KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSTING. Årsberetning. og Regnskap 2003"

Transkript

1 KRETSTING Årsberetning og Regnskap 2003

2 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2004 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo Møre og Romsdal Idrettskrets, Idrettsveien 2, 6413 Molde Skytterkretsens styremedlemmer med varamedlemmer, kontrollkomitéen og valgkomitéen INNKALLING TIL ÅRSTING Det vises til tidligere innkalling datert Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets innkalles til å møte på Hotell Molde, Storg. 19, 6413 Molde Lørdag 7. februar 2004 kl (Styret + varamedlemmer + kontrollkomitéen møter kl 11.00) Saksliste: 1 Godkjenning av saksliste 2 Valg av dirigent og referent 3 Godkjenning av de frammøtte representanters fullmakter 4 Behandle årsberetning 5 Behandle kretsens regnskap for 2003 i revidert stand 6 Behandle innkomne forslag 7 Fastsette kontingent for neste år. 8 Vedta budsjett for Valg, valgkomitéens forslag er vedlagt. 10 Velge fem utsendinger til Skyttertinget 11 Tilsette autorisert revisor 12 Bestemme sted for neste års ting 13 Utdeling av medaljer og pokaler Det vil bli servert en enkel varmrett på tinget. Molde, den 24.januar 2004 Odd Hellevik kretsleder

3 ÅRSBERETNING 2003 Møre og Romsdal Skytterkrets er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Skytterforbund. I 2003 var Skytterkretsen 30 år, og det var første året det ikke ble holdt Kretsting. Det pga. tingvedtak i 2002 om å endre datoen for tinget til januar eller februar måned. Totalt antall medlemmer etter siste oppgave er 1.427, en liten økning i forhold til i fjor, da tallet lå på Medlemstallet har ligget på dette nivået de siste årene. Skytterkretsen bestod pr. 1. januar 2003 av 33 klubber, det samme som i fjor. Referatet fra kretstinget 2002 ble sendt ut med merknadsfrist , uten at det er innkommet noen merknader. Styrets sammensetning i perioden har vært slik: Leder: Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder: Edvin Hagen Aukra PK Kasserer: Rolf Toven Nesset PK Sekretær/rifleansv. Svein Krakeli Eide og Fræna Pk Styremedlem/pistolansv.: Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Styremedlem: Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem: Tore Nørbech Kr.sund PK Varamedlem: Inge Leite Vestnes PK Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde PK Kontrollkomité: Ole Fiva Åndalsnes PK Torvald Storsten Vestnes PK Valgkomité: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk(leder) Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Det har siden siste kretsting vært avholdt 5 styremøter der styret for det meste har vært fulltallig. Det har også vært en del telefonisk kontakt og en god del kontakt via e-post, spesielt etter at Odd Hellevik mottar all e-post til skytterkretsen og han videresender den til styremedlemmene. Dette viser seg å fungere godt og er en hurtig informasjonskilde. Odd Hellevik sender også ut informasjon til alle som har e-post, det er fra NSF, fagkomiter og annen viktig info. Send e-post til for å komme med på informasjonslisten. Rolf Toven har fått fart på vår hjemmeside på Internett. Informasjoner og resultater fra stevner kommer hurtig inn. Vår hjemmeside står ikke noe tilbake i forhold til de andre kretsene så der har Rolf gjort en stor jobb. (gå til og videre til kretser/møre og Romsdal). På kretsleder- og utdanningskontaktkonferansen i 2003 deltok Odd Hellevik og Jarle Bjølverud. Kretslederkonferansen ble holdt på Rica Travel Hotel, Gardermoen, i tiden februar. På fagkomitekonferanse Pistol i Stjørdal i 31.oktober - 2. november møtte Odd Hellevik fra vår krets. Terminlistene for både pistol og rifle er i hovedsak satt opp av Rolf Toven og den er behandlet i styremøte. Terminlistene er sendt Norges Skytterforbund og inntatt i nummer 6/02 av Skytternytt, foruten at de ligger tilgjengelig på kretsens sider under Angående aktivitet på pistol- rifle og utdanningssiden så vises det til egen beretning i årsmeldingen. For resultater vises det til egne lister under de respektive grener senere i årsberetningen. Skytterkretsen kjøper som vanlig inn og bekoster KM-medaljer, samt graverer på kretsmesterskapspokaler. Kostnadene dekkes bare delvis inn gjennom medaljeinnskuddene. På budsjettet for 2003 var det avsatt kr ,- til reisestøtte ved deltakelse i MNM, samt til NMdeltakelse for damer og juniorskyttere. Da det ikke ble avholdt noe styremøte på slutten av året for å vedta fordeling av pengene, ble de først fordelt i styremøte i januar Pengene forutsettes overført til budsjettet for Beløpet er av styret disponert slik: Jon Arne Brekken 1141,50 Per Arve Heggset 457,50,- Harald Strømmegjerde 1073,50 Frode Rolfseng 457,50 Ola A. Leangen 378,- Rolf Toven 992,- Sum 4 500,- Dette utgjør 75,6 % av søknadsbeløpene. Stevnestøtte til lagene i perioden til er beregnet med forbehold om årstingets godkjennelse slik: Aukra Pk 580,- Eide og Fræna Pk 1 250,- Fannefjord pk 1 115,- 1

4 Kristiansund Pk 2 105,- Molde Pk 930,- Nesset Pk 870,- Sunndal Pk 865,- Syvde skl 630,- Tingvoll Pk 805,- Vestnes Pk 2 235,- Ørsta/Volda Pk 1 525,- Åndalsnes Pk 475,- Sum ,- Utbetaling av stevnestøtten er avhengig av at laget er representert på årstinget. Stevnestøtten avregnes vanligvis mot kontingentoppgjøret for neste år. Som i fjor er det avsatt tilskuddsmidler (kr 4.500) til avholdelse av nybegynnerkurs, med særlig vekt på dame- og juniorsiden. Den ene søknaden som er innkommet, fra Sunndal Pk med 20 nybegynnere, er innvilget med kr På samme måte som med reisestøtten, forutsettes det her en overføring av dette beløpet til 2004-budsjettet. Det kan opplyses alle skyttere er ansvarsforsikret gjennom en felles forsikring som administreres av Norges Skytterforbund. Forsikringen omfatter ansvar for ting- og personskade som skytterlag måtte pådra seg i konkurranser, trening samt deltakelse på stevner. For dette betaler skytterkretsen kr. 501 i For ordens skyld påpekes at ansvarsforsikring ikke dekker tyveri eller brannskader som klubbene måtte lide. Slike forsikringer må hver enkelt klubb tegne, ut fra egne behov. Skytterkretsen har ikke fått spesielle henvendelser fra lagene om tolking av regler og prosedyrer, dette tolker vi dit hen at klubbene er vel inne i lover og regler ÅRSBERETNING PISTOL 2003 Fra til har det vært arrangert 30 stevner med 991 starter. I forrige periode var tallene 32 stevner med 966 starter og året før der igjen 33 stevner med 809 starter. Det var planlagt 32 stevner, men 2 ble dessverre avlyst. I tillegg kommer NM 2003 (bane, felt) der det var 92 starter fra vår krets. Dette er en gledelig økning fra 2002 (59). De tre best besøkte stevnene var feltstevnene til Nesset Pk (114), Vestnes Pk (101) og Sunndal Pk (83). Stevnearrangørene jobber fortsatt raskt, og resultatene kan leses på vår hjemmeside (www.skyting.no) få dager etter stevne. En liten bønn fra pistolansvarlig: Husk fødselsdato for skyttere i ungdoms- og juniorklassene. Dette er viktig for korrekt klasseføring og 10 på topp lister. Yngre skyttere er på veg inn i miljøet, og vi får håpe at denne trenden ikke snur med det første. Av sterke prestasjoner på nasjonalt nivå dette året kommer man vel ikke utenom våre skytteres dominans under NM spesialfelt i Mosjøen. Her ble det gull til Sunndal Pks Olav Melkild i spesialpistol, mens Ola Anders Leangen fra samme klubb tok gullet i spesialrevolver. I Magnumfelt 1 tok Per Arve Heggset bronse, foruten at Sunndal Pk gjorde en flott innsats lagmessig under mesterskapet. I magnumfelt 2 fikk Rolf Toven gullmedaljen. Samme mann sikret seg også NM-titlene V45 i både grovpistol og finpistol under bane-nm i Svolvær. Gjeldende kretsrekorder (noteringer f.o.m. 1989): Menn Fripistol: Rolf Rødseth 536 (1991) Luftpistol: Pål Arne Sitter 574 (1996) Silhuettpistol: Rolf Rødseth 549 (1989) Standardpistol: Rolf Toven 563 (1990) Jon Arne Brekken 563 (2000) Grovpistol: Rolf Toven 584 (1998) Presisjon: Rolf Toven 294 (1998) Duell: Rolf Toven 292 (1990) Palmer Aandal 292 (1992) Finpistol: Asgeir Jordahl 582 (1992) Presisjon: Toralf Pedersen 294 (1999) Duell: Rolf Rødseth 297 (1989) Hurtigpistol fin: Odd Hellevik 578 (2002) Hurtigpistol grov: Rolf Rødseth 565 (1994) Kvinner Luftpistol 40 sk: Åshild Grande 375 (1997) Standardpistol: Åshild Grande 510 (1997) Finpistol: Åshild Grande 551 (1998) Hurtigpistol fin: Åshild Grande 544 (1997) Junior menn Luftpistol 60 sk: Jens M. Viktil 490 (1995) Standardpistol: Sindre Standal 494 (2001) Finpistol: Torbjørn Pedersen 538 (1997) Hurtigpistol fin: Torbjørn Pedersen 530 (1996) Junior kvinner Standardpistol: Sissel Pedersen 482 (1998) Finpistol: Sissel Pedersen 496 (1996) Hurtigpistol fin: Sissel Pedersen 548 (1998) Luftpistol Sissel Pedersen 287 (1998) 2

5 Norgesmesterskapene 2003 Finfelt Menn 1 Tor Jonassen Sandnes Pk 110 (e.o.) 16 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk Morten Lien Ørsta/Volda Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 102 Totalt 200 deltakere, derav 9 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Aarøen, Leangen, Brekken) 281 Totalt 39 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportsskyttere 110 (e.o.) 3 Rolf Toven Nesset Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Olaf Isaksen Kristiansund Pk 97 Totalt 50 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Edvin Hagen Aukra Pk 86 Totalt 45 deltakere, derav 3 fra M&R. Grovfelt Menn 1 Petter Schaug-Pettersen Oslo Pk 110 (e.o.) 22 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Morten Lien Ørsta/Volda Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 97 Totalt 108 deltakere, derav 5 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Heggset, Aarøen, Brekken) 289 Totalt 19 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportskyttere Rolf Toven Nesset Pk 106 (e.o.) 7 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk 84 3 Totalt 34 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran55 1 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Edvin Hagen Aukra Pk 76 Totalt 39 deltakere, derav 2 fra M&R. Militærfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Olav Melkild Sunndal Pk 96 Totalt 156 deltakere, derav 10 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Brekken, Leangen, Melkild) 290 Totalt 20 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Ole Birger Skjelbred Oslo Sportsskyttere Rolf Toven Nesset Pk Tore Lundberg Ørsta/Volda Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk 88 Totalt 38 deltakere, derav 5 fra M&R. Revolverfelt Menn 1 Bjørn Einar Noren Larvik Pk 106 (e.o.) 11 Olav Melkild Sunndal Pk Ola Anders Leangen Sunndal Pk Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 94 Totalt 161 deltakere, derav 7 fra M&R. Lag 1 Oslo Sportsskyttere Sunndal Pk (Leangen, Heggset, Melkild) 291 Totalt 30 lag, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Terje Storholt Oslo Sportsskyttere Rolf Toven Nesset Pk Per Helge Thoresen Kristiansund Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 92 Totalt 43 deltakere, derav 5 fra M&R.

6 Veteran55 1 Hans H. Schelderup Kristiansand Pk Jan Aarøen Sunndal Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Edvin Hagen Aukra Pk 79 Totalt 46 deltakere, derav 3 fra M&R. Spesialrevolver Åpen 1 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 79 (e.o.) 2 Jan Aarøen Sunndal Pk 79 (e.o.) 4 Rolf Toven Nesset Pk 79 (e.o.) Totalt 39 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (P.A.Heggset, J.Aarøen, O.Melkild) 230 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R. Spesialpistol Åpen 1 Olav Melkild Sunndal Pk 89 (e.o.) 9 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jan Aarøen Sunndal Pk 85 Totalt 42 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (O.A.Leangen, O.Melkild, J.Aarøen) 261 Totalt 7 lag, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 1 Åpen 1 Kjetil Bromark Modum Pk 90 (e.o.) 3 Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 (e.o.) 10 Jan Aarøen Sunndal Pk Olav Melkild Sunndal Pk 84 Totalt 46 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Modum Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Melkild) 251 Totalt 9 lag, derav 1 fra M&R 10 Per Arve Heggset Sunndal Pk 83 Totalt 28 deltakere, derav 6 fra M&R. Lag 1 Mo Pk Sunndal Pk (Brekken, Leangen, Aarøen) 234 Totalt 6 lag, derav 1 fra M&R. Standardpistol Menn 1 Petter Bratli Gardermoen FS Odd Hellevik Vestnes Pk 527 Totalt 36 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Harald Knoop Stavanger Pk Rolf Toven Nesset Pk 541 Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Finpistol Menn 1 Pål Hembre Oslo Pk Odd Hellevik Vestnes Pk 545 Totalt 36 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 555 Totalt 13 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovpistol Åpen 1 Petter Bratli Gardermoen FS Odd Hellevik Vestnes Pk 533 Totalt 34 deltakere, derav 1 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 557 Totalt 11 deltakere, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Petter Bratli Gardermoen FS Morten Lien Ørsta/Volda Pk 534 Totalt 86 deltakere, derav 1 fra M&R. Magnumfelt 2 Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk 87 (e.o.) 9 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 83 4

7 Midt-Norske Mesterskap 2003 Finfelt Menn 1 Jan A. Myrhaug Trondhjems Pk 97 8 Ola Anders Leangen Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 Totalt 23 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 97 Totalt 8 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovfelt Menn 1 Jan A. Myrhaug Trondhjems Pk 97 2 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 96 7 Per A. Heggset Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 90 Totalt 14 deltakere, derav 3 fra M&R. Veteran 45 1 Rolf Toven Nesset Pk 97 Totalt 4 deltakere, derav 1 fra M&R. Militærfelt Åpen 1 Arild Inge Wollan Støren Pk 90 2 Per Arve Heggset Sunndal Pk 89 3 Frode Rolfseng Sunndal Pk 88 4 Rolf Toven Nesset Pk 87 Totalt 14 deltakere, derav 8 fra M&R. Lag 1 Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 241 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R. Revolverfelt Åpen 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk 95 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 90 5 Olav Melkild Sunndal Pk 89 6 Jon Arne Brekken Sunndal Pk 87 Totalt 22 deltakere, derav 7 fra M&R. 5 Lag 1 Trondhjems Pk Sunndal Pk (Heggset, Leangen, Brekken) 251 Totalt 2 lag, derav 1 fra M&R Veteran 45 1 Toralf Pedersen Stjørdal Pk 91 2 Rolf Toven Nesset Pk 89 Totalt 8 deltakere, derav 1 fra M&R. Luftpistol Menn 1 Jan Arild Myrhaug Trondhjems Pk ,8 = 669,8 4 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,6 = 648,6 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R Ungdom 16 1 Henrik Yksnøy Ørsta/Volda Pk 340 Totalt 5 deltakere, derav 1 fra M&R Finpistol Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 557 Totalt 9 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovpistol Åpen 1 Bjørn Harald Vik Ørland Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 556 Totalt 9 deltakere, derav 1 fra M&R. Hurtigpistol fin Menn 1 Magnus Strømdal Trondhjems Pk Ole Erik Loe Sunndal Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 553 Totalt 8 deltakere, derav 2 fra M&R Veteran 45 1 Edvin Hagen Aukra Pk 508 Totalt 1 deltakere, derav 1 fra M&R Kretsmesterskapene 2003 Finfelt Menn 1 Ole Erik Loe Sunndal Pk 92

8 2 Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 91 (e.o.) 3 Svein Krakeli Eide/Fræna Pk 91 (e.o.) Kvinner 1 Olga Jacobsen Eide/Fræna Pk 23 Junior 1 Jens Arne Rolfseng Sunndal Pk 54 Grovfelt Åpen 1 André Hansø Kristiansund Pk 94 2 Rolf Toven Nesset Pk 92 3 Ole Erik Loe Sunndal Pk 91 Militærfelt Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk 94 2 Ola Anders Leangen Sunndal Pk 90 3 Olav Melkild Sunndal Pk 89 Revolverfelt Åpen 1 Jan Aarøen Sunndal Pk 92 2 Rolf Toven Nesset Pk 91 (e.o.) 3 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pk 91 (e.o.) Fripistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 458 Luftpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk ,0 = 650,0 2 Finn Olsen Vestnes Pk ,0 = 641,0 3 Inge Leite Vestnes Pk ,8 = 639,8 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 353 Silhuettpistol Åpen 1 Tom K. Nerbø Aukra Pk Asgeir Jordahl Kristiansund Pk Jan Teilgård Kristiansund Pk Standardpistol Åpen 1 Odd Hellevik Vestnes Pk Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 531 Finpistol Menn 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk 554 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk 529 Junior 1 Øystein Bordal Molde Pk 258 Grovpistol Åpen 1 Jon Arne Brekken Sunndal Pk Rolf Toven Nesset Pk 546 Hurtigpistol fin Åpen 1 Rolf Toven Nesset Pk Odd Hellevik Vestnes Pk Tom K. Nerbø Aukra Pk 556 Hurtigpistol grov Åpen 1 Steinar Staurset Fannefjord Pk 517 Kretscup 2003 Denne består av resultatene fra fem utpekte stevner i finpistol og fem i standardpistol gjennom året, hvor skytterens to beste resultatene i hver gren teller sammenlagt. Det utdeles en premie i hver av klassene menn, kvinner og ungdom/junior. Menn 1 Rolf Toven Nesset Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk Edvin Hagen Aukra Pk 2003 Kvinner 1 Åshild Grande Kristiansund Pk Anna Rita Hole Kristiansund Pk Evelyn Hansen Eide/Fræna Pk 451 Jr./Ungdom 1 Henrik Yksnøy Ørsta/Volda Pk Øystein Hjorthol Opedal Ørsta/Volda Pk Asbjørn Alfarnes Åndalsnes Pk 377

9 ÅRSBERETNING RIFLE 2003 I tidsrommet til har det vore arrangert to riflestemne i kretsen med to program. I alt var det 7 stemnestartar. Gjeldende kretsrekorder: Luftgevær 60 sk Åpen Ottar Dalset 562 (1992) Jr. menn Knut J. O. Hansen 501 (1997) Luftgevær 40 sk Jr. kv. Kathrine Høybakk 380 (2002) 15m 45 sk Åpen Ole P. Saltrø 431 (1987) Jr. menn Stian Thunem 407 (1996) Jr. kv. Kathrine Høybakk 431 (2002) 50m 60 sk. ligg Åpen Jørn Ole Skiri 578 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 579 (2002) 50m ½-match Åpen Ottar Dalset 560 (1991) Jr. kv. Kathrine Høybakk 561 (2002) 50m 1/1-match Egil Magne Hammervoll 1097 (1991) Norgesmesterskap Grovkaliber 60 sk liggende Menn 1 Magnus Wohlen Byåsen Torbjørn Høybakk Isfj. og Åndalsnes 579 Totalt 19 deltakere, derav 1 fra M&R. Grovkaliber 3x10 sk Ungdom 1 May Ellen Nordahl Nordstrand SS Knut Jon Frøysa Sunnylven 246 Totalt 10 deltakere, derav 1 fra M&R Grovkaliber 30 sk liggende Ungdom 1 Linn K. Lønnerød Norstrand SS Knut Jon Frøysa Sunnylven 289 Totalt 14 deltakere, derav 1 fra M&R. Kretsmesterskap Luftgevær Menn 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 503 Miniatyrgevær, 45 sk Åpen 1 Lennart Henden Syvde Sp.skl 393 ÅRSBERETNING FRA UTDANNINGSKONTAKT har vært en mellomsesong på utdanningsfronten, etter at vi året før avholdt dommerkurs og oppdateringskurs. Det var derfor ikke behov for nye dommerkurs dette året, men det tas sikte på nye kurs i Det har vært sendt ut forespørsler til lagene om kurs, men dessverre med liten respons. PKT. 5 I SAKLISTEN - REGNSKAP 2003 Se resultatregnskap inntatt på siste side. Revisorrapport framlegges på tinget. PKT. 6 I SAKLISTEN - BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslag nr 1 fra kretsstyret: For å sikre kontinuitet i styret, foreslås det at valg på styremedlemmer skjer for to år av gangen, og at halvparten av styret skiftes hvert år. Så langt har styrets medlemmer i stor utstrekning vært villige til å ta gjenvalg, slik at manglende kontinuitet ikke har representert noe problem for styrearbeidet. Men for å komme en eventuell slik situasjon i forkjø- 7

10 pet, foreslås en lovendring som nevnt. Endringen kan tre i kraft etter at lovendringen er godkjent av Idrettsstyret, og får ikke virkning før ved kretstinget i Ordlyd i gjeldende lov, 11 kretstingets oppgaver: Tinget skal: [utelatt] 9. Velge: a) Leder og nestleder b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer [utelatt] Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet først og deretter velges varamedlemmer samlet. Forslag til ny ordlyd: Tinget skal: [utelatt] 9. Velge: a) Leder og nestleder med funksjonstid ett år. b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemer med funksjonstid to år. Valgene skjer vekselvis på annethvert ting, slik at det hvert år velges to styremedlemmer og ett varamedlem. [utelatt] Leder og nestleder velges enkeltvis. De to styremedlemmene velges så samlet og deretter varamedlemmet. Overgangsordning: Ved første kretsting etter ikrafttredelsen gjøres valget på to av styremedlemmene gjeldende for to år og de to andre for ett år. Varamedlemmene velges også for hhv. to og ett år. Forslag nr 2 fra kretsstyret: Kretsstyret gis fullmakt til å bestemme i hvilke klasser det skal arrangeres kretsmesterskap. En ser dette som en naturlig styreoppgave, men oppgavens status har vært noe uklar, siden forrige regulering ble gjort som et vedtak på kretstinget i Styret mener derfor at det bør klargjøres gjennom et formelt tingvedtak at oppgaven tilligger styret. PKT. 7 I SAKLISTEN - FASTSETTE KONTINGENT FOR 2004 Kontingenten ble sist justert på årstinget i 2002, og er nå kr 18 pr. lagsmedlem. Denne foreslås opprettholdt uten endring. PKT. 8 I SAKLISTEN - VEDTA BUDSJETT FOR 2004 Kretsstyret viser til budsjettforslag, inntatt på siste side. PKT. 9 I SAKLISTEN - VALG Valgkomiteens forslag: Leder Odd Hellevik Vestnes Pk Nestleder Edvin Hagen Aukra Pk Kasserer Rolf Toven Nesset Pk Sekretær Svein Krakeli Eide/Fræna Pk (m. ansvar for rifle) Styremedlem Oddvin Blindheim Vigra/Valderøy Pk (m. ansvar for pistol) Styremedlem Johan Fagerheim Åndalsnes Pk Varamedlem Tore Nørbech Kristiansund Pk Varamedlem Inge Leite Vestnes Pk Utdanningskontakt Jarle Bjølverud Molde Pk Kontrollkomite: Torvald Storsten Vestnes Pk Ole Fiva Åndalsnes Pk Valgkomite: Torgeir Håskjold Ørsta/Volda Pk Edvin Hagen Aukra Pk Jon Arne Brekken Sunndal Pk 8

11 PKT. 10 I SAKLISTEN - TILSETTE REVISOR Kretsstyret foreslår Nordmøre Revisjon v/registrert revisor Odd E. Futsæter, Kristiansund. PKT. 11 I SAKLISTEN - STED FOR NESTE ÅRS TING Kretsstyret foreslår samme sted, Hotell Molde. Tidspunkt kunngjøres senere. Molde, 24 januar 2004 For styret i Møre og Romsdal Skytterkrets Odd Hellevik (sign) kretsleder 9

12 MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS RESULTATREGNSKAP BUDSJETT 2004 BUDSJETT 2004 REGNSKAP 2003 BUDSJETT 2003 REGNSKAP 2002 Styrets forslag Tingvedtak KONTOKLASSE INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER INNTEKTER UTGIFTER 3 INNTEKTER 3120 Reisetilskudd NSF , Breddemidler NSF , Kontingenter fra lag , , , Innkrevd Forbundskontingent 6 900, , Fylkeskommunalt tilskudd , , Kursinntekter , Medaljeinnskudd , ,00 35 Salgsinntekter ,00 Sum kontoklasse , , ,00 4 STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 412 Egne arrangement, premier , ,75 43 Utdanning/kursutg ,50 Sum kontoklasse , ,25 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 51 Møteutgifter 5110 Styremøter , , , Skytterting , Kretsleder-/utdanningskontaktkonf , , Fagkomitékonferanse , , Kretskonferanser , Årsmøte , , ,80 52 Administrasjon , , ,00 53 Informasjon , ,00 Sum kontoklasse , , ,80 7 TILSKUDD/OVERFØRINGER 71 Stevnestøtte , ,00 71 Kurstilskudd, rekruttering Overføring til NSF for ansv.forsikr , ,00 72 Overføring til NSF av forbundskontingent 6 900, ,00 74 Reisestøtte MNM, Vårmønstring ,00 Sum kontoklasse , ,00 8 FINANS- OG EKSTRAORD. POSTER 80 Renteinntekter , ,54 83 Gebyrer , ,50 Sum kontoklasse ,94 129, ,54 160,50 TOTALSUMMER , , , ,55 Driftsresultat , , , , , ,54 BALANSE PR Innestående i banken , ,14 Egenkap. pr , ,15 Driftsresultat i perioden , , , ,14 10

13 Fullmaktsskjema For vår klubb/lag... er følgende representant(er) valgt som utsendinger til Årstinget i Møre og Romsdal Skytterkrets, den 7. februar Representasjon etter 9 i kretsens lov: Lag med inntil 25 medlemmer: Lag med medlemmer: Lag med 51 eller flere medlemmer: 1 representant 2 representanter 3 representanter... Sted, dato underskrift av leder i laget Dette skjema leveres i utfylt stand på tinget. Det anmodes om at de tilsendte årsberetningshefter medbringes. 11

Årsberetning. Regnskap 2004

Årsberetning. Regnskap 2004 Årsberetning og Regnskap 2004 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2005 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap

KRETSTING - 2001 - Årsberetning. Regnskap KRETSTING - 2001 - Årsberetning og Regnskap Møre og Romsdal Skytterkrets Postboks 93-6501 KRISTIANSUND.5(767,1* Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013

Korrigert pr 12.02.14. Årsberetning. Regnskap 2013 Korrigert pr 12.02.14 Årsberetning og Regnskap 2013 Møre og Romsdal Skytterkrets v/helge Kristiansen, Øyavegen. 6, 6600 Sunndalsøra Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011. LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2011 KRETSTINGET AVHOLDES LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 KL 12:00 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE, AUDITORIET Adr:Åsnutvegen 51 4050 Sola HUSK Å TA ÅRSMELDINGEN MED PÅ TINGET 1 SAKSLISTE

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105

ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 ROGALAND SKYTTERKRETS ÅRSMELDING 2013 KRETSTING LØRDAG 8. MARS 2014 KL 12:00 LINDØYSENTERET I EGERSUND, LINDØYVEGEN 105 HUSK Å TA MED ÅRSMELDINGEN PÅ TINGET Side 1 av 55 Innhold SAKSLISTE... 3 ORGANISASJON...

Detaljer

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET!

ROGALAND SKYTTERKI ÅRSMELDING KRETSTING LØRDAG 6. MARS 1993. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! ÅRSMELDING. HUSK Å TA ÅRsMELDINGEN MED Å TINGET! LØRDAG 6. MARS 1993 KRETSTING 1992 ROGALAND SKYTTERKI 1 2. GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER a ) Godkjennlnq ny I nnknl I Ing 1. ÅPNING ROGALAND

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00

Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Innkalling til årsmøtet i Sandnes Pistolklubb Bråstein 9. mars 2012 kl. 19.00 Saksliste: 1- Godkjenne innkalling og saksliste 2- Velge dirigent og referent 3- Behandle årsmeldingen 4- Behandle regnskap

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Feltstevne på Fotland, 18. april i strålende vårvær! Kan vi ha det bedre?

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Vårens vakreste eventyr? Feltstevnet på Fotland i Egersund Pk's regi er for

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Gulljentene Linn Iren - Ann Kristin og Hilde tok laggullet på Nm i luftpistol

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord?

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ny norsk rekord? GENERALFORSAMLINGEN FOR 2010 Generalforsamlingen for året

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Nytt laggull i NM i Luftpistol, Det er det 3. gullet til disse veteranene:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Bruk av Laksevågbanen 2011: INFORMASJONSBLAD FOR NR. 1 2011 23. ÅRG. INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011. Onsdag 30. mars 2011, kl. 19 00 i Skytterhuset, på Laksevåg. Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Salg av aksjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Her mottar Ståle sitt 8 individuelle NM gull. GRATULERER! I. GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Vi fullførte/overlevde 26-kampen Innhold Kretstinget 2010 3 Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 12 Regnskap 2009

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling til årsmøte...2 Årsmelding 2013...3 Regnskap 2013... 10 Innkomne forslag (sak 6)... 12 Forslag til medlemskontigent 2013 (sak 7)... 14 Forslag

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer