Kjære Venner. Mange varme teosofiske hilsener. Sigmund Eie Leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære Venner. Mange varme teosofiske hilsener. Sigmund Eie Leder"

Transkript

1

2 Kjære Venner År 2008 byr på mange nye og spendende utfordringer for Teosofisk Forening Stavanger. VisdomsMagasinet, som hittil har fungert som vårt medlemsblad, er opphørt. Desemberbladet var siste nummeret. Det har satt mange tanker i gang om foreningens fremtidige måte å fungere på og vi må bl.a. revurdere medlemskontingenten. Vi vender tilbake med mer informasjon etter årsmøtet 26. februar. Vi har også måttet revurdere vårt programblad, som etter hvert hadde utviklet seg til en stor og arbeidskrevende oppgave. Derfor får dere nå i stedet programmet i en elektronisk utgave. Den store fordelen da er at programmet fritt kan videresendes til venner og bekjente. Vi arbeider iherdig på en ny og mer levende hjemmeside, som vi regner med å ha klar i løpet av dette semester. Vi håper og ønsker at det blir et inspirerende samlingspunkt for teosofiske tanker og ideer, studiegrupper, artikler og begivenheter. Årets første begivenheter i foreningen er oppstart av Gisle Hendens Astrologiskolen Herkules, ( februar). Det er fremdeles ledige plasser, og vi oppfordrer varmt alle interesserede til å møte opp på den første week - enden, som er et begynnerkurs og åpent for alle. Derutover fortsetter Søren Hauges VisdomsAkademi ufortrødent videre med gruppen som startet i Men allerede 5. februar kan du møte Helene Schei, som også underviser på Astrologiskolen. Hun holder et foredrag med titlen Spørgsmål og svar i astrologien. Det burde være en god opptakt til det nye skoleforløpet. Ellers er det med beklagelse å melde at på grunn av stadig synkende antall deltakere ved både Solmeditasjonene og Universell Tjeneste de siste år, har vi besluttet å ta en pause i disse aktivitetene i Hvis det senere skulle bli en stigende interesse fra medlemmene vil vi gjerne starte opp igjen. Vennligst gi oss tilbakemelding. Mange varme teosofiske hilsener Sigmund Eie Leder 2

3 Foreningen i Stavanger: Hvis ikke annet er nevnt, foregår alle våre arrangementer i IOGT-huset i Møllegt. 37, Stavanger. Meditasjoner: På grunn av stadig synkende antall deltakere ved både Solmeditasjonene og Universell Tjeneste de siste år, har vi besluttet å ta en pause i disse aktivitetene i Hvis det senere skulle bli en stigende interesse fra medlemmene vil vi gjerne starte opp igjen. Vennligst gi oss tilbakemelding. Foredrag: Entré til foredrag: kr. 100,-/120,- for henholdsvis medl./ikke medl. Det serveres kaffe, te og kaker. Foredragene starter kl Weekendkurser: Kurser som går over flere dager betales innen kursstart. Det serveres kaffe og te. Ta gjerne med matpakke. Det holdes en lang matpause, opptil 1 time, og mindre pauser. Boksalg og bibliotek: Salg og utlån av bøker foregår en halv time før temamøter og foredrag starter. Bøker, videoer og kassetter kan lånes gratis av medlemmer. Påmelding til foredrag/kurs kan rettes til: Sigmund Eie/Anne Rasmussen tlf E-post: eller Betaling: Depositum/kursavgift innbetales på konto: Barn fra 10 til 15 år og studenter betaler halv pris. Husk å merk giroen med kursets navn. Avlyses kurset returneres pengene. Teosofisk Forening Stavanger Postadresse: Jørgen Moes gate 1 N-4011 Stavanger 3

4 Teosofisk Forening Stavanger ble stiftet den 20. desember 1991 og er en allmennyttig forening som formidler teosofi eller den esoteriske lære gjennom teo - sofiske skoler, foredrag, kurs, fellesmeditasjoner, gruppeaktiviteter, salg og utlån av bøker, lydkassetter og videoer. Ønsker DU å bli medlem av Teosofisk Forening Stavanger? Som medlem mottar du medlemsbladet VisdomsMagasinet, alle programmer og informasjoner, og får rabatt ved foredrag og kurser. Benytt innmeldingsblanketten som du finner bak i programmet, eller meld deg direkte inn via vår hjemmeside. Vi samarbeider blant annet med følgende: TF-København: Astrologiskolen Herkules: Den Astrologiske Skole: Kentaur Træning: og VisdomsSkolen: Århus: Visdoms Akadeiet: Her holder vi til Alle våre aktiviteter (dersom ikke annet er nevnt) foregår i IOGT-huset i Møllegaten 37, Stavanger HJERTELIG VELKOMMEN! 4

5 I siste del av dette århundret er antallet mennesker som har en alternativ livsholdning vokst med eksplosiv hastighet. Men mange er ikke klar over hva som ligger bak den åndelige bølgen som tilsynelatende skyller inn over vår vestlige verden. Her kan den esoteriske lære eller teosofien være til hjelp - fordi: Teosofi er åndsvitenskap: Dvs. viten basert på iakttakelser gjort ved hjelp av oversanselige evner (esp). Teosofi er psykologi: Dvs. innsikt i det indre menneskets natur - de sjelelige og åndelige instanser. Disse instanser betinger og styrer hele vår ytre adferd. Viten om dem er derfor nøkkelen til en forståelse av oss selv og formålet med vår tilværelse. Teosofi er filosofi: Dvs. en helhetsoppfattelse av tilværelsen og dermed en syntese av sivilisasjonens og kulturens mange strømninger. Områder som kunst, vitenskap, religion, filosofi, politikk, økonomi og sosiale og humanitære prosjekter har alle sin plass i det teosofiske verdensbilde. Teosofien gir en dypere forklaring på deres funksjon og plassering i helheten. Teosofi er en praktisk livsholdning som gir oss helt nye verdier i daglig - livet. Den gjør det mulig for oss å få en dypere forståelse av oss selv, slik at vi blir i stand til å fungere mer åpent og tolerant i familie- og samfunnslivet. Teosofisk Forening har som motto: Sannheten er den høyeste lære. Hovedformålet med foreningens aktiviteter er: * Å arbeide for menneskehetens universelle broderskap uten hensyn til rase, tro, kjønn eller samfunnsstilling. * Å inspirere til studier av vitenskapelige og kulturelle strømninger ut fra en esoterisk synsvinkel. * Å oppmuntre til studie av naturens skjulte lover og menneskets åndelige natur. 5

6 Søren Hauge (f. 1961) er magister i idéhistorie og filosofi, spirituel underviser og forfatter. Siden 1981 har han vert aktiv i teosofiske og esoteriske miljøer som underviser, foredragsholder og debattør. Søren driver privatvirksomheden Sophia Undervisning sammen med sin kone. Er formand for Center for Levende Visdom i Århus. Søren har skrevet en række bøger: Rosenkreuzerne (1990), Det skjulte menneske (1996), Selvopdagelsens kunst (1999), Landskabstempler (2000), Daggry for Verden (2004) og Teosofiens Verden (2006). I april 2008 utkommer hans storverk Levende Visdom på forlaget Sørens hjemmeside er Helene Schei sin interesse for astrologi hadde utgangspunkt i skeptikerens synsvinkel. Ut fra et prinsipp om at man må ha kunnskap om et emne for å komme med realistisk og konstruktiv kritikk, har hun i en rekke år studert astrologi og samlet praktisk erfaring. Helene har studert astrologi ved Faculty of Astrological Studies i London og ved Den Astrologiske Skole til Holger Stavnsbjerg i Stavanger. Helene er tilknyttet lærerstaben i Astrologi skolen Herkules i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Heidi Horpestad er eksaminert astrolog ved Den Astro - logiske Skole. Hun er også sertifisert coach på NLP master practitioner og utdannet tankefeltterapeut. Heidi har mange års erfaring som kursholder og fore - drag s holder og underviser i de fleste astrologiske teknikker. Heidi er tilknyttet lærerstaben i Astrologi skolen Herkules i Stavanger. Web: Vera Olsen Bartholomay er utdannet i Terapeutisk berøring i Tyskland og Østerrike og har lang erfaring både med behandling og under visning. Hun er norsk, men for tiden bosatt i Tyskland. I Norge har hun tidligere hatt kurs i Bergen og Arendal. 6

7 Astrologiskolen Herkules Θ Stavanger Vi starter nytt kull i Stavanger 16. februar Utdannelsen legger vekt på både klassisk og esoterisk astrologi slik at den passer for ny begynnere og de som kan en god del fra før. Skolens Målsetting og Pedagogikk Siktemålet med utdannelsen er å gi grunnleggende forståelse for astrologi. Grunnutdannelsen strekker seg over 2 år med mulighet for fordypning og spesialisering i et 3. studieår. Utdannelsen dekker de viktigste astrologiske temaer og teknikker, både klassiske og esoter iske. Undervisningen er basert på forelesninger, selvstudium, gruppeøvelser, presentasjoner og diskusjon. Kvalifisert undervisning Dr. Gisle R. Henden er skolens leder og undervisningsansvarlig. Gisle er utdannet fra den Esoteriske Astrologiskolen, Den Nordiske Astrologiskolen og med MSE grad i Esoterisk Astrologi fra Seven Rays University. Satt ni år i styr et for Norsk Astrologisk Forening og har praksis som profesjonell astrolog fra Gisle har undervist i strategisk ledelse på BI i mange år og er utdannet MBM og Cand. philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har MA grad i statsvitenskap og doktorgrad i filosofi/økonomi hvor temaet er intuisjon og rasjonalitet i norske topplederes strategiske valg. Tilknyttet lærerstaben i Stavanger er også Helene Schei og Heidi Horpestad. Les mer om skolen og underviserne på: og Sted: Teosofisk Forening Stavanger, Møllegaten 37, Stavanger Få komplett program: Anne Rasmussen Tlf: E-post: Eller download direkte: 7

8 Bokbutikk I vår bokbutikk selger vi esoterisk litteratur av høy kvalitet til lave priser. Vi har sjeldne bøker, som ikke kan fås andre steder i Stavanger. Vårt sortiment inneholder såvel verker av de klassiske teosofiske forfatterne - H.P. Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater, G. Hodson, Alice A. Bailey - som de nyere, blant dem Kenneth Sørensen, Søren Hauge, Eskild Tjalve, Hardy Bennis, Ove von Spaeth, Asger Lorentsen, Lucille Cedercrans og mange andre. Du er velkommen innom (i forbindelse med våre aktiviteter på IOGT-huset) for å se på utvalget, men bøkene kan også kjøpes på vår hjemmeside. Av de nyeste titler i butikken kan nevnes: Teosofien i grundtræk og Gudernes verden (Geoffrey Hodson), Åndelige højdepunkter (Piero Ferrucci) og Transpersonlig Udvikling (Roberto Assagioli). Bibliotek Har du lyst å kikke nærmere på tirsdagens eller weekendkursets foredragsemne? Ønsker du å få svar på livets store spørsmål? Eller vil du bare gjerne kikke "bak forhenget"? Vi har alle de klassiske hovedforfattere innenfor teosofien, og det kommer stadig nye til. Du kan også låne kassetter, cd'er og videoer med tidligere foredrag - alt til fri benyttelse av foreningsmedlem, så kikk innom! Biblioteket er åpent 1/2 time før alle aktiviteter - untatt ved meditasjoner, da er boksalg og bibliotek stengt. God leselyst! 8

9 Spørsmål og svar i astrologien Foredrag ved Helene Schei Tirsdag 5. februar kl Pris kr. 100,-/120,- (medl./ikke medl.) De fleste kjenner til at fødselshoroskopet er basert på nøyaktig tid og sted for det øyeblikket en person er født. Ikke like velkjent er den grenen av astrologien som jobber ut fra ØYEBLIKKSHORO - SKOPET, som er basert på tid og sted for formuleringen av et spørsmål. På samme måte som astrologisk teori mener at tolking av fødselshoroskopet gir grunnlag for informasjon om personen, skal en tilsvarende tolking av øyeblikkshoroskopet gi svar på spørsmålet som er stilt. Denne delen av astrologien er underlagt strenge klassiske regler for tolkingsprosessen. I foredraget skal det presenteres en del eksempler som belyser bruken av disse reglene. Og de svarene som framkommer, er de stort sett realistiske? Derom er meningene selvfølgelig delte. Astrologiskolen Herkules Weekendkurs ved Gisle Henden Lør søn. 17. februar 1. weekend: Tegn Tegnene gjennomgås og det legges vekt på både den eksoteriske og esoteriske betydning, samt mytene belyst gjennom Herkules sine 12 arbeider. Tegnene formidler de 7 stråler og beskriver sjelens tolv ansikter og er langt viktigere enn mange er klar over. Elementer og kvaliteter introduseres, samt esoteriske og eksoteriske herskere. Utlevering av oversikt som belyser sammenhengen og korrespondansen mellom bla. tegn, planeter, hus, aspekter, herskere, fra et esoterisk perspektiv. Alan Oken side Alternativt Alice Bailey; Herkules arbeider, hele boken. Vi kommer også tilbake til tegnene senere i studiet. 9

10 Teosofisk Akademi Weekendkurs ved Søren Hauge Lør søn. 24. februar (Bare for påmeldte) 5. weekend: Det indre menneske Reinkarnation, karma og dharma, astral-, mental- og kausallegemets natur, de indre auraers udseende, funktioner og vækst, sjæl og personlighed Årsmøte (medlemsmøte) Tirsdag 26. februar kl

11 Filmkveld Film: SEAGULL av Jonathan Livingston Tirsdag 4. mars kl Musikkens skjulte virkelighet Foredrag ved Søren Hauge Fredag 28. mars kl Pris kr. 100,-/120,- (medl./ikke medl.) Lyd er skabende kraft og musik inspireret fra sjælens verden er en magisk virkelighed, som forvandler lytterens bevidsthed. På denne aften vil vi undersøge lydens indre betydning og se lidt på utraditionel forskning omkring lyd i nyere tid. Dernæst vil vi sammen se en række enestående farvedias, lavet på baggrund af den clairvoyante teosof Geoffrey Hodsons mangeårige iagt - tagelser af musikkens skjulte virkninger i de indre verdener. Og som noget helt specielt vil vi til mange af billederne lytte til uddrag og hele stykker af netop den musik, som billederne viser. På denne måde går lytning og iagttagelse op i en højere enhed og vi inviteres til selv at tage del i musikkens skjulte virkelighed. Teosofisk Akademi Weekendkurs ved Søren Hauge Lør søn. 30. mars 6. weekend: Dødens og livets cyklus Døden og livet derefter, de indre verdeners lovmæssigheder og dimensioner, karma og dharma, inkarnation og fødsel. 11

12 Astrologiskolen Herkules Weekendkurs ved Heidi Horpestad Lør søn. 6. april 2. Weekend: Planeter Planetene gjennomgås og det legges vekt på både deres eksoteriske og esoteriske betydning. Planetene gjenspeiler våre psykologiske drivkrefter og del-personligheter. De knyttes opp mot tegnene gjennom sitt herskerskap. Vi inkluderer månens noder, Chiron, Vulkan og Jorden samt retrograde bevegelser. Alan Oken side Esoterisk sett er planetene levende vesener og er koblet mot våre chakra. Syv av de er hellige og 5 er ikke hellige. Mars, Jorden, Pluto, Månen og Solen utgjør de sistnevnte. Jorden er i ferd med å utvikle seg til en hellig planet. I horoskopet står den alltid i nøyaktig opposisjon til Solen. De ytre planetene vil bli gjennomgått neste helg. Terapeutisk berøring (Terapapeutic Touch) Weekendkurs ved Vera Olsen Bartholomay Lør søn. 13. april (kl ) Pris: Kr. 1500,- Kurset er åpent for alle, og du trenger ikke spesielle evner eller forkunnskaper. Du kan straks anvende det du har lært for å hjelpe familie og venner i situasjoner med hverdags plager, sykdom, tretthet og stress. Therapeutic Touch kan også svært godt kombineres med homøopati, akupunktur, Shiatsu og alle typer massasje. På kurset vil vi kombinere TT-metoden med enkle fysiske øvelser, bl.a. fra Qi Gong, slik at vi får styrket og økt vårt eget energinivå. For påmelding eller ytterligere informasjon: Anne Rasmussen tlf E-post: 12

13 Teosofisk Akademi Weekendkurs ved Kenneth Sørensen Lør søn. 27. april (Bare for påmeldte) 7. weekend: Bevidsthedens vækst Livets vækststadier: barndom, voksenliv, alderdom, personlighedens udvikling, følelserne, tankesindet og viljeslivet, instinkt, intellekt, intuition. 13

14 Astrologiskolen Herkules Weekendkurs ved Helene Schei Lør søn. 4. mai 3. Weekend: Hus Husene og særlig aksene ASC, DESC, MC, IC gås grundig gjennom, både eksoterisk og esoterisk, med eksempler fra elevenes horoskop. Ascendanten er sjelens fokuspunkt og en av de viktigste faktorene i tolkning. Husene viser miljø og hvor vi anvender vår energi og kan tolkes med følgende framgangsmåte; tegn på husspiss, planeter i hus og deres aspekter, samt herskere av hus. De fire kvadrantene og en del andre temaer belyses. Alan Oken side Vi skal også gjennomgå de ytre planetene og vise en film. Både tegn, planeter og hus vil bli utdypet senere i studiet. Søvnen & drømmene Foredrag ved Sigmund Eie Tirsdag 6. mai kl Pris kr. 50,-/60,- (medl./ikke medl.) Drømmene har alltid fasinert dem som interesserer seg for menneskets bevissthet. Men hva er egentlig drømmer? Vi vil se litt på opphavet og utgangspunkt - et og med det som bakgrunn forsøke å skille forskjellige former for drømmer. 14

15 Teosofisk Akademi Weekendkurs ved Søren Hauge Lør søn. 25. mai (Bare for påmeldte) 8. weekend: Psyke og sind Psykiske evner; deres udvikling og afvikling. Arbejde med sjælsinspiration og kontakt med højere bevidsthed. Psykisk balance og ubalance. Astrologiskolen Herkules Weekendkurs ved Gisle Henden Lør søn. 15. juni 4. Weekend: Aspekter Aspektene viser samspillet mellom planetene eller delpersonlighetene våre og kan drøftes fra flere forskjellige perspektiv. En modell tar utgangspunkt i evolusjonen gjennom tegnene; hvor konjunksjonen er forankret i tallet 1 og væren, opposisjonen i tallet 2 og tyren, trigonet i tallet tre og tvillingen, kvadraturet i tallet fire og krepsen osv. Et annet perspektiv vil være at de aspekter som gjøres fra konjunksjonen fram til opposisjonen skiller seg fra de som gjøres fra opposisjonen fram til ny konjunksjon. Ref. månefasens tematikk, hvor man sår i den første fasen og høster i den siste. Et tredje tema er aspektmønster og her finnes veldig mye spennende stoff. I denne helgen vil det være naturlig å begrense seg til noen få av hovedmønstrene, som for eksempel stortrigon, storkvadratur og storsekstil. Se Alan Oken side

16 DEN STORE INVOKASJON Fra lysets punkt i Guds sinn la lys strømme inn i menneskenes sinn la lys komme ned på jorden. Fra kjærlighetens punkt i Guds hjerte la kjærlighet strømme inn i menneskenes hjerter må Kristus komme tilbake til jorden. Fra senteret hvor Guds vilje er kjent la hensikt lede menneskenes små viljer den hensikt mestrene kjenner og tjener. Fra senteret vi kaller menneskeheten la Planen om kjærlighet og lys utfolde seg og må den forsegle døren til det onde. La lys og kjærlighet og styrke gjenopprette Planen på jorden. Denne Invokasjon eller bønn tilhører ikke noen person eller gruppe, men hele menneskeheten. Skjønnheten og styrken i denne Påkallelse ligger i dens enkelhet, og i det at den uttrykker visse sentrale sannheter som mennesker naturlig og normalt aksepterer: Det at det finnes en opprinnelig Intelligens som vi kaller Gud - at den bevegende kraft bak det synlige univers er kjærlighet - at en stor Individualitet, som de kristne kaller Kristus, kom til jorden og legemliggjorde denne kjærlighet så vi kunne fatte den - at både kjærlighet og Intelligens er virkninger av det som kalles Guds vilje - og endelig den selvinnlysende sannhet at det kun er gjennom menneskeheten selv at den guddommelige Plan kan virkeliggjøres. 16

17

Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger. Studiehåndbok & Studieplan

Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger. Studiehåndbok & Studieplan Astrologiskolen Herkules Oslo Bergen Trondheim Stavanger Studiehåndbok & Studieplan Θ Astrologiskolen Herkules Studiehåndbok og Studieplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting... 3 2. Praktiske forhold...

Detaljer

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3. FOREDRAG Fred. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje Salong A Salong B Konsulen Inspirasjon Stemning Dialog 17 Kanaliserte beskjeder Peer Boeriis Blodanalyse og helse Kevin Frøystad Lese

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2011. Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet.

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2011. Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet. ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar/mars 2011 Høringssvar fra ILIANA akademiet til Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N

A L T E R N A T I V M E S S E N A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus - Stavanger 26. - 28.september - 2008 S T A N D S - F O R E D R A G - K U L T U R Fredag kl 16-21 L ø rdag kl 11-19 Søndag kl. 11-19 Fredag: 100,-kr Lørdag &

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N

A L T E R N A T I V M E S S E N A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus Stavanger 24. 26. september 2010 S T A N D S F O R E D R A G K U L T U R Fredag kl. 16 21 Lørdag kl. 11 19 Søndag kl. 11 19 Fredag: 100,- kr Lørdag & Søndag:

Detaljer

ALTERNATIVmessen. Skandinavias største. Velkommen til. alternativfestival! BODY MIND SPIRIT

ALTERNATIVmessen. Skandinavias største. Velkommen til. alternativfestival! BODY MIND SPIRIT messeprogram ALTERNATIVmessen Den Store Alternativmessen i Trondheim Spektrum 12. 14. april 2013 Velkommen til Skandinavias største BODY MIND SPIRIT alternativfestival! Messeprogram INKASKOLEN Dette er

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N. 26. 28. september 2014

A L T E R N A T I V M E S S E N. 26. 28. september 2014 A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus Stavanger 26. 28. september 2014 Program www.alternativmessen.com UTSTILLINGS - OMRÅDET 1.etasje 2.etasje Toaletter Toaletter Kafe Foredragsrom Foredragsrom

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Nyhetsbrevet for mai 2008

Nyhetsbrevet for mai 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for mai 2008 Å tenke - å tenke fru Blom! Det tenkte jeg da jeg så filmen The secret. The secret er en amerikansk

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål

Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene. TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål Tegnspråkforskningens mor i Norge Program for tegnspråkdagene i Oslo TSS istedenfor norsk tegnspråk Idrettsleker i Trondheim Bare døve kokker på Ål 08 Oktober 2007 Side 16 Døves Tidsskrift 8-2007 Side

Detaljer

Fra indre kaos til IndreRo

Fra indre kaos til IndreRo Fra indre kaos til IndreRo På et lite kontor i Sandvika arbeider iranskfødte Keyhan Ighanian (51) med en metode han kaller IndreRo, som skal hjelpe klientene å bli kvitt følelsesmessige blokkeringer fra

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for juni / juli 2010. Sommeren gir opplevelser og tid til planlegging! ********* ********

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for juni / juli 2010. Sommeren gir opplevelser og tid til planlegging! ********* ******** ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for juni / juli 2010 fagutdanningen i ILIANA planlegges fra høsten 2011. Livsveiledning Se egen side om

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. En veiviser til Vestens esoteriske tradisjon

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. En veiviser til Vestens esoteriske tradisjon Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. En veiviser til Vestens esoteriske tradisjon Rosenkors-Ordenen har vært en viktig drivkraft bak utviklingen av Europas kultur og åndelige identitet fra renessansen og frem

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 09

KURSKATALOG VÅREN 09 KURSKATALOG VÅREN 09 Unique Mind ESP: Deborah For mer enn 20 år siden «møtte jeg veggen». Traumatiske opplevelser, stress i hverdagen og ingen kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer, var årsaken. Jeg

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Nyåndelig trender slik de kommer frem på alternativmessene og i de senere års utgaver av tidsskriftet «Visjon».

Nyåndelig trender slik de kommer frem på alternativmessene og i de senere års utgaver av tidsskriftet «Visjon». Nyåndelig trender slik de kommer frem på alternativmessene og i de senere års utgaver av tidsskriftet «Visjon». AVH504 Spesialavhandling med metode Studieprogram Cand.theol Det teologiske menighetsfakultet,

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer