Årsberetning. og Regnskap 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. og Regnskap 2006"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap 2006

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Rauma Skytterhall, 6350 Eidsbygda Lørdag 10. februar 2007 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og referent 3. Godkjenning av de frammøtte representanter. 4. Behandle årsberetning 5. Behandle kretsens regnskap for 2006 i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag 7. Fastsette kontingent for neste år. 8. Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10. Tilsette autorisert revisor 11. Bestemme sted for neste års ting 12. Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Det blir også gitt en orientering om NM spesial/magnumfelt 2007, som kretsen skal arrangere på Setnesmoen. Eide, den 30.januar 2007 Svein Krakeli kretsleder 2

3 ÅRSBERETNING 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer over 20 år var i følge idrettsregistreringen pr på 1259 medlemmer. Dette er det tallet som det skal betales forbunds- og kretskontingent for. Antall medlemmer inntil 20 år har vi ikke mottatt oppgave over. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2006 av 32 klubber, en adresseliste er inntatt bakerst i beretningen. Referatet fra kretstinget 2006 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Hilda Nortun Aukra pk Johan Fagerheim Åndalsnes Pk/Kretsstyret Steinar Staurseth Fannefjord Pk Det har ikke vært den store aktiviteten på kretssiden siden forrige kretsting, det som det har vært jobbet mest med er forberedelsene til NM Spesialfelt og Magnum som finner sted på Setnesmoen juni Det har også vært viet en del oppmerksomhet på riflesiden om hva man skal gjøre med den forholdsvis labre (2 stevner) aktiviteten på rifle, vår rifleansvarlig har fått i oppgave å se på dette og lage en handlingsplan for å prøve å bedre dette. Det har siden siste kretsting bare vært avholdt 2 styremøter, der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post. Styret har også hatt oppgave som hovedkomite for NM-arrangementet, og dette har nok også hatt styrets fokus i løpet av året. Ordinære styresaker har til dels blitt hektet på NM-relaterte møter. Representasjon På kretslederkonferansen i 2006 deltok Svein Krakeli og Jarle Bjølverud. Konferansen ble holdt på Garder kurs- og konferansesenter i tiden januar. Kretsens utsendinger til Skyttertinget i Bergen mars var Svein Krakeli, Rolf Toven og Edvin Hagen fra kretsstyret, mens klubbrepresentant var Roger Landsverk. Utsendinger til fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal oktober var Svein Krakeli og Johan Fagerheim. 3

4 Rekruttering M&R skytterkrets er også med på den regionale satsingen sammen med Nord- og Sør-Trøndelag skytterkretser, fra vår krets deltar Øystein Hjorthol Opedal. Det er også bestemt at vi skal satse på rekruttering og rekrutt/ junior samlinger vil bli avholdt, hvor er enda ikke bestemt, men en bør prøve å avholde disse litt spredt rundt om i kretsen. Terminlistearbeid Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/06 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Det er terminlisten som ligger på hjemmesiden som er gjeldende. Denne blir oppdatert ved endringer, og alle skyttere oppfordres til å holde seg orientert ved å besøke disse siden jevnlig. Alle skyttere og klubber er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som man måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 551 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. Ordningen med medaljeinnskudd bortfalt for øvrig f.o.m Kretsen har dette året mottatt driftstilskudd fra Møre og Romsdal fylke med kr ÅRSBERETNING PISTOL 2006 Fra til har det vært arrangert 39 stevner med 1296 starter. I forrige periode var tallene 37 stevner med 1155 starter. Dette er antall stevnedatoer, slik at tallet på stevnenr. (program) er vesentlig høyere. I tillegg kommer NM 2006 (bane, felt, spesialfelt) der det var 155 starter fra vår krets. I 2005 var antall starter 188. Kretsen har deltatt på alle pistol-nm er. De tre best besøkte av våre lokale stevner var feltstevnene til Sunndal Pk (102), Vestnes Pk (96) og Kristiansund Pk (87). Det er altså fortsatt feltstevnene som er mest populært i kretsen MRSK har flere sterke prestasjoner på nasjonalt nivå også i I første rekke kan det vel være grunn til å framheve Øystein H. Opedals seier i juniorklassen i NM finfelt og bronse i NM luftpistol. Øystein representerte også Norge i den nordiske feltlandskamper, og fikk med seg en flott andreplass individuelt. Vi må også berømme Malvin Molvik for hans NM-sølv i V50-klassen i finfelt. Videre fikk Rolf Toven med seg en gullmedalje i grovpistol i V50-klassen. Resultatene kan studeres nærmere 4

5 under punktet Norgesmesterskapene 2006 lenger ute i beretningen. Se ellers også hvordan det har gått i Midt-Norsk og kretsmesterskapene. Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Tom K. Nerbø 537 (2005) (Nytt reglement 2005) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Øystein H. Opedal 531 (2005) M/finale Øystein H. Opedal 611,8 (2005) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Øystein H. Opedal 546 (2006) Hurtigpistol fin: Øystein H. Opedal 543 (2006) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) Norgesmesterskapene 2006 Finfelt U 1 Ulrik H Bjørklund Oslo FS Robin Kristoffersen Sunndal PK Asgeir Rusti Sunndal PK 11 Totalt 21 deltagere, derav 2 fra M&R Jr. menn 1 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 93 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R 5

6 Kvinner 1 Gro-Lisbeth Nilsen Aron SK Hilda Nortun Aukra PK 71 Totalt 38 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Ole Henning Fjeld Namnå Jon Arne Brekken Sunndal PK André Hansø Kristiansund PK Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 91 Totalt 148 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Johnny Nilsen Aron SK 98 2 Malvin Molvik Syvde SL Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristainsund PK 89 Totalt 43 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Ole Johan Elvestad Lillehammer PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 80 Totalt 42 deltagere, derav 2 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Aina E Flørli Sandnes PK Hilda Nortun Aukra PK 49 Totalt 16 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Berntsen Aron SK Øystein H Opedal Ørsta/Volda PK Mrten Lien Ørsta/Volda PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 114 deltagere, derav 7 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 99 5 Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde SL Tore Nørbech Kristiansund PK 83 Totalt 37 deltagere, derav 5 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum Sportsskyttere Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 62 Totalt 38 deltagere, derav 2 fra M&R Militærfelt Menn 1 Bernhard Kvale Haugesund PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 98 6 Olav Melkild Sunndal PK Frode Rolfseng Sunndal PK 95 Totalt 128 deltagere, derav 10 fra M&R 6

7 V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK 97 6 Rolf Toven Nesset PK Jan Teilgård Kristiansund PK 78 Totalt 30 deltagere, derav 2 fra M&R V60 1 Asmund Broks Hedrum SS Svein Ulrik Olsen Kristiansund PK 54 Totalt 34 deltager, derav 1 fra M&R Lag Menn1 Oscarborg PK Sunndal PK 280 Totalt 21 lag, derav 1 fra M&R Revolverfelt Menn 1 Ståle Tollefsen Oslo FS Olav Melkild Sunndal PK 99 4 Frode Rolfseng Sunndal PK Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 93 Totalt 146 deltagere, derav 11 fra M&R V50 1 Hjalmar Joleik Florø PK 99 8 Rolf Toven Nesset PK Tore Nørbech Kristiansund PK Jan Teilgård Kristiansund PK 69 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Reidar Haugen OKTS Olav Innerdal Sunndal PK Edvin Hagen Aukra PK Svein Ulrik Olsen Kristiansundl PK 64 Totalt 37 deltagere, derav 3 fra M&R Lag Menn1 Aron SK Sunndal PK 289 Totalt 23 lag, derav 1 fra M&R Spesialrevolver Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 88 3 Olav Melkild Sunndal PK 87 4 Frode Rolfseng Sunndal PK 86 Totalt 103 deltakere, derav 15 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK Sunndal PK2 216 Totalt 15 lag, derav 2 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Hans Knigge Aron SK 88 5 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK 82 7

8 Totalt 108 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Trondhjems PK Sunndal PK 233 Totalt 15 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Arild Inge Wollan Trondhjems PK 79 2 Olav Melkild Sunndal PK 79 3 Frode Rolfseng Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 77 Totalt 97 deltakere, derav 23 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK Eide og Fræna PK 196 Totalt 14 lag, derav 2 fra M&R Magnumfelt 2 Åpen 1 Tor Jonassen Sandnes PK 79 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 75 Totalt 70 deltakere, derav 16 fra M&R. Lag 1 Dokka PK Sunndal PK 217 Totalt 10 lag, derav 1 fra M&R. Luftpistol Jm 1 Andreas Øyangen Trondhjems PK652,5 (561) 3 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK598,9 (514) Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Menn 1 Ståle Waagbø Stavanger PK 673,9 (574) 27 Finn Olsen Vestnes PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 532 Totalt 93 deltakere, derav 2 fra M&R. Silhuett Junior 1 Marius Aarre Sandnes PK 725,6 (535) 7 Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 480 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R Standard Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 516 Totalt 53 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron SK Rolf Toven Nesset PK 522 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R 8

9 Finpistol Jr menn 1 Thomas H Østborg Namdal PK Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda PK 522 Totalt 8 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 546 Totalt 57 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Oddo PK Rolf Toven Nesset PK 546 Totalt 12 deltagere, derav 1 fra M&R Grovpistol Menn 1 Petter Brattli Gardermoen FS SK Jon Arne Brekken Sunndal PK 451 Totalt 55 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Rolf Toven Nesset PK 559 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Fin Menn 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 551 Totalt 73 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jonny Nilsen Aron PK Malvin Molvik Syvde PK Rolf Toven Nesset PK Trond Fiskaa Syvde PK 469 Totalt 16 deltagere, derav 3 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Pål Hembre Oslo PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 490 Totalt 68 deltagere, derav 1 fra M&R V50 1 Jakob Kråkevik Odda PK Rolf Toven Nesset PK Malvin Molvik Syvde PK Trond Fiskaa Syvde PK 461 Totalt 12 deltagere, derav 3 fra M&R MIDT-NORSKE MESTERSKAP 2006 Finfelt Kvinner 1 Mary Vannebo Stjørdal PK 93 4 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R 9

10 Menn 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 95 3 Rolf Toven Nesset PK 95 6 Jon Arne Brekken Sunndal PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 91 Totalt 20 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Rolf Susegg Steinkjer PK 94 4 Edvin Hagen Aukra PK 84 Totalt 6 deltagere, derav 1 fra M&R Grovfelt Kvinner 1 Line Faksnes Trondhjems PK 81 2 Hilda Nortun Aukra PK 62 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R Menn 1 Magne Strømdal Trondhjems PK 95 6 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Rolf Toven Nesset PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 Totalt 14 deltagere, derav 3 fra M&R V60 1 Øyvind Isdahl Trondhjems PK 89 4 Edvin Hagen Aukra PK 71 Totalt 4 deltagere, derav 1 fra M&R Militærfelt Åpen 1 Bernt Noodt Trondhjems PK 97 2 Olav Melkild Sunndal PK 94 5 Frode Rolfseng Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK 88 Totalt 28 deltagere, derav 6 fra M&R Revolverfelt Åpen 1 Bernt Uttakleiv Trondhjems PK 98 2 Rolf Toven Nesset PK 97 4 Olav Melkild Sunndal PK 92 5 Jon Arne Brekken Sunndal PK 89 Totalt 31 deltagere, derav 7 fra M&R Luftpistol Menn 1 Arild Aurstad Steinkjer Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 543 Totalt 19 deltakere, derav 1 fra M&R Standardpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 525 Totalt 9 deltagere, derav 1 fra M&R 10

11 Hurtigpistol Fin Menn 1 Roar Haugen Melhus PK Rolf Toven Nesset PK 551 Totalt 10 deltagere, derav 1 fra M&R Hurtigpistol Grov Åpen 1 Frode Knutsen Trondhjems PK Rolf Toven Nesset PK 533 Totalt 2 deltagere, derav 1 fra M&R KRETSMESTERSKAPENE 2006 Finfelt U14 1 Kim Andre Fure Sykkylven PK 57 Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 70 2 Olga Pavlova Molde PK 69 Menn 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 83 2 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK 81 3 Rolf Toven Nesset PK 78 Grovfelt Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 61 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK 81 2 Jon Arne Brekken Sunndal PK 73 3 Svein Krakeli Eide og Fræna PK 72 Militærfelt Åpen 1 Olav Melkild Sunndal PK 98 (e.o.) 2 Svein Krakeli Eide og Fræna Pk 98 (e.o.) 3 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 97 Revolverfelt Åpen 1 Harald Strømmegjerde Sykkylven PK Olav Melkild Sunndal PK 99 (e.o.) 3 Rolf Toven Nesset PK 99 (e.o.) Fripistol Åpen 1 Svein Krakeli Eide og Fræna PK Tom Roger Ulleland Eide og Fræna PK 339 Luftpistol U14 1 Fredrik Solstad Molde PK Kristoffer Stavik Molde PK

12 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK Anna Rita Hole Kristiansund PK Hilda Nortun Aukra PK 285 Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal PK 644,6 (550) 2 Rolf Toven Nesset PK 629,0 (532) 3 Finn Olsen Vestnes PK 623,3 (530) Silhuettpistol Kvinner 1 Anna Rita Hole Kristiansund PK 347 Menn 1 Asgeir Jordahl Kristiansund Pk André Hansø Kristiansund PK Olav Isaksen Kristiansund PK 494 Standardpistol Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Svein Krakeli Eide og Fræna PK Geir Øverås Vestnes PK 509 Finpistol Kvinner 1 Hilda Nortun Aukra PK 482 Menn 1 Are Skotnes Fannefjord PK Tom R Ulleland Eide og Fræna PK Svein Krakeli Eide og Fræna PK 535 Grovpistol Åpen 1 Tom K Nerbø Aukra PK Bjørn T Moen Eide og Fræna PK Jarle Bjølverud Molde PK 481 Hurtigpistol fin Kvinner 1 Olga Pavlova Molde PK 522 Menn 1 Rolf Toven Nesset PK Steinar Staurset Fannefjord PK Edvin Hagen Aukra Pk 524 Hurtigpistol grov Åpen 1 Rolf Toven Nesset PK Olav Melkild Sunndal PK Jon Arne Brekken Sunndal PK

13 KRETSCUP 2006 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultater i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Rolf Toven Nesset Pk Roger Landsverk Syvde Sportsk.lag 2013 Kvinner 1 Olga Pavlova Molde Pk Hilda Nordtun Aukra Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk 475 Jr./Ungdom 1 Fredrik Solstad Molde Pk Øystein H. Opedal Ørsta/Volda Pk Robin S. Kristoffersen Sunndal Pk 503 ÅRSBERETNING RIFLE 2006 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. Dette var dei vanlege stemna til Syvde Sportsskyttarlag. Det var 17 startar på dei to stemna. Bård Årseth sette ny kretsrekord på 45 sk. miniatyrrifle med 437. Det er bare registrert en start på stemne arrangert utenfor kretsen (Ole Petter Klokset frå Engesetdal/Skodje på 50 m. ligg i Rolvsøyhallen i Fredrikstad med resultatet 575 i V55). På bakgrunn av den lave aktiviteten på riflesida, satte kretsstyret i 2006 i gang arbeidet med en handlingsplan for økt aktivitet på riflesiden. Denne blir satt ut i livet med tanke på økt aktivitet i perioden Kretsmesterskap 2006 Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1. Bård Årseth Syvde Sp.skl 437 Luftgevær 60 sk Åpen 1. Lennart Henden Syvde Sp.skl 541 Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Bård Årseth 437 (2006) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) 13

14 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m 1/2-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Menn Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT 2006 Kretsen har i 2006 arrangert dommerkurs og oppdateringskurs for de eksisterende dommerne hvor dommersertifikatene formelt utløp De nye kravene til pensum i dommerkursene tilsier at de må avvikles over to weekender, og med reise og oppholdsutgifter for instruktør har dette blitt relativt kostbart for oss som arrangør, og for deltakere med lang reiseveg. Når kostnad pr. utdannet dommer ble høy, skyldes dette frafall fra påmeldte deltakere, og at kun fire nye dommere gjennomgikk kurset fram til eksamen (men med svært gode resultater). Vi er likevel tilbakeholdne med å legge kostnadene fullt ut på deltakerne og deres klubber, men vi må nok vurdere om behovet er tilstrekkelig før neste kurs. Kretsstyret har i skriv til NSF/Fagkomite Opplæring tatt til orde for et redusert omfang av dommerkursene, evt. at det kan åpnes for at deler av kurset kan tas som brevundervisning eller en web-basert løsning, og at behovet for undervisning med instruktør igjen kan reduseres til en weekend. Som et ledd i kretsens handlingsplan for riflesatsing må det likevel satses på dommerutdannelse, kretsen har pr. i dag ingen rifledommere med gyldig sertifikat. Et alternativ som da må vurderes, er å sende dommere på kurs i tilgrensende kretser. PKT. 5 I SAKLISTEN REGNSKAP 2006 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Ingen forslag innkommet. PKT. 7 I SAKLISTEN FASTSETTE KONTINGENT FOR 2007 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2005 med virkning fra , til kr 25 pr lagsmedlem på 20 år og eldre. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN VEDTA BUDSJETT FOR 2007 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. 14

15 PKT. 9 I SAKLISTEN VALG Valgkomiteens forslag: Leder Svein Krakeli Eide/Fræna Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Bjørnar Osnes Ørsta/Volda Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Foreslås på tinget PKT. 10 I SAKLISTEN TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon Kristiansund v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. Foreslås på tinget. PKT. 11 I SAKLISTEN STED FOR NESTE ÅRS TING Eide, 30 januar 2007 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Svein Krakeli (sign) kretsleder 15

16 Adresseliste for medlemsklubbene i MRSK 1. Aukra Pistolklubb v/tom Kristian Nerbø 6480 AUKRA 2. Averøy Pistolklubb Meek 6530 AVERØY 3. Bondalen Sp.skytterkl. v/terje Kalvatn 6165 SÆBØ 4. Bæverdalen Skytterlag Pistolseksjon v/arne Gujord 6650 SURNADAL 5. Eide og Fræna Pistolklubb Postboks EIDE 6. Engesetdal/Skodje Sklag Sportsk.gr. Postboks SKODJE 7. Fannefjord Pistolklubb Postboks HJELSET 8. Follestaddal IL Pistolgr. v/asbjørn Foldal Follestaddal 6150 ØRSTA 9. Halsa Min.sk.lag v/odd A. Stivold 6683 VÅGLAND 10. Harøy Skytterlag v/tor Arne Nielsen 6488 MYKLEBOST 11. Hjørungavåg Pistolklubb v/steven Bendal Borgundvn ÅLESUND 12. Isfjorden og Åndalsnes Min.sk.gr. Postboks ISFJORDEN 13. Kristiansund Pistolklubb Postboks KRISTIAN- SUND 14. Langevåg Skytterlag Sportskyttergr. Postboks LANGEVÅG 15. Molde HV-ungdoms IL c/o Oddfinn Thue Øivindsveg MOLDE 16. Molde Pistolklubb Postboks MOLDE 17. Nesset Pistolklubb Postboks EIDSVÅG 18. Smøla Pistolklubb v/oddbjørn Junge Vikan 6570 SMØLA 19. Stordal Pistolklubb Svein Roar Tafjord 6250 STORDAL 20. Stranda Pistolklubb v/walther Svorkås Eide Movegen STRANDA 21. Sunndal Pistolklubb Postboks SUNNDALS- ØRA 22. Sunnylven Sportsskyttergruppe Postboks HELLESYLT 23. Sykkylven Pistolklubb v/roar Nordtømme 6220 STRAUM- GJERDE 24. Syvde Sportsskyttarlag Postboks SYVDE 25. Tingvoll Pistolklubb v/arnfinn Sponås 6632 TORJULVÅ- GEN 26. Tjeldbergodden Pistolklubb Torbjørn Ulfsnes Bjøringen 6690 AURE 27. Vestnes Pistolklubb v/finn Olsen Åsbygda 6390 VESTNES 28. Vigra/Valderøy Pistolklubb Postboks VALDERØY 29. Ørskog Jeger og Sportsskyttere Postboks ØRSKOG 30. Ørsta/Volda Pistolklubb Postboks ØRSTA 31. Ålesund Pistolklubb Postboks ÅLESUND 32. Åndalsnes Pistolklubb Postboks ÅNDALSNES 16

17 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 10. februar Representasjon etter 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: 1 representant Lag med medlemmer: 2 representanter Lag med 51 eller flere medlemmer: 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. Representanter må være valgt på klubbenes årsmøte eller oppnevnt av klubbstyret etter fullmakt. 17

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003

KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003 KRETSTING Årsberetning og Regnskap 2003 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2004 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2008

Årsberetning. og Regnskap 2008 Årsberetning og Regnskap 2008 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2009 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik:

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik: ÅRSBERETNING 1998 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.369 Dette er en liten nedgang i forhold

Detaljer

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap KRETSTING - 1999 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 2147-6402 MOLDE KRETSTING 1999 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2009

Årsberetning. og Regnskap 2009 Årsberetning og Regnskap 2009 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2010 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 90162505 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndal-pistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 15022 Bane: Dalaråa Stevneleder:

Detaljer

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Resultatliste Stevne : Stevne +mesterskap Program : Feltpistol Arrangør : Tingvoll pistolklubb Dato : 27.08.2011 Sted: Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Stevneleder: Arnfinn Sponås Antall deltakere

Detaljer

Eide og Fræna P.K Postboks Eide Telefon: Epost: Hjemmeside:

Eide og Fræna P.K Postboks Eide Telefon: Epost: Hjemmeside: Fræna Postboks 8 6499 Eide Telefon: 97094775 Epost: Hjemmeside: www.efpk.no Stevne: F Finfelt Dato: 06.05.0 Stevnenummer: 508 Bane: Jendem Stevneleder: Svein Krakeli Frode Viken, Svein Jostein Aarsbog,

Detaljer

Med korrigeringer etter årstinget. Årsberetning. Regnskap 2012

Med korrigeringer etter årstinget. Årsberetning. Regnskap 2012 Med korrigeringer etter årstinget Årsberetning og Regnskap 202 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets

Detaljer

Finfelt. Resultatliste MOLDE PK. Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: Dato : Stevnenr Ant.

Finfelt. Resultatliste MOLDE PK. Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: Dato : Stevnenr Ant. Resultatliste MOLDE PK Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: 80.00 Dato : 13.06.2010 Stevnenr. 1015032 Ant. Deltakere : 83 Sted : Damman Stevneavgift : 0,00 Stevneleder : Jarle Bjølverud Premiegr. Lag

Detaljer

Korrigert etter merknader på årstinget. Årsberetning. Regnskap 2014

Korrigert etter merknader på årstinget. Årsberetning. Regnskap 2014 Korrigert etter merknader på årstinget Årsberetning og Regnskap 2014 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2015 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre

Detaljer

Ørsta/Volda PK Postboks Ørsta Telefon: Epost: org Hjemmeside: ovpk.org

Ørsta/Volda PK Postboks Ørsta Telefon: Epost: org Hjemmeside:  ovpk.org Ørsta/Volda PK Postboks 348 6151 Ørsta Telefon: 91187681 Epost: post@ovpk. org Hjemmeside: http://www. ovpk.org 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer: 1015033 Bane: Sollidalen Sven-Tore Stevneleder: Verstad

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013 Korrigert pr 12.02.14 Årsberetning og Regnskap 2013 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Side 1 av 5 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1615042 Bane: Dalaråa

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2015

Årsberetning. Regnskap 2015 Årsberetning og Regnskap 2015 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2016 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Hurtigpistol fin Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK

Hurtigpistol fin Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK Ålesund PK Stevne: 7F Hurtigpistol fin Deltakere: 30 KLASSE A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolklubb 94 96 190 96 89 185 90 93 183

Detaljer

NM baneskyting Ørsta/Volda Pk Jm Klasse K.

NM baneskyting Ørsta/Volda Pk Jm Klasse K. Klasse JK 1 1093 Linn Iren Flaate Stavanger Pk Jk 43 47 48 46 45 48 46 44 45 46 46 45 549 G 2 1071 Liv Storm Jordtveit Rauland Pk Jk 47 45 46 46 44 48 48 45 45 46 42 41 543 3 1086 Marianne Søraa Sitter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NM baneskyting NM Bane 2005 VM Fin. Arrangør: Fagkomitè Pistol Steinkjer PK. Klasse JK.

NM baneskyting NM Bane 2005 VM Fin. Arrangør: Fagkomitè Pistol Steinkjer PK. Klasse JK. NM baneskyting 2005 NM Bane 2005 VM Fin. Arrangør: Fagkomitè Pistol Steinkjer PK Klasse JK. 1 1093 Linn Iren Flaate Stavanger Pk Jk 273 273 548 46.3 51.7 49.5 49.0 744,5 2 1071 Liv Storm Jordtveit Rauland

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside:

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1516160 Bane: Oppdal Pistolklubb Stevneleder: Arvid Øiamo Dommer(e):

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

Side 1 av 6 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 3A40 Luftpistol (40 skudd) Stevnenummer: 1515031

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng Resultatliste for skyting StHansstevne 2010 27.06.2010 St.nr: 1016056 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Arild Inge Wollan Støren 100 201,- 2 Jon Arne Brekken Sunndal 100 171,- 3 Rolf Toven Nesset 99 115,-

Detaljer

Med korrigeringer framkommet på kretstinget. Årsberetning. Regnskap 2016

Med korrigeringer framkommet på kretstinget. Årsberetning. Regnskap 2016 Med korrigeringer framkommet på kretstinget Årsberetning og Regnskap 2016 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2017 Til alle klubber og lag tilsluttet

Detaljer

Resultatliste. 60 skudd. 40 skudd. Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap. Dato :

Resultatliste. 60 skudd. 40 skudd. Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap. Dato : Resultatliste Stevne : Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap Program : Luftpistol Arrangør : Ørland PK Dato : 13.02.2016 Sted: Brekstad Stevnenr : 1616037 Stevneleder/ dommere : Helge Olden, Viggo

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Startlister NM pistol 2016

Startlister NM pistol 2016 Startlister NM pistol 2016 Magnumfelt 1 og 2 Fredag 05.08.2016 Lag 1 Arrangørlag - Skytetid 19:00 - Oppmøte 18:45 1 16253 Stina-Maria Aune Trondhjems PK Åpen Mag 1 2 16150 Kennet Pedersen Hopstad Støren

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Resultatliste Hitrafelten

Resultatliste Hitrafelten Resultatliste Hitrafelten Program Feltpistol Stevnedato 03.05.2014 Arrangør Hitra Pistolklubb Sted Stevnenummer Asmundvåg 1416069 Stevneleder/dommere Roy Aune, Jørgen Olsen, Frode Haugen Antall deltagere

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Stevne: 1F Finfelt Dato/tid: 05.09.2015 1000 Stevnenummer: 1516098 Bane: Jonsvatnet Stevneleder:

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd Page 1 of 7 Klasse R-30 Skudd 1 Erik Flem Færøy Engesetdal/Skodje 5/2 6/1 6/5 6/4 6/2 29/14 Kr 140 Gylt Medalje 2 Håvard Kulseth Sykkylven 6/2 6/3 6/4 5/1 6/3 29/13 Kr 85 3 Ole Johan Tynes Sykkylven 4/0

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Hordaland Skytterkrets. Stevnenummer Stevnedato Klasse Åpen RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413088 Stevnedato 11 12.07.2014 Program 6G Grovpistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4

Felt, revolver V60 Terje Storholt 1 SUM 6 1 4 Medalje- og premieoversikt Medaljeoversikt Oslo Pistolklubb 203 Norgesmesterskap 203 VM Grov V60 V60 Hurtig Fin V60 Silhuett V60 Hurtig Grov V60 Fripistol Åpen Bernt Johannessen V60 V60 Felt, revolver

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Hurtigpistol Fin & Grov ID

Hurtigpistol Fin & Grov ID Kopervik Pistolklubb Hurtigpistol Fin & Grov ID 1112145 Karmøyhallen 4250 Kopervik Stevneleder: Roar Skeisvoll Dato: 17.09.2011 Sted. Blikshavn Innskudd kr 70,- Bestemanns premie Fin: Jakob Kråkevik 52,-

Detaljer

møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets.

møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets. 7. møre og romsdal seilkrets Møtereferat: Kretsting for MR-Seilkrets. Sted: Glamox, Molde. Dato: 16 jan. 2016 Tid: 12:00 Tilstede: Thomas Hjertø (leder), Tom Høymer (kasserer), Chris Remøy (GS?), Toril

Detaljer

Løvenskiold Open 2005

Løvenskiold Open 2005 file://c:\temp\2005_06_19_02020 Loevenskiold_Open.htm Stevnerapport Løvenskiold Open 2005 Side 1 av 8 / Løvenskiold Open 2005, 19-06-2004 Stevnenr: 02020 Arrangør : Oslo PK, Bærum PK, Oslo Sportsskyttere

Detaljer

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Molde, 31.05.16 Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Styrets sammensetning: Leder: Harald Valved Nestleder: Svein Sæterøy Medlem / Sekr: Rune Halås Rangnes Medlem: Ove Robin Lund Medlem: Reidar

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Bjørnar Elgsæther M Trondhjems Pistolklubb 10 7 8 6 7 0 0 0 0 0 10 38 C B 0 Viking Pistol- og Rifle klubb Postboks 4122 Valentinlyst 7450 Trondheim Telefon: 91811378 Epost: vprk.webmaster@live.com Hjemmeside: http://www.vprk.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1316078 Bane: Trondheim

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer:

1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid: Stevnenummer: Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1 Dato/tid:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Modum Pistolklubb Postboks Vikersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Modum Pistolklubb Postboks Vikersund Telefon: Epost: Hjemmeside: 6/5/2016 Stnr1607033_6F.HTML Epost: post@modumpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.modumpistolklubb.no Stevne: 6F Finpistol Dato/tid: 04.06.2016 1200 Stevnenummer: 1607033 Bane: Bråtan Stevneleder: Kjetil

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets

Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Protokoll fra styremøte i Rogaland Skytterkrets Møtenummer: 1/2017 Dato: 17.januar Kl: 17:00 18:00 Sted: Sola Videregående skole Til stede: Thomas Strøm (kretsleder), Asta Kvalbein (nestleder), Kristen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside:

Nord-Odal SSK Hvitveisvn Skarnes Telefon: Epost: Hjemmeside: Nord-Odal SSK Hvitveisvn. 2 2100 Skarnes Telefon: 91870941 Epost: freik357@gmail.com Hjemmeside: http://www.nossk.no/ Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1 Bane: Slettholen Stevneleder: Frank Eikseter Dommer(e):

Detaljer

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap

Stevnerapport Løvenskiold Open Hurtigpistol. Resultatliste for Hurtigpistol - Distriksmesterskap Side 1 av 8 Stevnerapport Løvenskiold Open 2003 - Hurtigpistol Løvenskiold Open 2003, 15-06-2003 Stevnenr: 02024 Distriktsmesterskap Østlandet Nord Arrangør : Oslo,, Bærum, Oslo Sportsskyt Kontaktperson:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005

NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005 NM Grovfelt 2005 Åndalsnes 29.07.2005 Arr: Møre og Romsdal Skytterkrets Klasse Kvinner 1 Marianne Ullvassveen Ull Sportsskyttere 104 Gull 2 Reidun Ann Støle Koppervik Pistolklubb 100 Sølv (17) 3 May-Kristin

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Resultater fra NM Bane 2014 Bergen (Åsane).

Resultater fra NM Bane 2014 Bergen (Åsane). Resultater fra NM Bane 2014 Bergen (Åsane). Dag 1 Fripistol: Junior: 4 plass Christoffer Robin Hovd 471 (0x) poeng. Åpen klasse: 8 plass Eirik Sjemmedal Ekeberg 514 (6x) poeng. 12 plass Lasse Hovd 508

Detaljer

RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010

RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010 Toyota Cup 2010 RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010 Det deltok 70 skyttere på stemne som gjekk under gode skytforhold. Erling Melvær, Florø vann kl.3-5 med 346 poeng. Av toppresultat ellers, hadde Kristen

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn

NM Hurtigpistol Fin 2011 26.07.2011. Klasse Menn Klasse Menn 1 11039 Pål Hembre Bærum Pist.Kl. 97 99 100 100 98 100 594 26* Gull 2 11138 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 96 97 97 98 95 95 578 16* Sølv SO(48) 3 11139 Magnus Strømdal Trondhjems Pk 96

Detaljer

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ Hjørungavågstemne 2008 Stemne som gjekk over to dagar, vart avvikla med svert gode og like værforhold for alle. Baard Aarseth frå Syvde tangerte banerekorden på laurdag med

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Barbro Ramstad Fosna 50 48 50 148 150,- 2. Olivia Ragna Rypdal Isfjorden og Åndalsnes 48 46 48 142 0,- 3. Geir Nås Malmefjorden 29 47 49 125 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks Sandefjord Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sandefjord Pistolklubb Boks Sandefjord Telefon: Epost: Hjemmeside: Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Dato: 03.11.2013 Stevnenummer: 1308022 Bane:

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: RESULTAT FRÅ LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING 26-27.06.2010 Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag 73 skyttarar deltok på stemnet som vart arrangert under fine skyteforhold. Stemnevinnar kl. 3-5 vart i

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2015

Mørekretsen Terminliste 2015 Mørekretsens styre: Mørekretsen Terminliste 2015 Leder Egil Sotnak 6453 Kleive epost more@krets.no tlf 93016351 N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer