Auto Mower. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower."

Transkript

1 Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower

2 Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt som vi håper skal oppfylle og også overgå de forventninger du har rett til å stille. Automatisk gressklipping er et nytt steg i utviklingen som innebærer nytenkning og ny atferd, ikke minst når det gjelder brukeren selv. Auto Mower er på mange måter et revolusjonerende produkt. Med minimalt tilsyn og vedlikehold, kan du ha en velstelt gressplen hele sesongen. Dokumentet du holder i hånden nå, bruksanvisningen, er en viktig del av ditt fremtidige samvær med Husqvarna Auto Mower. Vi vet at bruksanvisninger vanligvis oppfattes som kjedelige og kompliserte. Derfor har de en viss tendens til å forbli ulest. I ditt tilfelle blir det vanskelig å klare seg uten denne dokumentasjonen. Vår første oppfordring blir derfor Les den og ta vare på den til fremtidig bruk. I tillegg til det som vanligvis angis i bruksanvisninger, som varseltekster, sikkerhetsforskrifter og vedlikehold, gir vi også en inngående beskrivelse av hvordan Auto Mower tenker og fungerer. Det finnes bl.a. installeringsanvisninger for ulike typer hager, og et enkelt feilsøkingsskjema. Vi håper at dette vil hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt nye produkt. Hvis du har spørsmål eller lurer på noe som ikke besvares i dette dokumentet, er du alltid velkommen til å kontakte din forhandler. Vi håper du vil få stor glede av din nye Auto Mower. Lykke til! Husqvarna AB Sweden Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Besøk oss gjerne på Internett:

3 SYMBOLFORKLARING/INNHOLD Symboler på Auto Mower VIKTIG! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. ADVARSEL! Dette redskapet kan være farlig ved feilaktig bruk. Advarsler og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen må følges nøye for at redskapet skal kunne brukes sikkert og effektivt. ADVARSEL! Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under klippeaggregatets deler når Auto Mower er i gang. Bruk aldri Auto Mower dersom det er personer, spesielt barn, eller husdyr i nærheten. Dette produktet samsvarer med gjeldende CE-direktiv. Stans Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet. Innhold Symbolforklaring Symboler på Auto Mower... Symboler i bruksanvisningen... Sikkerhetsforskrifter Bruk... Vinteroppbevaring... Flytting... Stell... Auto Mowers deler Hva er hva?... Funksjon Tekniske data... Ladestasjon... Slynge... Auto Mower... Installering Planlegging av installering... Installering av ladestasjon... Installering av avgrensningsslynge... 7 Installering av søkeslynge... 8 Installering trinn for trinn... 9 Bruk Start og stopp... 0 Justering av klippehøyde... 0 Lading av utladet batteri... Innstillinger... Feil- og informasjonsmeldinger... Vedlikehold Bytte av kniver... Bytte av batteri... Tilbakestilling av transformatorens automatsikring... Rengjøring... Feilsøking Feilsøkingsskjema... Koplingsskjema.! ADVARSEL! Auto Mowers opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten tillatelse fra produsenten. Bruk alltid originaltilbehør. Uautoriserte endringer og/ eller komponenter kan medføre alvorlige feil og fare for personskade. Symboler i bruksanvisningen Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med motoren avslått, med strømbryteren stilt på. Bruk alltid vernehansker ved arbeid med kniver eller knivenhet. Norsk

4 SIKKERHETSFORSKRIFTER Bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker Auto Mower. Kontroller at den gressflaten som skal klippes er uten steiner, kvister, verktøy, leker og andre gjenstander som kan skade knivene og forårsake fastkjøring. Starta Auto Mower enligt instruktionerna. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under klipparen. Start Auto Mower ifølge instruksjonene. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Stikk aldri inn hendene eller føttene under klipperen. Påse at det ikke står noen foran Auto Mower når du starter den. Løft aldri opp Auto Mower, eller bær den rundt når den er startet. Tillat ikke at personer som ikke kjenner til Auto Mowers funksjoner og bevegelsesmønster, spesielt ikke barn, oppholder seg innenfor klippeområdet under klipping. La ikke personer som ikke kjenner til Auto Mowers funksjoner og bevegelsesmønster få håndtere klipperen. Ikke plasser gjenstander oppå Auto Mower eller på ladestasjonen. Ikke la Auto Mower arbeide med en defekt knivenhet eller karosseri. Den skal heller ikke arbeide med defekte kniver, skruer, muttere eller kabler. Ikke bruk Auto Mower hvis strømbryteren ikke fungerer. Slå alltid av Auto Mower med strømbryteren når du ikke bruker den. Vinteroppbevaring Vinterstid må Auto Mower oppbevares på et tørt sted, helst nedpakket i originalemballasjen eller parkert på alle fire hjul med strømbryteren slått av. Ladestasjonen bør tildekkes vinterstid for å beskyttes mot fuktighet, helst med presenning eller plastsekk. Dersom dokkingsenheten tas inn, bør også underdelen tas inn. Da skal transformatoren koples fra vegguttaket, og de seks kablene skal løsnes fra koplingslisten på underdelen. Da bør kabelendene beskyttes mot fuktighet ved å stikke dem ned i Husqvarnas vanntette skjøteutstyr. Hvis det ikke gjøres, vil kablene oksidere. Da må de kappes litt og avisoleres på nytt. En svartoksidert leder gir ikke tilfredsstillende kontakt. Flytting! ADVARSEL! Flytt aldri Auto Mower med beskyttelsesdekselet felt ned. Da kan knivenheten rotere og forårsake personskade. Ved flytting fra eller innenfor klippeområdet:. Fell opp beskyttelsesdekselet.. Vent til knivenheten er stanset helt. Den lange pipetonen etter at beskyttelsesdekselet er løftet indikerer at knivenheten er stanset.. Tast inn det første sifferet i din personlige kode for å unngå at tyverialarmen aktiveres.. Slå av strømbryteren dersom Auto Mower skal flyttes utenfor klippeområdet. Ellers er det ikke nødvendig å slå av strømbryteren.. Bær Auto Mower i håndtaket. Pakk Auto Mower ned i originalemballasjen ved lengre transport. Stell Kontroller Auto Mower hver uke, og skift ut eventuelle defekte deler. Kontroller spesielt at knivene og knivenheten ikke er skadd. Skift alle knivene samtidig ved behov slik at de roterende delene er balansert, se kapittel Vedlikehold. Rengjør ved behov ladestasjonens kontaktplater og ladestiften på Auto Mower med fint smergelpapir. Hvis det dannes svart oksid på ladestiften på Auto Mower, kan det være et tegn på manglende kontakt mellom ladestiften og ladestasjonens kontaktplater. Se over ladestasjonens installering, se Installering trinn for trinn. Kontroller alltid om det trengs rengjøring etter vinteroppbevaring. Kontakt nærmeste forhandler ved bytte av defekte eller slitte deler. Gamle batterier skal leveres til din forhandler eller til et gjenvinningsanlegg.! ADVARSEL! Ved alt arbeid på undersiden av klipperen, som rengjøring, innstilling av klippehøyde eller bytte av kniver, skal strømbryteren være slått av. Hvis maskinen plasseres opp-ned, skal strømbryteren alltid være avslått. Hvis klipperens lyd er slått av, høres ikke pipetonen som varsler om start av knivenheten ( pipetoner i sekunder). Norsk

5 7 8 ON AUTO MOWERS DELER # A B # ON C Hva er hva?. Håndtak og støtte for beskyttelsesdekselet. Boks som inneholder mikroprosessor, batteri og hjulmotorer. Knivenhet. Beskyttelsesdeksel. Føler. Ramme 7. Beskyttelsesdeksel 8. Drivhjul 9. Forhjul 0. Karosseri. Ladestift. Summer. Lysdioder. Tastatur. Strømbryter. Ladestasjon, bestående av: A. Dokkingsenhet B. Understell med C. Styreskinne 7. Slynge 8. Transformator med nettledning 9. Lavspenningskabel 0. Kramper. Bruksanvisning Norsk

6 FUNKSJON Tekniske data Batteri NiMH spesialbatteri, V Klippesystem Knivenhet med tre leddede kniver Klippehøyde Trinnløs innstilling, 0 9 mm Vekt 7, kg Lengde 7 cm Bredde 0 cm Høyde cm Klippebredde cm Arbeidskapasitet 00 m ± 0 % Ladestasjon V/, A Transformator 0/ V, dobbeltisolert Ladestasjon Ladestasjonen har to funksjoner. Den lader Auto Mowers batteri ved behov og sender styresignaler i søkeslyngen og avgrensningsslyngen. Ladestasjonen koples til et vegguttak via medfølgende kabel og transformator. Auto Mower Arbeidsmåte Auto Mower klipper gressplenen din automatisk. Når batteriet må lades, går den selv til ladestasjonen for å lade. Når batteriet er fulladet, begynner Auto Mower klippingen igjen. Auto Mower styres av en innebygd datamaskin som består av et kretskort og en mikroprosessor. Dette utgjør klipperens hjerne og håndterer klipperens funksjoner, kommandoer og veivalg med hjelp av de data som bl.a. tastaturet, føleren og batteriets ladestatus tilfører den. Bevegelsesmønster Auto Mower begynner alltid å arbeide ifølge vilkårlighetsprinsippet, dvs. tilfeldig retningsvalg. Hver gang den støter på en hindring eller registrerer signalene fra den utlagte avgrensningsslyngen, velger mikroprosessoren en ny retning som er utformet slik at Auto Mower aldri gjentar samme bevegelsesmønster regelmessig. Hvis Auto Mower kommer inn i et område der den registrerer at gresset er høyere enn tidligere, kan den begynne å klippe systematisk. Da begynner den å klippe i et firkantmønster for å klippe det området som har høyre gress enn resten av omgivelsene. Deretter går den tilbake til et vilkårlig veivalg. Når fronten på Auto Mower støter på en hindring, rygger den unna og velger en ny kjøreretning. Slynge Slyngene legges som to ulike slynger, en avgrensningsslynge og en søkeslynge. Avgrensningsslyngen avgrenser Auto Mowers klippeområde, og søkeslyngen fører Auto Mower til ladestasjonen. Signalene som sendes i begge disse slyngene tas imot av føleren på Auto Mower. Når Auto Mower må lade batteriet, vil den følge søkeslyngen som fører til ladestasjonen. Hvis batteriet ikke må lades, ignorerer Auto Mower søkeslyngen. Arbeidskapasitet Auto Mower klipper ca. 00 m per time og anbefales til gressflater inntil ca. 00 m. Størrelsen på gressflaten Auto Mower greier å klippe avhenger delvis av hvordan hagen er utformet. Hvis klippeområdet består av en åpen gressflate, greier Auto Mower stort sett å klippe en større gressflate enn dersom klippeområdet består av flere gressflater eller har mange trær, blomsterbed eller likende. Norsk

7 INSTALLATION Planlegging av installering For å oppnå et godt klipperesultat, er det viktig at installering av ladestasjon og slynge gjøres nøyaktig. Les derfor gjennom hele dette kapittelet før du begynner installeringen. Ta gjerne kontakt med forhandleren for å få hjelp med installeringen. Før Auto Mower slippes ut på klippeområdet bør ikke gresset være mer enn et par centimeter høyere enn innstilt klippehøyde. Derfor kan det være nødvendig å klippe gresset med en vanlig gressklipper før man bruker Auto Mower for første gang. Deretter hindrer Auto Mower gresset i å vokse seg langt. Avgrensningsslyngen skal legges slik at den rammer inn klippeområdet for Auto Mower. Slyngen kan også brukes til å avgrense flater inne i klippeområdet. Søkeslyngen skal legges inne i klippeområdet. Når det er tid for lading, begynner Auto Mower å søke etter søkeslyngen. Avgrensningsslyngen kan være maksimalt 00 meter lang, og søkeslyngen maksimalt 00 meter lang. Avstanden mellom Auto Mower og nærmeste del av avgrensningsslyngen må ikke overskride meter noe sted. m m Når klipperens klippeområde grenser mot eksempelvis vannansamlinger, bil- og gangveier, bør avgrensningsslyngen suppleres med en rekke stolper, en kant eller et gjerde med en høyde på minst cm. Dette er en sikkerhetsforanstaltning som hindrer Auto Mower i å havne utenfor klippeområdet dersom avgrensningsslyngen skulle være feilinstallert. Ladestasjonens plassering Når du bestemmer hvor ladestasjonen skal stå, er det viktig å tenke på hvordan strømtilførselen skal ordnes. Ladestasjonen koples til transformatoren via den vedlagte 0 meter lange lavspenningskabelen. Transformatoren plasseres på et værbeskyttet sted, helst innendørs, og skal koples til et 0 V vegguttak. Dersom transformatoren settes utendørs, skal den plasseres horisontalt og minst 0, meter over bakken. Transformatoren må aldri utsettes for fuktighet. Bruk kun Husqvarnas originale lavspenningskabel og transformator. Overflaten foran ladestasjonen bør være så åpen som mulig. Ikke plasser ladestasjonen lengst inn i en lomme. Vi anbefaler at ladestasjonen plasseres langs en rett del av avgrensningsslyngen fremfor inne i et hjørne, selv om begge plasseringene gir fullgod funksjon. Ved installering i områder med varmt klima er det en fordel at ladestasjonen plasseres i skyggen. Ladestasjonen bør plasseres i utkanten av klippeområdet. Selve stedet avhenger av hvordan hagen er utformet. Hvis klippeområdet består av flere flater som er skilt fra hverandre med ganger imellom, lønner det seg å plassere ladestasjonen så sentralt som mulig. Søkeslyngen må kunne legges slik at den går rett den siste meteren inn til ladestasjonen. Overflaten under og foran ladestasjonen må være jevn og plan. Du finner eksempler på figurene. Norsk

8 INSTALLERING Separate klippeområder Det kan være fornuftig å skape flere klippeområder i enkelte tilfeller: Når gressflatene ikke henger sammen. Når den ene flaten er betydelig mindre enn den andre og bare henger sammen via en lang, smal passasje. Det er også viktig at ladestasjonen står plant i høyderetningen. Ladestasjonen må plasseres på et plant underlag. Stedet foran stasjonen der klipperen skal stå bør også være plant og må være uten groper. Dette er for at klipperens ladestift skal få en god elektrisk kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Ladestasjonen og søkeslyngen skal plasseres i hovedområdet, dvs. det største klippeområdet. Avgrensningsslyngen legges deretter ifølge installeringsanvisningene i ytterkanten av Auto Mowers klippeområde, se Installering av avgrensningsslynge. Biflaten eller flatene skapes ved å legge avgrensningsslyngen som omvendte øyer, dvs. øya legges utenfor klippeområdet i stedet for inni. Se figuren. Da må Auto Mower flyttes manuelt mellom de ulike klippeområdene, ettersom den automatiske ladingen av batteriet bare fungerer i hovedområdet. For å forenkle det manuelle arbeidet, se kapittel Innstillinger (Klipping av biflate). Med fulladet batteri klipper Auto Mower ca. - timer eller m, avhengig av batteriets alder og gressets lengde. Biflate På underdelen er det en tilkoplingskontakt. Lavspenningskabelen, søkeslyngens kabler og avsøkningsslyngens kabler skal koples til tilkoplingskontakten. Se Installering trinn for trinn. Det er viktig at avgrensningsog søkeslyngens kabler ligger i kabelsporene. Hovedområde Installering av ladestasjon Ladestasjonen består av to deler: underdel (med styrespor og tilkoplingskontakt) og dokkingsenhet. Begge deler festes i bakken, hver for seg, med vedlagte kramper. På ladestasjonen er det en fjærende strømbryter for funksjonstest. En konstant pipetone når strømbryteren slås på indikerer at søke- og avgrensningsslyngene er hele. En avbrutt pipetone indikere at ladestasjonen har strømtilførsel, men at søke- og/ eller avgrensningsslyngen ikke er hel. For best mulig funksjon skal det være to frisoner på 0 cm utenfor ladestasjonens to kortsider. Avgrensningskablene skal derfor gå ut fra ladestasjonen på linje med dens ytterkant. Under ladestasjonen skal avgrensningskablene trekkes skrått ut til ladestasjonens hjørner. Lavspenningskabelen kan med fordel trekkes gjennom hullet i dokkingsenheten. De innkommende endene av slyngens kabler skal trekkes i sporene på underdelen. Det er viktig at kablene legges i sporene på underdelen. Deretter plasseres dokkingsenheten på underdelen. 0x0 cm 0x0 cm Før dokkingsenheten festes ordentlig med kramper til bakken, må den eventuelt justeres sidelengs, slik at Auto Mower dokker midtstilt og ladestiften får god kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Norsk

9 INSTALLERING Installering av avgrensningsslynge Avgrensningsslyngen skal legges i ytterkanten av det området som Auto Mower skal arbeide på. Ved ganger som ligger på samme nivå som gressplenen er det mulig å la Auto Mower kjøre et stykke ut i gangen for å ikke la det bli igjen et område som ikke er klippet. Legg avgrensningsslyngen ca. 0 cm fra gangens kant. 0 cm Lange passasjer (mer enn meter lange) bør være minst meter brede, dvs. 0 cm mellom slyngene, for å gi Auto Mower plass til å ta seg gjennom passasjen. Se figur. Korte passasjer (under meter lange) bør være minst, meter brede. Når Auto Mower kommer fram til avgrensningsslyngen, registrerer den at den passerer slyngen. Auto Mower kjører deretter et stykke over slyngen før den snur. m Avgrensningsslynge ~ cm ~ cm Hvor langt inn i klippeområdet avgrensningsslyngen skal legges avhenger av hva som finnes like utenfor klippeområdet. Hvis det finnes et høyere hinder, f.eks. en vegg, mur eller ømfintlige blomster, skal slyngen legges 0 cm fra hinderet. Da vil ikke karosseriet slå i hinderet. Auto Mower kan klippe skråninger med en helling på inntil (7 cm høydeforskjell per meter). Brattere skråninger må avgrenses med avgrensningsslyngen. 0 cm Der gressplenen avsluttes med en grøft eller en mindre forhøyning, f.eks. kantstein (ca. cm høy), legges avgrensningsslyngen 0 cm inn i klippeområdet. Dette sikrer at hjulene ikke vil kjøre ned i grøften eller opp på kantsteinen. 0 cm Legg ut avgrensningsslyngens kabel og fest den i bakken med kramper, slik at kniven ikke risikerer å skjære av kabelen. La Auto Mower arbeide en uke, så kan du deretter avgjøre om det er nødvendig med justeringer av kabeltrekkingen. Etter noen uker vil gresset ha flettet inn kabelen slik at den ikke synes. Avgrensningsslyngen kan også graves ned - cm (maksimalt 0 cm) under bakken. Metallgjenstander kan forstyrre slyngesignalet. Avgrensningsslyngen bør derfor ikke trekkes nær stålgjerder, brønnlokk av metall, elektriske ledninger eller telefonledninger, osv. I de fleste tilfeller er en avstand på 0 cm tilstrekkelig, men avstanden må være større ved f.eks. elektriske gjerder eller liknende. Hvis Auto Mower ofte stopper på et bestemt punkt i klippeområdet og varsler at signal mangler (lysdiode lyser fast), skyldes dette antakelig slike forstyrrelser. Dersom avgrensningsslyngen må skjøtes, må dette gjøres slik at skjøten blir vanntett. Den beste kontakten oppnås hvis skjøten utføres med Husqvarnas loddefrie skjøteutstyr, artikkelnummer 0-0. Skjøten kan også loddes og deretter isoleres med krympeslange. Tvinnede kabelender eller en enkel sukkerbit, isolert med eltape, er ikke en fullgod skjøt. Fuktigheten i bakken medfører at lederne oksiderer, og etter en stund fører det til brudd i kretsen. Norsk 7

10 INSTALLERING Avgrensning av flater inne i klippeområdet Du kan avgrense flater inne i klippeområdet, f.eks. bed, fontener osv. Trekk slyngen ut til, og rundt, det området du vil avgrense. Deretter føres slyngen tilbake i samme spor som den ble trukket ut. Det er svært viktig av slyngen føres i riktig retning rundt området og at den aldri krysser seg selv, se figur. Samme anvisninger gjelder også når slyngen trekkes videre ut til et område som ligger utenfor det første avgrensede området. Slyngene bør ligge helt inntil hverandre.hvis slyngene festes med kramper, bør de legges under samme krampe. minst mulig Passasjer og kabelavstand Legg søkeslyngen så rett som mulig. Bruk skarpe hjørner når slyngen må svinge. Når det gjelder forstyrrelser fra omgivelsene, se Installering av avgrensningsslynge. Søkeslyngen bør trekkes slik at dens kabler ligger minst 70 cm fra hverandre og fra avgrensningsslyngen, se figuren. I unntakstilfeller og på kortere strekninger kan kablene tillates å ligge nærmere hverandre, f.eks. for å kunne komme gjennom en smalere passasje eller langs den siste meteren inn til ladestasjonen. Det går også godt an å trekke søkeslyngen over to avgrensningskabler som går ut til ei øy. Kabel som går ut fra ladestasjonen skal ligge i ca. vinkel på innkommende kabel, se figuren. Søkeslyngens innkommende kabel skal gå rett den siste meteren inn til ladestasjonen, se figuren. Søkeslyngen bør gis en smal korridorliknende form. Unngå å legge kablene mer enn m fra hverandre. Trær, busker o.l. som tåler at karosseriet kjører mot dem, behøver ikke avgrenses med slyngen. Auto Mower snur likevel når den kjører på en hindring. Disse hindringene må imidlertid være høyere enn karosseriets forkant, dvs. ca. 0 cm. Likedan bør hindringer som heller svakt, f.eks. steiner eller store trær med opphøyet rotfeste, avgrenses eller fjernes. Ellers kan Auto Mower gli opp på slike hindringer, og knivene kan ta skade. 00 cm cm 70 cm 70 cm Ettersom Auto Mower følger søkeslyngen, må den legges slik at Auto Mower går fri av hindringer. Søkeslyngen skal derfor legges minst 0 cm fra alle hindringer. Installering av søkeslynge Når det er tid for lading, begynner Auto Mower å lete etter søkeslyngen. Når Auto Mower da passerer over søkeslyngen, følger den slyngen med urviseren til ladestasjonens dokkingsside. Når søkingen påbegynnes, er det tilstrekkelig med spenning igjen i batteriet til å kunne lete i - timer. En eller annen gang i løpet av denne tiden må altså Auto Mower passere søkeslyngen. Når Auto Mower er tilstrekkelig ladet, ignorerer den søkeslyngen. 0 cm Søkeslyngen skal trekkes fra ladestasjonen og med urviseren rundt i klippeområdet, og deretter tilbake til ladestasjonen. Hvis klippeområdet består av flere flater som er adskilt med passasjer, må søkeslyngen trekkes slik at den besøker hvert område. Du finner eksempler under Planlegging av installering. Søkeslyngen må aldri gå utenfor avgrensningsslyngen eller krysse seg selv. 8 Norsk

11 INSTALLERING Installering trinn for trinn Kablene skal være koplet til ladestasjonens koplingslist ifølge dette koplingsskjemaet når punkt - i denne installeringsanvisningen er utført. Bruk dette skjemaet som referanse når du utfører installeringen. OBS! Ikke berør de to kontaktplatene på ladestasjonen med en metallgjenstand når transformatorens nettledning er koplet til et vegguttak. Da kan kontaktplatene kortsluttes og utløse transformatorens automatsikring. Ettersom det er V lavspenning, foreligger det ingen risiko for personskade.. Velg plassering av ladestasjonen ifølge Planlegging av installering.. Sett ut ladestasjonens underdel og fest den med kramper i sidene.. Avisoler lavspenningskabelens to ledere og kople dem til punkt og i ladestasjonens koplingslist. Det spiller ingen rolle hvilken leder som settes på henholdsvis og.. Sett dokkingsenheten på underdelen og fest den midlertidig til bakken med kramper.. Trekk lavspenningskabelen til transformatoren. Lavspenningskabelen må ikke graves ned. Stikk lavspenningskabelens kontakt inn i transformatoren. Kople transformatorens nettledning til et 0 V vegguttak.. Ettersom ladestasjonen nå har strømtilførsel, kan du med fordel lade Auto Mower mens avgrensningsslyngen og søkeslyngen installeres, se Lading av utladet batteri. Den første oppladingen tar noen timer. Dersom Auto Mower forlater ladestasjonen før avgrensningsslyngen er ferdig installert, vil den stanse foran ladestasjonen og varsle kjenner ikke signal fra slynge. Denne alarmen oppheves automatisk når avgrensningsslyngen er tilkoplet. Du kan også slå av Auto Mowers alarm ved å løfte beskyttelsesdekselet og taste det første sifferet i koden. 7. Installer avgrensningsslyngen ifølge beskrivelsen, se Installering av avgrensningsslynge. Vent med å kople til kabelendene. 8. Installer søkeslyngen ifølge beskrivelsen, se Installering av søkeslynge. Vent med å kople til kabelendene. 9. Hvis Auto Mower står i ladestasjonen fell opp beskyttelsesdekselet, tast inn det første sifferet i koden og flytt klipperen bort fra ladestasjonen. 0. Fjern ladestasjonens dokkingsenhet.. Legg avgrensningsslyngens kabeler i sporene i ladestasjonens underdel. Avisoler kabelendene og kople dem til punkt og i ladestasjonens koplingslist. Se koplingsskjemaet ved siden av.. Den enden av søkeslyngen som fører Auto Mower inn til ladestasjonen, må legges i styreskinnens spor på ladestasjonens underdel. Fest kabelen med kramper før og etter styreskinnen. Avisoler søkeslyngens kabelende og kople den til punkt i ladestasjonens koplingslist. Den andre enden koples til punkt i ladestasjonens koplingslist.. Sett dokkingsenheten over underdelen og fest den ordentlig med kramper i hullene langs ytterkanten. Sett klipperen i ladestasjonen og fell ned beskyttelsesdekselet.. Når Auto Mower forlater ladestasjonen, vil den begynne å arbeide dersom avgrensningsslyngen er riktig installert. Hvis Auto Mower stanser straks den har forlatt ladestasjonen og signaliserer med pipetoner per sekund, samtidig som diode blinker eller diode lyser fast, er avgrensningsslyngen tilkoplet feil. Gå da tilbake til punkt 8 og kontroller at installasjonen er riktig.. Kontroller nå at Auto Mower dokker ordentlig i ladestasjonen. Tast inn koden #, rett klipperen vinkelrett mot søkeslyngen fra venstre side og fell ned beskyttelsesdekselet. Hvis Auto Mower følger søkeslyngen i riktig retning mot ladestasjonen, er installasjonen riktig. Hvis Auto Mower derimot går i feil retning på søkeslyngen (mot urviseren, mot ladestasjonens side), er søkeslyngen tilkoplet feil. Gå da tilbake til punkt 0 og foreta installeringen på nytt.. Ladestasjonens sideposisjon må eventuelt finjusteres. Fest den godt med kramper og la Auto Mower gå inn i ladestasjonen et antall ganger med kommando #. Kontroller nøye at ladestiften treffer kontaktplatene sentrert. Hvis ikke må dokkingsenheten justeres i sideretningen. Gjenta deretter kontrollen. 7. Påse at flaten foran ladestasjonen er helt plan, slik at begge ladestiftene på Auto Mower får god kontakt med ladestasjonens kontaktplater. Juster om nødvendig ladestasjonen i høyden. Norsk 9

12 BRUK Start og stopp! ADVARSEL! Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender og føtter i nærheten eller under klippeaggregatets deksel når motoren går.! ADVARSEL! Les nøye gjennom sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du starter Auto Mower. Start av Auto Mower Når Auto Mower er ny, eller den har vært ute av drift en lengre tid, viser vi til Lading av utladet batteri. Ellers kan Auto Mower startes hvor som helst innenfor klippeområdet på følgende måte: Justering av klippehøyde Klippehøyden kan varieres trinnløst mellom 0 og 9 mm. Slå av Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet, tast inn det første sifferet i koden og slå av strømbryteren. Snu Auto Mower opp-ned og legg den på et mykt underlag. Løsne låseskruene slik at klippeenheten frigjøres. Flytt hele klippeenheten opp eller ned til ønsket klippehøyde er nådd (0-9 mm). Skru deretter til låseskruene én av gangen. Fell opp beskyttelsesdekselet og slå på strømbryteren. Det skal lyde en lang pipetone. Tast inn din personlige kode, kode #. Ved levering er koden 0000 # (se kapittel Innstillinger for valg av personlig kode). Fell ned beskyttelsesdekselet. Auto Mower vil nå enten begynne å klippe eller oppsøke ladestasjonen. Hvis Auto Mower kjører til ladestasjonen med ladet batteri, forlater den ladestasjonen i løpet av noen minutter. Hvis batteriet må lades, blir den stående en lengre stund før den forlater ladestasjonen. Stanse Auto Mower Stans Auto Mower ved å felle opp beskyttelsesdekselet. Tast inn det første sifferet i koden for å kople ut tyverialarmen. Ellers starter alarmen etter ca. sekunder. Den lange pipetonen bekrefter at knivenheten er stanset. Start Auto Mower igjen ved å felle ned beskyttelsesdekselet. Slå alltid av strømbryteren hvis du skal utføre vedlikehold på Auto Mower, eller hvis du har tenkt å flytte den utenfor klippeområdet. Når strømbryteren slås på igjen, må den personlige koden tastes inn, kode #. 0 Norsk

13 Lading av utladet batteri BRUK Disse anvisningene gjelder når Auto Mower er ny, eller har vært ute av drift i lengre tid. Hvis Auto Mower nylig har vært brukt, er det ikke nødvendig å starte den i ladestasjonen, se kapittel Start og stopp. Plasser Auto Mower i ladestasjonen og la den stå der ca. 0 minutter Ladestiften skal ha kontakt med kontaktplatene i ladestasjonen. Strømbryteren på Auto Mower skal være i posisjon for å få skånsom lading av batteriet. Slå på strømbryteren Ingen lyd Batteriets ladenivå er for lavt. Pipetone Batteriet er tilstrekkelig ladet til å drive elektronikken. Tast inn koden ( kode #) Det høres en kort pipetone, og diode lyser for hvert tastetrykk. Feil innmating Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Feil kode Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Nå er tastaturet avslått. Vent minutter før du gjør et nytt forsøk. Ta kontakt med forhandleren dersom du har mistet koden. Kode akseptert Det høres en kort pipetone, og diode på tastaturet lyser. Fell ned beskyttelsesdekselet. Auto Mower lades ytterligere Auto Mower gir pipetoner/0 sekunder (diode blinker) og starter så snart batteriet er fulladet. Legg merke til at Auto Mower leveres med utladet batteri. Opplading av utladet batteri kan ta - timer. Norsk

14 BRUK Innstillinger Tastaturet brukes til å deaktivere tyverialarmen og taste inn sikkerhetskode, samt for å endre en del av klipperens innstillinger. Hvis du har startet en inntasting på tastaturet og vil avbryte, trykker du. Tilbakestilling av innstillinger Ved å taste #, går alle innstillinger tilbake til de verdiene Auto Mower hadde ved levering. Den personlige koden endres imidlertid ikke. Velge personlig kode Din Auto Mower krever at koden tastes inn for at den skal begynne å arbeide. Ved levering er koden 0000 #. Det er mulig å velge en valgfri personlig kode, noe som vi også anbefaler. Velg en kode som består av fire siffer og trykk deretter følgende på tastaturet: aktuell kode # ny kode # ny kode # Eksempel: 0000 # # # bytter fra kode 0000 til. Hvis Auto Mower godtar inntastingen, tennes den grønne dioden etter inntastingen. OBS! Det er viktig at den personlige koden skrives ned og oppbevares på et sikkert sted. Hvis du likevel glemmer din personlige kode, kan du kontakte din forhandler. Regelmessig inntasting av koden Den personlige koden må tastes inn med jevne mellomrom. Dermed er Auto Mower ubrukelig hvis den blir stjålet. Auto Mower varsler at koden mangler når det er tid for å taste den inn. Legg merke til at du ikke trenger å bytte din personlige kode, bare taste den inn. Koden må også tastes inn dersom tyverialarmen utløses, eller hvis Auto Mower slås av. Koden må tastes inn én gang per uke med standardinnstillinger, men du kan regulere tidsintervallet selv fra til uker ved å trykke: # antall uker # kode # Eksempel: # # hver femte uke. kode # betyr at du må taste inn koden Innstilling av signaler Signalene Auto Mower benytter, er inndelt i tre grupper: Driftssignal Auto Mower meddeler at den klipper eller lader. Feilsignal Auto Mower meddeler at noe er feil. Tyverialarm Utløses hvis Auto Mower ikke slås av på riktig måte. Lydstyrken kan stilles inn individuelt mellom 0 og, der 0 = helt stille og = høyeste lydstyrke: Driftssignal # lydstyrke # (forhåndsinnstilt lydstyrke = ) Feilsignal # lydstyrke # (forhåndsinnstilt lydstyrke = ) Eksempel: # 0 # slår av driftssignalet fullstendig. Tyverialarm # Med standardinnstilling lyder tyverialarmen i minutt. Det er mulig å velge selv hvor lenge, innenfor intervallet minutter, tyverialarmen skal lyde med kommandoen: 7 # antall minutter # kode # Eksempel: 7 # 0 # 7 # 0 # ON kode # gir 0 minutters tyverialarm. kode # slår av tyverialarmen fullstendig. Start- og stopptidspunkt for klipping VIKTIG INFORMASJON Din Auto Mower kan teknisk sett arbeide døgnet rundt, hvilket den er innstilt for ved levering. Vi anbefaler imidlertid ikke at den brukes på den måten. Hvis den arbeider mer enn nødvendig, kan gresset se nedtrampet ut. Dessuten utsettes Auto Mower for unødig stor slitasje, og batteriets levetid forkortes. Auto Mower har en innvendig klokke som kan brukes for å bestemme når på dagen Auto Mower skal klippe, og når den skal hvile. Dette gjøres ved først å taste inn aktuell tid og deretter angi starttidspunkt og stopptidspunkt for klipping. På angitt klokkeslett vil da Auto Mower begynne klippingen, og fortsette til angitt tidspunkt for stopp. Da begynner Auto Mower å lete etter ladestasjonen, for å gå dit og lade og vente til neste dag. Klokken med timer og minutter stilles med kommandoen: # hhmm # Start- og stopptidspunkt for klipping angis bare i hele timer med kommandoen: Starttidspunkt # hh # Stopptidspunkt # hh # Eksempel: Auto Mower skal klippe mellom klokken og.00. Klokken er 07. når innstillingen foretas. 0 # 07 # # 09 # # # For å oppheve begrensningen av driftstiden, stilles start- og stopptidspunkt til samme time. Hvor mange timer som kreves for å klippe en flate godt, avhenger av en rekke faktorer, som størrelse, utforming av klippeområdet og hvor fort gresset vokser. Som en første innstilling kan egnet driftstid beregnes som time per 00 m klippeflate, dvs. 700 m gir 7 timer. Når så Auto Mower har arbeidet en times tid, kan det være nødvendig å redusere eller øke driftstiden. Det er best å unngå å bruke Auto Mower om natten, ettersom gresset da er fuktig og kan samles under karosseriet. Søke etter nedgravd slynge Auto Mower har en funksjon for å enkelt kunne finne en nedgravd slynge. Ved å taste # # stilles Auto Mower inn for å søke etter slyngen. Før Auto Mower, med beskyttelsesdekselet felt opp, mot området der slyngen ligger. Auto Mower gir signal når den passerer slyngen. Da er slyngen rett under sensoren i Auto Mowers front. Kommandoen fungerer kun når ladestasjonen er tilkoplet. Tilbakestill Auto Mower til normalstilling ved å taste # 0 #, eller fell ned beskyttelsesdekselet. Klipping av biflate Still Auto Mower i driftsstilling klippe biflate ved å taste inn kommandoen # når klipperen står i ladestasjonen. Auto Mower vil rygge ut og stanse rett foran ladestasjonen når den er fulladet. Flytt da Auto Mower til biflaten. Når klipperen startes, vil den kjøre til hele batteriet er utladet (hvilket tar - timer) og deretter varsle finner ikke ladestasjonen. Auto Mower må da flyttes manuelt tilbake til ladestasjonen. Driftsstilling klippe biflate oppheves automatisk. Du kan også avbryte driftsstilling klippe biflate med kommando # før batteriet er utladet. Flytt deretter Auto Mower tilbake til klippeområdet der ladestasjonen er, så vil den oppsøke ladestasjonen selv. Norsk

15 BRUK Feil- og informasjonsmeldinger Ved hjelp av denne tabellen kan du enkelt tyde Auto Mowers signaler. Når beskyttelsesdekselet løftes og alarmen er blitt stille, lyser diodene på tastaturet i sekunder. For å se meldingen igjen, tast 0 #. Diode Signal Betydning Diode Signal Betydning Diode blinker Diode blinker pipetoner hvert tiende sekund Lading pågår. Når ladingen er ferdig, begynner Auto Mower å arbeide igjen. pipetoner/ sekund Auto Mower befinner seg utenfor klippeområdet, eller så er en av slyngene feil tilkoplet. Diode blinker Diode lyser pipetoner hvert tiende sekund Auto Mower har klippet i innstilt tid. Den begynner å klippe igjen ved innstilt starttidspunkt. pipetoner/ sekund Hjulmotorene er blokkert eller slurer. Kontroller om drivhjulene er blokkert. Diode lyser Diode blinker pipetoner/ sekund Kode mangler eller har gått ut. Tast inn koden igjen. pipetoner/ sekund Auto Mower finner ikke ladestasjonen. Diode blinker Diode lyser pipetoner/ sekund Auto Mower har kjørt seg fast. pipetoner/ sekund Auto Mower registrerer ikke signalet fra slyngen. Diode lyser Diode blinker pipetoner/ sekund Knivenheten er blokkert. Slå av strømbryteren og sørg for at knivenheten kan rotere fritt. Lang pipetone Feil inntasting på tastaturet. Den lange pipetonen etter at beskyttelsesdekselet er løftet, indikerer at knivenheten er bremset. Norsk

16 VEDLIKEHOLD Bytte av kniver Knivenheten sitter skrudd fast på klippemotorens aksel og inneholder kniver som slynges ut av sentrifugalkraften. Disse knivene er montert i knivholdere (røde), slik at de enkelt kan monteres og demonteres på knivenheten. Rengjøring OBS! Bruk aldri høytrykksspyler, heller ikke rennende vann, ved rengjøring av Auto Mower, da det kan trenge inn i elektronikkenheten og ødelegge følsomme komponenter. Karosseri Bruk en myk svamp eller tøyklut og rent vann til rengjøring av karosseriet. Ved kraftig tilsmussing kan også såpeløsning eller oppvaskmiddel benyttes. Knivholdernes funksjon gjør at knivene sitter godt festet i tilfelle kollisjon med mindre gjenstander, f.eks. kvister, på gressplenen. Kontroller at knivene ikke er skadd, dette kan forårsake vibrasjoner som skader Auto Mower. Ved behov skal alle knivene byttes ut samtidig for at knivenheten skal være balansert.. Ta knivenhetens to plater forsiktig fra hverandre ved hjelp av en skrutrekker eller penn, for å få tak i de røde knivholderne.. Ta ut knivholderne.. Monter de nye knivholderne i knivenheten. Bytte av batteri Batteriets levetid avhenger av hvor mange timer per dag Auto Mower brukes. Ved fem timers klipping per dag holder batteriet normalt to til tre år. Lengre driftstid per dag medfører kortere levetid. Hvis Auto Mower ikke har hatt problemer med å finne ladestasjonen i lengre tid, men så blir stående og signaliserer finner ikke ladestasjonen ( pipetoner per sekund, diode blinker), så kan dette være et tegn på at batteriet må byttes ut. Kontakt din forhandler for kontroll av batteri. Tilbakestilling av transformatorens automatsikring For å tilbakestille utløst automatsikring, skal nettspenningen koples ut i 0 sekunder og deretter koples inn igjen. OBS! Bruk aldri løsningsmidler som aceton, bensin eller liknende preparater ved rengjøring av karosseriet. Knivenhet Inspiser knivenheten og knivene én gang per uke. Bruk en liten børste for å fjerne eventuelle gressansamlinger og for å rengjøre knivene ved behov. Ladestift og kontaktplater Fjern korrosjon på Auto Mowers ladestift og ladestasjonens kontaktplater ved behov, f.eks. etter vinteropplag eller ved problemer med lading. Rengjør ladestiften og kontaktplatene med fint smergelpapir. OBS! Transformatorens nettledning bør ikke være koplet til et vegguttak ved rengjøring av ladestasjonens kontaktplater. Hvis transformatoren er tilkoplet og kontaktplatene berøres med en metallgjenstand, kan disse kortsluttes og transformatorens automatsikring løses ut. Ettersom det er V lavspenning, foreligger det ingen risiko for personskade. For å tilbakestille utløst automatsikring, skal nettspenningen koples ut i 0 sekunder og deretter koples inn igjen. Norsk

17 Feilsøkingsskjema FEILSØKING For å tyde de ulike signalene fra Auto Mower, viser vi i første omgang til kapittelet Feil- og informasjonsmeldinger. All feilsøking skal forutgås av lading av Auto Mower i ladestasjonen for å utelukke at feilen skyldes dårlig ladet batteri. Les gjennom hele bruksanvisningen for å ta rede på om feilen er lett å rette via tastaturet eller med hovedstrømbryteren. Feilmelding Auto Mower registrerer ikke signalet fra slyngen. pipetoner/sekund Diode lyser med fast lys Tenkelig årsak Brudd på avgrensningsslyngen. Automatsikringen i transformatoren er utløst. Tiltak Kontroller avgrensningsslyngen ved hjelp av strømbryteren på ladestasjonen. En konstant pipetone innebærer at søkeog avgrensningsslyngene ikke er brutt. En periodisk pipetone innebærer brudd på, evt. feil installering av, søke- eller avgrensningsslyngen. Reparer kabelbruddet, evt. kontroller at søke- og avgrensningsslyngene er tilkoplet i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Tilbakestill automatsikringen, se Vedlikehold. Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerde, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Prøv å flytte avgrensningsslyngen. Hvis det inntreffer i nærheten av ei øy, kan det skyldes at avgrensningsslyngen er trukket i feil retning rundt øya og dermed avbryter signalet. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt som beskrevet i installeringsanvisningen. For stort klippeområde. Auto Mower er mer enn meter fra avgrensningsslyngen. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt som beskrevet i installeringsanvisningen. Auto Mower finner ikke ladestasjonen pipetoner/sekund Diode blinker Feiljustert dokkingsenhet, ladestiften får dårlig kontakt med kontaktplatene. Auto Mower finner ikke søkeslyngen. Søkeslyngen er brutt. Batteriet er dårlig ladet. Fjern eventuelt oksid fra Auto Mowers ladestift og ladestasjonens kontaktplater med fint smergelpapir. Juster dokkingsenheten i side- og høyderetning. Forandre trekkingen av søkeslyngen, slik at den besøker alle deler av klippeområdet. Kontroller søkeslyngen ved hjelp av strømbryteren på ladestasjonen. En konstant pipetone betyr at søke- og avgrensningsslyngene ikke er brutt. En periodisk pipetone betyr brudd på, evt. feil installering av, søke- eller avgrensningsslyngen. Reparer kabelbruddet, evt. kontroller at søke- og avgrensningsslyngene er tilkoplet i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Lad Auto Mower i ladestasjonen. Kontroller om det skyldes en av de øvrige årsakene dersom problemet gjentar seg. Ellers må du kontakte din forhandler for kontroll og evt. bytte av batteriet. Norsk

18 Observasjon Auto Mower forlater klippeområdet Tenkelig årsak FEILSØKING Hvis det inntreffer på enkelte områder, kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerder, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Tiltak Forsøk å flytte avgrensningsslyngen. Klippeområdet heller for mye. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene, hellingen må være maks.. Avgrensningsslyngen ligger feil vei rundt ei øy. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Avgrensningsslyngen ligger for nær klippeområdets kant. Kontroller at avgrensningsslyngen er lagt i overensstemmelse med installeringsanvisningene. Ujevnt klipperesultat Auto Mower arbeider for få timer per dag. Utvid arbeidstiden, se Innstillinger. For stort klippeområde. Forsøk å begrense klippeområdet eller forleng arbeidstiden, se Innstillinger. Uskarpe kniver. Bytt ut samtlige kniver, slik at de roterende delene er balansert. Høyt gress. Øk klippehøyden. Du må eventuelt foreta sesongens første klipping med en vanlig gressklipper før du lar Auto Mower begynne å arbeide. Gressansamling ved knivenheten eller rundt motorakselen. Fjern gresset med en liten børste eller skrutrekker. Auto Mower arbeider til feil tidspunkt Klokken til Auto Mower er stilt feil. Start- og stopptidspunkt for klipping er angitt feil. Still klokken, se Innstillinger. Gjenta innstillingen av start- og stopptidspunkt for klipping, se Innstillinger. Auto Mower vibrerer Ubalansert knivenhet eller skadde kniver. Rengjør knivenheten utvendig med en liten børste. Hvis det er nødvendig med rengjøring mellom de sammennaglede skivene, demonter knivene og rengjør med en bit ståltråd. Bytt ut knivene. Auto Mower kjører rundt, men knivenheten roterer ikke Auto Mower leter etter ladestasjonen. Ikke noe tiltak. Knivenheten roterer ikke når klipperen søker etter ladestasjonen. Norsk " <

19 EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) (Direktiv 89/9/EEC, Annex II, A) Husqvarna AB, S- 8 Huskvarna, Sverige, tlf- + 00, forsikrer hermed at automatisk gressklipper Husqvarna Auto Mower fra 998 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - av. juni angående maskiner 89/9/EEC, samt nå gjeldende tillegg. - av. mai 989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89//EEC, samt nå gjeldende tillegg. Følgende standarder er tillempet: EN9-. Huskvarna, 7. januar, 998 Bo Andréasson, Utviklingssjef Norsk 7

20 " < 999W0

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Solar Mower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Solar Mower. Du har valgt et produkt som

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER 230 ACX / 220 AC BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Automower. Bruksanvisning

Automower. Bruksanvisning Automower Bruksanvisning Automower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om

Detaljer

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 2 2014-10-17 10.23 1157069-21,R40Li_NO.book Page 84 Monday, November 17, 2014 9:40 AM 13.

Detaljer

Bruksanvisning. Auto Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. Auto Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Auto Mower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt som

Detaljer

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper.

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOK Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordeler GENERELLE FORDELER MED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din gressplen, mens du slapper

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruKsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRU KSANVI SN I NG 1157065-21_OM_305_308_NO.book Page 3 Friday, November 7, 2014 11:05 AM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Innledning og sikkerhet 3 1.1 Innledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i bruksanvisningen 5 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner 6 2 Presentasjon

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet!

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160 SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! LA GRESSKLIPPEREN GJØRE JOBBEN FOR DEG La robotgressklipperen klippe for deg Funksjonsprinsippet. Egnet for

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 NO NORSK SIKKERHETSFORSKRIFTER Dette symbolet betyr ADVARSEL. Personskade

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer