Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 08012015-08012015"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei

2 I Dok.dato: Jour.dato: Tønsberg kommune - Magnus Ciril Martin Kystled Vestfold Faktura Tursti Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Bård Andresen Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Bård Andresen U Tønsberg kommune - Magnus Ciril Martin Kystled Vestfold Utbetaling av midler til forundersøkelse på tursti Presterødkilen Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Bård Andresen Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Bård Andresen U Larvik kommune Partnerskap for folkehelse Utbetaling av midler til partnerskap for folkehelse 2014 Saksansv: Folkehelse / Anne Slåtten Saksbeh: Folkehelse / Anne Slåtten Side1

3 I Opplæringskontoret for offentlig sektor Internasjonalisering Utdanningsavdelingen Søknad om støtte til oppfølging av lærlinger på Malta og Spania Saksansv: Skoleseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Skoleseksjonen / Hege Andreassen I Arkivdel: Kulturvern Britt Knutsen Svend Foyns gate 1A og 1B - gbnr 1002/296 og Svend Foyns arbeiderboliger - Tønsberg kommune Svend Foyns Arbeiderboliger - bevilgede midler Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kulturarv / Anne Merete Knudsen I Dok.dato: Jour.dato: International Business Machines Vedlikeholds og lisensavtaler Avtale om IBM ServiceSuite - kontraktsnr Saksansv: IKT-seksjonen / Svein Håkon Skulstad Saksbeh: IKT-seksjonen / Svein Håkon Skulstad Side2

4 I Dok.dato: Jour.dato: Opplæringskontoret for offentlig sektor Lærlingmappe - Arbeidsattest Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Liv Langedrag Eilerås I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Kulturvern Anne-Lise Eilert Olsen Kulerødknatten (Kolarødknatten ) - Nedre Fjellvangveien 2 - gbnr 138/19 - Stokke kommune Kolarødknatten - Dyrsøveien gbnr 138/19 - Søknad om støtte fra Statsbudsjettet til fredete kulturminner Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kulturarv / Jørgen Solstad I Dok.dato: Jour.dato: Tjøme kommune Vannområde Horten - Larvik Vannområde Horten - Larvik - regional plan for vannforvaltning Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim Side3

5 U Arkivdel: Eiendom Larvik Arena IKS Eierskapskontroll Larvik Arena IKS Saksansv: Skoleseksjonen / Leif B. Olsen Saksbeh: Skoleseksjonen / Leif B. Olsen I Dok.dato: Jour.dato: Opplæringskontoret for offentlig sektor Lærekandidat - Avklaringsskjema - endring Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Anne Harjo Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Inger Rismyhr I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Sande kommune Reguleringsplan - Nordre Jarlsberg Brygge - gbnr 126/5 - Sande kommune Kunngjøring av offentlig ettersyn for Hagebyen Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell Side4

6 U Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Larvikbanken Brunlanes Sparebank Turvogn - Aksnes Turbusser Retur av garanti Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad I Dok.dato: Jour.dato: Lærlingmappe - Avklaringsskjema Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Liv Langedrag Eilerås U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Lærlingmappe - Kompetansebevis for gjennomført del av opplæringen i Malerfaget Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Inger Rismyhr Side5

7 U Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold Lærlingmappe - Vedrørende heving av lærekontrakt Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Inger Rismyhr U Dok.dato: Jour.dato: Rambøll Norge AS Plan for Slottsfjellutvikling Uttalelse til bygging av aktivitetsborg ved Slottsfjellet Saksansv: Kulturarv / Arild Braa Norli Saksbeh: Kulturarv / Arild Braa Norli U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Holmestrand kommune Kommuneplan for Holmestrand - Hof og Re - 3K Anmodning om utsatt svarfrist - kommuneplanens arealdel Re kommune Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Thale Høiskar Heltberg Side6

8 U Andebu kommune Gitte Merethe Idåas Hof kommune Holmestrand kommune Horten kommune Kim Louis Belaska Kristin Saga Larvik kommune Nøtterøy kommune Per Eirik Lund Petter Aasen Pippi Müller Re kommune Sande kommune Sandefjord kommune Statens vegvesen Region Sør Stokke kommune Svelvik kommune Tjøme kommune Tore Strømsodd Trine Steen Tønsberg kommune Interreg V A Öresund Kattegat Skagerrak Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak invitasjon til prosjektsøknadsseminar 29. januar 2015 Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Per Jørgen Olafsen Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Per Jørgen Olafsen U Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Sparebank 1 Nøtterøy og Tønsberg Godstransport - Ulf Bottolfs Andersen Retur av garanti Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Side7

9 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Nøtterøy kommune Reguleringsplan - Oserød pleiehjem - Oserødmyra 4 - gbnr 43/6 - Nøtterøy kommune Dokumenter ved offentlig ettersyn Saksansv: Planseksjonen / Rakel Skjerve Saksbeh: Planseksjonen / Rakel Skjerve I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Telemark fylkeskommune Elevmappe - Melding til prøve i telekommunikasjonsmontørfaget Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal I Elevmappe - Innkalling til møte Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Karin Haugo Side8

10 U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Hanne Torgersen Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund I Privatist - Klage på skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Hanne Torgersen Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Elevmappe - Acknowledgement - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Eva Aspenes Side9

11 I Tilg. kode: U Par.: Grand Hotel Larvik AS - Quality Hotel Grand Farris Elevmappe - Godkjent lærekontrakt Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen Side10

12 U Elevmappe - Enkeltvedtak på bakgrunn av Opplæringslovens kapittel 9A Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Dag Frode Helgestad I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Søknad om status som delkurselev Saksbeh: Horten videregående skole / Inger E Lundsør U Elevmappe - Møteinnkalling Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Elin Kjendseth Side11

13 U Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Sparebank 1 Nøtterøy og Tønsberg Godstransport - E Snellingen Transport Retur av garanti Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad I Tilg. kode: U Par.: Grand Hotell Larvik AS Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen Side12

14 U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen I Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Melding - heving av lærekontrakt Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen Side13

15 U Elevmappe - Varsel i fag Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Kirsten Berg Vandbakk U Elevmappe - Varsel i fag Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Kirsten Berg Vandbakk I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Kirsten Berg Vandbakk Side14

16 I Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Søknad om fritak for fag eller del av fag Saksbeh: Horten videregående skole / Inger E Lundsør U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen Side15

17 U Elevmappe - Melding om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen U Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Kirsten Berg Vandbakk I Buskerud og Vestfold ungdomssenter akuttavdeling Barkåker Elevmappe - Melding om plassering i barneverninstitusjon Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm Side16

18 U Elevmappe - IOP del 1 oversikt ny Saksbeh: Skolen for sosialmedisinske institusjoner / Anita Borgersen U Elevmappe - Meldt om eksamensresultat - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Madeleine Engblom Rønningen U Dok.dato: Jour.dato: Sande kommune Områdeplan - Sande sentrum 2040 Ad tilsagn om økonomisk støtte til prosjekt Sande sentrum 2040 Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke Side17

19 I Arkivdel: Regkomplan Larvik kommune Kommunedelplan - Larvik by Svar på anmodning om utsatt svarfrist - kommunedelplan for Larvik by Saksansv: Planseksjonen / Torstein Kiil Saksbeh: Planseksjonen / Thale Høiskar Heltberg I Sande kommune Vikingtidssatsning i Vestfold Høring - helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling i Vestfold Saksansv: Kulturarv / Arild Braa Norli Saksbeh: Kulturarv / Arild Braa Norli I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Nøtterøy kommune Reguleringsplan for Grindløkka skole - Nordre Løkkevei 11 og Teie skole - Nøtterøy kommune Grindløkken - Sluttbehandling i kommunen Saksansv: Planseksjonen / Rakel Skjerve Saksbeh: Planseksjonen / Rakel Skjerve Side18

20 I Transportøkonomisk institutt Transnova - Attraktive og klimavennlige byer Signert avtale Saksansv: Samferdselsseksjonen / Per Kvaale Caspersen Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Per Kvaale Caspersen I Dok.dato: Jour.dato: Edgar Skow Bautasteinen over Eidsvoldmennene fra Tjølling Bautasteienen over Eidsvollsmennene fra Tjølling - Bilag på utførte arbeider Saksansv: Kulturarv / Anne Merete Knudsen Saksbeh: Kulturarv / Jørgen Solstad I Arkivdel: Regkomplan Sandefjord kommune - Tone Refsahl Reguleringsplan - Vardeveien 41 - gbnr 115/62 og del av 116/12 - Sandefjord kommune Vedtatt reguleringsplan for Vardeveien 41 Saksansv: Planseksjonen / Gerd-Louise Wessel Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell Side19

21 I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Hanne Torgersen Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Hanne Torgersen Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund I Dok.dato: Jour.dato: Tine Marie Lund Den kulturelle skolesekken - DKS - grunnskolen 2014 Kontrakt Jø Strømgren Kompani - Kjøkkenet Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Anna B. Jørgensen Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Anna B. Jørgensen Side20

22 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Kirsten Berg Vandbakk I Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Tilbud om kurs i lesing og skriving av fagtekst Saksbeh: Horten videregående skole / Margret Yrr Vigfusdottir U Elevmappe - Referat fra oppfølgingsmøte desemeber 2014 Saksbeh: Horten videregående skole / Trine Nygaard Golf Side21

23 I Sykehuset i Vestfold Klinikk psykisk helse og rusbehandling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Elevmappe - Timeavtale - Saksbeh: Sandefjord videregående skole / Margrete Sæter I Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Tilbud om kurs i lesing og skriving av fagtekst Saksbeh: Horten videregående skole / Margret Yrr Vigfusdottir I Dok.dato: Jour.dato: Vestfold Jordskifterett Presterødkilen - Krav for jordskifteretten Forkynning av utkast til grensebeskrivelse og grensekart - frist for merknader Saksansv: HR-seksjonen / Monica Herstad Saksbeh: HR-seksjonen / Monica Herstad Side22

24 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Statens vegvesen Region sør Reguleringsplan - Stubberudfeltet - Larvik kommune Uttalelse til detaljreguleringsplan for Stubberød - sikringstiltak mot kvikkleireskred Saksansv: Planseksjonen / Gerd-Louise Wessel Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell I Dok.dato: Jour.dato: Kommunelegekontoret i Holmestrand Elevmappe - Legeattest Saksbeh: Horten videregående skole / Hilde Øverjordet U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i orden Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Side23

25 I Dok.dato: Jour.dato: Vestfold interkommunale brannvesen IKS Tilskudd til lærebedrifter 2014 Tilbakemeldingsslipp for tilskuddsberegningen 2 halvår 2014 Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Dok.dato: Jour.dato: Privatist - Klage Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side24

26 I Tilg. kode: U Par.: Jysk Horten Elevmappe - Godkjent lærekontrakt Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Nærings- og fiskeridepartementet Høring - Forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur Ny forskrift om fangstbasert akvakultur er fastsatt Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim I Skattedirektoratet Fylkeskommunal optimal tilpasning (FOT) Folkeregisteropplysninger - online Saksansv: Skoleseksjonen / Rolf Sivertsen Saksbeh: Skoleseksjonen / Rolf Sivertsen Side25

27 U Tilg. kode: U Par.: Karl Frank Ahnstrøm Elevmappe VO - Vedtak om voksenrett og mulig tilbud om opplæring byggteknikk Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen U Arkivdel: Transportordningen - Tønsberg - Søknad om transportordningen for funskjonshemmede - avslag Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Norconsult AS Reguleringsplan - Jotun Gimle - gbnr 128/15 - Sandefjord kommune Forslag til planprorgram - Jotun Gimle Saksansv: Planseksjonen / Thale Høiskar Heltberg Saksbeh: Planseksjonen / Rakel Skjerve Side26

28 U Privatist - Bekreftelse på mottatt klage muntlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Bekreftelse på klage muntlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage muntlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side27

29 I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side28

30 I Privatist - Klage eksamen i arabisk Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Bekreftelse på mottatt klage Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Arkivdel: Transportordningen - Tønsberg - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - avslag Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side29

31 U Pål Nymoen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Pål Slåen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dreng, Åge Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - Jakt på kystsel i Vestfold Side30

32 U Johnny Bakken Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Markus Skavdal Larsen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Jan Willie Holbu Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side31

33 U Pål Nymoen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Egil Odden Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Frode Løvall-Blegen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side32

34 U Øystein Abrahamsen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Anders Hansen Just Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Terje Andersen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side33

35 U Bjørn Ivar Gramm Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Hoffstad Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: Håkon Ø. Hansen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side34

36 U Dok.dato: Jour.dato: Kåre Hansen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: Oskar Andre Kjær Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: Roald Opstad Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side35

37 U Dok.dato: Jour.dato: Svenn Arne Heian Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: Thomas Lysebo-Østby Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Jour.dato: jon helgetveit Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side36

38 U Tomas Gatti Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Eivind Ingvaldsen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Kjetil Holand Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side37

39 U Bernt Fredrik Hansen Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Karl Petter Aarskog Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Dok.dato: Udatert Jour.dato: John Raymond Kjølner Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel 2015 Side38

40 U Alf-Kristian Movik Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel U Petter Justad Jakt på kystsel 2015 Tillatelse - jakt på kystsel I Dok.dato: Jour.dato: John Egil Merkesvik Jakt på kystsel 2015 Søknad om jakt på kystsel 2015 Side39

41 I Dok.dato: Jour.dato: Arve Hansen Jakt på kystsel 2015 Søknad om jakt på kystsel I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Odd Ingvaldsen Jakt på kystsel 2015 Søknad om jakt på kystsel I Steinar Buran Jakt på kystsel 2015 Søknad om jakt på kystsel Side40

42 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Amirgol Baranzey Drosje - Sandefjord - Z Amirgol Baranzey Dokument ifm ny løyvehaver Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad U Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Tareq Rasho Khalaf Drosje - Sandefjord - Z Tareq Rasho Kahlaf Drosje - løyvedokument - Z-407 Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad U Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: DnB Bank ASA Drosje - Sande/Svelvik - Z111 - Roger Kristoffersen Retur av garanti Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Side41

43 U Tilg. kode: U Par.: Anniken Skuterud Elevmappe VO - Tilbud om voksenopplæring salgsfaget Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Håkon Kåre Røberg-Larsen Elevmappe VO - Søknad om voksenopplæring Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen I Tilg. kode: U Par.: Emilio Mendez Elevmappe VO - Søknad om voksenopplæring Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Side42

44 I Tilg. kode: U Par.: Maria Da Vitoria Tavares De O. Andreassen Elevmappe VO - Søknad om voksenopplæring Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Lillan Arvei I Arkivdel: Løyve Tilg. kode: U Par.: Sven Sjøgren Drosje - Sande/Svelvik - Z Sven Sjøgren Dokumenter Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad I Buskerud og Vestfold ungdomssenter akuttavdeling Barkåker Elevmappe - Melding om plassering i barneverninstitusjon Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm Side43

45 I Dok.dato: Jour.dato: Knut Søyland Fossan - bru for husdyr - Re kommune Bru for husdyr - ny oppføring Saksansv: Kulturarv / Anne Merete Knudsen Saksbeh: Kulturarv / Anne Merete Knudsen I Dok.dato: Jour.dato: Løft AS Tønsberg Elevmappe GS - Melding om plassering i barneverninstitusjon Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm I Dok.dato: Jour.dato: Larvik kommune Vannledning - Løve - Hem - Larvik kommune Generell info - utskiftning av eksisterende vannledning av asbestsement - Løve - Hem - vinter/vår 2015 Saksansv: Kulturarv / Trude Aga Brun Saksbeh: Kulturarv / Trude Aga Brun Side44

46 U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side45

47 I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund I Privatist - Klage skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Klage på skriftlig eksamen Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side46

48 I Arkivdel: Regkomplan Bygg & Industri Norge AS Reguleringsplan - Ulvekula - gbnr 16/6 - Andebu kommune Varsel om igangsetting av planarbeid for Ulvekula - Andebu kommune Saksansv: Planseksjonen / Eva Almhjell Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell I Sande kommune Sikring av statlige friluftslivsområder Søknad Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - Kommersøya Side47

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100849-9 I Dok.dato: 19122014 Jour.dato: 09012015 Prøvenemnda Prøveprotokoll

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Arkivsak-dok. 201200044-27 Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd 11.10.2012 02/12 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012 Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode: 31-01-01-31-01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer