Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 02032015-02032015"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei

2 U Eidy Gustavsen Einar Elias Aarsund Henning Wold Mette Loddengaard Mo Møte med utdanningsdirektøren og hovedtillitsvalgte Referat HTV møte med utdanningsdirektøren Saksansv: Skoleseksjonen / Tina Svendsen Saksbeh: Skoleseksjonen / Tina Svendsen I Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat VIKS Kontrollutvalget i Vestfold Fylkeskommune - Møteinnkallinger/protokoller Protokoll fra kontrollutvalget Saksansv: Økonomiseksjonen / Tone Stabell Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tone Stabell I Dok.dato: Jour.dato: Landbruks- og matdepartementet Kompetansetiltak i landbruket Oppdragsbrev for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket for 2015 Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Karl-Otto Mauland Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Karl-Otto Mauland Side1

3 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Korrigering av kontrakt i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal KLP Personalmappe - Innvilgelse av avtalefestet pensjon Saksansv: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland Saksbeh: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal KLP Personalmappe - Innvilgelse av alderspensjon fra KLP Saksansv: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland Saksbeh: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland Side2

4 I Jan Arvid Kristengård Interregional plan for gods Høring - Interregional plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Saksansv: Samferdselsseksjonen / Per Kvaale Caspersen Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Per Kvaale Caspersen U Arkivdel: Personal Heidrun Grytå Nordengen Personalmappe Annen lønnsregulering Saksansv: Tannhelsesektoren / Hallgeir Henriksen Saksbeh: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærlingmappe - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side3

5 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærlingmappe - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal I Dok.dato: Jour.dato: Frostvedt skole Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Innspill til høringsutkast til regional plan for et helhetlig opplæringsløp Saksansv: Skoleseksjonen / Elisabeth Jahnsen Saksbeh: Skoleseksjonen / Elisabeth Jahnsen I Dok.dato: Jour.dato: Signo skole- og kompetansesenter Elevmappe - Melding om inntak til videregående opplæring - Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Siri S Rønning Side4

6 U Dok.dato: Jour.dato: Kystverket Færder fyr - gbnr 35/1 - Tjøme kommune Gbnr 35/1 - Færder fyr - Tjøme kommune - Vedtak om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene iht. kulturminneloven 15a Saksansv: Kulturarv / Ragnar Orten Lie Saksbeh: Kulturarv / Jørgen Solstad U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i religion og etikk Saksbeh: Nøtterøy videregående skole U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avklaringsskjema - Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole / Ingvild Horgmo Horpestad Side5

7 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Robert Christoffer Marthinsen Elevmappe - Certificate Saksbeh: Horten videregående skole / Kirsti Ingunn Hagen Røed U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i samfunnsfaglig engelsk muntlig Saksbeh: Nøtterøy videregående skole I Dok.dato: Jour.dato: Fastlegene DA Elevmappe - Legeerklæring Saksbeh: Horten videregående skole / JGEB Side6

8 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Møtereferat Saksbeh: Horten videregående skole / Margret Yrr Vigfusdottir I Dok.dato: Jour.dato: Lærlingmappe - Søknad om formidling som lærekandidat i videregående opplæring - skoleåret Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Liv Marit Meyer Petersen U Nasjonalbiblioteket, pliktavlevering Bibliotekplan Vestfold Pliktavlevering Saksansv: Vestfold fylkesbibliotek / Unni Wenche Minsås Saksbeh: Vestfold fylkesbibliotek / Vigdis Gjelstad Jakobsen Side7

9 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Religion og etikk Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Elevmappe - Innkalling til avklaringsmøte Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Elisabeth Meier Johansen U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Religion og etikk Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side8

10 U Elevmappe - Søknad om status som delkurselev Saksbeh: Horten videregående skole / Inger E Lundsør U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Resultat av klagebehandling Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue U Dok.dato: Jour.dato: Elevens foresatte med samme adresse som eleven Elevmappe - Referat skolemøte Saksbeh: Skolen for sosialmedisinske institusjoner / Anita Borgersen Side9

11 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om gjesteelevsgaranti - Toppvolley Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune utdanningsetaten Elevmappe - Gjesteelevgaranti for skoleåret Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm U Elevmappe - Referat fra møte Saksbeh: Re videregående skole / Vidar Lysell Side10

12 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Matematikk 2P Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Matematikk 2P Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Matematikk 2P Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved Side11

13 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i rettslære 1 Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Øystein Luksengård Elevmappe - Bekreftelse på avtale om læreplass Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Matematikk 2P Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved Side12

14 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Invitasjon til avklaringsmøte Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Elisabeth Meier Johansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Invitasjon til avklaringsmøte Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Elisabeth Meier Johansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel - Geografi Saksbeh: Sande videregående skole / Svein Steffensen Side13

15 I Dok.dato: Jour.dato: Horten kommune Elevmappe - Invitasjon til ansvarsgruppemøte Saksbeh: Horten videregående skole / Kirsti Ingunn Hagen Røed I KS - Kommunsektorens organisasjon KommIT Avtale om bruk av kurs.kommit.no - KS Læring Saksansv: IKT-seksjonen / Jens Bonde Rydhagen Saksbeh: Stabsavdelingen / Lisbeth Eek Svensson I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Fortidsminneforeningen - Vestfold avd Kommunedelplan - Stavern - Larvik kommune Høringsuttalelse kommuneplan Stavern - Rettelse Saksansv: Planseksjonen / Gerd-Louise Wessel Saksbeh: Planseksjonen / Line Havstein Side14

16 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe VO - Tilsagn om tilskudd til utdanning Saksansv: Skoleseksjonen / Elin Horntvedt Saksbeh: Kompetansebyggeren Vestfold / Marianne Norveel I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe VO - Søknad om særskilt tilrettelegging Saksansv: Skoleseksjonen / Elin Horntvedt Saksbeh: Kompetansebyggeren Vestfold / Adrian Carr U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved Side15

17 U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved Side16

18 U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved Side17

19 U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Privatist - Enkeltvedtak om eksamen i norsk som andrespråk Saksansv: Eksamenskontoret / Helle Bergan Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Side18

20 U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Lærlingmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved Side19

21 U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved U Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Elevmappe - Prøveprotokoll i retur Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side20

22 I Elevmappe - Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet Saksbeh: Sande videregående skole / Svein Steffensen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i yrkesutøvelse Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i helsefremmende arbeid Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole Side21

23 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i kommunikasjon og samhandling Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i Prosjekt til fordypning Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Nøtterøy videregående skole I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Elevmappe - Kopi av dokumentasjon - Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Geir L Dahl Side22

24 I Dok.dato: Jour.dato: Signo skole- og kompetansesenter Elevmappe - Melding om inntak til videregående opplæring ved privatskole Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Berit Alm I Dok.dato: Jour.dato: Signo skole- og kompetansesenter Elevmappe - Melding om inntak til videregående opplæring - Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Siri S Rønning U Privatist - Resultat av klage Saksansv: Eksamenskontoret / Helle Bergan Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Side23

25 I Dok.dato: Jour.dato: Ingvild Nyquist Borgeraas Samarbeidsavtale med kommunene - Lokale-Tannhelse Samarbeidsavtale mellom barnevernet i Sandefjord kommune og Tannhelsetjenesten i Vestfold Saksansv: Tannhelsesektoren / Hallgeir Henriksen Saksbeh: Søndre Vestfold tannhelsedistrikt / Ingvild Nyquist Borgeraas U Tønsberg kommune - Kathrine Eikrem Rom - Romsveien gbnr 111/1 - Tønsberg kommune Gbnr 111/1 - Romsveien Tønsberg - lager for biorest - gjødsellagune - uttalelse og varsel om registrering Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kulturarv / Vibeke Lia U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Mariann Børresen Praksiskandidat - Kompetansebevis for bestått fagprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Dag Gjertsen Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side24

26 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Halvårsvurdering - I retur underskrevet Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Torild Berentzen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel - Orden Saksbeh: Sande videregående skole / Mette Ingels U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i religion og etikk Saksbeh: Nøtterøy videregående skole Side25

27 I Arkivdel: Transportordningen - Horten - Vedr transportordning Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Elevmappe - Prøveprotokoll i retur Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal I Dok.dato: Jour.dato: Kristian Juel Fylkeskommunale utviklingsmidler - kommuner Søknad om støtte til studietur Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side26

28 U Stiftelsen Sti for øye - Grethe Meyer Iversen Fylkeskommunale utviklingsmidler - profesjonelle Svar på søknad om fylkeskommunale utviklingsmidler 2015 Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym U Privatist - Enkeltvedtak om eksamen i norsk som andrespråk, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe U Leikvold Villaservice Reguleringsplan - Berger - gbnr 3/24 - Svelvik kommune Uttale til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Sandsveien 1 Berger - Svelvik kommune Saksansv: Planseksjonen / Eva Almhjell Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell Side27

29 I Dok.dato: Jour.dato: Sivert Halfdan Bergan Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Langrenn Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Camillla Danielsen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Kunstløp Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Stian Christoffersen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettsstipend - Langrenn Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side28

30 I Dok.dato: Jour.dato: Kine Hansen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Formasjonshopping fallskjerm Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Adrian Lindgren Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Roing Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Ask Tjom Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettsstipend - Roing Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side29

31 I Dok.dato: Jour.dato: Mailen Kjær Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Svømming Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Torjus Sleen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Landeveisykling Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Christian Rød Karlsen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend - Compak Sporting - Fitasc Sporting Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side30

32 I Kaja Bolstad Johansen Fylkeskommunale stipend - idrettstipend Søknad om idrettstipend Vestfold Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym U Arkivdel: Transportordningen - Stokke - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - godkjenning som bruker Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen U Arkivdel: Transportordningen - Horten - Klage på avslag Transportordningen for funksjonshemmede - Klage tatt til følge Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side31

33 U Privatist - Resultat av klage Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Dok.dato: Jour.dato: Gro Monefeldt Winje Tannlegestilling fast Søndre Vestfold tannhelsedistrikt jan 2015 Bekreftelse Saksansv: Tannhelsesektoren / Brit Knudsen Saksbeh: Tannhelsesektoren / Brit Knudsen I Dok.dato: Jour.dato: Tønsberg kommune Elevmappe - Uttalelse vedrørende ressurs til støtteundervisning Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Svein Kristiansen Side32

34 U Privatist - Resultat av klage Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Resultat av klage Saksansv: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund Saksbeh: Eksamenskontoret / Eldri Tusvik Rosenlund U Privatist - Enkeltvedtak om eksamen i norsk som andrespråk, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Side33

35 U Privatist - Enkeltvedtak om eksamen i norsk som andrespråk, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vestfold Tannbehandling under tvang Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - kontroll av vedtak under 3 måneder/engangstiltak - Saksansv: Tannhelsesektoren / Hallgeir Henriksen Saksbeh: Tannhelsesektoren / Hallgeir Henriksen U Privatist - Enkeltvedtak om eksamen i norsk som andrespråk, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Side34

36 U Dok.dato: Jour.dato: Privatist - Enkeltvedtak om tilrettelegging av eksamen, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe U Arkivdel: Transportordningen - Sandefjord - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - avslag Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen U Arkivdel: Transportordningen - Sandefjord - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - avslag Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side35

37 U Arkivdel: Transportordningen - Sandefjord - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - godkjenning som bruker Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen U Arkivdel: Transportordningen - Larvik - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - godkjenning som bruker Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Lars Traegde Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturstipend - Profesjonell kunst Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side36

38 I Dok.dato: Jour.dato: Elfi Sverdrup Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturstipend - Tverrkunstnerisk forestilling med tema Harald Sverdrup Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Ellen Karlowicz Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad kulturstipend - Visuell kunst Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Linn Therese Madsø Solem Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturstipend - Teater Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side37

39 I Dok.dato: Jour.dato: Steinar Kaarstein Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturtilskudd - Dukkeanimasjon Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Ida Malene Christensen Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturtilskudd - Musikk - Cello Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym I Dok.dato: Jour.dato: Celine Kjærstad Danielsen Fylkeskommunale stipend - kulturstipend Søknad om kulturstipend - Saksofon og fagott Saksansv: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Yvonne Pleym Side38

40 U Tilg. kode: U Par.: Lars Rune Tandberg Praksiskandidat - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Dag Gjertsen Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal U Dok.dato: Jour.dato: Privatist - Enkeltvedtak om tilrettelegging av eksamen, våren 2015 Saksansv: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe Saksbeh: Eksamenskontoret / Silje Landsmann-Wiwe I Dok.dato: Jour.dato: Alværn Ungsomsskole Elevmappe - Dokumentasjon - Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Vibeke Rosnes Nilsen Side39

41 U Arkivdel: Regkomplan Larvik kommune Reguleringsplan - E 18 Bommestad - Sky - Omregulering av gang- og sykkelvei - PlanID Uttale til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for E 18 Bommestad - Sky - omregulering gang- og sykkelveg - planid Larvik kommune Saksansv: Planseksjonen / Eva Almhjell Saksbeh: Planseksjonen / Eva Almhjell I Tilg. kode: U Par.: Albena Hristova Elevmappe VO - Dokumentasjon Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen I Larvik kommune Forvaltningen av kulturlandskapet i Søndre Tjølling Forvaltningen av kulturlandskapet i søndre Tjølling Saksansv: Kulturarv / Terje Gansum Saksbeh: Kulturarv / Terje Gansum Side40

42 I Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Møte i referansegruppa for prosjekt - Nye næringsarealer i Buskerudbyen - Sande - Svelvik - Røyke - Hurum Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke I Dok.dato: Jour.dato: Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Oppsummering referansegruppemøte 23.okt: Nye næringsarealer i Buskerudbyen + Sande, Svelvik, Røyken og Hurum Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke I Dok.dato: Jour.dato: Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Oppsummering referansegruppemøte 23.okt: Nye næringsarealer i Buskerudbyen + Sande, Svelvik, Røyken og Hurum Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke Side41

43 I Dok.dato: Jour.dato: Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Oppsummering referansegruppemøte 23.okt: Nye næringsarealer i Buskerudbyen + Sande, Svelvik, Røyken og Hurum Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke I Dok.dato: Jour.dato: Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Oppsummering referansegruppemøte 23.okt: Nye næringsarealer i Buskerudbyen + Sande, Svelvik, Røyken og Hurum Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke I Dok.dato: Jour.dato: Buskerudbyen - Jomar Lygre Langeland Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Buskerudbyen - utkast til sluttrapport plasskrevende næringer Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke Side42

44 I Dok.dato: Jour.dato: Erik Dalheim Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Tilbakemelding vedrørende - utkast til sluttrapport plasskrevende næringer Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke U Sande kommune Nye regionale næringsarealer - Sande - Svelvik - Røyken - Hurum og Buskerudbyen Nasjonalt viktige byggeråstoffer ved Hanekleiva - Sande kommune Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Sven Dahlgren I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Larvik - Søknad om transportordningene for funksjonshemmede Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side43

45 I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Elevmappe GS - Melding om behov for opplæring for døgnpasienter Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Kari Thomassen I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Elevmappe GS - Melding om behov for opplæring for døgnpasienter Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Kari Thomassen I Norsk Kulturarv Aksjon Ta et tak El-kontroll Utsatt søknadsfrist aksjon Ta et tak El-kontroll Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kulturarv / Jørgen Solstad Side44

46 I Stine Molstad Wang Ung - Grenaderveien 13 - Tønsberg kommune Vedrørende eksisterende bruk av lokaler i Grenaderveien 13 - opprettelse av Wang Ung Saksansv: Skoleseksjonen / Kjell Håkon Andersen Saksbeh: Skoleseksjonen / Kjell Håkon Andersen I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Lardal - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Lardal - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side45

47 I Dok.dato: Jour.dato: Terje Karlsen Lysebo - gbnr 2102/5 - Larvik kommune Spørsmål om skyting/fjerning av koller på jorde Saksansv: Kulturarv / Trude Aga Brun Saksbeh: Kulturarv / Trude Aga Brun U Terje Karlsen Lysebo - gbnr 2102/5 - Larvik kommune Svar på henvendelse om fjerning av koller på jorde - Lysebu gbnr 2102/5 - Larvik Saksansv: Kulturarv / Trude Aga Brun Saksbeh: Kulturarv / Trude Aga Brun I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Idar Arne Breivik Praksiskandidat - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Dag Gjertsen Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side46

48 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Øyvind Førisdahl Praksiskandidat - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Dag Gjertsen Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side47

Offentlig journal Periode: 23032015-23032015

Offentlig journal Periode: 23032015-23032015 Offentlig journal Periode: 23032015-23032015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100362-50 I Dok.dato: 18032015 Jour.dato: 23032015 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100849-9 I Dok.dato: 19122014 Jour.dato: 09012015 Prøvenemnda Prøveprotokoll

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20012015-20012015

Offentlig journal Periode: 20012015-20012015 Offentlig journal Periode: 20012015-20012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100346-19 U Arkivdel: Eiendom Larvik Håndballklubb SKUP - Larvik - Larvik

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08012015-08012015

Offentlig journal Periode: 08012015-08012015 Offentlig journal Periode: 08012015-08012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100642-15 I Dok.dato: 07012015 Jour.dato: 08012015 Tønsberg kommune -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28012015-28012015

Offentlig journal Periode: 28012015-28012015 Offentlig journal Periode: 28012015-28012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100886-79 I Arkivdel: Regkomplan Jernbaneverket Samarbeidsgruppe - deltalj-

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 19-08-2013-20-08-2013 Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 19-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 21.08.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18102010 -

Offentlig journal Periode: 18102010 - 27102010 Offentlig journal Periode: 18102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-98 U Dok.dato: 06102010 Jour.dato: 18102010 Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015

Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015 Offentlig journal Periode: 21-05-2015-21-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01472-4 U Arkivdel: Elev O Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013

Gran kommune 02.05.2013. Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Gran 02.05.2013 Offentlig journal Periode: 26 04 2013 26 04 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 02.05.2013 11/00017 242 I Dok.dato: 23.04.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer