knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "knutepunktet utover det forventede Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter"

Transkript

1 knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr Haukelibanen en studie Sanntid på Gråkallbanen Serrano, snø og såre føtter utover det forventede

2 Kjære medarbeider Vårens vakreste eventyr startet rekord tidlig i år. Nei jeg tenker ikke på årets lønnsoppgjør eller for den saks skyld Homenkollstafetten. Jeg tenker på eliteserien i fotball som ble sparket i gang 14 mars. En dato som tradisjonelt er forbeholdt vinteridrettene. Stikkordene i kampanjen er: glede, fellesskap, helse og ærlighet, ikke ulikt vår egen Gå for grønt kampanje Fotball er Norge`s største breddeidrett, da er det viktig at våre mest profilerte spillere fremstår som gode rollemodeller. Nå er vel ikke det alltid tilfelle. Jaget etter seier og poeng på øverste nivå får ofte frem de mindre gode sidene i en spiller, ja vi må vel innrømme at vi av og til ser noen mindre gode sider hos spillere i bedriftsfotballen også. ndler fortsatt om: færre r, mindre diesel, mindre m. I tillegg blir det økt fokus se og miljø. Norges Fotballforbund kjører en holdnings skapende kampanje som heter FAIR PLAY, der det fokuseres på hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Stikkordene i kampanjen er: glede, fellesskap, helse og ærlighet, ikke ulikt vår egen Gå for grønt kampanje (G4G). - Har du noen gang tenkt over hvor kjempepositivt det må være for en rekruttdommer og bli overhøvlet fra sidelinjen eller benken? - Har du noen gang lurt på hvorfor vi ikke har nok dommere? Eller overført til vår hjemmebane: - Har du noen gang lurt på hvorfor de beste sjåførene alltid er på bloggen? - Har du noen gang tenkt over hvor kjempepositivt det må være for en ny rekruttert sjåfør å bli overhøvlet av publikum? - Har du noen gang lurt på hvorfor vi ikke har nok sjåfører? Veolia Transport ønsker å bidra til en positiv sesong på alle arenaer der kjennetegnet er FAIR PLAY. Som et ledd i denne satsingen vil vi derfor sponse 10 aldersbestemte lag med nye drakter til sesongen (se side 29). Jeg ønsker dere alle en god sesong, måtte det beste laget vinne. - Har du noen gang lurt på hvorfor de beste dommerne alltid er på tribunen eller langs sidelinjen? Konsernsjef Kjetil Førsvoll

3 innhold april 2009 Haukelibanen en studie... 4 Sanntid på Gråkallbanen... 6 Sikkerhetsansvarlig i Veolia Transport Norge... 7 Ny ferge i VTN Kvalitetsstrategifra Paris Skibuss-suksess i Rogaland...10 HMS i Trysil Kompetanse-utveksling i nord Flybussen Stavanger Eksternrevisjon i Lakselv og Alta uten avvik Suksessfull rekrutterings-kampanje Fant lykken i Norge Knutepunktets X-ord Workshop for Ryfylke Glutenfri servering i FFR Ny organisasjon i VTS Serrano, snø og såre føtter Utprøving av 24 meter buss på Nord-Jæren Bli medlem i RHF Spenning til målstreken...24 Portrettet...25 Faste og fine Vi mediterer alle på hver vår måte Ny sesong nye muligheter Jubilanter Side 4 Side 11 Side 20 Våren er her Så er påsken her igjen. For mange betyr dette ekstra fridager, som vi nyter på hver vår måte. Noen av oss reiser til fjells for å forlenge vinteren, andre pusler med sitt hjemme, enten det er hagearbeid eller båtpuss, og andre igjen slapper av. Uansett så markerer påsken starten på våren, mulighetenes og forventningenes årstid. Mulighetene og forventningene preger også knutepunktet. Det viser bredden og variasjonen i innholdet, og engasjementet fra bidragsyterne landet rundt. Et reisebrev har vi også fått med denne gang. Kanskje det er flere reiselystne lesere som vil bidra med reisebrev fremover. Se på det som en utfordring. Vi ønsker alle leserne en Riktig God Påske og nyt våren! Bjørn A. Jensen (red.) Knutepunktet utgis av Veolia Transport Norge AS Redaktør: Bjørn Jensen, tlf: Post, kommentarer, innlegg sendes til: Takk til alle bidragsytere. Spesielt takk til Svein Lind, Heiki Henrichsen og Impress for teknisk assistanse. Neste nummer har deadline 5 juni.

4 Artikkleforfatteren mener at høyhastighetstog kan ha en framtid i Norge. Haukelibanen en studie Av Eivind Sandvold Pettersen Våren 2008 skrev jeg min masteroppgave ved Norges Handelshøyskole i Bergen om lyntog i Norge. Med en topphastighet opp mot 300 km/t, hyppige avganger og god komfort vil den kommersielle flytrafikken mellom Oslo og Bergen få tøff konkurranse, og muligens opphøre. Et høyhastighetsprosjekt av slike dimensjoner vil bidra til å bedre transportkvaliteten, samtidig som de negative konsekvensene på klima og miljø blir redusert. 4

5 Bakgrunn for oppgaven Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven florerte det av avis artikler, foredrag, diskusjoner og offent lige utredninger om høy hastig hets tog i Norge. Siden et klimapanel mottok Nobels fredspris og bevisstheten om klimautford ringene i befolkningen økte fikk jeg lyst å kvantifisere de ulike momentene. Som utgangspunkt tok jeg en rekke forutsetninger, og i arbeidet med oppgaven analyserte jeg en rekke ulike faktorer for å se hvilke effekter disse hadde på prosjektet. Å vurdere realismen i resultatene ble en sentral del av kvalitetskontrollen. Bedriftsøkonomisk Med et bedriftsøkonomisk perspektiv vil et sentralt mål være å gjøre flytrafikk overflødig. Høy hastighet, god regularitet og høy komfort vil gjøre det særdeles attraktivt for dagens flypassasjerer å velge lyntog. Med stopp ved sentrale knutepunkt er dette realistisk. Med ulike priskategorier kan flere kundesegmenter bli betjent, og inn tektene kan økes betraktelig med ny generert trafikk og overføring av passasjerer fra biler, busser og tog. Hvert år er det rundt 3,2 millioner flypassasjerer mellom Gardermoen og Flesland, ca. 1,8 millioner bilister og 0,6 millioner togreisende mellom Oslo og Bergen. Bakgrunnen for valget av transportmiddel kan være ulik, men dersom prisen er riktig vil de fleste finne lyntoget attraktivt. Flybransjen klarer å tjene penger på at ulike kundegrupper har ulik betalingsvilje. Med en vellykket gunstig prisstrategi kan gjennomsnittsbillettprisen bli høy, selv om ekstra kapasitet er relativt billig. Anslag viser at man kan oppnå tall på ca. 4 millioner reisende mellom Oslo og Bergen hvert år. Med et dekningsbidrag pr. billett på 800 kr gir dette et totalt dekningsbidrag første driftsår på 800 kr x 4 millioner = millioner kroner. Forutsettes prosjektets levetid til 40 år vil nåverdien av prosjektet være rundt 100 milliarder kroner. I en grovanalyse vil dette forsvare en investering opp mot dette beløpet. Miljøperspektiv Hvorvidt CO2-utslipp og andre effekter på miljøet er bedrifts- eller samfunnsøkonomi kommer an på en rekke faktorer. Bakgrunnen for valget av transportmiddel kan være ulik, men dersom prisen er riktig vil de fleste finne lyntoget attraktivt. Dersom det implementeres en internasjonal CO2-kvoteordning vil et lyntogprosjekt kunne øke inntektene betraktelig. Inngrep i naturen vil ha lokale effekter, men kan også endre livsgrunnlaget for dyr med større habitat. Behovet for rette linjer og slake kurver for infrastrukturen kan føre til dominerende fyllinger, gjerder og broer i naturen. Samfunnsøkonomi De samfunnsøkonomiske effektene kan være store. Et velfungerende kollektivtilbud kan bidra til å korte ned reisetiden, og med høyere komfort kan man slappe av eller utføre arbeid mens reisen pågår. At noen områder får bedre tilgjengelighet på bekostning av andre gir liten nettogevinst. Likevel kan et lyntogprosjekt skape merverdier. Med dagens priser kan det argumenteres for at landeveistrafikk med privatbiler samsvarer med kostnadene. Dette gjelder ikke for godstrafikk på vei. Slitasje, skader og ulykker forårsaket av tungtransport på veier fører til store materielle og samfunnsøkonomiske kostnader. En overføring av gods fra vei til bane vil kunne gi en stor positiv samfunnsøkonomisk gevinst. Det er populært å sammenligne norske metoder og forhold med andre land, og påpeke styrker og svakheter med de ulike modellene. Avkastningskravet er helt klart sentralt for prosjektets lønnsomhet, og jernbaneprosjekt i Norge kan ha høyere avkastningskrav enn det konkurrerende prosjekter har, og det andre land bruker. Investeringsbeløpet har og stor betydning for prosjektets verdi. Anslag på kostnaden for infrastrukturen varierer mye, og det er grunn til å tro at en kostnadsramme rundt 100 mrd. kroner er i underkant av det som bør forventes. Store visjoner Sikter man mot stjernene skal man ikke se bort i fra at man lander i tretoppene. Setter man opp et lyntogprosjekt som gjør flytrafikken overflødig og tar brorparten av all persontrafikk mellom Oslo og Bergen, om ikke mellom Østog Vestlandet, kan det bli økonomisk forsvarlig. Ved å spe på med godstrafikk vil de miljøog samfunnsmessige konsekvensene i lang tid fremover gi en stor gevinst. 5

6 Vognfører Svein Olsen kan operere systemet fra et touchpanel (midt på bildet). Her mottas også ruteinformasjon. Sanntid på Gråkallbanen Av Arild Rødahl Gråkallbanen (GB) er blant de første i Norge med å installere sann tidinformasjonssystem på sine vogner og holdeplasser. Dette er gjort etter eget initiativ hvor GB i samarbeid med en lokal leverandør, VisionTech, har utviklet systemet som er kalt VisionTrack. 6

7 Sporvognene er utstyrt med PC er med GPS, GPRS modem med et sjåførpanel og to 17 tommers passasjerskjermer. Systemet gir automatisk annonsering av holdeplasser via skjerm og høytaleranlegg. Fremme hos vognførerne er det montert et touchpanel hvor systemet opereres fra. Her mottas ruteinformasjon til vognførerne om trafikk og avvik fra trafikklederne. Disse meldingene kan også styres til til passasjerskjermene. De reisende vil også få med seg de siste nyhetene og, værmeldingene fra NRK og, sitater, reklame og underholdning på skjermene. I tillegg til informasjon og reklame legges det også vekt på underholdning på skjermene. I den forbindelse har Gråkallbanen inngått et samarbeid med Byåsen videregående skole som er nær nabo av banen. Elevene på skolen har det redaksjonelle ansvaret og produserer diverse innhold til skjermene basert på mål i sitt pensum. Innholdet består av video, bilder og tekst. Flere ulike faglinjer på skolen er bidragsytere. Det er også satt i gang et prosjekt med å montere skjermer opp på holdeplassene, skjermene er satt inn et kabinett som gir ruteinformasjon om antall minutter til neste avgang, linjekart med posisjoner i sanntid til sporvognene som er i omløp Informasjonssystemet er montert i vognene på lette synlige plasser. Etterhvert vil disse også bli satt opp på holdeplassene. og visning av trafikkinformasjon sendt ut fra vakthavende trafikkleder. Så langt er det montert skjermer på 8 av de totalt 21 holdeplassene. Vi var selvfølgelig bekymret for at disse kabinettene skulle være utsatt for hærverk, men har så langt har dette gått veldig bra. Gråkallbanen vil etterhvert montere skjermer på alle holdeplasser som banen trafikkerer. I tillegg er det planlagt en løsning for ruteinformasjon i sanntid på web og SMS. Sikkerhetsansvarlig i Veolia Transport Norge Morten Pleym er tildelt ansvaret for det overordnede sikkerhetsarbeidet på konsernnivå, der hovedfokuset vil være på sikkerhetsledelser (Risk management). Av B.J. & M.P Han vil også ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av revisjoner med fokus på sikkerhetsprosedyrer. Dette arbeidet krever et tett samarbeid med KS-ansvarlig i konsernet. En annen del av jobben blir å følge opp avviksbehandling, være VTNorges representant mot VT/ VE angående sikkerhetsoppgaver inklusiv sikkerhetsrapportering. Han skal fremdeles være sikkerhetsrådgiver for Veolia Transport Bane As samt driftssjef for Lapplandstoget(Malmø Narvik (på norsk side) i samarbeid med Veolia Sverige Divisjon Tog. 7

8 M/F VEFSNA Ny ferge i VTN M/F Storfjord, nå M/F Vefsna, ble i uke 11 overtatt av VTN. I den forbindelse ble fartøyet slippsatt i Kristiansund for bl.a. bunnbesiktigelse, bunnpuss og rengjøring av kjølesystemer som var igjengrodd av blåskjell etter et drøyt år i opplag. Etter et døgns seilas ankom den gamle traver Sandnessjøen den 16. mars. Av Tove Egenes Fergen er bygg nr. 38 ved Smedvik Mek. Verksted AS i Tjørvåg, og ble overlevert til MRF i Opp gjennom årene har fartøyet trafikkert flere sentrale samband i MRFs ruteområde, siste etappe var Stranda Liabygda, inntil det ble lagt i opplag på slutten av Fartøyet var det andre i rekken av standard 50-bilers pendelferger her i landet. Målt med dagens PBE-definisjon, snakker vi ikke lenger om 50 biler, men i overkant av 30. Fartøyet ble bygget etter datidens standarder og krav. Begrepet universell utforming, som innebærer at fartøyet skal kunne brukes likeverdig av både ung og gammel, personer med nedsatt funksjon så vel som funksjonsfriske, var ukjent noe som preger bl.a de gamle fergene. Selv om det kunne være ønskelig å rette på noen av disse manglene, setter arrangement og økonomi grenser for hva som i praksis er mulig, særlig når det gjelder fartøyer som ikke har så lenge igjen. Før M/S Vefsna settes inn som suppleringsfartøy i sambandet Søvik Austbø Herøy Brasøy, skal det installeres evakueringssystem, foretas sertifisering og en del mindre oppgraderinger. Arbeidet utføres av Slipen Mekaniske, som har foretatt lignende installasjoner på flere av rederiets fartøyer. 8

9 Nytt om navn: Sune Aabø Parker (38) er nylig tiltrådt som kommunikasjonsleder i Veolia Transport Norge AS i Stavanger. Audrey Stefaniak og Philippe Lefèvre fra kontoret i Paris var i Stavanger for å bli bedre kjent og informere om den nye kvalitetstrategien i Veolia Transport. Kvalitetsstrategi fra Paris Han vil ha ansvaret for konsernets omdømmebygging, kommunikasjon og internettløsninger. Sune er utdannet diplomøkonom med spesialisering i markedskommunikasjon fra Norges Markedshøyskole i Oslo. Han har bred erfaring fra kommuni kasjon og marked fra Roxar ASA, Nærings foreningen i Stavangerregionen og reklame byrået Oktan Apropos. I tillegg hadde han det daglige ansvaret for etableringen av Stavangers nye bryggeri, Lervig Aktiebryggeri AS i I midten av mars fikk Veolia Transport besøk av Philippe Lefèvre og Audrey Stefaniak fra Paris kontoret. Lefèvre er kvalitetssjef i Veolia Transport og Stefaniak er juridisk trainee innenfor områdene miljø og kvalitet. Av Anne-Kristin Hansen Skollingberg Lefevre og Stefaniak var i Norge for å bli bedre kjent hvordan vi jobber med kvalitet samt gi oss en innføring i den overordende kvalitetsstrategien Veolia Transport utvikler og vil innføre. Kvalitetsstrategien handler blant annet om å kartlegge hvor gode hvert land er på kvalitet samt forplikte til å øke denne godheten. Kartleggingen deles opp i tre kategorier. 1. Basic. 2. Continuous improvement. 3. Excellence (Basis, kontinuerlig forbedring og eksellent). Kartleggingen av Norge ble utført før besøket og vi fikk resultatet presentert under besøket. Vårt kvalitetsarbeid ligger mellom en sterk toer og tre. Dette er noe vi skal være stolt av!! Det gode resultatet betyr jo selvfølgelig også at det gode kvalitetsarbeidet vi gjør må fortsette. G4G med den kollektive belønningsordningen samt at vi har høy fokus på å formidle kvalitetsfokuset vårt både internt og eksternt var noe av det Lefevre var spesielt fornøyd med. Noe også bildet viser. Jan Erik Berning-Nummedal (34) begynte som Assisterende Regnskapssjef i oktober Han har hovedansvar for pensjon og personalforsikringer for hele konsernet. Jan Erik er født og oppvokst på Voss, og flyttet til Stavanger for å studere økonomi i 1998 ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet ved Statens Kartverk Sjø som regnskapsmedarbeider. 9

10 Skibuss-suksess i Rogaland Turavdelingen i Veolia Transport Sør har gjennom flere år hatt stor suksess med kjøring av skibusser til alpinanleggene i Sirdal i Vest Agder. Utallige Av Ragnar Høibakke Gjennom hele vinteren går disse bussene nesten daglig. I ukedagene, skoleklasser på tur, i helgene er det enkeltreisende som dominerer. I tillegg arrangerer Stavanger Turistforening skiskole to helger hver vinter, Dette betyr for oss 11 busser på fire dager. I årets sesong har vi også fått oppdrag fra flere bedrifter som vil ha skidag i fjellet for sine ansatte. Hvorvidt det er utslag av finanskrisen og kostnadsfokusering som gjør at snøen i Østerrike byttes ut med snøen i Sirdal, vites ikke. Gamle og nye kunder er uansett velkomne. Eksempelvis hadde vi lørdag 21.mars bestilling på 10 ekstra busser i tillegg til de ordinære skibussene. Vi har denne vinteren gjort noen endringer i skikjøringen. En ny aktør kom på banen, under navnet Snøbussen. Dette førte i begynnelsen til en litt forvirring for kundene, som i hovedsak er barn og unge. Veolia Transport, Nettbuss og Sverre Haga operer under merkenavnet Skibussen.no. Et enkelt og forutsigbart konsept for kundene, der kapasiteten økes på kort varsel etter etterspørselen. I samarbeid med skianleggene kan kundene også få kjøpt skikort på disse bussene. Et tilbud kundene våre setter pris på. All konkurranse skjerper oss, også her. Årets sesong har så langt vært den beste vi har hatt på mange år. Værforholdene har nok spilt en viktig rolle i så måte, men også økt tilgjengelighet har nok hatt sin betydning. Et godt totaltilbud skaper trafikk. En avgjørende faktor med all skikjøring er gode snøforhold. Det har Sirdal hatt denne vinteren og alt tyder på stabile forhold til over påsken. Også denne vinteren kjørte vi internbuss mellom skitrekkene i Sirdal. I hele forrige sesong fraktet vi 2790 reisende på dette tilbudet. Sirdalsferie opplyser at fjorårets tall allerede er passert. Internbussen er et gratistilbud for gjestene i Sirdal som finansieres via Sirdalsferie. For Veolia Transport ser det ut til at skibussen også i år vil være en historie om suksess. 10

11 Nytt om navn: Eivind Sandvold Pettersen (26) er ansatt som controller ved hovedkontoret til Veolia Transport Norge AS i Stavanger. Jan Inge Evensson og Anny Bekk har ansvaret for renhold av bussene i Trysil. HMS i Trysil Bedriftshelsetjenesten SystemSupport AS besøkte torsdag 19. juni 2008 Veolia Transport Sør AS sin avdeling i Trysil. Hensikten med besøket var HMS kartlegging og risikovurdering av kjemikaliebruken i vaskehallen. En sentral funksjon som controller er økonomisk oppfølgning av driftsenhetene i konsernet. I starten har Eivind et spesielt fokus på Veolia Transport Sør. Som controller driver han og med rapportering til konsern ledelsen i Norge og hoved kontoret i Paris. Eivind har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor master opp gaven handlet om lyntog mellom Oslo og Bergen. Mastergraden ble avsluttet med et semester med internasjonale impulser ved Asian Insitute of Management i Makati, Filippinene. Bedriftshelsetjenesten SystemSupport AS Rådgiver Gunnar Johnsen Vaskehallen er betjent av to ansatte Anny Bekk og Jan Inge Evensson. Anny har ansvar for renhold av bussene innvendig, mens Jan Inge står for det utvendige renholdet. Alle kjemikaliene ble gjennomgått for vurdering av produktene og sikkerhetsdatablader. Bruk, hyppighet, metode, samt produkt dannet grunnlaget for risikovurderingen. Noen av produktene kan ved manglende bruk av verneutstyr påføre brukeren helseskade. Spesielt gjelder dette for avfettingsprodukter påført med håndpumpe. Kjemikalier i dråpe-/ tåkeform krever riktig verneutstyr. Endelig fareanalyse med forslag til eventuelle forbedringstiltak vil bli oversendt avdelingen om kort tid. Litt om vaskehallen: Rapporten viser at de to ansvarlige sørger for meget god orden. Kjemikalier og annet utstyr var ryddig plassert og nødvendig verneutstyr lett tilgjengelig og i bruk. Vegger og tak var rene uten anløp til mugg / sopp som følge av forurensning og manglende renhold. Her var kort sagt alt på stell. Positive ansatte med god ordenssans som leverte renhold av høy kvalitet. Vi ønsker dem lykke til videre og ser frem til neste besøk. Nils Moldbrekke (25) har arbeidet som Controller i Veolia Transport Norge AS i ca 6 måneder. Han arbeider med økonomisk oppfølging av driftsenheter og rapportering til eier i Paris. Nils er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Stavanger og Handelshøy skolen i Århus. der han ble uteksaminert i august i fjor. 11

12 Kompetanseutveksling i nord 4. og 5. mars 2009 var de ansatte på lønningskontorene i Veolia Transport Nord As (VTN) samlet i Sandnessjøen for kompetanseutveksling. Formålet med samlingen var gjen nomgang av felles arbeidsoppgaver og rutiner. Lønningskontoret i Hammerfest har utlønningen til landansatte i Finnmark, Harstad, Lofoten, Vesterålen og på Helgeland, samt ansatte i Nor-Cargo i Finnmark. På lønn i Hammerfest arbeider Kari Merete, Anita og Ernst. De kjører lønn for ca. 550 landansatte. På kontoret i Sandnessjøen utbetales hyre for alle sjøansatte, fra Kirkenes i nord til Helgeland i sør, her jobber Anne, Inger Lise og Eldbjørg. I dag har VTN 28 fartøyer, hvorav ca. 330 er faste ansatte, samt ca. 130 vikarer. Alle oppgaver vedrørende lønn, pensjon, forsikringer etc som gjelder for land utføres i Hammerfest, og i Sandnessjøen for sjøansatte. Etter samlingen, som var både effektivt og målrettet, sitter alle igjen med positive og lærerike dager i minnet. Jentan ønsker samtidig å gratulere eneste gutten på lønn Ernst med 60 års dagen, som var den 14. mars er en av de nye flybussene som trafikkerer mellom Stavanger og Sola Flyplass Flybussen Stavanger 2008 var et godt år for Flybussen i Stavanger. Året startet med innkjøp av to nye Volvo Dermed kunne vi tilby kundene våre topp materiell på samtlige avganger. Ragnar Høibakke Med første avgang og siste avgang er våre sjåfører på veien til flyplassen nesten døgnet rundt. Vi tilbød markedet 587 ukentlige avganger, (noe mindre på sommeren og helligdager) og fikk respons tilbake i form av ca kunder. Etter mange år med økende flytrafikk ser vi nå en markert reduksjon i forhold til toppåret Dette vil gi oss noen utfordringer i tiden fremover. Og for å møte disse må vi se på mulighetene som ligger i det markedet vi har i dag. Dette er en prioritert oppgave i tiden fremover og hele staben må dra lasset sammen. De sjåførene som til daglig sitter bak rattet er tydelig bevisst sin rolle som en forlengede arm til en vellykket flyreise for våre passasjerer, så utgangspunktet er det beste. Vi gratulerer oss selv med et vellykket 2008 og ser frem til de utfordingene vi vil møte i

13 Eksternrevisjon i Lakselv og Alta uten avvik Bussavdelingen i Lakselv og Alta fikk i slutten av februar besøk av Det Norske Veritas og Thor Nysted. På programmet stod en ekstra ekstern revisjon. Suksessfull rekrutteringskampanje Rekrutterings og omdømme kampanjen som VTS gjenomførte i Stavangerregionen i februar gav oppsiktsvekkende gode Av Torbjørn Hovland Av Anne-Kristin Hansen Skollingberg I mai skal alle de ISO 9001 sertifiserte enhetene i Veolia Transport gjennom en samlet resertifisering. Det er med andre ord 3 år siden vi fikk det første sertifikatet. FFR var den gang først ut og deres sertifikat utløper i april. En ekstra ekstern revisjon måtte derfor utføres i Lakselv og Alta for forlengelse av sertifikatet til etter resertifiseringen. Disse tre årene har gått fort, men som kvalitetsleder har det vært motiverende å se at vi hele tiden har hatt fokus på kontinuerlig forbedring. Det er nemlig ingen tvil om at vi har blitt bedre og bedre på kvalitet. Noe ekstern revisjonen ved avdelingene Alta og Lakselv også tydelig beviste. Ingen avvik ble registrert. Det ble heller ikke rapporterte hovedområder der forbedring er nødvendig. Derimot er det en del områder vi skal se på for presisering på ledernivå i VTN og VTNorge. Gratulasjoner går til bussavdelingene i Alta og Lakselv!! Til alle dere andre i VTS, VTN og hoved kontoret som skal gjennom resertifiseringen i mai La dere inspirere av avdeling Alta og Lakselv. Fortsett det gode arbeidet og gjør en god resertifisering. Lykke til! Gjennom domenet Busskaptein.no var resultatet 25 registrerte jobbsøknader. De fleste av dem var søkerne bosatt i Stavanger regionen. 10 av disse er i dag på opplæring, og på vei inn i selskapet enten som heltids eller deltidsansatte. Kampanjen ble også blitt lagt merke til i media. Og har blant annet blitt omtalt i både radio og aviser. I tillegg ble særlig bruken av plakater på bussholdeplasser viet stor oppmerksomhet. Denne kampanjen har ført til at beman ningsproblemene i VTS så og si er opphørt. Vi er fullbelagt med fulltidssjåfører, men har fortsatt noe behov for deltidssjåfører. Den andre delen av kampanjen, å heve omdømmet for sjåførene, har vi foreløpig ingen målinger på. Signaler tyder på at publikum oppfattet kampanjen positivt. Fokuset i tiden fremover vil være å fortsette dette arbeidet. 13

14 ALLE GODE TING ER TRE: Jobb i Veolia, kjærlighet til hverandre og ny leilighet. Samboerparet Katarzyna og Piotr fant hverandre og drømmen på Rennsøy utenfor Stavanger. Vi stortrives i jobben, og vi stortrives i disse vakre omgivelsene, slår de to fast. Fant lykken i Norge Av Øystein Bjørheim Det var ikke særlig lett for en kvinne å få seg sjåførjobb i Polen, så da Katarzyna Winiarska (29) så avisannonsen om sjåførstilling for Veolia i Stavanger, kastet hun seg i det. Litt skummelt i starten var det å være fremmed fugl i en helt ny by og et helt nytt land, men så traff hun Piotr Nowak (33). 14

15 Vi besøker det lykkelige samboerparet i Vikevåg på Rennesøy, hvor de har bodd sammen i to år. Vi setter oss ute. Katarzyna kommer bærende på kaffekopper, mens den polske katten Ciri smyger seg malende mellom beina hennes. De har leid et lite, men koselig toetasjes hus ved kaia. Nærmere sjøen kommer du ikke. Ved mer sommerlige temperaturer er det bare å spasere rett ut stuedøra og hoppe uti det. Men nå er det snart slutt på å leie, for samboerparet har nemlig investert i egen leilighet 200 meter fra der de bor nå. Innflyttingen skal etter planen skje i desember. - Vi har utvilsomt funnet vårt paradis her på Rennsøy, slår samboerparet fast. Føler seg hjemme Katarzyna er utdannet kjørelærer, men som hun selv sier så var det vanskelig for en kvinne å få jobb i et manndominert yrke i Polen. Stavanger ble løsningen. Heldigvis, for på norskkurset dukket nemlig Piotr opp. Det gikk ikke lenge før de ble et par. Paret har kjøpt hver sin kajakk og de gleder seg til de sjøsettes i april. Hadde du vært i Norge før? - Jeg hadde kjørt turistbuss fra Polen til Norge, så jeg visste jo hvilken fantastisk natur dere er beriket med. Nå stortrives vi med å bo her. Gjennom jobben vår har vi blitt kjent med både nordmenn og polakker, og vi har virkelig begynt å føle oss hjemme på Rennesøy, sier Katarzyna. Hva er planene videre? - Nå blir det først og fremst å få komme seg inn i egen leilighet, og om vi kommer til å bli boende her? Ja, lånet strekker seg over 30 år, smiler de to. Vi tenker ikke på å flytte tilbake til Polen. Gikk på feil buss Det tenkte Katarzyna neppe helt i starten. Det var mange utfordringer for en fremmed fugl i et helt nytt land, men hun føler hun har fått god hjelp av Veolia. - Å lære seg til å forstå norsk og å gjøre seg forstått på norsk, og å huske hvor veier og steder ligger i forhold til hverandre klart det var utfordrende i starten, men slik er det jo for alle. Hun smiler når hun tenker tilbake på noen episoder. - En av de første dagene jeg skulle på jobb, gikk jeg på feil buss og havnet på et helt annet sted enn jeg skulle. Da sendte kontoret taxi etter meg, ler hun. Kajakkpadlere i eventyrlig natur Hva setter dere mest pris på med Norge? - Først og fremst setter vi stor pris på den storslåtte naturen, sier Piotr, som tidligere har jobbet flere sesonger i Sverige, både som lastebilsjåfør og medarbeider på sirkus. Han legger til: - Dernest opplever vi ikke arbeidslivet her som så stresset som hjemme i Polen, og det passer oss utmerket. Vi er jo ganske bedagelig anlagt, smiler han. Mer to år er gått siden de første sjåførene fra Polen ankom Stavnger og VTS. Katarzyna og Piotr var med på det første kullet. Siden den gang har VTS ansatt over 150 sjåfører. Et prosjekt som har gåt over all forventning. Hva bruker dere fritiden til? - Piotr elsker å ligge på sofaen og se på film, flirer Katarzyna. - Vi er nå også ute på ting av og til, parerer han. Vi har besøkt Kongeparken, gått til Prekestolen og så har vi kjøpt hver vår kajakk. I april skal vi sjøsette båtene, og da drar vi kanskje til Bergen, ler han. 15

16

17 knutepunktets kryssord nr premie: Karafellsett 2. premie: Spill 3. premie: Stavmikser Sendes til: Knutepunktet, Veolia Transport Sør, Postboks 555, 4090 Hafrsfjord innen 5. juni Mrk. konv: Kryssord Navn.... Adresse Tlf E-post....

18 Workshop for Ryfylke Tirsdag 17. mars 2009 arrangerte Reisemål Ryfylke Workshop på Fiskepirterminalen i Stavanger. Leverandører av kurs/konferanse, servering, over natting, transport osv. i Ryfylke fikk en felles arena hvor de kunne få presentert sine bedrifter og produkter til potensielle kunder. Av B.J. & Ø.N. Veolia Transport, som har en avdeling på Tau i Ryfylke, deltok med egen stand under workshopen. Øyvind Nag, som er avdelingsleder for VTS/Østerhus Buss i Ryfylke, hadde ansvaret for utstillingen for vår del, og fikk vist frem tilbudene Veolia Transport kan tilby for reisende i Ryfylke. Dette innebærer blant annet buss transport til en av Norges største turistattraksjoner, Prekestolen og at selskapet kan tilby transport i veteranbuss. Noe som publikum hadde stor interesse for. Så er det bare å forberede seg på stor innrykk i Ryfylke også denne som meren! Øyvind Nag på stand for Veolia Glutenfri servering i FFR For en med Cøliaki kan det være utfordrende å reise i Finnmark, også i Norge generelt. Av Kari Merete Prebensen Overraskelsen var derfor stor da Veolias blide billettør/catering ansatt Siw Solstad serverte nytrukket kaffe med glutenfri kringle på FFR`s hurtigbåt Jernøy som går mellom Hammerfest og Alta. Oftest må en med Cøliaki reise med matpakken i vesken da selv de største flyplassene ikke kan servere noe glutenfritt. 18

19 Daglig leder Kåre Skogen HR/ Lønnsadministrasjon Økonomileder Anita Krogsrud Regnskap/faktura/ oppgjør/kontroll Kvalitet/ISO Region Øst Plan/operasjon/ teknisk Anbud Sør Rogaland Østerhus Kai Tiedemann Odd Aksland Anders E. Hansen Øyvind Nag Ass. Regionsleder/ kontroller Teknisk/ Planlegging/ Kontroll Driftsledere Stavanger Trafikkontor Stavanger Trysil Tur/Ekspress/ Fly Teknisk/Drift/ Kontroll Planlegging & Driftsadministrasjon Lillehammer Nye forretningsområder & anbud Depot Sandnes Depot Egersund/Dalane Bærum Følgende organisasjon gjelder med umiddelbar virkning: Ny organisasjon i VTS Av Kåre Skogen, daglig leder VTS VTS gjennomfører med umiddelbar virkning justeringer av organisasjonen. Hovedtrekkene i denne justering er at økonomileder får et klarere overordnet ansvar og innsyn i de enkelte operative enheter, hvor disse i linjen vil ha egne kontrollere. 19

20 Reiselyst Capileira og Mulhacén: (over) Alpujarra-landsbyen Capileira (1.498 moh.) kneiser over Poqueira kløften, og er et fantastisk utgangspunkt for å oppleve det spanske høyfjell. Spanias høyeste fjell på fastlandet, Mulhacén (3.478 moh), i bakgrunnen. Serrano, snø og såre føtter Av Sune Aabø Parker (Sierra Nevada, Spania) En halv time etter vi forlot Spanias solkyst, står den der nærmest som en hvit vegg foran oss, fjellmassivet Sierra Nevada. Sør-Europas høyeste fjellkjede og mye av grunnen til det solrike klimaet langs kysten. Alupjarras, kalles området mellom fjellmassivet og solkysten. Det tiltrekker seg med god grunn turister som ønsker mer enn soltilbeding, golf og sjø. Hvor ellers i verden kan man stå på ski om dagen og likevel ha muligheten til å bade i havet en time senere? 20

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

HVITE SKATTER I SØR-SPANIA

HVITE SKATTER I SØR-SPANIA HVITE SKATTER I SØR-SPANIA Bli med på en reise utenom allfarvei, til vakre Andalucia! Andalucia er Spanias sydligste region og er kjent for sine lange flotte strender og for å ha mange soltimer. Vi bor

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Utveksling til Granada. (Master)

Utveksling til Granada. (Master) Utveksling til Granada (Master) VÅR 2011 Jeg vil på det varmeste anbefale å dra på utveksling til Granada. Jeg hadde bestemt meg for å dra på utveksling til Spania og etter å ha vurdert nøye de ulike stedene

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #08 Stressmestring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Mestringskapasitet... 3 5 om dagen... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon Når det gjelder stressmestring

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Dag 1, fredag 20. april 2007

Dag 1, fredag 20. april 2007 20. - 23. april 2007 Etter vel tre og en halv times flytur får vi den gode følelsen av å plante våre ben på sydelige breddegrader - Marbella! Spanias svar på Frankrikes St. Tropez. I Marbella er det varmere

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Fra onsdag 19.mars til lørdag 29.mars 2014

Fra onsdag 19.mars til lørdag 29.mars 2014 Bli med til ALMUÑECAR PÅ COSTA TROPICAL i Spania 11 dager Fra onsdag 19.mars til lørdag 29.mars 2014 Almuñecar byr sine gjester på tropisk frodighet, finfine strender og spennende historie som går helt

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Halvårsplan for Gullgruva

Halvårsplan for Gullgruva Halvårsplan for Gullgruva Januar-juni 2016 Personalet på Gullgruva: Vibeke Jansen Elise Marie Olsen Lise-Tove Rand Sætnan Liezle Nyhus Urkiye Øzbal June U. Larsen Pål Kaupang Avdelingsleder Førskolelærer

Detaljer

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober

NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober NB! Aksjonsperiode 1.april- 20. oktober Vær smart og la din bedrift delta i SMART til jobben- aksjonen 2014! Nå kan DU og DIN bedrift være med på SMART til jobben-aksjonen 2014. SMART til jobben er et

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering sted dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Bli bevisst eget aktivitets- og energinivå i hverdagen

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Lev mer enn du har drømt om

Lev mer enn du har drømt om Lev mer enn du har drømt om www.overskudd.no Overskudd er svaret, uavhengig av spørsmålet Tord Asle Gjerdalen Verdensmester på ski og snart lege I fjor kom jeg nesten sist i åpningsrennet på Beitostølen.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015

PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 PEDAGOGISK RAPPORT VÅREN 2015 Elvland naturbarnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 4 Prosjekter 5 Organisering 6 Utfordringer

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur.

5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur. 5 på 5 til Polen. Eller hvordan overleve med 2 gamle, ukurante sykler og 3 barn på tur. Innledning I år skulle feieturen gå rundt i Polen, med en planlagt stopp i Krakow. Dette var åstedet for FIM Rally

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

April. Bursdagfeiring!

April. Bursdagfeiring! April månedsbrev I mars måned har vi lest, sunget og snakket om hvorfor vi feirer påske. Barna har fulgt nøye med på hva Jesus gikk igjennom for å så stå opp fra de døde, gjennom å høre på påskehistorien.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår

2. Dette lurte vi på? 3. Hvorfor er det slik - Hypotesene 4. Planen vår Teddynaut er en konkurranse som går ut på å gjennomføre et vitenskapelig prosjekt i konkurranse mot 37 andre skoler fra hele Norge. I korte trekk sendte vi opp en værballong som nådde litt over 9000 meter.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN 1. Generelt om Ytterøy barnehage I vår skjønte vi at barnehagens lokaler kom til å bli for små ettersom mange nye barn søkte barnehageplass hos oss. Dette

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer