ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN."

Transkript

1 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL og ARK Espen Aursand Arkitektkontor AS Rådgivere : RIB, RIV, RIE, RIAKU, RIBR VSO Consulting AS VSO CONSULTING Rådgivere: LARK Rambøll Norge AS Byggherre : Porsgrunn kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

3 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon Riving CD PERMANENT FRAKOBLING Rund sum Sted: Inne i byggverket Type ledning: Elkraft Type installasjon: Forsyning til ventilasjonsaggregat Lokalisering: Teknisk rom kjeller Tilgjengelighet: God Innhold ledning, spesifisert: - Dimensjon: - Kapasitet: CD PERMANENT FRAKOBLING Rund sum Sted: Inne i byggverket Type ledning: Væske Type installasjon: Forsyning til ventilasjonsaggregat Lokalisering: Teknisk rom kjeller Tilgjengelighet: God Innhold ledning, spesifisert: Vann Dimensjon: <DN40 Kapasitet: - RS RS CD A RIVING - LENGDE Bygningsdel: Kanalnett for luftbehandling Lokalisering: I bygning Tilgjengelighet: Midel svær Materialer: galv. ventilasjonskanal og deler Byggeår: ca 1970 Dimensjon: Se underpost Konstruksjon/bæring: varierer Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: Kobles til ny kanal x) Mengderegler Regulerber mengde Omkrets 0,5-1,0 mm med deler m 75, Omkrets 1,1-1,5 mm med deler m 50, Omkrets 1,6-2,0 mm med deler m 50, Omkrets 2,1-2,5 mm med deler m 50,00 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

4 CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 1 Bygningsdel: Utstyr for luftbehandling Lokalisering: Teknisk rom kjeller Tilgjengelighet: Normal Materialer: Stål Byggeår: Ca Dimensjon: ca, 1,8x1,8x3,0 m Konstruksjon/bæring: Aggregat md utstyr Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: Lokk på avtrekks-/ inntakskanal CD7.15A BEHANDLING AV RIVEMASSER - VEKT Vekt kg 4000,00 Lokalisering: i bygning Type materiale: Kanalnett, Luftbehandlings utstyr og deler Sortering: Kfr. krav fra depot Finstoffinnhold: - Blandet materiale: Ja metal Bruksområde: Ventilasjonsanlegg x) Mengderegler Regulerbar mengde CD7.21A OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Vekt kg 4000,00 Lokalisering: Transport/oppalsting fra byggeplass til depot Type materiale: Ventilasjonsmateriel, byggeaffall Leveringssted: Valgfri gjennvinningsstasjon x) Mengderegler Regulerbar mengder CD7.22A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Vekt kg 4000,00 Lokalisering: Prestrud skole Type materiale: Ventilasjonsmateriel, byggeaffall Leveringssted: Valgfri gjennvinningsstasjon x) Mengderegler Regulerbar mengder Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon Akkumulert 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

5 Bygning CH1.70A HULLTAKING Materiale: Gips Metode: Valgfri Lokalisering: Se tegning, anvist av ventilasjonsentreprenør Type konstruksjon/bygningsdel: dobbeltvegg med isolasjon Dimensjon hull: Se underpost Tykkelse: mm x) Mengderegler Mengder se underpost, regulerbare mengder Dim kanal ø mm stk Dim kanal ø mm stk Dim kanal ø mm stk SF6.22A TETTING MED UORGANISK FIBER Materiale: Steinull Lokalisering: Ventilasjonsanaler gjennom brannskillevegge Konstruksjon: Innevegg med brannkrav Funksjonskrav: branntetting Type gjennomføring: kanal Utsparingsmål: Se underpost Materialtykkelse: 100\200 mm komplett vegg Fyllingsgrad: Iht. montageanvisning Overflate: liv med omgivende flater x) Mengderegler Mengder se underpost, regulerbare mengder Dim kanal ø mm stk Dim kanal ø mm stk Dim kanal ø mm stk 3 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon RD3.81 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall Lokalisering: Se tegning, anvist av vent entreprenør Hull for: Luftventil Dimensjon: ø Himlingstype: systemhimling 600x600 RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

6 QB3.811 ÅPNINGER I TAKVERK AV HELTRE Antall stk 1 Lokalisering: Tak over teknisk rom eksisterende bygg Åpning for: Avkastventil Mål på åpning: ø1000 Dimensjon åser eller sperrer/overgurter i takverk: 200x50 Type sperre/overgurt: Heltre Forsterkning: Valgfritt QB3.832 OPPBYGNING FOR TEKNISKE ANLEGG Antall stk 1 Lokalisering: Tak over teknisk rom Oppbygning for: avtrekkshætte Dimensjon: ø QB ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall stk 2 Type bindingsverk: Enkelt Lokalisering: Yttervegg teknisk rom eksisterende bygg Åpning for: kanaler Mål på åpning: DN630 Dimensjon bindingsverk: 150x50 Forsterkning: Valgfritt QB ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall stk 2 Type bindingsverk: Enkelt Lokalisering: Yttervegg teknisk rom eksisterende bygg Åpning for: kanaler Mål på åpning: 1400x1400 mm Dimensjon bindingsverk: 150x50 Forsterkning: Valgfritt CH1.13 HULLTAKING Materiale: Betong Metode: Saging Lokalisering: dekke eksisterende bygg Type konstruksjon/bygningsdel: betongdekke Dimensjon hull: Se underpost Tykkelse: 150mm ca 800 x 800 mm mm stk 2 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon Akkumulert 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

7 Dim kanal ø250 mm stk SF6.22A TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 20 Materiale: Steinull Lokalisering: Vegger eksisterende bygg Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Brann-/lydtetting Type gjennomføring: Tetting av eksisterende utsparinger Utsparingsmål: 0,04-0,2 m2 Materialtykkelse: 150 mm Fyllingsgrad: Valgfritt Overflate: Avdekkes med gipsplate i liv med overflate x) Mengderegler Regulerbar mengde CH1.90 HULLTAKING Antall hulltakinger stk 2 Materiale: Veggelement nybygg Metode: Valgfri Lokalisering: Flerbrukshall Type konstruksjon/bygningsdel: Ytterveggelment Dimensjon hull: ø650 Tykkelse: 160 mm PV1.01A RAMMER I STÅLKONSTRUKSJON Masse kg 300,00 Profil: Valgfri Utførelsesklasse: EXC1 Lokalisering: Teknisk rom Dimensjoner: Valgfritt Materiale: stål Antall: 1 Utførelseskrav: Valgfritt a) Omfang og prisgrunnlag Stålrmme for ventilasjonsaggregat inklusiv søyler for oppheving av aggregat til ca 1,2 m over gulv. x) Mengderegler Regulerbar mengde Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon Akkumulert 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

8 PB1.2311A STÅLBJELKER Masse kg 400,00 Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler Utførelsesklasse: EXC1 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 Lokalisering: Teknisk rom Dimensjoner: SHS 120x8 Materiale: stål Antall: 2 Utførelseskrav: Valgfritt a) Omfang og prisgrunnlag Stålbjelker montert på gulv, forsterknig af dekke under stålramme for ventilasjonsaggregat. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon Sum 3.2 VENTILASJON 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon:

9 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/ delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. For alle poster i denne beskrivelsen vises til det komplette konkurransegrunnlaget, spesielt Bok 0. Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyders rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Skader som oppstår på nabobygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at tilbyderen selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det er pålagt tilbyder at gjøre seg kjent med konkurransegrunnlagets innhold og stille spørsmål tilfelle uklarheter i anbudsgrunnlaget. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til området som skal utbygges med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON S:\2012\12232\v\Lagnir\Verklýsingar\Detajlprosjekt\Flerbrukshall\

10 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr ihht. de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i anbudet. Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat, kan det gis pris på alternativt fabrikat/type. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i eget brev som vedlegges anbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av anbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av anlegget. Alt materiell til anlegget skal tilfredsstille de krav som stilles i lokale særforskrifter, og NKIF`s normer. PLASSFORHOLD. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. For å unngå kollisjoner med f.eks.kanaler, kabelbroer / armaturskinner o. l. må oppheng og montasje koordineres nøye med både bygningsmessige arbeider og spesielt kanalarbeider og elektro installasjonene.. Entreprenøren skal forplikte seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold til de øvrige entreprenørene slik at man før montasjestart blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Generelt gjelder at kanal og rørmontasje i tak i tekniske rom skal være utført før kabelbroer og armaturskinner/belysning monteres. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at VVS entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette omgående til byggeleder. Gjennomføringer i brannskiller skal tettes i h.h.t. byggforskriftene og brannvesenets krav. Ved avbrudd i arbeidet med lednings/kanalmontasje må det sørges for effektiv tetting av rør og beskyttelse av komponenter. DETALJTEGNINGER Entreprenøren har ikke anledning til kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige detalj-/montasje tegninger i forbindelse med anlegget. Tegningene skal forelegges den rådgivende ingeniør til godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for den rådgivende ingeniør. Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. innrømmes ikke. Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 3040 og andre relevante standarder. S:\2012\12232\v\Lagnir\Verklýsingar\Detajlprosjekt\Flerbrukshall\

11 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Prissammendrag Kapittel: kr 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS-ventilasjon VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Luftbehandling Sum eksklusive merverdiavgift % merverdiavgift Tilbudt sum inkl. merverdiavgift... S:\2012\12232\v\Lagnir\Verklýsingar\Detajlprosjekt\Flerbrukshall\

12 30.4 GENERELLE YTELSER I denne post innkalkulerer entreprenøren alle generelle omkostninger før under og etter byggetiden. Kfr VEDLEGG G - ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Likeledes innkalkuleres i denne post alle utgifter i forbindelse med tilrigging av lagerrom m/reoler, samt opprydding og fjerning av emballasje til anvist plass. Videre gjøres oppmerksom på at entreprenørene ikke kan tilføre byggeplassen mer materiell enn nødvendig for forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som aggregater etc.vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes. Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenørens ansvarlige, før denav entreprenøren sendes til myndighetene. Dette må skje før sluttoppgjøret innsendes. Anmeldelsesgebyr betales av entreprenøren. Entreprenøren kan ikke påregne lager på byggeplassen for mer materiell enn nødvendig til forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Store kolli, aggregater og kanaler m.v. er ikke forutsatt lagret innendørs. Slike ting må entreprenøren tildekke med solide presenninger. Entreprenøren skal beskytte egne leveranser mot tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for sine leveranser frem til overlevering. Entreprenøren skal også beskytte eksisterende bygg og andre leveranser mot tilsøling og ødeleggelse som følge av entreprenørens arbeider. Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse på grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke ansvaret for at beskyttelsesforanstaltninger er forsvarlige. Utmåling og påmerking av hull for installasjoner gjennom vegger av mur eller tre, påvisning av forsterkninger for befestigelser av utstyr m.v., skal utføres av entreprenøren. Alle gjennomføringene skal besiktiges og godkjennes av byggherrens representant og RIB før Akkumulert 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON: Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON

13 de blir innebygd/skjult av andre installasjoner. Koordinering av dette er VVS/Elektro entreprenørens ansvar. Ekstra hulltaking m.v. og etterflikk på grunn av uriktige anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten nærmere avtale. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgivende ing. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Kfr også Vedlegg G - Administrative bestemmelser om krav til prøvedrift, arbeider i fellesferien, framdrift vedrørende innregulering og overlevering, fullskalatest, FDV, og HMS Mengdekontroll Entreprenøren skal foreta mengdekontroll etter kontraktsinngåelse. RS RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON:

14 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON 30.6 KOORDINERING Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som beredere, luftbehandlingsaggregater, kjeler etc. Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes for å få utstyret på plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, forplikter han seg til å melde dette omgående til byggeleder. Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for VVS/Elektroanleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygnings-messige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. RS 30.7 ANMELDELSER Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å innhente forhåndssamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenøren sendes til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON:

15 30.8 MERKING Alle anlegg og komponenter skal merkes med symboler og tekst. Merking skal skje i klartekst der det er naturlig, forøvrig benyttes betegnelser som i andudsunderlaget. Skiltenes tekst skal gi en kort, klar orientering om gjenstandens eller kanalens funksjon og strømningsretning. Utstyr med elektrisk tilknytning merkes i overensstemmelse med angivelsene i spesifikasjonene. Betegnelsene skal gå igjen i de elektriske koblingsskjemaer og betjeningsinstrukser med samme adressekode. Alle anlegg skal ha fullverdig merking, i overensstemmelse med FDV-instruksene og i tråd med gjeldende forskrifter. Generelt skal merkeskilt inneholde: symbol, beskrivende tekst, system og komponentnummer, medie/kapasitet/ strømningsretning/ systemtilhørighet. Merking anbringes ved ventiler, forgreninger gjennomføringer i tak og vegg ved teknisk utstyr og ellers hvor det er nødvendig for å oppnå full oversikt av anlegget. Der installasjonene er dekket av andre installasjoner som himlinger eller lignende, monteres merkeskilt på installasjonene. Det skal benyttes skilt med varig merking som henges opp eller festes med solid festemetode. Skiltenes størrelse skal tilpasses utstyrets størrelse. Det skal legges vekt på å oppnå en funksjonell og estetisk god utførelse.som merkeskilt skal generelt benyttes hvite, graverte PVC-skilt med sort tekst, eller pålimte klistremerker. For brannspjeld benyttes røde skilt med hvit tekst. Merking av kanaler godkjennes utført med myke, selvklebende PVC-skilt. Det utarbeides en avstengningsguide for anlegget. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Samlet kostnad for merking RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON:

16 30.9 FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE Før overtakelse skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring med påfølgende overlevering. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt det kreves ytterligere befaring som skyldesentreprenør vil kostnadene bli belastet denne. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: Drifts- og Vedlikeholdsinstrukser Protokoll over kontroller Signerte protokoller fra utført overlevering/ferdigbefaring. Grunnlag for "som bygget"-tegninger. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Overtakelse finner ikke sted før påpekte feil og mangler er rettet i h.h.t. NS8405 RS GARANTI Entreprenør skal stille med 1 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post. RS GARANTI Entreprenør skal stille med 5 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post ANVISNING OG KONTROLL AV UTSPARINGER. Utsparinger i bærende og støpte konstruksjoner. For bærende og støpte konstruksjoner vil utsparinger bli bli vist på arbeidstegninger. Det vil bli sendt ett sett tegninger til entreprenøren som skal kontrollere om de avsatte utsparinger er tilstrekkelige i størrelse og antall for å kunne foreta en rasjonell montasje. Eventuelle bemerkninger skal oversendes byggeleder innen 14 dager, og ved manglende tilbakemeldinger anses tegningene som kontrollert og godkjent Utsparinger i ikke bærende konstruksjoner. For ikke bærende murte vegger samt lettvegger vil det ikke bli utarbeidet utsparingstegninger av RI, og entreprenøren må selv merke opp nødvendige utsparinger for sine installasjoner. Utsparinger utføres av annen entreprnør. For eventuelle uriktige anvisninger som krever ekstra hogging og etterflikk skal bekostes av Ventilasjonsentreprenøren. RS RS RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON:

17 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VENTILASJON: 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON Innmuring og -støping. For rør, analer, fester m etc. som skal innmures og støpes, skal ventilasjonsentreprenøren gi alle opplysninger slik at utstyret blir riktig montert. Videre er det entreprenørens ansvar å kontrollere om arbeidet er gjort i h.h.t. gitte opplysninger. RS Sum 3.2 VENTILASJON 30 VVS-installasjoner, generelt - VENTILASJON:

18 36 Luftbehandling Kanalnett for luftbehandling VBA Kanaler og kanaldeler a) Omfang og prisgrunnlag Generell orientering. For alle arbeider gjelder at de skal tilfredsstille kravene i NS 3560 og NS Dersom annet ikke er oppgitt skal den ferdigmonterte kanal tilfredsstille tetthetsklasse B. Alle kanaler monteres som vist på tegningene, men lokale tilpasninger kan forekomme. Før produksjon og montering av kanalsystemet skal det foretas kontrollmålinger på plassen. Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres før nøyaktig mål er tatt på plassen. Ved endringer må de viste kanaltverrsnitt beholdes. Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem eller falser og sirkulære kanaler skjøtes med pakningssystem eller krympebånd. Kanaloppheng forutsettes å ha samme brannklasse som kanalene og utføres i h.h.t. NS Kanalene opphenges i godkjente spiroklammer eller vugger og innfestes til tak med gjengestag utstyrt med bladhylse eller festet med L-jern. Det skal ikke benyttes patentbånd for opphenging av kanaler. Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde og nødvendige renseluker innsettes. Grenkanaler til ventiler forutsettes renset gjennom ventiler etc. Kanaler skal tetthetsprøves i.h.h.t. NS 3420, og med 400 Pa prøvetrykk. Det skal ikke benyttes innvendig isolasjon i kanalnettet uten at flaten mot luftstrømmen er tilstrekkelig sikret mot oppflassing og medriving av fiber. Alle innbyrdes skjøter, innvendig isolasjon i kanaler, aggregat og lydfeller skal klemmes under blikkplate festet til kanalen. Enhetsprisene skal omfatte: Montering, materialer, skjøtemateriell, opphengingsanordninger, m.v. for komplett leveranse. Isolasjonsarbeider er spesifisert i egen hovedpost, kap VB SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Dim ø100 mm m 35,00 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-1 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

19 Dim ø125 mm m 62, Dim ø160 mm m 30, Dim ø 200 mm m 33, Dim ø250 mm m 118, Dim ø315 mm m 35, Dim ø500 mm m 21, Dim ø630 mm m 26, Dim ø800 mm m 7, VB SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Vinkel: Se underpost Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Dim ø100 mm, 45 stk Dim ø100 mm, 90 stk Dim ø125 mm, 45 stk Dim ø125 mm, 90 stk Dim ø160 mm, 45 stk Dim ø160 mm, 90 stk Dim ø200 mm, 45 stk Dim ø200 mm, 90 stk Dim ø250 mm, 45 stk Dim ø250 mm, 90 stk Dim ø315 mm, 45 stk Dim ø315 mm, 90 stk Dim ø500 mm, 45 stk 5 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

20 Dim ø500 mm, 90 stk Dim ø630 mm, 45 stk Dim ø630 mm, 90 stk Dim ø800 mm, 45 stk Dim ø800 mm, 90 stk VB SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Dim ø100 mm stk Dim ø125 mm stk Dim ø160 mm stk Dim ø200 mm stk Dim ø250 mm stk Dim ø315 mm stk Dim ø630 mm stk Dim ø800 mm stk VB SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon 1: Se underpost Dimensjon 2: Se Underpost ø100 / ø125 mm stk ø100 / ø160 mm stk ø125 / ø160 mm stk ø125 / ø200 mm stk ø160 / ø250 mm stk ø200 / ø250 mm stk 3 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-3 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

21 ø200 / ø315 mm stk ø250 / ø315 mm stk ø315 / ø500 mm stk ø500 / ø630 mm stk VB SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Dim ø500 mm stk Dim ø800 mm stk VB A REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL Lengde m 1,00 Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Valgfri Tetthetsklasse: B Lokalisering: Teknisk rom, bak luftinntak Dimensjon: 1400x1400 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-4 c) Utførelse Utføres som kammer bak luftinntaksrist. Tett bunn med avløp som føres til sluk VB REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Valgfri Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1400x700 m 1,00 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

22 VB OVERGANG REKTANGULÆR-SIRKULÆR PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Valgfri Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon 1: Se Underpost Dimensjon 2: Se underpost Dim 1000x600 / ø630 mm stk Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1400x700 / ø800 mm stk Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1400x700 / ø630 mm stk Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1000x500 / ø630 mm stk Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1000x500 / ø500 mm stk Dim 1400x1400 / ø800 mm stk REKTANGULAR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL Materiale: Galvanisert stål Skjøtemetode: Pakningssystem Tetthetsklasse: B Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Tilslutningsdimensjon ventilasjonsaggregat , c.a. 1400x700 stk VB5.2 SEPARAT TILKOBLING AV KANAL FOR AVTREKK Antall stk 3 Lokalisering: Underetasje Tilkoblet utstyr levert av byggherren (fabrikat/type): Eksisterende avtrekkskanaler i garderober Medium i avtrekk: Luft Kanal, type og dimensjon: Sirkulær kanal - ø315/ø400 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-5 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

23 VE7.33 FAST MÅLESTASJON/MÅLEPUNKT FOR MÅLING I VENTILASJONSANLEGG Antall stk 8 Type måleinnretning: Temperaturmåler Lokalisering: I kanal ved aggregat Måleområde: -30\30 C Målenøyaktighet: +/- 0,5 C Dimensjon: ø VE7.32 FAST MÅLESTASJON/MÅLEPUNKT FOR MÅLING I VENTILASJONSANLEGG Antall stk 2 Type måleinnretning: Trykkmåler Lokalisering: I tilluftskanal ved aggregat Måleområde: Pa Målenøyaktighet: +/- 10 C Dimensjon: >ø120 mm VE7.39A FAST MÅLESTASJON/MÅLEPUNKT FOR MÅLING I VENTILASJONSANLEGG Type måleinnretning: Se underpost Lokalisering: I kanal Måleområde: Ikke reklevant Målenøyaktighet: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant a) Omfang og prisgrunnlag Montering av automatikkutstyr i kanaler og aggregat Temperaturgiver stk 10 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Trykkgiver stk Differenstrykkgiver stk Røykdetektor stk Frostvakt stk 2 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

24 Utstyr for luftfordeling VE A LUFTINNTAKSRIST Antall stk 1 Type: Rist med liggende lameller Materiale: Aluminium Overflatebehandling: Valgfri Lokalisering: Eks yttervegg teknisk rom Festemetode: Valgfritt Veggtype: Bindingsverk, eksisterende Vinkel på lameller: 45 Dimensjon: 1400x1400. Dim luftmengde 3,0 m³/s Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert tilslutning til luftinntakskammer bak rist i teknisk rom VE A TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Antall stk 12 Form: Sirkulær med justering av sprednings-mønster Materiale Lakkert stål Tilbehør: Med plenumskammer og spjeld Montasje: Kanalmontert Lokalisering: Se tegning betegnelse ST405 Luftmengde: Se tegning Lydkrav: 25 dba ved gulv Dimensjon på tilluftsenhet: ø315 Dimensjon på kanalanslutning: ø315 a) Omfang og prisgrunnlag Rotasjonsventil med integrert kammer egnet til lokaler med store takhøyder. Justerbar bladinnstilling VE TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Form: Sirkulær Materiale Lakkert stål Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og måleuttak Montasje: Montert i himling Lokalisering: Se tegning betegnelse ST403 Luftmengde: Se tegning Lydkrav: 25 dba Dimensjon på tilluftsenhet: Se underpost Dimensjon på kanalanslutning: Se underpost Dim kanal ø100 mm / tilluftsenhet ø125 mm stk Dim kanal ø125 mm / tilluftsenhet ø160 mm stk 3 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-7 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

25 VE TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON Form: Kvadratisk Materiale Lakkert stål Tilbehør: Lakkert plenumskammer og måleuttak Montasje: Takmontert, åpen montasje Lokalisering: Se tegning betegnelse ST404 Luftmengde: Se tegning Lydkrav: 30 dba Dimensjon på tilluftsenhet: valgfri Dimensjon på kanalanslutning: Se underpost ø125 stk ø160 stk VE A TAKHATT/ GJENNOMFØRING Antall stk 1 Type: Jethette Form: Sirkulær Materiale: Galvanisert stål Overflatebehandling: Ingen Lokalisering: Flat sperretak over eksisterende gymsal som endres til teknisk rom, betegnelse MR511 Dimensjon: DN 800 a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv takgjennomføring L=1200 mm med 50 mm lydisolasjon og lyddempebaffel. Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side VE A TAKHATT/ GJENNOMFØRING Antall stk 1 Type: Luftavkasthatt Form: Sirkulær Materiale: Galvanisert stål Overflatebehandling: Ingen Lokalisering: Flat sperretak over eksisterende gymsal som endres til teknisk rom Dimensjon: DN 100 a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv takgjennomføring Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

26 VE A AVTREKKSVENTIL Antall stk 1 Form: Kvadratisk Materiale Galvanisert stål Tilbehør: Uspesifisert Montasje: Kanalmontert Lokalisering: Ved tak i idrettshall Luftmengde: 2200 Lydkrav: 25 dba ved gulv Dimensjon på ventil: 1000x600 Dimensjon på kanalanslutning: 1000x600 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-9 c) Utførelse Rektangulær endebunn med nett på lydfelle VE AVTREKKSVENTIL Antall stk 1 Form: Sirkulær Materiale Lakkert stål Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og måleuttak Montasje: Montert i himling Lokalisering: Se tegning betegnelse SF503 Luftmengde: Se tegning Lydkrav: 25 dba Dimensjon på ventil: ø160 Dimensjon på kanalanslutning: ø VE AVTREKKSVENTIL Form: Sirkulær Materiale Lakkert stål Tilbehør: Uspesifisert Montasje: Himling/vegg/åpen Lokalisering: Se tegning betegnelse 511 Luftmengde: Se tegning Lydkrav: 25 dba Dimensjon på ventil: Se underpost Dimensjon på kanalanslutning: Se underpost Dim kanal ø100 mm stk Dim kanal ø125 mm stk Dim kanal ø160 mm stk 1 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

27 VE A SPJELD Type: VAV- enhet for trykkuavhengig volumregulering Funksjon: Regulering (VAV) Tetthetsklasse: Valgfri Spjeldstyring: Elektrisk styring Materiale: Galvanisert stål Lokalisering: Over himling, Betegnelse SQ Dimensjon: Se underpost a) Omfang og prisgrunnlag Komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. 24V AC driftspenning. Styring av variabel eller konstant luftmengde via bus, avklares med automatiseringsentreprenør. Luftmengde og setpunkt min/max overført til SDanlegg. Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Dim ø 250 mm stk Dim ø 315 mm stk VE SPJELD Type: Bladspjeld Funksjon: Innregulering Tetthetsklasse: 2 Spjeldstyring: Manuell innstilling Materiale: Galvanisert stål Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost Dim ø160 mm stk Dim ø200 mm stk VE A SPJELD Type: Bladspjeld Funksjon: Volumenstrømsregulator Tetthetsklasse: 2 Spjeldstyring: Selvvirkende Materiale: Galvanisert stål Lokalisering: Se tegning Dimensjon: Se underpost a) Omfang og prisgrunnlag Volumenstrømsreglulator i rund utførelsel for konstant volumenstrømsregluering, mekanisk automatisk. Utvendig skala for innstilling. Differenstrykkområde Pa Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

28 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Dim ø125 stk Dim ø160 stk Dim ø200 stk VE A BRANNSPJELD Brannklasse: E-60 Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk sentralt Materiale: Galvanisert stål Lokalisering: Se tegning, betegnelse SZ401/501 Dimensjon: Se underpost a) Omfang og prisgrunnlag Komplett brannspjeld med med aktuator 24V, tilbaketrekk med fjeder og påmontert branntermiostat. Styring og overvågning og prøving via sentral alarmsentral og tilslutningsenheter kfr. K56 automatiseringsanlegg. Brannspjeld skal leveres av samme fabrikat som alarmsentral Dim ø 125 mm stk Dim ø160 mm stk Dim ø200 mm stk VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Form: Sirkulær, rett Brannklasse: Ingen Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med duk og perforert plate Lokalisering: Se tegning, betegnelse QL Største tillatte trykkfall: Valgfritt Luftmengde: Se tegning Minste lyddempningskrav i db ved gitte frekvenser: Se veiledende verdier i underpost Dimensjon: Se underpost for dimensjon kanaltilslutning og veiledende lengde. I tilfelle av begrenset plass for installasjoner skal lyddemper i kompakt utførelse vurderes Dim ø160, L=300 mm Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: stk 2 Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

29 Dim ø200, L=300 mm Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: stk Dim ø250, L=600 mm Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: stk Dim ø315, L=600 mm Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: stk 2 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Dim ø800, L=1500 mm Minste lyddemping: Hz: k 2k 4k db: stk VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Antall stk 1 Form: Rektangulær, rett Brannklasse: Ingen Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med duk og perforert plate Lokalisering: Se tegning, betegnelse QL Største tillatte trykkfall: Valgfritt Luftmengde: Se tegning Minste lyddempningskrav i db ved gitte frekvenser: Hz: k 2k 4k db: Dimensjon: 1000x600, L c.a 650 mm VE LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG Antall stk 1 Form: Rektangulær, rett Brannklasse: EI-30 Kapsling: Galvanisert stål Lydabsorberende element: Mineralull med duk og perforert plate Lokalisering: Se tegning, betegnelse QL411 Største tillatte trykkfall: Valgfritt Luftmengde: Se tegning Minste lyddempningskrav i db ved gitte frekvenser: Hz: k 2k 4k db: Dimensjon: 1000x400, L c.a 650 mm Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

30 VE7.21A INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I VENTILASJONSKANAL Antall stk 30 Lokalisering: Hensigtsmæssigt i kanaler Dimensjon: se underpost a) Omfang og prisgrunnlag For inspeksjon og rensing av kanaler skal det monteres luker på kanaler i nødvendig omfang. b) Materialer Galv. stål x) Mengderegler Mengde er regulerbar etter installert antall, angitte mengder er anslått. Plassering av luker avklares i samarbeidee med byggeleder Utstyr for luftbehandling VH1A Luftbehandlingsaggregater a) Omfang og prisgrunnlag Generell orientering. Luftbehandlingsaggregater bygges opp og leveres og monteres med basis i nedenstående krav til de enkelte aggregatdeler. Generelt gjelder at aggregater kan leveres som enhetsaggregat for innendørs montasje, men må kunne oppdeles for inntransport. Tilbudt aggregat må la seg innpasse innenfor skissert plass.alle aggregatdeler skal være av dobbel galvanisert plate med min. 50 mm mineralullisolasjon i vegger, tak og gulv. Inspeksjonslukene for aggregatdelene skal være hengslet og tetningslistene må være kraftige og tette godt. Videre må lukene være forsynt med låseanordning med robuste håndtak. Aggregatene skal tilfredsstille tetthet i h.h.t. NS 3420 og med et prøvetrykk 400 Pa. Mellom aggregat og kanal skal det være fleksibel mansjett. Det stilles krav til at alle aggregater leveres med måleblende eller tilsvarende i aggregat slik at totalluftmengden kan avleses visuelt. Målenøyaktighet %. Alle filtre skal være montert slik at de er enkle og ta ut for skifting. Med hensyn til dimensjonering skal det legges vekt på lang levetid og lavt trykkfall. Det medregnes solid monteringsramme i galvanisert utførelse med tetningsliste og solid avlåsning. Det skal være vedlagt komplette datakjøringer for aggregatet, og beregnet driftspunkt skal angis i viftediagram. Leverandøren skal på grunnlag oppgitte dimensjonskriterier i beskrivelsen beregne Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling: Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side 36-13

31 nødvendig motoreffekt, som tillegges 50 %. Spesifiserte motorstørrelser med tilhørende turtall for aggregatet skal oppgis i tilbudet. De oppgitte viftetrykk er motstander i kanaler, luftinntak/avkast, spjeld, lydfeller og ventiler. (Netto trykk). Spenning 3x400 V. Det leveres vifter komplett m/motor. Viftene skal være opphengt i vibrasjonsdempere og selve aggregatet skal atskilles fra kanaler med solide mansjetter. Under alle aggregater skal det leveres og monteres galvaniserte rammer slik at det oppnås tilstrekkelig stabilitet og styrke. Lydnivå fra vifter til kanaler og rom skal oppgis i 1/1 oktav. Dimensjoneringsdata: Alle aggregatdeler skal tilfredsstille følgende krav og dimensjoneringsdata såfremt ikke annet er nevnt i beskrivelsesteksten nedenfor. Krav til SFPv <2,0 kw/m 3 /s SFPv = (Peltv + Pelfv)/ Qmaks Hvor SFPv = Aggregatets spesifikke vifteeffektbehov (kw/m 3 /s) Peltv = Tilluftsviftens vifteeffekt (kw) Pelfv = Fraluftviftens vifteeffekt (kw) Qmaks = Aggregatets største til-eller fraluftsmengde (m 3 /s) Max. starttrykkfall finfilter EU-7 (F85) : 100 Pa Max. lufthastighet over aggregatets frie areal: 2,5 m/s Tetthetsklasse spjeld i h.h.t. NS 3420, klasse 3. Max. trykkfall på luftside varmebatteri: 75 Pa Max. trykkfall på luftside varmebatteri: 75 P Max. trykkfall over aggregatlydfeller: 50 Pa Max. trykkfall over aggregatlydfeller: 50 Pa Max. trykkfall på luftside roterende gjenv.: 200 Pa Min. virkningsgrad for vifter ut fra beregnet driftspunkt ved max. luftmengde, - 80 %. Min. virkningsgrad for roterende gjenvinner, - 80 %. Min. virkningsgrad for plate gjenvinner, - 70 %. Maks. lydnivå i teknisk rom fra hver vifte: 60 db(a) Maks lydnivå i vifteutløp. 85 db(a) Maks lydnivå tilluft og avtrekk etter lydfelle 60 db(a) Væsketemperatur varme tf/tr = 60/40 C Væsketemperatur kjøling tf/tr = 13/18 C Dim. tilluftstemperatur Min. 20 C Dim. utetilstand Min. -20 C Maks 27 C, 60% RH Type og fabrikat på tilbudte aggregat: Type. Fabrikat Følgende system installeres: System : System : Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

32 System : VH A LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Antall stk 1 Luftsystem: Til- og avtrekkssystem Type: Seksjonsbygd Isolasjonsklasse: T31,0-1,4 Kuldebroklasse: TB30,45-0,60 Mekanisk styrke: D1< 4 mm/m Lekkasjeklasse: L10,15 Lokalisering: Teknisk rom Systemnummer: Luftmengde nominell tilluft: 2200 l/s Tilluftstemperatur: C Luftmengde nominell avtrekk: 2200 l/s Reservekapasitet: 15% Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: Valgfritt Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: Valgfritt Største hastighet i tverrsnittsareal: Valgfritt Ytelser: SFP<2,0 kw/m³/h ved nominell luftmengde Materialer: galv. stål Dimensjoner: Valgfritt Tilbehør: Se andre krav Dokumentasjon: JA Funksjonsdeler: Se andre krav Elektrisk spenning: 3x230 V IT Antall faser: 3 a) Omfang og prisgrunnlag Funksjonsdeler tilluft: Filter, roterede varmegjennvinner, varmebatteri, kjølebatteri, tilluftsvifte. Funksjonsdeler avtrekk: Filter, roterende varmegjennvinner, avtrekksvifte. Tilbehør (Lydfelle friskluft, tilluft, avtrekk, avkast, spjeld på avkast/friskluft med 24V aktuator med fjer og posisjonskontakt. Bunnramme, vibrasjonsdempere, fleksible mansjetter på overgang aggretgat-kanalsystem.- Uttak for luftmengdemåler differenstrykk for tilluft og avtrekksvifter. Sett med reserve-filtere for tillufts- og fraluftsdel Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

33 VH A LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Antall stk 1 Luftsystem: Til- og avtrekkssystem Type: Seksjonsbygd Isolasjonsklasse: T31,0-1,4 Kuldebroklasse: TB30,45-0,60 Mekanisk styrke: D1< 4 mm/m Lekkasjeklasse: L10,15 Lokalisering: Teknisk rom Systemnummer: Luftmengde nominell tilluft: 1250 l/s Tilluftstemperatur: C Luftmengde nominell avtrekk: 1250 l/s Reservekapasitet: 15% Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: Valgfritt Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: Valgfritt Største hastighet i tverrsnittsareal: Valgfritt Ytelser: SFP<2,0 kw/m³/h ved nominell luftmengde Materialer: galv. stål Dimensjoner: Valgfritt Tilbehør: Se andre krav Dokumentasjon: JA Funksjonsdeler: Se andre krav Elektrisk spenning: 3x230V IT Antall faser: 3 a) Omfang og prisgrunnlag Funksjonsdeler tilluft: Filter, plate varmegjennvinner, varmebatteri, kjølebatteri, tilluftsvifte. Funksjonsdeler avtrekk: Filter, platevarmegjenvinner, avtrekksvifte. Tilbehør (Lydfelle friskluft, tilluft, avtrekk, avkast, spjeld på avkast/friskluft med 24V aktuator med fjer og posisjonskontakt. Bunnramme, vibrasjonsdempere, fleksible mansjetter på overgang aggretgat-kanalsystem.- Uttak for luftmengdemåler differenstrykk for tilluft og avtrekksvifter. Sett med reserve-filtere for tillufts- og fraluftsdel Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

34 Isolasjon av installasjon for luftbehandling SB UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL MED MINERALULL - AREAL OMFANG/KANALDEL: KANAL INKLUSIVE DELER TYPE PRODUKT: PLATER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING TYKKELSE: 50 mm Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side Lokalisering: Tillufts og avkastkanaler i teknisk rom. Krav til fysiske egenskaper: Varmemotstand <0,039 W/mK Kanalstørrelse: Varierer Isolert areal m 2 50, SB7.31 BRANNBESKYTTELSE AV KANALER Areal m 2 10,00 Materiale: Mineralull Lokalisering: Se tegning Krav til fysiske egenskaper: Brannisolering EI30 Kanaldimensjon: Varierer Tykkelse: 50 mm Lengde: Valgfritt Igangkjøring innregulering m.v IGANGKJØRING. Før i gangkjøring skal entreprenøren forvisse seg om at alt utstyr er riktig og fagmessig utført, og at anleggene er rengjort inn- og utvendig. For å unngå å trekke støv inn i anleggene, tillates ikke anleggene i gangkjørt/startet før bygget er rengjort. VVS entreprenør skal før oppstarting sjekke følgende sammen med el. installatør. Forbindelser og ledningsopplegg skal være festet. Ingen mekanisk skade på bryterne. Jordingsfeil av motor og strømkretser. Forbindelser fra startutstyr korrekt montert. Motorer rengjort. VVS entreprenør skal kontrollere følgende ved start av motor. Rotasjonsretning. Motor og vifte fri for vibrasjoner. Motorens startstrøm. Motorens strøm på alle faser. Overoppvarming av motor RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

35 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side INNREGULERING OG PROTOKOLL. Anleggene skal innreguleres slik at de prosjekterte mengder oppnås på +10 % og - 5 % inklusive målefeil. Det skal ikke være mer enn 10 % avvik mellom avtrekk og tilluft i samme rom. For innreguleringen skal benyttes proporsjonal utbalanseringsmetode. VVS entreprenør må før innregulering påse at vinduer og dører er lukket og at kanalsystemet er ferdig og tilfredsstillende tett. Tetthetskontroll skal på forhånd være overlevert RIV og godkjent. Følgende skal innreguleres: Hovedluftmengder for alle anlegg. Luftmengder til/fra samtlige ventiler. Når anleggene er ferdig innregulert, skal alle ytelser kontrollmåles og prøveprotokoll settes opp. Prøveprotokollen settes opp etter følgende retningslinjer. Målte luftmengder for alle ventiler påføres ett sett tegninger. Enkeltmålinger med større avvik enn +/- 5 % markeres særskilt, og det settes opp en redegjørelse for grunn til avviket. Rådgiv.ing. kan forlange omregulering for å få brakt slik resultater innen tillatt avvik, hvis det ikke er helt uvesentlige mangler. Luftmengder målt for de ulike anlegg settes opp i tabellarisk form. Innstillingsverdier på alle motorvern samt teoretisk oppgitt verdi angis i rapporten. Måleverdien for start- og driftsstrøm angis i forhold til merkestrøm. Alle benyttede måleverdier og måleinstrumenter angis i protokollen. Prøveprotokollen skal foreligge før avlevering. Alle protokoller skal dateres og signeres og innsettes i DVDinstruksen. Kostnadene for innregulering av anleggene slik at det tilfredsstiller de spesifiserte krav medtas i denne post. RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

36 Prosjekt: Brevik Oppvekstsenter - Flerbrukshall Side DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Entreprenøren skal, før anlegget overtas av byggherren, sette opp en fyldig og lettfattelig driftsog vedlikeholds-instruks for anlegget. FDV-dokumentasjonen skal utarbeides både som papirutgave og elektronisk utgave. Elektronisk FDVdokumentasjon skal være basert på HTML-oppsett, mens papirutgave organiseres i tradisjonelle ringpermer. Strukturen skal i begge tilfeller følge NS3451 Bygningsdeltabellen. Den elektroniske utgaven skal leveres på CD-plate, mens den papirbaserte utgaven skal leveres i 1 komplette sett. FDV-dokumentasjon skal leveres kommunen senest 14 dage før overtakelse av anlegget. Entreprenører skal levere alt relevant dokumentasjonsmateriale vedrørende sine entrepriser i form av strukturerte datafiler og papirkopier senest 14 dage før ferdigbefaring. Materialet skal gi fyldestgjørende dokumentasjon vedrørende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all dokumentasjon som innmålinger, innreguleringer, egentestprotokoller, prøvetakinger etc skal inngå. Ved ferdigstillelse av FDV-dokumentasjonen skal ansvarlig for utarbeidelsen presentere materialet for Porsgrunn kommune prosjektledelse for godkjennelse. Instruksen skal inneholde følgende: Orientering om prosjektet. Adresse og telefonliste for alle relevante firma som har vært delaktig i prosjektet. Funksjonsbeskrivelser og systemskjema. Spesifikasjon over alt levert utstyr med type- betegnelser. Alle komponenter i brosjyrer skal merkes med komponentnummer. Rutiner for vedlikehold og anvisning for skjøtsel. Daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkter. Utkast til feilsøkingsskjema. Reparasjons-/kvitteringskort. Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister. Spesifikasjon over målte mengder for samtlige ventiler samt fullstendig måleprotokoller og igangkjøringsprotokoller. Anleggsdokumentasjon må inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært benyttet i byggeprosessen. Under de respektive kapitler innsettes nødvendige nedfotograferte tegninger og blokkdiagram som er nødvendig ut fra de henvisninger som gjøres i teksten. Drifts- og vedlikeholdsinstruks som beskrevet INSTRUKSJON OG OPPLÆRING. Etter at anleggene er prøvet og innregulert skal entreprenøren lære opp og instruere byggherrens driftsog vedlikeholdspersonale. FDV-instruksen skal gjennomgåes i sin helhet samtidig alle funksjoner og anleggsdeler gjennomgås på stedet. Varigheten av opplæringen skal være min. 2 gjennomganger å 3 timer. RS RS Akkumulert 3.2 VENTILASJON 36 Luftbehandling:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse Dato : mars 2015 Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL

Detaljer

37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 375(555) 37 Kjøling 02.37.1.1 Kanaler og kanaldeler 02.37.1.1.1 Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter

Brevik Oppvekstsenter Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Dato 10.01.2013 TILBUDSFORESPØEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Ventilasjonsanlegg Fag 3.36 Luftbehandling Side D0-1 Felles for alle boliger i B2 VVS-innstallasjoner, generelt 1 GENERELL ORIENTERING

Detaljer

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 23.06.2016 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : april 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : april 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 342(555) 36 Ventilasjon 03.36.1.1 Kanaler og kanaldeler 03.36.1.1.1 Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K360 VENTILASJONSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG OPPDRAGSGIVER: AFK 18.01.2013 Haslevangen 15 Pb. 498, Økern 0512 Oslo BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 3 600 GENERELT 1 Tilbudsskjema Dato: 08.02.2013

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING ANBUDSDOKUMENT Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING Stavanger, 19.03.2013 19.03.2013 Prosjekt: Buøy skole - Ny gymsal Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 Generelle

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde Hurtigfakta Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer alle typer av lokaler Enkel montasje Rensbar Ingen synlige skruer Leveres i alternative

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil

LØV-R. Sirkulær tilluftsventil NO06 02.08 NS 34 X12.11372 Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG

SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG Snåsa kommune SAK 1339 SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 25.10.2013 Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: 36 VENTILASJONSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 02.07.07 Prosjekt:

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 Brannventiler Produktdokumentasjon Brannventiler BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 BTZ-2 / BCF-2 EI120 Typegodkjenelsesbevis Z-41.3-549 Brannklasse EI120 etter DIN 4102 del 6 De viktigste fordeler: BVS brannventil

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO02 11.10 NS 34.X12.12372 Opus-R LØV-R Sirkulær tilluftsventil Front med justerbare Opus-dyser Plan montasje Demonterbar frontplate Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson dempingsmateriale i kammer

Detaljer

Tellus-Opus LØV-R VAV

Tellus-Opus LØV-R VAV NO0605 11.15 Tellus-Opus LØV-R VAV Sirkulær tilluftsventil med VAV Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Orion-PTV LØV-R med Sirius

Orion-PTV LØV-R med Sirius NO0654 01.15 Orion-PTV LØV-R med Sirius VAV-kammer for tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus Modbus LONWORKS TROX Auranor Norge AS Postboks 100 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk: AS

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Gol Stål AS Prisliste 2014

Gol Stål AS Prisliste 2014 Gol Stål AS Prisliste 2014 FIRMAPRESENTASJON Bedriften ble startet våren 1992 med utspring i den tidligere klimaentreprenøren Gol Industrier A/S. En del av de tidligere produksjonsansatte i Gol Industrier

Detaljer

Nytt tilbygg og ombygging

Nytt tilbygg og ombygging 0 0 0. 1 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Luftbehandlingsanlegg med autamatiseringsanlegg Fauske kommune September 2011 Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Prodev

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG KVAM SKOLE Tiltakshaver: Steinkjer kommune Oppdragsgiver og prosjektledelse: Steinkjer Utbygging AS ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 Post Spesifikasjon LUFTBEHANDLINGSANLEGG Mengde Pris/stk. Sum 360.0 GENERELT Sykehjemmet står foran en større ombygning av ventilasjons-, varme/ kjøle-, og automatikkanlegg.

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer