OLESEN CONSULT HVAC as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLESEN CONSULT HVAC as"

Transkript

1 Olesen Consult HVAC as Nedre Banegt Stavanger Stavanger Prosjekt: Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301 Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 august 2003 gjennomført et prosjekt der hovedoppgaven var støyreduksjon, innvendig og utvendig på den oppjekkbare boligplattformen Rigmar 301. Den oppjekkbare innretningen Rigmar 301 ble opprinnelig bygd i Singapore i I 1992 ble den modifisert i Brevik (Norge) og har siden blitt brukt som offshore hotell, med 288 sengeplasser + 48 sengeplasser for mannskap. Innretningen er konstruert for vanndybder opp til 82 m. Den eies per i dag av Awilco-gruppen, og drives av Ocean Rig AS. Her ser en Port Rigmar ligge til venstre, som hotell for Valhall feltet. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 1

2 Det ble ved denne anledningen målt luftmengder og støynivå over hele riggen, innvendig og utvendig, for å gi eierne status/løsning på luft og støy problematikken. Deretter ble det installert: 1. Lydfelle-elementer i ventilasjonen til boligkvarteret. 2. Lyddempende materialer innvendig i motorrom på de to kranene om bord. 3. Lyddempere på eksosen til kranene. 4. Nye kjøledisker til messen med støynivå på max 50dB(A). 5. Ny avtrekksvifte for vaskeri. 6. Nye avtrekksvifter for boligkvarter, 4stk. 7. Ny avtrekksvifte for bakerovn. 8. Nye reguleringsspjeld av typen Iris spjeld og nye elektrisk styrte brannspjeld. 9. Nye vanntette inntaksrister. 10. Nye filter, av typen EU7 i alle friskluftinntak. 11. Hovedinntak for boligkvarter har også grovfilter EU3 før finfiltrene. 12. Saltvannskjølt kjøleanlegg til vaskeriet, på henholdsvis 33Kw. 13. Eget avtrekksanlegg på 48000m 3 /h for å fjerne 600KW med varme fra en elektrisk motstand. 14. Nye rustfrie/brannklassifisert dører i hele boligkvarteret. 15. Vanntette luker for avkast. 16. Nye avtrekksventiler, kanaler og lydfeller i main deck i boligkvarter. 17. Pluss masse annet utstyr. Olesen Consult HVAC as har ved flere anledninger benyttet innvendige lydfelle-elementer til bruk i ventilasjonskanaler, dette ble også utført i kanalene som går til/fra lugarene om bord på Rigmar 301. Dette resulterte i at støynivået gikk fra et minimum på 52dB(A) til et maks på 40dB(A), noe som er likt eller bedre enn gjeldende krav for nye anlegg/installasjoner. Fordelen med slike lydfelleelementer er at en ikke trenger utvendig plass da alt plasseres innvendig i selve ventilasjonskanalen, om kanalen er rund eller rektangulær har ingen betydning. Når målingene ble foretatt så var støynivået utvendig på henholdsvis 76dB(A) og laveste 58dB(A). Støyen utvendig kom fra kraner som ble brukt til lossing og lignende, samt nærliggende installasjoner som i dette tilfellet var Valhall feltet. Dette resulterte i at utvendig støynivå påvirket målingene slik at støyen fra ventilasjonen var lavere enn totalt støynivå i lugaren. Som et eksempel: På et tidspunkt, uten kraner i gang, uten nevneverdig støy fra nabo rigg etc, var vi nede i 34dB(A) i de lugarene vi rakk å måle under disse omstendighetene. Det var ikke ofte det var stille utenfor, men totalt sett er vi fornøyd med å ha fått støyen ned til et nivå der personellet er fornøyd.. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 2

3 I 1 etg, der messen og oppholdsrommene er, var det ønskelig å opprettholde en høy luftmengde uten å måtte installere nye kanaler i fra vifterom og ned. Med ny avtrekksvifte som hadde større luftmengde/trykk fikk vi opp avtrekks-luftmengden til et akseptabelt nivå, samtidig som vi innstallerte nye ventiler og lydfeller gjorde at vi holdt støynivået nede på et nivå som er overholder kravene og mer. Avtrekksvifte før. Denne viften hadde for liten luftmengde og trykk slik at den ble erstattet med en ny større vifte, som ga de luftmengder som var ønskelig. Vi forandret i samme henseende viftens stilling, viften var montert i en lite ønskelig retning. Dette førte til at en fikk mye større trykktap enn nødvendig, og det fikk vi ordnet med den nye viften. Avtrekksvifte etter: Vi gikk også vekk fra reimdrift da det er kun et ekstra vedlikeholdspunkt. Vi prøver alltid å levere vifter med direkte drift og frekvensomformer da det gir minst vedlikehold samt det er lettere å regulere til ønsket luftmengde til ønsket tid. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 3

4 Nede i under etg var det plassert en motstand på 600KW, denne ble brukt til å ta opp strømmen som blir produsert når de elektriske motorene bremser riggen når den senkes. Denne varmen som ble utviklet, måtte fjernes. Dette løste vi med å montere en spesiell avtrekkshette med 5 sirkulasjonsvifter over hele motstanden, og en stor avtrekksvifte som fjerner den varme luften ut fra rommet. Før installasjon: Etter trinn 2: Etter første trinn: Vanntett luke for avkast, åpnes når vifte startes. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 4

5 I vaskeriet var det for lite avtrekk fra tørketromler, ikke filter eller luftfordelingsutstyr på tilluften. Resultatet var i at tøyet ikke ble tørt, trekk i oppholdsonen og for varmt. Det ble da installert nytt og større avtrekk fra tørketromlene, nytt filter (EU7) og nye tiluftskanaler inne i vaskeriet for bedre fordeling av friskluften og ny saltvannskjølt kjølemaskin på 33kW. Grunnen til at vi har valgt denne løsningen er at en kan tilføre mye luft uten at det føles som trekk for de som skal jobbe der, og da er det mye lettere å holde en akseptabel romtemperatur. Avtrekk fra tørketromler i bakkant. Ny filterboks med EU7 filter for tilluft vaskeri. Tiluftskanalene er av pose-typen, disse kan vaskes i vaskemaskin på 40grader. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 5

6 Inne i vifterom før: Inne i vifterom, ny avtrekksvifte for tørketromler, denne er stor nok til å dekke luftmengdebehovet for 5-7 store industri tørketromler som avgir ca m 3 /h varm damp med temperaturer på ca o C. Kjølediskene som vi leverte, ble produsert i Sverige av vår underleverandør til oppgitte krav om max støynivå på 55dB(A), målt etter installasjon: 52dB(A) i1m høyde-1m fra høyeste støykilde(kompressor). Kravet er per i dag er 55dB(A) for nye installasjoner. Disse diskene som er for oppbevaring av kald mat, er av typen med kjølemaskin og alt utstyr installert, slik at det er bare å koble til stikkontakten og koble på kondensavløp. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 6

7 Alle ytterdørene om bord på Rigmar 301 var i veldig dårlig forfatning, og var produsert slik at de ble ødelagt av vær og vind. Disse ble byttet ut med dører i syrefast stål i brannklasse A- 60, rammene ble beholdt da disse ikke hadde noen synlige skader. Dette ga også en god støyreduserende effekt, utenifra og inn etter at en også byttet dør - pakninger. I boligdelen for mannskapet som opprinnelig er fra 1979, ble det montert nye filter bokser på friskluften, den eksisterende omluften fjernet, nye brannspjeld og nytt avtrekkssystem montert. Omluft er en meget dårlig løsning, slik at avtrekket ble ført ut i et eget system med nytt vifte/spjeld og avkast som fører den brukte luften ut i det fri. Aggregatene ble rengjort og oppgradert med lydfelle og EU7 kompakt filter, noe som gjorde at innemiljøet ble betydelig bedre og nå følger de krav som er satt til innemiljø. Før: Etter: Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 7

8 Hovedaggregatene for tilluft til boligkvarteret ble oppgradert med vanntette inntaksrister, for og fin filter samt nytt elektrisk styrt brannspjeld. Inntaksristen er av typen som skiller ut vann/tåke med opp til 99 % av partikler i tåkestørrelse. Hovedårsaken til å ha både for filter (EU3) og fin filter (EU7) er at avkastene til diesel aggregatene er bare 25m fra inntaket for tilluften, dette førte til at ved ugunstige vindforhold ble små mengder eksos sendt mot luftinntaket, dette kan ses på filtrene. Det fører til at for filtrene tar og filtrerer ut største parten av eksospartiklene som suges inn når vindretningen er mest ugunstig, og så tar EU7 filtrene de fineste partiklene noe som gjorde at innemiljøet ble merkbart bedre inne i boligmodulen. Tilluft kjøkken, Galley før oppgradering. Over: Tiluftsfiltrene er av typen kompakt filter i filterklasse EU7, her er de plassert rett bak grovfiltrene som er i filterklasse EU3. Disse filtrene tåler høy fuktighet, samt et meget korrosivt miljø, da rammen er av en type plast. Tilluft kjøkken, Galley etter oppgradering. Oppe til høyre: Luftinntaket til kjøkkenet. Nedenfor ser vi etter at dette ble oppgradert med nytt brannspjeld, EU7 filter og inntaksrist med vannutskiller. Rett til høyre: Nye inntaksrister i saltvannsbestandig aluminium, disse ristene skiller ut regn med opptil 99 % og yr/tåke med opptil 91 %. Dette sparer øvrig prosess utstyr og anlegg for kostbar korrosjon, forurensing og skader. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 8

9 Kranene om bord på Rigmar hadde for høyt støynivå, dette ble løst ved å installere dempere på luft inntak og avkast for motoren, samt eksos dempere på eksosen til motoren. Innvendig i motorrom ble tak og vegger isolert og kledd med perforert plate, dette for å dempe klang i motorrom samt redusere støy ut. Dette prosjektet er utført på en meget god og profesjonell måte, dette kunne gjennomføres p.g.a. et godt samarbeid med Ocean Rig AS sine ansatte om bord, og vårt personell som utførte jobben. Alle oppgavene ble løst og lydnivået om bord på Rigmar 301 overholder de krav som ble satt da dette prosjektet pågikk. Dok-w-AS/ Rigmar 301 Støyreduksjon :24:00 9

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon

Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon Montasjeveiledning Balansert Ventilasjon Høy-effektiv varmegjenvinning Sør Vest Varmeisolasjon 200 mm Nord Enervent TS Loftmontasje Multi- modell Enervent TS kan monteres i bod, vaskerom, på loft, eller

Detaljer

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5 F-TECH nyhetsbrev nr. 2-2013 SPAR STRØM Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING Fukthåndtering fra start 4 Fakta om luftfuktighet 5 Hindrer is på fryseriet 5 Bedre arbeidsforhold 6 WWW.F-TECH.NO

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

Energieffektiv viftedrift

Energieffektiv viftedrift Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift Prosjekteringsveiledning 303 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Mads Mysen og Kristoffer Polak Energieffektiv viftedrift

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Brannsikring av ventilasjonsanlegg Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Målsetning Kort gjennomgå de branntekniske utfordringene med ventilasjonsanlegg ved brann. Få en oversiktlig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad

Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad F:\Fjordbad\Rapport Hurricane.doc Innhold 1. INNLEDNING...3 2. VALG AV LØSNING... 4 2.1 GENERELL MARKEDSUNDERSØKELSE... 4 2.2 STØRRELSE OG UTFORMING

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Industri luftporter varmestrålere varmluftsvifter Ta vare på bygningen din! Det er ikke noe nytt at det oppstår enorme energitap i mange industribygg, og folk

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Riktig montering = Ditt ansvar

Riktig montering = Ditt ansvar FDV - KANALSYSTEM/TILBEHØR Monteringsveiledning Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning 94007N-13 2015-02 Kunnskap om riktig montering er viktig for å: unngå feil og reklamasjoner få en fornøyd sluttkunde

Detaljer

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt! Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer