Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers"

Transkript

1 NFEDs historie : De norske sykehuskjøkkensjefers forening ( ) Av Unn Karin Olsen Den 17. juni 1948 ble De norske sykehuskjøkkensjefers forening stiftet under et kurs for sykehuskjøkkensjefer på Rikshospitalet. Da NFED feiret 40 år beskrev en av veteranene, mangeårig styremedlem Liv Reinertsen begivenheten på denne måten: «I 1948 opplevde jeg det storstilte møtet på Rikshospitalet hvor vår forening ble stiftet. Da etter et enormt forarbeide. Arrangementet var storslagent med de beste foredragsholdere og med en rekke øvrighetspersoner til stede. Forelesningene var på et meget høyt nivå og vertsskapet på Rikshospitalet med kostøkonom Ingebjørg Ulseth og kjøkkensjef Hjørdis Homme som sto for utmerket og festlig bespisning.» «Vår forening ble stiftet med pomp og prakt og inkluderte også besøk til andre sykehus. Blant annet Sanitetsforeningens sykehus, hvor Gjertrud Rüsing var kjøkkensjef. Samholdet kursdeltagerne imellom var enestående. Det var som et stort savn var dekket.» Det første styret: Formann Kirsten Wæhre, Psykiatrisk klinikk, Vinderen Viseformann Gjertrud Rüsing, Revmatismesykehuset, Oslo Styremedlemmer: Aaslaug Hansen, Martina Hansens hospital, Sandvika; Ragnhild Hellebust, Namdal sykehus, Namsos; Ingeborg Ulseth, Rikshospitalet Varamedlemmer: Henny Flydal, Gaustad sykehus og Astrid Kleven, Søsterhjemmet, Ullevål. 63 av de 77 deltagerne på Sosialdepartementets to-ukerlange kurs ble medlemmer ved stiftelsen. Ved landsmøtet 2 år senere var medlemstallet 81. Formålsparagraf: Foreningens navn: De norske sykehuskjøkkensjefers forening. Dens formål er å skaffe standen en ensartet og tilfredsstillende så vel praktisk som teoretisk utdanning, samt å virke for å høyne standen sosialt og økonomisk, ved å drive opplysningsvirksomhet. Aktiviteter Av de sakene foreningen var opptatt av de første årene kan nevnes: Utdanning, kursvirksomhet, utstyr og planlegging av kjøkken, utarbeidelse av bruksanvisninger for storkjøkkenmaskiner og lønnsspørsmål. Etter krigen var det mange husstellærere som sluttet i stillingene på sykehuskjøkken på grunn av dårlig lønn. Årslønn og begynnerlønn for kjøkkensjef i 1950 var kroner. Ansettelsesforhold og boforhold var også dårlige, og noe foreningen hadde til behandling. Mange sykehuskjøkkensjefer og husbestyrere på anstalter følte seg ensomme med sitt ansvar, og savnet kontakt med andre som hadde lignende oppgaver. Fra de første årene fortelles det om et uvanlig sterkt engasjement fra styret på de kjøkkenansattes vegne. Om foreningens formann gjennom 20 år, Kirsten Wæhre, sies det at hun trengte lite søvn og var aldri syk, hun la seg og sto opp i samme døgnet, het det. Hun hadde god og hyppig kontakt med nabolandene Sverige og Danmark, og betalte selv kurser i Økonomaforeningen for å lære mer om sitt fag. Det var stor interesse for utveksling av arbeidskraft og kunnskap de nordiske landene imellom. Studiereiser ble også benyttet - uten noen form for støtte - for å se nytt utstyr og nye systemer. «Vi ville være forberedt når våre egne politikere og sykehuseiere ville vedta endringer på dette her i landet«, forteller Liv Reinertsen. «Det hendte vi var før ute enn dem og fikk avverget det ene mer håpløse systemet enn det andre.«styrets medlemmer påtok seg også konsulenttjenester i forbindelse med oppbygging av nye sykehuskjøkken. Tjenesten var gratis, men det hendte de fikk dekket en togbillett. Skolering av medlemmene var høyt prioritert, og De norske sykehuskjøkkensjefers forening var aktive pådrivere for å få etablert en skole. (Les mer om dette side 19-21). Kursvirksomhet ble en del av foreningens aktiviteter tidlig, selv om medlemmene sjelden fikk dekket utgiftene til skolering. De første 25 årene ble det i alt avholdt 36 kurs med fra 2 til 8 ukers varighet.

2 Fra et utdanningskurs på Rikshospitalet i Her er flere kjente deltakere: I første rekke, nr 2 f.v. Ingeborg Ulset, kostøkonom Rikshospitalet; i midten Kirsten Wæhre, formann i NSKF, nr 4 f.v. Olga Ambjørnrud, kursleder, nr 5 f.v. Gjertrud Rüsing, formann i kursutvalget. Andre rekke nr 1 f.v. Leiv Slyngstad, første mann i foreningen og på kurs. Bakerste rekke nr 1 f.v. Hjørdis Homme, kjøkkensjef på Rikshospitalet og medlem i kursutvalget. Landsmøte Seminar og årsmøte, som ofte omtales som foreningens landsmøte, har fått sin form etter modell av det første kurset ved stiftelsesmøtet. Siden har det vært gjennomført seminar i forbindelse med årsmøtet med to års mellomrom. De første årene var medlemmene nødt til å ta av ferien sin for å komme på landsmøte, derfor var arrangementet lagt til juni. Landsmøtene hadde tidligere en stil som i dag kan synes noe fremmed. Hør bare på denne beskrivelsen fra 1972, gjengitt i Kjøkkenskriveren nr 3 samme år: Etter sangen «Å leva, det er å elska», åpnet pastor Alfhild Brevik med et tankevekkende innlegg landsmøtet på Linne hotell. «Er hjertevarmen glemt på våre sosiale institusjoner?» Personlig kontakt er veldig vanskelig å få. Trist for mange gamle. «Når ingen spør etter Olsen dør Olsen». Man skal ha ro og tid til andre. Pastor Brevik avsluttet med å lese om Den barmhjertige samaritan, og vi sang «No livnar det i lundar». Medlemsutviklingen Kun seks ledere Utrolig nok har foreningen hatt bare 6 «formenn«gjennom 50 år. Kirsten Wæhre var formann sammenhengende i hele 20 år, Berit Fægri fra 1968 til 74, Kjell E. Gundersen fra 1974 til 1980 og igjen fra 1984 til 86. Sverre Eide var formann fra 1980 til 84. Torstein Solset hadde sin funksjonstid som formann fra 1986 til Dagens leder Per Olav Thorkildsen kom inn som første frikjøpte leder i 30 % stilling i Viktige begivenheter og vedtak: 1948: Konstituerende generalforsamling 17. juni. 1949: Utvalg oppnevnt av Sosialdepartementet leverte forslag til skoleplan for utdannelse av sykehuskjøkkensjefer. 1950: Første landsmøte, i Trondheim. 1952: Deltagelse på International Congress of Dietitics i Amsterdam. 1956: Første opptak av elever ved Statens skole for storhusholdninger, senere Statens skole for Kostholdsøkonomer. 1961: Medlemsskap i KFL Kommunale Funksjonærers Landsforbund senere KFO. 1962: 1. nummer av Kjøkkenskriveren. 1962: Kostholdsundersøkelse ved landets helseinstitusjoner i regi av Den Norske 9

3 10 Sykehusforening, Landsforeningen for Kosthold og Helse og De norske sykehuskjøkkensjefers forening. 1967: Oppnevnelse av utvalg som skulle vurdere helseinstitusjoners krav til industrielt ferdiglaget mat (hygieniske og ernæringsmessige krav). 1972: Forslag om tilknytning til Norsk kommuneforbund. 1976: Uravstemning om fortsatt tilknytning til KFL. (nå KFO) eller forhandlingsmessig tilknytning til Norsk Kommuneforbund. Overveldende tilslutning om KFL 1976: Navneendring: De norske sykehuskjøkkensjefers forening ble Norsk forening for ernæring og dietetikk. NFED fra : Opprettelse av faglig råd. 1984: Retningslinjer og vedtekter for lokalavdelingene. 1985: Leie av eget kontor hos KFO i Lakkegata : Landsmøtet påla landsstyret å gjennomføre en uravstemning om foreningen i fremtiden skulle kunne ta opp med lemmer tilsluttet en annen lønnstaker organisasjon enn KFO (som reserverte medlemmer). I samme undersøkelse spurte landsstyret medlemmene om hvem de mente skulle kunne bli tatt opp som medlemmer i NFED. Av svarene kan vi lese at 66 % av de 269 som svarte mente at det var greit med reserverte medlemmer. Når det gjelder hvilke grupper ansatte på kjøkkenet som burde kunne bli medlemmer, var svarene ganske sammensatte. Et stort flertall (235) ville slippe inn kokker med fagbrev. Derimot var det litt flere som syntes kokker uten fagbrev burde holdes utenfor enn de som syntes de burde få være med. Lærlingene var litt mer velkomne enn de uten fagutdanning. Etter en høring i lokalavdelingene foreslo styret endringer i 2 i vedtektene til landsmøtet i Kjøkkenassistenter ble ikke foreslått opptatt i foreningen. 1988: Anne Marie Pedersen ansatt som NFEDs første organisasjonssekretær i halv stilling. Lokalavdelingene Første gang vi finner at lokalavdelingene er blitt en egen sak er i Det var spørsmål om å opprette fylkesvise lokalavdelinger med formann og sekretær valgt for ett år. NFED avd. Telemark feirer i 1998 sitt 25årsjubileum, mens Trøndelag lokalavdeling ble stiftet i De fleste fylkene fikk sine lokalavdelinger på syttitallet. I dag har NFED 18 lokalavdelinger som dekker hele landet. Oslo og Akershus er én avdeling, på samme måte som Aust og Vest Agder er gått sammen i én. I Nordland har vi derimot to: Nordland Nord og Nordland Sør. Ellers samsvarer avdelingsgrensene med fylkesgrensene. Lokalavdelingene velger eget styre og leder. Vedtakter for lokalavdelingene ble vedtatt i Retningslinjene for kosthold i helseinstitusjoner Foreningen var aktivt med i utarbeidelsen av retningslinjene, såvel som i å spre informasjon om dem. Forslaget var ute til høring i lokalavdelingene, og siden ble kommentarene sammenfattet. Et todagers seminar i samarbeid med Statens ernæringsråd ble avviklet i september NFEDs daværende formann, Kjell E. Gundersen, var pådriver i dette arbeidet. NFED er representert i: Styret i Norsk Næringsmiddelforum Opplæringsrådet for kokk-, servitør og resepsjonsfag (via KFO) Instituttstyret ved Institutt for Husøkonomi og Kostøkonomi, Høgskolen i Akershus (observatør) NFED har medlemsskap i: KFO Kommenalansattes Fellesorganisasjon EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) ICDA (International Committee of Dietetic Associations) Norsk Næringsmiddelforum Norsk Forum for Kosthold i Helseinstitusjoner Landsforeningen for kosthold og helse Den Norske Matfestivalen (aksjer) NFEDs hederstegn er tildelt: Kirsten Wæhre Gjertrud Rüsing Leif Slyngstad (1. mannlige medlem) Hjørdis Homme Berit Ødegård Myklestad Berit Fægri Liv R. Reinertsen Aaslaug Hansen Helga Nygård Gudrun Eiken Astrid Kleven Ella Borgen Kjell E. Gundersen Bjarne Pedersen Kjersti Marcussen Hildegunn Nygaard Paul Haave Ann Lise Finden Torstein Solset Eli Nytun

4 NFEDs historie : Fra 40-års jubiléet til idag NFED feirer i år 50 år som yrkesorganisasjon. I den anledning er jeg bedt om å skrive litt fra de siste 10 årene. Bakgrunnen er at det ved 40-års jubileet ble utgitt et jubileumsskrift hvor historien frem til 1988 er fyldig beskrevet. Da jeg selv kom inn i landsstyret i 1986, hadde NFED akkurat fått sitt første ordentlige kontor i KFOs lokaler i Lakkegaten 3 i Oslo. Landsstyrerepresentant Anne Lise Finden brukte disse årene mye av sin fritid på å få orden på medlemsregister, arkivering, brevskriving og annet kontorarbeid. Hennes innsats gikk langt ut over det som har vært vanlig for landsstyremedlemmer. Etterhvert fikk NFED behov for å få ansatt en fast organisasjonssekretær. 1. januar 1988 ble Anne Marie Pedersen tilsatt i halv stilling. Ved at vi hadde fått kontor i Lakkegaten 3 og en egen organisasjonssekretær, utviklet vi på denne tiden et nært forhold til KFO. I 1986 var Torstein Solset blitt valgt inn i landsstyret, og han ble samme høst konstituert som leder. Da han kom inn i styret, var han allerede med i yrkesorganisasjonsutvalget i KFO. Dette styrket nok ytterligere de gode relasjoner mellom vår forening og personer som satt sentralt i KFO. KFO startet i disse årene også en fadderordning som vi hadde nytte av. Torstein Solset satt som leder i NFED frem til 1996 og har utvilsomt betydd mye for vår organisasjon. Torstein hadde et stort engasjement og var alltid grundig forberedt til styremøter og i andre sammenhenger. Han hadde også et stort pågangsmot og var ikke redd for nysatsinger. I 1987 startet Utvalget for fagspørsmål («faglig råd») arbeidet med å samle inn oppskrifter og å utprøve disse. Faglig råd besto den gang av Keth Oddane, Hendrik Grendel, Bjørn Magne Berge, Steinar Osvold og Per Gustav Hattrem. Hendrik Grendel bør fremheves for sitt arbeide med å bearbeide oppskriftene. NFED inngikk en avtale med det svenske forlaget «Mat for Mange», som gikk ut på at vi fikk bruke de svenske oppskriftene som vi ønsket og de betalte alle trykkekostnadene i forbindelse med oppskriftkassetten. NFED skulle refundere et beløp for hver solgte kassett. Avtalen innebar også en forpliktelse til å inngå et samarbeid med AIVO AB om Kostplan. 2. mars 1990 ble oppskriftskassetten presentert på en pressekonferanse. Det ble trykket et opplag på 1000 kassetter. På landsmøtet i Kristiansand i 1988 ble det vedtatt at landsstyret innen landsmøte i 1990 skulle utarbeide forslag til prinsipprogam for perioden Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av Jorun Gustavsen, Bjørn Hagen og Eli Nytun. Disse gjorde et grundig arbeid som ble grunnlaget for at det senere på hvert eneste landsmøte legges frem forslag til prinsipprogram for landsmøteperioden. Landsstyret skal hvert år lage sitt handlingsprogram som skal sendes ut til alle medlemmene. NFED inngikk som nevnt foran, i 1988 et samarbeid med svenske AIVO AB om rettigheter til salg av et dataprogram for storkjøkken «Kostplan». Kostplan inneholder alle oppskriftene og næringsberegningene fra oppskriftkassetten og alt ble oversatt og tilrettelagt for norske storkjøkken. I august 1989 arrangerte NFED den første brukerkonferansen for brukere av Kostplan. Anne Lise Finden ble ansatt som konsulent for Kostplan kombinert med stilling som redaktør for Kjøkkenskriveren. Anne Lise Finden gjorde en betydelig innsats for utviklingen av Kostplan, og det ble etterhvert et stort behov for opplæring. Anne Lise har siden reist over hele landet og demonstrert Kostplan for kjøkkensjefer på sykehus, skoler, i fylker og kommuner. På denne måten var hun også med på å gjøre NFED bedre kjent og var i en årrekke foreningens forlengede arm ute hos medlemmene. Det nordiske samarbeidet ble i flere år ivaretatt av Hildegunn Nygård og Cato Helgesen på vegne av NFED. Etter ønske fra landsstyret i NFED ble det i 1990 tatt et initiativ overfor de andre nordiske landene, slik at hvert land skulle være representert med organisasjonens leder og en oppnevnt utenlandskontakt. Fra 1992 ble dette gjennomført. Behovet for en gjennomgående representasjon også i andre Av Anne Gryttenholm Waaler Anne Marie Pedersen 11

5 Kristina W. Monsbakken 12 internasjonale fora tvang seg frem. Kristina W. Monsbakken har representert NFED de siste 8 årene i alle internasjonale fora som EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) og ICDA (International Committee of Dietetic Associations). Torstein Solset tok i 1994 også et initiativ til å få vårt femte nordiske land, Island, med i det nordiske samarbeidet. Dette ble gjennomført i Gjennom alle de årene det nordiske samarbeidet har eksistert, har det vært en inspirasjon for eget lands utvikling og også for en fellesnordisk opptreden i EFAD og ICDA. Fra medlemmer og lokalavdelinger var det i en rekke år etterlyst kursvirksomhet. I 1991 fikk vi et kursutvalg i NFED. Utvalget skulle sammen med sekretariatet bistå lokalavdelingene i planlegging av kurs, og de skulle også planlegge og gjennomføre kurs i regi av NFED sentralt. Fra 1992 har det årlig vært avholdt ca 12 kurs rundt om i landet i tillegg til de som lokalavdelingene har stått for. Det ble mange populære kurs både for kjøkkensjefer, kokker og kjøkkenassistenter. De mest populære kursene har vært IK-Mat. NFED var tidlig ute med kurs om dette og det har vært stor oppslutning også av ikke-medlemmer. NFED har deltatt på en rekke messer i denne 10-års perioden. Det har vært morsomt å være med på NFEDs stand å fortelle om NFEDs faglige tilbud til interesserte besøkende fra ulike steder og med ulik bakgrunn. I januar 1993 lanserte NFED en menylærebok med Hendrik Grendel som redaktør. Menylæreboken ble en suksess og er blitt godkjent som lærebok. Den er solgt som klassesett til Høgskolen i Akershus for husstellærer- og kostøkonomutdanningen og er også i bruk i mange videregående skoler. De ulike styrene i NFED har gjennom hele 10-årsperioden arbeidet for å styrke forholdet til lokalavdelingene. Annet hvert år har det vært holdt et arbeidsmøte over to dager hvor alle lokalavdelingsledere og andre tillitsvalgte har vært samlet sammen med landsstyret. Gjennom gruppearbeid og diskusjoner har vi alle blitt delaktige i utformingen av det som har skjedd, og det har også styrket samarbeidet innad i NFED. For eksempel ble det på arbeidsmøtet i 1987 foretatt slike åpne drøftelser om avtalen med forlaget Mat for mange og om samarbeidet med AIVO AB. I 1994/95 ble det innført en fadderordning der landsstyrets medlemmer er faddere for hver sine lokalavdelinger. Den enkelte lokalavdeling skal ha besøk av sin fadder minst en gang i året og ellers ha telefonisk kontakt mellom hvert landsstyremøte. Flere lokalavdelinger er store fylker med store geografiske avstander som gjør det vanskelig å drive. I Norges lengste fylke, Nordland, ble lokalavdelingen delt i Vi fikk Nordland-Nord og Nordland-Sør. NFED laget i 1991 en informasjonsperm til alle lokalavdelingene som skal være til hjelp for driften. Denne ble revidert og fornyet til arbeidsmøtet for lokalavdelingslederne i Fra 1. januar 1990 fikk vi en ny ordning for betaling av kontingenten. Omleggingen gikk ut på at kontingenten skulle trekkes direkte ved lønnsutbetaling. Magnhild Lieberg, Bærum sykehus, var den første kjøkkenassistenten som ble medlem i NFED. På landsmøtet på Storefjell i 1992 ble 3 om medlemsskap forandret idet også kjøkkenassistenter kan være medlemmer av NFED. Dette medførte en medlemsøkning. Den sterke økningen av antallet medlemmer skyldes nok også at vi fikk et fast sekretariat. Medlemsutviklingen har vært slik: 1 juni medlemmer 1 juni medlemmer 1 jan medlemmer I senere år har medlemsøkningen vært størst blant kokker og lærlinger. Lønnet leder På landsmøtet på Bolkesjø i 1996 ble det vedtatt en ordning med en viss avlønning av landstyrets leder. Spørsmålet om avlønning av leder hadde vært drøftet på landsmøter og arbeidsmøter siden I budsjettet for 1997 ble det satt av midler til frikjøp av lederen i en 30 % stilling og i budsjettet for 1998 ble det satt av midler til en 40 % stilling. På landsmøtet i 1996 ble det også vedtatt at det skulle være en delegatsordning på landsmøtene. Det skal totalt være 78 delegater med stemmerett. Dette er de 18 lederne av lokalavdelingene, de 8 medlemmene av landsstyret og dessuten 52 representanter fra de ulike lokalavdelingene i forhold til medlemstallet. Alle NFEDs medlemmer har likevel adgang til å delta med tale- og forslagsrett. I 1996 ble det vedtatt å forlenge landsmøteperioden fra 2 til 3 år med virkning fra landsmøtet i På dette landsmøtet ble det også vedtatt å etablere et kontrollutvalg som skulle ha til oppgave

6 å påse at vedtak som er gjort på landsmøtet ble fulgt opp. Jeg har lyst til å nevne Thore Holthe, ved denne anledningen som gjennom hele 10-årsperioden har vært regnskapsfører for NFED. Han har vært en meget solid regnskapsfører og rådgiver for yrkesorganisasjonen NFED. Når man ser tilbake på de siste 10 årene, må man kunne si at arbeidet i NFED særlig i de første årene var sterkt preget av engasjementet omkring oppskriftssamlingen og Kostplan. Det var imidlertid en del kritikk knyttet til økonomien omkring Kostplan og spørsmål om det prinsipielt var riktig av NFED å selge datavare til egne medlemmer. Dette toppet seg foran landsmøtet i 1994, da valgkomiteen ønsket å bytte ut hele landsstyret. Samtlige medlemmer av landsstyret ønsket imidlertid å bli sittende. Det hele endte med at leder, nestleder og ett styremedlem ble gjenvalgt, mens det kom inn to nye styremedlemmer. I forlengelsen av diskusjonene innad i NFED om Kostplan, besluttet AIVO AB å si opp avtalen med NFED fra 1. oktober AIVO Norge AS ble etablert som eget selskap og har nå kontor på Vindern i Oslo. Oppskrifts kassetten er imidlertid fortsatt NFEDs eiendom. På landsmøtet i 1996 gikk Torstein Solset av som leder, og Per Olav Thorkildsen overtok. Per Olav har lang fartstid i NFED og har sittet 6 år som landsstyrerepresentant i KFO. Landsstyret har i inneværende periode arbeidet aktivt i prosessen i forhold til KFO for å få til et løft i lønnsoppgjøret for NFEDs medlemmer. I senere år har spørsmålet om privatisering i offentlig sektor opptatt våre medlemmer i stor grad. Dette har sammenheng med vår tids stadige krav til rasjonalisering og kvalitetssikring på alle samfunnsområder. På mange måter har nok dette presset bevisstgjort oss som yrkesgruppe samtidig som det utvilsomt har betydd en del for tempoet i innføringen av ny teknologi. Disse endringene må selvfølgelig føre til at vår status som yrkesgruppe blir hevet også lønnsmessig. NFEDs hederstegn har i tiden etter 1986 blitt tildelt følgende personer: i 1988 til Hildegunn Nygård, i 1990 til Paul Haave og Anne Lise Finden, i 1996 til Torstein Solset og Eli Nytun. Landsmøtemiddag på Holmenkollen Hotell i Oslo

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer