Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009"

Transkript

1 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte fuglar over hav. Eg veit ei hamn, der hjarta mitt kan kvile når det er sårt og veit seg ingen fred. Eg veit ei hamn, der sola klårt skal smile når alle mine ljos har brunne ned. Eg veit ei hamn når eg mot kvelden seine skal styre inn mot dødens mørke strand. Eg veit ei hamn, og berre denne eine, der eg frå strid og naud stig frelst i land. Eg veit ei hamn som heiter Kristi nåde, ei hamn i livsens jag og dødens natt. Der er det bot for brot og vern mot våde, der finn mitt mødde hjarta heimen att. SB-Syng for Herren nr 860 Stemningsfull konsert i Falnes kirke Menighetstur til Feøy Bli kjent i kirken-kveld "Vårspretten" Over 320 på Røyningsbu

2 Falnes menighetsråd: Kirkelig ansatte i 2008: Falnes menighetsråd: SOKNEPREST Tirsdag kl Håkon Tjøstheim KIRKEGÅRDSARBEIDER (leder + AU) SOKNEPREST Onsdag til LARS-TORE fredag kl. ANDA Søvi H Håkon Røyland (nestleder EDVAR Tjøstheim KALSTØ (leder + AU) LARS-TORE ANDA Lars-Tore Søvi Anda H. Røyland (sokneprest (nestleder + AU) + AU) Telefon: Tor Rikhart Falnes Lars-Tore Haaland, menighetsråd: Anda (sokneprest Borgny Haga + AU) Kirkelig ansatte ADMINISTRATIV i 2008: LEDER Simonsen, Tor Rikhart Siv Tjøstheim, Haaland, Borgny Odny Opsal, Haga SOKNEPREST ADMINISTRATIV LEDER Aslaug Simonsen, Mortensen Siv og Tjøstheim, Mardon Odny Eikeland Opsal, TOR HELGE TJØSTHEIM Tor Helge Aslaug LARS-TORE Tjøstheim Mortensen ANDA (sekretær) og Mardon Eikeland KIRKEGÅRDSARBEIDER TOR HELGE TJØSTHEIM ) Kirkelig ansatte Tor i Helge 2008: Tjøstheim (sekretær) ) Vararepresentanter: Kirkelig ansatte Vararepresentanter: i 2008: EDVAR KALSTØ KANTOR ga Ann Iren ADMINISTRATIV Brandsø, Jan LEDER Einar KANTOR Ann Iren Brandsø, Jan Einar Opsal, Valhammer Valhammer og Bjørn Erik Mosvoll. KIRKEGÅRDSARBEIDER og Bjørn Erik Mosvoll. keland TOR HELGE TJØSTHEIM JULIA HARBRECHT KIRKEGÅRDSARBEIDER SOKNEPREST Håkon Representanter EDVAR Tjøstheim KALSTØ til Kirkelig til (leder Kirkelig + AU) Fellesråd: Falnes menighetsråd: Kirkelig ansatte i 2008: Håkon EDVAR Tjøstheim. KALSTØ LARS-TORE ANDA Søvi Håkon KANTOR H. Røyland Tjøstheim. (nestleder + AU) DIAKONIARBEIDER Mardon Lars-Tore Mardon Sokneprest: Eikeland Eikeland Anda (sokneprest (Vararepresentant) + AU) Adm. leder: Kirkegårdsarbeider: ll. Lars SOKNEPREST JULIA Tore HARBRECHT GRO Anda Tor HELEN Helge L. Tjøstheim L. VIK Tor Rikhart Haaland, Borgny Haga VIK ADMINISTRATIV LEDER Edvar KIRKEGÅRDSARBEIDER Kalstø Falnes Simonsen, Falnes SOKNEPREST menighetsråd 52 menighetsråd Siv Tjøstheim, har / har 52 i Odny i hatt Opsal, hatt 9 råd: LARS-TORE ANDA / ) møter Aslaug møter og behandlet Mortensen og behandlet 40 og 40 saker. Mardon saker. Eikeland TOR HELGE TJØSTHEIM EDVAR KALSTØ LARS-TORE DIAKONIARBEIDER ANDA KATEKET ) Tor Helge Tjøstheim (sekretær) KATEKET ant) ) a Vararepresentanter: Kirkens velforening: Kirkens ADMINISTRATIV GRO HELEN L. VIK SOLVEIG E. BRINGAKER velforening: LEDER psal, Ann Leder: SOLVEIG E. BRINGAKER Leder: Kateket: ADMINISTRATIV Iren Kristine Brandsø, Vinje LEDER Jan Reiersen. KANTOR Einar SOKNEPREST hatt 9 Kristine Vinje Reiersen. Sekretær: Leder i Falnes menighetsråd: eland psal, Valhammer Kasserer: TOR HELGE Signy og TJØSTHEIM Bjørn Melhus. Erik Mosvoll. Håkon JULIA Tjøstheim HARBRECHT (leder + AU) eland Kasserer: Solveig TOR KATEKET Signy HELGE Eike Melhus. TJØSTHEIM Bringaker Søvi Astrid SEKRETÆR H. Røyland Næss (nestleder + AU) Håkon LARS-TORE Tjøstheim ANDA Representanter Redaksjon for til menighetsbladet: Kirkelig Fellesråd: SEKRETÆR / Lars-Tore Anda 50 (sokneprest / AU) Redaksjon KANTOR SOLVEIG E. BRINGAKER ASTRID NÆSS Håkon Geir Dale(redaktør) for Tjøstheim. menighetsbladet: og Gunnar Tor DIAKONIARBEIDER Geir Dale(redaktør) og Gunnar ASTRID Rikhart Haaland, NÆSS Borgny Haga ADMINISTRATIV LEDER l. Mardon Stueland. KANTOREikeland (Vararepresentant) JULIA HARBRECHT Simonsen, GRO HELEN Siv L. Tjøstheim, VIK Odny Opsal,. Stueland. JULIA SEKRETÆR HARBRECHT Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland TOR HELGE TJØSTHEIM åd: Falnes Mannsforeningens menighetsråd programkomité har i 2008 hatt 9 Diakoniarbeider: Tor KIRKETJENER t: Kirketjener: Helge Tjøstheim (sekretær) åd: møter Kåre Leder i Ferkingstad sokneråd: DIAKONIARBEIDER ASTRID Haga, og behandlet NÆSS Håkon Tjøstheim, 40 saker. Magne Mannsforeningens Gro Helen programkomité Vararepresentanter: nt) Falnes, DIAKONIARBEIDER Arne Fjelltun, Lindtner Birger Vik Eike, Ole KATEKET Jane JANE KIRKETJENER Sandve S. JOHANSEN Johansen Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne Ann Iren Brandsø, Jan Einar Heidi KANTOR Magnussen nt) Kirkens Johan GRO HELEN Olsen, velforening: L. Magne VIK D. Apeland, Kåre Falnes, 52 GRO Arne 81 HELEN Fjelltun, 20 L. 48 VIK / Birger Eike, 604 Valhammer Ole 52 SOLVEIG JANE E. S. og 49 BRINGAKER JOHANSEN Bjørn / 413 Erik 36 Mosvoll JULIA HARBRECHT att 9 Leder: Johan Kristine Lie og Olav Vinje Wikre. Reiersen. 61 ité att 9 Johan Kasserer: Olsen, KIRKETJENER Magne Signy Melhus. D. Apeland, Kåre agne KATEKET Representanter til Kirkelig Fellesråd:, Ole Johan Fredtun Lie og Olav styrewikre. SEKRETÆR KATEKET JANE S. JOHANSEN Håkon Tjøstheim. DIAKONIARBEIDER Redaksjon Jan Stueland, Kåre SOLVEIG E. for (leder), BRINGAKER menighetsbladet: Tor Inge Haugen, Mardon Eikeland (Vararepresentant) Fredtun Geir Jakob SOLVEIG styre Dale(redaktør) L. Simonsen, E. BRINGAKER og Tor Gunnar Rikhart ASTRID NÆSS GRO HELEN L. VIK Kyrkjebakken Stueland. Haaland, menighetshus: Thor Karstensen, Håkon Fredtun: Menighetsblader på nett: Jan Stueland Tjøstheim (leder), Tor Inge Haugen, Falnes menighetsråd har i 2008 hatt 9 SEKRETÆRog Kai Trygve Endresen. Utleige 413 Jakob 36 L. 182 Simonsen, Tor Rikhart Utleie møter og behandlet 40 saker. t: Mannsforeningens SEKRETÆR programkomité KATEKET augen, KIRKETJENER : Haaland, Kåre ASTRID Thor Haga, NÆSS Karstensen, Håkon Tjøstheim, Håkon Magne Kirkens velforening: Tjøstheim ASTRID og Kai NÆSS Trygve Endresen. SOLVEIG E. BRINGAKER Falnes, Arne Fjelltun, Birger Eike, Ole JANE S. JOHANSEN n Det blir markering for dei som Leder: Kristine Vinje Reiersen. Johan Olsen, Magne D. Apeland, Rettelse: Kåre en. ble konfirmert i 1959 Kasserer: Signy Melhus. é Johan -27.sept. Lie og Olav i Wikre. KIRKETJENER SEKRETÆR gne Ferkingstad, og 4.okt. KIRKETJENER i Falnes. I artikkelen om gravferdsskikker Redaksjon for menighetsbladet: ble det påstått at salmen Dauden gjennom verdi, gne Ole Fredtun JANE S. styre JOHANSEN ASTRID NÆSS Invitasjoner kommer i posten. Geir Dale(redaktør) og Gunnar Ole Kåre Jan JANE Stueland S. JOHANSEN (leder), Tor Inge gjeng Haugen, ikke var å finne Stueland. i Norsk salmebok, men det er den. Du finner den på nr 829. Kåre Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart Haaland, Thor Karstensen, Håkon Elias Blix skrev denne Mannsforeningens salmen i programkomité Etter Landstad er Blix Tekst og bilder Tjøstheim mottas med og Kai takk. Trygve Endresen. KIRKETJENER den fremste norske Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne ugen, Send helst på e-post og legg salmedikteren. Hans Falnes, salmer Arne Fjelltun, ble godkjent Birger Eike, til Ole kirkebruk i JANE Det S. JOHANSEN er Blix som også ugen, gjerne ved bildene som egne filer. Johan Olsen, Magne D. Apeland, Kåre n har skrevet Å eg veit Johan meg Lie og eit Olav land, Wikre. sangen som blir betraktet som bortimot en n. n. Siste frist for neste nr.: nasjonalsang for nordlendingene. Fredtun styre Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart Haaland, Thor Karstensen, Håkon Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. Forsidefoto: G Stueland Tårnklang Redaktør: Geir Dale Medarbeidere i redaksjonen: Ole Johan Olsen Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS Tårnklang, e-post: 2 Tårnklang Kirkelig SKUDENES ansatte i 2008: MENIGHETSKONTOR Kirkelig ansatte i 2008: Postboks 23, KIRKEGÅRDSARBEIDER 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A KIRKEGÅRDSARBEIDER EDVAR KALSTØ EDVAR KALSTØ Kontortid: Frister for innlevering av stoff til Tårklang:- 15. feb., 01. mai, 01. aug. og 01. nov. Gaver: Hvordan har du det e g e n t l i g? Ferkingstad menighetshus: Fredtun: Tårnklang: Et menneske å snakke med når livet er som verst. Vi er her - alltid!

3 Takk til biskop Ernst Baasland Biskop Ernst Baasland avslutter i disse dager sin tjeneste som biskop i Stavanger bispedømme. Hans tjeneste er innrammet med undervisning og internasjonalt engasjement. Siste året før han ble biskop, var han gjesteforeleser på et teologisk seminar i Hong Kong der han var på utlån fra en professorstilling i Det nye testamente ved Menighetsfakultetet. I vinter var han i Sør-Afrika der han underviste i teologi på universitetet i Stellenbosh, ikke langt fra Cape Town. Biskop Ernst Baasland har en identitet både som professor og biskop. I sine 11 år som biskop har han vært en stor ressurs for Stavanger bispe dømme med sin brede kunnskap innen mange fagfelt og ikke minst med sitt engasjement for kirken i Rogaland. Fra starten av sin bispegjerning satte han seg inn i den lokale historie og skrev boka Korsfylket. Han har hatt et stort engasjement for menighetene og folkekirken, han ville ha et bredest mulig samarbeid mellom kirken og alle gode krefter i bygd og by. På møter og sammenkomster har han vært opptatt av å hilse på alle de tilstede værende, og han har hatt en god evne til å kjenne igjen navn og ansikter. Dermed knyttet han et stort nettverk av folk som følte seg sett og inkludert. I vårt prosti har han vært på visitas i alle menighetene og gitt mange råd og utfordringer til den enkelte menighet. Han har hatt et sterkt engasjement for ny kirke i Vea, for en ekstra innsats i Kolnes-området, for Olavskirkens unike historie og posisjon, samt all den flotte menighetsaktivitet vi finner i den enkelte menighet i Karmøy prosti. Vi har opplevd en biskop som har vært godt orientert om hva som skjedde rundt omkring, også i Nord-Rogaland og i Karmøy prosti. På sitt opphold i Sør-Afrika i vinter har han vært opptatt av arbeidsplassene på Hydro som forsvant med nedleggelsen av Søderberg- anlegget. Biskopen har hatt store forventninger til seg selv, han har ikke spart seg selv i tjenesten, og han har hatt de samme høye forventningene til sine medarbeidere for at kirken skulle gjøre sitt beste. Ikke minst har han gledet mange med sin rike bibelkunnskap som han har øst av i sin forkynnelse. Vi vil takke biskopen for den måten han har utført sin tjeneste på, for engasjement, omgjengelighet og vennskap. Vi vil ønske ham Guds velsignelse over de oppgaver han nå velger å gå inn i. Marta Lunde Medhaug Kirkeverge i Karmøy Helge S. Gaard Prost i Karmøy Vi leser i Bibelen Uke mai 6. juni 2009 Søndag: Joh 14, Mandag: Joh 3, Tirsdag: Apg 2, Onsdag: Ef 1, 1 3 Torsdag: Jes 6, 1 8 Fredag: Matt 28, Lørdag: Apg 8, Uke juni 2009 Søndag: Joh 3, 1 15 Mandag: Apg 22, Tirsdag: Kol 2, Onsdag: 1 Tim 6, 6 10 Torsdag: Luk 3, 7 14 Fredag: Luk 12, Lørdag: Jak 2, 1 9 Uke juni 2009 Søndag: Luk 16, Mandag: Sal 62, 8 13 Tirsdag: Luk 19, 1 10 Onsdag: Sal 68, 5 11 Torsdag: Matt 19, Fredag: Joh 7, Lørdag: Jes 55, 1 5 Uke juni 2009 Søndag: Luk 14, Mandag: Apg 13, Tirsdag: Matt 9, 9 13 Onsdag: Joh 10, Torsdag: Luk 15, Fredag: Sal 139, 1 12 Lørdag: Matt 14, Uke juni 4. juli 2009 Søndag: Luk 15, 1 10 Mandag: Sal 119, Tirsdag: Joh 8, 2 11 Onsdag: 1 Mos 4, 1-16 Torsdag: Ef 4, 1-6 Fredag: Joh 20, Lørdag: Rom 14, 1-12 Uke juli 2009 Søndag: Jak 4, Mandag: Ordsp 15, 1-4 Tirsdag: 1 Tim 6, Onsdag: 2 Kor 6, 1-10 Torsdag: Sal 145, 1-8 Fredag: Apg 26, 9-18 Lørdag: 1 Kor 4, 6-13 Uke juli 2009 Søndag: Luk 5, 1-11 Mandag: Matt 16, Tirsdag: Sal 40, 7-11 Onsdag: Jak 2, 8-17 Torsdag: Matt 16, Fredag: 1 Pet 1, Lørdag: Apg 2, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Matt Uke juli 2009 Søndag: Matt 5, (25-26) Mandag: Joh 13, Tirsdag: Sal 22, Onsdag: Mark 16, 9-11 Torsdag: 1 Kor 12, Fredag: Luk 14, Lørdag: Joel 2, Kilde: Databibelen.no Tårnklang

4 Vi leser i Bibelen Uke juli - 1. august 2009 Søndag: Mark 8, 1-9 Mandag: 5 Mos 8, 1-6 Tirsdag: 1 Joh 4, 1-11 Onsdag: Luk 22, Torsdag: 5 Mos 18, 9-14 Fredag: 2 Tim 3, Lørdag: Apg 4, 1-11 DÅPSLY S Feiring av dåpsdag Av: T.Hammersmark Uke august 2009 Søndag: Matt 7, Mandag: Matt 7, Tirsdag: Ordsp 3, Onsdag: 2 Tim 1, 9-14 Torsdag: 1 Pet 4, 7-11 Fredag: 1 Kor 4, 1-5 Lørdag: 1 Mos 1, Uke august 2009 Søndag: Sal 8, 4-10 Mandag: Luk 12, Tirsdag: 1 Pet 2, 4-10 Onsdag: Jos 24, Torsdag: Joh 2, Fredag: Jona 4, 1-11 Lørdag: Rom 11, 1-12 Uke august 2009 Søndag: Luk 19, Mandag: Matt 23, Tirsdag: Matt 21, Onsdag: Jes 57, Torsdag: Sal 51, 1-9 Fredag: Apg 2, Lørdag: Sal 32, 1-7 Uke august 2009 Søndag: Luk 18, 9-14 Mandag: 1 Joh 1, 5-2, 2 Tirsdag: Sal 86, 1-10 Onsdag: Ef 5, Torsdag: Sal 47, 2-10 Fredag: Apg 9, Lørdag: Mark 8, Uke aug sept Søndag: Mark 7, Mandag: Jes 29, Tirsdag: Rom 13, 8-14 Onsdag: 1 Kor 13, 1-7 Torsdag: Kol 3, Fredag: Matt 5, Lørdag: 1 Joh 3, Uke sept Søndag: Luk 10, Mandag: Mi 6, 6-8 Tirsdag: Hebr 13, Onsdag: Sal 103, 1 6 Torsdag: Ef 1, Fredag: Luk 5, Lørdag: Åp 7, 9 12 Uke sept Søndag: Sal 116, Mandag: Sal 146 Tirsdag: Fil 4, 1 9 Onsdag: Rom 12, 9 21 Torsdag: Jes 30, Fredag: Sal 121 Lørdag: Luk 10, Et tent lys gis til dåpsbarnet som et synlig tegn på at Jesus vil være lys for barnet gjennom hele livet. Noen ganger blir foreldre minnet om å tenne dåpslyset og feire dåpsdagen om lag som en markerer fødselsdag. I enkelte heimer blir dette praktisert, men er vel enda ikke helt vanlig hos alle. Dette kan vel skyldes så mangt, bl. a. at dette med dåpslys er en nokså ny skikk, så det er ikke blitt innarbeidet rutiner for det. Fødselsdager husker vi, både ens egen og andres. Men hvem vet dåpsdagen sin? Den datoen finns jo på dåpsattesten. En lysestake med dåpssymbol, navn og dåpsdato kan være en god påminner. Mange gir gaver i anledning dåpen. En lysestake med innskripsjon vil være kjærkommen og nyttig for å huske dato for markering av det store som skjedde i dåpen. Som en synger gratulasjonssanger i gebursdager, kan det gjerne ha noe for seg med denne sangen på dåpsdagen. (Mel: Å kunne jeg bare bli barn igjen, NoS 651.) To kjærlige hender deg tok i favn Og bar deg til Livets kilde Du døptes inn i vår Frelsers navn. :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: Det rislet i vann - og ord ble sagt De sterke ord og de milde; For her skapes liv ved Ordets makt :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: Så nå har du hjemstavns - og borgerrett i Faderens mektige rike Det kjærlige øyet har deg sett :/:Se, slik var det Jesus det ville.:/: Din engel vil følge deg dag og år Og trofast gå ved din side Til engang du evigheten når :/: Se, slik var det Jesus det ville. :/: Vi takker vår Skaper som sendte deg. Du kom som en hilsen fra himlen. Så vandrer du trygt på livets veg. :/: Se, slik var det Jesus det ville.:/: T I Falnes og Ferkingstad får alle dåpsbarna lys med stake på dåpsdagen. 4 Tårnklang

5 No syng det i mitt hjarta ein Skaadel-familie kjem attende til Falnes kyrkjelyd Den nye kantoren i Falnes og Ferkingstad heiter Håvard Skaadel (mor sitt etternavn), og tilhøyrer den delen av Skådel-slekta som fòr til Skien i 1946, etterkomarane etter prost Jakob Skaadel: Mor hans, Ingjerd, vart fødd på Torvastad. Tipp-tipp-oldefar Jakob Syre var faktisk fyrste organist i Falnes kyrkje. Håvard og kona Lill har sans både for klassisk musikk og bedehuskultur dei ser det som verdfullt at lekfolket har vorte myndiggjort og aktivisert! Håvard er fødd på Lillehammer og har vakse opp i Skien: Der var det dyktige organistar og eit aktiv og variert musikkliv. Difor vart musikklinja på Skien vgs eit naturleg val, sidan vart det musikkstudier ved Universitetet i Oslo, Norges musikkhøgskole og Sorbonne i Paris. Men det som gjer Håvard verkeleg varm om hjartet, dét er møtet med den syngande kyrkjelyden: Det ville vera utenkjeleg for han å sitja heilt åleine bak orgelet utan ivrige songarar som bidreg med alt frå enkle salmar til fleirstemt korsong. Etter å ha byrja karrieren i vesle Kilebygda (ein av prost Skaadels yndlingsstader), har Håvard verka som organist, korleiar og kantor i Oslo og Paris, på Nordmøre og Hadeland, og ikkje minst i Vik i Sogn der han traff ei kjekk dame frå Uskedalen i Kvinnherad! Lill Gurli Myklebust vart snart gift Skaadel: Ho tok lærarutdanning på Stord, og hadde tidlegare jobba i Kvinnherad, Tysnes og Bolivia. Å vera lærar for NLM-misjonærborn vart eit vendepunkt, og Lill fann ut at ho ville jobba endå meir aktivt i kyrkja. Ho tok etterutdanning i kristendom på NLA og vart kyrkjelydspedagog, fyrst i Odda og sidan i Vik. Vik i Sogn har eit trusopplæringsprosjekt som Lill har leia, og det har vore spanande å sjå frukter av 11-åringsarbeidet minikonfirmasjon! Lill tykkjer det er kjekt å sjå borna koma attende i ulike etappar, det vert meir personleg og nært når ho møter att konfirmantane og dei har felles minner frå ein leir fire år attende. No skal ho vera barselvikar for kateket Solveig: Bestemødre, berre finn fram vaffeljernet fyrst som sist! For det er mange bestemødre og eit betydeleg antal vafler i plogfaret til Lill sitt kyrkjelydsarbeid. Kva gleder dei seg til i Falnes og Ferkingstad? Ikkje berre nærleiken til havet og sjarmen over å traska på same jord som farne ætter. (Jaudå, Lill si tippoldemor kom frå Snørteland, så ho og mannen er sjumenningar...) Håvard er klar på at musikken skal stå til teneste for kyrkjelyden. Gode kristne songar høyrer alltid heime i kyrkja, uansett musikkstil. Og det skal vera rom for dei vakre, vâre tonane på konsertar og musikkandaktar, anten det er Våren av Grieg eller ein toccata av Bach og andre gamle orgelmeistrar. Det viktigaste er at me opplever musikk saman, her og no musikk er alltid notid, og helst noko som me gjer saman. Difor gleder Håvard seg til å starta opp att bedehuskoret Aks, og han ser fram til samarbeid med grupper som Lovsangskoret på Ferkingstad og andre lokale aktørar. Han ser det som heilt sentralt å sleppa til born i kyrkja og gi dei ei positiv oppleving av musikk i ei kristen ramme. Kanskje vert det òg på sikt nokre fellestreff med kyrkjekor i nærleiken? I alle tilfelle er det kjekt å jobba i kyrkjelyden saman med friviljuge medarbeidarar og oppleve som Sivert Aklestad at No syng det i mitt hjarta : Kor herleg å få skoda / inn i det kjærleikshav, og grunda på den nåde / som Gud i Kristus gav. Hans kjærleik aldri bleiknar, men aukar i sin glans: Det gildaste på jorda, det er å vera hans. (Sangboken 109, v. 3) Tårnklang

6 Idéen er hentet fra "Bli-kjent-i-kirken-kurset", en ressursperm med opplegg utgitt av Stavanger Bispedømmeråd og Diakonistiftelsen Rogaland i samarbeid med BjørgvinBispedømmeråd til bruk i menighetene. Integreringskonsulent Sølvi Dahle, som var hos oss på Årsfesten i 2008, har vært sentral i utarbeidelsen av opplegget. På 90-tallet fikk vi HVPU- reformen, mennesker med utviklingshemming, flyttet fra institusjoner til mindre boenheter, og skulle gis anledning til å bli bedre kjent i lokalmiljøet og det som rørte seg der. "Bli-kjent-i-kirken-kurset" ble utarbeidet som en konkret hjelp til de som ønsket å gjøre lokalt kirke- og menighetsliv kjent for denne gruppen mennesker. Opplegget gir ide til samlinger som går på å bli kjent i selve kirkerommet, med hvem som jobber der, dåp, nattverd, konfirmasjon, bryllup, og kirkeåret med egne jule- og påskevandringer. På slutten av hver samling skal det alltid være et felles måltid. Det blir presisert at før hver gjennomført samling er det viktig å se på en "Huskeliste for sansene" 6 Tårnklang Har vi i dagens samling hatt: - Fysisk aktiv deltakelse - noe å høre på utenom ord - noe å smake på - noe å se og kjenne på - noe å lukte på Bli-kjen Etterpå gikk vi til Menighetshuset der det var pyn alle servert kaffe, saft, kake, popcorn og drue

7 t-i-kirken kveld Foto: Tekst: Geir Dale Tor Helge Tjøstheim tet med hvit duk, blomster og lys. Der fikk r. Det ble kirkekaffe i luksusklassen. (Litt om "vår" samling:) Kvelden vi hadde i Falnes Kirke var en frittstående samling, ikke en del i et kurs. Men ikke umulig at det kommer en invitasjon til noe lignende senere. Til kirken den 18. mars var det invitert 17 gjester, og nesten alle møtte. En andektig forsamling gikk i prosesjon inn i kirken akkompagnert av fin orgelmusikk. Alle fikk tenne et lys i lysgloben sitt eget lys. De tilsatte i kirken presenterte seg og fortalte litt om sin jobb. Samingen ellers bar preg av aktivitet og deltakelse. Alle tok oppgavene sine svært alvorlig, fra hun som bar ei dokke til dåpen til de to som på liksom giftet seg. Innimellom der var det en som fortalte fra sin konfirmasjon. Han husket akkurat hvor han statt og rekkefølgen på det han gjorde under konfirmasjonsgudstjenesten. Soknepresten, kateket og de andre skapte en avslappet stemning, men likevel var stunden preget av verdighet og alvor. Bare det å kunne oppføre seg i kirken var det kanskje flere enn disse som kunne trenge litt informasjon om. Tårnklang

8 Ferkingstad og Falnes kyrkjelyd arrangerte tur til Feøy Kristi himmelfartsdag. Om lag 90 personar unge og eldre møtte fram. Me køyrde i eigne bilar til Torvastad kyrkje og hurtigbåten Øyakongen tok oss til Feøy. Turen med båt tok om lag 10 minuttar. Første del av dagen var det litt austavind, men sol og fint ver. Feøy Bedehus var omtrent fullt då familiegudstenesta tok til klokka 12. Sokneprest Lars Tore Anda hadde liturgien, men kateket Solveig Eike Bringaker talte til oss. Ho hadde god assistanse av ungdommane : Kristin Anda og Lena Simonsen. Dei framførte ein samtale om det som hadde hendt på Oljeberget. Solveig spurte kva eit vitne var. Inger Randi Gil Wikre kom med eit vitnemål. Det passa godt til dagens opplegg å ta opp offer til misjonsprosjektet. Mange born var med på turen. Anda ba dei stille opp på plattforma framme ilag med han og kateketen. Dei framførte ei avdeling med fine barnesongar. Musikken under gudstenesta var det Signar Fiskå som sto for. Kyrkjeklokkeklang hadde Tor Helge Tjøstheim med på lydband. Under dei 9 klokkeslaga ( 3 gonger 3) etter gudstenesta kan me be: Takk, Gud Fader -Takk, Guds son -Takk, Gud Den Heilage Ande. Etter gudstenesta vart det servert god varm lapskaus, pølser i brød og saft. Kaffi og kaffimat hadde kvar familie med seg. Alt smakte godt. Familiane med born hadde etter måltidet aktivitetar utanfor Feøy skule. Me andre vandra rundt på øya for å sjå oss om. Ein del av oss fotograferte fine hus og mindre fine løer og sjøhus. Ein del hus låg fint plasserte ved sjøen i idylliske vikar. Andre hus var plassert oppe på haugane. Dei fleste var innom Ull-låven og fekk der sjå korleis dei arbeidde med ulla. Dei som hadde greia på det, sa det var fint handverk. Utanfor den løa var det fleire høns og det var i allefall 2 hanar. Dei gol så me høyrde det lang veg. Der var og små lam som sprang rundt omkring. Det siste me fekk vara med på var tur rundt på Feøy med ein av dei to lærarane der ute, til guide. Turen gjekk forbi ei spesiell bru og ein opparbeidt kanal. På den turen var det godt å kunna bruka paraplyen. Tilbake etter turen møttes me igjen på Feøy Bedehus litt våte og kalde. Då smakte det med litt kaffi igjen og praten gjekk rundt borda til det var på tide å ta båten heim att. Dette var ein fin minnerik tur. 8 Tårnklang Menighet Ca.90 små og store ventet på båten til Feøy Gudstjeneste i Feøy bedehus Odny Opsal serverte lapskaus og pølser i brød Lærer Liv Ma Guidet oss en liten Det er 4 eleve Feø

9 stur til Feøy Tekst: Magne D Apeland Foto: Tor Helge Tjøstheim/ Ivar Stueland/ Gunnar og Audhild Stueland Fare for padder på Feøy... ungene fant mange, og koste seg med det.. rit Mathiassen, tur rundt på "Føyno" Ingunn Krogstad på Torsnes Gård viste frem sine nydelige arbeider av ull og silke r og to lærere ved y skole Tårnklang

10 KIRKEVALGET 2009 Samtidig med stortingsvalget til høsten blir det kirkelig valg. Du som er medlem av Den norske kirke har stemmerett. Ved de kirkelige valgene kan også 15-åringene stemme! To råd skal velges: Ditt lokale menighetsråd (Falnes eller Ferkingstad) og ditt bispedømmeråd (Stavanger). Hver menighet ledes av et menighetsråd. Menighetsrådet har fokus på alt som skjer i kirken der du bor. Det har ansvar for barne- og ungdomsarbeid, for arrangementer i kirken og for alle aktiviteter i menighetens regi. Det samarbeider med de kirkelig ansatte om gudstjenester, konfirmantundervisning og kirkelig omsorg for mennesker, natur og samfunn. Et aktivt menighetsråd kan bety mye for et lokalsamfunn. De som sitter i menighetsrådet får både innflytelse og viktige erfaringer. Til valg i Falnes menighetsråd stiller: Sølvi Henningsen Røyland, Aslaug Mortensen, Borgny Haga Simonsen, Siv Marie Tjøstheim, Nils Henrik Velde, Randi Elin Sæle, Espen Vidar Berg, Agnes Løsnesløkken, Jan Stueland, Tone Sæle, Arne Nornes, Bjørg Sommerfeldt, Einar Jøssang, Liv Kristine Grindhaug, Ståle Vikra, Sigdis Melhus, De som stiller til valg i Ferkingstad sokneråd er: Anne Berit Hjelmevoll, Reidun Johannessen, Tor Karstensen, Aud Sølvi Larsen, Linda Meistad, Aud Irene Nes, Irene Tveit, Karsten Stava, Sølvi Varne, Leon Vikra og Berit Ådland. Bispedømmerådet leder den regionale delen av kirkens arbeid i Stavanger bispedømme. Det ansetter prester, fordeler økonomi, uttaler seg om viktige saker og legger strategier og planer. Det arbeider for å styrke lokalmenighetene og representere kirken utad. Medlemmene av bispedømmerådet i Stavanger blir også medlemmer av Kirkemøtet. Kirkemøtet er kirkens øverste folkevalgte organ og vedtar ordninger og planer som gjelder hele kirken. I perioden har alle de politiske partiene og kirkens ledelse sammen bestemt at det kirkelige demokratiet skal styrkes. Det betyr blant annet at i Stavanger bispedømme skal bispedømmerådet velges direkte av kirkemedlemmene. Det har kommet ny mulighet for folk på grasrotnivå til å gå sammen om å foreslå kandidater til bispedømmerådet, og kirken både nasjonalt, regionalt og lokalt vil satse på god informasjon til velgerne. Blant annet vil alle velgere få tilsendt valgkort med informasjon om valget. Fra 10. august vil kandidatpresentasjoner være tilgjengelige på og Fra 18. august er det mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret. Selve valget skjer samtidig med stortingsvalget, 14. september, i et klasserom i nærheten av kommunens valglokale. Bruk stemmeretten! Din stemme gir innflytelse! 10 Tårnklang

11 Ferkingstad Fotograf: Våge Foto Konfirmanter 2009 Falnes Fotograf: Våge Foto Tårnklang

12 "Vårspret Tekst: Geir Dale Foto: Tor Helge Tjøstheim Jan Tore Stensland 12 Tårnklang

13 ten" Til tross for en sjenerende vind fra sør, så var det svært god deltakelse på Gudstjenesten på Røyningsbu. Det er ganske lett å flytte arrangementet slik at hytta brekker av vinden, enten den kommer fra sørlig eller nordlig kant. Over 320 personer ble registrert på Røyningsbu denne siste søndagen i april. Ikke alle ble med på Gudstjenesten, men som bildene viser, så var Gudstjenesten godt besøkt. Prostiprest Jon Sverre Servan hadde Gudstjenesten, og Thomas Anda akkompagnerte salmesangen. Dersom du ikke var der, så fortvil ikke: det blir en ny Vårsprett neste år, og friluftsgudstjeneste blir det også da. Turmarsjen arrangeres av Skudenes Fjellag sammen med SUIL. Fjellaget legger til rette for det som skal skje på Røyningsbu, og samarbeidet mellom Fjellaget og kirken fungerer veldig godt. Tårnklang

14 Metro Lekeland 14 Tårnklang

15 Onsdag den 18. mars var trilletreffet på tur. Tekst: Brit Turid Valhammer Foto: Jo Kjetil Ole Løsnesløkken Røde Kors huset hvor vi pleier å holde til, var under oppussing og initiativrike mødre foreslo en tur til Metro lekeland. Vi leiet stor buss, og Jo Kjetil var sjåfør. Vi var 11 barn og 7 voksne som dro av sted. Vel fremme, fulle av energi, gikk tiden som en røk. Det var nesten ikke tid til å spise. 3 timer forsvant før vi fikk sukk for oss. Rutsjebaner, hoppeslott, ballrom og hemmelige ganger tok sin tid å utforske. Snopetårn midt på gulvet burde satt grå hår i hodet på mammaer og papper, men utrolig nok ble det lite masing om snop. Det å løpe, rutsje og skli var kjekkest. Hvilen ble tatt i bussen hjem, og det var vel fortjent. Tårnklang

16 Bønn for Den norske kirke ønsker å samle alle som ber. Bønn for Den norske kirke er et fellesskap av mennesker som vil ta et spesielt bønneansvar for Den norske kirke. Vi er et bønnenettverk som ønsker å be for de kirkelige valg, og om at valgene blir etter Guds vilje. Vi ønsker å be for Biskopene og Bispemøtene. Og vi ønsker å be for Kirkemøtet, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Bønnenettverket Bønn for Den norske kirke ønsker å samle alle som ber, til bønn for kirkes ledere, for folk og land. Vi ønsker å holde deg oppdatert med bønneemner på e-post eller sms. Vi ønsker også etter hvert å formidle våre bønneemner på papir. Meld deg inni nettverket og lese mer om Bønn for Den norske kirke på De kirkelige valg til høsten vil bety mye for Den norske kirkes fremtid, både med henblikk på hvem som blir valgt og med tanke på at kirken fra 2012 skal få en mer fri rolle i forhold til staten, slik at den bl.a. kan utnevne sine egne biskoper. Derfor er det viktig å be om at Den norske kirke i fremtiden må være en kirke som har Den treenige Gud som sin faktiske Herre. Bønn for Den norske kirke ønsker å se en kirke som frimodig følger sin Herre, slik det står på vår hjemmeside På denne hjemmesiden kan du også enkelt melde deg inn i bønnenettverket. Vi sender ut informasjon og bønneemner i forbindelse med kirkens nominasjoner og valg, Bispemøtene, Kirkemøtet, og møtene i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk Kirkeråd. Dette blir sendt på e-post. Til dem som ikke har e-post vil vi også sende ut noe på sms. Vi ønsker også fra denne høsten å sende ut bønnebrev i posten, selv om dette koster en del penger. Ønsker du dette kan du melde deg inn i nettverket med å sende navn, adresse, postnr, poststed, menighet og bispedømme til Bønn for Den norske kirke, Hortensvn. 60, 3157 Barkåker eller på sms til tlf Bønn for Den norske kirke ønsker å skaffe minst to-tre bønnekontakter i hver av landets 1280 menigheter i Den norske kirke. Vi vet at det er mange som ber og at det alltid er noen som ser på dette som sin tjeneste i det stille. Disse ønsker vi å komme i kontakt med, slik at vi kan stå sammen i bønn for Den norske kirke. Vi håper flest mulig vil være med oss, ved å melde seg inni vårt bønnenettverk for å be for kirken vår, slik at vi sammen kan glede oss over de gode gaver som Gud vil gi oss som svar på våre felles bønner. 16 Tårnklang

17 To krukker Av Mille Heggland Ytterøy Først vil jeg fortelle dere en kinesisk fortelling om to krukker. En dame brukte disse to krukkene til å hente vann i. Begge krukkene hang på hver sin side av en stang som hun bar over nakken. Den ene krukken hadde en revne i seg, mens den andre krukken var helt perfekt. Etter en lang tur fra bekken til huset, var krukken med revnen, bare halvfull med vann, mens den som ikke hadde noe lyte, alltid leverte en full porsjon. I to år skjedde dette daglig. Kvinnen bar hjem en og en halv krukke med vann. Den perfekte krukken var selvfølgelig stolt av sine resultater. Den stakkars krukken som lekket var skamfull av sin egen prestasjon og ulykkelig over at den bare kunne gjøre halvparten av hva den var laget for. En dag snakket den lekke krukken med kvinnen nede ved bekken. Den sa: Jeg skjemmes over meg selv, fordi revnen på siden min gjør at vannet lekker ut hele veien tilbake til huset ditt. Den gamle kvinnen smilte, og sa: La du merke til at det er blomster på din side av stangen, men ingen på den andre siden? Det er fordi jeg alltid har visst om din lekkasje, så jeg har sådd frø på din side av stien. Hver dag når vi har gått tilbake har du vannet dem. I to år har jeg plukket nydelige blomster til å dekorere bordet med. Uten at du er akkurat slik du er, ville ikke disse skjønne blomstene vært her, slik at jeg kunne bruke dem til å pynte i huset med. Denne fortellingen viser oss hvordan Gud er. Han vet om våre svakheter og mangler, men bruker dem aldri i mot oss. Han gjør det slik at våre feil blir til noe positivt. Den perfekte krukken kunne ikke vanne frøene i veikanten. Det kunne krukken med revnen i siden. Det som du synes er en feil ved deg, kan Gud bruke på en slik måte at du kan være til velsignelse for andre. Paulus skrive til menigheten i Korint kap 1, vers 27-29: Det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingen ting er, for å gjøre det til intet som er noe. For intet kjød skal rose seg for Gud. Gi livet ditt til Jesus. Triumfer, tap, nederlag, skam. Ja, alt du har. Bibelen er full av eksempler på ufullkomne mennesker som Gud fikk bruke til noe fantastisk. Tenk bare på Moses: Morderen og hissigproppen. Etter at han fikk møte Gud, ble Moses den mest tålmodige mann og en leder for et helt folk. Gud vil bruke nettopp deg til å herliggjøre sitt navn. Tårnklang

18 Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkeveien Skudeneshavn - Telefon Skudeneshavn Tlf ALT I BYGG 4280 Skudeneshavn Foretaksregisteret: Tlf.: NO MVA Mobil: a s Hillesland 4280 Skudeneshavn Tlf Åkrehamn 4250 Kopervik 5542 Karmsund 5536 Haugesund Tlf Tlf Tlf Tlf HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR 4297 Skudeneshavn Telefon Postveien Skudeneshavn Telefon Telefax Skudeneshavn Åkrehamn Tlf Fax Mob Statoil Statoul Skudeneshavn Tlf Postboks Skudeneshavn Telefon Telefax BOLIG INDUSTRI SKIP Telefon Skudeneshavn Alt i sportsutstyr og golvbelegg Treffes på tlf fra kl Treffes på tlf fra kl hver dag hver dag 18 Tårnklang

19 Foto: Ina Lillegård Marchesan Innskrivning av konfirmantene Det blir innskrivning av konfirmantene i Falnes og Ferkingstad menigheter torsdag 11. juni. Der er alle som lurer på om de vil være konfirmanter hos oss velkomne. Informasjonsmøtet begynner k i Ferkingstad kyrkje og kl i Falnes kirke. Velkommen!! KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke Elias Akselsen -Er tateren som har tatt den norske musikkpresse med storm ved minst to anledninger. Første gang var ved utgivelsen av albumet hjemlandsklokker (viamusic/2002). Pressen uttalte den gang bl.a. følgende: VG: Ingen i hele verden synger som Elias Akselsen. Fra første tone tar han kontroll over tårekanalene. Elias Akselsen er evangelist og sanger av Guds nåde. Bergens Tidende: En skal lytte på Elias Akselsens sanger, som uttrykk for den fornedrelsen taterne har utstått gjennom århundrene. Som jublende uttrykk for en fjellstø gudstro. Som eksempel på en sangtradisjon vi alle kan være stolte av. Fidelity: Noen utgivelser gjør deg til en annen -gir ny innsikt og forståelse. Jeg har aldri hørt sanger fremført med slik troverdighet, lengsel, innsikt og håp som det Elias Akselsen formidler. Hans formidling av livsvandringen berører dypt, dypt i sjelen og bringer tilbake en dimensjon i livet som mange av oss har et distansert og vanskelig forhold til. Unn deg dette møtet med taterfolket og dine egne fordommer. Denne utgivelsen kan best beskrives med to ord: Takk og amen!. Kommer til Skudenes Bedehus den 04. september sammen med datteren Veronica. Arr.: Bedehusets lavterskelsgruppe v/jacob Eng Tårnklang

20 Aktivitetstorget Skudenes prestegjeld Ferkingstad sokn Føremiddagstreff i Kyrkjebakken, siste tysdag i månaden kl Trilletreff i Kyrkjebakken, annenhver fredag i partalls-uker, kl Kyrkjeforening for Ferkingstad har møte på Kyrkjebaken andre onsdag i månaden. Møta startar kl Alle som vil er hjarteleg velkomne. Falnes sokn Trilletreff i Skudeneshavn, i Røde Kors Huset onsdag i partallsuker kl Yngres på Skudenes Bedehus, for klasse. Torsdager kl ,. Ungdomskafeen Smayli, for klasse. Annenhver fredag. Kl i kjelleren på Skudenes Bedehus. Til forskjell fra andre kafeer har vi ingen kjøpeplikt! Du kan bruke Internett og låne diverse spill og bordtennis. Torsdagskaffe på Skudenes Bedehus Annenhver torsdag, kl , arrangeres formiddagskaffe på bedehuset. Programmet varierer, men ofte er det lokalhistoriske og andre kulturelle innslag. Mye sang og andakt hører også med, dessuten god tid til kaffen. Flott nytt inngangsparti til bedehuset, med lettere adkomst for barnevogner og rullestoler. Vik: Se plakater og annonser for utlodninger og voksenklubb. Sandhåland: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon Barneforening første tirsdag i mnd. kl Lovsangskor annenhver mandag kl Kvinneforening 3. mandag i mnd. kl Søndagsskole annenhver søndag kl (på møtesønd.) Syre: Søndagsskole annenhver søndag. Alle søndagsmøter begynner kl Skudenes bedehus: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon Betania: Ungdomsmusikken øver hver fredag. Ungdomstrim på skolen hver tirsdag kl 1900 Søndagsskolen annenhver søndag. Barnekoret har øvelse annenhver uke. Hobbygruppe UF hver onsdag Yngres annenhver uke. Bønn og samtale annenhver torsdag. Møter hver søndag kl Fredheim: Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon 20 Tårnklang

Tårnklang GOD SOMMER. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2010

Tårnklang GOD SOMMER. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2010 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2010 1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tårnklang. God Påske. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009

Tårnklang. God Påske. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009 God Påske Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er med seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Tårnklang Gledelig Jul Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 04-2009 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2010

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2010 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2010 De trodde at Jesus var borte. De trodde at Jesus var død. Da kom han på stranden en morgen som lyste rød. HAITI KONSERT KONFIRMANTER TIL UGANDA

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2015

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2015 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2015 Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved alt som før var dødt,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

TÅRNKLANG. God Sommer! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

TÅRNKLANG. God Sommer! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 0 3-2 0 0 6 TÅRNKLANG Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. Jeg stevner frem mot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tårnklang. God sommer! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2011

Tårnklang. God sommer! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2011 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2011 God sommer! 1. Du som bryter lenker, Løser trellers bånd, Du som frihet skjenker Ved din Hellig Ånd, Frem til deg jeg trenger Fra mitt fengsel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2013 KONFIRMASJONSSALME

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2013 KONFIRMASJONSSALME Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2013 KONFIRMASJONSSALME Sov, du lille, sov nå godt, du er døpt, ditt hår er vått. Nå er livet godt begynt, dødens nederlag forkynt. Du er på den grønne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer