Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Solar Mower. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning Solar Mower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2 Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Solar Mower. Du har valgt et produkt som vi håper skal oppfylle og også overgå de forventninger du har rett til å stille. Automatisk gressklipping er et nytt steg i utviklingen som innebærer nytenkning og ny atferd, ikke minst når det gjelder brukeren selv. Solar Mower er på mange måter et revolusjonerende produkt. Med minimalt tilsyn og vedlikehold, kan du ha en velstelt gressplen hele sesongen. Dokumentet du holder i hånden nå, bruksanvisningen, er en viktig del av ditt fremtidige samvær med Husqvarna Solar Mower. Vi vet at bruksanvisninger vanligvis oppfattes som kjedelige og kompliserte. Derfor har de en viss tendens til å forbli ulest. I ditt tilfelle blir det vanskelig å klare seg uten denne dokumentasjonen. Vår første oppfordring blir derfor Les den og ta vare på den til fremtidig bruk. I tillegg til det som vanligvis angis i bruksanvisninger, som varseltekster, sikkerhetsforskrifter og vedlikehold, gir vi også en inngående beskrivelse av hvordan Solar Mower tenker og fungerer. Det finnes bl.a. installeringsanvisninger for ulike typer hager, og et enkelt feilsøkingsskjema. Vi håper at dette vil hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt nye produkt. Hvis du har spørsmål eller lurer på noe som ikke besvares i dette dokumentet, er du alltid velkommen til å kontakte din forhandler. Vi håper du vil få stor glede av din nye Solar Mower. Lykke til! Husqvarna AB Sweden Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Besøk oss gjerne på Internett:

3 SYMBOLFORKLARING / INNHOLD Symboler på Solar Mower VIKTIG! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før Solar Mower tas i bruk. ADVARSEL! Dette redskapet kan være farlig hvis det håndteres feil. Advarsler og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen må følges nøye for å sikre effektiv og sikker bruk av Solar Mower. ADVARSEL! Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter i nærheten av, eller under klippeaggregatets deksel når Solar Mower er i gang. Bruk aldri Solar Mower hvis personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten. Dette produktet er i samsvar med gjeldende CE-direktiver. Innholdsfortegnelse Symbolforklaring Symboler på Solar Mower... Symboler i bruksanvisningen... Sikkerhetsforskrifter Bruk... Flytting... Stell... Solar Mowers deler Hva er hva?... Funksjon Solar Mowers arbeidsmåte... Tekniske data... Installasjon Installasjon... Generator og slynge... Bruk Start og stopp... 7 Lading av batteri... 7 Justering av klippehøyde... 7 Fremgangsmåte ved start... 8 Innstillinger... 9 Feil- og informasjonsmeldinger... 0 Vedlikehold Bytte av kniver... Bytte av batterier... Rengjøring... Vinteroppbevaring... Feilsøking Feilsøkingsskjema... SECURITY CODE Stans Solar Mower ved å felle opp bakre solcellepanel. Symboler i bruksanvisningen! ADVARSEL! Solar Mower må ikke under noen omstendigheter endres i sin opprinnelige konstruksjon uten tillatelse fra produsenten. Bruk alltid originaldeler. Ikke-autoriserte endringer og/eller komponenter kan medføre alvorlige forstyrrelser og fare for personskader. Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med motoren avslått, med strømbryteren på. Bruk alltid vernehansker når du arbeider med kniver eller knivenhet. Bruk aldri høytrykksspyler, og heller ikke rennende vann ved rengjøring av Solar Mower. Norsk

4 SIKKERHETSFORSKRIFTER Bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå inneholdet før du bruker Solar Mower. Kontroller at den gressflaten som skal klippes er uten steiner, kvister, verktøy, leker og andre gjenstander som kan skade knivene og forårsake fastkjøring. Start Solar Mower ifølge instruksjonene. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Stikk aldri inn hendene eller føttene under solcellepanelene. Ikke stå foran Solar Mower når du starter den, sørg også for at ingen andre står foran Solar Mower. Løft aldri opp Solar Mower, eller bær den rundt når den er startet. Tillat ikke at personer som ikke kjenner til Solar Mowers funksjoner og bevegelsesmønster, spesielt ikke barn, oppholder seg på arbeidsområdet under klipping. La ikke personer som ikke kjenner til Solar Mowers funksjoner og bevegelsesmønster få håndtere den. Ikke plasser gjenstander oppe på Solar Mower. P.g.a. solcellenes ømtålighet skal man være forsiktig ved håndtering av disse. Dette er spesielt viktig når Solar Mower snus på opp-ned, f.eks. når klippehøyden skal justeres. Ikke la Solar Mower arbeide med en defekt knivenhet eller karosseri. Den skal heller ikke arbeide med defekte kniver, skruer, muttere eller kabler. Ikke bruk Solar Mower hvis strømbryteren ikke fungerer. Slå alltid av Solar Mower med strømbryteren når du ikke bruker den. Flytting! rotere ADVARSEL! Flytt aldri Solar Mower med det bakre solcellepanelet felt ned. Da kan knivenheten og forårsake personskade. Ved flytting fra eller innenfor klippeområdet:. Fell opp den bakre delen av solcellepanelet.. Vent til knivenheten er stanset helt. Den lange pipetonen etter at panelet er løftet indikerer at knivenheten er stanset.. Tast inn det første sifferet i din personlige kode for å unngå at tyverialarmen aktiveres.. Slå av strømbryteren dersom Solar Mower skal flyttes utenfor klippeområdet. Ellers er det ikke nødvendig å slå av strømbryteren.. Bær den sammenslåtte Solar Mower i håndtaket. Pakk Solar Mower ned i originalemballasjen ved lengre transport. Stell Kontroller Solar Mower hver uke, og skift defekte deler. Kontroller spesielt at knivene og knivenheten ikke er skadet. Skift alle knivene samtidig ved behov slik at de roterende delene er balanserte, se kapittel Vedlikehold. Kontakt nærmeste forhandler ved bytte av defekte eller slitte deler. Gamle batterier skal leveres til din forhandler eller til et gjenvinningsanlegg.! ADVARSEL! Ved alt arbeid på undersiden av klipperen, som rengjøring, innstilling av klippehøyde eller bytte av kniver, skal strømbryteren være slått av. Hvis maskinen plasseres opp-ned, skal strømbryteren alltid være avslått. Hvis klipperens lyd er slått av, høres ikke pipetonen som varsler om start av knivenheten ( pipetoner i sekunder). Norsk

5 7 8 ON SOLAR MOWERS DELER # # ON 8 9 Hva er hva?. Håndtak og bakre panelstøtte. Forhjul. Sperre. Summer. Boks som inneholder mikroprosessor og batteri. Lysdioder. Bakre solcellepanel. Tastatur. Hengsel. Strømbryter. Fremre solcellepanel. Slynge 7. Knivenhet 7. Generator 8. Glideplate 8. Bruksanvisning 9. Slyngeføler 9. Kramper 0. Drivhjul Norsk

6 FUNKSJON Solar Mowers arbeidsmåte Funksjon Det grunnleggende prinsippet for Solar Mower er at den klipper så snart det finnes tilstrekkelig med dagslys. En rekke sammenkoblede solceller forvandler dagslyset til elektrisk energi. Når Solar Mower befinner seg i solen, rekker denne energien både til å drive Solar Mower og til å lade batteriet. Solar Mower klipper kontinuerlig når den er ladet. Solar Mower styres av en innebygd mikroprosessor som består av et kretskort og en mikroprosessor. Mikroprosessoren er Solar Mowers hjerne og håndterer Solar Mowers funksjoner, kommandoer og veivalg ved hjelp av de data som bl.a. tastaturet, sensoren, solcellepanelene og batteriets ladestatus tilfører den. Bevegelsesmønster Solar Mower begynner alltid å arbeide ifølge random-prinsippet, dvs. vilkårlig retningsvalg. Hver gang den støter på et hinder eller registrerer signalet fra den utlagte slyngen, velger mikroprosessoren en ny retning. Dette er programmert slik at Solar Mower aldri gjentar samme bevegelsesmønster regelmessig. Tekniske data Batteri Solar Mower NiMH spesialbatteri, V Batteri generator NiMH spesialbatteri,, V Klippesystem Knivenhet med tre førende kniver Høyderegulering Trinnløs, - 9 cm Vekt 7, kg Lengde 0 cm Bredde cm Høyde 8 cm Arbeidskapasitet 00 m ± 0% Støyutslipp Lydeffekt, målt: db(a) Lydeffekt, garantert: 9 db (A) Klippebredde cm Hvis Solar Mower kommer inn i et område der den registrerer at gresset er høyere enn tidligere, begynner den å klippe systematisk. Den klipper da i et spiralformet mønster for å klippe det området som har høyere gress enn resten av omgivelsene. Deretter går den tilbake til vilkårlig veivalg. Klipperen arbeider først noen timer for å danne seg et bilde av gressplenens generelle lengde og tetthet. Først etter det kan den begynne å klippe systematisk. Når støtfangeren i fronten av Solar Mower støter på et hinder, rygger den unna og velger en ny kjøreretning. Værets betydning Solar Mower analyserer kontinuerlig rådende lysforhold og unngår normalt skygge. Ettersom skyggen flytter seg som følge av solens gang, kan Solar Mower arbeide i lys eller solskinn mesteparten av dagen. Solar Mower arbeider også i skygge hvis batteriet er tilstrekkelig ladet. Den kjører da inn i skyggen et par meter om gangen, og snur deretter for å ikke risikere å bli stående i skyggen. Hvis den øvrige delen av gressplenen er velklipt, kommer Solar Mower til å arbeide en lengre stund i skyggen. Kraftig lysstråling (solskinn) gjør at Solar Mower fullades før den beveger seg, mens liten lysstråling (skygge) fører til at den lader litt og forflytter seg litt i håp om å finne en mer solfylt del av klippeområdet. Hvis Solar Mower stanser systematisk for å lade i skyggen, er dette et tegn på at batteriet er dårlig. Norsk

7 INSTALLASJON Installasjon Les gjennom hele bruksanvisningen før du installerer generator og slynge, samt starter Solar Mower. Ta vare på Solar Mowers emballasje til fremtidig transport og oppbevaring. Installasjon av slynge Slyngen skal legges i kanten av det området som Solar Mower skal arbeide på. Ta kontakt med din forhandler for installasjon av slynge og generator. Hvis du installerer slyngen selv, er det viktig at anvisningene under følges nøye. Når Solar Mower slippes ut på klippeområdet bør ikke gresset være mer enn et par cm høyere enn innstilt klippehøyde. Derfor kan det være nødvendig å klippe gresset med en vanlig gressklipper før du bruker Solar Mower for første gang. Deretter hindrer Solar Mower gresset i å vokse seg høyt. Mens slyngen installeres passer det å stille Solar Mower i lyset med panelet felt ned og strømbryteren på. På den måten lades Solar Mowers batteri, og du vil raskere kunne starte Solar Mower. La også generatoren ligge i lyset slik at batteriet lades. Generator og slynge Når Solar Mower kommer fram til slyngen registrerer den at den passerer slyngen. Solar Mower kjører deretter ytterligere et stykke over slyngen før den snur. Generelt Sammen med slyngen er generatorens oppgave er å avgrense Solar Mowers arbeidsområde. Generatoren sender et signal til slyngen som Solar Mowers føler fanger opp. Slynge ~ cm ~ cm minst mulig Hvor langt inn i klippeområdet som slyngen skal legges avhenger av hva som finnes like utenfor klippeområdet. Hvis det finnes et hinder som er høyere, f.eks. en vegg, mur eller ømfintlige blomster, skal slyngen legges 0 cm fra hinderet. Karosseriet vil da ikke slå i hinderet. 0 cm Ettersom generatoren også blir drevet av en solcelle, er det viktig at den plasseres slik at den får god tilgang til lys. Den skal med andre ord ikke plasseres under busker eller lignende. Solar Mower kan holde et område på 00 m + 0% klipt, avhengig av hvordan området er utformet. Slyngen kan være maksimalt 00 meter lang. Avstanden mellom Solar Mower og slyngen må ikke overstige meter. 0 cm Der gressplenen avsluttes med en grøft eller en mindre opphøyning, f.eks. kantstein (ca cm høy), legges slyngen 0 cm inn i klippeområdet. Dette garanterer at forhjulene ikke kommer til å kjøre ned i grøften eller opp på kantsteinen. m m 0 cm Norsk

8 INSTALLASJON Ved ganger som ligger på samme nivå som gressplenen er det mulig å la Solar Mower kjøre ut et stykke i gangen for å ikke la det bli igjen et område som ikke er klippet. Legg slyngen ca 0 cm fra gangens kant. Avgrensing av flater inne i klippeområdet Du kan avgrense f.eks. rabatter, fontener etc. inne i klippeområdet. Trekk slyngen ut til, og rundt, det området du vil avgrense. Deretter føres slyngen tilbake i samme spor som den ble dratt ut. Det er svært viktig at slyngen føres i riktig retning rundt området. Dette betyr at slyngen aldri må krysse seg selv. Samme anvisninger gjelder også når slyngen føres videre til et annet område som skal avgrenses utenfor det første. Kablene bør ligge helt inntil hverandre. Hvis kablene festes med kramper, bør de legges under samme krampe. 0 cm minst mulig Lange smale passasjer bør være minst meter brede, dvs. 0 cm mellom slyngene, slik at Solar Mower får plass til å ta seg gjennom passasjen. Når Solar Mowers arbeidsområde grenser mot eksempelvis vannansamlinger, bil- og gangveier, skal slyngekabelen suppleres med en rekke stolper, en kant eller et gjerde med en høyde på minst cm. Dette er en ekstra sikkerhetsforanstaltning som hindrer Solar Mower i å havne utenfor sitt arbeidsområde. m Solar Mower kan klippe flater med en helling på inntil ca. (7 cm høydeforskjell per meter). Brattere flater må avgrenses med slyngekabelen. Etter montering av tilbehørvekter, artikkelnummer 09-0, greier klipperen noe mer enn helling. Man bør imidlertid unngå å legge slyngen i nedoverbakke. Når bakken er fuktig, slurer klipperen dersom hellingen er for stor og har problemer med å rygge innenfor slyngen igjen. Legg ut avgrensningsslyngens kabel og fest den i bakken med kramper, slik at kniven ikke risikerer å skjære av kabelen. La Solar Mower arbeide en uke, så kan du deretter avgjøre om det er nødvendig med justeringer av kabeltrekkingen. Etter noen uker vil gresset ha "flettet inn" kabelen slik at den ikke synes. Avgrensningsslyngen kan også graves ned - cm (maksimalt 0 cm) under bakken. Metallgjenstander kan forstyrre slyngesignalet. Slyngen bør derfor ikke trekkes nær stålgjerder, brønnlokk av metall, elektriske ledninger eller telefonledninger etc. I de fleste tilfeller er en avstand på 0 cm tilstrekkelig, men avstanden må være større f.eks. ved elektriske gjerder eller lignende. Hvis Solar Mower ofte stopper på et bestemt punkt i klippeområdet og varsler at signal fra slynge mangler (lysdiode lyser fast), skyldes dette antakelig slike forstyrrelser. Dersom slyngen må skjøtes, må dette gjøres slik at skjøten blir vanntett. Den beste kontakten oppnås hvis skjøten loddes og deretter isoleres med krympeslange. Du kan også bruke Husqvarnas skjøteutstyr, artikkelnummer 0-0, som ikke krever lodding. Trær, busker o.l. som tåler at karosseriet kjører mot dem, behøver ikke avgrenses med slyngen. Solar Mower snur likevel når den kjører på et hinder. Hindrene må imidlertid være høyere enn karosseriets fremre kant, dvs. ca. 0 cm. Likedan bør hindringer som heller svakt, f.eks. steiner eller store trær med opphøyet rotfeste, avgrenses eller fjernes. Solar Mower kan ellers gli opp på slike hinder og knivene kan ta skade. Tilkobling av generator Generatoren skal plasseres minst 0 cm utenfor klippeområdet, ellers kommer Solar Mower til å kjøre på den. Slyngen som går ut til generatoren skal enten spennes fast med kramper eller graves ned, ellers kan Solar Mower klippe av kabelen. Avstanden mellom kablene til generatoren skal være minst mulig. Hvis de festes med kramper, skal begge kablene ligge under samme krampe. Isoler slyngen i begge ender og koble til generatoren. Ved hjelp av den fjærende bryteren på undersiden av generatoren kan du teste at slyngen ikke har brudd og at generatoren fungerer. Når bryteren slås på skal det høres et signal. Når signalet lyder er slyngen sluttet og signalet er sterkt nok. Det er viktig at riktig kabelende kobles til riktig polskrue. Når slyngen er tilkoblet skal Solar Mower plasseres inne i klippeområdet, strømbryteren slås på og koden din tastes inn, se kapittel Start og stopp. Fell ned det bakre solcellepanelet, Solar Mower skal da signalere pipesignaler. Hvis den deretter signaliserer med pipetoner per sekund og lysdiodene indikerer at klipperen befinner seg utenfor klippeområdet (diode blinker), skal kablenes tilkopling til generatoren byttes om, og testen gjentas. Norsk

9 BRUK Start og stopp! ADVARSEL! Hold hender og føtter unna de roterende knivene. Plasser aldri hender eller føtter i nærheten eller under klippeaggregatets deksel når motoren går. Lading av batteriet Når Solar Mowers batteri er utladet, f.eks. ved leveranse eller etter en lengre tids lagring, må batteriet lades opp før Solar Mower kan startes. Følg da startskjemaet i denne bruksanvisningen. Du trenger ikke å vente på at batteriet skal lades opp hvis Solar Mower bare har vært slått av midlertidig.! ADVARSEL! Les nøye gjennom sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisningen før du starter Solar Mower. Justering av klippehøyde Start av Solar Mower. Hvis Solar Mower er ny, eller den har vært ute av drift en lengre tid, må batteriene lades før start. Lad batteriene ved å plassere Solar Mower i dagslys i ca time med det bakre solcellepanelet felt ned og strømbryteren avslått.. Fell opp det bakre solcellepanelet, slå på strømbryteren og et langt pipesignal skal høres.. Tast inn din personlige kode, kode #. Ved leveransen er koden 0000 #, se kapittel Innstillinger.. Fell ned det bakre solcellepanelet. Hvis batteriet er tilstrekkelig ladet, starter Solar Mower etter ca 0 sekunder. Hvis ikke stiller den seg i ladestilling ( pipesignaler hvert 0. sekund) og starter så snart batteriet er tilstrekkelig oppladet. Klippehøyden kan varieres trinnløst mellom og 9 cm. Slå av Solar Mower ved å felle opp det bakre solcellepanelet, tast inn det første sifferet i koden og slå av strømbryteren. Legg noe som er høyere enn den bakre kanten på solcellepanelet under Solar Mower når den skal legges oppned, så hindrer man at kanten skades. Løsne låseskruene slik at klippeenheten frigjøres. Flytt hele klippeenheten opp eller ned til ønsket klippehøyde er nådd (-9 cm). Skru deretter til låseskruene én av gangen. Stanse Solar Mower Stans Solar Mower ved å felle opp det bakre solcellepanelet. Tast inn det første sifferet i koden for å kople ut tyverialarmen. Den lange pipetonen bekrefter at knivenheten er stanset. Alarmen starter etter ca. sekunder. Start Solar Mower igjen ved å felle ned det bakre solcellepanelet. Slå alltid av strømbryteren hvis du skal utføre vedlikehold på Solar Mower eller hvis du har tenkt å flytte den utenfor klippeområdet. Sperre For å hindre at det bakre solcellepanelet blåser opp i kraftig vind, er Solar Mower utstyrt med en sperre. Norsk 7

10 BRUK Fremgangsmåte ved start Disse instruksjonene forutstetter at slynge og generator er installert på riktig måte. Det er ikke nødvendig å lade i 0 minutter hvis Solar Mower nylig har vært i bruk. Lad i 0 minutter i klart dagslys. Strømbryter på. Slå på strømbryteren Pipetonen indikerer at batteriet er tilstrekkelig ladet for å drive elektronikken. Tast inn koden ( kode #) Det høres en kort pipetone, og diode lyser for hvert tastetrykk. Feil innmating Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Feil kode Det høres en lang pipetone, og diode blinker. Nå er tastaturet avslått. Vent minutter før du gjør et nytt forsøk. Ta kontakt med forhandleren dersom du har mistet koden. Kode akseptert Det høres en kort pipetone, og diode på tastaturet lyser. Fell ned det bakre solcellepanelet. Solar Mower lades ytterligere Diode blinker ( pipetoner/0 sekunder). Solar Mower starter automatisk når den er ladet. Solar Mower starter 8 Norsk

11 BRUK Innstillinger Tastaturet brukes til å deaktivere tyverialarm og taste inn sikkerhetskode, samt til å endre verdiene for en del av Solar Mowers parametre. Hvis du har startet en inntasting på tastaturet og vil avbryte, trykker du. Minimumsinnstilling Ved å taste inn 9 # kode #, forenkler man håndteringen av klipperen. Tyverialarmen koples ut, og det er ikke nødvendig å taste inn koden når beskyttelsesdekselet løftes. Dessuten slås alle lyder av, unntatt startlyden. Velge personlig kode Solar Mower krever at koden tastes inn for at den skal begynne å arbeide. Ved leveransen er koden 0000 #. Det er mulig å velge en valgfri personlig kode, noe som vi også anbefaler. Velg en kode som består av fire siffer og trykk deretter følgende på tastaturet: aktuell kode # ny kode # ny kode # Eksempel: For å bytte fra kode 0000 til : 0000 # # # Hvis Solar Mower godtar inntastingen tennes den grønne lysdioden. OBS! Det er viktig at den personlige koden skrives ned og oppbevares på et sikkert sted. Hvis du likevel glemmer din personlige kode, kan du kontakte din forhandler. Regelmessig inntasting av koden Den personlige koden må tastes inn med jevne mellomrom. Dermed er Solar Mower ubrukelig hvis den blir stjålet. Solar Mower signalerer at kode mangler når det er tid for å taste den inn. Merk at du ikke trenger å bytte din personlige kode, bare taste den inn. Koden må tastes inn en gang i uken med standardinnstillinger, men du kan selv stille inn tidsintervallet fra til uker ved å trykke: # antall uker # kode # Eksempel: # # femte uke. kode # betyr at du må oppgi koden hver Koden må også tastes inn hvis tyverialarmen går, eller hvis Solar Mower slås av. Innstilling av signaler # ON De signaler som Solar Mower benytter, er inndelt i fem grupper: Driftssignal Solar Mower meddeler at den klipper eller lader. Feilsignal Solar Mower meddeler at noe er feil. Nattsignal Solar Mower meddeler at den står i hvilestilling fordi lyset er for svakt. Tyverialarm Går igang hvis Solar Mower ikke slås av på riktig måte. Startlyd Auto Mower meddeler at knivenheten vil starte. Lydvolumet kan stilles inn individuelt på følgende signaler: Driftssignal # volum # (standardvolum ) Feilsignal # volum # (standardvolum ) Nattsignal # volum # (standardvolum ) Startlyd # volum # (standardvolum ) Lydvolumet velges mellom 0 og, der 0 = helt stille og = høyeste lydvolum. Tyverialarmen har alltid høyeste volum når den er aktivert. Tyverialarm Med standardinnstilling låter tyverialarmen i minutt. Det er mulig å velge selv hvor lenge tyverialarmen skal låte med kommando: 7 # antall minutter # kode # Eksempel: 7 # 0 # kode # gir 0 minutters tyverialarm. 7 # 0 # kode # slår av tyverialarmen helt. Antall minutter kan velges mellom 0 og.000. Tyverialarmen har alltid høyeste lydvolum når den er aktivert. Hvis du har en liten gressplen VIKTIG INFORMATION Din Solar Mower kan teknisk sett arbeide døgnet rundt, hvilket den er innstilt for ved levering. Vi anbefaler imidlertid ikke at den brukes på den måten. Hvis den arbeider mer enn nødvendig, kan gresset se "nedtrampet" ut. Dessuten utsettes Solar Mower for unødig stor slitasje, og batteriets levetid forkortes. Solar Mower arbeider så fort det er tilstrekkelig med dagslys. Hvis Solar Mower brukes på et lite område, kan det bety at den arbeider betydelig mer enn det som trengs for å holde gressplenen klipt. For å unngå dette, kan driftstiden begrenses ved å trykke: 8 # maksimal driftstid i timer # Driftstiden velges fra - 0, der - 9 setter et tak for maksimalt antall driftstimer pr dag. 0 betyr ubegrenset drift. Merk at det er maksimalt antall timer som stilles inn. Den virkelige driftstiden varierer, avhengig av lystilgang og klippemotstand. Hvilken innstilling som er riktig varierer fra hage til hage. Prøv med forskjellige driftstider til du oppnår et bra resultat. Når Solar Mower har klipt det innstilte antallet timer, blinker diode når det bakre solcellepanelet løftes. Solar Mower begynner ikke å klippe igjen før neste dag. Tilbakestilling av innstillinger Ved å trykke # går alle innstilling tilbake til de verdiene som Solar Mower hadde ved leveransen. Den personlige koden endres imidlertid ikke. Søke etter nedgravd slynge Solar Mower har en funksjon for å enkelt kunne finne en nedgravd slynge. Ved å slå # # stilles Solar Mower inn for å søke etter slyngen. Før Solar Mower, med det bakre solcellepanelet felt opp, mot det område der slyngen ligger. Når Solar Mower gir signal finnes det en slynge rett under sensoren i Solar Mowers front. Kommandoen fungerer kun når generatoren er tilkoblet. Hvis klipperen ikke oppfatter noe signal, blinker alle fire lysdiodene. Tilbakestill Solar Mower til normalstilling ved å slå # 0 #, eller fell ned det bakre solcellepanelet. Norsk 9

12 Feil- og informasjonsmeldinger BRUK Ved hjelp av denne tabellen kan du enkelt tyde Solar Mowers signaler. Når panelet løftes og alarmen er slått av, lyser diodene på tastaturet i sekunder. Grønn diode indikerer informasjonsmelding og rød diode feilmelding. Tast 0 # for å gjenta siste feilmelding. Diode Signal Betydning Diode Signal Betydning Diode blinker Diode lyser pip hvert 0. sekund Lading pågår. Når ladingen er ferdig begynner Solar Mower å arbeide igjen. pip/ sekund Knivenheten er blokkert. Slå av strømbryteren og kontroller om knivenheten kan rotere fritt. Diode lyser pip hvert sekstiende sekund Nattstilling. Diode blinker pip/ sekund Solar Mower befinner seg utenfor klippeområdet, eller så er slyngen feil tilkoplet. Diode blinker pip hvert 0. sekund Solar Mower har klippet i innstilt tid. Den begynner å klippe igjen neste dag. Diode lyser pip/ sekund Hjulmotorene er blokkert eller slurer. Kontroller om drivhjulene er blokkert. Diode lyser pip/ sekund Kode mangler eller har gått ut. Tast inn koden igjen. Diode lyser pip/ sekund Solar Mower registrerer ikke signalet fra slyngen. Diode blinker pip/ sekund Solar Mower har kjørt seg fast. Diode blinker Langt pip Feil inntasting på tastaturet. Hvis det har oppstått feil signaleres dette helt til natten kommer, da overgår Solar Mower til nattstilling. Hvis man løfter panelet i løpet av natten vises imidlertid feilkoden. Det lange pipesignalet etter at panelet er blitt løftet, indikerer at knivenheten er bremset. 0 Norsk

13 VEDLIKEHOLD Bytte av kniver Rengjøring Solcellepaneler Knivenheten sitter skrudd fast på klippemotorens aksel og inneholder kniver som slynges ut av sentrifugalkraften. Knivene er montert i knivenheten med hver sin spesialskrue. Ved bytte av kniver:. Roter glideplaten slik at dens hull havner rett overfor respektive skrue.. Stikk inn en spor- eller stjernetrekker og løsne skruen.. Demonter kniven. Rengjør solcellepanelene på klipper og generator regelmessig. Selv lite tilsmussing reduserer solcellepanelenes yteevne betraktelig. Bruk en myk svamp eller tøyklut og rent vann. Ved kraftig tilsmussing kan også såpeløsning eller oppvaskmiddel benyttes. Under pollensesongen bør rengjøring skje daglig. OBS! Bruk aldri løsningsmidler som aceton, bensin eller lignende preparater ved rengjøring av solcellepanelene. Dette skader solcellepanelene og reduserer dermed solcellenes effekt. Knivvask Knivholderens konstruksjon medfører at knivene sitter godt festet i tilfelle kollisjon med mindre gjenstander, som f.eks. kvister, på gressplenen. Kontroller at knivene ikke er skadet, dette kan forårsake vibrasjoner som skader Solar Mower. Ved behov skal alle knivene byttes ut samtidig for at knivenheten skal være balansert. Bytte av batterier Inspekter knivenheten og knivene en gang i uken. Kontroller at knivenheten kan rotere fritt og lett. Kontroller også at glideplaten kan rotere fritt og lett i forhold til knivenheten. Fjern eventuelle gressansamlinger eller fremmedlegemer med en liten børste og rengjør knivene ved behov. OBS! Bruk aldri høytrykksspyler, og heller ikke rennende vann, ved rengjøring av knivenheten. Vann kan da trenge inn i elektronikkenheten og ødelegge følsomme komponenter. Solar Mowers batteri Batteriets levetid er normalt mellom ett og to år, avhengig av bruksområdet. Hvis Solar Mower krever lang ladetid på dager med sol, og samtidig har kort driftstid, bør batteriet skiftes ut. Kontakt din forhandler for bytte av Solar Mowers batteri. Generatorens batteri I generatoren er batteriets oppgave å sørge for at slyngen genererer et elektromagnetisk felt selv når solen ikke lyser tilstrekkelig for å drive generatoren. Det er viktig at generatoren står i godt lys, still den derfor så åpent som mulig. Unngå å plassere den inntil vegger, busker, trær eller lignende. Hvis Solar Mower har vanskelig for å registrere slyngen til tross for at denne er maksimalt 00 m lang, kan det være nødvendig å bytte batteri i generatoren. Gamle batterier skal leveres til din forhandler eller til et gjenvinningsanlegg. Vinteroppbevaring Vinterstid må Solar Mower oppbevares på et tørt sted, helst nedpakket i originalemballasjen eller parkert på alle fire hjulene med strømbryteren slått av. Generatoren skal også oppbevares innendørs om vinteren. Norsk

14 Feilsøkingsskjema FEILSØKING All feilsøking skal forutgås av minst times lading (med strømbryteren slått av) utendørs midt på dagen for å uteslutte at feilen skyldes batterier som er dårlig ladet. Les gjennom hele bruksanvisningen for å ta rede på om feilen er lett å rette til via tastaturet eller med hovedstrømbryteren. Observasjon pip/sekund Diode lyser med fast lys Tenkbar årsak Hvis Solar Mower befinner seg inne i klippeområdet, er slyngen feil koplet til generatoren. Tiltak Bytt om på slyngens tilkopling til generatoren. Solar Mower kjenner ikke igjen signalet fra slyngen. Kontroller at det ikke er oppstått brudd på slyngen (ved hjelp av strømbryteren for funksjonskontroll på generatoren). Hvis det inntreffer på enkelte områder kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerde, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Prøv å flytte slyngen. Hvis det inntreffer i nærheten av ei øy, kan det skyldes at slyngen er trukket i feil retning rundt øya og dermed avbryter signalet. Kontroller at slyngen er lagt slik det står i installasjonsinstruksjonene. Hvis det kun inntreffer om morgenen, kan det skyldes at batteriet i generatoren er tomt. Bytt batterier i generatoren. For stort område. Solar Mower er mer enn meter fra slyngen. Kontroller at slyngen er lagt som beskrevet i installasjonsinstruksjonene. pip/sekund Diode lyser med fast lys Knivenheten er blokkert. Kontroller at enheten kan rotere fritt. pip/sekund Diode lyser med fast lys Drivhjulene er blokkerte. Kontroller om drivhjulene blokkeres. Solar Mower stanser systematisk for å lade når den kommer inn i skyggen Batteriet har dårlig kapasitet. Kontakt din forhandler for bytte av batteri. Klipperen klipper i kortere perioder enn vanlig mellom lading. Gress eller et fremmedlegeme bremser knivenheten eller glideplaten. Demonter og rengjør knivenheten og glideplaten. Norsk +H$@ +

15 Observasjon Solar Mower rømmer Tenkbar årsak FEILSØKING Hvis det inntreffer på enkelte områder kan det skyldes forstyrrelser fra metallgjenstander (gjerder, armeringsjern) eller nedgravde kabler i nærheten. Tiltak Forsøk å flytte slyngen. Klippeområdet heller for mye. Kontroller at slyngen er lagt som beskrevet i installasjonsinstruksjonene, hellingen må være maks. Slyngen ligger feil vei rundt ei øy. Kontroller at slyngen er lagt slik det står i installasjonsinstruksjonene. Ujevnt klipperesultat For stort arbeidsområde. Forsøk å begrense klippeområdet. Uskarpe kniver. Høyt gress i forhold til innstilt klippehøyde. Bytt ut samtlige kniver, slik at de roterende delene er balansert. Øk klippehøyden. Du må eventuelt foreta sesongens første klipping med en vanlig gressklipper før du lar Solar Mower begynne å arbeide. Gressansamling ved knivenheten eller rundt motorakselen. Kontroller at glideplate og knivenhet roterer fritt og lett. Gjør de ikke det, må glideplate og ev. knivenhet demonteres og gress og fremmedlegemer fjernes. Solar Mower vibrerer Ubalansert knivenhet eller skadde kniver. Kontroller knivene og bytt dem ved behov. Serienummer: Personlig kode: EU-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB, S- 8 Huskvarna, Sverige, tlf , forsikrer hermed at automatisk gressklipper Husqvarna Solar Mower fra 00 års serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer), tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: - av den. juni 998 angående maskiner 98/7/EF, tillegg IIA. - av den. mai 989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89//EØF, samt nå gjeldende tillegg. - av 8. mai 000 angående utslipp av støy til omgivelsene 000//EC. Informasjon vedrørende støyutslipp og klippebredde, se kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er blitt tillempet: EN9-. Kontrollorgan 00, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan, SE-7 0 Uppsala, Sverige, har utferdiget rapport med nummer 0/90/07 om vurdering av overensstemmelse ifølge vedlegg VI til RÅDETS DIREKTIV av 8. mai 000 angående utslipp av støy til omgivelsene 000//EC. Huskvarna. januar, 00 Roger Andersson, Utviklingssjef Norsk

16 00 - +H$@ + 00W0

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 9 - Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruKsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip batt

DEUTSCH. Multiclip batt DEUTSCH D Multiclip batt. 8211-3417-03 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. SVENSKA S 8. 9. 1 2 3 11. 36 mm 19 mm 10. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

STIGA ST

STIGA ST STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 NORSK NO SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne deg om den forsiktighet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING

100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING 100 E-SCOOTER NORSK BRUKERVEILEDNING PRODUKTDELER Horisontal Horisontal klemme Håndtakstube Håndtak Utvidelsestube Spenne Styrestamme Foldeholder Foldespenne Vertikal hylse Ladeport Fotbryter Koblestykke

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Innledning. Utforming og forberedelse

Innledning. Utforming og forberedelse Innledning Les hele denne delen før du begynner installasjonen. Installasjonen påvirker gressklipperens funksjoner Planlegg installasjonen nøye Installasjonen omfatter følgende viktige oppgaver: Utforming

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS

Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Håndbok Altus RTS Orea RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Centralis RTS Soliris Sensor RTS Eolis Sensor RTS Takk for tilliten! Takk for at du har valgt å motorisere din solbeskyttelse med et

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper.

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOK Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordeler GENERELLE FORDELER MED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din gressplen, mens du slapper

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Honda robotklippere. Miimo HRM 310 / 520 / La Miimo ta hånd om plenen din

Honda robotklippere. Miimo HRM 310 / 520 / La Miimo ta hånd om plenen din Honda robotklippere Miimo HRM 310 / 520 / 3000 La Miimo ta hånd om plenen din HONDA ROBOTKLIPPERE MODELLER Miimo klipper plenen for deg, så du slipper Miimo er en robotklipper som er helt selvstendig og

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

Bruksanvisning. Chassis. art.nr. BRU Rev:

Bruksanvisning. Chassis. art.nr. BRU Rev: Bruksanvisning Chassis art.nr. BRU-80-500. Rev: 201510 4. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter... 3 Service... 4 Garanti... 4 Rengjøring...

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER 230 ACX / 220 AC BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet

Detaljer

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet!

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160 SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! LA GRESSKLIPPEREN GJØRE JOBBEN FOR DEG La robotgressklipperen klippe for deg Funksjonsprinsippet. Egnet for

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

En velstelt plen. Enkelt.

En velstelt plen. Enkelt. En velstelt plen. Enkelt. Med de nye Indego-robotklipperne Home made by you. bosch-indego.com Smart Device Control 63 db(a) Indego 400 Connect Les mer på side 12 2 En velstelt plen. Enkelt. Vi gir deg

Detaljer

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper Vi lanserer robotklipperen Honda Miimo en ekte sitteklipper NYHET! Robotklipperen Honda Miimo Honda Miimo er en helt nyutviklet robotklipper med en mengde unike egenskaper. Honda Miimo har ekstra kraftige

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Automower. Bruksanvisning

Automower. Bruksanvisning Automower Bruksanvisning Automower Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå indholdet, inden du bruker gressklipperen. Konseptet bak Automower er tatt rett fra naturen og er basert på prinsippet om

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Oppbevar alltid instruksjonene for fremtidig bruk Vennligst les igjennom alle instruksjoner før du tar produkt i bruk. Kontroller produkt er uskadet og

Detaljer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 34 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Norsk Bruksanvisning Plen- og løvrydder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TVT1500IN-2 IP24 HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer IP24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li

Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre. R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li Bruksanvisning GARDENA RobotgrESSklippEre R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li OMSLAG QG, BRUX, 1155943-.indd 2 2014-10-17 10.23 1157069-21,R40Li_NO.book Page 84 Monday, November 17, 2014 9:40 AM 13.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

DEUTSCH. Silent

DEUTSCH. Silent DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. RSK SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer