Følg det lammet En taleserie fra Johannes Åpenbaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følg det lammet En taleserie fra Johannes Åpenbaring"

Transkript

1 Følg det lammet En taleserie fra Johannes Åpenbaring

2 Dette har skjedd Johannes invitert opp i himmelen Vitne til en krise i det himmelske rådet: Ingen kan åpne den forseglede boken Sett lammet ta boken Nå åpnes seglene

3 Første fire segl (Åp 6) Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!» 2 Og jeg så, og se! en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. 3 Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!» 4 Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd. 5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. 6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.» 7 Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!» 8 Og jeg så, og se! en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

4 Død og pest og mer blodbad Hungersnød Ufred og blodbad Seier

5

6 Femte segl Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. 10 De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?» 11 Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt. Alternativ (og mer bokstavelig) oversettelse: hvor lenge vil du la være å dømme og gi oppreisning for vårt blod fra dem som bor på jorden

7

8 Sjette segl Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, 13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. 14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. 15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

9

10 Hva betyr det? Seirende hvit hest Rød blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene frykter Gud og lammet

11 Ulike tilnærminger Preteristisk: Åp. addresserer symbolsk virkeligheten og håpet til den første menigheten. Historisk: Åp. beskriver allegorisk historien fra Johannes tid til Jesu Gjenkomst Futuristisk: Åp. beskriver bokstavelig og symbolsk de syv siste årene av verdenshistorien Idealistisk: Åp. beskriver symbolsk menneskelig og åndelig virkelighet men ikke tidfestet Kosmisk konflikt: Adresserer symbolsk sannheten om satans virke og bedrag i verden. Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter. (Åp 1,19)

12 Preteristisk / Symbolsk tolkning Seirende hvit hest Røde blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene får se Gud og lammet Romerrikets uimotståelige makt Romerrikets voldelighet Overklassens luksus/hungersnød Død og forfølgelse Budskap til de potensielle martyrer Løfte om et oppgjør Fokus: Åpenbaringsbokens trøst og oppmuntring til en presset menighet. Åpenbaringsboken først og frest et vitne om de første kristnes teologi.

13 Historisk /Allegorisk tolkning Seirende hvit hest Røde blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene får se Gud og lammet Apostelmenigheten og evangeliet Kirken omfavner sverdet Guds ord blir utilgjengelig Åndelig død + forfølgelse Reformasjonen Jesu gjenkomst Fokus: Åpenbaringsboken viser at Bibelen er inspirert. Hvis alt det andre har gått i oppfyllelse, vil også de siste tingene skje.

14 Historisk /Allegorisk tolkning Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, 13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. 14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. 15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?» VI ER HER!

15 Futuristisk / Symbolsk-bokstavelig tolkning Seirende hvit hest Røde blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene får se Gud og lammet Antikrist kommer Det blir krig og blodbad Det blir hungersnød Epidemier og mer blodbad Frelste i himmelen er utålmodige Jesu gjenkomst og dommen Fokus: Nå vet vi hva som venter menneskene de siste syv årene av historien. (Best å være blant dem som blir rykket bort fra elendigheten).

16 Idealistisk / Symbolsk tolkning Seirende hvit hest Røde blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene får se Gud og lammet Det vil være krig, død, hungersnød og forfølgelse til Jesus kommer igjen og de som lider vil lure på hvorfor Gud ikke gjør noe. Men Gud har svart på dette spørsmålet: Vær tålmodig. Det kommer en dom og en oppreisning. Jesus kommer snart. Fokus: For eksempel: De store eksistensielle spørsmålene. En dypere forståelse av kampen mellom godt og ondt.

17 Kosmisk konflikt / Symbolsk tolkning Seirende hvit hest Røde blodbadhest Svart hungersnødhest Gul dødsrikehest Det store spørsmålet til martyrene? Menneskene får se Gud og lammet

18

19 De apokalyptiske rytterne Representerer de (sett som en gruppe) en god eller dårlig utvikling? Er det Gud som sender dem?

20 Hva med den første rytteren? Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!» 2 Og jeg så, og se! en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. (Åp 6,1-2) Og jeg så himmelen åpen, og se! en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. (Åp 19,11-14)

21

22 Seglene og Evangeliene Luk 21/Matt 24/Mr 13/ Åp 6 1. Hest:???? 2. Hest: Krig 3. Hest: Sult 4. Hest: Pest og død Martyrer Mektige tegn og enden

23 Luk 21 «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Det er jeg! Tiden er kommet! Men følg dem ikke. 9 Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» 10 Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11 Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. 12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel,

24 Mark 13 Jesus begynte da med å si: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 6 Mange skal komme i mitt navn og si: Det er jeg! Og de skal villede mange. 7 Når dere hører om kriger og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene. 9 Vær på vakt! De skal utlevere dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene, og for min skyld skal dere stilles fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

25 Matt 24 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. 9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

26 Seglene og Evangeliene Luk 21/Matt 24/Mr 13/ 1. Bedrag 2. Krig 3. Hungersnød 4. Pest (Lukas) 5. Forfølgelse / Forkynnelse 6. Mektige tegn og enden Åp 6 1. Hvit hest:???? 2. Rød hest: Krig 3. Sort hest: Hungersnød 4. Gul hest: Pest og død 5. Martyrer/Vitner 6. Mektige tegn og enden

27 Esek 39,3 Kongen av Gog: Der slår jeg buen ut av din venstre hånd og lar pilene falle ut av din høyre.

28 Åp 6,2 - Antikrist Og jeg så, og se! en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. Sigves oversettelse: Han gikk seirende frem, med den hensikt å vinne krigen. «Likheter må forventes, for den første rytteren er en demonisk parodi på Kristus, ondskap som har forkledd seg som god.» (James Resseguie, The revelation of John, s. 127)

29 Seglene: Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!» Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!» Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!»

30

31

32

33

34 Krisen i det himmelske rådet Det er klart i lys av Apoklypsen som et hele at problemet det himmelske rådet står overfor er satans opprør som har sin parallell i opprør på jorden. Kapittel fem forutsetter den gamle historiens om satans opprør mot Gud som fører til skaperverkets fall. (Yarbro Collinse, The Apocalypse, 39) Ut på historiens arena kommer bare fire ryttere som representerer katastrofer like gamle som menneskeheten. Er dette alt den regjerende Kristus har å by på? (C. B. Caird: The revelation of St. John. s. 82) Spørsmålet til martyrene: Hvor lenge? går rett til kjernen av Theodicespørsmålet i Bibelen. Det adresserer gapet mellom det vi forventer av Gud og det han gjør. (Sigve Tonstad)

35 Svaret? Korset Lammet som ble slaktet Dommen over denne verdens fyrste Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut (Joh 12,31). Da Judas hadde fått stykket, fór Satan i ham. Jesus sier til ham: det snart, det du skal gjøre.» (Joh 13,27) Korsets dynamikk overfor Guds forvirrede skapninger «Gjør Krise i det himmelske rådet: «Ingenting gjøres ingen som kan bryte seglene» Krise blant de troende: «Hvor lenge skal du la være å dømme?» og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!» 2 Og jeg så, og se! (Åp 6,1-2)

36 Svaret? De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du la være å dømme og gi oppreisning for vårt blod fra dem som bor på jorden Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.

37 Dom = Åpenbaring? En dom som avslører, trekker forhenget til side, åpenbarer hva som skjedde og hvorfor

38 Ulik apell? Preteristisk (symbolsk): Ikke gi opp på grunn av forfølgelse, Gud ser og Gud dømmer. Historisk (allegorisk): Ikke gi opp på grunn av forfølgelse, dette er den del av det som er forutsagt. Futuristisk (symbolsk/bokstavelig): Guds vrede og dom vil på ulike måter ramme menneskeheten til slutt. Idealistisk (symbolsk): Når elendigheten rammer så vit at Gud ser og Gud skal skape rettferdighet. Kosmisk konflikt (symbolsk): Når elendighet rammer, så vit at det ikke er Gud som er avsenderen.

39 Fortellingen i NT: Krig mot Satan Fokus i deler av kristenheten: Konflikt med Gud

40

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE

FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE FINALE - LØP SLIK AT VDERE KAN VINNE 1Kor 9,24-26: Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling,

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer