HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING"

Transkript

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet Innledning Symboler på Automower Symboler i bruksanvisningen Sikkerhetsinstruksjoner Presentasjon Automower, hva er hva? Funksjon Automower Én Automower til flere hager Installering Forberedelser Installering av sløyfegenerator/lader Lading av batteri Installering av begrensningskabel Tilkobling av begrensningskabel Kontroll av installasjon Tilkobling av Automower til sløyfegenerator/lader Bruk Start av Automower Stopp av Automower Omstart Slå av Automower Bruk av tidsur Justering av klippehøyde Bytte av PIN-kode Lading og oppbevaring mellom klipping Lyd Kontrollpanel Valg Tall Hovedbryter Indikatorlamper Hageeksempler Vedlikehold Batteri Vinteroppbevaring Service Rengjøring Bytte av kniver Feilsøking Feilmeldinger Feilsympton Tekniske data Miljøinformasjon EU-erklæring Norsk - 3

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form, utseende og funksjon uten varsel. Denne bruksanvisningen behandler versjon 2.6x av klipperens styreprogram. 4 - Norsk

4 1. Innledning og sikkerhet 1.1 Innledning 1. INNLEDNING OG SIKKERHET Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. For å få største nytte av din Husqvarna Automower, trengs det kunnskap om dens funksjon. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om klipperen, hvordan du installerer den og hvordan du bruker den. For å gjøre det enkelt benyttes følgende system i bruksanvisningen: Tekst som er skrevet i kursiv er en henvisning til en annen del i bruksanvisningen. Ord som er skrevet med fet skrift er noen av tastene i klipperens tastatur. Ord som er skrevet med VERSALER i kursiv er hovedbryterens stilling og de ulike driftsstillingene som finnes på klipperen. VIKTIG INFORMASJON Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker din Automower. ADVARSEL Automower kan være farlig ved feilaktig bruk. Norsk - 5

5 1. INNLEDNING OG SIKKERHET 1.2 Symboler på Automower Disse symbolene kan finnes på gressklipperen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker din Automower. Advarsler og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen må følges nøye for at klipperen skal kunne brukes sikkert og effektivt. Automower kan bare starte når hovedbryteren er stilt på ON og riktig PIN-kode er angitt. Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med hovedbryteren stilt på OFF. Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under karosseriet når Automower er i gang. Ikke stå/sitt på Automower. Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke. Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EU-direktiv. Dette produktet skal leveres til egnet gjenvinningsstasjon. 6 - Norsk

6 1. INNLEDNING OG SIKKERHET 1.3 Symboler i bruksanvisningen Disse symbolene finnes i bruksanvisningen. Studer dem nøye så du vet hva de betyr. Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med hovedbryteren stilt på OFF. Bruk alltid vernehansker ved alt arbeid med klipperens understell. Bruk aldri høytrykksspyler og heller ikke rennende vann ved rengjøring av Automower. Advarselsrute viser at det foreligger fare for personskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. ADVARSEL Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. IInformasjonsrute viser at det foreligger fare for materialskade, spesielt hvis man ikke følger instruksjonene som gis. Ruten brukes også når det antas å foreligge risiko for betjeningsfeil. VIKTIG INFORMASJON Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Norsk - 7

7 1. INNLEDNING OG SIKKERHET 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner Bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker Automower. Det er ikke tillatt å foreta originalutførelsen av Automower. Alle endringer skjer på eget ansvar. Kontroller at den gressflaten som skal klippes er uten steiner, kvister, verktøy, leker og andre gjenstander som kan skade knivene og forårsake fastkjøring. Start Automower i henhold til instruksjonene. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene når hovedbryteren er stilt på ON. Stikk aldri inn hendene eller føttene under klipperen. Løft aldri opp Automower eller bær den med deg når hovedbryteren står i ON-stilling. Løft aldri opp Automower eller bær den når den er startet. La ikke personer som ikke kjenner til Automower funksjoner og bevegelsesmønster få håndtere klipperen. Bruk aldri Automower dersom personer, spesielt barn, eller husdyr er seg i nærheten. Ikke plasser gjenstander oppå Automower. Ikke la Automower arbeide med defekt knivdisk eller karosseri. Den skal heller ikke arbeide med defekte kniver, skruer, muttere eller kabler. Ikke bruk Automower hvis hovedbryteren ikke fungerer. Slå alltid av Automower med hovedbryteren når du ikke bruker klipperen. Automower kan bare starte når hovedbryteren er stilt på ON og riktig PIN-kode er angitt. Husqvarna garanterer ikke full kompatibilitet mellom Automower og andre typer trådløse systemer, som fjernkontroller, radiosendere, nedgravde strømgjerder og lignende. 8 - Norsk

8 1. INNLEDNING OG SIKKERHET Flytting Ved lengre transporter bør Automower pakkes ned i originalemballasjen. For sikker flytting fra eller innenfor klippeområdet: 1. Trykk på STOP-tasten for å stanse klipperen. 2. Still hovedbryteren på OFF dersom klipperen skal bæres. 3. Bær klipperen i håndtaket lengst bak på klipperen. Bær klipperen med knivdisken bort fra kroppen. Vedlikehold ADVARSEL Når klipperen plasseres opp-ned, skal hovedbryteren alltid være stilt på OFF. Hovedbryteren skal være stilt på OFF ved alt arbeid på undersiden av klipperen, som rengjøring eller bytte av kniver. Kontroller Automower hver uke og bytt eventuelt ut skadde eller slitte deler. Kontroller spesielt at ikke knivene og knivdisken er skadd. Skift alle kniver og skruer samtidig ved behov slik at de roterende delene er balansert, se 7. Vedlikehold på side 37. Norsk - 9

9 2. PRESENTASJON 2. Presentasjon Dette kapitlet inneholder informasjon som du bør kjenne til når du planlegger installasjonen. En installasjon av Husqvarna Automower omfatter tre hovedpunkter: Automower, en automatisk gressklipper som klipper gresset ved å bevege seg i et uregelmessig mønster. Klipperen drives av et vedlikeholdsfritt batteri. Sløyfegenerator/lader. Sløyfegenerator/laderen har to funksjoner: Å sende styresignaler i begrensningskabelen. Å lade batteriet i Automower. Sløyfegenerator/laderen kobles til en 230V stikkontakt via en integrert nettkabel og til klipperen via en 2 m lang lavspenningskabel. Kabel, som legges i en sløyfe rundt klippeområdet til Automower. Begrensningskabelen legges langs kantene av gressplenen og rundt gjenstander og planter som klipperen ikke skal støte mot. Kabelen som leveres til installasjonen er 150 m lang. Er ikke det nok, kan det kjøpes mer kabel som skjøtes til den eksisterende kabelen med en skjøteanordning Norsk

10 2. PRESENTASJON 2.1 Automower, hva er hva? Tallene på bildet tilsvarer 1. Luke for klippehøydejustering 2. Sperretast for åpning av luke for klippehøydejustering 3. Forhjul 4. Drivhjul 5. Karosseri 6. Stopptast 7. Indikatorlamper 8. Tastatur 9. Hovedbryter 10. Håndtak 11. Ladekontakt 12. Chassisboks med elektronikk, batteri og motorer 13. Friksjonsplate 14. Knivdisk 15. Sløyfekabel for begrensningssløyfe 16. Tilkobling for begrensningskabelen 17. Lysdiode for funksjonskontroll av begrensningssløyfen 18. Sløyfegenerator/lader 19. Kramper 20. Kontaktanordning til sløyfekabel 21. Målestokk til hjelp ved installering av begrensningskabel 22. Skjøteanordning til sløyfekabel 23. Bruksanvisning Norsk - 11

11 2. PRESENTASJON 2.2 Funksjon Automower Kapasitet Automower anbefales for gressplener opp til 500 m 2. Hvor stor arbeidsflate klipperen greier avhenger av hvor mye den brukes. Jo større gressplenen er, desto flere ganger per uke kreves det at Automower får arbeide. Hvor stor flate som klippes per time, avhenger først og fremst an på knivenes stand og gressets type, vekst og fuktighet. Hagens utforming er også av betydning. Hvis hagen hovedsakelig består av åpne gressflater, kan Automower klippe mer per time enn dersom hagen består av flere små gressflater oppdelt av mange trær, bed og passasjer. For at gresset skal bli velklipt, kreves det at Automower får arbeide flere ganger per uke. Er gresset for langt når klipperen begynner å arbeide, blir resultatet dprligere. Det er heller ikke bra å la Automower klippe for ofte. Hvis klipperen får arbeide for mye, ser gressplenen nedtråkket ut. Hvor mange ganger og hvor lenge klipperen skal arbeide per uke, bestemmes blant annet av arbeidsflatens utforming, gressets lengde og knivenes stand. Hvis arbeidsflaten er 300 m 2, anbefales det å la Automower klippe tre ganger per uke. Tilpass bruken av Automower etter hagen din. Hvor lenge Automower henholdsvis klipper og lader seg, kan variere og avhenger blant annet av omgivelsestemperaturen. Opp til cirka 25 C klipper en fulladet Automower om lag 2-3 timer, avhengig på batteriets alder og hvor tykt gresset er. Det tar cirka 4-5 timer å fullade batteriet i klipperen. Over 25 C synker klippetiden suksessivt. Ved behov kan klippetiden forlenges ved å montere et ekstra batteri. Klippetiden øker da til ca. 4-6 timer. Dette betyr også at ladetiden økes til ca. 5-7 timer. Kontakt forhandleren hvis du vil vite mer Norsk

12 2. PRESENTASJON Klippeteknikk Klippesystemet for Automower bygger på et effektivt og energibesparende prinsipp. I motsetning til vanlige gressklippere skjærer Automower gresset i stedet for å slå det av. For aller beste klipperesultat anbefales det å la Automower klippe gresset hovedsakelig i tørt vær. Automower greier også å klippe i regn, men vått gress fester seg lettere til klipperen, og risikoen for at den slurer i bratte skråninger er større. Bruk Automower hjulbørster ( ) til å holde drivhjulene rene og dermed øke grepet. Ved fare for tordenvær bør 230V-kontakten trekkes ut. For beste klipperesultat må knivene være i god stand. For at knivene skal holde seg skarpe så lenge som mulig, er det viktig å holde gressplenen fri for greiner, små steiner og andre gjenstander som kan skade knivene. Norsk - 13

13 2. PRESENTASJON Arbeidsmåte Automower klipper gressplenen automatisk. Når batteriet er tomt, stanser klipperen på gressplenen, og du må selv bære den til sløyfegenerator/laderen for lading. Når karosseriet på Automower treffer et hinder, rygger klipperen og velger en ny kjøreretning. To sensorer, en foran og en bak på Automower, registrerer når klipperen nærmer seg begrensningskabelen. Automower passerer kabelen med inntil 27 centimeter før den snur. STOP-tasten på oversiden av Automower brukes først og fremst for å stanse den kjørende klipperen. Når STOP-tasten trykkes inn, åpnes det en luke, og under den er det et kontrollpanel. STOP-tasten blir værende inntrykket til luken lukkes igjen. Dette fungerer som en startsperre. Du starter klipperen via kontrollpanelet på oversiden av Automower. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke inn STOP-tasten. Når hovedbryteren stilles på ON første gang, må det velges og tastes en firesifret PIN-kode. (se side 31). Deretter må valgt PIN-kode tastes hver gang klipperen skal startes. Hvis klipperen ikke er startet innen 20 s, må PIN-koden tastes på ny før klipperen kan startes. Skyv igjen luken for å starte klipperen etter at PIN-koden er tastet. Automower kan, for å spare strøm, gå ned i hvilestilling. Indikatorlampene i kontrollpanelet er da helt slokt. Hvilestilling inntrer 25 minutter etter at STOP-tasten er trykket inn og deretter ikke tilbakestilt i driftsstilling. Da aktiveres Automower ved å slå den av og på med hovedbryteren. Hvilestilling kan også inntreffe hvis en feil som er oppstått under klipping eller lading ikke utbedres innen 25 minutter. Da aktiveres Automower med et trykk på STOP-tasten Norsk

14 2. PRESENTASJON Bevegelsesmønster Klipperens bevegelsesmønster er uregelmessig og bestemmes av Automower selv. Et bevegelsesmønster gjentas heller aldri. Dette klippesystemet gjør at gressplenen blir jevnt klippet uten noen render etter klipperen. 2.3 Én Automower til flere hager En Automower kan med fordel brukes til mer enn én hage der hver hage har sin sløyfegenerator/lader og sin begrensningssløyfe. Kontakt din forhandler for mer informasjon. Norsk - 15

15 3. INSTALLERING 3. Installering Dette kapitlet beskriver hvordan du installerer Husqvarna Automower. Før du begynner installeringen, les det foregående kapitlet 2. Presentasjon. Les også hele dette kapitlet før du begynner installeringen. Hvordan installeringen er, påvirker hvor godt Automower fungerer. Derfor er det viktig å planlegge installeringen nøye. Planleggingen forenkles hvis du lager en skisse av arbeidsområdet, inklusive alle hindre. Den gjør det lettere å se hvordan begrensningssløyfen bør plasseres på beste måte. Tegn på skissen hvordan begrensningssløyfen skal trekkes. Utfør installeringen i henhold til følgende steg: 3.1 Forberedelser. 3.2 Installering av sløyfegenerator/lader. 3.3 Lading av batteri. 3.4 Installering av begrensningskabel. 3.5 Tilkobling av begrensningskabel. 3.6 Kontroll av installasjon. 3.7 Tilkobling av Automower til sløyfegenerator/lader. For å kunne gjennomføre en komplett oppstart av Automower, må sløyfegenerator/laderen og begrensningssløyfen være tilkoblet og klipperen være koblet til sløyfegenerator/laderen. Hvis du vil ha i gang klipperen uten å ha fullført hele sløyfeinstalleringen, kan man kople til en midlertidig kort sløyfe rundt klipperen. 3.1 Forberedelser 1. Hvis gresset innenfor det tenkte arbeidsområdet mer enn 10 cm langt; klipp det med en vanlig gressklipper. Samle deretter opp gresset. 2. Les nøye gjennom alle stegene for installeringen. 3. Kontroller at alle deler til installasjonen er til stede: Tallene i parentes viser til detaljbilde 2.1 Automower, hva er hva? på side 11. Bruksanvisning (23) Automower Sløyfegenerator/lader (18) Sløyfekabel for begrensningssløyfe (15) Kramper (19) Kontaktanordning til sløyfekabel (20) Målestokk (21) Skjøteanordning til sløyfekabel (22) Til installeringen trenger du også: Hammer for å få naglene lettere ned i bakken, kombinasjonstang, og en rett spade dersom begrensningskabelen skal graves ned Norsk

16 3. INSTALLERING 3.2 Installering av sløyfegenerator/lader Sløyfegenerator/laderen må plasseres der den får god lufting og ikke utsettes for direkte sollys. Klipperens batteri skånes hvis det lades i så lav omgivelsestemperatur som mulig. Det er også en fordel dersom transformatoren kan plasseres under tak. VIKTIG INFORMASJON Sløyfegeneratorens/laderens nettkabel må ikke byttes ut. Dersom nettkabelen er skadd, skal sløyfegeneratoren/laderen kasseres og erstattes med en ny. Tenk på nærheten til stikkontakt når du velger plassering. Sløyfegenerator/laderen skal kobles til en 230 V stikkontakt, dessuten må det være plass til klipperen når den skal lades. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter ved tilkobling av transformatoren til stikkontakten. Tips! Hvis det av plassgrunner eller andre grunner ikke passer å lade klipperen det sløyfegenerator/laderen står, kan det med fordel brukes en frittstående lader. Lader kan kjøpes som tilbehør. Kontakt din forhandler for mer informasjon. Installering og tilkobling av sløyfegenerator/lader 1. Plasser sløyfegenerator/laderen på egnet sted. 2. Koble sløyfegenerator/laderens nettkabel til en 230V stikkontakt. Bruk gjerne, i henhold til anbefaling, en jordfeilbryter. Norsk - 17

17 3. INSTALLERING 3.3 Lading av batteri Automower leveres med tomt batteri. Så snart sløyfegenerator/laderen er tilkoblet, er det mulig å lade klipperen. 1. Still hovedbryteren på ON og la luken til kontrollpanelet være åpen. 2. Koble ladekabelen fra sløyfegenerator/laderen til ladekontakten på klipperen. Den grønne indikatorlampen Batteri lyser nå fast. Når klipperen er fulladet, slokker den grønne indikatorlampen og den gule begynner å blinke. Når batteriet er utladet, tar det 4-5 timer før det er fulladet. Tips! La klipperen være koblet til ladekabelen når den ikke brukes. Så lenge klipperen er tilkoblet, vedlikeholdes den, hvilket gjør at batteriet er fulladet når klipperen tas i bruk. Dette gjelder imidlertid ikke ved vinteroppbevaring, se 7.2 Vinteroppbevaring på side 38. VIKTIG INFORMASJON Automower kan ikke kjøres før installeringen er fullført. 3.4 Installering av begrensningskabel Begrensningskabelen kan installeres på en av følgende måter: Feste kabelen i bakken med kramper. Det er en fordel å nagle fast begrensningskabelen hvis du vil kunne foreta etterjusteringer av begrensningssløyfen i løpet av de første ukenes drift. Grave ned kabelen. Det er en fordel å grave ned begrensningskabelen hvis du vil kunne vertikalskjære eller lufte gressplenen. Ved behov kan begge måtene kombineres, slik at en del av begrensningssløyfen nagles fast og resten graves ned. Beste plassering av begrensningskabel Begrensningskabelen skal legges slik at den: Danner en sløyfe rundt arbeidsområdet til Automower. Kun original begrensningskabel skal brukes. Den er fortinnet og har høyverdig isolering for å stå imot fuktigheten i bakken. Blir høyst 350 meter lang Norsk

18 3. INSTALLERING Holder maksimal avstand på 25 meter til Automower i hele arbeidsområdet. Alt etter hva arbeidsområdet grenser mot, skal begrensningskabelen legges i ulik avstand til hindringer. Bildet under viser hvordan begrensningskabelen skal trekkes rundt arbeidsområdet og rundt hindringer. Klippeområdets tilstøtende områder Hvis et høyt hinder, f.eks. en vegg eller mur, grenser til klippeområdet, skal begrensningskabelen legges 35 cm fra hinderet. Da vil ikke Automower kollidere med hinderet, og slitasjen på karosseriet reduseres. 35 cm Norsk - 19

19 3. INSTALLERING Hvis klippeområdet grenser mot en liten grøft, f.eks. et bed, eller en mindre forhøyning, f.eks. en lav kantstein (3-5 cm), skal begrensningskabelen legges 30 cm inn på klippeområdet. Dette hindrer at hjulene kjører ned i grøften eller opp på kantsteinen. 30cm Hvis arbeidsområdet grenser mot en hellegang eller liknende som ligger i nivå med gressplenen, er det mulig å la Automower kjøre et stykke ut på gangen. Begrensningskabelen skal da legges 10 cm fra gangens kant. 10 cm Hvis arbeidsområdet er delt av en hevn hellegang som ligger i nivå med gressplenen, er det mulig å la Automower kjøre over gangen. Begrensningskabelen kan med fordel legges under platene. Det går også an å legge begrensningskabelen i skjøten mellom platene. Obs! Automower må ikke kjøre over en grusgang eller liknende materiale som kan skade knivene. VIKTIG INFORMASJON Hvis arbeidsområdet grenser til vann, bratte skråninger eller stup må begrensningskabelen kompletteres med en kant eller lignende. Høyden må da være minst 15 cm. Dette sikrer at Automower ikke under noen omstendigheter kan komme utenfor arbeidsområdet. Avgrensninger innenfor arbeidsområdet Bruk begrensningskabelen til å avgrense områder inne i arbeidsområdet ved å lage øyer rundt ømtålige hindringer, for eksempel bed, busker og fontener. Legg ut kabelen til området, trekk den rundt området som skal avgrenses og deretter tilbake i samme spor. Hvis det brukes nagler, skal kabelen legges under samme nagler på veien tilbake. Når begrensningskabelen til og fra øya ligger tett inntil hverandre, kan klipperen kjøre over kabelen Norsk

20 3. INSTALLERING Det er ikke nødvendig å avgrense hindre som tåler at klipperen kjører på dem, f.eks. trær og busker høyere enn 15 cm, med begrensningskabelen. Automower snur når den støter mot et slikt hinder. For mest skånsom og stillegående drift er det imidlertid å foretrekke at alle faste gjenstander på og ved klippeområdet avgrenses. Hindre som er svakt hellende, for eksempel steiner eller store trær med forhøyet rotfeste, skal avgrenses eller fjernes. Ellers kan Automower gli opp på slike hindre, med den følge at knivene skades. Hvis klipperesultatet i hagen blir ujevnt på grunn av hagens utforming, eksempelvis på grunn av en lang passasje, er det mulig å dele inn hagen i soner. Dette gjøres ved hjelp av begrensningssløyfen, se bilde til høyre. Når klipperen stilles i sone 1, kommer den ikke til å klippe i sone 2 og omvendt. Flytt klipperen mellom sonene for å få et jevnt klipperesultat. Se også 6. Hageeksempler - forslag til installasjon og innstillinger på side 35. Sone 1 30 cm Sone 2 Biflater Hvis arbeidsområdet består av to flater som er forbundet med en passasje der avstanden mellom begrensningssløyfene blir mindre enn 60 cm, anbefaler vi at man lager en biflate. Legg da begrensningskabelen rundt biflaten slik at den danner ei øy utenfor hovedområdet. Automower må flyttes manuelt mellom hovedområdet og biflaten. I stedet for å lage ei øy med begrensningssløyfen, kan det med fordel brukes en ekstra sløyfegenerator/lader sammen med en ekstra begrensningssløyfe. Sløyfegenerator/lader kan kjøpes som tilbehør. Kontakt din forhandler for mer informasjon. Biflate Hovedområde Norsk - 21

21 3. INSTALLERING Skråninger Begrensningskabelen skal legges på tvers av en skråning som heller mindre enn 10 %. Begrensningskabelen bør ikke legges på tvers av en skråning som er brattere enn 10 %. Der er fare for at Automower for vanskelig for å snu der og blir stående. Risikoen er størst i fuktig vær, ettersom hjulene da kan slure i det våte gresset. Hvis det derimot er et hinder Automower kan tillates å støte mot, for eksempel et gjerde eller en tett hekk, kan begrensningskabelen legges på tvers av en skråning som er brattere enn 10 %. Inne i arbeidsområdet kan Automower klippe flater som skråner inntil 35 cm per lengdemeter (35 %). Flater som heller mer, må avgrenses med begrensningskabelen. Hvis en del av arbeidsområdets ytterkant heller mer enn 10 cm per lengdemeter (10 %), skal begrensningskabelen legges ca. 35 cm inn på den plane bakken før hellingen begynner Norsk

22 3. INSTALLERING Plassering av begrensningskabel Legg ut begrensningskabelen rundt arbeidsområdet, men vent med å koble kabelen til sløyfegenerator/laderen. VIKTIG INFORMASJON Ekstra kabel må ikke legges i kveil utenfor begrensningskabelen. Dette kan føre til forstyrrelser i Automower. Tips! Bruk den vedlagte målestokken som hjelpemiddel når du legger ut begrensningskabelen. Da får du lettere riktig avstand mellom begrensningskabel og ytterkanten/hindrene. Hvis du skal nagle fast begrensningskabelen: Tips! Klipp gresset der kabelen skal legges svært kort med en vanlig gressklipper eller trimmer. Da er det lettere å legge kabelen nær bakken, og risikoen for at klipperen skal klippe over kabelen reduseres. Sørg for å legge begrensningskabelen nær bakken og fest naglene tett, ca. 75 cm mellom hver nagle. Kabelen må ligge nær bakken, over alt for ikke å bli kappet før gressrøttene har vokst over den. Bruk hammer for å slå naglene ned i bakken. Vær forsiktig når du slår ned naglene, påse at det ikke skapes spenninger i kabelen. Unngå å bøye kabelen i skarpe knekk. Hvis du skal grave ned begrensningskabelen: Sørg for å legge begrensningskabelen minst 1 cm og maksimalt 20 cm ned i bakken. Begrensningskabelen må ikke krysses på veien til og fra ei øy. Norsk - 23

23 3. INSTALLERING Plassering av begrensningskabel inn mot sløyfegenerator/laderen Inn mot sløyfegenerator/laderen skal endene på begrensningskabelen trekkes parallelt og tett inntil hverandre. Så lenge begrensningssløyfens totale lengde ikke overstiger 350 m, kan strekningen der kablene ligger parallelt med hverandre være så lang som helst. Det går for eksempel an å plassere sløyfegenerator/laderen i huset og trekke begrensningskabelen gjennom et vindu ut til hagen. VIKTIG INFORMASJON Vær nøye med å ikke krysse begrensningskabelen inn mot sløyfegenerator/laderen. Skjøte begrensningskabel Hvis begrensningskabelen ikke er tilstrekkelig og derfor må skjøtes: Bruk original loddefri skjøteanordning. Den er vanntett og gir god elektrisk kontakt. For å skjøte: Før begge kabelendene inn i skjøteanordningen. Trykk deretter tasten helt ned på skjøteanordningens overside. Bruk en tang eller liknende, ettersom tasten på skjøteanordningen er treg å trykke ned bare med fingrene. VIKTIG INFORMASJON Tvinnede kabler eller en sukkerbit isolert med isoleringstape er ikke en fullgod skjøt. Fuktigheten i bakken medfører at lederne oksiderer, og etter en stund fører dette til brudd i kretsen Norsk

24 3. INSTALLERING 3.5 Tilkobling av begrensningskabel Koble begrensningskabelen til sløyfegenerator/laderen: 1. Legg kabelendene i kontaktanordningene: Åpne kontaktanordningen. Legg kabelen i forsenkningen på kontaktanordningen. 2. Trykk kontaktanordningen sammen med en tang. Trykk til det høres et klikk. 3. Klipp av overflødig begrensningskabel. Klipp 1-2 cm ovenfor respektive kontaktanordning. Norsk - 25

25 3. INSTALLERING 4. Trykk fast kontaktanordningene på kontaktstiften på sløyfegenerator/laderen. 3.6 Kontroll av installasjon Kontroller sløyfesignalet ved å se hvilken indikasjon den grønne lysdioden på sløyfegenerator/laderen gir. Fast lys = signalet er bra. Ett blink annethvert sekund = brudd i sløyfen og ikke noe signal. To blink annethvert sekund = svakt signal. Dette kan skyldes at begrensningssløyfen er over 350 m eller at kabelen er skadd. Hvis klipperen fungerer, er ikke dette noe problem. 3.7 Tilkobling av Automower til sløyfegenerator/lader 1. Koble sløyfegenerator/laderens ladekabel til klipperens ladekontakt. Klipperen kan maksimalt befinne seg to meter fra arbeidsflatens begrensningssløyfe og sløyfegenerator/laderen må være koblet til nettspenning. 2. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke inn STOP-tasten. Still hovedbryteren på ON. 2 m 26 - Norsk

26 3. INSTALLERING 3. Den gule indikatorlampen PIN-kode skal nå blinke. 4. Velg og tast en firesifret PIN-kode. Alle kombinasjoner unntatt 0000 er tillatt. 5. Trykk på YES-tasten. 6. Bekreft valgt PIN-kode ved å taste PIN-koden på ny. 7. Trykk på YES-tasten. 8. Den gule indikatorlampen PIN-kode blinker én gang og forblir deretter slokt. Når du har valgt PIN-kode, er klipper og sløyfegenerator/lader koblet til hverandre og klipperen kan kjøres. Norsk - 27

27 4. BRUK 4. Bruk 4.1 Start av Automower ADVARSEL Les sikkerhetsforskriftene nøye før du starter din Automower. ADVARSEL Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under karosseriet når motoren er i gang. 1. Trykk på STOP-tasten for å åpne luken til kontrollpanelet på Husqvarna Automower. 2. Still hovedbryteren på ON. 3. Tast PIN-koden, bekreft med YES-tasten. 4. Lukk luken. Når knivdisken starter, høres 5 pipetoner i 2 sekunder. 4.2 Stopp av Automower 1. Trykk på STOP-tasten. Automower stanser, klippemotoren slås av og luken til kontrollpanelet åpnes Norsk

28 4. BRUK 4.3 Omstart For å starte: 1. Tast PIN-koden. 2. Trykk på YES-tasten. 3. Lukk luken til kontrollpanelet. 4.4 Slå av Automower 1. Trykk på STOP-tasten. 2. Still hovedbryteren på OFF. Slå alltid av Automower med hovedbryteren hvis du skal utføre vedlikehold eller flytte klipperen utenfor klippeområdet. 4.5 Bruk av tidsur For beste klipperesultat bør ikke gresset klippes for mye. Bruk tidsurfunksjonen for å unngå en flat gressplen og for maksimal levetid for din Automower. Tidsurfunksjonen gjør det mulig for brukeren å bestemme selv om klipperen skal klippe 1, 2, 3 eler maksimalt antall timer. Tidsuret er spesielt praktisk ved klipping av små flater, ettersom Automower da ikke behøver å bruke sin maksimale arbeidskapasitet for å klippe flaten. For å stille inn tidsuret: 1. Tast PIN-koden, bekreft med YES-tasten. 2. Trykk og hold inne tallet 1, 2 eller 3 i to sekunder, avhengig av om Automower skal klippe én, to eller tre timer. 3. En dobbel pipetone bekrefter inntastingen din, og indikatorlampen for PIN-kode slokker. Den forblir slokt til du slipper opp tasten som er trykket inn. 4. Lukk luken innen 20 sekunder, ellers går nylig valgte tidsurinnstillinger tapt. Tidsuret nullstilles også hver gang STOP-tasten trykkes inn. Norsk - 29

29 4. BRUK 4.6 Justering av klippehøyde Klippehøyden kan varieres fra MIN (2 cm) til MAX (6 cm). Hvis gresset er langt, lønner det seg å la Automower begynne å klippe på klippehøyde MAX. Når gresset så er blitt kortere, kan du redusere klippehøyden suksessivt. For å justere klippehøyden: 1. Trykk på STOP-tasten for å stanse klipperen. 2. Åpne luken til klippehøydejusteringen: Trykk ned låsetasten og løft deretter luken. 3. Vri rattet til ønsket stilling. Valgt stilling er den markering på rattet som står rett overfor pilen i karosseriet. Vri med urviseren for å øke klippehøyden. Vri mot urviseren for å redusere klippehøyden. 4. Lukk luken. Påse at låsetasten går i lås Norsk

30 4. BRUK 4.7 Bytte av PIN-kode For å bytte PIN-kode i klipperen: 1. Koble sløyfegenerator/laderens ladekabel til klipperens ladekontakt. Klipperen kan maksimalt befinne seg to meter fra arbeidsflatens begrensningssløyfe og sløyfegenerator/laderen må være koblet til nettspenning. 2. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke inn STOP-tasten. Still hovedbryteren på ON. 3. Tast den nåværende PIN-koden, bekreft ved å trykke på YES-tasten. 4. Den gule indikatorlampen PIN-kode skal nå lyse fast. 5. Trykk og hold nede tallet 8 på kontrollpanelet i 2 sekunder. 6. Den gule indikatorlampen PIN-kode skal nå blinke. 2 m 7. Velg og tast en ny firesifret PIN-kode. Alle kombinasjoner unntatt 0000 er tillatt. 8. Trykk på YES-tasten. 9. Bekreft valgt PIN-kode ved å taste PIN-koden på ny. 10. Trykk på YES-tasten. 11. Den gule indikatorlampen PIN-kode skal nå lyse fast. 4.8 Lading og oppbevaring mellom klipping Når Automower må lades, stanser klipperen på gressplenen og den grønne indikatorlampen begynner å blinke. For å lade klipperen: 1. Still hovedbryteren på ON og la luken til kontrollpanelet være åpen. 2. Koble ladekabelen fra sløyfegeneratoern/laderen til ladekontakten på kliperen. Den grønne indikatorlampen Batteri lyser nå fast. Når klipperen er fulladet, slokker den grønne indikatorlampen og den gule begynner å blinke. Når batteriet er utladet, tar det 4-5 timer før det er fulladet. For å frigjøre gulvflate ved oppbevaring mellom klipping kan Automower så vel lades som oppbevares hengende på veggen, da med hjelp av Automower vegghenger ( ). Norsk - 31

31 4. BRUK 4.9 Lyd Klipperen indikerer driftsstilling og innmatinger med lydsignaler som beskrevet under. Lyd Betyr 5 pipetoner i 2 sekunder Starter knivdisk Kort klikkelyd En lang pipetone Tast i tastaturet trykkes inn Knivdisk er bremset Feilaktig innmating Lading avbrytes Kort dobbel pipetone Korrekt innmatning Lading tilkobles 32 - Norsk

32 5. Kontrollpanel Kontrollpanelet på Husqvarna Automower består av indikatorlamper og et tastatur. All informasjon vises med indikatorlampene og all innmating foretas ved hjelp av tastene. 5. KONTROLLPANEL Kontrollpanelet består av fem tastegrupper: valg, tall og hovedbryter, samt indikatorlamper. 5.1 Valg 1. Avbryt: Trykk for å avbryte påbegynt inntasting eller nullstille klipperen ved feilmelding. 2. YES: Trykk for å bekrefte inntasting av PIN-kode Tall 3. Trykk for å taste PIN-kode. Brukes også til spesialkommandoer: Se 4.6 Bytte av PIN-kode på side 31. Norsk - 33

33 5. KONTROLLPANEL 5.3 Hovedbryter 4. Still hovedbryteren på ON for å kunne starte Automower. Still hovedbryteren på OFF når du ikke bruker klipperen eller hvis du skal arbeide med knivdisken. Når hovedbryteren er stilt på OFF, kan ikke motorene på klipperen starte Indikatorlamper Indikatorlampene indikerer klipperens status. Hvis alle lamper er slokt, befinner klipperen seg i hvilestilling. Start klipperen igjen ved å slå hovedbryteren av og på. 5. PIN-kode: Lampen lyser fast: PIN-koden er tastet og klipperen er klar til å startes. Start klipperen ved å lukke luken. Lampen blinker: PIN-koden er ikke tastet. Tast PIN-koden med talltastene, fulgt av YES-tasten. 6. Batteri: Lampen er slokt: Klipperen lades ikke og den er ikke tilstrekkelig ladet til å klippe. Lampen lyser fast: Klipperen lades. Lampen blinker: Klipperen må lades. 7. Feil: Lampen er slokt: Ingen feil. Lampen blinker eller lyser fast: En feil gjør at klipperen ikke kan starte, se 8.1 Feilmeldinger på side Norsk

34 6. Hageeksempler - Forslag til installering 6. HAGEEKSEMPLER I dette kapitlet vises og forklares et antall installasjoner av Husqvarna Automower i ulike typer hager. Se eksemplene som tips til hvordan du kan gjøre installasjonen så bra som mulig i hagen din. Se også 3. Installering på side 16. Forslag til installasjon Åpen hage uten smale passasjer og hindringer, areal: 300 m 2. Begrensningssløyfen er lagt rundt myke busker og hagens ytterkant. Hage med et langt smalt område, areal: 300 m 2. Hvis det smale området blir klipt for lite, kan hagen med fordel deles inn i to soner. Dette gjøres med begrensningssløyfen. Klipp vekselvis sone 1 og sone 2. Hvis gressflaten i sone 2 er mindre enn 100 m 2, bør ikke klipperen være der hele sin klippetid. Da kan gresset se nedtråkket ut. Bruk tidsuret for å redusere klippetiden i området. For innstilling av tidsuret, se 4.5 Bruk av tidsur på side m sone 2 sone 1 Hage med en smal passasje som deler hagen i to områder, areal: 500 m 2. Hvis det lille området blir klipt for lite, kan hagen med fordel deles inn i to soner. Hvis gressflaten i sone 2 er mindre enn 100 m 2, bør ikke klipperen være der hele sin klippetid. For innstilling av tidsuret, se 4.5 Bruk av tidsur på side 29. sone 1 sone 2 Norsk - 35

35 6. HAGEEKSEMPLER Forslag til installasjon Hage med en bratt helling (30 %) som deler hagen i to områder, areal: 400 m 2. Hvis klipperesultatet mellom områdene blir forskjellig, kan hagen med fordel deles inn i to soner. Klipperen kan ha vanskelig for å klatre oppover bratte hellinger, derfor kan en hage med bratte hellinger bli ujevnt klipt, selv om den ikke har passasjer. sone 2 sone 1 To hager med areal 200 m 2. Det er foretatt to separate installasjoner med hver sin sløyfegenerator/lader, og klipperen kan flyttes mellom hagene Norsk

36 7. VEDLIKEHOLD 7. Vedlikehold For bedre driftssikkerhet og økt levetid bør du kontrollere og rengjøre Husqvarna Automower regelmessig og bytte slitte deler etter behov. For mer informasjon om rengjøring, se 7.4 Rengjøring på side 39. I den første tiden Automower brukes bør knivdisk, friksjonsplate og kniver kontrolleres én gang i uken. Hvis slitasjen har vært lav i den tiden, kan intervallet mellom kontrollene økes. Det er viktig at knivdisken kan rotere fritt og lett. Friksjonsplaten skal dessuten kunne rotere fritt og lett i forhold til knivdisken. Knivene skal ha uskadd egg. Knivenes levetid avhenger blant annet av: Driftstid og arbeidsområdets størrelse. Type gress. Type jordsmonn. Forekomst av gjenstander som kongler, nedfallsfrukt, leker, verktøy, steiner, røtter og liknende. Levetiden kan variere kraftig, men er vanligvis driftstimer. For bytte av kniver, se 7.5 Bytte av kniver på side 40. VIKTIG INFORMASJON Drift med sløve kniver gir et langt dårligere klipperesultat. Gresset får frynsete snitt, og det går med mer energi slik at Automower ikke greier en like stor arbeidsflate. Norsk - 37

37 7. VEDLIKEHOLD 7.1 Batteri Batteriet er vedlikeholdsfritt, men har en begrenset levetid på 1-4 år. Levetiden avhenger dels av sesongens lengde, dels av hvor mange timer Automower brukes per uke. En lang sesong eller mange timers bruk per uke innebærer at batteriet må skiftes med kortere intervaller. VIKTIG INFORMASJON Lad batteriet fullt ved slutten av sesongen før vinteroppbevaring. 7.2 Vinteroppbevaring Automower Automower må rengjøres grundig før vinteroppbevaring, se 7.4 Rengjøring på side 39. Automower bør ikke lades konstant om vinteren. Lad batteriet fullt før vinteroppbevaring. Still hovedbryteren på OFF. Vi anbefaler også at man en gang i løpet av vinteren fullader batteriet for økt batterilevetid. Klipperen bør da lades ca. ett døgn. Ladingen skjer i henhold til tidligere anvisninger, se 3.3 Lading av batteri på side 18. Oppbevar klipperen stående på alle fire hjulene i tørre og frostfrie omgivelser, gjerne i originalemballasjen, alternativt opphengt på veggen med hjelp av Automower vegghenger ( ). Sløyfegenerator/lader Oppbevar helst sløyfegenerator/laderen innendørs. Begrensningssløyfen kan bli liggende i plenen. Hvis sløyfegenerator/laderen tas inn, bør du beskytte endene på begrensningskabelen mot fuktighet ved å legge dem eksempelvis i en eske med fett. Hvis det ikke er muligheter til oppbevaring innendørs, skal begrensningssløyfen være tilkoblet, og sløyfegenerator/laderen skal være koblet til nettspenning Norsk

38 7. VEDLIKEHOLD 7.3 Service Lever inn din Automower til en forhandler til service før vinteroppbevaring. Ved service kan forhandleren foreta en grundig rengjøring, teste klipperens funksjon og komponenter samt ved behov skifte ut slitedeler. 7.4 Rengjøring Det er viktig å holde Automower ren. En klipper med store gressansamlinger greier skråninger mye dårligere. Bruk aldri høytrykksspyler, heller ikke rennende vann ved rengjøring. Vi anbefaler børste og en sprayflaske med vann. Understell og knivdisk 1. Still hovedbryteren på OFF. 2. Ta på deg vernehansker. 3. Still Automower på siden. 4. Gjør ren knivdisk og understell med f.eks. en oppvaskbørste. Kontroller samtidig at knivdisken roterer fritt i forhold til motorholderen rett over. Kontroller også at friksjonsplaten roterer fritt i forhold til knivdisken. Hvis lange gresstrå eller andre gjenstander trenger inn, kan knivdisk og/eller friksjonsplate bremses. Selv en liten bremsing fører til økt energiforbruk, kortere klippetider og i verste fall at klipperen ikke greier en stor gressflate. Hvis det kreves grundigere rengjøring, må friksjonsplaten og eventuelt knivdisken demonteres. Kontakt forhandleren ved behov. Norsk - 39

39 7. VEDLIKEHOLD Chassis Rengjør undersiden av chassiset. Børst eller tørk med en våt klut. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk rennende vann ved rengjøring. Hjul Gjør rent rundt forhjulene og bakhjulene samt rundt forhjulenes oppheng. Karosseri Bruk en fuktet våt svamp eller klut til rengjøring av karosseriet. Hvis karosseriet er svært skittent, kan det også trengs såpevann eller håndvaskemiddel. 7.5 Bytte av kniver ADVARSEL Bruk alltid originalekniver og skruer ved bytte. Hvis man bare bytter kniven og bruker skruen på ny, kan det medføre at skruen slites under klipping og ryker. Da kan kniven slynges i vei og forårsake skade. På Automower sitter det tre skruer som er skrudd fast i knivdisken. For lengre tid har knivene to egger. Knivdisken roterer vekselvis til venstre og høyre. Alle tre knivene og skruene må byttes samtidig for å få et balansert klippesystem. Det er to varianter av kniver å velge mellom som tilbehør, med ulike egenskaper. Kontakt din forhandler for mer informasjon Norsk

40 7. VEDLIKEHOLD For bytte av kniver: 1. Still hovedbryteren på OFF. 2. Ta på deg vernehansker. 3. Legg Automower opp-ned. 4. Roter friksjonsplaten slik at dens hull havner rett over skruen til kniven. 5. Skru ut kniven. Bruk en spor- eller stjernetrekker. 6. Bend friksjonsplate og knivdisk litt fra hverandre og ta ut kniven og skruen. 7. Skru fast den nye kniven. Norsk - 41

41 8. FEILSØKING 8. Feilsøking 8.1 Feilmeldinger Under er det oppført et antall feilmeldinger som kan vises av den røde Feil-indikatorlampen på Husqvarna Automower. Feilmeldingen fås fram ved å lese av hvordan lampen blinker. Lampen blinker en til fem ganger i rask rekkefølge, deretter er den slokt i 2 sekunder. Denne sekvensen gjentas til Avbryt-knappen trykkes ned. Eksempelvis tilsvarer tre blink i tabellen under at lampen blinker tre ganger i rask rekkefølge og deretter er slokt. Forsøk alltid å starte klipperen på ny dersom Feil-indikatoren lyser eller blinker. Start klipperen på ny ved å trykke på Avbryt-knappen, taste PIN-koden og lukke luken. Hvis samme feil oppstår ofte, eller hvis Feil-indikatorlampen lyser fast: Kontakt din forhandler. Antall blink Feilmelding Årsak Tiltak 1 Feil PIN-kode Feil PIN-kode er tastet. Du har tre forsøk, deretter blokkeres tastaturet i fem minutter. Tast riktig PIN-kode. 1 Ladekabel ikke tilkoblet Ladekabelen er ikke tilkoblet ved bytte av PIN-kode, eller ved kobling av klipper til sløyfegenerator/lader. Koble til ladekabelen Norsk

42 8. FEILSØKING Antall blink Feilmelding Årsak Tiltak 2 Ingen sløyfesignal Sløyfegenerator/ladere n er ikke koblet til nettspenning eller dens automatsikring har løst ut. Brudd på begrensningskabelen. Koblingen mellom Automower og ladestasjonen er brutt. Det kan skyldes at begrensningskabelen er trukket i feil retning rundt ei «øy» og dermed slokker signalet. Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerde, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Kontroller tilkoblingen til vegguttaket og om ev. jordfeilbryter har løst ut. Tilbakestill automatsikringen ved å trekke ut sløyfegenerator/laderens nettkabel fra stikkontakten, vente 10 sekunder og deretter sette nettkabelen i stikkontakten igjen. Kontroller hvilket signal lysdioden på sløyfegenerator/laderen gir. Hvis den blinker, betyr det skade på sløyfen. Reparer brudd på kabelen ved hjelp av original vanntett skjøteanordning. Koble sammen klipperen og sløyfegenerator/laderen ved å bytte PIN-kode, se side 31. Du kan bruke samme PIN-kode som tidligere. Du kan bruke samme PIN-kode som tidligere. Kontroller at begrensningskabelen er lagt riktig. Prøv å flytte begrensningskabelen. 3 Spinner Automower har satt seg fast i noe. 3 Oppned Automower heller for mye eller har veltet. 3 Innestengt Automower har satt seg fast i noe. Løsne Automower og fjern årsaken til at den begynte å spinne. Hvis det skyldtes vått gress, må du vente med å starte klipperen til gresset er tørt. Bruk Automower hjulbørster ( ) til å holde drivhjulene rene og dermed øke grepet. Vend klipperen riktig vei. Løsne Automower og fjern årsaken til at den ble innestengt. Norsk - 43

43 8. FEILSØKING Antall blink Feilmelding Årsak Tiltak 4 Utenfor arbeidsområdet 5 Hjulmotor blokkert 5 Blokkert knivdisk Begrensningskabelen er krysset ved tilkobling til sløyfegenerator/lader. Begrensningskabelen er lagt i for stor helling. begrensningskabelen er lagt i feil retning rundt ei «øy». begrensningskabelen ligger for nær klippeområdets kant. Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerde, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Gress eller annet har festet seg rundt drivhjulet. Gress eller annet har festet seg rundt knivdisken. Bytt om sløyfegeneratorens/laderens to tilkoblinger av begrensningskabelen. Kontroller at begrensningskabelen er lagt riktig. Kontroller at begrensningskabelen er lagt i henhold til installeringsinstruksjonene. Kontroller at begrensningskabelen er lagt riktig. Prøv å flytte begrensningskabelen. Kontroller drivhjulet og fjern det som har satt seg fast. Kontroller knivdisken og fjern det som har satt seg fast Norsk

44 8. FEILSØKING 8.2 Feilsympton Hvis din Automower ikke fungerer korrekt, følg feilsøkingsskjemaet under. Hvis feilen vedvarer, kontakt forhandleren. Symptom Årsak Tiltak Ujevnt klipperesultat Automower vibrerer Klipperen klipper kortere perioder enn vanlig Automower arbeider for få timer per uke. For stort klippeområde. Sløve kniver. Langt gress i forhold til innstilt klippehøyde. Gressansamling ved knivdisken eller rundt motorakselen. Ubalansert knivdisk eller skadde kniver. Gress eller et fremmedlegeme bremser knivdisken eller friksjonsplaten. Dette er normal atferd ved høye temperaturer (gradvis tiltakende over 24 C). Batteriet er utslitt. Utvid arbeidstiden. Prøv å begrense arbeidsområdet eller forleng arbeidstiden. Bytt ut samtlige kniver og skruer, slik at de roterende delene er balansert. Øk klippehøyden og senk den deretter suksessivt. Kontroller at friksjonsplate og knivdisk roterer fritt og lett. Hvis ikke må friksjonsplaten og ev. knivdisk demonteres og gress og fremmedlegemer fjernes. Se 7.4 Rengjøring på side 39. Kontroller knivene og skruene og bytt dem ved behov. Demonter og rengjør friksjonsplaten og knivdisken. Ingen tiltak. Kontakt din forhandler for kontroll og bytte av batteriet. Norsk - 45

45 9. Tekniske data 9. TEKNISKE DATA Data Automower 210 AC Mål Lengde Bredde Høyde Vekt 76 cm 55 cm 30 cm 9,1 kg Elsystem Batteri Transformator Energiforbruk NiMH spesialbatteri 18V / 3Ah 230V / 24V Maksimum 9 kwh/måned ved et arbeidsområde på Støyutslipp Målt lydeffekt Garantert lydeffekt 62 db(a) 64 db(a) Klipping Klippesystem Klippehøyde Klippebredde Arbeidskapasitet Tre leddede skjærende knivblader 2-6 cm 22 cm 500 m 2 +/- 20 %, avhengig av antall klipp per uke. 10. Miljøinformasjon Symbolet på Husqvarna Automower eller dens emballasje angir at dette produktet ikke kan håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet bli levert inn på et egnet samlepunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å forsikre deg om at dette produktet er deponert korrekt, hjelper du med å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse,som ellers kan bli forårsaket av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med kommunekontoret på stedet, renovasjonstjenesten for husholdningsavfall, eller butikken hvor du kjøpte produktet Norsk

46 11. EU-erklæring 11. EU-ERKLÆRING EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf.: , erklærer hermed at automatisk gressklipper Husqvarna Automower fra år 2008s serienummer og fremover (året angis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDETS DIREKTIV: av 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EG, vedlegg IIA. av 3. mai 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC, samt nå gjeldende tillegg. av 19. februar 1973 angående utstyr innenfor visse spenningsgrenser 73/23/EEC Informasjon vedrørende støyutslipp og klippebredde, se kapitlet 9. Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: EN 292-2, EN :1997 inkl. A1:1998, EN , SS og EN Huskvarna, 1. oktober, 2008 Christer Gustavsson, Utviklingssjef Serienummer: Personlig kode: Forhandler: Forhandlerens telefonnummer: Norsk - 47

47 48 - Norsk 11. EU-ERKLÆRING

48 12. INDEX 12. Index A Arbeidsmåte Automower Arbeidsområde Tilstøtende områder Automower Én til flere hager Hva er hva Tekniske data Automower vibrerer B Batteri Lading Skifte Vedlikehold Bed Begrensningskabel Avgrensninger Biflater Installasjon Skjøteanordning Skråning Tilkobling Tilstøtende områder Trekk inn mot ladestasjon Trekking mot sløyfegenerator/lader Bevegelsesmønster Automower Biflater Begrensningskabel Blokkert knivdisk Bruk Bytte av PIN-kode Justering av klippehøyde Lyd Sikkerhetsinstruksjoner... 8 Bruke Automower Busker Bytte av kniver Bytte av PIN-kode C Chassis, vedlikehold E Endre klippehøyde É Én Automower til flere hager F Feil PIN-kode Feilmeldinger Feilsymptom Feilsøkingsskjema symptom Flere hager og én Automower Flytting Sikkerhetsinstruksjoner... 9 Forberedelser installering...16 Friksjonsplate, vedlikehold...37 G Grøft...20 H Hageeksempler...35 Hellegang...20 Hindre...20 Hjul, Vedlikehold...40 Hjulmotor blokkert...44 Hovedbryter...34 Hoverbdyter...34 Hva er hva Automower...11 I Indikatorlamper...34 Ingen sløyfesignal...43 Innestengt...43 Innstillinger Hageeksempler...35 Installasjon Begrensningskabel...18 Begrensningskabel inn mot ladestasjon...24 Begrensningskabel inn mot sløyfegenerator/lader...24 Hageeksempler...35 Kontroll...26 Ladestasjon...17 Sløygegenerator/lader...17 Steg for steg...16 Installering Begrensningskabel i skråning...22 Forberedelser...16 Planlegging...16 Ytterkanter på arbeidsområdet...19 K Kapasitet Automower...12 Karosseri, vedlikehold...40 Klippehøyde...30 Klippeområde Avgrensninger...20 Klipperen klipper kortere perioder enn vanlig...45 Knivdisk, blokkert...44 Knivdisk, vedlikehold... 37,39 Kniver...13 Kniver, bytte...40 Kniver, vedlikehold...37 Koble Automower til ladestasjon...26 Koble Automower til sløyfegenerator/lader...26 Kontaktanordning...25 Kontroller installasjon...26 Kontrollpanel...33 Hovedbryter...34 Indikatorlamper...34 Tall...33 Norsk - 49

49 12. INDEX L Ladestasjon Begrensningskabel...25 Installasjon...17 Koble til Automower...26 Vinteroppbevaring...38 Lading Batteri...18 Lyd...32 O Omstart...29 Omstart Automower...29 Oppned...43 P Pil tilbake...33 R Rengjøring Chassis...40 Hjul...40 Karosseri...40 Knivdisk...39 Understell...39 Rengjøring Automower...39 S Sensorer...14 Service...39 Sikkerhetsinstruksjoner...8 Bruk...8 Flytting...9 Vedlikehold...9 Skifte batteri...38 Skjøteanordning...24 Skråning Installering begrensningskabel...22 Slå av Automower...29 Sløyfegenerator/lader Begrensningskabel...25 Installasjon...17 Installering og tilkobling...17 Kobling til Automower...26 Presentasjon...10 Vinteroppbevaring...38 Spinner...43 Starte Automower...28 Steiner...21 Stoppe Automower...28 STOP-tast...14 Symboler Automower...6 Bruksanvisning...7 Symptom årsak og tiltak...45 Tekniske data...46 Tilkobling Begrensningskabel...25 Torden...13 Trær...21 U Ujevnt klipperesultat...45 Understell...39 Utenfor...44 V Vedlikehold...37 Batteri...38 Chassis...40 Hjul...40 Karosseri...40 Knivdisk...39 Kniver...40 Rengjøring...39 Service...39 Sikkerhetsinstruksjoner...9 Understell...39 Vinteroppbevaring...38 Y YES-tast...33 Ytterkanter på arbeidsområdet...19 Ø Øyer Biflater...21 Innenfor arbeidsområdet...20 T Talltaster...33 Taster Hovedbryter...34 STOP-tast Norsk

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Automower. Bruksanvisning

Automower. Bruksanvisning Automower Bruksanvisning Automower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER 230 ACX / 220 AC BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRU KSANVI SN I NG 1157065-21_OM_305_308_NO.book Page 3 Friday, November 7, 2014 11:05 AM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. bruksanvisning Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om det beitende dyret. Dette betyr først og fremst at gresset klippes litt og ofte. Ikke bare er dette mer effektivt,

Detaljer

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 2 2014-10-17 10.23 1157069-21,R40Li_NO.book Page 84 Monday, November 17, 2014 9:40 AM 13.

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper Vi lanserer robotklipperen Honda Miimo en ekte sitteklipper NYHET! Robotklipperen Honda Miimo Honda Miimo er en helt nyutviklet robotklipper med en mengde unike egenskaper. Honda Miimo har ekstra kraftige

Detaljer

Innledning. Utforming og forberedelse

Innledning. Utforming og forberedelse Innledning Les hele denne delen før du begynner installasjonen. Installasjonen påvirker gressklipperens funksjoner Planlegg installasjonen nøye Installasjonen omfatter følgende viktige oppgaver: Utforming

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Solar Mower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Solar Mower. Du har valgt et produkt som

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Innledning og sikkerhet 3 1.1 Innledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i bruksanvisningen 5 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner 6 2 Presentasjon

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA ST

STIGA ST STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 NORSK NO SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

DEUTSCH. Silent

DEUTSCH. Silent DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. RSK SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Honda robotklippere. Miimo HRM 310 / 520 / La Miimo ta hånd om plenen din

Honda robotklippere. Miimo HRM 310 / 520 / La Miimo ta hånd om plenen din Honda robotklippere Miimo HRM 310 / 520 / 3000 La Miimo ta hånd om plenen din HONDA ROBOTKLIPPERE MODELLER Miimo klipper plenen for deg, så du slipper Miimo er en robotklipper som er helt selvstendig og

Detaljer

Bruksanvisning Gardena robotgressklipper

Bruksanvisning Gardena robotgressklipper R160 Bruksanvisning Gardena robotgressklipper INNHOLD 1 Innledning og sikkerhet 5 1.1 Innledning 5 1.2 Symboler på robotgressklipperen 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner 8

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet!

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160 SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! LA GRESSKLIPPEREN GJØRE JOBBEN FOR DEG La robotgressklipperen klippe for deg Funksjonsprinsippet. Egnet for

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING. omslag_310,315.indd :32:02

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING. omslag_310,315.indd :32:02 HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING omslag_310,315.indd 3 2016-02-22 11:32:02 omslag_310,315.indd 4 2016-02-22 11:32:02 1 Innledning og sikkerhet 3 1.1 Innledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 105 BRUKSANVISNING ,105,NO.indd

HUSQVARNA AUTOMOWER 105 BRUKSANVISNING ,105,NO.indd HUSQVARNA AUTOMOWER 105 BRUKSANVISNING 1157868-21,105,NO.indd 1 2016-03-10 09.02 1157868-21,105,NO.indd 2 2016-03-10 09.02 INNHOLD 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet...

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer