knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter utover det forventede

2 Kjære medarbeider Vårens vakreste eventyr startet rekord tidlig i år. Nei jeg tenker ikke på årets lønnsoppgjør eller for den saks skyld Homenkollstafetten. Jeg tenker på eliteserien i fotball som ble sparket i gang 14 mars. En dato som tradisjonelt er forbeholdt vinteridrettene. Stikkordene i kampanjen er: glede, fellesskap, helse og ærlighet, ikke ulikt vår egen Gå for grønt kampanje Fotball er Norge`s største breddeidrett, da er det viktig at våre mest profilerte spillere fremstår som gode rollemodeller. Nå er vel ikke det alltid tilfelle. Jaget etter seier og poeng på øverste nivå får ofte frem de mindre gode sidene i en spiller, ja vi må vel innrømme at vi av og til ser noen mindre gode sider hos spillere i bedriftsfotballen også. ndler fortsatt om: færre r, mindre diesel, mindre m. I tillegg blir det økt fokus se og miljø. Norges Fotballforbund kjører en holdnings skapende kampanje som heter FAIR PLAY, der det fokuseres på hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Stikkordene i kampanjen er: glede, fellesskap, helse og ærlighet, ikke ulikt vår egen Gå for grønt kampanje (G4G). - Har du noen gang tenkt over hvor kjempepositivt det må være for en rekruttdommer og bli overhøvlet fra sidelinjen eller benken? - Har du noen gang lurt på hvorfor vi ikke har nok dommere? Eller overført til vår hjemmebane: - Har du noen gang lurt på hvorfor de beste sjåførene alltid er på bloggen? - Har du noen gang tenkt over hvor kjempepositivt det må være for en ny rekruttert sjåfør å bli overhøvlet av publikum? - Har du noen gang lurt på hvorfor vi ikke har nok sjåfører? Veolia Transport ønsker å bidra til en positiv sesong på alle arenaer der kjennetegnet er FAIR PLAY. Som et ledd i denne satsingen vil vi derfor sponse 10 aldersbestemte lag med nye drakter til sesongen (se side 29). Jeg ønsker dere alle en god sesong, måtte det beste laget vinne. - Har du noen gang lurt på hvorfor de beste dommerne alltid er på tribunen eller langs sidelinjen? Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold april 2009 Haukelibanen en studie... 4 Sanntid på Gråkallbanen... 6 Sikkerhetsansvarlig i Veolia Transport Norge... 7 Ny ferge i VTN Kvalitetsstrategifra Paris Skibuss-suksess i Rogaland...10 HMS i Trysil Kompetanse-utveksling i nord Flybussen Stavanger Eksternrevisjon i Lakselv og Alta uten avvik Suksessfull rekrutterings-kampanje Fant lykken i Norge Knutepunktets X-ord Workshop for Ryfylke Glutenfri servering i FFR Ny organisasjon i VTS Serrano, snø og såre føtter Utprøving av 24 meter buss på Nord-Jæren Bli medlem i RHF Spenning til målstreken...24 Portrettet...25 Faste og fine Vi mediterer alle på hver vår måte Ny sesong nye muligheter Jubilanter Side 4 Side 11 Side 20 Våren er her Så er påsken her igjen. For mange betyr dette ekstra fridager, som vi nyter på hver vår måte. Noen av oss reiser til fjells for å forlenge vinteren, andre pusler med sitt hjemme, enten det er hagearbeid eller båtpuss, og andre igjen slapper av. Uansett så markerer påsken starten på våren, mulighetenes og forventningenes årstid. Mulighetene og forventningene preger også knutepunktet. Det viser bredden og variasjonen i innholdet, og engasjementet fra bidragsyterne landet rundt. Et reisebrev har vi også fått med denne gang. Kanskje det er flere reiselystne lesere som vil bidra med reisebrev fremover. Se på det som en utfordring. Vi ønsker alle leserne en Riktig God Påske og nyt våren! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 5 juni.

4 Artikkleforfatteren mener at høyhastighetstog kan ha en framtid i Norge. Haukelibanen en studie Av Eivind Sandvold Pettersen Våren 2008 skrev jeg min masteroppgave ved Norges Handelshøyskole i Bergen om lyntog i Norge. Med en topphastighet opp mot 300 km/t, hyppige avganger og god komfort vil den kommersielle flytrafikken mellom Oslo og Bergen få tøff konkurranse, og muligens opphøre. Et høyhastighetsprosjekt av slike dimensjoner vil bidra til å bedre transportkvaliteten, samtidig som de negative konsekvensene på klima og miljø blir redusert. 4

5 Bakgrunn for oppgaven Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven florerte det av avis artikler, foredrag, diskusjoner og offent lige utredninger om høy hastig hets tog i Norge. Siden et klimapanel mottok Nobels fredspris og bevisstheten om klimautford ringene i befolkningen økte fikk jeg lyst å kvantifisere de ulike momentene. Som utgangspunkt tok jeg en rekke forutsetninger, og i arbeidet med oppgaven analyserte jeg en rekke ulike faktorer for å se hvilke effekter disse hadde på prosjektet. Å vurdere realismen i resultatene ble en sentral del av kvalitetskontrollen. Bedriftsøkonomisk Med et bedriftsøkonomisk perspektiv vil et sentralt mål være å gjøre flytrafikk overflødig. Høy hastighet, god regularitet og høy komfort vil gjøre det særdeles attraktivt for dagens flypassasjerer å velge lyntog. Med stopp ved sentrale knutepunkt er dette realistisk. Med ulike priskategorier kan flere kundesegmenter bli betjent, og inn tektene kan økes betraktelig med ny generert trafikk og overføring av passasjerer fra biler, busser og tog. Hvert år er det rundt 3,2 millioner flypassasjerer mellom Gardermoen og Flesland, ca. 1,8 millioner bilister og 0,6 millioner togreisende mellom Oslo og Bergen. Bakgrunnen for valget av transportmiddel kan være ulik, men dersom prisen er riktig vil de fleste finne lyntoget attraktivt. Flybransjen klarer å tjene penger på at ulike kundegrupper har ulik betalingsvilje. Med en vellykket gunstig prisstrategi kan gjennomsnittsbillettprisen bli høy, selv om ekstra kapasitet er relativt billig. Anslag viser at man kan oppnå tall på ca. 4 millioner reisende mellom Oslo og Bergen hvert år. Med et dekningsbidrag pr. billett på 800 kr gir dette et totalt dekningsbidrag første driftsår på 800 kr x 4 millioner = millioner kroner. Forutsettes prosjektets levetid til 40 år vil nåverdien av prosjektet være rundt 100 milliarder kroner. I en grovanalyse vil dette forsvare en investering opp mot dette beløpet. Miljøperspektiv Hvorvidt CO2-utslipp og andre effekter på miljøet er bedrifts- eller samfunnsøkonomi kommer an på en rekke faktorer. Bakgrunnen for valget av transportmiddel kan være ulik, men dersom prisen er riktig vil de fleste finne lyntoget attraktivt. Dersom det implementeres en internasjonal CO2-kvoteordning vil et lyntogprosjekt kunne øke inntektene betraktelig. Inngrep i naturen vil ha lokale effekter, men kan også endre livsgrunnlaget for dyr med større habitat. Behovet for rette linjer og slake kurver for infrastrukturen kan føre til dominerende fyllinger, gjerder og broer i naturen. Samfunnsøkonomi De samfunnsøkonomiske effektene kan være store. Et velfungerende kollektivtilbud kan bidra til å korte ned reisetiden, og med høyere komfort kan man slappe av eller utføre arbeid mens reisen pågår. At noen områder får bedre tilgjengelighet på bekostning av andre gir liten nettogevinst. Likevel kan et lyntogprosjekt skape merverdier. Med dagens priser kan det argumenteres for at landeveistrafikk med privatbiler samsvarer med kostnadene. Dette gjelder ikke for godstrafikk på vei. Slitasje, skader og ulykker forårsaket av tungtransport på veier fører til store materielle og samfunnsøkonomiske kostnader. En overføring av gods fra vei til bane vil kunne gi en stor positiv samfunnsøkonomisk gevinst. Det er populært å sammenligne norske metoder og forhold med andre land, og påpeke styrker og svakheter med de ulike modellene. Avkastningskravet er helt klart sentralt for prosjektets lønnsomhet, og jernbaneprosjekt i Norge kan ha høyere avkastningskrav enn det konkurrerende prosjekter har, og det andre land bruker. Investeringsbeløpet har og stor betydning for prosjektets verdi. Anslag på kostnaden for infrastrukturen varierer mye, og det er grunn til å tro at en kostnadsramme rundt 100 mrd. kroner er i underkant av det som bør forventes. Store visjoner Sikter man mot stjernene skal man ikke se bort i fra at man lander i tretoppene. Setter man opp et lyntogprosjekt som gjør flytrafikken overflødig og tar brorparten av all persontrafikk mellom Oslo og Bergen, om ikke mellom Østog Vestlandet, kan det bli økonomisk forsvarlig. Ved å spe på med godstrafikk vil de miljøog samfunnsmessige konsekvensene i lang tid fremover gi en stor gevinst. 5

6 Vognfører Svein Olsen kan operere systemet fra et touchpanel (midt på bildet). Her mottas også ruteinformasjon. Sanntid på Gråkallbanen Av Arild Rødahl Gråkallbanen (GB) er blant de første i Norge med å installere sann tidinformasjonssystem på sine vogner og holdeplasser. Dette er gjort etter eget initiativ hvor GB i samarbeid med en lokal leverandør, VisionTech, har utviklet systemet som er kalt VisionTrack. 6

7 Sporvognene er utstyrt med PC er med GPS, GPRS modem med et sjåførpanel og to 17 tommers passasjerskjermer. Systemet gir automatisk annonsering av holdeplasser via skjerm og høytaleranlegg. Fremme hos vognførerne er det montert et touchpanel hvor systemet opereres fra. Her mottas ruteinformasjon til vognførerne om trafikk og avvik fra trafikklederne. Disse meldingene kan også styres til til passasjerskjermene. De reisende vil også få med seg de siste nyhetene og, værmeldingene fra NRK og, sitater, reklame og underholdning på skjermene. I tillegg til informasjon og reklame legges det også vekt på underholdning på skjermene. I den forbindelse har Gråkallbanen inngått et samarbeid med Byåsen videregående skole som er nær nabo av banen. Elevene på skolen har det redaksjonelle ansvaret og produserer diverse innhold til skjermene basert på mål i sitt pensum. Innholdet består av video, bilder og tekst. Flere ulike faglinjer på skolen er bidragsytere. Det er også satt i gang et prosjekt med å montere skjermer opp på holdeplassene, skjermene er satt inn et kabinett som gir ruteinformasjon om antall minutter til neste avgang, linjekart med posisjoner i sanntid til sporvognene som er i omløp Informasjonssystemet er montert i vognene på lette synlige plasser. Etterhvert vil disse også bli satt opp på holdeplassene. og visning av trafikkinformasjon sendt ut fra vakthavende trafikkleder. Så langt er det montert skjermer på 8 av de totalt 21 holdeplassene. Vi var selvfølgelig bekymret for at disse kabinettene skulle være utsatt for hærverk, men har så langt har dette gått veldig bra. Gråkallbanen vil etterhvert montere skjermer på alle holdeplasser som banen trafikkerer. I tillegg er det planlagt en løsning for ruteinformasjon i sanntid på web og SMS. Sikkerhetsansvarlig i Veolia Transport Norge Morten Pleym er tildelt ansvaret for det overordnede sikkerhetsarbeidet på konsernnivå, der hovedfokuset vil være på sikkerhetsledelser (Risk management). Av B.J. & M.P Han vil også ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av revisjoner med fokus på sikkerhetsprosedyrer. Dette arbeidet krever et tett samarbeid med KS-ansvarlig i konsernet. En annen del av jobben blir å følge opp avviksbehandling, være VTNorges representant mot VT/ VE angående sikkerhetsoppgaver inklusiv sikkerhetsrapportering. Han skal fremdeles være sikkerhetsrådgiver for Veolia Transport Bane As samt driftssjef for Lapplandstoget(Malmø Narvik (på norsk side) i samarbeid med Veolia Sverige Divisjon Tog. 7

8 M/F VEFSNA Ny ferge i VTN M/F Storfjord, nå M/F Vefsna, ble i uke 11 overtatt av VTN. I den forbindelse ble fartøyet slippsatt i Kristiansund for bl.a. bunnbesiktigelse, bunnpuss og rengjøring av kjølesystemer som var igjengrodd av blåskjell etter et drøyt år i opplag. Etter et døgns seilas ankom den gamle traver Sandnessjøen den 16. mars. Av Tove Egenes Fergen er bygg nr. 38 ved Smedvik Mek. Verksted AS i Tjørvåg, og ble overlevert til MRF i Opp gjennom årene har fartøyet trafikkert flere sentrale samband i MRFs ruteområde, siste etappe var Stranda Liabygda, inntil det ble lagt i opplag på slutten av Fartøyet var det andre i rekken av standard 50-bilers pendelferger her i landet. Målt med dagens PBE-definisjon, snakker vi ikke lenger om 50 biler, men i overkant av 30. Fartøyet ble bygget etter datidens standarder og krav. Begrepet universell utforming, som innebærer at fartøyet skal kunne brukes likeverdig av både ung og gammel, personer med nedsatt funksjon så vel som funksjonsfriske, var ukjent noe som preger bl.a de gamle fergene. Selv om det kunne være ønskelig å rette på noen av disse manglene, setter arrangement og økonomi grenser for hva som i praksis er mulig, særlig når det gjelder fartøyer som ikke har så lenge igjen. Før M/S Vefsna settes inn som suppleringsfartøy i sambandet Søvik Austbø Herøy Brasøy, skal det installeres evakueringssystem, foretas sertifisering og en del mindre oppgraderinger. Arbeidet utføres av Slipen Mekaniske, som har foretatt lignende installasjoner på flere av rederiets fartøyer. 8

9 Nytt om navn: Sune Aabø Parker (38) er nylig tiltrådt som kommunikasjonsleder i Veolia Transport Norge AS i Stavanger. Audrey Stefaniak og Philippe Lefèvre fra kontoret i Paris var i Stavanger for å bli bedre kjent og informere om den nye kvalitetstrategien i Veolia Transport. Kvalitetsstrategi fra Paris Han vil ha ansvaret for konsernets omdømmebygging, kommunikasjon og internettløsninger. Sune er utdannet diplomøkonom med spesialisering i markedskommunikasjon fra Norges Markedshøyskole i Oslo. Han har bred erfaring fra kommuni kasjon og marked fra Roxar ASA, Nærings foreningen i Stavangerregionen og reklame byrået Oktan Apropos. I tillegg hadde han det daglige ansvaret for etableringen av Stavangers nye bryggeri, Lervig Aktiebryggeri AS i I midten av mars fikk Veolia Transport besøk av Philippe Lefèvre og Audrey Stefaniak fra Paris kontoret. Lefèvre er kvalitetssjef i Veolia Transport og Stefaniak er juridisk trainee innenfor områdene miljø og kvalitet. Av Anne-Kristin Hansen Skollingberg Lefevre og Stefaniak var i Norge for å bli bedre kjent hvordan vi jobber med kvalitet samt gi oss en innføring i den overordende kvalitetsstrategien Veolia Transport utvikler og vil innføre. Kvalitetsstrategien handler blant annet om å kartlegge hvor gode hvert land er på kvalitet samt forplikte til å øke denne godheten. Kartleggingen deles opp i tre kategorier. 1. Basic. 2. Continuous improvement. 3. Excellence (Basis, kontinuerlig forbedring og eksellent). Kartleggingen av Norge ble utført før besøket og vi fikk resultatet presentert under besøket. Vårt kvalitetsarbeid ligger mellom en sterk toer og tre. Dette er noe vi skal være stolt av!! Det gode resultatet betyr jo selvfølgelig også at det gode kvalitetsarbeidet vi gjør må fortsette. G4G med den kollektive belønningsordningen samt at vi har høy fokus på å formidle kvalitetsfokuset vårt både internt og eksternt var noe av det Lefevre var spesielt fornøyd med. Noe også bildet viser. Jan Erik Berning-Nummedal (34) begynte som Assisterende Regnskapssjef i oktober Han har hovedansvar for pensjon og personalforsikringer for hele konsernet. Jan Erik er født og oppvokst på Voss, og flyttet til Stavanger for å studere økonomi i 1998 ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet ved Statens Kartverk Sjø som regnskapsmedarbeider. 9

10 Skibuss-suksess i Rogaland Turavdelingen i Veolia Transport Sør har gjennom flere år hatt stor suksess med kjøring av skibusser til alpinanleggene i Sirdal i Vest Agder. Utallige Av Ragnar Høibakke Gjennom hele vinteren går disse bussene nesten daglig. I ukedagene, skoleklasser på tur, i helgene er det enkeltreisende som dominerer. I tillegg arrangerer Stavanger Turistforening skiskole to helger hver vinter, Dette betyr for oss 11 busser på fire dager. I årets sesong har vi også fått oppdrag fra flere bedrifter som vil ha skidag i fjellet for sine ansatte. Hvorvidt det er utslag av finanskrisen og kostnadsfokusering som gjør at snøen i Østerrike byttes ut med snøen i Sirdal, vites ikke. Gamle og nye kunder er uansett velkomne. Eksempelvis hadde vi lørdag 21.mars bestilling på 10 ekstra busser i tillegg til de ordinære skibussene. Vi har denne vinteren gjort noen endringer i skikjøringen. En ny aktør kom på banen, under navnet Snøbussen. Dette førte i begynnelsen til en litt forvirring for kundene, som i hovedsak er barn og unge. Veolia Transport, Nettbuss og Sverre Haga operer under merkenavnet Skibussen.no. Et enkelt og forutsigbart konsept for kundene, der kapasiteten økes på kort varsel etter etterspørselen. I samarbeid med skianleggene kan kundene også få kjøpt skikort på disse bussene. Et tilbud kundene våre setter pris på. All konkurranse skjerper oss, også her. Årets sesong har så langt vært den beste vi har hatt på mange år. Værforholdene har nok spilt en viktig rolle i så måte, men også økt tilgjengelighet har nok hatt sin betydning. Et godt totaltilbud skaper trafikk. En avgjørende faktor med all skikjøring er gode snøforhold. Det har Sirdal hatt denne vinteren og alt tyder på stabile forhold til over påsken. Også denne vinteren kjørte vi internbuss mellom skitrekkene i Sirdal. I hele forrige sesong fraktet vi 2790 reisende på dette tilbudet. Sirdalsferie opplyser at fjorårets tall allerede er passert. Internbussen er et gratistilbud for gjestene i Sirdal som finansieres via Sirdalsferie. For Veolia Transport ser det ut til at skibussen også i år vil være en historie om suksess. 10

11 Nytt om navn: Eivind Sandvold Pettersen (26) er ansatt som controller ved hovedkontoret til Veolia Transport Norge AS i Stavanger. Jan Inge Evensson og Anny Bekk har ansvaret for renhold av bussene i Trysil. HMS i Trysil Bedriftshelsetjenesten SystemSupport AS besøkte torsdag 19. juni 2008 Veolia Transport Sør AS sin avdeling i Trysil. Hensikten med besøket var HMS kartlegging og risikovurdering av kjemikaliebruken i vaskehallen. En sentral funksjon som controller er økonomisk oppfølgning av driftsenhetene i konsernet. I starten har Eivind et spesielt fokus på Veolia Transport Sør. Som controller driver han og med rapportering til konsern ledelsen i Norge og hoved kontoret i Paris. Eivind har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor master opp gaven handlet om lyntog mellom Oslo og Bergen. Mastergraden ble avsluttet med et semester med internasjonale impulser ved Asian Insitute of Management i Makati, Filippinene. Bedriftshelsetjenesten SystemSupport AS Rådgiver Gunnar Johnsen Vaskehallen er betjent av to ansatte Anny Bekk og Jan Inge Evensson. Anny har ansvar for renhold av bussene innvendig, mens Jan Inge står for det utvendige renholdet. Alle kjemikaliene ble gjennomgått for vurdering av produktene og sikkerhetsdatablader. Bruk, hyppighet, metode, samt produkt dannet grunnlaget for risikovurderingen. Noen av produktene kan ved manglende bruk av verneutstyr påføre brukeren helseskade. Spesielt gjelder dette for avfettingsprodukter påført med håndpumpe. Kjemikalier i dråpe-/ tåkeform krever riktig verneutstyr. Endelig fareanalyse med forslag til eventuelle forbedringstiltak vil bli oversendt avdelingen om kort tid. Litt om vaskehallen: Rapporten viser at de to ansvarlige sørger for meget god orden. Kjemikalier og annet utstyr var ryddig plassert og nødvendig verneutstyr lett tilgjengelig og i bruk. Vegger og tak var rene uten anløp til mugg / sopp som følge av forurensning og manglende renhold. Her var kort sagt alt på stell. Positive ansatte med god ordenssans som leverte renhold av høy kvalitet. Vi ønsker dem lykke til videre og ser frem til neste besøk. Nils Moldbrekke (25) har arbeidet som Controller i Veolia Transport Norge AS i ca 6 måneder. Han arbeider med økonomisk oppfølging av driftsenheter og rapportering til eier i Paris. Nils er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Stavanger og Handelshøy skolen i Århus. der han ble uteksaminert i august i fjor. 11

12 Kompetanseutveksling i nord 4. og 5. mars 2009 var de ansatte på lønningskontorene i Veolia Transport Nord As (VTN) samlet i Sandnessjøen for kompetanseutveksling. Formålet med samlingen var gjen nomgang av felles arbeidsoppgaver og rutiner. Lønningskontoret i Hammerfest har utlønningen til landansatte i Finnmark, Harstad, Lofoten, Vesterålen og på Helgeland, samt ansatte i Nor-Cargo i Finnmark. På lønn i Hammerfest arbeider Kari Merete, Anita og Ernst. De kjører lønn for ca. 550 landansatte. På kontoret i Sandnessjøen utbetales hyre for alle sjøansatte, fra Kirkenes i nord til Helgeland i sør, her jobber Anne, Inger Lise og Eldbjørg. I dag har VTN 28 fartøyer, hvorav ca. 330 er faste ansatte, samt ca. 130 vikarer. Alle oppgaver vedrørende lønn, pensjon, forsikringer etc som gjelder for land utføres i Hammerfest, og i Sandnessjøen for sjøansatte. Etter samlingen, som var både effektivt og målrettet, sitter alle igjen med positive og lærerike dager i minnet. Jentan ønsker samtidig å gratulere eneste gutten på lønn Ernst med 60 års dagen, som var den 14. mars er en av de nye flybussene som trafikkerer mellom Stavanger og Sola Flyplass Flybussen Stavanger 2008 var et godt år for Flybussen i Stavanger. Året startet med innkjøp av to nye Volvo Dermed kunne vi tilby kundene våre topp materiell på samtlige avganger. Ragnar Høibakke Med første avgang og siste avgang er våre sjåfører på veien til flyplassen nesten døgnet rundt. Vi tilbød markedet 587 ukentlige avganger, (noe mindre på sommeren og helligdager) og fikk respons tilbake i form av ca kunder. Etter mange år med økende flytrafikk ser vi nå en markert reduksjon i forhold til toppåret Dette vil gi oss noen utfordringer i tiden fremover. Og for å møte disse må vi se på mulighetene som ligger i det markedet vi har i dag. Dette er en prioritert oppgave i tiden fremover og hele staben må dra lasset sammen. De sjåførene som til daglig sitter bak rattet er tydelig bevisst sin rolle som en forlengede arm til en vellykket flyreise for våre passasjerer, så utgangspunktet er det beste. Vi gratulerer oss selv med et vellykket 2008 og ser frem til de utfordingene vi vil møte i

13 Eksternrevisjon i Lakselv og Alta uten avvik Bussavdelingen i Lakselv og Alta fikk i slutten av februar besøk av Det Norske Veritas og Thor Nysted. På programmet stod en ekstra ekstern revisjon. Suksessfull rekrutteringskampanje Rekrutterings og omdømme kampanjen som VTS gjenomførte i Stavangerregionen i februar gav oppsiktsvekkende gode Av Torbjørn Hovland Av Anne-Kristin Hansen Skollingberg I mai skal alle de ISO 9001 sertifiserte enhetene i Veolia Transport gjennom en samlet resertifisering. Det er med andre ord 3 år siden vi fikk det første sertifikatet. FFR var den gang først ut og deres sertifikat utløper i april. En ekstra ekstern revisjon måtte derfor utføres i Lakselv og Alta for forlengelse av sertifikatet til etter resertifiseringen. Disse tre årene har gått fort, men som kvalitetsleder har det vært motiverende å se at vi hele tiden har hatt fokus på kontinuerlig forbedring. Det er nemlig ingen tvil om at vi har blitt bedre og bedre på kvalitet. Noe ekstern revisjonen ved avdelingene Alta og Lakselv også tydelig beviste. Ingen avvik ble registrert. Det ble heller ikke rapporterte hovedområder der forbedring er nødvendig. Derimot er det en del områder vi skal se på for presisering på ledernivå i VTN og VTNorge. Gratulasjoner går til bussavdelingene i Alta og Lakselv!! Til alle dere andre i VTS, VTN og hoved kontoret som skal gjennom resertifiseringen i mai La dere inspirere av avdeling Alta og Lakselv. Fortsett det gode arbeidet og gjør en god resertifisering. Lykke til! Gjennom domenet Busskaptein.no var resultatet 25 registrerte jobbsøknader. De fleste av dem var søkerne bosatt i Stavanger regionen. 10 av disse er i dag på opplæring, og på vei inn i selskapet enten som heltids eller deltidsansatte. Kampanjen ble også blitt lagt merke til i media. Og har blant annet blitt omtalt i både radio og aviser. I tillegg ble særlig bruken av plakater på bussholdeplasser viet stor oppmerksomhet. Denne kampanjen har ført til at beman ningsproblemene i VTS så og si er opphørt. Vi er fullbelagt med fulltidssjåfører, men har fortsatt noe behov for deltidssjåfører. Den andre delen av kampanjen, å heve omdømmet for sjåførene, har vi foreløpig ingen målinger på. Signaler tyder på at publikum oppfattet kampanjen positivt. Fokuset i tiden fremover vil være å fortsette dette arbeidet. 13

14 ALLE GODE TING ER TRE: Jobb i Veolia, kjærlighet til hverandre og ny leilighet. Samboerparet Katarzyna og Piotr fant hverandre og drømmen på Rennsøy utenfor Stavanger. Vi stortrives i jobben, og vi stortrives i disse vakre omgivelsene, slår de to fast. Fant lykken i Norge Av Øystein Bjørheim Det var ikke særlig lett for en kvinne å få seg sjåførjobb i Polen, så da Katarzyna Winiarska (29) så avisannonsen om sjåførstilling for Veolia i Stavanger, kastet hun seg i det. Litt skummelt i starten var det å være fremmed fugl i en helt ny by og et helt nytt land, men så traff hun Piotr Nowak (33). 14

15 Vi besøker det lykkelige samboerparet i Vikevåg på Rennesøy, hvor de har bodd sammen i to år. Vi setter oss ute. Katarzyna kommer bærende på kaffekopper, mens den polske katten Ciri smyger seg malende mellom beina hennes. De har leid et lite, men koselig toetasjes hus ved kaia. Nærmere sjøen kommer du ikke. Ved mer sommerlige temperaturer er det bare å spasere rett ut stuedøra og hoppe uti det. Men nå er det snart slutt på å leie, for samboerparet har nemlig investert i egen leilighet 200 meter fra der de bor nå. Innflyttingen skal etter planen skje i desember. - Vi har utvilsomt funnet vårt paradis her på Rennsøy, slår samboerparet fast. Føler seg hjemme Katarzyna er utdannet kjørelærer, men som hun selv sier så var det vanskelig for en kvinne å få jobb i et manndominert yrke i Polen. Stavanger ble løsningen. Heldigvis, for på norskkurset dukket nemlig Piotr opp. Det gikk ikke lenge før de ble et par. Paret har kjøpt hver sin kajakk og de gleder seg til de sjøsettes i april. Hadde du vært i Norge før? - Jeg hadde kjørt turistbuss fra Polen til Norge, så jeg visste jo hvilken fantastisk natur dere er beriket med. Nå stortrives vi med å bo her. Gjennom jobben vår har vi blitt kjent med både nordmenn og polakker, og vi har virkelig begynt å føle oss hjemme på Rennesøy, sier Katarzyna. Hva er planene videre? - Nå blir det først og fremst å få komme seg inn i egen leilighet, og om vi kommer til å bli boende her? Ja, lånet strekker seg over 30 år, smiler de to. Vi tenker ikke på å flytte tilbake til Polen. Gikk på feil buss Det tenkte Katarzyna neppe helt i starten. Det var mange utfordringer for en fremmed fugl i et helt nytt land, men hun føler hun har fått god hjelp av Veolia. - Å lære seg til å forstå norsk og å gjøre seg forstått på norsk, og å huske hvor veier og steder ligger i forhold til hverandre klart det var utfordrende i starten, men slik er det jo for alle. Hun smiler når hun tenker tilbake på noen episoder. - En av de første dagene jeg skulle på jobb, gikk jeg på feil buss og havnet på et helt annet sted enn jeg skulle. Da sendte kontoret taxi etter meg, ler hun. Kajakkpadlere i eventyrlig natur Hva setter dere mest pris på med Norge? - Først og fremst setter vi stor pris på den storslåtte naturen, sier Piotr, som tidligere har jobbet flere sesonger i Sverige, både som lastebilsjåfør og medarbeider på sirkus. Han legger til: - Dernest opplever vi ikke arbeidslivet her som så stresset som hjemme i Polen, og det passer oss utmerket. Vi er jo ganske bedagelig anlagt, smiler han. Mer to år er gått siden de første sjåførene fra Polen ankom Stavnger og VTS. Katarzyna og Piotr var med på det første kullet. Siden den gang har VTS ansatt over 150 sjåfører. Et prosjekt som har gåt over all forventning. Hva bruker dere fritiden til? - Piotr elsker å ligge på sofaen og se på film, flirer Katarzyna. - Vi er nå også ute på ting av og til, parerer han. Vi har besøkt Kongeparken, gått til Prekestolen og så har vi kjøpt hver vår kajakk. I april skal vi sjøsette båtene, og da drar vi kanskje til Bergen, ler han. 15

16

17 knutepunktets kryssord nr premie: Karafellsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 5. juni Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

18 Workshop for Ryfylke Tirsdag 17. mars 2009 arrangerte Reisemål Ryfylke Workshop på Fiskepirterminalen i Stavanger. Leverandører av kurs/konferanse, servering, over natting, transport osv. i Ryfylke fikk en felles arena hvor de kunne få presentert sine bedrifter og produkter til potensielle kunder. Av B.J. & Ø.N. Veolia Transport, som har en avdeling på Tau i Ryfylke, deltok med egen stand under workshopen. Øyvind Nag, som er avdelingsleder for VTS/Østerhus Buss i Ryfylke, hadde ansvaret for utstillingen for vår del, og fikk vist frem tilbudene Veolia Transport kan tilby for reisende i Ryfylke. Dette innebærer blant annet buss transport til en av Norges største turistattraksjoner, Prekestolen og at selskapet kan tilby transport i veteranbuss. Noe som publikum hadde stor interesse for. Så er det bare å forberede seg på stor innrykk i Ryfylke også denne som meren! Øyvind Nag på stand for Veolia Glutenfri servering i FFR For en med Cøliaki kan det være utfordrende å reise i Finnmark, også i Norge generelt. Av Kari Merete Prebensen Overraskelsen var derfor stor da Veolias blide billettør/catering ansatt Siw Solstad serverte nytrukket kaffe med glutenfri kringle på FFR`s hurtigbåt Jernøy som går mellom Hammerfest og Alta. Oftest må en med Cøliaki reise med matpakken i vesken da selv de største flyplassene ikke kan servere noe glutenfritt. 18

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2012 Boreal velger norsk verft Tour de Boreal Vil bygge et topp moderne buss-depot utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2012 juni Sommer sol

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS

knutepunktet utover det forventede Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2009 Veolia Transports erfaringer fra fergeeanbud Omdømme og rekrutteringskampanje i VTS Helsveising av sporet på Gråkallbanen utover det forventede

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2011 Universell utforming i praksis Sverresborg håndball Tastaturets hemmelighet utover det forventede innhold desember Kjære medarbeider 2011 Bærekraftig

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010

knutepunktet utover det forventede En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 2-2010 En visjon om bybane Haiti løfter hodet Bryllup på kinesisk vis utover det forventede Kjære medarbeider Jeg har gleden av å meddele at vi har gjenvunnet

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 3 2013 Ny ledergruppe i Nord Tøffe tak på bussen Kryssord utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 juni Boreal Transport Nord har signert en

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 202 utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 202 Etter en mild forvinter med relativt høye temperaturer og lite snø de fleste plasser i landet

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen

knutepunktet utover det forventede Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 3-2009 Fokus på sykefraværet Nord-Jæren President Sarkozy valgte Campus Veolia Ode til bussen utover det forventede Kjære medarbeider Kollektiv transport

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2013 Ny rederisjef YSK med borealsk vri Tour de Boreal utover det forventede innhold Kjære medarbeider 2013 mars Vennlighet skaper fornøyde kunder. Vi

Detaljer

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011

knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 1-2011 Vellykket anbudsoppstart i nord og øst Enorm oppslutning om trikken i Trondheim Med tidsmaskin til Madagaskar utover det forventede innhold februar

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009

knutepunktet utover det forventede Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2009 Dobbeltspor på Jærbanen Gråkallbanen på AppStore Gå for grønt utover det forventede Kjære medarbeider Vi er i desember måned, snart jul og tid for

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 4 2012 Både buss og trikk for BT-Bane Tour de Boreal Ekstreme opplevelser på Preikestolent utover det forventede innhold september Kjære medarbeider 2012

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013

knutepunktet Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 6 2013 Fergedåp Filmhelt og historieformidler 50 år i rederiets tjeneste innhold desember Kjære medarbeider 2013 Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten.

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.GYLNEÅRENE.NO NR. 16 DESEMBER 2014 DE GYLNE ÅRENE Les om LHL HJERTE- OG KARSYKDOMMER Hvordan forebygge hjerte- og karsykdommer? PENSJONISTFORBUNDET

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer