MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Denne innkallingen er også lagt ut på kommunens hjemmeside: vadso.kommune.no (se møtekalender) Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte Refereres fra dokumentjournalen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR 0016/04 03/02088 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /04 03/02088 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER /04 04/00152 RIMI - VADSØ DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOH MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT /04 04/00238 REMA SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT

2 0020/04 04/00218 GUNNARS DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ENN ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT FRA /04 03/02245 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOL. FRA /04 04/00032 XIN YA RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN I TIDEN /04 04/00134 BLÅ MÅKE AS AVD INDIGO OG BOKSEN - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN /04 04/00206 M/S VARANGER - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN /04 04/00217 ZAFARIA A/S - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00220 RICA HOTEL VADSØ - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00219 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00262 NOBILE HOTELL AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG RUSBRUS VIN OG BRENNEVIN FRA /04 04/00263 PÅL'S MATOPPLEVELSER AS SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN /04 04/00177 ETABLERING AV SKØYTEBANE I VADSØ SENTRUM - HENVENDELSE FRA VADSØ ROTARY 0031/04 04/00330 HERMETIKKEN NÆRINGSHAGE - AKSJEKAPITALUTVIDELSE

3 0032/04 02/01723 KOMMUNEDELPLAN FOR VADSØ KOMMUNE - LANDBRUKSPLAN 0033/04 03/01146 SØKNAD OM MIDLER TIL UTBEDRING AV SKALLELV GRENDEHUS 0034/04 04/00355 KULTURBARNEHAGE- SØKNAD OM STØTTE 0035/04 04/00454 MIDLER TIL FRIVILLIGHETSSENTRALENS FREDAGSTREFF 0036/04 04/00361 PLAN FOR LINDRENDE OMSORG I VADSØ KOMMUNE 0037/04 04/00016 FOSSEN BOLIGFELT - UTBYGGING 3. BYGGETRINN 0038/04 03/01922 ÅRSBUDSJETT OPPFØLGING AV BYSTYRETS BUDSJETTVEDTAK 0039/04 04/00503 ORIENTERINGER MARS 04 Vadsø, Hauk Johnsen ordfører

4 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: K22 Arkivsaksnr.: 03/02027 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0005/04 Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst /04 Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø /04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppveksts behandling den sak 0005/04: Forslag fra H v/tom Are Rosanoff: Vadsø bystyre oversender dette til virksomhetsområdet for vurdering av kommunens videre engasjement. Forslag fra H v/tom Rosanoff ble enstemmig vedtatt. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppveksts vedtak den sak 0005/04: Vadsø bystyre oversender dette til virksomhetsområdet for vurdering av kommunens videre engasjement. Vedlegg: Dok 01-03/02027 Fredrikstaderklæringen Bakgrunn: Det vedlagte brev far Vennskap Nord/Sør er en oppfordring til kommunene om å etablere et samarbeid med en kommune eller et lokalsamfunn i den del av verden som gjerne omtales som sør i en utviklingssammenheng, de vi tradisjonelt betegner som utviklingsland i Norge. Vennskap Nord/Sør springer ut av programmet Lokal Agenda 21. Betegnelsen Lokal Agenda 21 ( LA 21) ble til under FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Konferansen vedtok en handlingsplan for det 21. århundre. Den ble kalt Agenda 21. Side 4 av 69

5 Sak 0015/04 I kapittel 28 henvender FN seg for første gang direkte til verdens kommuner og lokalsamfunn og utpeker disse til hovedaktører i arbeidet med å oppnå en bærekraftig utvikling. Et slikt arbeid ble kalt lokal Agenda 21-prosess. se retningen på utviklingen i et langsiktig perspektiv vise sammenhenger mellom lokal handling og globale konsekvenser og fokusere på nord-sør perspektivet og internasjonal solidaritet åpne for en bred folkelig medvirkning som kan bidra til fornyelse og vitalisering av lokaldemokratiet legge avgjørende vekt på sammenheng og helhet der både miljøvern, økonomi og livskvalitet inngår De største utfordringene i en norsk lokal Agenda 21-prosess vil være å redusere forbruket (inkludert energiforbruket) utvikle en mer bærekraftig transport forholde seg bærekraftig til klimaspørsmålene ta vare på det biologiske mangfoldet utvikle en bærekraftig lokal næringspolitikk Kommunens Sentralforbund og Miljøverndepartementet oppfordret så kommuner, fylkeskommuner, lokalsamfunn og organisasjoner til å slutte seg til og følge opp intensjonene i Fredrikstaderklæringen i løpet av Fredrikstaderklæringen er undertegnet av Vadsø kommune. Det lokale engasjementet i LA 21 har ikke vært synlig stort. I Finnmark har Fylkesmannens miljøvernavdeling og Svanhovd miljøsenter vært aktive innenfor økologisk turisme, bl.a med en konferanse på Svanhovd i august Noen enkeltstående kommuner har hatt lokale prosjekter. Kommuner i Barentsområdet har etablert Barents Lokal Agenda (www.barentla21.net) og arbeider bl.a. med å sette i verk Lokal Agenda prosjekter i skoler i Russland og Norge. KS Finnmark har ikke etablert noe program, så vidt vi vet. Vurdering: Vennskap Nord/Sør oppfordrer kommuner til aktivt bærekraftig engasjement via prosjekter i andre deler av verden. Som eksempler kan nevnes skoleutveksling, ungdomsutveksling, langtidsutveksling der mennesker fra Norge bor og arbeider i en annen del av verden over kortere eller lengre tid. Hensikten er at samarbeidet er satt i gang av mennesker som verdsetter toleranse og solidaritet, og som utfra et lokalt engasjement ønsker å skape en bredere forståelse for andre folk og deres kultur. Slik kan et vennskapssamarbeid være ett bidrag til å skape en meningsfull dialog mellom mennesker fra ulike kulturer. I dag er det etablert vennskapskontakter mellom kommuner, idrettslag, kulturgrupper, sykehus, brannmenn, skoler, barnehager, fagforeninger, kort sagt mellom alle typer organiserte fellesskap. Noen har status som offisielle vennskapskommuner og omfatter flere ulike institusjoner og etater i et lokalsamfunn. Andre drives som studieringer og liknende av mindre vennebygrupper på en mer uoffisiell basis. ( sitat fra Rådmannen vurderer saken slik: for Vadsø kommunes vedkommende bør det slik at deltakelse i Vennskap Nord/Sør må komme i etterkant av et eventuelt høynet engasjement i Side 5 av 69

6 Sak 0015/04 Lokal Agenda 21. Det vil være naturlig at et politisk engasjement for et bærekraftig lokalsamfunn med fokus på økologi og miljøvern på bred basis i lokal politikk ligger i bunnen for en kommunal deltakelse i konkrete prosjekter innenfor Vennskap Nord /Sør Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 69

7 COOP PRIX VADSØ - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER MED LAVERE ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 03/02088 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0016/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Forbrukersamvirket Finnmark bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Strandgt. 12, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Andreas Moe, født og som stedfortreder godkjennes Espen Dørmænen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Prix Vadsø på 400 m2. Salgstiden for alkohol med lavere enn alkoholinnhold enn 4,76% volumprosent settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Coop Prix Vadsø om bevilling til salg av øl fra dagligvareutsalg i Strandgata 12, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Andreas Moe godkjent, med Espen Dørmænen som stedfortreder. I søknaden framkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Coop Finnmark BA Styrer: Andreas Moe Stedfortreder: Espen Dørmænen Daglig leder: Reidar Kristiansen Utsalgstedets navn: Prix Vadsø Adresse: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Side 7 av 69

8 Sak 0016/04 Utsalgsstedets størrelse: 400 m2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Prix Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialkontoret har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 69

9 JAKOBSELV SAMVIRKELAG - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER MED LAVERE ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 03/02088 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0017/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Coop Marked Jakobselv bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Vestre Jakobselv Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Gunn Elin Jakola, født og som stedfortreder godkjennes Toril Hansen, født Før bevillingen kan utøves må stedfortreder fremlegge bevis for bestått kunnskapsprøve. Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Jakobselv Samvirkelag på 233 m2. Salgstiden for alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76% volumprosent settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Coop Finnmark BA avd. Vestre Jakobselv Samvirkelag om bevilling til salg av alkohol med lavere enn 4,76% volumprosent fra dagligvareutsalg i Vestre Jakobselv. Som styrer for bevillingen søkes Gunn Elin Jakola godkjent, med Torill Hansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Coop Finnmark BA avd. Vestre Jakobselv Styrer: Gunn Elin Jakola f Stedfortreder: Toril Hansen f Daglig leder: Reidar Kristiansen f Side 9 av 69

10 Sak 0017/04 Utsalgstedets navn: Coop Marked Jakobselv Adresse: 9802 Vestre Jakobselv Alkoholvare: Alkohol lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 233 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Tegninger av salgsstedet, firmaattest og skatteattest for styrer og stedfortreder er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Jakobselv Samvirkelag, Vestre Jakobselv får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av at følgende: Sosialkontoret har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli lagt frem i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 10 av 69

11 RIMI - VADSØ DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00152 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0018/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Vadsø Dagligvare AS - RIMI bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Sentrum 13, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Sven R. Dallavara, født og som stedfortreder godkjennes Tore Johansen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Vadsø Dagligvare AS - RIMI på 500 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Vadsø Dagligvare AS - RIMI om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Sentrum 13, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Svein R. Dallavara godkjent, med Tore Johansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Vadsø Dagligvare AS - RIMI Styrer: Svein R. Dallavara Stedfortreder: Tore Johansen Daglig leder: Svein R. Dallavara Utsalgstedets navn: Vadsø Dagligvare AS.-RIMI Adresse: Sentrum 13, 9800 Vadsø Side 11 av 69

12 Sak 0018/04 Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 500 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Firmaattest og skatteattest er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Vadsø Dagligvare A/S, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Ingen av de instanser som har uttalt seg, har innvendinger mot innvilgelse av søknaden om salgsbevilling. I Vadsø kommunes rusmiddelplan sies at salgstiden for bevillingspliktig øl kan gis fra kl til kl mandager fredager og fra kl til kl dager før sønog helligdager. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 12 av 69

13 REMA SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00238 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi John Roger Hansen A/S bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Strandgt. 18, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes John Roger Hansen født og som stedfortreder godkjennes Gerd Pettersen født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Rema 1000 Vadsø på 710 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker John Roger Hansen A/S Rema 1000 om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Strandgt. 18, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Arnfinn Rune Bønå godkjent, med Geir Korvanen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: John Roger Hansen A/S Styrer: John Roger Hansen Stedfortreder: Gerd Pettersen Daglig leder: John Roger Hansen Utsalgstedets navn: Rema 1000 Vadsø Side 13 av 69

14 Sak 0019/04 Adresse: Strandgt. 18, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 710 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Skisse over lokalet, firmaattest og skatteattester er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Rema 1000, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 14 av 69

15 GUNNARS DAGLIGVARE AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL MED LAVERE ENN ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOLUMPROSENT I PERIODEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 04/00218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0020/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø bystyre å gi Gunnars Dagligvarer A/S bevilling for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i Oscarsgt. 84, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen, født og som stedfortreder godkjennes Mai Kristiansen, født Som salgsareal godkjennes butikklokalet til Gunnars Dagligvarer A/S på 360 m2. Salgstiden for øl settes til: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Vedlegg: Bakgrunn: Den søker Gunnars Dagligvarer A/S om bevilling til salg av øl fra dagligvarehandel i Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Gunnar Dolonen godkjent, med Mai Kristiansen som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingssøker: Gunnars Dagligvarer A/S Styrer: Gunnar Dolonen Stedfortreder: Mai Kristiansen Daglig leder: Gunnar Dolonen Side 15 av 69

16 Sak 0020/04 Utsalgstedets navn: Gunnars Dagligvarer A/s Adresse: Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø Alkoholvare: Alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent Utsalgsstedets størrelse: 360 m 2 Utsalgsstedets åpningstid: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Ønsket salgstid for øl: Mandager fredager fra kl til kl Dager før søn- og helligdager fra kl til kl Firmaattest og skatteattest er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Gunnars Dagligvarer A/S, Vadsø får bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4.76 volumprosent som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli lagt frem i møte. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Salgstiden fastsettes i overensstemmelse med rusmiddelplan. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 16 av 69

17 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76% VOL. FRA Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U62 &18 Arkivsaksnr.: 03/02245 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 3-3 vedtar Vadsø bystyre å gi Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 vol.%. Bevillingen utøves i Strandgt. 8, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Vedlegg: Bakgrunn: I brev av søker Vinmonopolet, Region Nord om bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,76 vol.%. I søknaden heter det: Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 vol.% (sterkøl) i Vadsø utløper Det søkes med dette om forlengelse av salgsbevillingen for en ny bevillingsperiode. Bevillingsperioden er fire år, jfr. Alkohollovens 1-6 første ledd. Den nye bevillingsperioden vil da løpe fra til Etter forskriftsendring som trådte i kraft 15.november 2001, er det åpnet for selvbetjening i Vinmonopolets butikker. Vi imøteser svar på søknaden så raskt som mulig, og vil sette pris på å bli underrettet om tidsplanen for kommunens saksbehandling av søknaden. Vurdering: Politiet uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Vinmonopolet Vadsø får bevilling for Side 17 av 69

18 Sak 0021/04 salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent i Vadsø kommune som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten ingen innvendinger til søknaden Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 18 av 69

19 XIN YA RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, RUSBRUS, VIN OG BRENNEVIN I TIDEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/00032 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a. 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 vedtar Vadsø bystyre å gi XIN YA Restaurant A/S bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Xin Ya Restaurant AS Styrer: Yun Sheng Ding, født Stedfortreder: Wen Ge, født Skjenkested: XIN YA Restaurant A/S,: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin Omfang: Alminnelig og/eller sluttet selskap Type virksomhet: Restaurant Skjenkeareal: 100 m2 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus under 4,76% vol., fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol. vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol.,vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol, vin og brennevin fra kl til kl Åpningstid: : Mandager torsdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Søndager/helligdager fra kl til kl Vedlegg: Side 19 av 69

20 Sak 0022/04 Bakgrunn: Den søker Xin Ya Restaurant A/S om bevilling for skjenking av øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin for restaurant i Strandgt. 12, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Yun Sheng Ding godkjent, med Wen G som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Xin Ya Restaurant AS Styrer: Yun Sheng Ding Stedfortreder: Wen Ge Daglig leder: Yun Sheng Ding Adresse: Strandgt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl, rusbrus under og over 4,76% vol., vin og brennevin Omfang: Alminnelig og/eller sluttet selskap Type virksomhet: Restaurant Skjenkeareal: 100 m2 Antall sitteplasser: 55 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl og rusbrus over 4,76% vol. vin og brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol.,vin og brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under 4,76% vol. fra kl til kl Øl, rusbrus over 4,76% vol., vin og brennevin fra kl til kl Åpningstid: : Mandager torsdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Søndager/helligdager fra kl til kl Tegninger av skjenkearealet, firmaattest og skatteattest for firmaet er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at XIN YA Restaurant A/S, Vadsø får bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin som omsøkt. Denne uttalelsen er gitt i medhold av alkoholloven. Sosialtjenesten uttaler i brev av følgende: Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Side 20 av 69

21 Sak 0022/04 Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 21 av 69

22 BLÅ MÅKE AS AVD INDIGO OG BOKSEN - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN Saksbehandler: Bodil Johansen Kostamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 04/00134 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c,4-2,4-3 og 4-4 vedtar Vadsø bystyre å gi Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen bevilling for skenking av øl og rusbrus, vin og brennevin med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen Styrer: Paramjet Singh Bedi Stedfortreder: Turid Strand Bedi Daglig leder: Paramjet Singh Bedi Skjenkested: Blå Måke A/S avdeling Indigo, Tollbugt. 12, 9800 Vadsø og Boksen Hermetikken Alkoholvare: Øl og rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Restaurant og bar Skjenkeareal: Indigo Restaurant ca. 150 m2 Bar/selskapslokalet 2. etg. ca. 65 m2 Boksen ca. 250 m2 Skjenketid: Mandager torsdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl, rusbrus under og over 4,76% vol. og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Åpningstid: Søndager - torsdager og helligdager fra kl til kl Fredager og lørdager fra kl til kl Vedlegg: Side 22 av 69

23 Sak 0023/04 Bakgrunn: Den søker Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen om bevilling for skjenking av øl og rusbrus, vin og brennevin for restaurant og bar/selskapslokale i 2. etasje i Tollbugt. 12, Vadsø samt utendørs bevilling på torget, rett utenfor restauranten mot nord. I tillegg søkes om skjenkebevilling for Boksen i Hermetikken Næringshage, Tollbugt. 7, Vadsø. Som styrer for bevillingen søkes Paramjet Singh Bedi godkjent, med Turid Strand Bedi som stedfortreder. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Blå Måke A/S avdeling Indigo og Boksen Styrer: Paramjet Singh Bedi Stedfortreder: Turid Strand Bedi Daglig leder: Paramjet Singh Bedi Adresse: Tollbugt. 12, 9800 Vadsø Alkoholvare: Øl og rusbrus, vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Restaurant og bar Skjenkeareal: Indigo Restaurant ca. 150 m2 Bar/selskapslokalet 2. etg. ca. 65 m2 Boksen ca. 250 m2 Antall sitteplasser: Indigo Restaurant ca. 70 Bar ca. 40 Boksen ca. 150 Skjenketid: Mandager torsdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndager/helligdager Øl og rusbrus og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Tegninger av skjenkearealet, firmaattest og skatteattester er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har fremlagt bevis for bestått kunnskapsprøve. Vurdering: Vadsø Politistasjon uttaler i brev av følgende: Vadsø politistasjon har ingen innvendinger mot at Blå Måke AS avdeling Indigo og Boksen, Vadsø, får bevilling for skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin som omsøkt. Sosialtjenesten uttaler i brev av Sosialtjenesten har ingen innvendinger til søknaden. Skattefogden har ikke uttalt seg. Eventuelle merknader vil bli fremlagt i møte. Rådmann vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Side 23 av 69

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte i en pause under bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte i en pause under bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 25.03.2004 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0015/04 0039/04. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 05.02.04 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0015/04 0039/04. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 05.02.04 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0018/ /04. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0018/ /04. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 25.03.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2145 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert 21.05.2008 til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert 21.05.2008 til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.06.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.06.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.10.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 50/12 75/12

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 50/12 75/12 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.05.2012 Fra kl. kl.10.20 Til kl. 14.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 25.10.2007 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen.

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.08.2012 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEBOK. Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 26.05.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 14.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans-Jacob Bønå H Leder Otto

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN

VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN OVERSIKT OVER FORMANNSKAPSSAKER PERIODEN 01.01.2004 TIL 31.12.2004 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/04 03/02166 JUSSHJELPA I NORD-NORGE - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR ÅR 2004 0002/04

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: 17.09.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20 Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2008 Tid: Kl. 09.20 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1320 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Hermetikken Næringshage AS v/ daglig leder Roy-Arne Johannessen informerte om situasjonen i og rundt Hermetikken Næringshage.

MØTEBOK. Hermetikken Næringshage AS v/ daglig leder Roy-Arne Johannessen informerte om situasjonen i og rundt Hermetikken Næringshage. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.01.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1620 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.08.2008 Klokkeslett: 1100 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.04.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL SØR-AURDAL KOMMUNE 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Møtetid: 22.01.2014 kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 08/897 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN

REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET TIL PLANGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV EN P HELSE- RAHABILITERING OG OMSORG, PERIODEN en MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. 08.09.2009 Klokkeslett: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 22.02.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/16 16/619 HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND 54/16 16/693 VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE

MØTEINNKALLING 52/16 16/619 HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND 54/16 16/693 VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 26.05.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE VALGSTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 04/00370-002 PUB 1 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN JUNI 2004 TIL 01.07.2008 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Pub 1

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 08.01.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1035 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0002/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 0915 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer