Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen"

Transkript

1 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : ) Skiveslåmaskiner

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. Pöttinger yhetsbrev Aktuell faginformasjon, nyttige lenker og underholdning ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) På grunn av produktansvaret ved vi deg om å gjennomføre punktene nedenfor. Kryss av etter gjennomføring X Maskinen er kontrollert iht. pakkseddelen. Alle vedlagte deler er fjernet. Samtlige sikkerhetstekniske innretninger, kardangaksler og kontrollinnretninger foreligger. Kunden instruert i betjening, igangsetting og vedlikehold av maskinen el. apparatet iht. bruksanvisningen. Lufttrykket i dekkene er kontrollert. Hjulmutrene sitter godt. Kraftuttaksturtallet er riktig. Tilpasset til vogntog: trepunktsinnstilling. Kardangaksel riktig justert. Testkjøring gjennomført og ingen mangler oppdaget. Funksjoner forklart under prøvekjøringen. Svingninger i transport og arbeidsstilling forklart. Informasjon om ønsket utstyr eller ekstrautstyr gitt. Henvisninger til viktige steder i bruksanvisningen gitt. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger, eller overføres via internett (www.poettinger.at). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 IHOLD Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 6 Betydningen av advarselsmerkene... 6 BESKRIVELSE AV OMFAG Oversikt... 7 Varianter... 7 TRAKTOR FORUTSETIG Traktor... 8 Belastningsvekt... 8 Løfteutstyr (trepunkt-stangsystem)... 8 Regulering av hydraulikken på løfteutstyret... 8 ødvendige hydrauliske koblinger... 9 ødvendige strømtilkoblinger... 9 MOTERIG PÅ TRAKTORE Montering på traktoren Opprette forbindelse til traktoren Koble tilkoblingsledningene til den frontmonterte slåmaskinen Koble til kardangakselen Hydraulisk kobling (Variant Power Control ) Vær oppmerksom på slåskivenes dreieretning Demontere redskapen fra traktoren AVLASTIG OG PÅKJØRSELSIKRIG Mekanisk avlastning av slåenhetene (Select Control) Hydraulisk avlastning av slåenhetene (Power Control) Påkjørselsikring TRASPORT Svinge mellom arbeids- og transportstilling Løfte i transportstilling Senke i jorde-transportstilling Kjøring på offentlige veier Transportstilling SELECT COTROL Ytelsesdata terminal Oppstart Grensesnitt Funksjoner POWER COTROL Ytelsesdata terminal Oppstart Tastenes funksjoner Menytre Menyer Diagnosefunksjon ISOBUS - TERMIAL Betjeningsstruktur slåmaskin med ISOBUSløsning Tastenes betydning Diagnosefunksjon Konfigurasjon Joystick funksjon slåmaskin Innstille joysticken BRUK Viktige kommentarer før arbeidet begynner Slå Påkjørselsikring Bruk i bakker SKÅRFORMER Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Ønsket utstyr Vedlikehold Demontering og montering av skårformeren TIDEBEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Bruk Vedlikehold Demontering og montering av bearbeidingsenheten VALSEBEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Justeringsmuligheter Bruk Vedlikehold Valseberedningsmaskin til oppsamler SKIFTE UT BEARBEIDIGSEHET Funksjonsmåte Demontering av bearbeidingsenhet Montering av bearbeidingsenheten TVERRTRASPORTØR Funksjonsmåte Innstillingsmuligheter Bruk Skårlegging Demontere tverrtransportørene Montere tverrtransportørene Vedlikehold av tverrtransportørene REVERSERIG Forutsetning for reversering Gjøre maskinen egnet til reversering VEDLIKEHOLD Sikkerhetsregler Generelle vedlikeholdsanvisninger Originaldeler Rengjøring av maskinkomponenter Parkering utendørs Vinterlagring Kraftoverføringsakselen Hydraulikkanlegg Oljeskift på slåbjelken Vedlikehold av giret Montere slåknivene Innstille jorde-transportstillng (vendeteig jt) Lagring for vinteren med tilleggsutstyr: Parkeringsstøtte Slitasjekontroll av slåknivholderen Holder for hurtigbytte av slåknivene Kontroller slåknivopphenget Bytte av slåkniver ELEKTROHYDRAULIKK Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Forhåndsvalgbetjening (Select Control) Feil og hjelp ved utfall av elektronikken Direktebetjening (Power Control / ISOBUS) OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 1100_-Inhalt_

5 IHOLD TEKISKE DATA Tekniske data Tiltenkt bruk av slåmaskinen Plassering av typeskilt VEDLEGG Kraftoverføringsaksel Smøreplan SERVICE Hydraulikkskjema (Select Control) Elektro-koplingsskjema (Select Control) Pluggenes tilkoplingsfunksjon (Select Control) Hydraulikkskjema (Power Control / ISOBUS) Elektro-koplingsskjema (Power Control / ISOBUS) Terminal (Power Control) Elektro-koplingsskjema (hydraulisk avlastning) Hydraulikkskjema (Collector) Elektro-koplingsskjema (tverrtransportører) Datamaskin Tilkoblingskabel for signalstikkontakt Reparasjoner på skjærebjelken KOISK SKIVE Monteringsanvisning for koniske spennsokler Kombinasjon traktor med påkoblet redskap _-Inhalt_

6 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Betydningen av advarselsmerkene Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. bsb Fare for flygende deler mens motoren er i gang - overhold sikkerhetsavstanden. Ikke opphold deg i svingområder for arbeidsredskapene. Ikke ta på maskindeler som beveger seg. Vent til de er stanset helt. Lukk begge sidebeskyttelsene før du kobler til kraftuttaksakselen Hold tilstrekkelig avstand til slåknivene mens motorene går med tilkoblet kraftuttaksaksel. Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. 9700_-Advarselsbilder_

7 BESKRIVELSE AV OMFAG Oversikt 1 2 Betegnelser: (1) Select Control (2) Power Control (egnet til ISOBUS) (3) Påmontert ramme med belysningsholder til å ta av (4) Slåenhet (5) Skårformer (6) Tindeberedningsmaskin (7) Valseberedningsmaskin (8) Tverrtransportør Varianter Styringsvarianter Select Control Power Control (egner seg til ISOBUS) Redskapsvarianter Reversering (traktor kjører bakover) ED RC Skårformer COLL Beskrivelse Betjening med Select Control (forvalgkobling), Fjæravlastning (ikke egnet for valseberedningsmaskin) og manuell oppslåingsfunksjon for sidebeskyttelse Betjening med Power Control / ISOBUS, etter ønske hydraulisk eller fjæravlastning, automatisk oppslåingsfunksjon for sidebeskyttelse, egnet til valseberedningsmaskin og tverrtransportør Beskrivelse Begge variantene egner seg til reversering i 3-dobbel kombinasjon Slåenhetene er utstyrt med en tindeberedningsmaskin Slåenhetene er utstyrt med en valseberedningsmaskin Slåenhetene er utstyrt med en skårformer Slåenhetene er utstyrt med en tverrtransportør 1100_-ÜBERSICHT_

8 TRAKTOR FORUTSETIG Traktor Følgende traktor er forutsetning for drift av denne maskinen: - Traktorkraft: Kombinasjon "Front-/bakmontert slåmaskin" fra 90 kw / 120 hk, kombinasjon "reversering f.o.m. 130 kw / 200 hk - Tilhenger: Underleddarm kat. III - Tilkoblinger: se tabell "ødvendig hydraulikk og strømtilkoblinger" Belastningsvekt For å sikre styre- og bremseevnen skal det festes belastningsvekter foran på traktoren. Belastningsvekt Minst 20 % av kjøretøyets tomvekt på forakselen. Kg 20% Løfteutstyr (trepunkt-stangsystem) - Løfteutstyret (trepunkt-stangsystemet) til traktoren må være konstruert for belastningen som vil oppstå (se Tekniske data). - Løftestengene skal innstilles på lik lengde ved hjelp av den passende justeringsanordningen (4) (se bruksanvisningen fra traktorprodusenten) - Er det mulig å feste løftestengene i ulike stillinger på underleddarmen, skal den bakre posisjonen velges. Dette avlaster traktorens hydrauliske anlegg. - Underleddarmens (5) begrensningskjeder eller stabilisatorer skal innstilles slik at den påmonterte redskapen ikke kan beveges til siden (sikkerhetstiltak for transportkjøring) Løftehydraulikken skal stilles på posisjonsregulering: Regulering av hydraulikken på løfteutstyret 1000-_SCHLEPPER VORAUSSETZUG_

9 TRAKTOR FORUTSETIG ødvendige hydrauliske koblinger Modell Forbruker Enkeltvirkende hydraulisk kobling Select Control Bakmontert slåmaskin X Frontmontert slåmaskin X hydraulisk toppstang (variant) Dobbeltvirkende hydraulisk kobling X Merking (på redskapen) Power Control / ISOBUS Terminal Hydraulisk kobling Fremløp S 16 rød Hydraulisk kobling Returløp S 20 blå Load-Sensing-kobling S 6 *) Driftstrykk OBS! Driftstrykk min. 170 bar Kontroller at hydraulikkoljene passer sammen før du kobler maskinen til traktorens hydrauliske anlegg. Driftstrykk maks. 200 bar Ikke bland mineralolje med bioolje! ødvendige strømtilkoblinger Modell Forbruker Poler Volt Strømtilkobling Standard Belysning 7-polet 12 VDC iht. DI-ISO 1724 Select Control Styring 3-polet 12 VDC iht. DI-ISO 9680 Power Control / ISOBUS Styring 3-polet 12 VDC iht. DI-ISO _SCHLEPPER VORAUSSETZUG_

10 MOTERIG PÅ TRAKTORE Montering på traktoren Montere skjæreverket midt på traktoren - Juster underleddarmen tilsvarende. - Fest den hydrauliske underleddarmen slik at redskapen ikke kan svinge ut til siden. Innstille toppstangspindelen - Snitthøyden justeres når du vrir på toppstangspindelen (16). Sikkerhetsinstrukser: se tillegg A1 pkt. 7.), 8a. 8h.) Vannrett monteringsramme - Juster underleddarm-løftespindelen (15) for å stille monteringsrammen vannrett. 15 Bruk av hydraulisk toppstang anbefales (dobbeltvirkende kontrollapparat) OBS! Apparatet skal kun brukes sammen med traktorer (ikke til selvgående arbeidsmaskiner). På selvgående maskiner har føreren et innskrenket synsfelt når de to ytre slåbjelkene svinges opp i transportstilling. TD 79/98/01 Innstilling av underleddarmbredden - Innstill traktorhydraulikken (ST) med dybdeanslaget. Anbefalt høyde for underleddarmen: 55 cm Denne høyden utligner ujevnheter i bakken optimalt og trenger ikke forandres når slåbjelken skal svinges oppover. 0900_-ABAU_

11 MOTERIG PÅ TRAKTORE Opprette forbindelse til traktoren Betjening: - Koble 3-pols pluggen til DI 9680 stikkontakten på traktoren. Belysning: - Koble 7-pols pluggen til traktoren. - Kontroller at belysningen fungerer. For traktorer med ISO-bus styring - Koble 9-pols pluggen til ISO-bus stikkontakten på traktoren. Koble til kardangakselen Før første bruk skal lengden på kardangakselen kontrolleres og om nødvendig tilpasses, se også kapitler "Kardangaksel" i vedlegg B. Viktig! Før hver oppstart må du kontrollere at kjøretøyet er trafikksikkert (belysning, bremser, beskyttelsesdeksler, )! Koble tilkoblingsledningene til den frontmonterte slåmaskinen Variant Power Control På varianten "Power Control" er det mulig å styre den automatisk oppslåbare sidebeskyttelsen til den frontmonterte slåmaskinen med den bakmonterte slåmaskinen. (ekstrautstyr) Merk: Hydraulikkslangene mellom den front- og den bakmonterte slåmaskinen står under trykk. Gjør slangene trykkløse før de kobles av: K OBS! Tilkoblingsledningene mellom den front- og den bakmonterte slåmaskinen skal legges i henhold til traktortype og festes korrekt! Power Control: Trykk på tasten signalet høres (ca. 3 sek.) til Isobus: Trykk på tasten høres (ca. 3 sek.) til signalet 0900_-ABAU_

12 MOTERIG PÅ TRAKTORE Innstillinger I tillegg skal skruen (7) på hydraulikkblokken innstilles. Hydraulisk kobling (Variant Power Control ) OBS! Bryt elektriske forbindelser For traktorer med "Load sensing" - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt inn. For traktorer med lukket hydraulisk system - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt inn. For traktorer med åpent hydraulisk system - Skru skruen (7) på hydraulikkblokken helt ut. 7 Vær oppmerksom på slåskivenes dreieretning OBS! Før et gir monteres på maskinen igjen: Skift ut ventilasjonsskruen og tappeskruen med hverandre. Riktig posisjon for ventilasjonsskruen er øverst. G1 G1 0900_-ABAU_

13 MOTERIG PÅ TRAKTORE Demontere redskapen fra traktoren Sikkerhetsinstrukser: OBS! Slåkombinasjonen skal parkeres kun i arbeidsstilling (når begge slåenhetene er slått ned). Det er stor fare for å velte dersom slåkombinasjonen parkeres i transportstilling! Skiveslåmaskinen skal parkeres på et jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Påse at den står stødig Hekte av skiveslåmaskinen: - Hekt av tilkoblingsledninger og kardangakselen. - Kjør ut de 4 støtteføttene på den påmonterte rammen og sikre dem korrekt med akselpinnen (K). - Legg kontrollpanelet og tilkoblingsledningene på holdeanordningen på monteringsrammen. K - Hekt av toppstangen og underleddarmen Variant Tverrtransportør : - Hekt av tilkoblingsledninger og kardangakselen. - Kjør ut de 3 støtteføttene på den påmonterte rammen og støttefoten på tverrtransportøren og sikre dem korrekt med akselpinnen (K). - Hekt av tverrtransportøren. (Detaljer, se kapittel "Tverrtransportør") Sikkerhetsinstrukser: Tverrtransportøren skal parkeres på et jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Påse at den står stødig _-ABAU_

14 AVLASTIG OG PÅKJØRSELSIKRIG Mekanisk avlastning av slåenhetene (Select Control) På varianten "Select Control" reduseres slåenhetenes marktrykk via en justerbar fjæravlastning. Innstilling: For å forandre innstillingen, løft slåenheten til avlastningsfjærene er uten trykk, og fest og sikre låsebolten (A) i en av de 2 mulige posisjonene. OBS! Låsebolten skal bare åpnes når fjæren ikke er spent! Låsebolten kan vris 180 (P2) for å oppnå mellominnstillinger. A Merk: a Den første låseposisjonen (P1 og P2) gir minst avlastning og kan ikke innstilles! P2 P1 Hydraulisk avlastning av slåenhetene (Power Control) På varianten "Power Control" reduseres slåenhetenes marktrykk via en justerbar hydraulisk avlastning. Innstilles via kontrollpanelet. Innstilling: se kapittel "Power Control" eller "ISOBUS" D OBS! Er det ikke trykk i avlastningssystemet, kan maskinen ikke stilles i transportstilling. Senkehastighet Senkehastigheten for slåenheten kan innstilles med strupeventilen (D). Påkjørselsikringen sørger for at det hydraulisk opprettes et justerbart mottrykk. Overskrides dette, svinger slåenheten litt bakover. Det svinges automatisk bakover i arbeidsstilling. Påkjørselsikring Merk: Vedlikehold av den hydr. avlastningen: Før sylinderopphenget skal smøres, må avlastningstrykket reduseres for å kunne garantere en jevn smøring Justere trykket (X) i den hydrauliske sylinderen: - Slipp trykket ut av styreventilen på traktoren. - Koble stikkoblingen (St) til traktoren og slåkombinasjonen. - Åpne stengekranen (Ab) (stilling E). - Aktiver styreventilen på traktoren til arbeidstrykket er nådd -> se manometer (Ma)-indikatoren. Påkjørselsikring: Marktrykk (X): 110 bar - Steng stengekranen (Ab) (stilling A). X St E Ma Ab A x 110 bar OBS! Under innstilling må ingen personer oppholde seg i området ved maskinen. Slåenhetene kan svinge noe forover. Fare for å klemmes inn! - Koble fra stikkoblingen (St) _Entlastung-Anfahrsich_

15 TRASPORT Svinge mellom arbeids- og transportstilling Før slåbjelken løftes opp, skal drevet slås av og slåskivene være helt stanset. Forviss deg om at svingområdet er uten hindringer og at det ikke er noen i fareområdet. Sikkerhetsinstrukser! Omstilling fra arbeids- til transportstilling og omvendt skal kun skje på et jevnt og fast underlag. Transporter redskapen kun i transportstilling! Løfte i transportstilling Det er ikke mulig å svinge til veitransportstilling hvis ikke alle slåenhetene er i jorde-transportstilling (vendeteig JT). - Slå av drevet og vent til det er stanset. - Slå inn alle vernebøyler på skjæreverket. Senke i jorde-transportstilling Variant med "Select Control" Variant med "Select Control" Variant med Power Control + Variant med Power Control + Variant med ISOBUS-terminal + + Variant med ISOBUS-terminal + + Merk! Detaljer vedr. de enkelte betjeningsvarianter finnes i de respektive styringskapitlene (Select Control, Power Control, ISOBUS)! Merk! Detaljer vedr. de enkelte betjeningsvarianter finnes i de respektive styringskapitlene (Select Control, Power Control, ISOBUS)! OBS! Aktiver alle verneanordninger på slåkombinasjonen før bruk. 1200_-TRASPORT_

16 TRASPORT Kjøring på offentlige veier Følg forskriftene fra lovgivende myndigheter i ditt land. Kjøring på offentlig vei kun i transportstilling. Verneanordningene må være i korrekt stand. Før kjøringen begynner skal svingbare komponenter plasseres i riktig posisjon og sikres slik at de ikke kan forandre stilling og dermed utgjøre fare. Kontroller at belysningen fungerer før kjøring. Viktig informasjon finner du også i tillegget til denne bruksanvisningen. OBS! Påse at maks. tillatt transporthøyde (4 m) ikke overskrides! Hydrauliske underleddarmen Fest den hydrauliske underleddarmen (U) slik at maskinen ikke kan svinge ut til siden. Transportsikring (Ts) - Kontroller transportsikringen før kjøringen begynner! Begge slåenheter er ordentlig låst med sikringskrokene! Ts Transportstilling max _-TRASPORT_

17 SELECT COTROL Ytelsesdata terminal Elektrisk kobling Terminalen får strøm via en plugg iht. DI 9680 fra traktorens 12V el-system. Denne 3-polte pluggen brukes også i 2-pols modell, ettersom det kun trengs to hovedtilkoblinger (+12V, masse). OBS! Plugg og stikkontakt av andre konstruksjonstyper er ikke tillatt, da disse ikke kan garanterer funksjonssikkerhet. Tekniske data Driftsspenning: Driftstemperaturområde: Lagringstemperatur: Beskyttelsesgrad: Sikring: +10V...+15V -20 C C -30 C C IP65 10A multifuse i driftsspenningsplugg. Funksjon Den påmonterte redskapen betjenes via et enkeltvirkende kontrollapparat. De enkelte funksjonene forhåndsvelges med Select-Control-terminalen. De forhåndsvalgte funksjonene vises på terminalens LCD-skjerm. Oppstart 1. Plassere Plasser Select-Control-terminalen i traktorens førerhus slik at du har god oversikt. (Det er en magnet på baksiden av terminalen). 2. Tilkoble Koble pluggen (1) til traktorens 12V-strømforsyning. Koble plugg (2) til den 20-polte tilkoblingen på maskinen. Under drift skal hetten til motstykket til plugg 2 festes på blindpluggen ved siden av. 3. Slå på og av Trykk på tasten "I/O" for å slå på terminalen. Pöttinger OVACAT - X8 Vers: 1.0 Hold tasten "I/O" trykket i 3 sekunder for å slå av terminalen. år terminalen slås på, vises startbildet på skjermen. ummeret for aktuell programvare finner du i siste linje i startbildet. 1200_-Select Control_

18 SELECT COTROL Grensesnitt Tastenes betydning: a Timeteller (del- og samlet timeteller) b Transportsikring c Veitransport a b c d Forhåndsvalg venstre slåenhet e Forhåndsvalg automatisk drift f Forhåndsvalg venstre slåenhet d e f g h Pil nedover Pil oppover i I/O eller meny g h i Betjeningsinstrukser For å forhåndsvelge en funksjon, trykk på ønsket tast Forhåndsvalgt funksjon vises på skjermen. Funksjoner Automatisk slåing: Den intelligente trinnfølgen sørger for enkel betjening av slåenhetene. (se eksempel) Taster Visning Anmerkning + + Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. + / Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. Etter svinging kobles det automatisk om til begge slåenhetene igjen. 1200_-Select Control_

19 SELECT COTROL Eksempel: Kontrollapparat: Avlastet stilling Kontrollapparat: løft Ved forhåndsvalgt automatisk drift kobles det etter kort tid automatisk om til den andre slåenheten når en enkelt løfteprosess er avsluttet. Kontrollapparat: Avlastet stilling Venstre slåenhet befinner seg i avlastet stilling igjen uten videre forhåndsvalg. Kontrollapparat: løft Befinner også den andre slåenheten seg i vendeteigstilling igjen, forhåndsvelges begge slåenhetene automatisk for neste senking. 2. Manuell slåing: Ved behov kan det også styres uten automatisk forhåndsvalg. Forhåndsvalgt funksjon utføres med kontrollapparatet. Taster Visning Anmerkning / Med traktorens kontrollapparat svinges begge slåenhetene mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. / Med traktorens kontrollapparat svinges alternativt venstre eller høyre slåenhet mellom posisjonen jordetransport og arbeidsstilling. Den andre slåenheten forblir i utgangsposisjon. Transportsikringen åpnes og lukkes manuelt med traktorens kontrollapparat. 3. Svinge fra posisjonen "jordetransport til posisjonen veitransport : Forutsetning for denne funksjonen: Kardangakselen er stanset og begge slåenheter er i vendeteigstilling! Denne advarselen vises når du trykker på tasten "Veitransport" mens kardangakselen er i bevegelse. Taster Visning Anmerkning 1. Velg tasten Veitransport -> begge slåenhetene aktiveres (for enkeltheving, forhåndsvelg respektiv slåenhet). Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. 1200_-Select Control_

20 SELECT COTROL OBS! Fare for å tippe ved svinging i skråninger! Av sikkerhetsgrunner skal slåenhetene svinges til veitransport med enkeltløft! Løft alltid den slåenheten som vender mot dalen til veitransport først, deretter den som vender mot skråningen! 4. Individuell heving i transportstilling Taster Visning Anmerkning 1. Velg tasten Veitransport -> begge slåenhetene aktiveres (for enkeltheving, forhåndsvelg respektiv slåenhet). Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. 5. Svinge fra posisjonen "veitransport til posisjonen jordetransport : Taster Visning Anmerkning 1. / 2. Forhåndsvelg venstre eller høyre slåenhet, trykk deretter tasten "Veitransport". Hold tasten Veitransport trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til stillingen Veitransport er nådd og den mekaniske transportsikringen er låst. OBS! Fare for å tippe ved svinging i skråninger! Av sikkerhetsgrunner skal slåenhetene svinges til jordetransport med enkeltløft! Løft alltid den slåenheten som vender mot skråningen til jordetransport først, deretter den som vender mot dalen! Taster Visning Anmerkning (1) Forhåndsvelg tasten Veitransport, (2) hold tasten Transportsikring trykket og aktiver traktorens kontrollapparat til transportsikringen låses opp. (3) Hold tasten Veitransport trykket og koble kontrollapparatet om til avlastet stilling til posisjonen Jordetransport er nådd. år posisjonen Jordetransport er nådd, kobles det etter kort tid om til automatisk drift igjen, og begge slåenhetene er valgt. 6. DATA-meny Taster Visning Anmerkning Trykk kort på tasten "Datameny" for å komme til deltimetelleren (Data 1). Trykk lenge på tasten "Datameny" for å tilbakestille deltimetelleren til verdien 0 h. Trykk kort på tasten "Datameny" en gang til for å komme til samlet timeteller (Data 2). Trykk kort på tasten "Datameny" en gang til for å komme til arbeidsområdet. 1200_-Select Control_

21 SELECT COTROL 7. Systemmeny Taster Visning Anmerkning Trykk kort på tasten "IO" for å komme til lysstyrkemenyen. Lysstyrken for visningen innstilles med piltastene. Merk: Stiller du lysstyrken på <30 %, kobles tastaturbelysningen inn i tillegg. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til kontrastmenyen. Kontrasten for visningen innstilles med piltastene. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til sensortestvisningen. Trykk kort på tasten "IO" en gang til for å komme til arbeidsområdet. 7.1 Sensortestvisning Ikon Betegnelse Anmerkning ,2 V Aktuell forsyningsspenning 0 rpm Kraftuttakets turtall i o/min Trykkbryter Hallsensor kraftuttak svart: Trykk > 40 bar hvit: Trykk < 40 bar svart: magnet ved sensor hvit: magnet i annen posisjon Initiator venstre slåenhet svart: aktiv hvit: inaktiv Initiator høyre slåenhet svart: aktiv hvit: inaktiv 1200_-Select Control_

22 POWER COTROL Ytelsesdata terminal Elektrisk kopling Hele det elektroniske systemet (datamaskin og terminal) får strøm via en plugg i samsvar med. DI 9680 fra traktorens 12V el-system. Disse 3-polte pluggene brukes også i 2-pols modell, ettersom det kun trengs to hovedtilkoplinger (+12V, masse). OBS! Plugg og stikkontakt av andre konstruksjonstyper er ikke tillatt, da disse ikke kan garanterer funksjonssikkerhet. Tekniske data Driftsspenning: +10V...+15V Driftstemperaturområde: -20 C C Lagringstemperatur: -30 C C Beskyttelsesgrad: IP65 Sikring: 10A multifuse i driftsspenningsplugg. Funksjon Alle funksjonene til den påbygde redskapen kan styres direkte via Power-Control terminalen. Utover dette har Power- Control terminalen et stort display som viser aktuell driftssituasjon og diverse menyer og varselmeldinger. Forutsetningen er et enkeltvirkende hydraulisk kretsløp med trykkløst tilbakeløp eller Load Sensing. Oppstart Betjening med Power-Control terminal 1. Plasser Power-Control terminalen i traktorens førerhus slik at du har god oversikt. (Det er en holder på baksiden av terminalen). 2. Kople terminalen til traktoren via plugg Før datamaskinkabelen fra den påmonterte redskapen inn i førerhuset og kople den til traktorkabelen via ISO-buspluggen (2). (påse at kabelen legges riktig!). 4. Kople pluggen (3) til traktorens 12V-strømforsyning. Power- Control terminal Plugg 1 Datamaskin ISO-bus egnet ISO-Bus Stecker 2 Merk! Sørg for at kontrollpanelet ikke utsettes for vær og vind. Trykk på "I/O"-tasten terminalen. Hold "I/O"-tasten å slå av terminalen. for å slå på trykket i 3 sekunder for 10 Ampere sikring Traktorkabel med ISO-bus Plugg _-POWER-COTROL_

23 POWER COTROL Tastenes funksjoner Funksjonstaster a Funksjonstast 1* b Funksjonstast 2* d Funksjonstast 3* d Funksjonstast 4* Løfte og senke slåenheten e f g h i j k l Løfte venstre slåenhet Løfte frontmontert slåenhet Løfte høyre slåenhet Løfte alle slåenheter Senke venstre slåenhet Senke frontmontert slåenhet Senke høyre slåenhet Senke alle slåenheter Sideforskyvning, tverrtransportør, transport m n o p q r s t u v w Forhåndsvalg Kjøring i skråning Løfte tverrtransportør Endre transportbåndets hastighet Redusere arbeidsbredden Øke arbeidsbredden Senke tverrtransportør Forhåndsvalg veitransport Stopp - stopper enhver funksjon Redusere en innstillingsverdi Øke en innstillingsverdi På/Av a b c d e f i j k l m p q r s t u g n v h o w Hold [På/Av]-knappen trykket lenger for å slå av Power- Control terminalen. Trykk på [På/av]-tasten for å gå til systemmenyen. Hold [På/Av]-knappen trykket lenger for å slå av Power- Control terminalen. *Avhengig av meny har funksjonstasten ulike funksjoner. 1200_-POWER-COTROL_

24 POWER COTROL Menytre M1 M2 M3 M4 M5 X8 V10 M3 X8 V10 10 Sekunden lang drücken! M6 M7 1200_-POWER-COTROL_

25 POWER COTROL Menyer Startmeny M1 år du har slått på Power-Control terminalen, vises startmenyen. Visning: 1... Programvareversjon 2... Funksjonstaster 1 Funksjonstaster:... Workmeny M2... Set-meny M3 / trykk lenge: Konfigurasjonsmeny M6... Sensortestmeny M Datameny M5 1200_-POWER-COTROL_

26 POWER COTROL Workmeny M2 Trykk på funksjonstasten Trykk på funksjonstasten i startmenyen for å gå til workmenyen. for å gå tilbake til startmenyen. Visning: 1 Transportbåndhastighet hurtig (hare)/sakte (skilpadde) (kun på X8 Collector) Forhåndsvalg for løfting og senking av de respektive tverrtransportører Slåenhetenes driftstilstand: Arbeid (fig. 1), transport på jorde (fig.2), veitransport (fig. 3) En tverrtransportør er ikke i arbeidsposisjon 5... Traktorhastighet: kun dersom dette er valgt i konfigurasjonsmenyen 6... ha pr. time: kun dersom traktorhastighet er valgt i konfigurasjonsmenyen Frontmontert slåmaskin finnes Dersom dette symbolet ikke vises, finnes det enten ingen frontmontert slåmaskin, eller den kan ikke styres via denne styringen Merk! Det er ikke mulig å gå til posisjon for veitransport dersom ikke minst en av tverrtransportørene står i arbeidsstilling Avlastningstrykk bakmontert slåenhet 9... Dag-hektarteller 9 10 kun dersom traktorhastighet er valgt i konfigurasjonsmenyen Forhåndsvalg Kjøring i skråning (kun på ovacat V10) Sideforskyvning (kun på ovacat V10) begge piler utover = maks. bredde begge piler innover = min. bredde begge piler i samme retning = kjøring i skråning Symbol Veitransport Løfting og senking fra eller til posisjon for veitransport er kun mulig når symbolet vises. Begynner symbolet å blinke, trykk på tasten [veitransport] en gang til. Funksjonstaster:... Redusere avlastningstrykket til de bakmonterte slåenhetene... Øke avlastningstrykket til de bakmonterte slåenhetene... Aktivere/deaktivere frontmontert slåmaskin... Gå et menynivå opp (her: startmeny) 12 Merk! For at avlastningstrykket skal kunne innstilles, må slåenhetene være i avlastet stilling. 1200_-POWER-COTROL_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer