SAM-Unifob Seksjon for anvendt miljøforskning - marin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAM-Unifob Seksjon for anvendt miljøforskning - marin"

Transkript

1 SAM-Unifob Seksjon for anvendt miljøforskning - marin Rapport nr Marinbiologisk miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server i Erling Heggøy Per-Otto Johansen Per Johannessen Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 1 av 64 P.nr

2 SAM-marin Seksjon for anvendt miljøforskning marin Tilgjengelighet: Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 49, 5006 Bergen, Norway Åpen Rapportens tittel: Marinbiologisk miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server i Forfatter(e): Erling Heggøy, Per-Otto Johansen og Per Johannessen Dato: Antall sider og bilag: 64 Prosjektleder: Per Johannessen Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Sintef/Kystverket Evt. oppdragsgivers ref.: Abstract: This report presents the results from an environmental research after the wreckage of MS Server in January 2007 at Fedje on the westcoast of Norway. The purpose of this investigation was to assess possible influence of the oil from the shipwreck on the marine environment in the adjacent sea areas. The investigation comprises hydrographical measurements, grain size distribution and studies of littoral and benthic communities. Comparisons were made with previously collected data. The oxygen content in the bottom water was satisfactorily in March Two of the sampling stations had elevated levels of organic matter. A slight reduction of littoral flora and fauna was discovered. The condition of the benthic fauna was generally good and no immediate influence from oil spill on the benthic fauna was discovered, however, long time effects may occur at high hydrocarbon levels in the sediment. Keywords: Recipient Benthos Sediment Hydrography Littoral Oil spill Emneord: Resipient Bunndyr Sediment Hydrografi Litoral Oljesøl ISSN NR.: SAM-Unifob Rapport nr Ansvarlig for: Dato Signatur Faglige vurderinger og fortolkninger: Prosjektet / undersøkelsen: Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49 N-5006 Bergen Tlf.: Fax.: Internet: E-post: Foretaksreg. nr MVA Test 157

3 INNHOLD 1 INNLEDNING MATERIALE OG METODER Undersøkelsesområdet Innsamling, opparbeiding og metoder Hydrografi Strandundersøkelser Sedimentundersøkelser Bunndyrsundersøkelser RESULTATER OG DISKUSJON Hydrografi Strandundersøkelser Sedimentundersøkelser Bunndyrsundersøkelser SAMMENDRAG OG KONKLUSJON TAKK LITTERATUR VEDLEGG Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 2 av 64 P.nr

4 1 INNLEDNING Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt på utvalgte lokaliteter i Nordhordaland (Figur 2.1 til Figur 2.4) i etterkant av forliset av lasteskipet MS Server ved Hellisøy 12. januar Om bord hadde fartøyet 585 tonn tung bunkersolje og 72 tonn diesel. Mer enn 400 tonn med tung bunkersolje antas å ha lekket ut fra vraket i dagene etter forliset. Oljen spredde seg flekkvis og kommunene Fedje, Øygarden og Austrheim fikk størst påslag på land. Da oljevernaksjonen etter forliset ble avsluttet i midten av juni 2007, var det registrert oljepåslag på land 230 steder i til sammen 13 kommuner, og det antas at mindre oljeklumper fortsatt kan dukke opp i de berørte områdene. Undersøkelsen er igangsatt på oppdrag fra Sintef/Kystverket. Undersøkelsen, som ble utført vinteren og høsten 2007, omfatter hydrografi, undersøkelse av strandsonene og bunnsedimenter og bunndyrsfauna. Sjøbunnen ble undersøkt i mars 2007 og strandsonen i første halvdel av august Det ble tatt prøver av sedimentet i mars til kjemianalyser som ble sendt til Sintef for analyse, og disse resultatene er rapportert i egen rapport av Sintef. Formålet har vært å dokumentere eventuelle effekter på livet i sjøbunnen og strandsonen etter oljeutslippet fra vraket. Denne undersøkelsen er sammenlignet med tidligere undersøkelser i området, for å avdekke eventuelle endringer. Miljøtilstanden i områdene vurderes i forhold til Statens forurensningstilsyn (SFT) sine kriterier for miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (Molvær et al. 1997). Seksjon for anvendt Miljøforskning, som har foretatt undersøkelsen, er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking, taksonomisk analyse, faglige vurderinger og fortolkninger under akkrediteringsnummer Test157. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 3 av 64 P.nr

5 2 MATERIALE OG METODER 2.1 Undersøkelsesområdet Stasjonene som ble undersøkt ligger i tre områder/kommuner, Fedje, Austrheim og Øygarden. I Fedje kommune ble bunnstasjonene Mo 11, Mo 100 og Fed 4a undersøkt samt strandsonestasjonene Fobo 5, Fobo 7 og Fel 1. Stasjone Mo 11 ligger på 42 m dyp sør for Mågøy i Fedje kommune og stasjon Mo 100 ligger på 15 m dyp øst for Kremmarholmen, i bassenget som er omkranset av Fedje sentrum (Figur 2.2). Stasjon Mo 11 og Mo 22 har tidligere vært undersøkt i forbindelse med grunnlagsundersøkelser på Mongstad i 1986 (Johannessen og Høisæther 1986) og stasjon Mo 100 i 1988 (Johannessen et al. 1988). Stasjon Mo 100 ble også undersøkt i forbindelse med resipientundersøkelser på Fedje i 1999 (Myrseth et al. 1999) og stasjon Fed 4a i 1993 (Botnen et al. 1993). En nærliggende stasjon (Fed 4) ble undersøkt i forbindelse med en kommunal resipientundersøkelse i 1987 (Johannessen og Lønning 1987). Strandsonestasjonene Fobo 5 og Fobo 7 ble benyttet som referansestasjoner i forbindelse med etterkantundersøkelsene etter forliset av Mercantil Marica i 1989 (Hjohlman og Lein 1996). I Austrheim kommune ble bunnstasjon Mo 22 undersøkt. Stasjon Mo 22 ligger på 41 m dyp øst for Langøy i Austrheim kommune. Sjøbunnen har ingen terskel nordover mot den ytre delen av Fensfjorden (Figur 2.3). Stasjon Mo 22 er tidligere undersøkt i forbindelse med grunnlagsundersøkelsen på Mongstad i 1986 (Johannessen og Høisæther 1986). I Øygarden ble bunnstasjonene Øy 1 og Øy 7, samt strandsonestasjonene Øyl 1, St. 7 og St. 8 undersøkt. Stasjon Øy 1 ligger i den dypeste delen av Sundosen (58 m dyp) som i nord munner ut i Hjeltefjorden. Sundosen har en terskel med sadeldyp på ca 10 m. Denne stasjonen har tidligere vært undersøkt i mars 2001 (Vassenden et al. 2001). Stasjon Øy 7 ligger i Søre Selsvågen på 12 m dyp. Søre Selsvågen er grunn og har en ytre terskel på 10 m mot havet utenfor. Stasjon Øy 7 har vært undersøkt i oktober 2001 (Vassenden et al. 2002). Strandsonestasjonene St. 7og St. 8 inngår som referansestasjoner. De har inngått i overvåkingsprogrammet ved oljeterminalen på Sture, og har vært undersøkt siden 1986 (Heggøy et al. 2007). Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 4 av 64 P.nr

6 2.2 Innsamling, opparbeiding og metoder Innsamling av bunnprøver og vannprøver ble foretatt mars 2007 fra M/S Solvik. Stasjonsopplysninger er gitt i Tabell 2.1. Posisjonene er tatt fra differensiert GPS (satellittnavigator) med gradnett WGS-84. Dypet på stasjonene ble målt med fartøyets ekkolodd. II Fedje I Austrheim Hellisøy * III Øygarden Hjeltefjorden Figur 2.1. Oversiktskart over innsamlingsområdet. Rektanglene viser plasseringen av kartutsnittene for Figur 2.2: I, Figur 2.3: II og Figur 2.4: III. *: Stedet MS Server gikk på land ved Hellisøy. Kartkilde Olex. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 5 av 64 P.nr

7 Mågøy Mo 11 Fobo 5 Fobo 7 Fedjefjorden Fel 1 Mo 100 Fedje Fed 4a Figur 2.2. Kartutsnitt I fra Fedje med innsamlingsstasjonene markert. Stasjonene er markert med symboler som indikerer miljøforholdene med hensyn på en helhetlig vurdering. = svært bra, = bra, = middels, = dårlige miljøforhold og = dødt. Kartkilde Olex. Krossøy Mo 22 Langøy Figur 2.3. Kartutsnitt II fra Austrheim med innsamlingsstasjonene markert. Stasjonene er markert med symboler som indikerer miljøforholdene med hensyn på en helhetlig vurdering. = svært bra, = bra, = middels, = dårlige miljøforhold og = dødt. Kartkilde Olex. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 6 av 64 P.nr

8 Øy 1 St.8 Hjeltefjorden St.7 Seløy Øyl 1 Øy 7 Søre Selsvågen Figur 2.4. Kartutsnitt III fra Øygarden med innsamlingsstasjonene markert. Stasjonene er markert med symboler som indikerer miljøforholdene med hensyn på en helhetlig vurdering. = svært bra, = bra, = middels, = dårlige miljøforhold og = dødt. Kartkilde Olex. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 7 av 64 P.nr

9 Tabell 2.1. Stasjonsopplysninger for grabbprøver innsamlet i mars Full grabb inneholder 17 liter sediment (0,1 m 2 van Veen grabb). Prøver til kjemisk analyse fra hugg, geologi (kornfordeling og glødetap) fra 1. hugg og bunndyrsundersøkelsene ble tatt fra hugg. Posisjonering ved hjelp av GPS (WGS-84). Stasjon Øy Sted Posisjon (WGS-84) Sundosen 60 o 39,694'N 04 o 48,644'Ø Dyp Hugg (m) nummer Prøve volum (l) Andre opplysninger Brun til svart finkornet sediment. H2S-lukt. Øy Søre Selsvåg 60 o 37,953'N 04 o 47,700'Ø Brunt finkornet sediment med skjellsand. Fed 4a Sildavågen 60 o 46,388'N 04 o 44,263'Ø Skjellsand med svart finkornet sediment. Olje og oljelukt registrert i prøvene. Mo Fedje 60 o 46,998'N 04 o 42,809'Ø Svart sediment med sterk H2S lukt. Vanskelig å spyle. Mo Fedje 60 o 47,476'N 04 o 41,160'Ø Grov skjellsand. Mo Langøy 60 o 48,743'N 04 o 50,208'Ø Brunt sediment med mye Thyasira skall. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 8 av 64 P.nr

10 2.2.1 Hydrografi Temperatur, oksygeninnhold og saltholdighet ble målt på alle seks bunnstasjonene. Til innsamling av vannprøver ble det benyttet Nansen vannhentere med vendetermometer og saltholdigheten i prøvene ble målt ved hjelp av salinometer (Autolab, modell MK III). Oksygeninnholdet ble bestemt etter Winklers metode. Oksygenmetningen og tettheten i sjøvannet ble beregnet. Tettheten øker i sjøvann med økende saltholdighet og/eller synkende temperatur. Siktedypet ble målt med Secchi-skive (en hvit skive med 25 cm diameter) Strandundersøkelser Strandsonen er voksested for en rekke alger og dyr med ulike toleranse for de fysiske forholdene i fjæren, som tørrlegging, temperatur og saltholdighet. Mange av algene og dyrene finnes derfor i bestemte soner i fjæren. I tillegg er bølgepåvirkning, bunnsubstrat og tilgangen på næringssalter avgjørende faktorer for mengdefordelingen mellom de ulike dyre- og algegruppene. Stasjon Fobo 5 er i et område hvor det var påslag av mye olje, mens det i området ved Fobo 7 bare var mindre oljeflekker i det området som ble undersøkt. Det ble i tillegg opprettet en stasjon på Fedje og en stasjon i Øygarden som begge var i strandsone som hadde fått påslag av olje fra MS Server. Fel 1 var i en liten bukt hvor det samlet seg forholdsvis mye olje. Øyl 1 ble plassert i Selsvågen hvor det ble tatt opp mye olje. På hver stasjon ble det foretatt en ruteanalyse. Ruteanalyser innebærer at mengden av alle makroskopiske planter og dyr (>1mm) innenfor prøveruten blir registrert (Oug et al. 1985). Undersøkelsen utføres ved spring lavvann mens rutene er tørrlagt. Dersom en art ikke lar seg bestemme i felt blir det tatt prøve for senere identifisering i lupe eller mikroskop. Fastsittende planter og mindre dyr angis i dekningsgrad (% av rutens overflate som er dekket av arten). Den totale dekningsgraden til en rute er summen av dekningsgraden for alle artene. Bevegelige dyr og større fastsittende dyr angis i antall individer per prøverute. Prøveruter er plassert på samtlige 6 stasjoner. Ved undersøkelsene er det brukt faste prøveruter, dvs. at de samme rutene blir undersøkt hver gang. Størrelsen på rutene er 0,5 x 0,5 m og plasseringen av dem er markert med faste bolter i fjellet. På hver stasjon er rutene plassert i to eller tre nivåer, med 4 eller 5 ruter i hvert nivå (Figur 2.5). Der fjæra er bratt vil to nivåer dekke det meste av tidevannssonen, mens 3 nivåer er benyttet på stasjoner med mindre helling. Dette vil si at det er 8, 12 eller 15 prøveruter per stasjon Figur 2.5). Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 9 av 64 P.nr

11 Alle prøverutene ble fotografert. Hvis store deler av underlaget var skjult under større tangplanter ble ruten fotografert på ny etter at plantene var brettet til side. Bildene er oppbevart ved Seksjon for anvendt miljøforskning. Stasjon Øvre nivå Midtre nivå Nedre nivå Fobo 5 Fobo 7 Fel 1 Øyl 1 St.7 St.8 Figur 2.5. Fordelinga av ruter på stasjonene. På stasjon St.8 er fjæra så bratt at to nivå dekker tidevannssonen. Tallbehandlingen av mengdedata for planter og dyr ble utført på gjennomsnittet for hvert nivå. Multivariate metoder er brukt for å gi et bilde av hvordan artssammensetningen fordeler seg mellom ulike stasjoner og / eller ulike tidspunkt. Metoden brukes til å tolke et ellers stort og uoversiktlig datamateriale. Vi har fulgt Field et al. s (1982) anbefalinger ved å benytte Bray-Curtis indeks som similaritetsmål. Beregningene er foretatt på vinkeltransformerte dekningsgradsdata og rot-transformerte data for individantall. Se også metodebeskrivelsen i rapporten fra 1986 (Johannessen og Lein 1986) Sedimentundersøkelser Fra hver stasjon ble det tatt en sedimentprøve til bestemmelse av partikkelfordeling og organisk innhold. Partikkelfordelingen ble bestemt i laboratoriet ved at prøven ble løst i vann og siktet gjennom en 0,063 mm sikt. Partiklene som var større enn 0,063 mm ble tørket og tørrsiktet slik at de kunne grupperes i størrelsesgrupper. Partikler mindre enn 0,063 mm ble gruppert i størrelsesgrupper ved hjelp av pipetteanalyse (Buchanan 1984). Det organiske innholdet (prosent glødetap) i sedimentet ble bestemt som vekttapet mellom tørrvekt og askefri tørrvekt i samsvar med Norsk Standard Sedimentets kornfordeling forteller noe om strømforholdene. I et område med gode strømforhold vil finere partikler bli ført bort og grovere partikler bli liggende igjen. Dette gjenspeiles i kornfordelingen, som da vil vise at mesteparten av partiklene i sedimentet ligger i den grovere del av størrelsesspekteret. I et område med lite strøm vil finere partikler synke til bunns og avleires i sedimentet. Kornfordelingskurven vil da vise at mesteparten av partiklene er i leire/silt fraksjonen dvs. mindre enn 0,063 mm. Det ble også tatt prøver av sedimentet for kjemiske analyser. Prøvene er opparbeidet og rapportert av sintef. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 10 av 64 P.nr

12 2.2.4 Bunndyrsundersøkelser Fra hver bunnstasjon ble det tatt fire grabbprøver som ble undersøkt for bunndyr. Grabben er et kvantitativt redskap, som tar prøver av et fast areal av bløtbunn. I 2007 ble det brukt en 0,1 m 2 van Veen grabb. Hvor dypt grabben graver ned i bunnen er avhengig av hardheten til sedimentet. For å få et mål på hvor langt ned i sedimentet grabben tar prøve, ble sedimentvolumet av hver grabbprøve målt. Det er ønskelig at en prøve blir tatt ned til 5 cm i sedimentet, dvs. grabben bør inneholde minst 3 liter sediment. Sedimentet ble deretter vasket gjennom to sikter, der den første sikten har hulldiameter 5 mm og den andre 1 mm (Hovgaard 1973). Prøvene ansees som kvantitative for dyr større enn 1 mm. Prøvene ble konservert i 4 % formalin og nøytralisert med borax. I laboratoriet ble prøvene skyllet på nytt, dyrene sortert ut fra sedimentrestene og overført til egnet konserveringsmiddel for oppbevaring og artsbestemmelse. Så langt det har latt seg gjøre er dyrene fra prøvene bestemt til art. Opplysninger om antall hugg og sedimentvolum i de enkelte hugg er gitt i Tabell 2.1. Bunndyrsmaterialet er oppbevart på Zoologisk museum ved Universitetet i Bergen. Komplett artsliste er presentert i Vedleggstabell 2. Artslisten omfatter hele artsmaterialet, også planktonorganismer som er fanget av den åpne grabben på vei ned. Under bearbeidelsen er det tatt hensyn til dette, og i analysene er det bare tatt med dyr som lever på, eller nedgravd i sedimentet. For å avgjøre eventuell påvirkning av faunaen i undersøkelsesområdet ble antall arter og individer i prøvene talt. Diversitet (H'), jevnhet (J) og H' max beregnet (univariat analyse). Faunen ble sammenliknet med historiske data ved hjelp av to multivariate metoder; clusteranalyse og MDS. De uni- og multivariate metodene er beskrevet nærmere i det Generelle Vedlegget. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 11 av 64 P.nr

13 3 RESULTATER OG DISKUSJON 3.1. Hydrografi Resultatene fra målingene er vist i Tabell 3.1. Målingene ble foretatt i overflaten og ved bunnen, og gir et øyeblikksbilde av forholdene i vannsøylen på de aktuelle stasjonene. De hydrografiske målingene fra 2007 ble sammenliknet med data fra tidligere år i de samme områdene (Tabell 3.2). På de undersøkte stasjonene som ligger fra 10 m til 58 m dyp, var vannsøylen relativt homogen mht. temperatur, saltholdighet og oksygeninnhold i mars Øygarden Oksygeninnholdet i bunnvannet i Sundosen (Øy 1) og i Søre Selssundet (Øy 7) var tilfredsstillende i mars 2007 med henholdsvis 6,6 ml/l og 7,2 ml/l hadde tilstandsklasse I, (meget god) i bunnvannet for begge stasjonene. Oksygeninnholdet i bunnvannet på stasjon Øy 1 som var 6,2 ml/l i mars 2001 sank til 3,6 ml/l (tilstandsklasse II-III, god-mindre god) i oktober På stasjon Øy 6 (rett nord for Øy 7) ble det målt 5,7 ml/l (tilstandsklasse I) i oktober Det er vanlig at innelukkede områder med høyt organisk innhold i likhet med stasjon Øy 1, vil ha lavest oksygeninnhold i bunnvannet om høsten/vinteren pga at bunnvannsfornying oftest skjer på vårparten. Fedje På alle tre lokalitetene (Fed 4a, Mo 100 og Mo 11) hadde bunnvannet mer enn 7 ml/l oksygen (tilstandsklasse I) i mars Stasjon Fed 4a hadde tilstandsklasse I (meget god) i oktober 2001 med 5,3 ml/l oksygen i bunnvannet. Ved målingene som ble foretatt på Fed 4 (like ved stasjon Fed 4a) i juni 1986, Mo 100 i mars 1987 og mars 1999 og Mo 11 i mars 1985 lå også oksygeninnholdet i bunnvannet også i tilstandsklasse I. Austrheim Stasjon Mo 22 hadde 6,3 ml/l oksygen i bunnvannet i Oksygeninnholdet var litt høyere (7,3 ml/l) i mars 1985, men hadde tilstandsklasse I for begge undersøkelsene. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 12 av 64 P.nr

14 Tabell 3.1. Hydrografimålinger fra mars Stasjon Dato Dyp Temp. Salt. Tetthet Oksygen Oks.met. Sikt (m) ( C) (psu) (st) (ml/l) (%) (m) Øy ,35 33,30 26,19 7,02 101,12 12 m 40 7,35 34,27 26,81 6,64 98, ,46 34,31 26,84 6,62 98,54 Øy ,72 33,53 26,32 7,24 105,33 12 m 5 6,92 33,91 26,59 7,15 104, ,94 34,03 26,68 7,21 105,87 Fed 4a ,34 33,30 26,06 7,26 107,05 10 m 9 6,63 33,43 26,26 7,26 105,33 Mo ,77 33,43 26,24 7,28 106,09 12 m 10 6,26 33,41 26,29 7,33 105, ,26 33,41 26,29 7,25 104,32 Mo ,00 33,01 25,88 7,26 105,95 19 m 10 6,55 33,19 26,08 7,18 103, ,81 33,84 26,55 7,00 102,30 Mo ,68 31,10 23,99 7,61 116,67 11 m 10 6,76 33,12 26,00 7,21 104, ,92 34,43 26,86 6,29 94,65 Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 13 av 64 P.nr

15 Tabell 3.2. Hydrografimålinger i området fra tidligere år utført av SAM-marin. Stasjon Dato Dyp Temp. Salt. Oksygen Oks.met. Kilde (m) ( C) (psu) (ml/l) (%) Øy ,97 31,59 7,23 102,1 55 7,92 34,45 5,91 89,0 IFM-Rapport Øy ,93 29,62 6,21 99,1 55 7,98 35,22 3,56 54,0 IFM-Rapport Øy ,45 29,06 6,32 101,7 (nord for Øy 7) 8 12,37 29,40 5,71 91,9 IFM-Rapport Fed ,20 33,36 6,88 103,5 (nord for Fed 4a) 8 7,80 33,61 6,34 94,7 IMB Rapport Fed 4a ,45 32,07 5,49 91,9 8 13,71 32,36 5,30 89,3 IFM-Rapport Mo ,88 33,86 7,62 103,8 Add. baseline study 1988 Mo ,60 32,74 7,33 103,4 10 4,64 32,85 7,31 100,8 IFM-Rapport Mo ,51 31,55 8,73 119,0 39 5,03 32,22 5,20 113,7 Basline study 1986 Mo ,29 30,47 8,92 120,1 36 5,76 33,30 7,25 103,0 Basline study Strandundersøkelser Artsrikdom På Fobo 5 var det åtte arter som ble registrert ved seks undersøkelsene fra 1990 til 1996 som ikke ble registrert i 2007 (Tabell 3.3). I tilegg var det åtte arter som hadde en redusert forekomst i 2007 sammenlignet med referansematerialet fra 90-tallet. Enkelte av artene som er vist i Tabell 3.3 hadde større endringer i forekomsten mellom undersøkelsene på 90-tallet, enn fra 90-tallet til En kan derfor ikke utelukke at de endringene for enkelte av artene kan være naturlige variasjoner. Noen av artene (Tabell 3.3) som fjærerur (Semibalanus balanoides), mosdyret Bowerbankia imbricata og hydroiden Laomedea flexuosa, ble ikke funnet eller hadde en redusert utbredelse de første årene etter forliset av Mercantil Marica i 1989 (Hjohlman og Lein 1996). Disse artene ble heller ikke registrert på stasjonene Fel 1 og Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 14 av 64 P.nr

16 Øyl 1, som sammen med Fobo 5 var de stasjonene som hadde fått sterkest påslag av olje fra MS Server. Fobo 5 var også den stasjonen med størst reduksjon i det totale artsantallet (Figur 3.2). Det ble registrert en reduksjon i forekomsten av sauetang (Pelvetia canaliculata) på Fobo 5. Bildene i Figur 3.1 viser sauetang fra Selsvågen som ble tilgriset av olje og som i august 2007 er i ferd med å visne. Sauetangen er ikke så godt festet til substratet, slik at forsøk på å fjerne oljen ville trolig ført til at plantene ble revet løs. Den flekkvise fordelingen av oljen gjør at det er planter i området som ikke er tilgriset og som vil føre til en rask rekolonisering av frigitt substrat. Reduksjon i forekomsten av Littorina spp. som er en av flere arter som beiter på algene, kan føre til at fjæresamfunnet endrer seg litt de første årene. Alger som normalt blir beitet ned kan vokse opp og utkonkurrere andre arter. a) b) Figur 3.1. Sauetang fra Selsvågen med påsalg av olje. a) bildet er fra 13. februar b) 1. august 2007 var noen av plantene døde. Bare plantene med olje ser ut til å ha tatt skade. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 15 av 64 P.nr

17 Tabell 3.3. Oversikt over arter som ikke ble registrert på Fobo 5 og Fobo 7, eller som hadde en reduksjon i forekomsten sammenlignet med undersøkelsene fra 1990 til Noen av artene som ikke ble registrert på Fobo 5 i 2007 ble registrert på Fobo 7. Heller ikke alle artene med en reduksjon i forekomst hadde en reduksjon på Fobo 7. Øvre nivå ble ikke undersøkt i Arter hvor forekomsten er målt som % dekning av rutene er markert med *. Forekomsten av de andre artene er gitt som antall individer. Stasjon: Fobo 5 Fobo 7 Nivå Art År: Semibalanus balanoides* Hyale sp Littorina saxatilis Pelvetia canaliculata* Littorina littorea Øvre Midtre Nedre Nucella lapillus Littorina obtusata Cladophora rupestris* Sphacelaria spp.* Ulva lactuca* Laomedea flexuosa* Bowerbankia imbricata* Ascophyllum nodosum* Cladostephus spongiosus* Halichondria panicea* Littorina obtusata Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 16 av 64 P.nr

18 60 Øvre Fel 1 Øyl 1 Fobo5 Fobo7 St.7 St.8 60 Midtre Fel 1 Øyl 1 Fobo 5 Fobo 7 St.7 60 Nedre Fel 1Øyl 1 Fobo 5 Fobo 7 St. 7 St. 8 Figur 3.2. Artsantallet for de enkelte nivåene til fjærestasjonene. Hver søyle representerer en registrering i perioden På stasjon St.8 er det bare to nivå. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 17 av 64 P.nr

19 Dekningsgrad Summen av den gjennomsnittlige dekningsgraden for alger, blågrønnalger og fastsittende dyr for hvert nivå, er vist i Figur 3.3. I det øvre nivået er det brunalger og blågrønnalger som har størst utbredelse. Den totale dekningsgraden på stasjonene som ble eksponert for olje fra MS Server, er på nivå med det som er registrert på referansestasjonene. Stasjonene hadde liten forekomst av fastsittende dyr. Referansematerialet fra stasjonene Fobo 5 og Fobo 7 viser at dette også var tilfellet i perioden 1990 til Forskjellen mellom øvre nivå på stasjonene som fikk påslag av olje og referansestasjonene kommer av at øvre nivå på referansestasjonene er plassert lavere i strandsonen. Den totale dekningsgraden av alger og dyr på stasjonene med påslag av olje, skilte seg også fra referansestasjonene i det midtre nivået. Generelt hadde stasjonene med påslag av olje mindre forekomst av rødalger og mer blågrønnalger enn det en finner på referansestasjonene. Referansematerialet fra Fobo 5 og Fobo 6 viser at det også var tilfellet på de to stasjonene i perioden 1990 til I nedre nivå var det mindre forskjeller mellom stasjonene som hadde fått påslag av olje og referansestasjonene. Det er heller ingen større endringer på stasjonene Fobo 5 og Fobo 7 som er undersøkt tidligere. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 18 av 64 P.nr

20 500 Øvre Fel 1 Øyl 1 Fobo5 Fobo7 St.7 St Midtre Fel 1 Øyl 1 Fobo 5 Fobo 7 St Nedre 0 Fel 1 Øyl 1 Fobo 5 Fobo 7 St. 7 St. 8 Rødalger Brunalger Grønnalger Blågrønnalger Dyr registrert som % dekning Dyr registrert som antall Figur 3.3. Den totale dekningsgraden til algene og dyr registrert i dekningsgrad. Den totale dekningsgraden overstiger 100 prosent da en finner alger og dyr i flere lag. Figuren bygger på gjennomsnitt for hvert enkelt nivå. Hver søyle representerer en registrering i perioden På stasjon St.8 er det bare to nivå. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 19 av 64 P.nr

21 Artssammensetning De multivariate analysene viser et skille mellom fjæresamfunnene på de to referansestasjonene og de fire undersøkte stasjonene som hadde fått påslag av olje (Figur 3.4 til Figur 3.6). Skillet kan imidlertid ikke knyttes til oljepåslaget da registreringer fra stasjonene Fobo 5 og Fobo 7 kobler seg sammen både før og etter påslaget. I øvre nivå knytter registreringene fra Fobo 7 seg til referansematerialet fra Fobo 5, mens det i nedre nivå er registreringene fra Fobo 5 som knytter seg til referansematerialet til Fobo 7. Referansematerialet fra de to Fobo stasjonene ble samlet inn i 1991 til Endringene som ble observert på de to stasjonene i 2007 er små og en kan ikke utelukke at det kommer av naturlige variasjon i strandsamfunnet. 20 Bray-Curtis likhetsindeks Fel 1-07 Øyl 1-07 Fobo 7-95 Fobo 7-93 Fobo 7-94 Fobo 7-91 Fobo 7-96 Fobo 5-91 Fobo 5-93 Fobo 7-07 Fobo 5-94 Fobo 5-95 Fobo 5-96 Fobo 5-07 St.8-86 St.8-87 St.8-89 St.8-01 St.8-92 St.8-93 St.8-95 St.8-97 St.8-99 St.8-90 St.8-91 St.8-03 St.8-05 St.8-07 St.7-07 St.7-90 St.7-91 St.7-03 St.7-99 St.7-01 St.7-89 St.7-92 St.7-05 St.7-86 St.7-87 St.7-93 St.7-95 St.7-97 Figur 3.4. Dendrogram fra clusteranalyse av artssammensetningen i øvre nivå på litoralstasjonene undersøkt i 2007 sammenlignet med historiske data tilbake til Analysen er utført med Bray-Curtis likhetsindeks og average sorting. Fel1-07: Stasjon Fel 1 fra 2007 osv. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 20 av 64 P.nr

22 40 Bray-Curtis likhetsindeks Øyl 1-07 St.7-90 St.7-07 St.7-03 St.7-05 St.7-87 St.7-89 St.7-86 St.7-99 St.7-01 St.7-95 St.7-97 St.7-91 St.7-92 Figur 3.5. Dendrogram fra clusteranalyse av artssammensetningen i midtre nivå på litoralstasjonene undersøkt i 2007 sammenlignet med historiske data tilbake til Analysen er utført med Bray-Curtis indeks og average sorting. Fel1-07: Stasjon Fell 1 fra 2007 osv. St.7-93 Fel 1-07 Fobo 5-90 Fobo 7-91 Fobo 7-90 Fobo 5-93 Fobo 7-93 Fobo 5-07 Fobo 7-07 Fobo 5-91 Fobo 5-94 Fobo 5-95 Fobo 5-96 Fobo 7-96 Fobo 7-94 Fobo Bray-Curtis likhetsindeks Fobo 5-90 Fobo 5-94 Fobo 5-96 Fobo 5-91 Fobo 5-93 Fobo 5-95 Fobo 5-07 Fel 1-07 Øyl 1-07 Fobo 7-07 Fobo 7-90 Fobo 7-91 Fobo 7-93 Fobo 7-94 Fobo 7-96 Fobo 7-95 St.7-86 St.7-87 St.7-91 St.7-89 St.7-90 St.7-01 St 7-95 St 7-92 St 7-93 St.7-97 St.7-99 St.7-03 St.7-05 St.7-07 St.8-05 St.8-03 St.8-07 St.8-90 St.8-86 St.8-87 St.8-89 St.8-91 St 8-93 St 8-95 St.8-99 St.8-01 St 8-92 St.8-97 Figur 3.6. Dendrogram fra clusteranalyse av artssammensetningen i nedre nivå på litoralstasjonene undersøkt i 2007 sammenlignet med historiske data tilbake til Analysen er utført med Bray-Curtis indeks og average sorting. Fel1-07: Stasjon Fell 1 fra 2007 osv. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 21 av 64 P.nr

23 3.3 Sedimentundersøkelser Øygarden I Sundosen (stasjon Øy 1) var sedimentet finkornet med 97 % leir/silt og hadde et høyt innhold av organisk materiale (25,7 %) i 2007 (Tabell 3.4, Figur 3.7). Tilsvarende forhold ble også funnet ved undersøkelsen i 2001 (Tabell 3.5). Høyt innhold av leir/silt og organisk stoff i sedimentet har sammenheng med at Sundosen er et innelukket basseng med en grunn terskel. I Søre Selsvågen (stasjon Øy 7) var sedimentet grovt med 54 % sand og 17 % grus i 2007, og tilsvarende i 2001 med 65 % sand og 13 % grus. Det organiske innholdet var relativt lavt med 7,3 % i 2007 og 6,7 % i Det grove sedimentet indikerer at i dette området tidvis kan være sterke bunnstrømmer. Fedje I juni 1986 ble det tatt sedimentprøver i Sildavågen på stasjon Fed 4, som ligger innenfor stasjon Fed 4a. Sedimentet bestod av 40 % leir/silt, 25 % sand og 35 % grus, samt 39,3 % organisk materiale. På stasjon Fed 4 var det sterk H 2 S-lukt og uten dyreliv og skyldtes bl.a. et oppdrettsanlegg som lå innerst i Sildavågen. Samtidig ble det også tatt et grabbhugg på stasjon Fed 4a i den ytre delen av Sildavågen. Fra denne prøven ble ikke kornfordelingen analysert, men sedimentet bestod av grov skjellsand og viste fine forhold. På stasjon Fed 4a var det til sammen % sand og grus ved undersøkelsene i 1992 og Det organiske innholdet hadde økt litt, fra 13,6 % i 1992 til 15,7 % i I 1987 var sedimentet på Mo 100 svart, luktet H 2 S og hadde et meget høyt innhold av organisk materiale (48,4 %). I 1999, etter at utslippene til vågen var stoppet, var det organiske innholdet sunket til 35,4 %. Og i 2007 var det bare 4,3 % organisk materiale på stasjonen. Den finkornede andelen (leir/silt) på denne stasjonen har sunket fra 96 % i 1987 og 92 % i 1999 til 88 % i Stasjon Mo 11 som ligger i skjærgården nord for selve Fedje, har et bunnsediment bestående av grov skjellsand. I 1985 og i 2007 ble det målt % sand og grus noe som indikerer at denne stasjonen har meget gode strømforhold. Det organiske innholdet ble målt til 3,9 % i 1985 og 10,4 % i I norske fjorder er et innhold på 10 % organisk innhold i bunnsedimentet å regne som vanlig. Austrheim Mo 22 som ligger ved Langøy, fikk i 1985 målt et organisk innhold på 9,9 % og i 2007 ble det målt til 10,5 %. Et relativt høyt innhold av sand, 53 % sand i 1985 og 49 % sand i 2007, indikerer at det er gode strømforhold i dette området med. Miljøundersøkelse i forbindelse med forliset av MS Server Side 22 av 64 P.nr

SAM-eRapport Seksjon for anvendt miljøforskning - marin

SAM-eRapport Seksjon for anvendt miljøforskning - marin SAM-eRapport Seksjon for anvendt miljøforskning - marin e-rapport nr. 15-2009 Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2009 to år etter forliset av MS Server Erling Heggøy Per-Otto Johansen SAM-marin Seksjon

Detaljer

SAM e-rapport. Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2009. e-rapport nr. 12-2009

SAM e-rapport. Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2009. e-rapport nr. 12-2009 SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin e-rapport nr. 12-29 Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 29 Per-Otto Johansen Erling Heggøy SAM-marin

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Litoralundersøkelse i Storvika i Sørfolda, Nordland, august 2014 Miljø SAM-Marin

Litoralundersøkelse i Storvika i Sørfolda, Nordland, august 2014 Miljø SAM-Marin SAM e-rapport nr: 50-2014 Litoralundersøkelse i Storvika i Sørfolda, Nordland, august 2014 Miljø SAM-Marin ID: 10723 Versjonsnr: 006 Vedlegg SF-SAM-506 Utforming av sammendrag SAM e-rapport Ansvarsområde:

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

MILJØOVERVÅKING NORDGULEN 2013/2014 Undersøkelse av gruntvannssamfunnet i Nordgulen. Elkem AS Bremanger Smelteverk

MILJØOVERVÅKING NORDGULEN 2013/2014 Undersøkelse av gruntvannssamfunnet i Nordgulen. Elkem AS Bremanger Smelteverk MILJØOVERVÅKING NORDGULEN 2013/2014 Undersøkelse av gruntvannssamfunnet i Nordgulen Elkem AS Bremanger Smelteverk Report No.: 2014-1638, Rev. 00 Document No.: 18H0ODJ-19 Date : 18.12.2014 Prosjekt navn:

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 8-2009 Marinbiologisk miljøundersøkelse ved A/S Sævareid Fiskeanlegg i 2009 Erling Heggøy Per-Otto

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 21-2008 Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Årebrot avfallsplass i 2008. Erling

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 20-2008 Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 Anders W. Olsen, Maria Pettersvik Salmer,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 11-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Store Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune

Detaljer

STRANDSONEUNDERSØKELSE VED TROVÅG SETTEFISKANLEGG AS

STRANDSONEUNDERSØKELSE VED TROVÅG SETTEFISKANLEGG AS Rapport nr. 1080-2013 STRANDSONEUNDERSØKELSE VED TROVÅG SETTEFISKANLEGG AS Vindafjord kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: NO 998 058 376 mva Adresse: Nordåsbrotet 2 5235 Rådal Kontaktperson: Frode

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 11-29 Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, Bindal i 29 Anders Waldemar Olsen Per-Otto Johansen

Detaljer

ORIENTERENDE UNDERSØKELSE VED IBERNESET AV NATURMANGFOLD I SJØ OG STRANDSONE FÆRØYVÅGEN I HERØY KOMMUNE I NORDLAND OKTOBER 2013 TONE VASSDAL

ORIENTERENDE UNDERSØKELSE VED IBERNESET AV NATURMANGFOLD I SJØ OG STRANDSONE FÆRØYVÅGEN I HERØY KOMMUNE I NORDLAND OKTOBER 2013 TONE VASSDAL ORIENTERENDE UNDERSØKELSE AV NATURMANGFOLD I SJØ OG STRANDSONE VED IBERNESET FÆRØYVÅGEN I HERØY KOMMUNE I NORDLAND OKTOBER 2013 TONE VASSDAL 8764 Lovund 41630350 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr. 6-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 Ragni Torvanger Tone Vassdal Silje

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 37 2013 MOM-C undersøkelse ved Smineset og Ternskjæret i Follafjorden Nærøy kommune, februar 2013. Vidar Strøm Linda Hagen

Detaljer

SAM-Marin rapporter 1980-1989

SAM-Marin rapporter 1980-1989 1989: SAM-Marin rapporter 1980-1989 Johannessen, P. J. & H. Botnen 1989. Valhall and Hod Fields 1988. Environmental survey. Part II: Bottom fauna analysis. Report to Amoco Norway Oil Company. Institutt

Detaljer

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013 Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 1 Vurdering av eksisterende utslipp fra renseanlegg og planlagt utslippssted for nytt renseanlegg vest for innløp til båthavn Vidar Strøm Otto K. Sandnes Øystein

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin e-rapport nr. 39-2014 Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Svartasmoget avfallsplass i 2014 Stian Ervik Kvalø Thomas Dahlgren Uni

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen e-rapport nr. 10-2013 Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2012. Stian E. Kvalø Ragni Torvanger

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research e-rapport nr. 13-2010 Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal Anders Waldemar Olsen Fredrik Staven Kristin

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 15-2008 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Herøy, Vindafjord kommune i 2008 Erling Heggøy Gisle

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 20-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Tallaksholmen i Bokn kommune, Oktober -2012 Tone Vassdal Ragni Torvanger Silje Hadler

Detaljer

SAM e-rapport. Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009. e-rapport nr. 9-2009. Helge Botnen Gisle Vassenden Erling Heggøy Per Johannessen

SAM e-rapport. Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009. e-rapport nr. 9-2009. Helge Botnen Gisle Vassenden Erling Heggøy Per Johannessen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin e-rapport nr. 9-2009 Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009 Helge Botnen Gisle Vassenden Erling Heggøy Per Johannessen SAM-marin Seksjon

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 SAM Notat nr: 22-2015 Bergen, 31.08.2015 MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 Miljø, SAM-Marin Side 2 av 18 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET...

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Datarapport. Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner RAPPORT LNR

Datarapport. Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner RAPPORT LNR RAPPORT LNR 4953-2005 Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner Vurdering av tilstand og av utslipp av kommunalt avløpsvann sett i forhold til EUs Avløpsdirektiv sitt krav om sekundærrensing Datarapport

Detaljer

Datarapport. Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner RAPPORT LNR

Datarapport. Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner RAPPORT LNR RAPPORT LNR 4953-2005 Fjordområdene rundt Ålesund og Sula kommuner Vurdering av tilstand og av utslipp av kommunalt avløpsvann sett i forhold til EUs Avløpsdirektiv sitt krav om sekundærrensing Datarapport

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 13-2009 Marin miljøundersøkelse i Kornstadfjorden, 2009 Anders Waldemar Olsen Kristin Hatlen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 9-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Ringja i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007 Erling

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport nr 13-2012 MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Tennøya i 2011 Fredrik R Staven Anders W Olsen Vidar Strøm Kristin

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 27-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune. Januar 2013 Trond E. Isaksen Tone Vassdal Per-Otto Johansen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 7-2008 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Halsavika i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007 Erling

Detaljer

Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2077

Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 2014 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2077 Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland 201 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2077 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 19-2008 Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 22-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Onarøy i Tysnes kommune i 2008 Per-Otto Johansen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin e-rapport nr. 12-2010 MOM-C undersøkelser i Sildafjorden, Kvinnherad kommune Kristin Hatlen Per-Otto Johansen MOM-C Sildafjorden 2010

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni miljø e-rapport nr. 12-2013 Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 Tone Vassdal Per-Otto Johansen Ragni

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niva

Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niva Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niva Postboks 173, Kjelsås Televeien 3 Sandvikaveien 41 Nordnesboder 5 0411 Oslo

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 8-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordheimsøy Finnøy kommune 2012 Tone Vassdal Ragni Torvanger Silje Hadler Jacobsen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 10-2008 MOM-C undersøkelse for planlagt lokalitet i Øygardsvik i Hervikfjorden, Tysvær kommune

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 45 2013 MOM-C undersøkelse ved Belsvik Settefiskanlegg i Belsvikfjorden, Hemne kommune, mai 2013 Vidar Strøm Silje Hadler-Jacobsen

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6232-2011

RAPPORT L.NR. 6232-2011 RAPPORT L.NR. 6232-2011 Marinbiologiske undersøkelser i forbindelse med oljeutslipp fra M/S Full City. Undersøkelser av flora og fauna i littoral- og sublittoralsonen (Sluttrapport) Norsk institutt for

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 12-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2008

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kåholmen og Heggvika i Fillifjorden Hitra kommune, januar 2013 Vidar Strøm Kristin

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Overvåking av Ytre Oslofjord Bentosundersøkelser 2007

Overvåking av Ytre Oslofjord Bentosundersøkelser 2007 RAPPORT LNR 5545 2008 Overvåking av Ytre Oslofjord Bentosundersøkelser 2007 Fagrapport Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr.: 4-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i oktober 2012 Silje Hadler-Jacobsen Ragni Torvanger

Detaljer

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr. 9712 26.09.12

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr. 9712 26.09.12 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 9712 26.09.12 1 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 9712 26.09.12

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 15-2008 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Herøy, Vindafjord kommune i 2008 Erling Heggøy Gisle

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 4-2008 Resipientundersøkelse i Tveitevågen, Askøy kommune 2007 Erling Heggøy SAM-marin Seksjon

Detaljer

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Eivind Oug Norsk institutt for vannforskning, Sørlandsavdelingen, Grimstad Tema Oversikt over forekomst og betydning av arter med uklar taksonomisk status

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 9-2010 MOM-C undersøkelse ved Halsavika Per-Otto Johansen Kristin Hatlen SAM-marin Seksjon for

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research e-rapport nr. 3-2011 Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 Anders W. Olsen Fredrik R. Staven Kristin Hatlen Per-Otto Johansen

Detaljer

B-undersøkelse ved lokalitet Silda,

B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Fishguard Miljø Notat nr: 8-2017 Bergen, 24.05.2017 B-undersøkelse ved lokalitet Silda, Vågsøy kommune, april 2017 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET... 5 4.

Detaljer

Kravspesifikasjon for overvåkingsprogram for resipient ved Årabrot, 2015

Kravspesifikasjon for overvåkingsprogram for resipient ved Årabrot, 2015 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon for overvåkingsprogram for resipient ved Årabrot, 2015 29.10.2014 Driftsassistansen i Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemskommunane

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr: 37 2012 MOM-C undersøkelse for Osland Havbruk AS fra lokalitetene Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 25 2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune August 2012 Rune Haugen Ragni Torvanger Kristin Hatlen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 35 2013 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Geitryggen i Arnøfjorden, Nærøy kommune, mars 2013 Vidar Strøm Otto K Sandnes Silje

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 3-2009 Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008 Gyda Arnkværn Anders Waldemar Olsen Per-Otto

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research e-rapport nr. -011 Marin miljøundersøkelse ved Langskjæret i Frøya kommune i 010 Anders Waldemar Olsen Fredrik Staven Per-Otto Johansen

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research e-rapport nr: 45-2012 MOM C undersøkelse ved lokalitet Lismåsøy i Tilremfjorden Brønnøy kommune 2012 Vidar Strøm Nasir El Shaikh Ragni

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø e-rapport nr: 30 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 Torben Lode Einar Bye-Ingebrigtsen Per

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport nr. 18-2012 MOM C-undersøkelse ved Svelungen og Osholman, Hitra i 2011 Fredrik R Staven Anders W Olsen Vidar Strøm Kristin

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. desember 2014 14. januar 2015 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

OVERVÅKING AV EUTROFITILSTANDEN I YTRE OSLOFJORD

OVERVÅKING AV EUTROFITILSTANDEN I YTRE OSLOFJORD OVERVÅKING AV EUTROFITILSTANDEN I YTRE OSLOFJORD DELRAPPORT: GRUNTVANN 2004 RAPPORT NR. 2005-0375 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2005-11-29 62504276 Godkjent

Detaljer

SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM e-rapport UNI RESEARCH as Seksjon for anvendt miljøforskning marin e-rapport nr. 10-2010 MOM-C undersøkelse ved Ringja Per-Otto Johansen Kristin Hatlen SAM-marin Seksjon for anvendt miljøforskning

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 4-2009 Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsø, Hitra kommune i 2008 Anders W Olsen Gyda Arnkværn

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1977

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1977 MOM C Resipientundersøkelse i sjøområdet utenfor Grieg Seafood Rogaland AS, avd. Hognaland, i Bokn kommune 2014 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1977 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM C Resipientundersøkelse

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr.: 2 2013 MOM-C undersøkelse fra Lauvsneselva, Flatanger kommune, juli 2012 Vidar Strøm Nasir El Shaikh Ragni Torvanger Silje

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 2-2008 Miljøundersøkelse i Kongsmobassenget, Indre Foldafjord i 2007 Maria Pettersvik Salmer

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research, Bergen e-rapport nr. 16-2010 Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010 Kristin Hatlen Per-Otto Johansen

Detaljer

Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 Miljø, SAM-Marin

Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 Miljø, SAM-Marin SAM e-rapport nr: 51-2014 Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 Miljø, SAM-Marin Innhold 1. Innledning... 5 2. Materiale og metode... 7 Undersøkelsesområdet...

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 19-2013 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2012

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 14-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2008 Gisle Vassenden

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 11 2014 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Eldviktaren i Jøssundfjorden, Flatanger kommune, september 2013 Linda Hagen Øydis

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Research Miljø e-rapport nr: 31 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 Torben Lode Einar Bye-Ingebrigtsen Trond

Detaljer

Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak. Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF

Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak. Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF 2016-04-07 Innhold i denne presentasjonen Undersøkelsens formål Beskrivelse av prøvetaking

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Research e-rapport nr. 12-2012 MOM C-undersøkelse ved Nord-Gjæslingan i 2011 Fredrik R Staven Vidar Strøm Kristin Hatlen Per-Otto Johansen MOM

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 10-2014 MOM-C undersøkelse fra lokalitetene Uløya og Klokkstein i Rotsundet, Nordreisa kommune, august 2013 Rune Haugen Øydis

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr: 30 2013 MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 Rune Haugen Ragni Torvanger Stian

Detaljer