Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009"

Transkript

1 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte fuglar over hav. Eg veit ei hamn, der hjarta mitt kan kvile når det er sårt og veit seg ingen fred. Eg veit ei hamn, der sola klårt skal smile når alle mine ljos har brunne ned. Eg veit ei hamn når eg mot kvelden seine skal styre inn mot dødens mørke strand. Eg veit ei hamn, og berre denne eine, der eg frå strid og naud stig frelst i land. Eg veit ei hamn som heiter Kristi nåde, ei hamn i livsens jag og dødens natt. Der er det bot for brot og vern mot våde, der finn mitt mødde hjarta heimen att. SB-Syng for Herren nr 860 Stemningsfull konsert i Falnes kirke Menighetstur til Feøy Bli kjent i kirken-kveld "Vårspretten" Over 320 på Røyningsbu

2 Falnes menighetsråd: Kirkelig ansatte i 2008: Falnes menighetsråd: SOKNEPREST Tirsdag kl Håkon Tjøstheim KIRKEGÅRDSARBEIDER (leder + AU) SOKNEPREST Onsdag til LARS-TORE fredag kl. ANDA Søvi H Håkon Røyland (nestleder EDVAR Tjøstheim KALSTØ (leder + AU) LARS-TORE ANDA Lars-Tore Søvi Anda H. Røyland (sokneprest (nestleder + AU) + AU) Telefon: Tor Rikhart Falnes Lars-Tore Haaland, menighetsråd: Anda (sokneprest Borgny Haga + AU) Kirkelig ansatte ADMINISTRATIV i 2008: LEDER Simonsen, Tor Rikhart Siv Tjøstheim, Haaland, Borgny Odny Opsal, Haga SOKNEPREST ADMINISTRATIV LEDER Aslaug Simonsen, Mortensen Siv og Tjøstheim, Mardon Odny Eikeland Opsal, TOR HELGE TJØSTHEIM Tor Helge Aslaug LARS-TORE Tjøstheim Mortensen ANDA (sekretær) og Mardon Eikeland KIRKEGÅRDSARBEIDER TOR HELGE TJØSTHEIM ) Kirkelig ansatte Tor i Helge 2008: Tjøstheim (sekretær) ) Vararepresentanter: Kirkelig ansatte Vararepresentanter: i 2008: EDVAR KALSTØ KANTOR ga Ann Iren ADMINISTRATIV Brandsø, Jan LEDER Einar KANTOR Ann Iren Brandsø, Jan Einar Opsal, Valhammer Valhammer og Bjørn Erik Mosvoll. KIRKEGÅRDSARBEIDER og Bjørn Erik Mosvoll. keland TOR HELGE TJØSTHEIM JULIA HARBRECHT KIRKEGÅRDSARBEIDER SOKNEPREST Håkon Representanter EDVAR Tjøstheim KALSTØ til Kirkelig til (leder Kirkelig + AU) Fellesråd: Falnes menighetsråd: Kirkelig ansatte i 2008: Håkon EDVAR Tjøstheim. KALSTØ LARS-TORE ANDA Søvi Håkon KANTOR H. Røyland Tjøstheim. (nestleder + AU) DIAKONIARBEIDER Mardon Lars-Tore Mardon Sokneprest: Eikeland Eikeland Anda (sokneprest (Vararepresentant) + AU) Adm. leder: Kirkegårdsarbeider: ll. Lars SOKNEPREST JULIA Tore HARBRECHT GRO Anda Tor HELEN Helge L. Tjøstheim L. VIK Tor Rikhart Haaland, Borgny Haga VIK ADMINISTRATIV LEDER Edvar KIRKEGÅRDSARBEIDER Kalstø Falnes Simonsen, Falnes SOKNEPREST menighetsråd 52 menighetsråd Siv Tjøstheim, har / har 52 i Odny i hatt Opsal, hatt 9 råd: LARS-TORE ANDA / ) møter Aslaug møter og behandlet Mortensen og behandlet 40 og 40 saker. Mardon saker. Eikeland TOR HELGE TJØSTHEIM EDVAR KALSTØ LARS-TORE DIAKONIARBEIDER ANDA KATEKET ) Tor Helge Tjøstheim (sekretær) KATEKET ant) ) a Vararepresentanter: Kirkens velforening: Kirkens ADMINISTRATIV GRO HELEN L. VIK SOLVEIG E. BRINGAKER velforening: LEDER psal, Ann Leder: SOLVEIG E. BRINGAKER Leder: Kateket: ADMINISTRATIV Iren Kristine Brandsø, Vinje LEDER Jan Reiersen. KANTOR Einar SOKNEPREST hatt 9 Kristine Vinje Reiersen. Sekretær: Leder i Falnes menighetsråd: eland psal, Valhammer Kasserer: TOR HELGE Signy og TJØSTHEIM Bjørn Melhus. Erik Mosvoll. Håkon JULIA Tjøstheim HARBRECHT (leder + AU) eland Kasserer: Solveig TOR KATEKET Signy HELGE Eike Melhus. TJØSTHEIM Bringaker Søvi Astrid SEKRETÆR H. Røyland Næss (nestleder + AU) Håkon LARS-TORE Tjøstheim ANDA Representanter Redaksjon for til menighetsbladet: Kirkelig Fellesråd: SEKRETÆR / Lars-Tore Anda 50 (sokneprest / AU) Redaksjon KANTOR SOLVEIG E. BRINGAKER ASTRID NÆSS Håkon Geir Dale(redaktør) for Tjøstheim. menighetsbladet: og Gunnar Tor DIAKONIARBEIDER Geir Dale(redaktør) og Gunnar ASTRID Rikhart Haaland, NÆSS Borgny Haga ADMINISTRATIV LEDER l. Mardon Stueland. KANTOREikeland (Vararepresentant) JULIA HARBRECHT Simonsen, GRO HELEN Siv L. Tjøstheim, VIK Odny Opsal,. Stueland. JULIA SEKRETÆR HARBRECHT Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland TOR HELGE TJØSTHEIM åd: Falnes Mannsforeningens menighetsråd programkomité har i 2008 hatt 9 Diakoniarbeider: Tor KIRKETJENER t: Kirketjener: Helge Tjøstheim (sekretær) åd: møter Kåre Leder i Ferkingstad sokneråd: DIAKONIARBEIDER ASTRID Haga, og behandlet NÆSS Håkon Tjøstheim, 40 saker. Magne Mannsforeningens Gro Helen programkomité Vararepresentanter: nt) Falnes, DIAKONIARBEIDER Arne Fjelltun, Lindtner Birger Vik Eike, Ole KATEKET Jane JANE KIRKETJENER Sandve S. JOHANSEN Johansen Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne Ann Iren Brandsø, Jan Einar Heidi KANTOR Magnussen nt) Kirkens Johan GRO HELEN Olsen, velforening: L. Magne VIK D. Apeland, Kåre Falnes, 52 GRO Arne 81 HELEN Fjelltun, 20 L. 48 VIK / Birger Eike, 604 Valhammer Ole 52 SOLVEIG JANE E. S. og 49 BRINGAKER JOHANSEN Bjørn / 413 Erik 36 Mosvoll JULIA HARBRECHT att 9 Leder: Johan Kristine Lie og Olav Vinje Wikre. Reiersen. 61 ité att 9 Johan Kasserer: Olsen, KIRKETJENER Magne Signy Melhus. D. Apeland, Kåre agne KATEKET Representanter til Kirkelig Fellesråd:, Ole Johan Fredtun Lie og Olav styrewikre. SEKRETÆR KATEKET JANE S. JOHANSEN Håkon Tjøstheim. DIAKONIARBEIDER Redaksjon Jan Stueland, Kåre SOLVEIG E. for (leder), BRINGAKER menighetsbladet: Tor Inge Haugen, Mardon Eikeland (Vararepresentant) Fredtun Geir Jakob SOLVEIG styre Dale(redaktør) L. Simonsen, E. BRINGAKER og Tor Gunnar Rikhart ASTRID NÆSS GRO HELEN L. VIK Kyrkjebakken Stueland. Haaland, menighetshus: Thor Karstensen, Håkon Fredtun: Menighetsblader på nett: Jan Stueland Tjøstheim (leder), Tor Inge Haugen, Falnes menighetsråd har i 2008 hatt 9 SEKRETÆRog Kai Trygve Endresen. Utleige 413 Jakob 36 L. 182 Simonsen, Tor Rikhart Utleie møter og behandlet 40 saker. t: Mannsforeningens SEKRETÆR programkomité KATEKET augen, KIRKETJENER : Haaland, Kåre ASTRID Thor Haga, NÆSS Karstensen, Håkon Tjøstheim, Håkon Magne Kirkens velforening: Tjøstheim ASTRID og Kai NÆSS Trygve Endresen. SOLVEIG E. BRINGAKER Falnes, Arne Fjelltun, Birger Eike, Ole JANE S. JOHANSEN n Det blir markering for dei som Leder: Kristine Vinje Reiersen. Johan Olsen, Magne D. Apeland, Rettelse: Kåre en. ble konfirmert i 1959 Kasserer: Signy Melhus. é Johan -27.sept. Lie og Olav i Wikre. KIRKETJENER SEKRETÆR gne Ferkingstad, og 4.okt. KIRKETJENER i Falnes. I artikkelen om gravferdsskikker Redaksjon for menighetsbladet: ble det påstått at salmen Dauden gjennom verdi, gne Ole Fredtun JANE S. styre JOHANSEN ASTRID NÆSS Invitasjoner kommer i posten. Geir Dale(redaktør) og Gunnar Ole Kåre Jan JANE Stueland S. JOHANSEN (leder), Tor Inge gjeng Haugen, ikke var å finne Stueland. i Norsk salmebok, men det er den. Du finner den på nr 829. Kåre Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart Haaland, Thor Karstensen, Håkon Elias Blix skrev denne Mannsforeningens salmen i programkomité Etter Landstad er Blix Tekst og bilder Tjøstheim mottas med og Kai takk. Trygve Endresen. KIRKETJENER den fremste norske Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne ugen, Send helst på e-post og legg salmedikteren. Hans Falnes, salmer Arne Fjelltun, ble godkjent Birger Eike, til Ole kirkebruk i JANE Det S. JOHANSEN er Blix som også ugen, gjerne ved bildene som egne filer. Johan Olsen, Magne D. Apeland, Kåre n har skrevet Å eg veit Johan meg Lie og eit Olav land, Wikre. sangen som blir betraktet som bortimot en n. n. Siste frist for neste nr.: nasjonalsang for nordlendingene. Fredtun styre Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart Haaland, Thor Karstensen, Håkon Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. Forsidefoto: G Stueland Tårnklang Redaktør: Geir Dale Medarbeidere i redaksjonen: Ole Johan Olsen Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS Tårnklang, e-post: 2 Tårnklang Kirkelig SKUDENES ansatte i 2008: MENIGHETSKONTOR Kirkelig ansatte i 2008: Postboks 23, KIRKEGÅRDSARBEIDER 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A KIRKEGÅRDSARBEIDER EDVAR KALSTØ EDVAR KALSTØ Kontortid: Frister for innlevering av stoff til Tårklang:- 15. feb., 01. mai, 01. aug. og 01. nov. Gaver: Hvordan har du det e g e n t l i g? Ferkingstad menighetshus: Fredtun: Tårnklang: Et menneske å snakke med når livet er som verst. Vi er her - alltid!

3 Takk til biskop Ernst Baasland Biskop Ernst Baasland avslutter i disse dager sin tjeneste som biskop i Stavanger bispedømme. Hans tjeneste er innrammet med undervisning og internasjonalt engasjement. Siste året før han ble biskop, var han gjesteforeleser på et teologisk seminar i Hong Kong der han var på utlån fra en professorstilling i Det nye testamente ved Menighetsfakultetet. I vinter var han i Sør-Afrika der han underviste i teologi på universitetet i Stellenbosh, ikke langt fra Cape Town. Biskop Ernst Baasland har en identitet både som professor og biskop. I sine 11 år som biskop har han vært en stor ressurs for Stavanger bispe dømme med sin brede kunnskap innen mange fagfelt og ikke minst med sitt engasjement for kirken i Rogaland. Fra starten av sin bispegjerning satte han seg inn i den lokale historie og skrev boka Korsfylket. Han har hatt et stort engasjement for menighetene og folkekirken, han ville ha et bredest mulig samarbeid mellom kirken og alle gode krefter i bygd og by. På møter og sammenkomster har han vært opptatt av å hilse på alle de tilstede værende, og han har hatt en god evne til å kjenne igjen navn og ansikter. Dermed knyttet han et stort nettverk av folk som følte seg sett og inkludert. I vårt prosti har han vært på visitas i alle menighetene og gitt mange råd og utfordringer til den enkelte menighet. Han har hatt et sterkt engasjement for ny kirke i Vea, for en ekstra innsats i Kolnes-området, for Olavskirkens unike historie og posisjon, samt all den flotte menighetsaktivitet vi finner i den enkelte menighet i Karmøy prosti. Vi har opplevd en biskop som har vært godt orientert om hva som skjedde rundt omkring, også i Nord-Rogaland og i Karmøy prosti. På sitt opphold i Sør-Afrika i vinter har han vært opptatt av arbeidsplassene på Hydro som forsvant med nedleggelsen av Søderberg- anlegget. Biskopen har hatt store forventninger til seg selv, han har ikke spart seg selv i tjenesten, og han har hatt de samme høye forventningene til sine medarbeidere for at kirken skulle gjøre sitt beste. Ikke minst har han gledet mange med sin rike bibelkunnskap som han har øst av i sin forkynnelse. Vi vil takke biskopen for den måten han har utført sin tjeneste på, for engasjement, omgjengelighet og vennskap. Vi vil ønske ham Guds velsignelse over de oppgaver han nå velger å gå inn i. Marta Lunde Medhaug Kirkeverge i Karmøy Helge S. Gaard Prost i Karmøy Vi leser i Bibelen Uke mai 6. juni 2009 Søndag: Joh 14, Mandag: Joh 3, Tirsdag: Apg 2, Onsdag: Ef 1, 1 3 Torsdag: Jes 6, 1 8 Fredag: Matt 28, Lørdag: Apg 8, Uke juni 2009 Søndag: Joh 3, 1 15 Mandag: Apg 22, Tirsdag: Kol 2, Onsdag: 1 Tim 6, 6 10 Torsdag: Luk 3, 7 14 Fredag: Luk 12, Lørdag: Jak 2, 1 9 Uke juni 2009 Søndag: Luk 16, Mandag: Sal 62, 8 13 Tirsdag: Luk 19, 1 10 Onsdag: Sal 68, 5 11 Torsdag: Matt 19, Fredag: Joh 7, Lørdag: Jes 55, 1 5 Uke juni 2009 Søndag: Luk 14, Mandag: Apg 13, Tirsdag: Matt 9, 9 13 Onsdag: Joh 10, Torsdag: Luk 15, Fredag: Sal 139, 1 12 Lørdag: Matt 14, Uke juni 4. juli 2009 Søndag: Luk 15, 1 10 Mandag: Sal 119, Tirsdag: Joh 8, 2 11 Onsdag: 1 Mos 4, 1-16 Torsdag: Ef 4, 1-6 Fredag: Joh 20, Lørdag: Rom 14, 1-12 Uke juli 2009 Søndag: Jak 4, Mandag: Ordsp 15, 1-4 Tirsdag: 1 Tim 6, Onsdag: 2 Kor 6, 1-10 Torsdag: Sal 145, 1-8 Fredag: Apg 26, 9-18 Lørdag: 1 Kor 4, 6-13 Uke juli 2009 Søndag: Luk 5, 1-11 Mandag: Matt 16, Tirsdag: Sal 40, 7-11 Onsdag: Jak 2, 8-17 Torsdag: Matt 16, Fredag: 1 Pet 1, Lørdag: Apg 2, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Matt Uke juli 2009 Søndag: Matt 5, (25-26) Mandag: Joh 13, Tirsdag: Sal 22, Onsdag: Mark 16, 9-11 Torsdag: 1 Kor 12, Fredag: Luk 14, Lørdag: Joel 2, Kilde: Databibelen.no Tårnklang

4 Vi leser i Bibelen Uke juli - 1. august 2009 Søndag: Mark 8, 1-9 Mandag: 5 Mos 8, 1-6 Tirsdag: 1 Joh 4, 1-11 Onsdag: Luk 22, Torsdag: 5 Mos 18, 9-14 Fredag: 2 Tim 3, Lørdag: Apg 4, 1-11 DÅPSLY S Feiring av dåpsdag Av: T.Hammersmark Uke august 2009 Søndag: Matt 7, Mandag: Matt 7, Tirsdag: Ordsp 3, Onsdag: 2 Tim 1, 9-14 Torsdag: 1 Pet 4, 7-11 Fredag: 1 Kor 4, 1-5 Lørdag: 1 Mos 1, Uke august 2009 Søndag: Sal 8, 4-10 Mandag: Luk 12, Tirsdag: 1 Pet 2, 4-10 Onsdag: Jos 24, Torsdag: Joh 2, Fredag: Jona 4, 1-11 Lørdag: Rom 11, 1-12 Uke august 2009 Søndag: Luk 19, Mandag: Matt 23, Tirsdag: Matt 21, Onsdag: Jes 57, Torsdag: Sal 51, 1-9 Fredag: Apg 2, Lørdag: Sal 32, 1-7 Uke august 2009 Søndag: Luk 18, 9-14 Mandag: 1 Joh 1, 5-2, 2 Tirsdag: Sal 86, 1-10 Onsdag: Ef 5, Torsdag: Sal 47, 2-10 Fredag: Apg 9, Lørdag: Mark 8, Uke aug sept Søndag: Mark 7, Mandag: Jes 29, Tirsdag: Rom 13, 8-14 Onsdag: 1 Kor 13, 1-7 Torsdag: Kol 3, Fredag: Matt 5, Lørdag: 1 Joh 3, Uke sept Søndag: Luk 10, Mandag: Mi 6, 6-8 Tirsdag: Hebr 13, Onsdag: Sal 103, 1 6 Torsdag: Ef 1, Fredag: Luk 5, Lørdag: Åp 7, 9 12 Uke sept Søndag: Sal 116, Mandag: Sal 146 Tirsdag: Fil 4, 1 9 Onsdag: Rom 12, 9 21 Torsdag: Jes 30, Fredag: Sal 121 Lørdag: Luk 10, Et tent lys gis til dåpsbarnet som et synlig tegn på at Jesus vil være lys for barnet gjennom hele livet. Noen ganger blir foreldre minnet om å tenne dåpslyset og feire dåpsdagen om lag som en markerer fødselsdag. I enkelte heimer blir dette praktisert, men er vel enda ikke helt vanlig hos alle. Dette kan vel skyldes så mangt, bl. a. at dette med dåpslys er en nokså ny skikk, så det er ikke blitt innarbeidet rutiner for det. Fødselsdager husker vi, både ens egen og andres. Men hvem vet dåpsdagen sin? Den datoen finns jo på dåpsattesten. En lysestake med dåpssymbol, navn og dåpsdato kan være en god påminner. Mange gir gaver i anledning dåpen. En lysestake med innskripsjon vil være kjærkommen og nyttig for å huske dato for markering av det store som skjedde i dåpen. Som en synger gratulasjonssanger i gebursdager, kan det gjerne ha noe for seg med denne sangen på dåpsdagen. (Mel: Å kunne jeg bare bli barn igjen, NoS 651.) To kjærlige hender deg tok i favn Og bar deg til Livets kilde Du døptes inn i vår Frelsers navn. :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: Det rislet i vann - og ord ble sagt De sterke ord og de milde; For her skapes liv ved Ordets makt :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: Så nå har du hjemstavns - og borgerrett i Faderens mektige rike Det kjærlige øyet har deg sett :/:Se, slik var det Jesus det ville.:/: Din engel vil følge deg dag og år Og trofast gå ved din side Til engang du evigheten når :/: Se, slik var det Jesus det ville. :/: Vi takker vår Skaper som sendte deg. Du kom som en hilsen fra himlen. Så vandrer du trygt på livets veg. :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: T I Falnes og Ferkingstad får alle dåpsbarna lys med stake på dåpsdagen. 4 Tårnklang

5 No syng det i mitt hjarta ein Skaadel-familie kjem attende til Falnes kyrkjelyd Den nye kantoren i Falnes og Ferkingstad heiter Håvard Skaadel (mor sitt etternavn), og tilhøyrer den delen av Skådel-slekta som fòr til Skien i 1946, etterkomarane etter prost Jakob Skaadel: Mor hans, Ingjerd, vart fødd på Torvastad. Tipp-tipp-oldefar Jakob Syre var faktisk fyrste organist i Falnes kyrkje. Håvard og kona Lill har sans både for klassisk musikk og bedehuskultur dei ser det som verdfullt at lekfolket har vorte myndiggjort og aktivisert! Håvard er fødd på Lillehammer og har vakse opp i Skien: Der var det dyktige organistar og eit aktiv og variert musikkliv. Difor vart musikklinja på Skien vgs eit naturleg val, sidan vart det musikkstudier ved Universitetet i Oslo, Norges musikkhøgskole og Sorbonne i Paris. Men det som gjer Håvard verkeleg varm om hjartet, dét er møtet med den syngande kyrkjelyden: Det ville vera utenkjeleg for han å sitja heilt åleine bak orgelet utan ivrige songarar som bidreg med alt frå enkle salmar til fleirstemt korsong. Etter å ha byrja karrieren i vesle Kilebygda (ein av prost Skaadels yndlingsstader), har Håvard verka som organist, korleiar og kantor i Oslo og Paris, på Nordmøre og Hadeland, og ikkje minst i Vik i Sogn der han traff ei kjekk dame frå Uskedalen i Kvinnherad! Lill Gurli Myklebust vart snart gift Skaadel: Ho tok lærarutdanning på Stord, og hadde tidlegare jobba i Kvinnherad, Tysnes og Bolivia. Å vera lærar for NLM-misjonærborn vart eit vendepunkt, og Lill fann ut at ho ville jobba endå meir aktivt i kyrkja. Ho tok etterutdanning i kristendom på NLA og vart kyrkjelydspedagog, fyrst i Odda og sidan i Vik. Vik i Sogn har eit trusopplæringsprosjekt som Lill har leia, og det har vore spanande å sjå frukter av 11-åringsarbeidet minikonfirmasjon! Lill tykkjer det er kjekt å sjå borna koma attende i ulike etappar, det vert meir personleg og nært når ho møter att konfirmantane og dei har felles minner frå ein leir fire år attende. No skal ho vera barselvikar for kateket Solveig: Bestemødre, berre finn fram vaffeljernet fyrst som sist! For det er mange bestemødre og eit betydeleg antal vafler i plogfaret til Lill sitt kyrkjelydsarbeid. Kva gleder dei seg til i Falnes og Ferkingstad? Ikkje berre nærleiken til havet og sjarmen over å traska på same jord som farne ætter. (Jaudå, Lill si tippoldemor kom frå Snørteland, så ho og mannen er sjumenningar...) Håvard er klar på at musikken skal stå til teneste for kyrkjelyden. Gode kristne songar høyrer alltid heime i kyrkja, uansett musikkstil. Og det skal vera rom for dei vakre, vâre tonane på konsertar og musikkandaktar, anten det er Våren av Grieg eller ein toccata av Bach og andre gamle orgelmeistrar. Det viktigaste er at me opplever musikk saman, her og no musikk er alltid notid, og helst noko som me gjer saman. Difor gleder Håvard seg til å starta opp att bedehuskoret Aks, og han ser fram til samarbeid med grupper som Lovsangskoret på Ferkingstad og andre lokale aktørar. Han ser det som heilt sentralt å sleppa til born i kyrkja og gi dei ei positiv oppleving av musikk i ei kristen ramme. Kanskje vert det òg på sikt nokre fellestreff med kyrkjekor i nærleiken? I alle tilfelle er det kjekt å jobba i kyrkjelyden saman med friviljuge medarbeidarar og oppleve som Sivert Aklestad at No syng det i mitt hjarta : Kor herleg å få skoda / inn i det kjærleikshav, og grunda på den nåde / som Gud i Kristus gav. Hans kjærleik aldri bleiknar, men aukar i sin glans: Det gildaste på jorda, det er å vera hans. (Sangboken 109, v. 3) Tårnklang

6 Idéen er hentet fra "Bli-kjent-i-kirken-kurset", en ressursperm med opplegg utgitt av Stavanger Bispedømmeråd og Diakonistiftelsen Rogaland i samarbeid med BjørgvinBispedømmeråd til bruk i menighetene. Integreringskonsulent Sølvi Dahle, som var hos oss på Årsfesten i 2008, har vært sentral i utarbeidelsen av opplegget. På 90-tallet fikk vi HVPU- reformen, mennesker med utviklingshemming, flyttet fra institusjoner til mindre boenheter, og skulle gis anledning til å bli bedre kjent i lokalmiljøet og det som rørte seg der. "Bli-kjent-i-kirken-kurset" ble utarbeidet som en konkret hjelp til de som ønsket å gjøre lokalt kirke- og menighetsliv kjent for denne gruppen mennesker. Opplegget gir ide til samlinger som går på å bli kjent i selve kirkerommet, med hvem som jobber der, dåp, nattverd, konfirmasjon, bryllup, og kirkeåret med egne jule- og påskevandringer. På slutten av hver samling skal det alltid være et felles måltid. Det blir presisert at før hver gjennomført samling er det viktig å se på en "Huskeliste for sansene" 6 Tårnklang Har vi i dagens samling hatt: - Fysisk aktiv deltakelse - noe å høre på utenom ord - noe å smake på - noe å se og kjenne på - noe å lukte på Bli-kjen Etterpå gikk vi til Menighetshuset der det var pyn alle servert kaffe, saft, kake, popcorn og drue

7 t-i-kirken kveld Foto: Tekst: Geir Dale Tor Helge Tjøstheim tet med hvit duk, blomster og lys. Der fikk r. Det ble kirkekaffe i luksusklassen. (Litt om "vår" samling:) Kvelden vi hadde i Falnes Kirke var en frittstående samling, ikke en del i et kurs. Men ikke umulig at det kommer en invitasjon til noe lignende senere. Til kirken den 18. mars var det invitert 17 gjester, og nesten alle møtte. En andektig forsamling gikk i prosesjon inn i kirken akkompagnert av fin orgelmusikk. Alle fikk tenne et lys i lysgloben sitt eget lys. De tilsatte i kirken presenterte seg og fortalte litt om sin jobb. Samingen ellers bar preg av aktivitet og deltakelse. Alle tok oppgavene sine svært alvorlig, fra hun som bar ei dokke til dåpen til de to som på liksom giftet seg. Innimellom der var det en som fortalte fra sin konfirmasjon. Han husket akkurat hvor han statt og rekkefølgen på det han gjorde under konfirmasjonsgudstjenesten. Soknepresten, kateket og de andre skapte en avslappet stemning, men likevel var stunden preget av verdighet og alvor. Bare det å kunne oppføre seg i kirken var det kanskje flere enn disse som kunne trenge litt informasjon om. Tårnklang

8 Ferkingstad og Falnes kyrkjelyd arrangerte tur til Feøy Kristi himmelfartsdag. Om lag 90 personar unge og eldre møtte fram. Me køyrde i eigne bilar til Torvastad kyrkje og hurtigbåten Øyakongen tok oss til Feøy. Turen med båt tok om lag 10 minuttar. Første del av dagen var det litt austavind, men sol og fint ver. Feøy Bedehus var omtrent fullt då familiegudstenesta tok til klokka 12. Sokneprest Lars Tore Anda hadde liturgien, men kateket Solveig Eike Bringaker talte til oss. Ho hadde god assistanse av ungdommane : Kristin Anda og Lena Simonsen. Dei framførte ein samtale om det som hadde hendt på Oljeberget. Solveig spurte kva eit vitne var. Inger Randi Gil Wikre kom med eit vitnemål. Det passa godt til dagens opplegg å ta opp offer til misjonsprosjektet. Mange born var med på turen. Anda ba dei stille opp på plattforma framme ilag med han og kateketen. Dei framførte ei avdeling med fine barnesongar. Musikken under gudstenesta var det Signar Fiskå som sto for. Kyrkjeklokkeklang hadde Tor Helge Tjøstheim med på lydband. Under dei 9 klokkeslaga ( 3 gonger 3) etter gudstenesta kan me be: Takk, Gud Fader -Takk, Guds son -Takk, Gud Den Heilage Ande. Etter gudstenesta vart det servert god varm lapskaus, pølser i brød og saft. Kaffi og kaffimat hadde kvar familie med seg. Alt smakte godt. Familiane med born hadde etter måltidet aktivitetar utanfor Feøy skule. Me andre vandra rundt på øya for å sjå oss om. Ein del av oss fotograferte fine hus og mindre fine løer og sjøhus. Ein del hus låg fint plasserte ved sjøen i idylliske vikar. Andre hus var plassert oppe på haugane. Dei fleste var innom Ull-låven og fekk der sjå korleis dei arbeidde med ulla. Dei som hadde greia på det, sa det var fint handverk. Utanfor den løa var det fleire høns og det var i allefall 2 hanar. Dei gol så me høyrde det lang veg. Der var og små lam som sprang rundt omkring. Det siste me fekk vara med på var tur rundt på Feøy med ein av dei to lærarane der ute, til guide. Turen gjekk forbi ei spesiell bru og ein opparbeidt kanal. På den turen var det godt å kunna bruka paraplyen. Tilbake etter turen møttes me igjen på Feøy Bedehus litt våte og kalde. Då smakte det med litt kaffi igjen og praten gjekk rundt borda til det var på tide å ta båten heim att. Dette var ein fin minnerik tur. 8 Tårnklang Menighet Ca.90 små og store ventet på båten til Feøy Gudstjeneste i Feøy bedehus Odny Opsal serverte lapskaus og pølser i brød Lærer Liv Ma Guidet oss en liten Det er 4 eleve Feø

9 stur til Feøy Tekst: Magne D Apeland Foto: Tor Helge Tjøstheim/ Ivar Stueland/ Gunnar og Audhild Stueland Fare for padder på Feøy... ungene fant mange, og koste seg med det.. rit Mathiassen, tur rundt på "Føyno" Ingunn Krogstad på Torsnes Gård viste frem sine nydelige arbeider av ull og silke r og to lærere ved y skole Tårnklang

10 KIRKEVALGET 2009 Samtidig med stortingsvalget til høsten blir det kirkelig valg. Du som er medlem av Den norske kirke har stemmerett. Ved de kirkelige valgene kan også 15-åringene stemme! To råd skal velges: Ditt lokale menighetsråd (Falnes eller Ferkingstad) og ditt bispedømmeråd (Stavanger). Hver menighet ledes av et menighetsråd. Menighetsrådet har fokus på alt som skjer i kirken der du bor. Det har ansvar for barne- og ungdomsarbeid, for arrangementer i kirken og for alle aktiviteter i menighetens regi. Det samarbeider med de kirkelig ansatte om gudstjenester, konfirmantundervisning og kirkelig omsorg for mennesker, natur og samfunn. Et aktivt menighetsråd kan bety mye for et lokalsamfunn. De som sitter i menighetsrådet får både innflytelse og viktige erfaringer. Til valg i Falnes menighetsråd stiller: Sølvi Henningsen Røyland, Aslaug Mortensen, Borgny Haga Simonsen, Siv Marie Tjøstheim, Nils Henrik Velde, Randi Elin Sæle, Espen Vidar Berg, Agnes Løsnesløkken, Jan Stueland, Tone Sæle, Arne Nornes, Bjørg Sommerfeldt, Einar Jøssang, Liv Kristine Grindhaug, Ståle Vikra, Sigdis Melhus, De som stiller til valg i Ferkingstad sokneråd er: Anne Berit Hjelmevoll, Reidun Johannessen, Tor Karstensen, Aud Sølvi Larsen, Linda Meistad, Aud Irene Nes, Irene Tveit, Karsten Stava, Sølvi Varne, Leon Vikra og Berit Ådland. Bispedømmerådet leder den regionale delen av kirkens arbeid i Stavanger bispedømme. Det ansetter prester, fordeler økonomi, uttaler seg om viktige saker og legger strategier og planer. Det arbeider for å styrke lokalmenighetene og representere kirken utad. Medlemmene av bispedømmerådet i Stavanger blir også medlemmer av Kirkemøtet. Kirkemøtet er kirkens øverste folkevalgte organ og vedtar ordninger og planer som gjelder hele kirken. I perioden har alle de politiske partiene og kirkens ledelse sammen bestemt at det kirkelige demokratiet skal styrkes. Det betyr blant annet at i Stavanger bispedømme skal bispedømmerådet velges direkte av kirkemedlemmene. Det har kommet ny mulighet for folk på grasrotnivå til å gå sammen om å foreslå kandidater til bispedømmerådet, og kirken både nasjonalt, regionalt og lokalt vil satse på god informasjon til velgerne. Blant annet vil alle velgere få tilsendt valgkort med informasjon om valget. Fra 10. august vil kandidatpresentasjoner være tilgjengelige på og Fra 18. august er det mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret. Selve valget skjer samtidig med stortingsvalget, 14. september, i et klasserom i nærheten av kommunens valglokale. Bruk stemmeretten! Din stemme gir innflytelse! 10 Tårnklang

11 Ferkingstad Fotograf: Våge Foto Konfirmanter 2009 Falnes Fotograf: Våge Foto Tårnklang

12 "Vårspret Tekst: Geir Dale Foto: Tor Helge Tjøstheim Jan Tore Stensland 12 Tårnklang

13 ten" Til tross for en sjenerende vind fra sør, så var det svært god deltakelse på Gudstjenesten på Røyningsbu. Det er ganske lett å flytte arrangementet slik at hytta brekker av vinden, enten den kommer fra sørlig eller nordlig kant. Over 320 personer ble registrert på Røyningsbu denne siste søndagen i april. Ikke alle ble med på Gudstjenesten, men som bildene viser, så var Gudstjenesten godt besøkt. Prostiprest Jon Sverre Servan hadde Gudstjenesten, og Thomas Anda akkompagnerte salmesangen. Dersom du ikke var der, så fortvil ikke: det blir en ny Vårsprett neste år, og friluftsgudstjeneste blir det også da. Turmarsjen arrangeres av Skudenes Fjellag sammen med SUIL. Fjellaget legger til rette for det som skal skje på Røyningsbu, og samarbeidet mellom Fjellaget og kirken fungerer veldig godt. Tårnklang

14 Metro Lekeland 14 Tårnklang

15 Onsdag den 18. mars var trilletreffet på tur. Tekst: Brit Turid Valhammer Foto: Jo Kjetil Ole Løsnesløkken Røde Kors huset hvor vi pleier å holde til, var under oppussing og initiativrike mødre foreslo en tur til Metro lekeland. Vi leiet stor buss, og Jo Kjetil var sjåfør. Vi var 11 barn og 7 voksne som dro av sted. Vel fremme, fulle av energi, gikk tiden som en røk. Det var nesten ikke tid til å spise. 3 timer forsvant før vi fikk sukk for oss. Rutsjebaner, hoppeslott, ballrom og hemmelige ganger tok sin tid å utforske. Snopetårn midt på gulvet burde satt grå hår i hodet på mammaer og papper, men utrolig nok ble det lite masing om snop. Det å løpe, rutsje og skli var kjekkest. Hvilen ble tatt i bussen hjem, og det var vel fortjent. Tårnklang

16 Bønn for Den norske kirke ønsker å samle alle som ber. Bønn for Den norske kirke er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske kirke. Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi ønsker å be for Biskopene og Bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Bønnenettverket Bønn for Den norske kirke ønsker å samle alle som ber, til bønn for kirkes ledere, for folk og land. Vi ønsker å holde deg oppdatert med bønneemner på e-post eller sms. Vi ønsker også etter hvert å formidle våre bønneemner på papir. Meld deg inni nettverket og lese mer om Bønn for Den norske kirke på De kirkelige valg til høsten vil bety mye for Den norske kirkes fremtid, både med henblikk på hvem som blir valgt og med tanke på at kirken fra 2012 skal få en mer fri rolle i forhold til staten, slik at den bl.a. kan utnevne sine egne biskoper. Derfor er det viktig å be om at Den norske kirke i fremtiden må være en kirke som har Den treenige Gud som sin faktiske Herre. Bønn for Den norske kirke ønsker å se en kirke som frimodig følger sin Herre, slik det står på vår hjemmeside På denne hjemmesiden kan du også enkelt melde deg inn i bønnenettverket. Vi sender ut informasjon og bønneemner i forbindelse med kirkens nominasjoner og valg, Bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på e-post. Til dem som ikke har e-post vil vi også sende ut noe på sms. Vi ønsker også fra denne høsten å sende ut bønnebrev i posten, selv om dette koster en del penger. Ønsker du dette kan du melde deg inn i nettverket med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker eller på sms til tlf Bønn for Den norske kirke ønsker å skaffe minst to-tre bønnekontakter i hver av landets 1280 menigheter i Den norske kirke. Vi vet at det er mange som ber og at det alltid er noen som ser på dette som sin tjeneste i det stille. Disse ønsker vi å komme i kontakt med, slik at vi kan stå sammen i bønn for Den norske kirke. Vi håper flest mulig vil være med oss, ved å melde seg inni vårt bønnenettverk for å be for kirken vår, slik at vi sammen kan glede oss over de gode gaver som Gud vil gi oss som svar på våre felles bønner. 16 Tårnklang

17 To krukker Av Mille Heggland Ytterøy Først vil jeg fortelle dere en kinesisk fortelling om to krukker. En dame brukte disse to krukkene til å hente vann i. Begge krukkene hang på hver sin side av en stang som hun bar over nakken. Den ene krukken hadde en revne i seg, mens den andre krukken var helt perfekt. Etter en lang tur fra bekken til huset, var krukken med revnen, bare halvfull med vann, mens den som ikke hadde noe lyte, alltid leverte en full porsjon. I to år skjedde dette daglig. Kvinnen bar hjem en og en halv krukke med vann. Den perfekte krukken var selvfølgelig stolt av sine resultater. Den stakkars krukken som lekket var skamfull av sin egen prestasjon og ulykkelig over at den bare kunne gjøre halvparten av hva den var laget for. En dag snakket den lekke krukken med kvinnen nede ved bekken. Den sa: Jeg skjemmes over meg selv, fordi revnen på siden min gjør at vannet lekker ut hele veien tilbake til huset ditt. Den gamle kvinnen smilte, og sa: La du merke til at det er blomster på din side av stangen, men ingen på den andre siden? Det er fordi jeg alltid har visst om din lekkasje, så jeg har sådd frø på din side av stien. Hver dag når vi har gått tilbake har du vannet dem. I to år har jeg plukket nydelige blomster til å dekorere bordet med. Uten at du er akkurat slik du er, ville ikke disse skjønne blomstene vært her, slik at jeg kunne bruke dem til å pynte i huset med. Denne fortellingen viser oss hvordan Gud er. Han vet om våre svakheter og mangler, men bruker dem aldri i mot oss. Han gjør det slik at våre feil blir til noe positivt. Den perfekte krukken kunne ikke vanne frøene i veikanten. Det kunne krukken med revnen i siden. Det som du synes er en feil ved deg, kan Gud bruke på en slik måte at du kan være til velsignelse for andre. Paulus skrive til menigheten i Korint kap 1, vers 27-29: Det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingen ting er, for å gjøre det til intet som er noe. For intet kjød skal rose seg for Gud. Gi livet ditt til Jesus. Triumfer, tap, nederlag, skam. Ja, alt du har. Bibelen er full av eksempler på ufullkomne mennesker som Gud fikk bruke til noe fantastisk. Tenk bare på Moses: Morderen og hissigproppen. Etter at han fikk møte Gud, ble Moses den mest tålmodige mann og en leder for et helt folk. Gud vil bruke nettopp deg til å herliggjøre sitt navn. Tårnklang

18 Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkeveien Skudeneshavn - Telefon Skudeneshavn Tlf ALT I BYGG 4280 Skudeneshavn Foretaksregisteret: Tlf.: NO MVA Mobil: a s Hillesland 4280 Skudeneshavn Tlf Åkrehamn 4250 Kopervik 5542 Karmsund 5536 Haugesund Tlf Tlf Tlf Tlf HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR 4297 Skudeneshavn Telefon Postveien Skudeneshavn Telefon Telefax Skudeneshavn Åkrehamn Tlf Fax Mob Statoil Statoul Skudeneshavn Tlf Postboks Skudeneshavn Telefon Telefax BOLIG INDUSTRI SKIP Telefon Skudeneshavn Alt i sportsutstyr og golvbelegg Treffes på tlf fra kl Treffes på tlf fra kl hver dag hver dag 18 Tårnklang

19 Foto: Ina Lillegård Marchesan Innskrivning av konfirmantene Det blir innskrivning av konfirmantene i Falnes og Ferkingstad menigheter torsdag 11. juni. Der er alle som lurer på om de vil være konfirmanter hos oss velkomne. Informasjonsmøtet begynner k i Ferkingstad kyrkje og kl i Falnes kirke. Velkommen!! KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke Elias Akselsen -Er tateren som har tatt den norske musikkpresse med storm ved minst to anledninger. Første gang var ved utgivelsen av albumet hjemlandsklokker (viamusic/2002). Pressen uttalte den gang bl.a. følgende: VG: Ingen i hele verden synger som Elias Akselsen. Fra første tone tar han kontroll over tårekanalene. Elias Akselsen er evangelist og sanger av Guds nåde. Bergens Tidende: En skal lytte på Elias Akselsens sanger, som uttrykk for den fornedrelsen taterne har utstått gjennom århundrene. Som jublende uttrykk for en fjellstø gudstro. Som eksempel på en sangtradisjon vi alle kan være stolte av. Fidelity: Noen utgivelser gjør deg til en annen -gir ny innsikt og forståelse. Jeg har aldri hørt sanger fremført med slik troverdighet, lengsel, innsikt og håp som det Elias Akselsen formidler. Hans formidling av livsvandringen berører dypt, dypt i sjelen og bringer tilbake en dimensjon i livet som mange av oss har et distansert og vanskelig forhold til. Unn deg dette møtet med taterfolket og dine egne fordommer. Denne utgivelsen kan best beskrives med to ord: Takk og amen!. Kommer til Skudenes Bedehus den 04. september sammen med datteren Veronica. Arr.: Bedehusets lavterskelsgruppe v/jacob Eng Tårnklang

20 Aktivitetstorget Skudenes prestegjeld Ferkingstad sokn Føremiddagstreff i Kyrkjebakken, siste tysdag i månaden kl Trilletreff i Kyrkjebakken, annenhver fredag i partalls-uker, kl Kyrkjeforening for Ferkingstad har møte på Kyrkjebaken andre onsdag i månaden. Møta startar kl Alle som vil er hjarteleg velkomne. Falnes sokn Trilletreff i Skudeneshavn, i Røde Kors Huset onsdag i partallsuker kl Yngres på Skudenes Bedehus, for klasse. Torsdager kl ,. Ungdomskafeen Smayli, for klasse. Annenhver fredag. Kl i kjelleren på Skudenes Bedehus. Til forskjell fra andre kafeer har vi ingen kjøpeplikt! Du kan bruke Internett og låne diverse spill og bordtennis. Torsdagskaffe på Skudenes Bedehus Annenhver torsdag, kl , arrangeres formiddagskaffe på bedehuset. Programmet varierer, men ofte er det lokalhistoriske og andre kulturelle innslag. Mye sang og andakt hører også med, dessuten god tid til kaffen. Flott nytt inngangsparti til bedehuset, med lettere adkomst for barnevogner og rullestoler. Vik: Se plakater og annonser for utlodninger og voksenklubb. Sandhåland: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon Barneforening første tirsdag i mnd. kl Lovsangskor annenhver mandag kl Kvinneforening 3. mandag i mnd. kl Søndagsskole annenhver søndag kl (på møtesønd.) Syre: Søndagsskole annenhver søndag. Alle søndagsmøter begynner kl Skudenes bedehus: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon Betania: Ungdomsmusikken øver hver fredag. Ungdomstrim på skolen hver tirsdag kl 1900 Søndagsskolen annenhver søndag. Barnekoret har øvelse annenhver uke. Hobbygruppe UF hver onsdag Yngres annenhver uke. Bønn og samtale annenhver torsdag. Møter hver søndag kl Fredheim: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon 20 Tårnklang

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

Les om UKA i Kopervik kirke

Les om UKA i Kopervik kirke GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2007 14. ÅRGANG TIDI HO RENN SOM ELV MOT OS. FORT SKIFTER SUMAR TIL VETTER. FADER VER ALLTID NOREGS LOS, RADT TIL DEI SEINASTE ÆTTER. Les om UKA i Kopervik kirke kirke

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG Det lyser i stille grender Foto: Kåre V. Nilsen Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held. Og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer