponås 6632 TORJULVÅ- GEN 26. Tjeldbergodden Pistolklubb Torbjørn Ulfsnes Bjøringen 6690 AURE 27. Vestnes Pistolklubb v/finn Olsen Åsbygda 6390 VESTNES 28. Vigra/Valderøy Pistolklubb Postboks VALDERØY 29. Ørskog Jeger og Sportsskyttere Postboks ØRSKOG 30. Ørsta/Volda Pistolklubb Postboks ØRSTA 31. Ålesund Pistolklubb Postboks ÅLESUND 32. Åndalsnes Pistolklubb Postboks ÅNDALSNES 16

17 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 10. februar Representasjon etter 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant Lag med medlemmer: 2 representanter Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. Representanter må være valgt på klubbenes årsmøte eller oppnevnt av klubbstyret etter fullmakt. 17

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer