Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier"

Transkript

1 Lexmark E260-, E260d- og E260dn- serier Brukerhåndbok Mai Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...8 Finne informasjon om skriveren...8 Skriverkonfigurasjoner...9 Forstå skriverens kontrollpanel...12 Tilleggskonfigurasjon av skriveren...14 Velge en plassering for skriveren...14 Installere internt tilleggsutstyr...15 Få tilgang til hovedkortet for å installere internt tilleggsutstyr Installere et minnekort Installere tilleggsmaskinvare...17 Installere en skuff for 250 eller 550 ark Koble til kabler...18 Installere skriverprogramvare...19 Forstå lysene på skriverens kontrollpanel...21 Forstå rekkefølgen for lysene på skriverens kontrollpanel...21 Forstå de primære lyssekvensene Forstå lampesekvenser for sekundære feil Forstå lampesekvenser for sekundær papirstopp Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer...38 Skrive ut arket for konfigurasjon av skriverinnstillinger Legge i papir og spesialmedia...40 Angi papirtype og papirstørrelse...40 Konfigurere innstillinger for universalpapir...40 Legge papir i standardskuffen for 250 ark...41 Montere skuff for 250 eller 550 ark (tilvalg)...46 Bruke den manuelle materen...47 Bruke standard utskuff og papirstopper...48 Papirkapasitet...48 Sammenkobling og frakobling av skuffer...49 Koble sammen skuffer Frakobling av skuffer Tilordne et navn for Tilpasset type <x> Innhold 2

3 Endre et navn for Tilpasset type <x> Veiledning for papir og spesialpapir...52 Retningslinjer for papir...52 Papiregenskaper Papir som ikke kan brukes Velge papir Velge fortrykte skjemaer og brevpapir Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir Oppbevare papir...54 Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes...55 Papirstørrelser og -vekter som støttes av skriveren Papirstørrelser som støttes av skriveren Skrive ut...58 Skrive ut et dokument...58 Skrive ut på begge sider av papiret...59 Skrivermodeller og utskrift på begge sider av papiret Automatisk skrive ut på begge sider av papiret Skrive ut på begge sider av papiret manuelt Skrive ut spesialdokumenter...61 Tips for bruk av brevpapir Tips for bruk av transparenter Tips for bruk av konvolutter Tips for bruk av etiketter Tips for bruk av kartong Skrive ut et hefte Skrive ut informasjonssider...65 Skrive ut sider med menyinnstillinger og nettverksoppsett Skrive ut testsidene for utskriftskvalitet Gjenopprett ved papirstopp...66 Avbryte en utskriftsjobb...66 Forstå skrivermenyene...68 Menyene på EWS (Embedded Web Server)...68 Bruke EWS (Embedded Web Server)...69 Installere verktøyet for lokale skriverinnstillinger...70 Bruke konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver...70 Bruke Ferdiggjørermeny...72 Menyen Papir...72 Standardkilde, meny Innhold 3

4 Meny for størrelse/type Papirstruktur, meny Menyen Papirvekt Papirilegging, meny Tilpassede typer-meny Universaloppsettsmeny Menyen Innstillinger...78 Menyen Generelle innstillinger Menyen Oppsett Ferdiggjører, meny Menyen Kvalitet PostScript-meny PCL emul, meny Menyen Nettverk/porter...86 Nettverk-meny Nettverkskort-menyen Menyen TCP/IP Menyen IPv AppleTalk, meny USB-meny Parallell-menyen Forstå skrivermeldingene...94 Kontrollere det virtuelle displayet...94 Liste over status- og feilmeldinger...94 Vedlikeholde skriveren Rengjøre skriveren utvendig Oppbevare rekvisita Ta vare på rekvisita Kontrollere statusen for rekvisita Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket Bestille rekvisita Bestille tonerkassetter Bestille et fotoledersett Skifte rekvisita Bytte tonerkassetten Bytte fotoledersettet Resirkulering av Lexmark-produkter Flytte skriveren Før du flytter skriveren Flytte skriveren til et annet sted Innhold 4

5 Transportere skriveren Administrativ støtte Justere strømspareren Gjenopprette fabrikkoppsettet Kontrollere enhetsstatus Vise rapporter Begrense adgang til skriverens menyer Opprette e-postvarslinger Konfigurere varsler for rekvisita Kopiere skriverinnstillingene til andre skrivere Fjerne fastkjørt papir Unngå papirstopp Få tilgang til papirstoppområder Forstå papirstopp-lys, og få tilgang til plasseringer Fjerne papirstopp bak fotolederen og tonerkassetten Fjerne papirstopp fra standardutskuffen Fjerne papirstopp i skuff Fjerne papirstopp i skuff Fjerne papirstopp i den manuelle materen Fjerne papirstopp bak bakdekselet Feilsøking Løse vanlige problemer med skriveren Løse utskriftsproblemer Jobbene skrives ikke ut Flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut Det tar lengre tid enn forventet å skrive ut jobben Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir Uriktige tegn skrives ut Sammenkobling av skuffer fungerer ikke store jobber blir ikke sortert Løse problemer med tilleggsutstyr Tilleggsutstyret fungerer ikke ordentlig, eller det slutter å fungere etter at det er installert Skuffer Minnekort Løse problemer med papirinntrekking Papiret kjører seg ofte fast Lyset som indikerer papirstopp slukker ikke etter at papirstoppet er fjernet Innhold 5

6 Siden som satt fast, blir ikke skrevet ut på nytt etter at det fastkjørte utskriftsmaterialet er fjernet Løse problemer med utskriftskvaliteten Isolere problemer med utskriftskvaliteten Blanke sider Tegn har hakkete eller ujevne kanter Avkuttede bilder Grå bakgrunn Skyggebilder Feilplasserte marger Papiret krøller seg Utskriften er for mørk Utskriften er for lys Skråstilt utskrift Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på siden Toneren sverter av Tonerflekker Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig Vannrette streker Loddrette streker Hele sorte eller hvite streker vises på transparenten eller papiret Kontakte brukerstøtte Merknader Produktinformation Utgivelsesmerknad Strømforbruk Stikkordregister Innhold 6

7 Sikkerhetsinformasjon Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene. FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne håndboken, kan utsette deg for farlig stråling. Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser. FORSIKTIG VARM OVERFLATE: Fikseringsenheten og skriverdelene i nærheten av den kan være varme. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den. FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Bruk håndtakene på sidene av skriveren for å løfte den, og pass på at du ikke har fingrene under skriveren når du setter den ned. FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Ikke vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Feil bruk av strømledningen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Når du vil ha tilgang til hovedkortet, må du slå av skriveren og koble den fra stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Hvis du skal installere tilleggsutstyr etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Hvis du skal installere et minnekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: For å unngå å risikere elektriske støt må du trekke strømledningen ut av vegguttaket og koble alle kabler fra skriveren før du fortsetter. Sikkerhetsinformasjon 7

8 Bli kjent med skriveren Finne informasjon om skriveren Oppsett -informasjon Beskrivelse Hvor finner du Oppsett informasjonen gir deg instruksjoner for å sette opp skriveren. Følg instruksjonene for lokal, nettverk eller trådløs, avhengig av hva du trenger. Du kan finne dokumentet Oppsett informasjon ved siden av skriverboksen på Lexmarks hjemmeside: Hjelp Beskrivelse Hjelpefunksjonen gir deg instruksjoner for bruk av programvaren. Hvor finner du Mens du er i et Lexmark-program klikker du Help (Hjelp), Tips Help (Hjelp), eller Help (Hjelp) Help Topics (Emner). Brukerstøtte Beskrivelse Hvor finner du (Nord-Amerika) Hvor finner du (resten av verden) Telefonstøtte Ring oss på USA: Mandag-Fredag (8:00 23:00 ET) Lørdag (12:00 18:00 ET) Canada: Mandag-Fredag (8:00 23:00 ET) Lørdag (12:00 18:00 ET) Mexico: Mandag-Fredag (8:00 20:00 ET) Merk: Telefonnummer og åpningstider kan endres uten forvarsel. For de nyeste telefonnumrene kan du se det utskrevne garantibeviset som ble levert med skriveren din. Telefonnummer og åpningstider kan variere etter land eller region. Besøk vår hjemmeside på Velg et land eller en region, og velg deretter Brukerstøtte. Merk: Se det utskrevne garantibeviset som ble levert med skriveren din for å få mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark. Epost-støtte For støtte via epost må du besøke vår hjemmeside: 1 Klikk SUPPORT (Teknisk brukerstøtte). 2 Klikk Technical Support (Teknisk support). 3 Velg skrivermodell. 4 Velg skrivermodell. 5 Fra avsnittet Teknisk support klikker du Support (Kontakt oss). 6 Fyll ut skjemaet, og klikk på Submit Request (Send). Epost-støtte varierer etter land og region, og kan være utilgjengelig enkelte steder. Besøk vår hjemmeside på Velg et land eller en region, og velg deretter Brukerstøtte. Merk: Se det utskrevne garantibeviset som ble levert med skriveren din for å få mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark. Bli kjent med skriveren 8

9 Skriverkonfigurasjoner Grunnmodell Illustrasjonen nedenfor viser forsiden av skriveren, med grunnleggende egenskaper eller deler: 1 Utløserknapp for frontdeksel 2 Papirstopp 3 Standard utskuff 4 Skriverens kontrollpanel 5 Deksel til hovedkortet 6 Standard 250 arks skuff (skuff 1) 7 Deksel for manuell mater 8 Frontdeksel Illustrasjonen nedenfor viser baksiden av skriveren, med grunnleggende egenskaper eller deler: Bli kjent med skriveren 9

10 1 Bakdeksel 2 Ethernet-port * 3 USB-port 4 Parallellport 5 Kontakt for skriverens strømledning 6 Strømbryter (Av/På-bryter) 7 Låseenhet * Ethernet-port er kun tilgjengelig på nettverksmodeller. Konfigurerte modeller Illustrasjonen nedenfor viser skriveren med en skuff for 250 ark (tilvalg): Bli kjent med skriveren 10

11 1 Utløserknapp for frontdeksel 2 Papirstopp 3 Standard utskuff 4 Skriverens kontrollpanel 5 Deksel til hovedkortet 6 Standard 250 arks skuff (skuff 1) 7 Skuff for 250 ark (tilvalg skuff 2) 8 Deksel for manuell mater 9 Frontdeksel Illustrasjonen nedenfor viser skriveren med en skuff for 550 ark (tilvalg): Bli kjent med skriveren 11

12 1 Utløserknapp for frontdeksel 2 Papirstopp 3 Standard utskuff 4 Skriverens kontrollpanel 5 Deksel til hovedkortet 6 Standard 250 arks skuff (skuff 1) arks mater (skuff 2 tilleggsutstyr) 8 Deksel for manuell mater 9 Frontdeksel Forstå skriverens kontrollpanel Skriverens kontrollpanel har seks lamper og to knapper. Bli kjent med skriveren 12

13 Element 1 Feillampe 2 Papirstopp-lampe 3 Legg i papir-lampe 4 Toner-lampe 5 Klar-lampe 6 Fortsett-knapp 7 Stopp-knappen Bli kjent med skriveren 13

14 Tilleggskonfigurasjon av skriveren Velge en plassering for skriveren Når du velger plassering for skriveren, må du la det være nok plass til å åpne skuffer, deksler og dører. Hvis du tenker å installere tilleggsutstyr, må du sørge for plass til disse også. Husk: Forviss deg om at luftforholdene i rommet tilsfredsstiller den siste versjonen av ASHRAE 62-standarden. Sett skriveren på en flat, solid og stabil overflate. Hold skriveren borte fra den direkte luftstrømmen fra klimaanlegg, ovner eller vifter borte fra direkte sollys, ekstrem luftfuktighet eller skiftende temperaturer ren, tørr og fri for støv Anbefalt plass rundt skriveren for tilstrekkelig ventilasjon: 1 Bak 300 mm (12,0 tommer) 2 Forside 300 mm (12,0 tommer) 3 Right side (Høyre side) 200 mm (8,0 tommer) 4 Left side (Venstre side) 12.7 mm (0,5 tommer) 5 Topp 300 mm (12,0 tommer) Tilleggskonfigurasjon av skriveren 14

15 Installere internt tilleggsutstyr Få tilgang til hovedkortet for å installere internt tilleggsutstyr FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Når du vil ha tilgang til hovedkortet, må du slå av skriveren og koble den fra stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren. 1 Luken til hovedkortet er på høyre side, når du står mot fronten av skriveren. Åpne dekselet til hovedkortet. 2 Bruk følgende illustrasjon for å finne passende tilkobling. Advarsel mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet. 1 Ethernet-kontakt Merk: Ethernet-port er kun tilgjengelig på nettverksmodeller. 2 USB-port 3 Parallellkontakt 4 Kontakt for minnekort 5 Kontakt for tilvalgskort 6 Kontakt for tilvalgskort Tilleggskonfigurasjon av skriveren 15

16 Installere et minnekort FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Hvis du skal installere et flash-, minne- eller fastvarekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren. Advarsel mulig skade: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet. Du kan kjøpe et minnekort (tilleggsutstyr) separat og koble det til hovedkortet. Slik installerer du minnekortet: 1 Få tilgang til hovedkortet. 2 Pakk ut minnekortet. Merk: Ikke ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet. 3 Juster kontakten på minnekortet etter kontakten på hovedkortet. Skyv låseklemmene på kontakten slik at de åpnes, hvis de ikke allerede er åpne. Tilleggskonfigurasjon av skriveren 16

17 4 Trykk minnekortet rett inn i kontakten til det klikker på plass. 5 Lukk dekselet til hovedkortet. Installere tilleggsmaskinvare Installere en skuff for 250 eller 550 ark Skriveren støtter kun en ekstra skuff. Du kan installere en skuff for 250 eller 550 ark. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: Hvis du skal installere tilleggsutstyr etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og koble fra strømledningen før du fortsetter. 1 Pakk opp skuffen og fjern eventuell emballasje. 2 Fjern skuffen fra inntrekkingsmekanismen. 1 Inntrekkingsmekanisme 2 Skuff Tilleggskonfigurasjon av skriveren 17

18 3 Fjern all emballasje og tape fra innsiden av skuffen. 4 Sett skuffen inn i sokkelenheten. 5 Plasser materen der skriveren skal stå. 6 Hold skriveren rett over tilleggsmateren, og senk skriveren på plass. Koble til kabler 1 Koble skriveren til en PC eller et nettverk. Bruk en USB- eller parallellkabel for lokal tilkobling. Bruk en Ethernettkabel for å koble skriveren til et nettverk. 2 Koble strømledningen til skriveren og deretter til vegguttaket. Tilleggskonfigurasjon av skriveren 18

19 1 Ethernet-port Merk: Ethernet-port er kun tilgjengelig på nettverksmodeller. 2 USB-port 3 Parallellport 4 Kontakt for skriverens strømledning Installere skriverprogramvare En skriverdriver er programvare som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren. Skriverprogramvaren blir vanligvis installert når skriveren installeres. Dersom du trenger å installere programvare etter oppsettet, følg disse instruksene: For Windows-brukere 1 Lukk alle åpne programmer. 2 Sett inn CDen Programvare og dokumentasjon. 3 Fra hovedinstallasjonsdialogen, klikker du på Install (Installer). 4 Følg instruksjonene på skjermen. Tilleggskonfigurasjon av skriveren 19

20 For Macintosh-brukere 1 Lukk alle åpne programmer. 2 Sett inn CDen Programvare og dokumentasjon. 3 Fra Finder-skrivebordet dobbeltklikker du på CD-ikonet som dukker opp automatisk. 4 Dobbeltklikk på ikonet Install (Installer). 5 Følg instruksjonene på skjermen. Bruke internett 1 Gå til Lexmarks hjemmeside på 2 Fra menyen Drivere og nedlastninger klikker du Driver Finder (Finn driver). 3 Velg skriveren din, og velg deretter operativsystemet ditt. 4 Last ned driveren og installer skriverprogramvaren. Tilleggskonfigurasjon av skriveren 20

21 Forstå lysene på skriverens kontrollpanel Forstå rekkefølgen for lysene på skriverens kontrollpanel Forstå de primære lyssekvensene Skriverens kontrollpanel Lys og knapper 1 Feil 2 Papirstopp 3 Legg i papir 4 Toner 5 Klar- 6 Fortsett 7 Stopp Skriverens kontrollpanel består av seks lys og to knapper. Lysene kan være på eller av, og de kan blinke hurtig eller sakte. Lyssekvens Dette kan du gjøre Slå av og på skriveren. Kontakt produsenten av skriveren din dersom lysene fremdeles blinker. Tjenestefeil - Blinker - Blinker - Blinker - Blinker - Blinker - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 21

22 Lyssekvens Dette kan du gjøre Skift fotoledersettet. Skift fotoleder - Blinker - Blinker Send en jobb til utskrift. Klar- (grønn) Send en jobb til utskrift. Strømsparer (gul) Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 22

23 Lyssekvens Dette kan du gjøre Bruk sporing av heksadesimale verdier for å løse utskriftsproblemer. Heksadesimale verdier er klar - Blinker sakte Vent, eller trykk. Opptatt - Blinker Vent til skriveren går tilbake til Klar-modus. Sletter buffer - Blinker - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 23

24 Lyssekvens Dette kan du gjøre Vent til lyssekvensen er ferdig. Venter Vent til lyssekvensen er ferdig. Avbryte jobb Trykk inn og slipp. For å unngå denne lyssekvensen i fremtiden må du sørge for at du bruker gyldig kode når du programmerer skriveren. Ugyldig motorstyringskode eller ugyldig nettverkskode Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 24

25 Lyssekvens Dette kan du gjøre Trykk inn og slipp eller for å gå tilbake til tilstanden Klar. Ikke klar Bytt ut tonerkassetten med en som er laget for din region. Feil region for tonerkassett Lukk frontdekselet. Lukk frontdeksel Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 25

26 Lyssekvens Dette kan du gjøre Legg papir i skuff 1 eller 2. Legg papir i skuff 1 eller 2. Legg papir i den manuelle materen. Legg papir i den manuelle materen. Fjern utskrifter fra standard utskuff. Trykk på og slipp avslutte lyssekvensen, og fortsette utskriftsjobben. for å Fjern papir fra standard utskuff - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 26

27 Lyssekvens Dette kan du gjøre Trykk inn og slipp for å fjerne lyssekvensen og fortsette å behandle utskriftsjobben. For å forlenge tonerkassettens levetid tar du den ut og rister den. Skriveren må være avslått. Sett inn igjen tonerkassetten, og slå på skriveren Toneren er snart tom Trykk inn og slipp for å fjerne lyssekvensen og fortsette å behandle utskriftsjobben. Skift fotoledersettet. Fotoleder snart oppbrukt - Blinker Følgende lyssekvens viser at det er en sekundær feilkode/papirstoppkode som må avleses: Lyssekvens Dette kan du gjøre Trykk på raskt to ganger for å se den sekundære feilkoden. Se Forstå lampesekvenser for sekundære feil på side 28 hvis du ønsker mer informasjon. Skriverfeil Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 27

28 Lyssekvens Dette kan du gjøre Trykk på raskt to ganger for å se den sekundære papirstoppkoden. Se Forstå lampesekvenser for sekundær papirstopp på side 34 hvis du ønsker mer informasjon. Papirstopp Forstå lampesekvenser for sekundære feil Når lysene og lyser samtidig, trykk hurtig to ganger på for å se den sekundære feilkoden. Skriverens kontrollpanel Lys og knapper 1 Feil 2 Papirstopp 3 Legg i papir 4 Toner 5 Klar- 6 Fortsett 7 Stopp Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 28

29 Lyssekvenser Dette kan du gjøre Forenkle siden ved å redusere mengden tekst, grafikk, skrifter eller makroer. Sett innstillingen Page Protect (Sidebeskyttelse) til På. Installer mer skriverminne. Se Installere et minnekort på side 16 hvis du ønsker mer informasjon. Komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut Trykk for å samle de gjenværende sidene av utskriftsjobben. Trykk på for å avbryte utskriftsjobben. Forenkle siden ved å redusere mengden tekst, grafikk, skrifter eller makroer. Installer mer skriverminne. Se Installere et minnekort på side 16 hvis du ønsker mer informasjon. Ikke nok minne til å sortere jobb Kontroller nettverksinnstillingene dine. Feil med nettverksgrensesnitt Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 29

30 Lyssekvenser Dette kan du gjøre Installer mer skriverminne. Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser - Blinker Gjenopprett nettverkstilkoblingen. Mistet ENA-tilkobling - Blinker Trykk for å fjerne koden. Skriveren sletter alle utskriftsjobber som er sendt. Vertsgrensesnitt deaktivert - Blinker - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 30

31 Lyssekvenser Dette kan du gjøre Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Trykk på og slipp for å avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold for å tilbakestille skriveren. Forenkle utskriftsjobben for å unngå denne feilen i fremtiden. Reduser sidens kompleksitet ved å redusere mengden tekst og grafikk på siden og slette unødige, nedlastede skrifter og makroer. Installer mer skriverminne. Se Installere et minnekort på side 16 hvis du ønsker mer informasjon. Minnet er fullt Pass på at papiret du legger i skuffen, er stort nok. Fjern fastkjørt papir. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Kort papir Last ned en gyldig motorkode til den interne printserveren. Ugyldig motorkode Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 31

32 Lyssekvenser Dette kan du gjøre Last ned en gyldig nettverkskode til den interne printserveren. Ugyldig nettverkskode - Blinker Bytt ut tonerkassetten med en som er laget for din region. Feil region for tonerkassett - Blinker Bytt tonerkassetten. Se Bytte tonerkassetten på side 103 hvis du ønsker mer informasjon. Ugyldig påfylling. Bytt kassett. - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 32

33 Lyssekvenser Dette kan du gjøre Bytt tonerkassetten. Se Bytte tonerkassetten på side 103 hvis du ønsker mer informasjon. Bytt manglende eller defekt kassett - Blinker Fjern tonerkassetten som ikke er støttet, og bytt til en tonerkassett som er støttet. Kassettens delenummer støttes ikke av enheten Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 33

34 Forstå lampesekvenser for sekundær papirstopp Når lysene og lyser, har en papirstopp oppstått. Trykk på og slipp hurtig to ganger. Dette kan hjelpe deg med å finne ut hvor papirstoppen har oppstått. Undersøk alle skriverens områder for å forsikre deg om at alt papir er fjernet. Fjern det fastkjørte papiret, og trykk på for å fortsette utskriften. Skriverens kontrollpanel Lys og knapper 1 Feil 2 Papirstopp 3 Last papir 4 Toner 5 Klar- 6 Continue (Fortsett) 7 Stopp Sekundær papirstopp-sekvenser på skriverens kontrollpanel Lyssekvens Hva du kan gjøre for å få tilgang til papirstoppen Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Fjern fotoleder- og tonerenheten. 200.yy Papirstopp Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 34

35 Lyssekvens Hva du kan gjøre for å få tilgang til papirstoppen Fjern fotoleder- og tonerenheten. 201.yy Papirstopp Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 202.yy Papirstopp Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 231.yy Papirstopp - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 35

36 Lyssekvens Hva du kan gjøre for å få tilgang til papirstoppen Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 233.yy Papirstopp - Blinker - Blinker Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 234.yy Papirstopp - Blinker Prøv ett eller flere av følgende forslag: Fjern papirstoppet fra standardutskuffen. Fyll med papir som støttes av dupleksfunksjonen. Se Papirstørrelser som støttes av skriveren på side 56 hvis du ønsker mer informasjon. 235.yy Papirstopp - Blinker - Blinker Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 36

37 Lyssekvens Hva du kan gjøre for å få tilgang til papirstoppen Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Fjern fotoleder- og tonerenheten. Ta ut skuff 2. 24x.yy Papirstopp Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Fjern fotoleder- og tonerenheten. Ta ut skuff 2. 24x.yy Papirstopp Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 37

38 Lyssekvens Hva du kan gjøre for å få tilgang til papirstoppen Fjern det fastkjørte papiret fra den manuelle arkmateren. 251.yy Papirstopp Merk: Se Fjerne fastkjørt papir på side 113 hvis du ønsker mer informasjon. Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer Skrive ut arket for konfigurasjon av skriverinnstillinger Arket for konfigurasjon av skriverinnstillinger inneholder de gjeldende konfigurasjonsinnstillingene. Det gir også informasjon om hvordan du kan navigere gjennom konfigurasjonsmenyene, for å velge, og lagre, nye innstillinger. For å skrive ut arket for konfigurasjon av skriverinnstillingene: 1 Slå av skriveren. 2 Åpne frontdekselet. 3 Trykk på og hold nede mens du slår på skriveren. Alle lampene lyser etter tur. 4 Slipp 5 Lukk frontdekselet. Lampesekvensen som representerer startmenyen vises. Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 38

39 Startmeny 6 Trykk til alle lampene lyser etter tur. Konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene skrives ut. Merk: Arket skrives kun ut når Startmeny-lampesekvensen er på. Forstå lysene på skriverens kontrollpanel 39

40 Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle 250- og 550-arksskuffene, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse og papirtype. Angi papirtype og papirstørrelse Forsikre deg om at innstillingene for skuffene stemmer med papirstørrelsen og typen som ligger i skuffen. Fabrikkinnstillingen er vanlig papir, så papirtype må stilles inn manuelt for alle skuffer som ikke inneholder vanlig papir. Bruk den innebygde webserveren for tilgang til Papir-menyen, dersom skriveren din er koblet til nettverket: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPavsnittet. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Finn Størrelse og Type for hver innkilde fra Papir-menyen. 4 Velg papirstørrelsen og -typen du bruker mest for hver innkilde. 5 Klikk på Send. Dersom skriveren er koblet til en PC med USB- eller parallellkabel, bruker du en av de følgende verktøyene for å få tilgang til Papir-menyen, avhengig av operativsystem: På en PC som kjører Windows får du tilgang til Papir-menyen via verktøyet for Lokale skriverinnstillinger. På en PC som kjører Macintosh får du tilgang til Papir-menyen via Skriverinnstillinger. Merk: Papirstørrelse og -type vil bli lagret til du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Dersom du vil overstyre Papirstørrelse og type for en enkelt utskriftsjobb kan du gjøre følgende: For Windows-brukere: Klick File (Fil) Print (Skriv ut), Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Valg), eller Setup (Oppsett). For Macintosh-brukere: Klikk File (Fil) > Print (Skriv ut), og juster innstillingene fra dialogboksen og menyene. Konfigurere innstillinger for universalpapir Universalpapir er en brukerdefinert innstilling som du kan bruke til å skrive ut på papirstørrelser som ikke finnes på skrivermenyene. Ved å definere høyde og bredde for den universale papirstørrelsen, gjør du skriveren i stand til å støtte denne størrelsen. Angi alle følgende innstillinger for universalpapir for papiret du skal bruke: Units of measure (Måleenhet) (tommer eller millimeter) Stående bredde Stående høyde Merk: Den minste støttede universelle størrelsen er 76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer); den største er 216 x 356 mm (8.5 x 14 tommer). Legge i papir og spesialmedia 40

41 Dersom skriveren din er tilkoblet et nettverk, går du til den innebygde webserveren: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Fra menyen Papir klikker du Universal Setup (Universelt oppsett). 4 Velg måleenhet i tommer eller millimeter. 5 Angi papirbredden under Stående bredde. 6 Angi papirlengden under Stående høyde. 7 Klikk på Submit (Send). 8 Velg skuffen du vil legge universelt papir i, og angi papirstørrelsen til Universal (Universelt). 9 Klikk på Submit (Send). Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene blir installert med skriverprogramvaren. I menyen Papir velger du Universal (Universelt) i boksen for papirstørrelse for skuffen som vil inneholde det universelle papiret. Legge papir i standardskuffen for 250 ark Skriveren har to skuffer du kan velge mellom: standardskuffen (Skuff 1), som også kalles 250 arks skuffen, og en ekstra 250 eller 550 arks skuff (Skuff 2). Kun en tilvalgsskuff kan kobles til skriveren om gangen. Riktig ilegging av papir hindrer papirstopp og sikrer problemfri utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. Legge i papir og spesialmedia 41

42 Ikke fjern skuffer mens en jobb skrives ut, eller hvis lyset for Opptatt vises på skriverens kontrollpanel. Det kan føre til papirstopp. Busy (Opptatt) 2 Trykk sammen tappen på sideførerne, og skyv de til sidene av skuffen. Breddeførerne beveger seg samtidig. 3 Trykk sammen tappene på lengdeførerne, og skyv de til det stedet som samsvarer med papirstørrelsen som skal legges i. Dersom du legger i langt papir, som for eksempel A4, trykker du sammen tappene på lengdeføreren og skyver den tilbake til det stedet som samsvarer med papirstørrelsen du skal legge i. Skyffen utvides bakover. Legge i papir og spesialmedia 42

43 Dersom du fyller i A6-papir: a Klem tappene på lengdeføreren sammen slik det vises i figuren, og skyv lengdeføreren til posisjonen for A6. b Hev lengdeguiden for A6. Merk: Standardskuffen rommer kun 150 ark A6-papir. 4 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og spre dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate. Legge i papir og spesialmedia 43

44 5 Legg i papiret som anvist, mot baksiden av skuffen med utskriftssiden ned. Merk: Legg merke til kapasitetsmerket. Ikke overfyll skuffen. Ikke legg i A6-papir til kapasitetsmerket. Skuffen har kun kapasitet til 150 A6-ark. 1 Kapasitetsmerke Merk: Når du legger i fortrykt brevpapir, skal toppen av papiret vende mot forsiden av skuffen. Legg i brevpapiret med fortrykket ned. Legge i papir og spesialmedia 44

45 6 Klem tappene på breddeføreren sammen, og skyv breddeføreren forsiktig inntil siden av papirbunken. 7 Sett inn skuffen. 8 Hvis du legger en annen type papir i skuffen enn den som lå der sist, må du endre Papirtype-innstillingen. Se Angi papirtype og papirstørrelse på side 40 hvis du ønsker mer informasjon. Merk: Forskjellen mellom standardskuffen for 250 ark, og tilvalgsskuffene for 250 og 550 ark, er at standardskuffen kun rommer 150 A6-ark. Breddeførerne kan derfor skyves lenger inn mot midten av skuffen. Legge i papir og spesialmedia 45

46 Montere skuff for 250 eller 550 ark (tilvalg) Kun en tilvalgsskuffe, med enten 250 eller 550 ark, kan kobles til skriveren om gangen. Denne skuffen blir referert til som Skuff 2, uavhengig av papirantallet. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Se Legge papir i standardskuffen for 250 ark på side 41 for mer informasjon om å montere en skuff. En tilvalgsskuff monteres på samme måte som standardskuffen. 3 Sett inn skuffen. Legge i papir og spesialmedia 46

47 Bruke den manuelle materen Den manuelle materen er plassert innenfor et deksel på skriveren, og kan bare mate ett papirark om gangen. Du kan bruke den manuelle materen til raskt å kjøre jobber med papirtyper eller -størrelser som ikke er lagt inn i skuffen. 1 Åpne dekselet for manuell mater 2 Når -lyset lyser, legg i papir med den trykte siden opp, og inn mot midten av den manuelle materen. Merk: Legg i brevpapir med den trykte siden opp, og slik at den øverste kanten på arket trekkes inn først. Legg inn konvolutter med klaffesiden ned og med frimerkefeltet som vist. Legge i papir og spesialmedia 47

48 3 Legg så mye papir i den manuelle materen at ledekanten kommer i kontakt med papirførerne. 4 Juster papirførerne etter papirbredden. Advarsel mulig skade: Ikke bruk makt når du legger papiret inn i materen. Det kan føre til papirstopp. Bruke standard utskuff og papirstopper Standard utskuff kan romme opptil 150 ark. Den samler opp utskriftsjobber med utskriftssiden ned. Standard utskuff inkluderer en papirstopper, som hindrer papir i å falle ut fra skuffen mens det stables. Papirstopperen gir også bedre stabling av papiret. For å åpne papirstopperen snur du den så den vender mot deg. Merk: Ikke la papirstopperen stå oppe dersom du skriver ut på transparenter. Det kan føre til at transparentene krøller seg. Sørg for at papirstopperen er lukket når du flytter skriveren. Papirkapasitet Kapasiteten til skuffene og den manuelle materen er basert på 75 g/m 2 (20 lb) papir. Legg i opptil Skuff papirark 150 A6-ark 50 papiretiketter 50 transparenter Noter Merk: Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke. Bruk kun papiretiketter. Legge i papir og spesialmedia 48

49 Legg i opptil skuff eller 550 papirark 50 papiretiketter Manuell arkmater 1 papirark 1 A6-ark 1 transparent 1 kartongark 1 konvolutt Noter Merk: Kun en tilvalgsskuff kan installeres på skriveren om gangen. Det maksimale antall ark som kan legges i avhenger av om du har en 250 eller 550-arks tilvalgsskuff. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke. Bruk kun papiretiketter. Merk: Mat kun papir i den manuelle materen slik at kantføreren har kontakt med papirkantene. Ikke press papiret inn i materen. Sammenkobling og frakobling av skuffer Koble sammen skuffer Sammenkobling av skuffer er nyttig ved store utskriftsjobber eller for å skrive ut flere kopier. Når én sammenkoblet skuff er tom, trekkes papir inn fra den neste sammenkoblede skuffen. Når innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype er like for alle skuffene, kobles skuffene automatisk sammen. Innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype må angis for alle skuffene på Papirmenyen. Åpne Embedded Web Server for å starte sammenkobling av skuffer fra en nettverksskriver: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på kategorien Settings (Innstillinger). 3 Finn Papirstørrelse og Papirtype for hver skuff, under Papirmenyen 4 Kontroller at papirstørrelsene og -typene er de samme i skuffene som skal kobles sammen. 5 Klikk på Send. Slik startes sammenkobling av skuffer fra en skriver som er koblet til lokalt: På en Windows-datamaskin åpner du Papirmenyen via verktøyet for lokale skriverinnstillinger. På en Macintosh-datamaskin åpner du Papirmenyen via skriverinnstillingene. Legge i papir og spesialmedia 49

50 Frakobling av skuffer Frakoblede skuffer har innstillinger som ikke er de samme som innstillingene til noen annen skuff. Hvis du vil koble fra en skuff ved hjelp av Papir-menyen, endrer du innstillingene for Papirtype og Papirstørrelse for den aktuelle skuffen, slik at de ikke stemmer overens med innstillingene i noen annen skuff. Slik kobler du fra skuffer på en nettverksskriver: 1 Åpne Embedded Web Server ved å skrive inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Finn Papirstørrelse og Papirtype for hver skuff, under Papirmenyen. 4 Sjekk papirtypen (for eksempel: Plain Paper (Vanlig papir), Letterhead (Brevpapir), Tilpasset type <x> Hvis navnet som best beskriver papiret, brukes av sammenkoblede skuffer, tildeler du et annet papirtypenavn til skuffen, for eksempel Tilpasset type <x>, eller du kan definere et tilpasset navn. 5 Avgjør om du vil endre papirstørrelsen (for eksempel: letter, A4, uttalelse), og sørg for at papirstørrelsen ikke er den samme for noen annen skuff. Merk: Innstillingene for papirstørrelse er ikke automatiske, de må angis manuelt fra Papirmenyen. Gjør ett av følgende for å koble fra skuffer på en lokalt tilkoblet skriver: På en Windows-datamaskin åpner du Papirmenyen via verktøyet for lokale skriverinnstillinger. Deretter endrer du innstillingene for Papirtype og Papirstørrelse for skuffen, slik at de ikke er de samme som innstillingene for en annen skuff. På en Macintosh-datamaskin åpner du Papirmenyen via skriverinnstillingene. Deretter endrer du innstillingene for Papirtype og Papirstørrelse for skuffen, slik at de ikke er de samme som innstillingene for en annen skuff. Advarsel mulig skade: Tildel et papirtypenavn som nøyaktig beskriver papirtypen som er lagt i skuffen. Temperaturen på fikseringsenheten varierer avhengig av den angitte papirtypen. Det er ikke sikkert at papiret behandles riktig hvis du velger feil papirtype. Tilordne et navn for Tilpasset type <x> Tilordne et navn for Tilpasset type <x> til en skuff for å sammenkoble eller frakoble den. Tilordne det samme navnet for Tilpasset type <x> til hver skuff som du vil sammenkoble. Bare skuffer som er tilordnet de samme tilpassede navnene, sammenkobles. 1 Gjør ett av følgende: Hvis skriveren er i et nettverk, åpner du Embedded Web Server ved å angi IP-adressen i adresselinjen i nettleseren. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene installeres med skriverprogramvaren. 2 Klikk på Settings (Innstillinger), og klikk deretter på Paper Menu (Papirmeny). 3 Klikk på Custom Name (Tilpasset navn), og skriv deretter inn navnet på papiret. 4 Klikk på Submit (Send). Legge i papir og spesialmedia 50

51 5 Velg en tilpasset type 6 Kontroller at riktig papirtype er tilknyttet det tilpassede navnet. Merk: Vanlig papir er standardinnstillingen for Papirtype som er tilknyttet alle navn for Tilpasset type <x> og brukerdefinerte tilpassede navn. 7 Klikk på Submit (Send). Endre et navn for Tilpasset type <x> Hvis dette er en nettverksskriver, kan du bruke EWS-serveren (Embedded Web Server) til å definere et annet navn enn Tilpasset type <x> for hver enkelt tilpasset papirtype som er lagt i. Når et navn for Tilpasset type <x> endres, vises det nye navnet på menyene i stedet for Tilpasset type <x>. Slik endrer du et navn for Tilpasset type <x> 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Klikk på Paper Menu (Papirmeny). 4 Klikk på Custom Name (Tilpasset navn). 5 Skriv inn et navn for papirtypen i en boks for Tilpasset navn <x>. Merk: Dette tilpassede navnet erstatter et navn på en tilpasset type <x> på menyene Tilpassede typer og Papirstørrelse/type. 6 Klikk på Submit (Send). 7 Klikk på Custom Types (Tilpassede typer). Tilpassede typer vises, etterfulgt av det tilpassede navnet. 8 Velg en innstilling for papirtype fra valglisten ved siden av det tilpassede navnet. 9 Klikk på Submit (Send). Legge i papir og spesialmedia 51

52 Veiledning for papir og spesialpapir Retningslinjer for papir Papiregenskaper Papiregenskapene nedenfor påvirker utskriftskvalitet og pålitelighet. Ta hensyn til disse egenskapene når du vurderer nytt papir. Vekt Skriverskuffene kan automatisk mate papir opp til 90 g/m 2 (24 lb bond). Den manuelle materen kan automatisk mate papir opptil 163 g/m 2 (43 lb bond). Papir med en vekt på under 60 g/m 2 (16 lb) er kanskje ikke stivt nok til å trekkes inn ordentlig, og kan forårsake papirstopp. Du får best utskriftskvalitet ved å bruke papir med vekt på 75 g/m 2 (20 lb bond). Hvis papiret er mindre enn 182 x 257 med mer (7,2 x 10,1 tommer), anbefaler vi papir med en vekt på 90 g/m 2 (24 lb) eller mer. Merk: Tosidig utskrift støttes kun på papir med vekt på g/m 2 (16 24 lb). Krøll Krøll er tendensen papiret har til å bli krøllet i kantene. For mye krøll kan føre til problemer med papirinntrekkingen. Krøll kan oppstå etter at papir har passert gjennom skriveren, der det utsetter for høye temperaturer. Hvis du oppbevarer papiret uten at det er pakket inn, i varme, fuktige, kalde eller tørre omgivelser, kan det bidra til at papiret krøller seg før det brukes til utskrift, og du risikerer problemer med inntrekkingen. Glatthet Papirets glatthet påvirker utskriftskvaliteten direkte. Hvis papiret er for grovt, festes ikke toneren skikkelig til papiret. Hvis papiret er for glatt, kan det føre til problemer med papirinntrekkingen og utskriftskvaliteten. Bruk alltid papir med mellom 100 og 300 Sheffield-punkter. En glatthet mellom 150 og 200 Sheffield-punkter gir den beste utskriftskvaliteten. Fuktinnhold Fuktmengden i papiret påvirker både utskriftskvaliteten og skriverens evne til å trekke inn papiret på riktig måte. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. Da utsettes ikke papiret for fuktighetsendringer som kan redusere kvaliteten. Behandle papiret før utskrift ved å oppbevare det i originalemballasjen i det samme miljøet som skriveren i 24 til 48 timer før det skal brukes. Utvid tiden med flere dager hvis oppbevarings- eller transportmiljøet er svært ulikt skrivermiljøet. Det kan også hende at tykt papir trenger en lengre behandlingsperiode. Fiberretning Fiberretningen henviser til retningen på papirfibrene på et papirark. Papiret er enten smalbane, der fibrene løper langs papirets lengde, eller bredbane, der fibrene løper langs papirets bredde. For vekt på på 60 til 90 g/m 2 (16 24 lb) anbefales du å bruke smalbanepapir. Veiledning for papir og spesialpapir 52

53 Fiberinnhold Kopipapir av høy kvalitet er som oftest fremstilt av 100 % kjemisk behandlet tremasse. Innholdet gir papiret en høy grad av stabilitet, noe som fører til færre problemer med papirinntrekkingen og bedre utskriftskvalitet. Papir som inneholder fiber fra for eksempel bomull, kan ha negativ innvirkning på papirhåndteringen. Papir som ikke kan brukes Følgende papirtyper anbefales ikke for bruk i skriveren: Kjemisk behandlet papir som brukes til å kopiere uten karbonpapir, også kjent som karbonfritt papir, karbonfritt kopipapir (CCP) eller NCR-papir ("no carbon required"). Fortrykt papir som er produsert med kjemikalier som kan smitte av i skriveren. Fortrykt papir som kan påvirkes av temperaturen i fikseringsenheten. Fortrykt papir som krever registrering (nøyaktig utskriftsplassering på siden) større enn ±2,3 mm (±0,09 tommer), som OCR-skjemaer (Optical Character Recognition). I noen tilfeller kan du justere registreringen ved hjelp av et program, for å skrive ut på disse skjemaene. Bestrøket papir (utviskbart bankpostpapir), syntetisk papir, termisk (varmefølsomt) papir. Papir med ujevne kanter eller grov struktur, eller krøllet papir. Resirkulert papir som ikke kan brukes i henhold til EN12281:2002 (Europa). Papir som er lettere enn 60 g/m 2. Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler. Velge papir Ved å bruke riktig papir kan du forhindre papirstopp og sikre problemfri utskrift. Slik unngår du papirstopp og dårlig utskriftskvalitet: Bruk alltid nytt, feilfritt papir. Før du legger i papir, må du vite hva som er den anbefalte utskriftssiden på papiret. Denne informasjonen finner du vanligvis på emballasjen til papiret. Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd. Ikke bland flere papirstørrelser, -typer eller papir med forskjellig vekt i samme papirkilde. Det kan forårsake papirstopp. Ikke bruk bestrøket papir med mindre det er spesielt utviklet for elektrofotografisk utskrift. Velge fortrykte skjemaer og brevpapir Følg disse retningslinjene når du skal velge fortrykte skjemaer og brevpapir: Bruk smalbanepapir for papir som har en flatevekt på g/m 2. Bruk bare skjemaer og brevpapir som er trykt i offset eller dyptrykk. Unngå papir med grov eller sterkt profilert overflate. Bruk papir som er trykt med varmebestandig trykkfarge utviklet spesielt for bruk i kopieringsmaskiner. Trykkfargen må tåle temperaturer på opptil 230 C uten å smelte eller avgi farlige gasser. Bruk trykkfarge som ikke blir påvirket av harpiksen i toneren. Oksidert eller oljebasert trykkfarge bør oppfylle disse kravene. Det kan hende at lateksbasert trykkfarge ikke oppfyller dem. Kontakt papirleverandøren hvis du er i tvil. Fortrykt papir, for eksempel brevpapir, må tåle temperaturer på opptil 230 C uten å smelte eller avgi farlige gasser. Veiledning for papir og spesialpapir 53

54 Bruke resirkulert papir og andre typer kontorpapir Lexmark er et selskap som er opptatt av miljøet. Lexmark støtter derfor bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere (elektrofotografiske). I 1998 presenterte Lexmark en studie for amerikanske myndigheter som viste at det var like enkelt for skriveren å trekke inn resirkulert papir produsert av store papirfabrikker i USA, som papir som ikke var resirkulert. Men man kan ikke uten videre hevde at skriveren vil trekke inn all (alt) slags resirkulert papir like godt. Lexmark tester alltid skriverne med resirkulert papir ( % resirkulert papir) samt en rekke ulike typer testpapir fra hele verden ved hjelp av kammertester for forskjellige temperatur- og fuktighetsforhold. Lexmark ser ingen grunn til å fraråde bruk av moderne resirkulert kontorpapir, og generelt sett gjelder disse retningslinjene for resirkulert papir. Lavt fuktinnhold (4 5 %) Riktig glatthet ( Sheffield-enheter eller Bendtsen-enheter, europeisk) Merk: Noen mye glattere papirtyper (f.eks. prima 24 -punds laserpapir, Sheffield-enheter) og mye grovere papirtyper (f.eks. prima bomullspapir, Sheffield-enheter) er blitt utviklet og fungerer svært bra i laserskrivere til tross for overflatestrukturen. Før du bruker disse papirtypene til laserutskrifter (elektrofotografisk) bør du rådføre deg med papirleverandøren. Egnet ark-til-ark friksjon (0,4 0,6) Tilstrekkelig bøyemotstand i inntrekkingsretningen Resirkulert papir, papir med lav vekt (<60 gm 2 [16 lb bond]) og/eller lav tykkelse (<3,8 mils/<0,1 mm), og papir med bredbane for skrivere med inntrekking i stående format (eller inntrekking av kortside) kan ha lavere bøyemotstand enn det som er nødvendig for pålitelig papirmating. Før du bruker disse papirtypene til laserutskrifter (elektrofotografisk) bør du rådføre deg med papirleverandøren. Husk at dette bare er generelle retningslinjer, og at papirtyper som oppfyller disse retningslinjene, likevel kan føre til innmatingsproblemer i en hvilken som helst laserskriver (for eksempel hvis papiret buer seg sterkt ved vanlige utskriftsforhold). Oppbevare papir Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet: Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %. Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet. Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate. Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir. Veiledning for papir og spesialpapir 54

55 Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes Den følgende tabellen gir informasjon om standard papirkilder og tilleggskilder og hvilke papirtyper de støtter. Merk: Hvis du har en papirstørrelse som ikke står på listen, kan du velge den nærmeste større papirstørrelsen på listen. Hvis du vil ha informasjon om kartong og etiketter kan du se Veiledning for kartong og etikett. Papirstørrelser og -vekter som støttes av skriveren Skrivermotoren og dupleksstien støtter papirvekt på g/m 2. Den manuelle materen støtter papirvekter på g/m 2 (16 43 pund). Papirtype Standard 250-arks skuff Skuff for 250 eller 550 ark (tilvalg) Manuell arkmater Dupleks-papirbane Papir Vanlig Lampe Tungt Grovt/bomull Resirkulert Egendefinert Bankpapir Brevhode Fortrykt Farget papir Kartong X X X Glanset papir X X X X Papiretiketter 1 X Transparenter X X Konvolutter (glatte) 2 X X X 1 Ensidige papiretiketter støttes for bruk av og til. Det anbefales å skrive mindre enn 20 sider med papiretiketter på en måned. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke. 2 Bruk konvolutter som ligger flatt når de blir lagt på et bord med forsiden ned. Veiledning for papir og spesialpapir 55

56 Papirstørrelser som støttes av skriveren Papirstørrelse Mål Standard skuff for 250 ark A4 A5 A6 1 Executive Folio 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer) 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer) 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer) 216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer) JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 tommer) Legal 216 x 356 mm (8.5 x 14 tommer) Letter 216 x 279 mm (8.5 x 11 tommer) Oficio (Mexico) x 340 mm (8.5 x 13.4 tommer) Uttalelse Universell 3 B5-konvolutt C5-konvolutt DL-konvolutt 7 3/4-konvolutt (Monarch) 9-konvolutt 140 x 216 mm (5.5 x 8.5 tommer) 76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 216 x 356 mm (8.5 x 14 tommer) 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 tommer) 162 x 229 mm (6.4 x 9 tommer) 110 x 220 mm (4.3 x 8.7 tommer) 98 x 191 mm (3.9 x 7.5 tommer) 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer) Skuff for 250 eller 550 ark (tilvalg) X Manuell arkmater X X X X X X X X X X X X X X X Duplekspapirbane 1 A6 støttes bare for smalbane. 2 Denne innstillingen formaterer siden for 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer), dersom størrelsen er spesifisert av et program. 3 Dersom du vil bruke en papirstørrelse som ikke er i listen, konfigurerer du en universal papirstørrelse. Se Konfigurere innstillinger for universalpapir på side 40 hvis du ønsker mer informasjon. X X X X X X Veiledning for papir og spesialpapir 56

57 Papirstørrelse Mål Standard skuff for 250 ark 10 Konvolutt 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer) Skuff for 250 eller 550 ark (tilvalg) Manuell arkmater X X X Annen konvolutt 229 x 356 mm (9 x 14 in.) X X X Duplekspapirbane 1 A6 støttes bare for smalbane. 2 Denne innstillingen formaterer siden for 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer), dersom størrelsen er spesifisert av et program. 3 Dersom du vil bruke en papirstørrelse som ikke er i listen, konfigurerer du en universal papirstørrelse. Se Konfigurere innstillinger for universalpapir på side 40 hvis du ønsker mer informasjon. Veiledning for papir og spesialpapir 57

58 Skrive ut Dette kapittelet dekker utskrift, skriverrapporter og avbryting av jobber. Valg og håndtering av papir og spesialpapir kan påvirke hvor pålitelig utskriften av dokumenter blir. Se Unngå papirstopp på side 113 og Oppbevare papir på side 54 hvis du vil ha mer informasjon. Skrive ut et dokument 1 Legg papir i en skuff eller mater. 2 Velg størrelse og type for papiret du legger i fra menyen Papir. 3 Gjør ett av følgende: For Windows-brukere a b Velg File (Fil) Print (Skriv ut) når et dokument er åpent. Klikk på Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Alternativer) eller Setup (Oppsett). c Fra listen Skjemastørrelse velger du kilden som inneholder papiret du la i. d e f Fra listen Skjematype velger du papirtype. Fra listen Skjemastørrelse velger du papirstørrelse. Klikk OK, og klikk deretter på Print (Skriv ut). For Macintosh-brukere I Mac OS X a b Endre innstillingene i dialogboksen Sideoppsett. 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Page Setup (Sideoppsett). 2 Fra popup-menyen Papirstørrelse velger eller oppretter du en papirstørrelse som samsvarer med papiret du har lagt i. 3 Klikk på OK. Tilpass utskriftsinnstillingene i dialogboksen for Utskrift: 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut). For å se flere valg trykker du på trekanten for å utvide menyen. 2 Fra menyen for utskriftsinstillinger, eller kopier og papir, velger du Printer Features (Skriveregenskaper). 3 Velg Paper (Papir) fra menyen Egenskaper. 4 Velg papirtype fra menyen Papir. 5 Klikk på Print (Skriv ut). I Mac OS 9: a Endre innstillingene i dialogboksen Sideoppsett: 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Page Setup (Sideoppsett). 2 Fra popup-menyen Papirstørrelse velger eller oppretter du en papirstørrelse som samsvarer med papiret du har lagt i. Skrive ut 58

59 b 3 Klikk på OK. Tilpass utskriftsinnstillingene i dialogboksen Utskrift: 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut). 2 Velg en Papirkilde, og velg deretter skuffen med riktig papir. 3 Klikk på Print (Skriv ut). Skrive ut på begge sider av papiret. Enkelte skrivermodeller har automatisk dupleksutskrift/tosidig utskrift og andre modeller har manuell dupleksutskrift/tosidig utskrift. Skrivermodeller og utskrift på begge sider av papiret Bruk tabellen nedenfor for å se om skrivermodellen vil skrive ut på begge sider av papiret automatisk, eller om du skal bruke den manuelle dupleksmetoden. Modellnummer E260 E260d E260dn Dupleksevne Manuell dupleks Automatisk dupleks Automatisk dupleks Automatisk skrive ut på begge sider av papiret Dersom skrivermodellen din har automatisk støtte for tosidig utskrift (dupleks), og du vil skrive ut tosidige sider for alle utskriftsjobber, eller for de fleste utskriftsjobber, kan du velge Dupleks i menyen Fullføring. For å gå til Fullføringsmenyen, gjør følgende: Dersom skriveren din er koblet til nettverket, skriver du IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene installeres med skriverprogramvaren. Dersom du kun skriver ut tosidig iblant, kan du velge tosidig utskrift i skriverens programvare. Gjør ett av de følgende, avhengig av operativsystemet ditt: For Windows-brukere 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut). 2 Klikk på Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Alternativer) eller Setup (Oppsett). 3 Under fanen for Sideutforming velger du 2-sided printing (Tosidig utskrift). 4 Velg Long edge (Langside) eller Short edge (Kortside). 5 Klikk på OK. Skrive ut 59

60 For Macintosh-brukere 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut). For å se flere valg trykker du på trekanten for å utvide menyen. 2 Fra menyen for utskriftsinstillinger, eller kopier og papir, velger du Layout (Utforming). 3 Fra menyen Tosidig velger du en innstilling. 4 Klikk på Print (Skriv ut). Skrive ut på begge sider av papiret manuelt Hvis skriveren din ikke har automatisk dupleksutskrift, og du ønsker å skrive ut et dupleksdokument, må du bruke den manuelle dupleksmetoden. Denne metoden involverer utskrift av oddetallssider for deretter å snu og mate inn papirbunken på nytt, for utskrift av partallssider på den andre siden av arkene. For å skrive ut på begge sidene, velger du Dupleks i Ferdiggjørermenyen. For å bruke Ferdiggjørermenyen åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller utskriftsinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene installeres med skriverprogramvaren. For dupleksutskrift gjør du ett av følgende: For Windows-brukere 1 Mens du har et dokument åpent, velger du File (Fil) > Print (Skriv ut). 2 Klikk på Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Alternativer) eller Setup (Oppsett). 3 Under fanen for Sideutforming velger du 2-sided printing (Tosidig utskrift). 4 Velg Long edge (Langside) eller Short edge (Kortside). 5 Klikk på Papir. 6 Velg riktige Innskuffalternativer for utskriftsjobben. 7 Klikk på OK. 8 Klikk OK i utskriftsvinduet. Skriveren skriver ut annenhver side av dokumentet først. Når førstesiden er skrevet ut, kommer og -knappelyset blinker lyset på, - Blinker 9 Legg papiret tilbake i skriveren med siden som allerede er skrevet ut på vendt opp, og toppen av arket mot fronten av skuffen. Skrive ut 60

61 For Macintosh-brukere 1 Velg Fil Skriv ut når dokumentet er åpent. 2 Fra popup-meyen til utskriftsalternativer, velger du Papirhåndtering. 3 Fra "Sider som skal skrives ut" eller utskriftsmenyen, velger du utskrift av oddetallssidene. 4 Klikk på Print (Skriv ut). 5 Etter å ha skrevet ut de første sidene, snur du og mater inn utskriftene på nytt. 6 Gjenta trinnene 1 og 2. 7 Fra "Sider som skal skrives ut" eller utskriftsmenyen, velger du utskrift av partallssidene. 8 Klikk på Print (Skriv ut). Skrive ut spesialdokumenter Tips for bruk av brevpapir Sideretningen er viktig når du skal skrive ut på brevpapir. Bruk tabellen nedenfor til å avgjøre hvilken retning brevpapiret skal legges inn i: Kilde eller prosess Standard skuff for 250 ark Skuff for 250 ark (tilvalg) Skuff for 550 ark (tilvalg) Utskriftsside og papirretning Den fortrykte siden på brevpapiret skal vende ned. Toppen av arket, med logo, legges mot fronten av skuffen. Dupleks (tosidig utskrift) fra skuff Den trykte siden på brevpapiret skal vende opp. Toppen av arket, med logo, legges mot fronten av skuffen. Merk: Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om det brevpapiret du har valgt, kan brukes i laserskrivere. Skrive ut 61

62 Kilde eller prosess Manuell mater (ensidig utskrift) Utskriftsside og papirretning Den trykte siden på brevpapiret skal vende opp. Den øvre kanten av arket, med logo, skal legges først inn i den manuelle materen. Manuell mater (tosidig utskrift) Den fortrykte siden på brevpapiret skal vende ned. Den øvre kanten av arket, med logo, skal legges først inn i den manuelle materen. Merk: Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om det brevpapiret du har valgt, kan brukes i laserskrivere. Tips for bruk av transparenter Skriv ut prøver på transparentene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder. Ved utskrift på transparenter: Transparenter kan trekkes inn fra skuffen for 250 ark, eller fra den manuelle arkmateren. Bruk transparenter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om transparentene du bruker, tåler temperaturer opptil 175 C uten å smelte, misfarges, smitte av eller avgi farlige gasser. Merk: Transparenter kan bli utskrevet ved temperaturer opp til 180 C (356 F), dersom tykkelsen er satt til tykk, og grovheten er satt til grov. Velg disse innstillingene ved å bruke den innebygde webtjeneren, eller fra et lokalt verktøy. Unngå fingeravtrykk på transparentene for å hindre at det oppstår problemer med utskriftskvaliteten. Før du legger i transparentene, brett ut arkene i vifteform slik at de ikke henger sammen. Før du legger i transparentene, brett ut arkene i vifteform slik at de ikke henger sammen. Vi anbefaler Lexmarks transparenter i Letter-størrelse med varenummer 70X7240 og Lexmarks transparenter i A4-størrelse med varenummer 12A5010. Tips for bruk av konvolutter Skriv ut prøver på konvoluttene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder. Skrive ut 62

63 Ved utskrift på konvolutter: Bruk konvolutter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å forsikre deg om at konvoluttene tåler temperaturer opptil 210 C uten å forsegles, krølles eller avgi skadelige gasser. Du oppnår best resultat ved å bruke konvolutter som er laget av papir med en flatevekt på 90 g/m 2. Bruk konvolutter med en flatevekt på opptil 105 g/m 2 så lenge bomullsinnholdet er på 25 % eller mindre. Konvolutter av bomull må ikke veie mer enn 90 g/m 2. Bruk bare nye konvolutter. Du får best resultat og færrest papirstopp ved å bruke konvolutter som ikke er for krøllet eller brettet er sammenklebet eller skadet på noen måte har vinduer, hull, perforeringer, utstansinger eller preget mønster har metallklips, sløyfer eller klemmer er utstyrt med stiv klaff som låses i en åpning i konvolutten har påklistret frimerke har utildekket lim eller klebeflate når klaffen er i forseglings- eller lukkeposisjon har bøyde hjørner har grov, bulkete eller ribbete overflate Juster breddeføreren slik at den passer til bredden på konvoluttene. Merk: En kombinasjon av høy luftfuktighet (over 60 %) og den høye utskriftstemperaturen kan føre til at konvoluttene krølles eller forsegles. Tips for bruk av etiketter Prøv å skrive ut på etikettene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder. Merk: Bruk bare papiretiketter. Vinyletiketter, apoteketiketter og tosidige etiketter støttes ikke. Hvis du vil vite mer om utskrift på, egenskaper til og design av etiketter, kan du se Card Stock & Label Guide (bare tilgjengelig på engelsk) på Lexmarks hjemmeside på Ved utskrift på etiketter: Bruk etiketter som er laget spesielt for laserskrivere. Undersøk med produsenten eller leverandøren at: Etikettene tåler temperaturer på 210 C uten å forsegles, krølles eller avgi skadelige gasser. Merk: Etiketter kan skrives ut ved temperaturer på opptil 220 C dersom etikettykkelsen er satt til Tykk. Velg disse innstillingene ved å bruke den innebygde webtjeneren, eller fra Papir-menyen på skriverens kontrollpanel. Etikettlim, forside og topplag må tåle trykk på opptil 25 psi uten å delamineres, lekke lim eller avgi skadelige gasser. Ikke bruk etiketter med glatt bakside. Bruk hele, ubrukte etikettark. Delvis brukte ark kan føre til at etikettene løsner under utskriften og forårsaker papirstopp. Delvis brukte ark tilsmusser også skriveren og tonerkassetten med lim og kan føre til at garantiene for skriveren og tonerkassetten blir ugyldige. Du må ikke bruke etiketter med utildekket lim. Du må ikke skrive ut nærmere enn 1 mm (0,04 tommer) fra etikettkanten, perforeringen eller utstansingen. Skrive ut 63

64 Kontroller at det ikke er påført lim helt ut til kanten av arket. Vi anbefaler sonebelegging av limet minst 1 mm (0,04 tommer) bort fra kantene. Lim tilsmusser skriveren og kan føre til at garantien blir ugyldig. Hvis det ikke er mulig å sonebelegge limet, bør du fjerne en 1,6 mm lang strimmel i forkant og bakkant, og bruke et lim som ikke avgir gasser. Stående sideretning er det beste, spesielt ved utskrift av strekkoder. Tips for bruk av kartong Kartong er et tungt, ettlags utskriftsmateriale. Mange av kartongens variable egenskaper, deriblant fuktighetsinnhold, tykkelse og struktur, kan ha betydelig innvirkning på utskriftskvaliteten. Skriv ut prøver på kartongen som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder. Ved utskrift på kartong: Forsikre deg om at Papirtypen er satt til Kartong. Velg riktig Tekstur-innstilling. Vær oppmerksom på at fortrykk, perforering og krølling i stor grad kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake papirstopp eller andre problemer med håndteringen av papiret. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å forsikre deg om at kartongen tåler temperaturer på opptil 210 C uten å avgi skadelige gasser. Du må ikke bruke fortrykt kartong som er produsert med kjemikalier som kan tilsmusse skriveren. Fortrykking kan føre delvis flytende og flyktige stoffer inn i skriveren. Bruk smalbanekartong hvis det er mulig. Skrive ut et hefte 1 Klikk på kategorien Page Layout (Sideoppsett). 2 Klikk på More Page Layout Options (Flere alternativer for sideoppsett). 3 Klikk på Booklet (Hefte). 4 Klikk på OK. Merk: Heftefunksjonen aktiverer automatisk tosidig utskrift med kortsidekontroll, slik at eventuelle alternativer for tosidig utskrift må angis før du velger heftefunksjonen. Når Booklet (Hefte) er valgt, beholder alternativet for tosidig utskrift den siste innstillingen som ble brukt. Heftealternativer er ikke tilgjengelige hvis dupleksenheten er installert på skriveren, men ikke er lagt til under Installed Options (Installert tilleggsutstyr). Skrive ut 64

65 Skrive ut informasjonssider Skrive ut sider med menyinnstillinger og nettverksoppsett Skriv ut siden med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere at alt utstyr er riktig installert. Siden med nettverksoppsett skrives ut samtidig, og viser skriverens nettverksinnstillinger, samt status for skriverrekvisita. Skrive ut sider med menyinnstillinger og nettverksoppsett: 1 Kontroller at lyset er på. 2 Trykk på. Sidene med menyinnstillinger og nettverksoppsett skrives ut. På menyinnstillingssiden: Fra menyen Papir undersøker du hva som er definert under Tilpassede typer. På siden med nettverksoppsett: Forsikre deg om at minnestørrelsen stemmer under Enhetsinformasjon. Undersøk tonermengde under Kassettinformasjon. Finn status for fotoledersettet under FL-sett. Skrive ut testsidene for utskriftskvalitet Skriv ut testsider for utskriftskvalitet for å isolere problemer med utskriftskvaliteten. 1 Slå av skriveren og åpne det fremre skriverdekselet. 2 Trykk på og hold nede mens du slår på skriveren. 3 Frigi. 4 Lukk frontdekselet. Lyssignalet for menyen på startsiden vises. 5 Trykk på og slipp ut til du ser lyssignalet for testsider for utskriftskvalitet, som angitt på konfigureringssiden for skriverinnstillingene. 6 Trykk inn og hold til alle lampene lyser etter tur. Skrive ut 65

66 Etter noen få minutter skrives testsidene for utskriftskvalitet ut. Disse sidene består av: en informasjonsside som inneholder skriverinformasjon, informasjon om tonerkassett, gjeldende marginnstillinger, minste strekbredde og et bilde for evaluering av utskriftskvaliteten to sider for evaluering av hvor godt skriveren kan skrive ut ulike typer grafikk 7 Se over sidene for å vurdere kvaliteten på utskriften. Hvis det er problemer, kan du se Løse problemer med utskriftskvaliteten på side 131. Trykk inn og hold inntil alle lampene lyser etter tur, når du vil gå tilbake til startmenyen. Når du vil avslutte disse menyene, slår du skriveren av. Gjenopprett ved papirstopp For at en side skal skrives ut på nytt etter et papirstopp, må Gjenopprett ved papirstopp settes til Automatisk eller På. For tilgang til Gjenopprett ved papirstopp, gjør følgende: Åpne den innebygde webserveren: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-avsnittet. 2 Fra skjermen Innstillinger klikker du på General Settings (Generelle innstillinger). Klikk deretter Print Recovery (Gjenopprett ved papirstopp). 3 Klikk på Jam Recovery (Gjenopprett ved papirstopp), og velg Auto (Automatisk) eller On (På). 4 Klikk på Submit (Send). Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene blir installert med skriverprogramvaren. Sørg for at Gjenopprett ved papirstopp er satt til Automatisk eller På i oppsettmenyen. Avbryte en utskriftsjobb Gjør ett av følgende for å avbryte en utskriftsjobb: Fra skriverens kontrollpanel 1 Trykk på for å avbryte gjeldende utskriftsjobb. 2 Vent til -lampen lyser før du sender utskriftsjobben på nytt. For Windows-brukere I Windows Vista: 1 Klikk på. 2 Klikk på Control Panel (Kontrollpanel). 3 Klikk på Hardware and Sound (Maskinvare og lyd). 4 Klikk på Printers (Skrivere). 5 Dobbeltklikk på skriverikonet. Skrive ut 66

67 6 Velg jobben du vil avbryte. 7 Trykk på Delete (Slett) på tastaturet. I Windows XP: 1 Klikk på Start. 2 Dobbeltklikk på skriverikonet i Printers and Faxes (Skrivere og telefakser). 3 Velg jobben du vil avbryte. 4 Trykk på Delete (Slett) på tastaturet. På Windows-oppgavelinjen: Når du sender en utskriftsjobb, vises et lite skriverikon til høyre på oppgavelinjen. 1 Dobbeltklikk på skriverikonet. Det vises en liste over utskriftsjobber i skrivervinduet. 2 Velg jobben du vil avbryte. 3 Trykk på Delete (Slett) på tastaturet. For Macintosh-brukere I Mac OS X versjon 10.5: 1 Velg System Preferences (Systeminnstillinger) på Apple-menyen. 2 Klikk på Print & Fax (Utskrift og telefaks), og dobbeltklikk deretter på skriveren du skriver ut til. 3 Velg jobben du vil avbryte, i skrivervinduet. 4 Klikk på ikonet Delete (Slett) på ikonlinjen øverst i vinduet. I Mac OS X versjoner 10.2 til 10.4: 1 Velg Applications (Programmer) > Utilities (Verktøy), og dobbeltklikk deretter på Print Center (Utskriftssendter) eller Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy). 2 Dobbeltklikk på skriverikonet. 3 Velg jobben du vil avbryte, i skrivervinduet. 4 Klikk på ikonet Delete (Slett) på ikonlinjen øverst i vinduet. I Mac OS 9: Når du sender en jobb til utskrift, vises ikonet for skriveren du har valgt, på skrivebordet. 1 Dobbeltklikk på skriverikonet. 2 Velg jobben du vil avbryte, i skrivervinduet. 3 Klikk på papirkurvikonet. Skrive ut 67

68 Forstå skrivermenyene En rekke menyer er tilgjengelig for å gjøre det enkelt å endre skriverinnstillinger. Du kan skrive ut en menyliste ved å skrive ut sidene for menyinnstillinger og nettverksoppsett. Vis menyene til en nettverksskriver ved å bruke den innebygde webserveren. For å vise menyene til en skriver tilkoblet med USB- eller parallellkabel bruker du Lokale Skriverinnstillinger i Windows, eller Skriverinnstillinger på Macintosh. Menyene på EWS (Embedded Web Server) EWSen gir tilgang til menyene fra en nettverksskriver. For å åpne EWSen: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPavsnittet. 2 Klikk på en av linkene for å åpne menyene. Hovedmenyer under fanene til EWSen Enhetsstatus Innstillinger Rapporter Tonerstatus Papirskuff(er) Utskuff Enhetstype Hastighet Tonerkassettkapasitet Gjenværende tid for fotoledersettet standardinnstillinger Generelle innstillinger Print Settings (Utskriftsinnstillinger) Paper Settings (Papirinnstillinger) Andre innstillinger Nettverk/porter Oppdater firmware Sikkerhet Oppsett av epost-varsler Administrasjon av inngrep Enhetsstatistikk Enhetsinnstillinger Enhetsinformasjon Profilliste Side for oppsett av skriverserver 3 Klikk på Settings (Innstillinger). Følgende menyer er tilgjengelige: standardinnstillinger General Settings (Generelle innstillinger) Print Settings (Utskriftsinnstillinger) Papirmeny Andre innstillinger Nettverk/porter Oppdater firmware Sikkerhet Oppsett av epost-varsler Administrasjon av inngrep Forstå skrivermenyene 68

69 standardinnstillinger Generelle innstillinger Utskriftsinnstillinger Papirmeny Kontrollpanelspråk Kjør innledende oppsett Øko-modus Stillemodus Oppdateringhyppighet for websiden Ressurstagg Kontaktnavn Plassering Alarmer Tidsavbrudd Utskriftsgjenoppretting Generelle nettverksinnstillinger (aktivt kort) Ferdiggjørermeny Kvalitetmeny Oppsettmeny PostScript-meny PCL emul-meny Informasjon om rekvisita Standardkilde Papirstørrelse/-type Papirstruktur Papirvekt Papirilegging Tilpassede typer Universaloppsett Andre innstillinger Nettverk/porter Sikkerhet TCP/IP IPv6 SNMP Oppsett av tilpasset kobling Generelle nettverksinnstillinger (aktivt kort) Tilbakestill printserver E-postserveroppsett Velg aktivt nettverkskort Standard nettverk Standard USB Parallell Passordbeskytt internettside Angi dato og klokkeslett SNMP Bruke EWS (Embedded Web Server) Dersom skriveren er koblet til et nettverk er EWSen tilgjengelig for en rekke funksjoner: Konfigurere skriverinnstillinger kontrollere statusen til skriverrekvisitaene konfigurere nettverksinnstillingene Opprette et passord for enkelte menyer Se rapporter Gjenopprette fabrikkoppsettet Se det virtuelle displayet Forstå skrivermenyene 69

70 Slik får du tilgang til EWS: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på en av fanene for å få informasjon om skriveren, endre innstillinger eller se rapporter. Merk: Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. Installere verktøyet for lokale skriverinnstillinger Verktøyet for lokale skriverinnstillinger gir deg mulighet til å endre og lagre skriverinnstillingene for en skriver som er tilkoblet datamaskinen lokalt, via en USB-port eller en parallellkabel. Etter at du har installert dette verktøyet, kan du bytte til standardinnstillingene for kontroller som Mørkhet, Strømsparer, Papirstørrelse og Papirtype. Når de er valgt, vil disse innstillingene gjelde for alle utskriftsjobbene, men du kan bruke skriverprogramvaren til å endre innstillingene for individuelle utskriftsjobber. Du kan også lagre egendefinerte innstillinger i en kommandofil som du kan fordele til angitte skrivere ved å velge alternativet Save As Command File (Lagre som kommandofil). 1 Sett inn CDen Programvare og dokumentasjon. 2 Klikk på Install Printer and Software (Installer skriver og programvare). 3 Klikk på Agree (Enig) for å godta lisensavtalen. 4 Velg installeringsalternativet Custom (Tilpasset), og klikk deretter på Next (Neste). 5 Velg Select Components (Velg komponenter) hvis du vil installere verktøyet på datamaskinen i stedet for å lage et skript, og klikk deretter på Next (Neste). 6 Velg Local (Lokal) hvis du vil installere verktøyet på datamaskinen som du bruker nå, og klikk deretter på Next (Neste). 7 Velg Local Printer Settings Utility (Verktøyet for lokale skriverinnstillinger) under Tools (Verktøy). 8 Klikk på Finish (Fullfør). Merk: Dette verktøyet støttes ikke av Windows x64-miljøer. Dette verktøyet er kanskje ikke med på denne CDen eller er kanskje ikke tilgjengelig for alle skrivere. Bruke konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver Konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver gir deg mulighet til å endre og lagre skriverinnstillingene for en skriver som er tilkoblet med en USB- eller parallellkabel. Lagre innstillinger fra verktøylinjen ved å klikke Actions (Handlinger) Apply Settings (Bruk innstillingene). Du kan også lagre de egendefinerte innstillingene dine i en kommandofil som du kan fordele til angitte skrivere. Velg Actions (Handlinger) og deretter Save As Command File (Lagre som kommandofil). Forstå skrivermenyene 70

71 Konfigurasjonsverktøyet for lokale skrivere inneholder følgende menyer og verdier: Papir Ferdiggjører Kvalitet oppsett PCL-emulering PostScript Parallell USB Papir Ferdiggjører Kvalitet oppsett Papirkilde Papirstørrelse Papirtype Tilpassede typer Skift størrelse Papirstruktur Papirvekt Dupleksinnbinding Kopier Blanke sider Sortering Skilleark Skillearkkilde Nedskalering (ark/side) Nedskaleringsrekkeflg. Retning Flersideramme Utskriftsoppløsning Forbedring av liten skrift Mørkhet Billedgrad Skriverspråk Gjenopprett v/stopp Kontrollpanelspråk Utskriftsområde Alarminnstilling Toneralarm Last ned til Strømsparer Tidsavbrudd utskrift Fortsett automatisk Tidsavbrudd venting Redusert oppløsning Lagre ressurser Tilbakestill Skriv ut buffer Sidebeskyttelse Økomodus Stillemodus PCL-emulering PostScript Parallell USB A4-bredde Retning Automatisk CR etter LF Auto LF etter CR Linjer pr. side Skriv ut PS-feil Skriftprioritet PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Avansert status Følge init Protokoll Parallell buffer PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB-buffer Forstå skrivermenyene 71

72 Bruke Ferdiggjørermeny Bruk ferdiggjørermenyen for å justere innstillinger for egenskaper som sortering, skilleark og skalering. Du kan bruke innstillingene for å sortere sider, legge inn skilleark mellom utskriftsjobber og for å skrive ut opp til 16 bilder på en side. For å gå til Fullføringsmenyen, gjør følgende: Dersom skriveren er koblet til et nettverk kan du åpne den innebygde webserveren ved å skrive inn skriverens IP-adresse i adressefeltet til din nettleser. Fra fanen Innstillinger klikker du på Print Settings (Utskriftsinnstillinger). Klikk deretter Finishing Menu (Fullføringsmeny). Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene blir installert med skriverprogramvaren. Menyen Papir Standardkilde, meny Menyelement Standardkilde Skuff <x> Manuelt papir Manuell konvolutt Beskrivelse Angir en standard papirkilde for alle utskriftsjobber. Merk: Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff). Bare en installert papirkilde vises som en menyinnstilling. En papirkilde som er valgt for en utskriftsjobb, overstyrer innstillingen for Standardkilde for denne utskriftsjobben. Hvis du har lagt i papir av samme størrelse og type i to skuffer og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut fra den sammenkoblede skuffen. Meny for størrelse/type Menyelement Menyen Velg kilde Skuff 1 skuff 2 Manuelt papir Manuell konvolutt Beskrivelse Merk: Disse menyene lar deg spesifisere papirstørrelse og type som ligger i den valgte skuffen eller i den manuelle materen. Bare skuffer og matere som er satt inn, vises på denne menyen. Forstå skrivermenyene 72

73 Menyelement Menyen Angi størrelse for Skuff 1 og Skuff 2 A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Mexico) Uttalelse Universal Menyen Angi størrelse for manuelt papir A4 A5 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Uttalelse Universal Menyen Angi størrelse for manuell konvolutt 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt C5-konvolutt B5-konvolutt DL-konvolutt Andre konvolutter Beskrivelse Angir hvilken papirstørrelse som er lagt i skuffene. Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. Hvis du har lagt i papir av samme størrelse og type i to skuffer og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut på papir fra den sammenkoblede skuffen. Papirstørrelsen A6 støttes bare i skuff 1. Lar deg angi størrelse for papiret som ligger i den manuelle materen Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. Lar deg angi størrelse på konvolutten som legges i manuelt. Merk: Standardinnstillingen for USA er 10-konvolutt. Den internasjonale standardinnstillingen er DL-konvolutt.. Forstå skrivermenyene 73

74 Menyelement Menyen Angi type for Skuff 1 Vanlig papir Kartong Transparenter Resirkulert Etiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpasset type <x> Menyen Angi type for Skuff 2 Vanlig papir Kartong Resirkulert Etiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpasset type <x> Menyen Angi type for manuelt papir Vanlig papir Kartong Transparenter Etiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt/bomull Tilpasset type <x> Menyen Angi type for manuell konvolutt Konvolutt Tilpasset type <x> Beskrivelse Lar deg angi hvilken papirtype som er lagt i skuff 1. Merk: Standardinnstillingen for Skuff 1 er Vanlig papir. Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type <x>, hvis det er tilgjengelig. Bruk dette menyelementet til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer. Lar deg angi hvilken papirtype som er lagt i skuff 2. Merk: Standardinnstillingen er Tilpasset Type <x>. Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type <x>, hvis det er tilgjengelig. Bruk dette menyelementet til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer. Lar deg angi typen på papiret som legges i manuelt. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig papir. Lar deg angi konvoluttypen som legges i manuelt. Merk: Standardinnstillingen er Konvolutt. Forstå skrivermenyene 74

75 Papirstruktur, meny I Papirstrukturmenyen jobber innstillingene for Velg type og Velg struktur sammen, for at du skal kunne velge tekstur for en spesiell papirtype. Menyelement Velg type Vanlig struktur Kartongstruktur Transparentstruktur Struktur, resirkulert Etikettstruktur Bankpostpapirstruktur Konvoluttstruktur Brevpapirstruktur Fortrykt papir-struktur Farget papir-struktur Struktur - lett Struktur - tungt Struktur - grovt Tilpasset <x>-struktur Velg struktur Lett Vanlig Tungt Beskrivelse Angir papirtypen Etter at du velger en innstilling for Velg type, vil du kunne velge struktur for mediet i menyen Velg struktur. Merk: Standardinnstillingen for de fleste artiklene er Normal. Standardinnstillingen for bankpapir er Grov. Når Grovt er valgt i Angi type, vil Grovt være det eneste valget i Velg struktur. Innstillinger vises bare hvis papiret støttes. Forstå skrivermenyene 75

76 Menyen Papirvekt I menyen Papirvekt samarbeider Velg type og Velg vekt, for at du skal kunne velge vekten til en spesiell papirtype. Menyelement Velg type Vekt, vanlig papir Kartongvekt Transparentvekt Vekt, resirkulert Etikettvekt Bankpostpapirvekt Konvoluttvekt Brevpapirvekt Vekt, fortrykt papir Vekt, farget papir Vekt - lett Vekt - tungt Vekt - grovt Tilpasset <x>-struktur Velg vekt Lampe Vanlig Tungt Beskrivelse Angir papirtypen Etter du har valgt en innstilling for Velg type, vil Velg vekt la deg velge mediets vekt. Merk: Standardinnstillingen for de fleste artiklene er Normal. Når du velger Lett vekt i Velg Type, vil Lett være det eneste valget i Velg vekt. Når du velger Tung vekt i Velg Type, vil Tung være det eneste valget i Velg vekt. Innstillinger vises bare hvis papiret støttes. Papirilegging, meny Menyelement Velg type Legger i resirkulert Bankpostpapir mates Brevpapir mates Fortrykt papir mates Farget papir mates Lett papir mates Tungt papir mates Tilpasset papir mates Sett lasting Duplex (Tosidig) Av Beskrivelse Angir papirtypen Merk: Etter du har valg papirtype vil menyen Sett lasting vises. Angir om dupleksutskrift (tosidig utskrift) er slått på Merk: Standardinnstillingen er Av. Forstå skrivermenyene 76

77 Tilpassede typer-meny Menyelement Tilpasset type <x> Papir Kartong Transparenter Etiketter Konvolutt Grovt/bomull Resirkulert Papir Kartong Transparenter Etiketter Konvolutt Grovt/bomull Beskrivelse Angi et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>). Dette navnet vises i steden for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>). Merk: Navnet kan bestå av opptil 16 tegn. Standardinnstillingen for tilpasset type er Papir. Den tilpassede mediatypen må være støttet av den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden. Angi en papirtype for det resirkulerte papiret som er lastet. Dette vil bli papirtypen for resirkulert papir i de andre menyene. Merk: Standardinnstillingen er Papir. Det resirkulerte papiret må støttes av den valgte skuffen eller materen for å kunne skrive ut fra den kilden. Universaloppsettsmeny Disse menyelementene brukes til å angi høyden, bredden og materetningen for papirstørrelsen Universal. Papirstørrelsen Universal er en brukerdefinert innstilling for papirstørrelse. Den er oppført sammen med de andre innstillingene for papirstørrelse og har de samme alternativene, for eksempel støtte for tosidig utskrift og utskrift av flere sider på ett ark. Menyelement Måleenhet Tommer Millimeter Stående bredde 3 14,17 tommer mm Stående høyde 3 14,17 tommer mm Beskrivelse Identifiserer måleenhetene. Merk: Standardinnstillingen for USA er Tommer. Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter. Angir stående bredde. Merk: Hvis bredden overskrider maksimumsbredden, bruker skriveren maksimal tillatt bredde. Standardinnstillingen for USA er 8,5. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme. Den internasjonale standardinnstillingen er 216 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm. Angir stående høyde. Merk: Hvis høyden overskrider maksimumshøyden, bruker skriveren maksimal tillatt høyde. 14 tommer er standardinnstillingen i USA. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme. Den internasjonale standardinnstillingen er 356 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm. Forstå skrivermenyene 77

78 Menyelement Materetning Kortside Langside Beskrivelse Angi materetningen. Merk: Standardinnstillingen er Kortside. Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn maksimumslengden som støttes i skuffen. Menyen Innstillinger Menyen Generelle innstillinger Menyelement Kontrollpanelspråk engelsk Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska portugisisk Suomi russisk Polski Magyar Turkce Cesky forenklet kinesisk tradisjonell kinesisk koreansk japansk Øko-modus Av Energi Papir Energi/papir Stillemodus Av På Beskrivelse Angir språket for teksten som vises på skjermen. Merk: Alle språk er kanskje ikke tilgjengelige for alle skrivere. Merk: Standardinnstillingen er Av. Merk: Standardinnstillingen er Av. Forstå skrivermenyene 78

79 Menyelement Kjør innledende oppsett Ja Nei Alarm Kassettalarm Av Enkle Tidsavbrudd Strømsparer Deaktivert Tidsavbrudd Tidsavbrudd utskrift Deaktivert Tidsavbrudd Tidsavbrudd venting Deaktivert Utskriftsgjenoppretting Fortsett automatisk Deaktivert Utskriftsgjenoppretting Gjenopprett v/stopp På Av Auto Beskrivelse Før du kjører oppsettshjelperen er standardinnstillingen Ja. Etter du har kjørt oppsettshjelperen er standardinnstillingen Nei. Displayet viser en melding når tonernivået er lavt Merk: Standardinnstillingen er Av. Beskjeden Lavt tonernivå vil vises som en advarsel. Enkel betyr at beskjeden Lavt tonernivå vil vises, og indikatorlyset vil blinke rødt. Angir hvor mange minutter skriveren skal vente etter at den siste jobben er skrevet ut, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm. Merk: Deaktivert vises ikke med mindre Energisparing er satt til Av. Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på å motta en melding om en avsluttet jobb, før den avbryter resten av utskriftsjobben. Merk: Standardinnstillingen er 90 sekunder. Når tiden har gått ut, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og deretter undersøker skriveren om det er noen nye utskriftsjobber som venter på å bli skrevet ut. Utskriftstidsavbrudd er bare tilgjengelig når du bruker PCL. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PostScript-emulering. Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på tilleggsdata før en utskriftsjobb avbrytes. Merk: Standardinnstillingen er 40 sekunder. Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL-emulering. Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst i løpet av den angitte perioden. Merk: Standardinnstillingen er Deaktivert er en periode i sekunder. Angir om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom ikke minnet som kreves for disse sidene, trengs til andre skriveroppgaver. På angir at skriveren alltid skriver ut fastkjørte sider på nytt. Av angir at skriveren aldri skriver ut fastkjørte sider på nytt. Forstå skrivermenyene 79

80 Menyelement Utskriftsgjenoppretting Sidebeskyttelse På Av Fabrikkoppsett Ikke gjenopprett Gjenopprett nå Beskrivelse Gjør at skriveren skriver ut en side som kanskje ikke kunne blitt skrevet ut på noen annen måte. Merk: Standardinnstillingen er Av. Av skriver ut deler av en side når det ikke er nok minne til å skrive ut hele siden. På angir at skriveren skal behandle hele siden slik at hele siden skrives ut. Tilbakestiller skriverinnstillingene til standardinnstillingene. Merk: Standardinnstillingen er Ikke gjenopprett. Ikke gjenopprett beholder de brukerdefinerte innstillingene. Gjenopprett nå tilbakestiller alle skriverinnstillinger til standard, med unntak av innstillingene i menyen Nettverk/Porter. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet berøres ikke. Menyen Oppsett Menyelement Skriverspråk PS-emulering PCL-emulering Utskriftsområde Normal Hele siden Last ned til RAM (Internminne) flash Beskrivelse Angir standard skriverspråk. Merk: PostScript-emulering bruker PS-emulering til behandling av utskriftsjobber. PCLemulering bruker PCL-emulering til behandling av utskriftsjobber. Standardinnstillingen for skriverspråk er PCL-emulering. Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker et annet skriverspråk. Angir det logiske og fysiske utskriftsområdet. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig. Når skriveren prøver å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Vanlig, kuttes bildet ved ytterkantene av området. Når Hele siden er angitt, kan bildet flyttes til området utenfor det som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Vanlig, men skriveren kutter bildet ved grensene angitt av denne innstillingen. Innstillingen Hele siden påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5e-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL eller PostScript-emulering. Angir hvor nedlastinger skal lagres. Merk: Standardinnstillingen er RAM (Internminne). Flash vises kun dersom et flashtilvalg er installert. Nedlastinger som lagres i internminnet, lagres midlertidig. Forstå skrivermenyene 80

81 Menyelement Lagre ressurser På Av Rekkefølge for Skriv ut alt Alfabetisk Nyeste først Eldste først Beskrivelse Avgjør hvordan skriveren håndterer midlertidige nedlastinger, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i internminnet, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig. Merk: Standardinnstillingen er Av. Av angir at skriveren skal beholde nedlastingene til det er behov for minnet. Nedlastinger slettes for å behandle utskriftsjobber. Innstillingen På beholder nedlastinger under språkendringer og tilbakestillinger av skriveren. Dersom skriveren går tom for minne, blir ikke nedlastningene slettet. Angir rekkefølgen utskriftsjobbene skrives ut i. Merk: Standardinnstillingen er alfabetisk Ferdiggjører, meny Menyelement Sider (tosidig) Tosidig 1-sided (Enkeltsidig) Dupleksinnbinding Long Edge (Langside) Short Edge (Kortside) Copies (Kopier) Blank Pages (Blanke sider) Ikke skriv ut Skrive ut Beskrivelse Angir om tosidig utskrift er angitt som standard for alle utskriftsjobber. Merk: Enkeltsidig er standard fabrikkoppsett. For å angi tosidig utskrift (gjelder for Windows-brukere) fra programmet, velger du: File (Fil) Print (Skriv ut), Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Valg), eller Setup (Oppsett). For Macintosh-brukere: Klikk File (Fil) > Print (Skriv ut), og juster innstillingene fra dialogboksen og menyene. Definerer hvordan dupleksutskrifter skal heftes, og hvordan utskriften på baksiden av arket er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket. Merk: Standardinnstillingen er Long Edge (Langside). Long Edge (Langside) angir at innbindingen skal være langs venstre kant ved stående papirretning og langs øverste kant ved liggende papirretning. Short Edge (Kortside) angir at innbindingen skal være langs øverste kant ved stående papirretning og langs venstre kant ved liggende papirretning. Angir et standard antall kopier for hver utskriftsjobb. Merk: Standardinnstillingen er 1. Angir om det skal settes inn blanke sider i en utskriftsjobb. Merk: Standardinnstillingen er Ikke skriv ut. Forstå skrivermenyene 81

82 Menyelement Collate (Sorter) Av (1,1,1,2,2,2) På (1,2,1,2,1,2) Separator Sheets (Skilleark) Ingen Between Copies (Mellom kopier) Between Jobs (Mellom jobber) Between Pages (Mellom sider) Skillearkkilde Skuff <x> Multifunksjonsmater N-up (sider-side) Av 2- Stk 3- Stk 4- Stk 6- Stk 9- Stk 12- Stk 16- Stk N-up rekkefølge Horizontal (Vannrett) Reverse Horizontal (Omvendt vannrett) Reverse Vertical (Omvendt loddrett) Vertical (Loddrett) Beskrivelse Legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier. Merk: Standard fabrikkinnstilling er På, slik at sidene skrives ut sekvensielt. Ved begge innstillingene skrives hele jobben ut samme antall ganger. Angir om det settes inn blanke skilleark. Merk: Standardinnstillingen er None (Ingen). Mellom kopier setter inn en blank side mellom alle kopiene i en utskriftsjobb, dersom innstillingen for Sortering er På. Dersom Sortering er satt til Av, vil en blank side settes inn mellom hvert utskriftssett, for eksempel etter alle side 1, og alle side 2. Between Jobs (Mellom jobber) setter inn en blank side mellom utskriftsjobber. Between Pages (Mellom sider) setter inn en blank side mellom hver side i utskriftsjobben. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke ark i et dokument for notater. Angir papirkilden for skillearkene. Merk: Standardinnstillingen er Tray 1 (Skuff 1) (standardskuff). Multifunksjonsmater vises kun dersom det er et støttet tilvalg på skriveren, og dersom Konfigurer MP er satt til Kassett. Angir at flersidige bilder kan skrives ut på én side av et ark. Merk: Standardinnstillingen er Av. Det angitte tallet er antallet sider som skrives ut pr. side. Angir posisjonen til flersidige bilder når du bruker N-up (sider/side) Merk: Standardinnstillingen er Vannrett. Plasseringen avhenger av antall sider pr. side og om de har stående eller liggende sideretning. Forstå skrivermenyene 82

83 Menyelement Retning Auto Liggende Stående N-up-ramme Ingen Solid (Heltrukket) Beskrivelse Angir retningen på et ark med flersiders utskrift. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Skriveren velger mellom stående og liggende. Liggende bruker langsiden. Stående bruker kortside. Skriver ut en ramme rundt hvert sidebilde når du bruker N-up (sider/side) Merk: Standardinnstillingen er None (Ingen). Menyen Kvalitet Menyelement Utskriftsoppløsning 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 IQ (Bildekvalitet) 2400 IQ (2400 bildekvalitet) Toner Darkness (Mørkhet) 1 10 Enhance Fine Lines (Forb. fine linjer) På Av Gråkorrigering Auto Av Beskrivelse Angir oppløsningen på utskriften. Merk: Standardinnstillingen fra fabrikk er 600 dpi. Gjør utskriften mørkere eller lysere. Merk: Standardinnstillingen er 8. Du kan spare toner ved å velge et lavere tall. Aktiverer en utskriftsmodus som foretrekkes for filer som arkitekttegninger, kart, elektriske kretsdiagrammer og flytdiagrammer. Merk: Standardinnstillingen er Av. For å aktivere forbedring av fine linje, velger du, med et dokument åpent; File (Fil) Print (Skriv ut), Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Valg), eller Setup (Oppsett). Denne fremgangsmåten gjelder for Windows-brukere. For Macintoshbrukere: Klikk File (Fil)> Print (Skriv ut), og juster innstillingene fra dialogboksen og menyene. Hvis du vil angi Enhance Fine Lines (Forb. fine linjer) fra EWS-serveren (Embedded Web Server), kan du skrive inn IP-adressen til nettverksskriveren i et webleservindu. Velg om du vil bruke gråkorreksjon på utskrevne grå bilder. Innstillingen Automatisk bruker gråkorreksjon. Innstillingen Av bruker ikke gråkorreksjon. Merk: Standardinnstillingen er Av. Forstå skrivermenyene 83

84 Menyelement Pikseløkning Av skrifter Horisontalt Vertikalt Begge retninger Lysstyrke -6 6 Kontrast 0 5 Beskrivelse Velg om du vil gjøre tegnene mer distinkte og definerte. Pikseløkning kan være nødvendig når du bruker enkelte skrifter. Merk: Standardinnstillingen er Av. Gjøre utskriften lysere eller mørkere og sparer toner. Merk: Standardinnstillingen er 0. Justere kontrasten på utskriften. Merk: Standardinnstillingen er 0. PostScript-meny Menyelement Skriv ut PS-feil På Av Skriftprioritet Innebygget Flash/disk Beskrivelse Skriver ut en side som inneholder PostScript-feilen. Merk: Standardinnstillingen er Av. Angi søkerekkefølgen for skrifter. Merk: Standardinnstillingen er Innebygget. Et formatert flash-minnekort (tilvalg) må være installert og fungere for at dette menyelementet skal være tilgjengelig. Flash-minnet kan ikke være lese/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller passordbeskyttet. Innstillingen for Jobbufferstørrelse kan ikke være 100 %. PCL emul, meny Menyelement Skriftkilde Innebygget Last ned flash Alle Skriftnavn <x> Beskrivelse Angir tilgjengelige skriftsett Merk: Standardinnstillingen er Innebygget. Den viser skriftsettet som er lastet ned i internminnet, i fabrikkoppsettet. Nedlastet vises kun dersom det finnes nedlastede skrifter. Den viser alle skriftene som er lastet ned til RAM. Flash vises kun dersom et flashtilvalg som inneholder skrifter er installert. Flash-tilvalget må formateres riktig, og kan ikke være lese-/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller være passordbeskyttet. Alle viser alle skriftene som er tilgjengelig for alle alternativer. Lar deg vise eller endre innstillingene fra en liste Forstå skrivermenyene 84

85 Menyelement Symbolsett <x> PCL-emuleringsinnstillinger Punktstørrelse 1, ,00 PCL-emuleringsinnstillinger Pitch (Tegnbredde) 0, PCL-emuleringsinnstillinger Retning Stående Liggende PCL-emuleringsinnstillinger Linjer pr. side PCL-emuleringsinnstillinger A4-bredde 198 mm 203 mm PCL-emuleringsinnstillinger Auto CR etter LF På Av PCL-emuleringsinnstillinger Auto LF etter CR På Av Beskrivelse Lar deg vise eller endre innstillingene fra en liste Endrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifter. Merk: Standardinnstillingen er 12. Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er lik omtrent 1/72 av en tomme. Punktstørrelser kan økes eller reduseres i trinn på 0,25 punkter. Angi tegnbredden for skalerbare skrifter med fast tegnbredde. Merk: Standardinnstillingen er 10. Tegnavstand viser til antallet faste mellomromstegn pr. tomme (cpi - characters per inch). Tegnavstand kan økes eller reduseres i trinn på 0,01 tegn pr. tomme. For ikke-skalerbare skrifter med fast tegnavstand vises tegnavstanden på skjermen, men den kan ikke endres. Angir retningen på teksten og grafikken på siden. Merk: Standardinnstillingen er Portrait (Stående). Hvis Stående er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens kortside. Hvis Liggende er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens langside. Angir hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side. Merk: 60 er standardinnstillingen for USA. 64 er standardinnstillingen utenfor USA. Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg ønsket innstilling for Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side. Angir at skriveren skal skrive ut på papir i A4-format. Merk: Standardinnstillingen er 198 mm. Innstillingen på 203 mm angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn. Angir om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF). Merk: Standardinnstillingen er Av. Angir om skriveren automatisk skal sette inn et linjeskift (LF) etter en vognreturkontrollkommando (CR). Merk: Standardinnstillingen er Av. Forstå skrivermenyene 85

86 Menyelement Endre skuffnr. Angi FB-mater Av Ingen Angi skuff <x> Av Ingen Angi manuell mating Av Ingen Tildel til man. konvolutt Av Ingen Endre skuffnr. Vis fabrikkstandard Ingen Endre skuffnr. Gjenopprett std. Ja Nei Beskrivelse Konfigurerer skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverprogramvare eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer og matere. Merk: Standardinnstillingen er Av. Ingen er ikke et tilgjengelig valg. Det vises bare når det er valgt av PCL 5- emulatoren. Innstillingen Ingen ignorerer kommandoen Velg papirkilde gjør at en egendefinert innstilling kan tilordnes. Viser standardinnstillingen som er tilordnet hver skuff eller mater. Tilbakestiller alle tilordninger for skuffer og matere til standardinnstillingene. Menyen Nettverk/porter Nettverk-meny Menyelement PCL SmartSwitch På Av Beskrivelse Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er satt til På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Av. Forstå skrivermenyene 86

87 Menyelement PS SmartSwitch På Av NPA-modus Av Auto Nettverksbuffer Deaktivert Auto 3000 til <maksimalt tillatt størrelse> Binær PS for Mac På Av Auto Nettverksinstallasjon Nettverkskort-menyen Beskrivelse Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Av er angitt, bruker skriveren PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til On På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er satt til Av. Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres. Konfigurerer størrelsen på nettverksbufferen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Verdien kan endres i trinn på Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på netverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallell- og USB- bufferen. Når du endrer disse innstillingene fra skriverens kontrollpanel, og går ut av menyene, vil skriveren starte på nytt. Menyvalget oppdateres. Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber. Viser nettverksoppsettet til skriveren din. Menyelement Vis kortstatus Tilkoblet Frakoblet Vis korthastighet Beskrivelse Lar deg finne ut om nettverkskortet er tilkoblet. Viser hastigheten til et aktivt nettverkskort. Forstå skrivermenyene 87

88 Menyelement Vis nettverksadresse UAA LAA Tidsavbrudd jobb sekunder Beskrivelse Begge adresser vises med et 12-sifret hexadesimalt tall. Angir hvor mange sekunder en nettverksutskriftsjobb kan vare før den blir avbrutt. Merk: Standardinnstillingen er 90 sekunder. Hvis 0 angis som innstillingsverdi, deaktiveres tidsavbruddet. Hvis det velges en verdi mellom 1 og 9, lagres innstillingen som 10. Bannerside På Av Lar skriveren skrive ut en plakatside. Merk: Standardinnstillingen er Av. Menyen TCP/IP Bruk følgende menyelementer for å vise eller angi TCP/IP-informasjon. Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til printservere. Menyelement TCP/IP Activate (Aktiver) På Av TCP/IP Vis vertsnavn TCP/IP IP-adresse TCP/IP Nettmaske TCP/IP Gateway TCP/IP Enable DHCP (Aktiver DHCP) Ja Nei TCP/IP AutoIP Ja Nei Beskrivelse Angir om TCP/IP skal aktiveres Merk: Standardinnstillingen er På. Viser det aktuelle TCP/IP-vertsnavnet. Lar deg vise eller endre informasjon for gjeldende TCP/IP-adresse Merk: Dette er en firefelts IP-adresse. Lar deg vise eller endre informasjon for gjeldende TCP/IP nettmaske Merk: Dette er en firefelts IP nettmaske. Lar deg vise eller endre informasjon for gjeldende TCP/IP-gateway Merk: Dette er en firefelts IP gateway. Gjør at du kan vise eller endre innstillingen. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Gjør at du kan vise eller endre innstillingen. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Forstå skrivermenyene 88

89 Menyelement TCP/IP Enable FTP/TFTP (Aktiver FTP/TFTP) Ja Nei TCP/IP Aktiver HTTP-server Ja Nei TCP/IP WINS Server Address (WINS-serveradresse) DNS Server Address (DNS-serveradresse) Beskrivelse Gjør at du kan vise eller endre innstillingen. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Gjør at du kan vise eller endre innstillingen. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Gjør at du kan vise eller endre innstillingen. Merk: Dette er en firefelts IP-adresse. Menyen IPv6 Bruk menyelementene nedenfor til å vise eller angi informasjon for Internet Protocol versjon 6 (IPv6). Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til printservere. Menyelement IPv6 Enable IPv6 (Aktiver IPv6) På Av IPv6 Auto Configuration (Autom. konfigurering) På Av IPv6 Vis vertsnavn Vis adresse Vis ruteradresse IPv6 Enable DHCPv6 (Aktiver DHCPv6) Ja Nei AppleTalk, meny Beskrivelse Aktiverer IPv6 i skriveren. Merk: Standardinnstillingen er På. Aktiverer nettverkskortet til å godta oppføringer om automatisk konfigurering av IPv6-adresser fra en ruter. Merk: Standardinnstillingen er På. Viser innstillingen. Merk: Disse innstillingene kan kun endres fra den innebygde webserveren. Aktiverer DHCPv6 i skriveren. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Menyelement Aktiver Av På Beskrivelse Aktiverer eller deaktiver AppleTalk-støtte. Merk: Standardinnstillingen er På. Forstå skrivermenyene 89

90 Menyelement Vis navn <ingen> Vis adresse <ingen> Angi sone <liste over soner som er tilgjengelige i nettverket> USB-meny Beskrivelse Viser det tilordnede navnet for AppleTalk. Viser den tilordnede adressen for AppleTalk. Gir en liste over AppleTalk-soner som er tilgjengelige i nettverket. Merk: Standardinnstillingen er standardsonen for nettverket. Hvis det ikke finnes noen standardsone, er sonen som er merket med en stjerne (*) standardinnstillingen. Menyelement PCL SmartSwitch På Av PS SmartSwitch På Av NPA-modus På Av Auto Beskrivelse Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Av er brukt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis innstillingen PS SmartSwitch er satt til På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis innstillingen PS SmartSwitch er satt til Av. Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Av er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Av er brukt, bruker skriveren PCL-emulering hvis innstillingen PCL SmartSwitch er satt til På. Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis innstillingen PCL SmartSwitch er satt til Av. Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Når du endrer disse innstillingene, vil skriveren starte på nytt. Forstå skrivermenyene 90

91 Menyelement USB-buffer Deaktivert Auto 3000 til <maksimalt tillatt størrelse> Binær PS for Mac På Av Auto USB med ENA ENA-adresse ENA-nettmaske ENA-gateway Parallell-menyen Beskrivelse Konfigurerer størrelsen på USB-bufferen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Deaktivert slår av jobbufring. Jobber som allerede er bufret skrives ut før den vanlige behandlingen gjenopptas. Innstillingen for størrelse på USB-bufferen kan endres i trinn på Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallell- og nettverksbufferen. Når du endrer disse innstillingene, vil skriveren starte på nytt. Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber. Angir informasjon om nettverksadresse, nettmaske og gateway for en ekstern printserver som er koblet til skriveren ved hjelp av en USB-kabel. Merk: Disse menyelementene er bare tilgjengelige hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via USB-porten. Menyelement PCL SmartSwitch På Av Beskrivelse Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Off (Av) er angitt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis PS SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Off (Av). Forstå skrivermenyene 91

92 Menyelement PS SmartSwitch På Av NPA Mode (NPA-modus) Av Auto Parallell buffer Deaktivert Auto 3000 til <maksimalt tillatt størrelse> Avansert status Av På Protokoll Standard Fastbytes Beskrivelse Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk. Merk: Standardinnstillingen er På. Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Off (Av) er angitt, bruker skriveren PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PCL SmartSwitch er satt til Off (Av). Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Hvis du endrer denne innstillingen, tilbakestilles skriveren automatisk. Angir størrelsen på parallellbufferen. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Disabled (Deaktivert) slår av jobbufring. Jobber som allerede er bufret på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen gjenopptas. Innstillingen for størrelse på parallellbufferen kan endres i trinn på Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Resource Save (Lagre ressurser) er satt til On (På) eller Off (Av). Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på parallell-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på USB- og nettverksbufferen. Hvis du endrer denne innstillingen, tilbakestilles skriveren automatisk. Aktivere toveis kommunikasjon via parallellporten. Merk: Standardinnstillingen er På. Innstillingen Av deaktiverer datautveksling via parallellporten. Angir protokollen for parallellporten. Merk: Standardinnstillingen er Fastbytes. Den sørger for kompatibilitet med de fleste eksisterende parallellporter og er den anbefalte innstillingen. Innstillingen Standard prøver å løse kommunikasjonsproblemene med parallellporten. Forstå skrivermenyene 92

93 Menyelement Følge init På Av Parallellmodus 2 På Av Binær PS for Mac På Av Auto Parallell med ENA ENA-adresse ENA-nettmaske ENA-gateway Beskrivelse Angir om skriveren skal følge forespørsler om initialisering av skrivermaskinvaren fra datamaskinen. Merk: Standardinnstillingen er Av. Datamaskinen ber om initialisering ved å aktivere Init-signalet fra parallellporten. Mange datamaskiner aktiverer Init-signalet hver gang datamaskinen slås på. Avgjøre om parallellportdataene skal samples på den innledende eller etterfølgende stroben. Merk: Standardinnstillingen er På. Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Off (Av) filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. Innstillingen On (På) behandler ubehandlede binære PostScriptutskriftsjobber. Angir nettverksadresse, nettmaske og gateway for en ekstern printserver som er koblet til skriveren ved hjelp av en parallellkabel. Merk: Disse menyelementene er bare tilgjengelige hvis skriveren er koblet til en ekstern printserver via parallell-porten. Forstå skrivermenyene 93

94 Forstå skrivermeldingene Kontrollere det virtuelle displayet Når Embedded Web Server er åpen, vises et virtuelt display øverst i venstre hjørne av skjermen. Det fungerer på samme måte som et display ville gjort i et kontrollpanel på en skriver, og viser skrivermeldinger. Åpne Embedded Web Server ved å skrive inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. Det virtuelle displayet vises øverst i venstre hjørne av skjermen. Liste over status- og feilmeldinger Opptatt Vent til meldingen forsvinner. Avbryter Vent til meldingen forsvinner. Lukk frontdeksel Lukk frontdekselet på skriveren. Sletter buffer Vent til meldingen forsvinner. Heksadesimale verdier Skriveren er i heksadesimal modus. Ugyldig motorstyringskode Du må laste ned en gyldig motorstyringskode for skriveren. Merk: Motorstyringskoder kan lastes ned mens denne meldingen vises på skjermen. Ugyldig nettverkskode Du må laste ned en gyldig kode for nettverksutskrift for den interne printserveren. Den interne printserveren er maskinvare som er installert inni skriveren. Merk: Nettverkskoder kan lastes ned mens denne meldingen vises på skjermen. Forstå skrivermeldingene 94

95 Fyll manuell mater med <x> Prøv ett eller flere av følgende forslag: Legg det angitte papiret i den manuelle materen. Avbryt den aktuelle jobben. Fyll <kilde> med <x> Prøv ett eller flere av følgende forslag: Fyll papirskuffen eller en annen papirkilde med riktig papirtype og -størrelse. Avbryt den aktuelle jobben. Ikke klar Trykk og slipp enten eller for å returnere til tilstanden Klar. Strømsparer Skriveren sparer strøm mens den venter på neste utskriftsjobb. Send en utskriftsjobb for å vekke skriveren fra strømsparermodus. Programmerer motorstyringskode IKKE SLÅ AV Vent til meldingen forsvinner. Advarsel mulig skade: Ikke slå av skriveren mens Programmerer motorstyringskode vises på skjermen. Programmerer systemkode IKKE SLÅ AV Vent til meldingen forsvinner. Advarsel mulig skade: Ikke slå av skriveren mens Programmerer systemkode vises på skjermen. Klar Skriveren er klar til å motta utskriftsjobber. Gjenoppretter fabrikkoppsett Vent til meldingen forsvinner. Når fabrikkoppsettet gjenopprettes, vil alle nedlastede ressurser i skriverens minne bli slettet. Dette inkluderer skrifter, makroer og symbolsett. Fjern papir fra standard utskuff Fjern papirbunken fra standardutskuffen. Venter Skriveren har mottatt en jobb som skal skrives ut, men venter på flere data. Forstå skrivermeldingene 95

96 Prøv ett eller flere av følgende forslag: Trykk på for å skrive ut innholdet i bufferen. Avbryt den aktuelle utskriftsjobben. 31.yy Bytt tonerkassetten som mangler eller er defekt Tonerkassetten mangler eller fungerer ikke på riktig måte. Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut tonerkassetten, og sett den inn på nytt. Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny. 32.yy Kassettdelenummer ustøttet av denne enheten Ta ut tonerkassetten, og sett inn en egnet tonerkassett. 34 Papiret er for kort Prøv ett eller flere av følgende forslag: Legg riktig papirtype i skuffen. Trykk på for å fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen skuff. Kontroller lengde- og breddeførerne for skuffen, og sjekk at papiret er lagt riktig i skuffen. Kontroller innstillingene for utskriftsegenskapene eller utskriftsdialogboksen for å være sikker på at riktig papirstørrelse og -type brukes for utskriftsjobben. Kontroller at papirstørrelsen er riktig angitt. Hvis for eksempel Størrelse i FB-mater er satt til Universal, må du kontrollere at papirstørrelsen er stor nok for dataene som skrives ut. Avbryt den aktuelle utskriftsjobben. 37 Ikke nok minne til å sortere jobb Det er ikke nok minne til å sortere utskriftsjobben. Prøv ett eller flere av følgende forslag: Trykk på for å skrive ut den delen av jobben som allerede er lagret, og begynne å sortere resten av utskriftsjobben. Avbryt den aktuelle utskriftsjobben. 38 Minnet er fullt Prøv ett eller flere av følgende forslag: Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.det kan hende at utskriften inneholder feil. Avbryt den aktuelle utskriftsjobben. Installer mer skriverminne. 39 For komplisert side, noen data ble kanskje ikke skrevet ut Prøv ett eller flere av følgende forslag: Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Avbryt den aktuelle utskriftsjobben. Forstå skrivermeldingene 96

97 Installer mer skriverminne. 54 Feil i standard nettverksprogram Prøv ett eller flere av følgende forslag: Trykk på for å fortsette utskriften. Slå skriveren av og deretter på igjen for å tilbakestille den. Oppgrader (flash) nettverksfastvaren i skriveren eller printserveren. 84 Fotoleder snart oppbrukt Fotolederen er snart oppbrukt. Prøv ett eller flere av følgende forslag: Skift fotoledersettet. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. 84 Bytt fotoledersett Fotoledersettet har nådd slutten av sin levetid. Sett inn et nytt fotoledersett. 42.xy Feil region for tonerkassett Bytt tonerkassetten med en kassett som er riktig for regionen der skriveren ble kjøpt. 200.yy Papirstopp Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 For å få tilgang til papirstoppet gjør du følgende:: Ta ut skuff 1. Åpne luken foran og fjern fotoleder- og tonerenheten. 2 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 3 Sett inn igjen fotoleder- og tonerenheten dersom du fjernet denne. 4 Lukk åpne deksel og skuffer. 5 Trykk for å fortsette utskriften. 201.yy Papirstopp Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 Åpne luken foran og fjern fotoleder- og tonerenheten. 2 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 3 Sett inn igjen fotoleder- og tonerenheten. 4 Lukk frontdekselet. 5 Trykk for å fortsette utskriften. Forstå skrivermeldingene 97

98 202.yy Papirstopp Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 Åpne frontdekselet. 2 Åpne bakdeksel. 3 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 4 Lukk begge lukene. 5 Trykk for å fortsette utskriften. 231.yy Papirstopp Merk: Denne meldingen vises kun dersom skriveren har en dupleksenhet. Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 Åpne frontdekselet. 2 Åpne bakdeksel. 3 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 4 Lukk begge lukene. 5 Trykk for å fortsette utskriften. 233.yy Papirstopp Merk: Denne meldingen vises kun dersom skriveren har en dupleksenhet. Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 For å få tilgang til papirstoppet gjør du følgende:: Fjern skuff 1. Trykk deretter ned spaken. Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 2 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 3 Lukk åpne deksel og skuffer. 4 Trykk for å fortsette utskriften. 234.yy Papirstopp Merk: Denne meldingen vises kun dersom skriveren har en dupleksenhet. Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 For å få tilgang til papirstoppet gjør du følgende: Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. Fjern skuff 1. Trykk deretter ned spaken. 2 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. Forstå skrivermeldingene 98

99 3 Lukk åpne deksel og skuffer. 4 Trykk for å fortsette utskriften. 235.yy Papirstopp Merk: Denne meldingen vises kun dersom skriveren har en dupleksenhet. Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 Fjern papirstoppet fra standardutskuffen. 2 Sjekk at papirstørrelsen støttes av skriveren. 3 Trykk for å fortsette utskriften. 24x.yy Papirstopp Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 For å få tilgang til papirstoppet gjør du følgende: Ta ut skuff 1. Åpne luken foran og fjern fotoleder- og tonerenheten. Ta ut skuff 2. 2 Ta ut det fastkjørte utskriftsmaterialet. 3 Sett inn igjen fotoleder- og tonerenheten dersom du fjernet denne. 4 Lukk åpne deksel og skuffer. 5 Trykk for å fortsette utskriften. 251.yy Papirstopp Denne beskjeden indikerer hvor papirstoppet sitter, eller antallet sider som har stoppet. 1 Fjern det fastkjørte papiret fra den manuelle arkmateren. 2 Trykk for å fortsette utskriften. Forstå skrivermeldingene 99

100 Vedlikeholde skriveren Med jevne mellomrom må du utføre visse oppgaver for å opprettholde optimal utskriftskvalitet. Rengjøre skriveren utvendig 1 Kontroller at skriveren er slått av og strømledningen er trukket ut fra vegguttaket. FORSIKTIG ELEKTRISK FARE: For å unngå risikoen for elektriske støt når du rengjør utsiden av skriveren, må du koble fra strømkabelen og alle andre kabler fra skriveren før du fortsetter. 2 Fjern alt papir fra skriveren. 3 Fukt en ren, lofri klut med vann. Advarsel mulig skade: Ikke bruk rengjøringsmidler. Det kan skade overflaten på skriveren. 4 Tørk kun av utsiden av skriveren. Advarsel mulig skade: Det kan være skadelig for skriveren å rengjøre innsiden med en fuktig klut. 5 Sørg for at hele skriveren er tørr før du starter en ny utskriftsjobb. Oppbevare rekvisita Finn en kjølig og ren plass for oppbevaring av skriverrekvisita. Oppbevar rekvisita i originalemballasjen med riktig side opp inntil du er klar til å bruke det. Du må ikke utsette skriverrekvisita for direkte sollys temperaturer over 35 C høy relativ luftfuktighet på mer enn 80 % saltholdig luft etsende gasser mye støv Ta vare på rekvisita Spare rekvisita ved hjelp av skrivermenyene Det er noen innstillinger du kan endre i skrivermenyene, som hjelper deg til å spare toner og papir. Vedlikeholde skriveren 100

101 Slik får du tilgang til skrivermenyene: Åpne Embedded Web Server ved å angi IP-adressen i adresselinjen i nettleseren. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. Hvis skriveren er koblet til datamaskinen via en USB-kabel eller en parallellkabel, åpner du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller skriverinnstillinger for Macintosh. Ett av disse verktøyene installeres med skriverprogramvaren. Rekvisita Bane til menyelement Formålet med menyelementet Toner Du kan justere innstillingen Mørkhet fra Kvalitetmenyen Papir eller spesialpapir Du kan justere innstillingen for nedskalering (Flersiders utskrift) fra Ferdiggjørermenyen Du kan velge Tosidig på Ferdiggjørermenyen. Gjør at du kan justere mengden toner som brukes på hvert ark eller annet spesialpapir. Verdiene spenner fra 1 (lysest) til 10 (mørkest). Standardinnstillingen fra fabrikken er 8. Gjør at du kan velge å skrive ut to eller flere sider på én side av et ark. Verdier for nedskalering er 2 sider/side, 3 sider/side, 4 sider/side, 6 sider/side, 9 sider/side, 12 sider/side og 16 sider/side. Gjør at du kan skrive ut på begge sidene av papiret. Spare rekvisita ved utskrift av flere kopier Hvis du vil skrive ut flere kopier, kan du spare rekvisita ved å skrive ut den første kopien og se at den er riktig, før du skriver ut resten av kopiene. Kontrollere statusen for rekvisita Det vises en melding på skjermen når det er nødvendig å skifte ut rekvisita, eller når det er behov for vedlikehold. Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket Merk: Datamaskinen må være koblet til det samme nettverket som skriveren. 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på Device Status (Enhetsstatus). Siden Enhetsstatus vises, med et sammendrag av rekvisitanivåene. Vedlikeholde skriveren 101

102 Bestille rekvisita Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på for å få informasjon om Lexmarkautoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du besøke Lexmarks hjemmeside på eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-format. Bestille tonerkassetter Når beskjeden 88 Lavt tonernivå vises, eller når utskriften blir utydelig, kan du kanskje forlenge tonerkassettens levetid: 1 Ta ut tonerkassetten. 2 Rist den godt fra side til side flere ganger for å fordele toneren. 3 Sett inn tonerkassetten igjen, og fortsett utskriften. Merk: Gjenta dette helt til det ikke hjelper lenger, og bytt deretter kassetten. De anbefalte tonerkassettene som er spesielt utviklet for denne skriveren, er: Delenummer er indikert. Delenavn Vanlig kassett Lexmark returprogram-kassett For USA og Canada Tonerkassett E260A21A E260A11A For Europa, Midtøsten og Afrika Tonerkassett E260A21E E260A11E For stillehavsregionen i Asia, Australia, New Zealand og India Tonerkassett E260A21P E260A11P For Latin-Amerika Tonerkassett E260A21L E260A11L Vedlikeholde skriveren 102

103 Bestille et fotoledersett Skriveren kan gi deg en beskjed, eller en lyssekvens, for å informere deg om at levetiden til fotoledersettet snart er nådd, avhengig av din skrivermodell. Bestill et fotoledersett på dette tidspunktet. Du kan også se status for fotoledersettet, ved å skrive ut en side med nettverksoppsett. Varenavn Fotoledersett Varenummer E260X22G Skifte rekvisita Bytte tonerkassetten Lyssekvens Det er lite toner igjen Når lampesekvensen for Lite toner vises, eller når utskriften blir svak, bør du ta ut tonerkassetten. Rist den godt fra side til side flere ganger for å fordele toneren, og sett den deretter tilbake på plass og fortsett utskriften. Når risting av toneren ikke lenger forbedrer utskriftskvaliteten, må toneren byttes. Merk: Du kan finne ut omtrent hvor mye toner som gjenstår i kassetten, ved å skrive ut en side med menyinnstillinger. Slik bytter du tonerkassetten: 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på knappen på venstre side, og senke døren. Vedlikeholde skriveren 103

104 2 Trykk på knappen nederst på fotolederenheten, og dra tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket. 3 Pakk ut den nye tonerkassetten. Advarsel mulig skade: Når du bytter tonerkassett, må du ikke la den nye tonerkassetten stå lenge i sterkt lys. Hvis den gjør det, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten. 4 Rist kassetten slik at toneren fordeles jevnt. 5 Sett inn den nye tonerkassetten ved å justere valsene på tonerkassetten med pilene på sporene på fotolederenheten. Dytt inn tonerkassetten så langt den går. Kassetten klikker på plass når den er riktig satt inn. 6 Lukk frontdekselet. Vedlikeholde skriveren 104

105 Bytte fotoledersettet Skriveren informerer deg når fotoledersettet når maksimalt antall sider. Skriveren gjør dette ved å vise lyssekvensen for Fotoleder snart oppbrukt eller Bytt fotoleder. Lyssekvenser Fotoleder snart oppbrukt - Blinker Skift fotolederen - Blinker - Blinker Du bør bestille en ny fotoleder med en gang en av disse lampesekvensene vises. Selv om skriveren kanskje fungerer som den skal etter at fotoledersettet offisielt når slutten av levetiden, blir utskriftskvaliteten betydelig redusert. Merk: Fotoledersettet er bare ett element. Vedlikeholde skriveren 105

106 Skifte fotolederen: 1 Åpne frontdekselet ved å trykke på knappen på venstre side av skriveren og senke frontdekselet. 2 Dra fotoledersettet og tonerkassettenheten ut av skriveren ved å dra i håndtaket på tonerkassetten. Merk: Fotolederen og tonerkassetten danner en enhet. Sett enheten på et rent, plant underlag. 3 Trykk på knappen på fotolederens sokkel. Trekk tonerkassetten opp og ut ved hjelp av håndtaket. 4 Pakk ut det nye fotoledersettet. Advarsel mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertromlene. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden. Vedlikeholde skriveren 106

107 5 Sett inn tonerkassetten i fotoledersettet ved å sikte inn valsene på tonerkassetten etter sporene. Kassetten klikker på plass når den er riktig satt inn. 6 Installer enheten i skriveren ved å justere pilene på enheten etter pilene i skriveren. Skyv enheten helt inn. 7 Når du har skiftet ut fotoledersettet, tilbakestiller du fotoledertelleren. Se instruksjonsarket som fulgte med det nye fotoledersettet når du skal tilbakestille telleren. Advarsel mulig skade: Å nullstille fotoledertelleren uten å bytte fotoledersettet kan skade skriveren din, og vil bryte garantien din. 8 Lukk frontdekselet. Vedlikeholde skriveren 107

108 Resirkulering av Lexmark-produkter Slik returnerer du Lexmark-produkter til Lexmark for resirkulering: 1 Gå til webområdet vårt på 2 Finn produkttypen du vil resirkulere, og velg land fra listen. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Flytte skriveren Før du flytter skriveren FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Følg disse retningslinjene for å unngå personskade eller skade på skriveren: Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Koble alle ledninger og kabler fra skriveren før du flytter den. Løft skriveren vekk fra den separate arkmateren og sett den til side, isteden for å løfte arkmateren og skriveren samtidig. Merk: Bruk håndtakene på sidene for å løfte skriveren. Pass på at fingrene ikke kommer under skriveren når dere setter den ned. Advarsel mulig skade: Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien. Flytte skriveren til et annet sted Skriveren og tilleggsutstyret kan trygt flyttes til et annet sted så lenge følgende forholdsregler følges: Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet. Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret. Hold skriveren i oppreist posisjon. Unngå kraftig risting og sammenstøt. Transportere skriveren Når du skal transportere skriveren, må du bruke originalemballasjen eller ringe kjøpsstedet og be om flytteemballasje. Vedlikeholde skriveren 108

109 Administrativ støtte Justere strømspareren Gjør ett av følgende for å øke eller redusere antallet minutter det skal gå før skriveren settes i strømsparingsmodus: Hvis skriveren er en del av et nettverk, får du tilgang til EWS på følgende måte: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen. 2 Klikk på Settings (Innstillinger), og klikk deretter på General Settings (Generelle innstillinger). 3 Klikk på Timeouts (Tidsavbrudd). Deretter kan du øke eller redusere antall minutter det skal gå før skriveren settes i strømsparingsmodus, i boksen Strømsparer. Du kan velge fra 1 til 240 minutter. 4 Klikk på Submit (Send). Hvis skriveren er koblet til en datamaskin via en USB-kabel eller en parallellkabel, bruker du verktøyet for lokale skriverinnstillinger for Windows eller skriverinnstillinger for Macintosh. 1 Klikk på Setup (Oppsett). 2 Kontroller at det er merket av for Strømsparer. 3 Klikk på de små piltastene for å øke eller redusere antallet minutter det skal gå før skriveren settes i strømsparingsmodus. Du kan velge fra 1 til 240 minutter. 4 Klikk på Actions (Handlinger) Apply Settings (Aktiver innstillingene) på menylinjen. Gjenopprette fabrikkoppsettet Gjør ett av følgende: Dersom skriveren din er tilkoblet et nettverk, går du til den innebygte webserveren: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen. 2 Fra skjermen Innstillinger klikker du General Settings (Generelle innstillinger). 3 Under Fabrikkoppsett velger du Restore Now (Gjenopprett nå). Klikk deretter på Submit (Send). Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh. 1 Åpne verktøyet. 2 Gjør ett av følgende: Fra menylinjen Lokale skriverinnstillinger velger du Actions (Handlinger) Restore Factory Defaults (Gjennopprett fabrikkoppsett). Fra Skriverinnstillinger velger du Factory Defaults (Fabrikkoppsett). Advarsel mulig skade: Gjenopprett fabrikkoppsett tilbakestiller alle skriverinnstillingene til fabrikkoppsettet, med unntak av Nettverk/Port-innstillingene. Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på skriverens harddisk, berøres ikke. Administrativ støtte 109

110 Du kan også gjenopprette fabrikkoppsettet ved å bruke skriverens kontrollpanel. Skriv ut arket for konfigurasjon av skriverinnstillinger for instruksjoner. Kontrollere enhetsstatus På siden Enhetsstatus i Embedded Web Server er det mulig å se innstillinger for skuffer, tonernivået i tonerkassetten, gjenværende levetid for fotolederen (i prosent), og kapasitetsmål for enkelte skriverdeler. Slik får du tilgang til enhetsstatusen: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på kategorien Device Status (Enhetsstatus). Følgende meny vises: Enhetsstatus Tonerstatus Innskuff Utskuff Enhetstype Hastighet Tonerkassettkapasitet Gjenværende levetid for fotoleder Vise rapporter Du kan vise enkelte rapporter fra Embedded Web Server. Disse rapportene er nyttige når du skal fastsette status for skriver, nettverk og rekvisita. Slik viser du rapporter fra en nettverksskriver: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på Reports (Rapporter). Følgende rapporter kan vises fra Embedded Web Server: Rapporter Enhetsstatistikk Enhetsinnstillinger Enhetsinformasjon Profilliste Oppsettside for printserver Administrativ støtte 110

111 Rapportene har følgende underkategorier: Enhetsstatistikk Enhetsinnstillinger Enhetsinformasjon Oppsettside for printserver Jobbinformasjon Papirmeny Antall sider Ethernet10/100 Jobber - dokumentlengde Rapporter Installert minne Standard nettverkskort Andre jobbdata Antall ark Innstillinger Nettverk/porter Rapporter Nettverkskort Prosessorhast. Serienummer Motor-ID Innlasting Integrerte innstillinger for nettverksalternativer TCP/IP IPv6 TCP/IP Nettverksskriver IPv6 Basis- USB-meny Nettverk Advarsler Nettverksdriver Enhetsinformasjon Motor Tonerkassettinformasjon Skrift Begrense adgang til skriverens menyer Du kan beskytte menyene ved å opprette passord, og ved å angi hvilke menyer som skal beskyttes. Hver gang en sperret meny blir valgt, blir brukeren bedt om å angi et passord. Beskytte menyer ved hjelp av den innebygde webserveren: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPavsnittet. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Klikk på Security (Sikkerhet) under Andre innstillinger. 4 Klikk på Web Page Password Protect (Passordbeskytt webside). Du kan beskytte menyene Papir, Rapporter, Innstillinger og Nettverk/Porter. 5 Fra denne skjermen angir du et brukerpassord, og et avansert passord. Angi hvilket passord som vil gi tilgang til hver meny. Du kan også velge å ikke beskytte en meny. Merk: Sikkerhetsmenyen er alltid passordbeskyttet når det er angitt et avansert passord eller et brukerpassord. Dersom begge passord er angitt, er det kun det avanserte passordet som gir tilgang til Sikkerhetsmenyen. 6 Klikk på Submit (Send) for å lagre innstillingene. Opprette e-postvarslinger Du kan få skriveren til å sende deg en e-post når tonernivået er lavt eller det må skiftes eller legges i papir, eller ryddes opp etter papirstopp. Administrativ støtte 111

112 Slik oppretter du e-postvarslinger: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPdelen. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Klikk på Alert Setup (Oppsett for e-postvarslinger) under Andre innstillinger. 4 Velg varslingselementene og skriv inn e-postadressene som e-postvarslingene skal sendes til. 5 Klikk på Submit (Send). Merk: Kontakt systemansvarlig for å konfigurere e-postserveren. Konfigurere varsler for rekvisita Du kan avgjøre hvordan du vil bli varslet om når rekvisita når lavt nivå, eller blir oppbrukt. Konfigurere varsler for rekvisita ved hjelp av den innebygde webserveren: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPavsnittet. 2 Klikk på Settings (Innstillinger). 3 Klikk på Printer Settings (Skriverinnstillinger). 4 Klikk på Supply Notifications (Varsler for rekvisita). 5 Velg innstilling for hver enkelt rekvisita fra menyen. Forklaring for hver innstilling blir gitt. 6 Klikk på Submit (Send) for å lagre innstillingene. Kopiere skriverinnstillingene til andre skrivere Ved å bruke den innebygde webserveren kan du kopiere innstillingene til opptil 15 andre nettverksskrivere. For å kopiere skriverinnstillingene: 1 Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din. Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IPavsnittet. 2 Klikk på Copy Printer Settings (Kopier skriverinnstillingene). 3 For å endre språk velger du et språk fra listen, og klikker Click here to submit language (Klikk her for å angi språk). 4 Klikk på Printer Settings (Skriverinnstillinger). 5 Skriv inn IP-adressen til kilde- og målskriveren: Merk: For å legge til flere målskrivere, klikker du knappen Add Target IP (Legg til IP-adresse til mål). 6 Klikk på Copy Printer Settings (Kopier skriverinnstillingene). Administrativ støtte 112

113 Fjerne fastkjørt papir Unngå papirstopp Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå papirstopp: Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir. Se Veiledning for papir og spesialpapir på side 52 hvis du ønsker mer informasjon. Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden. Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir. Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren. Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd. Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme bunke. Oppbevar papiret i riktige omgivelser. Ikke ta ut skuffene mens skriveren skriver ut. Vent til -lampen lyser før du fjerner en skuff. Lyssekvensen for ilegging av papir gir også signal om at skuffen kan fjernes: Legg i papir Ikke legg papir i den manuelle materen mens skriveren skriver ut. Vent for å se om -lampen begynner å lyse. Skyv alle skuffene helt inn etter at du har lagt i papir. Kontroller at papirførerne i skuffene er riktig plassert, og at de ikke presser for hardt mot papiret. Kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papirtype er riktig angitt. Kontroller at alle skriverkabler er riktig koblet til. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon. Fjerne fastkjørt papir 113

114 Få tilgang til papirstoppområder Åpne deksler og ta ut papirskuffer for å få tilgang til fastkjørt utskriftsmateriale. Illustrasjonen viser områdene der papirstopp kan oppstå: Tilgangspunkt Beskrivelse 1 Trykk inn knappen for å åpne frontdekselet. Innenfor dekselet er enheten som inneholder tonerkassetten og fotoledersettet. 2 Standard utskuff 3 Frontdeksel 4 Deksel for manuell mater 5 Standard 250 arks skuff (skuff 1) 6 Tilvalgsskuff (Skuff 2) 7 Bakdeksel Forstå papirstopp-lys, og få tilgang til plasseringer Følgende tabell viser papirstopplysene og beskjedene, og gir en kort instruksjon i hvordan du kan løse papirstoppene. Mer detaljerte instruksjoner kommer senere. Merk: Papirstoppbeskjeden vises på det virtuelle displayet i den innebygde webserveren. 200.yy Papirstopp 200.yy Papirstopp Fjerne fastkjørt papir 114

115 Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Åpne frontdekselet og fjern fotoleder- og tonerkassettenheten. 201.yy Papirstopp Åpne frontdekselet og fjern fotoleder- og tonerkassettenheten. 202.yy Papirstopp Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. Fjerne fastkjørt papir 115

116 231.yy Papirstopp - Blinker Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 233.yy Papirstopp - Blinker - Blinker Prøv ett eller flere av følgende forslag: Fjern skuff 1. Trykk deretter ned spaken. Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. 234.yy Papirstopp Fjerne fastkjørt papir 116

117 - Blinker Prøv ett eller flere av følgende forslag: Åpne frontdekselet, og deretter bakdekselet. Fjern skuff 1. Trykk deretter ned spaken. 235.yy Papirstopp - Blinker - Blinker Fjern papirstoppen fra standardutskuffen 24x.yy Papirstopp Prøv ett eller flere av følgende forslag: Ta ut skuff 1. Åpne frontdekselet og fjern fotoleder- og tonerkassettenheten. Ta ut skuff 2. Fjerne fastkjørt papir 117

118 251.yy Papirstopp Fjern det fastkjørte papiret fra den manuelle arkmateren. Fjerne papirstopp bak fotolederen og tonerkassetten 1 Trykk på utløserknappen, og dra frontdekselet ned. Fjerne fastkjørt papir 118

119 2 Løft og dra enheten med fotolederen og tonerkassetten ut av skriveren. Sett enheten på et rent, plant underlag. Advarsel mulig skade: Ikke berør fotolederen på undersiden av fotolederenheten. Bruk alltid kassetthåndtaket når du holder kassetten. FORSIKTIG VARM OVERFLATE: Fikseringsenheten og skriverdelene i nærheten av den kan være varme. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den. 3 Ta ut det fastkjørte papiret. Merk: Hvis papiret ikke fjernes lett, åpner du bakdekselet for å fjerne papiret. 4 Plasser enheten riktig, og sett den inn igjen. Fjerne fastkjørt papir 119

120 5 Lukk frontdekselet. 6 Trykk på for å fortsette utskriften. Fjerne papirstopp fra standardutskuffen Det ble sendt en tosidig utskriftsjobb til skriveren, med en papirstørrelse som ikke har støtte for tosidig utskrift. Et ark står fast i standardutskuffen Fjern det fastkjørte papiret ved å dra det forsiktig rett ut fra standardutskuffen. Fjerne papirstopp i skuff 1 Gjør følgende for å se om papiret har kjørt seg fast i eller bak skuff 1 (standardskuffen): 1 Ta ut skuff 1. Fjerne fastkjørt papir 120

121 2 Ta ut det fastkjørte papiret. 3 Trykk om nødvendig ned hendelen for å frigjøre det fastkjørte papiret og fjerne det. 4 Sett inn skuffen. 5 Trykk på for å fortsette utskriften. Fjerne fastkjørt papir 121

122 Fjerne papirstopp i skuff 1 Gjør følgende for å se om papiret har kjørt seg fast i eller bak skuff 2: 1 Ta ut skuff 2. 2 Ta ut det fastkjørte papiret. Fjerne fastkjørt papir 122

123 3 Sett inn skuffen. 4 Trykk på for å fortsette utskriften. Fjerne papirstopp i den manuelle materen Papir som sitter fast i den manuelle materen kan normalt fjernes ved å dras rett opp. Dersom papirstoppet ikke kan fjernes på denne måten undersøker du om det sitter papir fast bak fotolederen og tonerenheten. Se Fjerne papirstopp bak fotolederen og tonerkassetten på side 118 hvis du ønsker mer informasjon. Fjerne fastkjørt papir 123

124 Fjerne papirstopp bak bakdekselet Hvis papiret kommer ut av skriveren, drar du det ut. Hvis papiret ikke kommer ut av skriveren: 1 Trykk på utløserknappen, og dra frontdekselet ned. 2 Dra ut bakdekselet for å åpne det. Papiret kan ha satt seg fast med den ene enden i utskuffen. Fjerne fastkjørt papir 124

125 3 Ta ut det fastkjørte papiret. 4 Lukk både front- og bakdekselet. 5 Trykk på for å fortsette utskriften. Fjerne fastkjørt papir 125

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Lexmark E260, E260d og E260dn

Lexmark E260, E260d og E260dn Lexmark E260, E260d og E260dn Brukerhåndbok Februar 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 200, 220, 230 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Lexmark E360d og E360dnserier

Lexmark E360d og E360dnserier Lexmark E360d og E360dnserier Brukerhåndbok Januar 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4513 Modell(er): 420, 430 Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Bli kjent med skriveren...7 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006

E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006 E250d og E250dn Brukerhåndbok Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

C530, C532 og C534. Brukerhåndbok

C530, C532 og C534. Brukerhåndbok C530, C532 og C534 Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

C935-serien. Brukerhåndbok

C935-serien. Brukerhåndbok C935-serien Brukerhåndbok April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lexmark E360d og E360dn-serier

Lexmark E360d og E360dn-serier Lexmark E360d og E360dn-serier Brukerhåndbok Mai 2008 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigreferanse.

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse www.lexmark.com Innhold Bli kjent med skriveren...4 Bruke skriverens kontrollpanel...4 Forstå rekkefølgen for lysene på skriverens kontrollpanel...5 Bruke EWS (Embedded Web Server)...8

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X203N http://no.yourpdfguides.com/dref/2387905

Din bruksanvisning LEXMARK X203N http://no.yourpdfguides.com/dref/2387905 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X203N. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X203N i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Dell B3460dn-laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B3460dn-laserskriver. Brukerhåndbok Dell B3460dn-laserskriver Brukerhåndbok Juni 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruke skriverens kontrollpanel Bruk 1 2 3 4 5 10 Til å 9 1 Skjerm Vise alternativer for utskrift, kopi, e-post og skann. Vise statusmeldinger og feilmeldinger for

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

Driver-CD. Andre språk

Driver-CD. Andre språk Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå skriveren og funksjonene. Emner på Hjelp-menyen Skriveren har innebygde hjelpeemner. Velg om du

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm. deretter på. 12 Hjem Gå til startbildet.

11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm. deretter på. 12 Hjem Gå til startbildet. Hurtigreferanse Bruk For å 11 Tilbake-knapp Gå tilbake til forrige skjerm 3 Trykk på pil opp eller pil ned for å velge papirstørrelse Trykk deretter på 12 Hjem Gå til startbildet 4 Trykk på pil opp eller

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrive ut en side med menyinnstillingene

Skrive ut en side med menyinnstillingene Skrive ut en side med menyinnstillingene Bruke kontrollpanelet 1 Du kan når som helst skrive ut en liste over gjeldende standardinnstillinger. Merk: Før du skriver ut siden med menyinnstillinger, må du

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten 1 løsing Utskriften er for lys, eller bilder eller tegn er ufullstendige. Sørg for å bruke anbefalt papir/materiale. Bruk materiale fra en ny pakke. Se Retningslinjer for utskriftsmateriale. Kontroller

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

C746x og C748x. Brukerhåndbok. Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen.

C746x og C748x. Brukerhåndbok. Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. C746x og C748x Brukerhåndbok Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5026 Modell(er): 310, 311, 330, 331, 510, 511, 530, 531, 538, 539 Innhold 2

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

MS510 og MS610 Series

MS510 og MS610 Series MS510 og MS610 Series Brukerhåndbok Viktig: Klikk her før du bruker denne veiledningen. September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 4514 Modell(er): 630, 635, 646 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...4

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

T656dne. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 4062, 4864 Modell(er): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 4062, 4864 Modell(er): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Brukerhåndbok September 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 4062, 4864 Modell(er): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Bli kjent med skriveren...11 Finne informasjon

Detaljer

Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt.

Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt. Tilkobling Side 1 av 2 Tilkobling Merk: Du må installere skriverprogramvaren (driverne) før du kobler til USB-kabelen, for å skrive ut lokalt. Installere skriver og programvare for lokal utskrift med Windows

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com

Lexmark T522. Brukerhåndbok. Mai 2001. www.lexmark.com Lexmark T522 Brukerhåndbok Mai 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 7 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 8 Forstå kontrollpanelet... 8 Bruke knappene på kontrollpanelet...

Detaljer

Lexmark T650, T652, T654

Lexmark T650, T652, T654 Lexmark T650, T652, T654 Brukerhåndbok Viktig: Hvis du vil ha informasjon om T656-produkter, går du til http:// md.lexmark.com/md/? func=publications&folder=v12721881&file=v12721881_no.pdf. Mars 2012 www.lexmark.com

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

E450dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006

E450dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006 E450dn Brukerhåndbok Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark

Detaljer

Fargekvalitet. Kvalitetmeny. Fargekvalitet. Side 1 av 35

Fargekvalitet. Kvalitetmeny. Fargekvalitet. Side 1 av 35 Fargekvalitet Side 1 av 35 Fargekvalitet Veiledningen om fargekvalitet hjelper brukerne med å forstå hvordan funksjoner som er tilgjengelige på skriveren, kan brukes til å justere og tilpasse fargene på

Detaljer