Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : ) Skiveslåmaskiner

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger yhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) På grunn av produktansvaret ved vi deg om å gjennomføre punktene nedenfor. Kryss av etter gjennomføring X Maskinen er kontrollert iht. pakkseddelen. Alle vedlagte deler er fjernet. Samtlige sikkerhetstekniske innretninger, kardangaksler og kontrollinnretninger foreligger. Kunden instruert i betjening, igangsetting og vedlikehold av maskinen el. apparatet iht. bruksanvisningen. Lufttrykket i dekkene er kontrollert. Hjulmutrene sitter godt. Kraftuttaksturtallet er riktig. Tilpasset til vogntog: trepunktsinnstilling. Kardangaksel riktig justert. Testkjøring gjennomført og ingen mangler oppdaget. Funksjoner forklart under prøvekjøringen. Svingninger i transport og arbeidsstilling forklart. Informasjon om ønsket utstyr eller ekstrautstyr gitt. Henvisninger til viktige steder i bruksanvisningen gitt. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 BESKRIVELSE AV OMFAG Oversikt... 7 Varianter... 7 TRAKTOR FORUTSETIG Traktor... 8 Belastningsvekt... 8 Løfteutstyr (trepunkt-stangsystem)... 8 Regulering av hydraulikken på løfteutstyret... 8 ødvendige hydrauliske koblinger... 9 ødvendige strømtilkoblinger... 9 MOTERIG PÅ TRAKTORE Montering på traktoren Opprette forbindelse til traktoren Koble tilkoblingsledningene til den frontmonterte slåmaskinen Koble til kardangakselen Hydraulisk kobling (Variant Power Control ) Vær oppmerksom på slåskivenes dreieretning Demontere redskapen fra traktoren AVLASTIG OG PÅKJØRSELSIKRIG Mekanisk avlastning av slåenhetene (Select Control) Hydraulisk avlastning av slåenhetene (Power Control) Påkjørselsikring TRASPORT Svinge mellom arbeids- og transportstilling Løfte i transportstilling Senke i jorde-transportstilling Kjøring på offentlige veier Transportstilling SELECT COTROL Ytelsesdata terminal Oppstart Grensesnitt Funksjoner POWER COTROL Ytelsesdata terminal Oppstart Tastenes funksjoner Menytre Menyer Diagnosefunksjon ISOBUS - TERMIAL Betjeningsstruktur slåmaskin med ISOBUSløsning Tastenes betydning Diagnosefunksjon Konfigurasjon Joystick funksjon slåmaskin Innstille joysticken BRUK Viktige kommentarer før arbeidet begynner Slå Påkjørselsikring Bruk i bakker SKÅRFORMER Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Ønsket utstyr Vedlikehold Demontering og montering av skårformeren TIDEBEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Bruk Vedlikehold Demontering og montering av bearbeidingsenheten VALSEBEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Justeringsmuligheter Bruk Vedlikehold Valseberedningsmaskin til oppsamler SKIFTE UT BEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Demontering av bearbeidingsenhet Montering av bearbeidingsenheten TVERRTRASPORTØR Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Bruk Skårlegging Demontere tverrtransportørene Montere tverrtransportørene Vedlikehold av tverrtransportørene REVERSERIG Forutsetning for reversering Gjøre maskinen egnet til reversering VEDLIKEHOLD Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Oljeskift på slåbjelken Vedlikehold av giret Montere slåknivene Innstille jorde-transportstillng (vendeteig jt) Lagring for vinteren med tilleggsutstyr: Parkeringsstøtte Slitasjekontroll av slåknivholderen Holder for hurtigbytte av slåknivene Kontroller slåknivopphenget Bytte av slåkniver ELEKTROHYDRAULIKK Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Forhåndsvalgbetjening (Select Control) Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Direktebetjening (Power Control / ISOBUS) OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 1100_-Inhalt_

5 IHOLD TEKISKE DATA Tekniske data Tiltenkt bruk av slåmaskinen Plassering av typeskilt VEDLEGG Kraftoverføringsaksel Smøreplan SERVICE Hydraulikkskjema (Select Control) Elektro-koplingsskjema (Select Control) Pluggenes tilkoplingsfunksjon (Select Control) Hydraulikkskjema (Power Control / ISOBUS) Elektro-koplingsskjema (Power Control / ISOBUS) Terminal (Power Control) Elektro-koplingsskjema (hydraulisk avlastning) Hydraulikkskjema (Collector) Elektro-koplingsskjema (tverrtransportører) Datamaskin Tilkoblingskabel for signalstikkontakt Reparasjoner på skjærebjelken KOISK SKIVE Monteringsanvisning for koniske spennsokler Kombinasjon traktor med påkoblet redskap _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. bsb Fare for flygende deler mens motoren er i gang - overhold sikkerhetsavstanden. Ikke opphold deg i svingområder for arbeidsredskapene. Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Lukk begge sidebeskyttelsene før du kobler til kraftuttaksakselen Hold tilstrekkelig avstand til slåknivene mens motorene går med tilkoblet kraftuttaksaksel. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. 9700_-Advarselsbilder_

7 BESKRIVELSE AV OMFAG Oversikt 1 2 Betegnelser: (1) Select Control (2) Power Control (egnet til ISOBUS) (3) Påmontert ramme med belysningsholder til å ta av (4) Slåenhet (5) Skårformer (6) Tindeberedningsmaskin (7) Valseberedningsmaskin (8) Tverrtransportør Varianter Styringsvarianter Select Control Power Control (egner seg til ISOBUS) Redskapsvarianter Reversering (traktor kjører bakover) ED RC Skårformer COLL Beskrivelse Betjening med Select Control (forvalgkobling), Fjæravlastning (ikke egnet for valseberedningsmaskin) og manuell oppslåingsfunksjon for sidebeskyttelse Betjening med Power Control / ISOBUS, etter ønske hydraulisk eller fjæravlastning, automatisk oppslåingsfunksjon for sidebeskyttelse, egnet til valseberedningsmaskin og tverrtransportør Beskrivelse Begge variantene egner seg til reversering i 3-dobbel kombinasjon Slåenhetene er utstyrt med en tindeberedningsmaskin Slåenhetene er utstyrt med en valseberedningsmaskin Slåenhetene er utstyrt med en skårformer Slåenhetene er utstyrt med en tverrtransportør 1100_-ÜBERSICHT_

8 TRAKTOR FORUTSETIG Traktor Følgende traktor er forutsetning for drift av denne maskinen: - Traktorkraft: Kombinasjon "Front-/bakmontert slåmaskin" fra 90 kw / 120 hk, kombinasjon "reversering f.o.m. 130 kw / 200 hk - Tilhenger: Underleddarm kat. III - Tilkoblinger: se tabell "ødvendig hydraulikk og strømtilkoblinger" Belastningsvekt For å sikre styre- og bremseevnen skal det festes belastningsvekter foran på traktoren. Belastningsvekt Minst 20 % av kjøretøyets tomvekt på forakselen. Kg 20% Løfteutstyr (trepunkt-stangsystem) - Løfteutstyret (trepunkt-stangsystemet) til traktoren må være konstruert for belastningen som vil oppstå (se Tekniske data). - Løftestengene skal innstilles på lik lengde ved hjelp av den passende justeringsanordningen (4) (se bruksanvisningen fra traktorprodusenten) - Er det mulig å feste løftestengene i ulike stillinger på underleddarmen, skal den bakre posisjonen velges. Dette avlaster traktorens hydrauliske anlegg. - Underleddarmens (5) begrensningskjeder eller stabilisatorer skal innstilles slik at den påmonterte redskapen ikke kan beveges til siden (sikkerhetstiltak for transportkjøring) Løftehydraulikken skal stilles på posisjonsregulering: Regulering av hydraulikken på løfteutstyret 1000-_SCHLEPPER VORAUSSETZUG_

9 TRAKTOR FORUTSETIG ødvendige hydrauliske koblinger Modell Forbruker Enkeltvirkende hydraulisk kobling Select Control Bakmontert slåmaskin X Frontmontert slåmaskin X hydraulisk toppstang (variant) Dobbeltvirkende hydraulisk kobling X Merking (på redskapen) Power Control / ISOBUS Terminal Hydraulisk kobling Fremløp S 16 rød Hydraulisk kobling Returløp S 20 blå Load-Sensing-kobling S 6 *) Driftstrykk OBS! Driftstrykk min. 170 bar Kontroller at hydraulikkoljene passer sammen før du kobler maskinen til traktorens hydrauliske anlegg. Driftstrykk maks. 200 bar Ikke bland mineralolje med bioolje! ødvendige strømtilkoblinger Modell Forbruker Poler Volt Strømtilkobling Standard Belysning 7-polet 12 VDC iht. DI-ISO 1724 Select Control Styring 3-polet 12 VDC iht. DI-ISO 9680 Power Control / ISOBUS Styring 3-polet 12 VDC iht. DI-ISO _SCHLEPPER VORAUSSETZUG_

10 MOTERIG PÅ TRAKTORE Montering på traktoren Montere skjæreverket midt på traktoren - Juster underleddarmen tilsvarende. - Fest den hydrauliske underleddarmen slik at redskapen ikke kan svinge ut til siden. Innstille toppstangspindelen - Snitthøyden justeres når du vrir på toppstangspindelen (16). Sikkerhetsinstrukser: se tillegg A1 pkt. 7.), 8a. 8h.) Vannrett monteringsramme - Juster underleddarm-løftespindelen (15) for å stille monteringsrammen vannrett. 15 Bruk av hydraulisk toppstang anbefales (dobbeltvirkende kontrollapparat) OBS! Apparatet skal kun brukes sammen med traktorer (ikke til selvgående arbeidsmaskiner). På selvgående maskiner har føreren et innskrenket synsfelt når de to ytre slåbjelkene svinges opp i transportstilling. TD 79/98/01 Innstilling av underleddarmbredden - Innstill traktorhydraulikken (ST) med dybdeanslaget. Anbefalt høyde for underleddarmen: 55 cm Denne høyden utligner ujevnheter i bakken optimalt og trenger ikke forandres når slåbjelken skal svinges oppover. 0900_-ABAU_

11 MOTERIG PÅ TRAKTORE Opprette forbindelse til traktoren Betjening: - Koble 3-pols pluggen til DI 9680 stikkontakten på traktoren. Belysning: - Koble 7-pols pluggen til traktoren. - Kontroller at belysningen fungerer. For traktorer med ISO-bus styring - Koble 9-pols pluggen til ISO-bus stikkontakten på traktoren. Koble til kardangakselen Før første bruk skal lengden på kardangakselen kontrolleres og om nødvendig tilpasses, se også kapitler "Kardangaksel" i vedlegg B. Viktig! Før hver oppstart må du kontrollere at kjøretøyet er trafikksikkert (belysning, bremser, beskyttelsesdeksler, )! Koble tilkoblingsledningene til den frontmonterte slåmaskinen Variant Power Control På varianten "Power Control" er det mulig å styre den automatisk oppslåbare sidebeskyttelsen til den frontmonterte slåmaskinen med den bakmonterte slåmaskinen. (ekstrautstyr) Merk: Hydraulikkslangene mellom den front- og den bakmonterte slåmaskinen står under trykk. Gjør slangene trykkløse før de kobles av: K OBS! Tilkoblingsledningene mellom den front- og den bakmonterte slåmaskinen skal legges i henhold til traktortype og festes korrekt! Power Control: Trykk på tasten signalet høres (ca. 3 sek.) til Isobus: Trykk på tasten høres (ca. 3 sek.) til signalet 0900_-ABAU_

12 MOTERIG PÅ TRAKTORE Innstillinger I tillegg skal skruen (7) på hydraulikkblokken innstilles. Hydraulisk kobling (Variant Power Control ) OBS! Bryt elektriske forbindelser For traktorer med "Load sensing" - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt inn. For traktorer med lukket hydraulisk system - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt inn. For traktorer med åpent hydraulisk system - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt ut. 7 Vær oppmerksom på slåskivenes dreieretning OBS! Før et gir monteres på maskinen igjen: Skift ut ventilasjonsskruen og tappeskruen med hverandre. Riktig posisjon for ventilasjonsskruen er øverst. G1 G1 0900_-ABAU_

13 MOTERIG PÅ TRAKTORE Demontere redskapen fra traktoren Sikkerhetsinstrukser: OBS! Slåkombinasjonen skal parkeres kun i arbeidsstilling (når begge slåenhetene er slått ned). Det er stor fare for å velte dersom slåkombinasjonen parkeres i transportstilling! Skiveslåmaskinen skal parkeres på et jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Påse at den står stødig Hekte av skiveslåmaskinen: - Hekt av tilkoblingsledninger og kardangakselen. - Kjør ut de 4 støtteføttene på den påmonterte rammen og sikre dem korrekt med akselpinnen (K). - Legg kontrollpanelet og tilkoblingsledningene på holdeanordningen på monteringsrammen. K - Hekt av toppstangen og underleddarmen Variant Tverrtransportør : - Hekt av tilkoblingsledninger og kardangakselen. - Kjør ut de 3 støtteføttene på den påmonterte rammen og støttefoten på tverrtransportøren og sikre dem korrekt med akselpinnen (K). - Hekt av tverrtransportøren. (Detaljer, se kapittel "Tverrtransportør") Sikkerhetsinstrukser: Tverrtransportøren skal parkeres på et jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Påse at den står stødig _-ABAU_

14 AVLASTIG OG PÅKJØRSELSIKRIG Mekanisk avlastning av slåenhetene (Select Control) På varianten "Select Control" reduseres slåenhetenes marktrykk via en justerbar fjæravlastning. Innstilling: For å forandre innstillingen, løft slåenheten til avlastningsfjærene er uten trykk, og fest og sikre låsebolten (A) i en av de 2 mulige posisjonene. OBS! Låsebolten skal bare åpnes når fjæren ikke er spent! Låsebolten kan vris 180 (P2) for å oppnå mellominnstillinger. A Merk: a Den første låseposisjonen (P1 og P2) gir minst avlastning og kan ikke innstilles! P2 P1 Hydraulisk avlastning av slåenhetene (Power Control) På varianten "Power Control" reduseres slåenhetenes marktrykk via en justerbar hydraulisk avlastning. Innstilles via kontrollpanelet. Innstilling: se kapittel "Power Control" eller "ISOBUS" D OBS! Er det ikke trykk i avlastningssystemet, kan maskinen ikke stilles i transportstilling. Senkehastighet Senkehastigheten for slåenheten kan innstilles med strupeventilen (D). Påkjørselsikringen sørger for at det hydraulisk opprettes et justerbart mottrykk. Overskrides dette, svinger slåenheten litt bakover. Det svinges automatisk bakover i arbeidsstilling. Påkjørselsikring Merk: Vedlikehold av den hydr. avlastningen: Før sylinderopphenget skal smøres, må avlastningstrykket reduseres for å kunne garantere en jevn smøring Justere trykket (X) i den hydrauliske sylinderen: - Slipp trykket ut av styreventilen på traktoren. - Koble stikkoblingen (St) til traktoren og slåkombinasjonen. - Åpne stengekranen (Ab) (stilling E). - Aktiver styreventilen på traktoren til arbeidstrykket er nådd -> se manometer (Ma)-indikatoren. Påkjørselsikring: Marktrykk (X): 110 bar - Steng stengekranen (Ab) (stilling A). X St E Ma Ab A x 110 bar OBS! Under innstilling må ingen personer oppholde seg i området ved maskinen. Slåenhetene kan svinge noe forover. Fare for å klemmes inn! - Koble fra stikkoblingen (St) _Entlastung-Anfahrsich_

15 TRASPORT Svinge mellom arbeids- og transportstilling Før slåbjelken løftes opp, skal drevet slås av og slåskivene være helt stanset. Forviss deg om at svingområdet er uten hindringer og at det ikke er noen i fareområdet. Sikkerhetsinstrukser! Omstilling fra arbeids- til transportstilling og omvendt skal kun skje på et jevnt og fast underlag. Transporter redskapen kun i transportstilling! Løfte i transportstilling Det er ikke mulig å svinge til veitransportstilling hvis ikke alle slåenhetene er i jorde-transportstilling (vendeteig JT). - Slå av drevet og vent til det er stanset. - Slå inn alle vernebøyler på skjæreverket. Senke i jorde-transportstilling Variant med "Select Control" Variant med "Select Control" Variant med Power Control + Variant med Power Control + Variant med ISOBUS-terminal + + Variant med ISOBUS-terminal + + Merk! Detaljer vedr. de enkelte betjeningsvarianter finnes i de respektive styringskapitlene (Select Control, Power Control, ISOBUS)! Merk! Detaljer vedr. de enkelte betjeningsvarianter finnes i de respektive styringskapitlene (Select Control, Power Control, ISOBUS)! OBS! Aktiver alle verneanordninger på slåkombinasjonen før bruk. 1200_-TRASPORT_

16 TRASPORT Kjøring på offentlige veier Følg forskriftene fra lovgivende myndigheter i ditt land. Kjøring på offentlig vei kun i transportstilling. Verneanordningene må være i korrekt stand. Før kjøringen begynner skal svingbare komponenter plasseres i riktig posisjon og sikres slik at de ikke kan forandre stilling og dermed utgjøre fare. Kontroller at belysningen fungerer før kjøring. Viktig informasjon finner du også i tillegget til denne bruksanvisningen. OBS! Påse at maks. tillatt transporthøyde (4 m) ikke overskrides! Hydrauliske underleddarmen Fest den hydrauliske underleddarmen (U) slik at maskinen ikke kan svinge ut til siden. Transportsikring (Ts) - Kontroller transportsikringen før kjøringen begynner! Begge slåenheter er ordentlig låst med sikringskrokene! Ts Transportstilling max _-TRASPORT_

17 SELECT COTROL Ytelsesdata terminal Elektrisk kobling Terminalen får strøm via en plugg iht. DI 9680 fra traktorens 12V el-system. Denne 3-polte pluggen brukes også i 2-pols modell, ettersom det kun trengs to hovedtilkoblinger (+12V, masse). OBS! Plugg og stikkontakt av andre konstruksjonstyper er ikke tillatt, da disse ikke kan garanterer funksjonssikkerhet. Tekniske data Driftsspenning: Driftstemperaturområde: Lagringstemperatur: Beskyttelsesgrad: Sikring: +10V...+15V -20 C C -30 C C IP65 10A multifuse i driftsspenningsplugg. Funksjon Den påmonterte redskapen betjenes via et enkeltvirkende kontrollapparat. De enkelte funksjonene forhåndsvelges med Select-Control-terminalen. De forhåndsvalgte funksjonene vises på terminalens LCD-skjerm. Oppstart 1. Plassere Plasser Select-Control-terminalen i traktorens førerhus slik at du har god oversikt. (Det er en magnet på baksiden av terminalen). 2. Tilkoble Koble pluggen (1) til traktorens 12V-strømforsyning. Koble plugg (2) til den 20-polte tilkoblingen på maskinen. Under drift skal hetten til motstykket til plugg 2 festes på blindpluggen ved siden av. 3. Slå på og av Trykk på tasten "I/O" for å slå på terminalen. Pöttinger OVACAT - X8 Vers: 1.0 Hold tasten "I/O" trykket i 3 sekunder for å slå av terminalen. år terminalen slås på, vises startbildet på skjermen. ummeret for aktuell programvare finner du i siste linje i startbildet. 1200_-Select Control_

18 SELECT COTROL Grensesnitt Tastenes betydning: a Timeteller (del- og samlet timeteller) b Transportsikring c Veitransport a b c d Forhåndsvalg venstre slåenhet e Forhåndsvalg automatisk drift f Forhåndsvalg venstre slåenhet d e f g h Pil nedover Pil oppover i I/O eller meny g h i Betjeningsinstrukser For å forhåndsvelge en funksjon, trykk på ønsket tast Forhåndsvalgt funksjon vises på skjermen. Funksjoner Automatisk slåing: Den intelligente trinnfølgen sørger for enkel betjening av slåenhetene. (se eksempel) Taster Visning Anmerkning + + Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. + / Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. Etter svinging kobles det automatisk om til begge slåenhetene igjen. 1200_-Select Control_

19 SELECT COTROL Eksempel: Kontrollapparat: Avlastet stilling Kontrollapparat: løft Ved forhåndsvalgt automatisk drift kobles det etter kort tid automatisk om til den andre slåenheten når en enkelt løfteprosess er avsluttet. Kontrollapparat: Avlastet stilling Venstre slåenhet befinner seg i avlastet stilling igjen uten videre forhåndsvalg. Kontrollapparat: løft Befinner også den andre slåenheten seg i vendeteigstilling igjen, forhåndsvelges begge slåenhetene automatisk for neste senking. 2. Manuell slåing: Ved behov kan det også styres uten automatisk forhåndsvalg. Forhåndsvalgt funksjon utføres med kontrollapparatet. Taster Visning Anmerkning / Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. / Med traktorens kontrollapparat svinges alternativt venstre eller høyre slåenhet mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. Den andre slåenheten forblir i utgangsposisjon. Transportsikringen åpnes og lukkes manuelt med traktorens kontrollapparat. 3. Svinge fra posisjonen "jordetransport til posisjonen veitransport : Forutsetning for denne funksjonen: Kardangakselen er stanset og begge slåenheter er i vendeteigstilling! Denne advarselen vises når du trykker på tasten "Veitransport" mens kardangakselen er i bevegelse. Taster Visning Anmerkning 1. Velg tasten Veitransport -> begge slåenhetene aktiveres (for enkeltheving, forhåndsvelg respektiv slåenhet). Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. 1200_-Select Control_

20 SELECT COTROL OBS! Fare for å tippe ved svinging i skråninger! Av sikkerhetsgrunner skal slåenhetene svinges til veitransport med enkeltløft! Løft alltid den slåenheten som vender mot dalen til veitransport først, deretter den som vender mot skråningen! 4. Individuell heving i transportstilling Taster Visning Anmerkning 1. Velg tasten Veitransport -> begge slåenhetene aktiveres (for enkeltheving, forhåndsvelg respektiv slåenhet). Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. 5. Svinge fra posisjonen "veitransport til posisjonen jordetransport : Taster Visning Anmerkning 1. / 2. Forhåndsvelg venstre eller høyre slåenhet, trykk deretter tasten "Veitransport". Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. OBS! Fare for å tippe ved svinging i skråninger! Av sikkerhetsgrunner skal slåenhetene svinges til jordetransport med enkeltløft! Løft alltid den slåenheten som vender mot skråningen til jordetransport først, deretter den som vender mot dalen! Taster Visning Anmerkning (1) Forhåndsvelg tasten Veitransport, (2) hold tasten Transportsikring trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til transportsikringen låses opp. (3) Hold tasten Veitransport trykket og koble kontrollapparatet om til avlastet stilling til posisjonen Jordetransport er nådd. år posisjonen Jordetransport er nådd, kobles det etter kort tid om til automatisk drift igjen, og begge slåenhetene er valgt. 6. DATA-meny Taster Visning Anmerkning Trykk kort på tasten "Datameny" for å komme til deltimetelleren (Data 1). Trykk lenge på tasten "Datameny" for å tilbakestille deltimetelleren til verdien 0 h. Trykk kort på tasten "Datameny" en gang til for å komme til samlet timeteller (Data 2). Trykk kort på tasten "Datameny" en gang til for å komme til arbeidsområdet. 1200_-Select Control_

21 SELECT COTROL 7. Systemmeny Taster Visning Anmerkning Trykk kort på tasten "IO" for å komme til lysstyrkemenyen. Lysstyrken for visningen innstilles med piltastene. Merk: Stiller du lysstyrken på <30 %, kobles tastaturbelysningen inn i tillegg. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til kontrastmenyen. Kontrasten for visningen innstilles med piltastene. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til sensortestvisningen. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til arbeidsområdet. 7.1 Sensortestvisning Ikon Betegnelse Anmerkning ,2 V Aktuell forsyningsspenning 0 rpm Kraftuttakets turtall i o/min Trykkbryter Hallsensor kraftuttak svart: Trykk > 40 bar hvit: Trykk < 40 bar svart: magnet ved sensor hvit: magnet i annen posisjon Initiator venstre slåenhet svart: aktiv hvit: inaktiv Initiator høyre slåenhet svart: aktiv hvit: inaktiv 1200_-Select Control_

22 POWER COTROL Ytelsesdata terminal Elektrisk kopling Hele det elektroniske systemet (datamaskin og terminal) får strøm via en plugg i samsvar med. DI 9680 fra traktorens 12V el-system. Disse 3-polte pluggene brukes også i 2-pols modell, ettersom det kun trengs to hovedtilkoplinger (+12V, masse). OBS! Plugg og stikkontakt av andre konstruksjonstyper er ikke tillatt, da disse ikke kan garanterer funksjonssikkerhet. Tekniske data Driftsspenning: +10V...+15V Driftstemperaturområde: -20 C C Lagringstemperatur: -30 C C Beskyttelsesgrad: IP65 Sikring: 10A multifuse i driftsspenningsplugg. Funksjon Alle funksjonene til den påbygde redskapen kan styres direkte via Power-Control terminalen. Utover dette har Power- Control terminalen et stort display som viser aktuell driftssituasjon og diverse menyer og varselmeldinger. Forutsetningen er et enkeltvirkende hydraulisk kretsløp med trykkløst tilbakeløp eller Load Sensing. Oppstart Betjening med Power-Control terminal 1. Plasser Power-Control terminalen i traktorens førerhus slik at du har god oversikt. (Det er en holder på baksiden av terminalen). 2. Kople terminalen til traktoren via plugg Før datamaskinkabelen fra den påmonterte redskapen inn i førerhuset og kople den til traktorkabelen via ISO-buspluggen (2). (påse at kabelen legges riktig!). 4. Kople pluggen (3) til traktorens 12V-strømforsyning. Power- Control terminal Plugg 1 Datamaskin ISO-bus egnet ISO-Bus Stecker 2 Merk! Sørg for at kontrollpanelet ikke utsettes for vær og vind. Trykk på "I/O"-tasten terminalen. Hold "I/O"-tasten å slå av terminalen. for å slå på trykket i 3 sekunder for 10 Ampere sikring Traktorkabel med ISO-bus Plugg _-POWER-COTROL_

23 POWER COTROL Tastenes funksjoner Funksjonstaster a Funksjonstast 1* b Funksjonstast 2* d Funksjonstast 3* d Funksjonstast 4* Løfte og senke slåenheten e f g h i j k l Løfte venstre slåenhet Løfte frontmontert slåenhet Løfte høyre slåenhet Løfte alle slåenheter Senke venstre slåenhet Senke frontmontert slåenhet Senke høyre slåenhet Senke alle slåenheter Sideforskyvning, tverrtransportør, transport m n o p q r s t u v w Forhåndsvalg Kjøring i skråning Løfte tverrtransportør Endre transportbåndets hastighet Redusere arbeidsbredden Øke arbeidsbredden Senke tverrtransportør Forhåndsvalg veitransport Stopp - stopper enhver funksjon Redusere en innstillingsverdi Øke en innstillingsverdi På/Av a b c d e f i j k l m p q r s t u g n v h o w Hold [På/Av]-knappen trykket lenger for å slå av Power- Control terminalen. Trykk på [På/av]-tasten for å gå til systemmenyen. Hold [På/Av]-knappen trykket lenger for å slå av Power- Control terminalen. *Avhengig av meny har funksjonstasten ulike funksjoner. 1200_-POWER-COTROL_

24 POWER COTROL Menytre M1 M2 M3 M4 M5 X8 V10 M3 X8 V10 10 Sekunden lang drücken! M6 M7 1200_-POWER-COTROL_

25 POWER COTROL Menyer Startmeny M1 år du har slått på Power-Control terminalen, vises startmenyen. Visning: 1... Programvareversjon 2... Funksjonstaster 1 Funksjonstaster:... Workmeny M2... Set-meny M3 / trykk lenge: Konfigurasjonsmeny M6... Sensortestmeny M Datameny M5 1200_-POWER-COTROL_

26 POWER COTROL Workmeny M2 Trykk på funksjonstasten Trykk på funksjonstasten i startmenyen for å gå til workmenyen. for å gå tilbake til startmenyen. Visning: 1 Transportbåndhastighet hurtig (hare)/sakte (skilpadde) (kun på X8 Collector) Forhåndsvalg for løfting og senking av de respektive tverrtransportører Slåenhetenes driftstilstand: Arbeid (fig. 1), transport på jorde (fig.2), veitransport (fig. 3) En tverrtransportør er ikke i arbeidsposisjon 5... Traktorhastighet: kun dersom dette er valgt i konfigurasjonsmenyen 6... ha pr. time: kun dersom traktorhastighet er valgt i konfigurasjonsmenyen Frontmontert slåmaskin finnes Dersom dette symbolet ikke vises, finnes det enten ingen frontmontert slåmaskin, eller den kan ikke styres via denne styringen Merk! Det er ikke mulig å gå til posisjon for veitransport dersom ikke minst en av tverrtransportørene står i arbeidsstilling Avlastningstrykk bakmontert slåenhet 9... Dag-hektarteller 9 10 kun dersom traktorhastighet er valgt i konfigurasjonsmenyen Forhåndsvalg Kjøring i skråning (kun på ovacat V10) Sideforskyvning (kun på ovacat V10) begge piler utover = maks. bredde begge piler innover = min. bredde begge piler i samme retning = kjøring i skråning Symbol Veitransport Løfting og senking fra eller til posisjon for veitransport er kun mulig når symbolet vises. Begynner symbolet å blinke, trykk på tasten [veitransport] en gang til. Funksjonstaster:... Redusere avlastningstrykket til de bakmonterte slåenhetene... Øke avlastningstrykket til de bakmonterte slåenhetene... Aktivere/deaktivere frontmontert slåmaskin... Gå et menynivå opp (her: startmeny) 12 Merk! For at avlastningstrykket skal kunne innstilles, må slåenhetene være i avlastet stilling. 1200_-POWER-COTROL_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 3843.O.80L.1 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01001-01482) Skiveslåmaskiner Kjære

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 5543.O.80M.0 TORRO 4500 (Type 5543 : +.. 01117) TORRO 5100 (Type 5544 : +.. 01492) TORRO

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte Tekniske data 1880 FSD 1880 hytte Motordata Produsent Perkins Perkins Motortype 404D-22 404D-22 Sylindre 4 4 Effekt (maks.) kw (HP) 36,3 (50*) 36,3 (50*) ved (maks.) o/min 2.800 2.800 Slagvolum cm³ 2.216

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01308-1311) JUMBO 6610 Profiline (Type 548

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80.1 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-innstillinger og traktorgeometri Bruksanvisningen Referanse: CCI.GPS v1.0 Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versjonsnummer: v1.01

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841608 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 TILTROTATORSTYRING MED JOYSTICK-EMULERING INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Kontroll

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi Inspirert av landbruk Den nye generasjonen automatiske vedmaskiner autochopper Vegmaskinenes nye generasjon Etter nesten fire års produktutvikling ble den tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer