ÅRSRAPPORT MILJØSTIFTELSEN BELLONA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT MILJØSTIFTELSEN BELLONA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006 MILJØSTIFTELSEN BELLONA Miljøstiftelsen Bellona har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet. (Bellonas formålsparagraf) 1/34

2 2/34

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NØKKELINFORMASJON 6 B7 ET SAMARBEID FOR FREMTIDEN 7 BELLONAS B7-PARTNERE B1 MILJØRETTIGHETER OG B2 INTERNASJONALT MILJØVERN 8 RUSSLAND 8 MILJØRETTIGHETER I RUSSLAND 10 ENERGI OG DEMOKRATI I NORDVEST-RUSSLAND 12 B3 MILJØFORVALTNING 15 FISKERI OG HAVBRUK 15 MILJØSKIPET S/Y KALLINIKA 17 B5 MILJØTEKNOLOGI 19 MILJØGIFTER, AVFALL OG INDUSTRI 19 TRANSPORT 23 B6 ENERGI 25 ENERGI OG KLIMA 26 OLJE 30 B7 FAKTA 32 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 32 3/34

4 INNLEDNING I 2006 var det 20 år siden Bellona ble stiftet. Feiringen av jubileet satte sitt preg på våren og sommeren, med flere arrangementer og markeringer. Et sentralt satsningsområde for Bellona i 2006 har vært CO 2-arbeidet, både i Norge og internasjonalt, og da spesielt i EU. Under følger en kort presentasjon av noen viktige saker og begivenheter som har preget Bellonas virksomhet i 2006: CO 2-verdikjede på Tjeldbergodden I mars lanserte Statoil og Shell en felles plan om å etablere en CO 2-verdikjede i Midt-Norge, i forbindelse med bygging av nytt gasskraftverk på Tjeldbergodden. Oljegigantenes plan var et pionerprosjekt i verdensskala, som innebærer at 2,5 millioner tonn CO 2 hvert år kan rensens fra gasskraftverket for så å bli brukt til meroljeutvininnig (EOR) på oljefeltene Draugen og Heidrun på Haltenbanken. En del av kraften fra Tjeldbergodden skal også brukes til å forsyne Heidrunfeltet med kraft når de går tom for naturgass om noen år. Planen var helt i tråd med Bellonas anbefalinger gjennom mange år. Forvaltningsplanen for Lofoten og Barents-havet Den 15. juni ble forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet vedtatt i Stortinget. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser i Barentshavet og Lofoten som ikke går utover økosystemenes tåleevne. Bellona var svært skuffet over resultatet fordi det ikke ble opprettet noen varige petroleumsfrie områder og fordi det åpnes for oljevirksomhet i svært sårbare og/eller kystnære havområder i Barentshavet. Bellona anser også planen som en uthuling av det tradisjonelle nullutslippsprinsippet for oljevirksomhet. Regjeringen hadde lovet en langsiktig forvaltningsplan for Barentshavet, men Bellona mener resultatet har blitt kortsiktig. Bellona 20 år Den 16. juni 2006 fylte Miljøstiftelsen Bellona 20 år. Feiringen startet med Norwegian Wood den 15. juni, der Bellona hadde egen stand. Den 16. juni var det offisiell feiring på Grünerløkka med politikere, samarbeidspartnere og støttespillere, etterfulgt av åpent hus hos Bellona. Her ble gjestene budt på grilling og intimkonsert med Charlotte Jacobsen i bakgården. Kvelden ble avsluttet med støttekonsert på Rockefeller med blant annet Dum Dum Boys, Ralph Myerz and the Jack Herren Band, Marit Larsen, Morten Abel og Atle Antonsen som alle stilte opp gratis for Bellona. Arrangementsansvarlig Halfrid Hagemoen sørget for at feiringen ble vellykket. Anne Karin Sæther ble engasjert til å lage et eget jubileumsmagasin for Bellona, som ble trykket opp i eksemplarer. Bladet presenterer Bellonas historie, viktige arbeidsområder og bursdagshilsener fra 20 kjente samfunnsaktører. I forbindelse med Bellonas 20-års jubileum ble våre nye websider lansert. Den 16. juni gikk nye Bellona Web på lufta, med ny design og bedre struktur. Med det nye systemet skal Bellona Web bli en enda bedre miljøweb med stoff for både liten og stor. I jubileumsåret kom også en tegneseriebok om Bellona ut på Vega Forlag. En rekke av landets beste tegneserieskapere bidro til Utslipp en tegnserieantologi. Du kan lese mer om denne i siste del av årsrapporten. Bellona Web Bellona Web er organisasjonens primære kommunikasjonskanal med et stadig økende antall lesere i innog utland. I 2006 har antall besøkende på våre websider ligget på mellom og per dag i snitt. I 2006 har det totalt blitt publisert til sammen godt over 1000 nyhetsartikler, kommentarer og bakgrunnsartikler på den norske, den engelske og den russiskspråklige utgaven av Bellona Web. Samtlige fagmedarbeidere ved kontorene i Oslo, St. Petersburg, Murmansk, Brussel og Washington D.C. har publisert eget stoff på webben, i tillegg til det våre 6 russiske reportere og de to fulltids webjournalistene i Oslo har produsert. Totalt arbeider rundt ti personer med Bellona Web eller andre informasjonsrelaterte oppgaver. ONS i Stavanger Den 22. august ble Offshore Northern Seas (ONS) arrangert i Stavanger. Årets messe, med temaet Bridging the Energy Gap, var den største noensinne, med utstillere fra 23 land, og et besøkstall på over Bellona arrangerte i forkant av ONS en egen konferanse med fokus på miljøvennlige energiløsninger for fremtiden. Sentrale tema var klima- og energiutfordringene vi står overfor, og hvordan utfordringene kan møtes med energieffektivisering, fornybar energi og CO 2-håndtering. Det var stort oppmøte på konferansen og Bellonas løsninger ble svært godt mottatt. Bellonas konferanse bidro også sterkt til å sette miljøvennlig teknologi på dagsorden under ONS. Årets konferanse viste for øvrig at det nå er i ferd med å bli et sterkere fokus på miljø innen oljeindustrien, mye takket være miljøorganisasjonenes arbeid. Blant annet la samtlige av talerne under åpningsseremonien vekt på at miljøutfordringene i industrien er store og viktige. 4/34

5 Generalforsamling i ZEP i Brussel Den 12. september presenterte The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) de første resultatene av sitt arbeid under sin generalforsamling i Brussel. ZEP ble opprettet av Europakommisjonen i 2005, og skal i perioden legge grunnlaget for EUs arbeid med CO 2- håndtering. Bellona har så langt spilt en svært aktiv rolle i dette arbeidet. Konklusjonen i Teknologiplattformens arbeid var at CO 2- håndtering må implementeres umiddelbart for å redusere CO 2-utslippene. Til stor glede for Bellona ble Teknologiplattformens anbefalinger støttet av en samlet kraftindustri, i tillegg til Kommisjonen, Europaparlamentet og flere viktige miljøvernorganisasjoner. EU-kommisær Stavros Dimas, Europa-parlamentet og EUs presidentskap roste Teknologiplattformens arbeid og sa at de ville legge til rette for at teknologien skal kunne implementeres raskest mulig. Dette viste at arbeidet i ZEP allerede hadde båret frukter. Bare et år tidligere var holdningen til CO2-håndtering langt mer negativ blant mange av aktørene. Resultatene fra ZEP-arbeidet var også viktig for utarbeidelsen av EUs nye energipolitikk som ble lansert i begynnelsen av Regjeringens Mongstad-planer Den 12. oktober presenterte den rødgrønne regjeringen sine planer for CO 2-håndtering på Mongstad. Etter intense og smertefulle forhandlinger ble det bestemt å først bygge gasskraftverk på Mongstad, og deretter etablere fullskala CO 2-rensing innen utløpet av Denne delen av avtalen var en skuffelse for Bellona, som hadde anbefalt rensing fra 2011, men Bellona mente samtidig at det var gledelig at Statoil endelig hadde forpliktet seg til rensing. Et annet positivt element i Mongstad-avtalen var etableringen av et teknologiselskap som skal bidra til utvikling av billigere og mer effektiv teknologi for CO 2- rensing. På sikt kan dette kan bidra til at teknologi for CO 2-håndtering kan tas i bruk over hele verden. Takk skal dere ha! Bellona opplevde en kraftig økning i engasjementet for miljøsaken blant folk over hele landet i løpet av året som gikk. Flere og flere har sett at vår måte å jobbe på gir konkrete resultater, samtidig som folk flest nå erkjenner at miljø- og klimaproblemene er akutte. Private givere og støttemedlemmer i alle aldere har gitt solide bidrag til at vi kan jobbe langsiktig, målrettet og løsningsorientert. Vi takker alle dere som har hjulpet oss i arbeidet med å bekjempe miljøtruslene og skape en tryggere og renere fremtid. Frederic Hauge, Leder 5/34

6 NØKKELINFORMASJON Organisasjonsform Miljøstiftelsen Bellona er organisert som en selveiende stiftelse. Styret har i 2006 bestått av følgende personer: Olaf Brastad, styreleder Frederic Hauge, styremedlem Ragnhild Astrup Tschudi, styremedlem Odd Harald Hauge, styremedlem Nils Bøhmer, styremedlem Marius Holm, varamedlem Vedtekter Stiftelsens vedtekter er tilgjengelig via Lokaler Bellona har forretningsadresse på Nedre Foss gård i Nordre gate. 2 på Grünerløkka i Oslo. Søsterorganisasjoner Bellonas søsterorganisasjoner i Murmansk, St. Petersburg, Brüssel og Washington rapporterer i egne årsrapporter. Disse kan bestilles fra stiftelsen. Eiendommer S/YKallinika: Stiftelsen disponerer Miljøskipet S/Y Kallinika. Skipet eies av Kallinika AS. Bellona har en eierandel på en tredjedel av aksjene i dette selskapet. Solbakken: Stiftelsen eier eiendommen Solbakken på Tromøya ved Arendal. Eiendommen, som består av tre bygninger og en stor naturtomt med strandlinje, benyttes til interne og eksterne kurs og seminarer, og som feriested for stiftelsens ansatte. Aksjer Stiftelsen eier følgende aksjer i andre selskaper: Selskap Antall Bokført verdi Hadeland Bio-Olje AS Norsk Hydro AS Miljøbil Grenland AS Kallinika AS Cultura Sparebank Grunnfond Eksterne råd og utvalg Representanter for Bellona har i tillegg til sin vanlige virksomhet i Bellona, sittet i en rekke eksterne arbeidsgrupper, råd og utvalg i Blant disse er: Nasjonalt råd for forurensede sedimenter (Marius Dalen). Hydrogenrådet, statens strategiske råd for satsing på hydrogen (Marius Holm). Gassnova-rådet, som legger retningslinjene for myndighetenes organ for utvikling av miljøvennlig gassteknologi, Gassnovas, arbeid (Beate Kristiansen). The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP): Advisory Council (Frederic Hauge). Arbeidsgruppen for infrastruktur og miljø (Bellonas Paal Frisvold leder arbeidsgruppen sammen med Shell). Arbeidsgruppen for CO 2-lagring (Beate Kristiansen). Arbeidsgruppen for marked, regulering og lovgivning (Marius Holm). Lepse Expert Panel - LEP (Nils Bøhmer). Styringsgruppen for pilotprosjektet i Trondheim havn - ett av fire pilotprosjekter for opprydding i forurensede sedimenter som er initiert og delvis finansiert av SFT, (Marius Dalen - observatør). Referansegruppen for et forskningsprosjektet om stabiliserings og solidifisering av sedimenter: Bindemidler og metoder for stabilisering/solidifisering av forurensede masser, - en videreutvikling av pilotprosjektet i Trondheim havn (Marius Dalen). IPGW - Den Interparlamentariske Arbeidsgruppen for Atomsikkerhetsprosjekter i Russland (Bellona er gruppens sekretariat og organiserer møtene). Glitne, FoU-prosjektet for utvidet produsentansvar for bygg i samarbeid med Sintef/Byggforsk og Snøhetta, byggenæringen, finansnæringen og avfallsbransjen (Olaf Brastad). Arbeidsgruppe for et utviklingsprosjekt for økt bruk av regranulat i bæreposer i samarbeid med Emballasjeretur og dagligvarebransjen (Olaf Brastad). FellowShip-prosjektet, for bruk av brenselceller i skip, sammen med DNV, Eidesvik offshore AS, MTU CFC Solutions GmbH, Vik-Sandvik, Wärtsilä Automation Norway, Wärtsilä Corporation og Wallenius Marine (Konrad Pütz). Styringsgruppen i HyNors Stavanger-prosjekt (Isak Oksvold/Konrad Pütz). Referansegruppen for kommentering av det statseide selskapet Gasscos arbeid med en mulig norsk CO2- verdikjede (Beate Kristiansen). Cultura Bank, styret (Kari Schage). Priser og utmerkelser 2006 Bellonas leder, Frederic Hauge, mottok Sigval Bergesen d.y. s Allmennyttige Pris for sitt mangeårige, fremragende arbeid for vern av natur, miljø og helse. I tillegg mottok Miljøstiftelsen Bellona to millioner kroner i støtte fra Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nankís Allmennyttige Stiftelse. Miljø Virksomheten påvirker det ytre miljø i form av luftforurensning fra forbrenning av noe fossilt drivstoff til bil og båt. Driften av Bellonas hovedkvarter medfører forbruk av elektrisitet hovedsakelig produsert fra vannkraft. Bygget har ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Utslipp av kloakk fra Bellonas kontor blir renset før utslipp til sjø. Avfall blir behandlet i tråd med renovasjonsordning for Oslo Kommune. 6/34

7 B7 - et samarbeid for fremtiden BELLONAS B7-PARTNERE 2006 Etter over 10 år med en aktivistisk tilnærming til miljøproblemene hadde Bellona nådd sitt primære mål, nemlig å sette miljøødeleggelser og miljøkriminalitet på dagsordenen. Det var på tide å føre miljødebatten inn på et mer konstruktivt spor. I 1998 introduserte Bellona arbeidsprogrammet «B7» - en rød tråd for stiftelsens arbeid i de neste 10 årene. og en plattform for et konstruktivt, løsningsorientert og målrettet samarbeid med næringslivet. B7-programmet er koblet til sju ulike fagområder som Bellona har valgt å prioritere innsatsen mot: Miljørettigheter, Internasjonalt miljøvern, Miljøforvaltning, Økonomi, Miljøteknologi, Energi og Miljøfakta. Under hvert av innsatsområdene er det definerte program med konkrete målsettinger og faglige referansegrupper som Bellona inviterer sentrale norske bedrifter relevante fag- og forskningsmiljøer og offentlige myndigheter til å delta i. Denne arbeidsformen har vært sentral både for utvikling av nye løsninger og for å få gjennomslag for dem. B7- programmet, og en kompetent fagstab, har satt Bellona i stand til å tilegne seg kunnskap og erfaring og finne løsningsmodeller som plasserer oss helt i front blant internasjonale fagmiljøer. Bellona har i dag en solid posisjon og gjennomslagskraft i forhold til de arenaene der utformingen av den praktiske miljøpolitikken finner sted. B7 har også vært viktig for Bellonas uavhengighet. Det ligger nedfelt i samarbeidsprogrammet at ingen av deltakerne er fredet. Snarere tvert i mot. Uten integritet og faglig uavhengighet ville Bellona raskt miste både innflytelse og folkelig oppslutning. Da ville vi heller ikke være attraktive sparringspartnere for industri og næringsliv. Derfor aksepterer B7-bedriftene å bli utsatt for et skarpere søkelys, at de kan bli gjenstand for aksjoner fra vår side og at de vil bli anmeldt dersom vi avdekker miljøkriminalitet. Anox Kaldnes AS Coca Cola Norge AS Conoco Phillips Norge Pon Power AS Eidesvik AS Eiendomsspar AS Eramet Norway AS Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening Findus Sverige AB Folldal Gjenvinning AS Hafslund ASA Marine Harvest AS Marine Power Ltd. Norge Mesta AS NHO NOAH AS Norsk Industri AS Norske Shell Skretting AS Statkraft AS Statoil ASA Wilhelmsen Lines Shipowners AS Yara International ASA Listen gjelder per 31. desember Bellonas forhold til næringslivet vil også i fremtiden preges av både nærhet og avstand. Nærhet i praktisk, løsningsorientert samarbeid, avstand i styring og kontroll. Bellona skal forbli uavhengig. B7 er en fremtidsrettet strategi hvor næringslivet og Bellona samarbeider om å utvikle langsiktige svar på miljøutfordringene, utforme fremtidens miljøstandarder og legge grunnlag for morgendagens næringspolitiske rammevilkår. Skiftende forutsetninger og utfordringer gjør at fokus ikke kan være like sterkt på alle innsatsområdene hvert år. I 2006 har vi ikke prioritert innsatsområdet Økonomi som et eget program. Tidligere prosjekttemaer under dette innsatsområdet, slik som miljøkapital og rammevilkår, er imidlertid integrert i alle de øvrige programmer og prosjekter der det er naturlig å gjøre dette. 7/34

8 B1 Miljørettigheter og B2 Internasjonalt Miljøvern Nordvest-Russland. Manglende kontroll og koordinering i forbindelse med gjennomføring av ulike løsningsprosjekter utgjør i dag et stort og omfattende problem. I et Russland hvor demokratiet står svakt er det svært viktig at Bellona kan fortsette sitt arbeid også med henblikk på å styrke det russiske sivilsamfunnet. Program: RUSSLAND Programansvarlig: Nils Bøhmer Andre medarbeidere: Kristin Jørgensen Igor Kudrik Vladislav Nikiforov Charles Digges Bellonas Russlandprogram er hovedsaklig orientert mot å finne løsninger på miljøutfordringene i Russland. Særlig viktig er innsatsen for å bedre atomsikkerheten og å redusere faren for radioaktiv forurensing. Bellona arbeider også med å redusere miljøskadelige utslipp fra industri og oljevirksomhet i Nordvest-Russland, og å bidra til demokratisering og utvikling av det russiske sivilsamfunnet. Prosjekt: Atomutfordringer i Russland Prosjektansvarlig: Nils Bøhmer Bellona jobber for økt atomsikkerhet og sikker håndtering av radioaktivt avfall i et åpent og demokratisk Russland. Prosjektet har sitt utgangspunkt i Bellonas mangeårige arbeid med å avdekke og dokumentere mangler ved håndtering og lagring av store mengder radioaktivt avfall og brukt atombrensel i Russland generelt og i Nordvest-Russland spesielt. Gjennom prosjektet Atomutfordringer i Russland arbeider stiftelsen for at internasjonale løsninger på atomutfordringene også skal bidra til å styrke det russiske sivilsamfunnet. Sivilsamfunn og folkelig medvirkning Åpenhet og et velfungerende demokrati er en forutsetning for å sikre en best mulig bruk av de midlene som internasjonale finansieringsordninger har stilt til rådighet for å finne løsninger på atomutfordringene i Gjennom aktiv institusjonsbygging, styrking av de lokale samfunnsstrukturene i Murmansk-regionen og inkludering av russiske uavhengige, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) i arbeidet med gjennomføring av løsninger på atomutfordringene, har vi som mål å styrke det russiske lokaldemokratiet. Arbeidet vårt skal også bidra til større åpenhet og tilgang på informasjon om eksisterende og planlagte atomprosjekter. Bellona er for øvrig medlem av Social Ecological Union, en russisk paraplyorganisasjon for mer enn 150 miljøorganisasjoner. Lepse Bellona har i en årrekke samarbeidet med Murmansk Shipping Company som driver de atomdrevne isbryterne i Barentshavet, blant annet om Lepse-prosjektet. I mai 2006 ble Bellona bedt om å delta i Lepse Expert Panel (LEP) som er nedsatt av The Lepse Steering Committee. Arbeidet med LEP er omfattende, og har i tillegg til flere møter inkludert inspeksjoner av serviceskipet Lepse, isbryterbasen Atomflot, verftet Nerpa og det fremtidige lagringsstedet for Lepse i Saydabukten. Arbeidet i panelet har bidratt til en markant fremgang i utviklingen av de konkrete løsningsforslagene for Lepse. Levetid for russiske atomkraftverk Presentasjonen av Bellonas notat om forlengelsen av levetiden til russiske atomkraftverk, Life Extension of Russian Nuclear Power Plants, under den internasjonale konferansen i Kiev i april og under G-8 møte i St. Petersburg i juli, har vært viktig både for å oppfylle delmålsettinger om å inkludere russiske NGO er i gjennomføringer av løsningene på atomutfordringene og for å få større åpenhet om atomproblemene i Russland. Den 18. september arrangerte Bellona et seminar i Kongressen på Capitol Hill i samarbeid med senator Hillary Clintons kontor om reprosessering av brukt atombrensel internasjonalt, med et spesielt fokus på Russland. I september innledet Bellona også på et seminar arrangert av Council of Foreign Relations om atomutfordringene i Russland. Bellonas notat om forlengelsen av levetiden til russiske atomkraftverk ble presentert under en høring i Europaparlamentet 5. oktober. Høringen var viktig for å få oppmerksomhet i EU om atomutfordringene i Russland. Som et resultat av denne høringen vil Bellona og den Interparlamentariske Arbeidsgruppen for Atomsikkerhetsprosjekter i Russland, IPWG, arrangere et tilsvarende seminar i Moskva i løpet av /34

9 Som en følge av publikasjonen av dette notatet har Bellona i Russland en rekke ganger diskutert problemstillingen knyttet til forlengelsen av levetiden til russiske atomkraftverk med det russiske atomenergibyrået (Rosatom). Blant annet med lederen Sergeij Kirienko i oktober 2006, da Bellona Murmansk var i dialog med ham vedr. våre synspunkter på fortsatt drift av Kola Atomkraftverk. Bellona er også forespurt av Rosatom om å sitte i en arbeidsgruppe som skal vurdere fremtiden til Leningrad Atomkraftverk. IPGW Den Interparlamentariske Arbeidsgruppen for Atomsikkerhetsprosjekter i Russland med særlig vekt på Nordvest-Russland (Inter parliamentary Working Group - IPWG) ble etablert i Brussel i Bakgrunnen var en generell forståelse i det internasjonale politiske miljøet for at arven etter den kalde krigens rustningskappløp, og de atomsikkerhetsproblemene dette i dag stiller oss overfor, ikke er et problem som kun angår enkeltnasjoner. Hovedhensikten med gruppen er å samle parlamentarikerdelegasjoner, offentlige myndighetsorganer og relevante private foretak fra Russland, EU, USA og Norge til diskusjoner omkring problemer og løsningsmodeller, politiske prioriteringer, finansiering, juridiske flaskehalser og internasjonale samarbeidsprosjekter. Bellona er sekretariat for gruppen, og organiserer møtene. De to møtene i IPWG-regi i Brussel og Washington høsten 2006 førte til økt diskusjon og oppmerksomhet om atomutfordringene i Russland generelt, og om spørsmål knyttet til forlengelse av levetiden til russiske atomkraftverk spesielt. Avfall og prosjekter i Andrejeva-bukten Lagring av brukt atombrensel og radioaktivt avfall i Andrejeva-bukten er et av de viktigste fokusområdene for det internasjonale opprydningsarbeidet i Nordvest Russland. Det ble gjennomført informasjonsinnsamling i forbindelse med utarbeidelse av et notat om gjennomføring av opprydningsprosjekter i Andrejeva-bukten, som skal publiseres i I tillegg ble det gjort forberedelser til offentlig høring om Andrejeva-bukten, planlagt gjennomført våren september: Hovedinnlegg på seminar arrangert av Council of Foreign Relations om atomutfordringene i Russland, Washington D.C. 5 oktober: Høring i EU-parlamentet/IPWG-møte i Brussel om Forlengelse av driftstid til russiske atomkraftverk. 20 oktober: Offentlig høring om Andrejeva-bukta: Public hearings on rehabilitation of Andreyeva Bay nuclear dumping site Organisert av Bellona Murmansk i samarbeide med myndighetene i Murmansk og SevRAO avfallshåndteringsgrenen av ROSATOM det statlige russiske atomenergibyrået. 22 februer: Offentlig høring i Nerpa om service-skipet Lepse ( Public hearings on "Lepse" utilization issue ). Publikasjoner og saksdokumenter Notat: Forlengelse av driftstid til russiske atomkraftverk. Notat om erfaringer med dekommisjonering av serviceskip: Утилизация судов атомнотехнологического обслуживания. Notat om radioaktivt avfall og brukt atombrensel og erfaringer med gjennomføring av prosjekter i Andrejeva-bukten [1]. Publisering av informasjon på web Bellona har i løpet av 2006 publisert rundt 60 artikler på norsk, 330 artikler på russisk og 290 artikler på engelsk på sine nettsider om emner som relaterer seg til prosjektet Atomutfordringer i Russland. Det nye publiseringsverktøyet for websidene har gjort det enklere og mer effektivt å bidra til økt informasjonsflyt og større åpenhet ved å publisere nyhets- og bakgrunnsartikler om atomutfordringene i Russland på engelsk og russisk. Konferanser, møter og seminarer april: Internasjonal konferanse Chernobyl+20 A Reminder for the Future, Odessa, Ukraina. 6-7 april: Eget Bellona-seminar i Murmansk om folkelig deltagelse i atomprosjekter for NGOer, regionale myndigheter og petroleumsselskaper som opererer i området: Public participation in decision-making on environmental issues (Общественное участие в принятии экологически значимых решений). 18 september: IPWG-møte i Washington D.C. [1] I forbindelse med vårt bidrag til den offentlige høringen om Andrejevabukten høsten 2006 i Murmansk, utarbeidet Bellona Murmansk et notat om radioaktivt avfall og brukt atombrensel i Andrejeva-bukten, og erfaringer med gjennomføring av prosjekter i Andrejeva-bukten. Dette notatet er basert på informasjon gjort tilgjengelig av lokale myndigheter i Murmansk og andre involverte aktører. Det er knyttet noe usikkerhet til eierskapet til deler av informasjon i dette notatet. Inntil dette spørsmålet er avklart kan ikke notatet offentliggjøres. Vi jobber selvsagt for at dette notatet skal blir frigitt. 9/34

10 Prosjekt: MILJØRETTIGHETER I RUSSLAND Prosjektansvarlig: Kristin Vibeke Jørgensen Bellona jobber for at alle mennesker skal ha de samme rettigheter til helse, miljø og trivsel og en åpen og demokratisk forvaltning. Dette krever at det finnes uavhengige samfunnsinstitusjoner som forsvarer disse rettighetene. ERC Bellona Prosjektet Miljørettigheter i Russland har sitt hovedfokus i Miljørettighetssenteret Bellona (ERC Bellona) i St. Petersburg. Oslokontorets oppgave er å koordinere de ulike avdelingskontorenes arbeide med virksomheten ved senteret. Senterets hovedoppgaver er å: jobbe for å sikre den russiske befolkningens miljø- og menneskerettigheter, sikre allmennheten tilgang til offentlig miljøinformasjon, jobbe for å fremme allmennhetens og NGO-enes rett til å delta i og påvirke beslutningsprosesser i miljøspørsmål, sikre forurensers erstatningsansvar ved miljøkriminalitet. Senterets stab består av en gruppe erfarne miljøeksperter, advokater og journalister fordelt på følgende tre saksområder: miljøkompetanse miljøinformasjon miljølovgivning, -juss og -rettigheter ERC Bellona har i 2006 jobbet med å observere utviklingen av den russiske stats lovgivning på miljøområdet og å betjene enkeltindivider og grupper som kontakter ERC Bellona for informasjon, råd, støtte og juridisk bistand. Senteret har dessuten vært opptatt av å sikre befolkningen objektiv informasjon om miljøproblemene i Russland via massemedia, bl.a. gjennom et eget utdanningsopplegg for journalister, og på å bidra til et sterkere samarbeid mellom ulike miljøvern- og menneskerettighetsgrupperinger i den hensikt å styrke det russiske sivilsamfunnet. I tillegg har man arbeidet for at Russland i større grad skal delta i internasjonalt samarbeid og adoptere internasjonale standarder på miljøsiden. ERC Bellonas juridiske arbeid i 2006 ERC Bellona driver gratis juridisk rådgivning via The Rights Protection Practice, som har vært virksom gjennom hele året. 211 individer og organisasjoner søkte om juridisk bistand fra ERC Bellona i 2006, og ca 100 rettslige dokumenter ble utarbeidet av Bellonas jurister. De fleste henvendelser gjaldt forurensning og forsøpling, motstand mot utbygginger i egne nærområder og manglende tilgang til informasjon. Bellonas jurister skrev også 49 kommentarartikler i Bellona ERCs russiskspråklige magasin EcoPravo (Miljø og rettigheter). Les mer om magasinet på neste side. Environmental School of Journalism ERC driver en egen videreutdanning av journalister i miljøvernspørsmål. Målet med virksomheten er å sikre befolkningen objektiv informasjon om miljøproblemene ved å øke miljøbevisstheten og kunnskap om miljøsaker blant russiske journalister. I september ble 20 journalistikkstudenter tatt opp på kurset. Studentene kommer fra tre universiteter i St. Petersburg. Fire samlinger og seminarer ble arrangert i løpet av høsten, og kurset avsluttes i februar I april ble det også arrangert et to uker langt kurs i miljøjournalistikk for tre journalister fra de sentralasiatiske republikkene Kasakhstan og Kirgisistan. Kurset bestod av enhetene International cooperation on transnational environmental problems, Ecology and politics, Environmental safety and health, Alternative energy og Biodiversity. Som avslutning på kurset gjennomførte studentene en praktisk prøve. Denne bestod av å samarbeide om å lage en film om miljøproblematikk i St. Petersburg-området. Pasko-saken I desember 2001 ble den russiske journalisten Grigorij Pasko frikjent på ni av ti tiltaleposter, men likevel dømt til fire års fengsel for å ha hatt til hensikt å overlevere hemmelig informasjon til Japan etter at han i 1993 i samarbeide med japanske journalister avslørte at den russiske marine hadde dumpet radioaktivt avfall i Japanhavet. Julen 2002 brakte Bellona dommen mot Pasko inn for EMD den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. På grunn av sakens omfang og EMDs store restanser venter Bellona fortsatt på at Pasko-saken skal komme opp for domstolen. Grigorij Pasko er nå redaktør for Bellona ERCs russiskspråklige magasin EcoPravo, og har nylig avlagt juridisk embetseksamen. Konferanser, møter og seminarer I løpet av 2006 deltok ERC Bellona på 58 ulike konferanser, møter og seminarer, deriblant disset: 29 januar: ERC deltok på en russisk-britisk konferanse med tittelen Kyoto Protocols: Economy Aspects i St.Petersburg 10/34

11 3-5 mars: Deltakelse på konferansen Citizens G forum i Moskva mars: Internasjonalt forum The fuel energy complex of Russia i St.Petersburg 23 mars: International environmental forum The Baltic Sea Day i St.Petersburg 5-7 september: Deltakelse på konferanse om EU og Russland i forbindelse med G8-møtet, i Lahti, Finland. 24 oktober: NGO-konferanse Forum NGO of Baltic Sea, St.Petersburg. 14 desember: ERCs leder Alexander Nikitin holdt foredrag om ytringsfrihetens kår i dagens Russland i Oslo i regi av institusjonen Fritt Ord. Foredraget kom i stand i forbindelse med markeringen av 10-årsdagen for Nikitins løslatelse. ERC Bellona arrangerte blant annet selv følgende forum og konferanser i 2006: 1-2 juni: ERC Bellona arrangerte en internasjonal konferanse med tittelen Impact of the Public and Whistleblowers on Energy and Nuclear Policy i St. Petersburg juli: ERC Bellona arrangerte et alternativt G8- forum med tittelen Energy Justice vs. Energy Security i samarbeid med UGGA (Union of citizens for a green alternative) og Eco-Defence International. Forumet ble arrangert i forkant av G8-møtet i St. Petersburg. Publikasjoner ERCs prisbelønte journal EcoPravo (Miljø og Rettigheter), som har kommet ut siden 2002, hadde 3 utgivelser i Magasinet har et opplag på ca 1000 eksemplar pr utgivelse. En digitale versjone av EcoPravo er dessuten å finne på I En egen nyhetstjeneste med detaljerte sammendrag av de publiserte artiklene betjener nyhetsmedier, menneskerettighetsorganisasjoner og miljøorganisasjoner verden over. EcoPravo etterstreber et tettere samarbeid mellom miljøvernorganisasjoner og menneskerettighetsbevegelsen i Russland. Artikkelstoffet omfatter blant annet informasjon om miljøforvaltning og menneskerettigheter, og informasjon som har til hensikt å lære allmennheten hvordan de skal benytte juss som et middel til å forsvare sine rettigheter, slik som retten til å motta informasjon, til deltakelse i beslutningsprosesser og til å organisere seg. Publisering av informasjon på web Bellona i løpet av hele 2006 publisert rundt 15 artikler og nyhetssaker på norsk, 155 på russisk og 20 på engelsk på sine nettsider om emner som relaterer seg til prosjektet Miljørettigheter i Russland. 11/34

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 I n n h o l d 1. LEDER: BELLONAS 25 STOLTE ÅR 2. BELLONAS 25 ÅRS JUBILEUM 3. OLJEINDUSTRIENS MILJØUTFORDRINGER 4. ENERGI- OG KLIMAARBEID I NORGE 5. ENERGIEFFEKTIVISERING 5.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OM BELLONA Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Om Bellona Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige

Detaljer

Bellona har. bursdag!

Bellona har. bursdag! 20 år I KAMP FOR MILJØET Kjetting og kjeledress har vært noen av Bellonas viktigste våpen i kampen for miljøet. Det samme har kunnskap, dress og dokumenter. Her er historien om Bellona. Bellona har bursdag!

Detaljer

Sikkerhetspolitisk Bibliotek

Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk Bibliotek Innhold... Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 1-2005 4 Oppgaver og ressurser under Global Partnership -hva skal koordineres og hvorfor? 4 Omfang og kompleksitet 6 Internasjonale

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

Miljøkjempe med superkrefter. Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig.

Miljøkjempe med superkrefter. Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig. 25 JUBILEUMSMAGASIN 1986 BELLONA 2011 Miljøkjempe med superkrefter Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig. foto: dag thorenfeldt

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland FNI Rapport 7/2007 Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland Lars Rowe, Geir Hønneland og Arild Moe Rapport utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet Evaluering av miljøvernsamarbeidet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014 StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Årsrapport med regnskap 2014 Referanse: Statens strålevern, Årsrapport med regnskap 2014. StrålevernRapport 2015:2. Østerås, 2015. Emneord: Årsrapport og årsregnskap

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Full innsats for grønne meravskrivninger

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer