E250d og E250dn. Brukerhåndbok. Juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006"

Transkript

1 E250d og E250dn Brukerhåndbok Juni Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries Lexmark International, Inc. All rights reserved. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Edition: June 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user s responsibility. Sikkerhetsinformasjon Strømledningen skal kobles til en jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet, og som er lett tilgjengelig. FORSIKTIG: Du må ikke installere dette produktet eller koble til noen kabler (strømledning, telefonledning osv.) når det er tordenvær. FORSIKTIG: Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne håndboken, kan utsette deg for farlig stråling. Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at utskriftsmaterialet avgir gasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige skadelige gasser. (Se Velge utskriftsmateriale på side 45.) Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerveiledningen. Dette produktet er utviklet, testet og godkjent for å tilfredsstille strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av spesifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhetsfunksjoner kan være skjulte. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. Trademarks Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc. Details relating to compatibility are included in the Technical Reference. Other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2

3 Innhold Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 5 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 7 Oversikt over kontrollpanelet... 7 Forstå lampene på kontrollpanelet... 8 Primære koder Sekundære feil Kapittel 3: Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer Skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene Oversikt over konfigurasjonsmenyene Nettverksmeny Parallell-menyen Oppsettmeny USB-meny Verktøymeny Kapittel 4: Oppgaver og tips for utskriftsmateriale Hvilke typer utskriftsmateriale kan brukes? Hvor kan utskriftsmaterialet legges i skriveren? Velge utskriftsmateriale Papir Fortrykte skjemaer og brevhoder Transparenter Konvolutter Etiketter Kartong Tips om oppbevaring av utskriftsmateriale og rekvisita Oppbevare papir Oppbevare rekvisita Tips om hvordan du unngår papirstopp Legge papir i 250 arks skuffen Forlenge skuffen for papir i størrelsen Legal eller Folio Legge i den manuelle arkmateren Bruke den bakre utskuffen Fjerne fastkjørt papir Kapittel 5: Utskriftsoppgaver Mate en utskriftsjobb manuelt Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift) Skrive ut flere sider på én side (nedskalering) Skrive ut et hefte Skrive ut på fortrykt brevpapir

4 Innhold Skrive ut med en mal eller et vannmerke Bruke en mal Bruke et vannmerke Avbryte en utskriftsjobb Fra skriverens kontrollpanel Fra en Windows-maskin Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin Kapittel 6: Installere tilleggsutstyr Få tilgang til hovedkortet Legge til et minnekort Sette inn en 250 arks mater eller en 550 arks mater (tilleggsutstyr) Gjenkjenne installert tilleggsutstyr Kapittel 7: Programvareoppgaver Skrive ut menyinnstillingssiden og nettverksoppsettsiden Skrive ut en testside fra datamaskinen Bruke innstillingsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Settings Utility) Kapittel 8: Rekvisitainformasjon Hva slags rekvisita trenger jeg, og hvordan bestiller jeg det? Oppbevare rekvisita Effektiv bruk av rekvisita Hvordan vet jeg når jeg trenger ny rekvisita? Kontrollere toner- og fotoledernivåer Bestille vedlikeholdssett Kjenne igjen lyssekvensene på kontrollpanelet Skifte tonerkassetten Skifte fotoledersettet Resirkulere Lexmark-produkter Kapittel 9: Feilsøking Generelle problemer Lexmarks verktøy for statusmeldinger Velge skriverens driftsmodus Slå på modus for redusert krølling Problemer med utskriftskvaliteten Rengjøre linsen på skrivehodet Merknader Konvensjoner Elektromagnetisk stråling Støynivåer Produktets energiforbruk EE-direktiv (elektrisk og elektronisk avfall) Lasermerknad Statement of Limited Warranty for Lexmark E250d and E250dn Stikkordregister

5 1 Oversikt over skriveren arks utskuff 5 Frontdeksel arks skuff 6 Kontrollpanel arks mater eller 550 arks mater 7 Papirstøtte (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5

6 Oversikt over skriveren Bakre utskuff 5 USB-kontakt 2 Av/på-knapp 6 Parallellkontakt 3 Strømkontakt 7 Ethernet-kontakt 4 Støvdeksel (ikke tilgjengelig for alle modeller) 6

7 2 Bruke kontrollpanelet Oversikt over kontrollpanelet Kontrollpanelet har fem lamper og to knapper. Merk: Fortsett-knappen fungerer også som en lampe Feil 5 Klar 2 Papirstopp 6 Avbryt-knapp 3 Legg i papir 7 Fortsett-knapp 4 Lite toner igjen / Skift fotoleder Følg en vanlig lyssekvens ved feil: Trykk inn og slipp Fortsett for å gjenoppta utskriften. Trykk inn og slipp Fortsett raskt to ganger for å vise en sekundær feilkode. Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte en utskriftsjobb som er i gang. Trykk inn og hold Avbryt inntil alle lampene lyser for å tilbakestille skriveren. 7

8 Forstå lampene på kontrollpanelet Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av sekvensen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker, indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn eller behov for service. Tabellene nedenfor viser de vanligste lyssekvensene. Klikk på den angitte siden hvis du vil vite mer om hva de betyr. Vanlige lyssekvenser = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil Klar / Strømsparer 11 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar Opptatt 12 Heksadesimale verdier er klar 12 Venter 13 Tømmer / Redusert oppløsning 13 Ikke klar (skriveren er frakoblet) 14 Lukk luken 14 Ikke plass for sortering / Ikke nok minne 14 8

9 Forstå lampene på kontrollpanelet Vanlige lyssekvenser (forts.) = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil For komplisert side 15 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar Avbryt jobb / Tilbakestill skriver 15 Legg i utskriftsmateriale 16 Legg i manuell arkmater 16 Lite toner igjen 17 Feil region for tonerkassett 17 Advarsel om levetid for fotoleder 18 Skift fotoleder (skrivermekanisme stoppet) 18 Skriver til motorkode / Skriver til systemkode 19 9

10 Forstå lampene på kontrollpanelet Vanlige lyssekvenser (forts.) = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil Ugyldig motorstyringskode / Ugyldig kode for nettverksskort 19 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar Feil med nettverksgrensesnitt / Vertsgrensesnitt deaktivert 19 Servicefeil 20 Skriverfeil* 20 Papirstoppfeil i skriver* 21 Kort papir 21 Utskuff full 22 *Se Sekundære feilkoder på side 26 hvis du vil ha mer informasjon. De følgende sidene inneholder forklaringer på hva de primære lyssekvensene eller kodene betyr, og hva du kan gjøre for å fjerne dem. 10

11 Forstå lampene på kontrollpanelet Primære koder Klar / Strømsparer Lyssekvens: Klar-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er klar til å motta og behandle data. Skriveren er i strømsparermodus. Dette kan du gjøre: Send en utskriftsjobb. Trykk på Fortsett for å skrive ut siden med menyinnstillingene, slik at du kan se en liste over aktuelle skriverinnstillinger. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. 11

12 Forstå lampene på kontrollpanelet Opptatt Lyssekvens: Klar-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er opptatt med å motta og behandle data, eller med å skrive ut. Skriveren skriver ut en katalog, en skriftliste, menyinnstillingene eller testsider for utskriftskvalitet. Dette kan du gjøre: Opptatt: Vent til meldingen forsvinner. Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Skriver ut en katalog, en skriftliste, menyinnstillingene eller testsider for utskriftskvalitet. Vent til sidene er skrevet ut. Meldingen Opptatt vises mens sidene skrives ut. Klar-lampen lyser når utskriften er ferdig. Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriften. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Mottar/behandler data fra et vertsgrensesnitt: Vent til meldingen forsvinner. Trykk inn og slipp Avbryt for å stoppe behandlingen. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Heksadesimale verdier er klar Lyssekvens: Klar-lampen blinker sakte Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er klar, og modus for heksadesimale verdier er aktiv. Dette kan du gjøre: Viderekomne brukere kan bruke modus for heksadesimale verdier som hjelp til å løse utskriftsproblemer. Når problemet er løst, må skriveren slås av for å avslutte modus for heksadesimale verdier. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. 12

13 Forstå lampene på kontrollpanelet Venter Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren venter på et tidsavbrudd eller på flere data. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å skrive ut innholdet i utskriftsbufferen. Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Tømmer / Redusert oppløsning Lyssekvens: Klar-lampen blinker Feil-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren tømmes for ødelagte utskriftsdata. Skriveren behandler data eller skriver ut sider, men oppløsningen til en side i den aktuelle utskriftsjobben reduseres fra 600 dpi til 300 dpi for å forhindre en feil på grunn av fullt minne. Dette kan du gjøre: Vent til Klar-lampen lyser på kontrollpanelet før du skriver ut flere jobber. Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. 13

14 Forstå lampene på kontrollpanelet Ikke klar Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er ikke klar til å motta eller behandle data, eller skriverportene er frakoblet. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å gå tilbake til tilstanden Klar. Trykk inn og slipp Avbryt for å gå tilbake til tilstanden Klar. Lukk luken Lyssekvens: Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriverens frontdeksel er åpent. Dette kan du gjøre: Lukk dekselet. Skriveren tilbakestilles automatisk. Ikke plass for sortering / Ikke nok minne Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriverminnet er for fullt til å sortere utskriftsjobben. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriftsjobben. (Jobben skrives kanskje ikke riktig ut.) Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk på Avbryt for å tilbakestille skriveren. 14

15 Forstå lampene på kontrollpanelet For komplisert side Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Siden skrives kanskje ikke ut som den skal, fordi utskriftsinformasjonen på siden er for kompleks (det vil si at den er for stor for skriverminnet). Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriftsjobben. (Jobben skrives kanskje ikke riktig ut.) Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk på Avbryt for å tilbakestille skriveren. Avbryt jobb / Tilbakestill skriver Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Den aktuelle utskriftsjobben er avbrutt. Skriveren tilbakestilles til de brukerdefinerte standardinnstillingene. Eventuelle aktive utskriftsjobber avbrytes. En brukerdefinert standardinnstilling forblir aktiv inntil du foretar et annet valg eller gjenoppretter standardinnstillingene fra fabrikken. Dette kan du gjøre: Vent til meldingen forsvinner. 15

16 Forstå lampene på kontrollpanelet Legg i utskriftsmateriale Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er tom for utskriftsmateriale i den angitte kilden. Dette kan du gjøre: Legg utskriftsmateriale i den angitte skuffen, og trykk på Fortsett for å gjenoppta utskriften. Trykk på Avbryt for å tilbakestille skriveren. Legg i manuell arkmater Lyssekvens: Legg i papir-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren ber deg om å legge ett ark med utskriftsmateriale i den manuelle arkmateren. Dette kan du gjøre: Legg utskriftsmateriale i den manuelle arkmateren. Trykk på Fortsett for å fortsette utskriften. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. 16

17 Forstå lampene på kontrollpanelet Lite toner igjen Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren er klar til å motta og behandle data. I tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne lyssekvensen og fortsette å behandle utskriftsjobben. Slå av skriveren. Ta ut tonerkassetten, og rist den for å forlenge levetiden. Skift tonerkassetten. (Se Skifte tonerkassetten på side 81 for å få hjelp.) Slå på skriveren igjen. Feil region for tonerkassett Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Den geografiske regionen til skriveren samsvarer ikke med den geografiske regionen til tonerkassetten som er satt inn. Dette kan du gjøre: Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny tonerkassett som samsvarer med regionen til skriveren (se Hva slags rekvisita trenger jeg, og hvordan bestiller jeg det? på side 78). 17

18 Forstå lampene på kontrollpanelet Advarsel om levetid for fotoleder Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Fotolederen er nesten full og bør snart skiftes ut. Dette kan du gjøre: Merk: Toneralarmen må være slått på for at denne meldingen skal vises. Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne lyssekvensen og fortsette utskriften. Skift fotoledersettet. Se Skifte fotoledersettet på side 83 hvis du vil ha mer informasjon. Skift fotoleder (skrivermekanisme stoppet) Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen blinker Feil-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Fotoledersettet er fullt og må skiftes ut. Skriveren vil ikke skrive ut flere sider før fotoledersettet er skiftet ut. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å skrive ut instruksjonssiden for fotoledersettet. Skift fotoledersettet. (Se Skifte fotoledersettet på side 83 for å få hjelp.) 18

19 Forstå lampene på kontrollpanelet Skriver til motorkode / Skriver til systemkode Lyssekvens: Klar-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det skrives en ny kode inn i motoren eller i flash-minnet for fastvarekoden. Dette kan du gjøre: Vent til meldingen forsvinner. Når skriveren har skrevet inn koden, utfører den en varmstart. Ugyldig motorstyringskode / Ugyldig kode for nettverksskort Lyssekvens: Klar-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Motorstyringskoden og/eller koden for nettverkskort er ikke programmert eller er programmert, men er ugyldig. Dette kan du gjøre: Last ned en gyldig motorkode til den interne printserveren. Feil med nettverksgrensesnitt / Vertsgrensesnitt deaktivert Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren kan ikke opprette forbindelse med nettverket. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. (Den aktuelle utskriftsjobben skrives kanskje ikke riktig ut.) 19

20 Forstå lampene på kontrollpanelet Servicefeil Lyssekvens: Fortsett-lampen blinker Klar-lampen blinker Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen blinker Legg i papir-lampen blinker Papirstopp-lampen blinker Feil-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren har en servicefeil og utskriften har stoppet. Dette kan du gjøre: Slå skriveren av og på igjen. Hvis lampene fremdeles blinker, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Skriverfeil Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren har en av følgende feil: Det er ikke nok minne til å lagre det som ligger i bufferen. En side er for kompleks til at den kan skrives ut, eller den er kortere enn de innstilte sidemargene. Oppløsningen for en formatert side reduseres til 300 dpi før den skrives ut. Det har oppstått en skriftfeil. Forbindelsen til vertsdatamaskinen er brutt. Kort papir. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett to ganger raskt etter hverandre for å vise den sekundære feilkoden. Se Sekundære feilkoder på side 26 hvis du vil ha mer informasjon. Trykk på Fortsett for å fjerne den sekundære meldingen. 20

21 Forstå lampene på kontrollpanelet Papirstoppfeil i skriver Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått papirstopp i skriveren. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett to ganger raskt etter hverandre for å vise den sekundære feilkoden. Se Sekundære feilkoder på side 26 hvis du vil ha mer informasjon. Trykk på Fortsett for å fortsette utskriften når du har fjernet de fastkjørte sidene fra papirbanen. Kort papir Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Papiret er for kort til å skrive ut de formaterte dataene. Dette skjer når skriveren ikke kjenner størrelsen på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen, eller når det er et problem med å trekke utskriftsmaterialet gjennom skriveren. Dette kan du gjøre: Pass på at utskriftsmaterialet du legger i skuffen/materen, er stort nok. Åpne frontdekselet, fjern alt papir fra papirbanen og lukk dekselet for å gjenoppta utskriften (se Fjerne fastkjørt papir på side 58). Trykk på Fortsett for å fjerne lyssekvensen og fortsette utskriften. Trykk på Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. 21

22 Forstå lampene på kontrollpanelet Utskuff full Lyssekvens: Legg i papir-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Utskuffen er full. Dette kan du gjøre: Fjern utskrevne sider fra utskuffen. Trykk på Fortsett for å fjerne feilkoden. 22

23 Forstå lampene på kontrollpanelet Sekundære feil Hvis både lampene Feil og Fortsett lyser, har det oppstått en sekundær feil. Hvis både lampene Papirstopp og Fortsett lyser, har det oppstått en sekundær papirstoppfeil. Trykk inn og slipp Fortsett raskt to ganger for å vise lyssekvensen for sekundær feilkode. Tabellen nedenfor viser hva disse lyssekvensene betyr, og hvor du kan få hjelp. Sekundære lyssekvenser = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil Papirstopp ved innskuffsensoren* 27 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar Papirstopp i den manuelle arkmateren 27 Papirstopp mellom innskuff- og utskuffsensoren 27 Papirstopp ved utskuffsensoren 27 Papirstopp i 250 arks skuffen 28 Papirstopp i materen (tilleggsutstyr) 28 Papirstopp (bak i dupleksenhet) 28 Papirstopp (dupleksenhet ukjent sted) 29 23

24 Forstå lampene på kontrollpanelet Sekundære lyssekvenser (forts.) = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil Papirstopp (dupleksenhet uegnet størrelse) 29 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar For komplisert side 30 Ikke plass for sortering 33 Feil med nettverksgrensesnitt 33 Skriftfeil 33 Ikke nok skriverminne 32 Mistet ENA-tilkobling 33 Vertsgrensesnitt deaktivert 33 Minnet er fullt 34 24

25 Forstå lampene på kontrollpanelet Sekundære lyssekvenser (forts.) = på = blinker = blinker sakte Tom rute = lampen er av Skrivertilstand Side Fortsett Feil Kort papir 34 Lite toner igjen / Skift fotoleder Legg i papir Papirstopp Klar Ugyldig motorkode 35 Ugyldig nettverkskode 35 Feil region for tonerkassett 35 Bytt tonerkassett / ugyldig påfylt 36 Tonerkassett mangler / er defekt 36 Uegnet tonerkassett 37 *Det kan oppstå papirstopp ved innskuffsensoren når papiret forlater skuffen på vei inn i skriveren eller i den manuelle arkmateren. 25

26 Forstå lampene på kontrollpanelet Sekundære feilkoder De følgende sidene inneholder forklaringer på hva de sekundære feilkodene betyr, og hva du kan gjøre for å fjerne dem. Papirstopp ved innskuffsensoren Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp ved innskuffsensoren etter at utskriftsmaterialet forlot skuffen på vei inn i skriveren eller i den manuelle arkmateren. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. 26

27 Forstå lampene på kontrollpanelet Papirstopp i den manuelle arkmateren Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Tonerlampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp i den manuelle arkmateren. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. Papirstopp mellom innskuff- og utskuffsensorene Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp. Det fastkjørte papiret er trolig i fikseringsområdet under tonerkassettenheten. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. Papiret kjører seg fast når en utskrevet jobb forlater skriveren Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Utskriftsmaterialet har kjørt seg fast på vei ut av skriveren. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. 27

28 Forstå lampene på kontrollpanelet Papirstopp i 250 arks skuffen Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp i 250 arks skuffen. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. Papirstopp i materen (tilleggsutstyr) Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp i 550 arks materen. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. Papirstopp (bak i dupleksenhet) Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Legg i papir-lampen blinker Papirstopp-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp bak i skriveren. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. 28

29 Forstå lampene på kontrollpanelet Papirstopp (dupleksenhet ukjent sted) Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Klar-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp et sted i dupleksenheten. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. Papirstopp (dupleksenhet uegnet størrelse) Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Klar-lampen blinker Legg i papir-lampen blinker Hva denne lyssekvensen betyr: Det har oppstått en papirstopp i dupleksenheten på grunn av utskriftsmateriale med en uegnet størrelse. Dette kan du gjøre: Fjern det fastkjørte papiret. Se Fjerne fastkjørt papir på side 58 hvis du vil ha mer informasjon. 29

30 Forstå lampene på kontrollpanelet For komplisert side Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Siden skrives kanskje ikke ut som den skal fordi utskriftsinformasjonen på siden er for kompleks (det vil si at den er for stor for skriverminnet). Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne feilkoden og fortsette behandlingen av utskriftsjobben (noen av utskriftsdataene kan gå tapt). Slik kan du unngå denne feilen i fremtiden: Reduser sidens kompleksitet ved å redusere mengden tekst og grafikk på siden og slette unødige, nedlastede skrifter og makroer. Slå på Sidebeskyttelse i konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Setup Utility). Installer mer skriverminne (se Legge til et minnekort på side 74). 30

31 Forstå lampene på kontrollpanelet Ikke plass for sortering Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren har ikke nok ledig minne til å sortere utskriftsjobben. Dette kan skje på grunn av en av disse feilene: Minnet er fullt. En side er for kompleks til at den kan skrives ut. En side er kortere enn de innstilte sidemargene. Det er ikke nok minne til å lagre det som ligger i bufferen. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. (Jobben skrives kanskje ikke riktig ut.) Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Slik kan du unngå denne feilen i fremtiden: Gjør utskriftsjobben enklere. Reduser sidens kompleksitet ved å redusere mengden tekst og grafikk på siden og slette unødige, nedlastede skrifter og makroer. Installer mer skriverminne (se Legge til et minnekort på side 74). Feil med nettverksgrensesnitt Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren kan ikke opprette forbindelse med nettverket. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. (Den forrige utskriftsjobben skrives kanskje ikke riktig ut.) 31

32 Forstå lampene på kontrollpanelet Skriftfeil Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren har fått en forespørsel om en skrift (PPDS) som ikke er installert. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Ikke nok skriverminne Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Legg i papir-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren har ikke nok minne til å lagre dataene i bufferen. Dette kan du gjøre: Installer mer skriverminne (se Legge til et minnekort på side 74). Trykk på Fortsett for å fortsette utskriftsjobben. Trykk på Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. 32

33 Forstå lampene på kontrollpanelet Mistet ENA-tilkobling Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Papirstopp-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren kan ikke opprette forbindelse med nettverket. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne koden og fortsette utskriften. (Den forrige utskriftsjobben skrives kanskje ikke riktig ut.) Vertsgrensesnitt deaktivert Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Legg i papir-lampen blinker Papirstopp-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriverens USB-port eller parallellport er deaktivert. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne koden. Skriveren sletter alle utskriftsjobber som er sendt. Aktiver USB-porten eller parallellporten ved å velge en annen verdi enn Deaktivert for USB-bufferen eller parallellbufferen i innstillingsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Settings Utility) (se Bruke innstillingsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Settings Utility) på side 77). 33

34 Forstå lampene på kontrollpanelet Minnet er fullt Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Skriveren behandler data, men minnet der sidene lagres, er fullt. Dette kan du gjøre: Trykk på Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften (jobben skrives kanskje ikke ut på riktig måte). Trykk inn og slipp Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt for å tilbakestille skriveren. Slik kan du unngå denne feilen i fremtiden: Gjør utskriftsjobben enklere. Reduser sidens kompleksitet ved å redusere mengden tekst og grafikk på siden og slette unødige, nedlastede skrifter og makroer. Installer mer skriverminne (se Legge til et minnekort på side 74). Kort papir Lyssekvens: Fortsett-lampen lyser Klar-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Papiret er for kort til å skrive ut de formaterte dataene. Dette skjer når skriveren ikke kjenner størrelsen på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen, eller når det er et problem med å trekke utskriftsmaterialet gjennom skriveren. Dette kan du gjøre: Pass på at utskriftsmaterialet du legger i skuffen/ materen, er stort nok. Åpne frontdekselet, fjern alt papir fra papirbanen og lukk dekselet for å gjenoppta utskriften (se Fjerne fastkjørt papir på side 58). Trykk på Fortsett for å fjerne koden og fortsette utskriften. Trykk på Avbryt for å avbryte utskriftsjobben. 34

35 Forstå lampene på kontrollpanelet Ugyldig motorkode Lyssekvens: Klar-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Motorkoden er ikke programmert, eller den programmerte koden er ikke gyldig. Dette kan du gjøre: Last ned en gyldig motorkode til den interne printserveren. Ugyldig nettverkskode Lyssekvens: Klar-lampen lyser Legg i papir-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Koden i den interne printserveren er ikke programmert, eller den programmerte koden er ikke gyldig. Dette kan du gjøre: Last ned en gyldig nettverkskode til den interne printserveren. Feil region for tonerkassett Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Legg i papir-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Den geografiske regionen til skriveren samsvarer ikke med den geografiske regionen til tonerkassetten som er satt inn. Dette kan du gjøre: Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny tonerkassett som samsvarer med regionen til skriveren (se Hva slags rekvisita trenger jeg, og hvordan bestiller jeg det? på side 78). 35

36 Forstå lampene på kontrollpanelet Bytt tonerkassett / ugyldig påfylt Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Papirstopp-lampen blinker Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det er lite toner igjen i tonerkassetten, eller det er satt inn en ugyldig påfylt tonerkassett. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne lyssekvensen og fortsette å behandle utskriftsjobben. Slå av skriveren. Ta ut tonerkassetten og rist den for å forlenge levetiden, eller bytt ut tonerkassetten med en gyldig tonerkassett. Skift tonerkassetten. (Se Skifte tonerkassetten på side 81 hvis du trenger hjelp.) Slå på skriveren igjen. Tonerkassett mangler / er defekt Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Det er lite toner igjen i tonerkassetten, eller det er oppdaget en defekt tonerkassett. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne lyssekvensen. Slå av skriveren. Ta ut tonerkassetten og rist den for å forlenge levetiden, eller bytt ut tonerkassetten hvis den er defekt. Skift tonerkassetten. (Se Skifte tonerkassetten på side 81 for å få hjelp.) Slå på skriveren igjen. 36

37 Forstå lampene på kontrollpanelet Uegnet tonerkassett Lyssekvens: Lite toner igjen / Skift fotoleder-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Feil-lampen lyser Hva denne lyssekvensen betyr: Tonerkassetten støttes ikke av skriveren. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne lyssekvensen og fortsette å behandle utskriftsjobben. Slå av skriveren. Ta ut tonerkassetten, og bytt til en egnet tonerkassett. (Se Hva slags rekvisita trenger jeg, og hvordan bestiller jeg det? på side 78 og Skifte tonerkassetten på side 81 hvis du trenger hjelp.) Slå på skriveren igjen. 37

38 3 Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer Skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene For å hjelpe deg med å løse utskriftsproblemer eller endre innstillingene i skriverkonfigurasjonen kan viderekomne brukere skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene. Der står det hvordan du kan bla gjennom konfigurasjonsmenyene for å velge og lagre nye innstillinger. Slik skriver du ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene: 1 Slå av skriveren. 2 Åpne frontdekselet. 3 Trykk inn og hold Fortsett mens du slår skriveren på igjen. 4 Slipp Fortsett. Alle lampene lyser etter tur. 5 Lukk dekselet. Klar-lampen lyser. 6 Hvis du vil skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene, må du trykke inn og holde Fortsett til alle lampene lyser etter tur. Arket skrives ut. 38

39 Oversikt over konfigurasjonsmenyene Oversikt over konfigurasjonsmenyene Menyene representeres av lyssekvensene Fortsett, Klar, Lite toner igjen / Skift fotoleder og Legg i papir. Menyelementer og tilhørende innstillinger indikeres av lyssekvensene Papirstopp og Feil. Trykk inn og slipp Avbryt for å bla gjennom menyer og menyelementer. Trykk inn og slipp Fortsett for å gå til innstillingen du vil bruke. Trykk inn og slipp Fortsett til alle lampene lyser etter tur for å utføre en funksjon eller lagre en innstilling. Trykk inn og hold Avbryt inntil alle lampene lyser når du vil gå tilbake til startmenyen. Slå av skriveren for å lukke menyene. Nettverksmeny Bruk Nettverksmeny til å endre skriverinnstillingene for jobber som sendes via en nettverksport. Innstilling NPA-modus Binær PS for Mac Angi korthastighet * Fabrikkstandard Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Send utskriftsjobber til skriveren og be samtidig om statusinformasjon fra skriveren. Konfigurer skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Verdier Av På Auto* Konfigurer hastigheten til skriverkortet. Auto* Av skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. På skriveren behandler ubehandlede, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto* skriveren behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som bruker enten Windows- eller Macintosh-operativsystemer. 39

40 Oversikt over konfigurasjonsmenyene Parallell-menyen Bruk Parallell-menyen til å endre skriverinnstillingene for jobber som sendes via en parallellport. Innstilling NPA-modus Protokoll Parallellmodus 2 Binær PS for Mac * Fabrikkstandard Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Send utskriftsjobber til skriveren og be samtidig om statusinformasjon fra skriveren. Motta informasjon med en mye høyere overføringshastighet hvis innstillingen for skriveren er Fastbytes (dersom datamaskinen støtter Fastbytes), eller motta informasjon med vanlig overføringshastighet dersom innstillingen for skriveren er Standard. Avgjør om parallellportdataene skal samples på den førende (På) eller etterfølgende (Av) stroben. Konfigurer skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Verdier Av På Auto* Standard Fastbytes* Av På* Av skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. På skriveren behandler ubehandlede, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto* skriveren behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som bruker enten Windows- eller Macintosh-operativsystemer. Oppsettmeny Bruk Oppsettmeny til å konfigurere hvordan skriveren skal formatere linjeslutt, avhengig av datasystemet som brukes. Innstilling Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Verdier Auto CR etter LF Auto LF etter CR Demomodus * Fabrikkstandard Angi om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF). Angi om skriveren automatisk skal utføre et linjeskift (LF) etter en vognreturkommando (CR). Av* På Av* På Deaktiver* Aktiver 40

41 Oversikt over konfigurasjonsmenyene USB-meny Bruk USB-meny til å endre skriverinnstillinger for jobber som sendes gjennom en USB-port (Universal Serial Bus). Innstilling NPA-modus Binær PS for Mac USB-hastighet * Fabrikkstandard Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Send utskriftsjobber til skriveren og be samtidig om statusinformasjon fra skriveren. Konfigurer skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Tving USB-porten til å kjøre med full hastighet, og til å deaktivere Hi-speedfunksjonaliteten. Verdier Av På Auto* Av skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. På skriveren behandler ubehandlede, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto* skriveren behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som bruker enten Windows- eller Macintosh-operativsystemer. Full skriveren tvinger USB-porten til å kjøre med full hastighet, og til å deaktivere Hi-speedfunksjonaliteten. Auto* Verktøymeny Bruk Verktøymeny til å løse skriverproblemer. Innstilling Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Verdier Gjenopprett fabrikkoppsett Nullst. vedlikeholdst. Tilbakestill fotolederteller * Fabrikkstandard Tilbakestill skriverens innstillinger til standardverdiene fra fabrikken. Noen ganger kan du løse formateringsproblemer ved å gjenopprette skriverens opprinnelige innstillinger. Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer og symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. Trykk inn og hold Fortsett for å starte denne oppgaven og tilbakestille vedlikeholdstelleren. Trykk inn og hold Fortsett for å starte denne oppgaven og tilbakestille fotoledertelleren til null. Meldingen om at fotolederen må skiftes, må bare fjernes når det er satt inn en ny bildetrommel. Av* På 41

42 Oversikt over konfigurasjonsmenyene Innstilling Bruk denne innstillingen til å gjøre følgende: Verdier Heksadesimale verdier Testsider for utskriftskvalitet * Fabrikkstandard Hjelp til med å isolere utskriftsproblemer når uventede tegn skrives ut eller tegn mangler. Heksadesimale verdier hjelper deg med å finne ut om det er et problem med språktolkeren eller kabelen, ved å fortelle deg hvilken informasjon skriveren mottar. Når du skal avslutte modus for heksadesimale verdier, må du slå av skriveren. Hjelp til med å isolere problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel streker. Når du velger denne innstillingen, skrives det ut tre sider som kan hjelpe deg med å evaluere utskriftskvaliteten: en tekstside med skriverinformasjon tonerkassettinformasjon de aktuelle marginnstillingene to sider med grafikk Av* På 42

43 4 Oppgaver og tips for utskriftsmateriale Hvilke typer utskriftsmateriale kan brukes? Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig materiale i skuffene. Du må aldri blande flere typer utskriftsmateriale i én skuff. Kilde Størrelser Typer Vekt Kapasitet * (ark) 250 arks skuff A4, A5, A6 (bare smalbane), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement 250 arks mater (tilleggsutstyr) eller 550 arks mater (tilleggsutstyr). Manuell arkmater A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement A4, A5, A6 (bare smalbane), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal Vanlig papir, bankpostpapir, brevpapir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige) Vanlig papir, bankpostpapir, brevpapir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige) Vanlig papir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige) g/m ark 50 etiketter 50 transparenter g/m ark 50 etiketter 50 transparenter g/m 2 1 Kartong g/m 2 Index Bristol g/m 2 Tag 7 ¾, 9, 10, DL, C5, B5 Konvolutter 75 g/m 2 * Kapasitet til utskriftsmateriale på 75 g/m², med mindre annet er nevnt. Bredbane anbefales. Bruk bakre utskuff for best resultat. Størrelsesområde for universalstørrelser: Manuell arkmater: x mm (3,0 8,5 x 5,0 14,0 tommer) (inkludert kort på 3 x 5 tommer) Merk: Det anbefales at utskriftsmateriale som er mindre enn 8,5 x 11 tommer, legges i med kortsiden mot forsiden av skuffen. 43

44 Hvor kan utskriftsmaterialet legges i skriveren? Hvor kan utskriftsmaterialet legges i skriveren? Skriveren har to standard papirkilder: en 250 arks skuff og en manuell arkmater for enkeltark. Bruk 250 arks skuffen til de fleste utskriftsjobbene. Bruk den manuelle arkmateren for enkeltark, transparenter, konvolutter, papiretiketter, kartong eller kartotekkort. Utskuffen oppå skriveren har plass til opptil 150 ark. Den bakre utskuffen for enkeltark gir en rett bane som reduserer muligheten for krølling og papirstopp. Dette er spesielt nyttig for spesialpapir, for eksempel transparenter, papiretiketter, kartong eller kartotekkort arks utskuff 5 Frontdeksel arks skuff 6 Kontrollpanel arks mater eller 550 arks mater 7 Papirstøtte (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 44

45 Velge utskriftsmateriale Bakre utskuff 5 USB-kontakt 2 Av/på-knapp 6 Parallellkontakt 3 Strømkontakt 7 Ethernet-kontakt 4 Støvdeksel (ikke tilgjengelig for alle modeller) Velge utskriftsmateriale Ved å velge riktig papir eller annet utskriftsmateriale kan du unngå utskriftsproblemer. De følgende avsnittene inneholder retningslinjer for hvordan du velger riktig utskriftsmateriale for skriveren: Papir Transparenter Konvolutter Etiketter Kartong Papir Den beste utskriftskvaliteten og mest pålitelige inntrekkingen får du ved å bruke smalbanekopipapir med en flatevekt på 75 g/m 2. Papir som er laget for generell kontorbruk, kan også gi akseptabel utskriftskvalitet. Merk: Enkelte papirtyper kan ikke skrives ut med maksimal hastighet. Skriv alltid ut prøver av utskriftsmaterialet før du kjøper inn store mengder. Når du skal velge utskriftsmateriale, bør du ta hensyn til vekt, fiberinnhold og farge. 45

46 Velge utskriftsmateriale Utskriftsprosessen med laser varmer opp papiret til høye temperaturer på 210 C for bruk uten magnetisk tegngjenkjenning (MIRC). Bruk bare papir som tåler slike temperaturer uten å misfarges, få utflytende toner eller avgi farlige gasser. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om papiret som du har valgt, kan brukes i laserskrivere. Når du legger i papir, bør du se etter informasjon på pakken om eventuell anbefalt utskriftsside, og legge i papiret i samsvar med det. Skriveren kan automatisk trekke inn smalbanepapir med en flatevekt fra 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb bankpostpapir). Papir med en flatevekt på under 60 g/m 2 er kanskje ikke stivt nok til å trekkes inn ordentlig og kan forårsake papirstopp. Papir med en flatevekt på over 90 g/m 2 bør mates via den manuelle arkmateren. Dupleksenheten støtter bare enkelte størrelser og typer utskriftsmateriale. Bare papir i A4-, Letter-, Legal- og Folio-størrelser kan brukes til tosidig utskrift. Skriveren støtter ikke tosidig utskrift på andre typer utskriftsmateriale. Papiregenskaper Følgende egenskaper ved papiret påvirker utskriftskvalitet og driftssikkerhet. Det anbefales at du følger disse retningslinjene når du vurderer nytt utskriftsmateriale. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se Card Stock & Label Guide på Lexmarks internasjonale hjemmeside under Vekt Skriveren kan automatisk trekke inn smalbanepapir med en flatevekt fra 60 til 90 g/m 2 i de integrerte skuffene og tilleggsskuffene og smalbanepapir med en flatevekt fra 60 til 163 g/m 2 i den manuelle arkmateren. Papir som veier mindre enn 60 g/m 2, er kanskje ikke stivt nok til å trekkes inn ordentlig og kan forårsake papirstopp. Du får best utskriftskvalitet med smalbanekopipapir med en flatevekt på 75 g/m 2. Hvis du vil skrive ut på papir som er smalere enn 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer), anbefaler vi at du bruker papir med en flatevekt på 90 g/m 2. Krøll Krøll vil si utskriftsmaterialets tendens til å bøye seg i kantene. En stor grad av krøll kan føre til problemer med inntrekkingen. Krøll kan oppstå etter at papiret har gått gjennom skriveren, der det har vært utsatt for høye temperaturer. Hvis du oppbevarer papiret uten at det er innpakket, i varme, fuktige, kalde og tørre omgivelser, kan det bidra til at papiret krøller seg før det blir skrevet ut, og du risikerer problemer med inntrekkingen. Glatthet Papirets glatthet påvirker utskriftskvaliteten direkte. Hvis papiret er for grovt, fester ikke toneren seg skikkelig til papiret. Da blir utskriftskvaliteten dårlig. Hvis papiret er for glatt, kan det resultere i problemer med papirinntrekkingen og utskriftskvaliteten. Glattheten må være mellom 100 og 300 Sheffield-punkter, men en glatthet på mellom 150 og 250 Sheffield-punkter gir den beste utskriftskvaliteten. Fuktinnhold Fuktmengden i papiret påvirker både utskriftskvaliteten og skriverens evne til å trekke inn papiret på riktig måte. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. Da utsettes ikke papiret for fuktighet som kan redusere kvaliteten. Kondisjoner papiret mens det fortsatt ligger i originalemballasjen. Hvis du vil kondisjonere papiret, lagrer du det i det samme miljøet som skriveren i 24 til 48 timer før utskrift, slik at papiret stabiliseres under de nye forholdene. La papiret ligge der i flere dager hvis miljøet papiret ble oppbevart eller transportert i, er svært ulikt skriverens miljø. Tykt papir kan i tillegg trenge en lengre kondisjoneringsperiode på grunn av materialets masse. Fiberretning Fiberretningen viser til plasseringen av papirfibrene på et papirark. Papiret er enten smalbane, der fibrene løper langs papirets lengde, eller bredbane, der fibrene løper langs papirets bredde. Vi anbefaler smalbanepapir for papir med en flatevekt på 60 til 135 g/m 2. Det anbefales ikke at bredbanepapir brukes for papirstørrelser med en flatevekt på under 64 g/m 2, for A5-papir med en flatevekt på under 70 g/m 2 eller for A6-papir uansett flatevekt. 46

47 Velge utskriftsmateriale Fiberinnhold Kopipapir av høy kvalitet er som oftest fremstilt av 100 % kjemisk behandlet tremasse. Dette innholdet gir papiret høy stabilitet, som igjen resulterer i færre problemer med inntrekkingen og bedre utskriftskvalitet. Papir som inneholder fiber fra for eksempel bomull, har egenskaper som kan resultere i dårligere papirhåndtering. Resirkulert papir Lexmark støtter USAs Executive order 13101, sompå det sterkeste oppfordrer til bruk av resirkulert papir ved offentlige kontorer. Be om garantiinformasjon og ytelsesbevis fra papirleverandøren, og/eller test små mengder før du kjøper inn store mengder. Du finner en liste over leverandører og godkjent papir som brukes av trykkeriet til den amerikanske regjeringen, på Papir som ikke kan brukes Følgende papir anbefales ikke brukt i skriveren: Kjemisk behandlet papir som brukes til å kopiere uten karbonpapir, også kjent som karbonfritt papir, karbonfritt kopipapir (CCP) eller NCR-papir (No Carbon Required) Fortrykt papir som er produsert med kjemikalier som kan smitte av i skriveren Fortrykt papir som kan påvirkes av temperaturen i fikseringsenheten Fortrykt papir som krever registrering (nøyaktig utskriftsplassering på siden) større enn ±0,09 tommer, for eksempel OCR-skjemaer (Optical Character Recognition) (I noen tilfeller kan du justere registreringen ved hjelp av programmet du skriver ut fra, slik at du kan skrive ut på disse skjemaene.) Bestrøket papir (utviskbart bankpostpapir), syntetisk papir, termisk (varmefølsomt) papir Papir med ujevne kanter eller grov struktur, eller krøllet papir Resirkulert papir som er lettere enn 60 g/m 2 Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler Fortrykte skjemaer og brevhoder Bruk smalbanepapir med en flatevekt på 60 til 90 g/m 2 for å oppnå de beste resultatene. Bruk bare skjemaer og brevpapir som er trykt i offset eller dyptrykk. Velg papir som absorberer trykkfarge, men som ikke flyter ut. Unngå papir med grov eller sterkt profilert overflate. Bruk papir som er trykt med varmebestandig trykkfarge utviklet spesielt for bruk i kopieringsmaskiner. Trykkfargen må tåle temperaturer på opptil 210 C uten å smelte eller frigi farlige gasser. Bruk trykkfarge som ikke blir påvirket av harpiksen i toneren. Oksidert eller oljebasert trykksverte bør oppfylle disse kravene. Det kan hende at lateksbasert trykksverte ikke oppfyller dem. Kontakt papirleverandøren hvis du er i tvil. Fortrykt papir, for eksempel brevpapir, må tåle temperaturer på opptil 210 C uten å smelte eller avgi farlige gasser. 47

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E250DN

Din bruksanvisning LEXMARK E250DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E250DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E250DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier

Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

E450dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006

E450dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006 E450dn Brukerhåndbok Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark

Detaljer

C530, C532 og C534. Brukerhåndbok

C530, C532 og C534. Brukerhåndbok C530, C532 og C534 Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lexmark E260, E260d og E260dn

Lexmark E260, E260d og E260dn Lexmark E260, E260d og E260dn Brukerhåndbok Februar 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 200, 220, 230 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Avansert feilsøking. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsning. Administrasjon. Stikkordregister

Avansert feilsøking. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsning. Administrasjon. Stikkordregister Hvis du tar kontakt med Lexmarks tekniske kundestøtte for å få hjelp med et utskriftsproblem, vil de kanskje lede deg gjennom en avansert feilsøkingsmodus for å endre en standardinnstilling (for eksempel

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Forstå skrivermeldinger

Forstå skrivermeldinger Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Forstå skrivermeldinger 1 Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene,

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten 1 løsing Utskriften er for lys, eller bilder eller tegn er ufullstendige. Sørg for å bruke anbefalt papir/materiale. Bruk materiale fra en ny pakke. Se Retningslinjer for utskriftsmateriale. Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK C500N http://no.yourpdfguides.com/dref/1267364

Din bruksanvisning LEXMARK C500N http://no.yourpdfguides.com/dref/1267364 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK C500N. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK C500N i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Lexmark E360d og E360dnserier

Lexmark E360d og E360dnserier Lexmark E360d og E360dnserier Brukerhåndbok Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 420, 430 Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Bli kjent med skriveren...7 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Verktøymeny 1 Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Bruk en til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring MAC binær PS 1 NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Lexmark E320/E322. Brukerhåndbok. April

Lexmark E320/E322. Brukerhåndbok. April Lexmark E320/E322 Brukerhåndbok April 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 5 Om skriveren... 5 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 7 Kapittel 3: Avbryte en utskriftsjobb...

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter.

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter. Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer.

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x>

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x> Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E323

Din bruksanvisning LEXMARK E323 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E323. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E323 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne 1 Skriveren leveres med minst 64 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert minne vises

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

E230, E232, E330, E332n

E230, E232, E330, E332n E230, E232, E330, E332n Brukerhåndbok November 2003 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2003 Copyright

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com Lexmark T522 Brukerhåndbok Mai 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 7 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 8 Forstå kontrollpanelet... 8 Bruke knappene på kontrollpanelet...

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663

Din bruksanvisning LEXMARK T620 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267663 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK T620. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK T620 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Menyer og meldinger. www.lexmark.com. Mars 2006

Menyer og meldinger. www.lexmark.com. Mars 2006 Menyer og meldinger Mars 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering.

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. USB-meny 1 Bruk USB-menyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

C935-serien. Brukerhåndbok

C935-serien. Brukerhåndbok C935-serien Brukerhåndbok April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Bruke kontrollpanelet

Bruke kontrollpanelet Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x>

Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x> Nettverksmeny 1 Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk ). Velg et menyelement

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Driver-CD. Andre språk

Driver-CD. Andre språk Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå skriveren og funksjonene. Emner på Hjelp-menyen Skriveren har innebygde hjelpeemner. Velg om du

Detaljer

Rekvisitameny. Belte. <farge> toner. Fikseringsenhet. Svart fotoleder. Smørevalse. Skift rekvisita. Fargefotoleder. Levetid. Skrive ut.

Rekvisitameny. Belte. <farge> toner. Fikseringsenhet. Svart fotoleder. Smørevalse. Skift rekvisita. Fargefotoleder. Levetid. Skrive ut. en gir informasjon om skriverrekvisita som trenger tilsyn. Den er bare tilgjengelig når det er lite toner eller papir i skriveren, eller hvis en forbruksartikkel må skiftes. Velg et menyelement hvis du

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Parallellmeny. Avansert status. Parallellmodus 1. Parallellmodus 2. Følge Init. PCL SmartSwitch. Jobbufring. MAC binær PS. PS SmartSwitch.

Parallellmeny. Avansert status. Parallellmodus 1. Parallellmodus 2. Følge Init. PCL SmartSwitch. Jobbufring. MAC binær PS. PS SmartSwitch. Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std parallell eller Parallell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer

Detaljer

Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: TIPS Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning

Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: TIPS Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning Brukerhåndbok Klikk på dokumentnavnet for å åpne dokumentet: Administratorhåndbok Dokumentasjonsoversikt Installeringsveiledning Brukerhåndbok for 2000 arks skuff Installeringsveiledning for høykapasitets-papirstabler

Detaljer

Jobbufring MAC binær PS Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x> NPA-modus PCL SmartSwitch PS SmartSwitch

Jobbufring MAC binær PS Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x> NPA-modus PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk ). Velg et menyelement hvis du vil ha

Detaljer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer

Avbryt jobb Start stifting Konfidensiell jobb Tilbakest. skuff Holdte jobber Tb.still skriver Skriv ut buffer er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brukerhåndbok January 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 9 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 10 Forstå kontrollpanelet... 10 Bruke

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

E240, E240n. Brukerhåndbok. Juni 2005

E240, E240n. Brukerhåndbok. Juni 2005 E240, E240n Brukerhåndbok Juni 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc. Med enerett.

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte en tonerkassett. Fjerne en tonerkassett. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriveren overvåker tonernivået i tonerkassettene. Når det begynner å bli lite toner igjen, vises meldingen 88 toner nesten tom. Denne meldingen betyr at det er på tide å skifte en eller flere

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Løse problemer med tilleggsenheter

Løse problemer med tilleggsenheter Hvis en tilleggsenhet ikke fungerer som den skal etter at den er installert, eller hvis den slutter å fungere. Kontroller at papirhåndteringsenheten er merket med en farget trekant. Det angir at den er

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr. NPA-verter LocalTalk-buffer NPA-modus LocalTalk-navn PCL SmartSwitch LocalTalk-port PS SmartSwitch

Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr. NPA-verter LocalTalk-buffer NPA-modus LocalTalk-navn PCL SmartSwitch LocalTalk-port PS SmartSwitch Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr.

Detaljer

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere

Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ. Laserskrivere Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ Laserskrivere Januar 2012 www.lexmark.com Utgivelsesmerknad Januar 2012 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser

Detaljer