Din bruksanvisning LEXMARK E323

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LEXMARK E323"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E323. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E323 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual LEXMARK E323 Bruksanvisning LEXMARK E323 Brukerhåndbok LEXMARK E323 Brukerveiledning LEXMARK E323 Instruksjon LEXMARK E323 Din bruksanvisning LEXMARK E323

2 Manuell abstrakt: Slike endringer innarbeides i senere utgaver. om denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/ 032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I England og Irland sendes kommentarer til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruke og distribuere all informasjon du sender inn etter eget forgodtbefinnende, uten at det medfører noen forpliktelser overfor deg. I USA kan du kjøpe flere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land kan du kontakte kjøpsstedet. Copyright 2002 Lexmark International, Inc. Med enerett. BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR USAS MYNDIGHETER Denne programvaren og dokumentasjonen blir levert med BEGRENSEDE RETTIGHETER. Bruk, duplikasjon eller offentliggjøring fra myndighetenes side er underlagt restriksjoner som fremsatt i underparagraf (c)(1)(ii) av paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS og i aktuelle FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA. Innholdsfortegnelse Merknader. 5 Varemerker Lisensmerknad Forsiktighetsregler og advarsler..

3 ... 6 Sikkerhetsinformasjon Elektromagnetisk stråling Støynivå Energy Star.

4 9 Lasermerknad.. 9 Kapittel 1: Oversikt over skriveren Om skriveren.. 10 Kapittel 2: Skrive ut Bruke kontrollpanelet

5 Konfigurere en utskriftsjobb Skrive ut fra et Windows-miljø Skrive ut fra en Macintosh-maskin Avbryte en utskriftsjobb Gjør følgende fra skriverens kontrollpanel..

6 Fra en Windows-maskin Fra en Macintosh-maskin Skrive ut på begge sider av papiret Kapittel 3: Papirhåndtering Velge riktig utskriftsmateriale Utskriftsmateriale - typer og størrelser..

7 20 Kilder for utskriftsmateriale 21 Legge i papir.. 22 Skuff Manuell arkmater Tilleggsskuff for 250 ark...

8 Legge i transparenter Skuff Manuell arkmater Legge i konvolutter

9 Skuff Manuell arkmater Legge i etiketter Skuff 1...

10 .. 34 Manuell arkmater Legge i kartong Skuff Manuell arkmater

11 Fjerne fastkjørt papir Kapittel 4: Forstå lampene på kontrollpanelet Kapittel 5: Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer Skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene Oversikt over konfigurasjonsmenyene Verktøymeny Oppsettmeny...

12 .. 69 Parallellmeny USB-meny Nettverksmeny Bruke konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Setup Utility). 73 Kapittel 6: Vedlikehold

13 Spare på rekvisita Bestille rekvisita Resirkulere tonerkassetten Skifte tonerkassetten Ta ut den gamle tonerkassetten.

14 77 Installere den nye tonerkassetten Kapittel 7: Problemløsing Løse problemer med skriveren Andre menyer for problemløsing Ringe etter service Stikkordregister.

15 Merknader Varemerker Lisensmerknad Forsiktighetsregler og advarsler Sikkerhetsinformasjon Elektromagnetisk stråling Støynivå Energy Star Lasermerknad Varemerker Lexmark, Lexmark med rutermerket og Prebate er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. PictureGrade er et varemerke for Lexmark International, Inc. Operation ReSource er et tjenestemerke for Lexmark International, Inc. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. PCL er en betegnelse fra HewlettPackard Company på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner som hører til selskapets skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PCL-språket. Dette betyr at skriveren gjenkjenner PCL-kommandoer som brukes av ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene. PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er en betegnelse fra Adobe Systems på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner som hører til selskapets skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PostScript 3-språket. Dette betyr at skriveren gjenkjenner PostScript 3-kommandoer som brukes av ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene. 5 Detaljer knyttet til kompatibilitet er tatt med i den tekniske referansen (Technical Reference). Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Lisensmerknad Skriverens innebygde programvare inneholder: programvare som er utviklet av Lexmark og som Lexmark har opphavsrett til programvare modifisert av Lexmark og lisensiert under vilkårene i GNU General Public License versjon 2 og GNU Lesser General Public License versjon 2.1 programvare lisensiert under BSD-lisensen og -garantiutsagnet Klikk på tittelen på dokumentet du vil se. BSD License and Warranty Statements GNU General Public License Den GNU-lisensierte programvaren som er modifisert av Lexmark er gratis programvare, som du kan videredistribuere og modifisere under vilkårene i de nevnte lisensene. Disse lisensene gir deg ingen rettigheter til den programvaren i skriveren som Lexmark har opphavsrett til. Siden den GNU-lisensierte programvaren som Lexmarks modifikasjoner er basert på blir distribuert uttrykkelig uten garanti, er bruk av den versjonen som er modifisert av Lexmark heller ikke underlagt noen garanti. Se garantifraskrivelsene i de nevnte lisensene hvis du ønsker mer informasjon om dette. Hvis du vil ha filene med kildekoden for den GNU-lisensierte programvaren som er modifisert av Lexmark, kan du starte driver-cden som ble levert sammen med skriveren og klikke på Contact Lexmark. Forsiktighetsregler og advarrnational, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d'industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Samsvar med EUdirektiver Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EØS og 73/23/ EØS om tilnærmelse og harmonisering av medlemsstatenes lover vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektrisk utstyr som er utformet for bruk innenfor bestemte spenningsgrenser. En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er signert av Ledelsen for Proring; utskriftsmaterialet i skuff 1 og den manuelle arkmateren. Din bruksanvisning LEXMARK E323

16 Kontrollere skriverens status. Stable utskrevne dokumenter med forsiden ned. Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, som for eksempel etiketter eller kartong. Øke papirkapasiteten Skrive ut Bruke kontrollpanelet Kontrollpanelet har seks lamper og to knapper. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Lampesekvens: Klar/data-lampen lyser Klar/data-lampen blinker Lite toner-lampen lyser Legg i papir-lampen lyser Papirstopp-lampen lyser Feil-lampen lyser Trykk Fortsett-lampen lyser Både Feil- og Trykk Fortsettlampen lyser Sekvensene betyr at skriveren: er klar til å motta og behandle data er opptatt med å motta eller behandle data varsler deg om at det er lite toner igjen ber deg om å legge utskriftsmateriale i skuff 1, den manuelle arkmateren eller skuffen for 250 ark (hvis den er installert) har oppdaget at papiret har kjørt seg fast har registrert at dekselet er åpent eller at tonerkassetten ikke er installert ber deg om å trykke på Fortsett-knappen for å fortsette utskriften. varsler deg om at det har oppstått en sekundær feil 13 Konfigurere en utskriftsjobb Når skriveren er konfigurert og driverne er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for utskriftsmørkhet? Da kan du ganske enkelt velge den aktuelle innstillingen i skriverdriveren og skrive ut jobben. Skrive ut fra et Windows-miljø La oss for eksempel anta at du har vanlig papir i skuff 1, men vil skrive ut et brev på et brevpapir med logo og en tilhørende konvolutt. 1 Sett inn brevpapiret slik at toppen av siden peker ned og forsiden vender mot deg. 2 Åpne filen du skal skrive ut i det aktuelle programmet. 3 Åpne Fil-menyen og velg Skriv ut (eller Utskriftsformat) for å åpne skriverdriveren. 4 Kontroller at riktig skriver er valgt i dialogboksen. 5 I dialogboksen for utskrift klikker du på Egenskaper, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet), endrer papirinnstillingen til Brevpapir og klikker på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut for å sende jobben til utskrift. 14 Nå kan du skrive ut konvolutten: 1 Legg en konvolutt i den manuelle arkmateren, på høykant med klaffesiden ned og slik at frimerkefeltet er i øvre venstre hjørne. 2 Åpne Fil-menyen og velg Skriv ut (eller Utskriftsformat) for å åpne skriverdriveren. 3 I dialogboksen for utskrift klikker du på Egenskaper, Alternativer eller Oppsett (avhengig av programmet) og velger riktig konvoluttstørrelse fra Papirtype-innstillingen. 4 Velg Liggende under Retning. 5 Klikk på OK i Skriv ut-dialogboksen for å sende jobben til utskrift. Merk: Hvis du vil endre skriverinnstillinger som ikke er tilgjengelige fra skriverdriveren, kan du installere konfigurasjonsverktøyet for lokale skrivere (Local Printer Setup Utility) fra skriverens driver-cd (se Bruke konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Setup Utility)). Hvis du trenger en forklaring på en skriverinnstilling, er hjelpen bare ett klikk unna: Klikk på Hjelp-knappen nederst i høyre hjørne i en hvilken som helst dialogboks. Flytt markøren til innstillingen du vil vite mer om, og trykk F1 eller høyreklikk. Skrive ut fra en Macintoshmaskin Hvis du for eksempel skal skrive ut et brev på fortrykt brevpapir og en konvolutt: 1 Legg brevpapiret i skuff 1 slik at toppen av siden peker ned og forsiden vender mot deg. 2 Åpne filen du skal skrive ut i det aktuelle programmet. 3 Åpne Arkiv-menyen og velg Utskriftsformat for å åpne skriverdriveren. 4 Kontroller at riktig skriver er valgt i dialogboksen. 5 Velg Brevpapir under Papir og klikk på OK. 6 Velg Skriv ut fra Arkiv-menyen for å sende jobben til utskrift. Nå kan du skrive ut konvolutten: 1 Legg en konvolutt i den manuelle arkmateren, på høykant med klaffesiden ned og slik at frimerkefeltet er i øvre venstre hjørne Velg Utskriftsformat på Fil-menyen. 3 Velg konvoluttstørrelsen du vil bruke under Papirstørrelse. 4 Velg Liggende under Retning. 5 Klikk på OK for å lukke Utskriftsformat-dialogboksen. 6 Gå tilbake til Fil-menyen, og velg Skriv ut. 7 Velg Konvolutt under Papirkilde. 8 Klikk på Skriv ut for å sende jobben til utskrift. Avbryte en utskriftsjobb Gjør følgende fra skriverens kontrollpanel Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte en utskriftsjobb som er i gang. Fra en Windows-maskin 1 Minimer alle programmer slik at skrivebordet vises. 2 Dobbeltklikk på ikonet Min datamaskin. 3 Dobbeltklikk på Skriver-ikonet. En liste over tilgjengelige skrivere vises. 4 Dobbeltklikk på den skriveren du bruker til å skrive ut jobben. En liste over utskriftsjobber vises. 5 Velg jobben du vil avbryte. 6 Trykk på Delete-tasten på tastaturet. Fra en Macintosh-maskin Når du sender en utskriftsjobb, vises skriverikonet på skrivebordet. 1 Dobbeltklikk på skriverikonet på skrivebordet. En liste over utskriftsjobber vises. 2 Trykk på Control og klikk på den utskriftsjobben du vil avbryte. Velg Stopp kø (Stop Queue) fra lokalmenyen. 16 Skrive ut på begge sider av papiret Du kan spare penger ved å skrive ut på begge sider av papiret. Når du velger tosidig utskrift (Duplex) fra skriverdriveren, skrives først annenhver side av dokumentet ut. Når den første siden i jobben er skrevet ut, vil Legg i papir-lampen lyse og Trykk Fortsettlampen blinke. Følg anvisningene fra driverens lokalmeny for å skrive ut de tilhørende baksidene på hvert ark. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Merk: Manuell dupleks er bare tilgjengelig på Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP Selv om du kan bruke enten skuff 1 eller tilleggsskuffen for 250 ark når du skriver ut den første siden i dupleksjobben, kan du bare bruke skuff 1 til den andre siden. Du kan også angi om den tosidige utskriften langs kortsiden eller langsiden. Langside betyr at sidene bindes inn langs den lengste kanten på papiret (venstre kant for stående utskrifter og øvre kant for liggende utskrifter). Liggende Stående Baksiden av arket Baksiden av arket Forsiden av neste ark Forsiden av neste ark 17 Kortside betyr at sidene bindes inn langs den korte kanten av siden. Stående Baksiden av arket Liggende Baksiden av arket Forsiden av arket Forsiden av arket 18 3 Papirhåndtering Velge riktig utskriftsmateriale Valg av riktig papirtype eller annet utskriftsmateriale reduserer utskriftsproblemene. Din bruksanvisning LEXMARK E323

17 For å få best mulig utskriftskvalitet, anbefaler vi at du tester papiret (evt. andre materialer) i skriveren før du kjøper inn store mengder av det. Bruk 75 g/m2 kopipapir. Bruk transparenter som er laget for laserskrivere. Vi anbefaler Lexmark-transparenter for laserskrivere: varenummer 70X7240 for transparenter i Letter-format og varenummer 12A5010 for transparenter i A4-format. Bruk 90 g/m2 bankpostpapir. For å forebygge papirstopp, bør du ikke bruke konvolutter som: er krøllet eller brettet er sammenklebet er skadet på noen måte har vinduer, hull, perforeringer, utsparinger eller preget mønster har metallklips, sløyfer eller klemmer har påklistret frimerke har eksponert lim når klaffen er i forseglet stilling Ikke bruk etiketter med eksponert lim på arkene. Ikke skriv ut et stort antall etiketter sammenhengende. Bruk kartong med en maksimumsvekt på 163 g/m2 og en minimumsstørrelse på 76,2 x 127 mm. 19 Utskriftsmateriale - typer og størrelser Utskriftsmateriale Størrelse Papir A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive, Folio Vekt 1743 lb (64163 g/m2) 1643 lb (60163 g/m2) 1624 lb (60-90 g/m2) Transparenter A4, Letter I/T g/m2 Kapasitet Skuff 1: 150 ark (75 g/m2 papir) Manuell mater: 1 ark Tilleggsskuff for 250 ark: 250 ark (75 g/m2 papir) Skuff 1: 10 ark Manuell mater: 1 ark Konvolutter Monarch (7 3/4), 9, Com-10, C5, B5, DL Minimum: 210 x 279 mm Maksimum: 216 x 297 mm Index Bristol Tag-kartotekkort Minimum: 76,2 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm 90 Skuff 1: 10 konvolutter Manuell mater: 1 konvolutt 1743 lb ( g/m2) 6790 lb Index Bristol ( g/m2) lb Tag ( g/m2) Skuff 1: 10 ark Manuell mater: 1 ark Skuff 1: 10 kort Manuell mater: 1 kort Etiketter (papir) 20 Kilder for utskriftsmateriale Skriveren har to standard papirkilder: en automatisk arkmater (skuff 1) som har plass til opptil 150 ark med vanlig papir, og en manuell arkmater for enkeltark. Bruk skuff 1 til de fleste utskriftsjobber. Bruk den manuelle arkmateren til utskrift enkeltvis på papir, transparenter, konvolutter, etiketter og kartotekkort. Papirstøtte Papirstøtte Skuff 1 Øverste utskuff Manuell arkmater Fremre leveringsluke Tilleggsskuff for 250 ark Utskuffen oppå skriveren har plass til opptil 100 ark. Leveringsluken for enkeltark, som er plassert foran på skriveren, gir en rett papirbane for spesielt utskriftsmateriale, eksempelvis transparenter, konvolutter, etiketter, kartong og kartotekkort, og dette reduserer muligheten for krølling og papirstopp. Hvis du vil øke papirkapasiteten, kan du kjøpe en tilleggsskuff for 250 ark. 21 Legge i papir Skuff 1 1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk. 2 Bøy arkene frem og tilbake før å løsne dem, luft arkene på alle fire sidene og bøy dem på nytt. 3 Hvis du vil legge i papir med brevhode, må du sette inn brevpapiret slik at toppen av siden peker ned og vender mot deg. Merk: Fortrykt papir, for eksempel brevpapir, må tåle temperaturer på 200 C uten å smelte eller avgi farlige gasser Skyv papirførerne inntil kanten av papiret. 5 Trekk ut den fremre papirstøtten på den øvre utskuffen inntil du hører et klikk. Hvis du vil skrive ut på papir av Legal-størrelse, må du trekke papirstøtten helt ut. 6 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 7 Start utskriftsjobben. Manuell arkmater Bruk den manuelle arkmateren til å skrive ut ett ark om gangen. 1 Hvis du vil skrive ut på brevpapir med logo, må du legge i ett ark slik at toppen peker ned og utskriftssiden vender mot deg Skyv papirførerne inntil kanten på papiret. 3 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 4 Start utskriftsjobben. 5 Trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. 6 Når Legg i papir-lampen blinker og Trykk Fortsett-lampen lyser, kan du sette et nytt ark i den manuelle arkmateren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 7 Trykk på Fortsett. 24 Tilleggsskuff for 250 ark 1 Ta tak i tappene på hver side av skuffen og trekk den helt ut av skriveren. 2 Før du legger i papir, må du trykke metallplaten ned til den låses på plass. 3 Hvis du legger i papir av A4- eller Legal-størrelse, må du trekke ut papirstøtten Bøy arkene frem og tilbake før å løsne dem, luft arkene på alle fire sidene og bøy dem på nytt. 5 Hvis du legger i forhåndstrykt brevpapir, skal det legges i slik at siden med trykk vender ned og toppen av siden går først inn i skriveren. 6 Papiret må ikke overstige kapasitetsmerket - det kan føre til papirstopp. Hjørneholdere 7 Kontroller at papiret er under begge hjørneholderne og at det ligger helt flatt i skuffen. 8 Skyv papirførerne slik at de står jevnt med kanten på utskriftsmaterialet Sett skuffen tilbake i skriveren, og pass på å skyve den helt inn. Hvis skuffen ikke er skjøvet helt inn, kan det føre til problemer med å trekke inn papiret. 10 Velg papirstørrelse i programvaren. 11 Start utskriftsjobben. 27 Legge i transparenter Hvis du vil skrive ut på transparenter, bør du bruke transparenter som er laget for laserskrivere. Vi anbefaler Lexmarktransparenter for laserskrivere, varenummer 70X7240 for transparenter i Letterformat og varenummer 12A5010 for transparenter i A4-format. Skuff 1 1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk. 2 For å redusere muligheten for krølling og papirstopp, bør du åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane Bøy arkene frem og tilbake før å løsne dem, luft arkene på alle fire sidene og bøy dem på nytt. 4 Legg i opptil 10 transparenter med utskriftssiden vendt mot deg. Merk: Transparenter må tåle temperaturer på 200 C uten å smelte eller avgi farlige gasser. 5 Skyv papirførerne inntil kanten av transparentene. 6 Velg papirtype i programmet du skriver ut fra. 7 Start utskriftsjobben. Manuell arkmater Bruk den manuelle arkmateren til å skrive ut én transparent om gangen. 1 For å redusere muligheten for krølling og papirstopp, bør du åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane. Din bruksanvisning LEXMARK E323

18 29 2 Skyv papirførerne inntil kanten på transparenten. 3 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 4 Start utskriftsjobben. 5 Trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. 6 Når Legg i papir-lampen blinker og Trykk Fortsett-lampen lyser, kan du legge en ny transparent i den manuelle arkmateren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 7 Trykk på Fortsett. 30 Legge i konvolutter Legg i opptil 10 konvolutter i skuff 1 eller én om gangen i den manuelle arkmateren. Skuff 1 1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk. 2 Åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane Legg i opptil 10 konvolutter midt i skuff 1 og juster papirførerne slik at de passer til bredden på konvoluttene. Merk: Bruk konvolutter som tåler temperaturer opp til 200 C uten å bli forseglet, krølle seg, skrukke seg eller avgi farlige gasser. 4 Velg papirtype i programmet du skriver ut fra. 5 Start utskriftsjobben. Manuell arkmater Bruk den manuelle arkmateren til å skrive ut én konvolutt om gangen. Hvis det oppstår problemer med konvolutter i skuff 1, kan du forsøke å skrive dem ut én om gangen fra den manuelle arkmateren. 1 Åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane Legg en konvolutt midt i den manuelle arkmateren og juster papirføreren slik at den passer til konvoluttens bredde. 3 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 4 Start utskriftsjobben. 5 Trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. 6 Når Legg i papir-lampen blinker og Trykk Fortsett-lampen lyser, kan du legge en ny konvolutt i den manuelle arkmateren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 7 Trykk på Fortsett. 33 Legge i etiketter Når du vil skrive ut etiketter, må du bruke papiretiketter som er laget for laserskrivere. Du kan legge i etiketter ett ark om gangen i den manuelle arkmateren, eller 10 ark om gangen i skuff 1. Hvis du vil vite mer om utskrift på etiketter, kan du se Card Stock & Label Guide på Lexmarks hjemmeside Skuff 1 1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk. 2 For å redusere muligheten for krølling og papirstopp, bør du åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane Bøy arkene frem og tilbake før å løsne dem, luft arkene på alle fire sidene og bøy dem på nytt. 4 Legg i opptil 10 etikettark med utskriftssiden vendt mot deg. Merk: Bruk etiketter som tåler temperaturer på 200 C ved et trykk på 25 psi uten å avgi farlige gasser. 5 Skyv papirførerne inntil kantene på etikettarket. 6 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 7 Start utskriftsjobben. 35 Manuell arkmater Bruk den manuelle arkmateren til å skrive ut ett etikettark om gangen. Hvis det oppstår problemer med etiketter i skuff 1, kan du forsøke å skrive ut på ett ark om gangen fra den manuelle arkmateren. 1 Trekk ut den fremre papirstøtten på den øvre utskuffen inntil du hører et klikk. 2 Åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane. 3 Legg i etikettarket med utskriftssiden vendt mot deg Skyv papirførerne inntil kantene på etikettarket. 5 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 6 Start utskriftsjobben. 7 Trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. 8 Når Legg i papir-lampen blinker og Trykk Fortsett-lampen lyser, kan du sette et nytt etikettark i den manuelle arkmateren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 9 Trykk på Fortsett. 37 Legge i kartong Når du vil skrive ut på Index Bristol- eller Tag-kartotekkort, kan du legge opptil 10 kort eller ark med kartong i skuff 1. Legg ett ark med kartong eller ett kort om gangen i den manuelle arkmateren. Hvis du vil vite mer om utskrift på kartong, kan du se Card Stock & Label Guide på Lexmarks hjemmeside Skuff 1 1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk. 2 For best mulige resultater bør du åpne den fremre leveringsluken, slik at skriveren bruker en rett papirbane. 3 Legg i opptil 10 ark med kartong eller 10 kartotekkort med utskriftssiden mot deg. Merk: Bruk kartong som tåler temperaturer på 200 C ved et trykk på 25 psi uten å avgi farlige gasser Skyv papirførerne inntil kanten på kartongen. 5 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 6 Start utskriftsjobben. Manuell arkmater Bruk den manuelle arkmateren til å skrive ut ett ark med kartong eller ett kartotekkort om gangen. Hvis det oppstår problemer med kartotekkort i skuff 1, kan du forsøke å skrive ut på ett om gangen fra den manuelle arkmateren. 1 Åpne den fremre leveringsluken slik at skriveren bruker en rett papirbane. 2 Legg i ett kartotekkort med utskriftssiden mot deg Skyv papirførerne inntil kantene på kortet. 4 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra. 5 Start utskriftsjobben. 6 Trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. 7 Når Legg i papir-lampen blinker og Trykk Fortsett-lampen lyser, kan du sette et nytt kort i den manuelle arkmateren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 8 Trykk på Fortsett. 40 Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg fast: 1 Trekk utskriftsmaterialet rett opp av skuff 1. 2 Trykk på Fortsett-knappen eller åpne og lukk skriverdekselet for å fortsette utskriften. Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast ved fikseringsenheten: 1 Åpne skriverdekslet Ta ut tonerkassetten (den kan være varm). Merk: Fotoledertrommelen på undersiden av tonerkassetten kan bli skadet hvis den utsettes for lys. Dekk til tonerkassetten eller oppbevar den på et rent, mørkt sted hvis du tar den ut av skriveren for en lengre periode. Fotoledertrommel 3 Trekk utskriftsmaterialet forsiktig ut. Fikseringsenhet Valse FORSIKTIG: Ikke ta på fikseringsenheten - den kan være varm! 4 Hvis utskriftsmaterialet har kjørt seg godt fast bak valsen, eller hvis du ikke får tak i det, kan du lukke dekselet, åpne den fremre leveringsluken og trekke ut papiret. Din bruksanvisning LEXMARK E323

19 5 Kontroller at det ikke er mer utskriftsmateriale i skriveren Sett tonerkassetten tilbake på plass. 7 Lukk skriverdekselet for å fortsette utskriften. Det kan oppstå papirstopp hvis den øvre utskuffen er så full at utskriftsmaterialet stoppes på vei ut av skriveren. 1 Fjern utskriftsmaterialet fra den øvre utskuffen. 2 Fjern det fastkjørte papiret. Hvis arkene kjører seg fast når du skriver ut etiketter fra skuff 1 eller fra den manuelle arkmateren: 1 Kontroller at etikettene fremdeles sitter på underarket etter at du har fjernet det fastkjørte papiret. 2 Før du fortsetter etikettutskriften, må du legge papir i skuff 1. 3 Trykk på Fortsett-knappen og skriv ut 10 eller flere sider med menyinnstillingene. Papiret vil fjerne eventuelt gjenværende lim i eller på fikseringsenheten. ADVARSEL: Det kan oppstå alvorlig skade på skriveren hvis etiketter med lim blir sittende igjen i fikseringsenheten. Hvis papiret kjører seg fast på veien fra tilleggsskuffen for 250 ark til skriveren: 1 Åpne skriverdekslet. 2 Ta ut tonerkassetten (den kan være varm) Trekk papiret forsiktig mot deg. 4 Sett tonerkassetten tilbake på plass. 5 Lukk skriverdekselet for å fortsette utskriften. Hvis det er vanskelig å få tak i papiret: 1 Slå skriveren av. Merk: Resten av utskriftsjobben vil gå tapt. 2 Løft skriveren av materen. 3 Fjern det fastkjørte papiret. nedenfor viser de vanligste lampesekvensene. inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. tonerkassetten. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Merk: Lite toner-lampen på skriveren vil ikke lyse dersom start-tonerkassetten er installert i en Lexmark E321. Continue Cancel 50 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er ikke klar til å motta eller behandle data, eller skriverportene er frakoblet. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Trykk inn og slipp Fortsett for å gå tilbake til klareller opptatt-tilstand. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er ikke klar til å motta eller behandle data, eller skriverportene er frakoblet. I tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Trykk inn og slipp Fortsett for å gå tilbake til klareller opptatt-tilstand. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Continue Cancel 51 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er opptatt med å motta og behandle data, eller med å skrive ut. formaterer flashminnet. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Vent til sidene er skrevet ut. Meldingen Opptatt vises mens sidene skrives ut. Klar/Data-lampen lyser når utskriften er ferdig. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriften. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil stoppe behandlingen. tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. tonerkassetten. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. tonerkassetten. inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. tillegg er det lite toner igjen i tonerkassetten. tonerkassetten. inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. Continue Cancel 55 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er tom for utskriftsmateriale eller det var problemer med innmating av utskriftsmaterialet. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Legg utskriftsmateriale i skuff 1 eller tilleggsskuffen for 250 ark, og trykk inn og slipp Fortsett for å fortsette utskriften. Kontroller at utskriftsmaterialet ligger riktig i skuff 1 eller tilleggsskuffen for 250 ark. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Skriv ut den andre siden av den tosidige utskriftsjobben (dupleksjobben). Dette kan du gjøre: Legg de utskrevne dokumentene inn igjen i skuff 1. Følg anvisningene fra skriverdriveren for hvordan sidene skal plasseres. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 56 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriverens toppdeksel er åpent. Dette kan du gjøre: Lukk dekselet for å se den lampesekvensen som ble vist før dekselet ble åpnet. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Tonerkassetten er ikke installert, eller skriveren har oppdaget en feil med kassetten. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Hvis tonerkassetten ikke er installert, installerer du den. Hvis tonerkassetten er installert, tar du den ut og installerer en ny tonerkassett (se Skifte en tonerkassett). Continue Cancel 57 Hva denne lampesekvensen betyr: Tonerkassetten du bruker, er ikke laget for denne skriveren. Dette kan du gjøre: Installer en tonerkassett som er laget for din skriver (se Bestille rekvisita). Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er klar og modus for heksadesimale verdier er aktiv. Dette kan du gjøre: Viderekomne brukere kan bruke modus for heksadesimale verdier som hjelp til å løse utskriftsproblemer. Når problemet er løst, må du slå skriveren av for å avslutte modus for heksadesimale verdier. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 58 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren er i klarmodus, heksadesimale verdier er aktiv og det er lite toner igjen i tonerkassetten. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Viderekomne brukere kan bruke modus for heksadesimale verdier som hjelp til å løse utskriftsproblemer. Din bruksanvisning LEXMARK E323

20 Når problemet er løst, må du slå skriveren av for å avslutte modus for heksadesimale verdier. tonerkassetten. Merk: Lite toner-lampen på skriveren vil ikke lyse dersom start-tonerkassetten er installert i en Lexmark E321. Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Den aktuelle utskriftsjobben er avbrutt. Skriveren gjenoppretter de brukerdefinerte standardinnstillingene. Eventuelle aktive utskriftsjobber kanselleres. En brukerdefinert standardinnstilling forblir aktiv inntil du foretar et annet valg eller gjenoppretter standardinnstillingene fra fabrikken. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Dette kan du gjøre: Vent til meldingen forsvinner. Continue Cancel 59 Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har en servicefeil og utskriften har stoppet. Dette kan du gjøre: Slå skriveren av og på igjen. Hvis lampene fremdeles blinker, kan du kontakte stedet du kjøpte skriveren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har en av følgende feil: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Minnet er fullt. En side er for kompleks til at den kan skrives ut. En side er kortere enn de innstilte sidemargene. har oppstått en skriftfeil. Det er ikke nok minne til å lagre det som ligger i bufferen. Det er ikke nok skriverminne til å defragmentere flash-minnet. side er for kompleks til at den kan skrives ut. En side er kortere enn de innstilte sidemargene. inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Installer mer skriverminne (se anvisninger i Installasjonshåndboken). Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Ready/Data Siden vil muligens ikke skrives ut som den skal fordi utskriftsinformasjonen på siden er for kompleks. Dette kan du gjøre: Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette behandlingen av utskriftsjobben (noen av utskriftsdataene kan gå tapt). Slik kan du unngå denne feilen i fremtiden: Slå Page Protect (Sidebeskyttelse) på i konfigurasjonsverktøyet for lokale skrivere (Local Printer Setup Utility). Installer mer skriverminne (se anvisninger i Installasjonshåndboken). Continue Cancel 62 Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Papiret er for kort til å skrive ut de formaterte dataene. Dette skjer når skriveren ikke kjenner størrelsen på utskriftsmaterialet som ligger i skuffen, eller det er et problem med å trekke utskriftsmaterialet gjennom skriveren. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Pass på at utskriftsmaterialet du legger i skuffen/ materen er stort nok. Åpne skriverdekselet, fjern alt papir fra papirbanen og lukk dekselet for å fortsette utskriften (se Fjerne fastkjørt papir). Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har fått en forespørsel etter en PPDS-skrift som ikke er installert. Merk: PPDS er bare tilgjengelig på Lexmark E323 og Lexmark E323n. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Dette kan du gjøre: Press Continue Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Continue Cancel 63 Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har ikke nok minne til å lagre dataene i bufferen. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Installer mer minne (se anvisninger i Installasjonshåndboken). Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil fortsette utskriftsjobben. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Ready/Data Det er ikke nok ledig plass i flash-minnet til å lagre de dataene du forsøker å laste ned. Dette kan du gjøre: Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet for å frigjøre mer plass. Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Alle nedlastede skrifter og makroer som ikke er lagret i flashminnet eller på disken vil bli slettet. Installer flash-minne med større lagringskapasitet. Se Installasjonshåndbok for anvisninger om hvordan du kan installere flash-minne. Trykk inn og slipp Avbryt hvis du vil avbryte utskriftsjobben. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Continue Cancel 64 Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Ready/Data Skriveren har oppdaget feil i flash-minnet. Dette kan du gjøre: Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Alle nedlastede skrifter og makroer som ikke er lagret i flashminnet eller på disken vil bli slettet. Se Installasjonshåndbok for anvisninger om hvordan du kan installere flash-minne. Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Ready/Data Skriveren har oppdaget at flash-minnet ikke er formatert. Dette kan du gjøre: Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Det kan hende at utskriften inneholder feil. Formater flash-minnet på nytt. Se publikasjonen Technical Reference på Lexmarks hjemmeside hvis du vil vite mer om formatering av flash. Hvis feilmeldingen vedvarer, kan det hende at flashenheten er skadet og bør byttes. Continue Cancel 65 Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har ikke nok minne til å frigjøre ubrukt plass i flashminnet. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Slett skrifter, makroer og andre data i RAM. Din bruksanvisning LEXMARK E323

21 Installer mer skriverminne. Continue Cancel Hva denne lampesekvensen betyr: Koden i den interne printserveren er ikke programmert, eller den programmerte koden er ikke gyldig. Dette kan du gjøre: Last ned en gyldig nettverkskode til den interne printserveren. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 66 Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Skriveren har mistet forbindelsen med en ekstern printserver (også kalt ekstern nettverksadapter eller ENA). Denne lampesekvensen vises hvis skriveren er koblet til nettverket, men ikke kan finne printserveren når den slås på. Dette kan du gjøre: Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Kontroller at kabelen som forbinder ENA-enheten med skriveren er godt festet. Slå skriveren av og deretter på igjen for å starte den på nytt. Trykk inn og hold Avbryt hvis du vil tilbakestille skriveren. Press Continue Continue Cancel Sekundær feilkode Hva denne lampesekvensen betyr: Ready/Data Skriveren kan ikke opprette forbindelse med nettverket. Dette kan du gjøre: Trykk inn og slipp Fortsett for å fjerne meldingen og fortsette utskriften (jobben vil kanskje ikke skrives ut på riktig måte). Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel 67 5 Forstå skriverens konfigurasjonsmenyer Skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene Som en tilnærming til å løse utskriftsproblemer eller å endre innstillinger i skriverkonfigurasjonen, kan avanserte brukere skrive ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene. Her står det hvordan man kan bla gjennom konfigurasjonsmenyene for å velge og lagre nye innstillinger. Slik skriver du ut konfigurasjonsarket med skriverinnstillingene: 1 Slå skriveren av. 2 Åpne skriverdekslet. 3 Trykk inn og hold Fortsett mens du slår skriveren på igjen. Alle lampene lyser et øyeblikk. 4 Slipp Fortsett og lukk dekselet. 5 Trykk inn og hold Fortsett inntil alle lampene lyser eller har lyst. Et konfigurasjonsark med skriverinnstillingene skrives ut. Oversikt over konfigurasjonsmenyene Menyene er representert av lampesekvensene for Klar/Data, Lite toner, Legg i papir og Papirstopp. Menyelementene og deres innstillinger indikeres av lampesekvensene for Feil og Trykk Fortsett. Trykk inn og slipp Avbryt for å bla gjennom menyer og menyelementer. Trykk inn og slipp Fortsett for å bla frem til innstillingen du skal bruke. Trykk inn og hold Fortsett inntil alle lampene lyser eller har lyst når du vil lagre en innstilling. Hvis du vil gå tilbake til startmenyen, må du trykke inn og holde Avbryt inntil alle lampene har lyst. Slå skriveren av for å lukke menyene. 68 Verktøymeny Bruk verktøymenyen til å løse skriverproblemer. Gjenopprett fabrikkoppsett Bruk denne innstillingen til å tilbakestille skriverens innstillinger til standardverdiene fra fabrikken. Noen ganger kan du løse formateringsproblemer ved å gjenopprette skriverens originalinnstillinger. Alle menyinnstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, unntatt: Språk alle innstillinger i Parallellmeny, Nettverksmeny, LocalTalk-meny og USB-meny Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet (RAM) slettes. Ressurser i flashminnet blir ikke berørt. Heksadesimale verdier Bruk denne innstillingen til å hjelpe til med å isolere utskriftsproblemer når uventede tegn skrives ut eller tegn mangler. Heksadesimale verdier hjelper deg med å finne ut om det er et problem med språktolkeren eller kabelen ved å fortelle deg hvilken informasjon skriveren mottar. Når du skal avslutte modus for heksadesimale verdier, må du slå skriveren av. Testsider for utskriftskvalitet Bruk denne innstillingen til å hjelpe til med å isolere problemer med utskriftskvaliteten, som for eksempel streker. Når du velger denne innstillingen, skrives tre sider ut som kan hjelpe deg med å evaluere utskriftskvaliteten: en tekstside med skriverinformasjon, informasjon om tonerkassettene, aktuelle marginnstillinger og et bilde. to sider med grafikk Oppsettmeny Bruk oppsettmenyen til å konfigurere hvordan skriveren skal formatere linjeslutt, avhengig av datasystemet som brukes. Auto CR etter LF Bruk denne innstillingen til å angi om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF). Verdier: Av (fabrikkstandard) På Auto LF etter CR Bruk denne innstillingen til å angi om skriveren automatisk skal utføre et linjeskift (LF) etter en vognreturkommando (CR). Verdier: Av (fabrikkstandard) På 69 Parallellmeny Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillingene for jobber som sendes via en parallellport. NPA-modus Bruk denne innstillingen til å sende utskriftsjobber til skriveren og samtidig be om statusinformasjon fra skriveren. Verdier: Av På Auto (fabrikkstandard) Protokoll Bruk denne innstillingen til å motta informasjon med en mye høyere overføringshastighet hvis skriveren er innstilt på Fastbytes (dersom datamaskinen støtter Fastbytes) eller motta informasjon med vanlig overføringshastighet dersom skriveren er innstilt på Standard. Verdier: Standard Fastbytes (fabrikkstandard) Modus 2 Bruk denne innstillingen til å avgjøre om parallellportdataene samples på den førende (På) eller etterfølgende (Av) stroben. Verdier: Av På (fabrikkstandard) MAC binær PS Formål: Å konfigurere skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Verdier: Av - Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. På - Skriveren behandler rå, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintoshoperativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto (fabrikkstandard) - Skriveren kan behandle utskriftsjobber både fra datamaskiner som kjører Windows og Macintosh. USB-meny Bruk USB-menyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus). NPA-modus 70 Bruk denne innstillingen til å sende utskriftsjobber til skriveren og samtidig be om statusinformasjon fra skriveren. Verdier: Av På Auto (fabrikkstandard) MAC binær PS Bruk denne innstillingen til å konfigurere skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Verdier: Av - Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. Din bruksanvisning LEXMARK E323

22 På - Skriveren behandler rå, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintoshoperativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto (fabrikkstandard) - Skriveren kan motta utskriftsjobber både fra datamaskiner som kjører Windows og Macintosh. Nettverksmeny Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger for jobber som sendes via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk <x>). NPA-modus Bruk denne innstillingen til å sende utskriftsjobber til skriveren og samtidig be om statusinformasjon fra skriveren. Verdier: Av På Auto (fabrikkstandard) MAC binær PS Bruk denne innstillingen til å konfigurere skriveren til å behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Verdier: Av - Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. På - Skriveren behandler rå, binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintoshoperativsystemet. Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Auto (fabrikkstandard) - Skriveren kan behandle utskriftsjobber både fra datamaskiner som kjører Windows og Macintosh. 71 Angi hastighet for nettverksport Bruk denne innstillingen til å registrere nettverkets tilkoblingshastighet automatisk. Du kan deaktivere denne innstillingen hvis du vil angi hastigheten manuelt. Verdier: Auto (fabrikkstandard) - Skriveren registrerer aktuell nettverkshastighet. 10 Megabits pr. sekund (Mbps), halv dupleks - Tvinger skriveren til å forsøke å koble seg til nettverket bare med 10 Mbps, halv dupleks. 10 Mbps, full dupleks - Tvinger skriveren til å forsøke å koble seg til nettverket bare med 10 Mbps, full dupleks. 100 Mbps, halv dupleks - Tvinger skriveren til å forsøke å koble seg til nettverket bare med 100 Mbps, halv dupleks. 100 Mbps, full dupleks - Tvinger skriveren til å forsøke å koble seg til nettverket bare med 100 Mbps, full dupleks. 72 Bruke konfigurasjonsverktøyet for lokal skriver (Local Printer Setup Utility) Med verktøyet for lokale skriveren (Local Printer Setup Utility), som ligger på skriverens driver-cd, kan du endre skriverinnstillinger som ikke er tilgjengelige fra skriverdriveren (for eksempel aktivere Alarminnstilling hvis du vil at skriveren skal starte en alarm når den trenger tilsyn). Følg anvisningene på skriverens driver-cd hvis du vil installere Local Printer Setup Utility på din datamaskin. Du kan endre følgende innstillinger fra Local Printer Setup Utility: Paper (Papir)-innstillinger Paper Source (Papirkilde) Paper Size (Papirstørrelse) (for hver skuff/ mater) Paper Type (Papirtype) (for hver skuff/mater) Custom Types (Tilpassede typer) (for hvert typenummer) Substitute Size (Skift størrelse) Configure MP (Konfigurer FB) Paper Texture (Papirstruktur) (for hvert utskriftsmateriale) Paper Weight (Papirvekt) (for hvert utskriftsmateriale) Paper Loading (Papirilegging) (for hvert utskriftsmateriale) PostScript-innstillinger Print PS Error (Skriv ut PS-feil) Font Priority (Skriftprioritet) Finishing (Ferdiggjøring)innstillinger Duplex (Dupleks) Duplex Bind (Dupleksinnbinding) Copies (Kopier) Blank Pages (Blanke sider) Collation (Sortering) Separator Sheets (Skilleark) Separator Source (Skillearkkilde) Multipage Print (Nedskalering) Multipage Order (Nedskaleringsrekkefølge) Multipage View (Flersidevisning) Multipage Border (Flersideramme) PCL Emulation (PCLemulering)-innstillinger Orientation (Retning) Lines Per Page (Linjer pr. side) A4 Width (A4-bredde) Tray Renumber (Endre skuffnr.) (for hver skuff/mater) Auto CR after LF (Auto CR etter LF) Auto LF after CR (Auto LF etter CR) USBinnstillinger PCL SmartSwitch PS SmartSwitch USB Buffer (USB-buffer) 73 Setup (Oppsett)innstillinger Printer Language (Skriverspråk) Power Saver (Strømsparer) Resource Save (Lagre ressurser) Download Target (Last ned til) Print Timeout (Tidsavbrudd utskrift) Wait Timeout (Tidsavbrudd venting) Auto Continue (Fortsett automatisk) Jam Recovery (Gjenopprett v/stopp) Page Protect (Sidebeskyttelse) Print Area (Utskriftsområde) Display Language (Språk ktrl.panel) Alarm Control (Alarminnstilling) Toner Alarm (Toneralarm) Quality (Kvalitet)innstillinger Print Resolution (Utskriftsoppløsning) Toner Darkness (Mørkhet) PQET PictureGradeTM Parallel (Parallell)innstillinger PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Parallel Buffer (Parallellbuffer) Advanced Status (Avansert status) Honor Init (Følge Init) 74 6 Vedlikehold Spare på rekvisita Du kan redusere utskriftskostnadene ved å spare rekvisita. Når du skriver ut kladdeutskrifter, kan du spare toner ved å endre innstillingen for Mørkhet i skriverdriveren. Innstillingene spenner fra Svært lys til Svært mørk. Du kan spare toner ved å velge innstillingen Svært lys. Du kan redusere papirforbruket ved å skrive ut på begge sider av papiret. Bestille rekvisita Hvis du vil ha opplysninger om den nærmeste forhandleren av Lexmark-rekvisita, kan du ringe nummeret på registreringskortet til skriveren eller ta kontakt med det stedet der du kjøpte skriveren. Du kan også besøke Lexmarks nettbutikk på www. lexmark.no. Når Lite toner-lampen lyser (i dette eksemplet lyser lampen når skriveren er opptatt med å motta data eller skrive ut), bør du kontrollere at du har en ny tonerkassett tilgjengelig. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Merk: På Lexmark E321 vil Lite toner-lampen ikke lyse dersom start-tonerkassetten er installert. Hvis du vil bruke den gjenværende toneren, kan du ta ut tonerkassetten, riste den forsiktig frem og tilbake og sette den tilbake på plass. Når utskriften begynner å bli svak eller kvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende, bør du skifte tonerkassetten. 75 Når det er på tide å bestille en ny tonerkassett, er det to PrebateTM-tonerkassetter og to vanlige tonerkassetter som er spesielt utviklet for din skriver: Varenummer for Prebate-tonerkassett* 12A7403 Prebate tonerkassett* 12A7405 Høykapasitets (High Yield) Prebatetonerkassett * Gjennomsnittlig kapasitet sider sider Utskriftsdekning (ca.) 5% Selges til spesialpris under forutsetning av at du returnerer den tomme kassetten til Lexmark. Hvis du vi lha vanlige tonerkassetter uten disse vilkårene, kan du bestille varenummer 12A7300 (3000 sider) eller 12A7400 (6000 sider). Resirkulere tonerkassetten Gjennom Lexmarks Operation ReSourceSM kan du bidra til et verdensomspennende program for resirkulering uten at det koster deg noe som helst. Din bruksanvisning LEXMARK E323

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552

Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Lexmark E320/E322. Brukerhåndbok. April

Lexmark E320/E322. Brukerhåndbok. April Lexmark E320/E322 Brukerhåndbok April 2001 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 5 Om skriveren... 5 Kapittel 2: Bruke kontrollpanelet... 7 Kapittel 3: Avbryte en utskriftsjobb...

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August

Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg

Detaljer

Hurtigreferanse. Kontrollpanel. Skrive ut denne hurtigreferansen. Side 1 av 8

Hurtigreferanse. Kontrollpanel. Skrive ut denne hurtigreferansen. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hurtigreferanse Kontrollpanel 1 Meny 2 Velg 3 Retur 4 Fortsett 5 Stopp 6 Trykk på Meny for å: åpne menyene fra Klar-tilstand bla gjennom menyer eller verdier øke eller redusere en numerisk

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006

E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006 E250d og E250dn Brukerhåndbok Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

Avansert feilsøking. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsning. Administrasjon. Stikkordregister

Avansert feilsøking. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsning. Administrasjon. Stikkordregister Hvis du tar kontakt med Lexmarks tekniske kundestøtte for å få hjelp med et utskriftsproblem, vil de kanskje lede deg gjennom en avansert feilsøkingsmodus for å endre en standardinnstilling (for eksempel

Detaljer

Bruke skrivermenyene. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Bruke skrivermenyene. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner med den bokstaven.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Forstå skrivermeldinger

Forstå skrivermeldinger Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer

Detaljer

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x>

Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x> Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Parallellmeny. Avansert status. Parallellmodus 1. Parallellmodus 2. Følge Init. PCL SmartSwitch. Jobbufring. MAC binær PS. PS SmartSwitch.

Parallellmeny. Avansert status. Parallellmodus 1. Parallellmodus 2. Følge Init. PCL SmartSwitch. Jobbufring. MAC binær PS. PS SmartSwitch. Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std parallell eller Parallell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling.

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader 1 Utgivelsesmerknad 2 Mai 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Nettverksmeny USB-meny Papirmeny Verktøymeny

Nettverksmeny USB-meny Papirmeny Verktøymeny Bruke skrivermenyene 1 Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Forstå skrivermeldinger 1 Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene,

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling.

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader 1 Utgivelsesmerknad 2 Mai 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

E230, E232, E330, E332n

E230, E232, E330, E332n E230, E232, E330, E332n Brukerhåndbok November 2003 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2003 Copyright

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Bruke skrivermenyer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Bruke skrivermenyer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruke skrivermenyer Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Verktøymeny 1 Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og

Detaljer

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering.

USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. USB-meny 1 Bruk USB-menyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E250DN

Din bruksanvisning LEXMARK E250DN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E250DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E250DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606

Din bruksanvisning LEXMARK E450DN http://no.yourpdfguides.com/dref/1267606 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter.

Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter. Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer.

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren 1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivåer Energy Star 1 Utgivelsesmerknad 2 Oktober 2001 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse

Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett

Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

T430. Brukerhåndbok. Mars 2004

T430. Brukerhåndbok.  Mars 2004 T430 Brukerhåndbok Mars 2004 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med ruterdesignet er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2004 Lexmark International,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Bruk en til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring MAC binær PS 1 NPA-modus PCL SmartSwitch

Detaljer

E320/E322. Installeringshåndbok. April

E320/E322. Installeringshåndbok. April E320/E322 Installeringshåndbok April 2001 www.lexmark.com Utgave: April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er i uoverensstemmelse med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nedskaleringsrekkefølge

Nedskaleringsrekkefølge 1 Bruk en til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding Hulling

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter for Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X,versjon 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmark-strømkomponenten

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 1 2 3 1 150 arks utskuff 2 Papirstøtte 3 Kontrollpanel og menyknapper 4 Frontdeksel 5 Manuell arkmater 6 250 arks skuff 7 250 arks mater eller 550

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Flersidevisning

Detaljer

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1

Detaljer

Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x>

Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x> Nettverksmeny 1 Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk ). Velg et menyelement

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Lisensmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Lisensmerknad Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Støynivå Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 August 2001 Følgende

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715

Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Lexmark W812. Brukerhåndbok. Juli

Lexmark W812. Brukerhåndbok. Juli Lexmark W812 Brukerhåndbok Juli 2002 www.lexmark.com Innholdfortegnelse Kapittel 1: Oversikt over skriveren... 7 Kapittel 2: Sende en utskriftsjobb... 10 Kapittel 3: Avbryte en utskriftsjobb... 11 Avbryte

Detaljer

Avansert status Parallellmodus 1 Følge Init Parallellmodus 2 Jobbufring PCL SmartSwitch NPA-modus PS SmartSwitch Parallellbuffer Protokoll

Avansert status Parallellmodus 1 Følge Init Parallellmodus 2 Jobbufring PCL SmartSwitch NPA-modus PS SmartSwitch Parallellbuffer Protokoll Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std parallell eller Parallell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Legge i flerbruksmateren

Legge i flerbruksmateren Flerbruksmateren kan inneholde flere papirtyper og -størrelser, for eksempel transparenter og konvolutter. Den er nyttig for utskrift på én side av fortrykt brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer