Auto Mower. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower."

Transkript

1 Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower

2 Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt som vi håper skal oppfylle og også overgå de forventninger du har rett til å stille. Automatisk gressklipping er et nytt steg i utviklingen som innebærer nytenkning og ny atferd, ikke minst når det gjelder brukeren selv. Auto Mower er på mange måter et revolusjonerende produkt. Med minimalt tilsyn og vedlikehold, kan du ha en velstelt gressplen hele sesongen. Dokumentet du holder i hånden nå, bruksanvisningen, er en viktig del av ditt fremtidige samvær med Husqvarna Auto Mower. Vi vet at bruksanvisninger vanligvis oppfattes som kjedelige og kompliserte. Derfor har de en viss tendens til å forbli ulest. I ditt tilfelle blir det vanskelig å klare seg uten denne dokumentasjonen. Vår første oppfordring blir derfor Les den og ta vare på den til fremtidig bruk. I tillegg til det som vanligvis angis i bruksanvisninger, som varseltekster, sikkerhetsforskrifter og vedlikehold, gir vi også en inngående beskrivelse av hvordan Auto Mower tenker og fungerer. Det finnes bl.a. installeringsanvisninger for ulike typer hager, og et enkelt feilsøkingsskjema. Vi håper at dette vil hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt nye produkt. Hvis du har spørsmål eller lurer på noe som ikke besvares i dette dokumentet, er du alltid velkommen til å kontakte din forhandler. Vi håper du vil få stor glede av din nye Auto Mower. Lykke til! Husqvarna AB Sweden Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Besøk oss gjerne på Internett:

3 SYMBOLFORKLARING/INNHOLD Symboler på Auto Mower VIKTIG! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. ADVARSEL! Dette redskapet kan være farlig ved feilaktig bruk. Advarsler og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen må følges nøye for at redskapet skal kunne brukes sikkert og effektivt. ADVARSEL! Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under klippeaggregatets deler når Auto Mower er i gang. Bruk aldri Auto Mower dersom det er personer, spesielt barn, eller husdyr i nærheten. Dette produktet samsvarer med gjeldende CE-direktiv. Stans Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet. Innhold Symbolforklaring Symboler på Auto Mower... Symboler i bruksanvisningen... Sikkerhetsforskrifter Bruk... Vinteroppbevaring... Flytting... Stell... Auto Mowers deler Hva er hva?... Funksjon Tekniske data... Ladestasjon... Slynge... Auto Mower... Installering Planlegging av installering... Installering av ladestasjon... Installering av avgrensningsslynge... 7 Installering av søkeslynge... 8 Installering trinn for trinn... 9 Bruk Start og stopp... 0 Justering av klippehøyde... 0 Lading av utladet batteri... Innstillinger... Feil- og informasjonsmeldinger... Vedlikehold Bytte av kniver... Bytte av batteri... Tilbakestilling av transformatorens automatsikring... Rengjøring... Feilsøking Feilsøkingsskjema... Koplingsskjema.! ADVARSEL! Auto Mowers opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten tillatelse fra produsenten. Bruk alltid originaltilbehør. Uautoriserte endringer og/ eller komponenter kan medføre alvorlige feil og fare for personskade. Symboler i bruksanvisningen Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med motoren avslått, med strømbryteren stilt på. Bruk alltid vernehansker ved arbeid med kniver eller knivenhet. Norsk

4 SIKKERHETSFORSKRIFTER Bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker Auto Mower. Kontroller at den gressflaten som skal klippes er uten steiner, kvister, verktøy, leker og andre gjenstander som kan skade knivene og forårsake fastkjøring. Starta Auto Mower enligt instruktionerna. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under klipparen. Start Auto Mower ifølge instruksjonene. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Stikk aldri inn hendene eller føttene under klipperen. Påse at det ikke står noen foran Auto Mower når du starter den. Løft aldri opp Auto Mower, eller bær den rundt når den er startet. Tillat ikke at personer som ikke kjenner til Auto Mowers funksjoner og bevegelsesmønster, spesielt ikke barn, oppholder seg innenfor klippeområdet under klipping. La ikke personer som ikke kjenner til Auto Mowers funksjoner og bevegelsesmønster få håndtere klipperen. Ikke plasser gjenstander oppå Auto Mower eller på ladestasjonen. Ikke la Auto Mower arbeide med en defekt knivenhet eller karosseri. Den skal heller ikke arbeide med defekte kniver, skruer, muttere eller kabler. Ikke bruk Auto Mower hvis strømbryteren ikke fungerer. Slå alltid av Auto Mower med strømbryteren når du ikke bruker den. Vinteroppbevaring Vinterstid må Auto Mower oppbevares på et tørt sted, helst nedpakket i originalemballasjen eller parkert på alle fire hjul med strømbryteren slått av. Ladestasjonen bør tildekkes vinterstid for å beskyttes mot fuktighet, helst med presenning eller plastsekk. Dersom dokkingsenheten tas inn, bør også underdelen tas inn. Da skal transformatoren koples fra vegguttaket, og de seks kablene skal løsnes fra koplingslisten på underdelen. Da bør kabelendene beskyttes mot fuktighet ved å stikke dem ned i Husqvarnas vanntette skjøteutstyr. Hvis det ikke gjøres, vil kablene oksidere. Da må de kappes litt og avisoleres på nytt. En svartoksidert leder gir ikke tilfredsstillende kontakt. Flytting! ADVARSEL! Flytt aldri Auto Mower med beskyttelsesdekselet felt ned. Da kan knivenheten rotere og forårsake personskade. Ved flytting fra eller innenfor klippeområdet:. Fell opp beskyttelsesdekselet.. Vent til knivenheten er stanset helt. Den lange pipetonen etter at beskyttelsesdekselet er løftet indikerer at knivenheten er stanset.. Tast inn det første sifferet i din personlige kode for å unngå at tyverialarmen aktiveres.. Slå av strømbryteren dersom Auto Mower skal flyttes utenfor klippeområdet. Ellers er det ikke nødvendig å slå av strømbryteren.. Bær Auto Mower i håndtaket. Pakk Auto Mower ned i originalemballasjen ved lengre transport. Stell Kontroller Auto Mower hver uke, og skift ut eventuelle defekte deler. Kontroller spesielt at knivene og knivenheten ikke er skadd. Skift alle knivene samtidig ved behov slik at de roterende delene er balansert, se kapittel Vedlikehold. Rengjør ved behov ladestasjonens kontaktplater og ladestiften på Auto Mower med fint smergelpapir. Hvis det dannes svart oksid på ladestiften på Auto Mower, kan det være et tegn på manglende kontakt mellom ladestiften og ladestasjonens kontaktplater. Se over ladestasjonens installering, se Installering trinn for trinn. Kontroller alltid om det trengs rengjøring etter vinteroppbevaring. Kontakt nærmeste forhandler ved bytte av defekte eller slitte deler. Gamle batterier skal leveres til din forhandler eller til et gjenvinningsanlegg.! ADVARSEL! Ved alt arbeid på undersiden av klipperen, som rengjøring, innstilling av klippehøyde eller bytte av kniver, skal strømbryteren være slått av. Hvis maskinen plasseres opp-ned, skal strømbryteren alltid være avslått. Hvis klipperens lyd er slått av, høres ikke pipetonen som varsler om start av knivenheten ( pipetoner i sekunder). Norsk

5 7 8 ON AUTO MOWERS DELER # A B # ON C Hva er hva?. Håndtak og støtte for beskyttelsesdekselet. Boks som inneholder mikroprosessor, batteri og hjulmotorer. Knivenhet. Beskyttelsesdeksel. Føler. Ramme 7. Beskyttelsesdeksel 8. Drivhjul 9. Forhjul 0. Karosseri. Ladestift. Summer. Lysdioder. Tastatur. Strømbryter. Ladestasjon, bestående av: A. Dokkingsenhet B. Understell med C. Styreskinne 7. Slynge 8. Transformator med nettledning 9. Lavspenningskabel 0. Kramper. Bruksanvisning Norsk

6 FUNKSJON Tekniske data Batteri NiMH spesialbatteri, V Klippesystem Knivenhet med tre leddede kniver Klippehøyde Trinnløs innstilling, 0 9 mm Vekt 7, kg Lengde 7 cm Bredde 0 cm Høyde cm Klippebredde cm Arbeidskapasitet 00 m ± 0 % Ladestasjon V/, A Transformator 0/ V, dobbeltisolert Ladestasjon Ladestasjonen har to funksjoner. Den lader Auto Mowers batteri ved behov og sender styresignaler i søkeslyngen og avgrensningsslyngen. Ladestasjonen koples til et vegguttak via medfølgende kabel og transformator. Auto Mower Arbeidsmåte Auto Mower klipper gressplenen din automatisk. Når batteriet må lades, går den selv til ladestasjonen for å lade. Når batteriet er fulladet, begynner Auto Mower klippingen igjen. Auto Mower styres av en innebygd datamaskin som består av et kretskort og en mikroprosessor. Dette utgjør klipperens hjerne og håndterer klipperens funksjoner, kommandoer og veivalg med hjelp av de data som bl.a. tastaturet, føleren og batteriets ladestatus tilfører den. Bevegelsesmønster Auto Mower begynner alltid å arbeide ifølge vilkårlighetsprinsippet, dvs. tilfeldig retningsvalg. Hver gang den støter på en hindring eller registrerer signalene fra den utlagte avgrensningsslyngen, velger mikroprosessoren en ny retning som er utformet slik at Auto Mower aldri gjentar samme bevegelsesmønster regelmessig. Hvis Auto Mower kommer inn i et område der den registrerer at gresset er høyere enn tidligere, kan den begynne å klippe systematisk. Da begynner den å klippe i et firkantmønster for å klippe det området som har høyre gress enn resten av omgivelsene. Deretter går den tilbake til et vilkårlig veivalg. Når fronten på Auto Mower støter på en hindring, rygger den unna og velger en ny kjøreretning. Slynge Slyngene legges som to ulike slynger, en avgrensningsslynge og en søkeslynge. Avgrensningsslyngen avgrenser Auto Mowers klippeområde, og søkeslyngen fører Auto Mower til ladestasjonen. Signalene som sendes i begge disse slyngene tas imot av føleren på Auto Mower. Når Auto Mower må lade batteriet, vil den følge søkeslyngen som fører til ladestasjonen. Hvis batteriet ikke må lades, ignorerer Auto Mower søkeslyngen. Arbeidskapasitet Auto Mower klipper ca. 00 m per time og anbefales til gressflater inntil ca. 00 m. Størrelsen på gressflaten Auto Mower greier å klippe avhenger delvis av hvordan hagen er utformet. Hvis klippeområdet består av en åpen gressflate, greier Auto Mower stort sett å klippe en større gressflate enn dersom klippeområdet består av flere gressflater eller har mange trær, blomsterbed eller likende. Norsk

7 INSTALLATION Planlegging av installering For å oppnå et godt klipperesultat, er det viktig at installering av ladestasjon og slynge gjøres nøyaktig. Les derfor gjennom hele dette kapittelet før du begynner installeringen. Ta gjerne kontakt med forhandleren for å få hjelp med installeringen. Før Auto Mower slippes ut på klippeområdet bør ikke gresset være mer enn et par centimeter høyere enn innstilt klippehøyde. Derfor kan det være nødvendig å klippe gresset med en vanlig gressklipper før man bruker Auto Mower for første gang. Deretter hindrer Auto Mower gresset i å vokse seg langt. Avgrensningsslyngen skal legges slik at den rammer inn klippeområdet for Auto Mower. Slyngen kan også brukes til å avgrense flater inne i klippeområdet. Søkeslyngen skal legges inne i klippeområdet. Når det er tid for lading, begynner Auto Mower å søke etter søkeslyngen. Avgrensningsslyngen kan være maksimalt 00 meter lang, og søkeslyngen maksimalt 00 meter lang. Avstanden mellom Auto Mower og nærmeste del av avgrensningsslyngen må ikke overskride meter noe sted. m m Når klipperens klippeområde grenser mot eksempelvis vannansamlinger, bil- og gangveier, bør avgrensningsslyngen suppleres med en rekke stolper, en kant eller et gjerde med en høyde på minst cm. Dette er en sikkerhetsforanstaltning som hindrer Auto Mower i å havne utenfor klippeområdet dersom avgrensningsslyngen skulle være feilinstallert. Ladestasjonens plassering Når du bestemmer hvor ladestasjonen skal stå, er det viktig å tenke på hvordan strømtilførselen skal ordnes. Ladestasjonen koples til transformatoren via den vedlagte 0 meter lange lavspenningskabelen. Transformatoren plasseres på et værbeskyttet sted, helst innendørs, og skal koples til et 0 V vegguttak. Dersom transformatoren settes utendørs, skal den plasseres horisontalt og minst 0, meter over bakken. Transformatoren må aldri utsettes for fuktighet. Bruk kun Husqvarnas originale lavspenningskabel og transformator. Overflaten foran ladestasjonen bør være så åpen som mulig. Ikke plasser ladestasjonen lengst inn i en lomme. Vi anbefaler at ladestasjonen plasseres langs en rett del av avgrensningsslyngen fremfor inne i et hjørne, selv om begge plasseringene gir fullgod funksjon. Ved installering i områder med varmt klima er det en fordel at ladestasjonen plasseres i skyggen. Ladestasjonen bør plasseres i utkanten av klippeområdet. Selve stedet avhenger av hvordan hagen er utformet. Hvis klippeområdet består av flere flater som er skilt fra hverandre med ganger imellom, lønner det seg å plassere ladestasjonen så sentralt som mulig. Søkeslyngen må kunne legges slik at den går rett den siste meteren inn til ladestasjonen. Overflaten under og foran ladestasjonen må være jevn og plan. Du finner eksempler på figurene. Norsk

8 INSTALLERING Separate klippeområder Det kan være fornuftig å skape flere klippeområder i enkelte tilfeller: Når gressflatene ikke henger sammen. Når den ene flaten er betydelig mindre enn den andre og bare henger sammen via en lang, smal passasje. Det er også viktig at ladestasjonen står plant i høyderetningen. Ladestasjonen må plasseres på et plant underlag. Stedet foran stasjonen der klipperen skal stå bør også være plant og må være uten groper. Dette er for at klipperens ladestift skal få en god elektrisk kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Ladestasjonen og søkeslyngen skal plasseres i hovedområdet, dvs. det største klippeområdet. Avgrensningsslyngen legges deretter ifølge installeringsanvisningene i ytterkanten av Auto Mowers klippeområde, se Installering av avgrensningsslynge. Biflaten eller flatene skapes ved å legge avgrensningsslyngen som omvendte øyer, dvs. øya legges utenfor klippeområdet i stedet for inni. Se figuren. Da må Auto Mower flyttes manuelt mellom de ulike klippeområdene, ettersom den automatiske ladingen av batteriet bare fungerer i hovedområdet. For å forenkle det manuelle arbeidet, se kapittel Innstillinger (Klipping av biflate). Med fulladet batteri klipper Auto Mower ca. - timer eller m, avhengig av batteriets alder og gressets lengde. Biflate På underdelen er det en tilkoplingskontakt. Lavspenningskabelen, søkeslyngens kabler og avsøkningsslyngens kabler skal koples til tilkoplingskontakten. Se Installering trinn for trinn. Det er viktig at avgrensningsog søkeslyngens kabler ligger i kabelsporene. Hovedområde Installering av ladestasjon Ladestasjonen består av to deler: underdel (med styrespor og tilkoplingskontakt) og dokkingsenhet. Begge deler festes i bakken, hver for seg, med vedlagte kramper. På ladestasjonen er det en fjærende strømbryter for funksjonstest. En konstant pipetone når strømbryteren slås på indikerer at søke- og avgrensningsslyngene er hele. En avbrutt pipetone indikere at ladestasjonen har strømtilførsel, men at søke- og/ eller avgrensningsslyngen ikke er hel. For best mulig funksjon skal det være to frisoner på 0 cm utenfor ladestasjonens to kortsider. Avgrensningskablene skal derfor gå ut fra ladestasjonen på linje med dens ytterkant. Under ladestasjonen skal avgrensningskablene trekkes skrått ut til ladestasjonens hjørner. Lavspenningskabelen kan med fordel trekkes gjennom hullet i dokkingsenheten. De innkommende endene av slyngens kabler skal trekkes i sporene på underdelen. Det er viktig at kablene legges i sporene på underdelen. Deretter plasseres dokkingsenheten på underdelen. 0x0 cm 0x0 cm Før dokkingsenheten festes ordentlig med kramper til bakken, må den eventuelt justeres sidelengs, slik at Auto Mower dokker midtstilt og ladestiften får god kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Norsk

9 INSTALLERING Installering av avgrensningsslynge Avgrensningsslyngen skal legges i ytterkanten av det området som Auto Mower skal arbeide på. Ved ganger som ligger på samme nivå som gressplenen er det mulig å la Auto Mower kjøre et stykke ut i gangen for å ikke la det bli igjen et område som ikke er klippet. Legg avgrensningsslyngen ca. 0 cm fra gangens kant. 0 cm Lange passasjer (mer enn meter lange) bør være minst meter brede, dvs. 0 cm mellom slyngene, for å gi Auto Mower plass til å ta seg gjennom passasjen. Se figur. Korte passasjer (under meter lange) bør være minst, meter brede. Når Auto Mower kommer fram til avgrensningsslyngen, registrerer den at den passerer slyngen. Auto Mower kjører deretter et stykke over slyngen før den snur. m Avgrensningsslynge ~ cm ~ cm Hvor langt inn i klippeområdet avgrensningsslyngen skal legges avhenger av hva som finnes like utenfor klippeområdet. Hvis det finnes et høyere hinder, f.eks. en vegg, mur eller ømfintlige blomster, skal slyngen legges 0 cm fra hinderet. Da vil ikke karosseriet slå i hinderet. Auto Mower kan klippe skråninger med en helling på inntil (7 cm høydeforskjell per meter). Brattere skråninger må avgrenses med avgrensningsslyngen. 0 cm Der gressplenen avsluttes med en grøft eller en mindre forhøyning, f.eks. kantstein (ca. cm høy), legges avgrensningsslyngen 0 cm inn i klippeområdet. Dette sikrer at hjulene ikke vil kjøre ned i grøften eller opp på kantsteinen. 0 cm Legg ut avgrensningsslyngens kabel og fest den i bakken med kramper, slik at kniven ikke risikerer å skjære av kabelen. La Auto Mower arbeide en uke, så kan du deretter avgjøre om det er nødvendig med justeringer av kabeltrekkingen. Etter noen uker vil gresset ha flettet inn kabelen slik at den ikke synes. Avgrensningsslyngen kan også graves ned - cm (maksimalt 0 cm) under bakken. Metallgjenstander kan forstyrre slyngesignalet. Avgrensningsslyngen bør derfor ikke trekkes nær stålgjerder, brønnlokk av metall, elektriske ledninger eller telefonledninger, osv. I de fleste tilfeller er en avstand på 0 cm tilstrekkelig, men avstanden må være større ved f.eks. elektriske gjerder eller liknende. Hvis Auto Mower ofte stopper på et bestemt punkt i klippeområdet og varsler at signal mangler (lysdiode lyser fast), skyldes dette antakelig slike forstyrrelser. Dersom avgrensningsslyngen må skjøtes, må dette gjøres slik at skjøten blir vanntett. Den beste kontakten oppnås hvis skjøten utføres med Husqvarnas loddefrie skjøteutstyr, artikkelnummer 0-0. Skjøten kan også loddes og deretter isoleres med krympeslange. Tvinnede kabelender eller en enkel sukkerbit, isolert med eltape, er ikke en fullgod skjøt. Fuktigheten i bakken medfører at lederne oksiderer, og etter en stund fører det til brudd i kretsen. Norsk 7

10 INSTALLERING Avgrensning av flater inne i klippeområdet Du kan avgrense flater inne i klippeområdet, f.eks. bed, fontener osv. Trekk slyngen ut til, og rundt, det området du vil avgrense. Deretter føres slyngen tilbake i samme spor som den ble trukket ut. Det er svært viktig av slyngen føres i riktig retning rundt området og at den aldri krysser seg selv, se figur. Samme anvisninger gjelder også når slyngen trekkes videre ut til et område som ligger utenfor det første avgrensede området. Slyngene bør ligge helt inntil hverandre.hvis slyngene festes med kramper, bør de legges under samme krampe. minst mulig Passasjer og kabelavstand Legg søkeslyngen så rett som mulig. Bruk skarpe hjørner når slyngen må svinge. Når det gjelder forstyrrelser fra omgivelsene, se Installering av avgrensningsslynge. Søkeslyngen bør trekkes slik at dens kabler ligger minst 70 cm fra hverandre og fra avgrensningsslyngen, se figuren. I unntakstilfeller og på kortere strekninger kan kablene tillates å ligge nærmere hverandre, f.eks. for å kunne komme gjennom en smalere passasje eller langs den siste meteren inn til ladestasjonen. Det går også godt an å trekke søkeslyngen over to avgrensningskabler som går ut til ei øy. Kabel som går ut fra ladestasjonen skal ligge i ca. vinkel på innkommende kabel, se figuren. Søkeslyngens innkommende kabel skal gå rett den siste meteren inn til ladestasjonen, se figuren. Søkeslyngen bør gis en smal korridorliknende form. Unngå å legge kablene mer enn m fra hverandre. Trær, busker o.l. som tåler at karosseriet kjører mot dem, behøver ikke avgrenses med slyngen. Auto Mower snur likevel når den kjører på en hindring. Disse hindringene må imidlertid være høyere enn karosseriets forkant, dvs. ca. 0 cm. Likedan bør hindringer som heller svakt, f.eks. steiner eller store trær med opphøyet rotfeste, avgrenses eller fjernes. Ellers kan Auto Mower gli opp på slike hindringer, og knivene kan ta skade. 00 cm cm 70 cm 70 cm Ettersom Auto Mower følger søkeslyngen, må den legges slik at Auto Mower går fri av hindringer. Søkeslyngen skal derfor legges minst 0 cm fra alle hindringer. Installering av søkeslynge Når det er tid for lading, begynner Auto Mower å lete etter søkeslyngen. Når Auto Mower da passerer over søkeslyngen, følger den slyngen med urviseren til ladestasjonens dokkingsside. Når søkingen påbegynnes, er det tilstrekkelig med spenning igjen i batteriet til å kunne lete i - timer. En eller annen gang i løpet av denne tiden må altså Auto Mower passere søkeslyngen. Når Auto Mower er tilstrekkelig ladet, ignorerer den søkeslyngen. 0 cm Søkeslyngen skal trekkes fra ladestasjonen og med urviseren rundt i klippeområdet, og deretter tilbake til ladestasjonen. Hvis klippeområdet består av flere flater som er adskilt med passasjer, må søkeslyngen trekkes slik at den besøker hvert område. Du finner eksempler under Planlegging av installering. Søkeslyngen må aldri gå utenfor avgrensningsslyngen eller krysse seg selv. 8 Norsk

11 INSTALLERING Installering trinn for trinn Kablene skal være koplet til ladestasjonens koplingslist ifølge dette koplingsskjemaet når punkt - i denne installeringsanvisningen er utført. Bruk dette skjemaet som referanse når du utfører installeringen. OBS! Ikke berør de to kontaktplatene på ladestasjonen med en metallgjenstand når transformatorens nettledning er koplet til et vegguttak. Da kan kontaktplatene kortsluttes og utløse transformatorens automatsikring. Ettersom det er V lavspenning, foreligger det ingen risiko for personskade.. Velg plassering av ladestasjonen ifølge Planlegging av installering.. Sett ut ladestasjonens underdel og fest den med kramper i sidene.. Avisoler lavspenningskabelens to ledere og kople dem til punkt og i ladestasjonens koplingslist. Det spiller ingen rolle hvilken leder som settes på henholdsvis og.. Sett dokkingsenheten på underdelen og fest den midlertidig til bakken med kramper.. Trekk lavspenningskabelen til transformatoren. Lavspenningskabelen må ikke graves ned. Stikk lavspenningskabelens kontakt inn i transformatoren. Kople transformatorens nettledning til et 0 V vegguttak.. Ettersom ladestasjonen nå har strømtilførsel, kan du med fordel lade Auto Mower mens avgrensningsslyngen og søkeslyngen installeres, se Lading av utladet batteri. Den første oppladingen tar noen timer. Dersom Auto Mower forlater ladestasjonen før avgrensningsslyngen er ferdig installert, vil den stanse foran ladestasjonen og varsle kjenner ikke signal fra slynge. Denne alarmen oppheves automatisk når avgrensningsslyngen er tilkoplet. Du kan også slå av Auto Mowers alarm ved å løfte beskyttelsesdekselet og taste det første sifferet i koden. 7. Installer avgrensningsslyngen ifølge beskrivelsen, se Installering av avgrensningsslynge. Vent med å kople til kabelendene. 8. Installer søkeslyngen ifølge beskrivelsen, se Installering av søkeslynge. Vent med å kople til kabelendene. 9. Hvis Auto Mower står i ladestasjonen fell opp beskyttelsesdekselet, tast inn det første sifferet i koden og flytt klipperen bort fra ladestasjonen. 0. Fjern ladestasjonens dokkingsenhet.. Legg avgrensningsslyngens kabeler i sporene i ladestasjonens underdel. Avisoler kabelendene og kople dem til punkt og i ladestasjonens koplingslist. Se koplingsskjemaet ved siden av.. Den enden av søkeslyngen som fører Auto Mower inn til ladestasjonen, må legges i styreskinnens spor på ladestasjonens underdel. Fest kabelen med kramper før og etter styreskinnen. Avisoler søkeslyngens kabelende og kople den til punkt i ladestasjonens koplingslist. Den andre enden koples til punkt i ladestasjonens koplingslist.. Sett dokkingsenheten over underdelen og fest den ordentlig med kramper i hullene langs ytterkanten. Sett klipperen i ladestasjonen og fell ned beskyttelsesdekselet.. Når Auto Mower forlater ladestasjonen, vil den begynne å arbeide dersom avgrensningsslyngen er riktig installert. Hvis Auto Mower stanser straks den har forlatt ladestasjonen og signaliserer med pipetoner per sekund, samtidig som diode blinker eller diode lyser fast, er avgrensningsslyngen tilkoplet feil. Gå da tilbake til punkt 8 og kontroller at installasjonen er riktig.. Kontroller nå at Auto Mower dokker ordentlig i ladestasjonen. Tast inn koden #, rett klipperen vinkelrett mot søkeslyngen fra venstre side og fell ned beskyttelsesdekselet. Hvis Auto Mower følger søkeslyngen i riktig retning mot ladestasjonen, er installasjonen riktig. Hvis Auto Mower derimot går i feil retning på søkeslyngen (mot urviseren, mot ladestasjonens side), er søkeslyngen tilkoplet feil. Gå da tilbake til punkt 0 og foreta installeringen på nytt.. Ladestasjonens sideposisjon må eventuelt finjusteres. Fest den godt med kramper og la Auto Mower gå inn i ladestasjonen et antall ganger med kommando #. Kontroller nøye at ladestiften treffer kontaktplatene sentrert. Hvis ikke må dokkingsenheten justeres i sideretningen. Gjenta deretter kontrollen. 7. Påse at flaten foran ladestasjonen er helt plan, slik at begge ladestiftene på Auto Mower får god kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Juster om nødvendig ladestasjonen i høyden. Norsk 9

12 BRUK Start og stopp! ADVARSEL! Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender og føtter i nærheten eller under klippeaggregatets deksel når motoren går.! ADVARSEL! Les nøye gjennom sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du starter Auto Mower. Start av Auto Mower Når Auto Mower er ny, eller den har vært ute av drift en lengre tid, viser vi til Lading av utladet batteri. Ellers kan Auto Mower startes hvor som helst innenfor klippeområdet på følgende måte: Justering av klippehøyde Klippehøyden kan varieres trinnløst mellom 0 og 9 mm. Slå av Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet, tast inn det første sifferet i koden og slå av strømbryteren. Snu Auto Mower opp-ned og legg den på et mykt underlag. Løsne låseskruene slik at klippeenheten frigjøres. Flytt hele klippeenheten opp eller ned til ønsket klippehøyde er nådd (0-9 mm). Skru deretter til låseskruene én av gangen. Fell opp beskyttelsesdekselet og slå på strømbryteren. Det skal lyde en lang pipetone. Tast inn din personlige kode, kode #. Ved levering er koden 0000 # (se kapittel Innstillinger for valg av personlig kode). Fell ned beskyttelsesdekselet. Auto Mower vil nå enten begynne å klippe eller oppsøke ladestasjonen. Hvis Auto Mower kjører til ladestasjonen med ladet batteri, forlater den ladestasjonen i løpet av noen minutter. Hvis batteriet må lades, blir den stående en lengre stund før den forlater ladestasjonen. Stanse Auto Mower Stans Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet. Tast inn det første sifferet i koden for å kople ut tyverialarmen. Ellers starter alarmen etter ca. sekunder. Den lange pipetonen bekrefter at knivenheten er stanset. Start Auto Mower igjen ved å felle ned beskyttelsesdekselet. Slå alltid av strømbryteren hvis du skal utføre vedlikehold på Auto Mower, eller hvis du har tenkt å flytte den utenfor klippeområdet. Når strømbryteren slås på igjen, må den personlige koden tastes inn, kode #. 0 Norsk

13 Lading av utladet batteri BRUK Disse anvisningene gjelder når Auto Mower er ny, eller har vært ute av drift i lengre tid. Hvis Auto Mower nylig har vært brukt, er det ikke nødvendig å starte den i ladestasjonen, se kapittel Start og stopp. Plasser Auto Mower i ladestasjonen og la den stå der ca. 0 minutter Ladestiften skal ha kontakt med kontaktplatene i ladestasjonen. Strømbryteren på Auto Mower skal være i posisjon for å få skånsom lading av batteriet. Slå på strømbryteren Ingen lyd Batteriets ladenivå er for lavt. Pipetone Batteriet er tilstrekkelig ladet til å drive elektronikken. Tast inn koden ( kode #) Det høres en kort pipetone, og diode lyser for hvert tastetrykk. Feil innmating Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Feil kode Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Nå er tastaturet avslått. Vent minutter før du gjør et nytt forsøk. Ta kontakt med forhandleren dersom du har mistet koden. Kode akseptert Det høres en kort pipetone, og diode på tastaturet lyser. Fell ned beskyttelsesdekselet. Auto Mower lades ytterligere Auto Mower gir pipetoner/0 sekunder (diode blinker) og starter så snart batteriet er fulladet. Legg merke til at Auto Mower leveres med utladet batteri. Opplading av utladet batteri kan ta - timer. Norsk

14 BRUK Innstillinger Tastaturet brukes til å deaktivere tyverialarmen og taste inn sikkerhetskode, samt for å endre en del av klipperens innstillinger. Hvis du har startet en inntasting på tastaturet og vil avbryte, trykker du. Tilbakestilling av innstillinger Ved å taste #, går alle innstillinger tilbake til de verdiene Auto Mower hadde ved levering. Den personlige koden endres imidlertid ikke. Velge personlig kode Din Auto Mower krever at koden tastes inn for at den skal begynne å arbeide. Ved levering er koden 0000 #. Det er mulig å velge en valgfri personlig kode, noe som vi også anbefaler. Velg en kode som består av fire siffer og trykk deretter følgende på tastaturet: aktuell kode # ny kode # ny kode # Eksempel: 0000 # # # bytter fra kode 0000 til. Hvis Auto Mower godtar inntastingen, tennes den grønne dioden etter inntastingen. OBS! Det er viktig at den personlige koden skrives ned og oppbevares på et sikkert sted. Hvis du likevel glemmer din personlige kode, kan du kontakte din forhandler. Regelmessig inntasting av koden Den personlige koden må tastes inn med jevne mellomrom. Dermed er Auto Mower ubrukelig hvis den blir stjålet. Auto Mower varsler at koden mangler når det er tid for å taste den inn. Legg merke til at du ikke trenger å bytte din personlige kode, bare taste den inn. Koden må også tastes inn dersom tyverialarmen utløses, eller hvis Auto Mower slås av. Koden må tastes inn én gang per uke med standardinnstillinger, men du kan regulere tidsintervallet selv fra til uker ved å trykke: # antall uker # kode # Eksempel: # # hver femte uke. kode # betyr at du må taste inn koden Innstilling av signaler Signalene Auto Mower benytter, er inndelt i tre grupper: Driftssignal Auto Mower meddeler at den klipper eller lader. Feilsignal Auto Mower meddeler at noe er feil. Tyverialarm Utløses hvis Auto Mower ikke slås av på riktig måte. Lydstyrken kan stilles inn individuelt mellom 0 og, der 0 = helt stille og = høyeste lydstyrke: Driftssignal # lydstyrke # (forhåndsinnstilt lydstyrke = ) Feilsignal # lydstyrke # (forhåndsinnstilt lydstyrke = ) Eksempel: # 0 # slår av driftssignalet fullstendig. Tyverialarm # Med standardinnstilling lyder tyverialarmen i minutt. Det er mulig å velge selv hvor lenge, innenfor intervallet minutter, tyverialarmen skal lyde med kommandoen: 7 # antall minutter # kode # Eksempel: 7 # 0 # 7 # 0 # ON kode # gir 0 minutters tyverialarm. kode # slår av tyverialarmen fullstendig. Start- og stopptidspunkt for klipping VIKTIG INFORMASJON Din Auto Mower kan teknisk sett arbeide døgnet rundt, hvilket den er innstilt for ved levering. Vi anbefaler imidlertid ikke at den brukes på den måten. Hvis den arbeider mer enn nødvendig, kan gresset se nedtrampet ut. Dessuten utsettes Auto Mower for unødig stor slitasje, og batteriets levetid forkortes. Auto Mower har en innvendig klokke som kan brukes for å bestemme når på dagen Auto Mower skal klippe, og når den skal hvile. Dette gjøres ved først å taste inn aktuell tid og deretter angi starttidspunkt og stopptidspunkt for klipping. På angitt klokkeslett vil da Auto Mower begynne klippingen, og fortsette til angitt tidspunkt for stopp. Da begynner Auto Mower å lete etter ladestasjonen, for å gå dit og lade og vente til neste dag. Klokken med timer og minutter stilles med kommandoen: # hhmm # Start- og stopptidspunkt for klipping angis bare i hele timer med kommandoen: Starttidspunkt # hh # Stopptidspunkt # hh # Eksempel: Auto Mower skal klippe mellom klokken og.00. Klokken er 07. når innstillingen foretas. 0 # 07 # # 09 # # # For å oppheve begrensningen av driftstiden, stilles start- og stopptidspunkt til samme time. Hvor mange timer som kreves for å klippe en flate godt, avhenger av en rekke faktorer, som størrelse, utforming av klippeområdet og hvor fort gresset vokser. Som en første innstilling kan egnet driftstid beregnes som time per 00 m klippeflate, dvs. 700 m gir 7 timer. Når så Auto Mower har arbeidet en times tid, kan det være nødvendig å redusere eller øke driftstiden. Det er best å unngå å bruke Auto Mower om natten, ettersom gresset da er fuktig og kan samles under karosseriet. Søke etter nedgravd slynge Auto Mower har en funksjon for å enkelt kunne finne en nedgravd slynge. Ved å taste # # stilles Auto Mower inn for å søke etter slyngen. Før Auto Mower, med beskyttelsesdekselet felt opp, mot området der slyngen ligger. Auto Mower gir signal når den passerer slyngen. Da er slyngen rett under sensoren i Auto Mowers front. Kommandoen fungerer kun når ladestasjonen er tilkoplet. Tilbakestill Auto Mower til normalstilling ved å taste # 0 #, eller fell ned beskyttelsesdekselet. Klipping av biflate Still Auto Mower i driftsstilling klippe biflate ved å taste inn kommandoen # når klipperen står i ladestasjonen. Auto Mower vil rygge ut og stanse rett foran ladestasjonen når den er fulladet. Flytt da Auto Mower til biflaten. Når klipperen startes, vil den kjøre til hele batteriet er utladet (hvilket tar - timer) og deretter varsle finner ikke ladestasjonen. Auto Mower må da flyttes manuelt tilbake til ladestasjonen. Driftsstilling klippe biflate oppheves automatisk. Du kan også avbryte driftsstilling klippe biflate med kommando # før batteriet er utladet. Flytt deretter Auto Mower tilbake til klippeområdet der ladestasjonen er, så vil den oppsøke ladestasjonen selv. Norsk

15 BRUK Feil- og informasjonsmeldinger Ved hjelp av denne tabellen kan du enkelt tyde Auto Mowers signaler. Når beskyttelsesdekselet løftes og alarmen er blitt stille, lyser diodene på tastaturet i sekunder. For å se meldingen igjen, tast 0 #. Diode Signal Betydning Diode Signal Betydning Diode blinker Diode blinker pipetoner hvert tiende sekund Lading pågår. Når ladingen er ferdig, begynner Auto Mower å arbeide igjen. pipetoner/ sekund Auto Mower befinner seg utenfor klippeområdet, eller så er en av slyngene feil tilkoplet. Diode blinker Diode lyser pipetoner hvert tiende sekund Auto Mower har klippet i innstilt tid. Den begynner å klippe igjen ved innstilt starttidspunkt. pipetoner/ sekund Hjulmotorene er blokkert eller slurer. Kontroller om drivhjulene er blokkert. Diode lyser Diode blinker pipetoner/ sekund Kode mangler eller har gått ut. Tast inn koden igjen. pipetoner/ sekund Auto Mower finner ikke ladestasjonen. Diode blinker Diode lyser pipetoner/ sekund Auto Mower har kjørt seg fast. pipetoner/ sekund Auto Mower registrerer ikke signalet fra slyngen. Diode lyser Diode blinker pipetoner/ sekund Knivenheten er blokkert. Slå av strømbryteren og sørg for at knivenheten kan rotere fritt. Lang pipetone Feil inntasting på tastaturet. Den lange pipetonen etter at beskyttelsesdekselet er løftet, indikerer at knivenheten er bremset. Norsk

16 VEDLIKEHOLD Bytte av kniver Knivenheten sitter skrudd fast på klippemotorens aksel og inneholder kniver som slynges ut av sentrifugalkraften. Disse knivene er montert i knivholdere (røde), slik at de enkelt kan monteres og demonteres på knivenheten. Rengjøring OBS! Bruk aldri høytrykksspyler, heller ikke rennende vann, ved rengjøring av Auto Mower, da det kan trenge inn i elektronikkenheten og ødelegge følsomme komponenter. Karosseri Bruk en myk svamp eller tøyklut og rent vann til rengjøring av karosseriet. Ved kraftig tilsmussing kan også såpeløsning eller oppvaskmiddel benyttes. Knivholdernes funksjon gjør at knivene sitter godt festet i tilfelle kollisjon med mindre gjenstander, f.eks. kvister, på gressplenen. Kontroller at knivene ikke er skadd, dette kan forårsake vibrasjoner som skader Auto Mower. Ved behov skal alle knivene byttes ut samtidig for at knivenheten skal være balansert.. Ta knivenhetens to plater forsiktig fra hverandre ved hjelp av en skrutrekker eller penn, for å få tak i de røde knivholderne.. Ta ut knivholderne.. Monter de nye knivholderne i knivenheten. Bytte av batteri Batteriets levetid avhenger av hvor mange timer per dag Auto Mower brukes. Ved fem timers klipping per dag holder batteriet normalt to til tre år. Lengre driftstid per dag medfører kortere levetid. Hvis Auto Mower ikke har hatt problemer med å finne ladestasjonen i lengre tid, men så blir stående og signaliserer finner ikke ladestasjonen ( pipetoner per sekund, diode blinker), så kan dette være et tegn på at batteriet må byttes ut. Kontakt din forhandler for kontroll av batteri. Tilbakestilling av transformatorens automatsikring For å tilbakestille utløst automatsikring, skal nettspenningen koples ut i 0 sekunder og deretter koples inn igjen. OBS! Bruk aldri løsningsmidler som aceton, bensin eller liknende preparater ved rengjøring av karosseriet. Knivenhet Inspiser knivenheten og knivene én gang per uke. Bruk en liten børste for å fjerne eventuelle gressansamlinger og for å rengjøre knivene ved behov. Ladestift og kontaktplater Fjern korrosjon på Auto Mowers ladestift og ladestasjonens kontaktplater ved behov, f.eks. etter vinteropplag eller ved problemer med lading. Rengjør ladestiften og kontaktplatene med fint smergelpapir. OBS! Transformatorens nettledning bør ikke være koplet til et vegguttak ved rengjøring av ladestasjonens kontaktplater. Hvis transformatoren er tilkoplet og kontaktplatene berøres med en metallgjenstand, kan disse kortsluttes og transformatorens automatsikring løses ut. Ettersom det er V lavspenning, foreligger det ingen risiko for personskade. For å tilbakestille utløst automatsikring, skal nettspenningen koples ut i 0 sekunder og deretter koples inn igjen. Norsk

17 Feilsøkingsskjema FEILSØKING For å tyde de ulike signalene fra Auto Mower, viser vi i første omgang til kapittelet Feil- og informasjonsmeldinger. All feilsøking skal forutgås av lading av Auto Mower i ladestasjonen for å utelukke at feilen skyldes dårlig ladet batteri. Les gjennom hele bruksanvisningen for å ta rede på om feilen er lett å rette via tastaturet eller med hovedstrømbryteren. Feilmelding Auto Mower registrerer ikke signalet fra slyngen. pipetoner/sekund Diode lyser med fast lys Tenkelig årsak Brudd på avgrensningsslyngen. Automatsikringen i transformatoren er utløst. Tiltak Kontroller avgrensningsslyngen ved hjelp av strømbryteren på ladestasjonen. En konstant pipetone innebærer at søkeog avgrensningsslyngene ikke er brutt. En periodisk pipetone innebærer brudd på, evt. feil installering av, søke- eller avgrensningsslyngen. Reparer kabelbruddet, evt. kontroller at søke- og avgrensningsslyngene er tilkoplet i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Tilbakestill automatsikringen, se Vedlikehold. Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerde, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Prøv å flytte avgrensningsslyngen. Hvis det inntreffer i nærheten av ei øy, kan det skyldes at avgrensningsslyngen er trukket i feil retning rundt øya og dermed avbryter signalet. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt som beskrevet i installeringsanvisningen. For stort klippeområde. Auto Mower er mer enn meter fra avgrensningsslyngen. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt som beskrevet i installeringsanvisningen. Auto Mower finner ikke ladestasjonen pipetoner/sekund Diode blinker Feiljustert dokkingsenhet, ladestiften får dårlig kontakt med kontaktplatene. Auto Mower finner ikke søkeslyngen. Søkeslyngen er brutt. Batteriet er dårlig ladet. Fjern eventuelt oksid fra Auto Mowers ladestift og ladestasjonens kontaktplater med fint smergelpapir. Juster dokkingsenheten i side- og høyderetning. Forandre trekkingen av søkeslyngen, slik at den besøker alle deler av klippeområdet. Kontroller søkeslyngen ved hjelp av strømbryteren på ladestasjonen. En konstant pipetone betyr at søke- og avgrensningsslyngene ikke er brutt. En periodisk pipetone betyr brudd på, evt. feil installering av, søke- eller avgrensningsslyngen. Reparer kabelbruddet, evt. kontroller at søke- og avgrensningsslyngene er tilkoplet i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Lad Auto Mower i ladestasjonen. Kontroller om det skyldes en av de øvrige årsakene dersom problemet gjentar seg. Ellers må du kontakte din forhandler for kontroll og evt. bytte av batteriet. Norsk

18 Observasjon Auto Mower forlater klippeområdet Tenkelig årsak FEILSØKING Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerder, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Tiltak Forsøk å flytte avgrensningsslyngen. Klippeområdet heller for mye. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene, hellingen må være maks.. Avgrensningsslyngen ligger feil vei rundt ei øy. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Avgrensningsslyngen ligger for nær klippeområdets kant. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Ujevnt klipperesultat Auto Mower arbeider for få timer per dag. Utvid arbeidstiden, se Innstillinger. For stort klippeområde. Forsøk å begrense klippeområdet eller forleng arbeidstiden, se Innstillinger. Uskarpe kniver. Bytt ut samtlige kniver, slik at de roterende delene er balansert. Høyt gress. Øk klippehøyden. Du må eventuelt foreta sesongens første klipping med en vanlig gressklipper før du lar Auto Mower begynne å arbeide. Gressansamling ved knivenheten eller rundt motorakselen. Fjern gresset med en liten børste eller skrutrekker. Auto Mower arbeider til feil tidspunkt Klokken til Auto Mower er stilt feil. Start- og stopptidspunkt for klipping er angitt feil. Still klokken, se Innstillinger. Gjenta innstillingen av start- og stopptidspunkt for klipping, se Innstillinger. Auto Mower vibrerer Ubalansert knivenhet eller skadde kniver. Rengjør knivenheten utvendig med en liten børste. Hvis det er nødvendig med rengjøring mellom de sammennaglede skivene, demonter knivene og rengjør med en bit ståltråd. Bytt ut knivene. Auto Mower kjører rundt, men knivenheten roterer ikke Auto Mower leter etter ladestasjonen. Ikke noe tiltak. Knivenheten roterer ikke når klipperen søker etter ladestasjonen. Norsk " <

19 EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) (Direktiv 89/9/EEC, Annex II, A) Husqvarna AB, S- 8 Huskvarna, Sverige, tlf- + 00, forsikrer hermed at automatisk gressklipper Husqvarna Auto Mower fra 998 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - av. juni angående maskiner 89/9/EEC, samt nå gjeldende tillegg. - av. mai 989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89//EEC, samt nå gjeldende tillegg. Følgende standarder er tillempet: EN9-. Huskvarna, 7. januar, 998 Bo Andréasson, Utviklingssjef Norsk 7

20 " < 999W0

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Instruksjonsbok 2003. Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL

Instruksjonsbok 2003. Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL Instruksjonsbok 2003 NO Briljant XL Smaragd XL Ametist XL Safir XL Onyx GXL GRATULERER MED DIN NYE KABE Først og fremst vil vi få gratulere deg med ditt valg av campingvogn. Et valg du ikke vil angre på,

Detaljer