LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER"

Transkript

1 FDV-320 Varmeanlegg 1 Generell informasjon 32 - Varmeanlegg Varmeanlegg for aerotempere, radiatorer, ventilasjon og snøsmelteanlegg. Energikilden til bygget er en Varmepumpe og en EL-kjele som tar spisslasten, dette er plassert i teknisk rom. Areotempere som styres av en romtermostat er plassert i verksted, lager, ompakking, og eksisterende bygg. Radiatorer betjener varmen på kontor, HC WC og bøttekott. Radiatorene er utstyrt med termostatventiler. Det er benyttet frekvensstyrte pumper på kurser ut på anlegget og hovedpumpe. Energimålere er installert på alle kurser ut fra samlestokken. Stengeventiler og reguleringsventiler er montert på anlegget. Varmebæreledninger på teknisk rom og ut i anlegget er isolert mot varmetap. I teknisk rom sitter ekspansjonsanlegg, påfylling for varmeanlegg, energibrønner og snøsmelteanlegg. Det sitter en hovedlufting(microbobleutskiller) på hovedrøret ut fra VP og små luftutskillere på alle kurser ut i anlegget. Hovedkomponenter. Varmepumpe EL-kjele Ekspansjonsanlegg Sirkulasjonspumper Radiatorer Aerotempere Stenge og reguleringsventiler. 1.3 Leveranseliste LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER Grossist : VVS Brødr Dahl as Tomteveien Fredrikstad. Tlf : Fax : Ledningsnett Varme Varmebærerledning Mannesmann Pressfitting Galvanisert stål Viega 324 Varmearmatur TA HYDRONICS AS

2 LEVERANSE FIRMA-ADRESSE OPPLYSNINGER Reguleringsventil Høytrukk/trykkluft Varmepumpe HANS NIELSEN HAUGENSGATE 50 B 0481 OSLO Hydroscand Sykehusgata Halden Novema Kulde Fredrikstad and.no Varmearmatur Luftutskiller. Wilo as Postboks Oslo Varmearmatur Manometer GREGERSEN OG JOHNSON AS Mustadsvei Oslo Grossist: VVS SYBERG VVS Fetveien Kjeller Varmearmatur Termometer GREGERSEN OG JOHNSON AS Mustadsvei Oslo 325.Varmeutstyr Sirk.Pumper Grundfos Pumper AS Strømsvn. 344 PB 235, Leirdal 1011 Oslo Varmeutstyr Sikkerhetsvent. Wilo as Postboks Oslo Isolasjon Varme Isolasjon varmebærerledning,utstyr. Askim & Mysen Rør AS Henvisninger Produktinformasjon.

3 2. HOVEDDATA 2.1 Komponentliste KOMPONENTNR. KOMPONENT SPESIFIKASJON 360 Pumpe primærside 360 Pumpe sekundærside 360 Ventiler 360 Shunt 360 Reguleringsventiler 2.2 Kapasitetskrav 2.3 Fysiske data K.NR. KOMPONENT BESKRIVELSE Varmebærerledning stålrør I Teknisk rom og i verksted lokaler For distribusjon av varmt vann Arbeidstrykk: 6 bar Dim: Materiale: Stålrør. Stengeventil-kule Teknisk rom og i verksted lokaler Arbeidstrykk: 20 bar Dim: DN Materiale: Messing Materiale i tetning: Teflon-pakninger PTFE Lufteventiler / Microbobbleutskiller. I teknisk rom For utskilling av luft i rørnettet Arbeidstrykk: 6 bar Materiale: Rustfritt / Messing/ stål Termometer I Teknisk rom For avlesing temperatur Dim: DN 15 Fabrikat: Kapasitet: gr. C Materiale: Messing og Aluminium.

4 K.NR. KOMPONENT BESKRIVELSE Energikilde Sirkulasjons pumper. Stengeventil-kule Innreguleringsventiler. Lokalisering. Beskrivelse. Materialspesifikasjon. VP og EL-kjele som spisslast Tilføre energibehov i lokaler. Teknisk rom Sirkulere vannmengder i/ til varmelegmer. Teknisk rom og i lpkaler For stenging av tilførsel Teknisk rom For innregulering av vannmengde i kursene. Arbeidstrykk. 10 Bar Dim: DN Material: Messing. Type: TA-STAD.

5 3. TEKNISK BESKRIVELSE Felleskurs: Varmefordelingssentral for ventilasjon, er plassert i teknisk rom. 4 KLARGJØRING - Kontroller ved prøving at automatiske sikkerhets og reguleringssystemer fungerer. - Kontroller visuelt / ved prøving at alle ventiler står i riktig driftsposisjon. - Kontroller visuelt at alt utstyr og alle ledninger er korrekt tilkoplet anlegget. - Kontroller driftstrykk. 5. DRIFTSINSTRUKS Driftspersonell skal ha inngående kjennskap til alle sikkerhets- og beskyttende tiltak som er beskrevet i denne instruksen. Denne instruks fritar ikke driftspersonell fra å sette seg inn i sikkerhets- og beskyttende tiltak samt driftsrutiner som er beskrevet i dokumentasjonen fra underleverandører. (Vedlagt i kapitlet Dokumentasjon ). 5.1 Start, normaldrift, stopp og nødstopp Start Før oppstart av anlegget om høsten etterfylles anlegget og luftes ved behov. Kontroller visuelt og ved prøving at automatiske sikkerhets- og reguleringssystemer fungerer normalt. Kontroller at alle ventiler står i riktig driftsposisjon. Sett driftsbryter på pumper,etc er i posisjon PÅ. Og lignende Normaldrift Kontroller: Visuelt at systemet / anlegget arbeider med riktige temperaturer. Gjøres ved avlesing av termometre på kursen. Visuelt om det er lekkasjer / skader i anlegget. Stopp. Stoppe pumper, for å unngå tørrkjøring

6 Steng ventiler i kursen - ved utstyret. Nødstopp Slå av hovedbryter. Regulering Reguleringsventiler og evnt, frekvensstyring av pumper. Meldinger Singnaler/Meldinger Se automatikk 5.2 Driftsforstyrrelser For dette systemet kan følgende driftsforstyrrelser oppstå: Manglende arbeidstrykk i anlegget Manglende temperatur fra kjeler. Pumper Står stille. Varmebærer Luft i rørnettet ledning stålrør 5.3 Tiltak ved driftsforstyrrelser Ved driftsforstyrrelser som nevnt over kan følgende tiltak iverksettes: Luft i rørnettet Manglende arbeidstrykk i anlegget Luft i rørnettet oppleves ofte som surkling eller slag i rørene. Kontroller ved prøving av lufteventiler / punkter om det er luft i rørnettet. Hvis tilfelle: Tapp ut all luft. Etterfyll anlegget til riktig arbeidstrykk. Hvis gjentagende tilfeller undersøk om det er lekkasjer i anlegget. Hvis tilfelle å utbedre lekkasjen. Tapp ut all luft. Etterfyll anlegget til riktig arbeidstrykk. Kontroller arbeidstrykket i anlegget via vannsøylemåler i ekspansjonssystemet. Luft ut rørnettet gjennom anleggets lufteventiler som er plassert på alle høydepunkter og i utstyr. Etterfyll anlegget til riktig arbeidstrykk er oppnådd. Hvis gjentagende tilfeller:

7 Manglende temperatur fra kjeler. Kontroller visuelt anlegget for lekkasjer. Evt. lekkasjer utbedres umiddelbart. Luft ut, og etterfyll anlegget til riktig arbeidstrykk er oppnådd. Kontroller innstilling til termostat. Kontroller at lamper ikke viser feil. Manglende sirkulasjon. Pumpe/ pumper har ikke strøm- (sjekk sikringer og motorvern og hastighet) Låsne lufteskrue i forkant for å se om akslingen går rundt. 5.4 Faremomenter og beskyttende tiltak Personell som utfører arbeide på varmesentral skal treffe tilfredsstillende tiltak mot skolding. Arbeider med elektrisk drevet utstyr må ikke utføres før dette er gjort spenningsløst. 5.5 Kvalifikasjonskrav til operatørpersonell Betjenes av personell som er fylt 18 år. Operatørpersonellet skal ha kjennskap til anleggets sikkerhetsfunksjoner og de begrensninger som gjelder for trykk og temperatur i anlegget. Elektriske arbeider må kun utføres av autorisert elektriker. Rørtekniske installasjoner må kun utføres av godkjent rørleggerbedrift.

8 6. VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Vedlikeholdshyppighet: Hyppigheten for kontroll og vedlikehold er angitt med frekvens. Frekvensen angis med en bokstav og et tall. Bokstaven angir dag, uke eller måned. Tallet angir intervall. Eksempel: 1D: Hver dag. 1U: Hver uke. 1M: Hver måned. 3M: Hver 3. Måned. 6M: Hver 6. Måned. 12M: Hvert år. 6.1 Rutinemessig kontroll Ekspansjons anlegg Kjeleanlegg Kontroller visuelt for evt. lekkasjer. Kontroller via termometre temperaturer i systemet. Kontroller via vannsøylemåler anleggets driftstrykk varm side. Kontroller via vannsøylemåler anleggets driftstrykk kald side Kontroller via vannsøylemåler anleggets driftstrykk., Samt sjekke at ekspansjonskar har riktige innstilte verdier. Kontroller att oljekjel går, service utføres av godkjent servicemann. Frekvens 1U 1U 12M Hvis rutinemessig kontroll avdekker uregelmessigheter: For utbedringer se avsnitt Periodisk vedlikehold Frekvens Rengjøring / rensing av filter. Stans pumper. Steng ventiler på begge sider av filteret. Skru av lokket. Ta ut silen. Rengjør denne. (Re-monter i omvendt rekkefølge). 6M 6.3 Utbedringer og enkle reparasjoner For lekkasjer: Utbedres på stedet. Skadet isolasjon: Utbedres på stedet. For kjel: Se produktinfo. i kapittel Dokumentasjon.

9 6.4 Større reparasjoner og modifikasjoner Ikke relevant. 6.5 Feilsøking og utbedring av feil Se pkt. 5.2 og Lagring og preservering Ikke relevant. 7. RESERVEDELSELISTE Ikke relevant. 8. TYPISK REPARASJONSKORT Vedlegg nr TYPISK KVITTERINGSKORT Vedlegg nr SKJEMA FOR REGISTRERING AV ENERGIFORBRUK Vedlegg nr. 3.

10 REPARASJONSKORT SYSTEM KOMPONENT NR. SYSTEM / KOMPONENT / ARBEIDSBESKRIVELSE / ÅRSAK TIL FEIL / UTFØRT AV KOSTNA D DATO

11 KVITTERINGSKORT JOBB NR. ARBEIDSBESKRIVELSE / UTFØRT AV DATO SIGN

12 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ENERGIFORBRUK AVLESNING HVER MANDAG MORGEN VED ARBEIDSTIDENS BEGYNNELSE 1. Periode 5. Tidspkt. For avlesning: Uke nr. Fra dato: Til dato: 6. Avlest målerstand på varmemåler 2. Gjennomsnitt forbruk tilsv. periode forrige år: 7. Differanse mellom siste og forrige avlesning (forbruk) 8. Evt. avvik fra normale driftsforhold 3. Målenummer: 4. Målerplassering: 9. Anmerkninger Sum forbruk denne periode:

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h.

COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge. Optimal energisparing satt i system. COVAmaXi størrelser 1 m³/h. COVA holder til i Bjerkreim kommune i Sør-Vest Norge Optimal energisparing satt i system COVAmaXi størrelser 1 m³/h 2 4 6 10 20 40 60 100 200 50 65 80 100 125 150 200 l/s 1 2 3 5 ma i håndbok 2014 10 20

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Kjenn Skole. Solskjerming Utstyrsleveranse. Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T. +47 21 42 42 92. Epost. info@krsgruppen.no

Kjenn Skole. Solskjerming Utstyrsleveranse. Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T. +47 21 42 42 92. Epost. info@krsgruppen.no Kjenn Skole Solskjerming Utstyrsleveranse Entreprenør: KRS Gruppen AS 0975 OSLO T. +47 21 42 42 92 Epost. info@krsgruppen.no 1. INNLEDNING 2. HOVEDDATA 3. TEKNISK BESKRIVELSE 4. KLARGJØRING DRIFTSINSTRUKS

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning for pumpemodul

Bruksanvisning for pumpemodul Bruksanvisning for pumpemodul Utgava 03 Innehållsförteckning Før installasjon Sid. 3 Mottagelse Sid. 3 Transport og plassering Sid. 3 El Tilkopling Sid. 3 Rør Tilkopling Sid. 3 Lufting av pumpegruppe Sid.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi

Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Fem gode grunner for å velge COVAmaXi Maksimal energi-sparing COVAmaXi er designet for å oppnå maksimal energibesparelse. Derfor benyttes det kun såkalt mengdestyring. Væskemengden transporteres av en

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruksanvisning Turbomat 320/500

Bruksanvisning Turbomat 320/500 Bruksanvisning Turbomat 320/500 Les og følg driftsinstruksjonene og sikkerhetsreglene Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Innhold 1 Oversikt over kjelens

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Eierseksjonssameiet Victoriagården Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Mai 2013 Revidert utgave av brukermanual boliger Kinoveien 3,5,7,9 laget av Veidekke AS, august 2008 Informasjon/Brukerveiledning

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer