Røra og Sandvollan barneskoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røra og Sandvollan barneskoler"

Transkript

1 Inderøy kommune Røra og Sandvollan barneskoler Kravspesifikasjon Utfasing av fossilt brensel i kjelanlegg Ombyggingsarbeid i fyrrom

2 Oppdragsgiver: Inderøy kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Erlend Rotmo Slapgård Rådgiver: Norconsult AS, Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Oppdragsleder: Ole J. Grande Fagansvarlig Elektro Andreas Solberg Fagansvarlig Varmeanlegg: Rune Richardsen Fagansvarlig AUT: Rune Richardsen F For anskaffelse OlJGr RuORi OlJGr B Til kommentar oppdragsgiver OlJGr RuORi OlJGr Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 77

3 Innhold Generelle krav Prosjektinformasjon Organisasjon Prosjektplanlegging Rigg og drift HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) Rent bygg, orden på arbeidsplassen Ferdigmelding, overtakelse og prøvedrift FDV dokumentasjon Opplæring 12 Generelle ytelseskrav VVS-anlegg 13 Overordnede krav 13 Kontrollplaner 13 Prosjektering og opptegning 14 Dokumentasjon av utførte arbeider 14 Montasje av rør og utstyr 15 Riving av rør og utstyr 15 Trykkprøving 15 Funksjonsprøving 16 Innregulering målinger 16 Merking 16 Beskrivelse av omfang 32 Varmeanlegg 17 Røra barneskole 17 Elektrisk materiell 18 Mengder 18 Rivearbeider ved Røra barneskole 22 Deponering av utstyr 22 Utfasing av fossilt brensel ved Røra barneskole 25 Ombyggingsarbeider varmeanlegg fyrrom ved Røra barneskole Ledningsnett for varmeinstallasjoner i fyrrom Armatur for varmeinstallasjoner i fyrrom Utstyr for varmeinstallasjoner i fyrrom, innregulering og merking Isolasjon for varmeinstallasjoner i fyrrom 32 Levering og montering av nye radiatorer Side 3 av 77

4 Ombygging temperaturstyring 34 Oversikt over bygningsmassen med byggeår for Røra barneskole. 37 Sandvollan barneskole, samfunnshus og barnehage 38 Elektrisk materiell 39 Mengder 39 Rivearbeider 42 Deponering av utstyr 42 Ombygging kjelanlegg 44 Ombygging temperaturstyring 45 Opsjonspriser 46 Oversikt over bygningsmassen med byggeår for Sandvollan barneskole, tilbygg, samfunnshus og barnehage. 48 Hjelpearbeider VVS 48 Beskrivelse av omfang 40 Elektro 49 Generelle krav elektro 49 Teknisk spesifikasjon Røra skole 50 Demonterings/Ombyggingsarbeider i varmesentral/fyrrom 50 Ombygging av shuntgrupper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg. 51 Oppgradering av hovedsirkulasjonspumper til frekvensstyrte pumper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg 51 Oppgradering av sirkulasjonspumper til frekvensstyrte pumper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg 51 Ny fordeling i fyrrom Røra skole 52 Utskifting av eksisterende El-kjele. 55 Romstyring av nye radiatorer for klasserom 55 Automatikkanlegg Røra skole 55 Diverse. 56 Teknisk spesifikasjon Sandvollan skole 57 Demontering av oljetank og oljekjel 57 Frakopling av eksisterende og tilkopling av ny elkjele 57 Ny tilførsel til fordeling elkjel i varmesental skole. 57 Ny hovedfordeling el.kjel. 58 Diverse Side 4 av 77

5 OPSJONSPRIS 1: Hovedsirkulasjonspumpe varmeanlegg, frekvensregulering 58 OPSJONSPRIS 2: Oppgradering av sirkulasjonspumper til frekvensstyrte pumper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg 59 OPSJONSPRIS 3: Ombygging av shuntgrupper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg. 59 Beskrivelse av omfang 56 Automatikk 61 Automatikk Røra skole 61 SYSTEM = VARMESENTRAL, FYROM RØRA SKOLE 61 Sandvollan skole 66 Prisskjema 69 Kalkulasjonsfaktorer 72 Påslag etc. 73 Firmaopplysninger 74 Sentrale godkjenninger 75 Garantier 75 Dokumentasjon 76 Tegningslister/Vedlegg Side 5 av 77

6 Generelle krav Alle generelle krav i dette kapitelet skal prises i de ulike prisbærende poster i de øvrige kapitlene med mindre annet er angitt. 1.1 Prosjektinformasjon Inderøy kommune skal gjennomføre utfasing av fossilt brensel i kjelanlegget for bygningsmassen ved Røra og Sandvollan barneskoler. Dette sett opp i mot myndighetskrav gjeldende fra år 2020 vedr. forbud mot oljefyring. I tillegg foretas noen øvrige ombyggingsarbeider for varmeanleggene i sammenheng med dette. Dette er en beskrivelse for en totalentreprise for fagene VVS, elektro og automatikk. Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av arbeidene. Det henvises til de enkelte fagkapitlene for en komplett beskrivelse av arbeidsomfang. Prosjektet er definert som: «Røra og Sandvollan barneskoler - utfasing fossilt brensel». Røra barneskole Bygningsmassen har et heldekkende vannbårent varmeanlegg som betjener ventilasjonsanlegg, vannbåren oppvarming samt forvarming av varmt tappevann. Fyrrom er plassert i kjeller på skolebygg fra 1955, og er i dag basert på energiforsyning fra følgende energikilder: 1 stk. Elektrokjel: AEG Type: EL 200 fra år Kapasitet: 225 kw 1 stk. Oljekjel: Parca Norrahammar Type: Wirbex mini, fra år Kapasitet: 230 kw Oljebrenner: Fremo IE2 HMA , installert ca Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert med høy systemtemperatur. Anlegget har en turtemperatur på: 80 C, og med returtemperatur på: 60 C ut fra kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget ut fra fyrrom er ikke mengderegulert og har ikke frekvensregulerte pumper i dag. Oppvarmet areal for skoledelen er beregnet til ca m². For samfunnshuset som tidligere har vært oppvarmet via felles varmeanlegg er det beregnet et oppvarmet areal på ca m². Samfunnshuset skal nå forsynes fra egen separat energikilde. Kortfattet oversikt over omfang av arbeider i totalentreprise: Konvertering av oljekjele for fyring med bioolje med eksisterende oljebrenner. Rengjøring av utv. oljetank, oljebrenner, utstyr m.m Riving av dagens el.kjele Levering og montering av ny el.kjele Opsjon for levering av ny utvendig nedgravd oljetank Levering og montering av ny automatikk for styring og overvåking av varmeanlegg Elektrotekniske følgearbeider Bygningsmessige følgearbeider Side 6 av 77

7 Parallelt med dette skal følgende arbeider inkluderes for varmeanlegg ved Røra barneskole: Ombyggingsarbeider i fyrrom Distribusjonsanlegg, armatur, pumper, utstyr etc. i fyrrom er av eldre dato. Varmeanlegget rives og bygges opp på nytt, tilpasset ny situasjon. Riving av eksisterende installasjoner i fyrrom Full oppgradering av fyrrom med nye leveranser og montasje av installasjoner Ombyggingsarbeid forøvrig Leveranse og montering av nye radiatorer for klasserom/grupperom. Ombyggingsarbeider for varmestyring i 7 stk. klasserom til sonestyrte anlegg. Etablere ny el.tavle i fyrrom. Sandvollan barneskole, samfunnshus og barnehage Bygningsmassen har et heldekkende vannbårent varmeanlegg som betjener ventilasjonsanlegg, vannbåren oppvarming, samt forvarming av varmt tappevann Fyrrom er plassert i kjeller på det eldste skolebygget fra 1953, og forsyner både eldste skolebygg, tilbygg skole, samfunnshus, samt barnehagen via separat varmekulvert. Varmeanlegget er i dag basert på energiforsyning fra følgende energikilder: Varmepumpe med 2 moduler: Thermia M60, E 60 N, fra år Kapasitet: 60 kw. 1 stk. Oljekjel: Buderus G 305, fra år Kapasitet: 120,0 kw. Oljebrenner: Weishaupt WL 30 Z-A, fra år I nyere skole tilbygg fra 2010, er det i eget teknisk rom installert følgende kjel: 1 stk. Elektrokjel: Varmeteknikk MB 2060, fra år Kapasitet: 60 kw. Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert for lav systemtemperatur. Dette i sammenheng med at varmepumpeanlegg ble etablert i Anlegget har en turtemperatur på: 55 C, og med returtemperatur på: 35 C ut fra VP/kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget ut fra fyrrom er ikke mengderegulert og har ikke frekvensregulerte pumper i dag. Oppvarmet areal er for skole med tilbygg, samfunnshus og barnehage, beregnet til ca m², som oppvarmes via det vannbårne varmeanlegget. Kortfattet oversikt over omfang av arbeider i totalentreprise: Riving og fjerning av eksiterende oljekjele, utv. oljetank, oljebrenner, utstyr m.m Levering og montering av ny el.kjele, med større effekt for erstatning av oljekjele Elektrotekniske følgearbeider Bygningsmessige følgearbeider Parallelt med dette skal følgende arbeider inkluderes for varmeanlegg ved Sandvollan barneskole: Ombyggingsarbeid forøvrig Ombyggingsarbeider for varmestyring i 9 stk. klasserom til sonestyrte anlegg. Det skal gis opsjonspris på følgende arbeider i fyrrom Ombygging av eksist. hovedpumper til å bli frekvensregulerte. Ombygging av kurs sirkulasjonspumper til å bli frekvensregulerte. Ombygging av shuntgrupper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg Side 7 av 77

8 Det presiseres at prosjektet er en totalentreprise der det skal medtas komplette fungerende installasjoner. Entreprenøren har selv ansvaret for å gjennomgå tilbudsmaterialet og medta nødvendig utstyr og arbeider for at anlegget skal bli komplett. Eventuelle feil og avvik innmeldes til byggherren. Det er totalentreprenørens ansvar å prosjektere og dimensjonere nytt anlegg på grunnlag av denne beskrivelsen. Entreprenøren skal medta alle nødvendige komponenter slik at anleggenes funksjon ivaretas og annet utstyr som er nødvendig for å oppfylle gjeldene krav, lover og regler. Entreprenøren må gjøre seg kjent med de stedlige forhold. For mer utfyllende beskrivelse av arbeidene vises til de respektive fagkapitler. 1.2 Organisasjon Totalentreprenøren skal opprette en egen prosjektorganisasjon med alle nødvendige nøkkelfunksjoner, herunder: Prosjektleder Byggeplassleder Kvalitetsansvarlig HMS-ansvarlig Organisasjonen skal senest være klarlagt ved kontraktsinngåelsen. Entreprenørens organisasjon skal beherske norsk skriftlig og muntlig. 1.3 Prosjektplanlegging Ønsket oppstart av byggearbeidene på stedet: se tilbudsinnbydelse. Ønsket ferdigstillelsesdato: se tilbudsinnbydelse. En detaljert fremdriftsplan må utarbeides av totalentreprenør som en del av tilbudet. Totalentreprenøren skal utarbeide en fremdriftsplan hvor følgende inngår som minimum: Prosjektering Utførelse Funksjonstesting Overtakelse Prøvedrift I prosjektplanleggingen er det viktig å ta hensyn til den daglige driften som foregår på bygget. Det vil si at entreprenør må påberegne kortere stopp i arbeidene for å ta hensyn til daglig drift. I hovedsak skal arbeider utføres under skolenes ferieavvikling. Nedetid for tekniske anlegg skal reduseres til et minimum. Alle arbeider som vil medføre nedetid på f.eks varmeforsyning, ventilasjon, tappevann, eller elanlegg må varsles og avtales god tid i forveien med byggherren. Totalentreprenør må ta med provisorisk strømforsyning dersom dette er nødvendig for å begrense nedetid for kritiske funksjoner som oppvarming, tappevann, vannforsyning eller lignende. Ved behov kan omkoblingsarbeider gjennomføres kveldstid eller i helgen etter avtale med byggherren Side 8 av 77

9 Arbeidstid for totalentreprenør I utgangspunktet forutsettes arbeidstid 07:00-17:00, mandag-fredag. Utvidet arbeidstid avtales med byggherren 1.4 Rigg og drift Totalentreprenøren skal i sitt tilbud medta alle nødvendige rigg- og drift ytelser iht NS 3420, siste utgave. På grunnlag av dette inkluderes komplett rigg og drift, og nedrigging av byggeplass. Herunder inkluderes alle ytelser knyttet til totalentreprenørs kontraktsmessige forpliktelser, avgifter, leie eller kostnader knyttet til etablering, drift og nedrigging av byggeplassprovisorier, kapitalytelser, forsikringer, sikkerhetsstillelser, avgifter og gebyrer. Totalentreprenør må selv ha egnet utstyr for interntransport av utstyr og materialer med nødvendige heiseanordninger. 1.5 HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) SHA-krav skal hensynstas under selve utførelsen slik at skader på mennesker og miljø reduseres til et minimum. Alle relevante forskrifter til arbeidsmiljøloven må tilfredsstilles. Det er totalentreprenørenes plikt å sette seg inn i disse. For alle varme arbeider innomhus skal branndetektorer innenfor påvirkbar sone midlertidig utkobles. Det er totalentreprenørens ansvar å forhindre unødige utløsinger av brannvernanlegget, og eventuelle kostnader for utrykning fra brannvesenet skal belastes totalentreprenøren med mindre det kan dokumenteres at denne er uforskyldt i brannalarmen/utrykningen. For arbeider som genererer mye støv skal detektorer og ventiler for ventilasjonsanlegg dekkes til før oppstart og fjernes når arbeidet er avsluttet. Det er videre totalentreprenørens ansvar å påse at alle underentreprenører og leverandører oppfyller kravene i KS-systemet og at lovverket og bestemmelser gitt i kontrakten og på arbeidsstedet overholdes. Totalentreprenøren overtar ved signatur av denne kontrakt ansvaret som koordinator for prosjekteringsfasen i henhold til Byggherreforskriften 2e. Totalentreprenøren skal fungere som hovedbedrift og sørge for samordning av verne- og miljøarbeidet til de enkelte virksomhetene på byggeplassen i henhold til Arbeidsmiljølovens 15. Totalentreprenøren skal følge byggherrens SHA-plan og utarbeide en egen SHA-plan for arbeidene basert på byggherrens SHA-plan. For alle arbeidsoperasjoner som medfører risiko, skal det utarbeides en sikker jobb-analyse (SJA) som skal forelegges og godkjennes av byggherren. Behovet for sikker jobb-analyse skal kartlegges gjennom en risikoanalyse. Kostnader for dette og nødvendige sikkerhetstiltak medtas. Totalentreprenør er ansvarlig for forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Totalentreprenøren er ansvarlig for at krav i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften oppfylles Side 9 av 77

10 1.6 Rent bygg, orden på arbeidsplassen Kostnader til byggrenhold forutsettes å være medtatt. Som et minimum skal byggrenhold inkludere: Trafikkarealene skal holdes rene og ryddige for å hindre ulykker og dårlig effektivitet. Materialavfall skal samles, sorteres og anbringes i merkede containere på totalentreprenørens riggplass. Etter at arbeidene i et avgrenset område er ferdig, skal området støvsuges med støvsuger. Feiing og kosting er ikke tilstrekkelig. Bygningsmaterialer og installasjonselementer skal tildekkes mot støv og fuktighet. Byggestrømskabler henges på vegg eller i tak. Røyking inne i bygget er ikke tillatt. Avsluttende rengjøring skal inkludere: Borttransport av alt avfall. Rengjøring av gulv, vegger, vinduer og tak etter egne arbeider. Supplerende rengjøring av utstyr og inventar. Innredning og utstyr skal være rene og støvfrie. Ved manglende renhold kan byggherren iverksette nødvendige tiltak på totalentreprenørens regning. 1.7 Ferdigmelding, overtakelse og prøvedrift Ferdigmelding Anlegget ferdigmeldes klart til overtakelse og prøvedrift. Byggherren foretar kontroll av anlegget, utførelse, materialer og produkter, sammen med rådgivende ingeniør. Kontrollen vil bli utført som en stikkprøve og med evt. full kontroll om dette er nødvendig. Kontrollen utføres i samarbeid med totalentreprenør og denne skal stille minst 1 kvalifisert person tilgjengelig for gjennomføringen. Ferdigbefaringsrapporten skal inneholde liste over eventuelle gjenstående og ikke godkjente arbeider med frist for utbedring. Rapporten skal være undertegnet av de tilstedeværende. Rapporten skal også omfatte kontroller som er utført mens installasjonsarbeidet pågikk. (Komponenter kan være tildekket ved befaringstidspunktet). Anlegget ferdigmeldes først når anleggene er igangkjørt, innregulert og innreguleringsprotokoller og FDV dokumentasjon foreligger. Anlegget skal settes i gang for normal drift når samtlige, tilhørende komponenter og all automatikk er på plass, kontrollert og prøvet og den foreskrevne funksjonsprøving har funnet sted. Igangsetting foretas først etter rengjøring av berørte arealer/egne arbeider Side 10 av 77

11 Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding: - Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører. - Protokoll fra tetthetsprøving av rørsystemer. - Protokoll fra innregulering av rørsystemer. - Protokoll fra igangkjøring og innregulering av automatikkanlegg. - Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll. - Drifts- og vedlikeholdsinstruks med som bygget tegninger. Overtakelse Etter ferdigmelding utføres overtakelsesforretning. Overtagelsesforretning, skal inneholde: - Bygningens navn og adresse. - Byggherrens navn og adresse. - Totalentreprenørens prosjektleder. - Ordrenummer. - Rådgivende ingeniør. - Deltagere ved sluttbefaring. - Dato for overtagelse. - Hva entreprisen omfatter. - Overtagelsesprotokollen utformes med utløpsfrist for påviste feil/mangler samt godkjennelse av utførte arbeider. - Innløsing av risikoansvar (garantier innkalles og ny stilles for garantitiden). - Garantitiden for utført arbeide avtalefestes. Prøvedrift Etter overtakelse av anlegget starter prøvedriftsperioden. Varighet av prøvedriftsperioden settes til 3 effektive måneder i fyringssesongen. Måneder juni-september telles ikke som fyringssesong i denne sammenhengen. Totalentreprenøren vil være ansvarlig for drift- og vedlikehold i prøvedriftsperioden. Totalentreprenøren utarbeider en plan for prøvedriften som fremlegges byggherren for godkjennelse. 1.8 FDV dokumentasjon Det skal i prosjektet velges løsninger som fremmer god driftsvennlighet og lave kostnader for FDV over byggets levetid. Herunder skal også hensyn til helse, sikkerhet og miljø ivaretas. Entreprenøren skal overlevere en drifts- og vedlikeholdsinstruks, FDV dokumentasjon, for alt levert anlegg og komponenter. FDV organiseres og inndeles i mapper iht. «Norm for drifts- og vedlikeholdsinstrukser», utarbeidet av RIF og NVEF. Instruksen skal som et minimum inneholde: 1. Orientering 2. Anlegg - funksjon - betjening 3. Vedlikehold - tilsyn - serviceintervall 4. Materialspesifikasjoner 5. Skjemaer 6. Måleresultater 7. Komponentinformasjon Side 11 av 77

12 FDV, som digital utgave i pdf format leveres til byggherren. Tegninger levers også i dwg format, herunder f.eks. systemskjema. FDV, som papirutgave i 2 sett leveres til Inderøy kommune. FDV dokumentasjon leveres på norsk. 1.9 Opplæring Opplæring skal medtas i tilbudet og har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell og brukere kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at disse kan beherske anlegget ved overtakelse. Gjennomføring av opplæring skal utføres som følger: Generell innføring i anleggets oppbygging, funksjoner, virkemåter og dokumentasjon. Sikre at driftspersonell som skal delta under idriftsettelse, har tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre arbeid med den formelle aksept av funksjoner og utstyr. Opplæring skal være gjennomført før overtakelse Side 12 av 77

13 Generelle ytelseskrav VVS-anlegg Overordnede krav Alt arbeid skal utføres i overensstemmelse med gjeldende lover og offentlige lover, forskrifter og standarder. Detaljer som ikke er nevnt i beskrivelsen skal, såfremt disse er nødvendige for anleggenes godkjennelse fra myndighetene, være medtatt. Det er generelt beskrevet utstyr, tekniske løsninger m.m. som det stilles spesifiserte krav og funksjoner til. Ytelser utover det spesifiserte som er nødvendig og naturlig hører med til en komplett utførelse, skal medtas komplett av leverandøren. Det stilles de samme krav til kvalitet, utførelse og tekniske ytelser som etter Plan- og bygningslov av 2017, forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) og veiledning for forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17), siste utgave. VVS - anlegget skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420, siste utgave Beskrivelsestekster for installasjoner og Varmenormen utgave 2017, samt Rørhåndboka NEK-400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner. Standarders tekniske bestemmelser og veiledning legges til grunn for planlegging og prosjektering dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen. I prosjekteringen benyttes relevante Norske standarder og byggdetaljblader. Installasjoner skal også tilfredsstille brannteknisk krav. Det presiseres at totalentreprenør skal medta komplette fungerende installasjoner. Totalentreprenør har selv ansvar for å gjennomgå tilbudsmaterialet og medta nødvendig utstyr og arbeider for at anleggene skal bli komplett. Herunder all nødvendig merking, og FDVdokumentasjon iht krav fra byggherren. Søknadspliktige tiltak Totalentreprenør må avklare søknadsplikt ihht Plan- og bygningsloven for arbeidet som skal utføres. Dette inkluderes i prisene. I tilfelle det er søknadspliktig, må totalentreprenør utarbeide søknad og stå som ansvarlig søker mot egen opsjonspris. Kontrollplaner Totalentreprenøren skal utarbeide og vedlikeholde/revidere kontrollplaner for alle kontrollaktiviteter under utførelsen. Planene skal inneholde all egenkontroll og all kontroll som byggherren skal utføre Side 13 av 77

14 Prosjektering og opptegning Totalentreprenøren skal ta med komplett prosjektering av alle endringer i installasjoner som berøres av dette prosjektet. Totalentreprenøren må kvalitetssikre byggherrens valgte løsninger i denne beskrivelsen. Tegningene skal vise alle installasjoner, ventiler, dimensjoner, mengder, etc. Totalentreprenøren utarbeider planer, skjemaer og nødvendige snitt. Plantegninger utarbeides i målestokk 1:50. Det foreligger DAK-/.dwg-tegninger av bygget, som kan brukes som underlag. Arbeidstegninger skal forelegges byggherren minst 2 uker før utførelsen. Følgende tegninger skal minimum utarbeides: Oppdatert skjemategning for varmeanlegg i fyrrom. Med dimensjoner, effekter og vannmengder. Inklusiv inntegning av nytt utstyr som kjeler, pumper, ventiler og temperaturfølere. Forenklet tegning med plassering av utstyr i fyrrommet, plantegning i målestokk 1:50. Tegninger kan baseres på.dwg filer eller.pdf filer. Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet samt fleksibilitet. Før bestilling skal spesifikasjoner for valgt utstyr og komponenter legges frem for gjennomgang. Rørledninger skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, innregulering og kontrollmålinger kan foretas på tilfredsstillende måte. Det samme kan bli gjeldende ved endringer i brannellebegrensende og/eller bærende konstruksjoner og ved ivaretagelse av krav til lyd- og vibrasjoner. Dokumentasjon av utførte arbeider All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering skal være utført i overensstemmelse med Varmenormen 2017 kap. 11 og Rørhåndboka 2018 kap Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding: Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører Protokoll fra trykkprøving av rørsystemer Protokoll fra innregulering av varmesystemer Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll Protokoll for opplæring av driftspersonell. Drifts- og vedlikeholdsinstruks med som bygget tegninger Side 14 av 77

15 Montasje av rør og utstyr Utstyret skal monteres slik at den tilsiktede fordeling av medium over de enkelte komponenter oppnås. Montasjen av alt som inngår i entreprisen skal gjøres i overensstemmelse med produsentens retningslinjer og anvisninger. Generelt gjelder at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. Totalentreprenøren skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc. Alle vegg- og dekkegjennomføring av rør og kanaler tettes forsvarlig slik at lyd- og brannkrav tilfredsstilles. Alle synlige rørgjennomføringer dekkes med dekkskiver og utsparinger rundt kanaler behandles slik at tilfredsstillende utseende oppnås. For synlige VVS-installasjoner gjelder at valg av produkt/element og nøyaktige posisjoner skal avtales med byggherre eller dennes representant. Riving av rør og utstyr Det må lages en plan for hvordan rivearbeidet skal gjennomføres, både med tanke på kapping av rør, fjerning av utstyr, uttransport og farlig avfall. Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige tillatelser og utarbeidelse av myndighetspålagte planer for riving. Gjennomføringer i bærende- og branncellebegrensende konstruksjoner skal tettes. Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal tettes med sertifisert og godkjent tettemasse. Rivearbeidene skal inkluderes i SHA-planen og det skal utarbeides skjemaer for Sikker Jobb Analyse (SJA). Arbeidet skal sikkerhetsvurderes iht. krav i byggherreforskriften. For varme arbeider i forbindelse med f.eks skjæring av rør skal nødvendige tiltak iverksettes iht. «forskrift om utførelse av arbeid». Tilretteleggelse for adkomst og uttransport, tilpassing/justering og behov for montasje/remontasje i forbindelse med riving inkluderes. Det vises til de ulike fagkapitler for mer spesifikke krav til rivearbeidene. Trykkprøving Trykkprøving av rør utføres seksjonsvis i samsvar med byggeprosessen. Skjulte rør skal trykkprøves før de blir utilgjengelig for inspeksjon. Trykk- og tetthetsprøving skal utføres iht Varmenormen 2017 kap Side 15 av 77

16 Funksjonsprøving Etter avsluttet montasje, skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. Etter godkjent rengjøring, skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført for å verifisere at anlegget funksjonerer i henhold til spesifikasjonen. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene og bygget er helt rengjort etter egne arbeider. Innregulering målinger Eksisterende vannmengder i hovedkurs i fyrrom måles og protokollføres før rivingsarbeidene settes i gang. Innregulering og kontroll av vannmengder for sirkulerte vannmengder på varmekurs etter (om)bygging. Måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille Byggforsk sine krav til målenøyaktighet samt kontroll og justering. For igangkjøring, innregulering m.m. skal det benyttes Varmenormen 2017 kap og Rørhåndboka 2018 kap Innregulering av vannmengder: 5 %, + 10 % Alle målinger skal være inkl. målefeil. Komplette måleprotokoller iht. Rørhåndboka opprettes og leveres. Innstillingsposisjon til innreguleringsorganet skal låses og posisjon avmerkes på komponent i protokoll og på tegning. Anlegget overtas først når anleggene er i gangkjørt, innregulert og innreguleringsprotokoller og FDV dokumentasjon foreligger. Merking Alt utstyr skal merkes iht. forskrifter og krav fra myndigheter. I tilegg skal anlegget merkes etter Tverrfaglig merkesystem for bygninger (TFM merkesystem, Statsbygg's standard PA0802, siste versjon). Se Alle komponenter som kjeler, pumper, ventiler, varmevekslere etc. merkes. Rør merkes med Flo-Code merking med angivelse av medium, strømretning og farge. Merking skal være utført før ferdigstillelse. 2.1 Opsjonspris byggesøknad Røra barneskole :.. kr. Eks.mva. 2.1 Opsjonspris byggesøknad Sandvollan barneskole :.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 16 av 77

17 Beskrivelse av omfang 32 Varmeanlegg Røra barneskole Bygningsmassen har i dag vannbåren oppvarming via radiatorer og gulvvarme, vannbårne varmebatterier i ventilasjonsanlegg, forvarming av varmt tappevann via egen VVX. Byggets energiforsyning i fyrrom består av oljekjele, samt elektrokjele. Fyrrom er plassert i kjelleretasje, med utvendig nedgravd oljetank med antatt volum på liter. Med bakgrunn sett opp i mot myndighetskrav, gjeldende fra år 2020 vedr. forbud mot oljefyring, vil det i den sammenheng være naturlig å konvertere dagens oljekjele til å kunne fyres med bioolje for å møte myndighetskravet. Det vil være lite hensiktsmessig å etablere en ny energiform, da bygningsmassen per i dag er godt oppdekket med alternative energibærere i dag. Generelt vannbårent varmeanlegg ved Røra barneskole Fyrrom er plassert i kjeller på skolebygg fra 1955, og er i dag basert på energiforsyning fra følgende energikilder: 1 stk. Elektrokjel: AEG Type: EL 200 fra år Kapasitet: 225 kw 1 stk. Oljekjel: Parca Norrahammar Type: Wirbex mini, fra år Kapasitet: 230 kw Oljebrenner: Fremo IE2 HMA , installert ca Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert med høy systemtemperatur. Anlegget har en turtemperatur på: 80 C, og med returtemperatur på: 60 C ut fra kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget ut fra fyrrom er ikke mengderegulert og har ikke frekvensregulerte pumper i dag. Oppvarmet areal for skoledelen er beregnet til ca m². For samfunnshuset som tidligere har vært oppvarmet via felles varmeanlegg er det beregnet et oppvarmet areal på ca m². Samfunnshuset skal nå forsynes fra egen energikilde. Oppvarmingsanlegg Oppvarming av bygningsmassen via vannbårent varmeanlegg med kombinasjon av høytemperatur radiatorer og gulvvarme. Romoppvarming via vannbåren gulvvarme for SFO 1.etg. Romoppvarming via radiatorer for undervisning 1 og 2.etg, 1955-bygg, for klasseromsfløy 1987, mellombygg 1987 og lærerromsfløy Romoppvarming via panelovner for aktivitetsbygg, 1960 Romoppvarming via luft/luft varmepumper for gym.sal, Side 17 av 77

18 Ventilasjonsanlegg Skolens bygningsmasse har totalt 5 stk. ventilasjonsanlegg som betjener ulike soner og byggetrinn, hvorav 4 stk.vent.anlegg med vannbårne varmebatterier. Forvarming vent.luft via 4 stk. vannbårne varmebatterier i totalt 4 stk ventilasjonsanlegg for h.h.v.: System SFO 1.etg, 1955-bygg, System Gymsal og garderober, System Mellombygg 1+2 etg, Klasseromsfløy 1+2. etg i gymsalbygg. System 36.xx Garderober/dusjer i kjelleretg. «bomberom» i gymsal bygg Forvarming vent.luft via 1 stk. elektrisk varmebatteri i 1 stk ventilasjonsanlegg for: System Aktivitetsbygg Berederanlegg Til l forsyning av varmt tappevann for skolens bygningsmasse, er det i fyrrom installert 2 stk. varmtvannsberedere av type: OSO 17RE, a 300 l fra Kapasitet 2 stk. a 15 kw. Forvarming varmt tappevann via egen tappevannsveksler. Til orientering vedlegges utsnitt fra opprinnelige tegninger vedr. antattt plassering av utvendig nedgravd oljetank og av kjelsentral/ fyrrom i plan kjelleretg i 1955 bygg. Elektrisk materiell Byggets spenningssystem er: 230V-IT For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Mengder Det presiseres at tilbyder er selv ansvarlig for uttak av alle mengder for at man skal få et komplett og funksjonelt fungerende varmeanlegg etter ombygging. Mengder uttas utover det som er nærmere detaljert og beskrevet/spesifisert av tiltak i kravspesifikasjon. Dette gjelder omfang av bl.a varmeanlegg med rørledninger, armatur, utstyr, isolasjon, automasjonsarbeider, bygningsmessige arbeider, elektroarbeider etc Side 18 av 77

19 Bilde 3.1.1: Antatt plassering av utvendig nedgravd oljetank ved Røra barneskole er markert blå. Bilde 3.1.2: Plassering av varmesentral/fyrrom i plan kjelleretasje1955-bygg ved Røra barneskole. El.kjele som skal utskiftes er markert blå. Oljekjele som skal konverteres til biooljefyring er markert rød. Varmtvannsbereder som skal flyttes internt er markert grønt Side 19 av 77

20 Bilde 3.1.3: Eksisterende el.kjel som skal rives og erstattes med ny el.kjele. AEG Type: EL 200 fra år Kapasitet: 225 kw (230 V) Side 20 av 77

21 Bilde 3.1.4: Eksisterende oljekjele og oljebrenner som skal ombygges og konverteres til fyring med bioolje. Oljekjel : Parca Norrahammar Type: Wirbex G mini, fra år Kapasitet: 230 kw Oljebrenner : Fremo IE2 Type: HMA , fra år Side 21 av 77

22 Rivearbeider ved Røra barneskole 32.0 Generelt Rivearbeidene skal inkluderes i SHA-planen og det skal utarbeides skjemaer for Sikker Jobb Analyse (SJA). Arbeidet skal sikkerhetsvurderes iht. krav i Byggherreforskriften. For varmt arbeid i forbindelse med f.eks skjæring av rør skal nødvendige tiltak iverksettes iht. «Forskrift om utførelse av arbeid». Containere for riveavfall kan plasseres på området, etter nærmere avtale med byggherre. Det utarbeides en plan for hvordan rivearbeidet skal gjennomføres, både med tanke på kapping av rør, utstyr og motorer, uttransport og farlig avfall. Tilretteleggelse for adkomst og uttransport, tilpassing/justering og behov for montasje/remontasje i forbindelse med riving inkluderes. Alle rivearbeider i fyrrom ved Røra barneskole, forutsetter at totalentreprenør transporterer utstyr og deler ut gjennom eksisterende døråpninger i fyrrom, videre via korridor og derifra videre ut gjennom inngangsdør i underetasje. Nødvendige operasjoner som demontering evt. skjæring etc. for å få delt opp el.kjele i transporterbare deler må behovsvurderes og skal inngå. Totalentreprenøren skal sørge for riktig håndtering av kjemiske stoffer og sørge for jevnlig rengjøring av fyrrom og korridor. Riving omfatter nødvendig tømming av anlegg, utløfting, fjerning, transport til godkjent avfallsmottak og deponiavgift iht. gjeldende lover, regler og forskrifter. Miljøfarlige stoffer og metaller skal behandles og kasseres iht. gjeldende lover og regler. Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige tillatelser og utarbeidelse av myndighetspålagte planer for riving. Herunder f.eks. Avfallsplan med tilhørende Miljøsaneringsbeskrivelse, dersom dette er påkrevd. For elektroteknisk riving/demontering, se kapitel 4 avsnitt 49 Diverse/demontering. Deponering av utstyr Det presiseres at når det gjelder deponering av demontert utstyr, så skal driftsansvarlig Joar Aagedal, som representant for Inderøy kommune konsulteres først vedr. om de ønsker å beholde noe av utstyret for senere gjenbruk før utstyr bli kjørt til deponering. Dette gjelder i hovedsak kjelanlegg, pumper, armatur og utskillere. Det forventes en tett dialog opp mot driftspersonal vedr. dette Fjerning elkjele, Røra barneskole Omfang, rivearbeider el.kjele i fyrrom: Elkjele med tilhørende røranlegg, som ikke benyttes videre. Elanlegg og kabler, som ikke måtte benyttes videre. Eksisterende elkjele skal rives og leveres til godkjent deponi Side 22 av 77

23 32.2 Omfang rivearbeider generelt i fyrrom, Røra barneskole Eksisterende røranlegg fra stussene på eksisterende elkjele avstenges, frakobles, tilpasses anslutning mot ny elkjele. Følgende utstyr og ledninger skal demonteres i fyrrom. Samtlige varmeledninger og isolasjon i fyrrom demonteres. Samlestokk Sirk.pumper Armaturer Ledningsnett, armatur, utstyr og isolasjon rives og leveres til godkjent deponi. Følgende utstyr skal gjenstå og gjenbrukes i fyrrom. Konvertert biooljekjel og biooljebrenner inkl. røykrør 2 stk. varmtvannsberedere skal frakobles og flyttes og tilknyttes på nytt Omfang rivearbeider radiatorer i klasserom og grupperom, Røra barneskole 25 stk. radiatorer i klasserom, grupperom i bygg fra 1955 og 1987 rives. Midlertidig plugging før montasje av nye radiatorer skal inngå. Radiatorer skal rives og leveres til godkjent deponi Side 23 av 77

24 32.4 Demontering og flytting av eksiterende varmtvannsberedere, Røra barneskole I sammenheng med ombygging av fyrrom skal de 2 stk. varmtvannsberedere inkl. tappevannsveksler og rørledninger frakobles, flyttes, ombygges og tilknyttes med ny plassering i fyrrom ved kortvegg mot vinduer. Se systemskjema V Ny situasjon etter ombygging. Det skal bl.a innmonteres ny by-pass for legionellaspyling i tillegg til nytt blandventilarrangement, med tilhørende isolert ledningsnett og armaturer. Eksisterende sirk.pumper gjenbrukes i den grad tilstand/funksjon er bra. Dette også sett på bakgrunn av å frigjøre plass for ny samlestokk og shuntarrangement som er tiltenkt plassert/montert på langvegg bak kjeler. Figur 3.1.2: Varmesentral/fyrrom i plan kjelleretasje1955-bygg ved Røra barneskole. Beredere som skal flyttes er markert blå. Ny plassering av beredere og samlestokk er markert rød. Røra skole, rivearbeider Pris Fjerning elkjele:.. kr. Eks.mva Pris rivearbeider i fyrrom:.. kr. Eks.mva Pris rivearbeider radiatorer:.. kr. Eks.mva Pris demontering, ombygging og flytting av varmtvannsberedere:..... kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 24 av 77

25 Utfasing av fossilt brensel ved Røra barneskole 32.1 Rensing av oljebrenner og ledningsnett I sammenheng med ombygging av oljekjelanlegg til å kunne fyres med bioolje, så skal følgende arbeider inkluderes for eksisterende oljebrenner. Sjekk av eksisterende oljebrenner om denne kan konverteres til å fyres med bioolje. Hvis dette er tilfelle så inkluderes følgende arbeider og leveranser: Bytte av oljepumpe Bytte av dyse og filter Nye oljeslanger Ny tigerloop Innregulering med fyringsteknisk rapport Eksisterende oljeledninger og tilbehørsutstyr skal i tillegg renses for klargjøring til å fyres med bioolje. Opsjonspris på ny oljebrenner: Skulle det mot formodning vise seg at eksisterende oljebrenner ikke kan konverteres til fyring med bioolje, skal det gis pris på ny komplett oljebrenner for bioolje, inkl. nødvendig tilbehørsutstyr. Det skal også i denne posten inkluderes demontering av eksist. oljebrenner med tilbehørsutstyr. Pris føres inn i post Tømming, rensing og trykktesting av eksisterende oljetank Det skal utføres tømming og rensing av eksisterende nedgravde oljetank på antatt liter. Det foretas trykk- og vakum testing av eksisterende tank. Oljetankens plassering er vist på bilde 3.1.1, side 18. Komplette arbeider inkluderes for eksisterende oljetank, forberedt for at denne skal benyttes for bruk av bioolje. Opsjonspris på ny biooljetank: Skulle det mot formodning vise seg at eksisterende oljetank av forskjellige årsaker, ikke tilfredsstiller alle krav til å kunne benyttes videre for fyring med bioolje, skal det gis pris på ny komplett oljetank liter, inkl. nedsetting av tank. Det skal inkluderes tilkobling av lufte og fyllerør, montering av drens/avsug for drenering av tank. Overfyllingsvern. Måleledning med ny nivåmåler. Legging av ny sugeledning fra tank til brenner. I denne posten skal det også inkluderes demontering og frakoblingsarbeider av eksisterende oljetank, gravearbeider, løfting, bortkjøring og deponering av tank og tilbehørsutstyr skal inngå. Pris føres inn i post Ny elkjele Det skal leveres og monteres 1 stk. nye elkjele. Kjelen skal plasseres på eksisterende betongfundament til dagens elkjele. Krav til elkjele: Elkjel 1: 225 kw, 230 V. Stående kjel. Styringspanel montert på kjelen. Leveres med uteføler og utetemperaturkorrigert temperaturstyring av kjelevann. Kjelen må også ha mulighet for styring fra fremtidig SD-anlegg (0-10 V) for styring av temperatur eller effekt. På styringspanelet må det være mulig å begrense maks effektuttaket for kjelen Side 25 av 77

26 El.kjele skal ha utekompensert styring av turtemperatur fra kjeler, og leveres med tilhørende følere for utetemperatur. Komplett leveranse med kobling, kabling og montasje av følere på skyggeside. Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og kontrollere at inntransport er gjennomførbart. Nye el.kjele skal settes i permanent eller provisorisk drift snarest mulig etter riving av dagens kjele. Det vil bli lagt vekt på at tilbyder har kort nedetid og en gjennomtenkt/realistisk plan for å unngå nedetid Rørtilkobling elkjel Ny el.kjele tilkobles eksisterende rørføring på samme måte som dagens el.kjele. Elkjele tur og retur kobles til eksisterende hovedrør. Komplett rørtilkobling inkl. rør, isolasjon av rør og deler, flenser og stengeventiler. Røra skole, utfasing av fossilt brensel Pris rensing av eksist. oljebrenner og oljeledninger:..kr. Eks.mva Pris tømming, rensing og trykktesting av eks. oljetank:....kr. Eks.mva Pris ny elkjele:.. kr. Eks.mva Pris rørtilkobling elkjele:.. kr. Eks.mva. Opsjonspriser: Opsjonspris ny biooljebrenner inkl. tilbehørsutstyr:.. kr. Eks.mva Opsjonspris ny biooljetank inkl. tilbehørsutstyr:....kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 26 av 77

27 Ombyggingsarbeider varmeanlegg fyrrom ved Røra barneskole I sammenheng med arbeider forbundet med utfasing av fossilt brensel ved Røra barneskole, skal det parallelt foretas ombyggingsarbeider i fyrrom. Entreprenøren skal medta alle nødvendige komponenter og annet utstyr som er nødvendig for å oppfylle gjeldene krav. Anlegget leveres i henhold til generelle tekniske bestemmelser, Norske standarder, retningslinjer m.m. Anlegg og komponenter skal som et minimum tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420, siste utgave, krav i Rørhåndboka 2019 (utgitt av Skarland Press) og Varmenormen 2017, samt gjeldende tekniske forskrifter. Det er entreprenørens ansvar å prosjektere og dimensjonere nye anlegg og tilpasse disse til dagens varmeanlegg. Systemskjema for varmeanlegget er gitt i vedlegg, i utgave for eksisterende anlegg V , samt for ny situasjon etter ombygging, V Dagens varmeanlegg er dimensjonert for tur/returtemperatur 80/60 C. Ombyggingen omfatter bl.a følgende: Levering og montering av nytt isolert rørledningsnett. Levering og montering av sikkerhetsventiler med rør til sluk. Levering og montering av stengeventiler i nødvendig omfang for avstengning. Levering og montering av strupeventiler i nødvendig omfang for innregulering. Levering og montering av tilbakeslagsventiler i nødvendig omfang Levering og montering av 2-veis motorventiler for kjelstyring Levering og montering av sil/filter og mikrobobleutskiller Levering og montering av prefabr.shuntgrupper Levering og montering av vannbehandlingsanlegg Levering og montering av sirkulasjonspumper Levering og montering av ekspansjonsanlegg Levering og montering av energimåler Måling av vannmengder og trykkfall over pumpene i fyrrom før og etter ombygging. Isolering røranlegg og utstyr, utføres iht. beskrivelse under kapittel «Krav til isolering». Tømming, fylling, trykktesting og igangkjøring. Innregulering av vannmengder samlestokk og varmekurser. Merking av rør og utstyr Side 27 av 77

28 322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner i fyrrom Ledningsnettet skal være utført i materialer som er bestandig for det medium som skal transporteres. Ledningsnettet skal også være tilpasset de aktuelle trykk og temperaturer som kan forekomme. Vertikale ledninger monteres slik at påkjenning, på grunn av egenvekt, lokaliseres til dertil egnede opphengingspunkter slik at horisontale avgreninger ikke belastes. Alle rørgjennomføringer i brannskiller skal utføres etter Byggeforskriftene og Brannvesenets krav og i korrosjonsbestandige materialer. Ved alle rørgjennomganger i vegger og dekker anbringes foringshylser av stål. Det skal ikke være direkte kontakt mellom hylse og rør. Hylser skal tettes i begge ender med brannbestandig, fleksibel fugemasse. Rørgjennomføringer i brannskiller skal ikke benyttes som oppheng, opplagring eller fastpunkt for rørledninger. Ved alle synlige vegg-, gulv- og takgjennomføringer av mindre uisolerte rør skal det påsettes dekkskiver. Dekkskivene skal være udelte. Alle rørkuplinger må ligge tilgjengelig for inspeksjon og for senere frakobling. Hvor rørene ligger innkledd, skal det ved alle ventiler anbringes inspeksjonsluker. Alle ledninger må legges slik at ledningenes ekspansjon kan foregå uhindret. Hvor rørene ligger innkledd, skal det ved alle ventiler og stakepunkter anbringes inspeksjonsluker. Rørentreprenøren anviser plassering og størrelse på inspeksjonsluker som leveres og monteres av bygningsentreprenøren. Alle røranlegg skal utstyres med tilkoblingspunkter for elektrisk jording iht. Forskrifter for elektriske anlegg (NEK 400) og iht. avtale med el.entreprenør. Hengere og klammere skal være solide. Rørstyringer for ledninger med ekspansjonskompensatorer skal være vel avstivede og minst 2 rørdiametere lange. Ved fastpunkter må forankringene motstå opptredende ekspansjons- og trykk-krefter. Rørledninger som normalt er vann eller glykolfylte må kunne tømmes i sin helhet. Ledningene må derfor gis fall som muliggjør dette. Det anordnes tømmekraner i ledningene hvor forholdene tilsier det, eller hvor det er vist på tegningene. Det anordnes lufteinnretninger hvor forholdene tilsier det eller hvor det er vist på tegningene. Der det er lange rettstrekk i anlegget, skal entreprenør medta tilstrekkelig mange fastpunkter og ekspansjonsanordninger slik at anlegget ikke deformeres eller utsettes for utilbørlige spenninger. Prosjektering av rørekspansjon skal sendes byggherren til gjennomgang før utførelse. Ved alle manometere og trykkgivere skal det være kraner for avstengning og trykkavlastning. Alle termometere og temperaturfølere skal anbringes i lommer med kontaktpasta. Alle manometere og termometere skal anbringes på representative steder i henhold til avtale med rådgivende ingeniør. Alle rørledninger skal ved overleveringen av anleggene være omhyggelig renset og renspylte innvendig. Om nødvendig skal det avsettes provisoriske tilkoblings- og tømmestusser for spylevann. Dette arbeidet utføres seksjonsvis i den utstrekning fremdriften av byggearbeidet gjør det nødvendig. Alle rørender skal være forseglet ved levering til byggeplass og skal holdes tildekket i hele montasjeperioden inntil rørene kobles sammen Side 28 av 77

29 For hovedledninger benyttes vibrasjonsisolerte oppheng. Alle rør og deler skal ha ensartet farge (eventuelt males). Ledningene legges av sorte gjengede stålrør NS 5587, mellomserie, med adusert fittings. Dette gjelder for rør opp til og med DN 50. For større dimensjoner benyttes sveisede stålrør angitt etter NS ISO 4200 St 37 med stålrørsdeler for sveising. Det kan også benyttes stålrør for pressfittings for dimensjoner opp til 54 mm for tilkobling til lokale varmeavgivere. Ved eventuell innstøping av varmerør skal det ikke legges skjøter uten at disse er tilgjengelig i fremtiden. Alle rørgjennomføringer i vegger og dekker skal være i korrosjonsbestandig utførelse med forkrommet dekkskive/hette, pakning og forsynes med hylser i støpte og murte konstruksjoner. Rørenes ekspansjon må kunne gå uhindret. Føringer som ikke kan inspiseres legges som "rør i rør". Utløp fra sikkerhetsventiler og kondensavrenning føres til sluk. Rørføringer gjennom skillevegger dekkes med dekkskiver. Rør gjennom gulv fuges med fugemasse av samme farge som belegg. Før ledninger tas i bruk skal de være renspylt. Dersom annet ikke er nevnt i denne beskrivelsen settes trykktap i rør til maks 100 Pa/m og varmevekslere til maks 25 kpa. Øvrig utstyr i henhold til leverandørs anvisninger, lavest mulig trykkfall tilstrebes Armatur for varmeinstallasjoner i fyrrom Ved nye arbeider er entreprenøren ansvarlig for montasje av tilstrekkelig antall ventiler for komplett innregulering. Anlegget skal kunne oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn på drift og vedlikehold. Alle hovedkurser, avgreninger, opplegg, utstyr som batterier etc. skal utstyres med stengeventiler og innreguleringsventiler med måleuttak og automatiske luftepotter (stengbare). Alle armaturer skal tilfredsstille minimum trykklasse NT 6, dersom annet ikke er oppgitt. Til avstengningsventiler med dimensjoner til og med DN 50 benyttes kuleventil med gjengeanslutning og lang spindel. For dimensjoner over DN 50 benyttes spjeldventil med flensmontasje, type LUG. Ventilene må være garantert tette ved demontering på en side. Spaker og ratt må ikke komme i konflikt med isolasjon. Som strupeventil benyttes fabrikat TA type STA-D opp til 50 mm og STA-F over 50 mm eller tilsvarende. Innreguleringsventiler skal ha måleuttak og mulighet for avtapping. I alle kurser med mulighet for differansetrykk som overstiger 1,2 bar, skal det installeres STAD/STAF - STAP ventiler for differansetrykkregulering. Alle varmekurser i teknisk rom forsynes med termometre i tur- og returledning i tilpasset temperaturskala. Termometrene skal monteres slik at de kan avleses fra gulvnivå. Bimetalltermometre skal ha hus i metall, og visningsområde tilpasset temperaturområdet men aldri mer enn C. Målenøyaktighet ±1 C. Skal leveres med lomme. Alle lavpunkter skal være utstyrt med uttak og stengeventil for avtapping, slik at disse kan tømmes. Anlegget skal kunne luftes ved høydepunkter med stengbare luftpotter. Disse skal være stengt etter oppfylling og utlufting av anlegget. Alle luftepotter skal merkes tydelig. Montasje av lommer for temperaturfølere og stusser for trykkfølere skal inkluderes Side 29 av 77

30 Nye prefabrikerte shuntgrupper med følgende alternativ: Leveranse av nye prefabrikerte shuntgruppe 3 stk, som erstatning av de opprinnelige shuntgrupper som er angitt på skjema. Nye prefabrikerte shuntgrupper leveres som type Nor-shunt MSE med elektronisk trykkuavhengig shuntventil, eller tilsvarende produkt. Inkl. i prisen skal være demontering og montering av ny shuntgruppe inkl. tilførsel til ny shuntmotor etter ombygging, samt igangkjøring. Se illustrasjon for ny shunt med systemløsning/funksjon under Side 30 av 77

31 325 Utstyr for varmeinstallasjoner i fyrrom, innregulering og merking. Hovedsirkulasjonspumpe varmeanlegg Eksisterende hoved sirkulasjonspumpe tvilling av type Flygt AO-60T 166, erstattes av nye frekvensstyrte hovedpumper for alternerende drift. Benevnt JP-401 og JP-402. Totalentreprenør må måle og protokollføre vannmengde og trykkøkning for eksisterende tvillingpumpe. Ny utførelse med to enkeltpumper for alternerende drift. Integrert frekvensstyring. Inkl. komplett montering med nye stengeventiler, tilbakeslagsventiler, overganger til pumpedimensjon, pumpesøyle og vibrasjonsdempere. Isolasjon av nye rør, deler og pumper. Sirkulasjonspumper varmeanlegg Eksisterende sirkulasjonspumper 3 stk, benevnt JP.403, JP.404 og JP.405, erstattes av nye frekvensstyrte sirkulasjonspumper. Totalentreprenør må måle og protokollføre vannmengde og trykkøkning for eksisterende sirkulasjonspumper. Ny utførelse med frekvensstyrte enkeltpumper. Integrert frekvensstyring. Inkl. komplett montering med nye stengeventiler, overganger til pumpedimensjon. Isolasjon av nye rør, deler og pumper. Luftutskiller og sil/filter Luftutskiller av type mikrobobleutskiller, samt sil/filter skal innmonteres i varmeanlegget i fyrrom ved ombygging. Utskiller monteres foran hovedsirkulasjonspumper (sugeside). Sil/filter monteres på returledning. Vannbehandlingsanlegg Det skal monteres et nytt vannbehandlingsanlegg tilpasset varmeanlegget størrelse. Entreprenør leverer og monterer dette. Innregulering, merking etc. Det inkluderes ny innregulering og merking av alle manuelle innreguleringsventiler i hele varmeanlegget i fyrrom. Det leveres innreguleringsrapport som en del av anleggets FDV. Innreguleringsventiler merkes fysisk på anlegget, på tegninger og FDV. Alle varmeanleggets hovedkomponenter merkes fysisk på anlegget, i tavler/fordelinger, på tegninger og FDV. Med hovedkomponenter menes som et minimum biooljekjel, elkjel, pumper, reguleringsventiler, varmtvannsberedere, luftutskillere, temperaturtransmittere, trykktransmittere etc Side 31 av 77

32 326. Isolasjon for varmeinstallasjoner i fyrrom Tekniske krav Isolering og overflatekledning skal utføres etter leverandørens anvisninger og skal utføres av faglærte isolatører. Isolering gjennom brannklassifiserte vegger/dekker skal utføres iht. gjeldende brannforskrifter. Leverandør pålegges å kontrollere gjennomføringer i brannklassifiserte vegger fra tekniske rom og sjakter for å sjekke at disse er forskriftsmessig branntettet. Ved sort stål skal rør/komponenter påføres korrosjonsbeskyttende primer og males før isoleringsarbeidet starter. Før primer påføres må eksisterende korrosjon pusses bort/fjernes. Alle filtre og utskillere skal være isolert med minimum samme isoleringstykkelse som tilstøtende rør. Trykkprøving, tetthetsprøving og rengjøring skal utføres før isolasjonen pålegges for samtlige varmeledninger Isolering av varme rør og komponenter, designtemperaturer over 30 C Isolasjonsmaterialet skal være av typen mineralull. Isolasjonstykkelse skal være iht. oppgitt isolasjoneklasse iht. NS-EN 12828:2012 Varmeledningsevne på isolasjonsmaterialet skal maksimum være 0,037 W/mK ved +50 C iht. NS-EN ISO 8497 og NS-EN ISO Isolasjonsgraden skal ikke svekkes nevneverdig over tid ved migrering av molekyler eller kunne bli fuktige, da dette vil kunne øke varmeledningsevnen. Isolasjon av komponenter skal utføres med avtagbare ventiljakker eller støpte isolasjonsskall tilpasset utstyrets form. Yttermaterialer skal være vannavvisende. Små gjengede ventiler (<DN40) kan isoleres med rørskåler. Det skal da være skjøt i rørskålene på begge sider av ventilen og mantlingen på begge sider skal overlappe med minst 50 mm med mantlingen av resten av røret. Alle ventiler og komponenter skal være fullt ut betjenbare etter isolering. Isolasjonsmaterialet og mantling skal ikke avgi lukt eller gass i helseskadelige mengder. Alle synlige rørføringer skal mantles med plastmantling montert i henhold til leverandørs anvisninger. Alle avslutninger utstyres med mansjetter av aluminium. Ved isolering i flere sjikt skal skjøtene forskyves i forhold til hverandre. Riktig brannklassifisert tape skal benyttes. Røra skole, ombyggingsarbeider varmeanlegg i fyrrom Ledningsnett for varmeinstallasjoner i fyrrom: kr. Eks.mva Armatur for varmeinstallasjoner i fyrrom: kr. Eks.mva Utstyr for varmeinstallasjoner i fyrrom, innreg.merking:.. kr. Eks.mva Isolasjon av varmeinstallasjoner i fyrrom:... kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 32 av 77

33 Levering og montering av nye radiatorer 32.6 Nye radiatorer for klasserom/grupperom For totalt 7 stk. klasserom, 2 stk. grupperom og 1 lagerrom skal det foretas demontering samt deponering av eksisterende radiatorer, totalt 25 stk. Det skal leveres og monteres nye radiatorer. Totalt omfang som skal utskiftes er 24 stk. radiatorer. Samtlige radiatorer som skal utskiftes for de 7 stk. klasserommene skal ha temperaturstyring via romtermostat, som angitt under kap Entreprenør tilbyr nye radiatorer på bakgrunn av dekningsareal, brystningshøyder og dimensjonerende effektbehov ut fra de gitte opplysninger vedr. byggeår. Det er angitt plassering og mål på eksisterende radiatorer i tabell under. Se også figur samt som viser de aktuelle rommene. Romnr. Romtype Radiatormål l*h*d: Antall: 109 Klasserom 1.etg, 1955-bygg 1800x700x70, 3-panel Klasserom 1.etg, 1987-bygg 1100x600, 1-panel Klasserom 1.etg, 1987-bygg 1100x600, 1-panel Lagerrom, 1.etg, 1955-bygg Demonteres og plugges Grupperom, 1.etg, 1955-bygg 1270*700*40, 2-panel Grupperom, 1.etg, 1987-bygg 730*600, 1-panel Klasserom 2.etg, 1955-bygg 1800x700x70, 3-panel Klasserom 2.etg, 1955-bygg 1800x700x70, 3-panel Klasserom 2.etg, 1955-bygg 1900x700x70, 3-panel Klasserom 2.etg, 1955-bygg 900x700x70, 3-panel 2900x700x70, 3-panel Sum totalt Nye radiatorer: Demontering og plugging: stk. 1 stk. Tabell 3.5.1: Oversikt over rom med radiatorer som skal demonteres og utskiftes. Gjelder også for 7 stk. klasserom som skal etablere temperaturstyring på romnivå via romtermostat. 3.6 Røra skole, Levering og montering av nye radiatorer Pris Nye radiatorer for klasserom/grupperom:.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 33 av 77

34 Ombygging temperaturstyring 32.7 Ombygging til temperaturstyring på romnivå for klasserom For totalt 7 stk. klasserom skal det foretas ombygging fra opprinnelig temperaturstyring via termostatiske radiatorventiler til romnivåstyring via romtermostater. Det skal etableres temperaturstyring på romnivå fra radiatorer via romtermostat. Hvert klasserom har i snitt 3 stk. radiatorer. (Varierer mellom 2 og 4 stk.) Se for øvrig oversikt over klasserom og antall radiatorer i tabell Se også figur samt som viser de aktuelle klasserommene. Det skal for de 7 aktuelle klasserommene inkluderes leveranse og montasje av romtermostater, ventilmotorer i snitt 3 stk. per klasserom, inkl. undersentral som skal være tilgjengelig via SDanlegg, samt igangkjøring. Såfremt det ikke er 24V tilgjengelig, skal det leveres og monteres trafo for dette. Nødvendig kabling og el.tekniske arbeider for dette arbeidet er beskrevet under kap. 4. Røra skole, ombygging temperaturstyring Pris ombygging temperaturstyring på romnivå, klasserom:... kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 34 av 77

35 Figur 3.6.1: Plan 1.etg bygg/1987-bygg. Oversikt over rom med radiatorer som skal demonteres og utskiftes. Gjelder også for totalt 7 stk. klasserom som skal etablere temperaturstyring på romnivå via romtermostat Side 35 av 77

36 Figur 3.6.2: Plan 2.etg bygg. Oversikt over rom med radiatorer som skal demonteres og utskiftes. Gjelder også for totalt 7 stk. klasserom som skal etablere temperaturstyring på romnivå via romtermostat Side 36 av 77

37 Oversikt over bygningsmassen med byggeår for Røra barneskole. Bilde Oversikt over bygningsmassen ved Røra skole med oppføringsår oppgitt Side 37 av 77

38 Sandvollan barneskole, samfunnshus og barnehage Bygningsmassen har i dag vannbåren oppvarming via radiatorer og gulvvarme, vannbårne varmebatterier i ventilasjonsanlegg, forvarming av varmt tappevann via egen VVX. Byggets energiforsyning i fyrrom består av væske/vann varmepumpe, oljekjele, samt elektrokjele. Fyrrom er plassert i kjelleretasje i eldste skolebygg, med utvendig nedgravd oljetank med volum på liter. Med bakgrunn sett opp i mot myndighetskrav, gjeldende fra år 2020 vedr. forbud mot oljefyring, vil det i den sammenheng være mest naturlig å rive dagens oljekjele med utv. nedgravd oljetank og øvrig tilbehørsutstyr, og erstatte denne med en ny elektrokjele med større effekt, for å møte myndighetskravet. Det vil være lite hensiktsmessig å etablere en ny energiform, da bygningsmassen per i dag er godt oppdekket med flere alternative energibærere i dag, bl.a. med væske/vann varmepumpe. Generelt vannbårent varmeanlegg ved Sandvollan Skole, samfunnshus og barnehage Byggets energiforsyning i fyrrom på det eldste skolebygget fra 1953, og er i dag basert på energiforsyning fra følgende energikilder: Varmepumpe med 2 moduler: Thermia M60, E 60 N, fra år Kapasitet: 60 kw. 1 stk. Oljekjel: Buderus G 305, fra år Kapasitet: 120,0 kw. Oljebrenner: Weishaupt WL 30 Z-A, fra år I nyere skole tilbygg fra 2010, er det i eget teknisk rom installert følgende kjel: 1 stk. Elektrokjel: Varmeteknikk MB 2060, fra år Kapasitet: 60 kw. Det vannbårne varmeanlegget er dimensjonert for lav systemtemperatur. Dette i sammenheng med at varmepumpeanlegg ble etablert i Anlegget har en turtemperatur på: 55 C, og med returtemperatur på: 35 C ut fra VP/kjelanlegget i fyrrom. Varmeanlegget ut fra fyrrom er ikke mengderegulert og har ikke frekvensregulerte pumper i dag. Oppvarmet areal er for skole med tilbygg, samfunnshus og barnehage, beregnet til ca m², som oppvarmes via det vannbårne varmeanlegget. Oppvarmingsanlegg Oppvarming av bygningsmassen via vannbårent varmeanlegg med kombinasjon av lavtemperatur radiatorer og gulvvarme. Romoppvarming via vannbåren gulvvarme for nyere skole tilbygg, Romoppvarming via vannbåren gulvvarme for barnehage, Romoppvarming via radiatorer for eldste skolebygg, Romoppvarming via radiatorer for samfunnshuset, Side 38 av 77

39 Ventilasjonsanlegg Bygningsmassen har 3 stk. ventilasjonsanlegg, alle med vannbårne varmebatterier. Forvarming vent. luft via 2 stk. vannbårne varmebatterier i totalt 2 stk ventilasjonsanlegg for h.h.v: System eldste skolebygg (1953). System tilbygg skole (2010). Forvarming vent. luft via 1 stk. vannbårent varmebatteri i totalt 1 stk ventilasjonsanlegg for System barnehage (2005). Samfunnshuset ventileres per i dag vha. noen få separate avtrekkssystemer. Berederanlegg Til forsyning av varmt tappevann for skolebygg eldste og nyeste bygg er det i fyrrom installert følgende: 2 stk.ctc Ferro Modul T400 L/ (Lagermodul), samt 1 stk. CTC Ferro Modul T400 E7 (Effektmodul) Kapasitet: El. kolbe: 7 kw Forvarming varmt tappevann via egen tappevannsveksler. Barnehage og samfunnshuset blir forsynt med varmt tappevann fra egne lokale varmtvannsberedere med el. kolber. Til orientering vedlegges utsnitt fra opprinnelige tegninger vedr. antattt plassering av utvendig nedgravd oljetank og av kjelsentral/ fyrrom i plan kjelleretg. Elektrisk materiell Byggets spenningssystem er: 230V-IT For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Mengder Det presiseres at tilbyder er selv ansvarlig for uttak av alle mengder for at man skal få et komplett og funksjonelt fungerende varmeanlegg etter ombygging. Mengder uttas utover det som er nærmere detaljert og beskrevet/spesifisert av tiltak i kravspesifikasjon. Dette gjelder omfang av bl.a varmeanlegg med rørledninger, armatur, utstyr, isolasjon, automasjonsarbeider, bygningsmessige arbeider, elektroarbeider etc Side 39 av 77

40 Bilde 3.8.1: Antatt plassering av utvendig nedgravd oljetank ved Sandvollan barneskole, bygg. Utvendig nedgravd oljetank som skal rives og fjernes er markert blå. Bilde 3.8.2: Plassering av varmesentral/fyrrom i plan kjelleretasje 1953-bygg ved Sandvollan barneskole. Oljekjele skal rives og fjernes og erstattes med ny elektrokjele. Oljekjele er markert rød Side 40 av 77

41 Bilde 3.8.3: Eksisterende oljekjele og oljebrenner som skal rives og fjernes fra fyrrom. Oljekjel : Buderus G 305, fra år Kapasitet: 120 kw Oljebrenner : Weishaupt WL 30 Z-A, fra år Side 41 av 77

42 Rivearbeider 32.0 Generelt Rivearbeidene skal inkluderes i SHA-planen og det skal utarbeides skjemaer for Sikker Jobb Analyse (SJA). Arbeidet skal sikkerhetsvurderes iht. krav i Byggherreforskriften. For varmt arbeid i forbindelse med f.eks skjæring av rør skal nødvendige tiltak iverksettes iht. «Forskrift om utførelse av arbeid». Containere for riveavfall kan plasseres på området, etter nærmere avtale med byggherre. Det utarbeides en plan for hvordan rivearbeidet skal gjennomføres, både med tanke på kapping av rør, kanaler, utstyr og motorer, uttransport og farlig avfall. Tilretteleggelse for adkomst og uttransport, tilpassing/justering og behov for montasje/remontasje i forbindelse med riving inkluderes. Alle rivearbeider i fyrrom ved Sandvollan barneskole, forutsetter at totalentreprenør transporterer utstyr og deler ut gjennom eksisterende døråpninger i fyrrom i kjelleretg, videre via korridor og opp trapp og derifra videre gjennom korridor og ut gjennom hovedinngangsdør i plan 1.etasje ved skolen. Nødvendige operasjoner som demontering evt. skjæring etc. for å få delt opp oljekjele i transporterbare deler må behovsvurderes og skal inngå. Totalentreprenøren skal sørge for riktig håndtering av kjemiske stoffer og sørge for jevnlig rengjøring av fyrrom og korridor. Riving omfatter nødvendig tømming av anlegg, utløfting, fjerning, transport til godkjent avfallsmottak og deponiavgift iht. gjeldende lover, regler og forskrifter. Miljøfarlige stoffer og metaller skal behandles og kasseres iht. gjeldende lover og regler. Entreprenøren er ansvarlig for nødvendige tillatelser og utarbeidelse av myndighetspålagte planer for riving. Herunder f.eks. Avfallsplan med tilhørende Miljøsaneringsbeskrivelse, dersom dette er påkrevd. For elektroteknisk riving/demontering, se kapitel 4 avsnitt 49 Diverse/demontering. Deponering av utstyr Det presiseres at når det gjelder deponering av demontert utstyr, så skal driftsansvarlig Frode Lægran, som representant for Inderøy kommune konsulteres først vedr. om de ønsker å beholde noe av utstyret for senere gjenbruk før utstyr bli kjørt til deponering. Dette gjelder i hovedsak kjelanlegg etc. Det forventes en tett dialog opp mot driftspersonal vedr. dette Fjerning av nedgravd oljetank og reetablering Eksisterende nedgravde oljetank skal tømmes, rengjøres, saneres, graves opp og leveres til deponi. Fjerning av påfyllings- og lufterør. Alle avgifter og utsendelse nødvendig dokumentasjon til Inderøy kommune skal inkluderes. Arbeidet skal utføres av et firma med sertifisert mannskap til rensing og gassmåling av tanken. Anleggsområdet ved oppgraving av tank skal sikres med anleggsgjerde og man skal ivareta sikringssoner ved løft av utstyr. Man må få til en rask gjenfylling av hullet. Tanken er på liter og laget av glassfiber. Den er antatt nedsatt i Side 42 av 77

43 Hullet etter tanken skal fylles med rene masser (pukk/grus) og det skal tas være på topplaget/matjord. Nødvendig ny matjord og planering, utjevning, samt såing av gressplen tas med. Nødvendig skjæring og fjerning av asfalt. Asfaltering Riving oljekjele og rør Eksisterende oljekjele og oljebrenner i fyrrom skal rives og leveres til deponi. Oljeledning og tilhørende utstyr mellom oljekjele og tank skal rives. Dette gjelder følgende oljekjele: Oljekjel: Buderus G 305, fra år Kapasitet: 120,0 kw. Oljebrenner: Weishaupt WL 30 Z-A, fra år Fjerning av røykgassrør og tetting av pipe for oljekjele skal inkluderes. Fjerning av oljeledninger, lufte- og påfyllingsrør Fjerning varmerør Eksisterende røranlegg fra stussene på eksisterende oljekjele fjernes til og med de nærmeste stengeventiler. Tilpasses nødvendig ny tilkobling til ny elektrokjele, som beskrevet under Sandvollan skole, rivearbeider Pris Fjerning oljetank og reetablering :.. kr. Eks.mva Pris Riving oljekjele og rør :.. kr. Eks.mva Pris Fjerning varmerør :.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 43 av 77

44 Ombygging kjelanlegg Ombyggingen omfatter: Måling av vannmengder og trykkfall over pumpene i fyrrom før og etter ombygging. Innregulering av vannmengder varmekurs før samlestokk Nødvendige sikkerhetsventiler med rør til sluk. Nye stengeventiler type LUG monteres i tur og retur for ny el.kjel. Rør i varmeanlegg som ikke skal brukes kappes og blendes nærmest mulig hovedledninger. Isolering røranlegg og utstyr, utføres iht. beskrivelse under kapittel «Krav til isolering». Tømming, fylling, trykktesting og igangkjøring. Merking av rør og utstyr Ny el.kjele Det skal leveres og monteres 1 stk. ny elkjele. Kjelen skal plasseres på eksisterende betongfundament til demontert oljekjel. Krav til elkjele: Elkjel 1: 220 kw, 230 V. Stående kjel. Styringspanel montert på kjelen. Leveres med uteføler og utetemperaturkorrigert temperaturstyring av kjelevann. Kjelen må også ha mulighet for fremtidig styring fra SD-anlegg (0-10 V) for styring av temperatur eller effekt. På styringspanelet må det være mulig å begrense maks effektuttaket for kjelen. El.kjele skal ha utekompensert styring av turtemperatur fra kjeler, og leveres med tilhørende følere for utetemperatur. Komplett leveranse med kobling, kabling og montasje av følere på skyggeside. Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og kontrollere at inntransport er gjennomførbart. Nye el.kjele skal settes i permanent eller provisorisk drift snarest mulig etter riving av dagens oljekjele. Det vil bli lagt vekt på at tilbyder har kort nedetid og en gjennomtenkt/realistisk plan for å unngå nedetid Rørtilkobling elkjel Ny el.kjele tilkobles eksisterende rørføring på samme måte som dagens oljekjele. Elkjelens tur- og returrør skal kobles til eksisterende hovedrør. Komplett rørtilkobling inkl. stålrør, isolasjon av rør og deler, flenser, stengeventiler og innreguleringsventil. Sandvollan skole, ombygging kjelanlegg Pris ny elkjele:.. kr. Eks.mva Pris rørtilkobling elkjel:.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 44 av 77

45 Ombygging temperaturstyring 32.6 Ombygging til temperaturstyring på romnivå for klasserom For totalt 9 stk. klasserom skal det foretas ombygging fra opprinnelig temperaturstyring via termostatiske radiatorventiler til romnivåstyring via romtermostater. Det skal etableres temperaturstyring på romnivå fra radiatorer via romtermostat. Hvert klasserom har i snitt 3 stk. radiatorer. (Varierer mellom 2 og 4 stk.) Se figur samt som viser de aktuelle klasserommene i plan 1 og 2.etg. Radiatorer er i hovedsak av type CFR med høyde 400 mm og lengde 1805 mm, med effekt 757 W pr. stk. Radiatorer er installert i Det skal for de 9 aktuelle klasserommene inkluderes leveranse og montasje av romtermostater, ventilmotorer i snitt 3 stk. per klasserom, inkl. undersentral som skal være tilgjengelig via SDanlegg, samt igangkjøring. Såfremt det ikke er 24V tilgjengelig, skal det leveres og monteres trafo for dette. Nødvendig kabling og el.tekniske arbeider for dette arbeidet er beskrevet under kap. 4. Eksisterende termostatiske radiatorventiler demonteres, og det skal avklares om disse skal beholdes av byggherre. Disse er i hovedsak av nyere dato. Sandvollan skole, ombygging temperaturstyring Pris ombygging temperaturstyring på romnivå:.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 45 av 77

46 Opsjonspriser 32.7 OPSJON 1: Hovedsirkulasjonspumpe varmeanlegg, frekvensregulering Eksisterende hoved sirkulasjonspumpe tvilling av type Grundfos TPD 40/100/4(tørrløper) Mrk.P1 a/b, skal bygges om til å bli frekvensregulert. Det ettermonteres ekstern frekvensregulering for denne pumpen. Det leveres og monteres omformere for dette formål. Omformere skal ha innebygget regulator. Det leveres og monteres differansetrykktransmitter på omformeren, for regulering. Det skal være mulig å ta ut signal for drift/feil mot et overordnet SDanlegg. Totalentreprenør må måle og protokollføre vannmengde og trykkøkning for eksisterende pumpe. Pumpe er angitt på skjema.v OPSJON 2: Sirkulasjonspumper varmeanlegg, frekvensregulering Eksisterende sirkulasjonspumper 7 stk, erstattes av nye frekvensstyrte sirkulasjonspumper. Totalentreprenør må måle og protokollføre vannmengde og trykkøkning for eksisterende sirkulasjonspumper. Pumper er angitt på skjema.v Ny utførelse med frekvensstyrte enkeltpumper. Integrert frekvensstyring. Inkl. komplett montering med nye stengeventiler, overganger til pumpedimensjon. Isolasjon av nye rør, deler og pumper OPSJON 2: Nye prefabrikerte shuntgrupper med følgende alternativ: Det ønskes pris på leveranse og montasje av nye prefabrikerte shuntgruppe 7 stk, som erstatning av de opprinnelige shuntgrupper som er angitt på skjema.v Nye prefabrikerte shuntgrupper som type Nor-shunt MSE med elektronisk trykkuavhengig shuntventil, eller tilsvarende produkt. Inkl. i prisen skal være demontering og montering av ny shuntgruppe inkl. tilførsel til ny shuntmotor etter ombygging, samt igangkjøring. Se illustrasjon for ny shunt med systemløsning/funksjon under. Sandvollan skole, opsjonspriser varmeanlegg OPSJONSPRISER: Pris hoved sirkulasjonspumpe, frekvensregulering:.. kr. Eks.mva Pris kurs sirkulasjonspumper, frekvensregulering:.. kr. Eks.mva Pris nye prefabrikerte shuntgrupper:.. kr. Eks.mva. Sum overføres tilbudsskjema i kap Side 46 av 77

47 Figur : Plan 1.etg bygg. Oversikt over klasserom som skal etablere temperaturstyring på romnivå via romtermostat. 4 stk. klasserom. Merket med rødt. Figur : Plan 2.etg bygg. Oversikt over klasserom som skal etablere temperaturstyring på romnivå via romtermostat. 5 stk. klasserom. Merket med rødt Side 47 av 77

48 Oversikt over bygningsmassen med byggeår for Sandvollan barneskole, tilbygg, samfunnshus og barnehage. Bilde Oversiktskart over Sandvollan skole, samfunnshus og barnehage Hjelpearbeider VVS Bygningsmessige hjelpearbeider Alle bygningsmessige hjelpearbeider for Røra og Sandvollan barneskoler prises inn i respektive poster i de øvrige kapitler i denne kravspesifikasjonen Side 48 av 77

49 Beskrivelse av omfang 40 Elektro Generelle krav elektro Entreprenøren skal levere og montere alt el.anlegg ifbm. Entreprisen for utfasing av fossilt brensel i fyrrom ved Røra og Sandvollan skoler. Installasjonene skal leveres komplette og med den fleksibiliteten som ivaretar byggherrens behov. Elektroarbeider skal omfatte prosjektering, levering, montering, terminering og alle generelle kostnader for det komplette anlegget. Videre skal eksisterende anlegg frakobles og demonteres. Alt EE-avfall skal bort transporteres til godkjent mottak. Forøvrig skal branntettinger ivaretas. All hulltaking for fremføring av kursopplegg skal utføres av leverandøren. Det tillates ikke benyttet PT/PTS kabler, anbefaler bruk av PFSK/PFSP eller tilsvarende til VVSkomponenter. Kabler skal ha fleksibel overgang ved tilkobling til VVS-utstyret og annet teknisk utstyr. Alle komponenter skal merkes med system- og kodenummer som refererer seg til kursnummer og fordeling. Elektroinstallasjonene skal anmeldes av entreprenøren på vanlig måte. Nødvendig tid for utprøving og igangkjøring av anleggene skal medtas. Kostnader i forbindelse med anmeldelser og andre avgifter medtas av entreprenør. De elektriske installasjoner skal utføres iht. forskrifter for lavspenningsanlegg FEL, med veiledning til NEK Byggenes spenningssystem er: 230V-IT. 411 Systemer for kabelføringer Eksisterende kabelbroer er forutsatt benyttet til ny el.kjel IE01, ellers medtas kompletterende føringsveier etter behov. Der det skal være nedføringer i rør til komponenter skal det benyttes rørsystem fabrikat Treotham type PMA-FIX eller tilsvarende. Nedføringene skal være solid festet. 412 Systemer for jording Det skal leveres og forlegges utjevningsforbindelser for nye kabelbroer, pumper, rør samt øvrige ledende anleggsdeler som omfattes av totalentreprisen. Tverrsnitt på PN-kabel tilpasses det enkelte objekt iht. krav i NEK Stigerkabler Det skal vurderes gjenbruk av stigerkablene til eksisterende elkjel som demonteres på Røra skole. Dersom det ikke vurderes gjenbruk av eksisterende stigerkabler skal nye medtas for et komplett anlegg. 434 Fordeling for driftstekniske installasjoner Side 49 av 77

50 Det vurderes ny avgang i eksisterende hovedfordeling for ny elkjel IE.01, hvis ikke eksisterende kan gjenbrukes på Røra. Nye fordelingener utføres iht. NEK 439, og skal være et gulvskap med låsbar dør. Det skal utarbeides FEBdok beregninger for anlegget. Oppdatert kursskjema med innstilte verdier legges i egen lomme i skapdør. 434 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Det skal medtas nytt kursopplegg for alle installasjoner som kommer frem av det samlede grunnlag for entreprisen. Entreprenøren skal levere komplett strømløpsskjemaer som viser styrefunksjoner og merke rekkeklemmer for alle utgående kurser. Entreprenør skal merke alle komponenter med systemkodenummer som refererer seg til skjemaene. Kabler skal ha fleksibel overgang ved tilkobling til VVS-utstyret. Alle kabler merkes i begge ender med varig merkesystem. 49 Diverse/demontering Eksisterende el.kjele og oljebrenner frakobles. Eventuelt stigerkabler og øvrige kabler som ikke skal gjenbrukes skal demonteres. Styreutstyr for eksist. elkjele skal demonteres med tilhørende kabling, hvis det ikke gjenbrukes. Komplett ny tilkobling til ny el.kjele IE01 og oljebrenner inkluderes. Alt EE-avfall skal bort transporteres til godkjent mottak. Teknisk spesifikasjon Røra skole Demonterings/Ombyggingsarbeider i varmesentral/fyrrom Eksisterende 2 stk. varmtvannsberedere i fyrrom ved Røra skole skal flyttes internt i rommet. (som beskrevet under kapittel ). Arbeider med frakopling, rivning, deponering, flytting av installasjoner i forbindelse med dette skal medtas. Elektroarbeider i forbindelse med ombygging i fyrrom (Se systemskjema V Nåsituasjon og V Ny situasjon): 1. Frakopling, skjøting av kabler og tilkobling i forbindelse med flytting av 2stk. varmtvannsberedere. 2. Nytt kursopplegg kabling og tilkopling til romtermostat og regulator for ny fyrromsvifte. 3. Kabling og tilkopling av 3stk. 2-veis motorventiler for kjelvelger mot undersentral. 4. Kabling og tilkopling av ny felles utetemperaturføler RT901 for el.kjel(ie.01 og bioljekjel IO.01) i forbindelse med ombyggingsarbeid i fyrrom. SUM Elektroarbeider for ombyggingsarb. i varmesentral. Sum overføres tilbudsskjema i kap. 6.1 kr.. ::::..eks. mva Side 50 av 77

51 Ombygging av shuntgrupper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg. Det ønskes pris på ombygging av eksisterende shuntgrupper i varmeanlegget i fyrrom, forberedt for å kunne mengderegulere varmeanlegget (som beskrevet i kapittel ). Kostnader med alle arbeider i forbindelse med framføring av kabler som hulltakinger, branntettinger, kabelbroer, føringskanaler etc. skal være inkludert i pris. Elektroarbeider i forbindelse med demontering og fjerning av 3stk. eksisterende shunter samt kabling og tilkopling av 3stk. nye prefabrikerte shuntgrupper skal medtas. 1. Frakopling og raving av installasjon av 3stk. eksiterende shuntgrupper. 2. Kursopplegg, kabling og tilkopling av 3stk. nye prefabrikkerte shuntgrupper. 3. Kabling og forberedelse av tilkopling mot undersentral for 3stk. prefabrikkerte nye shuntgrupper. SUM Elektroarbeider for ombygging av shuntgrupper Sum overføres tilbudsskjema i kap. 6.1 kr.. ::::..eks. mva. Oppgradering av hovedsirkulasjonspumper til frekvensstyrte pumper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg Det ønskes å få pris på utskifting av eksisterende hovedsirkulasjonspumper med nye pumper med frekvensregulering, trykkfølere, pumpesøyle, vibrasjonsdempere etc. (som beskrevet i kapittel ). Elektroarbeider i forbindelse med demontering og fjerning av eksisterende hovedpumper samt kurser, kabling og tilkopling av nye pumper og frekvensregulerte pumper skal medtas. Kostnader med alle arbeider i forbindelse med framføring av kabler som hulltakinger, branntettinger, kabelbroer, føringskanaler etc. skal være inkludert i pris. Omfang av pumper og frekvensomformere fordeler seg slik: 1. Frakopling og rivning av installasjon til 1stk. tvillingpumpe (merket MF01 a/b) i system Kursopplegg, kabling og tilkopling av 2stk. frekvensregulerte pumper for alternerende drift (JP.401 og JP.402) tilkoblet system Kabling og forberedelse av tilkopling mot undersentral for 2stk frekvensregulerte pumper. SUM Elektroarbeider for oppgradering av hovedsirkulasjonspumper Sum overføres tilbudsskjema i kap. 6.1 kr...eks. mva. Oppgradering av sirkulasjonspumper til frekvensstyrte pumper forberedt for mengderegulering av varmeanlegg Det ønskes å få pris på utskifting av 3 stk. eksisterende kurs sirkulasjonspumper med nye pumper med frekvensregulering, trykkfølere, vibrasjonsdempere etc. (som beskrevet i kapittel ). Elektroarbeider i forbindelse med demontering og fjerning av 3stk. eksisterende kurspumper samt kurser, kabling og tilkopling av 3stk. nye pumper og frekvensregulerte pumper. Kostnader med alle arbeider i forbindelse med framføring av kabler som hulltakinger, branntettinger, kabelbroer, føringskanaler etc. skal være inkludert i pris Side 51 av 77

52 Omfang av pumper og frekvensomformere fordeler seg slik: 1. Frakopling og rivning av installasjon til 3stk. kurspumper. 2. Kursopplegg, kabling og tilkopling av 3stk. frekvensregulerte pumper 3. Kabling og forberedelse av tilkopling mot undersentral for 3stk. frekvensregulerte pumper. SUM Elektroarbeider for oppgradering av kurspumper i fyrrom Sum overføres tilbudsskjema i kap kr.. ::::..eks. mva. Ny fordeling i fyrrom Røra skole Ny fordeling som erstatning for eksisterende fordeling i fyrrom ved Røra skole. Eksisterende fordeling frakobles, demonteres og deponeres. Ny fordeling skal bestykkes med antall kurser som oppgitt her: Nye kombiautomater med jordfeilbryter: 3stk. 2x10 A/C 30mA. 2stk. 2x16 A/C 30mA. 3stk. 3x10 A/C 30mA. 2stk. 3x16 A/C 30mA. 1stk. 3x32 A/C 30mA. 1stk. 3*16A kontaktor for styring av utelys I tillegg medtas følgende reservekurser for senere bruk og plass i fordeling til montering av undersentral for fremtidig SD-anlegg: 2stk. 2x10 A/C 30mA. 3stk. 2x16 A/C 30mA. 1stk. 3x16 A/C 30mA. SUM Elektroarbeider for ny fordeling fyrrom Røra skole Sum overføres tilbudsskjema i kap. 6.1 kr.. ::::..eks. mva Side 52 av 77

53 Bilde Eksisterende fordeling i fyrrom Røra skole Side 53 av 77

54 Bilde Eksisterende fordeling i fyrrom Røra skole, kursfortegnelse Side 54 av 77

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE Maridalsveien 3 0178 OSLO OSLO KOMMUNE Beskrivelse av VVS-tekniske arbeider Eiendommen er beliggende på oversiden av Hausmania kulturhus med innkjøring nederst i Maridalsveien. Det er en rekke bygg på

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Totalentreprise ENØK Haugentunet omsorgsboliger

Omsorgsbygg Oslo KF. Totalentreprise ENØK Haugentunet omsorgsboliger OMSORGSBYGG OSLO KF Side 1 av 23 Omsorgsbygg Oslo KF Konkurransegrunnlag Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Totalentreprise ENØK Haugentunet omsorgsboliger 2016-09-01 OMSORGSBYGG OSLO KF Side 2 av 23 1. ORIENTERING...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Øvre Eiker kommune. Eikertun. - Entreprise E1Tilbudsforespørsel for VVS-tekniske installasjoner og arbeider. Utarbeidet av: Norsk Enøk og Energi AS

Øvre Eiker kommune. Eikertun. - Entreprise E1Tilbudsforespørsel for VVS-tekniske installasjoner og arbeider. Utarbeidet av: Norsk Enøk og Energi AS Øvre Eiker kommune Eikertun - Entreprise E1Tilbudsforespørsel for VVS-tekniske installasjoner og arbeider Utarbeidet av: Norsk Enøk og Energi AS Saksbehandler: Dag Erik Eilertsen Telefon: 92 84 11 20 e-post:

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Totalentreprise ENØK Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Omsorgsbygg Oslo KF. Totalentreprise ENØK Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter OMSORGSBYGG OSLO KF Side 1 av 51 Omsorgsbygg Oslo KF Konkurransegrunnlag Vedlegg 1, Teknisk kravspesifikasjon Totalentreprise ENØK 2017 - Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 2017-05-04 OMSORGSBYGG

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Produktblad PB 2.P.13

Produktblad PB 2.P.13 Produktblad er en fordelershunt hvor dens funksjon er å redusere temperaturen på sekundærside. ette kan være nødvendig i for eksempel anlegg som benytter både radiatorer og gulvvarme. Primærsiden vil da

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

C) TEKNISK SPESIFIKASJON

C) TEKNISK SPESIFIKASJON C) TEKNISK SPESIFIKASJON 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 KRAV TIL ANLEGGET 2.1 Generelle krav til ytelsen 2.2 Stend videregående skole 2.3 Miljøvennlig produksjon 2.4 Dimensjonerende tall for det interne nettet

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER.

FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Innholdsfortegnelse: Kap. 40. Kap. 50 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER TELE- OG AUTOMATISERING 1 KAP 40 ELKRAFTINSTALLASJONER Orientering: Bygget har 230V IT anlegg

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune

1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune Vedlegg B 1. Kravspesifikasjon energimerking, energivurdering, energikartlegging og tekniske detaljer i bygg og anlegg - Flekkefjord Kommune 1.1. Underlag for energimerking Leverandøren skal innhente de

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen Avtalen dekker UiOs løpende behov for rørtekniske arbeider ved drift, vedlikehold og ombyggingsarbeider i UiOs bygninger.

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Side 1 av 5 Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Sprinkleranlegg Juli 2016 Side 2 av 5 33 SPRINKLERANLEGG VVS planlegging AS er engasjert av byggherren for å

Detaljer

Vedlegg I - Varmepumpe. Bærum kommune. Varmesentral med varmepumpe. Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral

Vedlegg I - Varmepumpe. Bærum kommune. Varmesentral med varmepumpe. Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral Bærum kommune Varmesentral med varmepumpe Kravspesifikasjon varmepumpe til energisentral 1 Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Generelt... 3 1.3 Prosjektering... 3 1.4 Dokumentasjon

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING

1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING PROSJEKT: Hvaler Kommune Sandbakken, boliger for vanskeligstilte Side 1.1 Post Beskrivende tekst Enh. Mengde Enhetspris Sum 1.0 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING Dette kapittelet er basert på

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

2 Orientering om rammeavtalen

2 Orientering om rammeavtalen 2 Orientering om rammeavtalen 2.1 Rammeavtalens art og omfang Undervisningsbygg Oslo KF eier, drifter og forvalter totalt ca. 180 skoler fordelt på 1,4 millioner m 2. Om lag 100 av disse skolene har vannbårne

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Prosjektnr ÅRDAL VG. SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Sanitæranlegg.

Prosjektnr ÅRDAL VG. SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Sanitæranlegg. Prosjektnr. 5120821 ÅRDAL VG. SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Personal- og arbeidsrom 31 - Sanitæranlegg. Mars 2014 Norconsult AS 16.03.2014 Prosjekt: ÅRDAL VG. SKULE Side 30-1 Røranlegg Kap. 1 FELLESYTINGAR

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Varmepumpe luft vann Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-TB-003 - - luftvann

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

4. Avstegningsventiler 2 stk. kuleventiler med fullt gjennomløp og høy spindelhals. Montert mot rørarrangementet med konisk unionskobling.

4. Avstegningsventiler 2 stk. kuleventiler med fullt gjennomløp og høy spindelhals. Montert mot rørarrangementet med konisk unionskobling. PB 25.10 Shuntgruppe i kompaktutførelse for varme Shuntopac 20-40 Kompakt er en shuntgruppe i kompakt utførelse for radiator-, ventilasjon- og gulvvarmesystem der pumpe med unionskuplinger er integrert.

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Totalentreprise Solheim skole innvendige arbeider Sak nr. 13 / 515

Totalentreprise Solheim skole innvendige arbeider Sak nr. 13 / 515 Totalentreprise Solheim skole innvendige arbeider Sak nr. 13 / 515 Konkurranse med forhandling Vedlegg 1-1, Beskrivelse alle fag Februar 2013 TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon

Detaljer

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER

LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER FDV-320 Varmeanlegg 1 Generell informasjon 32 - Varmeanlegg Varmeanlegg for aerotempere, radiatorer, ventilasjon og snøsmelteanlegg. Energikilden til bygget er en Varmepumpe og en EL-kjele som tar spisslasten,

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kristins Hall Ombygging 1 etg. vestre del Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kristins Hall Oppdragsnr.: 5150394 Revisjon: F02 F02 2015-02-26 For konkurransegrunnlag

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Generell orientering om prosjektet. 1 Omfang. 1.1 Generelle krav til materialer og utføring

KRAVSPESIFIKASJON. Generell orientering om prosjektet. 1 Omfang. 1.1 Generelle krav til materialer og utføring KRAVSPESIFIKASJON Generell orientering om prosjektet Som en del av tilpasningen til nye regler og krav fra UDI, er det vedtatt å montere sprinkleranlegg i bygninger som benyttes til mottak av asylsøkere.

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne:

FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: FUNKSJONSBESKRIVELSE MED PRISPOSTERING Prosjekt: Emne: Generell orientering Utskiftning ventilasjons- og varmeanlegg Steinkjer Rådhus Anbud detaljprosjektering Steinkjer Rådhus er bygd i 977. Rådhuset

Detaljer

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler.

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler. Shuntgruppe for kjøling er en shuntgruppe for konvensjonelle kjølesystem og fjernkjøleanlegg og leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 50. Shuntgruppen kan utrustes med

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 32. 1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 32. 1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 32. 1 32 VARMEANLEGG 320 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger, adkomst

Detaljer

Eksempel VVS AS. 1261/T1 VVS Dagene. Innhold

Eksempel VVS AS. 1261/T1 VVS Dagene. Innhold Eksempel VVS AS 1261/T1 VVS Dagene Innhold KV + VV Vannmengdemåler Lekkasjesikring VV-Produksjon Fordeling Måler forbruket av kaldtvann Stenger KV-inntaket ved lekkasje i boligen Med varmeveksler og dynamisk

Detaljer