EBOLA- PROFETIEN I NOVEMBER 2009 OPPFYLLT I 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBOLA- PROFETIEN I NOVEMBER 2009 OPPFYLLT I 2014"

Transkript

1 EBOLA- PROFETIEN I NOVEMBER 2009 OPPFYLLT I 2014 DEN GULBLEKE HESTEN SLIPPES UT I EGYPT VISJONEN OPPFYLT DEN 29. JULI 2009 I håp om å oppnå en mer våken og rettferdig menighet, så har GUD DEN ALLMEKTIGE i Himmelen besluttet, at tiden for å sende en sterk delegasjon med fryktelige ryttere, hadde kommet. Denne delegasjon av kompetente himmelske emissærer var først og fremst ment å riste fundamentet for kjødelige livsstil, og få menneskene til å revurdere sine kurs. Når denne delegasjon av velkjente fire apokalyptiske ryttere nærmet seg jorden i en planlagt orden rystet de i sannhet livet til menneskeheten til kjernen. Ved å gjøre dette uttrykte disse glupske dyrene en dyp atmosfære av autorisasjon, som ikke hadde til hensikt å gjøre et godt inntrykk overfor mennesket, men heller å fastslå forskjellen mellom GUDS krav og menneskets arroganse. Og likevel har deres sterke forkynnelse til jordens innbyggere nå blitt en direkte bibelsk kunngjøring av Den Kommende Messias! Det var i akkurat i denne rette sammenhengen at frigjøring av den fjerde blant de fire fryktinngytende apokalyptiske ryttere viste seg å være et vendepunkt for menneskets ugudelige livsstil. Dette forteller i stor grad hvordan eimen av menneskenes umoralske tilbøyeligheter til slutt hadde mettet de himmelens maktsentre. Det er ikke da rart, at den 29. juli 2009, mens jeg sov på gulvet på O.R. Tambo Johannesburg International flyplass, at

2 Herren besluttet å gjøre et umiskjennelig trekk. I denne visjonen midt på gulvet på flyplassen, snakket Hærskarenes Herre så levende til meg om den kommende notoriske apokalyptiske Gulbleke Hesten. Det var på denne dagen mens jeg ventet på den transatlantiske flyturen til Sao Paulo, at jeg sovnet på gulvet på flyplassen i Johannesburg, og enda til midt i de travle omgivelsene, at jeg så denne visjonen fra HERREN JEHOVAH, en visjon av tungsinn og melankoli som sku møte verden. I denne enorme visitasjonen så jeg den grusomme og ondskapsfulle rytteren av denne Gulbleke hesten som ble løslatt fra Guds trone i himmelen, og som gradvis banet seg vei mot jordens fire hjørner. Det var ved hans umiddelbare løslatelse at den massive Herrens røst talte høyt ut fra himmelen og sa: "SE OPP, OG SE HVEM SOM KOMMER. " Umiddelbart etter at jeg snudde meg til venstre, allerede rystet av den overveldende røsten til Herren som talte fra himmelen i denne visjonen, ble jeg grepet av stor panikkfølelse når jeg så denne fryktelige, og gigantiske hesten fra himmelen som var på vei mot jorden. Hesten som jeg så kommende mot jorden var gulblek, som med sin opptreden utstrålte en stor ærefrykt på alle måter. Men det som slo meg mest ved hans komme var straffefriheten- ved hans ankomst, som var en klar indikasjon på hans ustoppelig målbevissthet om å lykkes i sin misjon. All denne grusomheten ble godt i anskueliggjort i beskrivelsen av det fryktelige raseriet, når hesten gikk frem og tilbake langs hele kloden. For det første ble jeg lamslått av størrelsen på selve oppbyggingen i denne alarmerende visjonen. For det andre var det den umiskjennelige grusomheten ved hans utseende, som blåste alt dette bort! Dette tok pusten fra meg fullstendig og gjorde meg målløs, når jeg forsto at denne rytteren faktisk forårsaket dødelig frykt. I denne fasen i visjonen, begynte jeg å forstå godt, at denne ville sannelig være den mest rasende av alle disse fire apokalyptiske ryttere. I løpet av denne visjonen var det allerede blitt et svært alvorlig problem hvordan fastholde fatningen, og likevel være i stand til å forstå dette mest avgjørende budskapet som Herren brakte folkeslagene. Det var akkurat i dette øyeblikket at Herren trakk rytteren av Den Gulbleke Hesten mot meg. Beveget av respekt og nesten frykt sto jeg direkte i veien for han derved og fikk han til å stoppe fullstendig og brått rett foran meg. Sannelig den dagen stanset Døden og dødsriket fullstendig rett foran meg. Den Gulbleke Hesten som ble løslatt den 18. februar 2011 på Tahrirplassen under de egyptiske opptøyene. Han bringer til jorden den gulbleke fargen som innebær død på jordens overflate. DEN FJERDE RYTTEREN: DEN GULBLEKE FARGEN I følge utviklingen av hendelser som er brutt ut i verden i disse tider, er det så

3 livaktig klart, at disse apokalyptiske rytterne har uhindret fortsatt sine ødeleggelser. Denne tonen må fortsette på grunn av endetidens kritiske tidsalder, som menigheten når har trådt inn i, mot den mest etterlengtede HERRENS komme i opprykkelsen, hvis ikke menneskeheten bøyer av og omvender seg. Herren Jesus selv har på en innflytelsesrik og trofast måte formidlet menighetene disse profetiene om de fire apokalyptiske rytternes ankomst, i Matteus Evangelium 24 kapittel, i Markus Evangelium 13 kapittel og i Lukas Evangelium 21 kapittel. En grundig undersøkelse av måten som HERREN Jesus videreformidlet dem i SINE orakler åpenbarer at publikasjonen av dem i skriftene til menneskeheten ikke kan bestå av noe mindre enn GUDS skjult agenda for menneskeheten. I den signifikante talen på Oljeberget kan det uten frykt for motsigelse nøyaktig sies at, kirken på denne dagen bokstavelig talt avlyttet de velsignede hemmeligheter fra GUDS Trone vedrørende menneskehetenes innløsning. Dette er hovedårsaken til hvorfor profetien om frigjøring av de fire apokalyptiske rytterne måtte være oppfylt i samsvar med tidens fylde. Disse apokalypsens fire nådeløse ryttere snur enhver stein på sitt oppdrag, og symboliserer dermed en sentral kulminasjon til den mest traumatiske og fryktelige begynnelsen på fødselsveene, som noensinne har rammet denne ugudelige og opprørske generasjon. De maler et av de mest grusomme og uhyggelige bildene av menneskeheten noensinne, i denne svært kritiske perioden like før opprykkelsen. 7 Da Lammet brøt det fjerde segl, hørte jeg det fjerde vesen rope: «Kom!» 8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. (Åp. 6:7-8). ADVARSEL! D et er svært viktig at kirken forstår at i denne profetiske lineære skalaen til GUD, er det disse fire rytterne av apokalypsen som gjenspeiler en siste advarsel til kirken å omvende seg, og vende seg bort fra synden for å kunne komme tilbake til den forutbestemte hovedveien den hellige vei (Jesaja 35: 8-9). Det er denne typen helomvending som definerer en sann omvendelse og gir kapasitet til å forberede dagens troende til opprykkelsen. En slik forberedelse til Messias' komme vil måtte møte GUDS ureduserte

4 minimumskrav om absolutt hellighet. Selv om det er høyst viktig å erkjenne at frigjøring av rytteren av den gulbleke hesten av apokalypsen egentlig markerer den siste advarsel til menigheten, er det imidlertid mye mer nødvendig at en slik advarsel bli tatt hensyn til og fullt legemliggjøres i en ekte forandring i hjertet og er i moralsk linje i favør av GUDS hellighet, i Kristi legeme i dag. Dette fordi frigjørelsen av den fjerde rytteren av apokalypsen (den gulbleke hesten) utbasunerer godt budskapet selv til de mest lidenskapelige ateister, om at Lammets bryllup kan skje når som helst! Og dette er grunnen til at virkningene av den fjerde rytteren av apokalypsen sterkt forverres, og som menneskelig sofistikerte og fremgangsrike ikke kan tåle. Hva som sier mest om misjonen til denne fjerde hesten, er særlig det faktum at rytteren dessverre kalles DØDEN. I henhold til hans navn, blir det da klinkende klart at han kommer ikke til å gjøre noe annet enn å ødelegge og drepe opprørerne av menneskeheten, som på ugudelige måter har hisset opp tålmodigheten i denne timen! I sitt galaktiske korstog, viser denne forferdelige fjerde rytteren av apokalypsen å ha fått noen råe ukontrollerte krefter til å ta bort liv summarisk, med opptil en hel en fjerdedel av jordens befolkning (Åp 6: 7-8). Derfor i denne visjonen om frigjøring av denne gulbleke rytteren den 29. juli 2009, er det oppsiktsvekkende at denne frigjøringen sammenfaller sterkt med når den hellige Kristi menighet (de utvalgte) blir tatt opp i opprykkelsen. Det kritiske temaet blir da umiddelbart den stramme tidsperioden som menigheten skal forberede seg under i absolutt rettferdighet for å kunne være beredt til å bli tatt opp. PROFETIEN OM EBOLA Erklæringen i november 2009, som brakte Ebolaen til verden U middelbart etter visjonen fra HERREN den 29nde juli i 2009 på O. R. T. Johannesburg Flyplass, GUDS MANN, PROFETEN begynte å reise rundt i verden på kryss og tvers over hele jordens overflate i et nådeløst og ufattelig korstog for å kunngjøre over jorden at han hadde sett frigjøringen av Den Gulbleke Hesten fra Guds Trone. Og det mest sentrale i sin misjon var det faktum, at GUDS MANN utrettelig forkynte, at nå er tiden kommet for at hele menneskeheten uavhengig av rase og trosbekjennelse å underordner seg fullstendig det ubestridte Herredømmet til Messias, Kristus Jesus i en sann omvendelse, for at de skal bli innløst etter Herrens planlagte tidsplan. Denne reisen som førte ham fra byer i Venezuela og helt til Canada, og hele veien til Seoul, Sør-Korea, opp gjennom Europa, Afrika og Australia, mistet aldri sin fokus på det sentrale temaet om frigjøring av rytteren til Den Gulbleke Hesten. I løpet av denne globale samtale som GUDS MANN, PROFETEN hadde med Kristi menighet rundt i verden, understreket HAN alltid de fryktelig uutholdelige og ubeskrivelige konsekvenser som denne Gulbleke rytteren ville bringe over menneskehetens skjebne. Foruten å forkynne

5 behovet for å etterleve en sterk omvendelse, for å dempe på de lidelsene jorden måtte gjennomgå, nedtegnet GUDS MANN tydelig disse utsagn i NOVEMBER 2009 UTGAVEN AV REPENTANCE & HOLINESS MAGASINET, HVOR DET FANTES EN EKSKLUSIV HOVEDARTIKKEL OM DEN GULBLEKE HESTEN. UTDRAG FRA NOVEMBER 2009 UTGAVEN I REPENTANCE & HOLINESS MAGASINET: FULLE 5 ÅR FØR UTBRUDDET AV EBOLA DEN GULBLEKE FARGEN H ovedidentiteten til denne fjerde rytteren av apokalypsen, er at denne er den eneste rytteren, som omtales med navn i Bibelen (Åp 6:7-8). Dens navn er DØDEN, og dødsriket følger den hakk i hæl. Likevel er hoved identiteten til den fjerde rytteren som den projiserer hans Gulbleke farge. Av grunner som oppstår i kjølvannet når han er ment å slippes løs tvers over jorden, kan denne fjerde rytteren av apokalypsen faktisk bli referert til som PESTEN. I følge engelsk ordbok kan pest defineres som dødelig epidemi eller sykdom, som ofte medfører flere menneskers død. De andre engelske ordbokversjoner definerer pesten som SMITTSOM eller INFEKSIØS epidemisk sykdom som er veldig FARLIG og ødeleggende. I andre engelskspråklige versjoner definerer PESTSYKDOM som dødelig og uovervinnelig sykdom, som påvirker hele samfunnet. Likevel kommer man tilbake til Den Gulbleke Hesten og dens bleke farge som den utstråler, som gjør at man er i stand til å trekk ut er mengde kunnskap som går langt i å understreke at sin tiltenkte misjon. Det er viktig å fremheve, at det bleke gjenspeiler dens askegråe utseende, slik som fargen på aske. Det er den askegråe utseende som gir den DØDE karakter. Av denne grunn vil det å nevne det gulbleke vekke til minne om en som er SYK, MED ANEMISK OG DØDELIG UTSEENDE ELLER ER SYKELIG. Blek er direkte oversatt av det greske ordet chloros. Chloros referer i utgangspunktet til klorofyll, som er den bestanddel som gir plantene deres friske grønnfarge. I bibelsk kontekst blir den bleke fargen herved fargen for SYKDOM og LIDELSE og av denne grunn i annen bibelsk kontekst illustreres den Bleke Hesten som hest med askegrå farge. Bibelen definerer også den som en sykelig grønn eller en gråblek hest, selv om vi vet, at Kristus Jesus er den eneste, som har autoritet til å beskrive betydningen og virkningen av frigjøring av den gulbleke hesten. Som sagt tidligere, er det bare Kristus Jeesus som har maktposisjon til å åpne den fjerde seglet i bokrullen. 1 og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der,

6 og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen. (Lukas 21:11) Det sunne bladet viser den grønne fargen på klorofyll som representerer god helse og liv. Det usunne bladet viser den bleke fargen på sykdom og død da et slikt blad er døende og mister sine chloros, den grønne fargen. Den bleke fargen Den Gulbleke Rytteren bringer til jorden fører til død på jorden. EBOLA-PROFETIEN I NOVEMBER 2009 SKAKET OPP HELE VERDEN ÅRET 2014 R ytteren til Den Gulbleke Hesten betyr at det dukker opp snart GLOBALE PLAGER, PESTER og PANDEMIER. Til og med større GLOBALE PANDEMIER VIL DET SNART RAPORTERES OM over alt i verden, ettersom rytteren av den gulbleke hesten ferdes ved verdens fire hjørner. Globale epidemier vil være den største utfordringen for menneskeheten overlevelse i det siste øyeblikket før opprykkelsen. Den finnes en forbindelse mellom den andre, tredje og fjerde rytteren. GUD DEN ALLMEKTIGE frigjør disse rytterne for å kjempe mot den grove ulydigheten og verdsligheten, som menneskeheten har tilegnet seg mot Ham i denne tiden. 9 Derfor vil jeg fremdeles gå i rette med eder, sier Herren; ja, med eders barnebarn vil jeg gå i rette. (Jer. 2:9) HERREN har sannelig slått denne verden med all slags traumatiske opplevelser, som den aldri før har vært vitne til (Dan. 12:1). Likevel viser Herren tydelig, at de som har fått sine navn innskrevet i Livets bok til Lammet, vil bli utfridd. Dette kan bare bety at menneskeheten må lide tragedier som er tilknyttet disse rytterne. Den gulbleke apokalyptiske hesten suger opp livet og helsen til menneskeheten inntil det punktet, at den forlater menneskene avmagret og bevisstløse. Han gjør det ved å legge til følgene for disse

7 sykdommene og lidelsene i menneskeheten. Rytternes helhetsvirkning ser ut til å medføre at mennesket blir fullstendig uproduktiv og ineffektiv som resultat av disse ødeleggende sykdommer. 17 Mon ikke det at du forlot Herren din Gud den tid han vilde lede dig på veien, har voldt dig dette? 18 Og nu, hvorfor tar du veien til Egypten for å drikke Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann? (Jer. 29:17-18) Akkurat som HERREN advarte Israel før ulykkene brøt ut, så har han advart menigheten og verdens folkeslag, å omvende seg ellers vil de møte alvorlige sykdommer på grunn av sin opprørskhet. ADVART PÅ FORHÅND Når alle disse smertefulle fødselsveene skjer på denne dagen i det moderne menneskers liv, så kan ingen kristne hevde at de ikke har vært advart på forhånd om de ødeleggende effekter til disse rytterne. Bibelen har ikke vært tvetydig med hensyn til det faktum at disse rytterne vil bli løslatt i etterfølgende rekkefølge akkurat i øyeblikket like før Lammets bryllup. Daniels bok er et vitnesbyrd for oss om dette endetids profeti som helhet. Profeten Daniel fortalte sannelig på forhånd om dette fenomenet som disse fire rytterne bragte til verden, i Daniel 12:1, og også vår HERRE JESUS talte om dette i Matteus Evangeliet kapittel 24. Modernismen og denne dagens postmodernisme vil ikke være i samsvar med GUDS krav til menneskeheten. HERRENS standard for hellighet gjelder tvers over århundre og gjelder for alle folkeslag uavhengig av velstand og politisk status. Akkurat som HERREN befalte Israel, at hvis de følger Hans hellige forskrifter, vil de bli velsignet; slik har Han befalt også denne generasjonen. Likeledes som HERREN refset Israel i sin manglende etterlevelse av å holde Hans forskrifter, som automatisk vil være en forbannelse for dem, vil det også være for denne generasjonen. GUD forandrer seg ikke og av den grunn at Han ga oss Kristus Jesus fra Nazareth til å gå i forbønn for oss fremfor Ham. Profetien om det Grusomme EBOLA UTBRUDDET 8. oktober 2012 Profeti om En Svært Alvorlig Smittsom Sykdom, som er på vei til verden Gitt under EN DIREKTESENDING i Jesus is LORD Radio. Se den 8. oktober 2012, på YouTube nedenfor: https://www.youtube.co m/watch?v=rk94qp34rr 8

8 OG HERRENS PROFET RINGTE INN UNDER DIREKTESENDING PÅ JESUS IS LORD RADIO OG ADVARTE OM KOMMENDE EBOLA N år GUD DEN ALLMEKTIGE Snakket med SIN Tjener PROFETEN i natt til den 8. oktober 2012, vedrørende kommende EBOLA PANDEMIET, ringte GUDS MANN under en direktesending til Jesus is LORD Radio. Mens HAN var i DIREKTESENDINGEN, så var det disse ord, som HERRENS PROFET Talte til folkeslagene som fulgte med, verden over. Disse ordene er sitert ordrett i denne artikkelen. Samtalen som HERREN hadde med meg denne morgenen kom direkte fra GUD DEN ALLMEKTIGES TRONSTOL. I denne samtalen, har GUD DEN ALLMEKTIGE, Himmelen og jordens Skaper, Israels GUD snakket med meg vedrørende MESSIAS komme. I denne samtalen snakket HERREN med meg om kommende trengsel, og HERREN talte om en veldig alvorlig sykdom, som skulle visitere verden. Disse var sykdommer uhelbredelige sykdommer, som var på vei til verden. Jeg så sykdommer komme til verden. Jeg ser en svært alvorlig hudsykdom. Den ser mer ut som lepra, som kommer til verden. Denne er svært, svært skremmende, fordi denne sykdommen er svært smittsom. HERREN satt meg inn i disse kommende hendelser og inn i denne dagen i fremtiden og jeg så allerede folk løpe og kjempe mot denne høyst smittsomme sykdommen. Enhver som tar på denne sykdommen ved å håndhilse vil bli smittet av sykdommen. Den vokser som lepra i kroppen, i enhver kropp. Når denne sykdommen kommer, så vil den vokse inn i kroppene til de mennesker som er blitt smittet. Det var den mest urovekkende drømmen. Jeg var svært forstyrret når jeg våknet, fordi den så fæl ut. Når jeg så den, var den svært avskyelig. Igjen, jeg gjengir, at jeg ser en svært alvorlig hudinfeksjon. Jeg vet ikke om det er snakk om en sykdom inn i kroppen, som manifesterer seg på huden, men den ser mer ut som en hudinfeksjon, fordi den manifesterer seg på huden og overalt på kroppen. Blemmene og hevelsene på huden som GUDS MANN så langt tilbake som den 8. oktober 2012.

9 Det var mange svulster med forferdelig utseende, svulstene og denne tilveksten var akkurat som lepra over alt på kroppen. Og enhver som ble smittet klorte på disse hevelsene, slik at de blødde rikelig. Og når det blør danner den puss råttent kjøtt! Slik som puss formere seg på disse infiserte personene, vil den begynne formere seg og vokse! Den vokser på ryggen til de menneskene som er smittet, eeeeeeeeeeh! (UTROP). Disse byllene og hevelsene, som HERREN viste meg vil spre seg fra ryggen til disse menneskene og også til benene. En smittsom sykdom er sannelig på vei til verden og den ser mer ut som en hudsykdom og jeg ser den vokse inni kroppene til den menneskene som er smittet. Den er en svært skremmende og smittsom sykdom, da enhver som er smittet av sykdommen og som rører på en bildør, vil på denne måte smitte alle som rører ved denne bildøren. Jeg så mennesker røre på bildørene og ble smittet på denne måten! De som håndhilser, blir også smittet. Den var veldig, veldig smittsom i denne mektige samtale med HERREN forrige natt. Så jeg ser at denne sykdommen vil være ekstremt smittsomt og urovekkende. Den vil være veldig ubehagelig å se på, når den kommer til verden. Når et barn blir smittet, er den virkelig ubehagelig å se på, på samme måten som lepra! Uansett, vil den være noe verre enn lepra, fordi dens tilvekst bryter over alt på kroppen. Det er et helt avsindig syn å se på! Den er veldig urovekkende.

10 Vedrørende frigjøringen av denne fjerde rytteren sier BIBELEN i Åpenbaringen kapittel 6, at de redskaper og instrumenter, som vil være i bruk i denne tiden, vil være sykdommer. Og disse hendelsene vil være nedtelling mot MESSIAS komme, fordi ved åpning av det femte seglet vil du komme til å se sjelene til de, som blir forfulgt, fordi de forkynte KRISTUS vitnet om KRISTUS; ved å prise og evangelisere KRISTUS. Og dette betyr at, da vil menigheten være tatt bort fra dette stedet, fordi så lenge som menigheten er i verden, vil den alltid vitne om KRISTUS, prise KRISTUS og evangelisere KRISTUS. Og så ved dette fjerde seglet, så kan du se at svært merkelige sykdommer kommer til jorden i de mest uhelbredelige former, mest urovekkende! Disse manifestasjonene vil være av den mest skjemmende formen. Rydd vei. Vend dere til rettferdighet og vandre i hellighet. Vend dere om fra seksualsynd, seksuell lyst. Det er mye seksuell lyst i menigheten; likegyldighet; det finnes så mye likegyldighet, ulydighet i KRISTI menighet i dag. De vet ikke engang hvordan HERREN taler. Selv når HERREN taler, kan de ikke oppfatte opplæringen; de bruker sin sjelelige kjød; de er kjødelige vesener. Deres kjødelige personer; deres kjødelig sinn forsøker å oppfatte det som er av HERREN. HERREN påkaller folkeslagene i verden og KRISTI menighet til å forberede seg for MESSIAS sitt strålende komme. Dette er forberedelsens time. Disse er tegnene HERREN bruker, for at menighet skal kunne vite at tiden er nær, når MESSIAS kommer for å hente side hellige utvalgte. Tiden er nå nær. Måtte de som har sine åndelig ører åpne, lytte til HERRENS Røst. Shalom. OG SANNELIG, NÅR JULI 2014 ANKOM, BLE DE SKARPE ORDENE TIL HERRENS PROFET NØYAKTIG OPPFYLT OG EBOLA-VIRUSEN RAMMET HELE VERDEN INNTIL DENNE DAG. Messias er på vei. Selv i løpet denne nattevåkingen den 28. august 2010, erklærte GUDS MANN, PROFETEN at forferdelig infeksiøse og uhelbredelige sykdommer var på vei inn i verden. https://www.youtube.co m/watch?v=dfvkvcnjl4w

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser:

Kundalini-alarm 2010. Alle rettigheter reservert. Kundalini Warning. Oversetters forkortelser: KUNDALINI-ALARM ANDREW STROM Kundalini-alarm En bok av Andrew Strom 2010. Alle rettigheter reservert. Originalens tittel: Kundalini Warning. Are false spirits invading the church? Tillatelse gis til å

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Den Profetiske Røst. Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid

Den Profetiske Røst. Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.1/2012 14.årgang Kjære venner! Vi er glade for at vi kan sende ut et nytt nummer av Den profetiske røst.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

4. KAPITEL ÅPENBARINGENS BOK OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KAPITEL 4

4. KAPITEL ÅPENBARINGENS BOK OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KAPITEL 4 4. KAPITEL ÅPENBARINGENS BOK OG SONINGSDAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KAPITEL 4 Guds rike og dommen i oppfyllelsen (evangeliene) og Guds rike og dommen i avslutningen (Åpenbaringens bok) Dan.9,24-27, profetien

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer