Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Pasientmappe Avskjermet Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Kvalitet og fagområder 08/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Stidtelsen innen 48 timer Sak: Kreftomsorg i Helse Sør-Øst Dok: Spørsmål om statistikk vedrørende forløpstid ved de regionale helseforetakene Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag 08/ Avskjermet Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP HR Sidel

3 Helse Sør-øst RTIF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 08/ Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 08/ X Dok.dato: Jour.dato: SP Personal SP Personal Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal Side2

4 Helse Sør-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP HR 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Legemiddelberedskap Dok: Rapport om legemiddelberedskap - Helsedirektoratet ber om innspill Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hanne Synnestvedt Sak: Privatpraktiserende spesialister - Hanne S. Synnestvedt Dok: Individuell avtale i gynekologi spesialistpraksis i Halden Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side3

5 Helse Sør-Øst / Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP IKT 08/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 09/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Oversendelse av brev - Avskjermet Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Sekretariatet Side4

6 Helse Sør-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Indre Østland Sak: Tilsyn - Akershus Universitetssykehus HF Dok: Angående orientering av arbeidsmiljøutvalgets behandling av pålegg angående risiko for helsefare knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Saksansv: Saksbeh: Bygg og eiendom HR-avdeling 09/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SP Personal Avskjermet Dok: 09/ U Avskj ermet Saksansv: Saksbeh: Sykehuspartner SP HR Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Medlem av regionalt fagråd for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Kjell Jens Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmkidelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Oppnevningsbrev - Regionalt fagråd for TSB tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side5

7 Helse Sør-øst RHF / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Fagråd tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB rehabilitering og habilitering Dok: Bytte av representant fagråd for TSB tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk - Brukerutvalget Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 09/ Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landpensjonskasse Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 09/ Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal Side6

8 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 09/ Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP IKT 09/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal Side7

9 Helse Sør-øst RHF / X Dok.dato: Jour.dato: SP Personal SP Personal Dok: Avskj ermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Personal 10/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Montebellosenteret Sak: Behandlingstilbud for lymfødemikere Dok: Henvendelse vedrørende dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter med lymfødem Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Ernst & Young AS Sak: Kvalitetssikring - Nasjonalt Program for stabs- og støttetjenester, Logistikk og økonomi - NPSS-LØ Dok: Signerte tildelingsskjema - økonomi- og logistikksystem - Ernst & Young og Helse Sør-Øst RHF Saksansv: Saksbeh: VAD Kristin W. Wieland Økonomi Side8

10 Helse Sør-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK Dok: Lydlogg ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK samtaler - spørsmål om behov for regelendringer - bestilling av utkast til høringsnotat Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Harald Bakke Sak: Privatpraktiserende spesialister - Harald Bakke Dok: Vedrørende søknad om vikar Drammen øre nese halssenter Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 11/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP HR Side9

11 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner 2011 Dok: Brukerutvalgets forslag på representant til funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i Helse Sør-Øst Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Rapportering av virksomhetsdata Innsatsstyrt finansiering ISF 2011 Dok: Virksornhetsdata Innsatsstyrt finansiering ISF rapportering Helse Sør-Øst 3 tertial / X Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Finans Arkivdel: Sakarkiv SP Personal SP Personal Sak: SP Personalmappe - Avskjerrnet Saksansv: SP Stab Saksbeh: SP Personal Sidel0

12 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Østfold HF Sak: Stortingsmelding - kvalitet og pasientsikkerhet Dok: Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Nasjonal anskaffelse - kirurgiske behandlingsprodukter Dok: Nasjonal anskaffelse av kirurgiske behandlingsprodukter prosjektdeltakelse Saksansv: Innkjøp og logistikk Saksbeh: Innkjøp og logistikk 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Etableringsprosjekt for 3.3 i Kunnskapssenteret Dok: Veilder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Medisin og helsefag Side 11

13 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal NAV Øyer Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: Intern HR 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Avskj ermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern HR 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler 2012 Dok: Status for forskningsprosjekter / forskningstiltak Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Sidel2

14 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler 2012 Dok: Status for forskningsprosjekter / forskningstiltak Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler 2012 Dok: Status for forskningstiltak Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Forskningsmidler 2012 Dok: Status forskningsprosjekter / forskningstiltak Saksansv: Forskning og innovasjon Saksbeh: Forskning og innovasjon Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: / / Akershus universitetssykehus HF Sak: SP Administratortilganger Dok: Svarbrev administratortilganger Dips Saksansv: SP IKT Avskjermet Saksbeh: SP IKT Applikasjonstjenester Dok.dato: Jour.dato: Saksansv: SP Stab Saksbeh: SP Personal Dok.dato: Udatert Jour.dato: Buskerudregionenes incestsenter - et kompetanse og støttesenter mot seksuelle ov Sak: Tilskudd Incest- og krisesenter - Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: BRiS Buskerudregionens incestsenter - oversendelse av årsberetning for 2011 Sidel4

16 Helse Sør-Øst RHF / U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oppland 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Vestfold 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Aust-Agder Sidel5

17 Helse Sør-Øst RHF / U Norges Astma og allergiforbund NAAF Østafjells 11/ U Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Telemark Side 16

18 Helse Sor-øst RHF / U Norges Blindeforbund Telemark 11/ U Diabetesforbundet Buskerud region sør 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Vest-Agder Sidel7

19 Helse Sør-Øst RHF / U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Østfold 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Buskerud 11/ U Norsk forbund for utviklingshemmede Sør-Ost Side 18

20 Helse Sør-Øst RHF / U A-larm bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Saksbeb: Intern administrasjon 11/ U Organisasjonen mot offentlig diskriminering OMOD 11/ U Diabetesforbund Østfold Sidel9

21 Helse Sør-øst RHF / U Mental Helse Oslo 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Oslo 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Akershus Side20

22 Helse Sor-Øst RHF / U LAR-Nett Norge - Tønsberg/Vestfold 11/ U Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FF0 Hedmark 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Årlig melding 2011 Dok: Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF - tilleggsrapportering Saksansv: Styre- og eieroppfølging Saksbeh: Styre- og eieroppfølging Side21

23 Helse Sor-Øst RFIF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: LHL Helse as Sak: Nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering Dok: Invitasjon til deltakelse i faglig referansegruppe - lungerehabilitering Saksansv: Kvalitet og fagområder Saksbeh: Medisin og helsefag 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Storebrand Sak: Personal - Avskjermet Saksansv: Intern HR Saksbeh: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Saksansv: SP Stab Saksbeh: SP HR Side22

24 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Avregningsutvalget 2012 Dok: Fedme og hovedtilstandskoding Z50.9 Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Saksansv: SP Personal Saksbeh: SP IKT 12/ Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Oslo Sak: Fagråd for infeksjoner immunologi og smittevern Dok: Elektronisk kurveløsning Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Behov og bestilling Side23

25 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / X Dok.dato: Jour.dato: SP Personal SP Personal Dok: Avskj ermet Saksansv: SP Personal Saksbeh: SP Personal 12/ Avskj ermet Saksansv: SP Personal Saksbeh: SP HR 12/ Dok.dato: Jour.dato: Norsk Sykepleierforbund Sak: Henvendelser 2012 Dok: Invitasjon til sykepleierkongressen tilbakemelding Saksansv: Kommunikasjon Saksbeh: Kommunikasjon Side24

26 Helse Sør-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Spørsmål om Gilenya i forbindelse med multippel sklerose Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Student Rognlie Hilde Marie Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Forespørsel i forbindelse med masteroppgave i Master of Health Administraetion ved Ui0 Universitetet i Oslo Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Unilabs røntgen avdeling Majorstuen Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side25

27 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: Asylsøker og helsehjelp Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Juridisk avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Sak: Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Dok: Kommentarer tll arbeid i prosjekt Glemt av sykehuset - Vestre Viken HF Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Klage fra privatpersoner 2012 Dok: Nei til nedleggelse av Nybøle Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side26

28 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: De fem private (ideelle - ikke kommersielle) Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Pasientsikkerhetskampanje Dok: Telefonmøte kl kampanjeledere i Helse Sør-Øst - Pasientsikkerhetskampanjen Saksansv: Saksbeh: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Statistikk fristbrudd Dok: Brev til helseforetakene med forespørsel om statistikk om fristbruddpasienter Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Statistikk fristbrudd Dok: Utdypende statistikk om fristbruddpasienter - Sykehuset i Vestfold HF Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Behov og bestilling Side27

29 Helse Sør-Øst RI-IF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: De regionale helseforetakene RHF Sak: Legemiddelinnkjøpsarbeid LIS Dok: LIS MS spesialistgruppe referat Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hans Petter Brinck Sak: Privatpraktiserende spesialist - Hans Petter Brinck Dok: Driftsavtale etter fylte 70 år Saksansv: Eksteme helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Intern HR Intern HR Sak: Personalmappe - Avskjermet Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern HR Side28

30 Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Utdan ningsdirektoratet Sak: Høring fag- og timefordelingen for opplæring i og / eller på samisk eller flnsk som andrespråk Dok: Høring fag- og timefordelingen for opplæring i og / eller på samisk eller finsk som andrespråk Saksansv: Saksbeh: HR-avdeling HR-avdeling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Spesialist Hans Kristian Waack Sak: Privatpraktiserende spesialister - Hans Kristian Waack Dok: Vedrørende flytting av avtalepraksis Saksansv: Eksterne helsetjenester Saksbeh: Eksterne helsetjenester Side29

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 innspill til arbeidet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sendes ut iht. adresseliste Vår referanse: Deres referanse: Dato: 11/01208-1

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer