KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003"

Transkript

1 KRETSTING Årsberetning og Regnskap 2003

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2004 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6413 Molde Lørdag 7. februar 2004 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2003 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for neste år. 8 Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Velge fem utsendinger til Skyttertinget 11 Tilsette autorisert revisor 12 Bestemme sted for neste års ting 13 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Molde, den 24.januar 2004 Odd Hellevik kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2003 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. I 2003 var Skytterkretsen 30 år, og det var første året det ikke ble holdt Kretsting. Det pga. tingvedtak i 2002 om å endre datoen for tinget til januar eller februar måned. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.427, en liten økning i forhold til i fjor, da tallet lå på Medlemstallet har ligget på dette nivået de siste årene. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2003 av 33 klubber, det samme som i fjor. Referatet fra kretstinget 2002 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk(leder) Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Det har siden siste kretsting vært avholdt 5 styremøter der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post, spesielt etter at Odd Hellevik mottar all e-post til skytterkretsen og han videresender den til styremedlemmene. Dette viser seg å fungere godt og er en hurtig informasjonskilde. Odd Hellevik sender også ut informasjon til alle som har e-post, det er fra NSF, fagkomiter og annen viktig info. Send e-post til for å komme med på informasjonslisten. Rolf Toven har fått fart på vår hjemmeside på Internett. Informasjoner og resultater fra stevner kommer hurtig inn. Vår hjemmeside står ikke noe tilbake i forhold til de andre kretsene så der har Rolf gjort en stor jobb. (gå til og videre til kretser/møre og Romsdal). På kretsleder- og utdanningskontaktkonferansen i 2003 deltok Odd Hellevik og Jarle Bjølverud. Kretslederkonferansen ble holdt på Rica Travel Hotel, Gardermoen, i tiden februar. På fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal i 31.oktober - 2. november møtte Odd Hellevik fra vår krets. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/02 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. På budsjettet for 2003 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Da det ikke ble avholdt noe styremøte på slutten av året for å vedta fordeling av pengene, ble de først fordelt i styremøte i januar Pengene forutsettes overført til budsjettet for Beløpet er av styret disponert slik: Jon Arne Brekken 1141,50 Per Arve Heggset 457,50,- Harald Strømmegjerde 1073,50 Frode Rolfseng 457,50 Ola A. Leangen 378,- Rolf Toven 992,- Sum 4 500,- Dette utgjør 75,6 % av søknadsbeløpene. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet med forbehold om årstingets godkjennelse slik: Aukra Pk 580,- Eide og Fræna Pk 1 250,- Fannefjord pk 1 115,- 1

4 Kristiansund Pk 2 105,- Molde Pk 930,- Nesset Pk 870,- Sunndal Pk 865,- Syvde skl 630,- Tingvoll Pk 805,- Vestnes Pk 2 235,- Ørsta/Volda Pk 1 525,- Åndalsnes Pk 475,- Sum ,- Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler (kr 4.500) til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dame- og juniorsiden. Den ene søknaden som er innkommet, fra Sunndal Pk med 20 nybegynnere, er innvilget med kr På samme måte som med reisestøtten, forutsettes det her en overføring av dette beløpet til 2004-budsjettet. Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 501 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler ÅRSBERETNING PISTOL 2003 Fra til har det vært arrangert 30 stevner med 991 starter. I forrige periode var tallene 32 stevner med 966 starter og året før der igjen 33 stevner med 809 starter. Det var planlagt 32 stevner, men 2 ble dessverre avlyst. I tillegg kommer NM 2003 (bane, felt) der det var 92 starter fra vår krets. Dette er en gledelig økning fra 2002 (59). De tre best besøkte stevnene var feltstevnene til Nesset Pk (114), Vestnes Pk (101) og Sunndal Pk (83). Stevnearrangørene jobber fortsatt raskt, og resultatene kan leses på vår hjemmeside (www.skyting.no) få dager etter stevne. En liten bønn fra pistolansvarlig: Husk fødselsdato for skyttere i ungdoms- og juniorklassene. Dette er viktig for korrekt klasseføring og 10 på topp lister. Yngre skyttere er på veg inn i miljøet, og vi får håpe at denne trenden ikke snur med det første. Av sterke prestasjoner på nasjonalt nivå dette året kommer man vel ikke utenom våre skytteres dominans under NM spesialfelt i Mosjøen. Her ble det gull til Sunndal Pks Olav Melkild i spesialpistol, mens Ola Anders Leangen fra samme klubb tok gullet i spesialrevolver. I Magnumfelt 1 tok Per Arve Heggset bronse, foruten at Sunndal Pk gjorde en flott innsats lagmessig under mesterskapet. I magnumfelt 2 fikk Rolf Toven gullmedaljen. Samme mann sikret seg også NM-titlene V45 i både grovpistol og finpistol under bane-nm i Svolvær. Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Rolf Rødseth 549 (1989) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Jens M. Viktil 490 (1995) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2003 Finfelt Menn 1 Tor Jonassen Sandnes Pk 110 (e.o.) 16 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk Morten Lien Ørsta/Volda Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 102 Totalt 200 deltakere, derav 9 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Aarøen, Leangen, Brekken) 281 Totalt 39 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportsskyttere 110 (e.o.) 3 Rolf Toven Nesset Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Olaf Isaksen Kristiansund Pk 97 Totalt 50 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Edvin Hagen Aukra Pk 86 Totalt 45 deltakere, derav 3 fra M&R. Grovfelt Menn 1 Petter Schaug-Pettersen Oslo Pk 110 (e.o.) 22 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Morten Lien Ørsta/Volda Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 97 Totalt 108 deltakere, derav 5 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Heggset, Aarøen, Brekken) 289 Totalt 19 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportskyttere Rolf Toven Nesset Pk 106 (e.o.) 7 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk 84 3 Totalt 34 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Edvin Hagen Aukra Pk 76 Totalt 39 deltakere, derav 2 fra M&R. Militærfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Olav Melkild Sunndal Pk 96 Totalt 156 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Brekken, Leangen, Melkild) 290 Totalt 20 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Ole Birger Skjelbred Oslo Sportsskyttere Rolf Toven Nesset Pk Tore Lundberg Ørsta/Volda Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk 88 Totalt 38 deltakere, derav 5 fra M&R. Revolverfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Pk 106 (e.o.) 11 Olav Melkild Sunndal Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 94 Totalt 161 deltakere, derav 7 fra M&R. Lag 1 Oslo Sportsskyttere Sunndal Pk (Leangen, Heggset, Melkild) 291 Totalt 30 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportsskyttere Rolf Toven Nesset Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 92 Totalt 43 deltakere, derav 5 fra M&R.

6 Veteran55 1 Hans H. Schelderup Kristiansand Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Edvin Hagen Aukra Pk 79 Totalt 46 deltakere, derav 3 fra M&R. Spesialrevolver Åpen 1 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 79 (e.o.) 2 Jan Aarøen Sunndal Pk 79 (e.o.) 4 Rolf Toven Nesset Pk 79 (e.o.) Totalt 39 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (P.A.Heggset, J.Aarøen, O.Melkild) 230 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Olav Melkild Sunndal Pk 89 (e.o.) 9 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jan Aarøen Sunndal Pk 85 Totalt 42 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (O.A.Leangen, O.Melkild, J.Aarøen) 261 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Kjetil Bromark Modum Pk 90 (e.o.) 3 Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 (e.o.) 10 Jan Aarøen Sunndal Pk Olav Melkild Sunndal Pk 84 Totalt 46 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Modum Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Melkild) 251 Totalt 9 lag, derav 1 fra M&R 10 Per Arve Heggset Sunndal Pk 83 Totalt 28 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Mo Pk Sunndal Pk (Brekken, Leangen, Aarøen) 234 Totalt 6 lag, derav 1 fra M&R. Standardpistol Menn 1 Petter Bratli Gardermoen FS Odd Hellevik Vestnes Pk 527 Totalt 36 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Harald Knoop Stavanger Pk Rolf Toven Nesset Pk 541 Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Finpistol Menn 1 Pål Hembre Oslo Pk Odd Hellevik Vestnes Pk 545 Totalt 36 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 555 Totalt 13 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovpistol Åpen 1 Petter Bratli Gardermoen FS Odd Hellevik Vestnes Pk 533 Totalt 34 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 557 Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Petter Bratli Gardermoen FS Morten Lien Ørsta/Volda Pk 534 Totalt 86 deltakere, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 2 Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk 87 (e.o.) 9 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 83 4

7 Midt-Norske Mesterskap 2003 Finfelt Menn 1 Jan A. Myrhaug Trondhjems Pk 97 8 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 Totalt 23 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 97 Totalt 8 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovfelt Menn 1 Jan A. Myrhaug Trondhjems Pk 97 2 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 96 7 Per A. Heggset Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 90 Totalt 14 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 97 Totalt 4 deltakere, derav 1 fra M&R. Militærfelt Åpen 1 Arild Inge Wollan Støren Pk 90 2 Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 3 Frode Rolfseng Sunndal Pk 88 4 Rolf Toven Nesset Pk 87 Totalt 14 deltakere, derav 8 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 241 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R. Revolverfelt Åpen 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk 95 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 90 5 Olav Melkild Sunndal Pk 89 6 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 87 Totalt 22 deltakere, derav 7 fra M&R. 5 Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 251 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Veteran 45 1 Toralf Pedersen Stjørdal Pk 91 2 Rolf Toven Nesset Pk 89 Totalt 8 deltakere, derav 1 fra M&R. Luftpistol Menn 1 Jan Arild Myrhaug Trondhjems Pk ,8 = 669,8 4 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,6 = 648,6 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R Ungdom 16 1 Henrik Yksnøy Ørsta/Volda Pk 340 Totalt 5 deltakere, derav 1 fra M&R Finpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 557 Totalt 9 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovpistol Åpen 1 Bjørn Harald Vik Ørland Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 556 Totalt 9 deltakere, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk Ole Erik Loe Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 553 Totalt 8 deltakere, derav 2 fra M&R Veteran 45 1 Edvin Hagen Aukra Pk 508 Totalt 1 deltakere, derav 1 fra M&R Kretsmesterskapene 2003 Finfelt Menn 1 Ole Erik Loe Sunndal Pk 92

8 2 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 91 (e.o.) 3 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 91 (e.o.) Kvinner 1 Olga Jacobsen Eide/Fræna Pk 23 Junior 1 Jens Arne Rolfseng Sunndal Pk 54 Grovfelt Åpen 1 André Hansø Kristiansund Pk 94 2 Rolf Toven Nesset Pk 92 3 Ole Erik Loe Sunndal Pk 91 Militærfelt Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk 94 2 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 90 3 Olav Melkild Sunndal Pk 89 Revolverfelt Åpen 1 Jan Aarøen Sunndal Pk 92 2 Rolf Toven Nesset Pk 91 (e.o.) 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 91 (e.o.) Fripistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 458 Luftpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,0 = 650,0 2 Finn Olsen Vestnes Pk ,0 = 641,0 3 Inge Leite Vestnes Pk ,8 = 639,8 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 353 Silhuettpistol Åpen 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk Asgeir Jordahl Kristiansund Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Standardpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 531 Finpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 554 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 529 Junior 1 Øystein Bordal Molde Pk 258 Grovpistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 546 Hurtigpistol fin Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Odd Hellevik Vestnes Pk Tom K. Nerbø Aukra Pk 556 Hurtigpistol grov Åpen 1 Steinar Staurset Fannefjord Pk 517 Kretscup 2003 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Edvin Hagen Aukra Pk 2003 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk Evelyn Hansen Eide/Fræna Pk 451 Jr./Ungdom 1 Henrik Yksnøy Ørsta/Volda Pk Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda Pk Asbjørn Alfarnes Åndalsnes Pk 377

9 ÅRSBERETNING RIFLE 2003 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. I alt var det 7 stemnestartar. Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m ½-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Norgesmesterskap Grovkaliber 60 sk liggende Menn 1 Magnus Wohlen Byåsen Torbjørn Høybakk Isfj. og Åndalsnes 579 Totalt 19 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovkaliber 3x10 sk Ungdom 1 May Ellen Nordahl Nordstrand SS Knut Jon Frøysa Sunnylven 246 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R Grovkaliber 30 sk liggende Ungdom 1 Linn K. Lønnerød Norstrand SS Knut Jon Frøysa Sunnylven 289 Totalt 14 deltakere, derav 1 fra M&R. Kretsmesterskap Luftgevær Menn 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 503 Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 393 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT har vært en mellomsesong på utdanningsfronten, etter at vi året før avholdt dommerkurs og oppdateringskurs. Det var derfor ikke behov for nye dommerkurs dette året, men det tas sikte på nye kurs i Det har vært sendt ut forespørsler til lagene om kurs, men dessverre med liten respons. PKT. 5 I SAKLISTEN - REGNSKAP 2003 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN - BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslag nr 1 fra kretsstyret: For å sikre kontinuitet i styret, foreslås det at valg på styremedlemmer skjer for to år av gangen, og at halvparten av styret skiftes hvert år. Så langt har styrets medlemmer i stor utstrekning vært villige til å ta gjenvalg, slik at manglende kontinuitet ikke har representert noe problem for styrearbeidet. Men for å komme en eventuell slik situasjon i forkjø- 7

10 pet, foreslås en lovendring som nevnt. Endringen kan tre i kraft etter at lovendringen er godkjent av Idrettsstyret, og får ikke virkning før ved kretstinget i Ordlyd i gjeldende lov, 11 kretstingets oppgaver: Tinget skal: [utelatt] 9. Velge: a) Leder og nestleder b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer [utelatt] Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmer samlet. Forslag til ny ordlyd: Tinget skal: [utelatt] 9. Velge: a) Leder og nestleder med funksjonstid ett år. b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemer med funksjonstid to år. Valgene skjer vekselvis på annethvert ting, slik at det hvert år velges to styremedlemmer og ett varamedlem. [utelatt] Leder og nestleder velges enkeltvis. De to styremedlemmene velges så samlet og deretter varamedlemmet. Overgangsordning: Ved første kretsting etter ikrafttredelsen gjøres valget på to av styremedlemmene gjeldende for to år og de to andre for ett år. Varamedlemmene velges også for hhv. to og ett år. Forslag nr 2 fra kretsstyret: Kretsstyret gis fullmakt til å bestemme i hvilke klasser det skal arrangeres kretsmesterskap. En ser dette som en naturlig styreoppgave, men oppgavens status har vært noe uklar, siden forrige regulering ble gjort som et vedtak på kretstinget i Styret mener derfor at det bør klargjøres gjennom et formelt tingvedtak at oppgaven tilligger styret. PKT. 7 I SAKLISTEN - FASTSETTE KONTINGENT FOR 2004 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2002, og er nå kr 18 pr. lagsmedlem. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN - VEDTA BUDSJETT FOR 2004 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. PKT. 9 I SAKLISTEN - VALG Valgkomiteens forslag: Leder Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Svein Krakeli Eide/Fræna Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 8

11 PKT. 10 I SAKLISTEN - TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 11 I SAKLISTEN - STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Tidspunkt kunngjøres senere. Molde, 24 januar 2004 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Odd Hellevik (sign) kretsleder 9

12 MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2004 BUDSJETT 2004 REGNSKAP 2003 BUDSJETT 2003 REGNSKAP 2002 Styrets forslag Tingvedtak KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF , Breddemidler NSF , Kontingenter fra lag , , , Innkrevd Forbundskontingent 6 900, , Fylkeskommunalt tilskudd , , Kursinntekter , Medaljeinnskudd , ,00 35 Salgsinntekter ,00 Sum kontoklasse , , ,00 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,75 43 Utdanning/kursutg ,50 Sum kontoklasse , ,25 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 51 Møteutgifter 5110 Styremøter , , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser , Årsmøte , , ,80 52 Administrasjon , , ,00 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , , ,80 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering Overføring til NSF for ansv.forsikr , ,00 72 Overføring til NSF av forbundskontingent 6 900, ,00 74 Reisestøtte MNM, Vårmønstring ,00 Sum kontoklasse , ,00 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,54 83 Gebyrer , ,50 Sum kontoklasse ,94 129, ,54 160,50 TOTALSUMMER , , , ,55 Driftsresultat , , , , , ,54 BALANSE PR Innestående i banken , ,14 Egenkap. pr , ,15 Driftsresultat i perioden , , , ,14 10

13 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 7. februar Representasjon etter 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. 11

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap

KRETSTING Årsberetning. og Regnskap KRETSTING - 1999 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 2147-6402 MOLDE KRETSTING 1999 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik:

ÅRSBERETNING Styrets sammensetning i perioden har vært slik: ÅRSBERETNING 1998 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.369 Dette er en liten nedgang i forhold

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2008

Årsberetning. og Regnskap 2008 Årsberetning og Regnskap 2008 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2009 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2009

Årsberetning. og Regnskap 2009 Årsberetning og Regnskap 2009 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2010 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037

Resultatliste. Dato : 27.08.2011 Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Resultatliste Stevne : Stevne +mesterskap Program : Feltpistol Arrangør : Tingvoll pistolklubb Dato : 27.08.2011 Sted: Meisingset skytebane Stevnenr : 1115037 Stevneleder: Arnfinn Sponås Antall deltakere

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Med korrigeringer etter årstinget. Årsberetning. Regnskap 2012

Med korrigeringer etter årstinget. Årsberetning. Regnskap 2012 Med korrigeringer etter årstinget Årsberetning og Regnskap 202 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 90162505 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndal-pistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 15022 Bane: Dalaråa Stevneleder:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Korrigert etter merknader på årstinget. Årsberetning. Regnskap 2014

Korrigert etter merknader på årstinget. Årsberetning. Regnskap 2014 Korrigert etter merknader på årstinget Årsberetning og Regnskap 2014 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2015 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Finfelt. Resultatliste MOLDE PK. Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: Dato : Stevnenr Ant.

Finfelt. Resultatliste MOLDE PK. Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: Dato : Stevnenr Ant. Resultatliste MOLDE PK Program : Feltpistol Startkontig. Kr.: 80.00 Dato : 13.06.2010 Stevnenr. 1015032 Ant. Deltakere : 83 Sted : Damman Stevneavgift : 0,00 Stevneleder : Jarle Bjølverud Premiegr. Lag

Detaljer

Eide og Fræna P.K Postboks Eide Telefon: Epost: Hjemmeside:

Eide og Fræna P.K Postboks Eide Telefon: Epost: Hjemmeside: Fræna Postboks 8 6499 Eide Telefon: 97094775 Epost: Hjemmeside: www.efpk.no Stevne: F Finfelt Dato: 06.05.0 Stevnenummer: 508 Bane: Jendem Stevneleder: Svein Krakeli Frode Viken, Svein Jostein Aarsbog,

Detaljer

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013 Korrigert pr 12.02.14 Årsberetning og Regnskap 2013 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside:

Sunndal Pk Postboks Sunndalsøra Telefon: Epost: Hjemmeside: Side 1 av 5 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1615042 Bane: Dalaråa

Detaljer

Ørsta/Volda PK Postboks Ørsta Telefon: Epost: org Hjemmeside: ovpk.org

Ørsta/Volda PK Postboks Ørsta Telefon: Epost: org Hjemmeside:  ovpk.org Ørsta/Volda PK Postboks 348 6151 Ørsta Telefon: 91187681 Epost: post@ovpk. org Hjemmeside: http://www. ovpk.org 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer: 1015033 Bane: Sollidalen Sven-Tore Stevneleder: Verstad

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2015

Årsberetning. Regnskap 2015 Årsberetning og Regnskap 2015 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2016 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Hurtigpistol fin Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK

Hurtigpistol fin Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK Ålesund PK Stevne: 7F Hurtigpistol fin Deltakere: 30 KLASSE A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie 1 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolklubb 94 96 190 96 89 185 90 93 183

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Side 1 av 6 Sunndal Pk Postboks 60 6601 Sunndalsøra Telefon: 95944195 Epost: sunndal.pistolklubb@sunndals.net Hjemmeside: www.sunndalpistolklubb.net Stevne: 3A40 Luftpistol (40 skudd) Stevnenummer: 1515031

Detaljer

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside:

Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Oppdal Pistolklubb Nellikveien 2 7340 Oppdal Telefon: 41243388 Epost: aoiamo@oppdal.com Hjemmeside: Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1516160 Bane: Oppdal Pistolklubb Stevneleder: Arvid Øiamo Dommer(e):

Detaljer

Resultatliste Hitrafelten

Resultatliste Hitrafelten Resultatliste Hitrafelten Program Feltpistol Stevnedato 03.05.2014 Arrangør Hitra Pistolklubb Sted Stevnenummer Asmundvåg 1416069 Stevneleder/dommere Roy Aune, Jørgen Olsen, Frode Haugen Antall deltagere

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Med korrigeringer framkommet på kretstinget. Årsberetning. Regnskap 2016

Med korrigeringer framkommet på kretstinget. Årsberetning. Regnskap 2016 Med korrigeringer framkommet på kretstinget Årsberetning og Regnskap 2016 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra KRETSTING 2017 Til alle klubber og lag tilsluttet

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan

Nr Navn på skytter Klubb (*) SUM Premie Klasse A 0 1 Britt Elena Wollan Resultatliste Stevne Åpen Stevne Program Feltpistol 1FGMR Stevnedato 19.05.2012 Arrangør Sted Stevnenummer Trondhjems PK Jonsvannet 1216050 Stevneleder/dommere Maks oppnåelig Frode Knutsen, Hans Johansen,

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng

StHansstevne St.nr: Plass Navn Klubb Poeng Resultatliste for skyting StHansstevne 2010 27.06.2010 St.nr: 1016056 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Arild Inge Wollan Støren 100 201,- 2 Jon Arne Brekken Sunndal 100 171,- 3 Rolf Toven Nesset 99 115,-

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013

ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb. Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 ÅRSMØTE Kristiansand Pistolklubb Caledonien Hotell onsdag 13.februar 2013 SAKSLISTE FOR KRISTIANSAND PISTOLKLUBBS ÅRSMØTE 2013 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent

Detaljer

Resultatliste. 60 skudd. 40 skudd. Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap. Dato :

Resultatliste. 60 skudd. 40 skudd. Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap. Dato : Resultatliste Stevne : Åpent stevne med innlagt Midt-Norsk Mesterskap Program : Luftpistol Arrangør : Ørland PK Dato : 13.02.2016 Sted: Brekstad Stevnenr : 1616037 Stevneleder/ dommere : Helge Olden, Viggo

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll

VIKINGSTEVNET Dato: juni. Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb. Stevneleder: Roar Skeisvoll VIKINGSTEVNET 2010 Dato: 11-13 juni Arrangør: Kopervik Pistolklubb & Skudenes Pistolklubb Stevneleder: Roar Skeisvoll Id.nr Dato Skytinger Program: Hurtig Fin 1012046 11.06.2010 42 Hurtig Grov 1012046

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for DM stevner i Vest-Agder 2013 DM Siluettpistol: Klasse Junior: Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb Klasse Åpen Gull Trond-Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb Klasse

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 1. FEBRUAR 2013 KL. 18 Protokoll fra årsmøte i Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb Tid: kl. 18:00 19:15 1. februar 2013. Sted: NJJKs lokaler, Tvetenvn 183, 0673 Oslo. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita

Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Referat fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag, Lørdag 6. april 2013 kl. 11, Bridgehuset, Brattørveita Tilstede fra styret: Inger Hjellemarken, Bjørn Pedersen, Ove Bruvoll, Solbjørg Saltvik Klubbene: BK Munken:

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013

Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 Medalje fordelings oversikt for KM stevner i Vest-Agder 2013 KM Siluettpistol: Klasse Åpen: Gull KM Fripistol: Klasse V-50 : Gull Roald Stallemo Kristiansand Pistolklubb KM - Hurtigpistol Fin: Klasse Kvinner:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5

Årsberetning. Askim Bueskytterklubb. Side 1 av 5 Årsberetning Askim Bueskytterklubb 2015 Side 1 av 5 SAKSLISTE 1.Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts

Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Årsrapport 2015 fagkomite pistol Østfold skytterkrerts Fagkomite pistol har bestått av: Leder: Bente-Karin Bruaseth Mysen PL Nestleder: Hans Petter Lindstad Sarpsborg PK Medlem: Øyvind Johansen Mysen PL

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer