MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Notat datert 21.05.2008 til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven"

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Notat datert til formannskapet vedr. Endringer i serveringsloven Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 83/08 07/4045 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM SALGSBEVILLING TIL SALG AV BRENNEVIN, VIN OG ØL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,7 VOLUMPROSENT 84/08 08/250 ICA DETALJ AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 85/08 08/261 GUNNARS DAGLIGVARER AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOL- HOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL)

2 86/08 08/271 COOP FINNMARK BA - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 87/08 08/272 COOP FINNMARK BA - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 88/08 08/285 VIDAR ANTHI A/S - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 89/08 08/289 NG KIWI NORD AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 90/08 08/473 PRESTELV DAGLGIVARE - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) 91/08 08/57 PÅLS MATOPPLEVELSER AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 92/08 08/251 ZAFARI AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 93/08 08/275 KOLIBRI RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 94/08 08/298 RICA HOTEL VADSØ - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLD DRIKK

3 95/08 08/572 NOBILE HOTEL AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 96/08 08/329 BLÅ MÅKE AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 97/08 08/632 VARANGER PANORAMA FERIESENTER - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 98/08 08/300 E.M. EKKERØY AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Vadsø, Svein Dragnes ordfører

4 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM SALGSBEVILLING TIL SALG AV BRENNEVIN, VIN OG ØL MED HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,7 VOLUMPROSENT Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 07/4045 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 83/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-6, 3-1 og 3-3 vedtar Vadsø formannskap å gi AS Vinmonopolet bevilling for salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75 volumprosent i Strandgata 8, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til Vedlegg: Bakgrunn: Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i butikk i Strandgata 8 i Vadsø utløper Salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling. I alkoholloven 1-6 Bevillingsperioden, 1. avsnitt heter det: Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. I alkoholloven 3-4. Tidsinnskrenkninger for salg fra AS Vinmonopolets utsalg heter det: Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl til kl På dagen før sønog helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Side 4 av 57

5 Sak 83/08 Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Departementet kan bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager. Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt ved lov. Bestemmelsen i 3-4 første ledd siste punktum innebærer at kommunens fastsatte salgstid for annen alkoholholdig drikk skal danne grunnlaget for Vinmonopolets åpningstid. Kommunestyret fastsetter det høyeste antall utslagssteder for AS Vinmonopolet innen kommunen og godkjenner deres beliggenhet. I brev av søker AS Vinmonopolet om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling. I søknaden heter det: Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Vadsø kommune utløper Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra til , jfr. Alkoholloven 1-6, for vår butikk i Srandgata 8, 9800 Vadsø. Vi imøteser underretning om kommunens bevillingsvedtak. Vurdering: Søknaden er oversendt politiske partier, politiet, sosialtjenesten og skatteetaten til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden imøtekommes, Jens R. Betsi Rådmann Side 5 av 57

6 ICA DETALJ AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 08/250 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 84/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi ICA Detalj AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i dagligvareforretning Rimi Vadsø, Sentrum 8, Vadsø Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Jørn Henrik Hansen Schanche, født , og som stedfortreder godkjennes Håvard Riesto, født Som salgsareal godkjennes utsalgssted for Rimi Vadsø, Sentrum 8, Vadsø på 550 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandag fredag fra kl kl Dager før søn- og helligdag fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Side 6 av 57

7 Sak 84/08 Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker ICA Detalj AS om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Rimi Vadsø, Sentrum 8, Vadsø. Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Jørn Henrik Hansen Schanche og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Håvard Riesto. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: ICA Detalj AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 OSLO Organisasjonsnummer: Daglig leder: Trond Kongrød Utsalgssted: Rimi Vadsø, Sentrum 8, Vadsø Utsalgsstedets varesortiment: Dagligvarahandel Styrer: Jørn Henrik Hansen Schanche Stedfortreder: Håvard Riesto. Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) Utsalgsstedets størrelse: Ikke oppgitt Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2100 Dag før søn- og helligdag: fra 0900 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: fra kl til kl Salgsvirksomheten eies av ICA Norge AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 100% eierandel. Side 7 av 57

8 Sak 84/08 Eiendommen Sentrum 8 eies av Johansens Matservice A/S v/ daglig leder Tore Johansen, organisasjonsnr Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven. Skisse over lokalet, dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet og firmaattester er vedlagt søknaden. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 8 av 57

9 GUNNARS DAGLIGVARER AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 08/261 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 85/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi Gunnars Dagligvarer AS bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i dagligvareforretning Gunnars Dagligvarer, Oscarsgt. 84, Vadsø Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Gunnar Dolonen født og som stedfortreder godkjennes Mai Kristiansen født Som salgsareal godkjennes utsalgssted for Gunnars Dagligvarer, Oscarsgate 84, Vadsø på 390 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandager fredager fra kl kl Dager før søn- og helligdager fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Side 9 av 57

10 Sak 85/08 Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Gunnars Dagligvarer AS om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Gunnars Dagligvarer, Oscarsgt. 84, Vadsø. Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Gunnar Dolonen og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Mai Kristiansen. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Gunnars Dagligvarer AS, Boks 445, 9811 Vadsø Organisasjonsnummer: Salgsvirksomheten eies av Gunnars Dagligvarer med følgende eiere: 50% Gunnar Dolonen, Vardøvegen 21, Vadsø 50% Jorun Dolonen, Vardøvegen 21, Vadsø Eiendommen eies av Gunnars Dagligvarer AS v/ dalig leder Gunnar Dolonen Daglig leder: Gunnar Dolonen Utsalgssted: Gunnars Dagligvarer, Oscarsgt. 84, 9800 Vadsø Utsalgsstedets varesortiment: Dagligvarehandel Styrer: Gunnar Dolonen Stedfortreder: Mai Kristiansen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol Utsalgsstedets størrelse: 390 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: fra 0900 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: fra kl til kl Side 10 av 57

11 Sak 85/08 Skisse over lokalet, firmaattest og dokumentasjon på styrers og stedfortreders kunnskap om alkoholloven er vedlagt søknaden. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 57

12 COOP FINNMARK BA - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7.VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 &18 Arkivsaksnr.: 08/271 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 86/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi Coop Finnmark BA bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i dagligvareforretning Coop Marked Jakobselv, 9802 Vestre Jakobselv. Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Seceragic Sabahudin, født og som stedfortreder godkjennes Cecilie Reisænen, født Det forutsettes at stedfortreder Cecilie Reisænen avlegger og består kunnskapsprøve i alkoholloven. Kunnskapsprøve må avlegges snarest. Som salgsareal godkjennes utsalgssted for Coop Marked Jakobselv, 9802 Vestre Jakobselv 200 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandag fredag fra kl kl Dager før søn- og helligdag fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Side 12 av 57

13 Sak 86/08 Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Coop Finnmark BA om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Coop Marked Jakobselv, 9802 Vestre Jakobselv. Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Seceragic Sabahudinog som stedfortreder for styrer søkes godkjent Cecilie Reisænen. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Coop Finnmark BA, Bossekopveien 1, 9511 Alta Salgsvirksomhetens eier: Coop Finnmark BA, Bossekopveien 1, Alta med 100% eierandel Den faste eiendommen eies av Coop Finnmark BA, Alta Organisasjonsnummer: Daglig leder: Jan Ivar Alsén Utsalgssted: Coop Marked Jakobselv, 9802 Vestre Jakobselv Utsalgsstedets varesortiment: Dagligvarahandel Styrer: Seceragic Sabahudin Stedfortreder: Cecilie Reisænen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol Utsalgsstedets størrelse: 200 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 1900 Dag før søn- og helligdag: fra 1000 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Side 13 av 57

14 Sak 86/08 Dag før søn- og helligdag: fra kl til kl Styrer har kunnskapsprøve i alkoholloven. Stedfortreder har ikke avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven. Skisse over lokalet, dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet og stedfortreders dokumentasjon på kunnskap om alkoholloven er vedlagt søknaden. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 14 av 57

15 COOP FINNMARK BA - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 &18 Arkivsaksnr.: 08/272 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 87/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi Coop Finnmark BA bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 volumprosent alkohol) i dagligvareforretning Coop Prix Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø. Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Andreas Moe, født og som stedfortreder godkjennes Kay Raudajoki, født Som salgsareal godkjennes utsalgssted for Coop Prix Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø på 750 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandager fredager fra kl kl Dager før søn- og helligdager fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kassa. Vedlegg: Bakgrunn: Side 15 av 57

16 Sak 87/08 Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Coop Finnmark BA om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Coop Prix Vadsø. Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Andreas Moe og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Kay Raudajoki. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Coop Finnmark BA, Bossekopveien 1, 9511 Alta Salgsvirksomhetens eier: Coop Finnmark BA, Bossekopveien 1, 9511 Alta med 100% eierandel Den faste eiendommen eies av: Coop Finnmark BA, Bossekopveien 1, 9511 Alta Organisasjonsnummer: Daglig leder: Jan Ivar Alsén Utsalgssted: Coop Prix Vadsø, Strandgata 15, 9800 Vadsø Utsalgsstedets varesortiment: Dagligvarahandel Styrer: Andreas Moe Stedfortreder: Kay Raudajoki Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol Utsalgsstedets størrelse: 750 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2200 Dag før søn- og helligdag: fra 0900 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Side 16 av 57

17 Sak 87/08 Dag før søn- og helligdag: fra kl til kl Styrer og stedfortreder har avlagt/bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Skisse over lokalet, dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet og firmaattest er vedlagt søknaden. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 17 av 57

18 VIDAR ANTHI A/S - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 08/285 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 88/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi NG Kiwi Nord AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning Rema 1000 Vadsø, Strandgata 18, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar J. Anthi, født og som stedfortreder godkjennes Morten Hansen, født Som salgsareal godkjennes utsalgsstedet Rema 1000 Vadsø i Strandgata 18, Vadsø på 700 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandager fredager fra kl kl Dager før søn- og helligdager fra kl kl Vadsø kommune settes som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Side 18 av 57

19 Sak 88/08 Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Vidar Anthi AS om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vo.prosent alkohol) for utsalgsstedet Rema 1000 Vadsø, Strandgata 18, Vadsø Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Vidar J. Anthi og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Morten Hansen. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Vidar Anthi AS. Strandgt. 18, 9800 Vadsø Salgsvirksomheten eies av selskapet Vidar J. Anthi med 100% eierandel Organisasjonsnummer: Daglig leder: Vidar J. Anthi Utsalgssted: Rema 1000 Vadsø, Strandgt. 18, 9800 Vadsø Utsalgsstedets varesortiment/driftskonsept: Dagligvarer/Bare lave priser Styrer: Vidar J. Anthi Stedfortreder: Morten Hansen Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) Utsalgsstedets størrelse: 700 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2300 Dag før søn- og helligdag: 0900 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: 0900 til kl Den faste eiendommen eies av selskapet Hami Eiendom AS, Boks 306, 9811 Vadsø v/ daglig leder Olav Mietinen org.nr Side 19 av 57

20 Sak 88/08 Skisse over lokalet og firmaattest er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 20 av 57

21 NG KIWI NORD AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 08/289 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 89/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi NG Kiwi Nord AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Gjermund Skøien Varsi, født og som stedfortreder godkjennes Bjørn Håkon Elvenes Joki, født Som salgsareal godkjennes utsalgssted for Kiwi 151 Vadsø i Kong Haakonsgate 6, Vadsø på 639 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandager fredager fra kl kl Dager før søn- og helligdager fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen at alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Side 21 av 57

22 Sak 89/08 Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker NG Kiwi Nord AS om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, Vadsø Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Gjermund Skøien Varsi og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Bjørn Håkon Elvenes Joki. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: NG Kiwi Nord AS Boks 551, 3412 Lierstranda Organisasjonsnummer: Daglig leder: Per Gunnar Evje Utsalgssted: Kiwi 151 Vadsø, Kong Haakonsgate 6, 9800 Vadsø Utsalgsstedets varesortiment/driftskonsept: Dagligvareforretning/Kiwi minipris Styrer: Gjermund Skøien Varsi Stedfortreder: Bjørn Håkon Elvenes Joki Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) Utsalgsstedets størrelse: 639 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2300 Dag før søn- og helligdag: 0700 til Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: 0800 til kl Skisse over lokalet, firmaattester, dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet og styrers dokumentasjon på kunnskap om alkoholloven er vedlagt søknaden. Side 22 av 57

23 Sak 89/08 Eierstruktur: NG Kiwi Nord AS (org.nr ) eies 100% av Norgesgruppen Nord AS (org.nr ) som igjen eies 100% av Norgesgruppen ASA (org.nr ). Eiendommen i Kong Haakonsgate 6, Vadsø eies av et selskap: Vadsø Eiendom AS (org.nr ) Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 23 av 57

24 PRESTELV DAGLIGVARE - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (DRIKK SOM INNEHOLDER OVER 2,5 VOL.PROSENT OG HØYST 4,7 VOL.PROSENT ALKOHOL) Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U62 Arkivsaksnr.: 08/473 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 90/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 3-1 annet ledd og 3-7 vedtar Vadsø formannskap å gi Prestelv Dagligvare bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) i dagligvareforretning Prestelv Dagligvare, Terje Woldsgt. 3-5, Vadsø. Bevillingen gjelder fra til og med Som styrer for bevillingen godkjennes Hans F. Esbensen født og som stedfortreder godkjennes Hans F. Esbensen sr, født Som salgsareal godkjennes utsalgssted Prestelv Dagligvare, Terje Woldsgt. 3-5, Vadsø på 520 m2. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje som følger: Mandager fredager fra kl kl Dager før søn- og helligdager fra kl. fra kl kl Vadsø kommune setter som vilkår for salgsbevillingen av alkoholholdig drikk i butikk ikke skal plasseres i nærheten av kasse. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt at Vadsø kommune utgår Side 24 av 57

25 Sak 90/08 Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den mottas søknad fra Prestelv Dagligvare om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) for utsalgsstedet Prestelv Dagligvare, Terje Woldsgt. 3-5, Vadsø. Som styrer for salgsbevillingen søkes godkjent Hans F. Esbensen jr og som stedfortreder for styrer søkes godkjent Hans F. Esbensen sr. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Prestelv Dagligvare, Terje Woldsgt. 3 5, 9800 Vadsø Salgsvirksomhetens eier: Prestelv Dagligvare: Hans F. Esbensen sr. 50,1% eierandel Hans F. Esbensen jr. 49,9 % eierandel Organisasjonsnummer: Daglig leder: Hans F. Esbensen jr Utsalgssted: Prestelv Dagligvare, Terje Woldsgt. 3 5, 9800 Vadsø Utsalgsstedets varesortiment: Dagligvarer Styrer: Hans F. Esbensen jr Stedfortreder: Hans F. Esbensen sr Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent alkohol) Utsalgsstedets størrelse: 520 m2 salgsflate Utsalgsstedet åpningstid: Mandag fredag: fra kl til kl 2200 Dag før søn- og helligdag: 1000 til kl Ønsket salgstid for alkohol: Mandag fredag: fra kl til kl 2000 Dag før søn- og helligdag: 1000 til kl Side 25 av 57

26 Eiendommen eies av selskapet H.F. Esbensen, Tollbugt. 10, Vadsø, organisasjonsnr daglig leder Andreas Esbensen jr Sak 90/08 Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet uttaler i brev av følgende: Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden. Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om salgsbevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 26 av 57

27 PÅLS MATOPPLEVELSER AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 08/57 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 91/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi Påls Matopplevelser AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø Skjenkested: Påls Matopplevelser AS Styrer: Pål A. Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø Skjenkestedets adresse: Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Cafe/catering Skjenkeareal: 60 m2 Antall sitteplasser: 36 Skjenketid: Mandag torsdag og søndag/helligdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Fredag og lørdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Side 27 av 57

28 Sak 91/08 Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Ordensvakter: Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr. serveringsloven 16. Vedlegg: Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Påls Matopplevelser AS om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk (under 4,7% vol.), øl (over 4,7% vol.), vin og brennevin for cafe/catering i Hvistendahlsgt. 6 B, Vadsø. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Påls Matopplevelser AS, Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø Side 28 av 57

29 Sak 91/08 Eiendommen eies av et selskap: Påls Matopplevelser AS v/ daglig leder Pål A. Dørmænen Organisasjonsnummer: Daglig leder: Pål A. Dørmænen Skjenkested: Påls Matopplevelser AS Styrer: Pål A. Dørmænen, Kirkegårdsveien 43, 9802 Vestre Jakobselv Stedfortreder: Wilfred Isaksen, Rabben 4, 9800 Vadsø Skjenkestedets adresse: Hvistendalsgt. 6 B, 9800 Vadsø Alkoholvare: Alkoholholdig drikk (under 4,7% vol.), øl (over 4,7% vol.), vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Cafe/catering Skjenkeareal: 60 m2 Antall sitteplasser: 36 Åpningstid: Mandag lørdag Fra kl til kl Skjenketid: Mandag torsdag og søndag/helligdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Fredag og lørdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Firmaattest er vedlagt søknaden. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Politiet i Vadsø har ingen bemerkninger til søknaden, jfr. brev av Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 29 av 57

30 ZAFARI AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 08/251 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 92/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi Zafari AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Zafari AS, Kirkegt. 16, 9800 Vadsø Skjenkested: Zafari AS - Bajasso, Kirkegt. 16, 9800 Vadsø Styrer: Geir Magne Erstad, født Stedfortreder: Line H. Finnestrand, født Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Pub og kafedrift. Skjenkeareal: Innendørs: Hovedlokale i 1. etasje ca. 160 m2 med 70 sitteplasser og kjeller ca. 25 m2 med 8 sitteplasser Utendørs: Ca 10 m2 rett utenfor inngangspartiet, på egen tomt mellom fortau og bygningen Skjenkearealet utendørs skal være inngjerdet. Det forutsettes at fortausarealet ikke tas i bruk Skjenketid innendørs: Mandag torsdag og søndag/helligdag: Side 30 av 57

31 Sak 92/08 Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Fredag og lørdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Skjenketid utendørs: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl til kl Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai 30. september. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Ordensvakter: Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr. serveringsloven 16. Vedlegg: Politiets uttalelse i brev av Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Vadsø kommune skal utarbeide ny rusmiddelplan. Sak vedr. rusmiddelplan vil bli forelagt til politisk behandling i bystyremøte 10. juni Etter at rusmiddelplan er vedtatt, vil formannskapet behandle innkomne søknader om salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune for ny bevillingsperiode. Side 31 av 57

32 Sak 92/08 Da søknadene om ny bevilling ikke vil bli behandlet innen bevillingsperiodens utløp, er någjeldende bevillinger i Vadsø kommune gyldig inntil 30. juni Den søker Zafari AS om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk (under 4,7% vol.), øl (over 4,7% vol.), vin og brennevin for skjenkestedet Bajasso. I søknaden fremkommer følgende opplysninger: Bevillingssøker er et selskap: Zafari AS, Kirkegata 16, 9800 Vadsø Organisasjonsnummer: Den faste eiendommen eies av selskap: Kirkegata 16 AS, Kirkegata 16, Vadsø v/ daglig leder Kristian Rushfeldt organisasjonsnummer Skjenkevirksomheten eies av selskap: Zafari AS v/ Geir Magne Erstad, Amtm. Urbyesv. 15, Vadsø 100% eierandel Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet: HMS-tjenesten Geir M. Erstad v/ daglig leder Geir Magne Erstad organisasjonsnummer Daglig leder: Geir Magne Erstad Skjenkested: Zafari AS - Bajasso, Kirkegata 16, 9800 Vadsø Styrer: Geir Magne Erstad, Amtmann Urbyesv. 15, Vadsø Stedfortreder: Line H. Finnestrand, Bjørkeveien 4, Vadsø Alkoholvare: Alkoholholdig drikk (under 4,7% vol.), øl (over 4,7% vol.), vin og brennevin Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Pub og kafedrift. Jevnlig konserttilbud og kommende tilbud på aktiviteter som bilyard og dart. Skjenkeareal: Innendørs: Hovedlokale i 1. etasje ca. 160 m2 med 70 sitteplasser og kjeller ca. 25 m2 med 8 sitteplasser Utendørs: Ca 10 m2 rett utenfor inngangspartiet, på egen tomt mellom fortau og bygningen Åpningstid: Mandag torsdag: Fra kl til kl Fredag lørdag: Fra kl til kl Søndag/helligdag: Fra kl til kl Skjenketid: Mandag torsdag: Alkoholholdig drikk (under 4,7 % vol.), øl (over 4,7% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredager og lørdager Alkoholholdig drikk (under 4,7 % vol.), øl (over 4,7% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Side 32 av 57

33 Sak 92/08 Søndager og helligdager: Alkoholholdig drikk (under 4,7 % vol.), øl (over 4,7% vol.) og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Firmaattest (org.nr ) er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Vurdering: I henhold til alkoholloven ( 1-7) er søknaden sendt skatte- og avgiftsmyndighetene, sosialtjenesten og politiet til uttalelse. I henhold til reglement vedtatt av bystyret er søknaden sendt politiske partier til uttalelse. Rådmannen har også bedt om uttalelse fra plan, forebyggende og beredskap vedr. bruk av arealet i forbindelse med utendørs skjenking. Politiets uttalelse følger som vedlegg i saken. Skatteetaten sier bl.a. følgende i brev av : Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt. Rådmannen vil tilrå at søknaden om skjenkebevilling imøtekommes. Jens R. Betsi Rådmann Side 33 av 57

34 KOLIBRI RESTAURANT AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: U63 Arkivsaksnr.: 08/275 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 93/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3, 4-4 vedtar formannskapet å gi Kolibri Restaurant AS bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med følgende spesifikasjon: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Kolibri Restaurant AS, Rabben 5 B, 9800 Vadsø Skjenkested: Kolibri Restaurant AS, Hvistendalsgt. 4, 9800 Vadsø Styrer: Veslemøy H. Larsen, Rabben 5 B, Vadsø, født Stedfortreder: Kevin Andre Hansen, Marmorveien, Vadsø, født Alkoholvare: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) Alkoholholdig drikk gruppe 1 (Drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol) alkoholholdig drikk gruppe 2 (Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) og alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) Omfang: Alminnelig Type virksomhet: Restaurant/pub/diskotek Skjenkeareal: Innendørs: 1. etasje 200m2 med ca. 50 sitteplasser kjeller 250 m2 med ca. 70 sitteplasser Utendørs: Utenfor inngangsdør til restaurant med ca. 30 sitteplasser Skjenkearealet utendørs skal være inngjerdet. Skjenketid innendørs: Mandag torsdag og søndag/helligdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Side 34 av 57

35 Sak 93/08 Fredag og lørdag: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra kl til kl Alkoholholdig drikk gruppe 3 fra kl til kl Skjenketid utendørs: All alkoholholdig drikk (gruppe 1, 2 og 3) fra kl til kl Skjenking i forbindelse med uteservering tillates i perioden 1. mai 30. september. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Ordensvakter: Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. Jfr. serveringsloven 16. Stedfortreder Kevin Andre Hansen godkjennes under forutsetning av at han avlegger og består kunnskapsprøve snarest. Vedlegg: Politiets uttalelse i brev av (vedlagt i sak 92/08) Bakgrunn: Alle salgs- og skjenkebevillinger gitt av Vadsø kommune utgår Rådmannen har den tilskrevet alle salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune og bedt om at eventuelle fornyelse av søknadene må være innkommet innen 1. februar Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jfr. alkoholloven 1-6. I brev av skriver rådmannen følgende til salgs- og skjenkebevillingshavere i Vadsø kommune: Gjeldende salgs- og skjenkebevillinger i Vadsø kommune utløper Side 35 av 57

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 99/08 08/688 BODEN AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.06.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte i en pause under bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det kan bli avviklet formannskapsmøte i en pause under bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 25.03.2004 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.10.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 50/12 75/12

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 50/12 75/12 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 24.05.2012 Fra kl. kl.10.20 Til kl. 14.35 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/16 16/619 HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND 54/16 16/693 VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE

MØTEINNKALLING 52/16 16/619 HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND 54/16 16/693 VARANGERFESTIVALEN - SØKNAD OM REDUSERT HUSLEIE Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 26.05.2016 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0015/04 03/02027 LOKAL AGENDA 21- VENNSKAP NORD/SØR VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

MØTEBOK. Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 26.05.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 14.50 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans-Jacob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0015/04 0039/04. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 05.02.04 ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0015/04 0039/04. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte 05.02.04 ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 11.03.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møtene 19.06., 24.07. og 11.08.2008. Referatsaker Ref. delegerte vedtak MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.08.2008 Klokkeslett: 1100 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00157-18 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 19.06.2012 054/12 Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL SØR-AURDAL KOMMUNE 2930 BAGN SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED HØYST 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.06.2020 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008-30. juni 2012 og fatsettelse av salgstider Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 031/04-044/04 Dato: 17.09.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09. VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Salgsbevilling for alkohol (KF-1 24)

Salgsbevilling for alkohol (KF-1 24) Salgsbevilling for alkohol (KF-1 24) Referansenummer: RSI KN P Registrert dato: 01.06.2016 12:20:14 Vedlegg: Attest N G SPAR Midt As 28 april 2016.pdf Skatteattest N G SPAR Midt pr 04.03.16.pdf Aksjeeierbok

Detaljer

Salgsbevilling for alkohol (KF-124)

Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Versjon: 9 (Produksjon) Status endret : 25.10.2012 13:28:56 Innledning Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen.

MØTEBOK. Ny kommunalsjef for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), Fiona Thorvaldsen, ønskes velkommen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 23.08.2012 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus Saksutskrift Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m,, Akershus Arkivsak-dok. 16/03900-1 Saksbehandler Hege Torjussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og omsorgsutvalget 26.10.2016 16/16 Helse-

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 13/412 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.04.2015 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 22.02.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 OG

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2015/1436-17 Saksbehandler: Tove Johnson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Salgsbevilling 01.07.16 30.06.20 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 25.10.2007 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen.

Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg kommune og Vestre Viken HF i forbindelse med samhandlingsreformen. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunehuset Møtedato: ONSDAG 07.03.2012 kl. 13:00 Orienteringer: Orientering av helse og omsorgssjefen om inngåtte avtaler mellom Flesberg

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol)

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (høyst 4,7 volumprosent alkohol) SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Søknad om bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Butikkens navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Møtet vil starte etter at administrasjonsutvalget er avviklet. B-saker vil bli utdelt i møtet, og behandlet i lukket møte. Verdal, 22.

Møtet vil starte etter at administrasjonsutvalget er avviklet. B-saker vil bli utdelt i møtet, og behandlet i lukket møte. Verdal, 22. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.05.2012 OBS. Tirsdag Tid:

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer