Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 23032015-23032015"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei

2 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Advokathuset Horten AS Norges Maritime Utdanningssenter AS KON-NOVE - Norges Maritime Utdanningssenter AS - dets konkursbo Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Magnar Simensen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tone Stabell I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Tilg. kode: U Par.: Riksantikvaren Reguleringsplan - Boligområde Skottåker - gbnr 147/47 og 114/95 - Sandefjord kommune Reguleringsplan for Skottåker - Fjordglimt - Ormestad - gbnr 114/29 og 114/47 Sandefjord kommune - Vestfold - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner jamfør kulturminneloven 10 første ledd Saksansv: Planseksjonen / Gerd-Louise Wessel Saksbeh: Kulturarv / Vibeke Lia I Tilg. kode: U Par.: ecademy Rapportering av fagskoleutdanning Helse- og sosialfag Tellerapport for helsestudenter pr Saksansv: Skoleseksjonen / Leif B. Olsen Saksbeh: Skoleseksjonen / Leif B. Olsen Side1

3 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Buskerud fylkeskommune - Hilde Reine Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken fastsetting av planprogram 2. gangs høring av regionale vannforvaltningsplaner for vannregionene Vest-Viken og Glomma for delegert myndighet Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Lars Wilhelm Solheim U Tilg. kode: U Par.: Hilde Guribye Olafsen Elevmappe VO - Tilbud om voksenopplæring generell studiekompetanse Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen I Tilg. kode: U Par.: Tønsberg kommune Biogass i Vestfold Bestilling av forhåndsregistrering kulturminner Gulli Saksansv: Samferdselsseksjonen / Trine Flagstad Saksbeh: Kulturarv / Vibeke Lia Side2

4 I Tilg. kode: U Par.: Fylkesmannen i Vestfold Vestre Bolæren - GBNR 132/3 - Kalveenga - Nøtterøy kommune Bruk av det statlig sikrede friluftslivsområdet Kalveenga på gbnr 132/3 - Vestre Bolæren i Nøtterøy Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kultur, idrett og friluftsliv / Kristian Ingdal U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Bettina Bertelsen Privatist - Vitnemål Saksansv: Eksamenskontoret / Hanne Torgersen Saksbeh: Horten videregående skole / Kirsti Ingunn Hagen Røed I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Re - Vedlegg til søknad om TT-kort Saksansv: Planseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side3

5 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Endring i midlertidig uførepensjon fra Saksansv: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland Saksbeh: Tannhelsesektoren / Jostein Werner Eikeland I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærlingmappe - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærekandidat - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side4

6 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Arvid Læret Horten og Borre Taxi AS Oppsigelse av reserveløyve Saksansv: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Marit Bratland Skulstad U Tilg. kode: U Par.: Bakke Elsebeth Anicken Erik Andersen Planseksjonen - Bente Brekke Planseksjonen - Line Havstein Samferdselsseksjonen - Siv Tørudbakken Knutepunktsarbeid i Vestfold Referat fra møte om knutepunktutvikling Saksansv: Samferdselsseksjonen / Siv Tørudbakken Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Per Kvaale Caspersen I Arkivdel: Regkomplan Tilg. kode: U Par.: Stokke kommune Reguleringsplan - Grimestadveien vest - Lågerødåsen - Stokke kommune Detaljregulering Grimestadveien vest - nytt offentlig ettersyn Saksansv: Planseksjonen / Line Havstein Saksbeh: Planseksjonen / Gerd-Louise Wessel Side5

7 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sigrun Sørensen Vestviken Kollektivtrafikk AS Samferdsel vedrørende 02 buss Tønsberg/Horten Saksansv: Samferdselsseksjonen / Trine Flagstad Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Trine Flagstad I Opplæringskontoret for reiseliv,restaurant og matfaget i Vestfold Elevmappe VO - Påmelding til lærlingskole Saksansv: Skoleseksjonen / Elin Horntvedt Saksbeh: Færder videregående skole / Tom Reinhard Mørk I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærekandidat - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side6

8 I Dok.dato: Jour.dato: Tango Frisør - Amfi Larvik Lærlingmappe - Avklaringsskjema - heving Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Horten - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede Saksansv: Planseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Transportordningen - Horten - Kommunal vurdering Saksansv: Planseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen Side7

9 I Tilg. kode: U Par.: Larvik kommune Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Forslag til plan på høring Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Magnar Simensen Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Magnar Simensen I Dok.dato: Jour.dato: Nøtterøy kommune Elevmappe - Avklaringsskjema - endring Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Svar på skoleplass Side8

10 U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Kroppsøving Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: JYSK Tønsberg Lærekandidat - Godkjent opplæringskontrakt Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Side9

11 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Svar på skoleplass U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Skånetoppen barnehage DA Elevmappe - Arbeidsavtale Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Side10

12 I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Treringen Vestfold Lærlingmappe - Godkjent lærekontrakt med arbeidsavtale Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga I Tilg. kode: U Par.: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statlige innsigelser til kommunale planer Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Saksansv: Planseksjonen / Linda Lomeland Saksbeh: Planseksjonen / Linda Lomeland U Elevmappe - Svar på søknad om å slutte i fag - bli deltidselev Saksbeh: Færder videregående skole / Elin Tallay Side11

13 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Historie og filosofi 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side12

14 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Norsk sidemål - skriftlig Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Utredningsrapport Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Trine Eide Brekka Side13

15 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Atferd Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side14

16 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i norsk hovedmål - skriftlig Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i historie Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby Side15

17 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Historie og filosofi 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby Side16

18 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel - Atferd - vår 2015 Saksbeh: Re videregående skole / Eivind Ellingsen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om tilrettelegging på prøver eksamen for elever og privatister Skoleåret Saksbeh: Horten videregående skole / Lill-Kristin Gundersen Side17

19 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - IOP del 1 skoleåret termin Saksansv: Melsom videregående skole / Sindre L. Bjerkeseth Saksbeh: Nøtterøy videregående skole / Ingvild Horgmo Horpestad I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om inntak etter fortrinnsrett eller individuell behandling - videregående opplæring - skoleåret 2015/2016 Side18

20 I Elevmappe - Søknad om fritak i fag Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby U Dok.dato: Jour.dato: NAV Horten Elevmappe - Skademelding Saksbeh: Horten videregående skole / Dag Klevjer I Elevmappe - Søknad om eksamen i norsk som andrespråk Saksbeh: Horten videregående skole / Lill-Kristin Gundersen Side19

21 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel i fag norsk muntlig Saksbeh: Skolen for sosialmedisinske institusjoner / Anita Borgersen I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side20

22 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Opplæringskontoret for offentlig sektor Elevmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen Side21

23 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i norsk hovedmål - skriftlig Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i historie Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side22

24 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Historie og filosofi 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side23

25 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby Side24

26 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Skademelding Saksbeh: Horten videregående skole / Dag Klevjer U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Historie og filosofi 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Historie og filosofi 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side25

27 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om fritak fra vurdering Saksbeh: Horten videregående skole / Lill-Kristin Gundersen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Dokumentasjon fra utvekslingsopphold i utlandet Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Nils Christian Dalby U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel - fag NOR1212 norsk sidemål skr. - S - vår 2015 Saksbeh: Re videregående skole / Eivind Ellingsen Side26

28 U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Automatiseringssystemer Saksbeh: Horten videregående skole / Erik Hansson U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i norsk hovedmål - skriftlig Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side27

29 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i historie Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i norsk hovedmål, skriftlig Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i orden Saksbeh: Horten videregående skole / Mette Gro Buan Side28

30 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Kroppsøving Saksbeh: Horten videregående skole / Bjørg Egeland-Eriksen Figved Side29

31 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Breddeidrett 2 Saksbeh: Horten videregående skole / Svein Ivar Berg Sandåker Side30

32 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Oversendelse møtereferat - ungdomsplan og liste over deltakere i oppfølgingsteamet til - Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Hilde M Hermansen U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Vetle Gjerver Elevmappe - Skademelding Saksbeh: Horten videregående skole / Dag Klevjer U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen Side31

33 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om å slutte i fag - bli deltidselev Saksbeh: Færder videregående skole / Elin Tallay U Dok.dato: Jour.dato: Kompetansesenter for læringsutvikling - Beathe Øverjordet Elevmappe - Avklaringsskjema, avklaring - Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Færder videregående skole / Elin Tallay Side32

34 U Kompetansesenter for læringsutvikling - Beathe Øverjordet Kompetansesenter for læringsutvikling - Ellen Marie Hansen Elevmappe - Avklaringsskjema, avbrudd - Saksansv: Nøtterøy videregående skole Saksbeh: Færder videregående skole / Elin Tallay I Tilg. kode: U Par.: Fortum Markets AS - Joakim Sveli Ladested med hurtiglader og dynamisk normallader for elbiler Søknaden om støtte til etablering av hurtigladere ved E18 Vestfold Saksansv: Samferdselsseksjonen / Siv Tørudbakken Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Per Jørgen Olafsen U Tilg. kode: U Par.: Lise-Marie Bagås Elevmappe VO - Tilbud om voksenopplæring generell studiekompetanse Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Side33

35 I Dok.dato: Jour.dato: Lærlingmappe - Søknad om særskilt tilrettelegging ved fag-/svenne- og kompetanseprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Unni Langved I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge Lærlingmappe - Oppmelding til fag-/svenneprøve Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Inger Rismyhr Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Prøvenemnda Lærlingmappe - Prøveprotokoll i retur Saksansv: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Ellen Haga Saksbeh: Eksamenskontoret / Maryann Bjordal Side34

36 U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: "Thorvald Bernhardt (KRISTIANSEN & BERNHARDT arkitektur plan interiør)" Graabrødregaten 15 - gbnr 1002/ Tønsberg kommune Gråbrødregaten 15 - presentasjon mulig prosjekt Saksansv: Kulturarv / Siv Abrahamsen Anholt Saksbeh: Kulturarv / Siv Abrahamsen Anholt I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Regkomplan Tilg. kode: U Par.: Bjørn Inge Myklebust Kommunedelplan - dobbeltspor Nykirke - Barkåker InterCity Nykirke-Barkåker - referat fra møte 2 i samarbeidsgruppa Saksansv: Planseksjonen / Bente Brekke Saksbeh: Planseksjonen / Bente Brekke U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Underveisvurdering 1. termin skoleåret Saksbeh: Færder videregående skole / Ketil Wang-Hansen Side35

37 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om særskilte tiltak ved prøver/eksamen Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Legeattest Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om fritak fra vurdering Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue Side36

38 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om fritak fra vurdering Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Legeerklæring Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Vedtak om fritak fra undervisning i kroppsøving for Saksbeh: Horten videregående skole / Inger E Lundsør Side37

39 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Tilbakemelding om registrering av forsikringssak Saksbeh: Horten videregående skole / Dag Klevjer I Dok.dato: Jour.dato: PPT i Horten kommune Elevmappe - Dokumentasjon Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Trine Eide Brekka U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Automatiseringssystemer Saksbeh: Horten videregående skole / Erik Hansson Side38

40 U Elevmappe - Søknad om fri grunnet ferie - avslag Saksbeh: Re videregående skole / Cecilie Langklep Bjørnøy I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Innkalling til tverrfaglig konsultasjon i poliklinikk habilitering Saksbeh: Holmestrand videregående skole / Karin Haugo I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side39

41 U Tilg. kode: 26 Par.: Offl ledd Elevmappe - Varsel i Automatiseringssystemer Saksbeh: Horten videregående skole / Erik Hansson I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om inntak etter fortrinnsrett eller individuell behandling - videregående opplæring - skoleåret 2015/2016 Side40

42 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Varsel - fag NAT1002 naturfag - T2 - vår 2015 Saksbeh: Re videregående skole / Eivind Ellingsen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side41

43 U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - IOP del 1 skoleåret termin Saksbeh: Nøtterøy videregående skole / Ingvild Horgmo Horpestad I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Skolesituasjon - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Inger Eli Nedre-Flo U Elevmappe - Svar til skolesituasjon - Saksbeh: Greveskogen videregående skole / Inger Eli Nedre-Flo Side42

44 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side43

45 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Svar på skoleplass Saksansv: Melsom videregående skole / Linda Isolde Hiis I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Elevmappe - Innkalling til tilbakemeldingsmøte - Saksbeh: Kompetansesenter for læringsutvikling / Christine Widerøe Frenvik I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side44

46 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Svar på skoleplass Saksansv: Melsom videregående skole / Linda Isolde Hiis I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om fritak fra vurdering i sidemål - med dokumentasjon Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Saue Side45

47 I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Svar på skoleplass I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus Elevmappe - Legeattest taxi Saksbeh: Skolen for sosialmedisinske institusjoner / Anita Borgersen I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Solveig Hagelskjær Fylkesvegnettet - øvrig 2014 Trafikkforholdene i Åsgårdstrand og omkjøringevei Saksansv: Samferdselsseksjonen / Siv Tørudbakken Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Daniel Maslø-Hansen Side46

48 I Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Elevmappe - Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Kari Thomassen I Tilg. kode: U Par.: Tønsberg kommune - Kathrine Eikrem Rom - Romsveien gbnr 111/1 - Tønsberg kommune Romsveien / Nettstasjon Børønningen - Anmodning om uttalelse Saksansv: Kulturarv / Jørgen Solstad Saksbeh: Kulturarv / Vibeke Lia I Dok.dato: Jour.dato: Østfold fylkeskommune Elevmappe - Refusjonsgaranti - skoleåret 2015/2016 Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Svein Kristiansen Side47

49 I Dok.dato: Jour.dato: Østfold fylkeskommune Elevmappe - Refusjonsgaranti - skoleåret 2015/2016 Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Svein Kristiansen U Elevmappe - Avklaringsskjema - avbrudd - Saksbeh: Sande videregående skole / Bente Naasen Furru I Dok.dato: Jour.dato: Telemark fylkeskommune Elevmappe - Søknad om gjesteelevsgaranti 2015/2016 Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Svein Kristiansen Side48

50 I Dok.dato: Jour.dato: Oppland fylkeskommune Elevmappe - Gjesteelevsgaranti skoleåret 2015/2016 Saksansv: Melsom videregående skole / Sigmund Olsen Saksbeh: Melsom videregående skole / Hilde M Hermansen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Søknad om inntak etter fortrinnsrett eller individuell behandling - videregående opplæring - skoleåret 2015/ U Tilg. kode: U Par.: Torgeir Johansen Lunde Elevmappe VO - Tilbud om voksenopplæring yrkessjåførfaget Saksansv: Skoleseksjonen / Elin Horntvedt Saksbeh: Inntak- og fagopplæringsseksjonen / Hege Andreassen Side49

51 U Tilg. kode: U Par.: Elma Selimotic VA-anlegg Herregården - Karistranda - Larvik kommune Herregården - Karistranda VA/ tilbakemelding fra arkeolog Saksansv: Kulturarv / Trude Aga Brun Saksbeh: Kulturarv / Trude Aga Brun I Tilg. kode: U Par.: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Dialogforum for ungdom for Barne- likestillings - og inkluderingsdepartementet Referat fra dialogforum mellom ungdomsrepresentanter og statsråden i BLD Saksansv: Skoleseksjonen / Anneline Thommesen Saksbeh: Skoleseksjonen / Anneline Thommesen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/2016 Side50

52 U Arkivdel: Transportordningen - Larvik - Søknad om transportordningen for funksjonshemmede - kommunal vurdering mangler Saksansv: Samferdselsseksjonen / Amira Hebib Saksbeh: Samferdselsseksjonen / Laila Samuelsen I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Melding om behov for tilrettelagt opplæring eller søknad om spesialundervisning i skole/bedrift - skoleåret 2015/ I Tilg. kode: U Par.: Vannklyngen CWN Norway Vannklyngen - Clean Water Norway Vannklyngen - Søknad om midler Saksansv: Næring- og miljøseksjonen / Stein Erik Fjeldstad Saksbeh: Næring- og miljøseksjonen / Stein Erik Fjeldstad Side51

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015

Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Offentlig journal Periode: 09012015-09012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100849-9 I Dok.dato: 19122014 Jour.dato: 09012015 Prøvenemnda Prøveprotokoll

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08012015-08012015

Offentlig journal Periode: 08012015-08012015 Offentlig journal Periode: 08012015-08012015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Nei Nei 201100642-15 I Dok.dato: 07012015 Jour.dato: 08012015 Tønsberg kommune -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene

Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Foreløpig delprosjektrapport Bevaring og kassasjon i offentlig sektor Felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunene Riksarkivet 01.07.2011 Versjon 0.3. 1 Kartlegging av ansvarsområder,

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland... 7 1.1 Karrieresenter Bryne... 7 1.2 Karrieresenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012 Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode: 31-01-01-31-01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer