37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse"

Transkript

1 375(555) 37 Kjøling Kanaler og kanaldeler Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak som går opp gjennom taket i teknisk rom. Avkastskanaler tilknyttes på samme måte avkastet som også går opp gjennom taket i teknisk rom. Kontrollmåling Før produksjon og montering av kanalsystemet, skal det foretas kontrollmålinger på plassen. Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres, uten etter mål tatt på plassen. Skjøting Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem eller falser. Sirkulære kanaler skal skjøtes med paknings-system eller krympebånd. Generelt er det ikke tillatt å benytte fleksible kanaler/slanger i kanalsystemet. Oppheng Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller betongvegger, skal det brukes ekspansjons-bolter i stål med ekspansjonselement av stål. Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro-kananaler. Opphenget skal tåle belastning i henhold til brannklasse for rommets vegger og dekker. Ved opphengning av kanaler skal det ikke benyttes patentbånd. Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro opphengt i gjengestag. Tetthetsklasse Kanalnettet skal utføres i tetthetsklasse B. Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B. Rengjøring Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Nødvendige renseluker skal innsettes. Grenkanaler til ventiler forutsettes renset gjennom ventiler/ diffusorer. Det påligger entreprenøren å sørge for at transport, lagring og montasje utføres slik at nedsmussing forhindres og behovet for rengjøring minimaliseres. Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig rent. Krav til kanaldeler Påstikk for runde kanaler skal generelt utføres med prefabrikerte T-rør.

2 376(555) Rektangulære påstikk og bend skal ha radius minst 100 mm. Sirkulære kanaloverganger skal generelt være i lang utførelse. Krav til montasje metode Alle kanaler skal klippes. Vinkelsliper tillates ikke brukt. "Skruspisser" skal være "butte". Kanalmontasje i produksjonsrom skal utføres i rustfri utførelse, spylbar, med dreneringsmulighet fra ventil/kanal. Krav til støynivå på tomtegrense Støynivået på inntak- og avkastrister skal ikke overstige 40dB(A). Isolering For termisk isolering av tilluftkanaler og brannisolering se kapittel Isolasjon Prøving For prøving av kanalnett og dokumentasjon i fobindelse med as-built, se kapittel Kanaler og kanaldeler x)mengderegler BEREGNINGSREGLER FOR MENGDER I enhetspriser skal inngå oppheng og montasjekostnad. Det forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine oppgitte enhetspriser. Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne deler, skal listes opp av entreprenøren i mengdekontrollen. Der hvor det ikke er medtatt mengder, skal entreprenøren selv oppgi mengde og pris. Dette skal utføres i forbindelse med mengde-kontroll SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Materiale: PE Skjøtemetode: Flenset Tetthetsklasse: B Dimensjon: Ø200 Kanal montert i skille mellom lavspent rom (2-8) og gesims for å opprettholde galvanisk skille. 1 m

3 377(555) SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Innendørs Nei Dimensjon: Ø m Dimensjon: Ø250 1 m Dimensjon: Ø315 7 m Dimensjon: Ø400 6 m SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Innendørs Vinkel: Se underposter Nei Dimensjon: Ø200 Vinkel: 90 3 stk Dimensjon: Ø 315 Vinkel: 90 2 stk SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Innendørs Dimensjon 1: Se underposter Dimensjon 2: Se underposter Nei Dimensjon 1: Ø 400 Dimensjon 2: Ø SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B,Innendørs Dimensjon: Se underpost Nei Dimensjon: Ø SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ

4 378(555) VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Dimensjon: Ø400 Nei SPJELD Type: Irisspjeld Funksjon: Innregulering Tetthetsklasse: Valgfri Spjeldstyring: Manuell innstilling Innendørs Nei Dimensjon: Ø Dimensjon: Ø Dimensjon: Ø SPJELD Type: Sjalusispjeld Funksjon: Tilbakeslag Tetthetsklasse: Valgfri Spjeldstyring: Selvvirkende Spjeld skal også sikre mot inntrengning av partikler til bygg ved stans i kjølefunksjon Dimensjon: Ø Dimensjon: Ø315 2 stk TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Form: Sirkulær Materiale Aluminium Tilbehør: Med plenumskammer Montasje: Takmontert, åpen montasje Innendørs Luftmengde: -- Lydkrav: -- Dimensjon på tilluftsenhet: -- Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter Nei Dimensjon på kanalanslutning: Ø200 som fabrikat Auranor type TPR(Luna)-LØV Dimensjon på kanalanslutning: Ø315 som fabrikat Auranor type TPR(Luna)-LØV stk

5 379(555) LUFTINNTAKSRIST Type: Rist med liggende lameller Overflatebehandling: Eloksert Festemetode: Til vegg og kanal Veggtype: Betong Vinkel på lameller: -- Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Smådyrsikker Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -- Nei Dimensjon: Tilpasset Ø315 Utsparringsmål: 450 x 450 mm Dimensjon: Tilpasset Ø400 Utsparringsmål: 500 x 500 mm LUFTAVKASTRIST Type: Rist med liggende lameller Overflatebehandling: Eloksert Festemetode: Til vegg og kanal Veggtype: Betong Vinkel på lameller: -- Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Smådyrsikker Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -- Nei Dimensjon: Tilpasset Ø250 Utsparringsmål: 350 x 350 mm Dimensjon: Tilpasset Ø315 Utsparringsmål: 450 x 450 mm 2 stk BRANNSPJELD Brannklasse: EI-60 Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk lokalt Leveres komplett inkl.: Endebryter for lukket stilling Frikobling for manuell åpning/lukking av spjeldet Intregrasjonstest (samkjøring brannsikring) Dimensjon: Ø200 Tilluft Festes til plastkanal (Galvanisk skille) Dimensjon: Ø315 Tilluft

6 380(555) Dimensjon: Ø400 Tilluft Dimensjon: Ø250 Avtrekk Dimensjon: Ø315 Avtrekk 2 stk SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM Funksjon: Brannspjeld Kapslingstype: Valgfri Kapslingsgrad: IP20 Montasje: -- Enhet for 6 stk brannspjeldmotorer. Spenning: 230 V Status- og alarm-led lamper. Testfunksjon for lokal testing av hvert enkelt brannspjeld 2 stk relékontakter. Sone-kontroll. Signal mot sentralt alarmanlegg. Startes av brannsentral (pott fritt signal) Luftbehandlingsutstyr LUFTBEHANDLING Plassering av utstyr fremgår av vedlagte tegninger. Inntransportmuligheter må avklares før bestilling av utstyr. Viftene skal ha minst 20% reservekapasitet. For vifter og andre komponenter medregnes i prisen alle nødvendige overganger mellom komponentene og videre overganger til kanalnettet. Utsyr skal rengjøres innvendig og utvendig iht. tekniske bestemmelser. Ved valg av vifter skal man ta hensyn til gjeldene lydkrav. Se kapittel Prøving, innregulering, overtagelse. Før overlevering skal alle hull for gjennomføring av følerkabler, rør og målehull tettes, fuges og fornyes med nødvendige mansjetter. Spenning for 3-fas er 400V. Ventilasjonsentrepenøren skal så snart anlegget er kontrolltegnet og satt i bestillingfremkomme me el.data for vifter/batterier etc. for behandling av automatikk/el-installatør. Leveransen er å betrakte som en delvis ferdigstilt maskin iht. forskrift om maskiner. Leverandør skal

7 381(555) levere sammenstillingserklæring for sin leveranse, med all underliggende dokumentasjon iht. kravene fastsatt i forskriften FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I kanal Dimensjoner per enhet: Lang pose Filterareal per enhet: -- Luftmengde: 800 m3/h Største gjennomstrømningshastighet: 2 m/s Største starttrykkfall: -- Største sluttrykkfall: -- Installeres i kanlal Kanaldimensjon: Ø FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I kanal Dimensjoner per enhet: Lang pose Filterareal per enhet: -- Luftmengde: 500 m3/h Største gjennomstrømningshastighet: 2 m/s Største starttrykkfall: -- Største sluttrykkfall: -- Installeres i kanlal Kanaldimensjon: Ø AKSIALVIFTE Skovltype: Faste skovler Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i rotor: Aluminium Montasje: I kanal Tilbehør: Uspesifisert Total luftmengde: 800 m3/h Statisk trykkdifferanse: 500 Pa Spenning, strømtype, antall faser: 3 x 400V Utstyres med motorvern og endebryter Flertrinnsvifte Tilpasses kanal dimensjon: Ø400 Vinterdrift: Styres på termostat (kjøling) Sommerdrift: Kontinuelig drift Utstyres med automatikk:

8 382(555) Styres på termostat AKSIALVIFTE Skovltype: Faste skovler Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i rotor: Aluminium Montasje: I kanal Tilbehør: Uspesifisert Total luftmengde: 500 m3/h Statisk trykkdifferanse: 500 Pa Spenning, strømtype, antall faser: 3 x 400V Utstyres med motorvern og endebryter Flertrinnsvifte Tilpasses kanal dimensjon: Ø315 Vinterdrift: Styres på termostat (kjøling) Sommerdrift: Kontinuelig drift Utstyres med automatikk: Styres på termostat Utstyr for brannskokking HÅNDSLOKKER FOR BRANN Klassifisering av brann: A Montasje: Montert på veggbrakett Slokkemiddel: Pulver Lokalisering: Bygg 7 Mengde medium: 9l Nei 3 stk BRANNBESKYTTELSE AV KANALER MATERIALE: MINERALULL Krav til fysiske egenskaper: EI60 Kanaldimensjon: Se underposter Tykkelse: 50 mm Lengde: Se underposter Nei Kanaldimensjon: Ø m Kanaldimensjon: Ø250 1 m Kanaldimensjon: Ø315 7 m Kanaldimensjon: Ø400 5 m Skilt for merking av installasjoner Alt utstyr skal merkes iht.tfm. Pris for dette inkluderse i pris for det enkelte utstyr. I tillegg skal anlegget merkes etter et felles merkesystem med tekst og anleggsnr. på komponentene. Merking av utstyr og ventiler skal gjøres med

9 383(555) metallskilt som festes med solid wire eller kjede. Hvor merkepunktene ligger skjult plasseres skilt med undertekst på/ ved adkomstluke eller på vegg ved himling. Merkingen skal være avsluttet før ferdigbefaring / overtagelse. Fløgende komponenter skal merkes: * Alle vifter og aggregatkomponenter. (Aggregatnr. angis ifølge systemskjema) * Alle kanaler før/etter vifter/ aggregater, fordelingskammere og der de går inn/ut i vifterom. * Alle stengespjeld pålagt som gjelder kanaler til/fra celler mekres med cellenummer. * Alle brannspjeld. * Ved kanaler skal strømningsretningen angis med piler. * Hvor merkepunktene ligger skjult plasseres skilt med undertekst på/ved adkomstluke eller på vegg ved himling. * Det benyttes merking med selvklebende standard etiketter eller graverte skilt Merking av utstyr, reguleres Merking av ventiler, reguleres TERMOSTAT/VAKT Type: Elektronisk romtermostat Anvendelse: Kjøling Nivåinnstilling: Innbygd Givertype: Innbygd i regulator Tilkobling til buss-system: Med separat tilkoblingsenhet Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til sentral Kapslingsgrad termostat: IP40 Kapslingsgrad giver: IP40 Montasje: -- Nei 3 stk PRØVING Tetthetsprøving: Tetthetsprøving av kanaler skal utføres under montering av kanalene. Prøvene utføres i henhold til Tekniske bestemmelser og NS3420 kap.y7 Hele anlegget skal prøves for tetthet før innregulering og overtagelse, som angitt i Fellesnordiske retningslinjer, NBI anvisninger, serie 16. Funksjonsprøving:

10 384(555) I henhold til Tekniske bestemmelser og NS-EN Lydmåling: Entreprenøren skal utføre lydmålinger i lokalene og utenfor bygget samt levere måleprotokoll. Krav til maksimalt lydtrykksnivå for de forskjellige rom er: 1. Max 45 db(a) fra installasjoner (klasse D i NS 8175) 2. Bidrag fra HVAC skal ligge 3 db(a) under den satte lydgrense (dvs. max 42 db(a)). Etter at all innregulering er foretatt, skal Entreprenøren i alle rom måle støynivået og foreslå de nødvendige støydempninger. I rom hvor maks. støynivå er påført tegningene eller spesielt beskrevet, og hvor det under overtagelsen er dissens om dette overholdes, kan Byggherren kreve at en nøytral instans måler dette. Dersom målingene tilfredsstiller kravene, betales målingene av Byggherren. Hvis ikke må Entreprenøren betale disse MONTASJEKONTROLL Det skal kontrolleres og dokumenteres at alle deler av anlegget er korrekt montert og klar for prøving etc. Alle kontroller av komponenter og systemer skal dokumenteres skriftelig i form av sjekklister eller protokoller som signeres av Entreprenøren og byggherres kontrollør. Generelt for bygget skal det dokumenteres pr. system og hovedutstyr INNREGULERING Innregulering og måling skal forberede og gjennomføres iht. Fellesnordiske retningslinjer, (NBI Anvisniner 16-6, 16-2 og 16-10). Entreprenøren skal planlegge og spesifisere innreguleringen i god tid før arbeidet påbegynnes. Innreguleringsmetode og anleggets referanse-tilstand ved innregulering spesifiseres av Entreprenøren og forelegges Byggherren til kontroll og godkjenning. Alle luftmengder for tillufts- og fraluftsventiler skal inn-reguleres. Nominelle luftmengder for ventilene er angitt på plantegningene. Luftmengder må ikke variere med mer enn maks. +-10% av nominelle verdier etter at anlegget er innregulert. Det samme gjelder for hovedluft-mengder for alle vifter og aggregater. Trykkdifferansene over viftene måles. Oppvarmingsgrad for varmebatterier, befuktnings-virkningsgrad etc. skal også måles. De oppnådde målte verdier skal påføres ett kopisett tegninger og på måleprotokoll hvor samtlige rom er

11 385(555) påført rom-nummer, antall og typer av tillufts- og avtrekksventiler og målte luftmengder. Måleprotokoll skal utformes som angitt i NBI anvisninger 16-6, 16-2 og Tegningene og måleprotokoll overleveres Byggherren i to eksemplarer, hvorav ett videresendes Byggherren. Overlevering skal skje før ferdigbefaring/ overtagelse. Det skal ved innregulering benyttes et anerkjent type apparat for luftmengdemåling. Det legges stor vekt på innregulering av anlegget, og Entreprenøren må medregne tilstrekkelig tid for denne PRØVEPERIODE Entreprenøren skal gjennomføre en prøveperiode iht. kap. orientering "Driftsansvar i prøveperiode". Prøvedriftsperioden er satt til 3 mnd. og skal gjennomføres før formell overtagelse og sluttoppgjør DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig driftsog vedlikeholdsinstruks som overleveres senest en måned før overlevering av anlegget iht. kap. orientering "Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)" ARBEIDSTEGNINGER Tegninger fra Byggherren skal ajourføres fortløpende av Entreprenøren. Entreprenøren skal ha et eget tegningssett for dette på byggeplassen. Alle avvik mellom tegninger og utført anlegg skal noteres på tegningene. Tegningene leveres til Byggherren i god tid før ferdigstillelse. Endelig oppretting av tegninger utføres av Byggherren OVERTAGELSE Avlevering og overtagelse av anlegget i henhold til kontrakt og NS 8430, NS-EN12599 og Fellesnordiske retningslinjer (NBI-Anvisning 16-4, 1980). RS OPPLÆRING OG INSTRUKSJON Det påhviler Entreprenøren å undervise Byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige anlegg som er omfattet av denne Kontrakt ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN OG REKLAMASJONSBEFARING I tillegg til rene reklamasjonsarbeider skal Entreprenøren 1 gang hvert år avlegge besøk på byggeplassen for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift.

12 386(555) Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet og eventuelle feil og mangler skal rettes. Ved det siste besøk før reklamasjonstidens utløp, skal anlegget prøves og måles på nytt, og eventuelle etterjusteringer skal foretas. Det skal da påses at alle lagre, ventiler etc. er i god stand. Byggherren skal varsles før besøkene. Det skal utarbeides rapport fra besøkene som skal oversendes Byggherren med kopi til den Byggherren. Entreprenøren skal delta i reklamasjonsbefaring av sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner anleggene. Påpekte feil og mangler skal rettes umiddelbart og senest være utført ved utløpet av den angitte frist i rapporten fra reklamasjonsbefaringen SERVICEAVTALE Entreprenøren skal tilby serviceavtale RENSING AV NYTT KANALNETT Det skal gis pris på komplett rengjøring av alle nye kanaler som Entreprenøren monterer. Anerkjent rengjøringsmetode benyttes. Før anlegget igangkjøres skal kanaler befares. Hvis kanalnettet er forurenset skal kanalene rengjøres. Denne posten benyttes kun hvis Entreprenøren ikke har skyld i at kanaler er forurenset. Posten skal også kunne benyttes i hele garantiperioden PRØVING Tetthetsprøving: Tetthetsprøving av kanaler skal utføres under montering av kanalene. Prøvene utføres i henhold til Tekniske bestemmelser og NS3420 kap.y7 Hele anlegget skal prøves for tetthet før innregulering og overtagelse, som angitt i Fellesnordiske retningslinjer, NBI anvisninger, serie 16. Funksjonsprøving: I henhold til Tekniske bestemmelser og NS-EN Lydmåling: Entreprenøren skal utføre lydmålinger i lokalene og utenfor bygget samt levere måleprotokoll. Krav til maksimalt lydtrykksnivå for de forskjellige rom er: 1. Max 45 db(a) fra installasjoner (klasse D i NS

13 387(555) 8175) 2. Bidrag fra HVAC skal ligge 3 db(a) under den satte lydgrense (dvs. max 42 db(a)). Etter at all innregulering er foretatt, skal Entreprenøren i alle rom måle støynivået og foreslå de nødvendige støydempninger. I rom hvor maks. støynivå er påført tegningene eller spesielt beskrevet, og hvor det under overtagelsen er dissens om dette overholdes, kan Byggherren kreve at en nøytral instans måler dette. Dersom målingene tilfredsstiller kravene, betales målingene av Byggherren. Hvis ikke må Entreprenøren betale disse MONTASJEKONTROLL Det skal kontrolleres og dokumenteres at alle deler av anlegget er korrekt montert og klar for prøving etc. Alle kontroller av komponenter og systemer skal dokumenteres skriftelig i form av sjekklister eller protokoller som signeres av Entreprenøren og byggherres kontrollør. Generelt for bygget skal det dokumenteres pr. system og hovedutstyr INNREGULERING Innregulering og måling skal forberede og gjennomføres iht. Fellesnordiske retningslinjer, (NBI Anvisniner 16-6, 16-2 og 16-10). Entreprenøren skal planlegge og spesifisere innreguleringen i god tid før arbeidet påbegynnes. Innreguleringsmetode og anleggets referanse-tilstand ved innregulering spesifiseres av Entreprenøren og forelegges Byggherren til kontroll og godkjenning. Alle luftmengder for tillufts- og fraluftsventiler skal inn-reguleres. Nominelle luftmengder for ventilene er angitt på plantegningene. Luftmengder må ikke variere med mer enn maks. +-10% av nominelle verdier etter at anlegget er innregulert. Det samme gjelder for hovedluft-mengder for alle vifter og aggregater. Trykkdifferansene over viftene måles. Oppvarmingsgrad for varmebatterier, befuktnings-virkningsgrad etc. skal også måles. De oppnådde målte verdier skal påføres ett kopisett tegninger og på måleprotokoll hvor samtlige rom er påført rom-nummer, antall og typer av tillufts- og avtrekksventiler og målte luftmengder. Måleprotokoll skal utformes som angitt i NBI anvisninger 16-6, 16-2 og Tegningene og måleprotokoll overleveres Byggherren i to eksemplarer, hvorav ett videresendes Byggherren. Overlevering skal skje før ferdigbefaring/ overtagelse. Det skal ved innregulering benyttes et anerkjent

14 388(555) type apparat for luftmengdemåling. Det legges stor vekt på innregulering av anlegget, og Entreprenøren må medregne tilstrekkelig tid for denne PRØVEPERIODE Entreprenøren skal gjennomføre en prøveperiode iht. kap. orientering "Driftsansvar i prøveperiode". Prøvedriftsperioden er satt til 3 mnd. og skal gjennomføres før formell overtagelse og sluttoppgjør DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig driftsog vedlikeholdsinstruks som overleveres senest en måned før overlevering av anlegget iht. kap. orientering "Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)" ARBEIDSTEGNINGER Tegninger fra Byggherren skal ajourføres fortløpende av Entreprenøren. Entreprenøren skal ha et eget tegningssett for dette på byggeplassen. Alle avvik mellom tegninger og utført anlegg skal noteres på tegningene. Tegningene leveres til Byggherren i god tid før ferdigstillelse. Endelig oppretting av tegninger utføres av Byggherren OVERTAGELSE Avlevering og overtagelse av anlegget i henhold til kontrakt og NS 8430, NS-EN12599 og Fellesnordiske retningslinjer (NBI-Anvisning 16-4, 1980). RS OPPLÆRING OG INSTRUKSJON Det påhviler Entreprenøren å undervise Byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige anlegg som er omfattet av denne Kontrakt ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN OG REKLAMASJONSBEFARING I tillegg til rene reklamasjonsarbeider skal Entreprenøren 1 gang hvert år avlegge besøk på byggeplassen for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift. Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet og eventuelle feil og mangler skal rettes. Ved det siste besøk før reklamasjonstidens utløp, skal anlegget prøves og måles på nytt, og eventuelle etterjusteringer skal foretas. Det skal da påses at alle lagre, ventiler etc. er i god stand.

15 389(555) Byggherren skal varsles før besøkene. Det skal utarbeides rapport fra besøkene som skal oversendes Byggherren med kopi til den Byggherren. Entreprenøren skal delta i reklamasjonsbefaring av sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner anleggene. Påpekte feil og mangler skal rettes umiddelbart og senest være utført ved utløpet av den angitte frist i rapporten fra reklamasjonsbefaringen SERVICEAVTALE Entreprenøren skal tilby serviceavtale RENSING AV NYTT KANALNETT Det skal gis pris på komplett rengjøring av alle nye kanaler som Entreprenøren monterer. Anerkjent rengjøringsmetode benyttes. Før anlegget igangkjøres skal kanaler befares. Hvis kanalnettet er forurenset skal kanalene rengjøres. Denne posten benyttes kun hvis Entreprenøren ikke har skyld i at kanaler er forurenset. Posten skal også kunne benyttes i hele garantiperioden Kanaler og kanaldeler Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak som går opp gjennom taket i teknisk rom. Avkastskanaler tilknyttes på samme måte avkastet som også går opp gjennom taket i teknisk rom. Kontrollmåling Før produksjon og montering av kanalsystemet, skal det foretas kontrollmålinger på plassen. Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres, uten etter mål tatt på plassen. Skjøting Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem eller falser. Sirkulære kanaler skal skjøtes med paknings-system eller krympebånd. Generelt er det ikke tillatt å benytte fleksible kanaler/slanger i kanalsystemet. Oppheng

16 390(555) Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller betongvegger, skal det brukes ekspansjons-bolter i stål med ekspansjonselement av stål. Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro-kananaler. Opphenget skal tåle belastning i henhold til brannklasse for rommets vegger og dekker. Ved opphengning av kanaler skal det ikke benyttes patentbånd. Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro opphengt i gjengestag. Tetthetsklasse Kanalnettet skal utføres i tetthetsklasse B. Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B. Rengjøring Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Nødvendige renseluker skal innsettes. Grenkanaler til ventiler forutsettes renset gjennom ventiler/ diffusorer. Det påligger entreprenøren å sørge for at transport, lagring og montasje utføres slik at nedsmussing forhindres og behovet for rengjøring minimaliseres. Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig rent. Krav til kanaldeler Påstikk for runde kanaler skal generelt utføres med prefabrikerte T-rør. Rektangulære påstikk og bend skal ha radius minst 100 mm. Sirkulære kanaloverganger skal generelt være i lang utførelse. Krav til montasje metode Alle kanaler skal klippes. Vinkelsliper tillates ikke brukt. "Skruspisser" skal være "butte". Kanalmontasje i produksjonsrom skal utføres i rustfri utførelse, spylbar, med dreneringsmulighet fra ventil/kanal. Krav til støynivå på tomtegrense Støynivået på inntak- og avkastrister skal ikke overstige 40dB(A). Isolering For termisk isolering av tilluftkanaler og brannisolering se kapittel Isolasjon Prøving For prøving av kanalnett og dokumentasjon i fobindelse med as-built, se kapittel Kanaler og kanaldeler x)mengderegler

17 391(555) BEREGNINGSREGLER FOR MENGDER I enhetspriser skal inngå oppheng og montasjekostnad. Det forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i sine oppgitte enhetspriser. Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne deler, skal listes opp av entreprenøren i mengdekontrollen. Der hvor det ikke er medtatt mengder, skal entreprenøren selv oppgi mengde og pris. Dette skal utføres i forbindelse med mengde-kontroll SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Materiale: PE Skjøtemetode: Flenset Tetthetsklasse: B Kanal montert i skille mellom rom og gesims/korridor for å opprettholde galvanisk skille. Rom med galvanisk skille: 6-2 Lavspent 6-5 RTU og svakstrøm Dimensjon: Ø200 3 m Dimensjon: Ø315 3 m SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Nei Dimensjon: Ø200 7 m Dimensjon: Ø m Dimensjon: Ø400 5 m SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Vinkel: Se underposter Nei Dimensjon: Ø200 Vinkel: 90 4 stk

18 392(555) Dimensjon: Ø 315 Vinkel: 90 2 stk SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Dimensjon 1: Se underposter Dimensjon 2: Se underposter Nei Dimensjon 1: Ø 315 Dimensjon 2: Ø SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Dimensjon 1: Se underpost Dimensjon 2: Se underpost Nei Dimensjon 1: Ø 315 Dimensjon 2: Ø SPJELD Type: Irisspjeld Funksjon: Innregulering Tetthetsklasse: Valgfri Spjeldstyring: Manuell innstilling Nei Dimensjon: Ø200 3 stk SPJELD Type: Sjalusispjeld Funksjon: Tilbakeslag Tetthetsklasse: Valgfri Spjeldstyring: Selvvirkende Spjeld skal også sikre mot inntrengning av partikler til bygg ved stans i kjølefunksjon Dimensjon: Ø Dimensjon: Ø315 3 stk TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON

19 393(555) Form: Sirkulær Materiale Aluminium Tilbehør: Med plenumskammer Montasje: Takmontert, åpen montasje Luftmengde: -- Lydkrav: -- Dimensjon på tilluftsenhet: -- Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter Nei Dimensjon på kanalanslutning: Ø200 som fabrikat Auranor type TPR(Luna)-LØV stk Dimensjon på kanalanslutning: Ø315 som fabrikat Auranor type TPR(Luna)-LØV stk AVTREKKSVENTIL Form: Sirkulær Materiale Aluminium Tilbehør: Med plenumskammer Montasje: Takmontert, åpen montasje Luftmengde: -- Lydkrav: -- Dimensjon på ventil: -- Dimensjon på kanalanslutning: Ø200 Nei LUFTINNTAKSRIST Type: Rist med liggende lameller Overflatebehandling: Eloksert Festemetode: Til vegg og kanal Veggtype: Betong Vinkel på lameller: -- Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Smådyrsikker Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -- Nei Dimensjon: Tilpasset Ø315 Utsparringsmål: Ø Dimensjon: Tilpasset Ø400 Utsparringsmål: 600 x 600 mm Dimensjon: Tilpasset Ø400 Utsparringsmål: Ø450 mm LUFTAVKASTRIST Type: Rist med liggende lameller Overflatebehandling: Eloksert Festemetode: Til vegg og kanal Veggtype: Betong Vinkel på lameller: -- Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Smådyrsikker

20 394(555) Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: -- Nei Dimensjon: Tilpasset Ø400 Utsparringsmål: 600 x 600 mm Dimensjon: Tilpasset Ø315 Utsparringsmål: Ø410 2 stk BRANNSPJELD Brannklasse: EI-60 Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk lokalt Leveres komplett inkl.: Endebryter for lukket stilling Frikobling for manuell åpning/lukking av spjeldet Intregrasjonstest (samkjøring brannsikring) Dimensjon: Ø200 Tilluft Festes til plastkanal (Galvanisk skille) Dimensjon: Ø315 Tilluft Festes til plastkanal (Galvanisk skille) Dimensjon: Ø315 Tilluft 3 stk Dimensjon: Ø400 Tilluft Dimensjon: Ø200 Avtrekk Festes til plastkanal (Galvanisk skille) 2 stk Dimensjon: Ø315 Avtrekk Festes til plastkanal (Galvanisk skille) Dimensjon: Ø315 Avtrekk 2 stk Dimensjon: Ø400 Avtrekk SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM Funksjon: Brannspjeld Kapslingstype: Valgfri Kapslingsgrad: IP20 Montasje: --

21 395(555) Enhet for 12 stk brannspjeldmotorer. Spenning: 230 V Status- og alarm-led lamper. Testfunksjon for lokal testing av hvert enkelt brannspjeld 2 stk relékontakter. Sone-kontroll. Signal mot sentralt alarmanlegg. Startes av brannsentral (pott fritt signal) Luftbehandlingsutstyr LUFTBEHANDLING Plassering av utstyr fremgår av vedlagte tegninger. Inntransportmuligheter må avklares før bestilling av utstyr. Viftene skal ha minst 20% reservekapasitet. For vifter og andre komponenter medregnes i prisen alle nødvendige overganger mellom komponentene og videre overganger til kanalnettet. Utsyr skal rengjøres innvendig og utvendig iht. tekniske bestemmelser. Ved valg av vifter skal man ta hensyn til gjeldene lydkrav. Se kapittel Prøving, innregulering, overtagelse. Før overlevering skal alle hull for gjennomføring av følerkabler, rør og målehull tettes, fuges og fornyes med nødvendige mansjetter. Spenning for 3-fas er 400V. Ventilasjonsentrepenøren skal så snart anlegget er kontrolltegnet og satt i bestillingfremkomme me el.data for vifter/batterier etc. for behandling av automatikk/el-installatør. Leveransen er å betrakte som en delvis ferdigstilt maskin iht. forskrift om maskiner. Leverandør skal levere sammenstillingserklæring for sin leveranse, med all underliggende dokumentasjon iht. kravene fastsatt i forskriften FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I kanal Dimensjoner per enhet: Lang pose Filterareal per enhet: -- Luftmengde: 800 m3/h

22 396(555) Største gjennomstrømningshastighet: 2 m/s Største starttrykkfall: -- Største sluttrykkfall: -- Installeres i kanlal Kanaldimensjon: Ø FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I kanal Dimensjoner per enhet: Lang pose Filterareal per enhet: -- Luftmengde: 260 m3/h Største gjennomstrømningshastighet: 2 m/s Største starttrykkfall: -- Største sluttrykkfall: -- Installeres i kanlal Kanaldimensjon: Ø FILTER FOR VENTILASJON Klasse: F7 Type: Posefilter Utførelse: Posefilter Materiale: Glassfiber Ramme: Stål Montasje: I kanal Dimensjoner per enhet: Lang pose Filterareal per enhet: -- Luftmengde: 200 m3/h Største gjennomstrømningshastighet: 2 m/s Største starttrykkfall: -- Største sluttrykkfall: -- Installeres i kanlal Kanaldimensjon: Ø AKSIALVIFTE Skovltype: Faste skovler Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i rotor: Aluminium Montasje: I kanal Tilbehør: Uspesifisert Total luftmengde: 800 m3/h Statisk trykkdifferanse: 500 Pa Spenning, strømtype, antall faser: 3 x 400V Utstyres med motorvern og endebryter

23 397(555) Flertrinnsvifte Tilpasses kanal dimensjon: Ø400 Vinterdrift: Styres på termostat (kjøling) Sommerdrift: Kontinuelig drift Utstyres med automatikk: Styres på termostat AKSIALVIFTE Skovltype: Faste skovler Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i rotor: Aluminium Montasje: I kanal Tilbehør: Uspesifisert Total luftmengde: 260 m3/h Statisk trykkdifferanse: 500 Pa Spenning, strømtype, antall faser: 3 x 400V Utstyres med motorvern og endebryter Flertrinnsvifte Tilpasses kanal dimensjon: Ø315 Vinterdrift: Styres på termostat (kjøling) Sommerdrift: Kontinuelig drift Utstyres med automatikk: Styres på termostat AKSIALVIFTE Skovltype: Faste skovler Materiale i viftehus: Galvanisert stål Materiale i rotor: Aluminium Montasje: I kanal Tilbehør: Uspesifisert Total luftmengde: 200 m3/h Statisk trykkdifferanse: 500 Pa Spenning, strømtype, antall faser: 3 x 400V Utstyres med motorvern og endebryter Flertrinnsvifte Tilpasses kanal dimensjon: Ø200 Vinterdrift: Styres på termostat (kjøling) Sommerdrift: Kontinuelig drift Utstyres med automatikk: Styres på termostat Utstyr for brannskokking HÅNDSLOKKER FOR BRANN Klassifisering av brann: A Montasje: Montert på veggbrakett Slokkemiddel: Pulver Mengde medium: 9l Nei 3 stk BRANNBESKYTTELSE AV KANALER MATERIALE: MINERALULL Krav til fysiske egenskaper: EI60 Kanaldimensjon: Se underposter

24 398(555) Tykkelse: 50 mm Lengde: -- Nei Kanaldimensjon: Ø200 7 m Kanaldimensjon: Ø m Kanaldimensjon: Ø400 5 m Skilt for merking av installasjoner Alt utstyr skal merkes iht.tfm. Pris for dette inkluderse i pris for det enkelte utstyr. I tillegg skal anlegget merkes etter et felles merkesystem med tekst og anleggsnr. på komponentene. Merking av utstyr og ventiler skal gjøres med metallskilt som festes med solid wire eller kjede. Hvor merkepunktene ligger skjult plasseres skilt med undertekst på/ ved adkomstluke eller på vegg ved himling. Merkingen skal være avsluttet før ferdigbefaring / overtagelse. Fløgende komponenter skal merkes: * Alle vifter og aggregatkomponenter. (Aggregatnr. angis ifølge systemskjema) * Alle kanaler før/etter vifter/ aggregater, fordelingskammere og der de går inn/ut i vifterom. * Alle stengespjeld pålagt som gjelder kanaler til/fra celler mekres med cellenummer. * Alle brannspjeld. * Ved kanaler skal strømningsretningen angis med piler. * Hvor merkepunktene ligger skjult plasseres skilt med undertekst på/ved adkomstluke eller på vegg ved himling. * Det benyttes merking med selvklebende standard etiketter eller graverte skilt Merking av utstyr, reguleres Merking av ventiler, reguleres TERMOSTAT/VAKT Type: Elektronisk romtermostat Anvendelse: Kjøling Nivåinnstilling: Innbygd Givertype: Innbygd i regulator

25 399(555) Tilkobling til buss-system: Med separat tilkoblingsenhet Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til sentral Kapslingsgrad termostat: IP40 Kapslingsgrad giver: IP40 Montasje: -- Nei 4 stk PRØVING Tetthetsprøving: Tetthetsprøving av kanaler skal utføres under montering av kanalene. Prøvene utføres i henhold til Tekniske bestemmelser og NS3420 kap.y7 Hele anlegget skal prøves for tetthet før innregulering og overtagelse, som angitt i Fellesnordiske retningslinjer, NBI anvisninger, serie 16. Funksjonsprøving: I henhold til Tekniske bestemmelser og NS-EN Lydmåling: Entreprenøren skal utføre lydmålinger i lokalene og utenfor bygget samt levere måleprotokoll. Krav til maksimalt lydtrykksnivå for de forskjellige rom er: 1. Max 45 db(a) fra installasjoner (klasse D i NS 8175) 2. Bidrag fra HVAC skal ligge 3 db(a) under den satte lydgrense (dvs. max 42 db(a)). Etter at all innregulering er foretatt, skal Entreprenøren i alle rom måle støynivået og foreslå de nødvendige støydempninger. I rom hvor maks. støynivå er påført tegningene eller spesielt beskrevet, og hvor det under overtagelsen er dissens om dette overholdes, kan Byggherren kreve at en nøytral instans måler dette. Dersom målingene tilfredsstiller kravene, betales målingene av Byggherren. Hvis ikke må Entreprenøren betale disse MONTASJEKONTROLL Det skal kontrolleres og dokumenteres at alle deler av anlegget er korrekt montert og klar for prøving etc. Alle kontroller av komponenter og systemer skal dokumenteres skriftelig i form av sjekklister eller protokoller som signeres av Entreprenøren og byggherres kontrollør. Generelt for bygget skal det dokumenteres pr. system og hovedutstyr INNREGULERING Innregulering og måling skal forberede og gjennomføres iht. Fellesnordiske retningslinjer,

26 400(555) (NBI Anvisniner 16-6, 16-2 og 16-10). Entreprenøren skal planlegge og spesifisere innreguleringen i god tid før arbeidet påbegynnes. Innreguleringsmetode og anleggets referanse-tilstand ved innregulering spesifiseres av Entreprenøren og forelegges Byggherren til kontroll og godkjenning. Alle luftmengder for tillufts- og fraluftsventiler skal inn-reguleres. Nominelle luftmengder for ventilene er angitt på plantegningene. Luftmengder må ikke variere med mer enn maks. +-10% av nominelle verdier etter at anlegget er innregulert. Det samme gjelder for hovedluft-mengder for alle vifter og aggregater. Trykkdifferansene over viftene måles. Oppvarmingsgrad for varmebatterier, befuktnings-virkningsgrad etc. skal også måles. De oppnådde målte verdier skal påføres ett kopisett tegninger og på måleprotokoll hvor samtlige rom er påført rom-nummer, antall og typer av tillufts- og avtrekksventiler og målte luftmengder. Måleprotokoll skal utformes som angitt i NBI anvisninger 16-6, 16-2 og Tegningene og måleprotokoll overleveres Byggherren i to eksemplarer, hvorav ett videresendes Byggherren. Overlevering skal skje før ferdigbefaring/ overtagelse. Det skal ved innregulering benyttes et anerkjent type apparat for luftmengdemåling. Det legges stor vekt på innregulering av anlegget, og Entreprenøren må medregne tilstrekkelig tid for denne PRØVEPERIODE Entreprenøren skal gjennomføre en prøveperiode iht. kap. orientering "Driftsansvar i prøveperiode". Prøvedriftsperioden er satt til 3 mnd. og skal gjennomføres før formell overtagelse og sluttoppgjør DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig driftsog vedlikeholdsinstruks som overleveres senest en måned før overlevering av anlegget iht. kap. orientering "Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)" ARBEIDSTEGNINGER Tegninger fra Byggherren skal ajourføres fortløpende av Entreprenøren. Entreprenøren skal ha et eget tegningssett for dette på byggeplassen. Alle avvik mellom tegninger og utført anlegg skal noteres på tegningene. Tegningene leveres til Byggherren i god tid før ferdigstillelse. Endelig oppretting av tegninger utføres av Byggherren.

27 401(555) OVERTAGELSE Avlevering og overtagelse av anlegget i henhold til kontrakt og NS 8430, NS-EN12599 og Fellesnordiske retningslinjer (NBI-Anvisning 16-4, 1980). RS OPPLÆRING OG INSTRUKSJON Det påhviler Entreprenøren å undervise Byggherrens driftspersonale i bruk og vedlikehold av samtlige anlegg som er omfattet av denne Kontrakt ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN OG REKLAMASJONSBEFARING I tillegg til rene reklamasjonsarbeider skal Entreprenøren 1 gang hvert år avlegge besøk på byggeplassen for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift. Anlegget gjennomgås sammen med drifts-personalet og eventuelle feil og mangler skal rettes. Ved det siste besøk før reklamasjonstidens utløp, skal anlegget prøves og måles på nytt, og eventuelle etterjusteringer skal foretas. Det skal da påses at alle lagre, ventiler etc. er i god stand. Byggherren skal varsles før besøkene. Det skal utarbeides rapport fra besøkene som skal oversendes Byggherren med kopi til den Byggherren. Entreprenøren skal delta i reklamasjonsbefaring av sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner anleggene. Påpekte feil og mangler skal rettes umiddelbart og senest være utført ved utløpet av den angitte frist i rapporten fra reklamasjonsbefaringen SERVICEAVTALE Entreprenøren skal tilby serviceavtale RENSING AV NYTT KANALNETT Det skal gis pris på komplett rengjøring av alle nye kanaler som Entreprenøren monterer. Anerkjent rengjøringsmetode benyttes. Før anlegget igangkjøres skal kanaler befares. Hvis kanalnettet er forurenset skal kanalene rengjøres. Denne posten benyttes kun hvis Entreprenøren ikke har skyld i at kanaler er forurenset. Posten skal også kunne benyttes i hele garantiperioden.

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 342(555) 36 Ventilasjon 03.36.1.1 Kanaler og kanaldeler 03.36.1.1.1 Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 Brannventiler Produktdokumentasjon Brannventiler BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 BTZ-2 / BCF-2 EI120 Typegodkjenelsesbevis Z-41.3-549 Brannklasse EI120 etter DIN 4102 del 6 De viktigste fordeler: BVS brannventil

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN.

ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 02.08 NS 34 X12.11372 Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO02 11.10 NS 34.X12.12372 Opus-R LØV-R Sirkulær tilluftsventil Front med justerbare Opus-dyser Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale i kammer

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1 360 Orientering, generelle arbeider Dato: 06.06.2014 Side 1 360.1 360.:K0001 ANLEGGSBESKRIVELSE Ventilasjonsleveransen i dette prosjekt er svært begrenset. Da lokalene ikke er beregnet for varig personopphold

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 Post Spesifikasjon LUFTBEHANDLINGSANLEGG Mengde Pris/stk. Sum 360.0 GENERELT Sykehjemmet står foran en større ombygning av ventilasjons-, varme/ kjøle-, og automatikkanlegg.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG OPPDRAGSGIVER: AFK 18.01.2013 Haslevangen 15 Pb. 498, Økern 0512 Oslo BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 3 600 GENERELT 1 Tilbudsskjema Dato: 08.02.2013

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 2/4/N/8 Virveldiffusorer RFD-serie anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING ANBUDSDOKUMENT Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING Stavanger, 19.03.2013 19.03.2013 Prosjekt: Buøy skole - Ny gymsal Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 Generelle

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke

Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke NO1109 09.14 Svalbard-F LØV-R Tilluftsbaffel for åpen montasje mot himling eller dekke Åpen montasje Lengde fra 1200 til 3000 Trykk/luftmengde kan endres Spredningsmønster kan endres Dimensjoneringsprogram

Detaljer

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS NO0306 10.14 BRANNSIKRING BASIC LØV-R Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

ÅRDAL VG.SKULE. Norconsult AS SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Luftbehandlingsanlegg MARS 2014

ÅRDAL VG.SKULE. Norconsult AS SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Luftbehandlingsanlegg MARS 2014 Norconsult AS ÅRDAL VG.SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Personal- og arbeidsrom 36 - Luftbehandlingsanlegg MA 2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Fag: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE

Detaljer

EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid. Luftbehandlingsanlegg 2012

EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid. Luftbehandlingsanlegg 2012 EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid Luftbehandlingsanlegg 2012 Prosjekt: 1212- Biltilsynet Nordfjordeid Side: 1 Kapittel: 0 ALMINNELIG DEL Postnr 0 ALMINNELIG DEL 0.1 TILBUDSSKJEMA 0.1.1 Undertegnede

Detaljer

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON Luftporter ELiS B Luftporter ELiS B Maks montasjehøyde [m] 3,5 Effekt avgivelse (2) [kw] 14,7 22,9 Luftmengde [m 3 /h] 22 66 Vekt [kg] 31,7 53,2 Farge hvit Deksel stål, plast, EPP (ekspandert polypropylen),

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Dato 10.01.2013 TILBUDSFORESPØEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Ventilasjonsanlegg Fag 3.36 Luftbehandling Side D0-1 Felles for alle boliger i B2 VVS-innstallasjoner, generelt 1 GENERELL ORIENTERING

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom HUNDVÅG SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 3.36 Luftbehandling Januar 2013 Prosjekt: Hundvåg Svømmehall - Entreprise 3.36 Luftbehandling Side 0-1 Revisjon Dato Beskrivelse

Detaljer

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje

Tilluftsventil med VAV for åpen montasje NO01 0.17 LØV-R Tilluftsventil med VAV for åpen montasje For store lokaler Stort arbeidsområde Integrert VAV-enhet Alternative spredningsmønstre Leveres i lengdene, og meter TROX Auranor Norge AS Postboks

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Helse Førde HF innbyr med dette til å gi anbod på: Luftbehandlingsanlegg. Prosjekt: Bygningsmessig oppgradering ved Psykiatrisk klinikk, Tronvik

Helse Førde HF innbyr med dette til å gi anbod på: Luftbehandlingsanlegg. Prosjekt: Bygningsmessig oppgradering ved Psykiatrisk klinikk, Tronvik Prosjekt: 1309 - Helse Førde HF, Psykiatrisk klinikk,tronvik Side: 1 Kapittel: 0 ALMINNELIG DEL Postnr 0 ALMINNELIG DEL Tekst 0.01 TILBUDSBESKRIVELSE 00.1.1 GENERELT Helse Førde HF innbyr med dette til

Detaljer

Tellus-Opus LØV-R VAV

Tellus-Opus LØV-R VAV NO0605 11.15 Tellus-Opus LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta. for anskaffing av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta. for anskaffing av Ombygging og rehabilitering av brannstasjonen Ørsta Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta for anskaffing av Ombygging og rehabilitering av brannstasjonen i Ørsta

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m ENHETSPRISER RØRENTREPRISE, forts. Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis:.011 12 mm uisolert rørledning /m.012 25 mm isolert og mantlet rørledning /m.013 50 mm isolert og mantlet rørledning

Detaljer

Kvadratisk avtrekksventil

Kvadratisk avtrekksventil NO0417 11.14 Orion-ATV LØV-R Kvadratisk avtrekksventil Plan montasje Demonterbar frontplate Tilpasset systemhimling For store luftmengder Kvadratisk eller sirkulært frontmønster Toppanslutning med Luna

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Sirkulær avtrekksventil

Sirkulær avtrekksventil NO09 04.16 LØV-A LØV-R Sirkulær avtrekksventil Demonterbar frontplate Plan montasje Dokumentert med Luna plenumskammer Lydabsorbent i polyester i kammer TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

OLESEN CONSULT HVAC as

OLESEN CONSULT HVAC as Olesen Consult HVAC as Nedre Banegt 3 4014 Stavanger Stavanger 01.09.03 Prosjekt: Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301 Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 august 2003

Detaljer

for bedre miljø www.nego.no

for bedre miljø www.nego.no for bedre miljø www.nego.no Tovenco Tovenco AB er et foretak som har spesialisert seg på storkjøkken og boligventilasjon samt luftrensing og UV-bestråling. Tovenco har sitt utspring fra tidligere Plast

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER TEKNISK BESKRIVELSE Luftbehandlingsanlegg 07/03 2014 OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: 22 02 63 00 E: oslo@erichsen-horgen.nono LILLEHAMMER:

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01 Dato 2012-10-15 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01 1120287; SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Revisjon 0 Dato 2012-10-15 Utført av CMA Kontrollert av GSI Godkjent av Side D-1 Beskrivende del Detaljbeskrivelse Rigg

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Orion-Opus LØV-R. Kvadratisk tilluftsventil

Orion-Opus LØV-R. Kvadratisk tilluftsventil NO0636 11.14 Orion-Opus LØV-R Kvadratisk tilluftsventil Demonterbar frontplate Plan montasje Tilpasset forskjellige himlingssystemer Dokumentert for Luna plenumskammer Ecoson dempningsmateriale i kammer

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Luftporter ELiS A. Egenskaper. Dimensjoner LYDLØS VIFTE MODERNE DESIGN ENKEL KONSTRUKSJON

Luftporter ELiS A. Egenskaper. Dimensjoner LYDLØS VIFTE MODERNE DESIGN ENKEL KONSTRUKSJON Luftporter ELiS A Luftporter ELiS A Maks montasjehøyde [m] 3 Effekt avgivelse (2) [kw] 13,5 23,1 Luftmengde [m 3 /h] 85 35 Vekt [kg] 18,4 39, Farge grå/hvit Deksel stål, plast Montasjehøyde ved vertikal

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og Bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

BDEP. Reguleringspjeld. Spjeld med manuell innstilling. Produktkode. Beskrivelse. Mål- og vektdata

BDEP. Reguleringspjeld. Spjeld med manuell innstilling. Produktkode. Beskrivelse. Mål- og vektdata BDEP Reguleringspjeld Spjeld med manuell innstilling BDEP spjeld er tiltenkt å brukes i system med sirkulære kanaler for avstenging og innjustering av luftmengden. Spjeldet finnes i følende utførelser

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

BOK 1. K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG

BOK 1. K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG BOK 1 K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT 06.12.2011 BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG Dato 2011-12-06 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE K302 LUFTBEHANDLINGS- ANLEGG BODØ TRAFIKKSTASJON Revisjon 0 Dato

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling

LØV-R. Svalbard-H. Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling NO1105 09.14 Svalbard-H LØV-R Tilluftsbaffel for hjørnemontasje mellom vegg og himling Lengde fra 1200 til 3000 mm Trykk/luftmengde kan endres Justerbart spredningsmønster Dimensjoneringsprogram Auracool

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Fraluftsventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Sirkulær kontrollventil for fraluft. Monteres i

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Prosjekt: Rehabilitering av Helsethallen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Rehabilitering av Helsethallen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 99 Tilleggsarbeider 99.999 Tilleggsarbeider 99.999.1 UT5.11105455A GULVSLUK Antall stk 12 Type: Baderomssluk Vannlås: Med Montasje: Valgfri Materiale i sluk: Stål, rustfritt Materiale i rist: Stål, rustfritt

Detaljer

Varmluftsvifter LEO FB

Varmluftsvifter LEO FB 0 Varmluftsvifter LEO Varmluftsvifter LEO Effekt avgivelse [kw] 1 82 Luftmengde [m 3 /h] 150 8500 Vekt [kg] 7,4 35,7 Farge grå Deksel ekspandert polypropylen Bruksområder: Industrihaller, lagerbygg, kjøpesentere,

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

32 Varme. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

32 Varme. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 333(555) 32 Varme 03.32.1.1 KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT MEDIUM: Kjølemedium MATERIALE: KOBBER PLASSERING/MONTASJE: USPESIFISERT SKJØT: FLARE, rør fra innedel til utedel Preisolert ledning: -- Isolasjonstykkelse:

Detaljer

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter Vifter Viftene i N-serien som presenteres i denne katalogen, er viktige komponenter i Nedermans produkter for røykavsug og filtrering, og for eksosavsug. Viftene i N-serien dekker fra 0,55 kw til 2,2 kw

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer