Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers"

Transkript

1 NFEDs historie : De norske sykehuskjøkkensjefers forening ( ) Av Unn Karin Olsen Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers forening stiftet under et kurs for sykehuskjøkkensjefer på Rikshospitalet. Da NFED feiret 40 år beskrev en av veteranene, mangeårig styremedlem Liv Reinertsen begivenheten på denne måten: «I 1948 opplevde jeg det storstilte møtet på Rikshospitalet hvor vår forening ble stiftet. Da etter et enormt forarbeide. Arrangementet var storslagent med de beste foredragsholdere og med en rekke øvrighetspersoner til stede. Forelesningene var på et meget høyt nivå og vertsskapet på Rikshospitalet med kostøkonom Ingebjørg Ulseth og kjøkkensjef Hjørdis Homme som sto for utmerket og festlig bespisning.» «Vår forening ble stiftet med pomp og prakt og inkluderte også besøk til andre sykehus. Blant annet Sanitetsforeningens sykehus, hvor Gjertrud Rüsing var kjøkkensjef. Samholdet kursdeltagerne imellom var enestående. Det var som et stort savn var dekket.» Det første styret: Formann Kirsten Wæhre, Psykiatrisk klinikk, Vinderen Viseformann Gjertrud Rüsing, Revmatismesykehuset, Oslo Styremedlemmer: Aaslaug Hansen, Martina Hansens hospital, Sandvika; Ragnhild Hellebust, Namdal sykehus, Namsos; Ingeborg Ulseth, Rikshospitalet Varamedlemmer: Henny Flydal, Gaustad sykehus og Astrid Kleven, Søsterhjemmet, Ullevål. 63 av de 77 deltagerne på Sosialdepartementets to-ukerlange kurs ble medlemmer ved stiftelsen. Ved landsmøtet 2 år senere var medlemstallet 81. Formålsparagraf: Foreningens navn: De norske sykehuskjøkkensjefers forening. Dens formål er å skaffe standen en ensartet og tilfredsstillende så vel praktisk som teoretisk utdanning, samt å virke for å høyne standen sosialt og økonomisk, ved å drive opplysningsvirksomhet. Aktiviteter Av de sakene foreningen var opptatt av de første årene kan nevnes: Utdanning, kursvirksomhet, utstyr og planlegging av kjøkken, utarbeidelse av bruksanvisninger for storkjøkkenmaskiner og lønnsspørsmål. Etter krigen var det mange husstellærere som sluttet i stillingene på sykehuskjøkken på grunn av dårlig lønn. Årslønn og begynnerlønn for kjøkkensjef i 1950 var kroner. Ansettelsesforhold og boforhold var også dårlige, og noe foreningen hadde til behandling. Mange sykehuskjøkkensjefer og husbestyrere på anstalter følte seg ensomme med sitt ansvar, og savnet kontakt med andre som hadde lignende oppgaver. Fra de første årene fortelles det om et uvanlig sterkt engasjement fra styret på de kjøkkenansattes vegne. Om foreningens formann gjennom 20 år, Kirsten Wæhre, sies det at hun trengte lite søvn og var aldri syk, hun la seg og sto opp i samme døgnet, het det. Hun hadde god og hyppig kontakt med nabolandene Sverige og Danmark, og betalte selv kurser i Økonomaforeningen for å lære mer om sitt fag. Det var stor interesse for utveksling av arbeidskraft og kunnskap de nordiske landene imellom. Studiereiser ble også benyttet - uten noen form for støtte - for å se nytt utstyr og nye systemer. «Vi ville være forberedt når våre egne politikere og sykehuseiere ville vedta endringer på dette her i landet«, forteller Liv Reinertsen. «Det hendte vi var før ute enn dem og fikk avverget det ene mer håpløse systemet enn det andre.«styrets medlemmer påtok seg også konsulenttjenester i forbindelse med oppbygging av nye sykehuskjøkken. Tjenesten var gratis, men det hendte de fikk dekket en togbillett. Skolering av medlemmene var høyt prioritert, og De norske sykehuskjøkkensjefers forening var aktive pådrivere for å få etablert en skole. (Les mer om dette side 19-21). Kursvirksomhet ble en del av foreningens aktiviteter tidlig, selv om medlemmene sjelden fikk dekket utgiftene til skolering. De første 25 årene ble det i alt avholdt 36 kurs med fra 2 til 8 ukers varighet.

2 Fra et utdanningskurs på Rikshospitalet i Her er flere kjente deltakere: I første rekke, nr 2 f.v. Ingeborg Ulset, kostøkonom Rikshospitalet; i midten Kirsten Wæhre, formann i NSKF, nr 4 f.v. Olga Ambjørnrud, kursleder, nr 5 f.v. Gjertrud Rüsing, formann i kursutvalget. Andre rekke nr 1 f.v. Leiv Slyngstad, første mann i foreningen og på kurs. Bakerste rekke nr 1 f.v. Hjørdis Homme, kjøkkensjef på Rikshospitalet og medlem i kursutvalget. Landsmøte Seminar og årsmøte, som ofte omtales som foreningens landsmøte, har fått sin form etter modell av det første kurset ved stiftelsesmøtet. Siden har det vært gjennomført seminar i forbindelse med årsmøtet med to års mellomrom. De første årene var medlemmene nødt til å ta av ferien sin for å komme på landsmøte, derfor var arrangementet lagt til juni. Landsmøtene hadde tidligere en stil som i dag kan synes noe fremmed. Hør bare på denne beskrivelsen fra 1972, gjengitt i Kjøkkenskriveren nr 3 samme år: Etter sangen «Å leva, det er å elska», åpnet pastor Alfhild Brevik med et tankevekkende innlegg landsmøtet på Linne hotell. «Er hjertevarmen glemt på våre sosiale institusjoner?» Personlig kontakt er veldig vanskelig å få. Trist for mange gamle. «Når ingen spør etter Olsen dør Olsen». Man skal ha ro og tid til andre. Pastor Brevik avsluttet med å lese om Den barmhjertige samaritan, og vi sang «No livnar det i lundar». Medlemsutviklingen Kun seks ledere Utrolig nok har foreningen hatt bare 6 «formenn«gjennom 50 år. Kirsten Wæhre var formann sammenhengende i hele 20 år, Berit Fægri fra 1968 til 74, Kjell E. Gundersen fra 1974 til 1980 og igjen fra 1984 til 86. Sverre Eide var formann fra 1980 til 84. Torstein Solset hadde sin funksjonstid som formann fra 1986 til Dagens leder Per Olav Thorkildsen kom inn som første frikjøpte leder i 30 % stilling i Viktige begivenheter og vedtak: 1948: Konstituerende generalforsamling 17. juni. 1949: Utvalg oppnevnt av Sosialdepartementet leverte forslag til skoleplan for utdannelse av sykehuskjøkkensjefer. 1950: Første landsmøte, i Trondheim. 1952: Deltagelse på International Congress of Dietitics i Amsterdam. 1956: Første opptak av elever ved Statens skole for storhusholdninger, senere Statens skole for Kostholdsøkonomer. 1961: Medlemsskap i KFL Kommunale Funksjonærers Landsforbund senere KFO. 1962: 1. nummer av Kjøkkenskriveren. 1962: Kostholdsundersøkelse ved landets helseinstitusjoner i regi av Den Norske 9

3 10 Sykehusforening, Landsforeningen for Kosthold og Helse og De norske sykehuskjøkkensjefers forening. 1967: Oppnevnelse av utvalg som skulle vurdere helseinstitusjoners krav til industrielt ferdiglaget mat (hygieniske og ernæringsmessige krav). 1972: Forslag om tilknytning til Norsk kommuneforbund. 1976: Uravstemning om fortsatt tilknytning til KFL. (nå KFO) eller forhandlingsmessig tilknytning til Norsk Kommuneforbund. Overveldende tilslutning om KFL 1976: Navneendring: De norske sykehuskjøkkensjefers forening ble Norsk forening for ernæring og dietetikk. NFED fra : Opprettelse av faglig råd. 1984: Retningslinjer og vedtekter for lokalavdelingene. 1985: Leie av eget kontor hos KFO i Lakkegata : Landsmøtet påla landsstyret å gjennomføre en uravstemning om foreningen i fremtiden skulle kunne ta opp med lemmer tilsluttet en annen lønnstaker organisasjon enn KFO (som reserverte medlemmer). I samme undersøkelse spurte landsstyret medlemmene om hvem de mente skulle kunne bli tatt opp som medlemmer i NFED. Av svarene kan vi lese at 66 % av de 269 som svarte mente at det var greit med reserverte medlemmer. Når det gjelder hvilke grupper ansatte på kjøkkenet som burde kunne bli medlemmer, var svarene ganske sammensatte. Et stort flertall (235) ville slippe inn kokker med fagbrev. Derimot var det litt flere som syntes kokker uten fagbrev burde holdes utenfor enn de som syntes de burde få være med. Lærlingene var litt mer velkomne enn de uten fagutdanning. Etter en høring i lokalavdelingene foreslo styret endringer i 2 i vedtektene til landsmøtet i Kjøkkenassistenter ble ikke foreslått opptatt i foreningen. 1988: Anne Marie Pedersen ansatt som NFEDs første organisasjonssekretær i halv stilling. Lokalavdelingene Første gang vi finner at lokalavdelingene er blitt en egen sak er i Det var spørsmål om å opprette fylkesvise lokalavdelinger med formann og sekretær valgt for ett år. NFED avd. Telemark feirer i 1998 sitt 25årsjubileum, mens Trøndelag lokalavdeling ble stiftet i De fleste fylkene fikk sine lokalavdelinger på syttitallet. I dag har NFED 18 lokalavdelinger som dekker hele landet. Oslo og Akershus er én avdeling, på samme måte som Aust og Vest Agder er gått sammen i én. I Nordland har vi derimot to: Nordland Nord og Nordland Sør. Ellers samsvarer avdelingsgrensene med fylkesgrensene. Lokalavdelingene velger eget styre og leder. Vedtakter for lokalavdelingene ble vedtatt i Retningslinjene for kosthold i helseinstitusjoner Foreningen var aktivt med i utarbeidelsen av retningslinjene, såvel som i å spre informasjon om dem. Forslaget var ute til høring i lokalavdelingene, og siden ble kommentarene sammenfattet. Et todagers seminar i samarbeid med Statens ernæringsråd ble avviklet i september NFEDs daværende formann, Kjell E. Gundersen, var pådriver i dette arbeidet. NFED er representert i: Styret i Norsk Næringsmiddelforum Opplæringsrådet for kokk-, servitør og resepsjonsfag (via KFO) Instituttstyret ved Institutt for Husøkonomi og Kostøkonomi, Høgskolen i Akershus (observatør) NFED har medlemsskap i: KFO Kommenalansattes Fellesorganisasjon EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) ICDA (International Committee of Dietetic Associations) Norsk Næringsmiddelforum Norsk Forum for Kosthold i Helseinstitusjoner Landsforeningen for kosthold og helse Den Norske Matfestivalen (aksjer) NFEDs hederstegn er tildelt: Kirsten Wæhre Gjertrud Rüsing Leif Slyngstad (1. mannlige medlem) Hjørdis Homme Berit Ødegård Myklestad Berit Fægri Liv R. Reinertsen Aaslaug Hansen Helga Nygård Gudrun Eiken Astrid Kleven Ella Borgen Kjell E. Gundersen Bjarne Pedersen Kjersti Marcussen Hildegunn Nygaard Paul Haave Ann Lise Finden Torstein Solset Eli Nytun

4 NFEDs historie : Fra 40-års jubiléet til idag NFED feirer i år 50 år som yrkesorganisasjon. I den anledning er jeg bedt om å skrive litt fra de siste 10 årene. Bakgrunnen er at det ved 40-års jubileet ble utgitt et jubileumsskrift hvor historien frem til 1988 er fyldig beskrevet. Da jeg selv kom inn i landsstyret i 1986, hadde NFED akkurat fått sitt første ordentlige kontor i KFOs lokaler i Lakkegaten 3 i Oslo. Landsstyrerepresentant Anne Lise Finden brukte disse årene mye av sin fritid på å få orden på medlemsregister, arkivering, brevskriving og annet kontorarbeid. Hennes innsats gikk langt ut over det som har vært vanlig for landsstyremedlemmer. Etterhvert fikk NFED behov for å få ansatt en fast organisasjonssekretær. 1. januar 1988 ble Anne Marie Pedersen tilsatt i halv stilling. Ved at vi hadde fått kontor i Lakkegaten 3 og en egen organisasjonssekretær, utviklet vi på denne tiden et nært forhold til KFO. I 1986 var Torstein Solset blitt valgt inn i landsstyret, og han ble samme høst konstituert som leder. Da han kom inn i styret, var han allerede med i yrkesorganisasjonsutvalget i KFO. Dette styrket nok ytterligere de gode relasjoner mellom vår forening og personer som satt sentralt i KFO. KFO startet i disse årene også en fadderordning som vi hadde nytte av. Torstein Solset satt som leder i NFED frem til 1996 og har utvilsomt betydd mye for vår organisasjon. Torstein hadde et stort engasjement og var alltid grundig forberedt til styremøter og i andre sammenhenger. Han hadde også et stort pågangsmot og var ikke redd for nysatsinger. I 1987 startet Utvalget for fagspørsmål («faglig råd») arbeidet med å samle inn oppskrifter og å utprøve disse. Faglig råd besto den gang av Keth Oddane, Hendrik Grendel, Bjørn Magne Berge, Steinar Osvold og Per Gustav Hattrem. Hendrik Grendel bør fremheves for sitt arbeide med å bearbeide oppskriftene. NFED inngikk en avtale med det svenske forlaget «Mat for Mange», som gikk ut på at vi fikk bruke de svenske oppskriftene som vi ønsket og de betalte alle trykkekostnadene i forbindelse med oppskriftkassetten. NFED skulle refundere et beløp for hver solgte kassett. Avtalen innebar også en forpliktelse til å inngå et samarbeid med AIVO AB om Kostplan. 2. mars 1990 ble oppskriftskassetten presentert på en pressekonferanse. Det ble trykket et opplag på 1000 kassetter. På landsmøtet i Kristiansand i 1988 ble det vedtatt at landsstyret innen landsmøte i 1990 skulle utarbeide forslag til prinsipprogam for perioden Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av Jorun Gustavsen, Bjørn Hagen og Eli Nytun. Disse gjorde et grundig arbeid som ble grunnlaget for at det senere på hvert eneste landsmøte legges frem forslag til prinsipprogram for landsmøteperioden. Landsstyret skal hvert år lage sitt handlingsprogram som skal sendes ut til alle medlemmene. NFED inngikk som nevnt foran, i 1988 et samarbeid med svenske AIVO AB om rettigheter til salg av et dataprogram for storkjøkken «Kostplan». Kostplan inneholder alle oppskriftene og næringsberegningene fra oppskriftkassetten og alt ble oversatt og tilrettelagt for norske storkjøkken. I august 1989 arrangerte NFED den første brukerkonferansen for brukere av Kostplan. Anne Lise Finden ble ansatt som konsulent for Kostplan kombinert med stilling som redaktør for Kjøkkenskriveren. Anne Lise Finden gjorde en betydelig innsats for utviklingen av Kostplan, og det ble etterhvert et stort behov for opplæring. Anne Lise har siden reist over hele landet og demonstrert Kostplan for kjøkkensjefer på sykehus, skoler, i fylker og kommuner. På denne måten var hun også med på å gjøre NFED bedre kjent og var i en årrekke foreningens forlengede arm ute hos medlemmene. Det nordiske samarbeidet ble i flere år ivaretatt av Hildegunn Nygård og Cato Helgesen på vegne av NFED. Etter ønske fra landsstyret i NFED ble det i 1990 tatt et initiativ overfor de andre nordiske landene, slik at hvert land skulle være representert med organisasjonens leder og en oppnevnt utenlandskontakt. Fra 1992 ble dette gjennomført. Behovet for en gjennomgående representasjon også i andre Av Anne Gryttenholm Waaler Anne Marie Pedersen 11

5 Kristina W. Monsbakken 12 internasjonale fora tvang seg frem. Kristina W. Monsbakken har representert NFED de siste 8 årene i alle internasjonale fora som EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) og ICDA (International Committee of Dietetic Associations). Torstein Solset tok i 1994 også et initiativ til å få vårt femte nordiske land, Island, med i det nordiske samarbeidet. Dette ble gjennomført i Gjennom alle de årene det nordiske samarbeidet har eksistert, har det vært en inspirasjon for eget lands utvikling og også for en fellesnordisk opptreden i EFAD og ICDA. Fra medlemmer og lokalavdelinger var det i en rekke år etterlyst kursvirksomhet. I 1991 fikk vi et kursutvalg i NFED. Utvalget skulle sammen med sekretariatet bistå lokalavdelingene i planlegging av kurs, og de skulle også planlegge og gjennomføre kurs i regi av NFED sentralt. Fra 1992 har det årlig vært avholdt ca 12 kurs rundt om i landet i tillegg til de som lokalavdelingene har stått for. Det ble mange populære kurs både for kjøkkensjefer, kokker og kjøkkenassistenter. De mest populære kursene har vært IK-Mat. NFED var tidlig ute med kurs om dette og det har vært stor oppslutning også av ikke-medlemmer. NFED har deltatt på en rekke messer i denne 10-års perioden. Det har vært morsomt å være med på NFEDs stand å fortelle om NFEDs faglige tilbud til interesserte besøkende fra ulike steder og med ulik bakgrunn. I januar 1993 lanserte NFED en menylærebok med Hendrik Grendel som redaktør. Menylæreboken ble en suksess og er blitt godkjent som lærebok. Den er solgt som klassesett til Høgskolen i Akershus for husstellærer- og kostøkonomutdanningen og er også i bruk i mange videregående skoler. De ulike styrene i NFED har gjennom hele 10-årsperioden arbeidet for å styrke forholdet til lokalavdelingene. Annet hvert år har det vært holdt et arbeidsmøte over to dager hvor alle lokalavdelingsledere og andre tillitsvalgte har vært samlet sammen med landsstyret. Gjennom gruppearbeid og diskusjoner har vi alle blitt delaktige i utformingen av det som har skjedd, og det har også styrket samarbeidet innad i NFED. For eksempel ble det på arbeidsmøtet i 1987 foretatt slike åpne drøftelser om avtalen med forlaget Mat for mange og om samarbeidet med AIVO AB. I 1994/95 ble det innført en fadderordning der landsstyrets medlemmer er faddere for hver sine lokalavdelinger. Den enkelte lokalavdeling skal ha besøk av sin fadder minst en gang i året og ellers ha telefonisk kontakt mellom hvert landsstyremøte. Flere lokalavdelinger er store fylker med store geografiske avstander som gjør det vanskelig å drive. I Norges lengste fylke, Nordland, ble lokalavdelingen delt i Vi fikk Nordland-Nord og Nordland-Sør. NFED laget i 1991 en informasjonsperm til alle lokalavdelingene som skal være til hjelp for driften. Denne ble revidert og fornyet til arbeidsmøtet for lokalavdelingslederne i Fra 1. januar 1990 fikk vi en ny ordning for betaling av kontingenten. Omleggingen gikk ut på at kontingenten skulle trekkes direkte ved lønnsutbetaling. Magnhild Lieberg, Bærum sykehus, var den første kjøkkenassistenten som ble medlem i NFED. På landsmøtet på Storefjell i 1992 ble 3 om medlemsskap forandret idet også kjøkkenassistenter kan være medlemmer av NFED. Dette medførte en medlemsøkning. Den sterke økningen av antallet medlemmer skyldes nok også at vi fikk et fast sekretariat. Medlemsutviklingen har vært slik: 1 juni medlemmer 1 juni medlemmer 1 jan medlemmer I senere år har medlemsøkningen vært størst blant kokker og lærlinger. Lønnet leder På landsmøtet på Bolkesjø i 1996 ble det vedtatt en ordning med en viss avlønning av landstyrets leder. Spørsmålet om avlønning av leder hadde vært drøftet på landsmøter og arbeidsmøter siden I budsjettet for 1997 ble det satt av midler til frikjøp av lederen i en 30 % stilling og i budsjettet for 1998 ble det satt av midler til en 40 % stilling. På landsmøtet i 1996 ble det også vedtatt at det skulle være en delegatsordning på landsmøtene. Det skal totalt være 78 delegater med stemmerett. Dette er de 18 lederne av lokalavdelingene, de 8 medlemmene av landsstyret og dessuten 52 representanter fra de ulike lokalavdelingene i forhold til medlemstallet. Alle NFEDs medlemmer har likevel adgang til å delta med tale- og forslagsrett. I 1996 ble det vedtatt å forlenge landsmøteperioden fra 2 til 3 år med virkning fra landsmøtet i På dette landsmøtet ble det også vedtatt å etablere et kontrollutvalg som skulle ha til oppgave

6 å påse at vedtak som er gjort på landsmøtet ble fulgt opp. Jeg har lyst til å nevne Thore Holthe, ved denne anledningen som gjennom hele 10-årsperioden har vært regnskapsfører for NFED. Han har vært en meget solid regnskapsfører og rådgiver for yrkesorganisasjonen NFED. Når man ser tilbake på de siste 10 årene, må man kunne si at arbeidet i NFED særlig i de første årene var sterkt preget av engasjementet omkring oppskriftssamlingen og Kostplan. Det var imidlertid en del kritikk knyttet til økonomien omkring Kostplan og spørsmål om det prinsipielt var riktig av NFED å selge datavare til egne medlemmer. Dette toppet seg foran landsmøtet i 1994, da valgkomiteen ønsket å bytte ut hele landsstyret. Samtlige medlemmer av landsstyret ønsket imidlertid å bli sittende. Det hele endte med at leder, nestleder og ett styremedlem ble gjenvalgt, mens det kom inn to nye styremedlemmer. I forlengelsen av diskusjonene innad i NFED om Kostplan, besluttet AIVO AB å si opp avtalen med NFED fra 1. oktober AIVO Norge AS ble etablert som eget selskap og har nå kontor på Vindern i Oslo. Oppskrifts kassetten er imidlertid fortsatt NFEDs eiendom. På landsmøtet i 1996 gikk Torstein Solset av som leder, og Per Olav Thorkildsen overtok. Per Olav har lang fartstid i NFED og har sittet 6 år som landsstyrerepresentant i KFO. Landsstyret har i inneværende periode arbeidet aktivt i prosessen i forhold til KFO for å få til et løft i lønnsoppgjøret for NFEDs medlemmer. I senere år har spørsmålet om privatisering i offentlig sektor opptatt våre medlemmer i stor grad. Dette har sammenheng med vår tids stadige krav til rasjonalisering og kvalitetssikring på alle samfunnsområder. På mange måter har nok dette presset bevisstgjort oss som yrkesgruppe samtidig som det utvilsomt har betydd en del for tempoet i innføringen av ny teknologi. Disse endringene må selvfølgelig føre til at vår status som yrkesgruppe blir hevet også lønnsmessig. NFEDs hederstegn har i tiden etter 1986 blitt tildelt følgende personer: i 1988 til Hildegunn Nygård, i 1990 til Paul Haave og Anne Lise Finden, i 1996 til Torstein Solset og Eli Nytun. Landsmøtemiddag på Holmenkollen Hotell i Oslo

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år 1977 2002 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder

Detaljer

Et møte med historien

Et møte med historien FRA 20. OKTOBER FINNER DU OSS PÅ W W W. S P A R E B A N K B L A D E T. N O Nr. 4-2014 - 97. årgang Et møte med historien S P A R E B A N K F O R E N I N G E N 100 år 1914 Sidene 6 37 N Y H E T E R Bankene

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett Nummer 4-2006 14-05-07 08:15 Side 1 TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006 Et studentkor som underholdt Karl Haakon, rappkjeftet ordstyrer fra Bergen Nystrigla audiografer klare til bankett KFO

Detaljer